Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence"

Transkript

1 Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece

2 Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på papirbeholdere 9 Ekstra tømig og adre tilbud 10 Heteordig for storskrald 11 Afhetigsmærkater 13 Se, is og affald 15 Flaskecotaiere 16 Farligt affald 18 Gebrugsstatioe 20 Erhvervsgebrugsstatioe 22 Tig adre ka få gav af 23 TEMAER Lysstofrør og el-sparepærer 24 Haveaffald og kompost 25 Boligforeiger, ejerforeiger mm. 26 Mobilsug - e diskret affaldsløsig 29 Affald i tal 30 Stige Øs gasalæg 31 MERE OM AFFALD odesereovatio.dk 32 Eergi og Miljø Ceter 32 Kokurrece 33 affald.dk - affald for bør 34 Åbigstider og Adresser Gebrugsstatioere Hverdage kl Havegade dog kl Lørdage, sø- og helligdage kl De 24., 25. og 31. december samt de 1. jauar er der lukket. Se adressere side 20. Odese Reovatiosselskab A/S Sapidvej Odese V Tlf Madag - tirsdag kl Osdag - fredag kl Odese Nord Miljøceter Stradløkkevej Odese N Tlf Hverdage kl Kompostkøb dog kl SORTERINGSVEJLEDNING 35

3 Hilse fra direktøre Så har du ige e y Affaldshådbog i håde. Ligesom i de tidligere udgaver har du her et opslagsværk over alle de forskellige serviceydelser, Odese Reovatiosselskab tilbyder. Vi har i 2007 ige geemført e brugerudersøgelse for at få e pejlig på, hvorda selskabets idsats opfattes af brugere. Her er ogle af koklusioere: l De samlede tilfredshed med reovatiosordigere i Odese er ige i år steget lidt, fra 6.12 til 6.18 på e skala til 7. l De ye batteriidsamligsordig er blevet e succes, idet mægdere fortsat er stigede samtidig med at tilfredshede med ordige er steget fra 5,5 til 6,4 på e skala til 7. l Tømigskaledere er kedt af rigtig mage borgere (73 % af de adspurgte), og Affaldshådboge bliver også mere kedt for hvert år; u ka de huskes af 63 %, mod 54 % i I 2008 vil vi udersøge mulighedere for udbygig af uderjordiske affaldssystemer - dels for at få skraldespadee væk fra bybilledet - og dels for at skåe bymiljøet for store skraldebiler, som heter affaldet. Vi er i øjeblikket samme med kommues By- og kulturforvaltig i gag med at plalægge, hvorda de fremtidige reovatio skal foretages på det ye haveområde - og der er gode muligheder for at afprøve ogle af de ye ideer. E fremtidsvisio kue være, at hele haveområdet bliver tømt for dagreovatio ved hjælp af et cetralt sugealæg, som for ede af kilometervis af edgravede rør sørger for, at affaldet kommer he i é cetral cotaier. Dee cotaier bliver kørt bort af é skraldebil, ude at det er ødvedigt at køre rudt i hele området for at samle affaldet id. Jeg vil slutte af med at kostatere, at det ige er lykkedes at fastholde reovatiosafgifte i Faktisk er de ikke steget i dette årtuside og det er vores mål fortsat at fastholde de samme pris i åree frem. God læsig - med velig hilse Thomas B. Jørgese Adm. direktør Odese Reovatiosselskab A/S Oversigt over affaldstyper Restaffald l Affaldsbeholder ved husstad Papir l Papirbeholder ved husstad l Gebrugsstatioe Flasker og glas l Flaskecotaiere l Gebrugsstatioe Storskrald l Gebrugsstatioe l Heteordig du riger, og vi afheter (ku visse typer storskrald) Pap l Heteordig for storskrald l Gebrugsstatioe Elektroikaffald l Gebrugsstatioe l Heteordig for storskrald Farligt affald l Modtageplads på Sapidvej eller Havegade l Miljøbile på di lokale gebrugsstatio hver 6. weeked l Heteordig du riger, og vi afheter Haveaffald l Hjemmekomposterig l Gebrugsstatioe l Heteordige for storskrald (ku det, der ka budtes)

4 Nyheder i 2008 Lettere at fide rudt på Havegades gebrugsstatio Gebrugsstatioe har tidligere haft e ade placerig af cotaiere og adre umre. Nu følger statioe geerelt de adre statioers umre og rækkefølge, så det er lettere at fide rudt. Dog vil cotaiere til det tugeste affald fortsat stå ved de edsækede ramper, så ma ikke skal løfte det så højt. Samtidig har statioe fået ye skilte mage til dem på de adre statioer. Flere ye cotaiere på gebrugsstatioe Ret træ har fået si ege cotaier med ummer 18A. Træet er for godt til at blive brædt, og det idsamlede træ får yt liv i form af spåplader. Der er også kommet e cotaier til farvepatroer - 1A. De går til geavedelse. Vask af affaldsbeholdere 2 gage årligt Reovatiosselskabet har købt e vaskebil mere. Dermed er det plae, at alle byes affaldsbeholdere bliver spulet to gage årligt. Det er e kombieret skraldebil og vaskebil, som både ka tømme affaldsbeholdere og spule de. De bliver sat i drift ved sæsostart - dvs. til foråret, år der ikke er fare for frost i vadforsyige på bile. Skærpede regler for asbest på gebrugsstatioer Støvede asbest må ikke modtages på gebrugsstatioer, me det er tilladt at aflevere asbestplader, som er cemet-budet. De skal i cotaier r. 14 Asbest og eterit. Det støvede asbestaffald skal være idpakket efter gældede regler i hehold til dask lovgivig og ka afleveres på Odese Nord Miljøceter. E hilse fra di skraldemad... Reovatiosselskabet har e del postkort i serie Hilse fra di skraldemad, som du ka fide i postkasse, hvis der er forhold, vi gere vil gøre dig opmærksom på. Det ka fx være, hvis hådtaget på affaldsbeholdere ikke veder ud mod veje, hvis der er uidpakket aske i affaldsbeholdere eller adet, som giver problemer for skraldemade. Reovatiosprise stiger ige ikke Side 1999 har odese-borgere betalt samme pris for reovatioe, på trods af at der er kommet e del flere affaldsordiger til side da. Prise er således ikke steget i hele dette årtuside...

5 Geerelt I regulativet Affald fra private husstade i Odese 2006 ka du læse om die forpligtelser i forhold til bortskaffelse af affald. Heruder er beskrevet ogle geerelle retigslijer for tømig af beholder til restaffald og papir: l stil beholdere ud til skel mod veje seest kl. 7 på tømigsdage l beholdere må ikke være overfyldt - låget skal kue lukkes, og du må ikke mase affaldet ed i beholdere, da det ka være svært at få ud ige l stil ikke cykler og adre gestade tæt på beholdere - det vaskeliggør tømige l ryd see væk efter sefald, og sørg for sikre adgagsforhold i glat føre l blad ikke papir og restaffald l ved beholdere med hådtaget ud mod veje, år de skal tømmes. Hvis du får afhetet beholdere ide på di grud Nogle har valgt at betale et særskilt gebyr for at vi afheter beholdere på grude. Husk at: l beholdere må højst være 30 meter ide på grude, reget fra skel mod køreveje l køreuderlaget skal være fast og ude forhidriger. Vi besigtiger og godkeder, om die afhetigsforhold er i orde. Rig til kudeservice og hør om ordige. Det koster 375 kr. ekstra årligt at få beholdere hetet ide på grude. Hjælp di skraldemad Skraldemade tømmer mage skraldespade hver dag. Det er hårdt for arme, skuldre og ryg. Du ka hjælpe di skraldemad ved at gøre det lidt lettere for ham: Ved hådtaget udad Hjælp skraldemade ved at stille beholdere med hådtaget ud mod veje, år de skal tømmes. Det sparer skraldemade for mage skæve vrid i arme og skuldre dagligt. Stil papirbeholdere ud hver gag Papir, som er pakket tæt, ka være meget tugt. For at skraldemade skal kue løfte papirbeholdere, bedes du stille de frem, hver gag der er papirtømigsdag - også selv om de ikke er fuld. Nyheder l Geerelt

6 Restaffald Madrester, køkkerulle og juicekartoer Restaffald er det affald, du smider i affaldsbeholdere. Restaffald kaldes også dagreovatio eller husholdigsaffald. Det er de rest, der bliver brædt, fordi de: l ikke ka gebruges l ikke er miljøfarlig l ikke kræver særlig behadlig. Eksempler på restaffald l Madrester l Køkkerulle l Pizzabakker l Juice- og mælkekartoer l Tadpastatuber l Sod og aske (skal være koldt og idpakket) l Hygiejebid l Bleer Alt pap og papir, der har været i berørig med madvarer, er restaffald og ka ikke gebruges. Beholdere tømmes hver 14. dag Beholdere til restaffald tømmes hver 14. dag, med midre du har aftalt adet med os. Datoere står på di tømigskaleder. Beholdere skal stilles frem til skel mod vej seest kl. 7 på tømigsdage. Beholdere og hådtaget skal være frit tilgægeligt. Hådtaget må fx ikke være abragt op ad hæk, mur og ligede, og det skal vede ud mod veje. Affaldsbeholdere skal kue lukkes. Ku til strege! Bor du i midtbye og har e sæk til restaffaldet, så husk, at sække ku må fyldes til strege. De må ikke være for tug, og de skal kue lukkes, så skraldemade ka løfte de. Ige madvarer på gebrugsstatioe! Restaffald må ikke afleveres på gebrugsstatioere. Hvis du har for meget restaffald, ka du bestille e ekstra tømig eller evt. få e større beholder. Op mod 30 % af restaffaldet er eget til at lave kompost af. Derfor opfordrer vi til, at alle, der har mulighed for det, komposterer i ege have.

7 Afgifte afhæger af størrelse Du betaler reovatiosafgift efter, hvor stor di affaldsbeholder er. Jo midre beholder, jo lavere er afgifte. Hvis du har brug for e større eller e midre beholder, ka du kotakte reovatiosselskabet. Adre tilbud Mod betalig ka du komme af med e ekstra sæk affald, få tømt affaldsbeholdere e ekstra gag - eller få de tømt hver uge i jui, juli og august. Du ka også slippe for at køre beholdere ud selv, og betale os for at hete de ide på di grud. Læs mere om disse tilbud på side 10. Hvad sker der med restaffaldet? Når skraldebile er fyldt, kører de ed på forbrædigsalægget på Fysværket, hvor affaldet brædes, og varme fra forbrædige udyttes til el og varme. Et års restaffald fra husstadee i Odese dækker det årlige el-forbrug for ca husholdiger og varmeforbrug for ca husholdiger. I 2006 idsamlede reovatiosselskabet ca tos restaffald. Restaffald Priser og størrelser på beholdere (Alle priser er ikl. moms) Størrelse: 130 liter 190 liter 240 liter 400 liter 600 liter 800 liter (i liter) Pris pr. år 1.491,25 kr ,00 kr ,25 kr ,50 kr ,50 kr ,00 kr. Dækker behov 1 vokse 2 vokse 2 vokse 3 lejligheder 4,5 lejligheder 6 lejligheder for persoer: 1 bar 1 bar 3 bør Udvedige mål 50 x 55 x 55 x 70 x 60 x 75 x 86,8 x 68,9 x 106,5 x 79,4 x 126 x 79,7 x (bredde x dybde 100 cm 110 cm 110 cm 90,5 cm 108,0 cm 121,0 cm x højde)

8 Papiridsamlig Tømmes e gag om måede På di tømigskaleder ka du se, hvorår vi tømmer di papirbeholder. Et billede af tre stykker papir viser, hvilke dage du skal sætte papirbeholdere ud. Papiret bliver gebrugt Alt det papir, vi idsamler, køres til et modtagealæg, som pakker det og seder det videre til papirfabrikker. Tryksværte tages af, og papiret bliver til yt papir. Alle typer papir, me ikke pap og gavepapir Papirbeholdere er bereget til aviser, reklamer, breve, kuverter, kopipapir og adet, der er lavet af papir. Pap er ikke papir og må derfor ikke kommes i beholdere. Pap ideholder e del lim, som vil forrige gebrugspapirets kvalitet. Gavepapir ka heller ikke gebruges. Skotøjsæsker og papkasser skal i papcotaiere på gebrugsstatioe eller ka afleveres via heteordige for storskrald. Alt papir, der har været i berørig med mad, ka ikke gebruges. Mælkekartoer, pizzabakker og brugt køkkerulle skal derfor i beholdere til restaffald. Ku til strege! De steder i midtbye, som har papirsække, får udleveret é sæk pr. uge. Sækkee afhetes é gag om måede. Sækkee skal kue lukkes og holdes lukket. Sæt beholdere ud hver gag, tak Ofte er papirbeholdere så tug, at skraldemade har store problemer med at tømme de. Sæt derfor beholdere ud hver gag - også selvom de ku er halv fyldt. Ja tak Aviser Ugeblade Kopipapir Breve Rudekuverter Reklamer Tryksager Faxpapir Kuverter Telefobøger Nej tak Numree heviser til cotaierumree på gebrugsstatioe Pap 4 Bøger 3 Gavepapir 20 Vådt papir skraldespad Papir, der har været i berørig med mad skraldespad

9 Batterier på papirbeholdere Flere batterier idsamles I over et år har ma u kuet komme af med batteriere, år papirbeholdere bliver tømt. Det har givet e pæ stigig i atallet af idsamlede batterier, hvilket også var formålet med de ye ordig. Batteriere ka dog stadig afleveres i de røde kasse samme med det farlige affald eller på gebrugsstatioe. Batterier på papirbeholdere Batteriere idsamles af samme bil, som idsamler papir. Da der fides 2 typer papirbeholdere, er der også 2 forskellige steder, batteriere skal lægges: 2-hjulede papirbeholder som på billedet: på papirbeholderes låg i e klar plastikpose. Pose skal være forsvarligt lukket, så batteriere ikke falder ud, og de skal lægges løst på låget. 4-hjulede papircotaiere Plastikpose med batteriere skal ed i de plastikbøtte, som er moteret på side af papircotaiere. Boligforeiger og udlejigsejedomme For boligforeiger og ligede med fælles idsamligssted for flere husstade ka batteriere blive afhetet efter ærmere aftale. Viceværte ka kotakte Reovatiosselskabet for at få e aftale. Hvilke typer batterier? Ma ka aflevere alle små husholdigsbatterier fra fx fjerbetjeiger, ure, radioer, legetøj, lommelygter og hådværktøj med mere. Dog ige bilbatterier. Udgå batterier i affaldsbeholdere Batterier ka ideholde tugmetaller som kviksølv, cadmium, ikkel og bly. Tugmetallere spredes i ature geem røge, år de brædes med køkkeaffaldet. Og restproduktet efter forbrædig i forbrædigsalæg slagge forriges. Bly-, ikkel-, cadmium- og kviksølvforbidelser optræder på Miljøstyrelses liste over uøskede stoffer. De ka fremkalde kræft og forvolde adre skader på miljø og sudhed. Papiridsamlig l Batterier på papirbeholdere

10 Ekstratømig og adre tilbud Ugetømig om sommere Vi tømmer di affaldsbeholder hver uge i sommermåedere jui, juli og august for ku 246,25 kr. for e affaldsbeholder og 773,75 kr. for e miicotaier. Har du ikke allerede tilmeldt dig, ka du gøre det u. Tilmeldige gælder også for de kommede somre - idtil du evt. beslutter at framelde dig ige. Ekstra tømig Du ka til ehver tid bestille e ekstra tømig af di affaldsbeholder. Det ka være aktuelt omkrig juletid eller ved adre festlige lejligheder. Det koster 152,80 kr. for e 190 liters beholder. Har du glemt at sætte beholdere frem på di ordiære tømigsdag, kører vi dog ud og tømmer de for ku 81,25 kr. husstad) og 400, 600 og 800 liter (til flerfamilieshuse og boligselskaber). Ombytige koster 106,25 kr. Bytter du beholdere til restaffald, skal du huske, at reovatiosafgifte ædres efter hvilke størrelse, du vælger (se side 7). Afhetig af beholdere på di grud Øsker du at slippe for at sætte beholdere ud til fortovet, tilbyder vi at hete de på di grud. Rig og hør ærmere om betigelsere. Det koster 375,00 kr. ekstra årligt. Gør-det-selv beholdervask Det er borgeres asvar at holde beholdere re, og til det ka du købe et specielt regørigsmiddel til beholdervask hos os eller hos Eergi og Miljø Ceteret i Odese Baegård Ceter. Det koster 25 kr. Beholdervask Har du behov for regørig udover de faste spuliger, ka du bestille e ekstra vask. Beholdere køres til vaskehalle på Sapidvej og vaskes grudigt. Det koster 106,25 kr. pr. gag. E ekstra sæk på tømmedage Har du for meget affald, tager vi gere e eller flere ekstra sække affald med på de dag, vi i forveje tømmer hos dig. Du skal dog rige og bestille afhetig af e ekstra sæk seest dage før. Det koster 36,25 kr. pr. sæk. Få e ade størrelse beholder Vi bytter gere di beholder til e ade størrelse. Du ka vælge mellem 130, 190 og 240 liter (til e Atifluemiddel Er du tilmeldt atifluemiddelordige? Hvis ikke, ka du tilmelde dig på uder Kotakt os, eller rige til kudeservice. Så modtager du et middel til at holde fluere på afstad i sommermåedere jui, juli og august. Tilmeldige gælder også for de kommede somre - idtil du evt. beslutter at framelde dig ige. Det er gratis. 10

11 Heteordig for storskrald Seks typer affald afhetes Har du svært ved at komme af med større tig som fx møbler, madrasser, pap og cykler, så ka du beytte heteordige for storskrald. Vi tager ikke alt med, me vi tilbyder at hete 6 typer storskrald, emlig budtet pap, metal, budtet haveaffald, brædbart storskrald og som oget yt stort og småt elektroik. 6 tig 2 gage om året Vi afheter storskrald 2 gage om året ved hver husstad. Du må sætte op til 6 tig ud til afhetig pr. gag. På side 13 fider du 12 mærkater, som du ka bruge i Klip dem ud, og sæt ét mærkat på hver tig, vi skal hete. For ikke at tage de forkerte tig med lader vi tig ude mærkat blive ståede. Til æste år får du ige 12 ye mærkater. Midst 1/2 m 3 småt elektroik Mægde af småt elektroik skal være på 1/2 m 3 svarede til et fjersy i størrelse. Flere dele småt elektroik ka samles i e papkasse, så de krævede mægde opås. Husk at der ikke må være adet ed elektroik i kasse. Småt elektroik tæller ikke med i de 6 tig pr. afhetig. Rig og bestil afhetig Når du har storskrald til afhetig, riger du til os. Vi giver dig så e dato, hvor vi kører i dit område se ugedagee på køreskemaet ovefor. Oplys os om, hvilke typer storskrald du vil have afhetet, så plalægger vi rute og vælger e vog efter det. Vi afheter ku det affald, der er bestilt afhetig af pr. telefo. Det er også Køreskema for postområder: Madag 5270, 5210 Tirsdag 5200, 5250, 5491 Osdag 5220, 5260 Torsdag 5230, 5240, 5320 Fredag 5000 NB! Dog ikke på helligdage muligt at sede bestillige via hjemmeside - se uder puktet Kotakt os/bestille og ædre. Sæt storskraldet ud til veje På de aftalte dato sætter du mærkatere på dit storskrald og stiller det ud til skel mod vej ide kl Bor du i etageejedom, ka du sætte det på parkerigspladse efter aftale, eller der hvor restaffaldet ormalt hetes fra, så vi emt ka holde med lastbile. Husk at du selv skal sørge for regørig af fortov eller opsamligsplads, efter at storskraldet er hetet. Især haveaffald ka kræve oprydig. Det tager vi med me ige poser og sække, tak! Metal Fx barevoge, metalmøbler, cykler. Pap Papkasser skal slås samme og budtes med e sor. Ekstratømig og adre tilbud l Heteordig for storskrald 11

12 Heteordig for storskrald Småt elektroik - dog midst1/2 m 3 Fx fjersy, mikrobølgeove, regjorte frituregryder, solarier, mobiltelefoer, hådmixere. Stort elektroik Fx køleskabe, frysere, komfurer, vaskemaskier, tørretumblere. NB: Ige madvarer! Brædbart storskrald Fx møbler, tæpper, madrasser, træ (fx stakit og heg), plastik (ku hård plast som havemøbler og trapezplader). Haveaffald Gree og midre træstammer på ca. e arms tykkelse. Haveaffald skal være budtet på e størrelse af ca. 1/2 m 3 og max. 2 meter. NB: Ige trærødder. Ige poser og sække! Brug helst atursor. Spørg di vicevært eller admiistrator Bor du i boligforeig eller ade type bolig, hvor e vicevært eller varmemester har asvaret for affaldsordiger, skal du kotakte ham/hede for at høre, om I har e speciel ordig for storskrald i dit kvarter. Mage boligforeiger har emlig lavet fællesordiger fx med e fælles afhetigsdag. Fides der ikke e speciel ordig i di boligforeig, ka du beytte dig af samme ordiger som adre borgere i Odese. Ige komposterbart affald Vi medtager ikke haveaffald, som du selv ka kompostere. Ku store gree, der ikke ka komposteres i have, tager vi med. Husk at budte dem. Storskrald holdes øje adskilt Voge til storskrald er opdelt i rum, så de 6 typer affald ikke blades samme. Nogle voge har dog ku plads til 2 typer affald. Derfor ka det ske, at vi heter dit storskrald af flere omgage de samme dag. Storskrald til et godt formål - brug cotaier r. 27 Storskraldet, som vi heter hos dig, bliver brædt eller opdelt og gebrugt til ye produkter. Hvis du tror, adre kue få gav af di cykel, sofa eller plæeklipper, ka du rige til e humaitær orgaisatio. De afheter ofte tig til gebrugsbutikkere. Du ka også aflevere det på gebrugsstatioe i cotaier r idholdet heri går direkte til humaitære orgaisatioer. Læs mere side

13 Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Heteordig for storskrald 13

14 De følgede typer tager vi med: De følgede typer tager vi med: De følgede typer tager vi med: 14 Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her!

15 Se, is og affald Ryd se og strø salt eller grus på vej og fortov - så hjælper du dig selv - og skraldemade Skraldemade går mage km om dage. Det er ikke ufarligt, år der ligger se og is på veje og fortove. Så hjælp di skraldemad ved at rydde se og gruse eller salte på fortov og vej omkrig dit hus. Vejrforhold ka forsike tømig Er vitere for alvor ude med is og se, ka det hæde, at Reovatiosselskabet vurderer, at det er for farligt at køre med skraldebilere. Reovatiosselskabet vil så løbede iformere borgere på hjemmeside og i mediere om, hvorår det ka forvetes, at affaldsbeholdere bliver tømt. Forkert Forkert Rigtigt Husk at fjere sevolde fra affaldsbeholdere og helt ud på veje, så skraldemade ikke skal trække beholdere he over see. Rigtigt Står beholdere op ad væg eller stakit, så husk at skrabe see væk omkrig de, så skraldemade ka køre med beholdere på et jævt uderlag. Se, is og affald Læs mere om serydig og grusig på: Forkert Rigtigt Vær opmærksom på, at hvis du bor på privat vej, er det dit asvar at skovle, salte eller gruse veje. Ligger der for meget se, eller er veje isglat, er det ikke altid muligt for skraldemade at å frem og tømme affaldsbeholdere. 15

16 Flaskecotaiere 130 cetrale steder i bye I Odese er der placeret ca. 130 flaskecotaiere rudt omkrig i bye, hvor du ka komme af med al slags glas: viflasker, syltetøjsglas, parfumeflasker, drikkeglas og mage adre typer glas. På modsatte side fides e komplet liste over flaskecotaieres placerig. Hjælp med at holde bye re Desværre ser ma ofte, at affald har hobet sig op rudt omkrig flaskecotaiere. Ved hver flaskecotaier står der e lille affaldsspad. Dee affaldsspad er bereget til de tomme pose, som flaskere har været i. Affaldsspade er ikke til pap, plastprodukter og ligede. Gode råd! l Sørg for at skylle glas - cotaiere kommer hurtigt til at lugte, hvis der er madrester i. l Du behøver ikke at tage etikette og låg af. Ja tak Alle flasker af glas - også dressigflasker, olieflasker, spiritusflasker og parfumeflasker Syltetøjsglas Drikkeglas Nej tak Numree heviser til cotaierumree på gebrugsstatioe Porcelæ 24 Keramik 24 Stetøj 24 Viduesglas 7 Lysstofrør 32 Elsparepærer 32 Elpærer skraldespad /24 l Læg flasker og glas forsigtigt i cotaiere. Mage flasker ka emlig gebruges direkte ude at skulle smeltes om. Vidste du, at i 2006 afleverede Odeses borgere kg flasker og glas til flaskecotaiere og gebrugsstatioer? 16

17 Oversigt over flaskecotaiere jauar 2008 Postummer 5000 Beediktsgade 14 Bredalsvej 73 Damarksgade 33 Filosofhave 2 Georgsgade 61 Gletevej 45 Godthåbsgade 19 Jagtvej 59 Kastaievej 74 Kirkegårds Alle 35 Klostervej 2 Kroprisesgade 2 Lageladsgade 12 Mosegårdsvej 170 Mukebjergvej 68 Mølleløkkevej 15 Plumsgade 14 Primulavej 9 Rugårdsvej 25 Ryttergade 3 Skibhusvej 76 Skibhusvej 164 Skt. Jørges Gade 49 Skt. Jørges Have 121 Thomas B. Thrigesgade 24 Thorsgade 71 Thuresesgade 24 Widelsvej 94 Postummer 5200 Ejstrupvej/Æblevæget Frodesvej 23 Heimdalsvej 23 Juelsmidevej 21 Møllemarksvej 37 Rømersvej 2 Stadiovej 62 Uffesvej 2 Uffesvej 28 Postummer 5210 Kalørvej 1 Hermeliløkke 2 Rugvage 36 Rugårdsvej 211 Villestofte Skovvej 58 Åbakkevej 67 Postummer 5220 A. Jakobses Væge 2 Aemoevej 3 Blækhatte 3 Bredagerløkke 269 Bregevej 5 Brombærrake 2 Carlses-Skiødts Vej 41 Hollufgårdsvej 201 Hyldevæget 2 Johaes Larses Vej 16 Markledet 7 Nyborgvej 177 Otte Ruds Vej 155 Peter Willemoes Vej 57 Saderumgårdvej 9 Virketofte 3 Postummer 5230 Bjergsøe Plads 1 Blichersvej 21 Kallerupvej 1 Kligstrupvæget 1 Kragsbjergvej 99 Niels Bohrs Allé 21 Rødegårdsvej 233 Rødegårdsvej 321 Skovsbovæget 36 Stærmosegårdsvej 55 Postummer 5240 Birkeparke 74 Biskorupvej 1 Bøgeparke 188 Bådvej 150 Egeparke 158 Fyrreparke 102 Hidehøje 79 Kildegårdsvej 121 Lærkeparke 60 Lærkeparke 134 Mideludsvej 85 Poppelhave 3 Rågeludvej 17 Slåehave 2 Tjørehave 268 Åsumvej 119 Postummer 5250 Abels Allé 96 Belligevej 92 Blåklokkevej 5 Dalum Cetret Dragebakke 546 Ellekærsvej 45 Elmegårdsvej 3 Flitagervej 2 Floravæget 1 Floravæget 34 Holmstrupvej 2 Heliosvæget 36 Heliosvæget 137 Helleløkke 2 Lugstedvage 2 Mågebakke 2 Raukelvæget 62 Saderumej 81 Sviget 1 Traehøje 342 Vestre Boulevard ved bybusses vedeplads Postummer 5260 Baehøjvæget 1 Borrebyvej 7 Brobæklude 2 Jacob Hases Vej 2 Mejerivej 1 Sadkæret 1 Sommerfuglevej 27 Syvhøjevej Uglehøje 65 Ugletofte 369 Postummer 5270 Bispeege 1 Bogesevej 135 Fuglsag 49 Høstlyge 2 Karlavej 2 Kirkedrupvej 65 Mukemae 130 Nordmarksvej 1 Odesegyde 22 Rullekrovej 4 Sadagervej 17 Slettesvej 350 Store Klaus Storkeløkke 102 Stigevej 275 Søhusvej 6 Æbleparke 34 Æbleparke 162 Postummer 5320 Skovhave 35 Postummer 5491 Ubberudvej 29 Ravebjerggyde 82 Flaskecotaiere 17

18 Farligt affald Farligt for sudhede og miljøet Olie, malig, terpeti, skadedyrgift, kustgødig og batterier er eksempler på farligt affald. Farligt affald ka være bradfarligt eller skadeligt for sudhede og miljøet. Det skal opbevares et sikkert sted, hvor bør ikke ka å det. Tre måder at komme af med det farlige affald Vi gør det emt for dig at komme af med det farlige affald på forsvarlig vis. Du har tre muligheder - vælg hvad der passer dig bedst: 1. Miljøbile på di lokale gebrugsstatio -åbe i weekeder fra 9-17 Hver 6. weeked holder miljøbile på di lokale gebrugsstatio. De modtager det farlige affald lørdag og sødag fra Se skemaet her på side. 2. Modtagepladse på Sapidvej og på Havegade Øsker du at komme af med det farlige affald her og u, ka du beytte modtagepladse på Sapidvej eller erhvervsgebrugsstatioe på Havegade. 3. Du riger og vi heter Har du ikke selv mulighed for at aflevere det farlige affald, ka du rige til os. Når du riger, får du oplyst e dato, hvor vi kommer forbi og tømmer di røde kasse. Sæt de ud til veje fora dit hus ide kl. 7, så vi emt ka se de på de aftalte dag. Miljøbile holder på gebrugsstatioe lørdag - sødag i uge: Rugårdsvej/Villestofte Egestubbe/Næsby Holkebjergvej/Højme Campusvej/Bilka Eergivej/Lidved Bullerupvej/Sede Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge De røde kasse Har du ikke e rød kasse, ka du bestille e hos os. De røde kasse er til at opbevare og trasportere det farlige affald i. Sørg for, at alle flasker og beholdere er tæt lukkede og helst i origial emballage. Har du ikke de origiale emballage, skal du skrive på, hvad der er i. Så ved vi, hvorda det skal behadles. Kasse må ikke overfyldes. Hæld ikke væsker direkte i kasse og hæld aldrig rester samme - det ka i værste fald eksplodere. 18

19 Tjek varedeklaratioe Du ka hjælpe miljøet ved at købe regørigsmidler, batterier, malig og adre produkter, som er miljøvelige. Batterier ka være farligt affald Det er ikke alle batterier, der er miljøfarlige. Me da det er svært at se forskel på dem, opfordrer vi til, at du afleverer dem alle til os. Så sørger vores specialister for at sortere dem. Batteriere opdeles efter hvilke miljøskadelige stoffer, der er i dem, og efter hvorda tugmetallere ka geavedes. Nogle depoeres, og adre geavedes delvist. Åbigstider for modtagepladsere Hverdage kl Lørdage, sø- og helligdage kl De 24., 25. og 31. december samt de 1. jauar er der lukket. Typer af farligt affald Batterier: Alle slags batterier, dvs. brustes-, alkali-, NiCd-, kviksølv-, og lithiumbatterier samt alle former for akkumulatorer. Spraydåser: Alle slags trykdåser med drivmiddel, også tomme. Malig: Alle slags malig. Skal afleveres i lukkede bøtter og spade. Kviksølvholdigt affald: Fx gamle termometre, sparepærer, visse kapbatterier m.v. Olie: Alle slags olie (motorolie, smøreolie, rustbeskyttelse m.v.). Skal afleveres i lukket beholder. Oliefiltre: Fra biler, motorplæeklippere m.v. Opløsigsmidler: Terpeti, petroleum, bezi, cellulosefortyder m.v. Gift: Giftrester fra bekæmpelse af ukrudt, skadedyr, svamp osv. Kustgødig: Alle former for gødig, både fast og flydede. Syrer: Både syrer og baser. Ka være eddikesyre, saltsyre, svovlsyre, salmiakspiritus, afløbsres m.v. Farligt affald Ejbygade Klorholdigt affald: Fx Bums, pletfjerer, kodesatorer, trasformatorer, bore- eller skære-olier m.v. Havegade Odese C Have Sapidvej Odese V Fotovæsker: Både fremkalder- og fikservæske. Kayler og medicirester: Afleveres på apoteket. 19

20 Gebrugsstatioe Gebrugsstatioe tager imod alt - æste Der er 8 gebrugsstatioer i Odese Kommue - heruder statioe på Havegade, der både er for private og erhvervskuder. Lagt det meste affald fra private borgere i Odese Kommue ka afleveres på gebrugsstatioere. Det skal blot sorteres efter affaldstype og lægges i de rigtige cotaiere. Er du i tvivl, så spørg persoalet på gebrugsstatioe. Ige madvarer her Det er ulovligt at aflevere restaffald på gebrugsstatioe. Reovatiosselskabet har ikke miljøgodkedelse til at opbevare restaffald. Har du for meget restaffald, må du i stedet bestille e ekstra tømig eller sætte e ekstra sæk ud på de ormale tømigsdag mod betalig og forudbestillig (se priser side 10). Ulovligt at fjere tig Vi respekterer, at borgere ikke øsker at se det, de har smidt ud, ide hos aboe dage efter. Derfor må du ikke tage tig med hjem. Tig til gebrug ka dog afleveres i cotaier r. 27. Se side 23. Godt råd: Hav sygesikrigsbevis klar ved idkørsle - det bruges som adgagskort på alle statioer. Bullerupvej 84b 5240 Odese NØ Egestubbe 2f 5270 Odese N Eergivej Odese S Havegade Koloihaver Odese C Have Holkebjergvej Odese SV Niels Bohrs Allé 148b (ved Bilka) 5230 Odese M Rugårdsvej Odese NV Sapidvej Odese V 20

21 Affaldstyper på gebrugsstatioe 1 Cd er og dvd er Cd er, dvd er med og ude cover, videobåd. 1A Farvepatroer Farvepatroer fra pritere 2 Bladet papir Aviser, reklamer, tryksager, ugeblade, kotorpapir, kuverter, telefobøger... 3 Bøger 4 Pap Papkasser, bølgepap, karto 7 Viduesglas Viduesglas skal deles i glas ude rammer og glas med rammer. 8 Flasker og sylteglas Glasflasker, glas til surt, syltetøjsglas, drikkeglas. 9 Elektroikskrot Fjersy, PC ere, faxmaskier, støvsugere, videoafspillere, radioer, mobiltelefoer. 10 Metaller Cykler, stålmøbler, metaldåser, regjorte alumiiumemballager. 11 Store husholdigsapparater Køleskabe og frysere (tømmes for madvarer), komfurer, vaskemaskier, opvaskemaskier, tørretumblere, mikrobølgeove 12 Blød plast Plastikposer, plastfolie. 13 Hård plast Trapezplader, tagreder, VVS-rør, havemøbler, plastduke 14 Asbest og eterit Hele eteritplader og hele asbestplader. 16 Haveaffald Gree, blade, græs, edfaldsfrugt Vi hestiller til, at store gree og træer er eddelt i midre stykker på max. 1 m. 17 Gulvtæpper Gulvtæpper. Ige lioleum - det skal i cotaier r. 18 eller Stort brædbart over 1 meter Madrasser, træ og træmøbler med malig, stof, polstrig. 18A Træ Ree træprodukter ude stof, polstrig og malig. 19 Bildæk Bildæk og varevogsdæk. Skal deles i dæk med fælge og ude fælge. 20 Småt brædbart uder 1 meter Flamigo, midre trætig, gavepapir, tapet. 22 Jord, sad og grus Re jord, sad, grus, aturste. 23 Gips Re gips. 24 Depoi Rockwool, glasuld, toiletter og hådvaske, blød pvc, tagpap, porcelæ og keramik. 25 Imprægeret træ Trykimprægeret træ, fx stakit, stolper, legehus, tøjstativ. 26 Beto og tegl Beto, murbrokker, teglste, betofliser. 27 Gebrugelige effekter Møbler, bøger, tegeserier, legetøj, køkkegrej, service, pytegestade 28 Tøj og sko Ku hele og brugbare tig. Lad tøj og sko blive i pose. 30 Bilbatterier 31 Batterier 32 Lysstofrør og eergisparepærer Lysstofrør og eergisparepærer. Farligt affald og papir til makulerig ka afleveres på Sapidvej og Havegade. På Havegade i øvrigt cotaiere til: idustridæk, hvide toiletter og hådvaske, asfalt og autoruder. Gebrugsstatioe 21

22 Erhvervsgebrugsstatioe Både for private og erhvervskuder Havegades gebrugsstatio er både for private borgere og erhvervskuder. Der er flere fordele ved at aflevere affaldet her: l Åber allerede kl. 8 på hverdage (kl. 9 i weekeder) l Det er emmere at læsse det tuge affald af, da mage cotaiere er sæket ed i jorde l Haveaffaldet skal ikke løftes op i e cotaier, me blot læsses af trailere og smides på jorde i hjøret med haveaffald l Har cotaiere til flere typer affald. Farligt affald og fortroligt papir Rækkefølge af cotaiere liger u de adre gebrugsstatioers. Dog er cotaiere til det tuge affald placeret i de side af pladse, hvor cotaiere er sækede, så affaldet ikke skal løftes så højt op. Da mage erhvervsdrivede bruger Havegade, fides der her i øvrigt cotaiere til: l Asfalt l Idustridæk l Autoruder l Hvide toiletter og hådvaske Derudover er der følgede muligheder: l Farligt affald - tryk på rigeklokke ved halle til farligt affald og elektroikaffald, og persoalet kommer for at tage imod dit farlige affald. l Fortroligt papir til makulerig - papiret opbevares sikkert i e aflåst cotaier, idtil det makuleres. l Salg af kompost - Kompost sælges for kr. 87,50 kr. pr. to. Kompostkuder skal køre over vægte ved idgage for erhvervs- og kompostkuder, da ma betaler efter vægt. Affald fra detailhadel og hådværk Midre virksomheder ide for bladt adet detailhadel og hådværk har også adgag til erhvervsgebrugsstatioe. Statioe er et tilbud til dem, der ikke har e aftale med e vogmad om at få hetet deres gebrugelige affald. Hådværkere og ligede har u mulighed for gratis at aflevere affald fra deres arbejde hos private husstade i Odese Kommue på erhvervsgebrugsstatioe. Hådværkere skal medbrige e blaket, som er uderskrevet af ejere af stedet, hvorfra affaldet stammer. Mere iformatio fås ved hevedelse til Odese Reovatiosselskab blakette ka hetes på uder Erhverv. Kotakt affaldskosuletere Har du spørgsmål om erhvervsaffald, ka du kotakte affaldskosuletere på tlf eller

23 Tig adre ka få gav af For godt til at smide ud Tig, som du ikke selv ka bruge mere, me som du syes er for gode til at smide ud, ka afleveres på gebrugsstatioe i cotaier r. 27 Gebrugelige effekter. Så sørger Odese Reovatiosselskab for, at det går til gebrug. Kotakt persoalet Du skal blot kotakte persoalet, så låser de cotaiere op. De vil samtidig forklare dig, hvorda cotaiere er iddelt. Husk at idpakke glas, porcelæ og adre skrøbelige tig. Så er der midre risiko for, at det går i stykker uder de videre trasport. Die kasserede tig går til et godt formål Odese Reovatiosselskab samarbejder med humaitære orgaisatioer, som selv tømmer cotaiere - og sørger for, at idholdet bliver brugt til at glæde adre med. Spejdere, sportsklubber og ligede foreiger har dog også adgag til at hete tig til loppemarkeder m.m., som støtter foreige. - Også tøj og sko går til gebrug Der er opstillet cotaiere til tøj og sko på alle gebrugsstatioere. Det er cotaier r. 28. Det, du afleverer i cotaiere, bliver afhetet af humaitære orgaisatioer. De sorterer tøjet og sælger det i deres gebrugsbutikker, eller seder det til folk i ød. Ja tak Møbler Gryder Porcelæ Bestik Cykler Haveredskaber Plæeklippere Bøger og blade Legetøj Nej tak Numree heviser til cotaierumree på gebrugsstatioe Køleskabe og frysere 11 Elektroiske og elektriske apparater 9 Erhvervsgebrugsstatioe l Tig adre ka få gav af 23

24 Lysstofrør og el-sparepærer Lysstofrør og el-sparepærer ideholder kviksølv, og derfor skal de sorteres fra til særskilt behadlig, så stoffere ikke spredes i ature. Tidligere blev lysstofrør og el-sparepærer brædt i et specialalæg, me i dag er det muligt at geavede op til 98 % af lysstofrør. Lysstofrør På gebrugsstatioe ka du aflevere die lysstofrør i cotaier r. 32. Af hesy til de videre sorterig beder vi dig om at tage dem ud af evt. papemballage, før de kommes i cotaiere. El-sparepærer El-sparepærer ka også afleveres på gebrugsstatioe. De kommes i de blå tøde ved side af cotaiere til lysstofrør. Selv om el-sparepærer ideholder kviksølv, forureer de midre, bl.a. fordi de bruger midre el. Ifølge Elsparefode bruger e el-sparepære ku omkrig ¼ så meget strøm som e almidelig pære. Ved at skifte de gamle pærer ud med elsparepærer, sparer du på strømme, får e midre el-regig og skærer samtidig ed på dit bidrag af CO2. Almidelige elpærer Die almidelige pærer også kaldet glødepærer - ka kommes i di ege beholder til restaffald. Mage former og størrelser Der fides mage forskellige typer el-sparepærer af forskellig styrke, farve og kvalitet. Udskifter du e 60 W glødepære med e 11 W el-sparepære, der er tædt 4 timer om dage, sparer du årligt ca. 116 kr., og du skåer miljøet for 52 kg CO 2. 24

25 Haveaffald og kompost Hjemmekomposterig Det er let at lave si ege kompost, og så er det e miljøvelig løsig. Ved at sortere køkkeaffald fra til kompost, ka du edsætte mægde af restaffald med op til 30%. Du får ove i købet e værdifuld jordforbedrig, der ka erstatte dyr kustgødig. Ka komposteres: Blomsteraffald og potteplater Frugt og grøtsager Kaffegrums og kaffefilter Kerer og ødder Æggeskaller Må ikke komposteres Fedt Fisk og skaldyr Kød Urter Teblade og tefilter Blade, hækafklip, grøt fra køkkehave Savsmuld i små mægder Kødpålæg Sovs Tilberedte madrester Tilberedte madrester, med eller ude kød og sovs, må ikke komme i komposte, fordi det tiltrækker skadedyr. Det skal i skraldespade. Fælles komposterig af haveaffald Har du ikke mulighed for selv at kompostere, ka du aflevere dit haveaffald på gebrugsstatioe. Så briger vi det til Odese Nord Miljøceter, hvor det komposteres samme med kommues grøe affald fra parker og alæg. Køb kompost De færdige kompost sælges til kommues borgere til e favorabel pris. Du ka købe det ete på Odese Nord Miljøceter eller på erhvervsgebrugsstatioe på Havegade. Kompostdag to gage årligt 2 dage om året forærer vi komposte væk fra Odese Nord Miljøceter: sidste lørdag i april og lørdage før skoleres efterårsferie (lørdag i uge 41). På disse 2 kompostdage er du velkomme til at tage haveaffaldet med ud på Odese Nord Miljøceter, og aflevere det, ide du får fyldt trailere op med kompost. Afbrædig af haveaffald I april og oktober samt sakthasafte er det tilladt at afbræde haveaffald i ege have, hvis det ikke er til gee for aboer. Haveaffald fra borgere ka afleveres gratis Vogmæd ka aflevere haveaffald i storcotaiere gratis på Odese Nord Miljøceter mod afleverig af e blaket fra grudejere, som skal skrive uder på, at affaldet kommer fra e privat ejedom i Odese Kommue. Blakette ka hetes på uder Erhverv. Ca. 16,500 to haveaffald kommer id på gebrugsstatioere og køres ud til Odese Nord Miljøceter, hvor det bliver omdaet til ærigsrig kompost. Lysstofrør og el-sparepærer l Haveaffald og kompost 25

26 Boligforeiger, ejerforeiger m.m. Spørg di vicevært Der er stor forskel på, hvorda boligforeiger og adre udlejere har valgt at hådtere affaldet. Derfor skal du kotakte di vicevært eller varmemester, hvis du har spørgsmål omkrig affaldet ved di bolig. Det er viceværte eller ejere, der aftaler ærmere med reovatiosselskabet om muligheder for de forskellige affaldsordiger. Fides der ikke e ordig, hvor du bor, ka du beytte dig af samme ordiger som adre borgere i Odese. Hvem kotakter Reovatiosselskabet? Hvis du bor til leje, er det ejere eller viceværte, der skal bestille beholdere, ekstra tømiger osv. Spørg ejere eller viceværte, hvis du er i tvivl. Restaffald Der er mage løsiger for restaffald (køkkeaffald) i boligforeiger og udlejigsejedomme fra 130-liters beholdere til 33 m 3 cotaiere. Nogle etagebyggerier har affaldsskakt i opgage, og visse steder suges affaldet ud af skaktere med et mobilsug- eller cetralsugalæg. For etageejedomme, som er privatejede, er der ofte opstillet fælles beholdere til restaffald og papir. I disse tilfælde er det også vicevært, ejer eller admiistratiosselskab, der skal kotakte Reovatiosselskabet, hvis der er problemer med afhetige af affaldet. Papir Lagt de fleste boligforeiger har e beholder til idsamlig af papir. Beholdere er ku til geavedeligt papir som reklamer, aviser, brevpapir med mere. Husk dog, at der ikke må komme pap, madaffald, plastik og adet i. Se mere side 8 om papir. Ige er der stor forskel på størrelsere alt fra 130-liters til 10 m 3 cotaiere. Flasker og glas Der er opstillet flaskecotaiere mage steder i bye. Nogle boligforeiger har selv e flaskecotaier, me hvis der ikke er e hos jer, så se liste over offetlige flaskecotaiere på side 17. Farligt affald Har du farligt affald som malig, batterier, spraydåser, så spørg viceværte, om der er e fæl- 26

27 les idsamligsordig. Nogle steder bruger viceværte de røde kasser til at idsamle farligt affald. Når kassere er fulde, riger viceværte og bestiller e tømig. Storskrald Mage boligforeiger m.m. har e aftale med Reovatiosselskabet om at få hetet storskrald. Spørg derfor di vicevært, om I har e aftale, og hvor storskraldet skal stilles på dage for afhetig. Er der ige aftale geem viceværte, ka ma få hetet storskrald som alle adre se mere side Pap Pap hetes også i storskraldsordige. Bid e sor om pappet, så det er let at hådtere for skraldemade. Spørg viceværte, om boligforeige har lavet e aftale med Reovatiosselskabet. Haveaffald Haveaffald ka også hetes via storskraldsordige. Spørg viceværte om hvorår, og hvor det skal placeres. Se mere side Elektroikskrot Både store og små elektroiske apparater som Boligforeiger, ejerforeiger m.m. 27

28 Boligforeiger, ejerforeiger m.m. ere og til restaffaldscotaiere. Skiltee viser, hvad der må og ikke må komme i cotaiere. De ka også bruges på opslagstavle i opgage. Miigebrugsplads Hvis området har et oplad på ca. 350 husstade, er der mulighed for at etablere e miigebrugsplads med bl.a. e cotaier til brædbart affald, e cotaier til metal og e papcotaier med komprimator. Viceværte ka kotakte reovatiosselskabet for at høre ærmere om mulighedere. 28 røremaskier, mobiltelefoer, strygejer, fjersy med mere ka afleveres i storskraldsordige. Der skal dog være midst 1/2 m 3 pr. gag se mere side Der stilles trådbure til rådighed til elektroikskrottet. Det skal dog stå uder tag. Lysstofrør og el-sparepærer Reovatiosselskabet stiller e speciel opbevarigskasse til rådighed til lysstofrøree. Til el-sparepærer stilles e plastiktøde til rådighed. Begge dele skal opbevares uder tag. Batterier Der stilles tøder til batterier til rådighed. Skilte til papircotaiere og restaffaldscotaiere På ka ma uder puktet Husholdig/Viceværter og ejedomsadmiistratorer dowloade skilte til papircotai- Folder om Miigebrugspladser Odese Reovatiosselskab vil gere opfordre flere boligforeiger m.m. til at alægge deres ege miigebrugsplads. Læs mere om regler og abefaliger i foldere Miigebrugspladser i boligområder, som ka dowloades på www. odesereovatio.dk uder puktet Husholdig/Viceværter og ejedomsadmiistratorer, eller bestilles på Er der spørgsmål til affaldet i det daglige, ka viceværte kotakte e affaldskosulet på eller Kosulethjælpe er gratis.

29 Mobilsug - e diskret affaldsløsig SKRALD SKRALD Mobilsug - e diskret affaldsløsig Flere og flere lejligheder får tilkoblet et system, hvor affaldet gemmes væk i e tak uder jorde. Affaldet fra køkkeet lægges i e skakt ete i opgage eller i gårde og falder ed i de uderjordiske tak. Herfra suges det op geem et rør med e speciel reovatiosbil mobilsugebile. Der er flere fordele ved mobilsug bladt adet slipper ma for at have cotaiere ståede i gårde eller på gade, og ma skal ikke huske at sætte beholdere ud på tømigsdage. Store tig ka blokere røree, så affaldet ikke ka suges op. Derfor er det vigtigt, at beboere lægger alt affaldet i almidelige affaldsposer ikke sække. Der skal være god plads omkrig sugestedet, take og rørsystemet, så madskabet ka komme til. Følgede tig må ikke komme i skakte, fordi det tilstopper røree: Tøj Bøjler Pizzabakker Plastikbakker Dyer Paraplyer og adre større tig. På ka du dowloade skilte til skaktere, som viser, hvorda de skal bruges. Boligforeiger, ejerforeiger m.m. l Mobilsug 29

30 Affald i tal Borgere har tjek på sorterige Mere og mere affald bliver geavedt. I løbet af de seeste 2 år er de samlede affaldsmægde fra borgere i Odese vokset med 9,6 % svarede til tos affald. I samme periode er der blevet idsamlet 14 % mere til geavedelse! Det flotte tal skyldes ikke midst, at borgere i Odese er gode til at sortere affaldet rigtigt. Derudover bevirker udviklige ide for gebrugsområdet, at der hele tide opfides ye måder at gebruge affaldet på. Over halvdele af affaldet ka geavedes 59 % af affaldet fra di husholdig geavedes. 38 % brædes, og ku 3 % af affaldet depoeres på Odese Nord Miljøceter. Vi håber at kue få e edu større geavedelsesprocet ved at gøre det lettere for borgere at sortere affaldet fra til gebrug. Tager ma affaldet fra gebrugsstatioere alee, bliver 86 % geavedt, 10 % brædt og ku 3 % depoeret. Udviklig i husholdigsaffald over 10 år tos 150 : Depoeret : Eergifremstillig : Geavedt Det får du for pegee Hvad går die pege til, år du betaler reovatiosafgift? Diagrammet viser, hvad hver 100-kroe-seddel bliver brugt til: Tømig af affaldsbeholder, drift af gebrugsstatioer, farligt affald m.m. betaler du 52 kr. for. 11 kroer går til admiistratio - heruder brochurer, telefopasig, plalægig m.m. Til moms og statsafgifter går 37 kr. - over 1/3 af reovatiosafgifte! Reovatiosafgifte er ikke steget i dette årtuside i Odese Kommue. Fordelig af reovatiosafgiftere pr. 100 kr Tømig af affaldsbeholder 23 kr. 6. Admiistratiosadel 11 kr Gebrugsstatioer og hetig af storskrald 24 kr. 3. Flaskecotaiere 1 kr. 4. Farligt affald 3 kr. 5. Elektroikskrot 1 kr. 7. Moms 20 kr. 8. Statsafgifter på gebrugsstatio 9. Statsafgifter dagreovatio 10. Forbrædig af dagreovatio 5 kr. 11 kr. 1 kr. 30

31 Stige Øs gasalæg Damarks største gasalæg Stige Ø har været byes losseplads igeem 27 år, og øes bjerge ideholder 10 millioer m 3 affald - fra periode 1967 til På Lid Hases Vej ligger Damarks største gasalæg, som lever af al de gas, affaldet på Stige Ø daer. Gasse fra Stige Ø opsamles ved hjælp af 172 boriger, som går lodret ed i affaldsdepotere. Borigere er forbudet med 4 pumpestatioer, som pumper, reser og videreseder gasse. I alt er der mere ed 25 km uderjordiske rør. Gasse sedes til Lid Hases Vej, hvor det avedes som brædstof i to gasmotorer. Slutproduktet bliver til grø eergi i form af elektricitet og varme, som afsættes til heholdsvis Odese Eergi og Fjervarme Fy A/S. Gasmægde udgjorde i 2006 ca. 4,5 millioer Nm 3 gas, hvilket svarer til ca kwh elektricitet og ca kwh varme. Det dækker ca husstades årsforbrug af el og kap 300 husstades årsforbrug af varme. Et alæg styrer, regulerer og overvåger processe, så alægget ka holdes i gag 24 timer i døget året rudt. Ifølge beregigere vil det være ødvedigt at bortlede gasse fra lossepladse mage år frem i tide. Gasse fra affaldet er metagas, der ligesom CO 2 er e drivhusgas. Metagas er 21 gage så stor e syder som CO 2, og hvis ikke gasse blev opsamlet, ville de sive op i atmosfære og medvirke til klimaædrigere. Affald i tal l Stige Øs gasalæg Ulrik Løkjær passer de daglige drift af gasalægget, som producerer ok el til husstade og varme til 300 husstade. Her er et udpluk af de rør, hvori gasse flyder igeem, ide de pumpes videre til Lid Hases Vej. 31

32 Mere om affald Har du besøgt vores hjemmeside? Har du besøgt vores hjemmeside? Hjemmeside giver dig mulighed for selv at fide de oplysiger, du søger - hurtigt og effektivt. På side ka du bladt adet: l Tilmelde dig ugetømig i sommerperiode l Bestille e ade størrelse beholder til restaffald eller papir l Læse de seeste yheder fra Reovatiosselskabet l Bestille e y tømigskaleder l Bestille afhetig af storskrald l Bestille brochurer l Tilmeld dig atifluemiddel-ordige - og meget mere. Eergi og Miljø Ceter Ceteret byder på oplysiger og brochurer om alle aspekter af eergi- og miljøområdet. Du ka få gode råd om hjemmekomposterig, farligt affald og adet ide for reovatio - eller høre, hvorda du sparer på dit el-, vad- og varmeforbrug. Skoleklasser ka bestille rudvisig og foredrag om formiddage. Book direkte på hjemmeside eller rig på tlf Der er også e side specielt for bør og uge med puslespil, tegiger og adet sjovt. Eergi og Miljø Ceter er også et oplevelsesceter med masser af iteraktive udstilliger, som både bør og vokse ka forøje sig med - og lære af. Mød fx Stoffer fra aimatiosfilme Stoffers verde, eller prøv at sortere affald. Cetret holder også kurser om aftee og i børees efterårsferie med temaer som smykker af skrot, skulpturer af computerskrot, istadsætig af gamle møbler og meget adet. Åbe madag - torsdag kl fredag kl Ceteret ligger på 1. sal i Odese Baegård Ceter. 32

33 Kokurrece Vid flotte præmier!!! Besvar spørgsmålee, og sed kupoe til Odese Reovatiosselskab A/S seest d. 10. februar. Portoe er betalt. Du ka også udfylde kupoe på 1. præmie: Kroophold til e værdi af kr. 2. præmie: Sæt fra Rosedahl med skækeprop, viprop, folieskærer og et vitermometer 3. præmie: Vadkaraffel og 6 glas fra Rosedahl Videre får direkte besked. Resultatet offetliggøres d. 15. februar på Asatte ved Odese Reovatiosselskab A/S må ikke deltage. Klip her Kokurrece Blåt og rødt plast Farvepatroer og træ Bleer og mælkekartoer 1. Hvilke 2 ye cotaiere er der kommet på gebrugspladsere? Gas Eebær Salt 2. Hvad udvider ma fra de gamle losseplads, Stige Ø? Julemade Ejere/ lejere Skraldemade 3. Hvem har pligt til at rydde fortovet, så skraldemade ka tømme skraldespade? 546,25 kr 346,25 kr. 246,25 kr. 4. Hvad koster det at få tømt e 2-hjulet beholder hver uge i de 3 sommermåeder? 96 % 86 % 76 % 5. Hvor meget af det affald, der afleveres på gebrugsstatioere, bliver geavedt? Nav Adresse Postr. og by Mere om affald l Kokurrece 33

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK MER SMÅT ELEKTRONIK VEJLEDNING I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. Piktogrammerne til kommunikationsmaterialer kan hentes

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ BIOAFFALD RESTAFFALD NY BEHOLDER med 2 rum til dit affald Du får snart en ny affaldsbeholder med 2 rum. Fremover skal du nemlig sortere dit

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere