IndenRigs. Engelsk mesterlære gavner danske patienter. Rigshospitalet har styr på økonomien. Nye arbejdsgange giver kortere ventetid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IndenRigs. Engelsk mesterlære gavner danske patienter. Rigshospitalet har styr på økonomien. Nye arbejdsgange giver kortere ventetid"

Transkript

1 Rigshospitalet har styr på økonomien Nye arbejdsgange giver kortere ventetid Engelsk mesterlære gavner danske patienter Affald er en ressource I en seng på en sengestue på Det Nye Rigshospital

2 Rigshospitalet har styr på økonomien Ny analyse af otte hospitaler fra hele landet slår fast: Rigshospitalet er i en klasse for sig, når det kommer til økonomistyring, og det kommer i sidste ende både personalet og patienterne til gode Spiderwebs til illustration af kortlægningen af Rigshospitalets eksisterende økonomistyring Budgetlægning Datalægning Efter mere end 100 interviews med hospitals-, økonomi-, klinik- og afdelingsledelser landet over, og efter at have skrevet i alt ni detaljerede rapporter om økonomistyring på otte udvalgte hospitaler, er der ingen tøven hos konsulent og direktør i Pricewaterhouse-Coopers (PwC), Christian Harbo Madsen, når han slår fast: -Rigshospitalet er best in class. Det er klart, at man ikke kan sammenligne 1:1 med andre hospitaler herhjemme, fordi vilkårene er anderledes på Rigshospitalet. Men her har man taget nogle økonomistyringsskridt, som vi økonomer godt kunne tænke os, at man også tog på andre hospitaler. Og det betyder, at Rigshospitalet i den her sammenhæng bare ligger bedre. En del af hospitalets DNA En gennemlæsning af det omfattende analysemateriale, som er bestilt af bl.a. Sundhedsministeriet og Finansministeriet, giver ham ret: Der er kun ganske få områder, hvor Riget ikke bliver rangeret klart over de øvrige hospitaler i undersøgelsen. Og det er der en særlig grund til, mener Christian Harbo Madsen: Der er en voldsom åbenhed omkring økonomi og økonomistyring her på hospitalet. Det er meget tydeligt italesat fra toppen af organisationen og helt ud i alle led af hospitalet. Det betyder, at der er en særlig ånd omkring økonomien på Rigshospitalet: Det ligger simpelthen i DNA et, fornemmer jeg, siger konsulenten, og Rigshospitalets økonomi- og planlægningschef Tue Jensen supplerer: -Vi har de økonomifolk, vi har brug for på hospitalet både i de enkelte centre og centralt; det er meget vigtigt. Og så sørger vi for, at de er opdateret og har de rette kompetencer til at udføre deres opgaver. Det er også helt centralt, at økonomistyringstanken er solidt forankret i hospitalsledelsen og endelig har vi et link ud til klinikerne. Deres opbakning er en hovedårsag til, at det går godt. Stadig mulighed for finjusteringer PwC scorer hospitalerne på en skala fra 1-5 på en lang række områder, hvor 3-tallet, med Christian Harbo Madsens ord, svarer til, at man gør det, der skal gøres. Alt over denne score er ekstra tiltag, som i økonomens øjne er med til at sikre en bedre styring af driften. Og alt under betyder, at der muligheder for forbedringer. Rigshospitalets laveste score i rapporten er nogle 3-taller og helt i tråd med PwC-direktørens roser er det netop hér, økonomi- og planlægningschefens fokus ligger: -Vi vil jo gerne gøre det så godt, som vi kan på alle områder, og derfor er det 3-tallerne i analysen, som umiddelbart springer i øjnene. Nogle af de ting, PwC påpeger og det siger de også selv er rammevilkår, som ligger uden for vores verden og peger mere opad i systemet. Andre ting er meget små finjusteringer, som der måske ikke er økonomisk rationale i at udføre. Men andre ting igen er absolut interessante, og dem vil vi tage med os videre, siger Tue Jensen og peger blandt andet på, at PwC anbefaler et mere systematisk arbejde med benchmarking på tværs af hospitalet. Opfølgning og controlling Rigshospitalet er best in class. Konsulent og direktør Christian Harbo Madsen, Pricewaterhouse-Coopers (Pwc). Godt nyt for patienter og personale God økonomistyring betyder mere, end at budgettet holder og bundlinje stemmer, når året er omme, understreger Tue Jensen: -Økonomistyringen betyder, at vi ikke halser bagud. Vi bruger kun sjældent og meget lidt tid på økonomisk brandslukning. Det skaber os et frirum for at tænke strategisk. Vi kan simpelthen være på forkant og arbejde med langsigtet planlægning, siger han og bakkes op af Christian Harbo Madsen, som forklarer, at god økonomistyring er godt nyt for patienter og medarbejdere: -God styring betyder, at der er de hænder til stede, der er brug for og ikke flere. Det betyder, at vi kan få flere patienter gennem hospitalet, og at personalet kan arbejde mest hensigtsmæssigt. På den måde har økonomistyringen en direkte indflydelse på driften. Overskud på 17 mio. kr. i 2012 Rigshospitalet har netop sendt regnskabsberetningen for 2012 til Koncern Økonomi i Region Hovedstaden. Den viser helt i overensstemmelse med seneste prognoser et mindreforbrug på hospitalets driftsbudget på 81 mio. kr. Desuden er der en overførsel fra investeringsrammen på i alt 15 mio. kr. samlet søger hospitalet altså at overføre 96 mio. kr. til budgettet for Størstedelen af pengene er øremærket projekter fra 2012, hvor udgiften først falder i år. Men der er også et overskud på omkring 17 mio. kr., som tilfalder centrene. Disse penge forventes overvejende at blive anvendt til effektiviseringsprojekter. Dermed har Rigshospitalet et solidt økonomisk udgangspunkt for Freelancejournalist Ulf Joel Jensen Side 2

3 Nye arbejdsgange giver kortere ventetid En god idé og en økonomisk indsprøjtning fra centerledelsen i Finsencentret har reduceret ventetiderne til efterbehandling af brystkræftopererede fra syv uger til under fire uger En velbeskrevet procedure for visitationen har også været nødvendig. For det lyder så simpelt, men det er det langtfra. Det er et stort puslespil, der skal gå op, men det er lykkes nu og resultatet fungerer, siger afdelingssygeplejerske Ulla Breitenstein Mathiesen fra Onkologisk Klinik. Centerledelsens bevilling har været afgørende for, at vi kunne gennemføre denne her idé, som jeg oprindeligt fik for år tilbage. Nu er det lykkes takket være et rigtig godt samarbejde med Brystkirurgisk Klinik i HovedOrtoCentret og en stor velvillighed fra personalet, siger overlæge Michael Andersson, Onkologisk Klinik. Efter en operation for brystkræft kan de fleste patienter forvente en eller anden form for efterbehandling. Den har indtil december 2012 været helt op til syv uger. I første omgang fire uger fra patienterne var blevet opereret og til resultatet af operationen forelå. Og derefter tre uger fra henvisningen til første efterbehandling blev sendt af sted og til efterbehandling blev påbegyndt. Og den ventetid var lang for de ca. 550 nye brystkræftpatienter, som Onkologisk Ambulatorium årligt modtager til efterbehandling. Forudsiger efterbehandling Med et ekstraordinært økonomisk tilskud fra centerledelsen i Finsencentret og en ekstra indsats fra personalet i Onkologisk Ambulatorium og Brystkirurgisk Klinik i HovedOrto- Centret er ventetiden nu nedbragt med over tre uger. - Fra de patologiske svar foreligger, og der kan startes efterbehandling, er ventetiden på knap fire uger, og den kan vi ikke rykke ret meget ved. Men tiden fra patienten får det patologiske svar og til efterbehandlingen starter, den kan vi ændre på. Inden operationen har patienten været igennem mammografi og ultralydsundersøgelse. Så allerede når bookingen til operation foretages, kan vi lave en før-booking til den første efterbehandling, en såkaldt tentativ booking, og dermed spare patienten for ca. tre ugers ventetid, fortæller overlæge Michael Andersson i Onkologisk Klinik. Selvom lægerne ved at henvise så tidligt ikke har 100 % vished om, hvilken efterbehandling der skal gives, er der flere forskellige parametre, der giver et sandsynligt billede bl.a.: -Kvindens alder, typen og størrelsen af svulsten og evt. spredning til lymfeknuderne i armhulen giver os et næsten sikkert svar på, om der skal gives efterbehandling, siger Michael Andersson. Overraskende få fejlskøn De typer af efterbehandling, der kan være tale om, er medicinsk behandling som fx kemoterapi eller antihormonbehandling, det kan være strålebehandling eller antistofbehandling fx Herceptin disse ofte i kombination. Inden patienten møder til første besøg i Onkologisk Ambulatorium, har en onkologisk seniorlæge foretaget en behandlingsvisitation, således at behandlingsplanen er klar, til patienten møder. -Før vi indførte denne nye arbejdsgang i efteråret 2012, var vi lidt bekymrede for, om der ville ske mange fejlbookinger på grund af de nye henvisningskriterier. Men det har vist sig at være meget få. Brystkirurgerne har simpelthen et så godt indtryk af, hvad kvinden skal igennem efter operationen, at hun uden problemer kan henvises med det samme. Patienterne oplever derfor et kortere og mere sammenhængende behandlingsforløb. De kun fire ugers ventetid, der er nu, kan stadig lyde som længe, men patienten har naturligvis mulighed for kontakt til brystkirurgerne eller vores forløbskoordinator, fortæller afdelingssygeplejerske Ulla Breitenstein Mathiesen fra Onkologisk Klinik. Penge og samarbejde rykker De nye tiltag har betydet, at der i en periode på ca. tre måneder skulle arbejdes ekstra for at indhente de flere patienter, der kom ind. Der har derfor været brug for en enkeltstående økonomisk bevilling til overarbejde fra centerledelsen. -Centerledelsens bevilling har været afgørende for, at vi kunne gennemføre denne her idé, som jeg oprindeligt fik for år tilbage. Nu er det lykkes takket være et rigtig godt samarbejde med Brystkirurgisk Klinik og en stor velvillighed fra personalet, siger Michael Andersson. Forløbskoordinator Charlotte Topp roser initiativet og det gode samarbejde: -Jeg er ikke i tvivl om, at de tilførte ressourcer og i særdeeshed samarbejdet på tværs af forløbet har en positiv betydning for patienterne. For det er helt afgørende for, at det kan lade sig gøre. Inden initiativet havde jeg en del patienter, som kontaktede mig i overgangen mellem de to enheder pga. den lange ventetid. De efterspurgte yderligere information om forløbet i Onkologisk Klinik og håbede, det var muligt at rykke tiden. Disse typer opkald får jeg ikke længere. Ulla Breitenstein Mathiesen tilføjer: - En velbeskrevet procedure for visitationen har også været nødvendig. For det lyder så simpelt, men det er det langtfra. Det er et stort puslespil, der skal gå op, men det er lykkes nu og resultatet fungerer. CAA Side 3

4 Engelsk mesterlære gavner danske patienter Rigshospitalets forskningstradition vækker international interesse. Til gengæld kan vi lære noget i udlandet på det håndværksmæssige område Internationalt win-win - Rigshospitalets forskning og vores akademiske grader imponerer i England. Til gengæld kan englænderne deres fag og håndværk på et formaliseret superspecialiseringsplan, og her kan vi virkelig hente noget. Det siger professor, overlæge, dr.med. Christian von Buchwald, Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik, som via sit internationale netværk har været med til at bane vejen for Anders Bildes ophold i England og også har anbefalet den nye uddannelsespulje til læger, som Rigshospitalet har oprettet foråret Rigshospitalet varetager særlige former for specialiserede, avancerede kirurgiske opgaver men vores patientvolumen er ikke på alle områder stort nok. Derfor er det svært at sikre en regelret, systematisk oplæring i form af en egentlig mesterlære i en travl hverdag, og derfor er det naturligt at se ud i verden, hvor der er større volumen og bedre muligheder for oplæring. - De to landes uddannelsessystemer er forskellige, men vi samarbejder med gevinst for begge parter. Det Rigshospitalet byder ind med er forskningen og den akademiske diskussion. Anders Bildes styrke er en ph.d. - han søgte om et fellowship på lige fod med andre, og de kunne lige så godt have valgt en engelsk læge, men de valgte Anders, som under sit ophold i England har hjulpet yngre engelske kolleger med at igangsætte flere forskningsprojekter. Det betyder også, at der banet vej for nye, fremtidige forskningssamarbejder inden for det Øre-næse-halskirurgiske speciale de to lande imellem, siger Christian von Buchwald. - Det har været utroligt lærerigt. Det er simpelthen den bedste oplæring, jeg nogensinde har fået i min karriere. Det er vigtigt at komme ud og at blive gjort opmærksom på, at ting kan gøres anderledes og bedre, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kan nå et højere kirurgisk niveau inden for den avancerede, superspecialiserede kirurgi ved at prioritere at tage udenlands og at lære af mestrene. Dermed ikke sagt at vi er dårlige, for det er vi bestemt ikke, men vi kan blive bedre. Det siger klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. Anders Bilde fra Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik på Rigshospitalet. Anders Bilde er hjemme igen efter 5 måneders ansættelse som Fellow i Advanced Rhinology - næsten overlæge i det engelske sundheds- og hospitalssystem - på Manchester Royal Infirmary i England og dér med en typisk arbejdsdag fra 8 til 18 - foruden vagter, typisk to gange om ugen Ny avanceret kirurgisk teknik - Jeg er blevet oplært og superviseret i en ny, avanceret kirurgisk teknik med kikkertkirurgi via næseborene herunder kirurgisk behandling af sygdomme i tæt relation til kraniekassens bund inklusiv indenfor i kraniekassen. En operation, der foregår i samarbejde med neurokirurgerne efter skull base konference, som vi kender det fra Rigshospitalet. I udvalgte tilfælde kan man derved undgå en craniotomi, dvs. at åbne patientens hjerneskal udefra. For patienten giver det en mere skånsom operation, hvilket netop er kendetegnende ved minimal invasiv kirurgi. Der er fortsat udviklingspotentiale, når det gælder åbning af kraniekassens bund med brug af kikkertkirurgi,og i Øre-næse-Hals kirurgisk Klinik forventer vi at kunne benytte den nye kirurgiske teknik til årligt ca patienter. Teknikken kan kombineres med brug af CT og MR scanning, som vi er langt fremme med, og kan samtidig udvikles, så den kan anvendes til operation af patienter med både ondartede og godartede tumorer, siger Anders Bilde. Opholdet i England har på flere måde været lærerigt for Anders Bilde. Det skyldes ikke mindst, at englænderne har en anden organisering på uddannelsesområdet end i Danmark. Systemet er samtidig mere gammeldags og hierarkisk opbygget, men det har en indbygget systematik, som ifølge Anders Bilde giver større kvalitet i behandlingen, og som vi kan lære meget af. Teamarbejde og mesterlære Som yngre læge arbejder man i teams under ledelse af en overlæge, og man skifter hver tredje måned. Det team, som Anders Bilde var en del af, bestod af to reservelæger (turnus og introlæge), en 1. reservelæger foruden den rhinologiske fellow. Teamarbejdet er tilrettelagt, så en uddannelsessøgende altid har sin overlæge tilgængelig - uanset om det er i ambulatoriet eller på operationsstuen. - Det betyder fx, at du får umiddelbar feedback på din anamnese og objektive fund. Og kender du ikke svaret, bliver du bedt om at læse efterfølgende. Eftersom jeg var Rhinologisk Fellow blev min kirurgiske oplæring prioriteret. Den overlæge, jeg primært fulgte, har ansvaret for den avancerede rhinologi, mens den anden overlæge har ansvaret for næserekonstruktioner. - Oplæringen foregik ved, at jeg indledte operationen, indtil mine kompetencer ikke rakte længere. Herefter fortsatte jeg under supervision, indtil min overlæge overtog. Overlægen leder en fellow og to til tre uddannelsessøgende, som han har en meget præcis faglig føling med. Det sikrer en målrettet, systematisk oplæring, så man ikke står og udvikler sin egen teknik. Man lærer at operere som mesteren selv, som står lige bag dig under operationen og hele tiden stiller spørgsmålet What s next in your surgical plan for at sikre, at man er på forkant med næste kirurgiske skridt. : - Et uddannelsestilbud om superspecialisering i udlandet inden for avanceret kirurgisk teknik er en investering for Rigshospitalet, der giver gevinst til alle parter. Derfor føler jeg også en forpligtelse til at videregive, hvad jeg har lært. Men jeg ved også, at det kan blive vanskeligt at forsøge at overføre den regelrette oplæring, jeg selv har oplevet til en travl hverdag på Riget, fordi vores ressourcer og fokus primært er rettet på produktion, hvor kirurgisk oplæring af uforståelige grunde ikke tæller med. LW Side 4

5 Affald er en ressource Affald er meget mere end skrald: Hvor det koster hospitalet penge at komme af med dagrenovationen, så tjener vi på bundlinjen på andre affaldstyper. Affaldssortering er ikke bare et krav fra myndighederne det er faktisk en god forretning. Med sine omkring medarbejdere er Rigshospitalet på mange måder at betragte som en selvstændig by i byen. Og med en produktion af imponerende eller skræmmende, alt efter temperament 12 tons affald om dagen har hospitalet også brug for sin helt egen genbrugsplads med en fuldtidsansat medarbejder, som ikke laver andet end at håndtere affaldet fra hele huset. Men i virkeligheden er affaldssortering en forholdsvis ny øvelse på Rigshospitalet: Før 1998 blev stort set alting bare kategoriseret som skrald, der blev brændt af. Siden er der sket meget, fortæller funktionschef Jans Krogshede fra Transportafdelingen endda rigtigt meget: - Vi arbejder med det, vi kalder decentral kildesortering på Rigshospitalet. Det vil sige, at affaldssorteringen starter på afdelingen. Og det er en stor en udfordring i et hus med så mange og så travle brugere. Men det er også blevet en nødvendighed, for skrald er ikke længere bare skrald skrald er i dag også en værdifuld ressource, siger han. Stadig et stort potentiale En stor den af Rigshospitalets 12 tons affald ender med at blive kategoriseret som almindelig dagrenovation. Den bliver sendt til Amagerforbrændingen, hvor den bliver til fjernvarme til i alt fem kommuner i hovedstadsområdet. Affaldssortering skåret ud i pap og papir Genbrugsmaterialer som pap og papir afregnes til dagspriser, når de sendes fra Rigshospitalet til genanvendelse. Og der er penge i affaldet særligt, hvis det er kildesorteret korrekt. Medio marts var dagsprisen for et kg. korrekt sorteret papir (mindst 95 pct. af læsset skal bestå af papir) således 45 øre, mens prisen for papir, der ikke er tilstrækkeligt sorteret falder til 25 øre pr. kg. De tilsvarende priser for pap er hhv. 41 øre og 21 øre. Det store problem opstår, hvis der sniger sig noget, der minder om klinisk risikoaffald med i genbrugspartiet for så bliver hele læsset afvist, og skal køres på forbrændingen i stedet for. Det er således før sket, at et parti pap er blevet afvist på papfabrikken i Tyskland, fordi der var operationshandsker mv. i læsset. Derefter måtte hele partiet køres retur til Danmark, hvor det blev destrueret på Vestforbrændingen Det koster penge at komme af med sin dagrenovation, også for Rigshospitalet og det giver et ekstra incitament til at sortere fx papir, pap, jern og glas fra. Det sælger hospitalet nemlig videre til videre forarbejdning. - Vi forsøger løbende at blive bedre til at sortere affaldet, så vi flytter noget af dagrenovationen til genbrug. Dels af hensyn til miljøet og dels af hensyn til hospitalets økonomi. Og selvom vi er blevet rigtigt gode til at sortere, både på de enkelte afdelinger og i vores centrale affaldshåndtering, så er der stadigvæk et stort potentiale, fortæller Jan Krogshede. -Vi kan godt tillade os at ranke ryggen og være lidt stolte af vores affaldssortering. Men vi kan og skal også blive bedre. Budskabet er i virkeligheden ret enkelt: Vi skal bare huske at sortere affaldet på jobbet, akkurat som vi gør derhjemme, siger funktionschef Jan Krogshede fra Et konservativt gæt fra funktionschefens side lyder, at mindst 30 procent af affaldet bliver sorteret forkert på afdelingerne. Og selvom det kan synes besværligt at skille eksempelvis pap fra papir og selvom det kan forekomme ligegyldigt, at der smutter et metallåg ned sammen med syltetøjsglasset, så kan det mærkes på bundlinjen. Simpelthen fordi den samlede mængde affald er så enorm. - Hvis bare der er en fem procents afvigelse af definitionen på pap eller papir i en vognladning, så falder hele læsset i værdi og risikere i værste fald at blive omkategoriseret fra en genbrugsvare til småt brændbart. Og så koster det pludselig penge at komme af med i stedet for at være en indtægt og så er hele sorteringsindsatsen med de andre 95 procent af læsset fuldkommen spildt, siger Jan Krogshede. Gør på jobbet som derhjemme For funktionschefens vedkommende handler meget om at gøre det enkelt og gennemskueligt for brugerne. Fx betød overgangen fra sorte til semiklare plastspande til hospitalsaffald, at mængderne af denne type affald faldt drastisk. Og det er i særdeleshed godt, fordi det er den dyreste affaldstype at komme af med. Tilsvarende fortæller Jan Krogshede, at beslutningen om at sende al papir til makulering, så brugerne ikke længere skal sortere papiret efter om der er fortrolige oplysninger på eller ej, kan aflæses i affaldsstatistikkerne: Det koster ganske vist lidt ekstra at få papiret makuleret til gengæld er mængden af papir til genbrug steget så meget, at det så rigeligt er tjent ind. - Vi kan godt tillade os at ranke ryggen og være lidt stolte af vores affaldssortering. Men vi både kan og skal også blive bedre. Og budskabet er i virkeligheden ret enkelt: Vi skal bar huske at sortere affaldet på jobbet, akkurat som vi gør derhjemme, slutter Jan Krogshede. Freelancejournalist Ulf Joel Jensen Side 5

6 I EN SENG PÅ EN SENGESTUE PÅ DET NYE RIGSHOSPITAL Placering af farver på væg og møbler. 7.ETAGE 6.ETAGE RKB_C_12_Designmanual I Det nye Rigshospital er vores rådgiver arkitektfirmaet 3XN ved at udarbejde en designmanual, med farver og materialer for hele bygningen. Der bliver også et afsnit i designmanualen om sengestuerne, som beskriver de farver, der vil komme i de nye stuer. Farverne på Placering af farver på væg og møbler. stuerne bliver i øvrigt forskellige fra etage til etage, ligesom stuernes farver hænger sammen med etagens farve. side 98 Naja Lynge, cand. arch. arkitekt MAA fra Rigshospitalets projektorganisation omkring Det Nye Rigshospital : -Indretning af sengeafsnit foretages med korte afstande mellem sengestuerne og de støttefunktioner, som er nødvendige for pleje og behandling af patienterne, fx placerer vi en gruppe depotskabe i tilknytning til hver enhed med 8 senge. En sådan standardisering gør det muligt at specialisere det løbende arbejde med opfyldning af varer i depotskabene, så opgaven kan foretages af servicepersonale - portører eller serviceassistenter. Det giver mulighed for at frigøre varme hænder blandt plejepersonalet, der varetager opgaven i dag. Brugerinddragelse og anbefalinger Er nutidens patienter og pårørende tilfredse med side 115 sengestuens indretning og faciliteter - lever den op til dagens og morgendagens krav og forventninger og hvad siger medarbejderne? Arbejdet med at indrette fremtidens sengestue startede tilbage i 2007, hvor et stort antal patienter, pårørende og medarbejdere gav deres mening tilkende i en stor spørgeskemaundersøgelse, der i 2008 mundede ud i en rapport med en række anbefalinger. I årene der fulgte har et stort antal ledere og medarbejdere fra sengebærende senge, tværgående centre, IT og Medicoteknik, hygiejne- og arbejdsmiljøenheden m.fl. været inddraget i at udvikle fremtidens sengestue til Det Nye Rigshospital. Enkeltsengsstuer Alle sengestuer er enkeltsengsstuer. Det giver mulighed for, at en række plejeopgaver - i langt højere grad end i dag - kan varetages smidigt på selve patientstuen. Pladsforholdene på Rigshospitalets RKB_C_12_Designmanual side ETAGE 6.ETAGE Placering af farver på væg og møbler. Gulvfarve fællesområder Skiltnings farver 7. etage - sengeafsnit 6. etage - sengeafsnit 5. etage - sengeafsnit 4. etage - sengeafsnit 3. etage - uddannelse kontorer og ambulatorie 2. etage - Operation og intensiv 1. etage - Operation og kontorer Farvede vægflader på gang uden for fællesområdet Stueetage - Foyer radiologi og eksisterende sengestuer giver en række uhensigtsmæssige arbejdsgange og patientflytninger, der i fremtiden kan undgås, når der bliver Stueetage - Foyer radiologi og mere plads på sengestuerne, og når hensynet til patienternes diskretion ikke - som i dag - kræver særlige 4.ETAGE foranstaltninger. - En del af sengestuerne vil derudover kunne omdannes til 2-sengsstuer ved, at der i et vist omfang etableres skydedøre mellem sengestuerne to og to. Løsningen giver mulighed for både øget fleksibilitet og bedre logistik, der i spidsbelastningsperioder kan reducere personaleforbrug ved særligt plejekrævende patienter, siger Naja Lynge. RKB_C_12_Designmanual 20 marts ETAGE Bedre arbejdsmiljø Sengestuernes indretning vil også give et bedre arbejdsmiljø fx i forbindelse med forflytninger af patienter, herunder til tidskrævende og tunge løft, fordi opgaven imødegås ved bedre liftfaciliteter etc. - Desuden indretter vi en arbejdsstation ved hver seng, som giver mulighed for, at al information og registrering vedrørende patienten kan ske elektronisk sideløbende med den øvrige observation og pleje af patienten. Herudover vil indretningen af sengestuen og det integrerede baderum vil give bedre muligheder for, at patienterne kan være selvhjulpne i forbindelse med personlig hygiejne eller få hjælp af pårørende, som vil få mulighed for at overnatte på sengestuen, siger Naja Lynge. 5.ETAGE 4.ETAGE LW Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 20 m Farvede vægflader i rum ASDA ASDA ASDA IndenRigs 6 25/03/13 Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 15. april Næste deadline er torsdag d. 4. april. Indlæg modtages gerne på mail rh.regionh.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: kommunikationsafdelingen. Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag d. 20. marts Layout: RegionH

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering (projekt) UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Oversigtstabel skema A stiltag

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001112 Afdelingsnavn Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000371 Afdelingsnavn øre næse hals afdeling Hospitalsnavn Ålborg universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Operation for brystkræft - generel information

Operation for brystkræft - generel information Operation for brystkræft - generel information Generelt om brystkræft Hyppigheden af brystkræft stiger og rammer nu hver 10. kvinde her i Danmark. Risikoen er størst efter 50-års alderen, men ca. en tredjedel

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg sygehus Gynækologi/obstetrik

Læs mere

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra HEV Jens Jørgen Madsens anbefalinger: Hvad: Konkretisering af indhold Hvem: Ansvarlig for fremdrift Hvornår: Overvejelser om tidsramme 1. Patienternes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Møde i vidensforum for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet netværksgruppen om fremtidens patient. Dato: 10. januar 2012 Sted: Virum Deltagere i Virum

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

fokus på kvalitet, service og dialog

fokus på kvalitet, service og dialog Tueager 5 8200 Århus N T: 8610 8011 F: 8610 2540 grymer@grymer.dk www.grymer.dk fokus på kvalitet, service og dialog 2 } hospitalet Grymer Privathospital er et alsidigt og velrenommeret hospital beliggende

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange.

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Klinik Dato for besøg

Læs mere

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Sofie Dam Specialkonsulent, Ph.d. Klima og ressourcer Center for Regional udvikling Agenda Kort om Region Hovedstaden og vores hospitaler

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Patientværelset Møde d. 8. januar 2015 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Arkitekt Naja McNair Torben Ø Pedersen og Naja

Læs mere

Patienternes forventninger til fremtidens sygehus. Morten Freil Direktør

Patienternes forventninger til fremtidens sygehus. Morten Freil Direktør Patienternes forventninger til fremtidens sygehus Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Kroniske sygdomme http://www.sifolkesundhed.dk/upload/kap_35_folkesund heden_i_fremtiden.pdf Finn Breinholdt

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002275 Afdelingsnavn ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Førende internationalt traumehospital støtter sig til teknologien for at revolutionere patientplejen. Unfallkrankenhaus Berlin

Førende internationalt traumehospital støtter sig til teknologien for at revolutionere patientplejen. Unfallkrankenhaus Berlin Førende internationalt traumehospital støtter sig til teknologien for at revolutionere patientplejen (Nødhospital i Berlin) www.ukb.de Over 1.000 ansatte Tyskland Sundhedspleje har et af verdens førende

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere