Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik."

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store ændringer såvel økonomisk som demografisk, socialt og sundhedsmæssigt, og disse ændringer har naturligt medført ændringer i holdninger og adfærd. Holdnings- og adfærdsændringer påvirker generelt fertilitetsmønsteret. I denne publikation ses der derfor på udviklingen i fertiliteten, primært i perioden Den oven for nævnte udvikling i fertiliteten giver sig udslag i ændringer i det årlige antal levendefødte, og dermed fødselsoverskuddet i Grønland. Fødselsoverskuddet bestemmer i samspil med nettovandringerne befolkningsvæksten. Da fødselsoverskuddet er defineret som antallet af levendefødte fratrukket antallet af døde, ses der i figur 1 på antallet af levendefødte og døde fordelt på år. Det ses, at antallet af levendefødte er faldende indtil 1976, hvorefter det er stigende til I sidste del af perioden observeres der en faldende tendens. Antallet af levendefødte har ligget på mellem 870 og i perioden. Antallet af døde har været stigende gennem perioden, mellem 314 og 492 døde pr. år. Figur 1 Antal levendefødte og antal døde Fødte Døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Med henblik på en nærmere analyse af betydningen af fertiliteten viser figur 2 samspillet mellem den årlige befolkningstilvækst, fødselsoverskuddet og nettovandringerne. Fertilitetsudviklingen i Grønland Side 1

2 Figur 2 Befolkningsvækst, fødselsoverskud og nettovandringer pr indbyggere, Fødselsoverskud Nettovandringer samt korrektioner Vækst 30 Pr indbyggere Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Fødselsoverskuddet har været svingende Fødselsoverskuddet pr indbyggere har i perioden 1971 til 1976 været faldende, hvorefter det frem til 1988 har været svingende, men udvist en stigende tendens fra 11 til 14 promille, hvilket ses i figur 2. I perioden efter 1988 ses der et konstant faldende fødselsoverskud. Fødselsoverskuddet lå i 1998 på ca. 9 promille, hvilket er det laveste i hele den betragtede periode. I perioden faldt det samlede folketal, da fødselsoverskuddet ikke kunne opveje nettoudvandringen. Fra 1993 har den samlede nettoudvandring været lavere end fødselsoverskuddet, hvilket betyder en stigning i folketallet. I 1998 opvejede fødselsoverskuddet præcist nettoudvandringen, hvilket medførte en vækst på 0. Side 2 Fertilitetsudviklingen i Grønland

3 Centrale fertilitetsmål Tabel 1 Centrale fertilitetsmål Den samlede Bruttoreproduktionstalletionstallet Nettoreproduk- fertilitet TFR BRR NRR Anm.: Nettoreproduktionstallet: For hvert af kalenderårene i , , er anvendt dødelighedserfaringerne fra hvert af disse 5-år under ét. For årene er også anvendt dødelighedserfaringerne fra For 1991 er anvendt dødelighedserfaringerne fra perioden I beregningerne på er anvendt dødelighedstavlen for , mens tallene for 1996 er beregnet på grund af dødelighedstavlen for , tallet for 1997 er beregnet på baggrund af dødelighedstavlen for og tallet for 1998 er beregnet på baggrund af dødelighedstavlen for Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. I tabel 1 er vist de centrale fertilitetsmål for alle kvinder bosat i Grønland, for perioden Den samlede fertilitet Den samlede fertilitet, TFR er et mål for hvor mange børn en kunstig generation på kvinder vil føde gennem deres fertile aldre (15-49 år), forudsat at ingen af disse kvinder dør inden de fylder 50 år, og forudsat at kvinderne føder børn i overensstemmelse med erfaringerne i perioden for beregningerne. I 1971 var den samlede fertilitet størst. Hver kvinde ville i gennemsnit føde 3,06 børn i løbet af deres fertile alder. Den samlede fertilitet var herefter generelt faldende til og med 1983, hvor hver kvinde, i fald de fødte i overensstemmelse med erfaringerne fra dette år, i gennemsnit skulle føde 2,05 barn, hvilket er det laveste i hele den betragtede periode. Fra 1986 stiger den samlede fertilitet igen indtil 1992, hvorefter udviklingen i den samlede fertilitet er mere usikker, men dog udviser en faldende tendens, med undtagelse af 1997, hvor den samlede fertilitet når det højeste niveau siden Ud over den samlede fertilitet bruges også brutto- og nettoreproduktionstallene som centrale fertilitetsmål. Fertilitetsudviklingen i Grønland Side 3

4 Bruttoreproduktionstallet Nettoreproduktionstallet Bruttoreproduktionstallet viser hvor mange levendefødte piger, der fødes i løbet af den reproduktive periode (15-49 år) pr kvinder, hvis disse føder i overensstemmelse med erfaringer i perioden for beregningerne, og ingen kvinder dør inden 50 års alderen. Nettoreproduktionstallet, NRR, angiver det forventede antal levendefødte piger, der fødes i løbet af den reproduktive periode af en generation på kvinder, der føder og dør i overensstemmelse med erfaringerne i perioden for beregningerne. Udviklingen i BRR og NRR er naturligvis tæt forbundet med udviklingen i den samlede fertilitet, og det ses i tabel 1, at udviklingsforløbet for disse mål stemmer nøje overens med udviklingen i den samlede fertilitet. Kun i 5 år i perioden har nettoreproduktionstallet ligget under 1,0 pr. kvinde (i 1976, 1983, 1984, 1986, 1987). Den aldersbetingede fertilitet Den aldersbetingede fertilitet Figur 3 De centrale fertilitetsmål giver kun et overblik over fertiliteten. Et mere detaljeret billede fremkommer ved at se på de aldersbetingede fertilitetskvotienter og udviklingen i disse over tid. De aldersbetingede fertilitetskvotienter Pr kvinder Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Side 4 Fertilitetsudviklingen i Grønland

5 Tabel 2 De aldersbetingede fertilitetskvotienter ,1 182,1 153,8 97,3 48,6 26,4 1, ,5 166,6 133,3 88,6 42,3 17,1 3, ,3 168,9 140,3 87,2 45,5 13,3 2, ,4 151,7 131,9 72,9 43,4 15,0 1, ,7 157,6 125,7 70,4 30,7 11,6 3, ,2 144,2 119,4 65,9 34,8 11,6 1, ,7 153,5 128,4 76,6 34,4 10,7 1, ,7 125,9 132,5 67,1 39,8 10,0 0, ,2 128,7 125,7 67,8 35,3 11,9 0, ,0 129,7 148,4 84,8 37,3 15,3 1, ,0 135,7 135,6 82,3 35,2 8,7 0, ,5 129,1 123,5 81,6 36,2 10,7 0, ,3 121,0 109,5 70,0 33,5 14,0 0, ,6 117,5 119,9 73,4 35,3 11,1 1, ,9 131,3 114,0 87,3 33,6 9,2 1, ,2 112,0 102,5 74,6 37,3 9,0 0, ,0 127,1 115,9 75,6 34,5 5,5 0, ,7 142,5 103,5 88,2 41,0 8,3 0, ,9 146,8 119,1 78,1 35,4 5,7 1, ,6 158,9 129,3 80,4 41,1 7,9 0, ,4 157,6 118,2 79,3 36,3 6,3 0, ,8 161,3 132,4 83,4 34,3 4,2 1, ,4 166,6 134,2 77,2 38,7 5,3 0, ,9 156,3 140,3 81,9 42,0 10,5 0, ,4 159,2 135,2 91,6 37,3 10,7 0, ,1 154,5 129,8 85,5 37,0 11,0 0, ,1 181,9 119,4 99,5 52,0 18,7 0, ,4 161,4 105,2 82,3 64,0 14,9 3,5 Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Markant fald i fertiliteten i første halvdel af 70 erne Udviklingen i de forskellige aldersgrupper I første halvdel af 70 erne skete der et markant fald i fertiliteten for alle aldersgrupper: i perioden faldt fertiliteten med mellem 21 og 56 pct. i aldersgrupperne. Størst var faldet blandt de årige og de årige, med henholdsvis 56 og 34 pct. De årige kvinders fertilitet er generelt faldet fra 1971 til 1984, hvorefter der ses en stigning til 1993, hvorefter fertiliteten igen falder, og dette til det laveste niveau i perioden i I 1998 var fertiliteten for den yngste aldersklasse kun 46 pct. af niveauet for Fertiliteten for de årige følger næsten mønsteret for de årige. Eneste forskel er, at der ikke her opleves et fald fra 1994, men at fertiliteten for denne aldersklasse nærmere har stabiliseret sig på et niveau omkring børn pr kvinder. De årige kvinder har igennem hele perioden haft den højeste fertilitet af alle aldersgrupper. Kvinderne i aldersklassen år oplever en faldende fertilitet fra 1971 til 1986, hvorefter fertiliteten er stigende. I de sidste år i perioden er fertiliteten dog faldet igen, således at fertiliteten i 1998 var på 68 pct. af niveauet i Fertiliteten er i denne aldersklasse generelt den næsthøjeste i forhold til alle aldersklasser. De årige kvinders fertilitet har været svingende gennem perioden, dog med fald som i de andre aldersklasser i starten af 1970 erne. Den eneste aldersklasse, som har en højere fertilitet i slutningen af perioden i forhold til udgangspunktet er de årige kvinder. Efter et fald fra 48,6 børn pr kvinder i 1971 til 30,7 børn pr kvinder i 1975, er fertiliteten steget til 64,0 børn pr kvinder i Generelt ses der et fald i fertiliteten for de årige fra periodens start indtil 1994, hvor fertiliteten stiger fra 1994 til 1998 til et niveau som i 1970 erne. De højeste fertilitetskvotienter ses i aldersklassen år, og fertilitetsraten ses herefter at være aftagende med kvindernes alder. Fertilitetsudviklingen i Grønland Side 5

6 Sammenfattende ses følgende udvikling i den aldersbetingede fertilitet: år Fald fra 1971 til 1984, herefter stigning til 1993, efterfulgt af endnu et fald til slutningen af perioden år Næsten samme mønster som for de årige. Dog intet fald fra 1994, men stabilisering på børn pr kvinder år Fald fra 1971 til Efterfølgende er fertiliteten stigende. De seneste år har fertiliteten dog været faldende igen år Svingende fertilitet gennem perioden, dog fald i starten af 1970 erne år Fald fra 1971 til 1975, herefter svingninger, men højere fertilitetsrate i slutningen af perioden i forhold til år Fald fra 1971 til 1994, herefter stigning til niveau som i midten af 1970 erne år Lav fertilitet. Gennemsnitsalder ved fødsel De svingninger i den aldersbetingede fertilitet, som fremgår af ovenstående afsnit, giver sig naturligvis udslag i den gennemsnitlige alder ved fødsel, som ses i figur 4. Figur 4 Moders gennemsnitlige alder ved fødsel Gnsn. alder ved fødsel Moders gennemsnitlige alder ved fødsel har været stigende Af figuren ses tydeligt, at moders gennemsnitlige alder ved fødsel har været stigende i perioden, med undtagelse af starten af 1970 erne. Stigningen er mest markant i 1990 erne, hvor der samtidigt observeres en stigning i fertiliteten. Dette tyder på, at kvinderne i 1990 erne har valgt at udskyde deres børn til senere i livet i sammenligning med kvinderne i 1970 erne. Side 6 Fertilitetsudviklingen i Grønland

7 Fertilitet og civilstand Højere fertilitet blandt gifte kvinder i forhold til ugifte Tabel 3 I tabel 3 er den aldersbetingede fertilitet opdelt efter moderens civilstand. Det ses, at der igennem hele perioden generelt findes en højere fertilitet blandt gifte end blandt ugifte. Denne forskel indsnævres dog gennem perioden, og for aldersklasserne og år er fertilitetskvotienterne næsten ens i de sidste perioder. Aldersbetingede fertilitetskvotienter i og udenfor ægteskab Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik Født i ægteskab ,5 256,3 168,8 89,9 44,0 20,1 3, ,9 214,8 161,6 77,5 38,2 13,7 0, ,3 209,9 159,2 90,1 36,3 13,2 0, ,1 202,8 144,4 87,7 40,1 7,1 0, ,6 255,7 167,6 92,2 39,2 6,7 0, ,1 246,4 139,7 99,6 53,6 15,5 2,0 Født udenfor ægteskab ,6 128,3 90,7 65,9 39 7, ,6 121,3 105,0 61,6 30,6 6, ,0 115,6 98,9 63,0 30,8 4,9 0, ,0 129,7 101,5 71,8 33,7 8,1 0, ,4 133,4 114,7 80,9 40,1 10,2 0, ,2 154,2 100,5 81,3 51,3 14,8 0,7 Fertilitetsudviklingen i Grønland Side 7

8 Fertilitet efter bosted Tabel 4 Aldersbetingede fertilitetskvotienter i by og bygd Byer ,7 151,8 123,3 78,4 31,9 8,1 1, ,6 119,4 133,4 69,1 36,5 7,0 0, ,6 120,1 125,3 58,0 31,3 8,2 0, ,6 116,1 135,2 80,8 39,5 8,0 1, ,2 127,7 130,3 76,7 33,6 4,5 0, ,8 122,5 113,9 80,4 28,5 8,3 0, ,8 110,4 103,0 62,1 30,9 13,6 0, ,2 111,6 113,7 69,6 31,7 10,0 0, ,6 130,6 107,9 76,2 35,3 9,4 1, ,3 104,9 96,5 69,4 30,7 9,2 1, ,1 119,8 111,3 72,2 35,3 5,7 0, ,2 135,3 105,6 86,7 37,7 5,7 0, ,3 135,6 112,1 78,5 34,7 5,9 0, ,0 149,0 122,2 82,7 40,0 7,5 0, ,6 145,1 112,8 75,8 36,3 5,7 0, ,4 157,4 128,3 79,2 34,3 4,1 1, ,7 158,1 126,4 72,2 38,0 5,5 0, ,9 145,2 130,6 82,1 38,8 9,5 0, ,1 149,0 130,8 88,8 38,5 9,8 0, ,8 145,6 123,4 81,7 34,8 10,9 0, ,6 161,8 106,5 97,5 50,5 18,3 0, ,5 156,6 94,6 83,7 58,5 13,9 3,3 Bygder ,7 160,7 151,5 68,3 44,0 19,6 0, ,0 152,6 128,6 57,7 52,9 20,0 0, ,1 165,3 127,8 112,7 51,5 24,9 0, ,7 189,0 209,7 103,4 27,7 41,0 0, ,1 171,2 159,2 109,5 42,1 23,8 0, ,2 159,0 165,1 87,9 71,9 20,0 0, ,4 170,0 138,2 109,1 46,4 16,0 0, ,0 145,9 147,6 91,2 54,4 15,9 4, ,8 134,7 142,2 140,2 24,6 8,0 4, ,5 146,5 131,7 100,3 73,3 8,1 0, ,6 163,3 139,5 92,0 29,7 4,3 0, ,8 175,6 92,3 95,5 59,8 22,9 0, ,1 196,1 157,4 75,7 38,8 4,9 4, ,2 202,1 165,4 68,4 46,8 9,8 0, ,8 211,0 144,9 98,6 36,2 9,6 0, ,7 177,4 152,4 106,2 34,4 4,7 0, ,0 200,0 172,3 104,0 42,6 4,4 0, ,0 198,0 188,2 80,7 58,5 16,3 0, ,5 199,7 156,3 107,2 31,2 15,7 0, ,0 192,6 158,4 105,6 48,1 11,4 0, ,5 273,4 174,5 110,3 60,1 21,2 0, ,1 184,2 149,4 75,3 94,4 20,6 4,6 Kvinder i bygderne får flere børn end kvinder i byerne Ses der på fertilitetsforskellene mellem by og bygd i Grønland, er det kvinder i bygderne, som gennem hele perioden får flere børn end kvinder i byerne. Mens en kvinde bosiddende i en bygd i starten af perioden i gennemsnit kunne forvente at få 2,5 børn, er dette gennemsnit steget til 3 børn i slutningen af perioden. Hvorimod dette gennemsnit har været svingende for kvinder bosiddende i byer, men dog på næsten samme niveau igennem perioden. Sammenholdes udviklingen i den samlede fertilitet i by og bygd, må det konkluderes, at faldet i den samlede fertilitet (TFR) i perioden , se afsnittet om de centrale fertilitetsmål, primært har været en konsekvens af 2 faktorer: en generel nedgang i fertiliteten i byerne, samt at bybefolkningen udgør en større og større andel af befolkningen i perioden. Dermed vejer bybefolkningens del af fertiliteten tungere i beregningen af den samlede fertilitet i byerne. Side 8 Fertilitetsudviklingen i Grønland

9 Endvidere så vi, at den samlede fertilitet for Grønland efterfølgende var stigende indtil 1992, og denne stigning ses primært at være sket i bygderne. Forskellene i den aldersbetingede fertilitet mellem by og bygd ses generelt, at være gældende for alle aldersklasser i hele perioden. Fertiliteten i kommunerne Tabel 5 Standardiserede fertilitetskvotienter for kommunerne Grønland total 76,4 108,9 119,9 120,8 66,5 Nanortalik 70,2 112,0 116,7 125,9 87,5 Qaqortoq 63,5 91,0 109,9 105,9 56,5 Narsaq 47,6 84,2 92,1 115,0 71,4 Paamiut 83,6 120,0 128,6 131,9 77,5 Nuuk 68,8 87,3 96,4 100,4 53,4 Maniitsoq 90,4 116,7 136,2 111,1 68,9 Sisimiut 79,3 123,4 137,4 130,6 63,8 Kangaatsiaq 111,3 192,4 172,5 152,4 72,9 Aasiaat 61,2 111,8 118,5 106,2 57,5 Qasigiannguit 84,9 132,4 125,1 120,7 64,4 Ilulissat 84,7 106,4 124,4 116,4 53,3 Qeqertarsuaq 58,2 89,1 130,4 117,1 60,8 Uummannaq 72,3 108,1 130,4 145,5 71,9 Upernavik 119,2 167,6 139,8 164,7 78,8 Qaanaaq 94,0 112,4 152,4 145,5 83,8 Ammassalik 110,5 131,3 140,8 129,4 80,6 Illoqqortoormiut 89,9 146,8 167,3 151,0 103,5 Anm.: De standardiserede fertilitetskvotienter er beregnet ved at bruge den samlede grønlandske befolkning som standardbefolkning, og derefter overføre de aldersbetingede fertilitetskvotienter på denne. Det vil sige, at de standardiserede fertilitetskvotienter udtrykker hvad fertiliteten ville have været i fald aldersfordelingen i de forskellige kommuner havde været den samme, som for Grønland som helhed. I tabel 5 ses de standardiserede fertilitetskvotienter for kommunerne i perioden De standardiserede fertilitetskvotienter er her benyttet for at undgå påvirkningen fra forskellige aldersfordelinger blandt kvinderne i de forskellige kommuner. De standardiserede fertilitetskvotienter i Nuuk kommune ligger i alle perioder blandt landets laveste, mens Narsaq og Qeqertarsuaq kommune i de første 2 perioder har standardiserede fertilitetskvotienter, der ligger blandt de 3 laveste. I de sidste 3 perioder oplever Qaqortoq meget lave fertilitetskvotienter. De højeste standardiserede fertilitetskvotienter findes i de 2 første perioder i Kangaatsiaq kommune, mens det er Illoqqortoormiut kommuner, der har de højeste standardiserede kvotienter i de sidste 3 perioder. Størrelsen af den kommunale fertilitet vil naturligvis være en sammenvejning af fertiliteten i kommunens by og bygder. Da det i tabel 4 var klart, at bygdebefolkningen har en højere fertilitet end bybefolkningen, vil kommuner med en stor bygdebefolkning i forhold til bybefolkningen, naturligt have en højere fertilitetskvotient end kommuner med en stor bybefolkning i forhold til en lille bygdebefolkning. Fertilitetsudviklingen i Grønland Side 9

10 Sammendrag Overordnet udvikling I 1971 ses den højeste samlede fertilitet i hele den betragtede periode. Den samlede fertilitet var herefter generelt faldende til og med 1983, hvor hver kvinde i gennemsnit skulle føde 2,05 barn i fald de fødte i overensstemmelse med erfaringerne fra dette år. Fra 1986 stiger den samlede fertilitet igen indtil 1992, hvorefter udviklingen i den samlede fertilitet er mere usikker. Dog observeres en faldende tendens, med undtagelse af 1997, hvor den samlede fertilitet når det højeste niveau siden De centrale fertilitetsmål giver kun et overblik over fertiliteten. Et mere detaljeret billede fremkommer ved at se på de aldersbetingede fertilitetskvotienter og udviklingen i disse over tid. Sammenfattende ses følgende udvikling i de aldersbetingede fertilitetskvotienter: Udviklingen i den aldersbetingede fertilitet år Fald fra 1971 til 1984, herefter stigning til 1993, efterfulgt af endnu et fald til slutningen af perioden år Næsten samme mønster som for de årige. Dog intet fald fra 1994, men stabilisering på børn pr kvinder år Fald fra 1971 til 1986, efterfølgende er fertiliteten stigende. De seneste år har fertiliteten dog været faldende igen år Svingende fertilitet gennem perioden, dog fald i starten af 1970 erne år Fald fra 1971 til 1975, herefter svingninger, men højere fertilitetsrate i slutningen af perioden i forhold til år Fald fra 1971 til 1994, herefter stigning til niveau som i midten af 1970 erne år Lav fertilitet. Moders gennemsnitlige alder ved fødsel har været stigende i perioden, med undtagelse af starten af 1970 erne. Stigningen er mest markant i 1990 erne, hvor der samtidigt observeres en stigning i fertiliteten. Dette tyder på, at kvinderne i 1990 erne har valgt, at få børn senere i sammenligning med kvinderne i 1970 erne. Faldet i den samlede fertilitet skyldtes nedgang i fertiliteten i byerne Fertilitetsforskellene mellem by og bygd i Grønland skyldes, at kvinder i bygderne gennem hele perioden får flere børn end kvinder i byerne. Det må konkluderes, at faldet i den samlede fertilitet for hele befolkningen, var en konsekvens af en nedgang i fertiliteten i byerne. Endvidere var den samlede fertilitet for Grønland efterfølgende stigende indtil 1992, og denne stigning ses primært at være sket i bygderne. Størrelsen af den kommunale fertilitet vil naturligvis være en sammenvejning af fertilitet i kommunens by og bygder. Da bygdebefolkningen har en højere fertilitet end bybefolkningen, vil kommuner med en stor bygdebefolkning i forhold til bybefolkningen naturligt have en højere fertilitetskvotient end kommuner med en stor bybefolkning i forhold til bygdebefolkningen. Side 10 Fertilitetsudviklingen i Grønland

11 Fertilitetsudviklingen i Grønland Side 11

12 Signatur forklaring:... Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse: Jette Jensen Befolkning 1998:3 Grønlands Statistik ISSN: Postbox 1025, 3900 Nuuk 21. december 1999 Tlf.: Fax: Side 12 Fertilitetsudviklingen i Grønland

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Nylige overskrifter fra

Nylige overskrifter fra Hvordan ser det ud med fertiliteten demografisk set? Oplæg på Miljøstyrelsens workshop om: Undervisningsmateriale om fertilitet 4. marts 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Fiskeri og fangst 27. maj 2015

Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 2014 Indhold Indhold... 1 Metode... 2 Indhandlinger... 4 Havgående fiskeri... 4 Fiskefartøjer og indhandlingsværdier... 4 Tabel 1. Indhandling af fisk og

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere