NCS CS-CSA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA"

Transkript

1 NCS CS-CSA

2 Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med en rotorharve eller en kompaktharve. Der er gode muligheder for ekstraudstyr til såkassen, som har store kanter til sække og et bredt låg som lukkes op og ned. n er baseret på den trinløse Vario-K gearkasse. Den sikre en konstant dosering af frø selv ved lav hastighed. n er styret af hjul med slidbaner som sikrer en god trækkekraft. Såningen sker ved hjælp af et Vari-Plus såhjul, som har en smalt såhjul mellem små frø. Skiftet fra små frø til normalt korn gøres let med en lille nøgle. Demeter Classic CS fås med slæbeskær eller enkelte rulleskær. Skærtrykket kan justeres central med en spindel foran på såkassen. Et udvalg af efterharver er til rådighed med enten en langfingerefterharve eller en Wing Flow. Begge er opsat med parallelogrammer, som sikre en jævn og lige overflade efter såning. Trinløs justering af udsædsmængde med gearkassenvario-k. CS 3000 Demeter Classic CS Tekniske specifikationer CS 3000 CS 4000 Arbejdsbredde, m Transportbredde, m Højde, m Fyldehøjde, m Såkasseindhold, liter Såkasseindhold, kg hvede Antal EU skær 25/29 35 Antal ER skær Antal rækker 2 2 Afstand mellem skærrækkerne, cm Vægt tom uden efterharve, kg Vario-K Knastvalser Op- og nedreg. af såmængde under kørsel Standard dækmontering /75-15 Markører Ja Ja Slæbeskær(EU). Hjul (CS3000) eller 10.0/75-15 (CS4000). Skærtrykket er jysteret centralt med en spindel. Såkasse med kanter til placering af sække.

3 Demeter Classic CSA Demeter Classic CSA kan bruges til såkombinationer med arbejdsbredder på 3.0 og 4.0m. Såmaskinen er velegnet til påbygning på rotorharver eller kompaktharver. Demeter Classic CSA er relativ let at implementere med et tyngdepunkt meget tæt på traktoren. Det hjælper at reducere kravene til løftekapacitet og traktor størrelse. Fra platformen er der let adgang til såkassen, som kan fyldes med store sække, da låget foldes bagud og ned bagved såkassen. Spadehjulet er placeret på højre side indenfor arbejdsbredden og driver Vario-K gearkassen. Tilførselen af frø til de to rækker af såskær sker med Vario-Plus såhjulet. Vario-Plus såhjulet i kombination med Vario-K gearkassen kan måle præcise såmængder fra kg/ha. Demeter Classic CSA såmaskinen er som alle andre liftmonterede såmaskiner, puddermalet, hvilket giver en meget stærk og ensartede overfalde, som resulterer i lang holdbarhed. Combi seed hjul til store og små frø. CSA 3000 Demeter Classic CS Tekniske specifikationer CSA 3000 CSA 4000 Arbejdsbredde, m Transportbredde, m Højde, m Fyldehøjde, m Såkasseindhold, liter Såkasseindhold, kg hvede Antal EU skær 25/29 35 Antal ER skær Antal rækker 2 2 Afstand mellem skærrækkerne, cm Vægt tom uden efterharve, kg Vario-K Knastvalser Op- og nedreg. af såmængde under kørsel Hydrauliske markører til lodret Ja Ja Udkobling af den halve såbredde Ja Ja Enkelte rulleskær (ER). Spadehjul indenfor arbejdsbredden. Tyngdepunkt tæt på traktoren. D-01 styrer rækkeafblændingen.

4 NCS 1100 / NCS 2100 Kongskildes mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NCS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NCS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. Såkassen er på begge serier en del af den bærende konstruktion, hvilket giver en let og meget stærk opbygning. Doseringen reguleres via den trinløse Vario-K gearkasse, som sikrer en ensartet og præcis udmadning. Fra knastvalserne ledes såsæden igennem et tredelt teleskopisk rør ned til skærhusene, hvorefter såskæret placerer kernerne præcist i den ønskede sådybde. Geometrien i skærsektionens opbygning sikrer et ens skærtryk på forreste og bagerste skærrække. Dette forhold er medvirkende til en ensartet sådybde, og det giver en jævn fremspiring af afgrøden. Skærtrykket kan centralt reguleres via en spindel. Derved kan skærtrykket let tilpasses de aktuelle forhold i marken. Begge serier er velegnede som solomaskiner, men kan også anvendes i kombination med rotorharver eller kompaktharver. Rigtig frøplacering sikrer ensartet fremspiring. Tekniske specifikationer NCS 1125 NCS 1130 NCS 2130 NCS 2140 NCS 2145 Arbejdsbredde, m Transportbredde, m Højde, m Fyldehøjde, m Såkasseindhold, liter Såkasseindhold, kg hvede Antal EU skær NCS 1130 NCS 1100 / NCS /19/21 19/21/23/ 25/29 NCS 2130 med førspiringsmarkør 21/25/ Antal ER skær 17/19 19/21/23 21/ Afstand mellem skærrækkerne, Vægt tom uden efterharve, Vario-K Knastvalser Op- og nedreg. af såmængde under kørsel Standard dækmontering 165x15 165x eller 10/80x12 Markører Mekanisk Mekanisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hjul Præcis udmadning med knastvalser. Såkasse med stort rumindhold. Trinløs dosering med Vario-K gearkasse.

5 NCS 3100 Som påbygningssåmaskine leveres NS 3100 serien i arbejdsbredderne 3,0 og 4,0 meter. Såmaskinen er velegnet til påbygning på kompaktharver, rotorharver og fræsere. Såmaskinens opbygning er kompakt, og vægten er placeret på harvens pakkervalse. Det betyder, at harven frit kan bevæge sig over forhindringer og jordfaste sten, uden at såmaskinen derved løftes ud af jorden. Såmaskinen er placeret meget langt fremme på harven, hvilket reducerer løftebehovet for traktoren. Sådybden reguleres via fjedertilspænding af såskærene. Ved hjælp af spindlerne på hver side af såmaskinen reguleres desuden et bundstop, der forhindrer såskærene i at gå for dybt i områder med meget løs jord. Skærbjælken er placeret lavt, hvilket bidrager til en ensartet placering af kernerne, og som følge deraf en god og jævn fremspiring. Den store afstand mellem skærrækkerne sikrer en god passage af jord og planterester uden blokeringer, selv under fugtige forhold. Såmaskinens vægt er placeret på pakkervalsen og skærenes dybdegang indstilles let i forhold til denne. NCS 3130 med frøsåkasse. NCS 3100 Tekniske specifikationer NCS 3130 NCS 3140 Arbejdsbredde, m Transportbredde, m Højde, m Fyldehøjde, m Såkasseindhold, liter Såkasseindhold, kg hvede Antal EU skær 24/25/29 32/33/37 Antal ER skær Antal DR skær Afstand mellem skærrækkerne, Vægt tom uden efterharve, Vario-K Knastvalser Op- og nedreg. af såmængde under kørsel Hydrauliske markører til lodret Ja Ja Udkobling af den halve såbredde Nej Ja NCS 3100 tilgodeser hensynet til belastningen af harven, idet hele såmaskinens vægt kan placeres på pakkervalsen. Ved påkørsel af jordfaste sten kan harven frit undvige uden at være belastet ved såmaskinens vægt. Hydraulisk markør til lodret er standard. Trækhjulets store diameter sikrer en nøjagtig dosering under alle forhold.

6 NCS 4100 Kongskildes pneumatiske såmaskiner til sammenbygning med rotorharver og fræsere udgøres af NCS 4100 serien. Maskinerne findes i 2 arbejdsbredder, 3,0 og 4,0 meter. NCS 4100 består grundlæggende af 2 basisenheder: En såkasse med udmadningssektion og en skærsektion monteret bag rotorharvens pakkervalse. Den centrale såkasse har en stor kapacitet, som endvidere kan udbygges efter behov. Der er let adgang til tanken bagfra via den brede platform. Låget på tanken kan foldes fremad, og det er derfor muligt at anvende storsække. Udsæden doseres mekanisk via Vario-K gearkassen, som drives af trækhjulet på skærsektionen. Ved hjælp af den hydrauliske eller PTO drevne blæser, blæses udsæden ud til 2 fordelerhoveder monteret på skærsektionen. Kernerne løftes op i fordelerhovederne via luftstrømmen, således at der opnås en præcis fordeling imellem de enkelte skær. Anvendelsen af flere fordelerhoveder sikrer ensartede slangelængder, som er meget vigtigt for at opnå en ensartet fordeling af udsæden. Såskærsprogrammet til NCS 4100 serien består af slæbeskær, enkeltog dobbelt skiveskær. Fordelerhoved med klapventil for udlægning af kørespor. NSC 4100 NCS 4140 med førspiringsmarkør Tekniske specifikationer NCS 4130 NCS 4140 Arbejdsbredde, m Transportbredde, m Højde, m Fyldehøjde, m Såkasseindhold, liter Såkasseindhold, kg hvede Antal EU skær Antal ER skær Antal DR skær Number of rows 2/3 2/3 Afstand mellem skærrækkerne (2 rk), cm Afstand mellem skærrækkerne (3 rk), cm Vægt tom uden efterharve, kg Vario-K Vario-K Cellehjul Cellehjul Op- og nedreg. af såmængde under kørsel Hydraukisk markør til lodret Standard Standard Udkobling af den halve såbredde Standard Standard Tanken er placeret både langt fremme og lavt på redskabet. Doseringsenhed med cellehjul. Den robuste platform sikrer en god adgang til såkassen. PTO eller hydraulisk dreven blæser til transport af udsæden.

7 NCS 5100 Den modulopbyggede NCS 5100 serie kan tilpasses et væld af forskellige jordbearbejdningsredskaber. Grundlæggende er systemet kendetegnet ved at såkassen er monteret i traktorens frontlift. Udsæden transporteres via luftstrømmen om bag traktoren til skærsektionerne. Der findes forskellige typer af fronttanke som vælges alt efter behov og krav til fordeling. Adgangen til fronttanken er let forfra, og fyldning kan ske via storsække. Doseringen kan foregå mekanisk eller elektrisk, hvor man ved sidstnævnte helt kan undvære trækhjulet. Skærsektionerne monteres normalt bag f.eks. rotorharvens pakkervalse, som samtidig fungerer som dybdestyring for såskærene. Den eksakte sådybde justeres på skærsektionen via spindler. Skærsektionen er modulopbygget og kan sammensættes til arbejdsbredderne 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 samt 8,0 meter, så systemet rummer store muligheder. Fronttanken har vist sig særdeles velegnet også ved gødningsplacering, som øger anvendelsesmulighederne for systemet. NCS 5100 NCS 5160 Tekniske specifikationer NCS 5130 NCS 5140 NCS 5160 Arbejdsbredde, m Transportbredde, m Højde, m 163/ / /178 Fyldehøjde, m 148/ / /163 Såkasseindhold, liter 1500/ / /1900 Såkasseindhold, kg hvede 1125/ / /1425 Antal EU skær Antal ER skær Antal DR skær Number of rows 2/3 2/3 2/3 Afstand mellem skærrækkerne (2 rk), cm Afstand mellem skærrækkerne (3 rk), cm Vægt tom uden efterharve, kg 450/ / /475 Vario-Exact Cell wheels Op- og nedreg. af såmængde under kørsel Hydraukisk markør til lodret Ja Ja Ja Selv brede såmaskiner kan foldes til 3,0 m transportbredde. Let adgang til indsåning. Doseringen kan foregå mekanisk med trækhjul som vist, eller elektrisk. Ensartet slangelængde giver optimal fordeling. Skærsektionen monteret på pakkervalsen giver en jævn sådybde.

8 Details Slæbeskær EU Dobbelt skiveskær (DR) Enkelt skiveskær (ER) Max-Flow efterharve Wing-Flow efterharve Ved montering af frøsåfingre reduceres udsædsmængden til 1/3 ved udsåning af små frø Førspiringsmarkør Frøsåkasse kan monteres på NCS Hydraulisk skærtryksregulering på NCS 3100 Hydraulisk løft af skærsektionen på NCS Til NCS 5100 med elektrisk dosering leveres LH 5000 Agro Tram 2100 Køresporscomputer til NCS xxxx KM/DK/CS-CSA-NCS /BRO/0812 Kongskilde Industries A/S Skælskørvej 64 DK-4180 Sorø Denmark Tel.: Fax: The right is reserved to make alterations without prior notice.

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision...

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision... Såkombination MSC Accord Stor kapacitet høj præcision... Den mest moderne teknologi fra specialisten inden for pneumatiske såmaskiner Med såkombinationen MSC præsenterer Kverneland Accord den slagkraftige

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

QUANTUM V/N/F 65-97 HK (48-71 KW) NOMINEL EFFEKT

QUANTUM V/N/F 65-97 HK (48-71 KW) NOMINEL EFFEKT QUANTUM V/N/F 65-97 HK (48-71 KW) NOMINEL EFFEKT Førende egenskaber: Optimal sikkerhed under kørslen. Let adgang, komfortabelt sæde, godt udsyn og logisk placerede betjeningsfunktioner giver optimal sikkerhed

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere FarmTest - Kvæg nr. 16-2003 Strømaskiner og halmspredere 2 Strømaskiner og halmspredere Strømaskiner og halmspredere Af konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og

Læs mere

REDSKABSKATALOG Læssemaskiner/traktorer

REDSKABSKATALOG Læssemaskiner/traktorer REDSKABSKATALOG Læssemaskiner/traktorer Drivex Redskabskatalog Hver eneste detalje bidrager til totalløsningen Drivex har altid været forbundet med kvalitet og funktionalitet ned til mindste detalje samt

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Industri og værksted. Intelligent opbevaring

Industri og værksted. Intelligent opbevaring Industri og værksted Intelligent opbevaring Blika er blandt Europas førende producenter af intelligente opbevaringssystemer. Siden virksomhedens start i 1947 har vi fokuseret på at udvikle, producere og

Læs mere

MOW With an attitude

MOW With an attitude MOW with an Attitude Design, attitude og suveræn styrke FLERE TRUMPF LASERE FLERE ROBOTSVEJSERE HIGH-TECH MALERSYSTEM Vores store fremstillingskapacitet gør det muligt for os at bygge bedre, kraftigere,

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Ny SVC førerkabine udvider dine horisonter Side 12 NYHED! "Versu'god" første danske test af en Versu model

Ny SVC førerkabine udvider dine horisonter Side 12 NYHED! Versu'god første danske test af en Versu model Valtra kundemagasin 1/2009 NYHED! Ny SVC førerkabine udvider dine horisonter Side 12 "Versu'god" første danske test af en Versu model Side 4 Juha Kankkunen viser dig, hvordan man kører bil på is Side 10

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

SIKKER OPBEVARING PÅ ARBEJDSPLADSEN. Sikker opbevaring på arbejdspladsen. Antal modeller. Kapacitet (m 3 ) Side

SIKKER OPBEVARING PÅ ARBEJDSPLADSEN. Sikker opbevaring på arbejdspladsen. Antal modeller. Kapacitet (m 3 ) Side RIDGID KNAACK -opbevaringssystemer Komplet serie med multifunktionelle, kraftige opbevaringsbeholdere af stål. Global leder inden for byggeri og industri. Helt svejsede sømme giver maks. styrke. Pulvermaling

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Brugsanvisning Dansk 7DK160173-02 Produktbeskrivelse Liko Originalsejl Høj Ryg er en standardmodel, som er konstrueret til at kunne tilpasse sig til brugeren uden

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere