STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR DECEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR DECEMBER 2007 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfond INDHOLDSFORTEGNELSE Fondens styrelse og administration s. 2 Beretning fra bestyrelsen s. 8 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg s. 9 Uddelinger udvalget for kunst i det offentlige rum s. 13 Uddelinger indkøbs- og legatudvalget s. 15 Indkøbte værker s. 22 Beretning fra litteraturudvalget s. 27 Uddelinger s. 30 Beretning fra tonekunstudvalgene s. 35 Uddelinger udvalget for den klassiske musik s. 39 Uddelinger udvalget for den rytmiske musik s. 44 Fællesuddelinger s. 51 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget s. 52 Uddelinger s. 55 Indkøbte værker s. 58 Beretning fra arkitekturudvalget s. 61 Uddelinger s. 63 Beretning fra film- og scenekunstudvalget s. 65 Uddelinger s. 66 Ligebehandlingsanalyse s. 70 Livsvarige ydelser s. 73 Indstillinger til livsvarige ydelser s. 73 Modtagere af livsvarige ydelser s. 73 Regnskab for finansåret 2007 s. 76 1

2 FONDENS STYRELSE OG ADMINISTRATION Repræsentantskabet for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2009 Rådmand Søren Møller, formand Udpeget af kulturministeren Direktør Uffe Elbæk Udpeget af Det Radikale Venstre Folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen indtil november 2007 Udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Mogens Jensen Udpeget af Socialdemokraterne Folketingsmedlem Jens Rohde indtil marts 2006 Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby fra marts 2006 Udpeget af partiet Venstre Folketingsmedlem Ole Sohn indtil november 2006 Folketingsmedlem Holger K. Nielsen fra november 2006 Udpeget af Socialistisk Folkeparti Borgerrepræsentationsmedlem Louise Frevert Udpeget af Dansk Folkeparti Byrådsmedlem Anna Rytter fra marts 2006 Udpeget af Enhedslisten Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark (indtil 31. december 2006) Viceborgmester Jytte Frijs Udpeget af Kommunernes Landsforening Byrådsmedlem Bo Fibiger fra november 2007 Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Anne Borup Udpeget af de humanistiske fakulteter 2

3 Lektor, mag.art. Rune Gade Udpeget af de humanistiske fakulteter Lektor, cand.mag. Ansa Lønstrup Udpeget af de humanistiske fakulteter Billedhugger Thomas Bang Udpeget af Akademiraadet Arkitekt Bo Wermuth Frederiksen Udpeget af Akademiraadet Maler Jytte Rex Udpeget af Akademiraadet Forfatter Thomas Harder Udpeget af forfatterforeningerne Forfatter Maj-Britt Willumsen Udpeget af forfatterforeningerne Manuskriptforfatter Camilla Hübbe Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Peter Laugesen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Pia Tafdrup Udpeget af Det Danske Akademi Komponist Eva Noer Kondrup Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist Svend Aaquist Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist, docent Hans Abrahamsen indtil april 2007 Professor Morten Zeuthen fra maj 2007 Udpeget af musikkonservatorierne Komponist og sangskriver Franka Abrahamsen Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer 3

4 Komponist Torben Edvard Kjær Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist og tekstforfatter Sascha Dupont Udpeget af Danske Populærautorer Maler og billedhugger Hans Christian Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Keramiker Ann Lilja indtil april 2007 Guldsmed Ulrik Jungersen fra maj 2007 Udpeget af Danske Kunsthåndværkere Billedkunstner Jane Balsgaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Jesper Fabricius Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Karen Kjær Laursen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Cand.arch. Lise Vejse Klint Udpeget af Danske Designere Arkitekt MAA Søren Bøgh Udpeget af Akademisk Arkitektforening Overbibliotekar Lone Thaarup indtil november 2006 Administrationschef Erna Reutzer fra november 2006 Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Scenograf Bjarne v.h.h. Solberg Udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Ekstern lektor, ph.d. Karen Vedel Udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Filminstruktør Ebbe Nyvold indtil april

5 Filminstruktør Ulla Boje Rasmussen fra maj 2007 Udpeget af Danske Filminstruktører Bestyrelsen for 2007 Arkitekt Christoffer Harlang, formand Maler, professor Jesper Christiansen, næstformand Komponist, direktør Erik Bach Instruktør Ole Bornedal Forfatter, journalist Bo Green Jensen Grafiker Mia Okkels Udvalgene for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007 Udvalget for kunst i det offentlige rum Maler, professor Jesper Christiansen, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekt Poul Ingemann Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Jørgen Carlo Larsen Udpeget af repræsentantskabet Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Maler, professor Jesper Christiansen, formand Udpeget af kulturministeren Billedkunstner Anette Harboe Flensburg Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Sophia Kalkau Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatter og journalist Bo Green Jensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Anne Marie Ejrnæs Udpeget af repræsentantskabet Professor Henk van der Liet Udpeget af kulturministeren 5

6 Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist, direktør Erik Bach, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Niels Marthinsen Udpeget af repræsentantskabet Komponist Jens Wilhelm Pedersen - Fuzzy Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponist, direktør Erik Bach, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Harald Haugaard Udpeget af repræsentantskabet Komponist Susi Hyldgaard Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og designudvalget Grafisk designer Mia Okkels, formand Udpeget af repræsentantskabet Væver Kirsten Nissen Udpeget af repræsentantskabet Professor Kerstin Wickman Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Christoffer Harlang, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Johan Celsing Udpeget af kulturministeren Arkitekt Signe Cold Udpeget af repræsentantskabet Film- og scenekunstudvalget Instruktør Ole Bornedal, formand 6

7 Udpeget af kulturministeren Scenograf Nina Flagstad Udpeget af repræsentantskabet Instruktør Alexa Ther Udpeget af repræsentantskabet Statens Kunstfonds sekretariatsopgaver varetages af Kunststyrelsen Vibeke Jakobsen, sekretariatschef bestyrelsen, repræsentantskabet, udvalget for kunst i det offentlige rum, livsvarige kunstnerydelser, tværgående opgaver generelt Birgitte Jensen, afdelingsleder Jesper Smed Jensen, fuldmægtig Nina Leppänen, akademisk medarbejder Anette Østerby, centerchef, billedkunstcenter - det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg, arkitekturudvalget, kunsthåndværk- og designudvalget Claus Bohne, registrator Vibeke Friis-Jensen, fuldmægtig Christina Stenka Hellfach, fuldmægtig Inger Krogh, fuldmægtig Marianne Kruchow, centerchef, litteraturcenter litteraturudvalget Anne-Marie Rasmussen, fuldmægtig Henrik Wenzel Andreasen, centerchef, musikcenter tonekunstudvalgene for klassisk og rytmisk musik Hanne Holdt Madsen, fuldmægtig Vibeke True, centerchef, scenekunstcenter udvalget for film og scenekunst Ann Berit Sourial, fuldmægtig Fondens adresse Statens Kunstfond H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Mail Hjemmeside 7

8 BERETNING FRA BESTYRELSEN Bestyrelsens tredje år er også dens sidste, og det er derfor nærliggende at se årets gerninger i det lys. Og dermed forsøge at svare på det spørgsmål, som alle må stille sig selv ved en periodes afslutning: Hvordan gik det så, og nåede vi det, vi ville? Det korte svar er både et ja og et nej. Det lidt længere følger her. Allerede ved bestyrelsens første møde i 2005 blev der skabt enighed om, at blandt bestyrelsens vigtigste udfordringer var ønsket om at skaffe bedre ordninger for tildelingen af de livsvarige ydelser. Bestyrelsen har i alle tre år forsøgt at finde forbedringsmuligheder i form af flere ydelser til de kunstarter, der i dag er urimeligt underrepræsenteret. Indenfor områderne kunsthåndværk og design, musik, arkitektur samt film- og scenekunst mangler der sammenhæng mellem antallet af livsvarige ydelser til fordeling og antallet af markante og betydningsfulde kunstnere. Hvor antallet af livsvarige ydelser til billedkunstnere og forfattere forekommer at være acceptabelt, er antallet til de øvrige områder efter bestyrelsens opfattelse skæv og uden fundering i virkeligheden. Samtidig er det bestyrelsens opfattelse, at ydelsesstørrelsen generelt er for lav, og at den heller ikke her reflekterer de faktiske forhold. Derfor har bestyrelsen også her ønsket forbedringer. Vi har blandt andet gennem et møde med Folketingets Kulturudvalg arbejdet for at ændre den politiske forudsætning, at en forbedring af ordningen kun kan ske indenfor de økonomiske rammer af den nugældende ordning. Bestyrelsen har også drøftet spørgsmålet med kulturministeren, der er opmærksom på problemet. Men nogen endelig løsning af problemet, har vi ikke nået. Bestyrelsen tillægger tildelingerne af treårige arbejdsstipendier stor betydning for udviklingen af dansk kunst. De treårige arbejdsstipendier gives først og fremmest til yngre kunstnere, der i deres hidtidige virke har vist så bemærkelsesværdige og løfterige kunstneriske resultater, at et treårigt økonomisk frirum kan begrundes. I 2007 modtog i alt 30 kunstnere Statens Kunstfonds treårige stipendium på tre gange kr. ved vor årlige stipendiefest, i år afholdt på det store grønne gulv i forhallen på H.C. Andersens Boulevard. Festen er en markering af ung dansk kunst og af kunstfondens meget store samlede investering i unge kunstnere. Pressens interesse for legatmodtagerne var også i 2007 markant større end tidligere, og det er der grund til at glæde sig over. I forbindelse med offentliggørelsen rejste flere aviser spørgsmålet om, hvilken sikkerhed Statens Kunstfond havde for sin investering, og der fulgte en debat om nytten af kontrol og aftaler og på forhånd aftalte resultater. Det var bestyrelsens holdning, at ordningen, der er baseret på en grad af tillid mellem ansøgeren og kunstfonden, fungerer fint, og at det netop er i overensstemmelse med såvel kunstens væsen som kunstfondens formål, at kunstneren selv definerer sit spillerum for sine aktiviteter i de tre år stipendiet rækker. Debatten om Statens Kunstfond åbnede for et tilbagevendende spørgsmål om vore aktiviteter, nemlig om det er muligt og ønskeligt at de otte udvalg konkretiserer vurderingsgrundlaget og retningslinjerne for sit bedømmelsesarbejde. Ønsket om at skabe større gennemsigtighed i fondens tildelingskriterier er forståeligt, men ikke altid foreneligt med vort virke. En meget entydig skematik kommer meget hurtigt til kort for såvel de skiftende udvalgs præferencer som for udviklingen i kunsten. Til gengæld har vi søgt at skabe så megen åbenhed om vore aktiviteter og om de resultater, der bliver skabt. Udvalget for kunst i det offentlige rum er på vej med en guide til kunsten ude i det offentlige rum, udvalget for kunsthåndværk og design har åbnet for Smykkeskrinet, en låneordning af smykker til brug ved offentlige begivenheder, og arkitekturudvalget har produceret en logbog, der skildrer udvalgets arbejde og viser eksempler fra legatmodtagernes arbejder. Bestyrelsen overvejede også muligheden for at få lavet en række filmportrætter af danske kunstnere, der mod- 8

9 tager livsvarige ydelser. Projektets tidsmæssige udstrækning og økonomi gjorde det umuligt for den siddende bestyrelse at realisere projektet, men ideen er hermed givet videre Formandskabet for Kunstrådet og Statens Kunstfonds bestyrelse har afholdt en række møder, hvor især arbejdsfordelingen mellem fond og råd på scenekunstområdet og musikområdet endeligt er blevet bragt på plads. Tilliden til dansk kunst og forventningen til den er i dag meget stor. Det håber vi også gælder for Statens Kunstfond. I hvert fald viser brugertilfredshedsundersøgelsen, som blev gennemført i årets sidste måneder en generel tilfredshed med fondens virke og tillid til dens beslutninger. I betragtning af det meget store antal afslag som tremandsudvalgene må meddele, er det bemærkelsesværdigt, at 65 % af de adspurgte i undersøgelsen overordnet set er tilfredse med det arbejde, udvalgene laver. Bestyrelsen har alt i alt grund til at være tilfreds med undersøgelsens resultater. Vi håber, at vi afleverer Statens Kunstfond i en god stand. Vi tror selv, at vi har skærpet Statens Kunstfonds selvstændige identitet og markante placering i dansk kulturliv. Og vi håber, at vi har forstået at balancere imellem at forny og fastholde en fond, som man kommer til at holde rigtig meget af. CHRISTOFFER HARLANG / FORMAND BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG De to billedkunstneriske udvalg takker af efter tre års arbejde. Det har været en periode, hvor den danske billedkunstverden har været under kraftig udvikling og forandring, og det har været et stort privilegium at kunne følge med på så nært hold, som man gør igennem fondsarbejdet. Statens Kunstfonds sekretariat er i samme periode flyttet til H. C. Andersens Boulevard sammen med Kunstrådet og Kunststyrelsen, og man har efterhånden lært at bruge de mange muligheder og faciliteter, som det store hus byder på. Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2007 endnu engang måtte sande, at der er stor grøde, aktivitet og produktivitet på billedkunstscenen med deraf følgende høje krav til både udøvere og mennesker, der arbejder med (billed)kunsten i det hele taget. Kunstscenen er under stadig omforandring, de etablerede Charlottenborg-sammenslutninger har måttet finde nye veje efter omstruktureringen og etableringen af den nye kunsthal. De skal i den kommende tid finde deres nye platforme at stå på. Flere af dem har rykket aktiviteterne ud over den københavnske indre byradius, og i de kommende år skal de agere i en ny og anderledes kontekst. Dette falder godt i tråd med, at mange af de kendte kunstnersammenslutninger under alle omstændigheder er i en selvransagelsens tid, både kunstnerisk og økonomisk. Men også mange nye udstillingsinitiativer er dukket op. Billedkunstnerne har på tværs af alder og genrer i løbet af de tre år demonstreret deres store evne til at arbejde i mange og nye og overraskende sammen- 9

10 hænge. Skulpturi.dk, som er dukket op for nylig, er et fantastisk initiativ, der rummer både egentlig kunstnerisk samarbejde og kuratering af udstillingsprojekter. Man kan forhåbentlig få sat mere opmærksomhed på skulptur, installationskunst og de mere tværgående medier, som i disse år er i rasende udvikling. (Disse medier høster i forhold til dele af malerimarkedet ikke nær den offentlige anerkendelse og kommercielle opmærksomhed, som det høje kvalitative niveau berettiger til) har også budt på en række interessante og vægtige separatudstillinger på både den etablerede galleriscene og på en række af de nyere gallerier, men også store institutioner som Glyptoteket, Kunstindustrimuseet og Gl. Strand har haft mod til at vise både unge og ældre kunstnere med udfordrende og spektakulære udstillinger. Selvom det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg er et af de rige udvalg inden for Statens Kunstfond, så er det langtfra tilstrækkeligt til, at udvalget kan honorere de mange værker og de mange nye kunstneriske initiativer. Indkøbs- og legatudvalget har på ingen måde haft vanskeligt ved at få brugt de økonomiske midler, der var sat af til arbejdet. Det store aktivitets- og kvalitetsniveau afspejles naturligvis også i de mange legatansøgninger, udvalget har modtaget. Indkøbs- og legatudvalget modtog i år 685 ansøgninger. Syv ansøgere fik et treårigt arbejdsstipendium. De syv modtagere i 2007 var Anders Bonnesen, Jytte Høy, Frans Jacobi, Eske Kath, Søren Lose, Michael Mørk og Tina Maria Nielsen. Anders Bonnesen modtog et treårigt arbejdsstipendium for sit arbejde med stoflige, sære og bizarre objekter på en lang række særdeles seværdige skulpturudstillinger. For Bonnesen er skulpturen en måde at orientere sig og reflektere på. Man er fristet til at tro, at det er hans måde at trække vejret på. Han forskyder, forskubber, makulerer og hækler materialer, form, stof og indhold, alt imens skulpturen og vores begreber om den bliver revitaliseret. Jytte Høy modtog treårigt arbejdsstipendium for sin kunst, der er baseret på analytiske eksperimenter. Finurligt begår hun kunstnerisk grundforskning på højeste plan. Med stor konsekvens undersøger hun strukturer og systemer af meget forskellig art. Den konceptuelle bestræbelse står centralt hos Jytte Høy, hvis undersøgelser har været rettet mod objekters sindrige relationer, billeders strukturelle opbygning, tankeassociationer skæve spring og sprog. Den kunstneriske produktion er omfangsrig, udstillingslisten lang. Frans Jacobi modtog et treårigt arbejdsstipendium for som billedhugger at have taget turen fra 80 er cool skulptur med naturromantisk touch til hardcore politisk performanceudtryk. Frans Jacobis arbejde bevidner en rastløs søgen efter at finde det sted, hvorfra han kan tale klarest, hvad enten det gælder en dagsaktuel politisk agenda eller temaer af eksistentiel art. Frans Jacobi har med en bred vifte af intense udsagn længe været en markant medspiller på kunstscenen. Eske Kath hører til den unge generation af malere, der ikke har ladet sig hæmme af forudsigelser om, at malerimediet er i krise. Ikke fordi malerierne ikke bevidner selvreflektion og overvejelser om både indhold og metode, men fordi de udstråler en konsekvent beslutsomhed og ambition om at gøre sig gældende som et 10

11 meningsfuldt ikon. Billederne går i dialog både med den tunge tradition, den moderne erfaringsverden og forestillinger om fremtiden. Med titler som Burning House og Shaking Mountain er der ikke så lidt dommedagsprofeti og katastrofealarm i de dynamiske og farvestrålende billeder. Lige meget hvor artikuleret sammenbruddet fremstilles og bliver et objekt, så peger det tilbage på en reel og mere subjektiv katastrofeangst. Hele dette paradoksale felt spændes ud i Eske Kaths malerier. Søren Lose modtog treårigt arbejdsstipendium for at have placeret sig som en markant udfordrer og fornyer af det fotografiske medie. Gennem brug af gamle, fundne film og fotografier har Søren Lose skubbet til og udvidet feltet for kunstfotografi. Uskyldige, banale feriesnapshots manipuleres til underfundige optrin. Søren Lose har sin egen stille skæve tone, med hvilken han har formået at skabe et spændingsfelt mellem fortid og nutid, og mellem fiktion og virkelighed. Søren Loses kunstneriske produktion er omfangsrig, udstillingerne og kommende projekter er ambitiøse. Michael Mørk modtog et treårigt arbejdsstipendium for sin uortodokse måde at behandle malerimediet på, hvor han på én gang forener arkitektur, skulptur og maleri. Michael Mørks arbejder beskæftiger sig med maleriets fysiske grænser og muligheder. Han skaber billedmæssige selvmodsigelser, når han forvandler noget, der ligner en ikea-brugsanvisning til et tredimensionelt virkeligt objekt. I hans arbejde med geometriske former og farver er der en smittende entusiasme og tro på, at det rene visuelle budskab kan sætte en stærk erkendelses- og følelsesmæssig reaktion i gang hos beskueren. Tina Maria Nielsen fik treårigt arbejdsstipendium for med sine værker at undersøge de grundliggende forhold for, hvordan kroppen i samspil med skulptur kan skabe ny erkendelse af, hvad illusion og skulpturel materialitet kan afstedkomme. Kendetegnende for Tina Maria Nielsen er, at hun viser os genkendelige objekter. Det kan være gipsafstøbninger af flyttekasser, paller eller sække, der bliver så tunge, at de er umulige at flytte. Alligevel udstråler hendes skulpturer en optimistisk flytteparathed. Denne parathed er et vigtigt og poetisk element i hendes værker, som forvandler flygtighed, foreløbighed og fravær til monumentale begreber. Det er med dette arbejde, at Tina Maria Nielsen har placeret sig som en vigtig skikkelse på den danske billedhuggerscene. Udvalget for kunst i det offentlige rum har ligeledes haft et overordentligt travlt afslutningsår - for at udvalgets mange tiltag har kunnet blive realiseret og effektueret. Udvalgets igangværende registrering af Statens Kunstfonds samlede samling af offentlige udsmykninger er under stadig opbygning. Registreringen bliver offentliggjort på internettet i forbindelse med portalen kunst.dk. Desværre har udvalgets store ønske om udover netpubliceringen at kunne publicere samlingen i bogform ikke været økonomisk mulig at realisere i dette udvalgs arbejdsperiode. Det er udvalgets håb, at man i fremtiden vil følge op på sagen, da det er et behov, vi har hørt fra mange forskellige sider i kunstmiljøet. Af årets mange kunstopgaver, som vi glæder os over er på vej og sat i værk, og som vi ser forventningsfuldt frem til fuldførelsen af, skal her blot kort beskrives de tre projekter, som hoved og hjerte er netop nu er fuldt af fordi skitser og forslag er blevet godkendt til udførelse inden for den sidste måned af udvalgets arbejdsperiode. De tre projekter viser samtidig lidt om mangfoldigheden i udvalgets arbejde og vores forskelligartede 11

12 muligheder for at gå til arbejdet. Kort før vores fratræden var det en stor glæde for udvalget, at man med Danmarks Radio fik besluttet at placere et værk foran DR Byen af den tyske kunstnergruppe Inges Idee. Værket bliver et næsten 6 meter langt og 3 ½ meter højt rustfrit stålæg med en 19 meter høj antenne. Det spejlende æg vil på smukkeste vis komme til at reflektere de nuværende og kommende omgivelser foran DR Byen. Jean Nouvels flimrende koncertsal vil om natten fremstå som en helt ny form for struktur i æggets buede form. I dagtimerne vil himlen blive trukket ned gennem den høje antenne og blive reflekteret som en form for hvælving, der vil kommentere DR Byens facade af sorte kasser og hvide søjler på en overraskende og omskiftelig måde - alt afhængigt af vejr og lys. Hvad der kommer til at ske på DR Byens naboareal, hvor en ny bygning til Rigsarkivet skulle have ligget, vides ikke. Ægget vil blive et tegn på den kommende fremtid og den nuværende selvrefleksion, som en kulturskabende virksomhed som DR altid vil have brug for. Samtidig vil refleksionerne og spejlingerne placere skulpturen imellem fiktion og virkelighed på en kompleks og nutidig måde. For udvalget for kunst i det offentlige rum har det været af stor betydning, at det kunstværk, som skulle placeres foran DR Byen kunne supplere den skulpturakse, der går langs metrolinjen ind mod centrum med værker af Hein Heinsen, Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby - på en både kvalitativ og åben måde. Det andet netop afgjorte projekt vil blive placeret i Naviair, Flyvesikringstjenesten i den vestlige del af Kastrup lufthavnsområde. I forbindelse med opførelse af et nyt kontroltårn i Københavns Lufthavn og udvidelse af kontrolrum mv. i Naviairhuset har udvalget ønsket at gå ind i de store kontorlandskaber og har sammen med Naviair bedt otte kunstnere om at skabe otte keramikskulpturer i menneskehøj skala, som kan placeres rundt omkring på arbejdspladsen. Valget faldt på keramik for få skabt et markant og tydeligt udtryk i de ellers noget ensartede kontorlandskaber. De otte kunstnere er Peter Carlsen, Simon Grimm, Jytte Høy, Marianne Jørgensen, Eske Kath, Lene Adler Petersen, Elisabeth Toubro og Kirstine Vaaben, som alle tidligere i større eller mindre omfang har beskæftiget sig med keramisk skulptur. Ved skitsepræsentationen var det tydeligt, at alle kunstnere havde forholdt sig både formmæssigt og konceptuelt til flyvetjenestens funktioner. De forskellige bidrag bliver af særdeles varieret art. Det tredje projekt, som skal nævnes, er et samarbejde udvalget for kunst i det offentlige rum har haft med arkitekturudvalget. De to udvalg har sammen med Partnerskabet i UrbanPlanen på Amager indbudt billedkunstnerne Kaj Nyborg og Cai-Ulrich von Platen og arkitekterne Gitte Juul og Carsten Hoff og kunstnerisk leder Henriette Bretton-Meyer fra Overgaden - Institut for Samtidskunst, til at gå ind i området UrbanPlanen og skabe kunst i det offentlige rum, som reflekterer over dette komplekse og i øjeblikket meget omdiskuterede begreb: hvad man stiller op med værker og projekter, som ikke er tænkt for evigheden. Ved at etablere et midlertidigt, men markant greb - i samspil med arkitektur, beboere, udlejere, politikere o.a. - vil gruppen forsøge at udvide begrebet ved at udfordre såvel de implicerede parter som Statens Kunstfond - for at finde nye og andre muligheder for kunst i det offentlige rum. Arbejdet er allerede i fuld gang, og har indtil videre været en dybtgående research i området for at kunne analysere de problematikker, kvaliteter og muligheder, som området indeholder. Arbejdet forventes afsluttet i 12

13 løbet af sommeren Der vil blive afholdt en række aktiviteter i form af workshops, seminarer bl.a. i Overgaden, Institut for Samtidskunst i løbet af foråret. De to udvalg håber med dette projekt at kunne byde ind med interessante og nye erfaringer om, hvad kunst i det offentlige rum betyder og skal kunne benyttes til. Projektet dokumenteres med en publikation i tekst og billeder. JESPER CHRISTIANSEN / FORMAND ANETTE HARBOE FLENSBURG POUL INGEMANN SOPHIA KALKAU JØRGEN CARLO LARSEN UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2007 modtaget 45 ansøgninger, heraf er 7 imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER ESBJERG, EUC VEST Billedkunstnerne Randi Jørgensen og Katrine Malinovski HOLSTEBRO MUSIKTEATER Billedkunstneren Kirstine Roepstorff KØBENHAVN, CVU ØRESUND Billedkunstnerne Camilla Berner og Lone Højer Hansen og arkitekten Anders Abraham KØBENHAVN, ISLANDS BRYGGE SYD Billedkunstnerne Kenneth Bahlfeldt og FOS (Thomas Poulsen) KØBENHAVN, NAVIAIR Billedkunstnerne Peter Carlsen, Simon Grimm, Jytte Høy, Marianne Jørgensen, Eske Kath, Lene Adler Petersen, Elisabeth Toubro, Kirstine Vaaben KØBENHAVN, URBANPLANEN Billedkunstnerne Kaj Nyborg og Cai Ulrik von Platen, arkitekterne Carsten Hoff og Gitte Juul og kurator Henriette Bretton-Meyer NÆRUM, HARTMANNS PLADS Billedkunstneren Veo Friis Jespersen REGIONSHOSPITALET RANDERS Billedkunstneren Michael Mørk 13

14 SLAGELSE BYMIDTE Billedkunstneren Torben Kapper RETTEN I VIBORG Maleren Freddie A. Lerche ÅRHUS, ERHVERVSARKIVET Billedkunstneren Nils Erik Gjerdevik UDFØRELSE IGANGSAT I 2007 Beløbene angiver Statens Kunstfonds bevilling. BALLERUP SUPERARENA / kr. Billedkunstneren Ellen Hyllemose KØBENHAVN, DET KGL. BIBLIOTEKS UNIVERSITETSAFDELING / kr. Billedkunstneren Martin Erik Andersen KØBENHAVN, DR BYEN / kr. Kunstnergruppen Inges Idee KØBENHAVN, ISLANDS BRYGGE SYD / kr. Billedkunstnerne Kenneth Bahlfeldt og FOS (Thomas Poulsen) KØBENHAVN, NAVIAIR / kr. Billedkunstnerne Peter Carlsen, Simon Grimm, Jytte Høy, Marianne Jørgensen, Eske Kath, Lene Adler Petersen, Elisabeth Toubro, Kirstine Vaaben KØBENHAVN, URBANPLANEN / kr. Projektet er støttet af udvalget for kunst i det offentlige rum, som bidrager med kr., og arkitekturudvalget, som bidrager med kr. Billedkunstnerne Kaj Nyborg og Cai Ulrik von Platen, arkitekterne Carsten Hoff og Gitte Juul og kurator Henriette Bretton-Meyer NÆRUM, HARTMANNS PLADS / kr. Billedkunstneren Veo Friis Jespersen REGIONSHOSPITALET RANDERS/ kr. Billedkunstneren Michael Mørk STEGE, STORE TORV OG HAGES TORV / kr. Billedkunstneren Anja Franke 14

15 ÅRHUS, IT-HUSET KATRINEBJERG / kr. Billedkunstneren Inge Ellegaard OPGAVER AFSLUTTET I 2007 AUGUSTENBORG PSYKIATRISK HOSPITAL Billedkunstnerne Bodil Nielsen og Eva Öhrling HALD HOVEDGÅRD Kunstneren Peter Laugesen KJELLERUP BIBLIOTEK OG AKTIVITETSCENTER Billedkunstner Leonard Forslund ODDER, GAVL ROSENSGADE/ RAUPACHSGADE Billedkunstneren Mogens Gissel ÅLBORG SYGEHUS SYD, MEDICINERHUS Billedkunstneren Ole Broager Billedkunstneren Kristian Devantier TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER DIREKTORATET FOR FØDEVAREERHVERV / kr. Til indkøb af kunstværk af billedkunstneren Vibe Bredahl KØBENHAVNS KOMMUNE / kr. Tilskud til udsmykningsprojekt til Israels Plads, udført af billedkunstnerne Nils Erik Gjerdevik og Anders Krüger FORMIDLING AF KUNSTEN UDE I DET OFFENTLIGE RUM Til samlet registrant og formidling af de kunstværker i det offentlige rum, som gennem mere end 40 år er støttet af Statens Kunstfonds udvalg for kunst i det offentlige rum (tidligere udsmykningsudvalget) / kr. UDDELINGER - INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2007 modtaget 686 ansøgninger, hvoraf 160 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 16 præmieringer, 10 legater til ældre fortjente kunstnere og 21 legater til efterladte efter bildende kunstnere. 3-ÅRIGE STIPENDIER ANDERS BONNESEN /

16 JYTTE HØY / FRANS JACOBI / ESKE KATH / SØREN LOSE / MICHAEL MØRK / TINA MARIA NIELSEN / UANSØGTE ARBEJDSLEGATER ANDERS BRINCH / EVA LARSSON / ANE METTE RUGE / ARBEJDSLEGATER ANETTE ABRAHAMSSON / IVAN ANDERSEN / LYKKE ANDERSEN / LONE ARENDAL / KENNETH A. BALFELT / THOMAS BANG / NINA JAN BEIER / MAIKEN BENT / ELI BENVENISTE / CAMILLA BERNER / JØRGEN BOBERG / TRINE BOESEN / YVETTE SOPHIA BRACKMAN / ESPEN BRANDT-MØLLER / JES BRINCH / OLE BROAGER / CHARLOTTE BRÜEL / LARS BUCHARDT / PETER DETLEV BØTTGER / JESPER CARLSEN / LARS CHRISTENSEN / JACOB NOEL CHRISTENSEN / HENNING CHRISTIANSEN / URSULA REUTER CHRISTIANSEN / JESPER DALGAARD / RASMUS DANØ / CATHRINE RABEN DAVIDSEN / LENE DESMENTIK / MORTEN DYSGAARD NIELSEN /

17 PETER DØSSING / JEANNETTE EHLERS / BENT ELMELUND LARSEN / MIKKEL ENGELBREDT / JESPER FABRICIUS / MICHAEL BOELT FISCHER / JØRGEN FOG / LISE AUTOGENA MØLGÅRD FRANDSEN / KAREN GABEL MADSEN / SIMON GRIMM / IB MONRAD HANSEN / TINE ANDREA HECHT-PEDERSEN / MARIANNE HESSELBJERG / NICOLAI HOWALT / KRISTOFER HULTENBERG / JAKOB HUNOSØE / SIGNE JAIS / KLAUSS THEJLL JAKOBSEN / DORTE JELSTRUP / ASTRID KRUSE JENSEN / CLAUS H. JENSEN / SOPHUS EJLER JEPSEN / VEO FRIIS JESPERSEN / BIRGIT JOHNSEN / JESPER JUST / MORTEN BUCH JØRGENSEN / RANDI JØRGENSEN / MARIANNE JØRGENSEN / ELSEBETH JØRGENSEN / TORBEN KAPPER / KATJA KUBLITZ / THOMAS F. KJÆR / ESBEN KLEMANN / JAKOB KOLDING / OLE KRABBE-POULSEN / SIMONE AABERG KÆRN / ANDERS W. Ø. LARSEN / TONI LARSEN / LOTTE TAUBER LASSEN / LÆRKE LAUTA / OLE LORIN RASMUSSEN / MARIE JAN LUND /

18 PERNILLE WITH MADSEN / CHRISTINA MALBEK / KATRINE MALINOVSKY / SØREN MARTINSEN / LARS MATHISEN / HENRIK MENNÉ / JØRGEN MICHAELSEN / HANNE NIELSEN / URSULA NISTRUP / JULIE NORD / FIE NORSKER / KAJ NYBORG / ANNA ODELL / KIRSTEN ORTWED / JANE MARIA PETERSEN / LENE ADLER PETERSEN / CAI ULRICH VON PLATEN / ANNE MARIE PLOUG / STEEN MØLLER RASMUSSEN / LENE RASMUSSEN / LARS RAVN / NIKOLAJ RECKE / ANE METTE RUGE / PIA RÖNICKE / EMIL SALTO / JULIE SASS / MORTEN SCHELDE / SEBASTIAN SCHIØRRING / RENÉ SCHMIDT / JEANETTE LAND SCHOU / MARIKA SEIDLER / ÅSA SONJASDOTTER / JASPER SEBASTIAN STÜRUP / TRINE SØNDERGAARD / JONAS HVID SØNDERGAARD / SVEND-ALLAN SØRENSEN / MARGRETE SØRENSEN / ANNA SØRENSEN / RIKKE RAVN SØRENSEN / BENDT ULRICH SØRENSEN / MIKAEL THEJLL / SIXTEN THERKILDSEN /

19 SOFIE THORSEN / IVAR TØNSBERG / MELOU VANGGAARD / METTE VANGSGAARD / ASLAK VIBÆK / CHRISTIAN VIND / SIGNE VISNEK / AGNETA WERNER / TORGNY WILCKE / EBBE STUB WITTRUP / THOMAS WOLSING / PERNILLE PRIERGAARD WORSØE / CARSTEN VON WÜRDEN / TROELS AAGAARD / REJSELEGATER JANE BALSGAARD / TORBEN EBBESEN / GERDA THUNE ANDERSEN / MAIBRITT ULVEDAL BJELKE / RUTH CAMPAU / JOHN DAVIDSEN / JETTE DEBOIS / NANNA DEBOIS BUHL / MARIA FINN / JOHANNE FOSS / ANJA FRANKE / GOLDEN ENTERPRISE / ANDERS BOJEN & KRISTOFFER ØRUM / HENRIK S. HOLCK / JUN-ICHI INOUE / KAREN HAVSKOV JENSEN / MALENE LANDGREEN / KARIN BIRGITTE LUND / HANS ERIK MADSEN / LISE NØRHOLM / BODIL SOHN / ERIK STEFFENSEN / LISA STRÖMBECK / MORTEN SØKILDE / BJARNE WERNER SØRENSEN / POUL SKOV SØRENSEN / JETTE VOHLERT /

20 LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE GRETE BALLE / ALBERT BERTELSEN / ERIK ENEVOLD / HJØRDIS HAMMELEFF / ARNE L. HANSEN / MARIA LÜDERS HANSEN / ARNE HEUSER / POUL LILLESØE / GERDA BERTELSEN LOBEDANZ / ERIK ORTVAD / LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE GRETE BALLE / THEA BORREGAARD / DAGNY JOHANNE CHRISTENSEN / ELISABETH CLAUSEN / KIRSTEN LAUB EBERLEIN / BIRTE FIND / ELSE-MARIE FUNCH / GRETHE IDA GRATHWOL / MARIT LIE GREGERSEN / HANNE GERVIG HANSEN / MINNA GYRITHE HOLMSKOV / MERETE AGERGAARD JENSEN / INGER KINGO JENSEN / BIRTHE JØRGENSEN / EBBA KOCH / NELLY LOHMANN / ELLEN MATHIESEN / LONE MERTZ / URSULA NIELSEN / EVELYN OLDENBURG / ELSE SCHWALBE / PRÆMIERINGER JASPER SEBASTIAN STÜRUP / For udstillingen Napoleon at The Party Galleri Susanne Ottesen, København JESPER RASMUSSEN /

21 For udstillingen Out of Space Kunsthallen Brandts, Odense ESBEN BRANDT-MØLLER / For udstillingen Skulpturens struktur og andre farver Ringstedgalleriet, Ringsted ANN LISLEGAARD / For videoinstallationen Crystal World X-rummet, Statens Museum for Kunst, København KURT TEGTMEIER / For bidrag på Koloristerne Den Frie Udstillingsbygning, København TROELS AAGAARD / For udstillingen Don t Believe The Hype Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek HENRIK B. ANDERSEN / For Space Maps på Den Frie Udstilling Den Frie Udstillingsbygning, København JØRGEN MICHAELSEN / For Wall Pebtic på Den Frie Udstilling Den Frie Udstillingsbygning, København KRISTOFFER ØRUM/ANDERS BOJEN / For udstillingen The End of The Universe As We Know It? Galleri Michael Andersen, København JAKOB KOLDING / For separatudstilling på Overgaden Overgaden, Institut for Samtidskunst, København LARS HEIBERG / For bidrag på udstillingen Speak Up Den Frie Udstillingsbygning, København JESPER FABRICIUS / For udstillingen Dansk Samtidskunst Galleri Tom Christoffersen, København 21

22 HENNING CHRISTIANSEN / For udstillingen HC - FLUXID Den Frie Udstillingsbygning, København METTE HØYEN ANDERSEN / Vibe Bredahl / Kirstine Vaaben / For udstillingen TEGNING TEGNING TEGNING Ringsted Galleriet LÆRKE LAUTA / For udstillingen Trespassing Møstings Hus, Frederiksberg INDKØBTE VÆRKER FOTO NICOLAI HOWALT OG TRINE SØNDERGAARD Skov II 2005, digitalt c-print / Bendixen Contemporary, København JESPER RASMUSSEN Chapel Street, Liverpool 2007, foto/lambdaprint / Kunsthallen Brandts, Odense MALERI ERIK A. FRANDSEN Annette 2006, olie på fotopapir / Bro 2006, olie på fotopapir / Hund 2006, olie på fotopapir/ Galleri Faurschou, København LENE ADLER PEDERSEN Oplæsning 2007, akryl på lærred / Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København 22

23 KASPAR BONNÉN Mellem regn og huller i universet (Betweem Rain and Holes in the Universe) 2007, olie på lærred / Galleri Christina Wilson, København STIG BRØGGER Unika 2006, olie og alkyd på lærred / Unika 2006, olie og alkyd på lærred / Grønningen, Charlottenborg Udstillingsbygning, København I am Watching You 2006, akryl på lærred / Stay by My Side 2006, casein tempera på lærred / Sit Down And Let Us Look at Each Other 2006, olie på lærred / Galleri Susanne Ottesen, København INGE ELLEGAARD Passage 2007, akryl på lærred / Tekst-Betydning 2007, akryl på lærred / Kortprojektion 2007, akryl på lærred / Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København MOGENS GISSEL Uden titel 2007, olie på lærred / Uden titel 2007, olie på lærred / Corner, Charlottenborg Udstillingsbygning, København SIGNE GUTTORMSEN Left-Right No , Akryl på træ / Left-Right No , Akryl på træ / Left-Right No /98, Akryl på træ /

24 Left-Right No , Akryl på træ / Left-Right No , Akryl på træ / Horsens Kunstmuseum SYS HINDSBO Den gule hyæne og lammet 2006/07, akryl på lærred / Kunsthallen Brandts, Odense JONAS HVID SØNDERGAARD Tukan 2006, akryl på lærred / Intout 2007, akryl på lærred / Bendixen Contemporary, København SØREN MARTINSEN Rapsmarker 2007, olie på lærred / Statens Museum for Kunst, København FINN MICKELBORG Modulationer 2006, akryl på lærred / Ultimative Space 2005, akryl på lærred / Møstings Hus, Frederiksberg KEHNET NIELSEN Selvportræt nat 2007, olie på lærred / Galleri Susanne Ottesen, København CHRISTIAN SCHMIDT-RASMUSSEN A Little Misunderstood 2007, olie på lærred / Someone Just Passed 2006, olie på lærred / Galleri Nicolai Wallner, København 24

25 EVA ÖHRLING Ur, hus, figur og død 2007, akryl på lærred / Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København SKULPTUR HEIN HEINSEN Den 3. Kenotaf 2004, bronze / Holstebro Kunstmuseum MARGRETHE SØRENSEN Gliedermann A 2007, klar plast / Gliedermann B 2007, klar plast / Gliedermann E 2007, klar plast / Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København TEGNING HENRIK LEACH Køkkenscene med enhjørning 1997, blyant på papir / Køkkeninteriør 1997, blyant på papir / Den Frie Udstillingsbygning, København JASPER SEBASTIAN STÜRUP Uden titel 2006, tusch på papir / Uden titel 2006, tusch på papir / Uden titel 2006, tusch på papir / Galleri Susanne Ottesen, København VIDEO LILIBETH CUENCA RASMUSSEN The Artist s Song 2007, 16 mm film, overført til DVD / Kirkhoff Contemporary Art, København 25

26 JEANETTE EHLERS 1 x Ventilate (part two) 2007, DVD 4.01 min. Loop (7 + 1ap). Edition 2/7 / Galleri Tom Christoffersen, København ANDET BANK & RAU (LONE BANK OG TANJA RAU) Afstanden mellem skolegårdens fornuftige indhegning og tordenvejrets elektriske rasen er ikke til at måle 2007, indfarvet mdf, malet mdf, skruer og bomuldstwist / Beaver Projects, København NIELS GUTTORMSEN Ramme. Rundten om 2003, mdf-plade, bemalet / Ramme. Implosion 2002, mdf-plade, bemalet / Sophienholm, Kgs. Lyngby LISE HARLEV More His Place Than Mine 2006, 7 emaljeskilte / Den Frie Udstillingsbygning, København LISBET NIELSEN Relief I 2006, beton Skulpturparken Veksølund, Veksø THOMAS POULSEN (FOS) Testing Gloomy Data 2007, 6 træsnit ed. 1/2 / Galleri Christina Wilson, København KIRSTINE ROEPSTORFF King Called Total Vision in The Country Called Self-Illusion 2007, indrammet tekstil- og papircollage / Galleri Christina Wilson, København 26

27 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det blev ikke noget typisk år. For det første var det sidste del af udvalgets embedsperiode. For det andet var Statens Kunstfond flyttet fra Kongens Nytorv til H.C Andersens Boulevard, og en række rutiner blev omlagt. Den mest markante forskel lå dog i selve mængden af ansøgninger. I 2005 var der 273 ansøgere, og i 2006 var tallet steget til 287. Vi var således forberedt på en mindre stigning, men det kom som en stor overraskelse, at der lå 341 ansøgninger klar til bedømmelse ved forårsuddelingen, hvor udvalget fordeler hovedparten af sine midler. Måske er institutionen blevet bedre til at gøre opmærksom på sit virke. Mere sandsynligt er dog, at stigningen kommer, fordi man ikke har andre steder at søge. Mens stadig flere litterære priser etableres og fordeles blandt årets succeser har den arbejdende forfatter færre steder at gå hen. Det ville være dejligt, hvis de litteraturvenlige fonde kunne overveje at investere i kommende og igangværende arbejder, i stedet for blot at belønne en sællert fra sidste sæson. Kunstfonden har dog selv sine priser. Vi præmierede fire værker fra efterårssæsonen 2006 og fire fra foråret Hver forfatter modtog kr. At flere titler blev kommercielle succeser, som siden modtog andre hædersbevisninger, kunne man ikke vide, da vi foretog vor bedømmelse. Vi så alene på kvaliteten og var glade for at kunne fremhæve fornemme tekster i det essayistiske grænseland mellem sag- og skønlitteratur - Katrine Marie Guldagers Lysgrænsen og Peter Øvig Knudsens Blekingegadebanden såvel som udsøgte lyriske værker Pia Tafdrups Tarkovskijs heste og Peter Nielsens I sommervinden. Også fire gedigne romaner Carstens Jensens Vi, de druknede, Vibeke Grønfeldts I min tid, Erling Jepsens Med venlig deltagelse og Jens Smærup Sørensens Mærkedage blev præmieret. Vi støttede henved halvdelen af de indkomne ansøgninger. I alt 162 forfattere modtog arbejds- eller rejselegater - mod 145 i 2005 og 149 i 2006 men de færreste fik, hvad de bad om. Tricket lykkedes, fordi vi strakte midlerne ved at give flere små arbejdslegater kr. før skat køber ikke megen tid fri for den enkelte forfatter, men det var ikke desto mindre, hvad vi tilbød to tredjedele af ansøgerne. En sidste tredjedel modtog kr., som i sagens natur rækker længere, men ikke til noget, der ligner en almindelig indtægt. Kun de 3-årige arbejdsstipendier er store nok til at finansiere en koncentreret litterær produktion. Skulle man da give mange afslag og vælge flertallet fra for at sikre 50 ansøgere en realistisk årsløn? Man kan nok have denne idé i princippet, men i praksis er strategien hverken retfærdig eller forsvarlig. Der er ganske enkelt for meget talent, for mange uudnyttede ressourcer og for mange gode projekter, som fortjener en chance for at blive til bøger. Også i år var halvdelen af vor rådighedssum øremærket til 3-årige arbejdsstipendier på kr. Det gav os lov til at være brede og relativt frie i valget af støttemodtagere. Vi kunne sikre tre års skrivefred for ni vidt forskellige, men alle markante forfattere, fra yngre kræfter som Henriette E. Møller og Tore Ørnsbo til veteraner som Morten Sabroe og Annemette Kure Andersen. Også Efie Beydin, Karen Fastrup, Simon Fruelund, Lars Kjædegaard og Ditte Steensballe modtog store legater. 27

28 Forhøjelsen af den ordinære bevilling løber til og med Vi kan næppe varmt nok anbefale, at kulturministeren gør denne ordning permanent. Vi har på tre år investeret stort i 28 forfatterskaber. Der er kommet vigtige bøger ud af disse penge, og der vil uden tvivl komme flere. Det var selvsagt svært at prioritere. Man har kritiseret os for at favorisere prosaister på bekostning af lyrikere. For det første skriver de fleste forfattere begge slags tekster. For det andet er der tale om en fordom. Især for de større legaters vedkommende ser man snarere en overvægt i poesiens favør. Ligeledes verserer en påstand om, at Kunstfonden prioriterer mandlige ansøgere. Det er ikke sandt. Hverken køn eller alder er udslagsgivende faktorer det er alene det flydende kvalitetskriterium, og sådan bør det også være men fordelingen afspejler demografien. 188 mandlige forfattere søgte støtte, og 100 modtog legater for 8,6 mio. 147 kvinder søgte støtte, og 61 fik den, fordelt på 7,5 mio. kr. Vi mener, at vi har gjort, hvad vi kunne, for at fordele midlerne effektivt og rimeligt. Derfor kan vi godt blive frustrerede over, hvor få og hvor små disse midler egentlig er. Hele Statens Kunstfonds litterære bevilling på kr. svarer f.eks. til budgettet for én dansk spillefilm. Vil man sikre produktionen af en rig og mangfoldig dansk litteratur, må man fra politisk hold afsætte flere midler til frembringelsen. Statens Kunstfond får større betydning i de kommende år. Som bekendt er hele skriftkulturen under omlægning. Stadig mere tekst overføres fra trykte medier til udgivelser i det virtuelle verdensrum. Dette er for så vidt udmærket. Digitaliseringen giver i princippet større udbredelse og mere tilgængelighed, men det økonomiske grundlag for arbejdet er ikke fulgt med forrykkelsen i strukturen. En forfatter lever af ophavsret, men på nettet er alt enten gratis eller minimalt honoreret. Det er blevet sværere for den enkelte forfatter at få økonomien til at hænge sammen. Hvert år er der bøger, som bliver succeser, trykkes i flere oplag, modtager priser og genererer legater. Langt de fleste udgivelser skrives dog over to-tre år, for så at blive trykt i oplag mellem 1000 og 3000 eksemplarer. Når boghandleren har fået sin rabat, og når meromsætningsafgiften til staten er modregnet, har forlag og forfatter 15 pct. af udsalgsprisen til deling. Forfatteren vil i bedste fald stå med noget, der ligner en regulær månedsløn. Ganske bizart synes bibliotekerne at være de ivrigste fortalere for en afskaffelse af bøgerne. Man vil bruge pengene og pladsen på mere sexede medier, og man foretrækker at købe stort ind af titler, som er efterspurgte hér og nu. Det er slut med at se i et langt perspektiv. Man sælger ud af sine samlinger og fokuserer på volumen, kunder i butikken, ganske som Danmarks Radio, der hævder, at lyttertal for en litteraturradio er så små, at de næppe kan måles. Bibliotekerne køber færre bøger, og Danmarks Radio har i praksis afskaffet formidling af litteratur. Ergo vil biblioteksafgiften falde, og Radiokassen er allerede forsvundet. Forfatteren skal da finansiere sit arbejde alene ved royalties fra et vigende salg, foredragshonorarer og løbende freelanceaktivitet. Det gør det svært for den enkelte at fokusere, og det forlænger tilblivelsesfasen unødigt, hvis den skrivende kapitulerer, tager fast lønnet arbejde og dyrker litteraturen som en excentrisk hobby. 28

29 Vil man have en levende dansk litteratur, må man give forfatteren gunstige arbejdsvilkår. Kan det ikke lade sig gøre gennem afgifter, må andre midler etableres. Under alle omstændigheder vil Statens Kunstfond og Kunstråd i stigende grad repræsentere de centrale støttemuligheder. Der er ganske enkelt ikke andre steder at gå hen. En stadig verserende sag i hele udvalgets tid har været fordelingen af livsvarige ydelser. Der er flere aspekter i dette. Vigtigst er den beskedne størrelse af de faktiske ydelser, som justeres i forhold til egen indtægt. I bestyrelse og repræsentantskab har man dog brugt mere tid på at diskutere fordelingen af ydelser mellem de kunstneriske discipliner. Der er ingen tvivl om, at denne er skæv. Moderne områder som design, film- og scenekunst har alt for få ydelser i forhold til klassiske felter som billedkunst og litteratur. Man kan dog ikke bare tage fra det gamle og give til det nye. Kunsten og skriften er fortsat urmaterialer, men kulturen som helhed er blevet større. Den fylder mere i menneskers liv, end da kunstfonden blev etableret. Rådighedssummen bør afspejle dette forhold. I hvert fald hvis man ønsker sig en dansk fælleskultur i fuld størrelse. Med mellemrum bliver kunstfondens udvalg og bestyrelse bedt om at vurdere den daglige arbejdsgang. Man udfylder skemaer om brugertilfredshed og takserer institutionens struktur. For eksempel tager man stilling til, om Kunststyrelsens sekretariat, der betjener både kunstfond og Kunstråd, fungerer hensigtsmæssigt. Det skal siges, at sekretariatet arbejder upåklageligt og løser en stor opgave til alles tilfredshed. Det skal samtidig siges, at princippet om armslængde, hele ideen om Statens Kunstfond og Kunstråd som parallelle, men uafhængige størrelser, er illusorisk, så længe én central administration betjener begge organer. Endvidere er Litteraturcentrets kompetenceområde en underligt flydende størrelse. Man kunne med fordel retablere de fysiske skel mellem Statens Kunstfond og Kunstråd. Og man bør arbejde videre med en skarpere opdeling af de to organers virkefelter. Som det er nu, støtter Kunstrådet i princippet det enkelte værk, mens kunstfonden støtter et forfatterskab. Men felterne overlapper, og meget er uigennemsigtigt. Det bør absolut være muligt for den enkelte kunstner at søge støtte begge steder. Ellers skrider hele formålet med de parallelle, men autonome organer. Er der flere løse ender? Muligvis og højst sandsynligt, men vi mener, at de vigtigste punkter er anført. På de følgende sider kan man se den nøgne statistik over udvalgets dispositioner, og på Statens Kunstfonds hjemmeside kan man læse vore motiveringer for tildelingen af 3-årige arbejdsstipendier, præmieringer og indstillinger til livsvarig ydelse. Alt i alt har det været en udfordring at fordele kunstfondens midler disse tre år. Vi har set ideer blive til færdige bøger, og vi har bestræbt os på at sikre den nødvendige kontinuitet i støttearbejdet. Til slut var vi blevet så gamle i gårde, at vi var ved at indrette os med en rutine, et»vi plejer«og nogle faste præferencer. Det er derfor godt, at vi nu giver opgaven videre til et nyt udvalg, der skal finde sin egen arbejdsmåde og begynde med at være i tvivl. 29

30 Det har været en fornøjelse, og vi siger tak for denne gang. BO GREEN JENSEN / FORMAND ANNE MARIE EJRNÆS HENK VAN DER LIET UDDELINGER - LITTERATURUDVALGET Litteraturudvalget har i 2007 modtaget 341 ansøgninger, hvoraf 162 er helt eller delvist imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 7 legater til efterladte efter forfattere. 3-ÅRIGE STIPENDIER ANNEMETTE KURE ANDERSEN / EFIE BEYDIN / KAREN FASTRUP / SIMON FRUELUND / LARS KJÆDEGAARD / HENRIETTE E. MØLLER / MORTEN SABROE / DITTE STEENSBALLE / TORE ØRNSBO / ARBEJDSLEGATER PETER ADOLPHSEN / NAJA MARIE AIDT / CARSTEN ANDERSEN / TRINE ANDERSEN / VIBEKE ARNDAL / SOLVEJ BALLE / SUSANNE BECH / CLAUS BECH / CLAUS BECK-NIELSEN / SISSEL BERGFJORD / KRISTEN BJØRNKJÆR / MORTEN BLOK / THOMAS BOBERG / ANNE-LOUISE BOSMANS / JEPPE BRIXVOLD / CLAUS HANDBERG CHRISTENSEN / OLE FRØSLEV CHRISTENSEN / ROBERT ZOLA CHRISTENSEN / HARALD VOETMANN CHRISTIANSEN /

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jon Bang Carlsen (formand), Kathrine Windfeld, Rasmus Heisterberg.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jon Bang Carlsen (formand), Kathrine Windfeld, Rasmus Heisterberg. 22. april 2014 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film Møde nr. 2 Mødedato: 9. og 10. april 2014 Tidspunkt: Kl. 10 16 den 9. april, kl. 10 14 den 10. april Sted: Lokale 6 og Lokale F, Kulturstyrelsen REFERAT

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m 2016-03-05 12:10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m 1 2 3 4 2 Tissø Roklub Sander Friis(1) Tissø Roklub Mads Jørgensen(1) Tissø

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Officialsliste FREDAG. Køge Open, Køge svømmeland Dato: Fredag den 18. november 2016 Stævnestart: Kl Officialsmøde: Kl. 15.

Officialsliste FREDAG. Køge Open, Køge svømmeland Dato: Fredag den 18. november 2016 Stævnestart: Kl Officialsmøde: Kl. 15. Open, svømmeland Dato: Fredag den 18. november 2016 Stævnestart: Kl. 16.45 Officialsmøde: Kl. 15.30 FREDAG Stævneledelse Anders Jensen Hanne Stevnsborg OD Speaker Jan Hansen Sekretariat Lotte Wielsøe Ledende

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 10. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Armin Weiss Speakere Calle Buhl Hørsholm EL - tidtagning Karsten Elm Heintz Tore Stamp Kirkeby 2,6 AGF Annette Hørlykke 2 Gentofte

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere