Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd."

Transkript

1 Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

2 Det perfekte menneske? Med dette undervisningshæfte søsætter Det Etiske Råd et Etisk Forum for Unge med temaet Det perfekte menneske?. Projektet starter hos jer, i folkeskolens 9.- og 10.-klasser. Men det afsluttes i marts 2003 med et Etisk Forum for Unge: 17 unge fra hele landet mødes for at debattere de etiske problemer, som hæftet her præsenterer jer for. I to dage får deltagerne mulighed for at give deres holdninger til kende. Måske er det netop en repræsentant fra jeres klasse, der bliver én af de 17? Og det er ikke så tosset endda, for deltagerne får et par spændende dage, hvor de ikke mindst får mulighed for at sige præcis, hvad de mener om emnet. Deres meninger vil blive trykt og offentliggjort i en folder, som sendes til samtlige folkeskoler! Vi opfordrer derfor alle 9.- og 10.-klasser til at bruge hæftet og derefter indstille en elev til Etisk Forum for Unge!! På bagsiden af dette hæfte kan du se en oversigt over projektets forløb. På side 27 finder du et skema til indstilling af en elev fra klassen. Skemaet skal først bruges, når hæftet har været anvendt i undervisningen. Hvad handler undervisningshæftet om? Dette hæfte handler om de etiske spørgsmål, der rejser sig, når videnskab og teknologi kan bruges til at forandre eller forbedre menneskers liv, evner og udseende ud over det, vi i dag opfatter som det sunde og raske menneske. Hvad betyder det, hvis vi i fremtiden kan bruge genterapi til at gøre vores børn unormalt intelligente og ikke blot til at behandle sygdom? Eller hvis vi kan få supersanser ved at koble elektronik til hjernen? Og hvordan har vi det med, at mange mennesker allerede i dag lader sig operere for at se smukkere ud får fjernet rynker og får lavet kunstige bryster? Hvordan er hæftet bygget op? Den første tekst er en kort introduktion til, hvad etik er. Teksten giver en forsmag på, hvilken type diskussioner og overvejelser hæftet lægger op til. Læreren vil passende kunne bruge den i sin generelle introduktion til projektet. Hæftet er derefter delt op i tre temaer: Kyborg handler om fremtidige muligheder for sammensmeltning mellem menneskets biologi og elektronik. Når dit barns egenskaber kan vælges handler om eventuelle muligheder for at designe mennesker genetisk, så de udvikler ønskede egenskaber.

3 Skønhedens magt handler om kosmetisk kirurgi, som ikke hører fremtiden til, men som er en kendt og stadig mere udbredt teknik til perfektionering af kroppen. Hvert tema indeholder fire elementer: En introduktion, en fiktiv fortælling, to forslag til opgaver og diskussioner samt to interviews. Desuden vil der være henvisninger til supplerende internetlinks, litteratur og andet materiale, som er tilgængeligt på Amtscenteret for Undervisning. Fra august måned 2002 vil Etisk Forum for Unge have deres egen særlige underside på Det Etiske Råds hjemmeside Herfra kan man udforske emnerne og gå mere i dybden, hvis man ønsker det. Hvordan kan hæftet bruges? Projektets fokus er holdningsbearbejdelse i forhold til bioteknologi. Derfor er det oplagt at anvende hæftet i fagene dansk og samfundsfag, ligesom det vil kunne bruges til tværfaglige temauger. I 10.-klasser kan det desuden indgå i de særlige linjer, som oprettes lokalt på skolerne. Man kan lade grupper arbejde med hvert sit tema i hæftet, eller man kan vælge som klasse at fokusere på ét af temaerne. Der er frit valg for den enkelte klasse. Ligesådan forholder det sig med de foreslåede opgaver og spørgsmål. Man kan vælge at bruge nogle af dem eller dem alle. Det vil ofte være lige så givende at lave et produkt i tilknytning til emnet: et teaterstykke, en udstilling, en hjemmeside, et oplæg, en stil. Kun fantasien sætter grænser! Det Etiske Råd Ravnsborggade 2-4, 2200 København N Tlf.: Telefax: Internet: Kontaktperson: Akademisk medarbejder Thomas Laursen Det Etiske Råd har tidligere været vært for et Etisk Forum for Unge. Det løb af stablen i marts 2001 og handlede om kloning af mennesker. På kan man læse og bestille den udtalelse, som de unge vedtog. Udtalelsen hedder: Etisk Forum for Unge Udtalelse om kloning af mennesker.

4 Indhold Introduktion: Fokus på etik og teknologi Tema 1: Kyborg om sammensmeltning mellem biologi og elektronik Indledning Fortælling Opgaver To interviews Fantasien har mange veje at gå En ulykkelig sjæl i en perfekt krop Tema 2: Når dit barns egenskaber kan vælges om genetisk forandring Indledning Fortælling Opgaver To interviews Vi ved jo faktisk ikke, hvad der er godt Ville det være dårligt, hvis vi blev bedre? Tema 3: Skønhedens magt om kosmetisk kirurgi Indledning Fortælling Opgaver To interviews Smukke mennesker har jo mere succes Kvindelighed bliver et spørgsmål om store bryster Indstillingsblanket til Etisk Forum for Unge Forslag til supplerende materiale 27 29

5

6 Fokus på etik og teknologi I dette undervisningshæfte vil I møde ny teknologi, der kan ændre mennesker og deres livsvilkår. I vil møde ting, som kan lade sig gøre i dag. Og I vil møde ting, som muligvis vil høre fremtiden til, hvis de, der bestemmer i samfundet, synes, at disse ting er gode og derfor bør blive virkelige. Altså for eksempel om manipulation med menneskets gener er godt og derfor bør blive til noget, mennesker kan vælge at gøre. Dem, der bestemmer i samfundet, er jo jer, dig og mig. Derfor er det vigtigt, at vi taler med hinanden om, hvilke af de mulige ting også er ting, som vi bør gøre. Når vi taler sådan sammen, så har vi en samtale om etik. Og det er i grunden, hvad Etisk Forum for Unge handler om: at lægge op til etiske diskussioner blandt unge. Hvad er etik? Hvis nogen spørger dig, hvad du synes er mest værdifuldt i dit liv, og hvilke drømme du har, så vil dine svar handle om, hvad der for dig er et godt liv. Måske elsker du hestesport, måske er du helt oppe at køre, når du spiller computer og laver hjemmesider. Måske drømmer du om at få mange børn, måske er dit højeste ønske at rejse jorden rundt. Ligegyldigt hvilke interesser og drømme du har, så vil de være udtryk for, hvad du tror kan skabe et godt liv for dig og gøre dig lykkelig. Etik handler netop om sådanne valg af værdier. Men værdier det du sætter pris på handler ikke kun om, hvad der kan gøre DIG lykkelig. Din egen lykke hænger tæt sammen med, om ANDRE har det godt. Etik handler også om, hvordan du tager hensyn til andre, både dine nærmeste og dem, som du ikke er tæt knyttet til. Ikke kun fordi hensynet til andre bidrager til din lykke, men fordi et eller andet i dig sikkert siger, at andre i udgangspunktet har lige så meget ret til et godt liv som dig selv. Etik handler altså om, hvad der er det gode liv, og det handler om gode relationer altså hvordan man tager hensyn til og beskytter andre mennesker, levende væsener og naturen. Eksempler Etiske værdier må og skal diskuteres. Det gælder ikke mindst, når bioteknologi giver os helt nye valgmuligheder med hensyn til, hvad man kan gøre med menneskers liv og helbred. Der er mange måder, hvorpå etiske værdier kan stå over for hinanden og være i konflikt. Her følger to eksempler, som I vil støde på i hæftet. De vil give et billede af, hvilken slags diskussion hæftet lægger op til. 1) I interviewet side 24 fortæller en plastikkirurg, at mange nye danskere fra lande som Iran og Irak får lavet deres næser mindre. De håber hermed at blive bedre integreret, fordi de så ser mere europæiske ud. Plastikkirurgen synes, det er rigtigt at udføre operationen, fordi personen selv bestemmer, og fordi de nye danskere bør have de bedste betingelser for at være her, som hun siger. Hun handler ud fra et etisk hensyn til den øgede velfærd, som den enkelte person mener at kunne få ud af operationen. En anden ville måske nægte at gøre det ud fra følgende begrundelse: Godt nok efterkommer man et enkelt individs ønske om hjælp, men samtidig bidrager man til en værdi i samfundet, som handler om, at vi alle Hvad er Det Etiske Råd? Det Etiske Råd blev oprettet ved en folketingsbeslutning i Rådets opgave er at rådgive politikerne og skabe en folkelig debat om de etiske spørgsmål, der i stigende grad trænger sig på i forbindelse med teknologier inden for biologi, medicin og sundhedsvæsen. Rådet består af 17 medlemmer, som henholdsvis folketinget og sundhedsministeren udpeger. De personer, der vælges til rådet, har erfaring inden for området og har deltaget i den offentlige debat om etiske spørgsmål. Det Etiske Råd har i tidens løb behandlet så forskellige emner som: organdonation, kunstig befrugtning, dødshjælp, genteknologi og kloning. 6

7 skal se ud på en bestemt måde. Hvad er rigtigt at gøre? Følge personens ønske eller sige nej og dermed protestere imod en værdi (at alle helst skal ligne europæere), som man ikke bryder sig om? 2) I interviewet side 19 fortæller en filosof, at det for ham at se altid vil være etisk godt at bruge genteknologi til at forbedre menneskets livskvalitet. Både når det drejer sig om at bekæmpe sygdomme, og når det drejer sig om at forbedre vores almindelige egenskaber som for eksempel intelligens eller indføling. Men er det rigtigt? Mange vil sige, at andre ting end menneskers livskvalitet er vigtige. For eksempel: Gør man mennesket til en ting, når man bare kan designe det, som man vil have det? Eller er der religiøse begrundelser for, at vi ikke må gribe så radikalt ind i skabelsen af vores medmennesker? Her er blot nævnt to eksempler på konflikter mellem etiske værdier. Konflikter, som får os til at tvivle og overveje: Hvad er egentlig det gode liv, og hvad er egentlig godt at gøre? I hæftet her vil I blive konfronteret med mange flere etiske spørgsmål, og det er bare at kaste sig ud i det!! Det Etiske Råd ønsker jer god fornøjelse og opfordrer jer igen til at indstille en elev fra jeres klasse til Etisk Forum for Unge 2003!! 7

8

9 Kyborg. På engelsk: cyborg. Et menneske, der er smeltet sammen med teknologiske apparater, elektronik, computere og andet. Tema 1: Kyborg om sammensmeltning mellem biologi og elektronik Kunstigt? Naturligvis! Mennesket er et levende væsen, som bruger værktøj. Først brugte vi stenredskaber. Senere fik vi indsigt i naturlovene, og vi byggede elkraftværker og flyvemaskiner. Til sidst kom medierne og internettet til. Alle disse værktøjer kalder vi kunstige, fordi mennesker har skabt dem. Men i fremtiden er det muligt at bygge værktøjerne (det kunstige) sammen med vores krop (det naturlige) på en hidtil uset måde. Menneskets nervebaner kan forbindes til elektroniske signaler, som skaber anderledes og bedre sanser. Mennesker, der på den måde bliver kyborger, kan måske høre som en flagermus eller se verden i røntgen. Længere ude i fremtiden har de måske mulighed for udvidet intelligens, ligesom nogle forestiller sig, at hjerner vil kunne forbindes direkte med internettet eller andre elektroniske informationssystemer! Din ven eller nabo er måske en kyborg! Hjerner bliver udstyret med kunstige kroppe. Personer skifter identitet og hukommelsesindhold, som man skifter software i sin pc. Alt sammen hverdag i science fiction-film. Men det er ikke nødvendigt at hengive sig til filmlærredets fantasi. Allerede i dag går kyborger rundt iblandt os, også selv om de vækker mindre opsigt end Robocop og hans ligemænd. Her er et par eksempler: Mange hjertepatienter lever med en lille maskine, en pacemaker, indopereret i brystet. Ved hjælp af elektroniske signaler sørger pacemakeren for, at hjertet slår, som det skal. En del mennesker, der er helt døve fra naturens hånd, går rundt med et kunstigt indre øre. En mikrofon er forbundet til elektroder, der igen er forbundet til hørecentret i hjernestammen. Det kunstige øre giver den døve en begrænset hørelse. Forskere er i gang med at udvikle kunstige arme og ben, som kan bevæges direkte med tankens kraft og altså er forbundet til personens nervebaner. Der arbejdes også på at give input af følelser, for eksempel af temperatur og bevægelse, igennem de kunstige proteser. I Atlanta, USA, er det lykkedes at give to totalt lammede patienter uden sprog evnen til at flytte cursoren på en computerskærm med tankens kraft. Elektroder er blevet opereret ind i den del af hjernen, motor cordex, hvorfra tanker om bevægelse udgår. Ved oplæring kan patienten således dirigere cursoren med sine tanker, i stedet for at de går tabt på at dirigere de ødelagte muskler i kroppen. 9

10 En fortælling om en kyborg En almindelig forårsdag år Søren vågner ved daggry og slår sin forstærkede lugtesans til. Han kan lugte, at roserne i haven har foldet sig ud, og at franskbrødsmaden står smurt og parat i stuen ved siden af. Ingen grund til at rævesove længere. Han springer ud af sengen og børster sine tænder. Mikroskopiske robotter i tandpastaen tager sig af genstridige belægninger, mens han med gysen tænker på forældrenes barndomshistorier om tandlægebesøg. Ved morgenbordet kan han mærke, at hans forældre er hemmelighedsfulde der venter en overraskelse. På det elektroniske tapet har Sørens far hentet en annonce ned fra internettet: Få en god eksamen. Bliv den bedste matematiker i klassen! Køb Math. Exclusive Edition, nu kun kr Sørens fætter blev født døv, men har nu fået kunstig hørelse. En klassekammerat, der spiller basketball, har fået sin springkraft elektronisk forbedret. Nu er turen endelig kommet til Sørens egne drømme! Søren er glad for matematik og vil gerne være den bedste. Søren jubler. Han kan næsten ikke vente til næste uge, hvor elektroderne skal opereres ind i hans hjerne. 10

11 Opgaver Rollespil Situationen: Det er en uge før 9. klasse skal til eksamen i matematik. Læreren snakker med eleverne om, hvordan eksamen skal foregå: Hvilke hjælpemidler man må bruge, og at man ikke må snyde. Søren er den eneste kyborg i klassen. Nogle mener, Søren snyder, andre synes, det er helt i orden. Hvordan udvikler snakken sig i klassen? Hvordan vil læreren takle situationen? Lad blot fantasien arbejde! Roller: Én i gruppen spiller Søren. En anden spiller læreren. Resten er Sørens klassekammerater. Diskussion Læs først interviewene med Thomas Sinkjær og Claus Emmeche på siderne 12 og Prøv at finde fem stikord, der taler for, at Sørens livskvalitet er bedre end jeres egen. Og fem stikord, der taler for, at Sørens liv ikke er det, I opfatter som et godt liv. 2. Sørens fætter vil gerne kunne høre. Søren vil gerne være bedre til matematik. Er der nogen forskel? 3. Prøv at tale sammen om, hvad Thomas Sinkjær fortæller på side 12. Hvad kan man i dag? Hvad mener han, kan lade sig gøre i fremtiden? I kan eventuelt fremlægge tekstens indhold for klassen. 4. Hvorfor har Claus Emmeche (side 13) noget imod den perfekte krop? Er I enige? 5. Hvad synes I om at designe supersanser til specielle jobs (se afsnittet Supersanser på side 12)? 11

12 Thomas Sinkjær er professor ved Center for Sansemotorisk Interaktion på Ålborg Universitetscenter. Læs herunder, hvad det indviklede navn dækker over, og hvad det har at gøre med kyborger! Fantasien har mange veje at gå Forsker Thomas Sinkjær sætter strøm på kroppen Hvad er det, der foregår her på centret? Her på centret beskæftiger vi os blandt andet med at udvikle teknologier, der kan kobles på nervesystemet. Det tjener to formål. For det første kan vi lytte til og lære at forstå hjernens kommunikation med kroppen. For det andet kan vi hjælpe mennesker, der har et bevægehandicap efter en skade i hjernen. Vi kan sætte små computere i stand til det, som en skadet hjerne ikke længere er i stand til. Hvordan kan I for eksempel hjælpe hjerneskadede patienter? Hvert år får ca mennesker i Danmark en blodprop eller en hjerneblødning. Nogle af dem kan efter skaden ikke længere gå så godt de slæber på foden, når de går. Det skyldes, at en lille del af hjernen er død. Nemlig den del, som før skaden sendte signaler til benet med besked om, at den skal vippe foden op under gang. Men nerverne i foden og skinnebenet fungerer jo stadigvæk. Derfor kan vi lægge en elektrode rundt om en nerve, der er forbundet til skinnebensmusklerne. Elektroden påvirker så nerven med elektriske signaler på en måde, der minder om hjernens måde at gøre det på når den ellers er rask! Er det i fremtiden muligt at skabe supersanser og helt anderledes menneskelige evner end dem, vi i dag kalder normale? Kontrol med følelser Fantasien har mange veje at gå. Vi ved i dag mere og mere om, hvor i hjernen de forskellige centre for bevægelse og følelsesmæssige tilstande befinder sig. Det er ikke umuligt at forestille sig, at vi kan lære at påvirke hjernen med kontrollerede elektroniske impulser, så vi alt efter ønske bliver aggressive, glade, seksuelt opstemte og så videre. Det kunne jo være behandlingsmæssigt interessant, for eksempel for deprimerede. Men det kan jo også bruges i helt andre sammenhænge! Kyborg-doping Hjernens evne til at udføre bevægelser er det, man kalder aktivitetsafhængig. Det vil sige, at jo oftere man udfører en given bevægelse, jo bedre bliver man til den. Når en violinspiller øver sig mange timer hver dag, bliver den del af hjernen, der styrer fingermotorikken, faktisk større end normalt. I vores forskning har det vist sig, at hjernen bliver mere interesseret i en bestemt bevægelse, når eksempelvis en nerve i hånden bliver stimuleret med en elektrode over en halv time hver dag. Man kunne godt forestille sig, at idrætspersoner ville have interesse i at bruge denne teknologi som en form for doping det ville jo være automatisk træning! Supersanser Når man kan gøre den syge hjerne mere normal, så kan man sikkert også gøre den normale hjerne endnu bedre. Det er dog ikke noget, vi forsker i. Men man kan godt forestille sig forbedrede eller forandrede sanser, som man kan slå til og fra ved hjælp af en computer uden på kroppen. Måske er der særlige situationer, hvor det kunne være relevant. For eksempel ville det måske redde menneskeliv, hvis lokomotivførere kunne se længere, end det er normalt for mennesker. Men det vil selvfølgelig være uetisk, hvis lokomotivføreren var tvunget til at få foretaget indgreb i sin krop for at blive lokomotivfører! 12

13 Biolog Claus Emmeche underviser i naturfilosofi ved Niels Bohr Instituttet i København. En ulykkelig sjæl i en perfekt krop Biolog Claus Emmeche maner til eftertanke over for teknologiens forandring af menneskets krop Hvorfor er du skeptisk over for at bruge teknologien til at gøre kroppen mere perfekt? Hvis den sunde krop udarter til at skulle være den perfekte krop, så er det i hvert fald ikke en sund sjæl, som vil være i kroppen. For sådan en sjæl vil være besat af tanken om at blive bedre. Det er et umuligt projekt, for man vil altid kunne finde på et eller andet, der gør én lidt mere perfekt. Det bliver en ret ulykkelig sjæl, man får i sådan en perfektionsramt krop! Teknologien gør os mere handlekraftige over for kroppen som et stykke natur, vi kan modellere om på. Men dermed bliver kroppen også mere sårbar over for nogle opskruede krav til, hvad kroppen skal kunne. Hvis man nu får en teknik til at lave kunstigt forstærkede knæ, er der vel ikke i sig selv noget galt i det. Men hvor går grænsen? Og hvad med andre måder at undgå knæskader på? For eksempel kunne man skrue kravene ned til, hvad en fodboldspiller eller cykelrytter skal kunne! Man kan sige, det er gruppepresset i retning af at gøre det perfekte til det normale, som jeg er bange for. hensyn til, hvor meget vi kan tillade os at lave om på os selv. Kunstig befrugtning har jo vist os, at ny teknologi kan skille nogle størrelser ad, som vi før troede var uadskillelige for eksempel forholdet mellem generationer. På grund af nedfrossen sæd kan et barn jo være biologisk barn af en far, som døde på samme tidspunkt som jævnaldrendes tipoldefar. Så her slås altså en kile ned mellem det biologiske og det sociale generationsforhold. På samme måde kan man sige, at der i kyborg-mennesket er slået en kile ned mellem person og krop. Man kan forestille sig, at vi i langt højere grad kan bruge kroppen nærmest som en maske, og på den måde vælge mere frit mellem forskellige kropslige identiteter, ikke? Personen er i dag til stede i sin krop, på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt. Hvis man tager de vilde science fiction-briller på, kan man måske se to personers hjerner blive forbundet i en tredje krop og andre ting i den stil. Og så vil personens enhed med kroppen være brudt på en måde, vi slet ikke kan forestille os. Vi kan måske blive meget gode til at forandre vores krop med teknologi. Kan du forstå, at nogen er bange for, hvad der kan ske ved det? Det er ikke underligt, at teknologien skaber en angst med 13

14

15 GENER: Du har arvet halvdelen af dine gener fra din mor og halvdelen fra din far. I kernen af hver eneste celle i din krop ligger en kopi af denne sammenblanding. Det er generne, som danner de forskellige proteiner, der skal bruges til at bygge din krop og din krops funktioner. Tema 2: Når dit barns egenskaber kan vælges om genetiske forandringer Menneskets gener I år 2000 kunne forskere fortælle alverden, at de nu havde optalt og identificeret menneskets samlede gener. I forskningens sprog hedder det, at det menneskelige genom er kortlagt. Man kan opfatte menneskeartens genom som en rejsendes bagage. Bagagen er nogenlunde ens for alle mennesker, og hver især bærer vi den med os. En gang imellem ændres indholdet af bagagen en lille smule. Det sker for eksempel, hver gang to mennesker får et barn sammen. Men det sker også, mens man lever. Enten som følge af miljømæssige påvirkninger. Eller det sker bare helt af sig selv. Sådanne ændringer kaldes for genvarianter. De er ret sjældne. Kun ca. hvert tusinde af dine gener er en variant, som gør din bagage en lille smule forskellig fra din klassekammerats bagage. Det er forunderligt, men sandt: Disse bittesmå forskelle mellem din og din vens bagage betyder, at du ser anderledes ud og har andre evner. Hvis du har en arvelig sygdom, kan det skyldes én af disse sjældne varianter. Men når din næse er en smule større end din vens, så skyldes det også de varianter, som kun du har i din bagage. Og det er i øvrigt ikke ét gen, men mange gener, der tilsammen bestemmer, for eksempel hvordan din næse ser ud. Der er dog stor uenighed om, hvor meget generne faktisk bestemmer over vores egenskaber. Især når vi taler om meget komplicerede egenskaber som intelligens, humør og så videre. At vælge fostre I dag er det ikke muligt at ændre fosterets gener sådan, at det vil udvikle ønskede egenskaber som for eksempel godt humør eller høj intelligens. Men i forbindelse med kunstig befrugtning i reagensglas er det muligt at fravælge befrugtede æg, som bærer alvorlige arvelige sygdomme i sig. Det foregår på følgende måde: Genetisk undersøgelse af befrugtede æg Befrugtningen foregår uden for kvindens krop i et laboratorieglas. Flere af kvindens æg befrugtes med mandens sædceller. Man lader så de befrugtede æg udvikle sig til et stadie, hvor de består af mellem fire og otte celler. Uden fare for det kommende barn kan man nu fjerne en celle fra hvert enkelt befrugtet æg og undersøge dets gener. Hvis forældrene er bærere af arvelige sygdomme, vil et eller flere af de befrugtede æg indeholde det sygdomsbærende gen. Efter undersøgelsen kan man så vælge at sætte dét befrugtede æg op i kvindens livmoder, som ikke indeholder det uønskede gen. Fravalg og tilvalg I Danmark må genetiske undersøgelser af befrugtede æg kun udføres, når der er en væsentlig risiko for, at barnet får en alvorlig arvelig sygdom. Men muligheden for at lave sådanne undersøgelser rejser følgende spørgsmål: I fremtiden ved vi måske mere om, hvilke gener der skal til for at udvikle ønskede egenskaber som for eksempel et langt liv, intelligens eller bare en god højde. Vil vi så begynde at tilvælge befrugtede æg, som har de gener, vi ønsker for vores børn? Eller vil vi stadig nøjes med at fravælge de befrugtede æg, der ellers ville udvikle sig til mennesker med en alvorlig arvelig sygdom? Og vil vi alle ønske at gøre brug af kunstig befrugtning for at designe vores børn, uanset om vi kan få børn på den naturlige måde eller ej? 15

16 En fortælling om genetisk forbedring Når jeres børn eller børnebørn engang i fremtiden er blevet uddannede og skal ud på arbejdsmarkedet, er det ikke utænkeligt at forestille sig følgende konfliktsituation: Cæcilie og Janus er netop færdige med deres uddannelse, og de søger nu begge den samme stilling som marketingchef i et stort og succesfuldt firma. Som det efterhånden er blevet almindeligt, har Cæcilie videregivet koden til sit borgerkort i sin ansøgning. I Cæcilies borgerkort finder firmaets chef dokumentation for, at hun har fået indsat et gen, der forbedrer hukommelsen. Det er sket, da hun ikke var mere end en befrugtet ægcelle, og før hun blev sat op i sin mors livmoder. Cæcilie har siden da gennemgået forskellige test, der beviser, at genet virker. Hun har fotografisk hukommelse og er i lighed med Janus vokset op med god uddannelse. Cæcilie bliver ansat i stillingen med den begrundelse, at hun som følge af den genetiske forbedring er bedre kvalificeret end Janus. Janus er vred og protesterer: Det er en uretfærdig diskrimination på linje med at ansætte mennesker med bestemt race og køn. Der er ikke lige muligheder for alle, og følelsen af at gøre sig fortjent til noget er blevet en parodi. Det er udemokratisk!. 16

17 Opgaver Øvelse i at diskutere det gode liv og etiske hensyn. Læs først interviewene med Niels Tommerup og Kasper Lippert-Rasmussen på siderne Se på skemaet her. Forestil jer, at I selv skal have et barn. Sæt hak ud for de egenskaber, I ville ønske at skabe hos jeres barn, hvis genmanipulation gjorde det muligt. Diskutér derefter, om I tror, de forandrede egenskaber vil give jeres barn bedre muligheder for et godt liv, end de muligheder I selv har haft. Godt udseende Musikalske evner Godt humør Høj intelligens Udadvendthed Nedsat søvnbehov Medfølelse Nedsat aggression 2. Én ting er, hvad vi hver især synes er godt og værd at ønske for vores børn. Et helt andet spørgsmål er følgende: Hvem og hvad skal man tage hensyn til, inden man dømmer genmanipulation inde eller ude? Herunder kan I hver især sætte hak ud for de hensyn, I selv synes er relevante. Bagefter kan I diskutere jeres holdning i gruppen eller i klassen. Alt, som forbedrer mit barns livskvalitet, er ønskværdigt. Det er ligegyldigt, om der er tale om at undgå handicap eller forbedre egenskaber som humør, intelligens, højde osv. Man må tage hensyn til det menneskesyn, vi har i vores samfund. Man må overveje, om designerbabyer gør mennesket til en vare. Ændringer af gener giver forældre større magt over deres børn end hidtil. Vi må tage hensyn til, om vi ønsker sådan en magtforøgelse. 17

18 Niels Tommerup er genetiker ved Københavns Universitet. Vi ved jo faktisk ikke, hvad der er godt... Genetiker Niels Tommerup tror ikke på supermennesket men han er sikker på, at genetik vil kunne bruges til utallige ting i fremtiden Nu er menneskets arvemasse kortlagt. Tror du, det vil betyde, at vi engang kan gribe direkte ind i vores egen biologiske udvikling og gøre os selv bedre? Selv om genernes måde at fungere på er meget indviklet, så er jeg ikke i tvivl om, at vi vil finde ud af måske alle de genetiske byggeklodser, der tilsammen gør, at du har mulighed for at udvikle en god hukommelse. Man vil finde vigtige og afgørende genetiske årsager til selv meget sammensatte egenskaber som for eksempel intelligens. Det vil dog være utroligt svært at ændre et allerede eksisterende menneskes intelligens, hukommelse og lignende. Hvis man ville gøre sådan noget, måtte man planlægge fra starten, før fosteret blev sat op i livmoderen. Det vil sige, man måtte finde ud af, hvilke genvarianter der sammen gør, at man har dette eller hint træk. Derefter kunne man udvælge de æg og sædceller, som har de rigtige genvarianter det kan man ikke i dag, men måske i fremtiden. Vil vi faktisk benytte os af mulighederne, tror du? Det er svært at sige. Én ting er, at vi i dag ikke har nogen særlig viden om, hvilke kombinationer af gener, der resulterer i de her egenskaber, vi drømmer om. En anden ting er, at hvis man skal forbedre noget, så må man have en viden om, hvad der er godt, og hvad der er dårligt, ikke? Og det har vi jo slet ikke, for vi ved jo faktisk ikke, hvad der er godt. Jo, det er selvfølgelig godt at være model og se flot ud og gå catwalk. Men det er jo ikke sikkert, det vil være godt i fremtiden, eller at det var godt for tusind år siden. Der var det nogle andre kvaliteter, der talte. Så det bliver utroligt individuelt, hvad man vil vælge. Er der ikke en fare for, at man ensretter fremtidige menneskers egenskaber ud fra, hvad vi lige nu synes er gode egenskaber? Det er lidt tankespind. Et sådant skrækscenarie vil ikke blive til noget, alene fordi vi er for mange mennesker med alt for individuelle behov og ønsker. Man vil kunne ændre nogle ting for enkelte individer. Men hvis det skal have stor indflydelse på selve menneskeartens fremtid, vil det kræve en total styring ovenfra. Det vil sige, nogen skal kunne bestemme, hvem der får børn, og hvem der får børn med hvem! Det bedste værn mod misbrug vil være at bibeholde demokratiet, så vi kan debattere mulighederne offentligt. Men hvad kunne begrunde genetisk design af mennesker? Allerede i dag gør vi jo mange ting, der minder om det. Hvis du for eksempel vil være jockey, så vejer du ikke mere end 50 kilo, sådan er det bare! Langt ude i fremtiden kan det da godt være, man vil gå ind og lave nogle bevidste valg. Hvis man skal sende astronauter ud i rummet, koster det en brøkdel, hvis de kun vejer 50 kilo og hvorfor skal de have så lange ben? Måske kan man designe dem sådan fra fødslen af. I dag vil vi synes, det er dybt uetisk, men måske anses det for helt okay om 300 år, hvem ved? 18

19 Ville det være dårligt, hvis vi blev bedre? Nej, filosoffen Kasper Lippert har ikke noget imod, hvis mennesker bliver lidt mere som guder og helte Du mener, at genetiske forandringer er etisk ønskværdige, når deres formål er at forbedre menneskers livsvilkår? Ja. Lad os nu gå ud fra, at det er muligt at lave genetiske forandringer af mennesker. Mange vil så være enige om, at det er okay at lave forbedrende forandringer, hvor formålet er at undgå, at mennesker kan udvikle alvorlige sygdomme som Alzheimers, brystkræft eller aids. Hvis man køber det, så er det for mig at se svært at forkaste andre former for indgreb, som kan forbedre livsvilkårene for fremtidige generationer. Også selv om de sigter mod at forbedre egenskaber som for eksempel intelligens ud over det, vi i dag kalder normalt. For formålet er jo i begge tilfælde at forbedre livsvilkårene Gør vi os ikke for meget til dommere over, hvad der er et godt liv, hvis vi begynder at pille ved udseende, intelligens, hukommelse og så videre? Allerede i dag gør vi os til dommere over, hvad der er ønskværdige og uønskværdige egenskaber i et menneskeliv. Det er jo for eksempel muligt at fravælge fostre, hvis man kan se, at de vil komme til at lide af en arvelig sygdom. Her siger man altså: Der er en række egenskaber, vi helst ikke vil have, at børn får, derfor har forældre mulighed for at fravælge et sådant foster Jeg mener dog ikke, enhver tænkelig forbedring af mennesker bare er okay. Hvis vi for eksempel kunne påvirke kommende børns udseende i ønskelig retning, ville det være skønne spildte kræfter i det øjeblik, alle forældre gjorde det. For værdien af at være køn afhænger jo af, hvordan andre ser ud. Ville det være værdifuldt for Helena Christensen at være så smuk, som hun er, hvis alle var det? Du mener altså ikke, der er noget galt i selve det at forbedre menneskets egenskaber med genetisk teknologi. Men hvad synes du om udsigten til, at folk kan købe sig til at få klogere og kønnere børn? Hensynet til de dårligst stillede i samfundet vil tale imod Kasper Lippert-Rasmussen er filosof ved Københavns Universitet. det. Hvis for eksempel intelligens er et gode, der afhænger af, hvor intelligente andre er, så vil det bidrage til øget ulighed. Det vil ikke blot være til gavn for de heldige børn af rige forældre, som har råd til forbedringerne. Det vil også stille børn af mindre rige forældre endnu ringere, end de i forvejen er stillet. Hvad ville du mene om genetiske forandringer af moralske egenskaber, hvis det var muligt? Hvis man får mulighed for at hæve folks evne til indføling eller mindske deres aggressionsniveau, så vil det i langt højere grad end øget intelligens bidrage til, at folk lever bedre liv. Hvis man kunne lave en verden, hvor mennesker følte mere medlidenhed med nødlidende i fjerne verdensdele, så tror jeg, det ville være en betydeligt bedre verden. Man kunne måske endda sige, at sådanne forbedringer, i modsætning til forbedring af intelligens, burde prioriteres næsten lige så højt som forebyggelse af sygdom!. 19

20

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar Hvordan synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar 2 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo Outzen 3 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere