Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence"

Transkript

1 Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece

2 Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på papirbeholdere 9 Ekstra tømig og adre tilbud 10 Heteordig for storskrald 11 Afhetigsmærkater 13 Se, is og affald 15 Flaskecotaiere 16 Farligt affald 18 Gebrugsstatioe 20 Erhvervsgebrugsstatioe 22 Tig adre ka få gav af 23 TEMAER Lysstofrør og el-sparepærer 24 Haveaffald og kompost 25 Boligforeiger, ejerforeiger mm. 26 Mobilsug - e diskret affaldsløsig 29 Affald i tal 30 Stige Øs gasalæg 31 MERE OM AFFALD odesereovatio.dk 32 Eergi og Miljø Ceter 32 Kokurrece 33 affald.dk - affald for bør 34 Åbigstider og Adresser Gebrugsstatioere Hverdage kl Havegade dog kl Lørdage, sø- og helligdage kl De 24., 25. og 31. december samt de 1. jauar er der lukket. Se adressere side 20. Odese Reovatiosselskab A/S Sapidvej Odese V Tlf Madag - tirsdag kl Osdag - fredag kl Odese Nord Miljøceter Stradløkkevej Odese N Tlf Hverdage kl Kompostkøb dog kl SORTERINGSVEJLEDNING 35

3 Hilse fra direktøre Så har du ige e y Affaldshådbog i håde. Ligesom i de tidligere udgaver har du her et opslagsværk over alle de forskellige serviceydelser, Odese Reovatiosselskab tilbyder. Vi har i 2007 ige geemført e brugerudersøgelse for at få e pejlig på, hvorda selskabets idsats opfattes af brugere. Her er ogle af koklusioere: l De samlede tilfredshed med reovatiosordigere i Odese er ige i år steget lidt, fra 6.12 til 6.18 på e skala til 7. l De ye batteriidsamligsordig er blevet e succes, idet mægdere fortsat er stigede samtidig med at tilfredshede med ordige er steget fra 5,5 til 6,4 på e skala til 7. l Tømigskaledere er kedt af rigtig mage borgere (73 % af de adspurgte), og Affaldshådboge bliver også mere kedt for hvert år; u ka de huskes af 63 %, mod 54 % i I 2008 vil vi udersøge mulighedere for udbygig af uderjordiske affaldssystemer - dels for at få skraldespadee væk fra bybilledet - og dels for at skåe bymiljøet for store skraldebiler, som heter affaldet. Vi er i øjeblikket samme med kommues By- og kulturforvaltig i gag med at plalægge, hvorda de fremtidige reovatio skal foretages på det ye haveområde - og der er gode muligheder for at afprøve ogle af de ye ideer. E fremtidsvisio kue være, at hele haveområdet bliver tømt for dagreovatio ved hjælp af et cetralt sugealæg, som for ede af kilometervis af edgravede rør sørger for, at affaldet kommer he i é cetral cotaier. Dee cotaier bliver kørt bort af é skraldebil, ude at det er ødvedigt at køre rudt i hele området for at samle affaldet id. Jeg vil slutte af med at kostatere, at det ige er lykkedes at fastholde reovatiosafgifte i Faktisk er de ikke steget i dette årtuside og det er vores mål fortsat at fastholde de samme pris i åree frem. God læsig - med velig hilse Thomas B. Jørgese Adm. direktør Odese Reovatiosselskab A/S Oversigt over affaldstyper Restaffald l Affaldsbeholder ved husstad Papir l Papirbeholder ved husstad l Gebrugsstatioe Flasker og glas l Flaskecotaiere l Gebrugsstatioe Storskrald l Gebrugsstatioe l Heteordig du riger, og vi afheter (ku visse typer storskrald) Pap l Heteordig for storskrald l Gebrugsstatioe Elektroikaffald l Gebrugsstatioe l Heteordig for storskrald Farligt affald l Modtageplads på Sapidvej eller Havegade l Miljøbile på di lokale gebrugsstatio hver 6. weeked l Heteordig du riger, og vi afheter Haveaffald l Hjemmekomposterig l Gebrugsstatioe l Heteordige for storskrald (ku det, der ka budtes)

4 Nyheder i 2008 Lettere at fide rudt på Havegades gebrugsstatio Gebrugsstatioe har tidligere haft e ade placerig af cotaiere og adre umre. Nu følger statioe geerelt de adre statioers umre og rækkefølge, så det er lettere at fide rudt. Dog vil cotaiere til det tugeste affald fortsat stå ved de edsækede ramper, så ma ikke skal løfte det så højt. Samtidig har statioe fået ye skilte mage til dem på de adre statioer. Flere ye cotaiere på gebrugsstatioe Ret træ har fået si ege cotaier med ummer 18A. Træet er for godt til at blive brædt, og det idsamlede træ får yt liv i form af spåplader. Der er også kommet e cotaier til farvepatroer - 1A. De går til geavedelse. Vask af affaldsbeholdere 2 gage årligt Reovatiosselskabet har købt e vaskebil mere. Dermed er det plae, at alle byes affaldsbeholdere bliver spulet to gage årligt. Det er e kombieret skraldebil og vaskebil, som både ka tømme affaldsbeholdere og spule de. De bliver sat i drift ved sæsostart - dvs. til foråret, år der ikke er fare for frost i vadforsyige på bile. Skærpede regler for asbest på gebrugsstatioer Støvede asbest må ikke modtages på gebrugsstatioer, me det er tilladt at aflevere asbestplader, som er cemet-budet. De skal i cotaier r. 14 Asbest og eterit. Det støvede asbestaffald skal være idpakket efter gældede regler i hehold til dask lovgivig og ka afleveres på Odese Nord Miljøceter. E hilse fra di skraldemad... Reovatiosselskabet har e del postkort i serie Hilse fra di skraldemad, som du ka fide i postkasse, hvis der er forhold, vi gere vil gøre dig opmærksom på. Det ka fx være, hvis hådtaget på affaldsbeholdere ikke veder ud mod veje, hvis der er uidpakket aske i affaldsbeholdere eller adet, som giver problemer for skraldemade. Reovatiosprise stiger ige ikke Side 1999 har odese-borgere betalt samme pris for reovatioe, på trods af at der er kommet e del flere affaldsordiger til side da. Prise er således ikke steget i hele dette årtuside...

5 Geerelt I regulativet Affald fra private husstade i Odese 2006 ka du læse om die forpligtelser i forhold til bortskaffelse af affald. Heruder er beskrevet ogle geerelle retigslijer for tømig af beholder til restaffald og papir: l stil beholdere ud til skel mod veje seest kl. 7 på tømigsdage l beholdere må ikke være overfyldt - låget skal kue lukkes, og du må ikke mase affaldet ed i beholdere, da det ka være svært at få ud ige l stil ikke cykler og adre gestade tæt på beholdere - det vaskeliggør tømige l ryd see væk efter sefald, og sørg for sikre adgagsforhold i glat føre l blad ikke papir og restaffald l ved beholdere med hådtaget ud mod veje, år de skal tømmes. Hvis du får afhetet beholdere ide på di grud Nogle har valgt at betale et særskilt gebyr for at vi afheter beholdere på grude. Husk at: l beholdere må højst være 30 meter ide på grude, reget fra skel mod køreveje l køreuderlaget skal være fast og ude forhidriger. Vi besigtiger og godkeder, om die afhetigsforhold er i orde. Rig til kudeservice og hør om ordige. Det koster 375 kr. ekstra årligt at få beholdere hetet ide på grude. Hjælp di skraldemad Skraldemade tømmer mage skraldespade hver dag. Det er hårdt for arme, skuldre og ryg. Du ka hjælpe di skraldemad ved at gøre det lidt lettere for ham: Ved hådtaget udad Hjælp skraldemade ved at stille beholdere med hådtaget ud mod veje, år de skal tømmes. Det sparer skraldemade for mage skæve vrid i arme og skuldre dagligt. Stil papirbeholdere ud hver gag Papir, som er pakket tæt, ka være meget tugt. For at skraldemade skal kue løfte papirbeholdere, bedes du stille de frem, hver gag der er papirtømigsdag - også selv om de ikke er fuld. Nyheder l Geerelt

6 Restaffald Madrester, køkkerulle og juicekartoer Restaffald er det affald, du smider i affaldsbeholdere. Restaffald kaldes også dagreovatio eller husholdigsaffald. Det er de rest, der bliver brædt, fordi de: l ikke ka gebruges l ikke er miljøfarlig l ikke kræver særlig behadlig. Eksempler på restaffald l Madrester l Køkkerulle l Pizzabakker l Juice- og mælkekartoer l Tadpastatuber l Sod og aske (skal være koldt og idpakket) l Hygiejebid l Bleer Alt pap og papir, der har været i berørig med madvarer, er restaffald og ka ikke gebruges. Beholdere tømmes hver 14. dag Beholdere til restaffald tømmes hver 14. dag, med midre du har aftalt adet med os. Datoere står på di tømigskaleder. Beholdere skal stilles frem til skel mod vej seest kl. 7 på tømigsdage. Beholdere og hådtaget skal være frit tilgægeligt. Hådtaget må fx ikke være abragt op ad hæk, mur og ligede, og det skal vede ud mod veje. Affaldsbeholdere skal kue lukkes. Ku til strege! Bor du i midtbye og har e sæk til restaffaldet, så husk, at sække ku må fyldes til strege. De må ikke være for tug, og de skal kue lukkes, så skraldemade ka løfte de. Ige madvarer på gebrugsstatioe! Restaffald må ikke afleveres på gebrugsstatioere. Hvis du har for meget restaffald, ka du bestille e ekstra tømig eller evt. få e større beholder. Op mod 30 % af restaffaldet er eget til at lave kompost af. Derfor opfordrer vi til, at alle, der har mulighed for det, komposterer i ege have.

7 Afgifte afhæger af størrelse Du betaler reovatiosafgift efter, hvor stor di affaldsbeholder er. Jo midre beholder, jo lavere er afgifte. Hvis du har brug for e større eller e midre beholder, ka du kotakte reovatiosselskabet. Adre tilbud Mod betalig ka du komme af med e ekstra sæk affald, få tømt affaldsbeholdere e ekstra gag - eller få de tømt hver uge i jui, juli og august. Du ka også slippe for at køre beholdere ud selv, og betale os for at hete de ide på di grud. Læs mere om disse tilbud på side 10. Hvad sker der med restaffaldet? Når skraldebile er fyldt, kører de ed på forbrædigsalægget på Fysværket, hvor affaldet brædes, og varme fra forbrædige udyttes til el og varme. Et års restaffald fra husstadee i Odese dækker det årlige el-forbrug for ca husholdiger og varmeforbrug for ca husholdiger. I 2006 idsamlede reovatiosselskabet ca tos restaffald. Restaffald Priser og størrelser på beholdere (Alle priser er ikl. moms) Størrelse: 130 liter 190 liter 240 liter 400 liter 600 liter 800 liter (i liter) Pris pr. år 1.491,25 kr ,00 kr ,25 kr ,50 kr ,50 kr ,00 kr. Dækker behov 1 vokse 2 vokse 2 vokse 3 lejligheder 4,5 lejligheder 6 lejligheder for persoer: 1 bar 1 bar 3 bør Udvedige mål 50 x 55 x 55 x 70 x 60 x 75 x 86,8 x 68,9 x 106,5 x 79,4 x 126 x 79,7 x (bredde x dybde 100 cm 110 cm 110 cm 90,5 cm 108,0 cm 121,0 cm x højde)

8 Papiridsamlig Tømmes e gag om måede På di tømigskaleder ka du se, hvorår vi tømmer di papirbeholder. Et billede af tre stykker papir viser, hvilke dage du skal sætte papirbeholdere ud. Papiret bliver gebrugt Alt det papir, vi idsamler, køres til et modtagealæg, som pakker det og seder det videre til papirfabrikker. Tryksværte tages af, og papiret bliver til yt papir. Alle typer papir, me ikke pap og gavepapir Papirbeholdere er bereget til aviser, reklamer, breve, kuverter, kopipapir og adet, der er lavet af papir. Pap er ikke papir og må derfor ikke kommes i beholdere. Pap ideholder e del lim, som vil forrige gebrugspapirets kvalitet. Gavepapir ka heller ikke gebruges. Skotøjsæsker og papkasser skal i papcotaiere på gebrugsstatioe eller ka afleveres via heteordige for storskrald. Alt papir, der har været i berørig med mad, ka ikke gebruges. Mælkekartoer, pizzabakker og brugt køkkerulle skal derfor i beholdere til restaffald. Ku til strege! De steder i midtbye, som har papirsække, får udleveret é sæk pr. uge. Sækkee afhetes é gag om måede. Sækkee skal kue lukkes og holdes lukket. Sæt beholdere ud hver gag, tak Ofte er papirbeholdere så tug, at skraldemade har store problemer med at tømme de. Sæt derfor beholdere ud hver gag - også selvom de ku er halv fyldt. Ja tak Aviser Ugeblade Kopipapir Breve Rudekuverter Reklamer Tryksager Faxpapir Kuverter Telefobøger Nej tak Numree heviser til cotaierumree på gebrugsstatioe Pap 4 Bøger 3 Gavepapir 20 Vådt papir skraldespad Papir, der har været i berørig med mad skraldespad

9 Batterier på papirbeholdere Flere batterier idsamles I over et år har ma u kuet komme af med batteriere, år papirbeholdere bliver tømt. Det har givet e pæ stigig i atallet af idsamlede batterier, hvilket også var formålet med de ye ordig. Batteriere ka dog stadig afleveres i de røde kasse samme med det farlige affald eller på gebrugsstatioe. Batterier på papirbeholdere Batteriere idsamles af samme bil, som idsamler papir. Da der fides 2 typer papirbeholdere, er der også 2 forskellige steder, batteriere skal lægges: 2-hjulede papirbeholder som på billedet: på papirbeholderes låg i e klar plastikpose. Pose skal være forsvarligt lukket, så batteriere ikke falder ud, og de skal lægges løst på låget. 4-hjulede papircotaiere Plastikpose med batteriere skal ed i de plastikbøtte, som er moteret på side af papircotaiere. Boligforeiger og udlejigsejedomme For boligforeiger og ligede med fælles idsamligssted for flere husstade ka batteriere blive afhetet efter ærmere aftale. Viceværte ka kotakte Reovatiosselskabet for at få e aftale. Hvilke typer batterier? Ma ka aflevere alle små husholdigsbatterier fra fx fjerbetjeiger, ure, radioer, legetøj, lommelygter og hådværktøj med mere. Dog ige bilbatterier. Udgå batterier i affaldsbeholdere Batterier ka ideholde tugmetaller som kviksølv, cadmium, ikkel og bly. Tugmetallere spredes i ature geem røge, år de brædes med køkkeaffaldet. Og restproduktet efter forbrædig i forbrædigsalæg slagge forriges. Bly-, ikkel-, cadmium- og kviksølvforbidelser optræder på Miljøstyrelses liste over uøskede stoffer. De ka fremkalde kræft og forvolde adre skader på miljø og sudhed. Papiridsamlig l Batterier på papirbeholdere

10 Ekstratømig og adre tilbud Ugetømig om sommere Vi tømmer di affaldsbeholder hver uge i sommermåedere jui, juli og august for ku 246,25 kr. for e affaldsbeholder og 773,75 kr. for e miicotaier. Har du ikke allerede tilmeldt dig, ka du gøre det u. Tilmeldige gælder også for de kommede somre - idtil du evt. beslutter at framelde dig ige. Ekstra tømig Du ka til ehver tid bestille e ekstra tømig af di affaldsbeholder. Det ka være aktuelt omkrig juletid eller ved adre festlige lejligheder. Det koster 152,80 kr. for e 190 liters beholder. Har du glemt at sætte beholdere frem på di ordiære tømigsdag, kører vi dog ud og tømmer de for ku 81,25 kr. husstad) og 400, 600 og 800 liter (til flerfamilieshuse og boligselskaber). Ombytige koster 106,25 kr. Bytter du beholdere til restaffald, skal du huske, at reovatiosafgifte ædres efter hvilke størrelse, du vælger (se side 7). Afhetig af beholdere på di grud Øsker du at slippe for at sætte beholdere ud til fortovet, tilbyder vi at hete de på di grud. Rig og hør ærmere om betigelsere. Det koster 375,00 kr. ekstra årligt. Gør-det-selv beholdervask Det er borgeres asvar at holde beholdere re, og til det ka du købe et specielt regørigsmiddel til beholdervask hos os eller hos Eergi og Miljø Ceteret i Odese Baegård Ceter. Det koster 25 kr. Beholdervask Har du behov for regørig udover de faste spuliger, ka du bestille e ekstra vask. Beholdere køres til vaskehalle på Sapidvej og vaskes grudigt. Det koster 106,25 kr. pr. gag. E ekstra sæk på tømmedage Har du for meget affald, tager vi gere e eller flere ekstra sække affald med på de dag, vi i forveje tømmer hos dig. Du skal dog rige og bestille afhetig af e ekstra sæk seest dage før. Det koster 36,25 kr. pr. sæk. Få e ade størrelse beholder Vi bytter gere di beholder til e ade størrelse. Du ka vælge mellem 130, 190 og 240 liter (til e Atifluemiddel Er du tilmeldt atifluemiddelordige? Hvis ikke, ka du tilmelde dig på uder Kotakt os, eller rige til kudeservice. Så modtager du et middel til at holde fluere på afstad i sommermåedere jui, juli og august. Tilmeldige gælder også for de kommede somre - idtil du evt. beslutter at framelde dig ige. Det er gratis. 10

11 Heteordig for storskrald Seks typer affald afhetes Har du svært ved at komme af med større tig som fx møbler, madrasser, pap og cykler, så ka du beytte heteordige for storskrald. Vi tager ikke alt med, me vi tilbyder at hete 6 typer storskrald, emlig budtet pap, metal, budtet haveaffald, brædbart storskrald og som oget yt stort og småt elektroik. 6 tig 2 gage om året Vi afheter storskrald 2 gage om året ved hver husstad. Du må sætte op til 6 tig ud til afhetig pr. gag. På side 13 fider du 12 mærkater, som du ka bruge i Klip dem ud, og sæt ét mærkat på hver tig, vi skal hete. For ikke at tage de forkerte tig med lader vi tig ude mærkat blive ståede. Til æste år får du ige 12 ye mærkater. Midst 1/2 m 3 småt elektroik Mægde af småt elektroik skal være på 1/2 m 3 svarede til et fjersy i størrelse. Flere dele småt elektroik ka samles i e papkasse, så de krævede mægde opås. Husk at der ikke må være adet ed elektroik i kasse. Småt elektroik tæller ikke med i de 6 tig pr. afhetig. Rig og bestil afhetig Når du har storskrald til afhetig, riger du til os. Vi giver dig så e dato, hvor vi kører i dit område se ugedagee på køreskemaet ovefor. Oplys os om, hvilke typer storskrald du vil have afhetet, så plalægger vi rute og vælger e vog efter det. Vi afheter ku det affald, der er bestilt afhetig af pr. telefo. Det er også Køreskema for postområder: Madag 5270, 5210 Tirsdag 5200, 5250, 5491 Osdag 5220, 5260 Torsdag 5230, 5240, 5320 Fredag 5000 NB! Dog ikke på helligdage muligt at sede bestillige via hjemmeside - se uder puktet Kotakt os/bestille og ædre. Sæt storskraldet ud til veje På de aftalte dato sætter du mærkatere på dit storskrald og stiller det ud til skel mod vej ide kl Bor du i etageejedom, ka du sætte det på parkerigspladse efter aftale, eller der hvor restaffaldet ormalt hetes fra, så vi emt ka holde med lastbile. Husk at du selv skal sørge for regørig af fortov eller opsamligsplads, efter at storskraldet er hetet. Især haveaffald ka kræve oprydig. Det tager vi med me ige poser og sække, tak! Metal Fx barevoge, metalmøbler, cykler. Pap Papkasser skal slås samme og budtes med e sor. Ekstratømig og adre tilbud l Heteordig for storskrald 11

12 Heteordig for storskrald Småt elektroik - dog midst1/2 m 3 Fx fjersy, mikrobølgeove, regjorte frituregryder, solarier, mobiltelefoer, hådmixere. Stort elektroik Fx køleskabe, frysere, komfurer, vaskemaskier, tørretumblere. NB: Ige madvarer! Brædbart storskrald Fx møbler, tæpper, madrasser, træ (fx stakit og heg), plastik (ku hård plast som havemøbler og trapezplader). Haveaffald Gree og midre træstammer på ca. e arms tykkelse. Haveaffald skal være budtet på e størrelse af ca. 1/2 m 3 og max. 2 meter. NB: Ige trærødder. Ige poser og sække! Brug helst atursor. Spørg di vicevært eller admiistrator Bor du i boligforeig eller ade type bolig, hvor e vicevært eller varmemester har asvaret for affaldsordiger, skal du kotakte ham/hede for at høre, om I har e speciel ordig for storskrald i dit kvarter. Mage boligforeiger har emlig lavet fællesordiger fx med e fælles afhetigsdag. Fides der ikke e speciel ordig i di boligforeig, ka du beytte dig af samme ordiger som adre borgere i Odese. Ige komposterbart affald Vi medtager ikke haveaffald, som du selv ka kompostere. Ku store gree, der ikke ka komposteres i have, tager vi med. Husk at budte dem. Storskrald holdes øje adskilt Voge til storskrald er opdelt i rum, så de 6 typer affald ikke blades samme. Nogle voge har dog ku plads til 2 typer affald. Derfor ka det ske, at vi heter dit storskrald af flere omgage de samme dag. Storskrald til et godt formål - brug cotaier r. 27 Storskraldet, som vi heter hos dig, bliver brædt eller opdelt og gebrugt til ye produkter. Hvis du tror, adre kue få gav af di cykel, sofa eller plæeklipper, ka du rige til e humaitær orgaisatio. De afheter ofte tig til gebrugsbutikkere. Du ka også aflevere det på gebrugsstatioe i cotaier r idholdet heri går direkte til humaitære orgaisatioer. Læs mere side

13 Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Afhetigs- Mærkat Heteordig for storskrald 13

14 De følgede typer tager vi med: De følgede typer tager vi med: De følgede typer tager vi med: 14 Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot De følgede typer tager vi med: Pap, metal, brædbart storskrald, haveaffald og elektroikskrot Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her! Prik hul her!

15 Se, is og affald Ryd se og strø salt eller grus på vej og fortov - så hjælper du dig selv - og skraldemade Skraldemade går mage km om dage. Det er ikke ufarligt, år der ligger se og is på veje og fortove. Så hjælp di skraldemad ved at rydde se og gruse eller salte på fortov og vej omkrig dit hus. Vejrforhold ka forsike tømig Er vitere for alvor ude med is og se, ka det hæde, at Reovatiosselskabet vurderer, at det er for farligt at køre med skraldebilere. Reovatiosselskabet vil så løbede iformere borgere på hjemmeside og i mediere om, hvorår det ka forvetes, at affaldsbeholdere bliver tømt. Forkert Forkert Rigtigt Husk at fjere sevolde fra affaldsbeholdere og helt ud på veje, så skraldemade ikke skal trække beholdere he over see. Rigtigt Står beholdere op ad væg eller stakit, så husk at skrabe see væk omkrig de, så skraldemade ka køre med beholdere på et jævt uderlag. Se, is og affald Læs mere om serydig og grusig på: Forkert Rigtigt Vær opmærksom på, at hvis du bor på privat vej, er det dit asvar at skovle, salte eller gruse veje. Ligger der for meget se, eller er veje isglat, er det ikke altid muligt for skraldemade at å frem og tømme affaldsbeholdere. 15

16 Flaskecotaiere 130 cetrale steder i bye I Odese er der placeret ca. 130 flaskecotaiere rudt omkrig i bye, hvor du ka komme af med al slags glas: viflasker, syltetøjsglas, parfumeflasker, drikkeglas og mage adre typer glas. På modsatte side fides e komplet liste over flaskecotaieres placerig. Hjælp med at holde bye re Desværre ser ma ofte, at affald har hobet sig op rudt omkrig flaskecotaiere. Ved hver flaskecotaier står der e lille affaldsspad. Dee affaldsspad er bereget til de tomme pose, som flaskere har været i. Affaldsspade er ikke til pap, plastprodukter og ligede. Gode råd! l Sørg for at skylle glas - cotaiere kommer hurtigt til at lugte, hvis der er madrester i. l Du behøver ikke at tage etikette og låg af. Ja tak Alle flasker af glas - også dressigflasker, olieflasker, spiritusflasker og parfumeflasker Syltetøjsglas Drikkeglas Nej tak Numree heviser til cotaierumree på gebrugsstatioe Porcelæ 24 Keramik 24 Stetøj 24 Viduesglas 7 Lysstofrør 32 Elsparepærer 32 Elpærer skraldespad /24 l Læg flasker og glas forsigtigt i cotaiere. Mage flasker ka emlig gebruges direkte ude at skulle smeltes om. Vidste du, at i 2006 afleverede Odeses borgere kg flasker og glas til flaskecotaiere og gebrugsstatioer? 16

17 Oversigt over flaskecotaiere jauar 2008 Postummer 5000 Beediktsgade 14 Bredalsvej 73 Damarksgade 33 Filosofhave 2 Georgsgade 61 Gletevej 45 Godthåbsgade 19 Jagtvej 59 Kastaievej 74 Kirkegårds Alle 35 Klostervej 2 Kroprisesgade 2 Lageladsgade 12 Mosegårdsvej 170 Mukebjergvej 68 Mølleløkkevej 15 Plumsgade 14 Primulavej 9 Rugårdsvej 25 Ryttergade 3 Skibhusvej 76 Skibhusvej 164 Skt. Jørges Gade 49 Skt. Jørges Have 121 Thomas B. Thrigesgade 24 Thorsgade 71 Thuresesgade 24 Widelsvej 94 Postummer 5200 Ejstrupvej/Æblevæget Frodesvej 23 Heimdalsvej 23 Juelsmidevej 21 Møllemarksvej 37 Rømersvej 2 Stadiovej 62 Uffesvej 2 Uffesvej 28 Postummer 5210 Kalørvej 1 Hermeliløkke 2 Rugvage 36 Rugårdsvej 211 Villestofte Skovvej 58 Åbakkevej 67 Postummer 5220 A. Jakobses Væge 2 Aemoevej 3 Blækhatte 3 Bredagerløkke 269 Bregevej 5 Brombærrake 2 Carlses-Skiødts Vej 41 Hollufgårdsvej 201 Hyldevæget 2 Johaes Larses Vej 16 Markledet 7 Nyborgvej 177 Otte Ruds Vej 155 Peter Willemoes Vej 57 Saderumgårdvej 9 Virketofte 3 Postummer 5230 Bjergsøe Plads 1 Blichersvej 21 Kallerupvej 1 Kligstrupvæget 1 Kragsbjergvej 99 Niels Bohrs Allé 21 Rødegårdsvej 233 Rødegårdsvej 321 Skovsbovæget 36 Stærmosegårdsvej 55 Postummer 5240 Birkeparke 74 Biskorupvej 1 Bøgeparke 188 Bådvej 150 Egeparke 158 Fyrreparke 102 Hidehøje 79 Kildegårdsvej 121 Lærkeparke 60 Lærkeparke 134 Mideludsvej 85 Poppelhave 3 Rågeludvej 17 Slåehave 2 Tjørehave 268 Åsumvej 119 Postummer 5250 Abels Allé 96 Belligevej 92 Blåklokkevej 5 Dalum Cetret Dragebakke 546 Ellekærsvej 45 Elmegårdsvej 3 Flitagervej 2 Floravæget 1 Floravæget 34 Holmstrupvej 2 Heliosvæget 36 Heliosvæget 137 Helleløkke 2 Lugstedvage 2 Mågebakke 2 Raukelvæget 62 Saderumej 81 Sviget 1 Traehøje 342 Vestre Boulevard ved bybusses vedeplads Postummer 5260 Baehøjvæget 1 Borrebyvej 7 Brobæklude 2 Jacob Hases Vej 2 Mejerivej 1 Sadkæret 1 Sommerfuglevej 27 Syvhøjevej Uglehøje 65 Ugletofte 369 Postummer 5270 Bispeege 1 Bogesevej 135 Fuglsag 49 Høstlyge 2 Karlavej 2 Kirkedrupvej 65 Mukemae 130 Nordmarksvej 1 Odesegyde 22 Rullekrovej 4 Sadagervej 17 Slettesvej 350 Store Klaus Storkeløkke 102 Stigevej 275 Søhusvej 6 Æbleparke 34 Æbleparke 162 Postummer 5320 Skovhave 35 Postummer 5491 Ubberudvej 29 Ravebjerggyde 82 Flaskecotaiere 17

18 Farligt affald Farligt for sudhede og miljøet Olie, malig, terpeti, skadedyrgift, kustgødig og batterier er eksempler på farligt affald. Farligt affald ka være bradfarligt eller skadeligt for sudhede og miljøet. Det skal opbevares et sikkert sted, hvor bør ikke ka å det. Tre måder at komme af med det farlige affald Vi gør det emt for dig at komme af med det farlige affald på forsvarlig vis. Du har tre muligheder - vælg hvad der passer dig bedst: 1. Miljøbile på di lokale gebrugsstatio -åbe i weekeder fra 9-17 Hver 6. weeked holder miljøbile på di lokale gebrugsstatio. De modtager det farlige affald lørdag og sødag fra Se skemaet her på side. 2. Modtagepladse på Sapidvej og på Havegade Øsker du at komme af med det farlige affald her og u, ka du beytte modtagepladse på Sapidvej eller erhvervsgebrugsstatioe på Havegade. 3. Du riger og vi heter Har du ikke selv mulighed for at aflevere det farlige affald, ka du rige til os. Når du riger, får du oplyst e dato, hvor vi kommer forbi og tømmer di røde kasse. Sæt de ud til veje fora dit hus ide kl. 7, så vi emt ka se de på de aftalte dag. Miljøbile holder på gebrugsstatioe lørdag - sødag i uge: Rugårdsvej/Villestofte Egestubbe/Næsby Holkebjergvej/Højme Campusvej/Bilka Eergivej/Lidved Bullerupvej/Sede Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge Lø.-sø. i uge De røde kasse Har du ikke e rød kasse, ka du bestille e hos os. De røde kasse er til at opbevare og trasportere det farlige affald i. Sørg for, at alle flasker og beholdere er tæt lukkede og helst i origial emballage. Har du ikke de origiale emballage, skal du skrive på, hvad der er i. Så ved vi, hvorda det skal behadles. Kasse må ikke overfyldes. Hæld ikke væsker direkte i kasse og hæld aldrig rester samme - det ka i værste fald eksplodere. 18

19 Tjek varedeklaratioe Du ka hjælpe miljøet ved at købe regørigsmidler, batterier, malig og adre produkter, som er miljøvelige. Batterier ka være farligt affald Det er ikke alle batterier, der er miljøfarlige. Me da det er svært at se forskel på dem, opfordrer vi til, at du afleverer dem alle til os. Så sørger vores specialister for at sortere dem. Batteriere opdeles efter hvilke miljøskadelige stoffer, der er i dem, og efter hvorda tugmetallere ka geavedes. Nogle depoeres, og adre geavedes delvist. Åbigstider for modtagepladsere Hverdage kl Lørdage, sø- og helligdage kl De 24., 25. og 31. december samt de 1. jauar er der lukket. Typer af farligt affald Batterier: Alle slags batterier, dvs. brustes-, alkali-, NiCd-, kviksølv-, og lithiumbatterier samt alle former for akkumulatorer. Spraydåser: Alle slags trykdåser med drivmiddel, også tomme. Malig: Alle slags malig. Skal afleveres i lukkede bøtter og spade. Kviksølvholdigt affald: Fx gamle termometre, sparepærer, visse kapbatterier m.v. Olie: Alle slags olie (motorolie, smøreolie, rustbeskyttelse m.v.). Skal afleveres i lukket beholder. Oliefiltre: Fra biler, motorplæeklippere m.v. Opløsigsmidler: Terpeti, petroleum, bezi, cellulosefortyder m.v. Gift: Giftrester fra bekæmpelse af ukrudt, skadedyr, svamp osv. Kustgødig: Alle former for gødig, både fast og flydede. Syrer: Både syrer og baser. Ka være eddikesyre, saltsyre, svovlsyre, salmiakspiritus, afløbsres m.v. Farligt affald Ejbygade Klorholdigt affald: Fx Bums, pletfjerer, kodesatorer, trasformatorer, bore- eller skære-olier m.v. Havegade Odese C Have Sapidvej Odese V Fotovæsker: Både fremkalder- og fikservæske. Kayler og medicirester: Afleveres på apoteket. 19

20 Gebrugsstatioe Gebrugsstatioe tager imod alt - æste Der er 8 gebrugsstatioer i Odese Kommue - heruder statioe på Havegade, der både er for private og erhvervskuder. Lagt det meste affald fra private borgere i Odese Kommue ka afleveres på gebrugsstatioere. Det skal blot sorteres efter affaldstype og lægges i de rigtige cotaiere. Er du i tvivl, så spørg persoalet på gebrugsstatioe. Ige madvarer her Det er ulovligt at aflevere restaffald på gebrugsstatioe. Reovatiosselskabet har ikke miljøgodkedelse til at opbevare restaffald. Har du for meget restaffald, må du i stedet bestille e ekstra tømig eller sætte e ekstra sæk ud på de ormale tømigsdag mod betalig og forudbestillig (se priser side 10). Ulovligt at fjere tig Vi respekterer, at borgere ikke øsker at se det, de har smidt ud, ide hos aboe dage efter. Derfor må du ikke tage tig med hjem. Tig til gebrug ka dog afleveres i cotaier r. 27. Se side 23. Godt råd: Hav sygesikrigsbevis klar ved idkørsle - det bruges som adgagskort på alle statioer. Bullerupvej 84b 5240 Odese NØ Egestubbe 2f 5270 Odese N Eergivej Odese S Havegade Koloihaver Odese C Have Holkebjergvej Odese SV Niels Bohrs Allé 148b (ved Bilka) 5230 Odese M Rugårdsvej Odese NV Sapidvej Odese V 20

21 Affaldstyper på gebrugsstatioe 1 Cd er og dvd er Cd er, dvd er med og ude cover, videobåd. 1A Farvepatroer Farvepatroer fra pritere 2 Bladet papir Aviser, reklamer, tryksager, ugeblade, kotorpapir, kuverter, telefobøger... 3 Bøger 4 Pap Papkasser, bølgepap, karto 7 Viduesglas Viduesglas skal deles i glas ude rammer og glas med rammer. 8 Flasker og sylteglas Glasflasker, glas til surt, syltetøjsglas, drikkeglas. 9 Elektroikskrot Fjersy, PC ere, faxmaskier, støvsugere, videoafspillere, radioer, mobiltelefoer. 10 Metaller Cykler, stålmøbler, metaldåser, regjorte alumiiumemballager. 11 Store husholdigsapparater Køleskabe og frysere (tømmes for madvarer), komfurer, vaskemaskier, opvaskemaskier, tørretumblere, mikrobølgeove 12 Blød plast Plastikposer, plastfolie. 13 Hård plast Trapezplader, tagreder, VVS-rør, havemøbler, plastduke 14 Asbest og eterit Hele eteritplader og hele asbestplader. 16 Haveaffald Gree, blade, græs, edfaldsfrugt Vi hestiller til, at store gree og træer er eddelt i midre stykker på max. 1 m. 17 Gulvtæpper Gulvtæpper. Ige lioleum - det skal i cotaier r. 18 eller Stort brædbart over 1 meter Madrasser, træ og træmøbler med malig, stof, polstrig. 18A Træ Ree træprodukter ude stof, polstrig og malig. 19 Bildæk Bildæk og varevogsdæk. Skal deles i dæk med fælge og ude fælge. 20 Småt brædbart uder 1 meter Flamigo, midre trætig, gavepapir, tapet. 22 Jord, sad og grus Re jord, sad, grus, aturste. 23 Gips Re gips. 24 Depoi Rockwool, glasuld, toiletter og hådvaske, blød pvc, tagpap, porcelæ og keramik. 25 Imprægeret træ Trykimprægeret træ, fx stakit, stolper, legehus, tøjstativ. 26 Beto og tegl Beto, murbrokker, teglste, betofliser. 27 Gebrugelige effekter Møbler, bøger, tegeserier, legetøj, køkkegrej, service, pytegestade 28 Tøj og sko Ku hele og brugbare tig. Lad tøj og sko blive i pose. 30 Bilbatterier 31 Batterier 32 Lysstofrør og eergisparepærer Lysstofrør og eergisparepærer. Farligt affald og papir til makulerig ka afleveres på Sapidvej og Havegade. På Havegade i øvrigt cotaiere til: idustridæk, hvide toiletter og hådvaske, asfalt og autoruder. Gebrugsstatioe 21

22 Erhvervsgebrugsstatioe Både for private og erhvervskuder Havegades gebrugsstatio er både for private borgere og erhvervskuder. Der er flere fordele ved at aflevere affaldet her: l Åber allerede kl. 8 på hverdage (kl. 9 i weekeder) l Det er emmere at læsse det tuge affald af, da mage cotaiere er sæket ed i jorde l Haveaffaldet skal ikke løftes op i e cotaier, me blot læsses af trailere og smides på jorde i hjøret med haveaffald l Har cotaiere til flere typer affald. Farligt affald og fortroligt papir Rækkefølge af cotaiere liger u de adre gebrugsstatioers. Dog er cotaiere til det tuge affald placeret i de side af pladse, hvor cotaiere er sækede, så affaldet ikke skal løftes så højt op. Da mage erhvervsdrivede bruger Havegade, fides der her i øvrigt cotaiere til: l Asfalt l Idustridæk l Autoruder l Hvide toiletter og hådvaske Derudover er der følgede muligheder: l Farligt affald - tryk på rigeklokke ved halle til farligt affald og elektroikaffald, og persoalet kommer for at tage imod dit farlige affald. l Fortroligt papir til makulerig - papiret opbevares sikkert i e aflåst cotaier, idtil det makuleres. l Salg af kompost - Kompost sælges for kr. 87,50 kr. pr. to. Kompostkuder skal køre over vægte ved idgage for erhvervs- og kompostkuder, da ma betaler efter vægt. Affald fra detailhadel og hådværk Midre virksomheder ide for bladt adet detailhadel og hådværk har også adgag til erhvervsgebrugsstatioe. Statioe er et tilbud til dem, der ikke har e aftale med e vogmad om at få hetet deres gebrugelige affald. Hådværkere og ligede har u mulighed for gratis at aflevere affald fra deres arbejde hos private husstade i Odese Kommue på erhvervsgebrugsstatioe. Hådværkere skal medbrige e blaket, som er uderskrevet af ejere af stedet, hvorfra affaldet stammer. Mere iformatio fås ved hevedelse til Odese Reovatiosselskab blakette ka hetes på uder Erhverv. Kotakt affaldskosuletere Har du spørgsmål om erhvervsaffald, ka du kotakte affaldskosuletere på tlf eller

23 Tig adre ka få gav af For godt til at smide ud Tig, som du ikke selv ka bruge mere, me som du syes er for gode til at smide ud, ka afleveres på gebrugsstatioe i cotaier r. 27 Gebrugelige effekter. Så sørger Odese Reovatiosselskab for, at det går til gebrug. Kotakt persoalet Du skal blot kotakte persoalet, så låser de cotaiere op. De vil samtidig forklare dig, hvorda cotaiere er iddelt. Husk at idpakke glas, porcelæ og adre skrøbelige tig. Så er der midre risiko for, at det går i stykker uder de videre trasport. Die kasserede tig går til et godt formål Odese Reovatiosselskab samarbejder med humaitære orgaisatioer, som selv tømmer cotaiere - og sørger for, at idholdet bliver brugt til at glæde adre med. Spejdere, sportsklubber og ligede foreiger har dog også adgag til at hete tig til loppemarkeder m.m., som støtter foreige. - Også tøj og sko går til gebrug Der er opstillet cotaiere til tøj og sko på alle gebrugsstatioere. Det er cotaier r. 28. Det, du afleverer i cotaiere, bliver afhetet af humaitære orgaisatioer. De sorterer tøjet og sælger det i deres gebrugsbutikker, eller seder det til folk i ød. Ja tak Møbler Gryder Porcelæ Bestik Cykler Haveredskaber Plæeklippere Bøger og blade Legetøj Nej tak Numree heviser til cotaierumree på gebrugsstatioe Køleskabe og frysere 11 Elektroiske og elektriske apparater 9 Erhvervsgebrugsstatioe l Tig adre ka få gav af 23

24 Lysstofrør og el-sparepærer Lysstofrør og el-sparepærer ideholder kviksølv, og derfor skal de sorteres fra til særskilt behadlig, så stoffere ikke spredes i ature. Tidligere blev lysstofrør og el-sparepærer brædt i et specialalæg, me i dag er det muligt at geavede op til 98 % af lysstofrør. Lysstofrør På gebrugsstatioe ka du aflevere die lysstofrør i cotaier r. 32. Af hesy til de videre sorterig beder vi dig om at tage dem ud af evt. papemballage, før de kommes i cotaiere. El-sparepærer El-sparepærer ka også afleveres på gebrugsstatioe. De kommes i de blå tøde ved side af cotaiere til lysstofrør. Selv om el-sparepærer ideholder kviksølv, forureer de midre, bl.a. fordi de bruger midre el. Ifølge Elsparefode bruger e el-sparepære ku omkrig ¼ så meget strøm som e almidelig pære. Ved at skifte de gamle pærer ud med elsparepærer, sparer du på strømme, får e midre el-regig og skærer samtidig ed på dit bidrag af CO2. Almidelige elpærer Die almidelige pærer også kaldet glødepærer - ka kommes i di ege beholder til restaffald. Mage former og størrelser Der fides mage forskellige typer el-sparepærer af forskellig styrke, farve og kvalitet. Udskifter du e 60 W glødepære med e 11 W el-sparepære, der er tædt 4 timer om dage, sparer du årligt ca. 116 kr., og du skåer miljøet for 52 kg CO 2. 24

25 Haveaffald og kompost Hjemmekomposterig Det er let at lave si ege kompost, og så er det e miljøvelig løsig. Ved at sortere køkkeaffald fra til kompost, ka du edsætte mægde af restaffald med op til 30%. Du får ove i købet e værdifuld jordforbedrig, der ka erstatte dyr kustgødig. Ka komposteres: Blomsteraffald og potteplater Frugt og grøtsager Kaffegrums og kaffefilter Kerer og ødder Æggeskaller Må ikke komposteres Fedt Fisk og skaldyr Kød Urter Teblade og tefilter Blade, hækafklip, grøt fra køkkehave Savsmuld i små mægder Kødpålæg Sovs Tilberedte madrester Tilberedte madrester, med eller ude kød og sovs, må ikke komme i komposte, fordi det tiltrækker skadedyr. Det skal i skraldespade. Fælles komposterig af haveaffald Har du ikke mulighed for selv at kompostere, ka du aflevere dit haveaffald på gebrugsstatioe. Så briger vi det til Odese Nord Miljøceter, hvor det komposteres samme med kommues grøe affald fra parker og alæg. Køb kompost De færdige kompost sælges til kommues borgere til e favorabel pris. Du ka købe det ete på Odese Nord Miljøceter eller på erhvervsgebrugsstatioe på Havegade. Kompostdag to gage årligt 2 dage om året forærer vi komposte væk fra Odese Nord Miljøceter: sidste lørdag i april og lørdage før skoleres efterårsferie (lørdag i uge 41). På disse 2 kompostdage er du velkomme til at tage haveaffaldet med ud på Odese Nord Miljøceter, og aflevere det, ide du får fyldt trailere op med kompost. Afbrædig af haveaffald I april og oktober samt sakthasafte er det tilladt at afbræde haveaffald i ege have, hvis det ikke er til gee for aboer. Haveaffald fra borgere ka afleveres gratis Vogmæd ka aflevere haveaffald i storcotaiere gratis på Odese Nord Miljøceter mod afleverig af e blaket fra grudejere, som skal skrive uder på, at affaldet kommer fra e privat ejedom i Odese Kommue. Blakette ka hetes på uder Erhverv. Ca. 16,500 to haveaffald kommer id på gebrugsstatioere og køres ud til Odese Nord Miljøceter, hvor det bliver omdaet til ærigsrig kompost. Lysstofrør og el-sparepærer l Haveaffald og kompost 25

26 Boligforeiger, ejerforeiger m.m. Spørg di vicevært Der er stor forskel på, hvorda boligforeiger og adre udlejere har valgt at hådtere affaldet. Derfor skal du kotakte di vicevært eller varmemester, hvis du har spørgsmål omkrig affaldet ved di bolig. Det er viceværte eller ejere, der aftaler ærmere med reovatiosselskabet om muligheder for de forskellige affaldsordiger. Fides der ikke e ordig, hvor du bor, ka du beytte dig af samme ordiger som adre borgere i Odese. Hvem kotakter Reovatiosselskabet? Hvis du bor til leje, er det ejere eller viceværte, der skal bestille beholdere, ekstra tømiger osv. Spørg ejere eller viceværte, hvis du er i tvivl. Restaffald Der er mage løsiger for restaffald (køkkeaffald) i boligforeiger og udlejigsejedomme fra 130-liters beholdere til 33 m 3 cotaiere. Nogle etagebyggerier har affaldsskakt i opgage, og visse steder suges affaldet ud af skaktere med et mobilsug- eller cetralsugalæg. For etageejedomme, som er privatejede, er der ofte opstillet fælles beholdere til restaffald og papir. I disse tilfælde er det også vicevært, ejer eller admiistratiosselskab, der skal kotakte Reovatiosselskabet, hvis der er problemer med afhetige af affaldet. Papir Lagt de fleste boligforeiger har e beholder til idsamlig af papir. Beholdere er ku til geavedeligt papir som reklamer, aviser, brevpapir med mere. Husk dog, at der ikke må komme pap, madaffald, plastik og adet i. Se mere side 8 om papir. Ige er der stor forskel på størrelsere alt fra 130-liters til 10 m 3 cotaiere. Flasker og glas Der er opstillet flaskecotaiere mage steder i bye. Nogle boligforeiger har selv e flaskecotaier, me hvis der ikke er e hos jer, så se liste over offetlige flaskecotaiere på side 17. Farligt affald Har du farligt affald som malig, batterier, spraydåser, så spørg viceværte, om der er e fæl- 26

27 les idsamligsordig. Nogle steder bruger viceværte de røde kasser til at idsamle farligt affald. Når kassere er fulde, riger viceværte og bestiller e tømig. Storskrald Mage boligforeiger m.m. har e aftale med Reovatiosselskabet om at få hetet storskrald. Spørg derfor di vicevært, om I har e aftale, og hvor storskraldet skal stilles på dage for afhetig. Er der ige aftale geem viceværte, ka ma få hetet storskrald som alle adre se mere side Pap Pap hetes også i storskraldsordige. Bid e sor om pappet, så det er let at hådtere for skraldemade. Spørg viceværte, om boligforeige har lavet e aftale med Reovatiosselskabet. Haveaffald Haveaffald ka også hetes via storskraldsordige. Spørg viceværte om hvorår, og hvor det skal placeres. Se mere side Elektroikskrot Både store og små elektroiske apparater som Boligforeiger, ejerforeiger m.m. 27

28 Boligforeiger, ejerforeiger m.m. ere og til restaffaldscotaiere. Skiltee viser, hvad der må og ikke må komme i cotaiere. De ka også bruges på opslagstavle i opgage. Miigebrugsplads Hvis området har et oplad på ca. 350 husstade, er der mulighed for at etablere e miigebrugsplads med bl.a. e cotaier til brædbart affald, e cotaier til metal og e papcotaier med komprimator. Viceværte ka kotakte reovatiosselskabet for at høre ærmere om mulighedere. 28 røremaskier, mobiltelefoer, strygejer, fjersy med mere ka afleveres i storskraldsordige. Der skal dog være midst 1/2 m 3 pr. gag se mere side Der stilles trådbure til rådighed til elektroikskrottet. Det skal dog stå uder tag. Lysstofrør og el-sparepærer Reovatiosselskabet stiller e speciel opbevarigskasse til rådighed til lysstofrøree. Til el-sparepærer stilles e plastiktøde til rådighed. Begge dele skal opbevares uder tag. Batterier Der stilles tøder til batterier til rådighed. Skilte til papircotaiere og restaffaldscotaiere På ka ma uder puktet Husholdig/Viceværter og ejedomsadmiistratorer dowloade skilte til papircotai- Folder om Miigebrugspladser Odese Reovatiosselskab vil gere opfordre flere boligforeiger m.m. til at alægge deres ege miigebrugsplads. Læs mere om regler og abefaliger i foldere Miigebrugspladser i boligområder, som ka dowloades på www. odesereovatio.dk uder puktet Husholdig/Viceværter og ejedomsadmiistratorer, eller bestilles på Er der spørgsmål til affaldet i det daglige, ka viceværte kotakte e affaldskosulet på eller Kosulethjælpe er gratis.

29 Mobilsug - e diskret affaldsløsig SKRALD SKRALD Mobilsug - e diskret affaldsløsig Flere og flere lejligheder får tilkoblet et system, hvor affaldet gemmes væk i e tak uder jorde. Affaldet fra køkkeet lægges i e skakt ete i opgage eller i gårde og falder ed i de uderjordiske tak. Herfra suges det op geem et rør med e speciel reovatiosbil mobilsugebile. Der er flere fordele ved mobilsug bladt adet slipper ma for at have cotaiere ståede i gårde eller på gade, og ma skal ikke huske at sætte beholdere ud på tømigsdage. Store tig ka blokere røree, så affaldet ikke ka suges op. Derfor er det vigtigt, at beboere lægger alt affaldet i almidelige affaldsposer ikke sække. Der skal være god plads omkrig sugestedet, take og rørsystemet, så madskabet ka komme til. Følgede tig må ikke komme i skakte, fordi det tilstopper røree: Tøj Bøjler Pizzabakker Plastikbakker Dyer Paraplyer og adre større tig. På ka du dowloade skilte til skaktere, som viser, hvorda de skal bruges. Boligforeiger, ejerforeiger m.m. l Mobilsug 29

30 Affald i tal Borgere har tjek på sorterige Mere og mere affald bliver geavedt. I løbet af de seeste 2 år er de samlede affaldsmægde fra borgere i Odese vokset med 9,6 % svarede til tos affald. I samme periode er der blevet idsamlet 14 % mere til geavedelse! Det flotte tal skyldes ikke midst, at borgere i Odese er gode til at sortere affaldet rigtigt. Derudover bevirker udviklige ide for gebrugsområdet, at der hele tide opfides ye måder at gebruge affaldet på. Over halvdele af affaldet ka geavedes 59 % af affaldet fra di husholdig geavedes. 38 % brædes, og ku 3 % af affaldet depoeres på Odese Nord Miljøceter. Vi håber at kue få e edu større geavedelsesprocet ved at gøre det lettere for borgere at sortere affaldet fra til gebrug. Tager ma affaldet fra gebrugsstatioere alee, bliver 86 % geavedt, 10 % brædt og ku 3 % depoeret. Udviklig i husholdigsaffald over 10 år tos 150 : Depoeret : Eergifremstillig : Geavedt Det får du for pegee Hvad går die pege til, år du betaler reovatiosafgift? Diagrammet viser, hvad hver 100-kroe-seddel bliver brugt til: Tømig af affaldsbeholder, drift af gebrugsstatioer, farligt affald m.m. betaler du 52 kr. for. 11 kroer går til admiistratio - heruder brochurer, telefopasig, plalægig m.m. Til moms og statsafgifter går 37 kr. - over 1/3 af reovatiosafgifte! Reovatiosafgifte er ikke steget i dette årtuside i Odese Kommue. Fordelig af reovatiosafgiftere pr. 100 kr Tømig af affaldsbeholder 23 kr. 6. Admiistratiosadel 11 kr Gebrugsstatioer og hetig af storskrald 24 kr. 3. Flaskecotaiere 1 kr. 4. Farligt affald 3 kr. 5. Elektroikskrot 1 kr. 7. Moms 20 kr. 8. Statsafgifter på gebrugsstatio 9. Statsafgifter dagreovatio 10. Forbrædig af dagreovatio 5 kr. 11 kr. 1 kr. 30

31 Stige Øs gasalæg Damarks største gasalæg Stige Ø har været byes losseplads igeem 27 år, og øes bjerge ideholder 10 millioer m 3 affald - fra periode 1967 til På Lid Hases Vej ligger Damarks største gasalæg, som lever af al de gas, affaldet på Stige Ø daer. Gasse fra Stige Ø opsamles ved hjælp af 172 boriger, som går lodret ed i affaldsdepotere. Borigere er forbudet med 4 pumpestatioer, som pumper, reser og videreseder gasse. I alt er der mere ed 25 km uderjordiske rør. Gasse sedes til Lid Hases Vej, hvor det avedes som brædstof i to gasmotorer. Slutproduktet bliver til grø eergi i form af elektricitet og varme, som afsættes til heholdsvis Odese Eergi og Fjervarme Fy A/S. Gasmægde udgjorde i 2006 ca. 4,5 millioer Nm 3 gas, hvilket svarer til ca kwh elektricitet og ca kwh varme. Det dækker ca husstades årsforbrug af el og kap 300 husstades årsforbrug af varme. Et alæg styrer, regulerer og overvåger processe, så alægget ka holdes i gag 24 timer i døget året rudt. Ifølge beregigere vil det være ødvedigt at bortlede gasse fra lossepladse mage år frem i tide. Gasse fra affaldet er metagas, der ligesom CO 2 er e drivhusgas. Metagas er 21 gage så stor e syder som CO 2, og hvis ikke gasse blev opsamlet, ville de sive op i atmosfære og medvirke til klimaædrigere. Affald i tal l Stige Øs gasalæg Ulrik Løkjær passer de daglige drift af gasalægget, som producerer ok el til husstade og varme til 300 husstade. Her er et udpluk af de rør, hvori gasse flyder igeem, ide de pumpes videre til Lid Hases Vej. 31

32 Mere om affald Har du besøgt vores hjemmeside? Har du besøgt vores hjemmeside? Hjemmeside giver dig mulighed for selv at fide de oplysiger, du søger - hurtigt og effektivt. På side ka du bladt adet: l Tilmelde dig ugetømig i sommerperiode l Bestille e ade størrelse beholder til restaffald eller papir l Læse de seeste yheder fra Reovatiosselskabet l Bestille e y tømigskaleder l Bestille afhetig af storskrald l Bestille brochurer l Tilmeld dig atifluemiddel-ordige - og meget mere. Eergi og Miljø Ceter Ceteret byder på oplysiger og brochurer om alle aspekter af eergi- og miljøområdet. Du ka få gode råd om hjemmekomposterig, farligt affald og adet ide for reovatio - eller høre, hvorda du sparer på dit el-, vad- og varmeforbrug. Skoleklasser ka bestille rudvisig og foredrag om formiddage. Book direkte på hjemmeside eller rig på tlf Der er også e side specielt for bør og uge med puslespil, tegiger og adet sjovt. Eergi og Miljø Ceter er også et oplevelsesceter med masser af iteraktive udstilliger, som både bør og vokse ka forøje sig med - og lære af. Mød fx Stoffer fra aimatiosfilme Stoffers verde, eller prøv at sortere affald. Cetret holder også kurser om aftee og i børees efterårsferie med temaer som smykker af skrot, skulpturer af computerskrot, istadsætig af gamle møbler og meget adet. Åbe madag - torsdag kl fredag kl Ceteret ligger på 1. sal i Odese Baegård Ceter. 32

33 Kokurrece Vid flotte præmier!!! Besvar spørgsmålee, og sed kupoe til Odese Reovatiosselskab A/S seest d. 10. februar. Portoe er betalt. Du ka også udfylde kupoe på 1. præmie: Kroophold til e værdi af kr. 2. præmie: Sæt fra Rosedahl med skækeprop, viprop, folieskærer og et vitermometer 3. præmie: Vadkaraffel og 6 glas fra Rosedahl Videre får direkte besked. Resultatet offetliggøres d. 15. februar på Asatte ved Odese Reovatiosselskab A/S må ikke deltage. Klip her Kokurrece Blåt og rødt plast Farvepatroer og træ Bleer og mælkekartoer 1. Hvilke 2 ye cotaiere er der kommet på gebrugspladsere? Gas Eebær Salt 2. Hvad udvider ma fra de gamle losseplads, Stige Ø? Julemade Ejere/ lejere Skraldemade 3. Hvem har pligt til at rydde fortovet, så skraldemade ka tømme skraldespade? 546,25 kr 346,25 kr. 246,25 kr. 4. Hvad koster det at få tømt e 2-hjulet beholder hver uge i de 3 sommermåeder? 96 % 86 % 76 % 5. Hvor meget af det affald, der afleveres på gebrugsstatioere, bliver geavedt? Nav Adresse Postr. og by Mere om affald l Kokurrece 33

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014 Kabe - bladet 29. årgag r. 1 forår 2014 INTERCAMP og KABE fortæller i e pressemeddelelse, at de fra 1. jauar 2014 idleder et flerårigt samarbejde med de professioelle campist Peer Neslei fra CAMPINGFERIE.Dk

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc. Affaldsguide 2015 Indhold 9. årgang Frederikssund Kommune Fotograf: Kenneth Jensen. Motiver fra Frederikssund og omegn Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation

Læs mere

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald af fal d ld ETTET fa f A PÅ N G t Mi TJENIN w k/ VBE w SEL w. ege d a l ko m n mu e. d AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald 2014 BRUG "MIT AFFALD" PÅ VORES HJEMMESIDE På

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

HAVEAFFALD HAVEAFFALD

HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD Sorteringshåndbog til genbrugspladsen 2015 HAVEAFFALD HAVEAFFALD Se åbningstider på genbrugspladserne på favrskovforsyning.dk/genbrugspladser 4 Hvorslev 1 Hadsten Hammel 2 Hinnerup

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere