Gæstebesøg på danske efterskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæstebesøg på danske efterskoler"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Dansk Skoleforening for Sydslesvig FOTO: KLAUS NIELSEN Robot indtager Flensborg Avis Redaktionskomite: Per Gildberg, Michael Oetzmann og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: FLENSBORG. Robotten Robin - her flankeret af to hunde - er blandt de figurer, der i disse dage pryder gangene på Flensborg Avis. Robin og de andre væsener er resultatet af otte skolers arbejde i forbindelse med miljøkampagnen»mågeskriget«. I skoleåret var temaet for miljøkampagnen»affald«. Og i stedet for at smide æggebakker, yoghurtbægre, toiletruller og andet emballage ud, valgte eleverne på de deltagende skoler i stedet at skabe noget ud af affaldet. Der var fernisering på udstillingen af genbrugskunst forleden. Mere side 7 Gæstebesøg på danske efterskoler ARKIVFOTOS En af de efterskoler eleverne fra Sydslesvig har mulighed for at besøge, er Sønder Nærå Efterskole på Fyn. Billedet er fra skolens»store legedag«tidligere på året. Grænseforeningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen er én af initiativtagerne til gæstebesøgene. Projekt. Elever fra fire danske skoler i Sydslesvig får næste år mulighed for at opleve livet på en dansk efterskole på allertætteste hold. FLENSBORG. Dansk hverdagsliv, kultur og sprog. Det er hvad elever fra Duborg-Skolen, Jes Kruse-Skolen, Husum Danske Skole og Hiort Lorenzen-Skolen i løbet af februar får tilbud om at opleve. Et samarbejde mellem Skoleforeningen, Grænseforeningen og Efterskoleforeningen i Danmark betyder nemlig, at elever fra Sydslesvig næste år i uge 9 og 10 får mulighed for at et ophold på en dansk efterskole. - Tidligere var det meget almindeligt, at sydslesvigske skoleelever tog ophold på danske efterskoler. Men i løbet af de senste 20 år, har antallet af sydslesvigske skoleelever, der tager på efterskole i Danmark, været støt faldende, så niveauet i dag er helt hen i skoven, siger generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen, som er en af idémændene til projektet. Vil udbrede kendskabet I øjeblikket er omkring 20 elever fra Sydslesvig - ud over de 40 elever som i øjeblikket er på Ladelund Ungdomsskole - at finde på de i alt 257 danske efterskoler. - Derfor vil vi nu udbrede kendskabet hos sydslesvigske elever i 9. klasse på de fire skoler i Sydslesvig, siger Knud-Erik Therkelsen. At så få sydslesvigske elever vælger at tage til Danmark, skyldes - i følge ham - tre ting. - For det første er det meget dyrt. Et efterskoleophold kan let løbe op i kroner. For det andet tæller et efterskoleophold i Danmark - i følge tysk skolelov - ikke med som et almindeligt skoleår. For det tredje er kendskabet til danske efterskoler - på grund af, at så få sydslesvigske elever, vælger at tage til Danmark - meget lille, siger Knud-Erik Therkelsen. Fra Skoleforeningens side lægges der især vægt på kulturmødet mellem eleverne. - Både de danske og sydslesvigske elever vil kunne få kunne få noget ud af det. De sydslesvigske elever vil kunne lære om dansk hverdagsliv, kultur og sprog. De danske elever vil kunne få viden om Sydslesvig og sætte nationale mindretal på dagsordenenen i deres skoler i perioden, siger skolekonsulent Lisbet Mikkelsen Buhl. Præsentation i Sydslesvig I løbet af denne måned vil lærere og elever fra syv efterskoler besøge de fire udvalgte skoler for at præsentere deres efterskoler. Besøgene på de sydslesvigske skoler kommer primært til at foregå på den måde, at det er de unge, der sætter sig sammen og får en snak om, hvad det vil sige at gå på efterskole i Danmark. - Vi håber på, at vi på den måde kan give flere sydslesvigske elever lyst til og mulighed for at komme på et efterskoleophold i Danmark, for vi synes, det kunne være spændende, hvis der kom flere, siger Troels Borring, som er næstformand i Efterskoleforeningen i Danmark og samtidig forstander på Sønder Nærå Efterskole på Fyn. Sammen med Knud-Erik Therkelsen er det Troels Borring, som har taget initiativ til gæstebesøgene. Gæstebesøgene i Danmark vil ikke komme til at koste noget for den enkelte elev. - Vi håber dog på, at forældrene vil bringe og hente deres børn, så også de kan få et indtryk af livet på en efterskole, siger Troels Borring. Håb om samtaleplatform Efter gæstebesøgene i februar går Efterskoleforeningen, Grænseforeningen og Skoleforeningen sammen for at evaluere forløbet. - Blandt andet skal vi finde ud af, hvordan vi kan fastholde det, vi har opnået. Samtidig skal det undersøges, hvad der kan gøres ved den økonomiske side af sagen, siger Troels Borring. Han håber ligeledes på, at kontakten mellem de danske efterskoler og skolerne i Sydslesvig kan føre til en samtaleplatform på lærersiden. - På den måde kan der forhåbentlig blive skabt kontakter, som kan føre til flere besøg på tværs af grænsen. For det er vigtigt, at Sydslesvig kommer tættere på, siger Troels Borring.

2 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Skoleforeningens næstformand, Per Gildberg. Tanker om den ny skolelov FORMANDEN OG UNDERTEGNEDE var mandag den 6. november i Kiel til møde i»landesschulbeirat«.»landesschulbeirat«er et organ under Undervisningsministeriet med repræsentanter fra Landdagen, forældre-, lærer- og elevrepræsententer fra alle skoletyper, repræsentanter fra industri- og handelskammer, håndværkskammer og landbrugsministerium, fra erhvervsskoler, fra kirken, kommunerne og kredsene i Slesvig-Holsten samt fra tyske ikke-offentlige skoler som Waldorfskolen og fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. DET ER EN STOR uhomogen håndfuld med mange særinteresser og profilneuroser og en lidt uoverskuelig gennemslagskraft over for de ministerielle bureaukrater. Repræsentanten for lærerne ved realskolerne i Slesvig-Holsten meddelte på mødet, at lærerne enstemmigt er imod at realisere forslaget til den ny skolelov om en form for todelt skole som erstatning for den tredelte, dvs. regionalskoler som sammenlægges med hoved- og realskoler med en efterfølgende gymnasiel struktur samt omstilling - efter ønske - til»gemeinschaftschulen«. Lærerne ønsker derimod at indføre den udelte skole - altså det der i princippet kan sammenlignes med vores sydslesvigske fællesskole. DET VIGTIGSTE TEMA ved mødet i»landeschulbeirat«var nemlig forslag til den ny skolelov for Slesvig- Holsten, som formodes at blive vedtaget af Landdagen i Kiel i januar 2007 og som officielt træder i kraft fra næste skoleår. Forslaget til den ny skolelov indeholder 148 paragraffer om alt mellem himmel og jord, som har med skole at gøre. Paragraf 5 fastslår, at det som undervisningshjælp handler om støtte og hjælp til den enkelte elev. Paragraf 4 for eksempel siger, at der gælder et absolut ryge- og alkoholforbud på alle skoler og skoleområder samt ved alle skoleforanstaltninger udenfor skolen. Paragraf 6 beskriver heldagsskolen, hvorimod paragraf 29 eksempelvis beskriver forbud mod reklame og salg af varer og tjenester på skolen osv., osv. Det meste af indholdet kender vi, og det er realiseret i vort danske skolevæsen. DET MEST GLÆDELIGE set fra vort synspunkt er paragraf 126, som lægger op til økonomisk ligestilling med den offentlige skole og dermed bekræfter vores skole som en skole for mindretallet på lige fod med den offentlige skole, og som dermed adskiller os fra andre private skoler i landet. Da der for tiden i Slesvig-Holsten spares inden for den offentlige skole ved at nedlægge små enheder og oprette større ved at øge klassekvotienten, rationalisere forvaltningen osv., vil ligestillingen måske ikke give de helt store penge. Men for vor økonomiske sikkerhed og forudsigelighed i budgetterne og for vores selvforståelse som borgere i Slesvig-Holsten har den uvurderlig betydning. SÅ ERDET- som en detalje - sjovt, at realskolelærernes organisation - selvfølgelig ud fra egne egoistiske synspunkter, men alligevel - mener, at vores vej mod fællesskolen er bedre end den vej, regeringskoalitionen i Kiel lægger op til i forslaget til den ny skolelov. Det er selvfølgelig skuffende og uacceptabelt, at vi indtil nu ikke er kommet videre med hensyn til elevtransporten. Så der er nok at tage fat på for Skoleforeningen. PER GILDBERG FOTO: KLAUS NIELSEN Penge til støttefonden FLENSBORG. På trods af, at det kontonummer, der blev bragt i det seneste nummer af, havde et femtal for meget, er det alligevel lykkedes nogle at donere penge til Skoleforeningens Støttefond. I løbet af den seneste måned er der blevet doneret 600 euro til fonden. - En sådan positiv respons er vi naturligvis utrolig glade for. Den er med til at styrke vores arbejde i mange forskellige forhold, siger Skoleforeningens formand, Lone Schuldt. Skulle flere have lyst til at støtte Skoleforeningens arbejde, bringer vi herunder støttefondens kontonummer - denne gang uden fejl. Borgmester Jochen Barckmann besøgte Skoleforeningen i Stuhrsallee, hvor han hilste på nogle af foreningens repræsentanter. Fra venstre ses Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Olaf Runz, Jochen Barckmann, Anders Molt Ipsen og Lone Schuldt. Borgmesterbesøg i Skoleforeningen Har du lyst til at støtte Skoleforeningens arbejde? - Så kan du donere et beløb til Skoleforeningens Støttefond FLENSBORG. Onsdag den 1. november havde Skoleforeningen inviteret Flensborgs borgmester Jochen Barckmann på besøg i Skovgades Børnehave og på Duborg-Skolen. Under besøget blev Jochen Barckmann ledsaget af Skoleforeningens formand, Lone Schuldt, og afdelingsleder Olaf Runz. Efterfølgende inviterede Skoleforeningen til frokost på Stuhrs Allee. Efter besøgene i skole og børnehave sagde Jochen Barckmann: - Udefra ligner de danske institutioner de tyske. Heller ikke på indretningen er der den store forskel. Men det der gjorde størst indtryk på mig, var den gode stemning og det sammenhold, jeg oplevede. Eksempelvis synes jeg, det er imponerende, at mange er klar til at rejse langt for at komme på gymnasiet. Samtidig er der blandt eleverne en stor bevidsthed om, at de lever i to kulturer og på den måde har flere muligheder, sagde Jochen Barckmann. Union Bank BLZ.: Kontonummer: 11355

3 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Vuggestuen i Engelsby en realitet Premiere. Engelsby Børnehave åbnede den 1. november dørene for de to første børn i den nyoprettede vuggestueafdeling. ENGELSBY. I første omgang er der to. Om en uge kommer der to ekstra til. Og ved årsskiftet er der i alt seks børn i vuggestuen i Engelsby Børnehave. Vuggestuen åbnede den 1. november. I forvejen havde vuggestuen inviteret de kommende forældre til et informationsmøde. Her kunne børnehaveleder Torsten Schönhoff blandt andet fortælle, at man, for at give børnene den bedste mulige start, tager imod to børn ad gangen, for at disse børn stille og roligt kan falde til, inden de næste børn ankommer. - Samtidig er det den samme person, som hver dag siger goddag og den samme person, der siger farvel til børnene, siger Torsten Schönhoff. Ud over, at børnehaven nu har fået sin egen vuggestueafdeling i den ene ende af børnehaven, er der også blevet ansat nyt personale, som udelukkende skal tage sig af vuggestuebørnene. Det er Annika Zander, som den 1. december tiltræder som pædagog. Hun arbejder i øjeblikket som afdelingsleder i en tysk børnehave på Nordals. Derudover er det Annedore Mankowski fra Tarup. Hun er ansat som pæda- FOTOS: KLAUS NIELSEN Vuggestuens første to brugere: Lukas Albert (t.v.) og Liva Hansen som begge er halvandet år. Samtidig med åbningen af vuggestuen har Engelsby Børnehave fået to nye ansatte. Pædagog Annika Zander (t.v.) og pædagogmedhjælper Annedore Mankowski gogmedhjælper efter i ti år at have været dagplejemor. Egen afdeling Vuggestuen er for børn mellem nul og tre år. De to første børn er begge halvandet år gamle. Senere kommer tre børn på godt et halvt år og et barn på godt to år. I forbindelse med oprettelsen af vuggestuen er der blevet ændret på legepladsen, så de helt små også kan bruge den. Samtidig er græsarealet omkring børnehaven blevet udvidet. - Vi har haft meget travlt og er ikke helt færdige. På et tidspunkt bliver der bygget et halvtag, som børnene kan sove under, når de ligger ude i barnevognene, siger Torsten Schönhoff. Indenfor får de mindste deres egen afdeling, som dog kan åbnes, så der er fri adgang til den del af børnehaven, hvor de yngste børnehavebørn holder til - og omvendt. - På den måde er der mulighed for at lave fælles aktiviteter, hvis der skulle være ønske om det, siger Torsten Scönhoff. Det koster 230 euro om måneden at have sit barn tilmeldt vuggestuen i Engelsby. Prisen inkluderer morgenmad, frugt og frokost. Forældrene skal til gengæld selv sørge for bleer, flasker og sutter. FOTO: FOKUS Medlemmerne af»gussis læseheste«er fra venstre Anna Möller, Charlotte Steinberg, Christina Hansen, Matthias Runge og Jens Sørensen,»Gussis læseheste«klar til kvartfinalen Quiz. Fem elever fra Gustav Johannsen-Skolen er fortsat med i kampen om at være bedst, når det gælder paratviden om bøger. FLENSBORG. Anna, Charlotte, Christina, Matthias og Jens - eller bare»gussis læseheste«- skal i den nærmeste fremtid en tur til Danmark for at repræsentere Sydslesvig i den landsdækkende konkurrence for»smart-paratsvar«.»smart-parat-svar«er den konkurrence, hvor 6. klasser fra Danmark og Sydslesvig dyster om at være bedst i viden om bøger. Efter tre indledende runder og en regional finale har holdet»gussis læseheste«fra 6. klasse på Gustav Johannsen-Skolen kvalificeret sig til kvartfinalen i Danmark, som finder sted torsdag den 30. november på Brandts Klædefabrik i Odense. Her skal vinderholdene fra hver region dyste om hvilke fire hold, der går videre til finalen. Kvartfinalen kommmer til at bestå af fire runder af fire hold med et vinderhold i hver runde. Der bliver ikke tid til megen pause for de hold, der går videre fra kvartfinalen. Senere samme dag udsættes skoleeleverne nemlig for den altafgørende test, når finalen afholdes. De fire finalehold vil her dyste om førstepræmien, som det vindende holds klassekammerater også får glæde af. Hovedpræmien for vinderholdet er et weekendophold for hele klassen med underholdning. Hvor opholdet bliver, er på nuværende tidspunkt stadig en hemmelighed. Der vil desuden være trøstepræmier til de ikke-vindende hold i de sidste faser af turneringen. Næste gang quizzen afholdes, bliver i foråret 2008.

4 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Sportsdag. Husum Danske Skole valgte i år at gøre noget ekstra ud af»skolernes motionsdag«. HUSUM. I skolegården vrimler det med elever på cykler. Normalt er cykling forbudt i skolegården, men da denne dag er speciel, er det for en gang skyld tilladt. Det er tirsdag den 10. oktober, og Husum Danske Skole afholder»skolernes motionsdag«. Normalt afholdes den årlige motionsdag fredagen inden efterårsferien, men på den danske skole i Husum har man valgt at prøve noget nyt. - Vi har i år valgt at lægge motionsdagen om tirsdagen. Blandt andet fordi vi da i forvejen har tid i svømmehallen, siger skoleinspektør Else Tornbo, som sammen med lærerne havde kørt det tunge skyts i stilling for de omkring 250 elever på Husum Danske Skole. Det hele tæller Den traditionelle gå- eller løbetur er i år skiftet ud med intet mindre end en triathlonkonkurrence, hvor eleverne klassevis skal kæmpe mod hinanden. - Uanset hvor god man er, kan man være med. Alle præstationer tæller. Man er en klasse - et team, siger Else Tornbo. Normalt består triathlon af løb, cykling og svømning. Sådan er det også for de fleste elever i Husum. Dog er svømningen skiftet ud med rullebræt for eleverne i klasse. I skolegården er de mindste elever i gang med første disciplin - cykling. Hver elev skal tilbagelægge mindst fem omgange på cykel i skolegården - men gerne mere. De ældre elever skal også cykle, men det foregår på byens store parkeringsplads»neue Freiheit«. I dagens anledning har byen lukket område, så der også her kan blive trådt i pedalerne. Og de elever, der ikke i øjeblikket er på cyklerne, står ved siden af selve banen og hepper. Her står også pedel Jens-Otto Voigt klar med vand og en førstehjælpskasse, hvis uheldet skulle være ude. FOTOS: KLAUS NIELSEN OG KARL-HEINZ BLUMENAU Klassekamp i Husum Der skulle løbes, cykles og svømmes, inden vinderne af Husum Danske Skoles triathlonkonkurrence kunne kåres. Det blev 6.a, som løb af med sejren. Mens motionsdagen blev afholdt den 10. oktober i Husum, blev den på de andre skoler afholdt den 13. oktober. På Jørgensby-Skolen i Flensborg var der fælles opvarmning i skolegården, inden det gik løs. Styrker sammenholdet Et andet sted i byen, nærmere bestemt på Husums officielle sportsplads»jahn Sportplatz«, er eleverne fra klasse i gang med at tilbagelægge mindst fire omgange på løbebanen. For nogle virker det ikke som noget problem, mens andre efterhånden har fået en ret rødlig kulør i ansigtet. Men for alle gælder det, at præstationen i sidste ende tæller med, når pointene skal fordeles. Derfor er der ingen, der opgiver. - Det betyder noget i de enkelte klasser, at alle er med. Det er med til at styrke sammenholdet og samarbejdet, siger idrætslærer Connie Freudenreich. Efter at de yngste elever har overstået cykelturen, venter rullebrættene i skolens gymnstiksal. Her skal eleverne tre og tre dyste mod hinanden. Én sidder på rullebrættet, mens de to andre trækker rullebrættet ved hjælp af to snore, der er sat fast på brættet. Også her er entusiasmen i top, og med de mange tilråb minder salen mest af alt om en hal i de sidste minutter op til en større rockkoncert. Efter at de ældste elever har overstået løb og cykling går turen til Husums svømmehal, hvor den sidste disciplin i dagens triathlon finder sted. Mindst fire længder i bassinet skal tilbagelægges, inden de har overstået den lidt utraditionelle motionsdag. Hårdt men sjovt Tilbage på skolen er de yngste ved at have klaret deres sidste disciplin - løb. Der bliver heppet ivrigt fra sidelinien for at få løberne til at yde deres absolut bedste. Blandt løberne er Niklas fra 1.a. Da han efter løbet bliver spurgt, hvordan det har været, lyder svaret: - Det er hårdt, men det går. Siine, Kim og Jonna, ligeledes fra 1.a, synes, det har været en sjov dag, og er alle enige om, at det har været sjovest at kæmpe på cykel. Mens eleverne har brugt energien på at cykle, løbe og svømme, har sproglærer Uwe Ehrich siddet i skolens computerrum. Her har han løbende modtaget resultater fra de forskellige discipliner. Resultaterne taster han ind i en computer for at finde ud af, hvilken klasse der kan kalde sig skolemester i triathlon. Til de tre bedste klasser vanker der guld-, sølv- eller bronzemedaljer. Derudover er der præmier til de klasser, der har klaret sig bedst i de enkelte discipliner. Håber på tradition De endelige resultater bliver først offentliggjort den næste dag. Så eleverne må vente i spænding. Det er ikke første gang Husum Danske Skole for alvor trækker i sportstøjet. Da skolen tidligere i år fejrede fødselsdag, blev der også afholdt sportsdag i Husum. Skoleinspektør Else Tornbo håber, at en sportsdag som den, der netop er blevet afholdt, kan gå hen og blive en tradition på skolen. Især fordi mange af de ældre elever ikke får rørt sig så meget. - Mange af dem vælger sporten fra til fordel for stillesiddende fag. Derfor vil vi gerne lægge vægt på sporten i heldagsskolen. Det er vigtigt med viden, men det er også vigtigt at få sig rørt, siger Else Tornbo. Den følgende dag samles alle elever, for at få spændingen udløst. Selv om alle klasser har givet sig mindst 100 procent, er der alligevel én klasse, der skiller sig ud fra resten. Efter at samtlige resultater har været en tur gennem computeren, viser det sig, at 6.a har klaret sig bedst ved gårsdagens triathlon. Præstationen udløser guldmedaljer til hele klassen, der nu kan bryste sig med at være skolemester i triathlon.

5 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Kursus for nyansatte FOTOS: LISBET MIKKELSEN BUHL Kursisternes ekskursion i det sydslesvigske skolelandskab gik blandt andet til Hostrup Børnehave, hvor der først var orientering om børnehaven......og bagefter rig lejlighed til at teste legepladsens redskaber, hvilket en del af delegationen benyttede sig af. JARUPLUND. Skoleforeningens nyansatte pædagoger og lærere har netop deltaget i det årlige introduktionskursus - populært kaldet kyllinge-kurset - på Jaruplund Højskole. Kurset forløb over to dage fra den november, og bød på både oplæg, foredrag, ekskursion og socialt samvær. På førstedagen handlede det om sproget i Sydslesvig, da skolepsykolog Hans Jessen, børnehaveleder Petra von Oettingen og skolekonsulent Lisbet Mikkelsen Buhl fortalte om blandt andet»holdninger til sprog og sprogpædagogik«,»sprogstimulering i børnehaven«og»læseprøverne og de senere års udvikling på området«. Senere fortalte børnehaveleder i Hostrup Børnehave, Helle Witt- Nommensen og konstitueret skoleinspektør på Satrup Danske Skole, Kirsten Riediger om samarbejdet mellem skole og børnehave. Efter en paneldiskussion ved Karin Horup, Tue Küssner og Lone Anker Jacobsen fortalte rektor Jørgen Kühl om det danske mindretal i Sydslesvig. Og efter en introduktion til Skoleforeningens konferencesystem IDA blev dagen sluttet af med underholdning og kollegial samvær. Næste dag var kursisterne på ekskursion i det sydslesvigske skolelandskab. Turen gik først til Hostrup Børnehave, hvor kursisterne fik en orientering af børnehaveleder Helle Witt-Nommensen. Næste stop var Satrup Danske Skole, hvor konstitueret skoleleder Kirsten Riediger tog imod. Som afslutning besøgte de nyansatte pædagoger og lærere Duborg-Skolen, hvor de - efter en indledning af rektor Ebbe Rasmussen - mødte en gruppe af Duborg-Skolens elevambassadører. Herefter gik turen tilbage til Jaruplund Højskole, hvor kurset blev afsluttet med en skriftlig og mundtlig evaluering. Råd om fremtiden ARKIVFOTO Hjemmesiden fungerer igen FLENSBORG. Mange har sikkert i den senere tid oplevet, at Skoleforenigens ny hjemmeside har været ude af drift. Problemerne opstod, i følge lederen af Skoleforeningens edbkontor, Jostein Jorde, da en harddisk på den server, der styrer sikkerheden, gik i stykker. - Det tog noget tid, før vi fik det hele op at køre igen. Ikke mindst fordi, det er en besværlig proces at indstille serverens firewall, som skal sikre mod indtrængen på serveren udefra, siger Jostein Jorde. Han kan dog meddele, at hjemmesiden igen kører uden problemer. Samtidig er den ny hjemmeside, som havde premiere i sommer, netop blevet optimeret. Det betyder, at den nu kan ses fejlfri af brugere, der benytter en anden browser end Microsofts Explorer. - Skulle der alligevel være nogen, som stadig har problemer med at få vist hjemmesiden på deres computer, hører vi gerne fra dem, siger Jostein Jorde. På jobmessen i Campushalle har de besøgende mulighed for at få information om en lang række virksomheder og institutioner i grænselandet. FLENSBORG. Hvis nogle skoleelever går rundt og spekulerer på, hvad de skal lave, når de på et tidspunkt afslutter deres skoleforløb, er der hjælp at hente. Den 31. maj og 1. juni 2007 afholder industri- og handelskammeret i Flensborg den årlige jobmesse i Campushalle. På messen vil der være mulighed for at møde repræsentanter fra mange af de virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, der ligger i grænseområdet. Blandt de omkring 65 virksomheder og 60 skoler, der er repræsenteret på messen, er Sauer Danfoss, Syddansk Universitet, Danfoss i Flensborg, Vestas i Husum og Danisco i Nibøl. - På den måde har eleverne mulighed for at finde ud af, i hvilken retning de vil gå i fremtiden, siger Rikke Becker fra Institut für Talententwicklung, som organiserer og gennemfører messen. Hun opfordrer eleverne fra de danske skoler i Sydslesvig til at benytte sig af messen. - Her i grænselandet er det en klar fordel at kunne tale både dansk og tysk, da mange firmaer har brug for ansatte, som behersker begge sprog, siger Rikke Becker. Inden selve messen bliver der mulighed for at få en snak med nogle af de virksomheder, der er repræsenteret på jobmessen. I midten af februar tilbyder Institut für Talententwicklung de enkelte skoler besøg fra tre af de virksomheder, der deltager på messen. Ved besøget vil virksomhederne fortælle om dem selv og give eleverne mulighed for at stille spørgsmål. - Det kan samtidig være en øvelsesplads for fremtidige jobsamtaler, siger Rikke Becker. Skoler med afgangsklasser har allerede modtaget materiale om messen, som kan fås ved henvendelse til den enkelte skoles studievejleder.

6 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november FOTOS: KLAUS NIELSEN Fra sit kontor i Teknisk Afdeling holder Nis Krog øje med energiforbruget i Skoleforeningens institutioner rundt om i Sydslesvig. For at få det nødvendige overblik benytter han sig af et specialdesignet computerprogram. Besparelser. For et år siden ansatte Skoleforeningen en milljøog energikonsulent, som siden blandt andet har jagtet energislugere i Skoleforeningens bygniger rundt om i Sydslesvig. FLENSBORG. Kurver, statistikker og rådgivning. Det er hverdagen for 59- årige Nis Krog. Han har i godt et år været ansat som miljø- og energikonsulent ved Skoleforeningen. Hans arbejde har i lang tid bestået i at samle data fra Skoleforeningens institutioner - data over el-, vand- og varmeforbrug. I de senere år har det været nødvendigt for Skoleforeningen at foretage en række besparelser - herunder besparelser på energiforbruget. Derfor blev Nis Krog ansat for blandt andet at kortlægge Skoleforeningens energiforbrug. - Jeg begyndte med at lave et skema, som pedellerne på de forskellige institutioner skulle udfylde en gang om måneden for at finde ud af, hvor stort forbruget var de forskellige steder, siger Nis Krog. Jagten på energislugere Efterfølgende skulle alle de tal, Nis Krog modtog fra hele Sydslesvig, behandles, så der kunne dannes et overblik over institutionernes forbrug. Valget faldt på systemet»keep focus«, som er et program, som man - via internettet - kan fodre med de indsamlede data. Herefter klarer»keep focus«resten. Programmet omformer de indtastede data til diagrammer, så man herefter blandt andet kan se, hvor stort forbruget er på hver enkelt institution. På den måde kan man se, om en skole eller børnehave har et ekstraordinært stort forbrug og herefter prøve at finde ud, hvad det skyldes. Voldsomt vandforbrug - Jeg oplevede for eksempel, at en skole havde et voldsomt vandforbrug, siger Nis Krog, som derefter tog kontakt med den pågældende skole for at finde årsagen. Det viste sig, at skolen i skolegården havde en drikkevandsfontæne, som kørte uafbrudt fra midten af april til midt i september. - I de måneder fontænen kørte, brugte skolen cirka 80 kubikmeter vand om måneden, hvorimod forbruget kun var omkring 20 kubikmeter per måned, når fontænen ikke kørte, siger Nis Krog. Efterfølgende blev fontænen tilkoblet et ur med en ventil. På den måde kan man i dag indstillet uret, så fontænen kun er tændt i skoletiden. Det har betydet, at skolens vandforbrug, i de måneder fontænen er i brug, kun er 25 kubikmeter. Det svarer til en besparelse på omkring 180 euro om måneden. - Til sammenligning kostede det cirka 150 euro at foretage forbedringerne, siger Nis Krog. Et andet eksempel er fra en større skole med tilhørende idrætshal. Her fungerede et af de ure, der sørger for at slukke ventilatorerne, når hallen ikke benyttes. Det betød, at den ene ventilator kørte i døgndrift. - Det i sig selv var ikke det største problem. Men da ventilatorerne samtidig suger ny luft ind, som bliver opvarmet til den rette temperatur, betød det, at der fandt en opvarmning sted døgnet rundt - også når hallen ikke blev benyttet, siger Nis Krog. Behandling af data Efter at have fået de første tal fra Skoleforeningens institutioner er miljø- og energikonsulenten gået et skridt videre i arbejdet med at samle data. Det betyder blandt, at Nis Krog ikke længere modtager tallene på papir for derefter at skule indtaste dem i»keep focus«-systemet. I dag har alle institutioner et password, så de selv kan gå ind i systemet på internettet og indtaste data. - Samtidig kan hver enkelt institution holde øje med sit forbrug og sammenligne tallene med kollegaerne, siger Nis Krog. I sit første år som konsulent har han primært koncentreret sig om at få organiseret indsamlingen af data og få rettet op på de fejl, han har kunnet finde ved hjælp af det indsamlede materiale. I fremtiden handler det om at få nedsat forbruget på de institutioner, der i dag har et forholdsvis stort energiforbrug. I de kommende år indføres der i Tyskland et såkaldt energipas, hvilket på mange måder svarer til den danske smiley-ordning. I Danmark bliver restauranter og andre fødevarebutikker, der har haft besøg af de veterinære myndigheder, udstyret med et stykke papir. Myndighederne forsyner papiret med en enten glad eller sur smiley - alt efter hvordan hygiejnen er i den enkelte butik. Papiret skal derefter hænges op i butikken, så kunderne kan se det. På samme måde med det kommende energipas. Blandt andet derfor er Skoleforeningens institutioner nu blevet forsynet med ikke færre end 2200 termostater med computerstyring, som sørger for, at temperaturen på skoler og i børnehaver sænkes, når de ikke benyttes. Håb om 1000 målere I øjeblikket modtager»keep focus«-systemet målinger fra 652 målere rundt om på Skoleforeningens institutioner i Sydslesvig. I fremtiden håber Nis Krog på at kunne gøre indsamlingen af data endnu mere detaljeret. - Nogle steder er der koblet flere kilder til én enkelt måler. Hvis hver kilde fik sin egen måler, ville det i fremtiden være lettere at lokalisere eventuelle fejl, siger Nis Krog, som håber på, at antallet af målere inden for det næste år eller halvandet vil kunne komme op på omkring På spørgsmålet om andre foreninger i Sydslesvig ville kunne være med i»keep focus«-systemet siger Nis Krog: - Man kunne sagtens forestille sig et samarbejde mellem Skoleforeningen og andre danske foreninger i Sydslesvig på energiområdet. Jo flere der er med, jo billigere bliver det, siger han. Skulle nogle have lyst til at kigge nærmere på»keep focus«-systemet kan det lade sig gøre via Skoleforeningens hjemmeside Til højre på hjemmesiden klikker man på linket»energi og miljø«. På siden om energi og miljø klikker man på linket»forbrug«for at få adgang til»keep focus«-systemet. Aflæsning af forbrug foregår via internettet. I øjeblikket modtages målinger fra 652 målere af denne slags.

7 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november Genbrugskunst udstillet på Flensborg Avis FOTOS: KLAUS NIELSEN Nogle gange er det overraskende, hvad man kan få ud af affald. Disse væsener er gode eksempler, og udstillingen af genbrugskunst viser mange flere. FLENSBORG. En gris lavet af en gammel papkasse, fire plastikbægre og en æggebakke. En pige lavet af kapsler, plastikstrimler, tomme toiletruller og en kasse, der har været morgenmad i. Eller en kæmpestjerne lavet af makuleret papir. I disse dage er det muligt at kigge på genbrugskunst i gangene på Flensborg Avis på Wittenberger Weg. Kunsten er resultatet af otte skolers arbejde i forbindelse med miljøkampagnen»mågeskriget«, som skal være med til at gøre eleverne på de danske institutioner i Sydslesvig mere miljøbevidste. Forleden var repræsentanter fra de fleste af de deltagende skoler til fernisering på avisen. Efter at have arbejdet med emnet affald i skoleåret blev emnet Gør noget for miljøet Skoleforeningens miljøudvalg har fået hjælp af en miljøekspert, mågen Mugge, der hver måned giver børnehaverne og skolerne gode råd om, hvordan de kan bidrage til et bedre miljø ved at spare på vandet. Mugge er på tur over Østersøen en dag i november. Han ser bekymret ud og skriger højt: - Kiriiikiiit, erriikiit, orietikitierik, arietereetiik! Oversat til dansk: - Åh nej, jeg må hellere se efter, om børnene på de danske skoler og børnehaver passer godt på vandet! Mågeskriget i november Mågen Mugge på flyvetur Fernisering. I øjeblikket udstiller otte sydslesvigske skoler på Flensborg Avis.Værkerne er udelukkende produceret af ting, der skulle have været smidt ud. Mugge flyver hen til en dansk børnehave, sætter sig på taget og skriger: - Oroierikiit,erietikitikit, orietukiit, erriiierikitikitikitut! Oversat til dansk:- Kan I finde ud af, hvor jeres vand kommer fra, hvor det løber hen, og hvad der sker med vandet undervejs? afsluttet med en produktion af kunst af brugt emballage som pap, plastik og metal. Ked af forbrug På Flensborg Avis var det journalistisk redaktør Annelise Mølvig, der holdt talen i forbindelse med ferniseringen. Hun var glad, men også en smule trist over at se de mange kunstværker. - Man kan godt blive lidt deprimeret, når man ser alt det her. Hvorfor skal vi hver dag smide mælkekartoner ud? Hvorfor er der flasker, der ikke bliver genbrugt? Og hvordan kan det være, at selv om både Danmark og Tyskland har udmærkede genbrugssystemer, så er der en undtagelse i loven, så danskerne kan få lov til at købe i pallevis af øl- og sodavandsdåser og transportere dem til Danmark uden om genbrugssystemet? spurgte Annelise Mølvig, som mente, at der der stadig er lang vej, før affaldsproblemet er løst. - Jeg ved, I har beskæftiget jer med affald i lang tid, og jeg ved også, at I har lært, det er vigtigere at begrænse affaldsmængden end at sortere. Og det lyder jo flot, det med at sortere, men det bringer jo ikke mængden af affald ned, sagde hun. Et strøg af humor På trods af, at samtlige materialer, der er blevet brugt til at skabe de mange kunstværker, er ting, man normalt smider ud, er det en imponerende samling af fantasifulde værker, der i denne tid pryder Flensborg Avis. Samtlige værker er karakteriseret ved, at man ikke er i tvivl om, hvilken slags affald, der er blevet brugt, og det er med til at give udstillingen et strøg af humor. Efter ferniseringen fik de implicerede skoler hver en soldrevet havefakkel som bevis på, at de har deltaget i miljøkampagnen.»mågeskriget«fortsætter i dette skoleår, og denne gang bliver der sat fokus på vand. Udstillingen med genbrugskunst kan ses på Flensborg Avis til og med på onsdag den 15. november. Journalistisk redaktør Annelise Mølvig (forrest) holdt talen, da der forleden var fernisering.

8 FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november En af de mindste FOTOS: KLAUS NIELSEN Skoleportræt. har været på besøg på Vyk Danske Skole, som er en af de mindste danske skoler i Sydslesvig. FØR. Nogle skoler er store. Andre er små. Skolen i Vyk på vadehavsøen Før må absolut tilhøre den sidste kategori. Med blot 17 elever er skolen en af de mindste danske skoler i Sydslesvig. For at nå til Før må man sejle tre kvarter fra den lille nordfrisiske havneby Dagebøl. Måske blandt andet derfor er det svært at tiltrække lærere til øen. - Som regel er der mellem nul og en ansøger, når en lærerstilling bliver slået op her på øen, siger skoleleder Anders Marcussen. Han kom til Før for godt år siden efter i 18 år at have undervist på Jens Jessen-Skolen i Flensborg. - Jeg ville prøve noget nyt, og søgte derfor stillingen på Før. Mine kolleger mente ikke, jeg var rigtig klog. De var sikre på, at jeg ville få økuller, og at de snart ville se mig igen, siger Anders Marcussen. Men sådan gik det ikke. - I starten syntes jeg godt nok, at det var svært at bo på øen. Men efterhånden som jeg lærte stedet og menneskene at kende, blev jeg mere og mere glad for at bo her. Og i dag kunne jeg ikke tænke mig at flytte herfra, siger Anders Marcussen. Skolen måtte lukke Den danske skole på Før blev oprettet i Skolen havde først til huse i et tidligere børnehjem i den til Vyk hørende landsby Boldixum, som i dag er vokset sammen med Vyk. I 1951 flyttede skolen til den nuværende adresse i Feldstrasse i selve Vyk. I årenes løb er antallet af elever gået op og ned. Faktisk måtte den lukke i december 1968, da den ingen elever havde. Skolen åbnede dog igen efter sommerferien 1969 med Jørgen Matlok som skoleleder - og tre elever. I de syv år Jørgen Matlok var skoleleder, lykkedes det Vyk Danske Skole at over firedoble antallet af elever fra tre til Jeg har hørt, at det største antal elever på skolen siden 1951 var 22. Vi har i dag 17, og det synes jeg er ganske flot, siger Anders Marcussen. De 17 elever er fordelt med tre elever i 1. klasse, to i 2. klasse, syv i 4., to i 5. og en elev i 6., 7. og 8. klasse. Da skolen kun har to klasselokaler, betyder det, at de yngste klasser undervises i det ene lokale og de ældste i det andet. Noget der - ifølge skolelederen - ikke er noget problem. - Da jeg underviste på Jes Jessen-Skolen, havde jeg 29 elever i en 6. klasse. Derfor blev jeg nødt til at lave differentieret undervisning, da ikke alle elever var på samme niveau. Og det er det samme her: Når jeg kommer ind i klasseværelset, sætter jeg eleverne i 1. og 2. klasse i gang, og tager mig derefter af 4. klasse, siger Anders Marcussen. Tradition for dansk skole Øen Før har godt 8500 indbyggere. Heraf taler langt de fleste plattysk eller frisisk. Faktisk er det yderst sjældent, at man hører dansk talt på øen. Derfor kan det måske undre nogen, at Før har en dansk skole. - Jeg har måttet sande, at de fleste mennesker herovre ikke ser en sammenhæng mellem kultur og sprog. Man kan sammenligne Jeg ville prøve noget nyt, og søgte derfor stillingen på Før. Mine kolleger mente ikke, jeg var rigtig klog. De var sikre på, at jeg ville få økuller, og at de snart ville se mig igen. Anders Marcussen det med det tyske mindretal i Sønderjylland. Mange af dem taler hverken dansk eller tysk men derimod sønderjysk - selv om de er tysksindede. Det samme fænomen oplever man her på Før: Mange mennesker er dansksindede, selv om de ikke nødvendigvis taler dansk til daglig, siger An- ders Marcussen. Grunden til, at der i dag alligevel er dansksindede mennesker på Før, kan senest spores tilbage til genforeningen i Da man skulle stemme om tilhørsforholdet, viste det sig rent faktisk, at tre kommuner på øen stemte dansk. Siden har der været tradition for, at mange af de familier, som dengang stemte dansk, sender deres børn i den danske skole, siger han. Får lov at bruge sig selv Foruden Anders Marcussen er der to lærere ansat på Vyk Danske Skole. Zolveigh Ravn og Claus Butt. Udover lærergerningen er de begge aktive i de danske foreninger på Før. Claus Butt er leder af en dansk spejdergruppe på øen, og Zolveigh Ravn er formand for SSF og husmoderforeningen på Før. - Man får lov til at bruge sig selv, siger Zolveigh Ravn, som har det fint med at bo på en ø og undervise i en lille skole. Også skolelederen har nok at lave, når skolen er lukket. Når efterårsferien er overstået og frem til påske underviser han voksne i dansk på skolen. - Halvdelen er forældre. Andre ønsker at lære dansk for efterfølgende at prøve at finde arbejde i Danmark, siger Anders Marcussen. At han har en fortid som historielærer går heller ikke upåagtet hen. Mange af de lange vinteraftener er gået med at læse om Før. Faktisk er Anders Marcussen i dag en af de mennesker, der kender mest til øens historie, og kan vel bedst beskrives som en levende historiebog. Sin store viden formidler han ganske gratis til de danske turister, der hvert år besøger øen. Denne sommer er det blevet til Alle lærere og elever på Vyk Danske Skole har her taget opstilling foran skolen. Yderst til venstre er det lærer Claus Butt og yderst højre Zolveigh Ravn og skoleinspektør Anders Marcussen. Skolen har to klasseværelser, hvor undervisningen af de 17 elever på første til ottende klassetrin foregår seks rundvisninger. - Det startede i efteråret 2003, da Grænseforeningen fra Aabenraa var på tur på øen. Siden har mange foreninger ringet for at høre, om jeg kan give dem en rundvisning, når de kommer, siger Anders Marcussen. Ud over de 17 elever fordelt på to klasseværelser huser skolen i Vyk også en legestue for de mindste. At den har status som legestue og ikke børnehave skyldes, at legestuens to ansatte ikke er uddannet pædagoger. God opbakning Leder af legestuen er Inke Peper. Udover at tage sig af de fem børn, som for tiden er tilmeldt legestuen, har hun også en anden funktion. I kraft af en fortid som kok, er det hende, der hver fredag står for at lave mad til både skole og legestue. - Forældrene er gode til at bakke madordningen op. Så eleverne medbringer selv de forskellige ingredienser og så tilbereder jeg dagens ret, siger Inke Peper. I det hele taget virker det ikke - på trods af skolens placering på en ø midt i Vadehavet - som om, at skolens tre lærere er angrebet af den frygtede økuller. Ifølge lærer Zolveigh Ravn skyldes det blandt andet forældrenes store opbakning. - Man kommer tæt på hinanden på den gode måde. Så tæt, at det næsten føles som om, vi er i famile med hinanden, siger hun. I legestuen er det blevet spisetid, og leder Inke Pepe og børnene snupper en hjemmelavet burger. I det største klasseværelse er Zolveigh Ravn i gang med at undervise eleverne i klasse......mens Claus Butt i klasseværelset ved siden af underviser de ældste elever.

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, April 03, 2012 10:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten april 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 14.5.2012 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 7. Indhold: M A R T S

KONTAKT 12/13 nr. 7. Indhold: M A R T S KONTAKT 12/13 nr. 7 M A R T S Indhold: Aktuelt i marts s. 2 Præsentation af ny lærer s. 3 Interview med Gabriel 8.c s. 3 Karatepige på besøg i fase 1 s. 5 Brobyggeri i D2 s. 5 Fastelavnsfest i D-rækken

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere

DM i Skolehåndbold 2015-16

DM i Skolehåndbold 2015-16 DM i Skolehåndbold 2015-16 8.-10. december 2015 i Næstved VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolehåndbold i

Læs mere

Onsdag den 29. januar 2014

Onsdag den 29. januar 2014 Læs avisen fra Gladby om forskellige butikker, fødselsdage, efterlysninger. Se plan for biografen, samt hør borgmesteren udtale sig. Politiet holder godt øje med befolkningen om alt er som det skal være.

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? Vi vil danne grupper af de mindste børnehavebørn og de største vuggestuebørn.

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? Vi vil danne grupper af de mindste børnehavebørn og de største vuggestuebørn. KONTRAKTSTYRING 2010 Børnehuset Ærtebjerg Ræv, kirs, hyld/forår 2010 Overskrift: Hvad vil vi? Baggrund: Hvorfor vil vi det? Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? Måling: Hvordan kan det måles at målet er

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science Kontakt Det grønne Projektleder for Rasmus Andreassen Mobil. +45 2671 5963 Tlf. +45 7488 9529 Raan@danfossuniverse.com fingeraftryk Projektkoordinator for børnehaver og folkeskoler Maria Wandahl Mobil

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere