Grønt regnskab Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation"

Transkript

1 Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation... Side 3 4. Miljøpræstationer... Side Skoler... Side Elforbrug skoler... Side Vandforbrug skoler... Side Varmeforbrug skoler... Side Daginstitutioner.... Side Elforbrug daginstitutioner Side Vandforbrug daginstitutioner... Side Varmeforbrug daginstitutioner. Side Plejehjem.. Side Elforbrug plejehjem..... Side Vandforbrug plejehjem... Side Varmeforbrug plejehjem... Side Kulturelle bygninger.... Side Elforbrug kulturelle bygninger..... Side Vandforbrug kulturelle bygninger Side Varmeforbrug kulturelle bygninger.. Side Papir og affald Rådhus. Side 19

3 1. Indledning Det femte grønne regnskab i rækken omfatter igen i år indsatsområderne el, vand og varme for skoler, daginstitutioner, plejehjem, kulturelle bygninger og administrationen (Rådhuset). Desuden laves der en opgørelse over affalds- og papirforbruget for administrationen. Der arbejdes hele vejen rundt ihærdigt for at spare på el, vand og varme samt papir, hvilket påvirker miljøet og dermed den bæredygtige udvikling i Struer Kommune i en positiv retning. Energikontrakt og miljøpolitik er to nøgleord som dag for dag bliver en større del af hverdagen i bestræbelserne på at blive endnu mere miljø- og målbevidst. På grund af ændrede kvadratmetertal efter en ny opmåling (BBR-tal) samt ændrede graddagetal pga. nye tal fra DMI, kan forbruget i dette års grønne regnskab ikke sammenlignes med forbruget i tidligere års regnskaber. Den treårige periode, , der er brugt i dette års grønne regnskab kan dog godt sammenlignes, eftersom de nye oplysninger er indarbejdet i hele perioden. For at kunne sammenligne varmeforbruget år efter år, uanset om der er tale om en kold eller varm vinter, graddagekorrigeres varmeforbruget. Under miljøpræstationer er der angivet landsgennemsnitstal fra energiledelsesordningen (ELOordningen). Tallene er retningsgivende for hvilket niveau forbruget burde ligge omkring. Men tallene skal ses som vejledende, eftersom der bag disse tal kan være et svagt statistisk materiale og der oftest er tale om større institutioner. Struer Kommune vil på sigt synliggøre miljøpåvirkningerne på flere områder for at fremme en mere bæredygtig udvikling. 2. Konklusion I tabel 2.1 er skolernes, daginstitutionernes og plejehjemmenes samlende el, vand og varmeforbrug opgjort i perioden Varmeforbruget er graddagekorrigeret Elforbrug (kwh) Elforbrug/m 2 28,2 27,3 27,1 Vandforbrug (m 3 ) Vandforbrug/m 2 0,40 0,40 0,38 Varmeforbrug (kwh) Varmeforbrug/m 2 95,8 96,2 92,9 Tabel 2.1: Skolernes, daginstitutionernes og plejehjemmenes samlede el, vand- og varmeforbrug Som det fremgår af tabel 2.1, så er det samlede el, vand- og varmeforbrug for skolerne, daginstitutionerne og plejehjemmene faldet fra 2004 til For skolernes vedkommende er elforbruget pr. m 2 stort set uændret fra 2004 til 2005 med en svag stigning. Vand- og varmeforbruget er til gengæld faldet med hhv. 6,0 % og 3,1 %. Daginstitutionernes elforbrug pr. m 2 er faldet med 3,6 % fra 2004 til Vand- og varmeforbruget er derimod steget med hhv. 2,6 % og 2,2 %. 2

4 Plejehjemmenes el, vand og varmeforbrug er faldet med hhv. 1,0 %, 3,3 % og 5,7 % pr. m 2. De kulturelle bygningers forbrug ligger generelt på et niveau omkring landsgennemsnittets for tilsvarende bygninger. Det har ikke været muligt at sammenligne Rådhusets el-, vand og varmeforbrug i 2005 med tidligere års pga. fejl i aflæsningssystemet. I 2005 er der på Rådhuset brugt 1,5 mio. ark A4 papir samt produceret ca. 19 ton affald. Papirforbruget er dermed faldet med knap 10 % fra 2004 til 2005, mens affaldsmængderne er reduceret med 16,5 %. 3. Præsentation De institutioner som indgår i det grønne regnskab er dem der ugentligt indberetter forbrug af el, vand og varme til kommunes miljø- og energiledelsessystem Omega energi og som udgangspunkt har indgået en energikontrakt. Følgende institutioner indgår i talmaterialet for 2005: Skoler (m 2 ) Daginstitutioner (m 2 ) Plejehjem (m 2 ) Kulturelle bygninger (m 2 ) Struer Borgerskole (5.982) Baunegården (519) Asp Plejecenter* (2.119) Struer Bibliotek (1.923) Bremdal Skole (3.224) Bulderby (670) Bakkely (1.958) Musikskolen (1.103) Gimsing Skole (8.945) Foldgårdsparken (511) Enggård Centret (5.601) Hjerm Sognegård (397) Hjerm Skole (4.357) Fuglereden (692) Rosengården (2.618) Gimsinghoved (733) Humlum Skole (2.872) Humlegården (900) Vestcenter Kilen (5.981) Struer Svømmehal (1.933) Langhøj Skole* (5.805) Krudtuglen (992) Solglimt (2.595) Struer Østre Skole (6.903) Lindegården (580) Ålkjærsminde (3.292) Parkskolen (7.644) Mariehønen* (438) Resen Skole (2.562) Skovhuset (532) Struer Børnehave (315) SFO Svinget* (340) SFO Struerdalvej (911) * Naturgas (omregnet til kwh) Her ud over er Rådhuset med. Rådhuset består af Østergade (4.481 m 2 ), Østergade 14 (164 m 2 ) samt Toldbodstræde 3 (442 m 2 ) og udgør samlet m Miljøpræstationer For at kunne sammenligne nøgletallene år efter år angives forbruget pr. m 2. Denne opgørelsesform giver ligeledes bedre mulighed for at sammenligne forbruget på forskellige institutioner. Alle varmeforbrug, hvad enten kilden er naturgas eller fjernvarme, er omregnet til kwh. Varmeforbruget er ligeledes graddagekorrigeret, hvilket vil sige, at forbrug i kolde år (med mange graddage) kan sammenlignes med forbrug i varme år (med få graddage), eftersom nøgletallet er omregnet til et gennemsnitsår. 3

5 4.1. Skoler For skolernes vedkommende er elforbruget pr. m 2 stort set uændret i forhold til sidste år. Elforbruget er faldet med 5,6%, mens varmeforbruget er faldet med 4,9%. Vandforbruget er derimod steget med 2,5%. I tabel 4.1 til 4.3 ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Skolernes samlede elforbrug kwh/m , , , Tabel 4.1: Skolernes samlede elforbrug Billede: Gimsing skole Skolernes samlede vandforbrug ,195 m 3 /m 2 0,19 0,185 0,18 0, Tabel 4.2: Skolernes samlede vandforbrug Billede: Struer Borgerskole Skolernes samlede varmeforbrug (graddagekorrigeret) kwh/m Tabel 4.3: Skolernes samlede varmeforbrug Billede: Langhøjskolen 4

6 4.1.1 Elforbrug skoler Borgerskolen Skolernes elforbrug Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh/m 2 /år Diagram 4.4: Skolernes elforbrug Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for skoler Det ses tydeligt af diagram 4.4, at Bremdal Skole er ved at få styr på elforbruget. Der er endnu et stykke vej til landsgennemsnittets og skolernes gennemsnit, men tendensen er tydelig. Generelt må det siges, at skolerne har styr på elforbruget. Ændret adfærd skal ses som en væsentlig faktor til, at elforbruget er faldet. Kun Hjerm og Bremdal Skolers forbrug er over landsgennemsnittets men faldende. Humlum Skole og Resen Skole har det laveste elforbrug/m 2. Gennemsnittet for samtlige skoler er 17,92 kwh/m 2 mod et landsgennemsnit på 20,50 kwh/m 2, hvilket må siges at være tilfredsstillende. 5

7 4.1.2 Vandforbrug skoler Skolernes vandforbrug Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Diagram 4.5: Skolernes vandforbrug m 3 /m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for skoler Skolernes vandforbrug er faldet fra 2004 til Gennemsnittet for samtlige skoler er 0,18 m 3 /m 2 mod et landsgennemsnit på 0,23 m 3 /m 2, hvilket må siges at være tilfredsstillende Hele syv skolers forbrug er faldet fra 2004 til 2005, mens de resterendes er uændret. Struer Borgerskole, Humlum Skole og Resen Skole har et markant lavere forbrug end de andre. Humlum Skole har fortsat det laveste vandforbrug/m 2. 6

8 4.1.3 Varmeforbrug skoler Skolernes varmeforbrug (graddagekorrigeret) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh/m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for skoler Diagram 4.6: Skolernes varmeforbrug (graddagekorrigeret) Af diagram 4.6 ses det, at der er stor forskel på skolernes varmeforbrug. Det gennemsnitlige varmeforbrug er på ca. 90 kwh/m 2 mod et landsgennemsnit på 112/122 kwh/m 2. Hovedparten af skolerne har et forbrug, der er langt under landsgennemsnittets. Kun Struer Østre- og Langhøj Skolers forbrug er over landsgennemsnittets. Humlum Skoles forbrug er det laveste og fortsat faldende. 7

9 4.2. Daginstitutioner For daginstitutionernes vedkommende er elforbruget faldet med 3,5 % pr. m 2 i forhold til sidste år. Efter et stort fald i vand- og varmeforbruget fra 2003 til 2004 er det igen begyndt at stige. Vandforbruget er steget med 2,5 % mens varmeforbruget er steget med 2,2 %. I tabel 4.7 til 4.9 ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Daginstitutionernes samlede elforbrug kwh/m , , , Tabel 4.7: Daginstitutionernes samlede elforbrug Billede: Bulderby Daginstitutionernes samlede vandforbrug ,75 m 3 /m 2 0,7 0,65 0, Tabel 4.8: Daginstitutionernes samlede vandforbrug Billede: Foldgårdsparkens Børnehave Daginstitutionernes samlede varmeforbrug (graddagekorrigeret) kwh/m , , , , Tabel 4.9: Daginstitutionernes samlede varmeforbrug Billede: Skovhuset 8

10 4.2.1 Elforbrug daginstitutioner Foldgårdsparkens Børnehave Daginstitutionernes elforbrug SFO Svinget SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården kwh/m 2 Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.10: Daginstitutionernes elforbrug Elforbruget er faldet med 3,6 % i forhold til sidste år. Kun Bulderby s og Struer Børnehaves elforbrug er steget. Otte institutioners elforbrug er over landsgennemsnittets og generelt må elforbruget anses for højt. Foldgårdsparkens Børnehave har fortsat det laveste elforbrug pr. m 2 landsgennemsnittets. og ligger langt under 9

11 4.2.2 Vandforbrug daginstitutioner Daginstitutionernes vandforbrug SFO Svinget SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 m 3 /m 2 Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.11: Daginstitutionernes vandforbrug Styring af vandforbrug kan være svært, specielt fordi en varm sommer let medfører ekstra leg med vand, hvilket er meget naturligt. Vandforbruget er steget fra 2004 til 2005 med 3 %. De fleste daginstitutioners vandforbrug ligger over landsgennemsnittets, som det fremgår af diagram Struer Børnehavens vandforbrug er steget markant i 2005 til trods for, at det i 2004 så ud som om, at der var kommet styr på forbruget. Humlegården har det laveste vandforbrug pr. m 2. 10

12 4.2.3 Varmeforbrug daginstitutioner Bulderby Daginstitutionernes varmeforbrug (graddagekorrigeret) SFO Svinget SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården kwh/m 2 Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.12: Daginstitutionernes varmeforbrug Generelt må det siges, at varmeforbruget ligger på et fornuftigt niveau. De fleste institutioners forbrug er under landsgennemsnittets. Varmeforbruget er dog steget med 2,2 %. Lindegården har det laveste varmeforbrug pr. m 2 og det er faldende. 11

13 4.3. Plejehjem For plejehjemmenes vedkommende er elforbruget faldet med 1 % pr. m 2 mens vand- og varmeforbruget er faldet med hhv. 4 % og 5,7 %. I tabel 4.13 til 4.15 ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Plejehjemmenes samlede elforbrug kwh/m 2 46, ,8 45,6 45,4 45, Tabel 4.13: Plejehjemmenes samlede elforbrug Billede: Vestcenter Kilen Plejehjemmenes samlede vandforbrug m 3 /m 2 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 0, Tabel 4.14: Plejehjemmenes samlede vandforbrug Billede: Aalkjærsminde Plejehjemmenes samlede varmeforbrug (graddagekorrigeret) kwh/m Tabel 4.15: Plejehjemmenes samlede varmeforbrug Billede: Enggård Centret 12

14 4.4.2 Vandforbrug kulturelle bygninger Kulturelle bygningers vandforbrug Rådhus Struer Svømmehal Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 m 3 /m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Diagram 4.20: Kulturelle bygningers vandforbrug Generelt ligger de kulturelle bygningers vandforbrug omkring landsgennemsnittets. Gimsinghoved har fået bragt forbruget væsentligt ned, mens Struer Svømmehals forbrug er steget pga. nyt og større vandbehandlingsanlæg, som bruger mere vand til skyldning. 17

15 4.4.3 Varmeforbrug kulturelle bygninger Kulturelle bygningers varmeforbrug (graddagekorrigeret) Rådhus Struer Svømmehal Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved kwh/m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Diagram 4.21: Kulturelle bygningers varmeforbrug (graddagekorrigeret) Varmeforbruget ligger generelt på et fornuftigt niveau på nær for Struer Svømmehals vedkommende, hvor forbruget er steget markant pga. det nye anlæg, fordi der skal opvarmes mere vand end tidligere. 18

16 4.4.4 Papir og affald Rådhuset Papirforbruget og affaldsproduktionen er også i 2005 opgjort for Rådhuset. Det betyder, at det nu er muligt at se, hvordan papirforbruget og affaldsproduktionen udvikler sig. I tabel 4.22 ses opgørelsen over papir og affald. Både papirforbruget og affaldsproduktionen er faldet fra 2004 til Papirforbruget er faldet med ca. 10 %, mens affaldsmængderne er faldet med 16,5 % Papirforbrug (A4-papir) stk stk. Affaldsproduktion (samlet) kg kg Affaldsproduktion (forbrænding) kg kg Affaldsproduktion (genanvendelse) kg kg Affaldsproduktion (makulering) kg kg Tabel 4.22: Oversigt over papirforbrug og affaldsproduktion I diagram 4.23 er der en fordeling af affaldsproduktionen. Som det ses, er forbrændingsandelen procentmæssigt steget, men det skyldes, at forbrændingsdelen er uændret fra 2004 til 2005, samtidig med at den samlende affaldsproduktion er faldet med ca. fire ton. Madaffald fra kantinen er en del af det affald, der går til forbrænding. Genanvendelsesandelen er procentmæssigt faldet og det skyldes, at mængderne til genanvendelse (direkte genanvendelse) og makulering (genanvendes efterfølgende) er faldet. Fordeling af affaldsproduktion 2004 Fordeling af affaldsproduktion % Genanvendelse 58% 51% 49% Genanvendelse Forbrænding Forbrænding Diagram 4.23: Fordeling af affaldsproduktion

17 4.3.1 Elforbrug Plejehjem Plejehjemmenes elforbrug Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Vestcenter Kilen Enggård Centret Bakkely Asp Plejecenter kwh/m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.16: Plejehjemmenes elforbrug Samlet set går elforbruget i den rigtige retning med et fald på 1 % fra De fleste plejehjems elforbrug er faldet og elforbruget ligger på et fornuftigt niveau. Det er kun Asp Plejecenter, som har et forbrug der ligger væsentligt over landsgennemsnittets, men forbruget er faldet pænt fra 2004 til Rosengården og Enggård Centret leverer større mængder mad ud af huset, hvorfor deres forbrug sammenlignes med landsgennemsnittet for plejehjem med catering. De andre plejehjem sammenlignes med landsgennemsnittet for plejehjem uden catering. Vestcenter Kilen har fortsat det laveste elforbrug pr. m 2 og ligger pænt under landsgennemsnittets, selvom elforbruget igen er svagt stigende. 13

18 4.3.2 Vandforbrug Plejehjem Plejehjemmenes vandforbrug Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Vestcenter Kilen Enggård Centret Bakkely Asp Plejecenter 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m 3 /m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.17: Plejehjemmenes vandforbrug Generelt ligger plejehjemmenes vandforbrug på et fornuftigt niveau. Kun Ålkjærsmindes forbrug er lidt over landsgennemsnittes og stigende. Eftersom de fleste plejehjem laver mad kan vandforbruget let variere fra år til år. Vestcenter Kilen har igen i år det laveste vandforbrug pr. m 2 og synes at have stabiliseret forbruget på et niveau pænt under landsgennemsnittets. 14

19 4.3.3 Varmeforbrug Plejehjem Plejehjemmenes varmeforbrug (graddagekorrigeret) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Vestcenter Kilen Enggård Centret Bakkely Asp Plejecenter kwh/m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.18: Plejehjemmenes varmeforbrug (graddagekorrigeret) Som det fremgår af diagram 4.18, ligger plejehjemmenes varmeforbrug igen i år under landsgennemsnittets. Varmeforbruget er faldet en del i forhold til sidste år. Asp Plejecenters forbrug er faldet markant, pga. nyt varmesystem, og har nu det laveste forbrug pr. m 2. Kun Ålkjærsmindes forbrug er steget. 15

20 4.4. Kulturelle bygninger I nedenstående diagrammer 4.19 til 4.21 ses forbrugets udvikling for de kulturelle bygninger. Pga. fejl i aflæsningssystemet har det desværre ikke været muligt at sammenligne Rådhusets forbrug i 2005 med Elforbrug kulturelle bygninger og Rådhus Kulturelle bygningers og Rådhusets elforbrug Rådhus Struer Svømmehal Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved kwh/m 2 /år Forbrug 2003 Forbrug 2004 Forbrug 2005 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Diagram 4.19: Kulturelle bygningers og Rådhusets elforbrug Som det ses af diagram 4.19, så ligger samtlige kulturelle bygningers elforbrug pænt omkring landsgennemsnittets. Struer Biblioteks forbrug er igen stigende, mens det ser ud som om Struer Svømmehal har fået vendt udviklingen. 16

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 2006 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejdspladser. Københavns Kommune er en virksomhed,

Læs mere

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side -regnskab 2014 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2014 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere