Gæstebesøg på danske efterskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæstebesøg på danske efterskoler"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Dansk Skoleforening for Sydslesvig FOTO: KLAUS NIELSEN Robot indtager Flensborg Avis Redaktionskomite: Per Gildberg, Michael Oetzmann og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: FLENSBORG. Robotten Robin - her flankeret af to hunde - er blandt de figurer, der i disse dage pryder gangene på Flensborg Avis. Robin og de andre væsener er resultatet af otte skolers arbejde i forbindelse med miljøkampagnen»mågeskriget«. I skoleåret var temaet for miljøkampagnen»affald«. Og i stedet for at smide æggebakker, yoghurtbægre, toiletruller og andet emballage ud, valgte eleverne på de deltagende skoler i stedet at skabe noget ud af affaldet. Der var fernisering på udstillingen af genbrugskunst forleden. Mere side 7 Gæstebesøg på danske efterskoler ARKIVFOTOS En af de efterskoler eleverne fra Sydslesvig har mulighed for at besøge, er Sønder Nærå Efterskole på Fyn. Billedet er fra skolens»store legedag«tidligere på året. Grænseforeningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen er én af initiativtagerne til gæstebesøgene. Projekt. Elever fra fire danske skoler i Sydslesvig får næste år mulighed for at opleve livet på en dansk efterskole på allertætteste hold. FLENSBORG. Dansk hverdagsliv, kultur og sprog. Det er hvad elever fra Duborg-Skolen, Jes Kruse-Skolen, Husum Danske Skole og Hiort Lorenzen-Skolen i løbet af februar får tilbud om at opleve. Et samarbejde mellem Skoleforeningen, Grænseforeningen og Efterskoleforeningen i Danmark betyder nemlig, at elever fra Sydslesvig næste år i uge 9 og 10 får mulighed for at et ophold på en dansk efterskole. - Tidligere var det meget almindeligt, at sydslesvigske skoleelever tog ophold på danske efterskoler. Men i løbet af de senste 20 år, har antallet af sydslesvigske skoleelever, der tager på efterskole i Danmark, været støt faldende, så niveauet i dag er helt hen i skoven, siger generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen, som er en af idémændene til projektet. Vil udbrede kendskabet I øjeblikket er omkring 20 elever fra Sydslesvig - ud over de 40 elever som i øjeblikket er på Ladelund Ungdomsskole - at finde på de i alt 257 danske efterskoler. - Derfor vil vi nu udbrede kendskabet hos sydslesvigske elever i 9. klasse på de fire skoler i Sydslesvig, siger Knud-Erik Therkelsen. At så få sydslesvigske elever vælger at tage til Danmark, skyldes - i følge ham - tre ting. - For det første er det meget dyrt. Et efterskoleophold kan let løbe op i kroner. For det andet tæller et efterskoleophold i Danmark - i følge tysk skolelov - ikke med som et almindeligt skoleår. For det tredje er kendskabet til danske efterskoler - på grund af, at så få sydslesvigske elever, vælger at tage til Danmark - meget lille, siger Knud-Erik Therkelsen. Fra Skoleforeningens side lægges der især vægt på kulturmødet mellem eleverne. - Både de danske og sydslesvigske elever vil kunne få kunne få noget ud af det. De sydslesvigske elever vil kunne lære om dansk hverdagsliv, kultur og sprog. De danske elever vil kunne få viden om Sydslesvig og sætte nationale mindretal på dagsordenenen i deres skoler i perioden, siger skolekonsulent Lisbet Mikkelsen Buhl. Præsentation i Sydslesvig I løbet af denne måned vil lærere og elever fra syv efterskoler besøge de fire udvalgte skoler for at præsentere deres efterskoler. Besøgene på de sydslesvigske skoler kommer primært til at foregå på den måde, at det er de unge, der sætter sig sammen og får en snak om, hvad det vil sige at gå på efterskole i Danmark. - Vi håber på, at vi på den måde kan give flere sydslesvigske elever lyst til og mulighed for at komme på et efterskoleophold i Danmark, for vi synes, det kunne være spændende, hvis der kom flere, siger Troels Borring, som er næstformand i Efterskoleforeningen i Danmark og samtidig forstander på Sønder Nærå Efterskole på Fyn. Sammen med Knud-Erik Therkelsen er det Troels Borring, som har taget initiativ til gæstebesøgene. Gæstebesøgene i Danmark vil ikke komme til at koste noget for den enkelte elev. - Vi håber dog på, at forældrene vil bringe og hente deres børn, så også de kan få et indtryk af livet på en efterskole, siger Troels Borring. Håb om samtaleplatform Efter gæstebesøgene i februar går Efterskoleforeningen, Grænseforeningen og Skoleforeningen sammen for at evaluere forløbet. - Blandt andet skal vi finde ud af, hvordan vi kan fastholde det, vi har opnået. Samtidig skal det undersøges, hvad der kan gøres ved den økonomiske side af sagen, siger Troels Borring. Han håber ligeledes på, at kontakten mellem de danske efterskoler og skolerne i Sydslesvig kan føre til en samtaleplatform på lærersiden. - På den måde kan der forhåbentlig blive skabt kontakter, som kan føre til flere besøg på tværs af grænsen. For det er vigtigt, at Sydslesvig kommer tættere på, siger Troels Borring.

2 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Skoleforeningens næstformand, Per Gildberg. Tanker om den ny skolelov FORMANDEN OG UNDERTEGNEDE var mandag den 6. november i Kiel til møde i»landesschulbeirat«.»landesschulbeirat«er et organ under Undervisningsministeriet med repræsentanter fra Landdagen, forældre-, lærer- og elevrepræsententer fra alle skoletyper, repræsentanter fra industri- og handelskammer, håndværkskammer og landbrugsministerium, fra erhvervsskoler, fra kirken, kommunerne og kredsene i Slesvig-Holsten samt fra tyske ikke-offentlige skoler som Waldorfskolen og fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. DET ER EN STOR uhomogen håndfuld med mange særinteresser og profilneuroser og en lidt uoverskuelig gennemslagskraft over for de ministerielle bureaukrater. Repræsentanten for lærerne ved realskolerne i Slesvig-Holsten meddelte på mødet, at lærerne enstemmigt er imod at realisere forslaget til den ny skolelov om en form for todelt skole som erstatning for den tredelte, dvs. regionalskoler som sammenlægges med hoved- og realskoler med en efterfølgende gymnasiel struktur samt omstilling - efter ønske - til»gemeinschaftschulen«. Lærerne ønsker derimod at indføre den udelte skole - altså det der i princippet kan sammenlignes med vores sydslesvigske fællesskole. DET VIGTIGSTE TEMA ved mødet i»landeschulbeirat«var nemlig forslag til den ny skolelov for Slesvig- Holsten, som formodes at blive vedtaget af Landdagen i Kiel i januar 2007 og som officielt træder i kraft fra næste skoleår. Forslaget til den ny skolelov indeholder 148 paragraffer om alt mellem himmel og jord, som har med skole at gøre. Paragraf 5 fastslår, at det som undervisningshjælp handler om støtte og hjælp til den enkelte elev. Paragraf 4 for eksempel siger, at der gælder et absolut ryge- og alkoholforbud på alle skoler og skoleområder samt ved alle skoleforanstaltninger udenfor skolen. Paragraf 6 beskriver heldagsskolen, hvorimod paragraf 29 eksempelvis beskriver forbud mod reklame og salg af varer og tjenester på skolen osv., osv. Det meste af indholdet kender vi, og det er realiseret i vort danske skolevæsen. DET MEST GLÆDELIGE set fra vort synspunkt er paragraf 126, som lægger op til økonomisk ligestilling med den offentlige skole og dermed bekræfter vores skole som en skole for mindretallet på lige fod med den offentlige skole, og som dermed adskiller os fra andre private skoler i landet. Da der for tiden i Slesvig-Holsten spares inden for den offentlige skole ved at nedlægge små enheder og oprette større ved at øge klassekvotienten, rationalisere forvaltningen osv., vil ligestillingen måske ikke give de helt store penge. Men for vor økonomiske sikkerhed og forudsigelighed i budgetterne og for vores selvforståelse som borgere i Slesvig-Holsten har den uvurderlig betydning. SÅ ERDET- som en detalje - sjovt, at realskolelærernes organisation - selvfølgelig ud fra egne egoistiske synspunkter, men alligevel - mener, at vores vej mod fællesskolen er bedre end den vej, regeringskoalitionen i Kiel lægger op til i forslaget til den ny skolelov. Det er selvfølgelig skuffende og uacceptabelt, at vi indtil nu ikke er kommet videre med hensyn til elevtransporten. Så der er nok at tage fat på for Skoleforeningen. PER GILDBERG FOTO: KLAUS NIELSEN Penge til støttefonden FLENSBORG. På trods af, at det kontonummer, der blev bragt i det seneste nummer af, havde et femtal for meget, er det alligevel lykkedes nogle at donere penge til Skoleforeningens Støttefond. I løbet af den seneste måned er der blevet doneret 600 euro til fonden. - En sådan positiv respons er vi naturligvis utrolig glade for. Den er med til at styrke vores arbejde i mange forskellige forhold, siger Skoleforeningens formand, Lone Schuldt. Skulle flere have lyst til at støtte Skoleforeningens arbejde, bringer vi herunder støttefondens kontonummer - denne gang uden fejl. Borgmester Jochen Barckmann besøgte Skoleforeningen i Stuhrsallee, hvor han hilste på nogle af foreningens repræsentanter. Fra venstre ses Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Olaf Runz, Jochen Barckmann, Anders Molt Ipsen og Lone Schuldt. Borgmesterbesøg i Skoleforeningen Har du lyst til at støtte Skoleforeningens arbejde? - Så kan du donere et beløb til Skoleforeningens Støttefond FLENSBORG. Onsdag den 1. november havde Skoleforeningen inviteret Flensborgs borgmester Jochen Barckmann på besøg i Skovgades Børnehave og på Duborg-Skolen. Under besøget blev Jochen Barckmann ledsaget af Skoleforeningens formand, Lone Schuldt, og afdelingsleder Olaf Runz. Efterfølgende inviterede Skoleforeningen til frokost på Stuhrs Allee. Efter besøgene i skole og børnehave sagde Jochen Barckmann: - Udefra ligner de danske institutioner de tyske. Heller ikke på indretningen er der den store forskel. Men det der gjorde størst indtryk på mig, var den gode stemning og det sammenhold, jeg oplevede. Eksempelvis synes jeg, det er imponerende, at mange er klar til at rejse langt for at komme på gymnasiet. Samtidig er der blandt eleverne en stor bevidsthed om, at de lever i to kulturer og på den måde har flere muligheder, sagde Jochen Barckmann. Union Bank BLZ.: Kontonummer: 11355

3 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Vuggestuen i Engelsby en realitet Premiere. Engelsby Børnehave åbnede den 1. november dørene for de to første børn i den nyoprettede vuggestueafdeling. ENGELSBY. I første omgang er der to. Om en uge kommer der to ekstra til. Og ved årsskiftet er der i alt seks børn i vuggestuen i Engelsby Børnehave. Vuggestuen åbnede den 1. november. I forvejen havde vuggestuen inviteret de kommende forældre til et informationsmøde. Her kunne børnehaveleder Torsten Schönhoff blandt andet fortælle, at man, for at give børnene den bedste mulige start, tager imod to børn ad gangen, for at disse børn stille og roligt kan falde til, inden de næste børn ankommer. - Samtidig er det den samme person, som hver dag siger goddag og den samme person, der siger farvel til børnene, siger Torsten Schönhoff. Ud over, at børnehaven nu har fået sin egen vuggestueafdeling i den ene ende af børnehaven, er der også blevet ansat nyt personale, som udelukkende skal tage sig af vuggestuebørnene. Det er Annika Zander, som den 1. december tiltræder som pædagog. Hun arbejder i øjeblikket som afdelingsleder i en tysk børnehave på Nordals. Derudover er det Annedore Mankowski fra Tarup. Hun er ansat som pæda- FOTOS: KLAUS NIELSEN Vuggestuens første to brugere: Lukas Albert (t.v.) og Liva Hansen som begge er halvandet år. Samtidig med åbningen af vuggestuen har Engelsby Børnehave fået to nye ansatte. Pædagog Annika Zander (t.v.) og pædagogmedhjælper Annedore Mankowski gogmedhjælper efter i ti år at have været dagplejemor. Egen afdeling Vuggestuen er for børn mellem nul og tre år. De to første børn er begge halvandet år gamle. Senere kommer tre børn på godt et halvt år og et barn på godt to år. I forbindelse med oprettelsen af vuggestuen er der blevet ændret på legepladsen, så de helt små også kan bruge den. Samtidig er græsarealet omkring børnehaven blevet udvidet. - Vi har haft meget travlt og er ikke helt færdige. På et tidspunkt bliver der bygget et halvtag, som børnene kan sove under, når de ligger ude i barnevognene, siger Torsten Schönhoff. Indenfor får de mindste deres egen afdeling, som dog kan åbnes, så der er fri adgang til den del af børnehaven, hvor de yngste børnehavebørn holder til - og omvendt. - På den måde er der mulighed for at lave fælles aktiviteter, hvis der skulle være ønske om det, siger Torsten Scönhoff. Det koster 230 euro om måneden at have sit barn tilmeldt vuggestuen i Engelsby. Prisen inkluderer morgenmad, frugt og frokost. Forældrene skal til gengæld selv sørge for bleer, flasker og sutter. FOTO: FOKUS Medlemmerne af»gussis læseheste«er fra venstre Anna Möller, Charlotte Steinberg, Christina Hansen, Matthias Runge og Jens Sørensen,»Gussis læseheste«klar til kvartfinalen Quiz. Fem elever fra Gustav Johannsen-Skolen er fortsat med i kampen om at være bedst, når det gælder paratviden om bøger. FLENSBORG. Anna, Charlotte, Christina, Matthias og Jens - eller bare»gussis læseheste«- skal i den nærmeste fremtid en tur til Danmark for at repræsentere Sydslesvig i den landsdækkende konkurrence for»smart-paratsvar«.»smart-parat-svar«er den konkurrence, hvor 6. klasser fra Danmark og Sydslesvig dyster om at være bedst i viden om bøger. Efter tre indledende runder og en regional finale har holdet»gussis læseheste«fra 6. klasse på Gustav Johannsen-Skolen kvalificeret sig til kvartfinalen i Danmark, som finder sted torsdag den 30. november på Brandts Klædefabrik i Odense. Her skal vinderholdene fra hver region dyste om hvilke fire hold, der går videre til finalen. Kvartfinalen kommmer til at bestå af fire runder af fire hold med et vinderhold i hver runde. Der bliver ikke tid til megen pause for de hold, der går videre fra kvartfinalen. Senere samme dag udsættes skoleeleverne nemlig for den altafgørende test, når finalen afholdes. De fire finalehold vil her dyste om førstepræmien, som det vindende holds klassekammerater også får glæde af. Hovedpræmien for vinderholdet er et weekendophold for hele klassen med underholdning. Hvor opholdet bliver, er på nuværende tidspunkt stadig en hemmelighed. Der vil desuden være trøstepræmier til de ikke-vindende hold i de sidste faser af turneringen. Næste gang quizzen afholdes, bliver i foråret 2008.

4 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Sportsdag. Husum Danske Skole valgte i år at gøre noget ekstra ud af»skolernes motionsdag«. HUSUM. I skolegården vrimler det med elever på cykler. Normalt er cykling forbudt i skolegården, men da denne dag er speciel, er det for en gang skyld tilladt. Det er tirsdag den 10. oktober, og Husum Danske Skole afholder»skolernes motionsdag«. Normalt afholdes den årlige motionsdag fredagen inden efterårsferien, men på den danske skole i Husum har man valgt at prøve noget nyt. - Vi har i år valgt at lægge motionsdagen om tirsdagen. Blandt andet fordi vi da i forvejen har tid i svømmehallen, siger skoleinspektør Else Tornbo, som sammen med lærerne havde kørt det tunge skyts i stilling for de omkring 250 elever på Husum Danske Skole. Det hele tæller Den traditionelle gå- eller løbetur er i år skiftet ud med intet mindre end en triathlonkonkurrence, hvor eleverne klassevis skal kæmpe mod hinanden. - Uanset hvor god man er, kan man være med. Alle præstationer tæller. Man er en klasse - et team, siger Else Tornbo. Normalt består triathlon af løb, cykling og svømning. Sådan er det også for de fleste elever i Husum. Dog er svømningen skiftet ud med rullebræt for eleverne i klasse. I skolegården er de mindste elever i gang med første disciplin - cykling. Hver elev skal tilbagelægge mindst fem omgange på cykel i skolegården - men gerne mere. De ældre elever skal også cykle, men det foregår på byens store parkeringsplads»neue Freiheit«. I dagens anledning har byen lukket område, så der også her kan blive trådt i pedalerne. Og de elever, der ikke i øjeblikket er på cyklerne, står ved siden af selve banen og hepper. Her står også pedel Jens-Otto Voigt klar med vand og en førstehjælpskasse, hvis uheldet skulle være ude. FOTOS: KLAUS NIELSEN OG KARL-HEINZ BLUMENAU Klassekamp i Husum Der skulle løbes, cykles og svømmes, inden vinderne af Husum Danske Skoles triathlonkonkurrence kunne kåres. Det blev 6.a, som løb af med sejren. Mens motionsdagen blev afholdt den 10. oktober i Husum, blev den på de andre skoler afholdt den 13. oktober. På Jørgensby-Skolen i Flensborg var der fælles opvarmning i skolegården, inden det gik løs. Styrker sammenholdet Et andet sted i byen, nærmere bestemt på Husums officielle sportsplads»jahn Sportplatz«, er eleverne fra klasse i gang med at tilbagelægge mindst fire omgange på løbebanen. For nogle virker det ikke som noget problem, mens andre efterhånden har fået en ret rødlig kulør i ansigtet. Men for alle gælder det, at præstationen i sidste ende tæller med, når pointene skal fordeles. Derfor er der ingen, der opgiver. - Det betyder noget i de enkelte klasser, at alle er med. Det er med til at styrke sammenholdet og samarbejdet, siger idrætslærer Connie Freudenreich. Efter at de yngste elever har overstået cykelturen, venter rullebrættene i skolens gymnstiksal. Her skal eleverne tre og tre dyste mod hinanden. Én sidder på rullebrættet, mens de to andre trækker rullebrættet ved hjælp af to snore, der er sat fast på brættet. Også her er entusiasmen i top, og med de mange tilråb minder salen mest af alt om en hal i de sidste minutter op til en større rockkoncert. Efter at de ældste elever har overstået løb og cykling går turen til Husums svømmehal, hvor den sidste disciplin i dagens triathlon finder sted. Mindst fire længder i bassinet skal tilbagelægges, inden de har overstået den lidt utraditionelle motionsdag. Hårdt men sjovt Tilbage på skolen er de yngste ved at have klaret deres sidste disciplin - løb. Der bliver heppet ivrigt fra sidelinien for at få løberne til at yde deres absolut bedste. Blandt løberne er Niklas fra 1.a. Da han efter løbet bliver spurgt, hvordan det har været, lyder svaret: - Det er hårdt, men det går. Siine, Kim og Jonna, ligeledes fra 1.a, synes, det har været en sjov dag, og er alle enige om, at det har været sjovest at kæmpe på cykel. Mens eleverne har brugt energien på at cykle, løbe og svømme, har sproglærer Uwe Ehrich siddet i skolens computerrum. Her har han løbende modtaget resultater fra de forskellige discipliner. Resultaterne taster han ind i en computer for at finde ud af, hvilken klasse der kan kalde sig skolemester i triathlon. Til de tre bedste klasser vanker der guld-, sølv- eller bronzemedaljer. Derudover er der præmier til de klasser, der har klaret sig bedst i de enkelte discipliner. Håber på tradition De endelige resultater bliver først offentliggjort den næste dag. Så eleverne må vente i spænding. Det er ikke første gang Husum Danske Skole for alvor trækker i sportstøjet. Da skolen tidligere i år fejrede fødselsdag, blev der også afholdt sportsdag i Husum. Skoleinspektør Else Tornbo håber, at en sportsdag som den, der netop er blevet afholdt, kan gå hen og blive en tradition på skolen. Især fordi mange af de ældre elever ikke får rørt sig så meget. - Mange af dem vælger sporten fra til fordel for stillesiddende fag. Derfor vil vi gerne lægge vægt på sporten i heldagsskolen. Det er vigtigt med viden, men det er også vigtigt at få sig rørt, siger Else Tornbo. Den følgende dag samles alle elever, for at få spændingen udløst. Selv om alle klasser har givet sig mindst 100 procent, er der alligevel én klasse, der skiller sig ud fra resten. Efter at samtlige resultater har været en tur gennem computeren, viser det sig, at 6.a har klaret sig bedst ved gårsdagens triathlon. Præstationen udløser guldmedaljer til hele klassen, der nu kan bryste sig med at være skolemester i triathlon.

5 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Kursus for nyansatte FOTOS: LISBET MIKKELSEN BUHL Kursisternes ekskursion i det sydslesvigske skolelandskab gik blandt andet til Hostrup Børnehave, hvor der først var orientering om børnehaven......og bagefter rig lejlighed til at teste legepladsens redskaber, hvilket en del af delegationen benyttede sig af. JARUPLUND. Skoleforeningens nyansatte pædagoger og lærere har netop deltaget i det årlige introduktionskursus - populært kaldet kyllinge-kurset - på Jaruplund Højskole. Kurset forløb over to dage fra den november, og bød på både oplæg, foredrag, ekskursion og socialt samvær. På førstedagen handlede det om sproget i Sydslesvig, da skolepsykolog Hans Jessen, børnehaveleder Petra von Oettingen og skolekonsulent Lisbet Mikkelsen Buhl fortalte om blandt andet»holdninger til sprog og sprogpædagogik«,»sprogstimulering i børnehaven«og»læseprøverne og de senere års udvikling på området«. Senere fortalte børnehaveleder i Hostrup Børnehave, Helle Witt- Nommensen og konstitueret skoleinspektør på Satrup Danske Skole, Kirsten Riediger om samarbejdet mellem skole og børnehave. Efter en paneldiskussion ved Karin Horup, Tue Küssner og Lone Anker Jacobsen fortalte rektor Jørgen Kühl om det danske mindretal i Sydslesvig. Og efter en introduktion til Skoleforeningens konferencesystem IDA blev dagen sluttet af med underholdning og kollegial samvær. Næste dag var kursisterne på ekskursion i det sydslesvigske skolelandskab. Turen gik først til Hostrup Børnehave, hvor kursisterne fik en orientering af børnehaveleder Helle Witt-Nommensen. Næste stop var Satrup Danske Skole, hvor konstitueret skoleleder Kirsten Riediger tog imod. Som afslutning besøgte de nyansatte pædagoger og lærere Duborg-Skolen, hvor de - efter en indledning af rektor Ebbe Rasmussen - mødte en gruppe af Duborg-Skolens elevambassadører. Herefter gik turen tilbage til Jaruplund Højskole, hvor kurset blev afsluttet med en skriftlig og mundtlig evaluering. Råd om fremtiden ARKIVFOTO Hjemmesiden fungerer igen FLENSBORG. Mange har sikkert i den senere tid oplevet, at Skoleforenigens ny hjemmeside har været ude af drift. Problemerne opstod, i følge lederen af Skoleforeningens edbkontor, Jostein Jorde, da en harddisk på den server, der styrer sikkerheden, gik i stykker. - Det tog noget tid, før vi fik det hele op at køre igen. Ikke mindst fordi, det er en besværlig proces at indstille serverens firewall, som skal sikre mod indtrængen på serveren udefra, siger Jostein Jorde. Han kan dog meddele, at hjemmesiden igen kører uden problemer. Samtidig er den ny hjemmeside, som havde premiere i sommer, netop blevet optimeret. Det betyder, at den nu kan ses fejlfri af brugere, der benytter en anden browser end Microsofts Explorer. - Skulle der alligevel være nogen, som stadig har problemer med at få vist hjemmesiden på deres computer, hører vi gerne fra dem, siger Jostein Jorde. På jobmessen i Campushalle har de besøgende mulighed for at få information om en lang række virksomheder og institutioner i grænselandet. FLENSBORG. Hvis nogle skoleelever går rundt og spekulerer på, hvad de skal lave, når de på et tidspunkt afslutter deres skoleforløb, er der hjælp at hente. Den 31. maj og 1. juni 2007 afholder industri- og handelskammeret i Flensborg den årlige jobmesse i Campushalle. På messen vil der være mulighed for at møde repræsentanter fra mange af de virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, der ligger i grænseområdet. Blandt de omkring 65 virksomheder og 60 skoler, der er repræsenteret på messen, er Sauer Danfoss, Syddansk Universitet, Danfoss i Flensborg, Vestas i Husum og Danisco i Nibøl. - På den måde har eleverne mulighed for at finde ud af, i hvilken retning de vil gå i fremtiden, siger Rikke Becker fra Institut für Talententwicklung, som organiserer og gennemfører messen. Hun opfordrer eleverne fra de danske skoler i Sydslesvig til at benytte sig af messen. - Her i grænselandet er det en klar fordel at kunne tale både dansk og tysk, da mange firmaer har brug for ansatte, som behersker begge sprog, siger Rikke Becker. Inden selve messen bliver der mulighed for at få en snak med nogle af de virksomheder, der er repræsenteret på jobmessen. I midten af februar tilbyder Institut für Talententwicklung de enkelte skoler besøg fra tre af de virksomheder, der deltager på messen. Ved besøget vil virksomhederne fortælle om dem selv og give eleverne mulighed for at stille spørgsmål. - Det kan samtidig være en øvelsesplads for fremtidige jobsamtaler, siger Rikke Becker. Skoler med afgangsklasser har allerede modtaget materiale om messen, som kan fås ved henvendelse til den enkelte skoles studievejleder.

6 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november FOTOS: KLAUS NIELSEN Fra sit kontor i Teknisk Afdeling holder Nis Krog øje med energiforbruget i Skoleforeningens institutioner rundt om i Sydslesvig. For at få det nødvendige overblik benytter han sig af et specialdesignet computerprogram. Besparelser. For et år siden ansatte Skoleforeningen en milljøog energikonsulent, som siden blandt andet har jagtet energislugere i Skoleforeningens bygniger rundt om i Sydslesvig. FLENSBORG. Kurver, statistikker og rådgivning. Det er hverdagen for 59- årige Nis Krog. Han har i godt et år været ansat som miljø- og energikonsulent ved Skoleforeningen. Hans arbejde har i lang tid bestået i at samle data fra Skoleforeningens institutioner - data over el-, vand- og varmeforbrug. I de senere år har det været nødvendigt for Skoleforeningen at foretage en række besparelser - herunder besparelser på energiforbruget. Derfor blev Nis Krog ansat for blandt andet at kortlægge Skoleforeningens energiforbrug. - Jeg begyndte med at lave et skema, som pedellerne på de forskellige institutioner skulle udfylde en gang om måneden for at finde ud af, hvor stort forbruget var de forskellige steder, siger Nis Krog. Jagten på energislugere Efterfølgende skulle alle de tal, Nis Krog modtog fra hele Sydslesvig, behandles, så der kunne dannes et overblik over institutionernes forbrug. Valget faldt på systemet»keep focus«, som er et program, som man - via internettet - kan fodre med de indsamlede data. Herefter klarer»keep focus«resten. Programmet omformer de indtastede data til diagrammer, så man herefter blandt andet kan se, hvor stort forbruget er på hver enkelt institution. På den måde kan man se, om en skole eller børnehave har et ekstraordinært stort forbrug og herefter prøve at finde ud, hvad det skyldes. Voldsomt vandforbrug - Jeg oplevede for eksempel, at en skole havde et voldsomt vandforbrug, siger Nis Krog, som derefter tog kontakt med den pågældende skole for at finde årsagen. Det viste sig, at skolen i skolegården havde en drikkevandsfontæne, som kørte uafbrudt fra midten af april til midt i september. - I de måneder fontænen kørte, brugte skolen cirka 80 kubikmeter vand om måneden, hvorimod forbruget kun var omkring 20 kubikmeter per måned, når fontænen ikke kørte, siger Nis Krog. Efterfølgende blev fontænen tilkoblet et ur med en ventil. På den måde kan man i dag indstillet uret, så fontænen kun er tændt i skoletiden. Det har betydet, at skolens vandforbrug, i de måneder fontænen er i brug, kun er 25 kubikmeter. Det svarer til en besparelse på omkring 180 euro om måneden. - Til sammenligning kostede det cirka 150 euro at foretage forbedringerne, siger Nis Krog. Et andet eksempel er fra en større skole med tilhørende idrætshal. Her fungerede et af de ure, der sørger for at slukke ventilatorerne, når hallen ikke benyttes. Det betød, at den ene ventilator kørte i døgndrift. - Det i sig selv var ikke det største problem. Men da ventilatorerne samtidig suger ny luft ind, som bliver opvarmet til den rette temperatur, betød det, at der fandt en opvarmning sted døgnet rundt - også når hallen ikke blev benyttet, siger Nis Krog. Behandling af data Efter at have fået de første tal fra Skoleforeningens institutioner er miljø- og energikonsulenten gået et skridt videre i arbejdet med at samle data. Det betyder blandt, at Nis Krog ikke længere modtager tallene på papir for derefter at skule indtaste dem i»keep focus«-systemet. I dag har alle institutioner et password, så de selv kan gå ind i systemet på internettet og indtaste data. - Samtidig kan hver enkelt institution holde øje med sit forbrug og sammenligne tallene med kollegaerne, siger Nis Krog. I sit første år som konsulent har han primært koncentreret sig om at få organiseret indsamlingen af data og få rettet op på de fejl, han har kunnet finde ved hjælp af det indsamlede materiale. I fremtiden handler det om at få nedsat forbruget på de institutioner, der i dag har et forholdsvis stort energiforbrug. I de kommende år indføres der i Tyskland et såkaldt energipas, hvilket på mange måder svarer til den danske smiley-ordning. I Danmark bliver restauranter og andre fødevarebutikker, der har haft besøg af de veterinære myndigheder, udstyret med et stykke papir. Myndighederne forsyner papiret med en enten glad eller sur smiley - alt efter hvordan hygiejnen er i den enkelte butik. Papiret skal derefter hænges op i butikken, så kunderne kan se det. På samme måde med det kommende energipas. Blandt andet derfor er Skoleforeningens institutioner nu blevet forsynet med ikke færre end 2200 termostater med computerstyring, som sørger for, at temperaturen på skoler og i børnehaver sænkes, når de ikke benyttes. Håb om 1000 målere I øjeblikket modtager»keep focus«-systemet målinger fra 652 målere rundt om på Skoleforeningens institutioner i Sydslesvig. I fremtiden håber Nis Krog på at kunne gøre indsamlingen af data endnu mere detaljeret. - Nogle steder er der koblet flere kilder til én enkelt måler. Hvis hver kilde fik sin egen måler, ville det i fremtiden være lettere at lokalisere eventuelle fejl, siger Nis Krog, som håber på, at antallet af målere inden for det næste år eller halvandet vil kunne komme op på omkring På spørgsmålet om andre foreninger i Sydslesvig ville kunne være med i»keep focus«-systemet siger Nis Krog: - Man kunne sagtens forestille sig et samarbejde mellem Skoleforeningen og andre danske foreninger i Sydslesvig på energiområdet. Jo flere der er med, jo billigere bliver det, siger han. Skulle nogle have lyst til at kigge nærmere på»keep focus«-systemet kan det lade sig gøre via Skoleforeningens hjemmeside Til højre på hjemmesiden klikker man på linket»energi og miljø«. På siden om energi og miljø klikker man på linket»forbrug«for at få adgang til»keep focus«-systemet. Aflæsning af forbrug foregår via internettet. I øjeblikket modtages målinger fra 652 målere af denne slags.

7 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Genbrugskunst udstillet på Flensborg Avis FOTOS: KLAUS NIELSEN Nogle gange er det overraskende, hvad man kan få ud af affald. Disse væsener er gode eksempler, og udstillingen af genbrugskunst viser mange flere. FLENSBORG. En gris lavet af en gammel papkasse, fire plastikbægre og en æggebakke. En pige lavet af kapsler, plastikstrimler, tomme toiletruller og en kasse, der har været morgenmad i. Eller en kæmpestjerne lavet af makuleret papir. I disse dage er det muligt at kigge på genbrugskunst i gangene på Flensborg Avis på Wittenberger Weg. Kunsten er resultatet af otte skolers arbejde i forbindelse med miljøkampagnen»mågeskriget«, som skal være med til at gøre eleverne på de danske institutioner i Sydslesvig mere miljøbevidste. Forleden var repræsentanter fra de fleste af de deltagende skoler til fernisering på avisen. Efter at have arbejdet med emnet affald i skoleåret blev emnet Gør noget for miljøet Skoleforeningens miljøudvalg har fået hjælp af en miljøekspert, mågen Mugge, der hver måned giver børnehaverne og skolerne gode råd om, hvordan de kan bidrage til et bedre miljø ved at spare på vandet. Mugge er på tur over Østersøen en dag i november. Han ser bekymret ud og skriger højt: - Kiriiikiiit, erriikiit, orietikitierik, arietereetiik! Oversat til dansk: - Åh nej, jeg må hellere se efter, om børnene på de danske skoler og børnehaver passer godt på vandet! Mågeskriget i november Mågen Mugge på flyvetur Fernisering. I øjeblikket udstiller otte sydslesvigske skoler på Flensborg Avis.Værkerne er udelukkende produceret af ting, der skulle have været smidt ud. Mugge flyver hen til en dansk børnehave, sætter sig på taget og skriger: - Oroierikiit,erietikitikit, orietukiit, erriiierikitikitikitut! Oversat til dansk:- Kan I finde ud af, hvor jeres vand kommer fra, hvor det løber hen, og hvad der sker med vandet undervejs? afsluttet med en produktion af kunst af brugt emballage som pap, plastik og metal. Ked af forbrug På Flensborg Avis var det journalistisk redaktør Annelise Mølvig, der holdt talen i forbindelse med ferniseringen. Hun var glad, men også en smule trist over at se de mange kunstværker. - Man kan godt blive lidt deprimeret, når man ser alt det her. Hvorfor skal vi hver dag smide mælkekartoner ud? Hvorfor er der flasker, der ikke bliver genbrugt? Og hvordan kan det være, at selv om både Danmark og Tyskland har udmærkede genbrugssystemer, så er der en undtagelse i loven, så danskerne kan få lov til at købe i pallevis af øl- og sodavandsdåser og transportere dem til Danmark uden om genbrugssystemet? spurgte Annelise Mølvig, som mente, at der der stadig er lang vej, før affaldsproblemet er løst. - Jeg ved, I har beskæftiget jer med affald i lang tid, og jeg ved også, at I har lært, det er vigtigere at begrænse affaldsmængden end at sortere. Og det lyder jo flot, det med at sortere, men det bringer jo ikke mængden af affald ned, sagde hun. Et strøg af humor På trods af, at samtlige materialer, der er blevet brugt til at skabe de mange kunstværker, er ting, man normalt smider ud, er det en imponerende samling af fantasifulde værker, der i denne tid pryder Flensborg Avis. Samtlige værker er karakteriseret ved, at man ikke er i tvivl om, hvilken slags affald, der er blevet brugt, og det er med til at give udstillingen et strøg af humor. Efter ferniseringen fik de implicerede skoler hver en soldrevet havefakkel som bevis på, at de har deltaget i miljøkampagnen.»mågeskriget«fortsætter i dette skoleår, og denne gang bliver der sat fokus på vand. Udstillingen med genbrugskunst kan ses på Flensborg Avis til og med på onsdag den 15. november. Journalistisk redaktør Annelise Mølvig (forrest) holdt talen, da der forleden var fernisering.

8 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november En af de mindste FOTOS: KLAUS NIELSEN Skoleportræt. har været på besøg på Vyk Danske Skole, som er en af de mindste danske skoler i Sydslesvig. FØR. Nogle skoler er store. Andre er små. Skolen i Vyk på vadehavsøen Før må absolut tilhøre den sidste kategori. Med blot 17 elever er skolen en af de mindste danske skoler i Sydslesvig. For at nå til Før må man sejle tre kvarter fra den lille nordfrisiske havneby Dagebøl. Måske blandt andet derfor er det svært at tiltrække lærere til øen. - Som regel er der mellem nul og en ansøger, når en lærerstilling bliver slået op her på øen, siger skoleleder Anders Marcussen. Han kom til Før for godt år siden efter i 18 år at have undervist på Jens Jessen-Skolen i Flensborg. - Jeg ville prøve noget nyt, og søgte derfor stillingen på Før. Mine kolleger mente ikke, jeg var rigtig klog. De var sikre på, at jeg ville få økuller, og at de snart ville se mig igen, siger Anders Marcussen. Men sådan gik det ikke. - I starten syntes jeg godt nok, at det var svært at bo på øen. Men efterhånden som jeg lærte stedet og menneskene at kende, blev jeg mere og mere glad for at bo her. Og i dag kunne jeg ikke tænke mig at flytte herfra, siger Anders Marcussen. Skolen måtte lukke Den danske skole på Før blev oprettet i Skolen havde først til huse i et tidligere børnehjem i den til Vyk hørende landsby Boldixum, som i dag er vokset sammen med Vyk. I 1951 flyttede skolen til den nuværende adresse i Feldstrasse i selve Vyk. I årenes løb er antallet af elever gået op og ned. Faktisk måtte den lukke i december 1968, da den ingen elever havde. Skolen åbnede dog igen efter sommerferien 1969 med Jørgen Matlok som skoleleder - og tre elever. I de syv år Jørgen Matlok var skoleleder, lykkedes det Vyk Danske Skole at over firedoble antallet af elever fra tre til Jeg har hørt, at det største antal elever på skolen siden 1951 var 22. Vi har i dag 17, og det synes jeg er ganske flot, siger Anders Marcussen. De 17 elever er fordelt med tre elever i 1. klasse, to i 2. klasse, syv i 4., to i 5. og en elev i 6., 7. og 8. klasse. Da skolen kun har to klasselokaler, betyder det, at de yngste klasser undervises i det ene lokale og de ældste i det andet. Noget der - ifølge skolelederen - ikke er noget problem. - Da jeg underviste på Jes Jessen-Skolen, havde jeg 29 elever i en 6. klasse. Derfor blev jeg nødt til at lave differentieret undervisning, da ikke alle elever var på samme niveau. Og det er det samme her: Når jeg kommer ind i klasseværelset, sætter jeg eleverne i 1. og 2. klasse i gang, og tager mig derefter af 4. klasse, siger Anders Marcussen. Tradition for dansk skole Øen Før har godt 8500 indbyggere. Heraf taler langt de fleste plattysk eller frisisk. Faktisk er det yderst sjældent, at man hører dansk talt på øen. Derfor kan det måske undre nogen, at Før har en dansk skole. - Jeg har måttet sande, at de fleste mennesker herovre ikke ser en sammenhæng mellem kultur og sprog. Man kan sammenligne Jeg ville prøve noget nyt, og søgte derfor stillingen på Før. Mine kolleger mente ikke, jeg var rigtig klog. De var sikre på, at jeg ville få økuller, og at de snart ville se mig igen. Anders Marcussen det med det tyske mindretal i Sønderjylland. Mange af dem taler hverken dansk eller tysk men derimod sønderjysk - selv om de er tysksindede. Det samme fænomen oplever man her på Før: Mange mennesker er dansksindede, selv om de ikke nødvendigvis taler dansk til daglig, siger An- ders Marcussen. Grunden til, at der i dag alligevel er dansksindede mennesker på Før, kan senest spores tilbage til genforeningen i Da man skulle stemme om tilhørsforholdet, viste det sig rent faktisk, at tre kommuner på øen stemte dansk. Siden har der været tradition for, at mange af de familier, som dengang stemte dansk, sender deres børn i den danske skole, siger han. Får lov at bruge sig selv Foruden Anders Marcussen er der to lærere ansat på Vyk Danske Skole. Zolveigh Ravn og Claus Butt. Udover lærergerningen er de begge aktive i de danske foreninger på Før. Claus Butt er leder af en dansk spejdergruppe på øen, og Zolveigh Ravn er formand for SSF og husmoderforeningen på Før. - Man får lov til at bruge sig selv, siger Zolveigh Ravn, som har det fint med at bo på en ø og undervise i en lille skole. Også skolelederen har nok at lave, når skolen er lukket. Når efterårsferien er overstået og frem til påske underviser han voksne i dansk på skolen. - Halvdelen er forældre. Andre ønsker at lære dansk for efterfølgende at prøve at finde arbejde i Danmark, siger Anders Marcussen. At han har en fortid som historielærer går heller ikke upåagtet hen. Mange af de lange vinteraftener er gået med at læse om Før. Faktisk er Anders Marcussen i dag en af de mennesker, der kender mest til øens historie, og kan vel bedst beskrives som en levende historiebog. Sin store viden formidler han ganske gratis til de danske turister, der hvert år besøger øen. Denne sommer er det blevet til Alle lærere og elever på Vyk Danske Skole har her taget opstilling foran skolen. Yderst til venstre er det lærer Claus Butt og yderst højre Zolveigh Ravn og skoleinspektør Anders Marcussen. Skolen har to klasseværelser, hvor undervisningen af de 17 elever på første til ottende klassetrin foregår seks rundvisninger. - Det startede i efteråret 2003, da Grænseforeningen fra Aabenraa var på tur på øen. Siden har mange foreninger ringet for at høre, om jeg kan give dem en rundvisning, når de kommer, siger Anders Marcussen. Ud over de 17 elever fordelt på to klasseværelser huser skolen i Vyk også en legestue for de mindste. At den har status som legestue og ikke børnehave skyldes, at legestuens to ansatte ikke er uddannet pædagoger. God opbakning Leder af legestuen er Inke Peper. Udover at tage sig af de fem børn, som for tiden er tilmeldt legestuen, har hun også en anden funktion. I kraft af en fortid som kok, er det hende, der hver fredag står for at lave mad til både skole og legestue. - Forældrene er gode til at bakke madordningen op. Så eleverne medbringer selv de forskellige ingredienser og så tilbereder jeg dagens ret, siger Inke Peper. I det hele taget virker det ikke - på trods af skolens placering på en ø midt i Vadehavet - som om, at skolens tre lærere er angrebet af den frygtede økuller. Ifølge lærer Zolveigh Ravn skyldes det blandt andet forældrenes store opbakning. - Man kommer tæt på hinanden på den gode måde. Så tæt, at det næsten føles som om, vi er i famile med hinanden, siger hun. I legestuen er det blevet spisetid, og leder Inke Pepe og børnene snupper en hjemmelavet burger. I det største klasseværelse er Zolveigh Ravn i gang med at undervise eleverne i klasse......mens Claus Butt i klasseværelset ved siden af underviser de ældste elever.

Med far på arbejdefoto: KLAUS NIELSEN VUGGESTUEMANGEL

Med far på arbejdefoto: KLAUS NIELSEN VUGGESTUEMANGEL FOTO: KLAUS NIELSEN FLENSBORG AVIS Lørdag 31. marts 2007 1 FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Sydslesvigere på danske efterskoler

Læs mere

Sund levevis. Gode madpakker. Tryghed i nærmiljøet. Sund levevis. Men også malurt i bægeret, for rammebetingelserne

Sund levevis. Gode madpakker. Tryghed i nærmiljøet. Sund levevis. Men også malurt i bægeret, for rammebetingelserne FLENSBORG AVIS Lørdag 27. marts 2010 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Sund levevis Børnehave uden legetøj Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Læs mere

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8 FLENSBORG AVIS Lørdag 26. september 2009 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Tid til kartofler På Trene-Skolen

Læs mere

Første ministerbesøg på A. P. Møller Skolen VALGÅR

Første ministerbesøg på A. P. Møller Skolen VALGÅR FLENSBORG AVIS Lørdag 12. april 2008 1 FOTO: KLAUS NIELSEN FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Charlotte Blay på besøg i Sydslesvig Undervisning under åben himmel Fokus på de danske

Læs mere

Den sydligste forpost

Den sydligste forpost FLENSBORG AVIS Lørdag 28. marts 2009 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Den sydligste forpost Videre til DM-finale Fokus på de danske børnehaver og skoler

Læs mere

For ti år siden fornyede Skoleforeningen

For ti år siden fornyede Skoleforeningen Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: KLAUS NIELSEN Et sted for de mindste De er gode til at læse historier, de spiser økologisk,

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Royalt besøg i Flensborg www.skoleforeningen.org

Royalt besøg i Flensborg www.skoleforeningen.org Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig FOTO: THOMAS J. WILTRUP På kanten af Sydslesvig DÄNISCHENHAGEN. Når eleverne på Jernved Danske Skole skal til svømmeudervisning,

Læs mere

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen FLENSBORG AVIS Lørdag 4. oktober 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tema. Hvad er det,

Læs mere

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig 05-03 Side 01 Tillaeg FlA 04/03/11 13.58 Side 1 FLENSBORG AVIS Lørdag 5. marts 2011 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Gribe for at begribe Fjer, frynser og

Læs mere

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig FLENSBORG AVIS Lørdag 28. maj 2011 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Børnehave i to byer I Store

Læs mere

på besøg hos politiet i SPORSKIFTE. 22 børnehavebørn fra Slesvig og Skovlund var forleden

på besøg hos politiet i SPORSKIFTE. 22 børnehavebørn fra Slesvig og Skovlund var forleden FLENSBORG AVIS Lørdag 8. december 2007 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig På besøg hos politiet SPORSKIFTE. 22 børnehavebørn fra Slesvig og Skovlund

Læs mere

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen.

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen. FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Eleverne får fremover

Læs mere

Lang vej til skole. underskrifter som muligt og derefter

Lang vej til skole. underskrifter som muligt og derefter FLENSBORG AVIS Lørdag 11. september 2010 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Lang vej til skole Velkommen til Hollebæk Fokus på de danske børnehaver og skoler

Læs mere

En skole i fuldt vigør. I Strukstrup ligger en dansk skole. Eller rettere: Adskillige små

En skole i fuldt vigør. I Strukstrup ligger en dansk skole. Eller rettere: Adskillige små FLENSBORG AVIS Lørdag 27. februar 2010 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org En skole i fuldt vigør Vellykket korstævne I Strukstrup

Læs mere

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et FLENSBORG AVIS Lørdag 9. juni 2012 1 Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af

Læs mere

Sagsøgerne mener, at hele Skoleforeningen

Sagsøgerne mener, at hele Skoleforeningen FLENSBORG AVIS Lørdag 1. februar 2014 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Stort arrangement for elever til efteråret Der er plads til 1000 elever fra

Læs mere

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op FLENSBORG AVIS Lørdag 12. juni 2004 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Endelig frihed Redaktionskomite: Per Gildberg, Michael Oetzmann og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout:

Læs mere

Et afgørende valg www.skoleforeningen.org. omkring i kommunerne er vores politiske talerør. Et stærkt SSW i Landdagen er forudsætning for,

Et afgørende valg www.skoleforeningen.org. omkring i kommunerne er vores politiske talerør. Et stærkt SSW i Landdagen er forudsætning for, FLENSBORG AVIS Lørdag 5. maj 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Finder sig ikke i det FLENSBORG. 12.000 var kommet til Flensborg den 21. april

Læs mere

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig FLENSBORG AVIS Lørdag 17. december 2011 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: KLAUS NIELSEN Juleforberedelser i børnehaven

Læs mere

er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads

er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september 2011 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Ikke just til at prale

Læs mere

A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT

A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT 2010-11 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D-24837 Schleswig Tlf. 04621 48 200 Webside: www.apmoellerskolen.dk Åbningstider Mandag - torsdag 7.00-15.00 Fredag 7.00-14.00 Rektor

Læs mere

Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Ny formand: Historisk dag for mindretallet Lørdag, 11. oktober 2014 www.skoleforeningen.de/fokus Bytte viden Bytte viden café på A. P. Møller Skolen har været samlingspunkt for vidensdeling mellem lærere og pædagoger i Sydslesvig. Side 2 Jeg kan

Læs mere

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5 Lørdag, 28. februar 2015 www.skoleforeningen.de/fokus Lærerne skal undervise eleverne individuelt Side 3 I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen,

Læs mere

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret FLENSBORG AVIS Fredag 22. juni 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Afsked Farvel til skoleleder»sydslesvigske Børns Ferierejser

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Elevernes læsning er i Fokus

Elevernes læsning er i Fokus FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august 2013 2 LEDER Askfelt - en misforståelse? Hen imod 8000 børn og unge har taget fat på et nyt år i Skoleforeningens institutioner. I ledelsen er vi glade og også lidt stolte

Læs mere