DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2004

2 Å R S B E R E T N I N G 2004

3 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi Turné og gæstespil Direktionssekretariat Skuespil Ballet Opera Teknik Salg og Kommunikation DET KONGELIGE TEATERS BESTYRELSE DET KONGELIGE TEATERS LEDELSE Adm. direktør Mads Øvlisen (formand) Professor og komponist Karl Aage Rasmussen (næstformand) Fhv. minister Torben Rechendorff Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen Fhv. kulturminister i Norge og fhv. teaterchef ved Nationaltheatret i Oslo, Ellen Horn Fhv. formand for balletforeningen ved Det Kongelige Teater og nuværende leder af Dansens Hus, Benedikte Paaske. Operasanger Gert Henning-Jensen, medarbejderrepræsentant Teaterchef Michael Christiansen Økonomichef Niels Peter Hermansen Skuespilchef Mikkel Harder Munck-Hansen Operachef Kasper Bech Holten Balletmester Frank Andersen Teknisk direktør Nikolaj Jensen Kommunikations- og marketingschef Kresten Schultz Jørgensen Personaleudviklingschef Gitte Mandrup Ballettilsynsførende Uffe Fromberg, medarbejderrepræsentant 3

4 Bestyrelsens og teaterchefens beretning 2004 Året 2004 var et overgangsår. Det sidste år i den gamle bygningsmasse. Året hvor teatrets fremtid i nye omgivelser og med mange nye medarbejdere skulle forberedes. På forhånd var der budgetteret med mange investeringer i personale og teknik og derfor med et betragteligt underskud. Årsresultatet blev lidt dårligere end forventet, men alle beslut ninger, omstruktureringer, flytninger, nyansættelser o.s.v. blev gennemført efter planen. Medens operahuset blev bygget færdig på Holmen, uddannede og nyansatte vi medarbejdere. Den 1. oktober overdrog skibsreder Mærsk McKinney Møller nøglen til statsminister Anders Fogh Rasmussen, der videregav huset til Det Kongelige Teater. Et stort og smukt byggeri var færdiggjort til tiden. Fra den enestående foyer af glas, stål og ahorntræ kan gæster og personale nyde solen over havnen og Københavns tårne. Den store scene med sidescener, bagscene, monteringshal og prøvescene er indrettet med en teknik, der næppe har sin lige noget sted i verden. Alt kan lade sig gøre. Kun fantasien sætter grænser. De første prøver viste, at akustikken i den smukke og enkle sal er fremragende. Den anden oktober overtog teatrets teknikere baghuset og fik lov til alene at skyde sig ind på det i en hel måned. Da den måned var gået, flyttede Det Kongelige Kapel, Det Kongelige Operakor, operasolisterne og operaadministrationen over i de enkle velfungerende garderober og kontorer, og få dage senere begyndte de første prøver i prøvesalene, smukt beliggende på øverste etage med udsigt over 4

5 Skibsreder Mærsk Mckinney Møllers overdragelse af Operaen til statsminister Anders Fogh Rasmussen Operaen: Lysbroerne på bagscenen hele byen. De store dekorationer til Aida blev samlet, medens alle 4 kunstarter og alle kunstneriske chefer arbejdede med den store åbningsgalla. Den blev til en rigtig festforestilling, helt i gavegiverens og gavemodtagerens ånd, som den 15. januar åbnede huset til tiden. Den 6. oktober 2004 tog Kulturminister Brian Mikkelsen det første spadestik til det nye skuespilhus for enden af Sankt Annæ Plads skråt overfor operahuset. På pæle halvt ude i havnen bygges nu Boje Lundgaards og Lene Tranbergs poetiske pendant til det store og imponerende operahus. Pihl og Søn vandt licitationen og flyttede teltpælene fra operahuset til Kvæsthusbroen og forventningen er, at der kan bygges til tiden og til prisen. Det Kongelige Teater forventer at kunne overtage skuespilhuset i ef- teråret 2007 og åbne huset først på året Det vil betyde farvel til Turbinehallerne og Stærekassen, og en stor flytning til nye og tidssvarende omgivelser for skuespillet, der i 130 år har kæmpet for at få foden under eget bord. I juni 2004 tiltrådte finansudvalget, at Slots- og Ejendomsstyrelsen til brug for Det Kongelige Teater erhvervede en af de store haller i det gamle B & W skibsværft på Refshaleøen. I slutningen af året gik så et stort indretningsarbejde i gang i den 300 m. lange 17 m. høje hal. Dette arbejde forventes afsluttet ca. 1. september 2005, hvorefter alle Det Kongelige Teaters produktionsværksteder samles i dette nye store produktionshus. Teatrets snedkere, malere, tapetserere, smede og rekvisitfolk m.fl. vil fremtidig i tidssvarende lokaliteter kunne producere 5

6 Skuespilhuset: Det nye skuespilhus set fra fra Krøyers Plads de store kulisser m.m. til de tre teaterhuse. Samtidig flytter skrædderværkstederne fra lokaler i Grøns Pakhus på Holmens Kanal ind i ombyggede prøvelokaler på Gl. Scene. Ejendommene Tordenskjoldsgade 7-9 fraflyttedes ved årsskiftet 04/05 og teatrets nye billetkontor er åbnet i Brønnums Hus på hjørnet af Tordenskjoldsgade og Kongens Nytorv. Også teatrets sidste store ønske er på vej til at blive opfyldt. Bygningen af en balletkostskole. beslutninger i Trafiksituationen. Det har været en væsentlig forudsætning for Det Kongelige Teaters udbygningsplaner ved Københavns Havn, at trafikken til Holmen fra City blev afgørende forbedret. En arkitektkonkurrence om en gang- og cykelbro har ikke ført til nye initiativer. Intet er besluttet, og forholdene er kritisable. På sigt truer den manglende beslutningsdygtighed i Københavns Kommune den succes, som de store kulturinvesteringer på begge sider af havnen fortjener. Bikubenfonden donerede i mio. kr. til Det Kongelige Teater til dette formål. Indretningen af 18 kollegieværelser i Tordenskjoldsgade nr. 3 i umiddelbar sammenhæng med balletskolen forventes påbegyndt i sommeren 2005 og afsluttet ved skoleårets start Herefter vil fremtiden for vore talentfulde børn fra Odense og Holstebro være sikret og forudsætninger for eventuelle nye balletinitiativer i provinsen være afgørende forbedrede. Kun på et punkt lykkedes det ikke at få afgørende Det økonomiske resultat for året blev et driftsunderskud på 46,6 mio. kr., hvorved teatrets reserver på 15 mio. blev brugt og teatret for første gang måtte trække over med 31,4 mio. kr. Ultimo 2003 budgetteredes med et underskud for 2004 på ca. 13,4 mio. kr. Årsagen til et merforbrug på ca. 33 mio. kr. skyldes dels, at der i omfang, som ikke kunne forudses, har skullet foretages anskaffelser til operahuset i form af inventar, værktøj, maskiner, instrumenter m.v. for ca. 30 mio. kr. samt, at driftsomkostningerne ved huset er noget større end forventet. For 2005 forventes et 6

7 Skuespilhuset: Kulturminister Brian Mikkelsen, bestyrelsesformand Mads Øvlisen og teaterchef Michael Christiansen ved 1. spadestik af skuespilhuset Skuespilhuset: Byggeriet af det nye skuespilhus er påbegyndt Kulturminister Brian Mikkelsens åbningstale ved 1. spadestik af skuespilhuset lille plus på driftsregnskabet, hvorefter det akkumulerede underskud på ca. 30 mio. kr. vil blive udlignet over perioden ved budgetterede årlige driftsoverskud på 8-10 mio. kr. Samtidig hermed vil teatrets aktivitetsniveau blive forøget i overensstemmelse med de politiske mål, der er lagt for perioden. Det er således forudsat i de kommende års budgetter, at antallet af forestillinger øges fra det nuværende niveau på ca. 750 til 900 årligt. Samtidig forudsættes antallet af tilskuere i perioden forøget fra det nuværende niveau til ca årlig. Publikumsinteressen var lidt lavere i 2004 end de foregående år. Sædebelægningsprocenten faldt fra 84,0 % til 80 % og værdibelægningsprocenten fra 71 % til 67 %. Faldet har berørt alle kunstarter, dog mest skuespillet, som var påvirket af, at der ikke var en stor udendørsforestilling i Tallene for opera og ballet var påvirket at et aktivitetsmæssigt stille efterår på Gl. Scene, hvor både publikum og kunstarterne forberedte sig på åbningen af det nye operahus. Det nye år er begyndt med stor publikumsinteresse, og teatret forventer, at publikumsinteressen øges markant i de kommende sæsoner. Det Kongelige Teater står nu midt i teatrets største omstilling i sin mere end 250 årige historie. Med et spændende og udfordrende repertoire og et stort engageret og veluddannet personale er teatret forberedt på at gennemføre resten af omstillingsprocessen de kommende 3 år indenfor de kunstneriske, økonomiske og administrative rammer, der blev lagt i 2002, og som er fastholdt i de forløbne år. Mads Øvlisen Michael Christiansen 7

8 Flugt: Søren Sætter-Lassen og Nicolas Bro Skuespilchefens beretning Ej blot til lyst. Adskillige af skuespillets forestillinger i år 2004 fik anmelderne op på tæerne. I vrede og harme over hvad Det Kongelige Skuespil finder på med vore klassikere og i stor fryd over Det Kongelige Skuespils sublime måde at håndtere klassikere og nye værker på. Sagen er jo, at skulle vi med hver enkelt forestilling gøre alle tilpas, ville det være helt umuligt både at spille kendte klassikere og ny dramatik. Den offentlige mening er jo ikke en fast størrelse, lige så lidt som en gennemsnitsfamilie har 1,3 barn og drikker x antal genstande om ugen. Statistikker viser os en masse om hvem vi er og hvad vi kan lide, og navnlig hvad vi kunne lide og ikke lide, og det gør denne årsberetning også. Vi kan ikke skabe oplevelser for et gennemsnitsmenneske, kun for rigtige mennesker, og de er forskellige. Det er de to skuespilchefer med tilhørende viceskuespilchefer, der har præget år 2004, også. Klaus Hoffmeyer kunne afslutte sine otte år som kongelig skuespilchef med smukke anmeldelser, høje publikumsbelægninger og flere Reumertnomineringer og -priser. Og det manglede også bare, for hans afslutningssæson bød på mange virkeligt stærke oplevelser. Han overlod mig et ensemble og en stab, som har en erfaring og et mod på det nye, som må gøre en hver anden kunstnerisk chef misundelig. Forventninger skorter det heller ikke på, og det er godt, for sådan må og skal det være for en institu- 8

9 To kvinder: Ghita Nørby og Birthe Neumann Røverne: Henning Jensen og Mads Ville tion, som indtager en så markant plads i de fleste danskeres sind. Alle mener noget om Det Kongelige Teater, og hvilket privilegium at være medskaber af den offentlige mening. Det svier godt og grundigt, når man ikke bryder sig om det vi laver, og det varmer helt ind til benet, når man elsker os. Det vidunderlige ved netop Det Kongelige Teater er dog, at når modstanden synes mest massiv, får vi også de mest inderlige forsvarstaler. Og netop det fænomen blev både Klaus Hoffmeyer og jeg vidner til i det forgangne år. I begge tilfælde var det den svenske instruktør Anders Paulin, der bragte sindene i kog og sikrede Det kongelige Teater en plads i lederskribenternes spalter og indslag i diverse nyhedsudsendelser i radio og tv. Og selvom statistikken måske ikke tyder på, at det er noget vi burde være stolte af, så fik både Hoffmeyer og jeg mange henvendelser fra ind- og udland om netop disse forestillinger, som man anså for internationale mesterværker og banebrydende i dansk teaterkultur. Og det er vel ikke så ringe endda, at man ude i verden og i kroge af landet og teaterbranchen også ser Det Kongelige Teater som banebrydende og væsentligt, selvom det sker på trods af den offentlige opinion. Vi skal ikke give vore egne forestillinger karakter, det er der så mange, der gør, og det vil nutid og fremtid gøre igen og igen. Men vi skal lytte både til flertallet og de sure og de glade og forstå, hvad det viser om os og om menneskene, så vi kan blive ved med at skabe oplevelser der fryder, men ej blot til lyst. Årets første premiere var to sjældent spillede og 9

10 Gargantua: Lisbeth Wulff, Mikael Birkkjær, Henrik Jandorf og Mia Lyhne sære gamle danske klassikere Nei & De Nygifte. Det er nok kun Det Kongelige Teater, der har kapacitet og mulighed for at sætte Heiberg på en stor scene i dagens Danmark. Og selvom de måske ikke er det mest kostbare arvesølv, så var det både modigt og godt tænkt at spille disse værker, der skabtes af en af sin tids største tænkere og poeter, en figur der om nogen skabte Det Kongelige Teater og altid skabte diskussion. Instruktøren Henrik Sartou fandt sammen med scenografen Mia Stensgaard lige præcis den elegante balance mellem den moderne fortolkning og kommentar og Heibergs egen hvasse, vittige og ironiske tunge. Alexander Mørk-Eidem, Christian Friedländer og Åsa Frankenberg fik tømt den store Turbinehal for det meste og fremhævet den rå bygning, så den skabte den perfekte ramme om Bulgakovs Flugt. Tyve skuespillere og statister, en grusom skæbnehistorie og en unik ensemblepræsentation sikrede teatret en gedigen succes og velfortjente priser. Og de vellykkede skolearrangementer i samarbejde med Dansk Røde Kors viste den yngre generation, hvad det vil sige at være på flugt og hvad nød kan drive mennesker til. Elfriede Jelinek fik årets nobelpris i litteratur. Men det var der jo ingen der vidste, da Det Kongelige Teater satte hendes Rasteplads på plakaten i det tidlige forår. Og endnu engang måtte skuespilledelsen høre for, at man valgte perifere og komplet ligegyldige udenlandske tekster, som de ellers glimrende skuespillere måtte trækkes med at spille. Havde det stået til de danske anmeldere, havde den østrigske forfatter nok ikke fået en nobelpris. Men måske var det, set i bagklogskabens lys, slet ikke så dumt af Klaus Hoffmeyer at introducere hende til et dansk publikum? Anna Novovic instruerede og Helle Damgård skabte scenografien til Claus Beck-Nielsens fremragende oversættelse. David Hare har skrevet To kvinder, og fra premieren 19. marts og frem til sidste forestilling den 22. december havde vi næsten fulde huse hele tiden. Måske kom publikum ikke for at høre Hares tekst - men for at opleve Ghita Nørby og Birthe Neumann, senere afløst af Kirsten Olesen, spille stort teater. For det kan de, og det gjorde de stærke kvinder. De fik lunkne anmeldelser og bragende bifald, og vi fik historien om Martin og de to vidunderlige kvinder, han på en eller anden måde holdt fastlåst i en utålelig position, lige til den dag han ikke gad dem længere, og efterlod dem til at samle sig selv og hinanden op. En skærsommernatsdrøm er for mange et af Shakespeares sjoveste og hyggeligste stykker. Ikke for Anders Paulin. Han ser mareridtet i, at mennesker tillader sig at manipulere så grusomt med hinanden for deres egen fornøjelses skyld. Han viser os den moderne trylleskov på pizzeriaet rundt om hjørnet, ved pølsevognen i Borgergade og på tagene ved Kongens Nytorv, og han fører os ned i de dunkle kældre under Turbinehallerne, alt sammen fotograferet i nuet og transmitteret direkte ind i den tomme teatersal på video. Er det Shakespeare, var der nogen der spurgte? Tja det var et topmoderne og yderst originalt bud på samtidsteater over en historie, de fleste allerede kender, her sat i et andet perspektiv. Hvorformåteaterkunstenikkegånyveje,nårbilledkunst, film, musik og alt muligt andet, selv de fleste mennesker, gør det? Den søde version kan man se på 99 andre teatre i hele verden. Den uforudseelige kunne man kun se her. Det fik Paulin ingen priser for men invitationer til at arbejde på nogle af Europas mest betydningsfulde og toneangivende teatre. God vind. Paulin was here. 10

11 Mefisto: Anders Mossling Mefisto: Mette Føns, Rasmus Hammerich, Bodil Jørgensen, Anders Mossling,Maria Rossing og Stig Hoffmeyer Foråret bød også på gensyn med Staffan Valdemar Holms helt vidunderlige og prisbelønnede iscenesættelse af Schillers Kabale og kærlighed og Kaspar Rostrups mageløse fortolkning af Vores sensommer. Så blev det sommer, og jeg overtog hjørnekontoret og ansvaret for repertoiret. Sammen med Klaus Hoffmeyer sagde vi også farvel til en række skuespillere, som har været med til at præge hans tid på teatret. Flere af dem vil vi sikkert se på vore scener igen i de kommende år, men der skulle også gøres plads til nye ansigter, så nogen måtte vige pladsen. Jeg lagde ud med at relancere Turbinehallerne. For selvom Det Kongelige Teater med udgangen af 2007 for altid forlader det gamle elværk mellem Adelgade og Borgergade, så kan vi ikke bare sidde og vente på, at årene går, før vi kan folde os ud. Turbinehallerne er ikke bygget til teater, og bør derfor heller ikke med vold og magt ligne et teater. Måske kan vi netop tiltrække et nyt teaterpublikum ved at være lidt mindre fine og modtage publikum på en anden måde dér, end vi gør på Kongens Nytorv. Begge steder kan man opleve Det Kongelige Teaters skuespillere og både nye og gamle tekster. Men i Turbinehallerne er vi mere eksperimenterende, mere rå i stilen og meget inspireret af samtidskunsten og kulturen. Derfor kan man også på udvalgte aftner opleve DJ s vende plader eller se teatrets kunstnere på slap line i andre roller før og efter forestillingerne. Vi har kun taget nogle forsigtige, prøvende skridt i retning af at gøre Turbinehallerne til det sprudlende kunsthus, det kan være, men vi fortsætter linien i 2005 og bygger nye broer mellem teater, publikum, debat, oplevelse og fest. Vi skal bruge de erfaringer, så vi i det nye hus på Kvæsthusbroen kan tiltrække både det traditionelle publikum og en hel masse nye. De skandinaviske nationalteatre har længe samarbejdet, men med premieren på Ibsens Kongsemnerne tog vi et markant skridt til at styrke det nordiske teatersamarbejde. Publikum kunne opleve kunstnere fra alle tre teatre på scenen sammen, høre de tre sprog og opleve nordisk dramatik på en anden måde. Al begyndelse er svær, men det har været anstrengelserne værd og publikum er strømmet til, især i Danmark og Norge. Svenskerne har svært ved at forstå dansk, danskerne svært ved at forstå norsk, og nordmændene forstår det hele. Når det går løs igen i 2005, er det Norge der producerer og Peter Langdal der tager førergreb på Strindberg, og mon ikke vi kommer til at møde Holberg i 2006, når det bliver Sveriges tur? Vi har lært meget af første runde, og det vil helt givet afspejle sig i både produktionsproces og forestillinger i de kommende 11

12 Nei: Christian Tafdrup og Trine Appel år. Og vi bliver klogere på om den nordiske idé kun er en idé, eller om der er hold i den. Skal vi bruge tekstmaskiner, som nogle anmeldere krævede, eller skal vi udsætte os selv og hinanden for vore nabolandes sprog og risikere at blive hægtet momentvis af, og måske af den grund få pirret nysgerrigheden og sanserne. Eller skal det tygges for os og være genkendeligt og forståeligt, så vi ikke udsættes for noget, vi ikke forstår? Skuespilchefen her på teatret kan godt lide udfordringer, så man skal ikke forvente tekstmaskiner fra svensk og norsk. Med Dagens helte, nattens ofre påtog instruktøren Henrik Sartou sig at finde og vise essensen i Kaj Munks tekster, og lade publikum diskutere dem efterfølgende. Nu hvor Kaj Munk har fået en helt særlig plads i regeringens kulturpolitik, kunne det næsten ikke passe bedre. Og publikum vil faktisk meget gerne forholde sig til det, de ser på scenen, det vidner mange breve fra hele landet om. Det viste sig som et kærkomment initiativ, at Det Kongelige Teater ude i landet kunne spille på de helt små scener, der ikke tidligere har kunnet huse os. Og det var præcis hensigten med forestillingen. Vi skulle nå bredere ud og gå nye veje i dialogen med vores publikum. Mefisto er der skrevet så meget om, at den burde være sikret sin helt egen plads i teaterhistorien, både hos dem, der så den, dem der gik, de mange der ikke tog sig sammen til selv at se den, og dem der knuselskede den. Dejligt at teater kan få folk op af stolene midt i en zappertid. Vi tager udfordringen med at lave teater til børn og unge op med stor fornøjelse. Vi skal kunne noget andet end det øvrige børneteater, men evne at passe det ind i en struktur møntet på voksne. Teatrets abonnementsordninger og øvrige kommunikation er hovedsageligt rettet mod voksne, og vores ønske om at være nyskabende og originale gjorde, at vi med Gargantua måske ikke kom ordentligt fra start. Havde vi kaldt forestillingen Den lille fede dreng, og havde vi spillet flere forestillinger kl. 19 på hverdage og havde vi brugt mange flere penge på at nå nye målgrupper i vores markedsføring, ville forestillingen muligvis have fået et langt større publikum. Og havde vi fulgt instruktørens råd om at lave testforestillinger og prøve konceptet af et halvt år før premieren, ville vi også have haft en forestilling, som hele vejen igennem kunne holde godt fat om sit publikum. Forestillingen var dybt original sprogligt og visuelt og sprudlede af fantasi og humor, men den var bestemt ikke for små børn. Og når vi kun har det ene skuespil for børn på det Kongelige Teater, så tager familierne alle deres børn i alle aldre med, og så har vi problemet. De forestillinger, vi laver som børneforestillinger, skal nok tænkes bredere end vi gjorde med Gargantua. De sidste sæsoner har budt på fantastiske Schilleropsætninger på Det Kongelige Teater i Staffan Valdemar Holms iscenesættelser. Men det skulle ikke afholde os fra at prøve det igen, men på en radikalt anden måde end tidligere. Tue Biering ville med sin opsætning af Røverne have fat i et helt andet publikum og vise os, at Schillers ungdomsoprør er lige så aktuelt i dag, selvom udtrykket er et andet. Og det var præcis hvad der skete, da Store Turbinehal 12

13 Kongs-emnerne: Søren Sætter-Lassen, Finn Schau,Örjan Ramberg og Bjørn Granath blev fyldt med biler, automatvåben og rå stiliseret vold tilsat en klassisk tekst, eller var det omvendt? Som Mefisto delte den vandene. Visse anmeldere fandt de smukkeste ord frem og roste os til skyerne, andre sukkede og længtes tilbage. Teatret egner sig glimrende til at sætte historien i perspektiv, fordi vi kan bruge de historiske personer og digte konflikter imellem dem, som de måske har fundet sted. Med Christopher Hamptons stykke Sabina S. har vi fået et blik ind i psykoanalysens fødsel og en måde at anskue det at være menneske på, som ændrede eller i hvert fald påvirkede og påvirker hele den vestlige verdens tankegang. Emmet Feigenberg og Karin Betz har skabt en smuk og præcis ramme til vore fremragende skuespillere, og vi kommer klogere ud af teatret. Samme konflikt, men på en ganske anden måde, kunne man opleve i Lille Turbinehal med Galskab. Det ligger næsten i navnet, at man kunne forvente lidt af hvert, men mon ikke det kom bag på en del af publikum, at de skulle sidde på gulvet og spise bananer, mens skuespillerne gik rundt imellem dem og citerede fra verdenslitteraturen? Eller at se biblen som kogebog, og synge med på I en lille båd, der gynger. Totalteater fra 70 erne og alligevel helt moderne, frækt, modigt, provokerende og meget morsomt. Godt gået af Egill Pálsson og hele holdet af skuespillere, teknik og andre, der bar dette eksperiment igennem. Hele 2004 var ikke galt, og måske heller ikke genialt, men oplevelsesrigt det har det været. Og det var sådan set det, der var meningen med det hele. Mikkel Harder Munck-Hansen 13

14 Kærligheden til de tre appelsiner: Gert Henning-Jensen og Ernst Dalsgard Operachefens beretning 2004 blev et forventningens år for Den Kongelige Opera. På de indre linier fyldte forberedelserne til åbningen af Operaen på Holmen meget, og flytningen blev brugt som en anledning til at analysere og forandre en række arbejdsgange såvel som til at lægge strategiske planer for de kommende års repertoire og arbejdsformer. At flytningen lykkedes så smertefrit har været en udelt succesoplevelse for Den Kongelige Opera. Flere års planlægningsarbejde kulminerede i oktober og november, og det lykkedes at videreføre prøvearbejdet uden afbrydelse fra det gamle hus til det nye, ligesom det lykkedes at gennemføre arbejdet frem mod åbningen, der skete til tiden og som planlagt. Når man sammenligner med udenlandske erfaringer med at åbne operahuse er det bestemt en bedrift, vi er stolte af. I det kunstneriske blev 2004 især præget af et stædigt insisterende, gradvist arbejde på at hæve kvaliteten af Den Kongelige Operas daglige arbejde. Målsætningen var at sikre det kunstneriske niveau for den enkelte aften, og at især genopsætningerne skulle holde niveauet. Året var præget af mange genopsætninger for at samle kræfter til 2005 i det nye operahus, og det blev en anledning til at give et gensyn med mange af de mest vellykkede forestillinger fra de sidste 10 år på Gamle Scene og til en fortsat udvikling af Den Kongelige Operas ensembler. Året bød dog på tre markante premierer, der alle føjer sig ind i operaens langsigtede målsætninger. En af de vigtigste af disse er at forny dansk operatradition og dermed medvirke til at fremtidssikre 14

15 Mestersangerne: Det kongelige operakor Orfeus og Eurydike: Hanne Fischer og Gisela Stille vores kunstart. Hvis ikke vi har en høj frekvens af nye, store operaværker, som uropføres, vil det være umuligt at skabe de mesterværker, der overlever vor tid og føjer sig ind i rækken af operalitteraturens mesterværker. I den forbindelse var det i 2004 positivt at opleve, at Poul Ruders opera Tjenerindens fortælling, der i 2000 blev uropført på Det Kgl. Teater, blev opført i både London og Toronto og dermed er godt på vej til at blive en moderne dansk klassiker. Årets første premiere på Den Kgl. Opera bød på en videreførelse af arbejdet med at udvikle dansk operatradition med den tredje urpremiere på en stor dansk opera siden årtusindskiftet. Det skete 15. marts 2004 med Bent Sørensen og Peter Asmussens første opera Under Himlen. Et stort og komplekst værk, der med sit netværk af menneskeskæbner på tværs af tidsaldre gjorde et stort indtryk på et talstærkt og nysgerrigt publikum. Instruktøren Elisabeth Linton debuterede på Den Kgl. Opera og skabte en intens forestilling i Christian Friedländers fornemme baggårds-scenografi, der pressede Gamle Scene til det yderste. Det samme gjorde Bent Sørensens musik, der kombinerede musikken fra orkestergraven med flere bagsceneorkestre og et orkester på kroneloftet. 30. april var der premiere på en overraskende afdæmpet, men så meget desto mere intenst vellykket opsætning af Mozarts Titus ved en af den internationale operaverdens unge stjerner, David McVicar. Han stillede store krav til sangerne, der udviklede sig gennem en detaljeret og ægte personinstruktion, og med Lars Ulrik Mortensens rasende 15

16 La Bohéme: Charlotta Larsson og Niels Jørgen Riis Madame Butterfly: Misja Didyk og Anne Margrethe Dahl energi foran Concerto Copenhagen i orkestergraven blev forestillingen en vigtig start på de kommende års fornyelse af Mozart-repertoiret på Det Kgl. Teater. Det blev en opera-aften på det høje internationale niveau, som Den Kgl. Opera stræber mod, med egne solister i fornemt samspil med et gæstende regi-team. Og årets sidste premiere 4. december med Askepot skrev sig ind i de forløbne års satsning på Rossinioperaer. Efter Rejsen til Reims og Barberen i Sevilla blev Askepot med en forrygende Tuva Semmingsen i storform en boblende forestilling, der begejstrede et stort publikum. Ligesom i Rejsen til Reims skabte instruktøren David Radok og dirigenten Giancarlo Andretta et stærkt bud på, hvordan Rossini skal spilles i dag. Opsætningen vakte også begejstring på turne i Jylland. Men lige så markant stod en række store repremierer i løbet af Året startede med endnu en David Radok-produktion, nemlig Brittens Peter Grimes, der fortsat er en af Den Kgl. Operas stærkeste forestillinger, og hvor Stig Fogh Andersen og Tina Kiberg endnu engang ætsede sig udover scenekanten med fremragende menneskeskildringer, mens Det Kgl. Operakor var tæt på at blæse taget af Gamle Scene og dokumenterede behovet for et nyt operahus med en rummelig akustik. Det samme blev tilfældet i Mestersangerne fra Nürnberg, hvor en række af Den Kgl. Operas solister voksede ind i et nyt rollefag. Johnny van Hal, Gitta- Maria Sjöberg, Randi Stene og ikke mindst Kjeld Christoffersen debuterede i de bærende roller, og det blev en aften, der på fornemmeste vis demonstrerede ensembleoperaens styrker. Opsætningen stod næsten skarpere end nogensinde før, og Det Kgl. Kapel demonstrede, at de sidste ti års gennemførte satsning på tysk, romantisk musik har skærpet orkestrets formåen inden for dette repertoire markant. Således står orkestret nu stærkt rustet til at tage de nye akustiske muligheder på Holmen i brug. I Orfeus og Eurydike tog en yngre generation også de store bærende roller på sig med markante ind- 16

17 Askepot: Jonathan Veira, Palle Knudsen, Elisabeth Halling, Lise-Lotte Nielsen, Det Kongelige Operakor og Dansere. satser, og Hanne Fischer lagde efter den imponerende præstation i Titus endnu en stor alen til sin udvikling. Også La Boheme gav en række af vore solister mulighed for at indtage nye roller, og Mikael Melbyes opsætning stod sig flot ved genopsætningen også da den blev tv-transmitteret, mens genopsætningen af Madame Butterfly viste et flot musikalsk niveau, mens tiden måske var løbet fra scenografien. Det var tiden til gengæld slet ikke fra scenografien til Kærligheden til de tre appelsiner. Det blev en forrygende ensembleforestilling, der både musikalsk og scenisk holdt og igen underholdt med sin fantasi og sit høje energiniveau. At den til gengæld ikke formåede at trække et større publikum ind, peger måske på en udfordring i at markedsføre familieforestillinger på operaens område i de kommende år. Og endelig var Valkyrien en vigtig videreudvikling siden opsætningen i 2003, der demonstrerede, at Ringen er et work-in-progress for Den Kgl. Opera frem mod de samlede opførelser i Profilen blev skærpet med nogle markante indslag, der dog vakte blandede følelser hos anmelderne. Men igen viste Det Kgl. Kapel og Den Kgl. Operas solister med Michael Schønwandt i spidsen vores særlige ekspertise inden for netop dette repertoire. Alt i alt blev 2004 et forventningens år, men også et år hvor genopsætningerne i de fleste tilfælde endelig nåede et fornemt niveau, og et år hvor Den Kgl. Operas solistensemble blev skærpet med en række yngre sangere, der vandt nyt land ved at træde ind i de store, bærende roller. Den Kgl. Operas ensembler står nu over for en kolossal udfordring, men 2004 blev et år, der demonstrerede, at forberedelserne på de indre linier har båret frugt, og at Den Kgl. Opera er klar til at blive udfordret af nye rammer, hvor det fulde kunstneriske potentiale kan udfoldes, men som også vil stille krav til de kunstneriske præstationer. Kasper Bech Holten 17

18 Det Kongelige Kapel Musikchefens beretning 2004 var på mange måder et særligt år for musikken på Det Kgl. Teater. Samtidig med at gennemføre et stort, varieret og krævende repertoire har alle skullet forberede sig på den nye tid, der begyndte med Operaens åbning i januar Den drift, som ibrugtagningen af det nye hus kombineret med en fortsættelse af de hidtidige kunstneriske aktiviteter har indebåret en stor aktivitet mht. kapacitetsudvidelse, logistisk planlægning, og ikke mindst mental forberedelse. Det Kgl. Kapel afholdt traditionen tro 4 symfonikoncerter pr. sæson. Kapelkoncerterne er en helt afgørende forudsætning for arbejdet med og udviklingen af Det Kgl. Kapel. Musikerskab og klangkultur kan i disse uger sættes helt i centrum, og koncerterne er derfor af uvurderlig betydning for på orkestrets og dets medlemmer. Også i fremtiden vil vi arbejde målrettet på at tiltrække de bedste dirigenter og solister til koncerterne, og gennem regelmæssig turnévirksomhed placere Kapellet endnu mere centralt i det internationale musikliv. I 2004 afholdtes alle kapelkoncerter i Tivolis Koncertsal. 2 af årets kapelkoncerter er blevet gentaget: den ene i Odense Koncerthus, hvor Poul Ruders Listening Earth skrevet 2001 til Berliner Filharmonikerne fik sin skandinaviske første opførelse. Den anden i Tivoli med pianisten Alfred Brendel som en overvældende solist i 2 Mozart-koncerter. Koncerterne blev i 2004 ledet af Kees Bakels ( ) og mig, idet jeg i hver sæson dirigerer 1 kapelkoncert. Årets traditionelle nytårskoncert på Gamle Scene blev i år dirigeret af den russiske dirigent Alexander Polianitchko, hvor også Tivoligarden medvirkede sammen med solisterne Mischa Didyk og Mikkel Futtrup. Det Kgl. Kapels Kammerorkester gennemførte to koncerter på Gamle Scene, under ledelse af Mats 18

19 Rondin og Giancarlo Andretta, og det er vores klare ønske at integrere disse væsentlige koncerter i kapelkoncerternes abonnement. I 2005 vil koncerterne finde sted på Store Scene i Operaen, idet Tivolis Koncertsal bliver ombygget fra 1. januar Der er blevet konstrueret en akustisk dekoration til koncerterne i samarbejde med de engelske akustikere fra Arup Acoustics, der også har stået for akustikken i Operaen. Orkestrets medlemmer har medvirket ved en række kammerkoncerter, der i 2004 fandt sted i Gamle Scenes foyer. Også disse koncerter flytter fra 2005 til Takkelloftet i Operaen, som har en fremragende akustik til netop kammermusik. Serien med liedkoncerter på Gamle Scene har på ganske få år fået en meget stor bevågenhed fra publikum og presse. Gamle Scenes intimitet er særdeles velegnet til netop disse koncerter, og en lang række af danske og udenlandske sangere har her haft mulighed for sammen med deres akkompagnerende pianister at opføre et meget varieret liedrepertoire. Det har været meget væsentligt at åbne for andre musikgenrer, der meningsfuldt vil kunne opleves i vores huse. Således gennemførte Copenhagen Jazz Festival et antal meget velbesøgte koncerter i juli måned på Gamle Scene, og Middle East Peace Orchestra, der er et orkester samlet af Det Kgl. kapels solooboist Henrik Goldschmidt, hvor jøder og arabere spiller sammen for fred i Mellemøsten, gav flere koncerter på Gamle Scene i løbet af den 31. oktober. Det Kgl. Teater har fortsat et fast samarbejde med flere orkestre i København. Både Radiounderholdningsorkestret og Concerto Copenhagen har medvirket i en lang række forestillinger på Gamle Scene, og Sjællands Symfoniorkester medvirkede atter ved opførelserne af Nøddeknækkeren i Tivolis Koncertsal. I fremtiden vil disse samarbejder blive fortsat og udbygget, således at Det Kgl. Teater vil fremstå som katalysator for Københavns orkestre. De kommende års store fokus er selvfølgelig de nye udfordringer, som Operaen med dens store muligheder stiller. Det Kgl. Kapel skal i de kommende år Michael Schønwandt ved prøverne i Operaen udvides med et større antal musikere, og samarbejdet med øvrige orkestre og ensembler vil blive intensiveret. Operaafdelingen gennemførte i foråret 2004 et meget givende to dages seminar med Det Kgl. Kapel for at forberede alle til de næste år. Det vil være et af de helt store indsatsområder at integrere de nye musikere i Det Kgl. Kapel og at udbygge Det Kgl. Kapels position som et af Nordeuropas førende opera- og symfoniorkestre i de nye rammer, som vil stå til vores rådighed fra Den engelske kordirigent Philip White blev ansat som korsyngemester for Det Kgl. Operakor, hvor han sammen med korets anden syngemester Kaare Hansen på fornemste vis forestår det daglige arbejde med Operakoret. Den berømte østrigske kordirigent Norbert Balatsch, der igennem en lang årrække stod for korindstuderingen ved Wagnerfestspillene i Bayreuth, gæstede Operakoret i foråret 2004, hvor han arbejdede med Wagners Mestersangerne i Nürnberg. I september 2004 medvirkede Operakoret ved en koncert i Tivoli med Sjællands Symfoniorkester med store operakor, som i tilslutning hertil blev indspillet på CD. Det er vores ambition, at Operakoret i hver sæson medvirker ved en orkesterkoncert, således at koret på linie med Det Kgl. Kapel også arbejder med det store symfoniske repertoire. Michael Schønwandt 19

20 In the Night: Gitte Lindstrøm og Jean-Lucien Massot Fancy Free: Julien Ringdahl, Morten Eggert og Thomas Lund Balletmesterens beretning 2004 blev om noget året før året. De omfattende forberedelser til Bournonville-året 2005 samt overtagelsen af det nye Opera- og Ballethus på Holmen overskyggede de fleste aktiviteter i det forgangne år, og sådan skulle det også være. Arbejdet med de to store begivenheder har lagt et massivt arbejdspres på ballettens ledelse og administration i hele 2004, og en nødvendig følge af dette var, at der i lagt højere grad end tidligere år måtte prioriteres, for at de mange opgaver kunne løses. Forventningen og målet for 2005 er, at Den Kongelige Ballet igen bliver anerkendt som værende blandt de bedste kompagnier i verden med en klar og tydelig positionering på det internationale kulturkort og som verdens bedste historiefortællere i dans. Denne opgave skal løftes ved to større begivenheder i 2005, dels ved den 3. Bournonville Fe- stival fra juni, og dels ved aktiviteterne omkring Bournonvilles fødselsdag den 21. august indeholdt dog også mange andre vigtige tiltag, hvor vi har valgt at uddybe følgende: Branding af Den Kongelige Ballet. Selvom Den Kongelige Ballet, set fra udlandet, er en af de mest anerkendte, danske kulturinstitutioner, kan det godt knibe med placeringen på det danske landkort. I den forbindelse har vi i flere år ønsket ressourcer til en ekstraordinær indsats for en stærkere profilering af Den Kongelige Ballet i Danmark igen. I 2004 påbegyndte vi en langsigtet indsats omkring brandingen af Den Kongelige Ballet. Sigtet er, foruden en generobring af synligheden og positionering i det offentlige rum, en solid, særskilt indsats 20

TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET

TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET Copenhagen Admiral Hotel, er indrettet i et mere end 200 år gammelt korntørringsmagasin fra 1787. Stedet og bygningen på havnefronten har i århundreder været brændpunkt for

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Flere fordele for abonnenter

Flere fordele for abonnenter 2 ABONNEMENT Flere fordele for abonnenter Uanset om du vælger et abonnement med en fast serie af forestillinger eller du, med 6 valgfri, foretrækker at sammensætte dit helt eget program for sæsonen, er

Læs mere

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Den Jyske Opera byder i sæson 2015-16 på L amico Fritz og Madama Butterfly, som sendes på turné landet rundt med de fem landsdelsorkestre og I puritani, som opføres

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop!

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Praktiske oplysninger: Tid: Lørdag 24. august kl. 13.00 15.00 Sted: Galgebakkens Beboerhus Deltagere: 30 børn og unge fra ca. 10 ca. 20 år. Pris: Gratis

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Advertising Effectiveness Award 2013

Advertising Effectiveness Award 2013 26. november 2013 PRESSEMEDDELELSE: Advertising Effectiveness Award 2013 Tirsdag d. 26. november blev årets AEA afholdt i AFUKs lokaler i København. Der uddeles en Grand prix og ni øvrige vindere. Prisuddelingen

Læs mere

Rigtig god dag og endnu engang tak. Med venlig hilsen / Best regards Peter Albrecht, juni 2014 ***

Rigtig god dag og endnu engang tak. Med venlig hilsen / Best regards Peter Albrecht, juni 2014 *** Hej! Nu blev der tid til og sende en hilsen efter vores bryllup og bryllups rejse! Vi vil RIGTIG gerne takke for en helt fantastisk fest, som bare kørte på skinner fra vores første møde med Maja og til

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S Advokatfirma Kgs. Nytorv 15, 3. sal 1050 København K Danmark 28. juni 2012 Tel: J.nr. 13820/ +45 33 75 76 77 Fax: BMA/BMA +45 33 75 76 76 www.elvang.dk 5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler)

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

CaféTeatret)1971-2011) )samtidsteater)før)og)nu))

CaféTeatret)1971-2011) )samtidsteater)før)og)nu)) TeatermuseetiHofteatret2013/webtekst22 ErlingLarsenogPeterChristensenTeilmann CaféTeatret1971-2011 samtidsteaterførognu Redaktionelforbemærkning webtekst22erenhistoriskcollageovercaféteatret,etafdanmarksførendesamtidsteatregennem

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven 2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE Kirsebærhaven KIRSEBÆR- HAVENaf ANTON TJEKHOV Oversættelse: Jens Christian Lauenstein Led efter tysk version af Angela Schanelec Bearbejdelse: Alexa Ther

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere