VIAS-Guide. Version 4.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIAS-Guide. Version 4.3"

Transkript

1 VIAS-Guide Version 4.3

2 Indhold Forord... 4 Introduktion til VIAS... 5 Sagsforløbet... 5 Opgaver i VIAS... 6 Adgang til VIAS... 6 Opbygningen af VIAS... 7 Fælles forside - VIAS Mine Oplysninger... 8 Søg... 9 Oversigter... 9 Advislister Opbygning af en sag...11 Sagsnr Sagsoplysninger Total PDF Henvendelse Leverancer Sagshistorik Dokumenter og Mail Opret dokument Send dokument (Fjernprint) Advis Leverance- og sagsforløbet i VIAS...20 Modtagelse og accept af leverance: Proces Guide Visitation Afklarende møde - Indkaldelse Kontrol om dagsordenen er afsendt Afklarende møde Tilføj mødereferat/opsamlingsnotat Budgetskema og Leverancebeskrivelse Ydelse og aktiviteter - definition Budgetskemaets struktur Tilføj aktivitet Leverancebeskrivelsen Send budget og leverancebeskrivelse til godkendelse Ændringer i leverancen Logning af aktiviteter på leverancen Best practice på forbrugslogning: Tilføj en forbrugslog Ret en forbrugslog Særligt om udbetalinger Afslutning af leverancen Indsend faglig rapport Indkald til afsluttende møde

3 Færdigmeld Leverance Indsend økonomiskema Praktiske informationer...44 Hvad skal registreres på en sag? Afbrydelses af leverance I tilfælde af fejl i det indsendte økonomiskema Særlige muligheder på familiesager Sagshistorik Dokumenter

4 Forord VIAS-guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem Koncern-IT og VISO. VIAS-guiden beskriver funktionaliteten af VIAS (VISOs Administrative System) version 4.3, der gik i drift marts Formålet med guiden er, at VISO-specialisterne får en specifik vejledning i anvendelse af VIAS med henblik på at understøtte og imødekomme eventuelle tvivlsspørgsmål ved brugen af VIAS. VIAS-guiden vil blive revideret efter behov. Koncern-IT Maj

5 Introduktion til VIAS VIAS er VISO s Administrative System og et sagsstyrings-og dokumentationsredskab i sagsforløbet for vejledende rådgivning og udredning i VISO. VIAS anvendes til den administrative del af arbejdet med VISO-sager og understøtter Sagsprocessen 2.0., der er beskrevet i Håndbogen Sådan arbejder VISO I VIAS kan alle leverancer rekvireret hos en specifik VISO-leverandør, åbnes af alle VIASbrugere hos den specifikke leverandør. Nedenfor ses en oversigt over VISOs sagsforløb, når sagen kører hos en VISO-specialist. Sagsforløbet 5

6 Opgaver i VIAS Som VISO-specialist er der opgaver i VIAS, som altid bør være ajourført: Sagshistorikken er opdateret: Der føres løbende journal på sagen ved at oprette en sagshistorik og kortfattet beskrive udviklingen i sagen. Formålet er, at VISO-konsulenten kan følge med i sagen. Forbrugsregistering: Det faktiske forbrug af timer og andre udgifter logges løbende. Budgetændringer: Hvis der sker ændringer til det aftale budget, skal budgettet opdateres og sendes til godkendelse hos VISO-konsulenten. Færdigmeld leverancen: Når det faglige arbejde er udført, skal leverancen afsluttes. Indsend økonomiskema: Når leverancen er færdig og alt forbrug er registreret, skal sagens økonomiskema indsendes til VISO. Adgang til VIAS For at logge ind i VIAS skal følgende forudsætninger være opfyldt: Installeret Nem ID op din arbejdscomputer Din arbejdscomputer skal have adgang til internettet For yderligere vejledning, henvises der til Vejledning til opkobling af Leverandør. 6

7 Opbygningen af VIAS Øverst i VIAS findes en menulinje. Denne menulinje er fast og ændres ikke, uanset hvor du befinder dig i systemet. I det følgende gives en kort præsentation af menulinjens funktioner. Fælles forside - VIAS 4.3 Her opretter VISO korte nyheder om VIAS og her er link og kontaktinformationer til supporten. Min forside På Min Forside findes der udvalgte genveje, leverancer der venter på accept, Statistik samt Hot listen. 7

8 Mine Oplysninger Under Mine oplysninger kan du se de oplysninger VISO har registret om dig som bruger. På siden kan du tilmelde dig VISO s nyhedsbrev. Hvis der er fejl i din leverandørs navn eller adresse (oplysningerne til højre), bedes du kontakte VIAS-support. Husk at opdatere egne informationer, hvis der sker ændringer. 8

9 Søg Under fanen Søg kan du søge efter en vilkårlig sag. Sager kan fremsøges på flere måder. Oversigter Til dette menupunkt eksisterer en undermenu, hvor det er muligt at finde følgende oversigter og statistikker: Afsluttede leverancer: Viser dine afsluttede leverancer Klik på symbolet til venstre for at få vist specifikationerne for ydelsen. Disse oplysninger vises i nederst på siden. Oversigt over VISO sager: Denne oversigt viser hver leverance, som har en økonomisk ramme det valgte år. Det betyder, at det er muligt at følge med i hvor mange timer og kroner, som er planlagt (disponeret), og hvor meget der er realiseret (forbrugt). 9

10 Udover at du kan sammenligne det planlagte med det faktiske forbrug, er det også muligt at følge med i, om betalingen dækkes af den faste ramme, eller om der sker en udbetaling. Bemærk, at det muligvis ikke er hele leverancens værdi som vises, da oversigten kun viser økonomien for det valgte år. Økonomiske rammer: Her vises alle bevægelser for hver enkelt leverance. Rapporten kan eksporteres til Excel ved at trykke på knappen Økonomisk oversigt over leverancer Ydelseskatalog: Giver et samlet overblik over de ydelsestyper, som er muligt at vælge hos jer. Leverance forbrug: Her kan du søge efter jeres leveranceforbrug på tværs af status, dato og år. Advislister Under dette menupunkt er der to følgende undermenupunkter: Leverance ændret: Hvis VISO-konsulenten opretter en ændring i en kørende leverance, så vil VIAS oprette en advis til dig som specialist om, at der er sket en ændring. Sagshændelse oprettet: Hvis en VISO-konsulent opretter en sagshændelse/sagshistorik på en af jeres igangværende sager, vil der her komme en advis. VISO anbefaler, at advislisterne kontrolleres med jævne mellemrum. 10

11 Opbygning af en sag Hver sag i VIAS har sin egen menulinje. Opbygningen af menulinjen er ens for hver sag. I det følgende gives en kort præsentation af menulinjens funktioner. Sagens egen menulinje Sagsnr Yderst til venstre ses sagsnummeret. I dette ovenstående eksempel har sagen nr.: Sagsoplysninger Under dette menupunkt findes de detaljerede oplysninger om sagen. Selve menupunktet er opdelt i flere sektioner. Øverst får du præsenteret sagens generelle oplysninger. Eksempelvis navn, cpr.-nr, titel på sagen og status. Klikker du på Kontaktliste, ser du en komplet liste af sagens kontaktpersoner med alle kontaktoplysninger. Sagsoplysninger vises altid øverst - uanset hvor du er på sagen. 11

12 Længere nede på siden Sagsoplysninger kan du se, om der er sagsreferencer fra - eller til denne sag. I dette eksempel findes der ingen referencer. Nederst er det muligt at få vist en samlet oversigt over sagen Total PDF Denne funktion gør, at du kan danne en pdf-fil med samtlige oplysninger, leverancer, dokumenter og sagshistorik på sagen. Den er god til at skabe overblik over sagen. Du har mulighed for at gemme og udskrive pdf-filen. Dog skal du huske at destruere samtlige oplysninger vedr. sagen når leverancen er afsluttet og alt papir skal makuleres, medmindre du er underlagt psykologlovgivningen. 12

13 Henvendelse Menupunktet Henvendelser er inddelt i flere sektioner. Herunder findes detaljerede oplysninger, som VISO har registeret på sagen i forbindelse med henvendelsen. Du kan under dette menupunkt finde informationer om: Hvem har registreret henvendelsen Overordnet formål Henvendelsesmåde Henvendelses dato Sagstype Sagsforløbet Informationer om samtykke Om sagen er en kombisag Om sagen er en haste sag Om sagen har særlig opmærksomhed Henvender Kontaktperson fra henvender Kontaktpersonens stilling Kontaktpersonens kontaktoplysninger Sagens hovedgruppe Du kan finde oplysninger vedr. sagsparter. Eksempelvis: Personer der er sagsparter Forældremyndighed v/ børnesager Værgeoplysninger Handlekommune Betalingskommune Skolekommune Om VISO må kontakte sagsbehandler og/eller sagens parter Nederst findes yderligere oplysninger om sagen. Eksempelvis: Problemstilling VISO-konsulentens foreløbige betragtninger Bemærkninger til evt. bilag 13

14 Leverancer Under menupunktet leverancer findes informationerne om den eller de leverancer, som er på sagen. Der kan godt være flere leverancer på samme sag med hver sin VISO-leverandør. Har du en sag, hvor der allerede er igangværende leverancer, som varetages af en anden leverandør, vil du som specialist også have adgang til disse. Du kan dog ikke se økonomidelen. Åbner leveranceforløb drop-down boks Ved at klikke på pilen til højre, åbnes leveranceforløbet og du har adgang til Procesguiden (jf afsnittet om Proces Guiden ) Ved at klikke på drop-down boksen kommer der en undermenu op, hvor du kan komme videre til Leveranceoplysninger, Økonomiskema eller Leveranceoversigt. En detaljeret gennemgang af budget og økonomidelen af VIAS præsenteres i afsnittet om Budgetskema og Leverancebeskrivelse Nederst på siden er et kort leveranceresumé samt mulighed for at få vist alle leveranceoplysningerne. 14

15 Sagshistorik Her kan du oprette et sagshistorik og få vist hele sagshistorikken, samt søge efter konkrete sagshistoriks notater. Du opretter et nyt sagshistorik, ved at klikke på den grønne knap, som er placeret i den øverste halvdel på siden: Under menupunktet har du også mulighed for at lave en filtrering af historikken. Du kan evt. søge efter sagsnotater i en bestemt periode eller eksempelvis kun få vist sagsnotater af typen Opsamlingsnotat. Nederst på siden er hele sagshistorikken listet, hvor den nyeste historik er øverst. Ved hver sagshistorik kan du få vist hele sagshistorikken, eller få historikken udskrevet (der laves en pdf-fil): Viser hele sagshistorikken Udskriver sagshistorikken (pdffil) 15

16 Dokumenter og Mail Dokumenter og Mail er identiske. Her kan du oprette et nyt dokument og knytte det til sagen. Du kan se alle dokumenter, som er på sagen samt søge på sagens dokumenter inden for en bestemt periode. Dokumenterne er listet med det nyeste dokument øverst. Du åbner et dokument ved at klikke på dokumentets titel. Eksempelvis Opsamlingsnotat 16

17 Opret dokument Vil du oprette et nyt dokument på sagen, skal du klikke på knappen Opret dokument. Et nyt vindue kommer frem: Du skal vælge typen på dit dokument: Afklarende møde Afrapporterende møde Afsluttende møde Dokument/supplerende skriftligt materiale Midtvejsmøde Opsamlingsnotat Sagsnotat Herefter udfyldes beskrivelsen. Til hver dokumenttype er en skabelon, som skal benyttes. 17

18 Send dokument (Fjernprint) De fleste dokumenttyper i VIAS er beregnet til at blive sendt til henvender. Når du anvender følgende dokumenttyper, bliver du derfor bedt om at vælge modtager: Afklarende møde Afrapporterende møde Afsluttende møde Midtvejsmøde Opsamlingsnotat Du tilføjer modtagere ved at klikke på Tilføj fra kontaktlisten Bemærk: I udgangspunktet er det kun henvender, du skal vælge, da det er henvenders ansvar at videreformidle til relevante parter. Hvis du har behov for at tilføje en modtager, som ikke er på kontaktlisten, skal du benytte knappen Tilføj modtager Når brevet er skrevet, og modtagere er valgt, skal du sende brevet ved at trykke på knappen gem og huske at markere, om brevet skal sendes, når det gemmes. 18

19 Advis Hver sag har sit eget advis-menupunkt. Under dette punkt kan du finde de advis-meddelelser, som vedrører den specifikke sag. Herfra kan du også oprette et advis direkte til en VISO-konsulent. 19

20 Leverance- og sagsforløbet i VIAS Leveranceforløbet i VIAS understøtter Sagsprocessen 2.0. Det betyder, at den proces, som er udarbejdet af VISO ligger til grund for alle de aktiviteter, der sker i VIAS. I det følgende vil et normalt leveranceforløb blive gennemgået. Fra modtagelse og accept til færdigmelding. Modtagelse og accept af leverance: På din forside vil du tydeligt se, om du har en leverance, som er sendt til dig som leverandør. I nedenstående eksempel er der én leverance, som afventer accept. Leverancer som afventer accept Du kan nu klikke på sagen i boksen Afventer accept. Herefter kommer du ind på selve sagen. 20

21 Som det første får du præsenteret selve leverancen, hvor du skal give tilsagn, om du vil tage sagen eller ej. Inden du giver dit tilsagn, har du mulighed for at gennemlæse sagen. Til dette kan du anvende Total PDF under menupunktet Sagsoplysninger. Hvis der trykkes på Nej tak til sagen, får du godtgjort den tid, som er anvendt til at læse sagen igennem ved at logge timerne. Hvis du ikke har timer at logge, skal du for at leverancen kan afsluttes - alligevel logge 0 kr. Endvidere skal du også færdigmelde leverancen og indsende økonomiskema. Læs mere om logning, Færdigmelding af leverance og Indsendelse af økonomiskema. I det følgende antages, at leverancen er accepteret af leverandøren Proces Guide Efter et positivt tilsagn til en sag kommer et nyt skærmbillede frem. Her ser du en procesguide til højre. 21

22 Procesguiden hjælper dig igennem sagsforløbet. Den giver både dig og VISO-konsulenten et overblik over hvilke opgaver, som er udført, og hvilke som endnu mangler. Procesguiden markerer selv de udførte handlinger i leveranceforløbet. Guiden er tilpasset et almindeligt leveranceforløb for en enkeltsag i VISO i henhold til Sagsprocessen 2.0. Som udgangspunkt skal alle trin i Procesguiden gennemføres. Visitation Visitationen er første del af en leverance. I denne fase sætter specialisten sig ind i sagen og gennemfører det afklarende møde. Når det afklarende møde er afholdt, udarbejdes en leverancebeskrivelse og der oprettes et tilhørende budget i VIAS. Afklarende møde - Indkaldelse I sektionen under Procesguiden findes de funktioner, som er tilgængelige på leverancen. Det første, der skal ske er, at indkalde til et afklarende møde. 22

23 Klik på den grønne knap og der åbnes en skabelon til dagsordenen for det afklarende møde. Når du trykker på knappen Indkald, åbnes skabelonen automatisk. Det er nu muligt, at udfylde skabelonen og foretage enkelte justeringer efter behov. Som hovedregel skal skabelonerne anvendes. 23

24 Når mødeindkaldelsen er klar tilføjes modtagere. Klik på Tilføj fra kontaktliste. Tilføj altid Henvender, da det er Henvenders ansvar at videresende til relevante parter. Du har dog mulighed for at tilføje andre modtagere fra kontaktlisten. Ønsker du at tilføje en anden modtager, som ikke står på listen, skal du anvende Tilføj modtager. Når dagsordenen er klar, afsendes den som et brev ved at sætte flueben i send brevet når det gemmes og derefter tryk Gem. Brevet sendes nu ud med fjernprint. 24

25 Nu har Proces Guiden registreret, at der er indkaldt til et afklarende møde. Desuden bliver det muligt at tilføje et mødereferat/opsamlingsnotat fra det afklarende møde eller indkalde til et ekstra møde Kontrol om dagsordenen er afsendt Du kan under menupunktet Sagshistorik se, om brevet er afleveret til Fjernprint: Hvis der er sket en fejl i forsendelsen, vil dette også fremgå af sagshistorikken. Ønsker du at se selve brevet, kan du finde det under menupunktet Dokumenter, hvor titlen vil være Afklarende møde. 25

26 Afklarende møde Tilføj mødereferat/opsamlingsnotat Næste punkt i Proces Guiden er at tilføje et mødereferat/opsamlingsnotat. Det gøres ved at klikke på knappen Tilføj mødereferat Som ved indkaldelse til det afklarende møde, vil der nu åbnes en skabelon, som udfyldes. Du har mulighed for at tilføje en vedhæftet fil. Eksempelvis et Worddokument. Husk at tilføje Henvender fra kontaktlisten samt vælge, at brevet skal sendes, når det gemmes. Du kan kontrollere, om brevet er afsendt, ved at se i Sagshistorikken 26

27 Budgetskema og Leverancebeskrivelse Budgetskemaet er opbygget på en måde, hvor alle ydelser på forhånd er sat ind. Det betyder, at VISO-specialisten skal tilføje de aktiviteter, som skal afholdes i forbindelse med ydelserne. VISO-specialisten skal endvidere udfylde en Leverancebeskrivelse, som redegør for den faglige sammensætning. Budgetskemaet er en del af leverancen og kan findes på følgende måder: 1. Gå ind på menupunktet Leverancer: Vælg Gå til.. boksen og derefter Budget. 27

28 2. Du er på Leveranceforløbet og ser Proces Guiden. Her kan du åbne budgetskemaet direkte. Ydelse og aktiviteter - definition Budgetskemaet er opbygget, så der kan tilføjes én eller flere aktiviteter for hver ydelse. Der er 4 forskellige typer ydelser i budgettet: Visitation: Indledning og opstart Udredning Rådgivning Netværksydelse: Denne ydelse anvendes kun til fx kurser og netværksmøder Bemærk: hos nogle leverandører vil der være indgået en specialaftale med VISO, hvorfor der kan eksistere flere ydelsestyper. En aktivitet repræsenterer en selvstændig opgave, som udføres i forbindelse med specialistens arbejde. 28

29 Budgetskemaets struktur VIAS-budgetskema læses nemmest på følgende måde: Indholdet følger en kronologisk rækkefølge, hvilket bl.a. betyder, at ydelserne står i den rækkefølge, de bliver udført. Alle tal, der ikke står i parentes, er budgettal. Alle tal, der står i parentes, angiver det faktisk logget forbrug. Ydelserne er uspecificeret til start og defineres efterhånden, som aktiviteter oprettes og udfyldes. Hver aktivitet tilhører altid et bestemt årstal. Hvis samme aktivitet anvendes hen over et årsskifte, skal der være to aktivitetslinjer en for hvert år. Faglige aktiviteter Befordring Ydelse/aktivitet kolonnen: Yderst til højre er ydelsestyperne markeret i mørke bokse. Ydelsernes navne ligger fast, mens aktiviteternes navne (dem i hvide bokse) kan redigeres. Der er som udgangspunkt afsat 1 time til gennemlæsning af en sag samt 1 time til afholdelse af afklarende møde. Dette skal ikke tages bogstaveligt, men ændres til realistiske tal i takt med at leverancens øvrige budget indtastes. Spørgsmålstegnet: Her vises de takster, der er aftalt med VISO: Ydelse (pr. time) Kørselsgodtgørelse (pr. time) Kilometertakst 29

30 Tilføj aktivitet Aktiviteter tilføjes ved at klikke på knappen yderst til højre i budgetskemaet Aktiviteter kan tilføjes på to forskellige måder: Tilføj standardaktiviteter Hver Leverandør kan få oprettet egne standardaktiviteter til ydelserne. Konkret betyder det, at når du har en leverance, så skal du ikke oprette de samme aktiviteter hver gang, men klikke på Tilføj standardaktiviteter og de indsættes automatisk. Tilføj ny aktivitet Du kan tilføje flere aktiviteter til en ydelse ved at klikke på Tilføj ny aktivitet. Herefter skal du navngive aktiviteten. I det følgende eksempel er der tilføjet én aktivitet: Følgende informationer skal udfyldes: Ydelse/aktivitet: Navngivning af aktiviteten Følgende informationer knytter sig til det faglige arbejde med aktiviteten. Antal personer: Angiv hvor mange personer der er involveret i aktiviteten Angives i hele tal Timer pr. person: Angiv hvor mange timer der forventes at bruges på aktiviteten pr. person Angives hele og halve timer Øvrige udgifter: Angiv hvis der er forbundet øvrige udgifter til aktiviteten. Eksempelvis tolkebistand. Angives i kroner 30

31 Følgende informationer knytter sig til befordring: Antal besøg: Forventede antal besøg i forbindelse med aktiviteten. Angives hele tal Køretid pr. person pr. besøg: Angiv hvor mange timer der forventes at bruges i køretid pr. person pr. besøg i forbindelse med at afholde aktiviteten. Angives i hele og halve timer Øvrige udgifter pr. besøg: Angiv hvis der er øvrige udgifter forbundet med befordringen til aktiviteten. Eksempelvis broafgift. Angives i kroner Km pr. besøg: Angiv hvor mange km der forventes at køres pr. besøg. I forbindelse med afholdelse af aktiviteten Angives i kilometer. Budgetår: Angiver hvilket budgetår aktiviteten tilhører. Du kan anvende hele og halve timer. BEMÆRK: Når du opretter en aktivitet, kan det ske, at din computer ikke accepterer, at du anvender komma (,) men derimod punktum (.), når du indtaster halve timer. Eksempel på en udfyldt aktivitet: Husk at gemme ved at trykke på Gem -knappen øverst i budgetskemaet. Gem og indsend knappen anvendes først, når budgetskemaet og leverancebeskrivelsen er færdigudfyldt 31

32 Når aktiviteten gemmes, vil systemet selv udregne køretid i alt, km i alt, timer i alt samt øvrige udgifter. VIAS laver selv udregningerne Leverancebeskrivelsen Et budget skal altid følges af en leverancebeskrivelse. En leverancebeskrivelse udgør den skriftlige dokumentation for den planlagte aftale, og budgetskemaet indeholder den økonomiske plan. Når budgetskemaet indsendes til godkendelse, så sendes leverancebeskrivelsen automatisk med. En godkendelse gælder begge. Hvis enten leverancebeskrivelsen eller budgetskemaet ikke godkendes, så sendes hele leveranceforslaget tilbage til VISO-specialisten. Herefter skal VISOspecialisten ændre leverancebeskrivelsen og/eller budgetskema, som igen sendes til godkendelse. Leverancebeskrivelsen skal udfyldes ud fra den fortrykte skabelon. 32

33 Send budget og leverancebeskrivelse til godkendelse Når alle planlagte aktiviteter er oprettet og estimeret og leverancebeskrivelsen er udfyldt, skal leverancen sendes til godkendelse hos VISO-konsulenten. Det gøres ved at klikke på knappen Gem og indsend øverst i budgetskemaet. Hvis leverancens samlede pris overstiger kr. skal den godkendes af VISO-konsulentens faglige leder, inden den træder i kraft. VIAS sørger selv for at underrette den faglige leder. Under Ændringsvisning kan man vælge at få vist den gældende aftale eller eventuelle ændringsforslag fra henholdsvis VISO-konsulent eller VISO-leverandør. Vælges Aftalt leverance, så viser budgetskemaet det aftalte budget. Vælges Leverandørs ændringer, vises budgettet med de indtastede ændringer. BEMÆRK: Hvis en leverance strækker sig over et årsskifte, kan der være forskellige timepriser for hvert år. I sådanne tilfælde, vil VIAS selv udregne den rigtige pris ud fra antallet af timer hvert år med den respektive timepris, men kun den aktuelle timepris vil stå synligt. Du kan se, når din leverance er godkendt (eller afvist) på forsiden af VIAS under Hot liste: 33

34 Ændringer i leverancen En godkendt leveranceaftale er ikke permanent. Det er altid muligt at ændre en kørende leveranceaftale, hvis der sker ændringer i økonomien eller i leveranceforløbet. En ændring af leveranceaftalen kræver, at både specialisten og VISO-konsulenten er enige om ændringen. En ændring er påkrævet, hvis det faktiske forbrug overstiger budgettet med mere end 10 timer, 10 % for faglige ydelser eller 2000 kr. for øvrige udgifter. Hvis en ændring betyder, at leverancens pris overstiger kr., skal ændringen godkendes af VISO-konsulentens faglige leder, inden den træder i kraft. VIAS sørger selv for at underrette den faglige leder. Logning af aktiviteter på leverancen Undervejs i leverancen skal specialisten logge tidsforbruget og øvrige planlagte udgifter. VIAS laver udbetalinger den 24. i hver måned. Disse udbetalinger er baseret på specialistens logninger af aktiviteter. VIAS afregner således efter det faktisk loggede forbrug pr. måned anset hvad leverancen er oprettet til. Best practice på forbrugslogning: Registrer forbrug på dine leverancer mindst én gang ugentligt Registrering er IKKE en ledelsesopgave: o medarbejdere kan selv registrere deres forbrug i VIAS eller der kan o udpeges en ansvarlig person, som løbende indsamler forbrug og registrerer dette i VIAS Der bør være mere end én VIAS-bruger pr. leverandør Brug rapporten Oversigt over VISO-sager og følg udviklingen uge for uge Er der tegn på, at leverancens aftalte budget ikke kan holdes, så kontakt VISOkonsulenten, så I kan planlægge de nødvendige ændringer. Ovenstående punkter skal ses som en hjælp til, at du som leverandør, kan etablere en god og klar fremgangsmåde, som vil fungere i din organisation. 34

35 Tilføj en forbrugslog Når du vil logge tidsforbrug og øvrige udgifter i forbindelse med leverancen, skal du tilføje en forbrugslog. Du skal ind på menupunktet Leverance og derefter klikke på budget Nu åbnes en ny side, hvor du skal vælge hvilken type af ydelse, du vil tilføje din forbrugslog. Du finder den grønne knap i sektionen Betalingsoversigt lidt nede på siden. Drop-down menu. Vælg mellem de godkendte ydelser Klik derefter på knappen Tilføj forbrugslog. 35

36 Nu får du mulighed for at udfylde en forbrugslog. Du finder den relevante boks i sektionen Leverandørlog lidt nede på siden. Du skal nu udfylde følgende informationer. Forbrugsdato: Angiv den dato hvor forbruget fandt sted Aktivitet: Vælg den relevante aktivitet som er knyttet til ydelsen Timer: Angiv arbejdstimer Øvrige udgifter: Angiv evt. faglige udgifter Timer til kørsel: Angiv transporttimer Øvrige udgifter til transport: Angiv evt. øvrige udgifter til transport (p-afgift, togbillet, brobillet mv) Kilomenter kørt: Angiv hvor mange km. du har kørt i egen bil Note: Skriv en passende note til loggen Bemærk: Du kan logge hele og halve timer. En halv time logges som 0.5 time. En forbrugslog gemmes ved at trykke på den blå knap yderst til højre. Neden for ses et eksempel for en udfyldt og gemt forbrugslog: 36

37 Reglen om, at der kan logges +10 timer eller 10 % på timeantallet af faglige ydelser samt transporttimer, gælder fortsat. For faglige udgifter og befordringsudgifter er reglen kr. Reglen tæller sammen i forhold til hele leverancen. Ret en forbrugslog Du kan altid rette en forbrugslog, så længe den ikke er afregnet. Du ændrer forbrugsloggen ved at ændre direkte på loggen og tryk gem. Særligt om udbetalinger Her er timeantallet ændret fra 1,5 til 2 timer. Du kan fortryde en forbrugslog, efter du har gemt den ved at rette alle enheder til 0 og derefter klikke på gem. Når en log er udbetalt, skifter den status fra Klar til afregning til Afregnet og kan ikke længere rettes. Særligt om udbetalinger VISO betaler for leverandørnetværkets ydelser i forbindelse med udredning og rådgivning i VISO-sager. I praksis er dette reguleret af den konkrete aftale, som den enkelte leverandør har indgået. Er der aftalt en fast månedlig udbetaling, så vil VIAS modregne værdien af den enkelte udbetaling i forhold hertil. Så snart den faste ramme er brugt, eller der ikke er en fast ramme, udbetales der efter forbrug. Eksempelvis: 37

38 Her er der aftalt en fast ramme samt en forbrugs- og tillægsramme Der er nu kommet to sager på aftalen, men fordi der er en fast ramme, er det kun en lille del, som kommer til ekstra udbetaling ud over den faste ramme. Der kan ikke indsendes leverancer eller laves udbetalinger, som overstiger den samlede budgetramme. 38

39 Afslutning af leverancen Når leverancen er ved at være færdig, kan det ses i Proces Guiden, hvilke opgaver der skal udføres. Du finder Proces Guiden ved at klikke på menupunktet leverancer i sagen og derefter på Leveranceoplysninger i drop-down boksen Gå til til højre. I Procesguiden nedenfor ses det, at næste skridt (dér hvor pilen står) er at den faglige rapport mangler at blive indsendt. Endvidere kan de ses, at Afsluttende møde og Færdigmeld leverance mangler. 39

40 Indsend faglig rapport I forbindelse med afslutning af en leverance skal du som leverandør udarbejde en rapport, som overdrages til henvender med kopi til VISO. Ved Rådgivningssager: Rapporten bruges til dokumentation af den gennemførte rådgivning og der er derfor ikke behov for analytisk gennemgang af rådgivningsforløbet Ved Udredningssager: Den skriftlige rapport til henvender, bør ikke stå alene, men suppleres med en mundtlig overlevering. VISO ønsker, at der i afrapporteringsfasen også sker en borgerinddragelse i afleveringen af rapportens konklusioner og anbefalinger. Du lægger den faglige rapport i VIAS ved at klikke på Indsend faglig rapport på siden Leveranceoplysninger Klik på den grønne knap og der åbnes en skabelon for den faglige support. Udfyld Beskrivelsen og tilføj de relevante dokumenter til den faglige rapport. Husk at gemme. 40

41 Indkald til afsluttende møde Inden din leverance kan færdigmeldes, skal der afholdes et afsluttende møde. Skabelonen findes enten i Sagshistorikken under Opret Sagshistorik eller på siden Leveranceoplysninger. Skabelonen der åbnes skal anvendes. Når du har udfyldt dagsordenen, skal du tilføje henvender ved at klikke på knappen Tilføj fra kontaktliste. Husk at vælge at brevet skal sendes, når det gemmes. 41

42 Færdigmeld Leverance Når alt fagligt arbejde er afsluttet. Den faglige rapport er udarbejdet og det afsluttende møde er afholdt, skal leverancen færdigmeldes. Dette gør du under Menupunktet Leverance og under Leveranceoplysninger. Klik på knappen Færdigmeld leverance 42

43 Indsend økonomiskema Som det sidste i forløbet skal specialisten indsende økonomiskemaet, hvorved der automatisk sendes en faglig opfølgning (spørgeskema til evaluering af leveranceforløbet) til specialisten. VISO-konsulenten godkender økonomiskemaet. Under menupunktet Leverancer kan du se, at leverancen er afsluttet. 43

44 Praktiske informationer Denne sektion indeholder informationer omkring anvendelse af VIAS i det daglige. Hvad skal registreres på en sag? Som udgangspunkt skal alt relevant information vedr. sagen og sagens fremdrift registreres. En VISO-sag er underlagt reglerne om aktindsigt. Korrespondance på sagen til VISO-konsulenten sker normalt via mail eller telefon. Aftaler, referater mm. noteres i sagshistorikken. Ved tvivlstilfælde skal du kontakte VISO. Afbrydelses af leverance En leverance kan altid afbrydes. Det sker typisk, hvis specialisten takker nej til leverancen, personen dør eller henvender ønsker sagen standset. I de sidste to tilfælde afbrydes leverancen af VISO-konsulenten. Leverancen vil stå med status Afbrudt. Du vil i sådanne tilfælde stadig få betaling for det arbejde, som allerede er udført på leverancen. I tilfælde af fejl i det indsendte økonomiskema Opdager du fejl i det indsendte økonomiskema, kan det stadig rettes. Du skal åbne leverancen fra oversigten over afsluttede forløb og herfra lave de fornødne ændringer. Det er dog ikke muligt at tilføje nye ydelser. Sådan retter du et økonomiskema, efter det er indsendt til VISO-konsulenten: 1. Gå ind under oversigt over afsluttende leverancer 2. Find leverancen i listen 3. Klik på ikonet yderst til højre for at komme videre til økonomiskemaet 4. Nu kan du ændre eller tilføje én eller flere forbrugslogs. 5. Kontakt VISO-konsulenten efter du har gemt det nye økonomiskema 6. Når skemaet er godkendt, skiftes status til afsluttet. Hvis du opdager en fejl efter godkendelsen, eller der mangler en ydelse på leverancen, skal du kontakte VISO. Særlige muligheder på familiesager Er der flere personer registreret på samme sag, så er det en familiesag. Disse sager håndteres på samme måde som enkeltsager, dog med den forskel, at der er flere personer knyttet på sagen. I praksis, er der kun én sag med leverancer og alle oplysninger og dokumenter gemmes på samme sag. 44

45 Sagshistorik Når der tilføjes en sagshistorik, afkrydses hvilke personer sagen vedrører. En historik kan dreje sig om én, to eller flere af sagens personer. Denne oplysning gemmes samen med sagshistorikken. Kommer der aktindsigt, udtrækkes der kun relevant sagshistorik for den valgte person. Dokumenter Ved upload af dokumenter vælges hvilke personer, dokumentet vedrører. Samme dokument kan vedrøre én, to eller flere af sagens personer. VIAS gemmer oplysninger om, hvem dokumentet er relevant for. 45

VIAS-Guide. Version

VIAS-Guide. Version VIAS-Guide Version 4.18.3 Indhold INTRODUKTION... 3 ADGANG TIL VIAS... 3 VIAS SAGSFORLØB... 3 HVAD SKAL REGISTRERES PÅ EN SAG?... 5 AFBRYDELSE AF LEVERANCE... 5 MENULINJEN I VIAS... 6 FÆLLES FORSIDE...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

Quick Guide deltagelse i Censorkurser Quick Guide deltagelse i Censorkurser RejsUd Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord. Du har

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet VEJLEDNING Vejledning til akkrediteringssite. Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sådan logger du på akkrediteringssitet side 2 2. Opbygning af akkrediteringssitet side 3 3. Arbejdet med de enkelte standarder

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide - deltagelse i Censorkurser Rejsud Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord Du har fået sendt

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen Bluegarden SmartLøn Sådan bruger du appen Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang Side 3 Ikoner og funktioner Side 4 Registrering af tid (TID) Side 5 Registrering af kørsel (KM) Side 7 Registrering

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Klub-cms brugermanual

Klub-cms brugermanual 2013 Klub-cms brugermanual Andreas Helmer Herstedøster Idræts Club Sidst opdateret d. 03-04-2013 Indhold VELKOMST... 3 ADMINISTRATION... 4 Hold... 5 Spillere... 6 Kampe... 7 SIDEOPBYGNING... 10 Tekstsider...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere