DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2004

2 Å R S B E R E T N I N G 2004

3 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi Turné og gæstespil Direktionssekretariat Skuespil Ballet Opera Teknik Salg og Kommunikation DET KONGELIGE TEATERS BESTYRELSE DET KONGELIGE TEATERS LEDELSE Adm. direktør Mads Øvlisen (formand) Professor og komponist Karl Aage Rasmussen (næstformand) Fhv. minister Torben Rechendorff Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen Fhv. kulturminister i Norge og fhv. teaterchef ved Nationaltheatret i Oslo, Ellen Horn Fhv. formand for balletforeningen ved Det Kongelige Teater og nuværende leder af Dansens Hus, Benedikte Paaske. Operasanger Gert Henning-Jensen, medarbejderrepræsentant Teaterchef Michael Christiansen Økonomichef Niels Peter Hermansen Skuespilchef Mikkel Harder Munck-Hansen Operachef Kasper Bech Holten Balletmester Frank Andersen Teknisk direktør Nikolaj Jensen Kommunikations- og marketingschef Kresten Schultz Jørgensen Personaleudviklingschef Gitte Mandrup Ballettilsynsførende Uffe Fromberg, medarbejderrepræsentant 3

4 Bestyrelsens og teaterchefens beretning 2004 Året 2004 var et overgangsår. Det sidste år i den gamle bygningsmasse. Året hvor teatrets fremtid i nye omgivelser og med mange nye medarbejdere skulle forberedes. På forhånd var der budgetteret med mange investeringer i personale og teknik og derfor med et betragteligt underskud. Årsresultatet blev lidt dårligere end forventet, men alle beslut ninger, omstruktureringer, flytninger, nyansættelser o.s.v. blev gennemført efter planen. Medens operahuset blev bygget færdig på Holmen, uddannede og nyansatte vi medarbejdere. Den 1. oktober overdrog skibsreder Mærsk McKinney Møller nøglen til statsminister Anders Fogh Rasmussen, der videregav huset til Det Kongelige Teater. Et stort og smukt byggeri var færdiggjort til tiden. Fra den enestående foyer af glas, stål og ahorntræ kan gæster og personale nyde solen over havnen og Københavns tårne. Den store scene med sidescener, bagscene, monteringshal og prøvescene er indrettet med en teknik, der næppe har sin lige noget sted i verden. Alt kan lade sig gøre. Kun fantasien sætter grænser. De første prøver viste, at akustikken i den smukke og enkle sal er fremragende. Den anden oktober overtog teatrets teknikere baghuset og fik lov til alene at skyde sig ind på det i en hel måned. Da den måned var gået, flyttede Det Kongelige Kapel, Det Kongelige Operakor, operasolisterne og operaadministrationen over i de enkle velfungerende garderober og kontorer, og få dage senere begyndte de første prøver i prøvesalene, smukt beliggende på øverste etage med udsigt over 4

5 Skibsreder Mærsk Mckinney Møllers overdragelse af Operaen til statsminister Anders Fogh Rasmussen Operaen: Lysbroerne på bagscenen hele byen. De store dekorationer til Aida blev samlet, medens alle 4 kunstarter og alle kunstneriske chefer arbejdede med den store åbningsgalla. Den blev til en rigtig festforestilling, helt i gavegiverens og gavemodtagerens ånd, som den 15. januar åbnede huset til tiden. Den 6. oktober 2004 tog Kulturminister Brian Mikkelsen det første spadestik til det nye skuespilhus for enden af Sankt Annæ Plads skråt overfor operahuset. På pæle halvt ude i havnen bygges nu Boje Lundgaards og Lene Tranbergs poetiske pendant til det store og imponerende operahus. Pihl og Søn vandt licitationen og flyttede teltpælene fra operahuset til Kvæsthusbroen og forventningen er, at der kan bygges til tiden og til prisen. Det Kongelige Teater forventer at kunne overtage skuespilhuset i ef- teråret 2007 og åbne huset først på året Det vil betyde farvel til Turbinehallerne og Stærekassen, og en stor flytning til nye og tidssvarende omgivelser for skuespillet, der i 130 år har kæmpet for at få foden under eget bord. I juni 2004 tiltrådte finansudvalget, at Slots- og Ejendomsstyrelsen til brug for Det Kongelige Teater erhvervede en af de store haller i det gamle B & W skibsværft på Refshaleøen. I slutningen af året gik så et stort indretningsarbejde i gang i den 300 m. lange 17 m. høje hal. Dette arbejde forventes afsluttet ca. 1. september 2005, hvorefter alle Det Kongelige Teaters produktionsværksteder samles i dette nye store produktionshus. Teatrets snedkere, malere, tapetserere, smede og rekvisitfolk m.fl. vil fremtidig i tidssvarende lokaliteter kunne producere 5

6 Skuespilhuset: Det nye skuespilhus set fra fra Krøyers Plads de store kulisser m.m. til de tre teaterhuse. Samtidig flytter skrædderværkstederne fra lokaler i Grøns Pakhus på Holmens Kanal ind i ombyggede prøvelokaler på Gl. Scene. Ejendommene Tordenskjoldsgade 7-9 fraflyttedes ved årsskiftet 04/05 og teatrets nye billetkontor er åbnet i Brønnums Hus på hjørnet af Tordenskjoldsgade og Kongens Nytorv. Også teatrets sidste store ønske er på vej til at blive opfyldt. Bygningen af en balletkostskole. beslutninger i Trafiksituationen. Det har været en væsentlig forudsætning for Det Kongelige Teaters udbygningsplaner ved Københavns Havn, at trafikken til Holmen fra City blev afgørende forbedret. En arkitektkonkurrence om en gang- og cykelbro har ikke ført til nye initiativer. Intet er besluttet, og forholdene er kritisable. På sigt truer den manglende beslutningsdygtighed i Københavns Kommune den succes, som de store kulturinvesteringer på begge sider af havnen fortjener. Bikubenfonden donerede i mio. kr. til Det Kongelige Teater til dette formål. Indretningen af 18 kollegieværelser i Tordenskjoldsgade nr. 3 i umiddelbar sammenhæng med balletskolen forventes påbegyndt i sommeren 2005 og afsluttet ved skoleårets start Herefter vil fremtiden for vore talentfulde børn fra Odense og Holstebro være sikret og forudsætninger for eventuelle nye balletinitiativer i provinsen være afgørende forbedrede. Kun på et punkt lykkedes det ikke at få afgørende Det økonomiske resultat for året blev et driftsunderskud på 46,6 mio. kr., hvorved teatrets reserver på 15 mio. blev brugt og teatret for første gang måtte trække over med 31,4 mio. kr. Ultimo 2003 budgetteredes med et underskud for 2004 på ca. 13,4 mio. kr. Årsagen til et merforbrug på ca. 33 mio. kr. skyldes dels, at der i omfang, som ikke kunne forudses, har skullet foretages anskaffelser til operahuset i form af inventar, værktøj, maskiner, instrumenter m.v. for ca. 30 mio. kr. samt, at driftsomkostningerne ved huset er noget større end forventet. For 2005 forventes et 6

7 Skuespilhuset: Kulturminister Brian Mikkelsen, bestyrelsesformand Mads Øvlisen og teaterchef Michael Christiansen ved 1. spadestik af skuespilhuset Skuespilhuset: Byggeriet af det nye skuespilhus er påbegyndt Kulturminister Brian Mikkelsens åbningstale ved 1. spadestik af skuespilhuset lille plus på driftsregnskabet, hvorefter det akkumulerede underskud på ca. 30 mio. kr. vil blive udlignet over perioden ved budgetterede årlige driftsoverskud på 8-10 mio. kr. Samtidig hermed vil teatrets aktivitetsniveau blive forøget i overensstemmelse med de politiske mål, der er lagt for perioden. Det er således forudsat i de kommende års budgetter, at antallet af forestillinger øges fra det nuværende niveau på ca. 750 til 900 årligt. Samtidig forudsættes antallet af tilskuere i perioden forøget fra det nuværende niveau til ca årlig. Publikumsinteressen var lidt lavere i 2004 end de foregående år. Sædebelægningsprocenten faldt fra 84,0 % til 80 % og værdibelægningsprocenten fra 71 % til 67 %. Faldet har berørt alle kunstarter, dog mest skuespillet, som var påvirket af, at der ikke var en stor udendørsforestilling i Tallene for opera og ballet var påvirket at et aktivitetsmæssigt stille efterår på Gl. Scene, hvor både publikum og kunstarterne forberedte sig på åbningen af det nye operahus. Det nye år er begyndt med stor publikumsinteresse, og teatret forventer, at publikumsinteressen øges markant i de kommende sæsoner. Det Kongelige Teater står nu midt i teatrets største omstilling i sin mere end 250 årige historie. Med et spændende og udfordrende repertoire og et stort engageret og veluddannet personale er teatret forberedt på at gennemføre resten af omstillingsprocessen de kommende 3 år indenfor de kunstneriske, økonomiske og administrative rammer, der blev lagt i 2002, og som er fastholdt i de forløbne år. Mads Øvlisen Michael Christiansen 7

8 Flugt: Søren Sætter-Lassen og Nicolas Bro Skuespilchefens beretning Ej blot til lyst. Adskillige af skuespillets forestillinger i år 2004 fik anmelderne op på tæerne. I vrede og harme over hvad Det Kongelige Skuespil finder på med vore klassikere og i stor fryd over Det Kongelige Skuespils sublime måde at håndtere klassikere og nye værker på. Sagen er jo, at skulle vi med hver enkelt forestilling gøre alle tilpas, ville det være helt umuligt både at spille kendte klassikere og ny dramatik. Den offentlige mening er jo ikke en fast størrelse, lige så lidt som en gennemsnitsfamilie har 1,3 barn og drikker x antal genstande om ugen. Statistikker viser os en masse om hvem vi er og hvad vi kan lide, og navnlig hvad vi kunne lide og ikke lide, og det gør denne årsberetning også. Vi kan ikke skabe oplevelser for et gennemsnitsmenneske, kun for rigtige mennesker, og de er forskellige. Det er de to skuespilchefer med tilhørende viceskuespilchefer, der har præget år 2004, også. Klaus Hoffmeyer kunne afslutte sine otte år som kongelig skuespilchef med smukke anmeldelser, høje publikumsbelægninger og flere Reumertnomineringer og -priser. Og det manglede også bare, for hans afslutningssæson bød på mange virkeligt stærke oplevelser. Han overlod mig et ensemble og en stab, som har en erfaring og et mod på det nye, som må gøre en hver anden kunstnerisk chef misundelig. Forventninger skorter det heller ikke på, og det er godt, for sådan må og skal det være for en institu- 8

9 To kvinder: Ghita Nørby og Birthe Neumann Røverne: Henning Jensen og Mads Ville tion, som indtager en så markant plads i de fleste danskeres sind. Alle mener noget om Det Kongelige Teater, og hvilket privilegium at være medskaber af den offentlige mening. Det svier godt og grundigt, når man ikke bryder sig om det vi laver, og det varmer helt ind til benet, når man elsker os. Det vidunderlige ved netop Det Kongelige Teater er dog, at når modstanden synes mest massiv, får vi også de mest inderlige forsvarstaler. Og netop det fænomen blev både Klaus Hoffmeyer og jeg vidner til i det forgangne år. I begge tilfælde var det den svenske instruktør Anders Paulin, der bragte sindene i kog og sikrede Det kongelige Teater en plads i lederskribenternes spalter og indslag i diverse nyhedsudsendelser i radio og tv. Og selvom statistikken måske ikke tyder på, at det er noget vi burde være stolte af, så fik både Hoffmeyer og jeg mange henvendelser fra ind- og udland om netop disse forestillinger, som man anså for internationale mesterværker og banebrydende i dansk teaterkultur. Og det er vel ikke så ringe endda, at man ude i verden og i kroge af landet og teaterbranchen også ser Det Kongelige Teater som banebrydende og væsentligt, selvom det sker på trods af den offentlige opinion. Vi skal ikke give vore egne forestillinger karakter, det er der så mange, der gør, og det vil nutid og fremtid gøre igen og igen. Men vi skal lytte både til flertallet og de sure og de glade og forstå, hvad det viser om os og om menneskene, så vi kan blive ved med at skabe oplevelser der fryder, men ej blot til lyst. Årets første premiere var to sjældent spillede og 9

10 Gargantua: Lisbeth Wulff, Mikael Birkkjær, Henrik Jandorf og Mia Lyhne sære gamle danske klassikere Nei & De Nygifte. Det er nok kun Det Kongelige Teater, der har kapacitet og mulighed for at sætte Heiberg på en stor scene i dagens Danmark. Og selvom de måske ikke er det mest kostbare arvesølv, så var det både modigt og godt tænkt at spille disse værker, der skabtes af en af sin tids største tænkere og poeter, en figur der om nogen skabte Det Kongelige Teater og altid skabte diskussion. Instruktøren Henrik Sartou fandt sammen med scenografen Mia Stensgaard lige præcis den elegante balance mellem den moderne fortolkning og kommentar og Heibergs egen hvasse, vittige og ironiske tunge. Alexander Mørk-Eidem, Christian Friedländer og Åsa Frankenberg fik tømt den store Turbinehal for det meste og fremhævet den rå bygning, så den skabte den perfekte ramme om Bulgakovs Flugt. Tyve skuespillere og statister, en grusom skæbnehistorie og en unik ensemblepræsentation sikrede teatret en gedigen succes og velfortjente priser. Og de vellykkede skolearrangementer i samarbejde med Dansk Røde Kors viste den yngre generation, hvad det vil sige at være på flugt og hvad nød kan drive mennesker til. Elfriede Jelinek fik årets nobelpris i litteratur. Men det var der jo ingen der vidste, da Det Kongelige Teater satte hendes Rasteplads på plakaten i det tidlige forår. Og endnu engang måtte skuespilledelsen høre for, at man valgte perifere og komplet ligegyldige udenlandske tekster, som de ellers glimrende skuespillere måtte trækkes med at spille. Havde det stået til de danske anmeldere, havde den østrigske forfatter nok ikke fået en nobelpris. Men måske var det, set i bagklogskabens lys, slet ikke så dumt af Klaus Hoffmeyer at introducere hende til et dansk publikum? Anna Novovic instruerede og Helle Damgård skabte scenografien til Claus Beck-Nielsens fremragende oversættelse. David Hare har skrevet To kvinder, og fra premieren 19. marts og frem til sidste forestilling den 22. december havde vi næsten fulde huse hele tiden. Måske kom publikum ikke for at høre Hares tekst - men for at opleve Ghita Nørby og Birthe Neumann, senere afløst af Kirsten Olesen, spille stort teater. For det kan de, og det gjorde de stærke kvinder. De fik lunkne anmeldelser og bragende bifald, og vi fik historien om Martin og de to vidunderlige kvinder, han på en eller anden måde holdt fastlåst i en utålelig position, lige til den dag han ikke gad dem længere, og efterlod dem til at samle sig selv og hinanden op. En skærsommernatsdrøm er for mange et af Shakespeares sjoveste og hyggeligste stykker. Ikke for Anders Paulin. Han ser mareridtet i, at mennesker tillader sig at manipulere så grusomt med hinanden for deres egen fornøjelses skyld. Han viser os den moderne trylleskov på pizzeriaet rundt om hjørnet, ved pølsevognen i Borgergade og på tagene ved Kongens Nytorv, og han fører os ned i de dunkle kældre under Turbinehallerne, alt sammen fotograferet i nuet og transmitteret direkte ind i den tomme teatersal på video. Er det Shakespeare, var der nogen der spurgte? Tja det var et topmoderne og yderst originalt bud på samtidsteater over en historie, de fleste allerede kender, her sat i et andet perspektiv. Hvorformåteaterkunstenikkegånyveje,nårbilledkunst, film, musik og alt muligt andet, selv de fleste mennesker, gør det? Den søde version kan man se på 99 andre teatre i hele verden. Den uforudseelige kunne man kun se her. Det fik Paulin ingen priser for men invitationer til at arbejde på nogle af Europas mest betydningsfulde og toneangivende teatre. God vind. Paulin was here. 10

11 Mefisto: Anders Mossling Mefisto: Mette Føns, Rasmus Hammerich, Bodil Jørgensen, Anders Mossling,Maria Rossing og Stig Hoffmeyer Foråret bød også på gensyn med Staffan Valdemar Holms helt vidunderlige og prisbelønnede iscenesættelse af Schillers Kabale og kærlighed og Kaspar Rostrups mageløse fortolkning af Vores sensommer. Så blev det sommer, og jeg overtog hjørnekontoret og ansvaret for repertoiret. Sammen med Klaus Hoffmeyer sagde vi også farvel til en række skuespillere, som har været med til at præge hans tid på teatret. Flere af dem vil vi sikkert se på vore scener igen i de kommende år, men der skulle også gøres plads til nye ansigter, så nogen måtte vige pladsen. Jeg lagde ud med at relancere Turbinehallerne. For selvom Det Kongelige Teater med udgangen af 2007 for altid forlader det gamle elværk mellem Adelgade og Borgergade, så kan vi ikke bare sidde og vente på, at årene går, før vi kan folde os ud. Turbinehallerne er ikke bygget til teater, og bør derfor heller ikke med vold og magt ligne et teater. Måske kan vi netop tiltrække et nyt teaterpublikum ved at være lidt mindre fine og modtage publikum på en anden måde dér, end vi gør på Kongens Nytorv. Begge steder kan man opleve Det Kongelige Teaters skuespillere og både nye og gamle tekster. Men i Turbinehallerne er vi mere eksperimenterende, mere rå i stilen og meget inspireret af samtidskunsten og kulturen. Derfor kan man også på udvalgte aftner opleve DJ s vende plader eller se teatrets kunstnere på slap line i andre roller før og efter forestillingerne. Vi har kun taget nogle forsigtige, prøvende skridt i retning af at gøre Turbinehallerne til det sprudlende kunsthus, det kan være, men vi fortsætter linien i 2005 og bygger nye broer mellem teater, publikum, debat, oplevelse og fest. Vi skal bruge de erfaringer, så vi i det nye hus på Kvæsthusbroen kan tiltrække både det traditionelle publikum og en hel masse nye. De skandinaviske nationalteatre har længe samarbejdet, men med premieren på Ibsens Kongsemnerne tog vi et markant skridt til at styrke det nordiske teatersamarbejde. Publikum kunne opleve kunstnere fra alle tre teatre på scenen sammen, høre de tre sprog og opleve nordisk dramatik på en anden måde. Al begyndelse er svær, men det har været anstrengelserne værd og publikum er strømmet til, især i Danmark og Norge. Svenskerne har svært ved at forstå dansk, danskerne svært ved at forstå norsk, og nordmændene forstår det hele. Når det går løs igen i 2005, er det Norge der producerer og Peter Langdal der tager førergreb på Strindberg, og mon ikke vi kommer til at møde Holberg i 2006, når det bliver Sveriges tur? Vi har lært meget af første runde, og det vil helt givet afspejle sig i både produktionsproces og forestillinger i de kommende 11

12 Nei: Christian Tafdrup og Trine Appel år. Og vi bliver klogere på om den nordiske idé kun er en idé, eller om der er hold i den. Skal vi bruge tekstmaskiner, som nogle anmeldere krævede, eller skal vi udsætte os selv og hinanden for vore nabolandes sprog og risikere at blive hægtet momentvis af, og måske af den grund få pirret nysgerrigheden og sanserne. Eller skal det tygges for os og være genkendeligt og forståeligt, så vi ikke udsættes for noget, vi ikke forstår? Skuespilchefen her på teatret kan godt lide udfordringer, så man skal ikke forvente tekstmaskiner fra svensk og norsk. Med Dagens helte, nattens ofre påtog instruktøren Henrik Sartou sig at finde og vise essensen i Kaj Munks tekster, og lade publikum diskutere dem efterfølgende. Nu hvor Kaj Munk har fået en helt særlig plads i regeringens kulturpolitik, kunne det næsten ikke passe bedre. Og publikum vil faktisk meget gerne forholde sig til det, de ser på scenen, det vidner mange breve fra hele landet om. Det viste sig som et kærkomment initiativ, at Det Kongelige Teater ude i landet kunne spille på de helt små scener, der ikke tidligere har kunnet huse os. Og det var præcis hensigten med forestillingen. Vi skulle nå bredere ud og gå nye veje i dialogen med vores publikum. Mefisto er der skrevet så meget om, at den burde være sikret sin helt egen plads i teaterhistorien, både hos dem, der så den, dem der gik, de mange der ikke tog sig sammen til selv at se den, og dem der knuselskede den. Dejligt at teater kan få folk op af stolene midt i en zappertid. Vi tager udfordringen med at lave teater til børn og unge op med stor fornøjelse. Vi skal kunne noget andet end det øvrige børneteater, men evne at passe det ind i en struktur møntet på voksne. Teatrets abonnementsordninger og øvrige kommunikation er hovedsageligt rettet mod voksne, og vores ønske om at være nyskabende og originale gjorde, at vi med Gargantua måske ikke kom ordentligt fra start. Havde vi kaldt forestillingen Den lille fede dreng, og havde vi spillet flere forestillinger kl. 19 på hverdage og havde vi brugt mange flere penge på at nå nye målgrupper i vores markedsføring, ville forestillingen muligvis have fået et langt større publikum. Og havde vi fulgt instruktørens råd om at lave testforestillinger og prøve konceptet af et halvt år før premieren, ville vi også have haft en forestilling, som hele vejen igennem kunne holde godt fat om sit publikum. Forestillingen var dybt original sprogligt og visuelt og sprudlede af fantasi og humor, men den var bestemt ikke for små børn. Og når vi kun har det ene skuespil for børn på det Kongelige Teater, så tager familierne alle deres børn i alle aldre med, og så har vi problemet. De forestillinger, vi laver som børneforestillinger, skal nok tænkes bredere end vi gjorde med Gargantua. De sidste sæsoner har budt på fantastiske Schilleropsætninger på Det Kongelige Teater i Staffan Valdemar Holms iscenesættelser. Men det skulle ikke afholde os fra at prøve det igen, men på en radikalt anden måde end tidligere. Tue Biering ville med sin opsætning af Røverne have fat i et helt andet publikum og vise os, at Schillers ungdomsoprør er lige så aktuelt i dag, selvom udtrykket er et andet. Og det var præcis hvad der skete, da Store Turbinehal 12

13 Kongs-emnerne: Søren Sætter-Lassen, Finn Schau,Örjan Ramberg og Bjørn Granath blev fyldt med biler, automatvåben og rå stiliseret vold tilsat en klassisk tekst, eller var det omvendt? Som Mefisto delte den vandene. Visse anmeldere fandt de smukkeste ord frem og roste os til skyerne, andre sukkede og længtes tilbage. Teatret egner sig glimrende til at sætte historien i perspektiv, fordi vi kan bruge de historiske personer og digte konflikter imellem dem, som de måske har fundet sted. Med Christopher Hamptons stykke Sabina S. har vi fået et blik ind i psykoanalysens fødsel og en måde at anskue det at være menneske på, som ændrede eller i hvert fald påvirkede og påvirker hele den vestlige verdens tankegang. Emmet Feigenberg og Karin Betz har skabt en smuk og præcis ramme til vore fremragende skuespillere, og vi kommer klogere ud af teatret. Samme konflikt, men på en ganske anden måde, kunne man opleve i Lille Turbinehal med Galskab. Det ligger næsten i navnet, at man kunne forvente lidt af hvert, men mon ikke det kom bag på en del af publikum, at de skulle sidde på gulvet og spise bananer, mens skuespillerne gik rundt imellem dem og citerede fra verdenslitteraturen? Eller at se biblen som kogebog, og synge med på I en lille båd, der gynger. Totalteater fra 70 erne og alligevel helt moderne, frækt, modigt, provokerende og meget morsomt. Godt gået af Egill Pálsson og hele holdet af skuespillere, teknik og andre, der bar dette eksperiment igennem. Hele 2004 var ikke galt, og måske heller ikke genialt, men oplevelsesrigt det har det været. Og det var sådan set det, der var meningen med det hele. Mikkel Harder Munck-Hansen 13

14 Kærligheden til de tre appelsiner: Gert Henning-Jensen og Ernst Dalsgard Operachefens beretning 2004 blev et forventningens år for Den Kongelige Opera. På de indre linier fyldte forberedelserne til åbningen af Operaen på Holmen meget, og flytningen blev brugt som en anledning til at analysere og forandre en række arbejdsgange såvel som til at lægge strategiske planer for de kommende års repertoire og arbejdsformer. At flytningen lykkedes så smertefrit har været en udelt succesoplevelse for Den Kongelige Opera. Flere års planlægningsarbejde kulminerede i oktober og november, og det lykkedes at videreføre prøvearbejdet uden afbrydelse fra det gamle hus til det nye, ligesom det lykkedes at gennemføre arbejdet frem mod åbningen, der skete til tiden og som planlagt. Når man sammenligner med udenlandske erfaringer med at åbne operahuse er det bestemt en bedrift, vi er stolte af. I det kunstneriske blev 2004 især præget af et stædigt insisterende, gradvist arbejde på at hæve kvaliteten af Den Kongelige Operas daglige arbejde. Målsætningen var at sikre det kunstneriske niveau for den enkelte aften, og at især genopsætningerne skulle holde niveauet. Året var præget af mange genopsætninger for at samle kræfter til 2005 i det nye operahus, og det blev en anledning til at give et gensyn med mange af de mest vellykkede forestillinger fra de sidste 10 år på Gamle Scene og til en fortsat udvikling af Den Kongelige Operas ensembler. Året bød dog på tre markante premierer, der alle føjer sig ind i operaens langsigtede målsætninger. En af de vigtigste af disse er at forny dansk operatradition og dermed medvirke til at fremtidssikre 14

15 Mestersangerne: Det kongelige operakor Orfeus og Eurydike: Hanne Fischer og Gisela Stille vores kunstart. Hvis ikke vi har en høj frekvens af nye, store operaværker, som uropføres, vil det være umuligt at skabe de mesterværker, der overlever vor tid og føjer sig ind i rækken af operalitteraturens mesterværker. I den forbindelse var det i 2004 positivt at opleve, at Poul Ruders opera Tjenerindens fortælling, der i 2000 blev uropført på Det Kgl. Teater, blev opført i både London og Toronto og dermed er godt på vej til at blive en moderne dansk klassiker. Årets første premiere på Den Kgl. Opera bød på en videreførelse af arbejdet med at udvikle dansk operatradition med den tredje urpremiere på en stor dansk opera siden årtusindskiftet. Det skete 15. marts 2004 med Bent Sørensen og Peter Asmussens første opera Under Himlen. Et stort og komplekst værk, der med sit netværk af menneskeskæbner på tværs af tidsaldre gjorde et stort indtryk på et talstærkt og nysgerrigt publikum. Instruktøren Elisabeth Linton debuterede på Den Kgl. Opera og skabte en intens forestilling i Christian Friedländers fornemme baggårds-scenografi, der pressede Gamle Scene til det yderste. Det samme gjorde Bent Sørensens musik, der kombinerede musikken fra orkestergraven med flere bagsceneorkestre og et orkester på kroneloftet. 30. april var der premiere på en overraskende afdæmpet, men så meget desto mere intenst vellykket opsætning af Mozarts Titus ved en af den internationale operaverdens unge stjerner, David McVicar. Han stillede store krav til sangerne, der udviklede sig gennem en detaljeret og ægte personinstruktion, og med Lars Ulrik Mortensens rasende 15

16 La Bohéme: Charlotta Larsson og Niels Jørgen Riis Madame Butterfly: Misja Didyk og Anne Margrethe Dahl energi foran Concerto Copenhagen i orkestergraven blev forestillingen en vigtig start på de kommende års fornyelse af Mozart-repertoiret på Det Kgl. Teater. Det blev en opera-aften på det høje internationale niveau, som Den Kgl. Opera stræber mod, med egne solister i fornemt samspil med et gæstende regi-team. Og årets sidste premiere 4. december med Askepot skrev sig ind i de forløbne års satsning på Rossinioperaer. Efter Rejsen til Reims og Barberen i Sevilla blev Askepot med en forrygende Tuva Semmingsen i storform en boblende forestilling, der begejstrede et stort publikum. Ligesom i Rejsen til Reims skabte instruktøren David Radok og dirigenten Giancarlo Andretta et stærkt bud på, hvordan Rossini skal spilles i dag. Opsætningen vakte også begejstring på turne i Jylland. Men lige så markant stod en række store repremierer i løbet af Året startede med endnu en David Radok-produktion, nemlig Brittens Peter Grimes, der fortsat er en af Den Kgl. Operas stærkeste forestillinger, og hvor Stig Fogh Andersen og Tina Kiberg endnu engang ætsede sig udover scenekanten med fremragende menneskeskildringer, mens Det Kgl. Operakor var tæt på at blæse taget af Gamle Scene og dokumenterede behovet for et nyt operahus med en rummelig akustik. Det samme blev tilfældet i Mestersangerne fra Nürnberg, hvor en række af Den Kgl. Operas solister voksede ind i et nyt rollefag. Johnny van Hal, Gitta- Maria Sjöberg, Randi Stene og ikke mindst Kjeld Christoffersen debuterede i de bærende roller, og det blev en aften, der på fornemmeste vis demonstrerede ensembleoperaens styrker. Opsætningen stod næsten skarpere end nogensinde før, og Det Kgl. Kapel demonstrede, at de sidste ti års gennemførte satsning på tysk, romantisk musik har skærpet orkestrets formåen inden for dette repertoire markant. Således står orkestret nu stærkt rustet til at tage de nye akustiske muligheder på Holmen i brug. I Orfeus og Eurydike tog en yngre generation også de store bærende roller på sig med markante ind- 16

17 Askepot: Jonathan Veira, Palle Knudsen, Elisabeth Halling, Lise-Lotte Nielsen, Det Kongelige Operakor og Dansere. satser, og Hanne Fischer lagde efter den imponerende præstation i Titus endnu en stor alen til sin udvikling. Også La Boheme gav en række af vore solister mulighed for at indtage nye roller, og Mikael Melbyes opsætning stod sig flot ved genopsætningen også da den blev tv-transmitteret, mens genopsætningen af Madame Butterfly viste et flot musikalsk niveau, mens tiden måske var løbet fra scenografien. Det var tiden til gengæld slet ikke fra scenografien til Kærligheden til de tre appelsiner. Det blev en forrygende ensembleforestilling, der både musikalsk og scenisk holdt og igen underholdt med sin fantasi og sit høje energiniveau. At den til gengæld ikke formåede at trække et større publikum ind, peger måske på en udfordring i at markedsføre familieforestillinger på operaens område i de kommende år. Og endelig var Valkyrien en vigtig videreudvikling siden opsætningen i 2003, der demonstrerede, at Ringen er et work-in-progress for Den Kgl. Opera frem mod de samlede opførelser i Profilen blev skærpet med nogle markante indslag, der dog vakte blandede følelser hos anmelderne. Men igen viste Det Kgl. Kapel og Den Kgl. Operas solister med Michael Schønwandt i spidsen vores særlige ekspertise inden for netop dette repertoire. Alt i alt blev 2004 et forventningens år, men også et år hvor genopsætningerne i de fleste tilfælde endelig nåede et fornemt niveau, og et år hvor Den Kgl. Operas solistensemble blev skærpet med en række yngre sangere, der vandt nyt land ved at træde ind i de store, bærende roller. Den Kgl. Operas ensembler står nu over for en kolossal udfordring, men 2004 blev et år, der demonstrerede, at forberedelserne på de indre linier har båret frugt, og at Den Kgl. Opera er klar til at blive udfordret af nye rammer, hvor det fulde kunstneriske potentiale kan udfoldes, men som også vil stille krav til de kunstneriske præstationer. Kasper Bech Holten 17

18 Det Kongelige Kapel Musikchefens beretning 2004 var på mange måder et særligt år for musikken på Det Kgl. Teater. Samtidig med at gennemføre et stort, varieret og krævende repertoire har alle skullet forberede sig på den nye tid, der begyndte med Operaens åbning i januar Den drift, som ibrugtagningen af det nye hus kombineret med en fortsættelse af de hidtidige kunstneriske aktiviteter har indebåret en stor aktivitet mht. kapacitetsudvidelse, logistisk planlægning, og ikke mindst mental forberedelse. Det Kgl. Kapel afholdt traditionen tro 4 symfonikoncerter pr. sæson. Kapelkoncerterne er en helt afgørende forudsætning for arbejdet med og udviklingen af Det Kgl. Kapel. Musikerskab og klangkultur kan i disse uger sættes helt i centrum, og koncerterne er derfor af uvurderlig betydning for på orkestrets og dets medlemmer. Også i fremtiden vil vi arbejde målrettet på at tiltrække de bedste dirigenter og solister til koncerterne, og gennem regelmæssig turnévirksomhed placere Kapellet endnu mere centralt i det internationale musikliv. I 2004 afholdtes alle kapelkoncerter i Tivolis Koncertsal. 2 af årets kapelkoncerter er blevet gentaget: den ene i Odense Koncerthus, hvor Poul Ruders Listening Earth skrevet 2001 til Berliner Filharmonikerne fik sin skandinaviske første opførelse. Den anden i Tivoli med pianisten Alfred Brendel som en overvældende solist i 2 Mozart-koncerter. Koncerterne blev i 2004 ledet af Kees Bakels ( ) og mig, idet jeg i hver sæson dirigerer 1 kapelkoncert. Årets traditionelle nytårskoncert på Gamle Scene blev i år dirigeret af den russiske dirigent Alexander Polianitchko, hvor også Tivoligarden medvirkede sammen med solisterne Mischa Didyk og Mikkel Futtrup. Det Kgl. Kapels Kammerorkester gennemførte to koncerter på Gamle Scene, under ledelse af Mats 18

19 Rondin og Giancarlo Andretta, og det er vores klare ønske at integrere disse væsentlige koncerter i kapelkoncerternes abonnement. I 2005 vil koncerterne finde sted på Store Scene i Operaen, idet Tivolis Koncertsal bliver ombygget fra 1. januar Der er blevet konstrueret en akustisk dekoration til koncerterne i samarbejde med de engelske akustikere fra Arup Acoustics, der også har stået for akustikken i Operaen. Orkestrets medlemmer har medvirket ved en række kammerkoncerter, der i 2004 fandt sted i Gamle Scenes foyer. Også disse koncerter flytter fra 2005 til Takkelloftet i Operaen, som har en fremragende akustik til netop kammermusik. Serien med liedkoncerter på Gamle Scene har på ganske få år fået en meget stor bevågenhed fra publikum og presse. Gamle Scenes intimitet er særdeles velegnet til netop disse koncerter, og en lang række af danske og udenlandske sangere har her haft mulighed for sammen med deres akkompagnerende pianister at opføre et meget varieret liedrepertoire. Det har været meget væsentligt at åbne for andre musikgenrer, der meningsfuldt vil kunne opleves i vores huse. Således gennemførte Copenhagen Jazz Festival et antal meget velbesøgte koncerter i juli måned på Gamle Scene, og Middle East Peace Orchestra, der er et orkester samlet af Det Kgl. kapels solooboist Henrik Goldschmidt, hvor jøder og arabere spiller sammen for fred i Mellemøsten, gav flere koncerter på Gamle Scene i løbet af den 31. oktober. Det Kgl. Teater har fortsat et fast samarbejde med flere orkestre i København. Både Radiounderholdningsorkestret og Concerto Copenhagen har medvirket i en lang række forestillinger på Gamle Scene, og Sjællands Symfoniorkester medvirkede atter ved opførelserne af Nøddeknækkeren i Tivolis Koncertsal. I fremtiden vil disse samarbejder blive fortsat og udbygget, således at Det Kgl. Teater vil fremstå som katalysator for Københavns orkestre. De kommende års store fokus er selvfølgelig de nye udfordringer, som Operaen med dens store muligheder stiller. Det Kgl. Kapel skal i de kommende år Michael Schønwandt ved prøverne i Operaen udvides med et større antal musikere, og samarbejdet med øvrige orkestre og ensembler vil blive intensiveret. Operaafdelingen gennemførte i foråret 2004 et meget givende to dages seminar med Det Kgl. Kapel for at forberede alle til de næste år. Det vil være et af de helt store indsatsområder at integrere de nye musikere i Det Kgl. Kapel og at udbygge Det Kgl. Kapels position som et af Nordeuropas førende opera- og symfoniorkestre i de nye rammer, som vil stå til vores rådighed fra Den engelske kordirigent Philip White blev ansat som korsyngemester for Det Kgl. Operakor, hvor han sammen med korets anden syngemester Kaare Hansen på fornemste vis forestår det daglige arbejde med Operakoret. Den berømte østrigske kordirigent Norbert Balatsch, der igennem en lang årrække stod for korindstuderingen ved Wagnerfestspillene i Bayreuth, gæstede Operakoret i foråret 2004, hvor han arbejdede med Wagners Mestersangerne i Nürnberg. I september 2004 medvirkede Operakoret ved en koncert i Tivoli med Sjællands Symfoniorkester med store operakor, som i tilslutning hertil blev indspillet på CD. Det er vores ambition, at Operakoret i hver sæson medvirker ved en orkesterkoncert, således at koret på linie med Det Kgl. Kapel også arbejder med det store symfoniske repertoire. Michael Schønwandt 19

20 In the Night: Gitte Lindstrøm og Jean-Lucien Massot Fancy Free: Julien Ringdahl, Morten Eggert og Thomas Lund Balletmesterens beretning 2004 blev om noget året før året. De omfattende forberedelser til Bournonville-året 2005 samt overtagelsen af det nye Opera- og Ballethus på Holmen overskyggede de fleste aktiviteter i det forgangne år, og sådan skulle det også være. Arbejdet med de to store begivenheder har lagt et massivt arbejdspres på ballettens ledelse og administration i hele 2004, og en nødvendig følge af dette var, at der i lagt højere grad end tidligere år måtte prioriteres, for at de mange opgaver kunne løses. Forventningen og målet for 2005 er, at Den Kongelige Ballet igen bliver anerkendt som værende blandt de bedste kompagnier i verden med en klar og tydelig positionering på det internationale kulturkort og som verdens bedste historiefortællere i dans. Denne opgave skal løftes ved to større begivenheder i 2005, dels ved den 3. Bournonville Fe- stival fra juni, og dels ved aktiviteterne omkring Bournonvilles fødselsdag den 21. august indeholdt dog også mange andre vigtige tiltag, hvor vi har valgt at uddybe følgende: Branding af Den Kongelige Ballet. Selvom Den Kongelige Ballet, set fra udlandet, er en af de mest anerkendte, danske kulturinstitutioner, kan det godt knibe med placeringen på det danske landkort. I den forbindelse har vi i flere år ønsket ressourcer til en ekstraordinær indsats for en stærkere profilering af Den Kongelige Ballet i Danmark igen. I 2004 påbegyndte vi en langsigtet indsats omkring brandingen af Den Kongelige Ballet. Sigtet er, foruden en generobring af synligheden og positionering i det offentlige rum, en solid, særskilt indsats 20

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner

Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner I New York har man den berømte The New York City Ballet. I Boston har man The Boston Ballet. I Moskva har man Bolshoi Teatret og Bolshoi Balletten. I Danmark

Læs mere

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballet Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballetten tankerne bag Det er fire år siden at Verdensballetten

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER 1 BESTYRELSENS ARBEJDE OG FOKUSPUNKTER I REGNSKABSPERIODEN 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016 Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i regnskabsperioden. Der har

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

FREMAD AMAGER vs HIK KAMPPROGRAM. Torsdag d. 2. april 2015

FREMAD AMAGER vs HIK KAMPPROGRAM. Torsdag d. 2. april 2015 FREMAD AMAGER vs KAMPPROGRAM Torsdag d. 2. april 2015 HIK FREMAD AMAGER 2014/15 1 2 3 4 KIM DREJS ALLAN OLESEN KRISTIAN BO ANDERSEN MIKE MORTENSEN 5 6 7 8 JETMIR ASLANI CHRISTIAN MØLLER MARTIN JENSEN CEM

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER O P E RA E N OPERAEN STORE SCENE Operaens Store Scene er som centrum i denne mægtige bygning, dets glødende hjerte. Med guldbelagt loft, ahornbeklædte vægge og kongeblå stole skaber scenerummet en overdådig

Læs mere

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Abonnementer for private og institutioner 13//14 Abonnement 1 (2-4 år) 120 kr. pr. stk. jeg skal nok finde den skab besat Af æbler Abonnement 2 (4-6 år) 120

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever!

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever! 2013> 2014 PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen Romeo og Julie lever! romeo og julie lever! Instruktion og bearbejdelse: Minna Johansson Scenografi: Johanne Eggert Lysdesign: Andrew Tristram Lyddesign:

Læs mere

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen Foreningstype: Kultur Hvor mange: 50-250 Kontaktperson: Tue Bertelsen Mail: tue.bertelsen@gmail.com

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

dansfantasi kreativitetkunst

dansfantasi kreativitetkunst dansfantasi kreativitetkunst Forord Få ting i vores verden kan få folk til at glemme hverdagen, som dans kan. At bevæge sin krop til musik er livgivende og kan virke helende både fysisk og psykisk. For

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Styrke & Helbred. Forord

Styrke & Helbred. Forord Forord I 2011 lavede Bengt og jeg bogen Kunsten at give slip som fik en overvældende god modtagelse af både anmeldere og læsere. Fordi processen var så givende for os begge, besluttede vi at lave endnu

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

De fleste mennesker kan fortælle

De fleste mennesker kan fortælle Slå dørene op til musikken Musik Fra indskoling til ungdomsuddannelser: Ensembler og orkestre i Region Midtjylland tilbyder klassiske musikoplevelser til mange forskellige aldersklasser. Tilbuddene er

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER O P E RA E N OPERAEN STORE SCENE Operaens Store Scene er som centrum i denne mægtige bygning, dets glødende hjerte. Med guldbelagt loft, ahornbeklædte vægge og kongeblå stole skaber scenerummet en overdådig

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 PRESSEMATERIALE ANDEL AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 Aarhus Teater Studio Urpremiere 15. november - 6. december 2014 Pressekontakt Morten Daugbjerg /

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger

Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger Nyhedsbrev nr. 24 22. januar 2012 Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger I den kommende uge vil alle medlemmer af Silkeborg Teaterkreds modtage en opkrævning fra os. Vi håber naturligvis

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN. Kalaallit Aalborgimiittut

2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN. Kalaallit Aalborgimiittut 2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN Kalaallit Aalborgimiittut Kalaallit Aalborgimiittut BORGERSCENEN Spilleperiode: 21. november 15. december 2015 Forestillingen varer 1 time og 20 min.

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

TURNÉ 2016. KGL Bio Svanesøen i Nordisk Film biograf Aalborg www.nfbio.dk/aalborg Visningen introduceres af balletdanser og koreograf Oliver Starpov

TURNÉ 2016. KGL Bio Svanesøen i Nordisk Film biograf Aalborg www.nfbio.dk/aalborg Visningen introduceres af balletdanser og koreograf Oliver Starpov TURNÉ 2016 Mandag 18/01 Kl. 10:00 Streaming af Breakfast w. Bournonville Se med på kglteater.dk/balletlive ved at klikke ind 5 minutter før Aalborg Tirsdag 19/01 Kl. 8.45 Musikworkshop v/ Ole Nørlyng og

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

præsenterer Stephen Sondheims musical INTO THE WOODS Instrueret af Peter Langdal

præsenterer Stephen Sondheims musical INTO THE WOODS Instrueret af Peter Langdal Pressemeddelelse, april 2017. præsenterer Stephen Sondheims musical INTO THE WOODS Instrueret af Peter Langdal Med JOHANNES NYMARK, FLEMMING ENEVOLD, JOACHIM KNOP, SILKE BIRANELL, HANNE ULDAL, NICOLINE

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte 2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE Yahya Hassans Digte YAHYA HASSANS DIGTE Iscenesættelse Minna Johannesson Scenografi Eilev Skinnarmo Musikere Jens Hellemann, Peter Hellemann og Christian

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

Fredag den 28. januar Hvem er vi?

Fredag den 28. januar Hvem er vi? Forårets arrangementer 2011 Nymarkens Harmonikaklub Fredag den 28. januar kl. 18.30 Entre: 50,00 kr. under 12 år 25,00 kr. Fredag den 28. januar Hvem er vi? Klubben startedes i 1989 og er således nu på

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Balletskolen i København. Nåleøjet

Balletskolen i København. Nåleøjet Balletskolen i København Ballet er det man kalder en kunst-form uden ord. Man kan sige, at det er teater uden ord. Når man overværer en balletforestilling, oplever man en historie gennem dans. Nogle forestillinger

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Globale englestemmer

Globale englestemmer Globale englestemmer Svulmende russisk musik står på programmet med Københavns Drengekor fredag den 12. november i Københavns Domkirke. Kgl. Operasanger, tenoren Gert Henning-Jensen synger Lenskys bøn

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer Fantastiske idéer Smil og glade dage ser man hvis man går ned til Lars og Bettinas Dukkeværksted. Børnene har masser af ideer og fantasi. Der er blevet fortalt om de forskellige forfattere, karaktere og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere