StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger Generelt Ordlister Kort om StavLet til Mac... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2"

Transkript

1 Retstavning på dansk StavLet til Mac Indhold Kort om StavLet til Mac Kom hurtigt i gang... 2 Installation... 2 Forskellige brugere, forskellige indstillinger... 2 Kontrol af tekst... 3 StavLet til Mac som fritstående program.. 3 Start... 3 Rettelse... 3 Indstillinger... 4 De mest almindelige meddelelser... 4 StavLet til Mac via operativsystemets indbyggede stavekontrol... 8 Indstillinger Generelt Ordlister Om StavLet Mere om Pages Mere om ordlisterne At bruge talesyntese Genvejskommandoer Systemkrav Afinstallation Licensvilkår og support StavLet til Mac, hovedvindue

2 Kort om StavLet til Mac StavLet til Mac er et program, der retter stavefejl og grammatikfejl i en dansk tekst. I håndbogen kalder vi programmet for StavLet. StavLet kan bruges: som separat program sammen med f.eks. Pages via operativsystemets indbyggede stavekontrol f.eks. TextEdit. For brugere med læse- og skriveproblemer anbefales StavLet som separat program sammen med f.eks. Pages. Med den kombination får man den tydeligste og mest nuancerede støtte under stavekontrollen. TIP På Oribi ABs hjemmeside findes FAQ (hyppigt stillede spørgsmål og svar) om StavLet ligesom information om, hvordan man kan opdatere programmet. Kig gerne der! Kom hurtigt i gang Installation 1. Start Mac en 2. Sæt cd en i computerens cd-enhed 3. Dobbeltklik på ikonet for cd en og start installationsprogrammet StavLet.pkg 4. Følg instrukserne på skærmen, indtil installationen er klar 5. StavLet er nu installeret i mappen Programmer, og ønsker man, at StavLet skal være synligt på Dokken, kan man trække programikonet derhen 6. Når punkt 5 er udført, kan man starte StavLet ved at klikke på StavLet-ikonet i Dokken, alternativt dobbeltklikker man på programikonet, der findes i mappen Programmer. Den første gang man starter StavLet, spørger programmet efter en licensnøgle. Licencenøglen findes i det cover, som StavLet- cd en blev leveret i. Forskellige brugere, forskellige indstillinger StavLet kan håndtere flere forskellige brugere på den samme computer med individuelle indstillinger for, hvordan programmet skal fungere. Hver brugers personlige indstillinger og ordlister gemmes i den indloggede brugers bibliotek. 2

3 Kontrol af tekst StavLet opdager og advarer om mange sprogfejl, som systemets sprogkontrol ikke kan finde. StavLet kan rette alvorlige stavefejl som kaosel (karrusel) og sykolo (psykolog) og hjælper til med at skelne mellem ord, der er nemme at forveksle f.eks. hvis og vis. Jeg vil prøve den største kaosel i Tivoli. En enkel grammatik- og udtryksstøtte retter mange fejl f.eks. manglende nutids-r: Bilisten køre som en vanvittig (Bilisten kører som en vanvittig). StavLet kan også opdage og rette mange slags sprogfejl, der er almindelig hos personer, der har dansk som andetsprog. F.eks. Han spiser en æble. Man kan vælge mellem at arbejde med en mindre ordliste eller en større (ca ordformer). StavLet til Mac som fritstående program Start Start StavLet ved at klikke på StavLet-ikonet i Docken eller dobbeltklikke på programikonet, der findes i mappen Programmer. Er programmet startet, klikker man på knappen Næste. Rettelse StavLet begynder at kontrollere teksten fra indsættelsespunktet (tekstmarkøren). Hvis indsættelsespunktet er i slutningen af dokumentet, rettes teksten fra begyndelsen. Man kan også markere en bestemt tekstdel, som man gerne vil rette. Når StavLet har præsenteret sine forslag til rettelse, vælger man ord ved enten at dobbeltklikke på ordet direkte i forslagslisten eller markere det og klikke på knappen Ret. 3

4 Indstillinger Ved forskellige indstillinger kan man tilpasse StavLet efter sine egne behov. Indstillingerne kan nås, når StavLet er det aktive program. I menulinjen kan man klikke på StavLet og derefter vælge Indstillinger. Man kan også bruge genvejskommandoen, (kommando+kommategn). De mest almindelige meddelelser Her følger en forklaring til de mest almindelige meddelelser fra StavLet. Vi anbefaler, at man afsætter lidt tid til at sætte sig ind i, hvad de forskellige meddelelser betyder. 1. Ikke fundet i ordliste Denne meddelelse præsenteres med et rødt ikon ved siden af, når man har skrevet noget, der ikke findes i den ordliste, man arbejder med (læs mere om, hvordan valget af ordliste påvirker i afsnittet Mere om ordlisterne). Her står ordet barloner, som StavLet ikke genkender: Jeg vil have tre store barloner. StavLet præsenterer et (somme tider flere) forslag i dette tilfælde balloner. I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at få et eneste forslag til rettelse fra StavLet, men vil man alligevel gerne se flere rettelsesforslag, klikker man på knappen Flere forslag. Så vil ét forslag ad gangen dukke op. Hvilke forslag, der vises, afhænger af, hvilken ordliste, man arbejder med (mere om dette i afsnittet Mere om ordlisterne). I dette tilfælde arbejder vi med den store liste, og når hele forslagslisten er fremklikket, ses følgende: 4

5 Jeg vil have tre store barloner. 2. Forvekslingsord Denne besked vises, når man skriver et ord, som nemt kan forveksles med et andet ord. Til venstre for meddelelsen ses et blåt ikon. Programmet standser for at bede skribenten om at kontrollere sit valg. Denne meddelelse er ikke nødvendigvis en fejlmeddelelse, eftersom den kan vises, selv om man har skrevet korrekt. Det er får varmt. 5

6 I mange tilfælde vil StavLet dog kunne afgøre om en bestemt stavning, der kan forveksles, er korrekt i en bestemt sammenhæng. Skriver man Det er for varmt, standser StavLet ikke på for, men vurderer, at ordet i denne sammenhæng er korrekt stavet. 3. Grammatik Denne meddelelse vises med et gult ikon ved siden af, når StavLet mener, at man har lavet en fejl, der ikke handler om stavning, men om en sætningskonstruktion eller fejl i et udtryk. Det, som StavLet har reageret på, markeres i teksten, og i meddelelsesfeltet ser man et forslag til rettelse. Her er et eksempel: Jeg er nød til at træne. 6

7 4. Et eller to ord StavLet kan opdage mange ord, som fejlagtigt er blevet skrevet i to ord f.eks. løbe hjul og omvendt, ord som fejlagtigt er blevet skrevet i ét ord f.eks. Losangeles. Laver man sådanne fejl, standser StavLet og viser meddelelsen Et eller to ord med et rødt og gult ikon ved siden af. Her ses et eksempel på begge tilfælde. Børnene kører på løbe hjul. Min onkel bor i Losangeles. 7

8 Visse ord/udtryk findes både sammenskrevne og særskrevne f.eks. efterskole og efter skole, som betyder noget forskelligt. I mange sådanne tilfælde præsenterer StavLet en advarsel for et ord, der kan forveksles, og viser betydningsforskellen i eksempelsætninger: Efter sommerferien skal han på efter skole. StavLet til Mac via operativsystemets indbyggede stavekontrol Mange programmer bruger systemets stavekontrol f.eks. tekstbehandlingsprogrammet TextEdit. Denne stavekontrol kan man starte via programmets menu under Rediger. Man kan også starte kontrollen med genvejskommandoen : (kommando+kolon). 8

9 Bruger man systemets stavekontrol, kan man indstille hvilket sprog, der skal kontrolleres. Standard er Dansk, som er Apples stavekontrol, men efter at have installeret StavLet tilbydes også alternativet Dansk (Oribi). Er dette alternativ valgt, er det StavLet, der bruges, hvilket betyder, at rødmarkerede fejlstavninger og grønmarkerede grammatikfejl kommer fra StavLet. Højreklikker man på et fejlstavet ord, vises forslag fra StavLet. Starter man en stavekontrol, præsenteres de fejlstavede ord i et vindue sammen med forslag til korrekt stavede ord. Har man valgt Dansk (Oribi), kommer forslagene fra StavLet. En del tekstbehandlingsprogrammer benytter ikke systemets stavekontrol, men har i stedet sin egen stavekontrol f.eks. Microsoft Office og OpenOffice. Apples eget tekstbehandlingsprogram Pages bruger systemets stavekontrol, men kun i begrænset omfang. 9

10 StavLet til Mac, hovedvindue I dette afsnit forklares, hvilke funktioner knapperne i StavLet hovedvindue har. Vi går ud fra et eksempel på, hvordan hovedvinduet kan se ud, når StavLet er standset under stavekontrollen med den store ordliste aktiv. Vi så løver og girarfer. Ret For at vælge et ord, markerer man det og klikker på knappen Ret eller dobbeltklikker på ordet direkte i vinduet. 10

11 Flere forslag StavLet viser normalt 1 2 ord som første forslag til rettelse. Vil man se flere forslag, klikker man på knappen Flere forslag. Sådan ser det ud, når man har klikket alle forslagene frem for ordet girarfer i eksemplet ovenfor. Vi så løver og girarfer. Næste Gå videre til det næste sted i teksten ved at klikke på knappen Næste. Fortryd Gå tilbage til det sidst rettede sted. 11

12 Tilføj Hvis man har skrevet et ord, som er nyt for StavLet og ønsker, at programmet skal lære det, klikker man på Tilføj. Vi er flyttet til Algade. Stop ikke StavLet advarer sommetider om ord, der er nemme at forveksle, selv om man har skrevet dem korrekt dette er en sikkerhedsforanstaltning, som i sætningerne Vi fejrer jul i december, og Der er fire hjul på en bil. Hvis man er sikker på, at man aldrig laver fejl på jul og hjul og synes det er irriterende, at StavLet beder om en ekstra kontrol, kan man slukke for denne advarsel. Det gør man ved at klikke på knappen Stop ikke. Herefter standser programmet ikke længere ved netop denne stavning, når brugeren stavekontrollerer sin tekst. Læs op Den markerede tekst kan læses op med talesyntese, hvis en sådan er installeret i computeren se nærmere i afsnittet At bruge talesyntese. 12

13 Indstillinger Du kan ændre indstillingerne i StavLet ved at klikke på menulinjen (StavLet/ Indstillinger) eller bruge genvejskommandoen, (kommando+kommategn) Fra indstillinger kan du ændre på bl.a. størrelse på ordlisten, rettelsesalternativer og vælge forskellige ordlister. Generelt Her foretages generelle indstillinger for StavLet. Valg af ordliste Her markerer man, hvilken ordliste man vil arbejde med: Lille ordliste eller Stor ordliste. Bemærk, at Stor ordliste er grundindstillingen i programmet. Læs mere om ordlisternes egenskaber under punkteti afsnittet Mere om ordlisterne. 13

14 Stop ved forvekslingsord Med dette felt afkrydset vil programmet stoppe op, hvis man f.eks. skriver ordet kunde (se nærmere i Forvekslingsord). I meddelelsesfeltet står der Forvekslingsord, og nedenfor vises ordene kunde og kunne i sætninger, dette for at man kan kontrollere, at man virkelig har valgt korrekt stavning af ord, som lyder ens. Bemærk, at StavLet med denne indstilling kan komme til at stoppe, selv om man har stavet korrekt. Vær også opmærksom på, at StavLet sommetider kan afgøre ud fra sammenhængen, om en letforvekslet stavning er korrekt. I sådanne tilfælde f.eks. Jeg kunne ikke drømme om standser programmet ikke ved kunne, selv om feltet Stop ved forvekslingsord er afkrydset. Synes man, at StavLet standser for ofte ved et ord, som man faktisk skriver korrekt, kan man klikke på knappen Stop ikke under rettelsen. Herefter standser programmet ikke længere ved netop den stavning, når brugeren stavekontrollerer sin tekst. Tjek mellemrum og tegnsætning Her vælger man, om StavLet skal reagere på f.eks. et overflødigt mellemrum før punktum (Hej, sagde Lise.) og reagere på, om man har skrevet både spørgsmålstegn og punktum (Hvornår kommer du hjem?.). Tjek grammatik Her bestemmer man, om StavLet skal reagere på almindelige grammatikfejl. Jeg er nød til at træne. (Jeg er nødt til at træne.) Visse grammatikfejl er af den type, som først og fremmest laves af personer, som har et andet modersmål end dansk f.eks.: Lise spiser en æble. StavLet er i stand til at rette mange andre fejl af denne type. Vi anbefaler, at man afkrydser dette felt. Bemærk, at det kan være nødvendigt at aktivere retstavningskontrollen to gange, hvis den grammatiske konstruktion også indeholder stavefejl, eftersom StavLet ikke kan rette alle fejl samtidigt. 14

15 Ordlister Under denne fane kan man redigere sine ordlister. Ord, der ved en fejltagelse er havnet der, kan man fjerne ved at markere ordet i listen og slette. Vil man ændre stavningen på et ord, kan man redigere i listen. Man kan tilføje ord under denne fane ved at skrive et nyt ord på en ny linje. Ændringerne gemmes, når man klikker på Arkiver. Min ordliste Under denne fane kan man redigere ordlisten med ens egne ord. Alternativt kan man klikke på Tilføj i StavLet hovedvindue, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse. Stop ikke Ønsker man, at StavLet skal lade være med at stoppe ved visse ord, kan man redigere i denne liste. Alternativt kan man klikke på Stop ikke i StavLet hovedvinduet, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse. Om StavLet Du kan få information om StavLet ved at klikke på menulinjen (StavLet/Om StavLet). Her vises generel information om programmet f.eks. versionsnummer og information om licens. 15

16 Mere om Pages I Pages styrer man, hvilken stavekontrol der skal bruges ved at klikke på ikonet Info. Derefter klikker man på T for Text og vælger fanen Mere. I listefeltet Sprog kan stavekontrol vælges. Bemærk, at valget kun gælder for den markerede tekst. TIP For at et nyt dokument skal bruge Dansk (Oribi) som stavekontrol, kan man oprette en skabelon. 1. Åbn et nyt, tomt dokument og vælg Dansk (Oribi) som Sprog. 2. Gem dokumentet som en skabelon ved at vælge Arkiv/Arkiver som skabelon 3. Brug denne skabelon, når et nyt dokument oprettes. 16

17 Mere om ordlisterne StavLet kan arbejde med ordlister af forskellig størrelse: en større og en mindre. Den lille ordliste indeholder relativt almindelige ord og navne. Typiske ord fra den lille liste er huset, kæmpehaj og suppesker. (Vi bruger her ordet ord, men det er mere korrekt at sige ordformer. Ordformerne gå, går og gik regnes som tre forskellige ord i StavLet ordlister.) Arbejder man med den lille ordliste, får man ikke usædvanlige ord som rettelsesforslag. Hvis man har et begrænset ordforråd, kan det være en fordel rettelsen bliver nemmere. På den anden side skal man være opmærksom på, at hvis man har et mere avanceret ordforråd, vil den lille liste ikke være tilstrækkelig stor. Den større ordliste indeholder alle ord i den mindre ordliste plus yderligere ord, sammenlagt ca Ord, der kun findes i den store ordliste, er f.eks. aktøren, opbevar og minerer. Rettelsesydeevnen påvirkes af, hvilken ordliste man bruger. Bruger man den lille liste og skriver ovenskap, får man ikke ordet uvenskab som forslag fra StavLet, eftersom det ord kun findes i den store liste. I stedet forsøger StavLet at rette ovenskap til noget, der findes i den lille ordliste. Resultatet bliver venskab, som programmet bedømmer som sandsynligt. Bemærk også, at forskellige former af det samme ord kan tilhøre forskellige ordlister: latin findes i lille liste, mens latinen kun findes i den store. Hvis man arbejder med den lille liste og synes, at man får dårlige rettelsesforslag på ord, som man synes er selvfølgelige, kan det derfor være værd at prøve at ændre til den større ordliste. Prøv gerne at eksperimentere med at se, hvordan StavLet adfærd ændres ved skift af ordliste! 17

18 At bruge talesyntese StavLet bruger systemets talesyntese, og indstillinger for talesyntese foretages i Systemindstillinger og Tale. I StavLet findes knappen Læs op, som læser teksten op i det aktive vindue. Markeres en tekst, er det kun denne tekst, der læses op. I Mac OSX 10.7 Lion indgår en dansk talesyntese. For at aktivere dansk talesyntese gør man som følger: 1. Gå til Systemindstillinger 2. Vælg Tale og derefter fanen Tekst til tale 3. Vælg dansk stemme (f.eks. Ida) ved at klikke på Systemstemme. 18

19 4. Er stemmerne ikke downloadet, kan man klikke på Systemstemme og vælge Speciel Markér de danske stemmer og godkend, at systemet downloader stemmerne. Vælg derefter den ønskede systemstemme. Genvejskommandoer Når StavLet er aktivt, kan følgende genvejskommandoer bruges. : (kommando+kolon) Start systemets stavekontrol., (kommando+kommategn) Start indstillinger for StavLet. Pil op Pil ned Enter Højrepil Bladrer opad i StavLet forslagsliste Bladrer nedad i StavLet forslagsliste. Hvis det markerede ord er det sidste ord i forslagslisten, præsenteres endnu et forslag (svarer til knappen Flere forslag) Markeret ord i dokumentet erstattes med ord fra forslagslisten (svarer til knappen Ret) Gå til næste rettelsessted i teksten (svarer til knappen Næste). 19

20 Systemkrav For at StavLet skal fungere, kræves: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senere cd-rom-enhed mindst 8 Mb ledig arbejdshukommelse mindst 20 Mb ledig harddiskplads. Den første version af StavLet til Mac fungerer som fritstående program sammen med Pages 09, version 4.0 eller senere. For en opdateret liste over tekstbehandlingsprogrammer der fungerer sammen med StavLet til Mac, gå til og klik på Support/FAQ. Afinstallation For at afinstallere StavLet flytter man både programmet StavLet og servicen StavLet til papirkurven. Programmet StavLet findes i mappen Programmer og servicen StavLet, som hedder StavLetServer.service, findes i mappen System/Bibliotek/ Services. Licensvilkår og support StavLet er et registreret varemærke, og programmet er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Det er ulovligt og strafbart at kopiere programmet af anden grund end for at lave sin egen sikkerhedskopi. Support vedrørende StavLet ydes af vores forhandlere eller af os på: Oribi AB i Lund, Sverige telefon:

21 StavLet til Mac Idé, programmering og håndbog: Oribi AB, 2011, Illustrationer: Kristina Grundström. Oversættelse til dansk: Poul Hansen. Layout: Karin Österlund. Oribi AB, Bredgatan 2, Lund, Sweden tel , fax

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Hvorfor nu dette hér?... 2. Start hér: Trim dit interface!... 3

Hvorfor nu dette hér?... 2. Start hér: Trim dit interface!... 3 Hvorfor nu dette hér?... 2 Nogle generelle overvejelser... 2 Start hér: Trim dit interface!... 3 Tilpas dit skrivebord, og hold orden på tingene... 3 Orden & oprydning sparer tid!... 3 Tilpas (indstil)

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere