FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket."

Transkript

1 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler om udgivelse af videnskabelige og populærvidenskabelige værker formuleres sådan: Aftalens parter 1. Mellem (herefter kaldet forfatteren) og (herefter kaldet forlaget) er der dags dato truffet følgende aftale om værket (arbejdstitel). Ophavsretten til værket 2. Forfatteren garanterer at have ophavsretten til værket og at offentliggørelsen af det ikke krænker andres rettigheder. Forlaget skal dog sikre, at værkets titel er lovlig. Medier og sprog 3. Forlaget har eneret til at udgive værket i følgende formater (sæt kryds): [ ] I trykt form (inkl. print on demand) på følgende sprog.:

2 2 [ ] I digital form på følgende sprog: Stk. 2. Forfatteren kan kun udnytte rettigheder, forlaget ikke har fået overdraget efter stk. 1, med respekt af loyalitetspligten efter 15. Stk. 3. Udgivelse i digital form betyder, at værket udgives på et digitalt medium, hvis indhold kun kan tilegnes af slutbrugeren ved hjælp af digital teknologi. Digital udgivelse omfatter fremstilling af fysiske digitale medier (cd-rom, dvd mv.) og salg af dem til offentligheden. Desuden omfattes trådbunden eller trådløs digital tilrådighedsstillelse af værket for offentligheden på en sådan måde, at denne kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o.l. Stk. 4. Hvis forlaget ønsker at udgive værket i digitale formater, som ikke var almindeligt kendte og anvendte, da denne aftale blev indgået, skal forfatteren skriftligt informeres om det. Hvis forfatteren ikke ønsker, at værket udgives i de pågældende digitale formater, kan forfatteren inden for en frist på meddele forlaget, at udnyttelsen ikke må ske. Hvis forfatteren ikke protesterer inden for fristen, må forlaget udgive værket i de pågældende formater. Udgivelse af bearbejdede versioner og syntetisk tale 4. Forlagets ret efter 3 omfatter kun udgivelse af værket i oprindelig indholdsmæssigt uændret form, se dog 13 om nye udgaver og opdateringer. Forlaget har således ikke ret til at udgive lydbøger eller oversættelser til andre sprog end dem, der er nævnt i 3, stk. 1, medmindre det er udtrykkeligt aftalt. Stk. 2. Forlaget har ret til at foretage nødvendige tekniske ændringer og tilpasninger af værket, med henblik på at udnytte værket i digital form.

3 3 Stk. 3. Forlaget kan udgive værket digitalt på en måde, som gør det muligt for slutbrugeren efter eget valg at erhverve dele af værket. Stk. 4. Når værket udgives digitalt, kan forlaget ved afkrydsning her lade værket være ledsaget af programmer, som muliggør oplæsning ved syntetisk tale. Udgivelse i trykt form 5. Forlaget forpligter sig til at udgive værket i trykt form (sæt kryds) [ ]. Udgivelse i digital form 6. Forlaget forpligter sig til at udgive værket digitalt på følgende måde (sæt kryds): [ ] Forlaget skal udgive værket digitalt i formater det selv vælger. Forlaget oplyser, at det indtil videre påtænker at udgive værket i følgende formater: [ ] Forlaget skal udgive værket digitalt i følgende formater:

4 4 7. Hvis forlaget ikke har forpligtet sig til at udgive værket i digitale formater, kan forfatteren skriftligt kræve, at det sker. Hvis forlaget ikke inden 1 måned efter, at det har modtaget et skriftligt krav fra forfatteren, indvilliger i at udgive værket digitalt inden for en frist på, kan forfatteren selv udgive den del af værket, som forfatteren har ophavsret til, digitalt. Det skal loyalt fremgå, at det udgivne ikke er identisk med den version, som forlaget har udgivet i trykt form. Stk. 2. Forfatteren kan først kræve digital udgivelse efter stk. 1, når der er gået efter det tidspunkt, hvor manuskriptet er afleveret i aftalt stand. Udgivelsestidspunkt 8. Forlaget skal udgive værket på den måde eller de måder, det har forpligtet sig til, inden for rimelig tid. Udgivelse i trykt form skal ske senest (12 måneder hvis ikke andet er angivet) måneder efter manuskriptet er afleveret i aftalt stand. Udgivelse i digital form skal ske senest fra manuskriptet er afleveret i aftalt stand. Stk. 2. Udgivelsestidspunktet er foreløbig fastsat til:. Stk. 3. Hvis forlaget skønner at udgivelse må opgives uanset årsag kan forlaget frigøre sig fra aftalen mod at honorere forfatteren svarende til hele eller halvdelen af den aftalte garantisum afhængig af det af forfatteren udførte arbejde. Markedsføring 9. Forlaget skal markedsføre værket i rimeligt omfang, såsom ved reklamering og annoncering i egnede medier, herunder i. Stk. 2. I forbindelse med værkets udgivelse orienterer forlaget forfatteren om den planlagte markedsføring af værket.

5 5 Stk. 3. Forlaget sørger for at udsende anmeldereksemplarer til egnede medier, herunder til. Stk. 4. Forlaget er berettiget til at anvende værket og dele af det, som led i markedsføringen. Stk. 5. Med henblik på markedsføringen er forlaget berettiget til uden at betale honorar til forfatteren at disponere over eksemplarer af hver udgave, som værket måtte blive udgivet i, til fri-, anmelder- og reklameeksemplarer. Synliggørelse 10. Efter værket er udgivet, sørger forlaget for, at værket til enhver tid er synligt for offentligheden ved at værkets titel og forfatterens navn er digitalt søgbart på forlagets hjemmeside og/eller på bogforhandleres hjemmesider eller på anden passende måde. Stk. 2. Hvis forlaget ikke synliggør værket, kan forfatteren skriftligt forlange, at værket synliggøres. Forfatteren kan hæve aftalen, hvis forlaget ikke opfylder sin pligt til at synliggøre værket inden (2 måneder hvis ikke andet er aftalt), at regne fra tidspunktet, hvor begæringen er kommet forlaget i hænde. Stk. 3. Hvis forfatteren hæver aftalen efter stk. 2 er forlaget berettiget til at sælge eventuelle restoplag i indtil 18 måneder efter aftalen er hævet. Hvis værket udbydes digitalt via internettet eller på andre måder, der giver offentligheden adgang til det på et individuelt valg sted og tidspunkt, kan forlaget tilsvarende fortsætte hermed i indtil 18 måneder, dog ikke efter den trykte udgave er udsolgt. Tilgængeliggørelse

6 6 11. Hvis værket udgives i trykt form, skal det være tilgængeligt hos forlaget eller forhandlere i minimum trykte eksemplarer eller kunne fremskaffes i trykt form inden for maksimalt 1 måned. Ved afkrydsning her [ ] er det dog aftalt, at det efter (minimum 2) år fra værkets udgivelse er tilstrækkeligt, hvis værket er tilgængeligt i digitalt format. Stk. 2. Hvis værket udgives på fysiske digitale medier, skal disse være tilgængelige hos forlaget eller forhandlere i minimum eksemplarer eller kunne fremskaffes inden for maksimalt 14 hverdage. Stk. 3. Hvis værket udgives digitalt på en måde, der giver offentligheden adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o.l., skal det forblive tilgængeligt på denne måde. Ved afkrydsning her [ ] er det dog aftalt, at det efter (minimum 2) år fra værkets udgivelse på den nævnte måde er tilstrækkeligt, hvis det er tilgængeligt i trykt form eller på fysiske digitale medier. Stk. 4. Hvis forlaget ikke tilgængeliggør værket, som det skal, kan forfatteren skriftligt kræve, at forlaget opfylder sin pligt til tilgængeliggørelse. Hvis forlaget ikke derefter tilgængeliggør værket efter senest (12 måneder, hvis ikke andet er angivet), går retten til at udgive værket i den form, forlaget skulle have tilgængeliggjort det på, tilbage til forfatteren, som derefter er berettiget til selv at tilgængeliggøre den del af værket, som forfatteren har ophavsret til, på den pågældende måde. Det skal loyalt fremgå, at det udgivne ikke er identisk med den version, som forlaget har udgivet i trykt eller digital form. Forlaget er berettiget til at sælge eventuelle restoplag i indtil 18 måneder efter det tidspunkt, hvor forfatteren forlanger tilgængeliggørelse. Hvis værket udbydes digitalt via internettet eller på andre måder, der giver offentligheden adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, kan forlaget tilsvarende fortsætte hermed i indtil 18 måneder, dog ikke efter den trykte udgave er udsolgt. Oplag

7 7 12. Ved oplag forstås det antal indholdsmæssigt uændrede eksemplarer af værket, som forlaget lader fremstille på én gang eller inden for en periode på 3 måneder. Stk. 2. Forlaget har ret til at mangfoldiggøre og udgive værket i trykt form i et første oplag, der foreløbig er planlagt til eksemplarer, samt i nye oplag i det antal eksemplarer, som forlaget bestemmer. Stk. 3. Forlaget har ret til at mangfoldiggøre og udgive værket på fysiske digitale medier i et første oplag, der foreløbig er planlagt til eksemplarer samt i nye oplag i det antal eksemplarer, som forlaget bestemmer. Stk. 4. Er der siden udgivelsen af det første oplag sket sådanne væsentlige ændringer af de forhold, værket beskæftiger sig med, at de fra første færd med sikkerhed ville have afholdt forfatteren fra at udgive værket i den foreliggende form, kan denne kræve, at nye oplag ikke udgives. Stk. 5. Hvis forlaget udgiver værket digitalt på en sådan måde, at offentligheden kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o. lign., og er der siden udgivelsen sket så væsentlige ændringer af de forhold, værket beskæftiger sig med, at de fra første færd med sikkerhed ville have afholdt forfatteren fra at udgive værket i den foreliggende form, kan denne kræve, at den digitale tilrådighedsstillelse ophører. Stk. 6. Hvis forlaget vil udgive et nyt oplag mere end 1 år efter, at det foregående blev udgivet, skal forlaget give forfatteren adgang til at foretage sådanne ændringer, som ikke volder uforholdsmæssige omkostninger eller forandrer værkets karakter. Nye udgaver og opdateringer 13. Forlaget kan beslutte, at der skal udgives ændrede versioner (nye udgaver) af værket. Forfatteren skal foretage de ændringer, der skal ske i værket i den nye udgave. Hvis forfatteren ikke opfylder denne pligt, kan forlaget, efter samråd med forfatteren udpege en sagkyndig til at stå for ændringerne. Betalingen til den sagkyndige afholdes af forfatterens honorar. Forfatterens honorar for den første

8 8 nye udgave kan dog ikke reduceres med mere end 50 %. Ved nye udgaver, der er væsentligt bearbejdet, kan der aftales ny garantisum. Stk. 2. Efter forfatterens død kan forlaget på samme måde, udpege en sagkyndig til at stå for ændringerne. Dennes vederlag afholdes af forfatterhonoraret. Stk. 3. Stk. 1 kan fraviges ved afkrydsning her [ ] og stk. 2 kan fraviges ved afkrydsning her [ ] med den konsekvens, at forlaget kun kan udgive nye udgaver efter samtykke fra forfatteren. Stk. 4. Hvis værket udgives digitalt på en sådan måde, at offentligheden kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o. lign., kan forlaget ved afkrydsning her [ ] forpligte sig til at lade forfatteren rette eller opdatere værket, hvis det er rimeligt og sagligt begrundet og ikke påfører forlaget uforholdsmæssigt eller urimeligt store udgifter. Forfatteren kan ikke forvente, at der bliver foretaget mere end årlige rettelser/opdateringer. Frieksemplarer 14. Forfatteren har ret til frieksemplarer af første oplag af værket i følgende omfang: trykte eksemplarer af første oplag og af hvert efterfølgende oplag. eksemplarer af fysiske digitale eksemplarer af første oplag og af hvert efterfølgende oplag. Stk. 2. Herudover er forfatteren berettiget til til privat brug at købe eksemplarer med % rabat på den vejledende pris, eller til følgende aftalte pris Stk. 3. Hvis værket udgives digitalt på en sådan måde, at offentligheden kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o. lign., skal forfatteren enten have gratis adgang til værket ved. f.eks. at modtage password fra forlaget eller modtage værket på andet digitalt medium.

9 9 Loyalitetspligt 15. I det omfang det direkte konkurrerer med forlagets rettigheder, må forfatteren ikke uden forlagets tilladelse offentliggøre værket i uændret form i sin helhed eller for en større dels vedkommende, herunder i dagblade, tidsskrifter, på digitale netværk mv. Forfatteren må heller ikke udgive et andet værk, der direkte konkurrerer med det værk, denne aftale vedrører, og underminerer forlagets muligheder for at afsætte det. stk. 2. Forfatteren kan uanset stk. 1 frit udøve sine rettigheder efter 7 og 11, stk. 4. Betaling for sekundær brug 16. Indtægter fra aftalelicenser, jf ophavsretslovens 50, der griber ind i forlagets rettigheder, såsom Copydan-vederlag som følge af fotokopiering, deles mellem forfatteren og forlaget i overensstemmelse med lovreglerne og Copydan-aftalegrundlaget. Individuelle tilladelser til fotokopiering eller lignende former for eksemplarfremstilling af værket i trykt form kan kun gives af parterne i forening, og et eventuelt vederlag fordeles således: til forfatteren og til forlaget. Indtægter fra aftalelicenser, der ikke griber ind i forlagets rettigheder, f.eks. for oplæsning i radio eller fremførelse i TV, tilkommer alene forfatteren. Flere forfattere 17. Hvis der er flere forfattere til værket, er samtlige forfattere ansvarlige for at tilvejebringe manuskriptet. Stk. 2. Samtlige forfattere angives på titelblad og i kolofon m.v. på følgende måde (sæt kryds): [ ] Alfabetisk [ ] I følgende rækkefølge:

10 10. Stk. 3. Forfatterhonoraret udbetales til hver enkelt efter følgende forholdstal. Forlagets videreoverdragelse af rettigheder 18. Forlaget er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder efter denne aftale, medmindre rettighederne overdrages sammen med hele forlaget eller en fagligt afgrænset del heraf. Forlaget vedbliver at være ansvarlig for, at aftalen med forfatteren bliver opfyldt. Manuskriptet 19. Foreligger manuskriptet ved indgåelsen af denne aftale, således at forlaget har haft lejlighed til at gennemgå det, kan der ikke efterfølgende rejses indsigelser mod det i henseende til kvalitet eller kvantitet, medmindre der foreligger grove mangler, der ikke kunne konstateres ved en sædvanlig fagmæssig gennemgang, eller forfatteren har handlet svigagtigt. Stk. 2. Om aflevering af manuskript gælder følgende (sæt kryds): [ ] Fuldstændigt og trykfærdigt manuskript er afleveret. [ ] Fuldstændigt og trykfærdigt manuskript skal senest den leveres i digital form i følgende format:. Stk. 3. Manuskriptet skal kvalitativt leve op til forlagets normale faglige standard og må kvantitativt ikke overstige enheder inkl. mellemrum. Stk. 4. Hvis manuskriptet skal afleveres inden en bestemt dato, jf. stk. 2, og forfatteren væsentligt overskrider fristen, kan forlaget hæve

11 11 aftalen. Det samme gælder, hvis manuskriptet lider af væsentlige indholdsmæssige mangler. Inden ophævelsen skal forlaget dog i alle tilfælde varsle forfatteren om den og give denne en frist på mindst 14 dage til at aflevere et trykfærdigt manuskript eller til at udbedre de påpegede mangler. Stk. 5. Forlaget er ikke ansvarlig over for forfatteren, hvis manuskriptet går tabt ved et hændeligt uheld. Korrektur og registre m.v. 20. Forlaget sørger for, at der bliver læst bogstavkorrektur, og at den bliver sendt til forfatteren til indholdskorrektur. Hvis forfatteren ikke tilbagesender korrekturen inden uger efter modtagelsen, betragtes den som godkendt. Forlaget er herefter berettiget til at lade værket producere, efter at sættefejl er rettet. Stk. 2. Hvis forfatteren, efter at værket er sat, ændrer indholdet i et sådant omfang, at udgifterne forøges med mere end 10 % af udgifterne til prepress, betales det overskydende beløb af forfatteren. Stk. 3. Forfatteren må ikke ændre værkets karakter væsentligt. Stk. 4. Om udarbejdelse af stikordsregister gælder følgende (sæt kryds): [ ] Når korrekturgangen er afsluttet, skal forfatteren udarbejde stikordsregister. Registeret skal være færdiggjort senest dage efter, at forfatteren har modtaget endelig og ombrudt korrektur. Har forfatteren ikke udarbejdet registeret inden udløbet af fristen, kan forlaget lade registeret udarbejde for forfatterens regning. Inden da skal forlaget varsle forfatteren og give ham en frist på dage til at aflevere stikordsregisteret. [ ] Forlaget er ansvarlig for, at der udfærdiges stikordsregister. [ ] Der skal ikke udarbejdes stikordsregister.

12 12 Billedmateriale 21. Om billedmateriale gælder følgende (sæt kryds): [ ] Værket udgives uden billedmateriale. [ ] Værket illustreres med billedmateriale, der fremskaffes af forfatteren og godkendes af forlaget. [ ] Værket illustreres med billedmateriale, der fremskaffes af forlaget og godkendes af forfatteren. Stk. 2. De fornødne tilladelser til brugen af billedmaterialet indhentes og afregnes af (sæt kryds): [ ] Forlaget [ ] Forfatteren Trykning, forfatterkreditering m.v. 22. Forlaget vælger bogtilrettelægger, bogtrykker, trykmetode, papir og bogbinder. Stk. 2. Forlaget skal give forfatteren lejlighed til at se og kommentere et udkast til værkets fremtoning i ovennævnte henseender. Stk. 3. Forlaget skal, bl.a. med henblik på biblioteksafgiftsystemet, påse, at forfatteren/forfatterne m.fl. anføres korrekt på titelblad og i kolofon m.v., sådan som det kræves efter de til enhver tid gældende regler for Nationalbibliografien og det gældende katalogiseringsreglement. Stk. 4. De færdigtrykte eksemplarer skal opbevares forsvarligt og forsikres mod brandskade og lignende ulykkestilfælde. Priser

13 Forlaget fastsætter den vejledende udsalgspris til forbruger, eller den pris forhandlere skal betale for værket. Forfatteren orienteres, hvis priserne nedsættes eller forhøjes. Beregning af honorar for værket i trykt form 24. Honoraret for værket i trykt form kan aftales på en af nedenstående måder (sæt kryds): [ ] Honoraret udgør % af den vejledende pris ekskl. moms. Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget % af den vejledende pris eksl. moms. [ ] Honoraret udgør % af forlagets nettopris ekskl. moms (forlagets indtægter fra forhandlere). Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget % af nettoprisen ekskl. moms. Ved forlagets egen direkte forhandling udgør honoraret % af forlagets salgspris til slutbruger ekskl. moms. Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget % af forlagets salgspris til slutbruger ekskl. moms [ ] Hvis værkets art, udgivelsesform, salgsmåde eller salgsmuligheder gør det hensigtsmæssigt for at værket kan realiseres optimalt, kan anden honorarmodel aftales. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor værket er illustreret eller hvor værket udgives med fondsstøtte, eller hvor der er særlige udgifter til ekstern redaktør, research, kontrol, specialsats eller speciel aflønning af forfatteren. Honoraret aftales således: Stk. 2. Ved afkrydsning her [ ] er det desuden aftalt, at honorarprocenten forhøjes til % af det i stk. 1 afkrydsede beregningsgrundlag, hvis antallet af solgte eksemplarer overstiger.

14 14 Beregning af honorar for digitale udgivelser 25. Ved digital udgivelse udgør honoraret % af forlagets nettopris ekskl. moms (forlagets indtægter fra forhandlere). Ved forlagets egen direkte forhandling udgør honoraret % af forlagets pris til slutbrugeren ekskl. moms. Stk. 2. Ved afkrydning her [ ] er det desuden aftalt, at honorarprocenten forhøjes til % af overskydende indtægter, hvis forlagets indkomne nettoindtægter (forlagets indtægter fra forhandlere sammenlagt med forlagets indtægter fra direkte forhandling) overstiger kr.. Forskudshonorar 26. Sker den første udgivelse af værket i trykt form udbetales forskudshonorar sådan (sæt kryds): [ ] (mindst 1/3) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales ved aftalens underskrivelse eller, hvis manuskriptet afleveres senere, så snart det er afleveret i aftalt stand, jf. 19. [ ] (mindst ½) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales senest 14 dage efter udgivelsen af første oplag. Ved beregning af forskudshonoraret tages der udgangspunkt i en vejledende pris på kr. [ ] kr. svarende til royalty af de forventede nettoindtægter de første 3 måneder. Stk. 2. Sker den første udgivelse af værket i stedet på fysiske digitale medier, udbetales forskudshonorar sådan (sæt kryds):

15 15 [ ] (mindst 1/3) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales ved aftalens underskrivelse eller, hvis manuskriptet afleveres senere, så snart det er afleveret i aftalt stand, jf. 19. [ ] (mindst halvdelen) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales senest 14 dage efter udgivelsen af første oplag. Ved beregning af forskudshonoraret tages der udgangspunkt i en vejledende pris på kr. [ ] kr. svarende til royalty af de forventede nettoindtægter de første 3 måneder. Stk. 3. Sker den første udgivelse af værket i stedet på en sådan måde, at almenheden får adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet, udbetales et forskud på kr. svarende til royalty af de forventede nettoindtægter de første 3 måneder. Forskuddet udbetales ved aftalens underskrivelse eller, hvis manuskriptet afleveres senere, ved aflevering af manuskriptet. Stk. 4. Sker en første udgivelse af værket som en kombination af stk. 1, 2 eller 3 udbetales der forskudshonorar for hver udgivelsesform i henhold til beregningsprincipperne i stk. 1-3 stk. 5. Ved nettoindtægter forstås forlagets indtægter fra forhandlere sammenlagt med dets indtægter fra direkte forhandling. stk. 6. Hvis forlaget inden for 3 måneder efter udgivelsesdatoen lader fremstille flere eksemplarer end planlagt eller hvis nettoindtægterne viser sig at overstige det forudsatte beløb, opreguleres forskuddet i overensstemmelse hermed. stk. 7. Forlaget kan ikke kræve forskudshonoraret tilbagebetalt, selv om salget måtte svigte.

16 16 Udbetaling af honorar udover forskud 27. Honorar udbetales i øvrigt én gang om året efter opgørelse af omsætningen i det umiddelbart foregående år og med fradrag af allerede udbetalte forskudshonorarer. Der betales ikke honorar af forfatterens frieksemplarer, jf. 14, eller af eksemplarer, der bruges i markedsføringen, jf. 9. Udbetalingen skal foretages senest den. Stk. 2. Hvis det ved prisnedsættelser viser sig, at der er afregnet flere eksemplarer til fuld pris, end der er solgt, har forlaget ret til at fradrage det for meget betalte honorar i afregningen for de til nedsat pris solgte eksemplarer, forudsat at forlaget ved udbetalingen har taget forbehold herfor. 28. For hvert kalenderår skal forlaget senest sende forfatteren en opgørelse, der som minimum skal oplyse: 1. antal trykte eksemplarer ialt af hver trykt udgave (ordinær- og billigudgaver) samt oplysning om digital udgivelsesform, 2. antal eksemplarer på lager, 3. antal beskadigede og bortkomne eksemplarer, 4. antal frieksemplarer, 5. antal realiserede og efter aftale makulerede eksemplarer, 6. antal solgte eksemplarer specificeret under anvendt pris og prisform for hver udgave, trykte og digitale, 7. antal eksemplarer på lager, 8. forfatterhonorar i henhold til forlagsaftale, 9. udbetalt garantisum, 10. evt. henlæggelse til imødegåelse af retur, 11. samlet forfatterhonorar og 12. saldo. Stk. 2. Hvis værket er udgivet på flere forskellige medier, skal de ovenstående oplysninger gives, så det så vidt muligt fremgår, hvilke medier de vedrører. Stk. 3. Hvis forfatteren senest 3 måneder efter modtagelsen af opgørelsen skriftligt udtrykker ønske om det, skal der sendes ham en erklæring, udfærdiget af en af forfatteren udpeget revisor, der viser,

17 17 at opgørelsen er rigtigt udformet i overensstemmelse med stk. 1 og forlagets bogføring. Forfatteren skal betale for revisionserklæringen, hvis den bekræfter, at opgørelsen er fuldt ud rigtig. Stk. 4. Forlaget skal i 5 år opbevare kopier af de opgørelser, der er sendt til forfatteren, og give forfatteren adgang til dem, hvis han eller hun ønsker det. Afkald på forfatterhonorar i forbindelse med fondsstøtte 29. Udgives værket med fondsstøtte fra f. eks. forskningsråd eller lign., og er det et vilkår for bevillingen af støtten, at der ikke ydes noget honorar til forfatteren, påhviler det forlaget at føre fornødent regnskab med bevillingen og give de i forbindelse hermed fornødne tilbagemeldinger til den, der har ydet støtten. Viser det sig, at udgivelsen giver overskud efter fradrag af forlagets almene driftsudgifter (ansat til 10 %) og efter et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtten er honoreret, er forfatteren berettiget til en andel heraf på %. Hvis støtten alene vedrører det første oplag, og iværksættes der et nyt oplag uden fondsstøtte, skal forfatteren i henseende til forskudshonoraret stilles, som om det nye oplag var det første. Makulering 30. Forlaget skal orientere forfatteren inden en evt. makulering af restoplag. Inden makulering skal forfatteren have lejlighed til gratis at afhente de eksemplarer, vedkommende ønsker. Krænkelser af ophavsretten 31. Hvis tredjemand krænker ophavsretten til værket, kan både forlaget og forfatteren påtale og retsforfølge krænkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 32. Desuden er følgende aftalt: Særlige aftaler

18 18 Sted og dato (Forfatteren) Sted og dato (Forlaget)

1. Aftalens genstand og rettighederne hertil

1. Aftalens genstand og rettighederne hertil FORLAGSAFTALE udfærdiget på grundlag af den ikke obligatoriske modelkontrakt, der med virkning fra 1. januar 1998 er godkendt af AC s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde og Den danske Forlæggerforening

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren)

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) Lindhardt og Ringhof Forlag A/S Vognmagergade 11 1148 Copenhagen K Denmark Tel +45 36 15 66 00 O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) www.lindhardtogringhof.dk

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden )

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden ) MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Forlaget ) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig )

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) Mellem på den ene side Pladeselskab A/S Adresse Postnummer (herefter benævnt Selskabet) og på den anden side Firma v/producernavn Adresse Postnummer (herefter

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale RAMMEAFTALE ALMINDELIG AFTALE (almindelig aftale med fravalg af indscannings og lagringsmulighed) Kommunernes Landsforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdoms-

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Kontraktguiden. Guide til forlagskontrakter

Kontraktguiden. Guide til forlagskontrakter Kontraktguiden 2014 Guide til forlagskontrakter Kontraktguiden 2013 Side 2 af 33 Forord Kontraktguiden er en gennemgang af en del af det indhold, du sandsynligvis vil møde som forfatter, når du skal underskrive

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE FRA d. 1. JANUAR 2013 1. GENERELT 1.1 Medarbejderens ansættelse hos Skolen har karakter af ansættelse

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere