Miljøredegørelsen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelsen 2010"

Transkript

1 Miljøredegørelsen 2010

2 Forord Syddansk Erhvervsskole Odense -Vejle har igennem 167 år uddannet mennesker inden for de tekniske fag. Gennem årene er de faglige tilbud øget væsentligt. I dag udgør de ansatte 887 årsværk (B) og eleverne udgør årselever (B) fordelt på afdelinger i Odense og i Vejle. I Odense er der 6 adresser og et skolehjem. I Vejle er der 2 adresser, som er med i denne redegørelse. Arbejdet med at forbedre både miljø og arbejdsmiljø er centrale arbejdsområder for lærerne og det tekniske personale. Derfor er det også naturligt, at Vejle-afdelingen snarest efter sammenlægningen kom til at indgå på samme niveau som Odense-afdelingen. Man har en indstilling til og et ønske om, at indsatsområderne i miljøredegørelsen skal kunne sættes som et forbillede, så eleverne efter en gennemført skoleperioder kan komme godt rustet tilbage til deres arbejdspladser og berette om mulige løsninger på givende problemstillinger indenfor miljøområdet til fordel for de enkelte erhvervsdrivende og industrier. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kortlægning...7 Oversigt over stofstrømme Krav til leverandører....9 Energi og vand...10 El (Samlet for hele skolen) El autoafdelingen...10 El frisørafdelingen og OTG...10 Vand (Samlet for hele skolen) Vand autoafdelingen...11 Vand frisørafdelingen...12 Varme (Samlet for hele skolen) Fjernvarme autoafdelingen...13 Fjernvarme frisørafdelingen...13 Råvarer (Samlet for hele skolen) Råvarer autoafdelingen Råvarer frisørafdelingen...17 Hjælpestoffer (Samlet for hele Odense) Hjælpestoffer (Samlet for Vejle) Luftforurening...19 Affald (Samlet for Vejle) Affald autoafdelingen Affald frisørafdelingen...21 Spildevand...22 Udledninger til jord...22 Jord- og grundvandsforurening Ekstern støj, vibrationer og lugt Risiko Driftsforstyrrelser...22 Miljøkompetencer...22 Miljø i undervisningen...22 Vurdering og Prioritering...22 Miljøpolitik...42 Mål og handlingsplaner Status på målene Samlet for hele skolen, Odense Autoafdelingen...46 Frisørafdelingen...48 Opsamling af hvorvidt målene, samlet for OTG, er nået Medarbejderinformation Mål og handlingsplaner Nye handlingsplaner Samlet for hele skolen, Odense Autoafdelingen

3 Frisørafdelingen Samlet for hele skolen, Vejle...54 Introduktion Syddansk Erhvervsskole har gennem medlemskabet af Uddannelsesinstitutionernes Miljøklub Fyn, som er en del af foreningen MiljøForum Fyn, frivilligt valgt at sætte miljøforhold på skolens dagsorden. Dette fokus skabes ved at udarbejde en miljøredegørelse i henhold til miljøklubbens manual til udarbejdelse af miljøredegørelse i uddannelsesinstitutioner. Denne miljøredegørelse er den femte i rækken. Miljøredegørelsen er en løbende proces, der gennemføres hvert andet år og er opdelt i faserne: indsamling af data/kortlægning, vurdering og prioritering samt mål og handlingsplaner. Alle faser beskrives i denne redegørelse. Miljøredegørelsen skal ses som et arbejdsværktøj til den næste miljø-rundgang, hvor der dels gøres status over de i perioden opnåede resultater - og dels sættes nye mål for de kommende to år. Foto: Irene Sommer og Britt Henriette Hansen Produktion: SKP Mediegrafisk Syddansk Erhvervsskole Tryk: Svanemærket ved PlusPrint, Svendborg Oplag: Afventer efterspørgsel Stamoplysninger Uddannelsesinstitution: Syddansk Erhvervsskole Odense -Vejle Odense afdelingen: Munke Mose Allé 9 Risingsvej 60 Munkebjergvej 130 Munkerisvej 161 (skolehjem) Lahnsgade 70 Billedskærervej Petersmindevej 1 A, D, F Vejle afdelingen: Boulevarden 36 Strandgade 3 Telefon: CVR-nr: P-nummer: Munke Mose Allé 9: Risingsvej 60: Munkebjergvej 130: Munkerisvej 161: Petersmindevej 1, A,D,F: Boulevarden 36: Strandgade 3: Ansatte: Samlet: 887 ansatte i 2010 Heraf: 711 i Odense og 176 i Vejle Auto Odense: 33 ansatte i 2010 Auto Vejle: 22 ansatte i 2010 Odense Tekniske Gymnasium: 68 ansatte i 2010 Vejle Tekniske Gymnasium: 36 ansatte i 2010 Frisør: 28 ansatte i 2010 Elever: Samlet: 6141 elever i 2010 Heraf 4786 elever i Odense og 1355 elever i Vejle Auto Odense: 190 elever i 2010 Odense Tekniske Gymnasium: 549 elever i 2010 Frisør: 54 elever i 2010 Ansvarlig ledelse: Niels Henning Olsen Kontaktperson vedrørende miljø: Formelt ansvar: Niels Henning Olsen Praktisk implementering: Hartly Jacobsen Uddannelsesområder: Byggeri og Bygningsservice Auto, Transport og Logistik Center for Hår og Wellness Teknisk Gymnasium - HTX Erhvervsakademiet Lillebælt Regnskabsår: 1. januar til 31. december 3

4 Bestyrelse Direktion Direktør Vicedirektør Niels Henning Olsen Erland Boelskifte Fællesadministrationen Innovation & Internationalisering Kim Hassel-Pflugh Ole Bech Kristensen HR & Personale Bygningsafdelingen Lise-Lotte Ravnmark Hartly Jacobsen Kommunikation Skolehjemmet Munkeris Lars Havelund Claus Trasbo Salgsleder Kvalitet Susanne Toftager Yvonne Andersen Sekretariat Jeppe Carlsen Erhvervs- Teknisk Byggeri & Medier El & Data Auto, Transport Produktion & Sundhed, Ernæring Akademiet Gymnasium Bygningsservice & Logistik Udvikling & Velvære Preben Johnny Erling Asger Erland Frede Jens Hanne Figur 1 Organisationsstrukturen for Syddansk Erhvervsskole er illustreret ovenfor Stuhr Nielsen Grauballe Nielsen Hansen Nielsen Boelskifte Kruse Lindbjerg Brandbyge 4

5 Projektorganisation Projektleder Bygningsinspektør Direktør Projektmål Det overordnede mål for projektet Miljøredegørelse er at implementere miljøredegørelses-processen i stadigt flere afdelinger, hvorved miljøforhold og tiltag sættes på dagsordenen i flere af skolens afdelinger. Derudover er formålet at øge bevidstheden om miljø i undervisningens forskellige fagområder. Styregruppen Miljøredegørelse 2010 Afdelingschefer A, B, C... Uddannelsesleder 1 Uddannelsesleder 2 Uddannelsesleder 3 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Figur 2 Illustrerer projektets overordnede organisation for miljøredegørelsen

6 Ledelsens beretning Miljøredegørelsen for 2009 og 2010 er udvidet til at omfatte malerafdelingen i Odense og gymnasiet i Vejle i forhold til tidligere år. Dette er en glædelig fremgang ligesom det faktum, at miljøarbejdet indarbejdes i de forskellige afdelingers årsrytme. Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle har i den forløbne angivne periode udført et større projekt med efterisolering af en hal på Billedskærervej 13, således at bygningen kan danne rammen om restaureringsuddannelserne. Ydervægge og tag bliver renoveret, således at disse overholder de gældende isoleringskrav. Ligeså er der indrettet værksteder for skolepraktikanter og efteruddannelse af automekanikere i lejede lokaler på Petersmindevej, hvor der er store krav til udsugning af udstødningsgasser. Disse ting giver øgede omkostninger til såvel el som varme, men er nødvendige for at tilvejebringe et godt arbejdsmiljø. Gymnasiet i Odense har fået en nybygning på m2 indeholdende laboratorier og lærerfaciliteter tilbygget. Arbejdet med at ind justere og i mindre grad tilslutte glemte anlæg og lysstyringer til CTS-anlægget på Petersmindevej og Risingsvej forekommer stadig. Der spores her stor opmærksomhed fra brugerne om at mindske forbruget og ofte samtidig øge komforten. Arbejdet med at udarbejde energimærker på skolens bygningsmasse er afsluttet. Dette vil fremover give inspiration og mulighed for prioritering af forbedringstiltag, dette vil ske især i forbindelse med renoveringsopgaver. Miljøpolitik 6 Gælder for alle ansatte, elever, studerende og kursister. Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle arbejder for en miljømæssig bæredygtig udvikling - på et lønsomt grundlag - hvor der sættes fokus på valg af miljøvenlige råvarer samt en effektiv udnyttelse af ressourcerne el, vand og varme, for derved at mindske miljøproblemer i forbindelse med skolens aktiviteter. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle vil: tilstræbe at alle medarbejdere og studerende/lærlinge/elever kender miljøpolitikken og efterlever den. arbejde seriøst på at inddrage medarbejdere og studerende/lærlinge/elever i bestræbelserne på at skabe holdninger og forståelse for miljøhensyn. tilstræbe at gennemføre den daglige undervisning med et minimumsspild af energiforbrug og andre former for ressourcer, dvs. fokusere på ressourceforbrug og affaldsmængder og til stadighed gennemføre mulige reduktioner. forpligte sig til at gennemføre løbende forbedringer. efterspørge og anvende miljøvenlige produkter, hvor det er muligt. løbende holde sig orienteret om udviklingen på miljøfronten, og i videst muligt omfang videregive denne viden til studerende/lærlinge/elever gennem undervisningen. arbejde for at ville gøre en indsats ud over lovkrav og andre bestemmelser. tilstræbe at have det bedst mulige fysiske og psykiske arbejdsmiljø. tilpasse, indarbejde og revidere miljøpolitikken i skolens overordnede strategiske mål (institutionsgrundlaget) Politikansvarlig Direktør

7 Kortlægning Grundlaget for denne redegørelse er kortlægningen af miljøpåvirkningerne fra el-, vand- og varmeforbrug samt affaldsproduktion på hele Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle. Derudover er udvalgte forbrug af råvarer og hjælpestoffer kortlagt. Fra starten har Autoafdelingen på Risingsvej været udvalgt til at lave en mere udførlig kortlægning af deres miljøpåvirkninger. Sidenhen er frisørafdelingen, det tekniske gymnasium i Odense, og i denne redegørelse malerafdelingen i Odense og det tekniske gymnasium i Vejle udvalgt til kortlægning i detaljer. Malerafdelingen har dog kun kunne bidrage med kortlægning af råvarer og affald samt handlingsplaner. Det er hensigten at redegørelsen hver gang udvides med en detaljeret kortlægning af en afdeling mere. Områderne udvælges først og fremmest efter, om der i afdelingerne eksempelvis er særligt farlige stoffer, risiko for allergireaktioner eller andet. I den næste redegørelse vil det være auto i Vejle og murerafdelingen i Odense, der skal bidrage med kortlægning. Det forventes, at næste Miljøredegørelse 2012 vil foreligge ultimo I denne miljøredegørelse er der valgt at se bort fra transport og arbejdsmiljø. Dog er brandstofforbruget kortlagt i auto og der stilles flere og flere krav i afdelingerne om bedre arbejdsmiljø. Kortlægningen af skolens miljøpåvirkninger blev udført i tidsrummet februar til august Af forskellige årsager er denne redegørelse først færdig april De enkelte størrelser er enten målt, beregnet eller anslået, hvilket angives ved markeringerne: (M), (B) og (A). Forbrug af el, vand og varme er til dels fremkommet fra MinEnergi og til dels fra Bygningsafdelingen som løbende administrerer dataene. Kortlægningen er delt op i tal vedrørende de samlede miljøpåvirkninger i Odense og Vejle samt tal særskilt for de medtagede afdelinger. 7

8 Oversigt over stofstrømme 2010 Energi (M): El: MWh Fjernvarme: m3 Luftemission (B): NOx: 4,5 ton SO2: 1,1 ton CO2: ton Produkt (B): Årselever: stk. Vand (M): Vand: m3 Figur 2: Flowdiagram over skolens samlede ressourceforbrug samt resultatet af driften for Råvare (B): Papir: 8,9 mil stk. (= 40 ton) Affald i ton(b): Genanvendelse: 590 Forbrænding: 647 Deponi: 64 Sorteringsanlæg: 53 Kommunekemi: 7,928 Bygningen herover viser hovedafdelingen på Munke Mose Allé 8

9 Udviklingen af antallet af personer (summen af elever og lærere) til brug for nøgletal Herunder ses det samlede antal personer knyttet til hele skolen, som anvendes til nøgletal for bl.a. det samlede elforbrug for hele skolen. Figur 3: Oversigt over udviklingen af det samlede antal personer, indeholdende summen af elever og lærere. Herunder vises udviklingen af antal personer (summen af elever og lærere) for hver adresse. Figur 4: Oversigt over udviklingen af det samlede antal personer, indeholdende summen af elever og lærere, fordelt på adresser. Det ses, at antallet af personer på Risingsvej er steget betydeligt fra 2008 til 2009, hvilket skyldes stor tilgang af elever. Antal personer for Billedskærervej og Lahnsgade er ikke med på figuren herover, idet der er henholdsvis 22 og 10 personer tilknyttet de to adresser. Krav til leverandører Syddansk Erhvervsskole Odense.-Vejle er medlem af El-sparefondens A-klub. Der stilles derfor store krav om energirigtigt udstyr ved indkøb af elforbrugende udstyr. I kraft af arbejdet med miljøredegørelsen stiller Frisørafdelingen specifikke krav til leverandø-rer. Der skal i større grad indkøbes grønne produkter samtidigt med, at leverandørerne skal være i stand til hvert år at sende en oversigt over forbrug/leverancer fordelt på kategorier. Hvis ikke leverandørerne kan leve op til disse krav, bliver de bliver fravalgt til fordel for an-dre leverandører. Det har ikke været en helt let opgave, idet det ikke er et krav fra EU, men frisørafdelingen arbejder på at fastholde kravene. Ligeledes stiller de respektive afdelinger krav om, at der skal fremsendes arbejdsdatablade og produktdatablade på alle nye produkter. Ved benyttelse af eksterne håndværkere skal disse bl.a. indordne sig specielle regler i forbin-delse med prøver og eksaminer på skolen, hvor arbejdet må afbrydes, hvis larmende aktivite-ter forstyrrer. 9

10 Energi og vand Forbrug af el, vand og varme er opgjort til sammenligning af forbrugene. Forbruget af el og vand sammenlignes i nøgletal, hvor forbruget er opgjort pr. person (summen af elever og læ-rere) mens varmeforbruget sammenlignes i nøgletal, som er opgjort pr. m2 gulvareal. El (Samlet for hele skolen) Herunder ses figur med udviklingen af nøgletal for elforbruget først for Odense fra og derefter for 2008 incl. forbrug i Vejle. Figur 6: Fordeling af elforbrug pr. person (summen af elever og lærere) på skolens 7 adresser for (M) Forbruget på Billedskærervej og Lahnsgade er ikke specificeret ud i denne graf, idet der kun er få aktiviteter på disse adresser. Forbrugene her fremgår kun af det samlede forbrug. El AutoVidencenter Fyn Der kan aflæses forbrug på én måler, der registrere det samlede forbrug i Transport og Logi-stik som afdeling og én måler, der registrerer forbruget i Auto Efteruddannelse. AutoViden-center Fyn benytter lokaler i områder omfattende begge målere, hvorfor det er valgt at følge begge måleres samlede forbrug. Antal personer er valgt tilsvarende Figur 5: Samlede elforbrug pr. person (summen af elever og lærere) illustreret for de sidste 4 år. (M). Fra 2007 til 2008, hvor bygningsmassen ikke ændres, sker der en stor reduktion i elforbruget på 14 %, som formentlig skyldes, at byggerier fra årene før er tilendebragt samtidig med at de nye elforbrugende anlæg er ved at blive indreguleret og justeret. Det kan endvidere ses af figuren, at nøgletallet falder lidt, når forbrugene i Vejle tages med. I afdelingen i Vejle arbejdes på at få flere og flere målere med i MinEnergi. I takt dermed indeholder forbrugene i Vejle forbrug for flere og flere bygninger, hvilket vil få forbruget til at svinge eller stige, indtil alle målere er med i MinEnergi. Fordelingen af elforbruget på adresser/person fremgår af figuren herunder. når Vejle tages med, hvilket fortæller at nøgletallet i Vejle ligger bedre end samlet for Odense. Fordelingen af el-forbrug/person på skolens adresser (Figur 6) viser, at forbruget pr. person generelt ligger ret stabilt eller er faldende. Der er dog en top på Risingsvej i 2008, som skyldes flytningen af smedene og de udvidede luftmængder i deres svejsekabiner. Efter indreguleringen er forbruget igen faldet. Antallet af personer på Risingsvej er steget i perioden 2009 og 2010, hvilket også er medvir-kende til det faldende nøgletal, på trods af at flere personer betyder et større elforbrug i form af pc er og andet elforbrugende udstyr. Grundbelysningen ændres dog ikke uden ved renove-ringer/ omrokeringer af aktiviteter i lokalerne. Petersmindevej har haft et højt forbrug i 2007, som skyldes bygningsarbejdet, samt at de nye installationer har været under indregulering. Der er dog sket en reduktion af elforbruget i kwh/person ved at lukke Lumbyvej og flytte til Petersmindevej. Forbruget på Lumbyvej lå på 1,5. Boulevarden har et lavere forbrug i 2008, hvilket formentlig skyldes en fejl i målerne, da op-rettelsen i MinEnergi kun lige var påbegyndt. 10 Figur 7: Udviklingen i elforbruget i Auto, Transport og Logistik fra 2007 til Det ses af figuren, at forbruget ligger forholdsvist stabilt omkring 1-1,1 kwh/person. El frisørafdelingen Odense, OTG, VTG og malerafdelingen Odense Ligesom i de foregående redegørelser er det ikke muligt at opgøre forbruget af el i frisørafde-lingen Odense eller i OTG og VTG, eftersom elmåleren registrerer det samlede forbrug i alle bygninger og ikke de særskilte afdelinger. Det samme er tilfældet i malerafdelingen på Risi-ngsvej. Siden sidste redegørelse har man erfaret, at det ikke er muligt at opsætte bimålere, der måler forbrugene mere præcist for disse afdelinger. Det skyldes, at lokalerne i eksempelvis de for-skellige fløje på Risingsvej benyttes til flere uddannelsesretninger. Dermed kan de tilknyttede personer ikke opgøres, hvilket umuliggør opgørelser med korrekte nøgletal baseret på de til-knyttede antal personer. Nogle steder er elinstallationerne også udført ved knopskydninger, som umuliggør opsættelse af bimålere til måling af forbrug for de aktuelle uddannelser.

11 Vand (Samlet for hele skolen) Forbruget er opgjort pr. person (summen af elever og lærere) for årene 2007 til 2010 for Odense og fra 2008 incl. Afdelingen i Vejle. Herunder er vandforbruget/person opdelt på de enkelte adresser. Vand AutoVidencenter Fyn Der kan aflæses forbruget på én måler, der registrere det samlede forbrug i Transport og Logi-stik som afdeling og én måler, der registrerer forbruget i Auto Efteruddannelse. AutoViden-center Fyn benytter lokaler i områder omfattet af begge målere. Det er valgt at følge begge målers samlede forbrug. Antal personer er valgt tilsvarende. Herunder er nølgetallet for vandforbruget Auto Transport og Logistik sammenlignet de sidste 4 år. Figur 8: Samlede vandforbrug pr. person (elever + ansatte) for 2007 til (M) Nøgletallet for forbruget af vand er rimeligt stabilt på trods af, at der også her medtages flere og flere målere i afdelingen i Vejle i takt med at de kobles på MinEnergi. (Derfor er der en forventning om, at nøgletallet vil stige lidt endnu indtil alle målere er koblet på, da antallet af personer hele tiden har indgået i nøgletallet.) Der har været en generel øget fokus på vandforbruget i Odense afdelingen. Der er sket ud-skiftning til vandfrie urinaler, toiletter med spareskyl og sparevandhaner. Denne fokus videre-føres til afdelingen i Vejle. En del af forklaringen til faldet i vandforbruget er, at malerafdelingen har lavet en drastisk ændring af arbejdsgangen. De er gået fra at skylle mindre emballager til at lade dem tørre og så smide til forbrænding. Figur 9: Vandforbrug pr. person (summen af elever og lærere) for 2007 til 2010 fordelt på de enkelte adresser. (M). Forbrugene på Billedskærervej og Lahnsgade fremgår kun af de samlede forbrug og er ikke delt ud på den enkelte adresse, idet aktiviteterne er meget små på disse to adresser. Forbruget på Munkerisvej er delt med 10 for at kunne præsenteres i samme figur. Nøgletallet for vandforbruget viser fortsat, at skolehjemmet på Munkerisvej har et større for-brug qua deres status som skolehjem. Nøgletallet for vandforbruget er faldet på alle adresser i Odense, med undtagelse af Munke-bjergvej, hvor forbruget er steget lidt i 2010, hvilket formentlig skyldes byggeriet. Forbruget på Risingsvej er faldet drastisk, men antallet af elever er også samtidig steget dra-stisk, pga. stor tilgang af elever. Boulevarden har et svingende nøgletal, hvilket kan skyldes arbejdet med at få alle målere med i MinEnergi. Nøgletallet for Strandgade er let stigende, hvilket ligeledes nok skyldes arbejdet med at få alle målere med i MinEnergi. Stigningen giver dog alligevel anledning til øget fokus på vandforbruget på denne adresse. Figur 10: Udviklingen af vandforbruget pr. person (summen af elever og lærere) de sidste 4 år for Auto, Trans-port og Logistik.(M) Vandforbruget for Auto, Transport og Logistik er opgjort ud fra MinEnergi. Der er sket en pæn reduktion i perioden

12 Vand frisørafdelingen Herunder ses udviklingen af vandforbruget pr. person for frisørafdelingen fra 2006 til let stigende fra 2008 til Stigningen i 2010 hænger formentlig sammen med bygningsudvidelsen med laboratorier og lærerfaciliteter. Varme (Samlet for hele skolen) Her vises figurer med nøgletal for forbruget af varme. Først illustreres det samlede nøgletal for alle adresser i Odense fra 2006 til 2010, og herefter er forbruget i Vejle inkluderet fra 2008 incl. Vejle. I takt med at flere og flere målere i Vejle bliver koblet på MinEnergi, kommer der flere og flere bygningsforbrug med i opgørelsen. Det samlede arealet har hele tiden været med i nøgle-tallet, så derfor kan det forventes at se en stigning i forbruget pr. m2 i de nærmeste år. Nøgletallet er højest i 2008, hvor der er etableret mere sug i svejsekabinerne. Selv om der er etableret varmegenvinding, så koster det mere energi, når luftmængden, der skal opvarmes, stiger. Virkningsgraden på varmegenvindingen ligger på ca. 60 %. Billedskærervej er også gået fra at stå frostfrit til at blive varmet op til ca. 18 C. Figur 11: Udviklingen af vandforbruget pr. person (summen af elever og lærere) i frisørafdelingen de sidste 5 år. (M). I den forløbne periode har forbruget været faldende, dog med et særligt lavt nøgletal i I 2010 er der pludselig sket en stor stigning i vandforbruget. I MinEnergi ses, at der er et ufor-holdsmæssigt stort forbrug i september måned. Årsagen kendes ikke, men hænger muligvis sammen med uregelmæssigheder ved målerudskiftning. Vand Odense Tekniske Gymnasium (OTG) Udviklingen af nøgletallet for vandforbruget i OTG ses af nedenstående figur. Figur 13: Viser det samlede fjernvarmeforbrug pr. gulvareal de sidste 5 år. (M). Inden nøgletallet kommenteres vises en graf for det graddagekorrigerede forbrug. Figur 12: Viser udviklingen af vandforbruget pr. person (summen af elever og lærere) i OTG fra 2005 til (M) Siden 2005 har nøgletallet været pænt faldende, men er dog Figur 14: Figuren viser det graddagekorrigerede fjernvarmeforbrug fra 2006 til Graddagene er beregnet udfra data fra Odense Lufthavn. 12

13 Herunder vises en figur, hvor det graddagekorrigerede varmeforbrug /gulvareal er opgjort for hver adresse. Figur 15: Fordelingen af det graddagekorrigerede forbrug af fjernvarme pr. gulvareal fordelt på de 9 adresser for årene 2006 til (M) Forbrug på Billedskærervej er ganget med 10 for at kunne præsenteres i samme figur. Fjernvarme AutoVidencenter Fyn Der kan aflæses forbruget på én måler, der registrere det samlede forbrug i Transport og Logi-stik som afdeling og én måler, der registrerer forbruget i Auto Efteruddannelse. AutoViden-center Fyn benytter lokaler i områder omfattet af begge målere. Det er valgt at følge begge målers samlede forbrug. Antal personer er valgt tilsvarende. Herunder er forbruget af fjernvarme pr. gulvareal for Auto, Transport og Logistik angivet. I 2007 er autoafdelingen blevet flyttet til Petersmindevej, hvorefter fjernvarmeforbruget er registreret for hele Auto, transport og logistik. Faldet i 2007 skyldes, at afdelingen først flyt-tede efter sommerferien i 2007, så forbruget i 2007 gælder kun for Transport og Logistik og byggeri samt undervisning efter sommerferien i AutoVidencenter Fyn. Det stigende forbrug i 2008 skyldes den fulde drift samt den ændrede rumventilation. Der er etableret overtryk, og der er indsat flere luftskifter samtidig med, at der recirkuleres mindre luft end før. Disse tiltag er udført ifm. tiltag indenfor arbejdsmiljø. Disse tiltag kræver et stør-re varmeforbrug. Endvidere er arealet til teori blevet udvidet. Dette areal var før værksted med lavere rumtem-peratur, hvilket også resulterer i et større varmeforbrug. Fjernvarme frisørafdelingen Odense Herunder er forbruget af fjernvarme pr. gulvareal for frisørafdelingen vist. Nøgletallet for forbruget af fjernvarme har generelt været faldende på stort set alle adresser. Dog har forbruget på Billedskærervej, Boulevarden og Strandgade været let stigende i perio-den. Det stigende forbrug på Billedskærervej skyldes formentlig opgangen af aktiviteter på adres-sen, selv om aktiviteterne ligger i den lave ende. Isoleringen af en hal skulle gerne efterføl-gende give et fald i forbruget. Ændringen i forbruget på Boulevarden skyldes i første omgang opkobling af målere i MinE-nergi. Det øgede forbrug på Strandgade giver anledning til øget fokus på forbruget her. Toppen på Petersmindevej skyldes formentlig, at flytningen af AutoVidencenter Fyn har med-ført et højere forbrug i en periode indtil varmeanlægget, udsugning m.m. var indreguleret. Der er dog sket en pæn reduktion ved at lukke Lumbyvej og flytte til Petersmindevej. Det svingende nøgletal på Risingsvej kan skyldes flytningen af smedene og udvidelsen af svejsekabinerne og den efterfølgende indregulering af anlæggene. Figur 16: Forbrugsudviklingen af fjernvarme pr. areal igennem de sidste 4 år for Auto, Transport og Logistik. (M) Det graddagekorrigerede forbrug ses herunder. Figur 17: Det graddagekorrigerede forbrug for 2007 til 2010 for Auto, Transport og Logistik. Figur 18: Forbrugsudviklingen af fjernvarme pr. areal fra 2005 til 2010 for frisørafdelingen. (M) 13

14 Herunder er varmeforbruget i frisørafdelingen graddagekorrigeret. Figur 19: Det graddagekorrigerede forbrug for 2005 til Nøgletallet for varmeforbruget er faldet i hele perioden på 6 år. Handlingsplanerne for afde-lingen har vist deres effekt. Det forhøjede forbrug i 2005 skyldes, at der er indført rygestop i lokalerne, hvilket bevirkede, at eleverne stod udenfor med døren åben, mens de røg. Endvidere er udsuget i afdelingen ste-get. Sidenhen har man forsøgt at påvirke eleverne til at ryge uden døren står åben. Det ser ud til at være lykkedes, idet forbruget er faldet. Fjernvarme Odense Tekniske Gymnasium Forbruget af fjernvarme i OTG er illustreret herunder. Herunder ses det graddagekorrigerede forbrug. Figur 21: Det graddagekorrigerede forbrug for 2006 til Det ses, at det graddagekorrigerede forbrug er faldet med 43 % fra 2008 til Generelt gælder det for Munkebjergvej, at reduktionen i forbruget af fjernvarme skyldes en handlingsplan med en kritisk gennemgang af alle reguleringssløjfer i forbindelse med fejlfin-ding i varmesystemet. Det fremgår tydeligt, at det har haft en positiv indflydelse på varmefor-bruget. Varmeforbruget ligger på niveau med forbruget i frisørafdelingen. Råvarer (Samlet for hele skolen) Registrering af kopipapirforbruget sker ved at alle afdelingerne får tilsendt en faktura fra Bu-tikken, hvor kopipapiret leveres fra. Nøgletallet for forbruget ses i grafen herunder for 2007 til 2010 først for skolen samlet og dernæst fordelt på de enkelte adresser. Figur 20 Her ses den samlede udvikling i forbruget af A4 papir/person (elever + ansatte) for år 2002, 2004 til (M) Nøgletallet for forbruget er faldet med 26 % fra 2008 til Forbruget er herunder opdelt pr. adresse. Nøgletallet for Boulevarden og Strandgade fremgår samlet i figuren, idet forbruget af kopipapir ikke har kunnet skilles ad her. Forbruget på Lahnsgade fremgår ikke, idet forbruget her er forsvindende lille. Stk.A4/person Risingsvej Munke Mose Allé Stk./person fordelt pr. adresser Lumbyvej Munkebjergvej Munkerisvej Petersmindevej Figur 23 Figuren viser det samlede forbrug af stk. A4/person (summen af elever og lærere) fordelt på de enkelte adresser. (M og B) Generelt er forbruget af kopipapir stabilt eller faldende. Faldet skyldes de opstillede hand-lingsplaner for reduktion af kopipapir (oprettelse af kopikonti til eleverne). Digitalisering og distribution af materiale digitalt via mail ol., vil nok bære en del af ansvaret de næste år Figur 20 viser forbruget af fjernvarme pr. m2 gulvareal i 2006 til (M) 14

15 Forbruget er herunder opdelt pr. adresse. Nøgletallet for Boulevarden og Strandgade fremgår samlet i figuren, idet forbruget af kopipapir ikke har kunnet skilles ad her. Forbruget på Lahnsgade fremgår ikke, idet forbruget her er forsvindende lille. Råvarer AutoVidencenter Fyn Herunder ses forbruget af råvarer i autoafdelingen fordelt på kategorier. Inden en egentlig vurdering af forbruget, beregnes mængderne af råvarer pr. person i afdelin-gen Figur 23 Figuren viser det samlede forbrug af stk. A4/person (summen af elever og lærere) fordelt på de enkelte adresser. (M og B) Generelt er forbruget af kopipapir stabilt eller faldende. Faldet skyldes de opstillede hand-lingsplaner for reduktion af kopipapir (oprettelse af kopikonti til eleverne). Digitalisering og distribution af materiale digitalt via mail ol., vil nok bære en del af ansvaret de næste år Olier(L) Reserve dele/v ærktøj (1000 kr.) Dæk(kg ) Batterie r(kg) Jern (ton) Kemikal ier (i 1000 kr.) Værkst Ko p ipap edspapi ir (kg) r (kg) Benzin fra stander (L) Diesel fra stander (L) , , , , , , Figur 24: Udviklingen af råvareforbruget i tons fra 2007 til 2010 i Auto VidenCenter Fyn. (B) 15

16 Det ses, at råvarerforbruget pr. person for flere af kategorierne er ret svingende. Det skyldes forskudt indkøbstidspunkt samt variation i undervisning og projekter fra år til år. Forbruget til kemikalier er generelt meget lille, idet der kun indkøbes enkelte spraydåser med eksempelvis rustløsner. Mængden af værkstedspapir har igennem en årrække været stigende, hvilket nok hænger sammen med, at eleverne i AutoVidencenter Fyn har svært ved at affinde sig med håndblæse-re og bruger papir i stedet for. Forbruget er nu stabiliseret. Nøgletallet for batterier er faldende, idet afdelingen har investeret i nye ladestationer, der bed-re servicerer batterierne og opbygger og vedligeholder batterierne i en længere periode, sam-tidig med at fejlhåndtering er elimineret. Figur 25: Udviklingen af råvarer i autoafdelingen i kg pr. person (summen af elever og lærere). (B) 16

17 Råvarer frisørafdelingen Nøgletallet for forbruget af råvarer er opgjort i figuren herunder. Råvarer Teknisk Gymnasium Nøgletal for forbrug af råvarer i OTG ses i figuren herunder. Herunder ses nøgletal for forbrug af råvarer i Vejle Tekniske Gymnasium (VTG). Nøgletallene er generelt faldende eller forholdsvis stabile. Figur 26: Udviklingen af råvarer i frisørafdelingen pr. person (summen af elever og lærere) fra 2006 til (B) I 2009 mangler data fra to leverandører. I 2010 mangler data fra en enkelt leverandør. 8,6 L/person Forbrugene af råvarer i frisør svinger en hel del. Det skyldes, at der er problemer med at få årsopgørelser fra leverandørerne, selv om det er et krav for at blive godkendt som leverandør. Af denne årsag opstilles en handlingsplan for at sætte fokus på denne problematik. Forbruget af råvarer i frisørafdelingen påvirkes generelt meget af trend, mode og andre fakto-rer, som Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle ikke har indflydelse på. Figur 27 viser forbrug af råvarer i OTG pr. person (summen af elever og lærere) for 2006 til Ved nogle råvarer er der ganget eller divideret med en faktor, for at alle søjlerne kan præsenteres i samme figur. (B) Generelt er nøgletallene stabile eller faldende. I 2010 ses der en stigning i nøgletallet for ke-mikalier, grundet indkøb af basiskemikalier til de nye laboratorier. Nøgletallet for kopipapir er pænt og støt faldende, pga. handlingsplaner for reduktion af for-brug af kopipapir. (oprettelse af elevkonti for kopipapir.) De øvrige nøgletal for råvarer har enten været stabile eller faldende. Figur 28: viser forbrug af råvarer i VTG pr. person (summen af elever og lærere). (M) Nøgletallet for kopipapir er faldet en del, hvilket skyldes et projekt for lærerstablen, hvor skriftlige opgaver rettes elektronisk. Nøgletallene i øvrigt kommenteres ikke yderligere, da datagrundlaget kun er 2 år. Elektronikkomponenter kan - i det omfang det er muligt - skilles ad og genbruges til nye pro-jekter. Der er ansat en elev til at skille komponenterne ad. 17

18 Råvarer malerafdelingen, Odense Herunder ses nøgletal for forbrug af råvarer i malerafdelingen Hjælpestoffer (Samlet for Vejle) Nøgletal for forbrug af hjælpestoffer i Vejle ses herunder: Hjælpestoffer (Samlet for hele Odense) Det er valgt at fokusere på rengøringsområdet ved hjælpestoffer, eftersom der er en udpræget holdning til, at rengøring skal foregå miljømæssigt forsvarligt. Nøgletallene for de samlede forbrug af rengøringsmidler og produkter til personlig pleje for afdelingerne i Odense ses i nedenstående figur. Figur 29: Viser forbrug af kopipapir og pap i malerafdelingen pr. person (summen af elever og lære-re) i 2009 og I denne redegørelse er der kun opgjort kopipapir og kartonplader. Kartonpladerne anvendes til afdækning ved malerarbejde i malerafdelingen. Der sættes via handlingsplan fokus på, hvilke forbrug der bør opgøres i den næste redegørelse. Det ses, at forbruget af A4 er faldet, hvilket skyldes at der er kommet login til kopimaski-nerne. Der arbejdes videre med dette. Forbruget af spånplader er ligeledes næsten halveret, idet man har udviklet en metode til at bruge begge sider af spånpladerne, som bruges til at spartle og lakere på. Derudover har man udtænkt en meget besparende metode ved at spænde afdækningspapir, hvor man før brugte dyrt karton, på spånplader, som der males og dekoreres på. Spånpladerne bruges mange gange og afdækningspapir er meget billigere end karton og mere miljøvenligt. Figur 30: Forbrug af rengørings- og hudplejemidler opgjort for hver kategori pr. person (summen af elever og lærere) i 2007 til (B) Urinalblokke og duftfriskere er i stk. Det ses af figuren, at forbruget af rengøringsmidler generelt har været stabilt eller faldende i perioden. I 2010 stiger forbruget af personlig pleje, fordi forbrug af håndrens pludselig indgår igen. Der er fortsat fokus på forbrug af håndrens og handsker i AutoVidencenter Fyn. Forbruget af urinalblokke og duftfriskere er steget, ider har været problemer med luftgener på toiletterne, da man mange steder har udskiftet til vandfrie urinaler. Figur 31: Forbrug af rengørings- og hudplejemidler opgjort for hver kategori pr. person (summen af elever og lærere) i 2007 til (B) Urinalblokke og duftfriskere er i stk. Generelt er nøgletallene stigende for de opgjorte mængder. Grunden kendes ikke, men det kan skyldes forskelligheder i opgørelsesmetoder. 18

19 Luftforurening Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er ikke en udpræget luftforurenende skole, selvom der fra biler, svejsekabiner, autoværksteder og lodning i blikafdelingen sker et vist bidrag til den omkringliggende luft. Disse forhold er ikke blevet kortlagt detaljere, idet de ikke vurderes at være væsentligt. De samlede emissioner af CO2, SO2 og NOx fra forbrugene af el og fjernvarme er beregnet udfra nøgletal fra Fynsværket og Fjernvarme Fyn ton (B), jf. figur 1. Affald (Samlet for Odense) Herunder ses nøgletallet for affaldsfraktionerne i år 2007 til 2010 gældende for Odense-afdelingen samlet. af beholderens størrelse og antal tømninger. Mængderne er derfor beregnet. Der er mere fokus på affaldssorteringen nu end tidligere. Tidligere skete det af og til, at der var betalt leje af containere, som alligevel ikke blev benyttet, samt at der er betalt fuld pris for tømning af halvtomme containere. Der er foretaget en gennemgang af affaldsordningen med henblik på optimering af tømnings-ordning og tømningsomkostninger. Der er ligeledes indkøbt en papkomprimator, således at der kun afhentet pap, når der er 5-6 papballer klar. På denne måde minimeres prisen, og til tider vil der være en indtægt forbundet med fraktionen, idet pappet er mere værd end omkostningen ved afhentningen. Herunder ses nøgletal for affald for hele Odense fordelt på hvad der går til genanvendelse, forbrænding, deponi, sorteringsanlæg samt specialbehandling på Kommunekemi. Størstedelen af affaldet går til forbrænding. Der er en del mursten og beton fra murerafdelingen, som sendes til deponi, idet murstenene på nuværende tidspunkt ikke skilles ad. Der sættes fokus på denne fraktion i en handlingsplan, da fraktionen bør flyttes til genanvendelse. I 2009 går 71 tons haveaffald til kompostering (svarende til 16,8 kg/person). I 2009 er der yderligere 1,89 tons planglas/autoruder til genanvendelse. Der har været en stigning i affald til sorteringsanlæg, hvilket hænger sammen med ombygnin-ger. Figur 32 Udviklingen i affaldsfraktioner i Odense i kg/person (summen af elever og lærere) for år 2007 til Fraktionerne brandbart er delt med 10 for at kunne præsenteres i samme figur. Under den samlede opgørelse af affald er det valgt, at alt farligt affald og haveaffald er place-ret under Andet, idet der ellers ville blive for mange forskellige fraktioner med små mæng-der, som ville forstyrre det overordnede billede af mængden af affald. Generelt set har alle typer af affald været faldende. Dagrenovation beregnes ikke pr. vægtenhed, idet fraktionen ikke vejes i Odense Kommune. Her opgøres mængden afhængigt Figur 33: Affald i kg/person (summen af elever og lærere) (B) fra Odense opdelt efter den videre behandling. 19

20 Affald (Samlet for Vejle) Nøgletal for affald samlet i Vejle-afdelingen ses i figuren herunder: Herunder ses nøgletal for affald i Vejle fordelt på genanvendelse, forbrænding, deponi, sorte-ringsanlæg og Kommunekemi.I Affald AutoVidencenter Fyn Herunder ses udviklingen i affaldet i kg/person i AutoVidencenter Fyn. Kortlægningen er opgjort ud fra tilsendte fakturaer fra transportørerne. Figur 34: Affaldsfraktioner for afdelingen i Vejle. De fraktioner, som medtages i opgørelsen i Odense, men som ikke fremgår i Vejle er blot sat til 0. Andet affald består af farligt affald og haveaffald.(b) Det ses af figuren, at de her afbillede nøgletal er stabile fra 2007 til Figur 35: Affald I Vejle pr. person (summen af elever og lærere) (B) opdelt efter den videre behandling. Vejle hverken deponeres affaldet eller sendes til sorteringsanlæg. Hvis der er deponerings-egnet affald er det i så små mængder, at det afleveres på genbrugspladsen. Alt bliver sorteret og afleveret til genanvendelse, forbrænding eller til kommunekemi. I afdelingen i Vejle bliver al beton fra murerafdelingen også genanvendt, hvilket der er hensigten at videreføre til afde-lingen i Odense. Figur 36: Fordelingen af affaldet i AutoVidencenter Fyn pr. person (summen af elever og lærere) i år 2007 til Fraktionerne Brandbart og jern er divideret med 10, for at få søjlerne til at være indenfor figurens scala. Fraktionen Andet er indsat som kategori, idet der heri ligger fraktioner, som ikke forekommer hvert år. Andet består af fraktionerne Bremsebakker, klodser, koblingsnav, autolak og kviksølvholdige lyskilder. (B) Fem af fraktionerne i AutoVidencenter Fyn bliver genanvendt. Der forekommer også papir og pap som affald fra autoafdelingen. Disse fraktioner opgøres for hele skolen samlet, idet mængderne ikke kan opgøres afdelingsvis. Affaldsmængderne svinger en del, ligesom råvarerne gør det. Udsvinget kommer delvist fra skift i undervisningsmoduler, men nok mest i at den reelle mængde affald i flere kategorier er forholdsvis lille, og derved er tømningsterminerne meget svingende fordelt over året - og slet ikke forekommende i enkelte år. 20

21 Affald frisørafdelingen, Odense I frisørafdelingen opgøres affald i følgende fraktioner: Kemi Spraydåser Pap og papir Hår Fraktionen kemi består af forskellige kemikalier, handsker, fast lak m.m. Pap og papir kan ikke opgøres særskilt for frisørafdelingen, men er med i opgørelsen for hele skolen. Håraffald bortskaffes med den samlede fraktion af brandbart affald for hele skolen. Det er ikke muligt at opgøre denne fraktion særskilt for frisørafdelingen. Nøgletal for affald i kg/person er vist i figuren herunder. lægges der større vægt på finish en, så der bruges mere lak end normalt. Stigningen i forbruget af dåser giver anledning til, at der fokuseres på denne fraktion i en handlingsplan. Affald Det Tekniske Gymnasium Herunder er der opstillet nøgletal for affaldstyper i OTG (Odense Tekniske Gymnasium). Det ses, at nøgletallene for affaldstyperne generelt er svingende. Forbruget af råvarer og dermed frembringelsen af affald er meget svingende for OTG, hvilket skyldes variationen af projekter i uddannelsen, hvor eleverne selv er med til at præge projekterne. Herunder er opstillet nøgletal for affaldstyper i VTG (Vejle Tekniske Gymnasium). Figur 39: Viser affaldsmængderne i VTG i g/ person (summen af elever og lærere). (M og B) Nøgletallene for affaldsmængderne fra VTG er forholdsvist stabile de to år, hvor mængderne har været gjort op. Affald malerafdelingen, Odense Herunder er opstillet nøgletal for affaldstyper i malerafdelingen i Odense. Figur 37 viser udviklingen af affaldsfraktioner i frisørafdelingen pr. person (elever + ansatte) i (B) Det ses også af figuren, at fraktionen spraydåser er steget i 2007 og igen i Nøgletallet for spraydåser er ganget med 100 for at kunne præsenteres i samme figur. Derfor er mængden godt nok forhøjet men kun med 0,025 kg/person fra 2009 til Den her sete stigning i antallet af dåser skyldes konkurrence indarbejdet i undervisningen. Ved konkurrencer Figur 38 viser affaldsmængderne i OTG i g/person (summen af elever og lærere) for (M og B) Mængden af småemballager er ganget med 10, for at kunne præsenteres i samme figur. Figur 40: Viser affaldsmængden pr. person (summen af elver og lærere)(m) i malerafdelingen i Odense afdelingen. I 2009 anvendtes primært fraktionen med flydende lak/ maling. Af en eller anden årsag fra-valgtes denne løsning i 2010, således at maleraffaldet kun kom i beholderen med farve og malingsemballage med og uden malingsrest. 21

22 Det blev erfaret, at det er bedre at sammenhælde de flydende malingsrester i en palletank eller tromler til flydende affald, som man har gjort det i 2009, idet der i 2010 har været tendens til at smide mange flere typer affald i beholderen til farve og malingsemballage med og uden rest. Hvis malingsrester fyldes i palletank, kan de tomme malingsbeholdere anbringes i brændbart affald, da al maling er på vandbasis. Denne håndtering vil være langt billigere og give en bedre sortering. Der opstilles en handlingsplan med dette tiltag. Spildevand Der sker ifølge Bygningsafdelingen ingen kendte udledninger direkte til recipienter. Spilde-vand udledes til rensningsanlæg. Munke Mose Allé, Munkerisvej, Munkebjergvej, Risingsvej og Petersmindevej udleder spildevand til Ejby Mølle rensningsanlæg. Udledninger til jord Der sker ingen udledninger til jord. Der er olieudskiller på tankarealer m.m. som tømmes re-gelmæssigt af Motas. Jord- og grundvandsforurening Jfr. sagsbehandlingen af matriklen ved lokalitetsnummer er matriklen ikke kortlagt i henhold til Jordforureningsloven af Fyns Amt/Odense Kommune. Ekstern støj, vibrationer og lugt Der er ikke nævneværdige støjgener fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle ej heller gener fra vibrationer eller lugte. Der har ikke været klager over de nævnte forhold. Risiko Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. På skolen er der flere oplag af benzin og dieselolie, der både befinder sig dels i nedgravede tanke dels i tanke placeret over jorden. Der er i forbindelse med svejsning flere oplag af ilt, acetylen og kuldioxid på Petersmindevej og på Risingsvej. Alle oplag er etableret efter gæl-dende regler. Der forefindes beredskabsplaner i tilfælde af brand. Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelserne for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er ikke blevet kortlagt, idet fokus i udarbejdelsen af miljøredegørelsen har ligget andre steder. Miljøkompetencer Der sker løbende tiltag omkring miljøkompetencer. Der er bl.a. oprettet arbejdsgrupper inden-for regulering af rumtemperaturer, reduktion af grundlast, holdningsbearbejdning vedr. papir-forbrug, samt lærerne har været på kurser i affaldshåndtering. Der afholdes miljøkampagner i AutoVidencenter Fyn. Hvert år afholdes endvidere en årlig energidag med deltagelse af ansvarlige på energiområdet. Miljø i undervisningen Miljø indgår i undervisningen på alle retninger. Der arbejdes på, at eleverne på alle retninger prioriterer miljø meget højt, så de tager gode miljøvaner med hjem til lærerpladsen. De rustes til i fremtiden at stille krav til leverandører om grønne produkter. Frisøruddannelsens håndbog om arbejdsmiljø og affald tilpasses løbende i takt med udviklin-gen på området. Der diskuteres grønne produkter både blandt medarbejderne og blandt ele-verne. I AutoVidencenter Fyn er der løbende fokus på udfasning og substitution af farlige stoffer. I OTG og VTG læres om miljø generelt og om de enkelte produkters miljøpåvirkninger i fa-get teknologi. I faget kemi lærer eleverne bl.a. om værnemidler og håndtering af kemikalier. Der er løbende fokus på udviklingen indenfor miljø og arbejdsmiljø. I malerafdelingen undervises der også i arbejdsmiljø, så der sikres et godt arbejdsmiljø for eleverne. Miljø blandt personalet Under arbejdet med miljøredegørelsen er det vedtaget i styregruppen, at den afdeling, som skal involveres i den næste miljøredegørelse, vil blive udpeget i forbindelse med diplomover-rækkelsen, sådan at de personer, der medvirker i arbejdet vil blive klædt på til det kommende arbejde. Vurdering og Prioritering Miljøpåvirkningerne er blevet vurderet ved hjælp af et scoresystem. Scoresystemet er et hjæl-peværktøj til at vurdere påvirkningerne ud fra en ekspert synsvinkel. 22

23 I scoresystemet sker vurderingen af miljøpåvirkningerne på baggrund af tre forhold: mængde, spredning og effekt. Der gives point indenfor hver miljøpåvirkning hvor 1 gives for den mindste, dernæst 2, og 3 gives for den største mængde, spredning eller effekt. Den samlede score (produktet af de tre forhold) for hver miljøpåvirkning giver et tal, som angiver miljøpåvirkningens størrelse. Den samlede ekspertscore ligger mellem 1 og 27. En samlet score på 1-3 behøver ringe indsats. En miljøbelastning med en samlet score på 4 og 6 er relevant at se på. En miljøbelastning med en samlet score på mellem 8 og 12 er kritisk, og en samlet score på 18 og 27 point er alarmerende, og der skal ske aktion straks. Scoren for henholdsvis hele skolen samlet, for AutoVidencenter Fyn, for frisørafdelingen Odense og for OTG, VTG og malerafdelingen Odense ses i tabellerne på de næste sider. Udover scoren fra scoremodellen er der yderligere opstillet en række kriterier, som vil indgå på lige fod i prioriteringen. De forskellige opstillede kriterier og styregruppens prioritering fremgår af tabellerne. 23

24 Prioritering af de samlede miljøpåvirkninger for skolen i 2010 Herunder ses prioritering af de samlede miljøpåvirkninger for både Odense og Vejle. Miljøpåvirkning Ekspertvurdering (scoremodel) Konflikt mellem ydre miljø og abejdsmiljø Medarbejderinteresser Konflikt med lovgivningen Højt vurderet af myndigheder Omfattet af SDE miljøpolitik Styregruppeprioritering Elforbrug 18* Ja Ja Nej Ja Ja 1 Varme 18* Ja Ja Nej Ja Ja 2 Affald 12* Ja Ja Nej Ja Ja 3 Tabel 1: Prioriteringsmatrix for skolens samlede miljøpåvirkninger og styregruppens endelige prioritering, som er gældende for skolen ultimo *: Den højeste score for henholdsvis SO2, CO2, NOx i el og varme og i de forskellige affaldsfraktioner er 18. Beregninger af scorerne er ud fra Fynsværket og Fjernvarme Fyn. Det ses, at styregruppens samlede 1. prioritet er elforbrug. Derefter prioriteres varme, affald, vand, papir og rengøring. Pap/papir/ makulering 3 Brandbart 12 Ikke brand 12 Elektronik 3 Jern 3 Dagrenova. 12 Beton/tegl 3 Træ 6 Affald sort. 12 Andet 12 Vand 9 Ja Ja Nej Ja Ja 4 Papir (kopi) 3 Nej Ja Nej Nej Ja 5 Rengøring - Ja Ja Nej Nej Ja 6 24

25 Prioritering af miljøpåvirkningerne i AutoVidencenter Fyn i 2010 Miljøpåvirkning Ekspertvurdering (Score model) Konflikt mellem ydre miljø og abejdsmiljø Medarbejderinteresser Konflikt med lovgivningen Højt vurderet af myndigheder Omfattet af SDE miljøpolitik Styre gruppe prioritering Elforbrug* 12 Ja Ja Nej Ja Ja 1 Vand 9 Ja Ja Nej Ja Ja 2 Affald** 4 Ja Ja Nej Ja Ja 3 Varme*** 12 Ja Ja Nej Ja Ja 4 Tabel 2. Prioriteringsmatrixen for autoafdelingen på Petersmindevej og styregruppens endelige prioritering som er gældende for autoafdelingen ultimo *: Den højeste score for SO2, CO2 og NOx ved el er 12. **: Den højeste score for de enkelte affaldsfraktioner er 4. ***: Den højeste score for SO2, CO2 og NOx ved varme er 12. Det ses af tabellen, at styregruppens samlede højeste prioritet er elforbruget. Derefter priorite-res vand, affald og varme. Prioritering af miljøpåvirkningerne i frisørafdelingen Odense i 2010 Miljø påvirkning Ekspertvurdering (score model) Konflikt mellem ydre miljø og abejdsmiljø Medarbejderinteresser Konflikt med lovgivningen Højt vurderet af myndigheder Omfattet af SDE miljøpolitik Styre gruppe prioritering Elforbrug - 2 Vand 9 Ja Ja Nej Ja Ja 4 Affald** 6 Ja Ja Nej Ja Ja 1 Varme*** 6 Ja Ja Nej Ja Ja 3 Tabel 3. Prioriteringsmatrixen for frisørafdelingen på Munkebjergvej og styregruppens endelige prioritering som er gældende for frisørafdelingen ultimo **: Den højeste score for de enkelte affaldsfraktioner er 6. ***: Den højeste score for SO2, CO2 og NOx ved varme er 6. Det ses af tabellen, at styregruppens samlede højeste prioritet er affald. Derefter prioriteres el, varme og vand. 25

26 Prioritering af miljøpåvirkningerne i OTG og VTG i 2010 Miljø påvirkning Ekspertvurdering (score model) Konflikt mellem ydre miljø og abejdsmiljø Konflikt med lovgivningen Højt vurderet af myndigheder Omfattet af politik Styre gruppe prioritering Elforbrug 1 Vand 9 Ja Ja Nej Ja Ja 4 Affald** 4 Ja Ja Nej Ja Ja 3 Varme*** 6 Ja Ja Nej Ja Ja 2 Tabel 2. Prioriteringsmatrixen for det tekniske gymnasium på Munkebjergvej og i Vejle samt styregruppens endelige prioritering som er gældende for gymnasiet ultimo **: Den højeste score for de enkelte affaldsfraktioner er 4. ***: Den højeste score for SO2, CO2 og NOx ved varme er 6. Det ses af tabellen, at styregruppens samlede højeste prioritet er elforbruget. Derefter priorite-res varme, affald og vand. Prioritering af miljøpåvirkningerne i Malerafdelingen Odense i 2010 Miljø påvirkning Medarbejderinteresser Ekspertvurdering (score model) Elforbrug Konflikt mellem ydre miljø og abejdsmiljø Medarbejderinteresser Konflikt med lovgivningen Højt vurderet af myndigheder Omfattet af politik Styre gruppe prioritering Vand Ja Ja Nej Ja Ja 2 Affald* 4 Ja Ja Nej Ja Ja 1 Varme*** Ja Ja Nej Ja Ja Tabel 2. Prioriteringsmatrixen for det tekniske gymnasium på Munkebjergvej og styregruppens endelige prio-ritering som er gældende for gymnasiet ultimo *: Den højeste score for de enkelte affaldsfraktioner er 4. Det ses af tabellen, at styregruppens samlede højeste prioritet er affald og dernæst vand. 26

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for 2006

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for 2006 C Billund Lufthavn A/S Miljøredegørelse for 2006 Indholdsfor tegnelse Side 1. L E D E L S E N S B E R E T N I N G 3 M I L J Ø P O L I T I K 4 2. I N D L E D E N D E O P LY S N I N G E R 5 V I R K S O M

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere