STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov"

Transkript

1 STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Lisa Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail Sidste grundskole Specialskole Kommune Sagsbehandler(e) Tlf. nr. og adresser Forsørgelse Evt. behov for botilbud Førtidspension Bor hjemme, uddannelsen skal målrettes bofællesskab UU- og Vejledernavn: (Stempel) Tlf. Mail 1

2 Den unges beskrivelse af sig selv Hvem er jeg? Interesser, fritidsaktiviteter, familie, venner, styrkesider, faglige kompetencer, fritidsjob og andet af interesse Ressourcepersoner Jeg har altid gerne ville arbejde på et kontor. Min mor arbejder selv som sekretær på kontoret i en stor fabrik, og jeg har tit været med hende, når jeg har ferie og hun er på arbejde. Så får jeg lov at hjælpe med kopiering og makulering og mange andre ting. Det synes jeg er sjovt, og så er det nogle rare mennesker at være sammen med.. Derfor har jeg også været i praktik på to forskellige kontorer. På det ene var det lidt kedeligt, fordi der ikke var så meget at lave. Jeg fik hverken lov til at kopiere eller stemple eller de andre ting, som man laver på et kontor, det var mest opvask og sådan noget. Men på det andet fik jeg lov til mange ting, både kopiering og arkivering og bringe post rundt, og sådan et sted vil jeg gerne arbejde. Det er også derfor jeg starter på ungdomsuddannelsen, så jeg kan blive dygtigere til det, der er brug for. Jeg skal f.eks. blive bedre til at læse og skrive. Jeg bor hjemme ved min far og mor sammen med min lillesøster, som går på gymnasiet. Jeg har en storebror, som er flyttet hjemmefra, han studerer på universitetet ovre i København. Han er ikke hjemme så tit. Næsten hver sommer har hele familien været på ferie i udlandet, både charterferie i Spanien og Grækenland og andre steder, men vi har også kørt selv i autocamper. Jeg elsker at rejse og opleve nye steder og mennesker. Vejledningsaktiviteter: Institutionsbesøg, virksomhedsbesøg, praktik, oplevelsespræsentationskurser, introduktionskurser, særligt tilrettelagte brobygningsforløb, o.a. Væsentlige informationer fra grundskolen +10. og evt. 11. klasse. Og derefter Faglige og sociale kompetencer, projekter, begrænsninger, social træning, speciel støtte, prøver, mm Jeg har mange gode venner fra skolen og klubben, især Alice, vi besøger tit hinanden og ser film og hører musik. Vi har også været til koncerter og på Sjølund Festival. Lisa har været på virksomhedsbesøg på et vikarbureau og en detailforretning. Hun har været i tre praktikker, i en børnehave, ved en revisor og i receptionen/kontoret i en stor en-gros virksomhed. Især praktikken i en-gros virksomheden var kendetegnet ved stor motivation og trivsel, og tilbagemeldingen var særdeles positiv i forhold til de sociale og personlige kompetencer, men der blev påpeget nogle faglige områder, som krævede opkvalificering, ikke mindst læse- og skrivefærdigheder, hvis der skulle blive tale om et ansættelsesforhold på et senere tidspunkt. Det er nødvendigt at Lisa kan læse navne og adresser med stor sikkerhed i forhold til arkivering og intern postomdeling. Desuden har virksomheden en forventning om, at Lisa efterhånden lærer at gå ind i de grundliggende funktioner i kalendersystemet og den interne mail.virksomheden har erklæret sig villig til at indgå i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Lisas faglige niveau i dansk og matematik ligger på klasses niveau. Hun kan læse avisoverskrifter, kan med koncentration følge underteksterne på film, hun kan læse smsbeskeder og besvare med ja/nej og korte sætninger. Den funktionelle og faktuelle læsning, at omsætte det læste til begrebs- og forståelsessammenhæng, er i en proces, som viser langsomme, men tydelige fremskridt. 2

3 Lisa anvender Herbor som mail-system, skriver i Word og bruger stave- og grammatikkontrollen aktivt. Hun anvender i begrænset omfang internettet, men er opmærksom på favoritlisten, og kan tilføje nye sider selvstændigt. Lisa er Face book bruger og har nogle faste favoritsider med musik og underholdning, herunder you-tube. Lisa kender de fire regningsarter som grundbegreber, kan lægge sammen og trække fra med tocifrede tal, men benytter sig overvejende af lommeregner. Pengeregning i praksis, d.v.s. i almindelige indkøbssituationer, behersker hun ned til nærmeste krone, og hun har forståelse for almindelige dagligvarers indbyrdes værdi. Lisas udviklingspotentiale bliver i høj grad stimuleret og støttet hjemmefra. Hendes praktiske, personlige kompetencer er på de fleste områder tæt på at være alderssvarende, hun deltager på lige fod og med de øvrige familiemedlemmer i de daglige huslige gøremål, såsom madlavning, indkøb, vask og rengøring. Dog skal hun støttes i planlægning af indkøb og personligt budget. Socialt er Lisa tæt knyttet til sin familie samt en to - tre gode venner, som også er udviklingshæmmede. Men generelt er Lisa god til at tilpasse sig nye sociale omstændigheder, hun er vellidt og afbalanceret med initiativ og godt humør. 2. Afklaringsforløb inden start på STU Aktivitet Undervisning Træning Beskrivelse af aktivitet 12 ugers afklaringsforløb med særlig fokus på afklaring af de kompetencer og kvalifikationer, som retter sig mod Mias fremtidige beskæftigelses-, bo- og fritidsmuligheder. De fremtidige bomuligheder er bofællesskab eller selvstændig bolig med støtte og målet for fritid er at præsentere og introducere hende for nye fritidsaktiviteter ii varierede sociale sammenhæng. Lisas beskæftigelsesønsker er klart defineret som kontormedhjælper, og fra tidligere praktikvirksomhed, som skal medvirke i Lisas uddannelse, er påpeget, at hendes læse- og skrive standpunkt skal højnes. Derfor indgår i afklaringsforløbet den obligatoriske ½ times test i læsning og matematik med henblik på FVU trin 1, som matcher de faglige mindstekrav, der stilles af virksomheden. Desuden skal Lisas IT-kompetencer afklares for at finde niveauet for en kombination af elektronisk kommunikation, dansk og matematikundervisning. Desuden m.h.p. IT som en integreret del af Lisas fritidsliv. Engelskundervisning, undervisningsmateriale Just do it Botræningsopgaver med fokus på selvstændig planlægning 3

4 Praktiske aktiviteter, praktik Muligheder Begrænsninger 14 dages praktik på den virksomhed, som skal medvirke i Lisas uddannelse med ansættelsesperspektiv for øje. Denne praktik skal bl.a. pege på de nødvendige og ønskværdige faglige og personlige kompetencer, som uddannelsen kan udvikle og tilføre. Desuden skal praktikken afklare indhold og omfang af den virksomhedsforlagte undervisning i uddannelsens første år, samt lægge en rettesnor for dette forhold i den resterende del af uddannelsen. At Lisa gennem uddannelsen opkvalificerer de kompetencer, som giver hende mulighed for en ansættelse med løntilskud som kontormedhjælper i den aftalte virksomhed. At Lisa gennem uddannelsen botrænes med fokus på planlægning og en selvstændig dagligdag i egen bolig/bofællesskab. Eksempelvis planlægning af indkøb, budget, hvor meget er der tilovers, når alt er betalt, hvor meget er der mulighed for at spare op til større ting eller ferie. Hvordan planlægges uge, måned, år. ferie, helligdage o.s.v. At Lisa introduceres for fysiske, kreative og musiske fag og gennem interesse og frivillige valg får en bred vifte af muligheder for et aktivt og indholdsrigt fritidsliv. Andet 3. Den unges mål for uddannelsen Overordnet mål: At uddannelsen fører til ansættelse i skånejob som kontormedhjælp og servicemedarbejder i receptionen og kontoret på den virksomhed, der i forvejen er lavet uddannelsesaftale med. At uddannelsen kvalificerer Lisa til en selvstændig boform med støtte eller bofællesskab, afhængig af Lisas kompetencer og egne ønsker. At uddannelsen aktivt og indholdsrigt fritidsliv i varierede sociale sammenhæng. Heri indgår som minimum en ugentlig tilbagevendende idrætsaktivitet. Det kunne være svømning, som Lisa altid har været glad for. Fagligt: Funktionelle dansk- og matematikfærdigheder svarende til FVU trin 1, specifikt relateret til arbejde i reception og på kontor, heri indgår bl.a.: Teknisk faglige mål: - Kopiering og kendskab til kopimaskiners funktioner, påfyldning af papir i printer m.v. - Åbne post og datomærke - Uddeling og indsamling af post - Opfyldning af kontorartikler - Arkivering efter fastlagte retningslinjer - Pakke breve og andet materiale til forsendelse - Holde orden på lager; den rette ting på den rette hylde, tilgængelighed, nummer- og 4

5 alfabetisk orden. - Tage telefoner i en lille omstilling - Receptionsarbejde, herunder kundebetjening og service, f.eks. tilkalde bestemte personer, vise vej, byde på kaffe, når folk venter etc. Funktionel dansk og matematik generelt i forhold til et aktivt fritidsliv. Heri indgår: - IT, mail (Herbor), varedeklarationer, opskrifter, pengeforståelse, budgetlægning, planlægning. Praktiske funktioner specifikt relateret til servicefunktioner på arbejdspladsen: Teknisk faglige mål: - Ergonomi, arbejdsstillinger, fodtøj, beklædning. - Sikkerhed, maskiner, kemikalier. - Lettere kantinearbejde, kaffebrygning m.v. - Holde orden, vande blomster, lettere rengøring o.l. - Købe ind til frugtordning, kaffebord o.l. - Gå til hånde ad hoc for det øvrige personale. Alment faglige mål i forhold til beskæftigelse: - IT-kendskab; styrke nuværende og tilføje nye kompetencer, herunder: Outlooks grundlæggende funktioner, regneark, søgemaskiner m.v. - Selvstændighed; at kunne se og løse arbejdsopgaver på egen hånd. - Omstillingsevne og fleksibilitet; at kunne genkende forskellige arbejdsopgaver og løse dem i forhold til daglige rutiner. - Kvalitetsbevidsthed; at kende og leve op til de kvalitetsstandarder, som støttepersonen eller firmaet har sat for de enkelte opgaver og arbejdsområder. (Datostemplet skal stå det rigtige sted på brevet, må ikke stå på hovedet, der skal lige mange bønner på kaffen hver dag, blomsterne må ikke overvandes o.s.v.) - Serviceminded; have øje for kunders, gæsters og medarbejderes velbefindende og behov indenfor de fastlagte arbejdsområder, f.eks. at byde gæster på kaffe, at tilbyde assistance i pressede situationer, ringe efter en taxa o.s.v. ; i det hele taget være klar til at give en hånd med, hvor der er behov. - Stabilitet; møde til tiden, kende fraværsreglerne, ringe forfald ved sygdom, arbejde stabilt og målrettet, gøre opgaven færdig. Socialt: - Overordnet skal Lisas gode sociale kompetencer styrkes som en implementeret del af de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, der i øvrigt foregår. Desuden skal der knyttes flere sociale bånd udenfor familien i forbindelse udvidelse af fritidsaktiviteter og processen mod egen bolig og selvstændig husførelse. Bl.a. skal venne- og bekendtskabskredsen udvides sideløbende med nye fritidsaktiviteter og de gensidige hensyn, som det kræver at bo i et bofællesskab, såsom fælles standarder for oprydning, rengøring, støj og brug af fælles 5

6 arealer og faciliteter defineres og trænes. Personligt: Styrke planlægning og strukturering af hverdagen i arbejde, bo og fritid, d.v.s.: -transport til og fra arbejde i forhold til vejr og årstider. Cykel eller bus? -planlægning af dag, uge, måned og år i forhold til indkøb, fritidsaktiviteter, ferier, mærkedage, tilbagevendende ugentlige fritidsaktiviteter, særlige begivenheder som f.eks. koncerter, kursusforløb, weekend ture o.s.v. - tilføje nye fritidsaktiviteter, sport, kreativt og musisk individuelt og i positive sociale samspil såsom klub, aftenskole o.l. Disse personlige/faglige mål skal beskrives og evalueres løbende og indgå i processen mod større selvstændighed og selvstændig boform. F. eks. hvilke fritidsaktiviteter og muligheder kan Lisa pege på ved uddannelsens begyndelse, hvor mange er tilført som en mulighed om et halvt år? Hvilke redskaber og metoder anvender Lisa i sin budgetlægning og planlægning ved uddannelsens begyndelse, hvilke skal tilføres i løbet af uddannelsen og hvordan mestrer hun dem, f.eks. kalender, lommeregner, netbank o.s.v. 4. Uddannelsesplan - indhold Beskrivelse Almene del: (udvikling personligt socialt, samfundsfagligt - kommunikation/indsigt/viden, bo - undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi, kendskab til det offentliges tilbud og uddannelsesmæssige hjælpemidler.) Undervisning i funktionel og faktuel skriftlig og mundtlig dansk relateret til arbejds- og fritidslivet. Heri indgår FVU trin 1 i læsning og matematik, begge af 60 timers varighed. Undervisningen skal i høj grad tage udgangspunkt i konkrete arbejdsområder, der beskrives i samråd med og med udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som Lisa får i uddannelsesvirksomheden, f.eks. sikkerhedsforskrifter, læse opslagsog orienteringstavler, læse og skrive beskeder, gå ind i og læse kalender, telefonoversigter, køreplaner, indkøbssedler o.s.v. Boundervisning og botræning, heri indgår økonomi og budget, hvad har jeg i hånden efter skat, faste udgifter pr. uge, måned, år, uventede nødvendige udgifter, hvad kunne det dreje sig om, hvor meget er der brug for? Opsparing, hvor meget, til hvad? Hvad koster det at rejse på ferie, hvordan skal der prioriteres m.v. Samfundsorientering, arbejdsmarkedskendskab. Folketing, partier, regering, retsvæsen, politi, Hvad går min skat til, ret og pligt, offentlige muligheder som bibliotek, borgerservice, læge, hospital og 6

7 sundhedsvæsen, nødvendige og mulige forsikringer, sammenhæng mellem beskæftigelse og samfundsøkonomi, den enkelte virksomheds, herunder den konkrete uddannelsesvirksomheds funktion og nødvendighed i en samfundsmæssig helhed o.s.v. Specifikke del. (udvikling af interesser, evner, særlige færdigheder, fritidsaktiviteter, forberedelse til beskæftigelse, virksomheds og institutionsbesøg, arbejdsmarkedsforhold og praktikforberedelse.) Praktiske del (praktiske aktiviteter og praktik) Engelsk på begynderniveau, Just do it, m.h.p. at lære tal, ugedage, måneder, enkle udtryk som Hello/Goodbye, Yes/no, Thank you, just a moment/minute, please m.v. Infrastrukturen på et kontor med udgangspunkt i den specifikke uddannelsesvirksomhed. Samarbejdsrelationer, forretningsgange, organisation, ansvars- og kompetenceområder m.v. Personlige forudsætninger for at varetage medhjælper funktionerne på et kontor. Se overordnede almene og personlige mål. Præsentation af fritidsmuligheder som kan supplere de nuværende og give flere valg såvel socialt som interesseorienteret. Bo- undervisning og husholdning med vægt på struktur og planlægning. Den almene undervisningsdel kobles så vidt muligt til den praktiske. Virksomhedsforlagt undervisning som kontor- og servicemedhjælper i på forhånd aftalt virksomhed, som går ind i undervisningen med ekstern underviser og støtteperson. Der kan i den forbindelse blive tale om særligt tilrettelagte erhvervsskoleforløb målrettet de faglige funktioner, der er tilknyttet jobbet, som beskrevet ovenfor. 5. Uddannelsens delelementer: Uddannelsesdel nr. 1 Af 1 i alt 3 :uddannelsesdele UDDANNELSESSTED Skole /praktikvært m.m. Start og slutdato Navn, adresse, telefonnummer STU- uddannelsescenter, x-købing VUC, x-købing En-grosvirksomheden yy, reception og kontor Antal uger i alt: 52 inkl. ferie Antal kalenderuger i alt: Kontaktperson/ Oplæringsansvarlig Personlige, sociale og faglige mål for denne uddannelsesdel (delmål og planlagt progression ) Navn og telefonnummer Fagligt: - At Lisa arbejder frem mod en beskæftigelse som kontor- og servicemedhjælper i en-gros virksomheden YY. - opnår basisviden teoretisk og praktisk om arbejdsområdet, de kontor- og servicerelaterede funktioner, der er tilknyttet hendes jobfunktion, arbejdsrytme, samarbejdsrelationer og organisation. - Samfundsorientering og arbejdsmarkedskendskab for at højne den almene forståelse af en borgers rettigheder og pligter samt forstå de erhvervs- og økonomiske aspekter 7

8 af beskæftigelse på nationalt og personligt plan. F.eks. hvorfor skal man betale skat, hvad betyder beskæftigelsessituationen for landet og den enkelte, hvordan er de forskellige erhverv afhængige af hinanden, herunder den konkrete virksomhed. - Danskundervisning, herunder FVU læseundervisning trin 1, for at højne niveauet til minimum virksomhedens mindstekrav. Undervisningen skal tage udgangspunkt i praktiske, motiverende sammenhænge, bl.a. IT, telefoni, sms og andre elektroniske medier. Officielle skrivelser, dag- og ugeblade, undertekster på film, køreplaner, m.v. kan ligeledes bruges i sammenhæng med Lisas dagligdag og interesser. Desuden skal undervisningen - ikke mindst i den virksomhedsforlagte undervisning - tage udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som Lisa får i uddannelsesvirksomheden, f.eks. sikkerhedsforskrifter, læse opslags- og orienteringstavler, læse og skrive beskeder, gå ind i og læse kalender, telefonoversigter, køreplaner, indkøbssedler, instruktioner o.s.v. - Regning, herunder FVU trin 1, for at højne niveauet til minimum virksomhedens mindstekrav. I øvrigt indgår overslagsregning, pengeregning, de fire regnearter, lommeregner, budget, praktiske regnestykker som relaterer til jobbet og som typisk vil foregå som en del af den virksomhedsforlagte undervisning, f.eks. daglige indkøbsopgaver, hvor meget koster det, indkøb af antal i forhold personale, kalender og dato og tidsregning, hvor lang tid varer en opgave i forhold til samlet planlægning o.s.v. Socialt: Lisa er som nævnt socialt velfungerende. Det sociale mål for denne del af uddannelsen er rettet mod større selvstændighed og flere sociale relationer udenfor familien. Metoden er bl.a. deltagelse i nye fritidsaktiviteter af kreativ, musisk og sportslig karakter, som kan udvide Lisas sociale netværk. Se personligt. Uddannelsesdelens indhold Fag, linie, hold, arbejdsområder og funktioner Almene og specifikke elementer Personligt: Planlægning og strukturering af hverdagen i arbejde, bo og fritid, herunder: - brug af kalender og regneark - budgetlægning - afdække og afprøve aktiviteter, som kan give en meningsfuld og varieret fritid. - - Funktionel dansk på minimum FVU trin 1 niveau - Funktionel regning på minimum FVU trin 1 niveau. - Samfundsorientering og arbejdsmarkedskendskab - Kreative og musiske fag som holdundervisning. - Idræt, boldspil, gymnastik o.l. på hold. - Praktikvejledning målrettet jobbet som kontor- og servicemedhjælper 8

9 Fritidsaktiviteter målsætning At Lisa udvider sine interesseområder og valgmuligheder bl.a. på baggrund af de muligheder, hun bliver præsenteret for i uddannelsen. Evt. tilhørende boform - målsætning Antal timer i alt pr. uge (60 min.) Uddannelsesaftale aftalt? Dato indgået Hvis nej, hvornår(dato) Aftalt pris Behov for specialpædagogisk støtte Forsørgelsesgrundlag (denne udd.del) Vejledning/opfølgning UU Uddannelsen sigter mod, at Lisa flytter i egen bolig/bofællesskab i løbet af eller ved slutningen af uddannelsen Min.28 timer pr,uge Aftale indgået med STU-center d Desuden er indgået aftale med En-gros firmaet YY om indledende praktik, som skal være rettesnor for balancen mellem efterfølgende virksomhedsforlagt undervisning og øvrig undervisning. Der er lavet aftale med VUC X-købing om ½ times indledende test i afklaringsfasen august 09 med henblik på FVU trin 1 i læsning og matematik. Fast kontaktperson og fast lærer og støtteperson i virksomhedsforlagt undervisning Førtidspension Samtale mellem UU-vejleder, kontaktlærer, virksomhedsforlagt underviser og Lisa efter behov. Virksomhedsforlagt undervisning skal være planlagt, målbar og fremadskridende og godkendes inden etablering samt følges op og evalueres 6. Uddannelsesplan (oversigt) *) Uddannelsesaftale indgået eller optaget på skole Fra til Uddannelseselementer - Skoler/virksomheder Udd.del 1 Udd.del 2 STU-center, X-købing VUC, X-købing Praktik og virksomhedsforlagt undervisning i virksomheden YY 2 dage om ugen STU-center, X-købing VUC, X-købing Virksomhedsforlagt undervisning i virksomheden YY 3 dage om ugen og en sammenhængende måned Kontaktperson/oplæringsansvarlig navn og telefonnummer Aftale indgået*, sæt X Antal uger Xx x 26 inkl. ferie Xx x 26 9

10 Udd.del 3 Udd.del 4 Udd.del STU-center, X-købing, 2 dage om ugen Virksomhedsforlagt undervisning i virksomheden YY, 3 dage om ugen og 2 sammenhængende måneder Særligt tilrettelagt faglige kurser Virksomhedsforlagt undervisning i virksomheden YY. Længere sammenhængende periode, f.eks. 3 måneder. STU-center, X-købing Særligt tilrettelagt faglige kurser 3 måneders højskoleophold med fokus på bo og fritid Virksomhedsforlagt undervisning i virksomheden YY STU-center X-købing I alt antal Uger: 156 Forslag til vejledningssamtaler generelt: (løbende opfølgning af den uddannelsesansvarlige institution på hele uddannelsesforløbet) Opfølgningssamtale 2 gange årligt mellem Lisa, uddannelsesinstitution og UU-vejleder. Ekstern underviser og støtteperson inddrages i disse. Den unges bemærkninger: Lisa er meget tilfreds med planen, selvom hun ikke har tænkt så meget på det med at flytte hjemmefra. Men to af hendes bedste venner er allerede flyttet hjemmefra og Lisa synes egentlig at det kunne være spændende. Men det vigtigste er, at hun får mulighed for at arbejde med det, hun allermest ønsker sig: Kontor. Forældre/Værges bemærkninger Lisas bifalder planen og finder ideen om et højskoleophold i slutningen af uddannelsen for rigtig fornuftig. Den mulighed havde de ikke tænkt på, før de drøftede planen med UUvejlederen. De er klar til at følge op og støtte og hjælpe Lisa i hendes uddannelse, ikke mindst i forhold til faglige discipliner som dansk og regning, der kræver en koncentreret indsats. Men de er fortrøstningsfulde, for Lisa er meget målrettet og motiveret, og hun har 10

11 gjort stadige faglige fremskridt. Vejlederens bemærkninger De to sidste år af ungdomsuddannelsen er kun beskrevet som en overordnet ramme, da planen skal justeres mindst en gang om året, og det kan meget vel vise sig, at den virksomhedsforlagte undervisning kommer til at fylde endnu mere end det skitserede. Generelle bemærkninger Dato Elevens underskrift: Lisa Dato Hjemmets underskrift (hvis den unge er under 18 år): Dato UU -vejlederens underskrift: Ønskes det eventuelt at klage over visitationsudvalgets afgørelser, skal dette ske inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal i givet fald sendes til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Snarregade 10A, 1205 København K 11

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Mia Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail Sidste

Læs mere

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Kristian Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail

Læs mere

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Efternavn Lars Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail Sidste

Læs mere

Rosenkilde Ungdomsuddannelse

Rosenkilde Ungdomsuddannelse Rosenkilde Ungdomsuddannelse -et sikkert valg! STU Særlig tilrettelagt Uddannelse USB Unge med Særlige Behov Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Indholdsfortegnelse Indledning... 5

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Horsens Hedensted Vejle Beder Fredericia Kolding Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge.... 4 Inden du beslutter dig.... 5 Hvad

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Præsentation af projekt Glad Mad

Præsentation af projekt Glad Mad 3. maj 2010 Denne evaluering er udarbejdet af projektkonsulent Selena Forchhammer Thønnings og projektmedarbejder Kristine Pedersen, fra Videns-og Formidlingsenheden (VIFO), Kommunikationscentret i Hillerød

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Anne Kofod og Jens Christian Nielsen. Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv

Anne Kofod og Jens Christian Nielsen. Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv Anne Kofod og Jens Christian Nielsen Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv Center for Ungdomsforskning 2006 Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv Center for Ungdomsforskning 2006 FORORD Hermed

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere