Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år"

Transkript

1 Jubilæumsskrift Ribelund 100 år

2 100 år og en verden til forskel Ribelund fejrer 100 års fødselsdag et skarpt hjørne, som markerer langt mere end tid, der er gået. Der er først og fremmest et menneskesyn til forskel fra dengang Ribelund blev indviet som åndssvageanstalt til nutidens moderne bo-tilbud for udviklingshæmmede. Det moderne Ribelund er hjem og hverdag for 152 udviklingshæmmede borgere, der bor i egen bolig i 14 større eller mindre enheder. Her former den enkelte borger sin egen tilværelse i tæt samarbejde med medarbejderne. Målet er at opnå det bedst mulige liv med den største mulige grad af selvstændighed og selvbestemmelse. Ribelund har godt 280 ansatte og et samlet budget på 93 millioner kroner. Ribelund er et bo-tilbud, som fra 1. januar 2007 er ejet og drevet af Esbjerg Kommune. Jeg besøgte Ribelund for nogle måneder siden. Besøget gjorde indtryk. Jeg fornemmede klart det menneskesyn, som på positiv vis kendetegner livet her individualitet, selvbestemmelse og menneskelig respekt. Et kig ned over Ribelunds historie er samtidig et kig ned over udviklingen i den danske særforsorg. Som udgangspunkt var tanken om at placere institutionen i en smuk natur god, men i dag er det svært helt at sætte sig ind i forholdene for datidens beboere, som dengang var isoleret fra omverdenen bag murene. I dag er murene helt bogstaveligt revet ned og beboerne er integreret i bylivet, ligesom byen også bruger faciliteterne på Ribelund. Måske virker tanker om gamle dage lidt forstemmende. Alligevel er historien på godt og ondt med til at danne den ballast af erfaring, der i dag kendetegner Ribelund. Jubilæumsskriftet tegner et billede af Ribelund før og nu. En spændende rejse med mange udfordringer, mange omvæltninger og en evig stræben mod til stadighed at gøre det bedre for nogle af de vore udsatte medborgere. Rigtig hjertelig tillykke og god læselyst. Johnny Søtrup Borgmester Ribelund fylder 100 år i en tid er afstemt til netop den beboergruppe, der bor på afdelingen. Herved fastholdes Ribelunds helt centrale kerneværdier omhandlende selvbestemmelse og en individuel tilrettelagt indsats overfor den enkelte beboer, som en gennemgående værdi i hele organisationsudformningen. Afdelingerne fremstår på denne baggrund som meget forskellige, men fælles for dem alle er, at der værnes om det lille, hjemlige og nære miljø med individuel omsorg for den enkelte beboer, baseret på selvbestemmelse. Herigennem lever Ribelund op til servicelovens intentioner, som blev indført i Serviceloven satte fokus på beboernes rettigheder som almindelige borgere, med egne pensionsmidler, og ret til selvbestemmelse i deres liv. Ligeledes er det intentionen, at tilbuddet tilrettelæggges efter den enkeltes behov og ønsker for livsudfoldelse, gennem kontakt, tilbud om samvær, aktiviteter, omsorg og pleje, således at den enkelte tilbydes de bedste udviklingsmuligheder. Ribelunds medarbejderstab befinder sig i et generationsskifte, hvor fagligt velfunderede og erfarne medarbejdere kombineret med unge nyuddannede pædagoger med nye vinkler på tingene og masser af energi, skaber en dynamisk og spændende medarbejdergruppe på Ribelund. Ribelund prioriterer, at tilbyde medarbejderne et kvalificeret arbejdsmiljø med trivsel og udfordringer, og kan via sit interne uddannelsesprogram og alsidighed i opgaverne tilbyde et udfordrende og udviklende personalemiljø. Ribelunds fremtid En anden milepæl i Ribelunds udvikling er den igangværende ombygning, som skal føre frem til at kunne tilbyde beboerne lejligheder som deres fremtidige bolig. Af Ribelunds 150 tilbud er der ombygget, eller politisk besluttet ombygning af 80 boliger, hvor der tilbydes egen lejlighed, og beskrivelser til ombygning af de restende boliger er på tegnebrættet. Ribelund vil således komme til at fremtræde som en i alle sammenhænge moderne boform, hvor såvel de faglige og driftsmæssige forhold, som de fysiske rammer kan danne udgangspunkt for et botilbud af høj kvalitet. Den tredje milepæl omhandler kommunalreformen, hvor Ribelunds fremtid ligger i Ny Esbjerg Kommune. Netop med kommunalreformen er det helt afgørende, at Ribelund i alle sammenhænge er på forkant, og kan præstere et højt kvalificeret tilbud til den rigtige pris. I den fremtidige struktur, er der lagt op til en konkurrencesituation mellem boformer, der tilbyder ophold til udviklingshæmmede. Ikke kun indenfor Ny Esbjerg Kommune skal Ribelund kunne fremstå som et favorabelt tilbud, men Ribelund skal tilbyde cirka halvdelen af sine pladser til andre kommuner. Her vil det for alvor være afgørende, at kunne tilbyde kvalitet til den rigtige pris, hvis de skal vælge et tilbud til deres borgere udenfor egen hjemkommune. Ribelund føler sig godt rustet til opgaven, men en ting er, at vi kan tilbyde et attraktivt botilbud. Det er også afgørende at kommende medarbejdere, beboere, pårørende og kommunerne er bekendt hermed, og opmærksom på, hvad Ribelund står for i dag. På den baggrund opruster Ribelund sin PR-offensiv, og vil i forbindelse med 100 års jubilæet på mange forskellige fronter sørge for at komme til at stå tydeligt i billedet, med en klar profil som et attraktivt bosted og en dynamisk arbejdsplads. Peter Hauschildt Forstander med store omvæltninger En høj kvalitet i den faglige indsats, et varieret og alsidigt tilbud til beboerne, og ombygning af boliger til lejligheder, ruster Ribelund til den nye konkurrencesituation, som er en følge af kommunalreformen. Ribelund anno 2007 Ribelund står i flere sammenhænge ved en milepæl. At gå ind i sit andet århundrede er helt specielt for en boform som Ribelund, og unikt set i Danmarkhistorisk perspektiv. Ribelund er boformen i Danmark, som aldrig blev splittet op i mindre enheder, som det skete for næsten alle andre af de tidligere centralinstitutioner for udviklingshæmmede. Sidst det blev vurderet om der skulle ske en opdeling i mindre enheder var i 2001, hvor samtlige medarbejdere blev inddraget i et analysearbejde, og hvor der kom en èntydig konklusion, om det fordelagtige i at forblive èn enhed. En konklusion som Ribe Amts Socialudvalg valgte at følge. De helt centrale styrker for Ribelund er de mange stordriftsfordele som bliver udnyttet, kombineret med den enkelte afdelings eller det enkelte hus lille hjemlige nærmiljø. Stordriftsfordelene handler primært om en vifte af aktivitetstilbud, i et smukt grønt nærmiljø med frie udfoldelsesmuligheder, oplagt til at skabe netværk for beboerne. Oparbejdelse af en stor og bred faglighed med egne uddannede konsulenter indenfor centrale fagområder, og hertil kommer en række direkte økonomiske fordele. Den enkelte afdeling drives med høj grad af selvstændighed, med medarbejderindflydelse og en individuel tilrettelagt driftsform, som 2 3

3 Fra lukket åndssvageanstalt til åben og attraktive boenheder Da der var flest, husede Ribelund omkring 800 beboere og et tilsvarende antal medarbejdere. Åndsvageanstalten ved Ribe er oprettet i henhold til lov af 10. maj Den 3. august 1905 Påbegyndes opførelsen af de første bygninger, som omfatter et børne-, kvinde- og mandsasyl, et køkken og vaskeri, et kedel- og maskinhus, et materialehus, et ishus samt forstander-, gartneri- og maskin mesterbolig. Et lighus på området er sandsynligvis opført på samme tid. Den 1. november 1907 Nedlægges slutstenen på anstalten, som er placeret uden for selve Ribe by i et naturskønt område, som sammen med den friske luft skulle give beboerne ideelle forhold, og skåne dem for hån fra byens borgere. Anstalten havde til formål at give ophold til alle sådanne sindsyge og farlige (forbryderiske) personer, som dengang gik under betegnelsen asylister eller alumner, men nu omtales som beboere. Det drejer sig om mennesker, som blev udelukket fra skole-, langbrugs- og håndværksmæssig oplæring, da deres tilstand nødvendiggjorde varig cellebehandling. Den 5. november 1907 Indvies anstalten ved Ribe med deltagelse af kulturminister Sørensen samt lokale betydningsfulde personer. Det var en begivenhed som optog byens borgere, og Ribe Stiftstidende bragte to sider om indvielsen med bl.a. referat af talerne. Der findes håndskrevne invitationslister fra indvielsen samt regninger for indkøb til festmiddagen og leje af flagstænger. Anstalten blev oprettet som en selvejende institution med en bestyrelse bestående af stiftamtmand Stemann, amtsvejinspektør Højer, byrådsmedlem og lærer Poul Christensen. Den daglige ledelse blev varetaget af forstander J. Norrild, som havde en erhvervsmæssig baggrund i militæret. Den 15. november 1907 Kommer de første 55 beboere fra anstalten Brejning ved Vejle er der 202 beboere Ribe by har omringet anstalten, så den omtales nu som anstalten i Ribe er der kommet flere bygning til, bl.a. en børneafdeling, sygehuset, mands- og kvindehjemmet samt nogle tjenesteboliger. Der er nu 406 beboere bortfalder anstaltens forpligtigelse til at modtage særlige forbryderiske beboere. Der indrettes nu på både mandsog kvindeafdelingen særlige isolationsceller juni 1919 indvies Anstaltens kirkegård, 469 personer er begravet her tages beskæftigelsesfaciliteterne som vævestuen og sløjdværkstedet i brug oprettes den første skole, en forsøgsskole oprettes filialen Løgumgårde med 150 beboere. Under staten Ved lov af 16. maj 1934 gøres åndsvageforsorgen til en statslig institution, men Anstalten i Ribe bevarer sin bestyrelse, som har stor indflydelse på forvaltningen af de tildelte midler. Under 2. verdenskrig oplevede man på Anstalten en voldsom overbelægning (ca. 135 beboere), hvilket i 1946 resulterede i, at en tidl. fattiggård på Farupvej blev købt, så 22 beboere kunne bo her og samtidig beskæftiges ved landbrug. I tilknytning til avlsgården blev der i årene opført en del bygninger, som skulle tjene som boog beskæftigelsessted for et antal voksne beboere på Anstalten i Ribe. Området fik navnet Nørrelund. Åndsvageloven kaldes loven af 5. juni 1959 på grund af den store betydning for de åndsvage. Loven indfører princippet om normalisering i åndsvageforsorgen og medfører en del lettelser på de tvangsforanstaltninger, der blev indført i henhold til 1934-loven. Fra opdeles Danmark i 11 forsorgscentre og Anstalten i Ribe ændrer navn til Forsorgscenter for Ribe og Sønderjyllands amter, Ribelund. I 1962 bliver Ribelund et åbent område for alle, idet porten og tilhørende portnerfunktion samt hegnet omkring hele området fjernes. Midt i 60 erne opførtes boafdelinger til bl.a. meget multihandicappede beboere, et centralkøkken, personalekantine og festsal, tjenesteboliger til elever og en ny administrationsbygning. RABU et botilbud til børn og unge De røde murstensbygninger på Bøge Allé rummer RABU, som er et botilbud til børn og unge. Vi er barn af 100 års fødselaren Ribelund men barnet forlod reden i 1980 og har i årenes løb vokset sig selvstændig og stærk. Vi befinder os meget godt med at have vores ophav i fysisk nærhed, også selvom vi ikke ses dagligt og vore veje skilles endnu mere pr. 1. januar 2007, hvor vi bliver placeret i hvert vores område i Esbjerg Kommune. ET STORT TILLYKKE MED DE 100 ÅR FRA RABU. Fakta om RABU På RABU bor og lever der 39 børn og unge fordelt på 5 boenheder, i Særforsorgens udlægges Særforsorgens udlægning til amter og kommuner i 1980 var et resultat af kommunalreformen i På baggrund af de foreliggende byggeplaner for perioden opleves i disse år de største ændringer nogensinde inden for åndsvageforsorgen. Det største antal beboere på institutionen i Ribe findes netop på dette tidspunkt, ca. 800, og et næsten tilsvarende antal medarbejdere. Den 1. januar 1980 opdeles Ribelund i to boinstitutioner og en selvstændig beskæftigelsesdel. Boinstitutionen Ribelund et botilbud til voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede og Ribe Amts børne- og ungdomspension, som er et tilsvarende tilbud til børn og unge. I de følgende år sker der en kraftig udtømning af beboere og ansatte fra de store boenheder, og tomme bygninger bliver solgt til andet formål. alderen 0- ca. 20 år heraf 10 børn/ unge på Gammelby Strandvej i Esbjerg. Desuden er der et aktivitetsog samværstilbud for unge mellem 16 og 19 år i dagtimerne p.t med 7 deltagere. Børnene går til daglig enten i børne have eller i skole. De unge enten i skole, i aktivitetstilbud eller på arbejde. Når dagens dont er ovre, tager de alle tilbage til RABU, hvor de lever deres øvrige hverdags- og fritidsliv. Børnene Børnene og de unge er meget forskellige og har derfor også meget forskellige behov og interesser. Det tilgodeser vi på forskellig vis i form af diverse aktiviteter og tiltag og mere individuelle hensyn til netop En del af de tidl. tjenesteboliger tages i brug til bolig til beboere. Der frasælges også jord og Obbekærfonden opførerer 52 ældreboliger på området. I starten af år 2000 bor der omkring 200 beboere på området på Tangevej og på Farupvej. Boenhederne er af forskellig størrelse fra den mindste med 3 beboere til de største, hvor der bor 18. Enkelte af de gamle afdelinger og tjenesteboliger er ombygget, så beboere nu bor i egen lejlighed, men med megen personalestøtte. På Ribelund taler man om tre faser i institutionens historie: den lukkede institution til murens fald i 1962 beboerne søges integreret i byen indtil starten af 1980 erne byen integreres i institutionen ved at gamle bygninger benyttes til andet formål og de rekreative områder bruges af alle. Rigmor Nordestgaard Hansen Afdelingsleder det enkelte barn/ung selvfølgelig i tæt samarbejde med barnets og den unges forældre. Værdigrundlag Overordnet set arbejder RABU ud fra en livskvalitetsforståelse om det gode liv, der opprioriteterer 3 vigtige elementer for samvær og samspil med andre mennesker: Relationer En forudsætning for et godt liv er, at relationerne til andre mennesker medfører et positivt billede af en selv en oplevelse af at være synlig og at have betydning for andre. Fortsættes på næste side 4 5

4 Fortsat fra forrige side Christina og Daniel fortæller om Hasselhuset Får I den hjælp I har behov for? C: Ja nogen gange jeg vil gerne have mere hjælp! D: Jeg kunne godt bruge lidt mere hjælp om morgenen. Netværk En forudsætning for et godt liv findes i det sociale netværks form, hyppighed og intensitet med relationer og samvær med nære mennesker. Indflydelse En forudsætning for et godt liv er at have indflydelse på egne sociale relationer og at alle hindringer for indflydelse skal reduceres ved at kompensere for et givet handicap. Ungegrupper RABU har til stadighed et antal unge mennesker, som står overfor at skulle flytte fra deres barndomsbosted til et voksen bosted indenfor en overskuelig fremtid. Denne gruppe af unge vil vi gerne ruste til fremtiden så godt som overhovedet muligt ved at sætte ekstra fokus på de muligheder og behov som specielt disse unge mennesker har. Det betyder, at der sættes specielt fokus på ungegrupper, hvor målet specifikt er at forberede de unge mennesker på, at de er midt i overgangen fra barn til ung og på vej til at blive voksne og hvad det indebærer af forandringer, muligheder og udfordringer for deres liv. Konkret betyder det, at vi arbejder med: AT fremme større selvstændighed i beboernes daglige gøremål og aktiviteter. AT lære beboerne at omgås hinanden på en positiv måde. AT vejlede beboerne i deres seksualitet. AT bevidstgøre dem om medindflydelse på eget liv. AT rette deres fokus på, at de skal flytte til et andet bosted. Af Margit De Place Forstander For at få den bedste beskrivelse af hvordan det er at bo på Hasselhuset, som er en del af Ribelund, har vi interviewet Christina og Daniel. De bor i Hasselhuset, som er et botilbud for 10 unge udviklingshæmmede, i alderen 18 til 30 år. Sidste år fejrede Hasselhuset 10 års fødselsdag. Hasselhuset var et selvstændigt botilbud, under Ribe Amt, indtil 2005, hvor det blev lagt under Ribelund. Her er Christina (C) og Daniels (D) beskrivelse af Hasselhuset: Hvad hedder I? C: Larsen! Nogen gange kalder Charlotte mig Larsen, men så reagerer jeg ikke. Christina Bøgh Larsen!! D: Daniel Frøsig. Hvor gamle er I? C: 21 Holdt du ikke stor fødselsdag i sommers? C: jo, så 25! D: Hvor gammel er det nu jeg er?.21, tror jeg nok! Hvor arbejder I? C: Jeg arbejder i Caféen over på Åholmen. Der laver jeg mad, rengør køleskabe og sælger kager, og sådan noget. D: På industrigården. Hvor længe har I boet på Hasselhuset? C: Det kan jeg ikke huske kan du ikke se det i papirerne i min mappe? Jo, du har boet her i 5 år. D: Uha det er svært nå-jo, 2 år. Hvor boede I før? C: I Esbjerg hos mor og far og bagefter hos min plejefamilie i Darum. D: Hvor var det nu??? hos mor og far i Gredsetedbro. Har I søskende? C: En storebror ham kender du da godt! D: En lillesøster og en storebror. Min lillesøster har sovet hos mig et par gange. Fortæl lidt om, hvordan det er at bo på Hasselhuset! C: Det er godt. I siger til mig at jeg SKAL noget, og så får jeg hjælp. Vi har et værelse hver, med en seng og fjernsyn og mit eget badeværelse og et lille køkken, men jeg bruger ikke kogepladerne. Vi laver mad ude i køkkenet det hjælper I mig jo med. Jeg har maddag torsdag hvem kommer på torsdag? Om fredagen gør jeg rent sammen med personalet. D: Fint nok. Hvor mange bor der i Hasselhuset? Christina nævner her alle 10, ved navn. Er de gamle eller unge? D: Det er nogen unge nogen. Laver I noget sammen? C: Ja på ture. Hvor hen? C: Du var da med Gitte!!! I Ebeltoft, på fællestur, på discotek, til Vestkystløb, Sølundsfestival og ski ferie, Ribelundfestival. D: Vi tager på fællestur, vi har indspillet en cd sammen, vi tager i ungdomsklub, holder møde med Pia chefen en gang om måneden. Hvem er I mest sammen med? C: Julie, vi pjatter sammen bor på samme etage. Og Nanna jeg savner hende. Kan hun ikke få det her blad, når vi er færdige? D: Jeg er mest sammen med Jesper, vi ser film sammen spiller fodbold og playstation sammen, og går på nettet sammen. Hvad laver I i jers fritid? Går du til nogle aktiviteter? C: Sidder på værelset og ser Unge mødre, slapper af, ser Beverly Hills, Paradis Hotel kender du ikke det? Jeg går også til fitness.svømmer om mandagen, nogen gange og skal til ridning om onsdagen. D: Jeg er med i et operaprojekt, hvor jeg skal synge og jeg er meget glad for drama. Jeg skal efter jul, være med i et teaterstykke, der skal vises til Ribelunds 100 årsfødselsdag. Og ellers ser jeg fjernsyn og går på nettet. Besøger min familie, går i byen og hver onsdag går jeg også til ridning i Revsø. Har I en ledsager? (Hvem er det? Hvad bruger I ledsager til?) C: Ja det er Helle, hun er en god ledsager. Vi går i biografen, i svømmehallen i Esbjerg og stavgang. Vi skal være sammen i morgen, der skal vi over til fitness. D: Jeg har Teiss. Han tager mig med, når jeg vil i Legoland og i biffen, også hvis jeg har lyst til at komme i bowlinghallen, han er også god at svømme og cykle med. Tager I af og til på ferie? C: Ja nogen gange. Jeg har været i Tyrkiet og på Mallorca og på Malta. På ferie sammen med min storebror på et hotel på Fyn. I københavn med Nanny. Og på skiferie. D: I sommer var jeg i London med 2 andre, jeg ville gerne køre i dobbeltdækker. 2 gange har jeg været på skiferie og skal igen efter jul. Næste sommer vil jeg gerne til Bulgarien. Jeg kender det ikke, men jeg vil gå på biblioteket og låne bøger og læse om det! Har I nogen kæledyr? C: Nej men jeg kunne godt tænke mig en lille hund nej så skal den luftes. Det tror jeg ikke chefen går med til tror du? D: Ja jeg har Per og Pallepind, det er 2 vandrende pinde, de spiser brombærblade bladene finder jeg selv nede i nærheden af gederne. Hvilke interesser har I? D: Jeg interesserer mig for teater og opera. Er der noget I er specielt god til? C: Jeg er god til at feje. Til at hjælpe i et køkken. God til at stable møbler. Du må ikke skrive om det jeg gjorde i lørdags, hvor jeg væltede over stolene bum! D: Computer og til at slappe af, til at spille teater. Jeg er også god til at være sammen med andre og god til mit arbejde. Har I nogen opgaver i huset? Hvilke? C: Jeg skal dække morgenbord det er jeg godt træt af! Fylde depot op, ordne mel- og brødskuffe, rengøre depot det er jeg også træt af. Tømme opvaskermaskine, støvsuge, gå ned med skraldespanden. Vi skiftes til at gøre de forskellige ting. D: Jeg tømmer opvasker og så støvsuger jeg køkken og gang hver mandag og der laver jeg også aftensmad. Om tirsdagen gør jeg mit værelse rent og henter blade til mine vandrende pinde. Har I en kæreste? C: Nej, jeg har ikke, jeg har en gang haft en, men det har jeg ikke mere. Jeg savner det lidt det kan godt være lidt ensomt for mig. D: Ja jeg har Pernille. Det er ret nyt. Før havde jeg Lykke og før hende var jeg kæreste med dig, Christina. Hvad drømmer I om? C: Om lyserøde skyer kender du ikke det? Og så kommer prinsen kommer på den store hest. Og at bo et andet sted en gang. D: Uha det ved jeg sørme ikke! Har du nogen drømme? Hvor kunne I tænke jer at bo, når I engang flytter fra Hasselhuset? C: Det ved jeg ikke, men det skal vi jo snart finde ud af. Jeg kunne godt tænke mig at bo på Valdemar Sejrs Allé, eller i en lejlighed nede i byen, men jeg skal jo have noget hjælp. D: Man kan jo ikke bo her hele tiden. Livet skal jo gå videre. Jeg synes Esbjerg er en dejlig by. Jeg tror jeg kunne tænke mig at bo der bare ikke lige nu altså! Det var så Christina og Daniels beskrivelse af, hvordan det er at bo Hasselhuset. 6 7

5 Ribelund i blodet I 1972 startede jeg som elev på Ribelund, der bestod af store hvide to-etagers bygninger, der husede patienterne, og nogle almindelige røde huse hvor betydningsfulde ansatte boede. Her var Kastanie alléer, åstier, blomsterbede, jordbærmarker, tuli panmarker, store vidder og små kroge. Stedet blev ledet af et firehovedet uhyre, der i mit hoved, måtte være noget med en drage, men det viste sig at være en overlæge en undervisningsleder en socialleder og en inspektør. På et forkursus, lærte vi elever at rede en seng, så sveden sprang. De såkaldte Ribehjørner, stod lodrette i lagnets hjørner, og alt skulle fremstå som nystrøget, uden en fold. Og ikke tilnærmelsesvis ligne det jeg lige selv var stået ud af, fra en madras på gulvet. Hygiejneregler blev linet op i forståelsen for faren for stafylokokker, streptokokker, meningokokker, gonokokker og nogle andre kokker som vist ikke kunne vaskes væk. Kurset blev afsluttet med en skriftlig prøve, hvorpå vi kunne blive frigivet som omsorgselever. Jeg skulle starte i en moderne rød bygning fra 60 erne. En lukket afdeling for 25 livlige kvinder, der dengang som ganske få på Ribelund, havde deres eget værelse. Her mødte jeg så op, i lårkort nederdel, batikfarvet tunika, bare ben og jesussandaler omhyggeligt snøret op af benene. Jeg hilste på afdelingslederen, der kun havde et løftet øjenbryn og et undrende blik tilovers for min påklædning. Frk. Petersen i det tøj kan du ikke arbejde her! Sandalerne er sundhedsfarlige og giver platfod. Jeg viste hende optimistisk min svang under foden, men afdelingslederen kunne rigtig nok fortælle, at det kunne husets læge belære mig mere om på onsdagens stuegang. Nu må du trække i et par nylonstrømper, i det mindste. Jamen det har jeg vist ikke. Så må vi på depotet. Har du mon et par gamle vi kan lægge i byttekurven på onsdag, vi skal aflevere gamle, for at få nogle nye. Vi må have fat i en uniform til dig. Og her stod så førstkommende onsdag, eleven i en lyseblå kjole med korte ærmer, og et hvidt forklæde udenpå. 3 måneder gik hurtigt, og så skulle vi hele elevholdet på Personalehøjskolen i København, for at få proppet noget teori i hovedet et halvt års tid. Vi kom fra de store Centralinstitutioner fra hele landet. Parallelt med os kørte nogle forsøgshold der skulle uddannes til socialpædagoger. Herovre skulle vi lære om psykologi, pædagogik, omsorgslære og jura, for bistandsloven var på vej. Det var stort, rigtig stort, og når vi engang blev udlært, var det allerhøjst 1 til 2 år på Ribelund, hvor vi trods alt var sikret arbejde Hvis vi bestod diverse prøver og praktikker. Hjemme i Ribe var de blå og blåtternede kjoler skiftet ud, med røde gule og blå kjoler, uden forklæde. Og det sidste nye var at man kunne vælge benklæder og tunika i samme farveskala. Livet på en afdeling, var på mange måder enkelt. Afdelingslederen bestemte. Til personalemøderne blev den indkomne post læst op. Der var folk til alle funktioner. Afdelingen havde en depotdame, der stod for at rekvirere varer hjem til husets depot. En gang om måneden var der en særlig stemning, for 2 personer gik på Centraldepotet for at hente forsyninger i afdelingens byttekurve, trukket på en trækvogn. Det var alt fra service, sengelinned og beboernes beklædning, sidstnævnte var i bredt omfang fremstillet på depotets systue. Samme beklædning blev vasket på et Vaskeri, og på en ikke helt uforståelig måde kom alle bare til at dufte ens. Ved halvtolv tiden kom madvognen med den varme mad, der så kunne indtages portionsanrettet ved tolv tiden af patienterne. Personalet spiste ikke sammen med de mennesker der boede her, der vankede skænd og røde ører, hvis man blev grebet med husets mad i munden. Maden var tilberedt i Centralkøkkenet, og afdelingen fik månedligt tilsendt en madplan. Ingen her havde klør 5 i frikadellefarsen. Afdelingens køkkendame anrettede måltiderne andægtigt og stod efterfølgende for opvasken. En dag hvor jeg stod og ventede på madvognen sammen med en assistent, sagde hun til mig. Bare vent til du bliver uddannet, så behøver du ikke bestille noget mere!! Det kom nu ikke til at holde stik. Rengøringsdamer gjorde afdelingen ren, og de timelønnede medarbejdere stod for alt det grove. Sådan var der ro, renlighed og regelmæssighed. Statens åndssvageforsorg overgik i 1980 til amterne og Ribelund fik pædagogisk ledelse. De store hvide bygninger blev tømt, da et stort antal af de der boede der, fik et botilbud i deres oprindelige hjemamt eller kommune. De der var hjemhørende i Ribe amt, og de som ikke fik andet tilbud, flyttede ud i de små røde huse, der tidligere var tjenesteboliger. Hvor de kom til at bo i små familiære miljøer. Uniformerne var smidt, og de fleste gik nu i blue jeans og T-shirt. Dette blev så også tilgængeligt for de der boede på Ribelund. De havde nu foruden lommepenge også fået egne beklædningspenge. Med amtets små bomiljøer, fik beboerne mulighed for at udvikle større selvstændig. Der blev oprettet beboerråd, og om ikke andet tænkte vi så det knagede over hvad vi skulle lave til middag, for nogle huse skulle forsøgsvis selv forestå madlavningen nogle dage om ugen. Adgang til mad, var jo ikke hverdagskost for de mennesker, der havde været vant til et aflåst køkken, og en af de unge mænd forgreb sig da også så godt og grundigt på æbler og yoghurt, at han lå til sengs. Nu måtte personalet spise sammen med beboerne. Beboerne i vores hus, skulle også forsøgsvis benytte byens praktiserende læger og for en ordens skyld havde vi stadig tilsyn af Ribelunds overlæge. Der skete så mange spændende ting, der ikke var prøvet før af hverken beboere eller personale. Snart skulle beboerne frekventere byen efter alting. Der skulle handles ind,der skulle klippes hår, der var hjemmedage med Cafebesøg. Nu havde alle der boede på Ribelund eget værelse. Specialbørnehaven Spiren Specialbørnehaven Spiren blev oprettet i 1984, som en afdeling under Ribe Amts Børne- og ungdomspension. Børnehaven startede med 5 børn. Udviklingen har medført, at børnehaven i 1996 blev en selvstændig enhed og samtidig flyttede ind i stueetagen i den ældste bygning på Ribelundområdet. Spiren er et tilbud efter servicelovens 16. Det er et særligt dagtilbud for børn med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Børnehaven råder over 16 pladser til 0-7 årige børn. Overordnet er målet at give handicappede børn De store hvide bygninger bliver nu brugt til dagforanstaltningen, børnehave, beskæftigelse for beboerne, voksenundervisning og Centraldepotet blev til et Museum. Fællesfunktionen red trods flere nedlukningsplaner stormen af og eksisterer endnu med håndværker service. Hvert årti har haft sit fingeraftryk. Pædagogens rolle har til stadighed ændret sig. Kvalitetsbeskrivelser er blevet udarbejdet om beboeren og for beboeren. Nu udformes der handleplaner med beboeren, så behov og ønsker tilgodeses individuelt. Da pensionsreformen kom i 1995, blev beboerne økonomisk ligestillet med andre borgere i Danmark, i kølvandet af pensionen træder Serviceloven i kraft i 1998 og giver retten til medbestemmelse og selvbestemmelse, også for mennesker der har et specielt botilbud. Der har åbnet sig så mange muligheder, som ingen havde drømt om, for 35 år siden. Ellen Juhl Afdelingsleder støtte, pleje og behandling, der ikke kan tilgodeses i en almindelig kommunal institution. Børnehaven har en vejleder- og rådgivningsfunktion ud af huset til forældre og andre, der arbejder med småbørn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse i alderen 0-7 år. I børnehaven lægges der i forhold til børnegruppen vægt på at alle børn har udviklingsmuligheder, og at barnets stadige udvikling sker i samspil med omverdenen. Gennem leg, at give det enkelte barn optimale udviklingsmuligheder, så barnet får et attraktivt succesfuldt børnehaveforløb med kvalitet og livsglæde. At det enkelte barn udvikler selvstændighed og selvhjulpenhed. D.v.s., at barnet, ud fra udviklingsniveau, lærer at udtrykke behov, at vælge, sige til og fra. At barnet ud fra udviklingsniveau, har mulighed for at indgå i socialt samvær og samspil med de øvrige børn i gruppen. At give barnet mulighed for sansemæssige og motoriske oplevelser i naturen. I det individuelle tilbud er barnets ressourcer, kompetencer og behov i fokus. Kommunikationsformen er fx billedstøttet, boardmaker, pecs, tegn til tale, computermateriale/spil og andre hjælpemidler til computer. Personalet er pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter med specialuddannelse inden for specifikke områder. Inger Marie Puggaard Institutionsleder 9

6 Fra alumner til borgere Fra kloster til amerikanerbiler Beskæftigelse i 100 år. I år 2007 fylder Ribelund 100 år. Først et stort tillykke med et langt og virksomt liv, til glæde for beboere og samarbejdspartnere. Og samarbejdspartnere er vi selv. Vi Beskæftigelsen i Ribe. Vi har fulgt dig gennem årene og har fra starten været et naturligt supplement. Hvor Boinstitutionen Ribelund dannede de trygge rammer for beboerne, dannede vi rammen om beskæftigelse og aktiviteter i bred forstand for brugerne, som de nu hedder i dagstimerne. Beboer om natten, bruger om dagen. Heldigvis er det længe siden de var alumner. Oprindeligt var Beskæftigelsen i Ribe organiseret under Boinstitutionens trygge vinger. I 80 erne krævede samfundet decentralisering, og vi blev selvstændige institutioner. I dag er de 5 beskæftigelsessteder organiseret med fælles ledelse og i et stadig tættere samarbejde til Botilbuddet Ribelund. Beskæftigelsen i Ribe består af 5 institutioner: Åholmen, Sct Nicolai, Sensommerklubben, Industrigården og Gartneriet. De tre førstnævnte er aktivitets- og samværstilbud, de to sidste overvejende med tilbud om produktion. Fælles for alle fem institutioners arbejde er bestræbelsen på at danne en arbejds- og aktivitetsramme for brugerne tilpasset de forskellige brugergrupper og den enkeltes behov. Den sjette gren er aktiviteterne på tværs af de 5 institutioner, hvor ungegruppe, specialgruppe og fælles oplevelsesmæssige tiltag er i højsædet. Udfordringen for både Ribelund og Beskæftigelsen i Ribe er til stadighed at følge med samfundets hastige udvikling og dermed også den enkelte brugers behov. For 100 år siden var kravet ro, renlighed og regelmæssighed engang gode værdier, men i dag suppleres de med kravet om indflydelse, uddannelse og egen lejlighed. En naturlig udvikling, hvor vi i dag imødekommer brugernes individuelle behov, akkurat som udenfor muren som dog heldigvis blev nedrevet i Den fælles historiske fortid og skæbne knytter Ribelund og Beskæftigelsen i Ribe sammen. Det er naturligt med nye samarbejdsformer, alt sammen for at tilgodese de nye udfordringer, vi stilles overfor. Et spændende arbejde som vi fortsat har gensidig gavn af. Så derfor skal der endnu engang lyde et stort tillykke til Bo, som vi lykønsker her i jubilæumsåret. Finn Kjelstrup, Forstander for Beskæftigelsen i Ribe. Når en anstalt har bestået i 100 år, lever ingen personer, der erindrer eller har direkte kendskab til de forhold, der forårsagede anstaltens tilblivelse, placering, opførelse og indretning. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at fortælle historien om og om igen. Der var engang i 1100-tallet, at der lå et nonnekloster ved Sct. Nicolai sognekirke i Ribe. Denne kirke og kloster, mener man, lå på jorden ved siden af banegården op mod vandtårnet på Tangevej. Fra dette kloster har Dagcentret Sct. Nicolai fået sit navn i Bygningen, hvor i dag Dagcentret Sct. Nicolai har til huse, er opført i ca Det blev dengang bygget som kvindeasyl og kom senere til at hedde Elmehuset. Ved alle Centralinstitutioner var der værksteder, gartneri, hobbyrum og optræningsmuligheder, så enhver kunne få den sysselsætning, beskæftigelse eller optræning, som vedkommende kunne magte og have glæde af. Således også på Ribelund. Gartneriet blev grundlagt som arbejdsplads for 100 år siden, så de handicappede kunne beskæftiges i det fri. Senere kom sy- og vævestuerne til. I 1960 erne oprettedes i forsorgen et stigende antal arbejdspladser, der kaldtes beskyttet beskæftigelse. Der var værksteder, hvis tempo og arbejdsproces var afpasset efter de beskæftigedes ydeevne. Konceptet tog udgangspunkt i den moderne industri. Dagcenterbegrebet var i 1983 forholdsvis nyt og opstået p.g.a. Bistandslovens normaliseringsprincip, nu skulle alle uanset handicap have tilbud om beskæftigelse. Ribe Amt oprettede således 1. februar 1983 Dagcentret Sct. Nicolai, hvor der blev dagcenter i stueetagen. Ca. 15. januar 1984 flyttede så sy- og vævestuen ind på 1. sal. Der var behov for Dagcenter og Daghjemspladser i Ribe-området. 1. juli 1998 trådte så Serviceloven i kraft og Dagcentret Sct. Nicolai blev et 88 tilbud, hvilket vil sige et aktivitets- og samværstilbud. Formålet med aktivitets- og samværstilbuddet er at medvirke til, at brugerne har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre. Vi arbejder meget med omsorg, sansning og kommunikation at den enkelte får mulighed for at udtrykke ønsker og behov. Vi arbejder derudover også med at give sjove og anderledes oplevelser, så derfor har vi de sidste 3 år arrangeret Amerikanerbils-træf en aften, hvor vi har inviteret alle de øvrige beskæftigelsessteder og Ribelund. Der kommer 5 6 Amerikanerbiler og et par rigtig store motorcykler. Så kører vi en tur ned gennem gågaden og med speederen i bund omkring Ringvejen. En god oplevelse for alle uanset handicap! Der er sket meget i de sidste 100 år hvad mon de næste 100 år bringer? Jane Nielsen Daglig leder 10 11

7 Åholmen Pile Allé 6 Oprettet personaler 68 brugere 1 produktionsgruppe 1 butiksgruppe 1 Cafégruppe 3 væresteds- og aktivitetsgrupper 1 specialgruppe Åholmen har kun 37 år på bagen, når Ribelund fylder 100 år, så vi er, set i det lys, en ung institution på Ribelundområdet. Åholmen blev indviet i 1970, et stort nyt værkstedstilbud med plads til mere end 100 brugere. Baggrunden for behovet for 100 værkstedspladser skulle ses i sammenhæng med, at de hidtidige lokaler, i kælderen under en af de gamle bo-afdelinger, var blevet for trange og utidssvarende. Op gennem 70 erne og det meste af 80 erne var det industriproduktionen, der fyldte mest. Herefter og frem til i dag har beskæftigelsestilbudet på Åholmen ændret sig med bruger-behovene. I dag fylder industriproduktionen kun 1/3 af Åholmen s beskæftigelsestilbud. De øvrige tilbud er mangfoldige og spænder fra fremstilling af brugsting til salg i egen butik til at få stimuleret sanserne gennem lyd, lys og tæt social kontakt med personale og medbrugere i et trygt og genkendeligt miljø. Oplevelser, arbejdsglæde, udvikling og samvær er alle bærende værdier i beskæftigelses-tilbudene på Åholmen. Vi ser frem til, i tæt samarbejde med botilbudene under Ribelund, at videreudvikle tilbudene til glæde for vores fælles brugere, mange år frem i tiden. Finn Kjelstrup, Forstander for Beskæftigelsen i Ribe. Ribelunds historie Siden maj 1995 har Ribelund haft sit eget museum. Et museum der gennem ord, billeder og effekter fortæller om livet på Ribelund gennem 100 år. Ribelund har en meget spændende historie, som ikke bør glemmes. Det er af stor værdi at bevare historien, men også den viden og erfaring om institutionslivet, som både tidligere og nuværende beboere og medarbejdere har bidraget med. På museet er der en rig samling af effekter, som suppleret med kustodernes fortællinger, giver et levende billede af livet på Ribelund gennem flere årtier. i ord, billeder og effekter Det var ansatte på Ribelund, der i sin tid fik ideen til at oprette museet. Museet ligger på første sal i én af de gamle bygninger, som tidl. husede centralkøkkenet, vaskeri og depot. I starten af 2007 bliver der i forbindelse med museet åbnet en lille café. Kustoderne som passer museet er tidl. medarbejdere. Museet har åben for besøgende hver torsdag fra kl , dog lukket i december og januar. Museets adresse er Bøge Allé 6. PR-gruppen Ribelund Opgaver og udfordringer Midt i Ribes nordlige industrikvarter har Industrigården til huse. Industrigården blev bygget på fundamentet af det gamle centerværksted for 40 år siden. Produktionen var I begyndelsen koncentreret omkring et metalværksted og fremstilling af træsko. I dag fremstår Industrigården som et værksted, der kan påtage sig stort set alle arbejdsopgaver inden for træ-, metal- og plastområdet. Industrigården har et godt og tæt samarbejde med flere store erhvervsvirksomheder i lokalområdet. Opgaverne er meget alsidige og ligner det arbejde, der bliver tilbudt i det private erhvervsliv. Dette er med til at styrke brugernes selvtillid og hermed give dem liv med indhold og mening. Ud over arbejdet tilbyder Industrigården en bred vifte af aktivitetstilbud. Blandt de yngre brugere er go-cart en meget populær aktivitet, og blandt de mere modne, er ferieturen populær. Industrigården har et livssyn, hvor opgaver er udfordringer og ser således fremtiden som en spændende udfordring. Ribelund Pårørendeforening Ribelund Pårørendeforening opstod i 1999 efter et initiativ fra Ribelunds ledelse for at fremme dialogen med beboernes pårørende. På den årlige generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Forstander for Ribelund, Peter Hauschildt, deltager i de 3 årlige bestyrelsesmøder. Pårørendeforeningen har i øjeblikket ca. 70 medlemmer. Vores formål er bl.a. at varetage Ribelunds beboeres og pårørendes interesser, medvirke ved arrangementer og andet pårørenderelateret arbejde. Vi er f.eks. repræsenteret i Byggeudvalget i forbindelse med de nye boliger ved Ribelund. Ribelunds årlige sommerfest, der første gang blev afholdt i år 2000, bliver arrangeret af Pårørendeforeningen. Der er stor tilslutning til sommerfesten fra beboere og pårørende, så vi med ca. 300 deltagere har en hyggelig og festlig dag med god mad, musik og dans. I 2004 besluttede vi i Pårørendeforeningen at markere beboernes 50 års fødselsdag. Formanden henvender sig til beboerens kontaktperson for at få en ønskeseddel og aftale et tidspunkt for et besøg på fødselsdagen. Det er dejligt at møde beboere og personale og desuden på den måde udbrede kendskabet til Pårørendeforeningen. Vi afholder generalforsamling hvert år i marts måned. Efter generalforsamlingen og et stykke smørrebrød arrangerer Ribelund et aktuelt foredrag for Pårørendeforeningen og Ribelunds personale. Pårørendeforeningen har udarbejdet en lille folder, der fortæller om vores arbejde. Folderen indeholder de aktuelle navne og telefonnumre på bestyrelsens medlemmer, som alle står til rådighed, hvis der ønskes yderligere information om foreningen. Folderen er sendt til alle nuværende pårørende og bliver udleveret til nye beboere på Ribelund og deres pårørende. Hjertelig tillykke med 100 års fødseldagen! Ribelund Pårørendeforening Inge Bork Hansen Formand for bestyrelsen 12 13

8 Det er mærkeligt! Det er til tider mærkeligt at tænke på, at her, hvor jeg nu bor, var førhen en urtehave. Når man så engang arbejdede på Ribelund, og var med til at passe beboerne, så mindes man jo de dage, hvor nogle af beboerne om vinteren skulle have deres varme tøj på, og om sommeren deres shorts, og så ud at arbejde i urtehaven det var et dejligt brud i deres hverdag. De så frem til det, fordi de blev behandlet godt og nød det. Flere af dem havde deres egen lille have. Vi havde en beboer som spiste så mange hvidløg, at det var svært at sidde lige ved siden af ham, men vi kom til at holde af dem alle. Det var dengang! Der er sket meget siden, både for beboerne og urtehaven. Udviklingen på Ribelund er beskrevet mange andre steder, men hvordan er det at bo på samme grund? Det er bare dejligt! Da Ribe Jernstøberi købte jorden og begyndte at bygge skete der en stor forandring. Nu bor vi en masse mennesker og nyder vores otium. Vi bor på et fredeligt sted med megen ro og dejlig fredede omgivelser. Vi har store og små træer med megen fuglesang og besøg af fasaner og ænder, og så kan vi besøge Ribelunds dyrepark. Vores nabo er den fredede kirkegård, hvor mange af Ribelunds forhenværende beboer ligger begravet. Obbekærfondens boliger er nu et lille pragtfuldt beboersamfund, hvor vi alle kender hinanden og mødes til fest og andre lejligheder i vort dejlige fælleshus. Med en stor tak til Obbekærfonden. Åge Grann Bøge Allé 85 Egehuset Egehuset som oprindelig er en del af den gamle centralinstitution Ribelund (Mandshjemmet) blev 1. januar 1984 omdannet til pædagogisk behandlingsinstitution for kriminelle domsanbragte udviklingshæmmede. Tillykke med de 100 år Jeg har arbejdet på Ribelund i ca. 28 år, og har altid holdt meget af området på Ribelund. På Ribelund-området findes forskellige former for dyrehold. Da Obbekærfonden købte og begyndte at bygge her på Bøge Allé, var det mit ønske, at her ville jeg gerne bo en dag. For ca. 6 år siden fik jeg mit ønske opfyldt. På området her er det helt fantastisk at gå en tur. Mine gæster og familie forstår godt min glæde over at bo her. Min udsigt fra min bolig er til åstien og Ribelunds gamle kirkegård, som er et fredet område. Jeg synes stedet er en klenodie for Ribelunds historie. Jeg glæder mig over at se de mange, der går ture her i området, både Ribelunds beboere og folk udefra. Det kommer dagligt dagplejemødre og børnehavebørn på området, som leger på lejepladsen og hygger sig sammen med dyrene. Gerda Johansen Bøge Allé 91 Baggrunden var, at anklager og domstole i begyndelse af 1980 erne udtrykte ønske om tilvejebringelse af alternative foranstaltninger til fængselssystemet, for personer med vidtgående fysisk/psykisk handicaps, som var i konflikt med loven og som ikke skønnedes egnet til almindelig fængselsstraf. Lovgrundlaget var Straffelovens 16,2 i 1984 Bistandslovens 112, 1999 Servicelovens 92, og endelig 2007 Servicelovens 107 Egehuset blev ved oprettelsen gennemrenoveret, herunder forsynet med panserglas i stueetagen, aflåselige vinduer og røgalarmer over hele huset. Normeringen talte 6 pladser + 2 akut og aretægtssurrogatpladser, og 15 fuldtids pædagogstillinger. Der var i en årrække debat om, hvorvidt Egehuset var velplaceret indenfor eller udenfor Ribelunds område. Argumenterne for at flytte udenfor området, var at målgruppen ikke var sammenlignelig med øvrige 112 beboere, som udgjorde langt den største målgruppe på Ribelund. Man var af den mening, at Egehusets målgruppe var nærmere normalområdet, hvorfor de kunne have problemer med at identificere sig med bofællerne omkring sig. Og ofte havde beboerne ikke tidligere i deres livsforløb haft ophold på en 112-institution. Debatten er i dag forstummet, idet store dele af Ribelund blev afinstitutionaliseret og det omkringliggende samfund f.eks. ungdomsboliger, VUC, Kommunedata, ældreboliger etc. flyttede ind på området. 1. Januar 1999 blev Egehuset selvstændiggjort og ved den lejlighed opnormeres beboer pladserne til 10 faste samt + 2 akut og varetægtssurrogatpladser. Institutionen fik egen forstander og personalegruppen talte nu 25 ansatte. Fysisk betød det, at Egehuset fik den tidligere funktionærbolig Møllers Hus som i den forbindelse blev gennemrenoveret og indrettet til 4 pladser opnormeres med yderligere 2 pladser således tilbudet i dag udgør 12 faste pladser + 2 akut og varetægtssurrogatpladser, og tæller nu 28 fultidsstillinger. Egehuset som gennem tiden har haft et pædagogisk behandlingsafsæt i den psykodynamiske referenceramme vælger april 2004 at lægge om i pædagogik, metoder og filosofi. I samme forbindelse udtrykker beboerne ønske om at nedlægge navnet Egehuset hvilket imødekommes septemer Således hedder institutionen i dag Bøge Allé 16 (adressen) og beboerne oplever herved maksimal diskretion i deres færden. Den pædagogiske behandling udformes individuelt og tilgangen er med afsæt i den systemiske referenceramme. Bøge Allé 16 har et tæt samarbejde med bistandsværger, anklagemyndighed, sagsbehandlere, beskæftigelsessteder, forvaltning, uddannelsesinstitutioner etc. Bøge Allé 16 er således i dag et tilbud under store forandringer og modernisering, med en topmotiveret og professionel personalestab. Flemming Hansen Forstander 14 15

9 Fra sysselsætning til uddannelse Gartneriet Ribelund Oprettet ha. park 16 personaler 44 brugere fordelt på: 2 gartnergrupper 1 drivhusgruppe 1 specialgruppe 1 dyregruppe Stolte og knejsende byder de store Kastanietræer gæster fra nær og fjern velkommen til Ribelund- området. Den gamle gartner plantede alléen med henblik på kommende generationer allerede for 100 år siden. Nu står alléen som symbol på Gartneriets traditionsrige fortid, men den opmærksomme gæst vil opdage at de gamle træer nænsomt suppleres med nye. På samme måde er det med Gartneriets virke En solid historisk baggrund, der løbende suppleres med nye tiltag til gavn for brugerne. Gartneriet har gennem alle årene tilbudt beskæftigelse indenfor det grønne område. Den store park blev passet, grøntsagerne dyrket med start i mistbænkene og lidt grisehold blev det også til. Alt sammen arbejde der kunne udføres i træsko. Et enkelt job krævede dog pænere tøj. Indtil 1963 varetog Gartneriet ligbærer-funktionen på egen kirkegård. Parken passes stadig. Grisene er erstattet af kænguruer, hjorte og salmonellatruede høns, og drivhusene har erstattet de krævende mistbænke. Kødproduktionen er blevet til dyrepark. Arbejdsmetoderne er moderniseret. Nu starter vi ikke dagen, hvor brugere og personale står i rundkreds og venter på dagens ordrer. Planlægningen sker i selvstyrende grupper og brugerne oplæres til opgaverne tilpasset den enkeltes formåen. Gennem daglig støtte og målrettet undervisning indgår brugerne i dag i et lærende miljø, hvor udvidelse af kundskaber indgår som en naturlig faktor. Som en del af Beskæftigelsen i Ribe indgår Gartneriet i ungetilbud, specialtilbud og uddannelse for brugerne. Tilbuddene tilpasses de nye tider og nye samarbejdsformer opstår. Den gamle gartner var fremsynet. Mens Elmetræerne er borte fra området pga. sygdom står Kastanierne stadig. Den yngre gartner er mere bekymret. Han har netop læst en artikel om Kastanieminermøllet. Nye tider nye udfordringer. Og forandringens vinde vil fortsat sende sin milde brise ned ad alléen. Henrik Clausen Daglig leder Udgivet januar 2007 af Ribelund, Kastanie Allé 7, 6760 Ribe, Arbejdsgruppen: Rigmor Nordestgaard Hansen, Ulla Feddersen, Jens Steinmeier produktion: ://steinmeier.dk Forsidefoto: Ribelunds ældste bygning, der nu bl.a. huser Specialbørnehaven Spiren. Fotos: Ove Detlevsen m.fl. Tryk: Grafisk Produktion Ribe Oplag: 5000 eks.

Sct. Nicolai - sensommerklubben

Sct. Nicolai - sensommerklubben Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Sct. Nicolai - sensommerklubben Kvalitetsstandard/Servicedeklaration

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Bilag 6 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Rammeaftalen skal indeholde udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser beliggende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon: 72 16 47 82 E-mail: muj@furesoe.dk Indhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Brugere fra Østerled og Mosebuen Kommentarer: paavej@gentofte.dk Læs mere: www.gentoftehandicappolitik.dk Rapport fra dialogmøde

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer: paavej@gentofte.dk Læs mere: www.gentoftehandicappolitik.dk Referat

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk FAKTA OM ØRESUNDSSKOLEN Øresundsskolen har elever fra 0. til 10. klassetrin og er beliggende på det ydre Østerbro i det tidligere Øresundshospitals bygninger, som er blevet moderniserede og specialindrettede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

GRANBOHUS. Granbohus. Et pusterum for familielivet og et fristed for hjemmeboende børn og unge

GRANBOHUS. Granbohus. Et pusterum for familielivet og et fristed for hjemmeboende børn og unge GRANBOHUS Granbohus Et pusterum for familielivet og et fristed for hjemmeboende børn og unge Granbohus er med til at sikre, at barnet kan blive i familien Aflastningstilbud, der giver familien et pusterum

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng 1 SOCIALSTRUKTUR / LIVS-ARENAER 4. arena: Lokalsamfund familien den historiske tilknytning 3. arena: Fællesskab mellem beboerne i aktivitetsområdet kultur- og aktivitetstilbud køkken og café socialt træf

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere