Salgsprospekt for investeringsejendommen Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt for investeringsejendommen Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg"

Transkript

1 Salgsprospekt for investeringsejendommen Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg

2 Salgsprospekt for ejendommen Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg Matr. nr. 7 AK og 7 BU, Buddinge Nøgletal Pris kontant kr Anslået startafkast 5,6 % Fuldt udlejet og gennemgribende flot renoveret ejendom med gode parkeringsforhold. Afskrivningsberettiget anvendelse til showroom, lager og administration. Nem administration, lang uopsigelighed fra lejers side, og ikke mindst et attraktivt afkast. Ejendommens indretning og kvalitet er udført således, at den også er attraktiv for andre i fremtiden. 2

3 Indhold Introduktion Ejendomsbeskrivelse Ejendommen i hovedtræk Planforhold / offentlige forhold Lejeforhold Driftsbudget, salgsvilkår og startforrentning Besigtigelse og kontakt

4 4

5 Introduktion Denne flotte ejendom skal absolut ses indvendigt, idet køber ikke opnår det fulde beslutningsgrundlag ved blot at betragte ejendommens facade fra parkeringspladsen. Der er nemlig tale om en tidligere produktionsejendom, som er istandsat til brug for showroom, lager og kontor for kendt kontormøbelvirksomhed, Duba-B8 A/S. Siden 1958 har Duba anvendt ejendommen, og henover tid er øvrige bygninger bortfjernet. Billederne i nærværende salgsprospekt viser, at ejendommen er flot renoveret og i dag fremstår indbydende og moderne. En motiverende ramme for medarbejderne i innovative virksomheder både nu og i fremtiden. Ejendommens anvendelse til lager, showroom og kontor forventes at gøre ejendommen fuldt afskrivningsberettiget, men JKE A/S henviser køber til, at få spørgsmålet afklaret hos købers egen revisor. Ved siden af nærværende ejendom ligger et grundareal, som i dag indgår under samme matrikelnr., men som udmatrikuleres, og på dette areal udfører sælger et nyt projekt, hvorved nærværende ejendom får en præsentabel nabo mere. 5

6 6

7 Ejendomsbeskrivelse Bygningen er opført omkring en støbt søjle/drage-konstruktion med betongulve, ydervægge af mursten, samt built up tag. I årene 2005/2006 er ejendommen renoveret herunder med pudsede facader, nye vinduer (alu-rammer og termoruder), nyt tagpap, nye zink-inddækninger, ABA-anlæg, nye tagrender og nedløb, samt med renoverede toiletter, renoveret og delvist fornyet varmeanlæg og elforsyning m.m. Arkitekt Palle Juul Larsen fra Format Arkitekterne i Hørsholm har stået bag ejendommens istandsættelse. Indvendigt er der udført en meget præsentabel ståltrappe, som leder gæster flot ind i ejendommen, samt binder etagerne godt sammen. Der er trægulve i showroom og kontorer, tæppe nogle steder, samt overfladebehandlede betongulve i lageret. Showroom og kontorer er endvidere indrettet med lydabsorberende lofter med indbygget belysning, og der er elegante glasskillevægge i forbindelse med mødelokaler m.m. Der er nedkørselsrampe til lageret i kælder og der er tilkørsel i rampeniveau til lageret i stueplan. Ejendommen er forsynet med to elevatorer, som også går til kælderniveau. Begge flugtvejstrapper er flotte og velholdte. Tagetagen er forsynet med store terrasser på begge sider, hvorfra der er en flot udsigt over henholdsvis Søborg og Gladsaxe, samt det store vandværksområde. UDENOMSAREALER Ejendommens parkeringspladser er belagt med asfalt, og der er lavet en flot flisegang som adgangsvej for gående fra Vandtårnsvej og direkte til bygningens hovedindgang. Der er fine adgangsveje til kørsel, også med lastbiler, rundt om ejendommen. OMRÅDE / KVARTER Ejendommen er beliggende velfungerende erhvervsområde med brancher fra medicinalvirksomheder til autoforhandlere over Dyrup, Søborg Møbelfabrik, Kryger, Skandinavisk Tobakskompagni, Niro og mange flere. Selve området har igennem længere tid undergået store forandringer, og der er stadig enkelte mindre håndværksejendomme tilbage, men der skyder stadig nye virksomhedsdomiciler op. Området udmærker sig særligt ved sin attraktive placering tæt ved København, men lige ved motorvejsnettet og indfaldsvejene. 7

8 8

9 Ejendommen i hovedtræk ADRESSE Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg. MATR.NR. 7 AK og 7 BU, Buddinge. KOMMUNE Gladsaxe Kommune. EJENDOMSTYPE Kontor, lager og produktion. OPFØRELSESÅR Bygning 3 er opført i Oplysninger iht. BBR-meddelelse. Arealer Arealerangivelse bygning 3 iht. BBR-meddelelse Kælder 795 m² Samlet bygningsareal m² I alt m² Nuværende grundareal m 2, heraf vej 0 m 2, iht. tingbogsattest, jf. afsnittet nedenfor. Sælger arbejder i øjeblikket på at foretage en decideret udmatrikulering af ejendommen, så den fremover vil bestå af to selvstændige matrikler. Nærværende grundareal skønnes at komme til at udgøre ca m 2. Der er ikke foretaget opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt, og ejendomsmæglerfirmaet indestår ikke for arealernes rigtighed. OFFENTLIG VURDERING (ÅR 2006) Ejendomsværdi kr. Heraf grundværdi kr. Vi gør opmærksom på, at den offentlige vurdering omfatter den samlede ejendom, og vurderingen vil blive ændret i forbindelse med, at grundarealet opdeles i to matrikler. Endvidere kan en højere vurdering forventes på baggrund af ejendommens nyligt afsluttede istandsættelse. FORSIKRINGSFORHOLD Ejendommen er forsikret i Nykredit ved police nr , som blandt andet omfatter bygningsbrand og anden bygningsbeskadigelsesdækning. Der er ikke tegnet glasdækning eller svamp- og insektdækning. TEKNISKE INSTALLATIONER Ejendommen opvarmes via eget oliefyret centralvarmeanlæg. Vandforsyning og kloaknet er offentligt. Elforsyning sker via Dong. Der er to brændere i varmecentralen, hvoraf den ene er af nyere dato, og den bakkes op af den gamle brænder. Lejers ejendomsinspektør oplyser, at der findes en nedgravet olietank på liter. 9

10 10

11 Planforhold / offentlige forhold ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ Ejendommen er beliggende ud til offentlig vej. OFFENTLIGE PLANER Der er tinglyst lokalplan nr. 152 på ejendommen. FORURENING Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2. Der er netop foretaget afværgeforanstaltninger på området foran bygningen, og det er oplyst, at der ikke skal foretages yderligere for ejers regning p.t. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. SERVITUTTER På ejendommen er tinglyst følgende servitutter: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Ekspropriationsfortegnelse vedr. 7 BU Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v Dok. om cykelskur Dok. om forpligtelser for Duba Holding A/S og efterfølgende ejere til at tåle at Monberg & Thorsen A/S anlægger et kranspor m.v Lokalplan nr Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Tingbogsattest og servitutter kan rekvireres ved henvendelse til ejendomsmæglerfirmaet. MOMS Ejendommen er 100 % momsregistreret. 11

12 12

13 Lejeforhold LEJERE Ejendommen er fuldt udlejet til Duba-B8 A/S, som skriver blandt andet følgende om virksomheden på sin hjemmeside Duba blev grundlagt i København i 1922 og producerede i en længere årrække dele til cykler. I 1960 indledte Duba produktionen af kontormøbler. Duba-B8 er Danmarks førende kontormøbelvirksomhed med speciale i totalindretning. Vores kernekompetencer er indretningsrådgivning, produktudvikling og logistik. Vi udvikler, producerer og markedsfører flere kontormøbelserier, men tilbyder også skræddersyede løsninger. Indenfor produktion og salg af kontormøbler hører Duba-B8 i dag til blandt de førende i branchen i Danmark. Virksomheden havde en samlet omsætning i 2006 på ca. 320 mio. kr. og beskæftiger godt 230 medarbejdere. Duba-B8 A/S er skabt via en fusion af System B8 møbler A/S og Duba Møbelindustri A/S i LEJE Den årlige leje udgør kr moms. SIKKERHEDSSTILLELSE Den samlede sikkerhedsstillelse udgøres af bankgaranti stor kr , hvilket svarer til 6 måneders husleje. VARMEREGNSKAB / DRIFTSREGNSKAB Udover lejen betaler lejer acontobidrag til varmeregnskab, samt acontobidrag til driftsregnskab. Lejer afholder herunder alle driftsudgifter og forbrugsudgifter vedrørende ejendommen, herunder også skatter og afgifter, samt forsikring. Udgiften til brændsel afholdes af lejeren direkte til leverandør, og medtages derfor ikke på forbrugsregnskabet, jf. allonge til lejekontrakt. LEJENS REGULERING Hvert år d reguleres lejen med den procentvise stigning i nettoprisindekset, dog min. 2 % og max. 4 %. Regulering til markedsleje kan tidligst ske med virkning fra 1. august UOPSIGELIGHED Lejeforholdet kan fra lejers side tidligst opsiges til fraflytning d OPSIGELSESVARSEL Opsigelse skal ske med 6 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned. AFSTÅELSESRET Lejer har afståelsesret efter erhvervslejelovens

14 14

15 Driftsbudget, salgsvilkår og startforrentning DRIFTSBUDGET Ejendommens driftsudgifter Beløb i kr. STARTFORRENTNING Købers kapitalbehov ved kontantkøb Beløb i kr. Administration, 1,5 % af lejen Udvendig bygningsvedligeholdelse Driftsudgifter i alt, anslået Kontantpris Købsomkostninger, anslået Investeret kapital KØBESUM Kr kontant. OVERTAGELSESDATO Ejendommen kan overtages i henhold til nærmere aftale. Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter iht. budget Driftsudgifter iht. budget Nettoleje, anslået iht. budget Startforrentning, anslået 1. år x 100 = 5,6 % (vejledende) Driftsudgifter, købsomkostninger m.v. er anslået ekskl. evt. moms. 15

16 16

17 Besigtigelse og kontakt JKE A/S er specialister i salg og opsøgning af investeringsejendomme i hele Danmark, samt salg og udlejning af brugerejendomme i området Storkøbenhavn & Nordsjælland. JKE A/S er 100 % ejet af Jan Kristensen, og virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, samt som er erhvervsejendomsmæglernes fælles database på internettet. På vores hjemmeside kan du læse mere om JKE A/S, se udtalelser fra nogle af vores kunder gennem tiden, samt tilmelde dig gratis som modtager af vores nyhedsbrev pr. . BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale om besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: JKE A/S Frederiksborggade København K Tel Jan Kristensen Adm. direktør Statsaut. ejendomsmægler Mob Gazelle virksomhed 2007 Årets Ejendomsmægler

18 JKE A/S Frederiksborggade 1 DK-1360 København K Tlf Fax CVR-nr Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ ½- SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Arealer Etageareal 3.080 m 2 Grundareal 6.263 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 18.750.000,- Ca. 9,32 % VELBELIGGENDE NYERE INVESTERINGSEJENDOM

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

Låsbygade 4, Kolding

Låsbygade 4, Kolding Låsbygade 4, Kolding Butiksejerlejlighed i attraktivt område sælges Samlet etageareal: 134 m² - heraf 82 m² butik og 52 m² kælder Lejer kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning den 01.04.2015 God

Læs mere

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe Arealer Etageareal 752 m 2 Grundareal 3.554 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 6.925.000,- Ca. 9,62 % INVESTERINGSEJENDOM I RINGE Fuldt udlejet discountforretning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321 SALGSOPSTILLING Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre Sag 956PK000321 Produktion- og lagerejendom Pris kr. 8.200.000 Højloftet stueplan på 745 m² og 219 m² kælder Samlet erhvervsareal: 964 m² . Mægler: Peter

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F - SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Arealer Etageareal 1.116 m 2 Grundareal 1.038 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.900.000,- INVESTERINGSEJENDOM I NYKØBING F. 3 erhvervslejemål Beliggende tæt ved

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 109

SALGSPROSPEKT Sag nr. 109 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 109 Brolæggervej 17, 6710 Esbjerg V Fuldt udlejet erhvervsejendom i attraktivt erhvervsområde Pris kontant: Kr. 3.200.000 Afkast 1. år, anslået: 6,15% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 Odinsvej 11, 6862 Tistrup Veldisponeret ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 3.600.000 Erhvervsareal i alt: 1.587 m 2 Grundareal: 6.260 m

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere