DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE"

Transkript

1 MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE EU-UDBUD - KRAVSPECIFIKATION

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skovs Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE EU-UDBUD - KRAVSPECIFIKATION PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 1 UDGIVELSESDATO 5. marts 2013 UDARBEJDET MENO KONTROLLERET AHA GODKENDT MENO

4

5 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 5 INDHOLD 1 Drift af Måde og Tarp genbrugspladser Åbningstider Driftsforhold for Måde genbrugsplads Driftsforhold for Tarp genbrugsplads Driftsopgaver Mandskab og arbejdsledelse Sociale klausuler Lastbiler og materiel Renholdelse og vedligeholdelse 22 2 Kvalitet og samarbejde Kvalitets- og arbejdsplan Driftskontrol og tilsyn Driftsrapporter Indkøringsperiode Bod 25 BILAG Bilag A Bilag B Bilag C Oversigtstegning over Måde Genbrugsplads Oversigtstegning over Tarp Genbrugsplads Miljøredegørelse på Måde Genbrugsplads 2012

6

7 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 7 TABELFORTEGNELSE Tabel 1-1 Affaldsmængder og antal tømninger på Måde genbrugsplads 9 Tabel 1-2 Affaldsmængder på Måde genbrugsplads 10 Tabel 1-3 Affaldsmængder og antal tømninger på Tarp genbrugsplads 12 Tabel 1-4 Affaldsmængder på Tarp genbrugsplads 13 Tabel 1-5 Modtageanlæg (nuværende aftaler med Esbjerg Kommune) 18 Tabel 2-1 Bodsbestemmelser 26

8 KRAVSSPECIFIKATION 8 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 1 Drift af Måde og Tarp genbrugspladser Genbrugspladserne i Måde og Tarp er beliggende på følgende adresser: Måde genbrugsplads, Måde Kirkevej 35, 6700 Esbjerg. Tlf.: Tarp genbrugsplads, Mukkerten 14, 6715 Esbjerg N. Tlf.: Genbrugspladserne i Måde og Tarp modtager til sammen ca tons affald fra brugerne i Esbjerg Kommune. Belastningen på genbrugspladserne er fordelt med ca. 45 % af affaldsmængden svarende til ca ton i Måde og ca. 55 % svarende til ca ton i Tarp. Esbjerg Kommune indfører i kontraktperioden nye elektroniske adgangssystemer, hvor erhverv ved anvendelse af kort automatisk får adgang til pladserne. I de følgende afsnit beskrives de generelle forhold omkring driften af genbrugspladserne, og de specifikke ydelsesbeskrivelser som grundlag for EU-udbuddet. Esbjerg Kommune har udarbejdet en Miljøredegørelse på Måde Genbrugsplads 2012, som er vedlagt til orientering, jf. bilag C. 1.1 Åbningstider Genbrugspladserne i Måde og Tarp har følgende åbningstider: Mandag til fredag: 9:00-17:00 Lørdag, søn- og helligedage: 9:00-15:00 Genbrugspladserne har lukket omkring Jul og Nytår i dagene den december og den 31. december - 1. januar. 1.2 Driftsforhold for Måde genbrugsplads Indretning Genbrugspladsen i Måde er indrettet med ind- og udkørsel til Måde Kirkevej med en separat indkørsel i den nordøstlige del af pladsen, og en separat udkørsel på den sydøstlige del af pladsen. Genbrugspladsen er indrettet med delvis adskillelse af brugernes kørsel på pladsen og afhentning af containere m.v. Genbrugspladsen er indrettet med særlige aflæsningsområder, containere, komprimatorer og andet opsamlingsmateriel til ca. 30 forskellige affaldsfraktioner, se vedlagte oversigtstegning i bilag A. Oplysninger om affaldsfraktioner og sorteringskrav er offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

9 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 9 Genbrugspladsen er indrettet således, at de "tunge" affaldsfraktioner, som blandet beton og sten, ren jord, trærødder og haveaffald, skal aflæsses i særlige aflæsningsområder på den nordlige del af pladsen. Den centrale del af genbrugspladsen er indrettet med skråt-stillede containere, komprimatorer og andet opsamlingsmateriel til de øvrige affaldsfraktioner således, at brugernes kørsel og aflæsning af affald foregår på ydersiden af containerområdet og således, at containere m.v. kan hentes med lastbiler inde i containerområdet. I området mellem ind- og udkørslen i den østligste del af genbrugspladsen er der etableret en mandskabsbygning med tilhørende lagerfaciliteter til modtagelse og opbevaring af særlige affaldsfraktioner som fortroligt papir og lyskilder, samt opstillet en special-container til modtagelse af farligt affald Affaldsmængder På baggrund af affaldsopgørelserne for 2011 er de væsentligste affaldsfraktioner angivet i tabel 1.1 med den samlede affaldsmængde og antallet af tømninger pr. år, mens de mere specielle affaldsfraktioner er angivet i tabel 1.2. Entreprenøren skal som en del af entreprisen forestå tømningen med eget tømningsmateriel af affaldsfraktionerne angivet i Tabel 1-1 Tabel 1-1 Affaldsmængder og antal tømninger på Måde genbrugsplads Affaldsfraktion Opsamlingsmateriel Affaldsmængde pr. år Antal tømninger pr. år Småt brændbart Mobilkomprimatorer 19 m ton 300 stk. Stort brændbart m 3 åbne containere 300 ton 190 stk. Træ til oparbejdning m 3 åbne containere ton 700 stk. Jord Omlæsses til åbne containere ton 220 stk. Blandet betonaffald Omlæsses til åbne containere ton 500 stk. Deponi m 3 åbne containere 280 ton 70 stk. Imprægneret træ m 3 åbne containere 300 ton 100 stk. Asbest m 3 lukket container 250 ton 50 stk. Gips Special-container 250 ton 75 stk. PVC m 3 åben container 50 ton 30 stk. Sanitet m 3 åben container 50 ton 10 stk.

10 KRAVSSPECIFIKATION 10 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Plastdunke m 3 åbne containere 2 ton 2 stk. Plasthavemøbler m 3 åbne containere 20 ton 10 stk. Plastfolie m 3 åbne containere 20 ton 3 stk. Pap Mobilkomprimator 19 m ton 70 stk. Blandet papir og aviser Lukket 24 m 3 containere 300 ton 75 stk. Glasemballage Special-container 125 ton 15 stk. Vinduer m 3 åben container 150 ton 30 stk. De angivne affaldsmængder og antallet af tømninger for de enkelte affaldsfraktioner i tabel 1.1 er baseret på de eksisterende driftsforhold på genbrugspladsen og er derfor udelukkende retningsgivende for affaldsmængderne og tømningsbehovet. Entreprenøren afregnes efter de faktiske transporterede affaldsmængder. Entreprenøren skal forestå rekvirering af tømning for affaldsfraktionerne angivet i tabel Tabel 1-2. Tabel 1-2 Affaldsmængder på Måde genbrugsplads Affaldsfraktion Opsamlingsmateriel Affaldsmængde pr. år EE-affald Specielle opsamlingsenheder 350 ton Farligt affald Special-container 65 ton Batterier + auto Speciel opsamlingsenhed 10 ton Lysstofrør Speciel opsamlingsenhed 3 ton Haveaffald m 3 åben container ton Jern og metal m 3 åben container 600 ton Dæk m 3 åben container 30 ton Planglas 20 m 3 åben containere 75 ton Tøj og sko Special-containere 60 ton Modtagelse af fraktioner fra genbrugsindsamling På Måde Genbrugsplads skal ekstern indsamlingsentreprenør 1 gang dagligt have mulighed for, at aflevere følgende fraktioner indsamlet via kommunens indsam-

11 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 11 lingsordning "Fortovsindsamling af genanvendelige materialer i bymæssige områder": Pap Glas Jern og metal Elektronikaffald Hård plast Farligt affald (i gule sække) Entreprenøren skal sikre, at der er en bemandet truck tilstede på pladsen og mandskabet skal være behjælpelig under aflæsning af ovenstående fraktioner. Hvis Esbjerg Kommune skønner at der er behov, kan kommunen beslutte, at der til brug for aflæsning af ovenstående affaldsfraktioner skal opstille særskilte containere, på et af kommunen udpeget areal, på Måde Genbrugsplads. På genbrugspladserne Måde og Tarp skal personale ansat ved Esbjerg Kommune have mulighed for, at aflevere følgende fraktioner indsamlet via kommunens ringeordning: Stort brændbart inkl. madrasser og gulvtæpper Rent træ inkl. indbo Kommunens indsamlingspersonale vil i forbindelse med aflæsning af de indsamlede fraktioner sortere og placere affaldet i de eksisterende containere opstillet på genbrugspladserne. Hvis kommunens indsamlingspersonale får behov for assistance skal entreprenørens mandskab være behjælpelig under aflæsning af ovenstående fraktioner. 1.3 Driftsforhold for Tarp genbrugsplads Genbrugspladsen i Tarp er indrettet med ind- og udkørsel til Mukkerten med en indkørsel i den nordvestligste del af pladsen og to separate udkørsler i den nordøstlige del af pladsen. Genbrugspladsen er indrettet med hel adskillelse af brugernes kørsel på pladsen og afhentning af containere m.v. Genbrugspladsen er under ombygning, som forventes at være afsluttet 1. oktober I forbindelse med ombygning af genbrugspladsen, vil genbrugspladsens areal blive mere end fordoblet. Entreprenøren skal kunne tåle de gener det medfører i perioden fra kontraktstart og indtil ombygningen er tilendebragt. Genbrugspladsen er indrettet med særlige aflæsningsområder, containere, komprimatorer og andet opsamlingsmateriel til ca. 30 forskellige affaldsfraktioner, se vedlagte oversigtstegning i bilag B. Oplysninger om affaldsfraktioner og sorteringskrav er offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Genbrugspladsen er indrettet således, at "tunge" affaldsfraktioner som haveaffald, beton, murbrokker, jord og trærødder skal afleveres i særlige aflæsningsområder på den nordvestlige og sydøstlige del af pladsen.

12 KRAVSSPECIFIKATION 12 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Den centrale del af genbrugspladsen er indrettet med skråt-stillede containere, komprimatorer og andet opsamlingsmateriel til de øvrige affaldsfraktioner således, at brugernes kørsel og aflæsning af affald foregår på ydersiden af containerområdet og således, at containerne m.v. kan afhentes med lastbiler inde i containerområdet. Centralt på pladsen er der etableret en mandskabsbygning, og i området ved udkørsel til pladsen er der etableret en bygning med tilhørende lagerfaciliteter til modtagelse og opbevaring af særlige affaldsfraktioner som elektronik og farligt affald Affaldsmængder På baggrund af affaldsopgørelserne for perioden 2011 er de væsentligste affaldsfraktioner angivet i tabel 1.3 med den samlede affaldsmængde og antallet af tømninger pr. år, mens de mere specielle affaldsfraktioner er angivet i tabel 1.4. Entreprenøren skal som en del af entreprisen forestå tømningen med eget tømningsmateriel af affaldsfraktionerne angivet i tabel 1.3. Tabel 1-3 Affaldsmængder og antal tømninger på Tarp genbrugsplads Affaldsfraktion Opsamlingsmateriel Affaldsmængde pr. år Antal tømninger pr. år Småt brændbart Mobilkomprimatorer 19 m ton 325 stk. Stort brændbart m 3 åbne containere 250 ton 150 stk. Træ til oparbejdning m 3 åbne containere ton 750 stk. Jord Blandet betonaffald Omlæsses til åbne containere Omlæsses til åbne containere ton 250 stk ton 550 stk. Deponi m 3 åbne containere 500 ton 125 stk. Imprægneret træ m 3 åbne containere 500 ton 150 stk. Asbest m 3 lukket container 300 ton 60 stk. Gips Special-container 300 ton 100 stk. PVC m 3 åben container 30 ton 20 stk. Sanitet m 3 åben container 150 ton 30 stk. Plastdunke m 3 åbne containere 5 ton 4 stk. Plasthavemøbler m 3 åbne containere 30 ton 15 stk. Plastfolie m 3 åbne containere 20 ton 3 stk. Pap Mobilkomprimator 19 m ton 120 stk. Blandet papir og aviser Lukket 24 m 3 containere 525 ton 120 stk.

13 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 13 Glasemballage Special-container 200 ton 25 stk. Vinduer m 3 åben container 200 ton 40 stk. De angivne affaldsmængder og antallet af tømninger for de enkelte affaldsfraktioner i tabel 1.3 er baseret på de eksisterende driftsforhold på genbrugspladsen og er derfor udelukkende retningsgivende for affaldsmængderne og tømningsbehovet. Entreprenøren afregnes efter de faktiske transporterede affaldsmængder. Entreprenøren skal forestå rekvirering af tømning for affaldsfraktionerne angivet i Tabel 1-4 Tabel 1-4 Affaldsmængder på Tarp genbrugsplads Affaldsfraktion Opsamlingsmateriel Affaldsmængde pr. år EE-affald Specielle opsamlingsenheder 450 ton Farligt affald Special-container 100 ton Batterier + auto Speciel opsamlingsenhed 20 ton Lysstofrør Speciel opsamlingsenhed 5 ton Haveaffald m 3 åben container Jern og metal m 3 åben container 900 Plastfolie (LDPE) Stativer med plastposer + ballepresser 20 ton Dæk m 3 åben container 40 ton Planglas m 3 åben containere 130 ton Tøj og sko Special-containere 100 ton 1.4 Driftsopgaver I det følgende beskrives driftsopgaverne i forbindelse med varetagelse af den daglige drift af genbrugspladserne og de mere specielle driftsopgaver i forbindelse med håndtering/sortering af særlige affaldsfraktioner. Nedenstående gennemgang er en overordnet gennemgang. Flere af arbejdsopgaverne uddybes i de efterfølgende afsnit. Følgende driftsopgaver skal varetages som en del af den daglige drift af genbrugspladserne:

14 KRAVSSPECIFIKATION 14 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Entreprenøren skal åbne og lukke genbrugspladserne i overensstemmelse med de gældende åbningstider, og skal sørge for, at genbrugspladserne er forsvarligt aflåst udenfor åbningstiderne. Ulovligt henkastet affald udenfor porten eller hegnet til genbrugspladserne skal fjernes inden åbning af genbrugspladserne, og entreprenøren skal undersøge affaldet for eventuelle identifikationspapirer m.v. Episoder med ulovlig henkastet affald skal indberettes til Esbjerg Kommune med dato, mængde, affaldstype og foto. Entreprenøren skal adgangskontrollere brugerne med erhvervsaffald via håndterminal. Ved indkørsel til genbrugspladsen registreres erhvervsvirksomheden automatisk via et RFID-kort fastsat på forruden, og der registreres et "klip/betaling" på den tilhørende erhvervsvirksomheds konto. Registreringsdata overføres online til håndterminal. Entreprenøren skal kontrollere at samtlige brugere med erhvervsaffald er registreret korrekt. Kontrol af brugere med erhvervsaffald er den driftsopgave i åbningstiden, som skal have højeste prioritering. Entreprenørens personale vil i forbindelse med entreprisestart modtage oplæring i betjening af håndterminal og adgangskontrol af brugere med erhvervsaffald. Entreprenøren skal vejlede brugerne i korrekt sortering og bortskaffelse af affaldet i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes gældende sorteringskrav, og i korrekt anvendelse af genbrugspladsen og specielt sikre, at reglerne omkring anvendelse af klare affaldssække overholdes, og at affald afleveret i sorte affaldssække afvises. Entreprenøren skal sørge for, at kvaliteten af de forskellige affaldsfraktioner til enhver tid overholder de opstillede kvalitetskrav således, at affaldet kan bortskaffes på den miljømæssigt og økonomisk mest optimale måde i forhold til genanvendelse, nyttiggørelse og anden bortskaffelse. Entreprenøren skal sørge for, at de forskellige affaldsfraktioner overholder de opstillede modtageregler på modtageanlæggene således, at affaldet ikke kasseres ved modtagelsen eller pålægges ekstraomkostninger til sortering. Entreprenøren skal åbne og lukke affaldscontainere og andet opsamlingsmateriel, og sørge for afhentning af fyldte affaldscontainere og andet opsamlingsmateriel således, at brugerne altid kan aflevere alle typer af affaldsfraktioner. Entreprenøren skal vejlede brugerne i de generelle retningslinjer for anvendelse af og adfærd på genbrugspladserne. Herunder specielt at sikre, at der ikke forekommer klunsning på genbrugspladserne. Entreprenøren skal endvidere sikre, at eget personale ikke fortager klunsning. Entreprenøren skal indberette episoder med grov tilsidesættelse af sorteringskravene fra brugere. Herunder episoder med brugere, der ikke vil efterkomme entreprenørens anvisninger og indberette episoder med klunsning. Indberetningen skal sendes til Esbjerg Kommune med dato og tidspunkt, navn på bru-

15 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 15 geren eller evt. nummerplade, kort beskrivelse af episoden og foto senest dagen efter hændelsen. Entreprenøren skal forestå læsning af affaldsfraktioner som jord, blandet beton, m.v. fra aflæsningsområderne til containere i forbindelse med transport af affaldet. Entreprenøren skal forestå renholdelse og vedligeholdelse af genbrugspladserne, herunder blandt andet renholdelse af udendørsarealerne, oprydning og renholdelse af mandskabsbygningen med tilhørende lagerfaciliteter, nødvendige vinterforanstaltninger af udendørsarealerne samt diverse vedligeholdelsesopgaver. Ren- og vedligeholdelsesopgaverne er detaljeret beskrevet i punkt Sorteringskrav Entreprenøren skal være godt bekendt og fortrolig med de til enhver tid gældende sorteringskrav for genbrugspladserne, og de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Esbjerg Kommune. På Esbjerg Kommunes hjemmeside har entreprenøren adgang til de til enhver tid gældende affaldsregulativer og regler, og hvilke affaldsfraktioner inkl. sorteringskrav, som brugerne kan aflevere på genbrugspladserne. Endvidere skal entreprenøren være godt bekendt med de til enhver tid gældende miljøgodkendelser for genbrugspladserne. Herunder specielt de angivne og opstillede krav og vilkår til de driftsmæssige forhold på genbrugspladserne. Endelig skal entreprenøren være godt bekendt med de til enhver tid gældende modtageregler og modtagebetingelser på de modtageanlæg Esbjerg Kommune anviser til modtagelse af affaldet. Omkostninger til behandling af affaldsfraktionerne og eventuelle indtægter for salg af genanvendelige materialer fra de angivne modtageanlæg vedrører alene Esbjerg Kommune, og er derfor entreprenøren uvedkommende. Entreprenøren har derimod det fulde ansvar for kvaliteten af de afleverede affaldsfraktioner, og skal derfor selv afholde eventuelle ekstra-omkostninger til sortering af affaldet eller til anden behandling af affaldet, hvis det afleverede affald ikke overholder modtagereglerne, og derfor kasseres af modtageanlægget. Eventuelle ekstraomkostninger vil blive fratrukket den månedlige faktura fra entreprenøren Farligt affald Brugerne skal aflevere farligt affald direkte til entreprenørens personale. Entreprenørens personale skal straks efter modtagelsen sortere det farlige affald i de opstillede opsamlingsenheder i de angivne affaldsgrupper.

16 KRAVSSPECIFIKATION 16 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Farligt affald fra erhvervsvirksomheder skal vejes på den opstillede vægt. Vægten er sammenkoblet med en PC, hvor der samtidig skal foretages registrering af virksomheden, de afleverede mænger og typer af farligt affald og udskrivning af kvittering. Entreprenørens personale vil i forbindelse med entreprisestart modtage oplæring i betjening af vægt og PC ved modtagelse af farligt affald fra erhverv. Entreprenøren skal sørge for at holde en god orden i skuret til farligt affald og samtidig sørge for, at fyldte opsamlingsenheder erstattes med tomme således, at brugerne altid kan komme af med det farlige affald på en korrekt måde. De fyldte opsamlingsenheder opmagasineres i skuret til farligt affald indtil afhentningstidspunktet. Entreprenøren skal rekvirere afhentning af farligt affald i henhold til den til enhver tid gældende afhentningsaftale fra Esbjerg Kommune, og med den gældende afhentningsfrekvens. Entreprenøren skal være indstillet på, at kravene omkring sortering og håndtering af farligt affald kan blive ændret i entrepriseperioden således, at entreprenøren skal stå for sortering, pakning og mærkning af emballagerne til transport af farligt affald. Såfremt Esbjerg Kommune ændrer proceduren omkring håndteringen af det farlige affald skal entreprenørens mandskab have uddannelse i håndtering af farligt affald. Eventuelle ekstra-omkostninger til den ændrede håndtering af farligt affald vil blive forhandlet mellem Esbjerg Kommune og entreprenøren EE-affald under WEEE-ordningen Entreprenøren skal sortere og opmagasinere EE-affald under WEEE-ordningen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende sorteringsanvisninger. EEaffaldet skal sorteres og opmagasineres således, at EE-affaldet ikke bliver beskadiget. EE-affald under WEEE-ordningen omfatter følgende affaldsfraktioner: Skærmholdigt affald som TV, edb-skærme og lignende, skal opsamles i trådbure. Elektrisk og elektronisk affald som radio, CD-afspillere, DVD-afspillere, køkkenmaskiner, mobiltelefoner m.v. skal sorteres i 2 forskellige affaldsfraktioner i trådbure. Entreprenøren skal vejlede brugerne og evt. assistere brugerne med sorteringen og skal sørge for, at der altid er tilstrækkelig kapacitet til at brugerne kan aflevere og sortere EE-affaldet korrekt. Kølemøbler som køleskabe, frysere og kombinerede køle- og fryseskabe skal pakkes af entreprenøren i de opstillede containere således, at kølemøblerne og specielt de CFC-holdige dele af kølemøblerne ikke beskadiges under pakningen og den efterfølgende transport til modtageanlægget. Entreprenøren skal kontrollere kølemøblerne for indhold af diverse fødevarer m.v. og fjerne eventuelle fødevarer inden kølemøblerne pakkes.

17 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 17 Lyskilder som kviksølvholdige lysstofrør og energisparer-pærer skal modtages og sorteres i de opstillede special-containere og entreprenøren skal sørge for at ombytte special-containeren når denne er fuld således, at brugerne altid kan komme af med lyskilderne på den korrekte måde. Store husholdningsapparater som vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, komfurer, ovne m.v. skal pakkes af entreprenøren i de opstillede containere. Entreprenøren skal rekvirere afhentning af de forskellige affaldsfraktioner under WEEE-ordningen i henhold til den til enhver tid gældende afhentningsaftale fra Esbjerg kommune og med en frekvens der sikrer, at brugerne altid kan aflevere EEaffaldet på en korrekt måde. Plastfolie Plast-materialer til genanvendelse Esbjerg Kommune har opstillet et antal affaldsstativer med indsamlingssække til plastfolie på genbrugspladserne i Måde og Tarp. Entreprenøren skal sørge for, at kvaliteten af det frasorterede plastfolie svarer til de opstillede kvalitetskrav og sørge for at indsamlingssækkene udskiftes således, at brugerne altid kan aflevere plast-folie til genanvendelse på en korrekt måde. Entreprenøren skal transportere de fyldte indsamlingsække til lagerfaciliteterne og skal sørge for presning af plastfolien i ballepresseren. Når en balle plastfolie er færdigproduceret skal entreprenøren placere ballen i mellemdepotet (30-34 m 3 åben container). Plastdunke Havemøbler Esbjerg Kommune har opstillet opsamlingsmateriel til diverse plastdunke på genbrugspladserne i Måde og Tarp og entreprenøren skal sørge for, at kvaliteten af de frasorterede plastdunke svarer til de af Esbjerg Kommune opstillede kvalitetskrav, og at andet affald henkastet i opsamlingsmateriellet fjernes. Esbjerg Kommune har opstillet m 3 containere til havemøbler af plast på genbrugspladserne i Måde og Tarp og entreprenøren skal sørge for, at kvaliteten af de frasorterede havemøbler svarer til de opstillede kvalitetskrav og at andet affald henkastet i containerne fjernes Fortroligt papir til makulering Entreprenøren skal ved forespørgsel fra brugerne om bortskaffelse af fortroligt papir til makulering henvise til de opstillede beholdere, der er placeret ved lagerfaciliteterne. Entreprenøren skal sikre sig, at brugerne ikke smider fortroligt papir i ringbind i beholderne og det er entreprenørens ansvar, at det monterede papirindkast på beholderne til enhver tid er intakt og funktionsdygtigt. Entreprenøren skal rekvirere makuleringsfirmaet i henhold til den til enhver tid gældende makuleringsaftale fra Esbjerg Kommune og med en frekvens der sikrer, at brugerne altid kan aflevere fortroligt papir til makulering på en sikker og korrekt måde.

18 KRAVSSPECIFIKATION 18 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Aflevering af affald Entreprenøren skal transportere affaldscontainere og andet opsamlingsmateriel med de i tabel 1.5 angivne affaldsfraktioner fra genbrugspladserne i Måde og Tarp til de i tabellen angivne modtageanlæg, som Esbjerg Kommune på nuværende tidspunkt har indgået modtageaftaler med: Tabel 1-5 Modtageanlæg (nuværende aftaler med Esbjerg Kommune) Modtageanlæg Affaldsfraktioner L90 Affaldsforbrænding, Måde Industrivej 35, 6705 Esbjerg Ø Småt brændbart affald Esbjerg Affaldshåndtering, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø. Stort brændbart affald Træ til oparbejdning Deponi-affald og special-affald som asbest, imprægneret træ. Vinduer Marius Pedersen A/S, Måde Industrivej 23-25, 6705 Esbjerg Ø. Tonny Frank Jensen Skrot & Miljø, Klintholmvej 39, 6731 Tjæreborg Pap Aviser og andet papir Jern og metal Ribe Flaskecentral A/S, Ørstedsvej 35, 6760 Ribe Glas og flasker Marius Pedersen A/S, Måde Industrivej 23-25, 6705 Esbjerg Ø. Plasthavemøbler, hård PVC, blødt plast, plastdunke og gips Gen-tek I/S, Måde Kirkevej 28, 6705 Esbjerg Ø. Blandet beton, jord og sten Entreprenøren er forpligtet til at overholde modtagereglerne og modtagebetingelserne på de enkelte modtageanlæg, herunder at gøre sig bekendt med modtageanlæggenes åbningstider. Aflevering af de forskellige affaldsfraktioner til modtageanlæggene skal dokumenteres med en vejeseddel fra modtageanlæggets brovægt. Såfremt modtageanlægget kræver det skal entreprenøren, inden entreprisens opstart eller ved første indvejning, registreres med henblik på udlevering af vejekort. Entreprenøren skal aflevere affaldsfraktionerne fra genbrugspladserne til de af Esbjerg Kommune angivne modtageanlæg og i henhold til de gældende afhentningsaftaler. Esbjerg Kommune vil løbende gennem entrepriseperioden opdatere listen med indgåede modtageaftaler og udlevere denne til entreprenøren.

19 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 19 Entreprenøren skal acceptere ventetid i op til en halv time ved modtageanlæggene, og der ydes ingen ekstra betaling for ventetiden. 1.5 Mandskab og arbejdsledelse Entreprenøren og dennes mandskab skal kunne forstå, tale og læse dansk. Herudover er entreprenøren frit stillet med hensyn til antagelse af sit mandskab, men er ansvarlig for, at der leveres et højt serviceniveau og udvises høflig optræden under udøvelsen af arbejdet. Esbjerg Kommune stiller endvidere følgende overordnede krav til kvalifikationer hos entreprenøren og dennes mandskab i forbindelse med udførelse af arbejdet: Indsigt og interesse for affaldsområdet. Overblik og roligt temperament i pressede situationer både i forhold til travlhed og anspændte situationer med brugerne. Uddannelse eller deltagelse i affaldsrelaterede kurser eller temadage. Gyldigt førstehjælpskursus. Gyldige certifikater eller førerbevis til relevante maskiner og køretøjer. Kendskab til de gældende arbejdsmiljøforhold ved arbejdets udførelse. Kendskab til miljøgodkendelserne og de gældende affaldsregulativer. Medarbejderne er ansat på normale overenskomstmæssige vilkår. Entreprenøren skal sikre sig, at mandskabet besidder ovennævnte kvalifikationer inden arbejdet med entrepriserne påbegyndes. Kvalifikationerne skal følges op og ajourføres gennem hele entrepriseperioden. Esbjerg Kommune kan dog acceptere, at entreprenøren ved sin arbejdsplanlægning sikrer, at der altid er mindst en medarbejder med gyldige certifikater til første hjælp og køretøjer m.v. på genbrugspladserne. Esbjerg Kommune kræver, at entreprenøren bemander Måde Genbrugsplads med 2 mand i alle åbningstimer. For Tarp Genbrugsplads gælder, at i sommerhalvåret i perioden fra 1. marts til 31. oktober bemandes genbrugspladsen med 3 mand i alle åbningstimerne, og at i vinterhalvåret i perioden fra 1. november til 28/29. februar bemandes genbrugspladserne med 2 mand i alle åbningstimerne på hverdage, og 3 mand i alle åbningstimerne i weekenden. Entreprenøren er forpligtet til at indsætte ekstra mandskab på genbrugspladserne i spidsbelastningsperioder. Behovet for ekstra mandskab defineres af Esbjerg Kommune og aftales mellem entreprenøren og den driftsansvarlige i Esbjerg Kommune.

20 KRAVSSPECIFIKATION 20 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Entreprenøren skal sikre sig, at mandskabet på genbrugspladserne er klædt i ensartet og letgenkendeligt arbejdstøj. Esbjerg Kommune kan med et skriftligt varsel på 6 måneder stille krav om, at mandskabet på genbrugspladserne skal være klædt i en af Esbjerg Kommune fastlagt farve. Entreprenøren er ansvarlig for, at mandskabets arbejdstøj overholder Arbejdstilsynets regler. Entreprenøren og dennes mandskab er forpligtet til på anmodning fra Esbjerg kommune, at deltage i et årligt møde af en varighed på op til 4 timer uden for genbrugspladsernes åbningstider i forbindelse med justeringer eller forsøgsordninger på genbrugspladserne. Endvidere skal entreprenøren og dennes mandskab stå til rådighed for kursusvirksomhed 1 dag årligt. Udgifterne til timeforbruget ved mødet og kursusvirksomheden skal være indeholdt i entreprenørens tilbud, mens Esbjerg Kommune afholder udgifterne til lokaler og kursusholder m.v. Såfremt der fremsættes berettiget klage over en enkelt eller flere af entreprenørens ansatte, kan udbyderen forlange vedkommende fjernet fra arbejdet. Mandskabet har overfor tredjemand tavshedspligt med hensyn til oplysninger som de bliver bekendt med i forbindelse med udførelse af deres arbejde. Tavshedspligten ophører ikke ved entreprisernes ophør eller ved mandskabets eventuelle fratræden. Entreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes oplyse udbyderen navnet på den daglige ansvarlige arbejdsleder og samtidig meddele relevante oplysninger som telefon nr., mail-adresse, mobiltelefon nr. m.v. på arbejdslederen. Tilsvarende oplysninger skal gives på stedfortræderen ved arbejdslederens fravær. Entreprenøren vil inden arbejdet påbegyndes få udleveret det nødvendige antal nummererede nøgler til porte og mandskabsbygninger til genbrugspladserne i Måde og Tarp. Entreprenøren har det fulde ansvar for de udleverede nøgler og skal sikre sig, at udleverede nøgler til mandskab eller underentreprenører leveres tilbage ved entreprisens ophør eller ved mandskabets eller underentreprenørens fratrædelse. Entreprenøren skal afholde samtlige udgifter til omkodning af låse og indkøb af nye nøgler, hvis nøglerne bortkommer. Kontakten til eventuelle underentreprenører skal ske gennem entreprenøren. 1.6 Sociale klausuler Det henstilles til at entreprenøren udviser sociale hensyn ved at ansætte personer med længere varende ledighed og/eller psykiske og fysiske begrænsninger. Esbjerg Kommune ønsker at bidrage til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Gennem dialog og frivillighed opfordres entreprenøren der vinder opgaven til at bidrage til at højne Esbjerg Kommunes sociale forpligtelse. Hensigtserklæringen skal ikke opfattes som en egentlig social klausul i kontrakten, men som et ønske fra Esbjerg Kommune om, at øge/fastholde antallet af pladser til personer med længere

21 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 21 varende ledighed og/eller psykiske og fysiske begrænsninger ved kommunens entreprenør. 1.7 Lastbiler og materiel Entreprenørens tømningsbiler skal som minimum overholde følgende miljømæssige krav: Godkendte EURO-V motorer. Overordnet støjniveau ved en hastighed på 60 km/t mindre end 80 db (A). Esbjerg Kommune har containere og komprimatorer med kombineret krog- og wirehejs, og containere og komprimatorer kun med wirehejs på genbrugspladserne, hvorfor entreprenørens tømningsbiler skal kunne tømme begge typer containere og komprimatorer. Ved indkøb af nye containere og komprimatorer vil Esbjerg Kommune udelukkende købe materiel med kombineret krog- og wirehejs, idet tømning med kroghejs er mere sikkert end tømning med wire-hejs. Ved afhentning og returnering af containere skal der udvises forsigtighed og opmærksomhed overfor brugere af genbrugspladsen. Al kørsel på genbrugspladsen skal ske hensynsfuld og ved lav fart. I forbindelse med transport af affald fra genbrugspladserne til modtageanlæggene skal entreprenøren overdække affaldet således, at affaldet ikke tabes eller flyver af containerne under transporten. Entreprenøren skal selv sørge for det nødvendige udstyr til overdækning af affaldet, og omkostningerne til overdækning af affaldet skal være indeholdt i enhedspriserne. Transport af containere mellem Tarp og Måde skal foregå via motorvejen ved afkørsel 75 og Veldbæk. Entreprenøren er ansvarlig for, at tømningsbilerne og andre maskiner og materiel opfylder Færdselsstyrelsens og Arbejdstilsynets regler. Der skal være installeret mobiltelefon eller tilsvarende kommunikationsudstyr i tømningsbilerne, således at det er muligt at komme i kontakt med entreprenøren og de ansatte under arbejdet. Entreprenøren skal udover sikring af tømningsbiler til levering af det nødvendige antal tømninger af de forskellige affaldsfraktioner også levere følgende typer maskiner og materiel til løsning af øvrige opgaver på genbrugspladserne: Maskiner til læsning af haveaffald, trærødder, ren jord, blandet beton og sten m.v. i containere i forbindelse med transport til modtageanlæggene samt eventuelt stakning af kompostjord. Maskiner til renholdelse af brugsarealerne og til de nødvendige vinterforanstaltninger.

22 KRAVSSPECIFIKATION 22 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Maskiner/truck til læsning af baller, trådbure m.v. Entreprenøren skal i forbindelse med rengøring af biler og udstyr, som kræver anvendelse af rengøringsmidler, anvende produkter som er miljømærkede. Renholdelse 1.8 Renholdelse og vedligeholdelse Med henvisning til de vedlagte brochurer for genbrugspladserne skal brugerne ved tab af affald under aflæsning m.v. selv stå for oprydningen. Entreprenøren skal derfor sørge for, at der er tilstrækkeligt med koste og skovle til rådighed for brugerne og dette skal være inkluderet i entreprenørens tilbud. Entreprenøren forestår den almindelige oprydning og renholdelse af genbrugspladserne efter følgende overordnede retningslinjer således, at genbrugspladserne og mandskabsfaciliteterne altid fremtræder pæne og ryddelige: Entreprenøren forestår almindelig oprydning og fjernelse af affald fra brugsområderne (containerområder, aflæsningsområder og kørselsområder) efter behov og som minimum 1 gang dagligt. Entreprenøren skal straks forestå fjernelse af bortfløjen affald fra genbrugspladserne fra de omkringliggende arealer udenfor genbrugspladserne. Endvidere skal affald i hegnet omkring genbrugspladserne fjernes efter behov og som minimum 1 gang hver uge. Entreprenøren forestår almindelig renholdelse i form af fejning i containerområderne og aflæsningsområderne efter behov og som minimum 3 gange hver uge. Endvidere skal alle brugsarealerne på genbrugspladsen (container-, aflæsnings- og kørselsområderne) fejes efter behov og som minimum 1 gang hver uge. Entreprenøren forestår den almindelige renholdelse i form af opsamling af affald og fejning under gangbroerne mellem de forskellige containere og komprimatorer efter behov. Entreprenøren skal minimum 1 gang hver måned feje under gangbroerne ved evt. at flytte gangbroerne i forbindelse med tømning af containerne. Entreprenøren forestår almindelig oprydning og renholdelse af mandskabsbygningen med tilhørende lagerfaciliteter efter behov og som minimum 3 gange om ugen. Endvidere skal mandskabsfaciliteterne og toiletter rengøres efter behov og som minimum 1 gang ugentlig af eksternt rengøringsfirma. Entreprenøren afholder udgifterne til brug af eksternt rengøringsfirma. Vinterforanstaltninger Entreprenøren forestår de nødvendige vinterforanstaltninger i form af snerydning og glatførebekæmpelse således, at genbrugspladserne er tilgængelige og brugbare for brugerne i de almindelige åbningstider. Vinterforanstaltningerne skal som minimum iværksættes når Esbjerg Kommunes vinterberedskab i lokalområdet er aktiveret.

23 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE 23 Entreprenørens udgifter til de nødvendige vinterforanstaltninger skal være inkluderet i entreprenørens tilbud. Vedligeholdelse Entreprenøren skal forestå den almindelige vedligeholdelse af komprimatorer med smøring og renholdelse i henhold til leverandørernes brugsvejledninger, og forestå den almindelige vedligeholdelse af containere og andet opsamlingsudstyr med smøring af alle bevægelige dele som hængsler, låger og ruller m.v. efter behov og som minimum 1 gang pr. måned. Entreprenøren skal endvidere forestå den almindelige vedligeholdelse af porte og døre med smøring af alle bevægelige dele som hængsler, låse og håndtag m.v. efter behov og som minimum 1 gang pr. måned. Esbjerg Kommune forestår vedligeholdelse af hegn og porte ved skader, og forestår den almindelige bygningsvedligeholdelse og afholder alle udgifter til denne vedligeholdelse. Endvidere afholder Esbjerg Kommune alle forbrugsudgifter til el, vand og varme i mandskabsbygningen samt udgifterne til en fastnet telefon. Entreprenøren skal ved konstatering af skader på hegn, porte eller bygninger indberette skaden med en præcis beskrivelse af skadeepisoden, foto og evt. navnet på skadevolderen til den driftsansvarlige i Esbjerg Kommune. Endvidere skal entreprenøren indberette eventuelle skader på containere og komprimatorer m.v. forårsaget af entreprenøren under arbejdets udførelse med foto og en præcis beskrivelse af skaden. 2 Kvalitet og samarbejde 2.1 Kvalitets- og arbejdsplan Entreprenøren skal udarbejde en kvalitets- og arbejdsplan for at sikre, at driften af genbrugspladserne udføres til det ønskede kvalitets- og serviceniveau. Kvalitets- og arbejdsplanen skal være entreprenørens manuskript for arbejdets kvalitetsmæssige udførelse og beskrive de væsentligste procedurer for mandskabets udførelse af opgaven. Planen skal derfor altid forefindes på genbrugspladserne og indholdet af kvalitets- og arbejdsplanen skal være kendt af alle entreprenørens medarbejdere, der er tilknyttet til opgaveløsningen, inklusiv eventuelle afløsere. Kvalitets- og arbejdsplanen skal som minimum indeholde: Oversigt over mandskab, tømningsbiler med registreringsnummer og lastekapacitet samt maskiner og udstyr. Telefonnumre til de anvendte køretøjer skal ligeledes oplyses. Beskrivelser af de forskellige arbejdsprocedurer til sikring af høj kvalitet og serviceniveau i arbejdet. Herunder beskrivelse af principperne for arbejdsplaner og bemandingsplaner.

24 KRAVSSPECIFIKATION 24 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Beskrivelse af uddannelse og instruktion af entreprenøren og dennes mandskab. Herunder beskrivelse af vedligeholdelse af uddannelsesniveau m.v. Beskrivelse af principperne for entreprenørens tilsyn med arbejdet og eventuelle interne kvalitetssystemer. Beredskabsplan for håndtering af ulykker og nødsituationer. Den færdige kvalitets- og arbejdsplan skal fremsendes elektronisk til den driftsansvarlige i Esbjerg Kommune ved afslutning af indkøringsperioden den 31. oktober 2013 og planen skal godkendes af kommunen, hvorfor eventuelle bemærkninger skal indarbejdes senest 2 uger efter modtagelse af bemærkningerne. Kvalitets- og arbejdsplanen og driftsrapporterne skal altid indeholde en opdateret liste over de anvendte tømningsbiler således, at kommunen kan kontrollere indvejningerne og fakturaen fra modtageanlæggene. Entreprenørens arbejde med kvalitets- og arbejdsplanen skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal gennem hele entrepriseperioden sørge for opdatering og vedligeholdelse af kvalitets- og arbejdsplanen, og arbejdet med kvalitets- og arbejdsplanen skal indgå i entreprenørens tilbud. 2.2 Driftskontrol og tilsyn Entreprenøren skal udføre driftskontrol med egne arbejder, og entreprenørens driftskontrol skal som minimum omfatte: Overholdelse af udbudsmaterialets krav, egne krav samt eventuelle myndighedskrav Styring og planlægning af driften Instruktion af medarbejdere Kommunikation og indberetninger til Esbjerg Kommune Den driftsansvarlige fra Esbjerg Kommune vil løbende i entrepriseperioden foretage anmeldte og uanmeldte tilsyn på genbrugspladserne, og Esbjerg Kommune kan på forlangende kræve, at entreprenøren deltager i fælles tilsyn på genbrugspladserne. Entreprenøren skal indregne arbejdet med driftskontrol og tilsyn på genbrugspladserne i tilbuddet.

25 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Driftsrapporter Entreprenøren skal hver måned fremsende en driftsrapport elektronisk i word- /excelformat og et forslag til en faktura for det dokumenterede udførte arbejde. Driftsrapporten danner grundlag for indholdet af det månedlige driftsmøde. Umiddelbart efter driftsmødet fremsender entreprenøren den endelige faktura på baggrund af de drøftede og aftalte justeringer. Det månedlige driftsmøde skal gennemføres efter en fastlagt dagsorden med et forventet tidsforbrug på 1½-2 timer pr. møde og Esbjerg Kommune udarbejder et beslutningsreferat, som entreprenøren skal godkende og underskrive som afslutning på driftsmødet. Driftsrapporten skal udføres for hver genbrugsplads og skal som minimum indeholde: Oversigt over de udførte tømninger fordelt på de forskellige affaldsfraktioner. Dokumentation for bemandingen på genbrugspladserne og et forslag til bemandingsplan for den kommende måned. Dokumentation for den udførte egenkontrol af driften af genbrugspladserne. Dokumentation for de udførte vedligeholdelsesopgaver. Opgørelse over de indberettede episoder. Entreprenørens arbejde med driftsrapporterne skal være indeholdt i tilbuddet, idet driftsrapporterne er en integreret del af arbejdets udførelse og samtidig danner grundlaget for Esbjerg Kommunes betaling til entreprenøren. 2.4 Indkøringsperiode Esbjerg Kommune ønsker at entreprenøren kommer godt fra start med opgaverne drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp og vil derfor betragte de første 2 måneder af kontraktperioden som indkøringsperiode. Esbjerg Kommune forventer, at entreprenøren i indkøringsperioden anstrenger sig ekstraordinært med alle forhold omkring arbejdets udførelse og, at entreprenøren holder en tæt dialog med den driftsansvarlige i Esbjerg Kommune. Bestemmelserne vedrørende bod vil ikke være gældende i indkøringsperioden. 2.5 Bod Esbjerg Kommune accepterer, at der kan ske et mindre antal fejl i forbindelse med arbejdets udførelse.

26 KRAVSSPECIFIKATION 26 DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Entreprenøren skal dog være opmærksom på, at Esbjerg Kommune kan anvende bodsbestemmelserne som angivet tabel 2.1, og hvis bodsbestemmelserne tages i anvendelse vil entreprenøren blive varslet på det månedlige driftsmøde. Tabel 2-1 Bodsbestemmelser Beskrivelse af episoder, der kan udløse en bod Bod i kr. Ikke overholder genbrugspladsernes åbningstider Ikke sørger for nødvendig bemanding på genbrugspladserne Ikke sørger for forsvarlig aflåsning Ikke sikrer tømning af opsamlingsmateriel således, at brugerne altid kan aflevere affaldet korrekt Ikke sørger for læsning og bortkørsel af affald fra aflæsningsområderne Ikke sørger for oprydning og renholdelse af brugsområderne Ikke sørger for tilstrækkelig vintervedligeholdelse Ikke griber ind i forhold til klunsning Medvirker til klunsning Ikke foretager indberetning af episoder med brugere Ikke foretager indberetning af skader på materiel forårsaget af entreprenøren Ikke foretager indberetning af skader på hegn og porte Ikke sørger for instruktion af mandskabet Ikke sørger for at mandskabet er klædt som krævet Ikke sørger for opdatering af kvalitets- og arbejdsplanen Kørsel med overlæs Ikke sørger for afdækning af affaldet under transporten Ikke sikrer sig, at der ikke stikker affald ud over kanten af containeren under transporten 5.000

27 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Bilag A Oversigtstegning over Måde Genbrugsplads

28 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

29 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

30 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

31 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Bilag B Oversigtstegning over Tarp Genbrugsplads

32 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

33 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

34 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

35 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE Bilag C Miljøredegørelse på Måde Genbrugsplads 2012

36 KRAVSSPECIFIKATION DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

37 2012 Miljøredegørelse på Måde Genbrugsplads. 1 Esbjerg Kommune Affald

38 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledende oplysninger Basisoplysninger: Produktion: Love, regler og myndighedskrav Energi, vand og varme Spildevand Affald Jord og grundvandsforurening Transport Ekstern støj Lugt, støv og vibrationer Arbejdsmiljømæssige risici Valg af væsentlige miljøforhold Indsamlede mængder og art af affald på Måde Genbrugsplads Papir og pap Glas Jern og metal Haveaffald Hårde Hvidevarer og elektronik Plast Dæk Planglas Gips Hvid sanitet Træ til opbearbejdelse Plast-havemøbler Gulvtæpper Ren jord Blandet beton Tøj og sko

39 4.17 Farligt affald Brændbart affald Tryk imprægneret træ Deponi Vinduer med rammer Asbesttagplader Samlede mængde Mål og handleplan for Bilag

40 2 Indledende oplysninger Esbjerg Kommune, Affald ønsker gennem udarbejdelse af miljøredegørelser for kommunens 4 genbrugspladser at fremstå og agerer som en ansvarlig og miljøbevidst virksomhed, der løbende forbedrer miljøindsatsen. Esbjerg Kommune råder over 4 genbrugspladser som hver på sigt vil udarbejde en miljøredegørelse. Denne miljøredegørelse omhandler Måde Genbrugsplads, Måde Kirkevej 35, 6700 Esbjerg. Miljøredegørelsen har til formål at synliggøre genbrugspladsens arbejde med genanvendelse af de indsamlede affaldsfraktioner fra virksomheder og borgere. Ligeledes ønsker Esbjerg Kommune, Affald løbende at forbedre miljøindsatsen, hvor genanvendelighedsraten øges. Redegørelsen omfatter forbruget af el, vand og varme samt de indsamlede mængder affald. 2.1 Basisoplysninger: Virksomhedens navn Esbjerg Kommune, Affald Produktionssted Måde Genbrugsplads Adresse Måde Kirkevej 35 Virksomhedens ledelse Dorthe H. Ibsen Daglig ledelse Jan Jensen Ansatte Udlejet af Gen-tek til Måde Genbrugsplads. CVR nummer/p-nummer / Tilsynsmyndigheder Industrimiljø, Esbjerg Kommune, Dorthe Waldemar. Miljøstyrelsen, Branche kode Indsamling af ikke-farligt affald Kapitel 5 virksomhed K 211 Hovedaktivitet Indsamling og salg af affaldsfraktioner til genanvendelse og deponi. Tilladelser I 2011 er der udarbejdet en revurdering af miljøgodkendelse for udvidelse af pladsen samt en tilslutningstilladelse den Nøgletal Antal medarbejdere: 5 Årlig indsamlingsmængde: ca ton Genanvendelighedsrate: ca. 82 % Særlig behandling: ca. 3 % Forbrænding: ca.11 % Deponi: ca. 4 % 2.2 Produktion: Måde Genbrugsplads væsentligste forhold er modtagelse og håndtering af affaldsfraktioner fra erhverv og borgere i Esbjerg Kommune. Fraktionerne afleveres af borgere og erhverv fra egne- eller firmabiler. Der er tale om affaldsfraktioner, der skal genanvendes, have særlig behandling, forbrændes eller deponeres. Fraktionerne sorteres i forskellige containere alt efter art og mængde. Borgerne og erhverv står selv for aflæsning og sortering, bortset fra farligt affald. Det skal afleveres til personalet. Antallet af containere på pladsen varierer alt efter mængden af modtaget affald samt hvor ofte det er nødvendigt at tømme den enkelte container. Derudover varierer antallet af containere på, hvilke affaldsfraktionerer der er afsætning på. Der er i Miljøgodkendelsen sat vilkår for, 4

41 hvor stor en mængde af forskellige affalds typer genbrugspladsen må opbevare. Derfor bortskaffes affaldsfraktionerne løbende. Herunder en oversigt over Måde Genbrugsplads

42 Oversigtsfigur af Måde Genbrugsplads i Genbrugspladsen er indrettet med et 1.8 m højt trådhegn, der afgrænser selve pladsen. Pladsen indhegnes for at hindre uvedkomne adgang udenfor pladsens åbningstider, samt hindre afleverede materialer i at flyve væk fra området. Pladsen er belagt med SF sten. Der er en kørevej rundt på pladsen langs containerne som er opstillet langs hegnet og på midten af pladsen. På denne måde kan borgerne køre rundt og tæt ind til de forskellige containere, hvor affaldet skal læses af. Affaldet indsamles i både åbne og lukkede containere på pladsen. På figuren ovenfor ses mandskabsskuret(information) til personalet samt materiel til pladsens drift og et kemiskur til opbevaring og håndtering af det farlige affald. Der er i år bygget nyt kemiskur som er beliggende hvor det gamle kemiskur lå. Desuden ses de forskellige containere til opbevaring af afleveret affald. Der er udarbejdet driftsinstrukser for genbrugspladsen(se bilag 1). Driftsinstrukserne indeholder oplysninger om sorteringsvejledninger, kontaktliste til samarbejdspartnere og myndigheder, egen kontrol og beredskabsplan. Det er personalets opgave at: føre tilsyn med borgernes aflevering af affald vejlede borgerne for at opnå så korrekt en sortering som muligt sortere og pakke farligt affald inden det videresendes til Modtagestationen I/S eller anden godkendt modtager modtage klinisk risikoaffald og videresende det til godkendt behandling holde pladsen ryddelig Esbjerg Kommune har aftale med Gen-tek, Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg, som udlejer mandskab til pladsen. I følge aftalen, skal der minimum være 2 medarbejdere på pladsen i åbningstiden. Undtagelsesvis eks. ved sygdom kan det tillades at pladsen kun bemandes af 1 medarbejder. Genbrugspladsen har følgende åbningstider: Mandag Fredag Lørdag, søndag og helligdage Udenfor åbningstiden, er pladsen aflåst. Det er personalets opgave, at pladsen åbnes og lukkes på de angivne tider. Måde Genbrugsplads har i 2011 fået ny miljøgodkendelse. Pladsen er udvidet med 3800 m 2 og der er bygget nyt kemiskur efter gældende retningslinjer. Erhverv har siden 2010 har haft adgang til alle kommunens genbrugspladser, hvilket giver øget belastning på pladserne. Udvidelsen er tiltænkt at give mulighed for flere containere og dermed en bedre sortering/bedre genanvendelsesrate. 6

43 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 kwh 2.3 Love, regler og myndighedskrav. Genbrugspladser er underlagt Miljøbeskyttelsesloven og herunder Affaldsbekendtgørelsen samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Genbrugspladsen skal have en miljøgodkendelse for at opbevare og håndtere affald. For at beskytte miljøet mod miljøfremmede stoffer indeholder miljøgodkendelsen en række standard vilkår, som genbrugspladsen skal leve op til. Miljøgodkendelsen for 2011 har skærpede krav til opbevaring af metaller, kølemøbler, elektronik og farligt affald på impermeabel belægning. Dette er etableret ved renovering og udvidelse af pladsen. 2.4 Energi, vand og varme. På Måde Genbrugsplads bruges der hovedsagligt el til lys og varme i mandskabsskuret og el til lys på pladsen. El leveres af Syd Energi. På figur 1 ses forbruget for de sidste 4 år El forbrug Måde Figur 1: Opgørelse over El-forbrug fra 2008 til og med El forbruget afspejler årets gang hvor varmeforbruget og behovet for lys på pladsen er størst om vinteren. Mandskabsskuret opvarmes af en/to el-radiatorer. Det høje elforbrug sidst på året 2011, skyldes renovering og udvidelse af pladsen. Nedenfor ses opgørelse af elforbrugets emissionspåvirkning. År/art Kg CO 2 Kg SO 2 Kg NO x ,89 0,577 2, ,84 0,89 2, ,37 0,770 3, ,9 0,876 4,25 Tabel 1. Opgørelse på genbrugspladsens emissioner fra elforbruget. Emissionsopgørelse viser en lille klimatisk påvirkning fra genbrugspladsens elforbrug. Der er brugt 2010 tal i CO 2 beregneren for 2011, da tallene endnu ikke er tilgængelige for Vand 7

44 m3 Vand bruges i meget begrænsede mængder i mandskabsskuret til kaffe, rengøring og sanitet. Vand forsyningen leveres af Esbjerg Forsyning A/S. Der en fejl i aflæsning for 2010, da måleren kun viser et forbrug på 1 m 3.Det forventes at forbruget har lagt på højde ned forbruget i Det relative høje forbrug i 2011, skyldes renovering af pladsen idet håndværkerne har brugt vand fra pladsen til renoveringsarbejdet. Vand Spildevand. Figur 2: Opgørelse over vand forbrug fra 2005 til Spildevand omfatter sanitært spildevand fra mandskabsskuret samt afløb fra befæstede arealer. På genbrugspladsen ledes spildevand fra betonbelagte arealer via sandfang og olieudskillere til spildevandssystemet. Betonbelagte arealer er etableret ved kemikalieskuret og under containere til jern og metalaffald, hårde hvidevarer samt andet elektronikaffald. Derudover ledes sanitært spildevand fra mandskabsbygning til spildevandssystemet. Genbrugsarealet er drænet og afledning af drænvand ledes til regnvandsudledning via forsinkelsesbassin og videre til Grådyb. 2.6 Affald Affald fra mandskabsskuret på genbrugspladsen er dagrenovation og afhændes i dagrenovations spand, som hentes af Melgaard Miljø. Lette materialer som papir, plast mv. kan flyve og spredes rund omkring på pladsen. Derfor opbevares lette materialer i lukkede containere. Arbejdsopgaverne for medarbejderne på pladsen indbefatter oprydning af pladsen. 2.7 Jord og grundvandsforurening. Måde Genbrugsplads er beliggende på matrikel nr. 3ao Måde, Esbjerg Jorder. Genbrugspladsen er bygget på landbrugsjord og der er ingen kendt forurening på grunden. Genbrugspladsen ligger i et erhvervsområde, derfor betegnes jorden som områdeklassificeret. 8

45 Genbrugspladsen ligger ifølge Ribe Amts Regionplan 2016, i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Genbrugspladsens arealer er befæstede med henholdsvis SF sten, beton, asfalt og har afløb til kloaksystemet og olieudskillere. I miljøgodkendelsen er der vilkår om hvilke affaldsfraktioner, der skal stå på impermeabelt underlag, som forhindrer nedsivning af miljøfremmede stoffer til jord og grundvand. 2.8 Transport Transport af affaldsfraktioner til genbrugspladsen foregår i private- og erhvervsbiler på maks kg evt. med påhængsvogn. Måde Genbrugsplads har ikke indflydelse på antallet af transporterne til genbrugspladsen. Transport fra genbrugspladsen med de sorterede affaldsfraktioner foregår med lastbil og container. Affaldet fragtes til genanvendelse, forbrænding, special behandling og deponi. På genbrugspladsen er der interne transporter af elektronikburer med truck og læsning af lastbiler med gummiged. Måde Genbrugsplads ligger i et industri område uden boliger og det vurderes ikke, at antallet af transporter til og fra genbrugspladsen er til gene for omboende. 2.9 Ekstern støj. Der ligger faste støjgrænser for Måde Genbrugsplads i Miljøgodkendelsen. Der er dagligt omladning og komprimering af affald, containerflytning, maskinel rengøring af pladsen samt intern trafik fra borgere, der skal aflevere affald og vognmænd, der afhenter affald. Det forventes ikke at give væsentlige støjgener for omboende. Der er i Miljøgodkendelsen vilkår for støjgrænser på pladsen og tilsynsmyndighederne kan til enhver tid forlange støjmålinger på pladsen Lugt, støv og vibrationer På genbrugspladsen er der emissioner fra person- og lastbil kørsel i forbindelse med aflevering/afhentning af affaldet. Ved udvidelsen af arealet er det tilsigtet, at det større areal skal give mulighed for lettere afvikling af trafikken og i videst mulig omfang undgå kødannelse. Enkelte affaldsfraktioner vil kunne skabe milde lugtgener på pladsen. Men ved løbende bortskaffelse af affaldet forventes dette at eliminere problemet. Støv gener vil kunne foregå i meget begrænset tidsrum og primært ved omlæsning af jord, bygningsaffald og haveaffald Arbejdsmiljømæssige risici. På Måde Genbrugsplads afleveres der farligt affald(ca. 55 ton pr. år). Affaldet håndteres af medarbejderne på genbrugspladsen. Alle medarbejder er uddannet til håndtering af farligt affald. Måde Genbrugsplads har ifølge gældende Miljøgodkendelse tilladelse til at modtage 300 ton farligt affald/år. I Miljøgodkendelsen er der vilkår om hvor store mængder farligt affald, der må opbevares på genbrugspladsen af gangen. Derfor afsættes affaldet løbende. 9

46 Affaldet sorteres og pakkes efter de i lovgivningen gældende retningslinjer. Herefter afsættes det til Esbjerg Modtagestation, Sahara 6, 6700 Esbjerg eller til videre behandling på godkendte anlæg. På Måde Genbrugsplads opbevares det farlige affald i et nyopført kemiskur. Kemiskuret er indrettet med betonbelægning, opkant og sump. Sumpen kan opsamle indholdet fra den største beholder, der opbevares på genbrugspladsen. Borgerne kan ikke selv aflevere affaldet i spandene, da der er opsat en aflåst gitterlåge. Foran og i den en side af kemiskuret, er et område indrettet til at modtage farligt affald. Borgerne skal stille affaldet til personalet. Det er personalet der håndtere affaldet inden det sendes til videre forarbejdning/behandling. Da alt farligt affald løbende bortskaffes til særlig bearbejdning på bl.a. kommune kemi vurderes det ikke at have væsentlige miljøpåvirkninger på omgivelserne. Billede fra Måde Genbrugsplads. 3 Valg af væsentlige miljøforhold Hvert 6. år skal kommunen lave en plan for affaldsområdet, der gælder for både private og erhverv. Affaldsplanen har til formål at beskrive hvilke initiativer og ordninger Esbjerg Kommune vil gennemføre inden for affaldsområdet i den næste 6-årige planperiode. Affaldsplanen tager udgangspunkt i den nationale affaldsstrategi. Regeringens mål er, at der skal sikres en høj genanvendelse. Det er Regeringens mål at fastholde det tidligere mål om mindst 65 % genanvendelse og at skærpe målet til højst 6 % deponering i Dette er gældende for hele affaldsområdet og således ikke kun for genbrugspladserne. 10

47 Esbjerg Kommune har udarbejdet Affaldsplan, der er gældende for Målsætning Esbjerg Kommune vil i de kommende år arbejde med håndteringen af borgernes og erhvervslivets affald ud fra nedenstående målsætninger: Dannelse af affald skal forebygges. Ressourcerne i affald skal udnyttes bedst muligt. Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes. Alle borgere og virksomheder skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne. Kommunens egne virksomheder skal vise vejen. Byen skal være æstetisk og ren. Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø. De overstående mål er for hele affaldsområdet i Esbjerg Kommune. Regeringen har vedtaget at Affaldsplaner fremover skal være dækkende for en 6-årig periode. 11

48 4 Indsamlede mængder og art af affald på Måde Genbrugsplads. På genbrugspladsen er der ved samtlige containere og båse opsat skilte, der angiver hvilken affaldsfraktion, der kan afleveres i den enkelte bås/container. Derudover kan borgerne rådføre sig med personalet. For alt affald der ender på genbrugspladsen gælder det, at borgerne og erhverv selv står for sortering og aflæsning på pladsen. Det er personalets arbejde at føre tilsyn, vejlede borgerne og afvise brugere, der gentagne gange ikke overholder sorteringskravene samt at håndtere farligt affald. Det afleverede affald bortskaffes løbende til genanvendelse, særlig behandling inden forbrænding, forbrænding eller deponering efter de retningslinjer, der er i Esbjerg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Herunder følger en oversigt af de mængder og affaldstyper Måde Genbrugsplads har modtaget siden Papir og pap Aviser Pap Papir og pap i alt Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 3: Opgørelse over indsamlede mængder papir og pap fra 2006 til Papir og pap kan genanvendes. Måde Genbrugsplads har en lukket container til papir og en komprimatorcontainer til pap. Affaldet opbevares tørt og leveres til en mellemhandler, der sælger det til papirindustrien, hvor det genbruges til fx papir, pap og æggebakker. Mængderne på papir har været svingende de sidste 5 år men 2011 gav et stort udbytte. Medarbejderne på genbrugspladsen har i 2011,ydet en ekstra indsats med vejledning af borgere og erhverv, omkring papir og småt brændbart, der har givet udslag i en større papirs 12

49 mængde. Den forholdsmæssig store nedgang fra 2006 til 2007 var på grund af opstilling af papirspande ved alle husstandene i Glas Glas Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 4: Opgørelse over indsamlede mængder glas fra Glasemballage er affald der kan genanvendes og opbevares i åbne containere på Måde Genbrugsplads. Mængderne har været meget svingende. I 2007 fik borgerne på landet genbrugsstativ til aflevering af glas og dåser. Det kan være en del af forklaringen på den mindre mængde i Glasemballage affald er bl.a.: Alle typer tomme flasker og husholdningsglas, hele eller skår m/u låg Flasker og glas skal være tømt for indhold og være rengjorte Glasemballage affald må ikke indeholde: Drikkeglas, glaskander og -skåle Plastflasker Porcelæn Keramik Stentøj Hærdet og lamineret glas (f.eks. bilruder) Spejlglas Planglas (vinduesglas) 13

50 Glasemballagen sendes til videreforarbejdning og genanvendelse. 4.3 Jern og metal. Jern og metal er et materiale, som kan genanvendes til nye metalemner. På Måde Genbrugsplads står der 2 stk. 30 m 3 metalcontainere på impermeabel belægning. Jern og metal affald kan være: cykler, plæneklippere mv. konserves dåser, øl og sodavandsdåser mv. rør stumper andet rent metal Plæneklippere skal være tømt for benzin og olie. Affaldet afsættes til genanvendelse. Jern og metal Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 5: Opgørelse over afleveret mængde jern og metal fra Tabellen viser den indsamlede mængde af jern/metal siden Priserne på jern har været meget omskiftelige siden I 2008 var priserne meget høje for så i 2009 at dykke meget. Priserne er på nuværende tidspunkt langsomt stigende. Med de stigende priser på jern, har borgere og erhverv solgt deres jern til private indsamlere i stedet for at aflevere det på genbrugspladsen, dog har mængderne været stigende i

51 4.4 Haveaffald. Haveaffald Haveaffald i alt Grene, buske, blade Trærødder Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 6: Opgørelse over afleveres mængde haveaffald siden 2006 og er opgjort på års basis. Haveaffald kan genanvendes til biobrændsel samt kompost, som bruges som jordforbedrings middel og giver næring tilbage til jorden. Haveaffald kan være: Grene Hæk- og græsafklip Blade Blomster Nedfaldsfrugt Trærødder(skal afleveres for sig) Haveaffald må ikke indeholde jord, sten og andet ikke organisk materiale i større mængder. Affaldet opbevares i betonbåse på genbrugspladsen. Affaldet ligger højest en uge på pladsen, inden det køres til videre forarbejdning. Affaldet afsættes til genanvendelse. 15

52 4.5 Hårde Hvidevarer og elektronik. Hårde hvidevarer og elektronik Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Hårde hvidevarer Elektronik affald Figur 7: Opgørelse over indsamlede mængde hårde hvidevarer og elektronik fra Affaldet opbevares i åbne containere på impermeabel belægning for at undgå nedsivning af miljøfarlige stoffer til jord og grundvand. Affaldet sorteres i 4 fraktioner. Kølemøbler Andre hårde hvidevarer Skærmholdig elektronik Øvrig elektronik. Kølemøbler skal håndteres med forsigtighed for at undgå udslip af kølemidler. Affaldet afsættes til genbrug/miljørigtig behandling. Affaldet hører under den såkaldte El-retur ordning, hvor der er producentansvar og producenterne dermed betaler for en miljørigtig håndtering af affaldet. 16

53 4.6 Plast. Plast Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 8: Oversigt over indsamlede mængder plast. Havemøbler er ikke med i mængden. Plast sorteres i forskellige containere. Blød plast, hård plast og plast dunke. Hård plast(pvc) er affald, der kan genanvendes til nye plast produkter. Affaldet opbevares i åbne containere på genbrugspladsen. Blød PVC såsom badebassiner kan ikke genanvendes og deponeres. Hård plast(pvc) kan være: Kloak rør Tagrender Trapez plader (sorteres dog i særskilt container) Nedløbsrør mv. Affaldet afsættes til genbrug. Plastdunke kan være: Husholdningsdunke Opvaske og rengørings dunke Vaske og skyldemiddel Shampoo Sæbe Klare drikkeflasker Alle flasker og dunke skal være tomme, rengjorte og uden låg. Affaldet opbevares i en åben container. Plastdunke afsættes til genanvendelse. 17

54 Blød plast uden PVC kan genanvendes. Blød plast kan være: Plastfolie. Det skal være fri for urenheder. Blød plast afsættes til genanvendelse. 4.7 Dæk Dæk Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 9: Opgørelse over mængde af afleveret på Måde genbrugsplads siden Dæk afleveres i åbne containere på genbrugspladsen. Dækkene må gerne afleveres med fælge, da disse frasorteres på genanvendelsesanlægget. Dækkene kan genanvendes til nye gummiprodukter. Mængderne har siden 2007 været stabile. I 2007 fik erhverv adgang til genbrugspladserne hvilket gav udslag i mængden af dæk. Affaldet afsættes til genanvendelse. Herunder billede af dækcontainer på Måde Genbrugsplads. 18

55 4.8 Planglas. Planglas Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 10: Opgørelse over mængde indsamlet planglas siden Vinduer uden rammer kan genanvendes til nye glasemner. Vinduerne må ikke indeholde sprosser eller rammer af træ/plast. Glasset skal være fri for urenheder. Affaldet opbevares i åbne container. Affaldet kan være: Planglas Termoruder Autoruder 19

56 Planglas blev i årene 2008 og 2009 afleveret som vinduer på Måde Genbrugsplads og havde derfor ikke en særskilt fraktion de to år. Affaldet afsendes til genanvendelse. 4.9 Gips Gips Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 11: Opgørelse over mængden af gips afleveret på Måde Genbrugsplads. Gips er affald, der kan genanvendes til nye gipsprodukter. Gips opbevares tørt i lukkede containere. Gipsaffaldet kan være malet eller tapetseret med papirtapet/glasvæv/hessian. Gips affaldet må ikke indeholde søm, skruer, stålskinner, mørtel, asbest, glas, sten mv. Gipsaffaldet afleveres til genanvendelse. 20

57 4.10 Hvid sanitet. Sanitet Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 12: Opgørelse over afleveret mængde sanitet på Måde genbrugsplads siden Denne type affald kan efter nedknusning genanvendes som stabilgrus. Mængderne var stabile efter et fald fra 2007 til 2008, dog med et stort udsving i Affaldet afleveres i åben container. Sanitetsfraktionen må indeholde: Håndvaske Toiletter Affaldet afleveres til genanvendelse. Billede fra Måde genbrugsplads 21

58 4.11 Træ til opbearbejdelse. Træ til opbearbejdelse Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 13: Opgørelse over afleveret mængde træ til opbearbejdelse på Måde Genbrugsplads. Træ til opbearbejdning er træ affald, der ikke er trykimprægneret. Efter neddeling afsættes træ til produktion af spånplader. Træ til opbearbejdning er bl.a.: Rent træ Paller (engangspaller og udtjente europaller) Træ emballage Træmøbler Køkken elementer Nedbrydninstømmer Spån- og krydsfiner plader ol. Træ med maling og lim rester Døre og vinduesrammer Hårdtræ/ædeltræ. Affaldet må ikke indeholde: Møbler med stof, læder, kakler, stålrammer ol. Trykimprægneret træ Brandhæmmende plader MDF-plader Masonit plader Kreosot behandlet træ (jernbanesveller ol.) Affaldet opbevares i åben container. 22

59 Affaldet afsættes til genanvendelse til spånpladefabrikker 4.12 Plast-havemøbler. Plast havemøbler Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 14: Opgørelse over indsamlede mængder af plast havemøbler siden Plast møbler kan genbruges til nyt plast. Affaldet afsættes til genbrug. Mængderne varierer fra år til år afhængig af populariteten af plastmøbler. Affaldet afsættes til genanvendelse. Billede fra Måde Genbrugsplads. 23

60 4.13 Gulvtæpper. Gulvtæpper Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 15. Oversigt over modtagende mængder af gulvtæpper fra Gulvtæpper kan ikke genanvendes til nyt gulvtæppe eller andre produkter, men afleveres til forbrænding. Mængden af gulvtæpper har ikke været faldende som tabellen viser. Efter 2007 er gulvtæpperne afleveret og registreret som stort brændbart. Affaldsfraktionen må indeholde: Luvtæpper, nye/gamle og tæpperester. Affaldet afleveres til forbrænding. 24

61 4.14 Ren jord. Ren jord Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 16: Oversigt over mængden af rent jord modtaget siden I Esbjerg Kommune kan borgerne aflevere overskudsjord fra fx renovering af indkørsler, terrasser mv. på genbrugspladsen. På genbrugspladsen kan der afleveres jord i to bokse, (Rent jord og områdeklassificeret jord) for at evt. forurenet jord ikke ender sammen med rent jord. Flere områder er klassificeret som forurenet jord. I Esbjerg Kommune er jorden områdeklassificeret som lettere forurenet indenfor byområderne. Dertil er andre områder klassificeret som forurenet, hvis der er kendte forureninger. På genbrugspladsen er der opstillet kort over arealer, der er områdeklassificeret, så borgerne kan aflevere jorden i de rigtige bokse. Forurenet jord modtages ikke på genbrugspladsen. Jorden analyseres inden den afsættes til jorddepot hvorfra det genanvendes. 25

62 4.15 Blandet beton. Blandet beton Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 17: Opgørelse over mængder af beton, sten og brokker fra 2006 til På Måde Genbrugsplads er blandet beton og brokker separeret i forskellige båse, men opgøres som en samlet mængde. Affaldsfraktionen knuses og kan genanvendes til vejfyld mv. Fraktionen afsættes til genanvendelse. 26

63 4.16 Tøj og sko. Tøj og sko Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 18: Oversigt over afleveret mængder tøj fra 2006 til Mængderne er jævnt stigende bortset fra et udsving i Affaldet kan genanvendes og afsættes til Frelsens hær Farligt affald. Farligt affald Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 19: Oversigt over afleveret mængder på Måde Genbrugsplads fra 2006 til

64 Farligt affald opbevares og sorteres i et afgrænset område, der er indrettet til formålet. På Måde Genbrugsplads er der bygget et nyt kemiskur, så genbrugspladsen lever op til de gældende regler for håndtering og opbevaring af farligt affald. Kemiskuret er indhegnet, overdækket og med fastbund uden afløb til kloaksystem. Gulvet har en kant, så det kan samle op til 1000 L spild. Inde i skuret er der en trådhegns afgrænsning så borgerne ikke kan blande affaldet sammen. Det farlige affald håndteres altid af personalet. Der foreligger driftsinstrukser for hvordan de forskellige farlige stoffer skal håndteres og sorteres inden afsending til Modtagestationen I/S(se bilag 1) eller anden godkendt aftager. Omhældning af affaldet er ikke tilladt. Kun spildolie samles i en 700 L opsamlingstank. Det farlige affald skal afleveres separat og personligt til pladsens personale. Affaldet bortskaffes til Modtagestationen I/S eller anden godkendt aftager løbende, så der ikke sker ophobning af affaldet på genbrugspladsen. Der er i miljøgodkendelsen vilkår omkring, hvor store mængder af forskellig art farligt affald, genbrugspladsen må opbevare. Derfor pakkes og bortskaffes affaldet løbende. Affaldet skal have særlig behandling inden det går til forbrænding på et særlig godkendt værk Brændbart affald. Brændbart affald Brændbart i alt Småt brændbart Stort brændbart Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 20: Oversigt over mængderne af brændbart affald fra Fraktionerne sorteres i stort og småt brændbart. Fraktionerne jævnt stigende gennem årene. Stort brændbart er blandt andet: Møbler med stof og kakler Box madrasser 28

65 Gulvtæpper som er større end 2 x1 meter Affaldet sendes til neddeling på Måde Deponi, hvorefter det køres til forbrænding på L90. Småt brændbart kan være: Flamingo Små gulvtæpper Tagpap Hynder M.v. Småt forbrændingsegnet affald er alt affald med en positiv brændværdi, der ikke kan genanvendes eller som er omfattet af andre sorteringsbestemmelser og som overholder krav til dimension på under 2 x 1 meter. Affaldet afhentes og køres direkte til forbrænding på L Tryk imprægneret træ. Impræneret træ Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons 2011 Figur 21: Oversigt over afleverede mængder af imprægneret træ fra Affaldsfraktionen må indeholde: Trykimprægneret træ Jernbanesveller Telefons pæle Trykimprægneret træ er affald, der helt eller delvist er behandlet med træbeskyttelse, der indeholder tungmetaller. Imprægneringen indeholder miljøbelastende/sundhedsskadelige stoffer som arsen, krom og kobber. 29

66 Affaldet afsættes til forbrænding på et tysk godkendt anlæg der kan håndtere de miljøskadelige stoffer, så de ikke påvirker miljøet negativt 4.20 Deponi. Deponiaffald Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 22: Oversigt over deponiaffald afleveret fra 2006 til Tabellen viser store udsving, men har været stødt faldende siden Deponi affald kan være: Isoleringsmaterialer af mineraluld Spejlglas og keramisk brandglas Pvc,(blød) ikke genanvendeligt Vinylgulve, kraftige presenninger Springmadrasser Sand fra sandfang Øvrigt affald der ikke er omfattet krav om fra sortering til genanvendelse, forbrænding eller specialbehandling. Affaldet køres til på Måde Deponi/Deponi Sy 30

67 4.21 Vinduer med rammer. Vinduer med rammer Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 23: Oversigt over mængder afleveret på Måde Genbrugsplads fra I årene 2006 og 2007 er vinduer registreret som deponiaffald. Affaldsfraktionen må indeholde: Glasruder og døre med træ/plast rammer/sprosser Affaldet kan genanvendes og afsættes til genanvendelse. 31

68 4.22 Asbesttagplader. Asbest Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 24: Tabel over afleveret mængder asbest fra Asbest affald køres til Måde Deponi, hvor det deponeres i et separat deponi område. På denne måde blandes asbest affaldet ikke med andre materialer, der måske på et tidspunkt kan genanvendes. I 2006 var asbest ikke en særskilt fraktion, men blev deponeret sammen med alm. deponiaffald. Affaldet deponeres på Måde Deponi. Billede fra jerncontainer på Måde Genbrugsplads 32

69 4.23 Samlede mængde. Samlet mængde Mængde i tons 2006 Mængde i tons 2007 Mængde i tons 2008 Mængde i tons 2009 Mængde i tons 2010 Mængde i tons Figur 25: Samlet oversigt over indsamlede mængder affald på Måde Genbrugsplads fra Mængden af affald steg i 2007 da erhverv dette år fik adgang til genbrugspladsen mod betaling. Mængden af affald faldt i 2009 på grund af finanskrisen men steg igen i 2010 da flere erhverv gjorde brug af genbrugspladsen som følge af at affaldsbekendtgørelsen tvang dem til at betale for brug af genbrugspladsen. Billede fra Måde Genbrugsplads. 33

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi, vand og varme...

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Miljøredegørelse for Tarp Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Tarp Genbrugsplads Miljøredegørelse for Tarp Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 1.1 Basisoplysninger... 3 1.2 Produktion... 3 1.3 Love, regler og myndighedskrav...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøredegørelse for Ribe Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Ribe Genbrugsplads Miljøredegørelse for Ribe Genbrugsplads 2015 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi... 7 1.3 Vand... 9

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Udbud Behandling af fraktionen Hård plast. Bilag 1 Kravspecifikationer 16-10-2015

I/S Amager Ressourcecenter. Udbud Behandling af fraktionen Hård plast. Bilag 1 Kravspecifikationer 16-10-2015 16-10-2015 Sagsnr. 12/282 Dok.nr. 4058/15 Initialer LRE I/S Amager Ressourcecenter Udbud Behandling af fraktionen Hård plast Bilag 1 Kravspecifikationer Oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Generelt...

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum YDELSESBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/7 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere