Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej"

Transkript

1 Mødereferat Mødetid: 2. juni 2009 kl Mødested: Hammel Rådhus Mødedeltagere: Johnny Lillethorup Referent: Flemming Tinggård Benedikte Krogh Karl Åge Madsen Inge Heegaard Grete Mørch Sørensen John Poulsen ( +1 ) Aksel Rasmussen Birgit Christensen Christian Medom Kirsten Andersen ( +1) Ejgild Kuntz Anne Grete Georgsen Peter de Place Rimmen Brian Carlsen (+1 ) Jørgen Niemann ( +1 ) Boligselskabet Vesterbo Gudenåparkens Grundejerforening Jægervej 7D, Hammel Ringshøj Grundejerforening Grundejerforeningen Skovbrynet Lupinvejens Beboerforening Grundejerforeningen Præstemarken Søften Grunderejerforening Søften Grunderejerforening Grundejerforeningen Malerkrogen Grundejerforeningen Egevænget Grundejerforeningen Anneksvej Grundejerforeningen Solbakken Grundejerforeningen Solbakken Grundejerforeningen Ryttervej Grundejerforeningen Overdrevet Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej Kurt Andreassen Anita Dahl Hansen Carina Lassen Lene Farving Lone Bejder Priya Sangarathas Jytte Bach Carina Lassen, Cowi Cowi Cowi Postadresse: Spildevand og affald Skovvej Hinnerup Tlf juni 2009 Sagsbehandler: Jytte Bach Tlf Personlig henvendelse: Spildevand og affald Torvegade Hammel Sagsnr Dokument nr Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. Referat fra brugergruppemøde den 2. juni 2009 Kurt Andreassen bød velkommen til de fremmødte deltagere. Kurt Andreassen oplyste, at der p.t. er politisk fokus på udvidelse af åbningstiderne på genbrugspladserne. Det vil snarest blive afklaret politisk om der skal åbnes op for en søndagsåbning af en eller flere genbrugspladser. Lone Bejder informerede kort om det kommende affaldsplanarbejde og kommunens ønske om at inddrage brugere af affaldsordningerne før end affaldsplanen skrives. Anita Dahl Hansen, COWI beskrev de lovgivningsmæssige krav der stilles til kommunerne med hensyn til blandt andet affaldsordninger og indsamling af

2 genanvendeligt affald. Kravene har betydning for de ordninger borgere og virksomheder tilbydes af gennemførte en brugerundersøgelse i starten af 2009 for at få et nuanceret billede af brugernes oplevelser af de kommunale ordninger. Jytte Bach fra præsenterede kort hovedpunkterne fra undersøgelsen. Resultatet af brugerundersøgelsen, input fra dette brugermøde og et efterfølgende møde med Dansk Naturfredningsforening vil blive anvendt i den kommende affaldsplanlægning. På mødet blev følgende emner debatteret: Der var enighed blandt deltagerne om, at boligforeninger og grundejerforeninger har forskellige behov og problemstillinger i det daglige. Dagrenovation For boligforeninger er en dagrenovationsordning med sække en arbejdsmiljømæssigt dårlig løsning, mens en sækkeløsning ved den enkelte beboer kan være den bedste løsning hos grundejer- og andelsforeninger med mange ældre beboere. Minicontainere ansås som en uhygiejnisk løsning af nogle, og muligheden for at få sin beholder vasket som en integreret del af indsamlingsordningen blev diskuteret. Der var enighed om, at fællesløsninger som eksempelvis minicontainere ofte medfører at ingen føler ansvar for affaldshåndteringen, og affaldet nemt bliver "herreløst". Der var en oplevelse af de leverede minicontainere er grimme. har i nyt udbud af indsamlingsordningen stillet krav til standarden af minicontainerne. Der efterspørges derfor visionære løsninger på beholderområdet ud over sække/minicontainer standardløsningen - det ses ikke som et problem, at der kan være behov for tilvænning hos beboerne. Det blev anbefalet at andre kommuners erfaringer anvendes når der skal tænkes på alternative løsninger, eksempelvis har Århus og Randers Kommune erfaringer der kan inddrages. Der var forståelse for at affaldsplanen ikke udstikker løsninger, men fastsætter rammer for fremtidige alternative løsninger. Der blev udtrykt ønske om større skraldespande, evt. som de grønne i Århus Kommune. Genanvendeligt affald Generelt var holdningen at en minicontainerløsning genererer mindre frasortering af genanvendeligt affald, hvilket vurderes skyldes et stort tilgængeligt volumen, nemt at bortskaffe affaldet ét sted og en generel manglende ansvarsfølelse for eget affald.

3 Der var derfor en holdning til, at det at etablere affaldsøer som fællesløsning for dagrenovationsaffald og genanvendeligt affald vil være med til at øge genanvendelsen. Der var debat omkring muligheden for at nedgravede containere kunne være en bedre løsning, og om der vil opstå rod omkring den overliggende del af containeren til indkast af affaldet. Holdningen var, at i nogle tilfælde kunne en nedgravet løsning være en fordel, og her kunne det være interessant at inddrage andre kommuners erfaringer. Deltagerne kendte til bobleordningen og anvendte den i vid udstrækning. Der var ønske om at kunne bortskaffe de tomme poser i forbindelse med brugen af boblerne, eksempelvis ved opstilling af lille skraldespand e.l. (findes allerede en del steder) Der var erfaring for at boblerne i Hinnerup tit er overfyldte. Der var enighed om at boblerne - i hvert fald i Hammel - står med passende afstand. Der var også enighed om at der kunne forekomme rod omkring boblerne fra andet affald end til bobleordningen, og derfor vil en skraldespand til tomme poser måske animere til yderligere rod omkring boblerne. Der fremkom det synspunkt, at rodet måske skyldes at der var behov for andre åbningstider på genbrugspladserne. Det sås gerne, at dåser medtages i bobleordningen og i en evt. affaldsø-ordning hos bolig- og beboerforeningerne. Muligheden for at dåseordning indføres svarende til batteriordningen blev drøftet. Der var positiv respons på muligheden for at opsamle flere genanvendelige emballagetyper i boblerne. Holdningerne og behovet for egne affaldsøer/bobler var forskelligt foreningerne imellem, holdningen var dog generelt, at der gerne sås en mulighed for særlige tilkøbsordninger som kan tilpasses individuelt fra forening til forening. Der blev udtrykt ønske om en papirordning som henteordning. Randers Kommune har erfaring for at en henteordning for papir medfører en halvering af mængden af affald i dagrenovationsordningen. Der var ønske om,at der igen tilbydes køb af kompostbeholdere. Genbrugspladserne I juni måned vil der være politisk drøftelse af muligheden for at have søndagsåbent på genbrugspladserne. Generelt var der i kommunen ikke stemning for søndagsåbent i en turnusordning, da dette ikke er til at finde ud af for brugerne. Der var til gengæld ønske om, at åbningstiderne ligger fast hele året rundt. Der var ønske om en ordning for makulering af fortroligt papir. Der var ønske om, at indretningen på genbrugspladserne gøres logisk i forhold til brugernes behov. Specielt Hammel Genbrugsstation blev nævnt i denne forbindelse.

4 Det var generelt kommunens erfaring fra tidligere, at en længere åbningstid om lørdagen ikke medfører flere besøgende. Der vil nok blive åbnet op for modtagelse af asbestpladser på en genbrugsplads i kommunen. er pt. i dialog med Arbejdstilsynet om vilkårene for modtagelse af pladerne. Der var tilfredshed med klunsecontainer og faciliteterne på genbrugspladsen i Hinnerup. Der blev drøftet for og imod 1 stor fælles genbrugsplads kontra flere mindre genbrugspladser. Holdningen var tydeligt, at flere genbrugspladser foretrækkes, og at der gerne betales et øget renovationsgebyr for at alle pladser bevares. Storskrald Der var generelt et godt samarbejde med boligforeningerne omkring ordningen. Der var dog tendens til, at klunsning af det fremsatte affald skabte rod. Der var ønske om, at der indføres en mini-nærgenbrugsplads evt. i skure, så kommunen blot kunne hente storskrald på nærgenbrugspladsen. Her sås der dog gerne individuelle løsninger. Der var ønske om en hyppigere afhentning, 6-10 gange årligt. Det vurderes, at ordningen ikke anvendes i betydelig grad af foreningens beboere, da genbrugspladserne er et bedre alternativ. Ringeordning for farligt affald Ordningen anvendes ikke, da det farlige affald i visse tilfælde er blevet taget med i storskraldsordningen. Hvis ordningen skal anvendes mere, skal indsamlingshyppigheden øges. Information Der sås gerne at affaldskalenderen informerer om særlige lukkedage (eksempelvis 1. maj). Henkastning af affald i naturen ansås som et emne der bør føres kampagne over. Bl.a. ønskes flere affaldsstativer sat op for at mindske henkastning af affald på Engdalsvej. Der var tilfredshed med at et af fokusområderne i affaldsplanen er "unge mennesker" (adfærdsændring i forhold til henkastning af affald), og at henkastning af affald også er et nationalt indsatsområde. Informationsfolder til nye tilflyttere kunne være en mulighed (affaldskalenderen udsendes til nye borgere).

5 Diverse Deltagerne blev opfordret til at komme med flere input til affaldsplanen på Tak for et godt og konstruktivt møde

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Grønt Boligforum. 20.000 kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats

Grønt Boligforum. 20.000 kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats Grønt Boligforum Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 18. årgang nr. 1 marts-april 2015 Dette blad udgives af den grønne guide: Knud Anker Iversen (ansv.). Bladet udsendes 4 gange

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012 1 Referat af ordinær generalforsamling søndag den 18. marts 2012, klokken 10-11.30 For første gang afholdtes generalforsamlingen i Thorasmindes udmærkede lokaler på Laurentsvej nummer 9 i Bagsværd. Lokalerne

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald

Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald 0 ISBN 978-87-92689-59-7 Marts 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer.

Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer. 1 Indhold Rådmanden har ordet 3 Hvorfor fokus på henkastet affald? 4 Indsatsområde 1: Forebyggende arbejde 7 Indsatsområde 2: Synligt partnerskab 9 Indsatsområde 3: Innovative løsninger 10 Indsatsområde

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

BilagØU_121119_pkt.10_01

BilagØU_121119_pkt.10_01 Indkomne høringssvar på hjemmesiden Hvilken genbrugsbeholder-løsning Dato foretrækker du? 20-08-2012 Én stor beholder med fire 20-08-2012 To beholdere med to i 21-08-2012 Én stor beholder med fire Hvor

Læs mere

danskernes holdninger

danskernes holdninger Affald i skov danskernes holdninger Bygningsaffald, Ryegård. 2/3 af danskerne synes der ligger meget affald i skovene. Så godt som alle synes det er et problem, især fordi det er grimt at se på. Kun 2%

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere