APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i

2 Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene fra apparatet. Hvis strømkablet beskadiges, skal du henvende dig til din forhandler for at få det repareret. Farlig spænding som kan være kraftig nok til at forårsage elektrisk stød på personer i umiddelbar nærhed af apparatet. Betjeningsvejledningen indeholder vigtig betjenings- og vedligeholdelses-instruktioner. Af sikkerhedshensyn er det nødvendigt at overholde instruktionerne i vejledningen. WARNING: FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR VAND. 10. Anvend kun fastgørelse/tilbehør som angivet at producenten. 11. Anvend kun apparatet med den fod, holder, stativ etc. som angivet af producenten eller som sælges sammen med apparatet. Hvis apparatet står på et rullebord, skal bordet flyttes med forsigtighed for at undgå skade på apparatet. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand mv.: 1. Læs betjeningsvejledningen. 2. Gem betjeningsvejledningen. 3. Læs alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke apparatet i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. Til meget genstridige pletter anvendes en blød, let fugtig klud med en mild opløsning af sulfo eller vand. Tør apparatet af umiddelbart bagefter med en ren klud. Anvend ikke slibemidler, fortyndervæske, alkohol eller andre kemiske rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatet eller fjerne indgraveringerne. 7.Bloker ikke ventilationshullerne. Ventilationen må ikke forhindres ved at dække ventilationshullerne til med genstande som aviser, duge, gardiner etc. 8.Placer ikke apparatet tæt på radiatorer, brændeovne eller andre apparater (herunder også forstærkere), som producerer høj varme. 12. Tag strømmen fra apparatet under tordenvejr eller når det ikke anvendes igennem længere perioder. 13. Henvend dig til din forhandler, når apparatet skal serviceres. Service er nødvendig, når apparatet er blevet beskadiget (strømkabel eller stik), hvis du har spildt væske på apparatet eller der er faldet genstande ind i det, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 14. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller vandsprøjt og vaser eller andet vandholdigt må ikke placeres på apparatet. 15. Strømforsyningen eller en afbryder skal anvendes til at slukke apparatet og bør være tilgængelig hele tiden. 16. Læs venligst på datapladen i bunden af sender og modtager for information om strøm input og anden sikkerhedsinformation. ii

3 FCC Information FCC part Dette udstyr efterlever Part 15 i FCC Rules and Regulations. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) udstyret må ikke forårsage ødelæggende forstyrrelser, og (2) udstyret skal acceptere enhver forstyrrelse modtaget, herunder også forstyrrelser som kan forårsage uønsket drift. FCC part Advarsel: Ændringer eller modifikationer af dette apparat, som ikke er specifikt godkendt af din forhandler, kan gøre garantien ugyldig. FCC part BEMÆRK: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til Part 15 i FCC Rules and Regulations. Disse grænser er udfærdiget mhp. at give rimelig beskyttelse mod ødelæggende forstyrrelse i installationer, du allerede har. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan forårsage ødelæggende forstyrrelse i radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser helt kan undgås. Hvis dette udstyr forårsager forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan afgøre ved at slukke og tænde for udstyret, kan du evt. forsøge at korrigere problemet ved at gøre et af følgende: Drej antennen eller prøv en anden placering. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Sørg for at udstyret og modtageren ikke er tilsluttet samme stikkontakt. Konsulter din forhandler eller anden faglig ekspertise for yderligere hjælp. Dette udstyr efterlever Part 15 i FCC Rules and Regulations, Betjening er underlagt den betingelse, at det ikke må forsage ødelæggende forstyrrelser. iii

4 Indholdsfortegnelse Information om sikkerheden ii Hvad får du 3 Internet Radio Quick start Guide 4 Hvad du behøver før du kan anvende din Internet Radio... 4 Knappanel (a)... 5 Knappanel (b)... 6 Setup Wizard... 7 Vælg en kanal via Podcasts Adgangskode Tilføj kanal til My favourites Tilføj kanal til My Added Stations Skift kanalinformation Nye kanaler Musikafspiller Trin 1: Opsætning af delt medie i WMP Trin 2: Afspil musik på din internetradio Afspilning af musik fra TDC PLAY DAB FM Grundlæggende funktioner 30 Vend tilbage til hovedmenuen Reguler lydstyrken Se information om kanalerne Indstil baggrundslys Gem kanaler Vælg en gemt kanal Indstil tid og dato Sleep-funktionen System-indstillinger 34 Opsætning af netværk Opsætning af tid og dato Slå sommertid til Vælg sprog Gendan fabriksindstillinger Software-opdateringer Start Setup wizard Se software-version og radio-id Appendix 40 Opsætning af delt medie på MAC OS Fejlfinding 41 Tekniske specifikationer 42 iv

5 Hvad får du Central enhed Adapter Betjeningsvejledning 3

6 Internet Radio Quick start Guide Hvad du behøver før du kan anvende din Internet Radio Tillykke med dit køb! Inden du kan anvende apparatet, har du brug for at vide følgende: Netværksindstillinger (LAN): Kontroller at din internetservice er klar og at netværksindstillingerne giver adgang til LAN (ADSL eller modem anbefales). For at finde radioens MAC-adresse skal du gøre følgende: Main menu System settings Network View settings MAC Address Trådløst netværk: En internetforbindelse. Et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi) tilsluttet dit internet helst via en router. Hvis dit trådløse netværk er sikkerhedsbeskyttet med en Wired Equivalent Privacy (WEP-nøgle) eller Wi-Fi Protected Access (WPA-nøgle), skal du kende nøglen for at få din internetradio til at kommunikere med dit trådløse netværk. Hvis dit trådløse netværk er konfigureret til kun at acceptere bestemte MAC-adresser, skal du indtaste radioens MAC-adresse i dit trådløse adgangspunkt. For at finde radioens MAC-adresse skal du vælge følgende i menuen: Main menu System settings Network View settings MAC Address For at indtaste MAC-adressen i dit trådløse adgangspunkt, skal følge vejledningen til dit trådløse adgangspunkt. Inden du fortsætter skal du sikre dig, at dit trådløse adgangspunkt er tændt og tilsluttet internettet eller at dine LAN-indstillinger er i orden. 4

7 Knappanel (a) Front Bagside 5

8 Knappanel (b) Control Internet DAB FM mode Tænd/sluk radioen Afbryd lyden midlertidigt, tryk igen for normal tilstand MODE INFO SLEEP CLOCK Skift mellem Internet, musik, DAB og FM. Vis forskellig information. Aktiver Sleep-funktion. Indstilling af uret. Tryk på et tal og hold knappen inde for at gemme en kanal. Tryk på play. Vis hovedmenu og andre indstillinger. Tryk på eller for at bladre mod højre eller venstre. Tryk på eller for at bladre opad eller nedad. Tryk på for at vende tilbage til forrige menu. Tryk på for at bekræfte. Indstilling af baggrundslys. Anvendes ved afspilning af musik. Regulering af lydstyrken. 6

9 Setup Wizard Trin 1 Tænd radioen 1. Sørg for at din internetradioadapter er tilsluttet strømforsyningen og kontroller at lysdioden tænder. 2. Radioen kan tændes eller slukkes ved at trykke på bagpå radioen eller på. Når radioen tænder første gang, vil displayet vise Setup wizard. Trin 2 Setup wizard 1. Tryk på for at vælge YES og tryk herefter på eller for at vælge hour format. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere Update from Network. Tryk på for at bekræfte. 3. Tryk på eller for at finde din lokale tidszone. Tryk på for at bekræfte. 7

10 4. Tryk på eller for at slå sommertid til eller fra. Tryk på for at bekræfte. 5. Tryk på eller for at markere den ønskede region. Tryk på for at bekræfte. 6. Tryk på eller for at markere det ønskede type SSID. Tryk på for at bekræfte. Indstillingerne vil blive gemt i radioens hukommelse. Bemærk: Du kan opleve at radioen finder mere end et netværk. Tryk på eller for at vælge det ønskede netværk. Tryk på for at bekræfte. 7. Hvis dit netværk ikke er konfigureret til at bede om et password (WEP/WPA), vil radioen operette forbindelse til internettet og vise: 8. Hvis der kræves en WEP/WPA-nøgle (password), vil radioen bede om indtastning af denne og vise et felt til indtastning. Se nedenfor: 8

11 Tryk på eller for at bladre igennem den alfanumeriske tegntabel og tryk på for at vælge det markerede tegn. Bemærk: WEP/WPA-nøgle er case-sensitive (store og små bogstaver). Hvis du vælger et forkert tegn, skal du markere for at slette tegnet. Bemærk: a.>, tastens fulde navn er Backspace. b.> for at vælge, eller : Når er markeret, skal du trykke på, og du kan markere. Tryk herefter på, og du kan vælge eller efter tur. c.> Marker for at komme tilbage til forrige sted i tegntabellen. d.> Radioen vil automatisk gemme WEP/WPA-nøglen, som du har indtastet og du vil ikke blive bedt om at indtaste den igen. e.> Når du har valgt det sidste tegn i dit password, skal du trykke på eller for at markere. Tryk på for at bekræfte. 9. Tryk på for at forlade menuen. Indstillingerne skulle nu være i orden! 9

12 Adgang til trådløst netværk 1. Efter afslutning af setup wizard, vil displayet vise nedenstående. Tryk på for at vælge Internet radio, 2. Marker < Station list > og tryk på for at bekræfte. Hvis der efter forsøg på at tilslutte til netværket vises følgende: kan du prøve: a. Kontroller din router. b. Forsøg at finde en placering af din radio til et sted med stærkere signal! c. Kontroller at det indtastede password er korrekt. 10

13 Lokale kanaler Bemærk: Kontroller at din radio har forbindelse til dit netværk. 1. Tryk på eller for at markere < Station list > og tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere < Local China >, og tryk på for at bekræfte. Bemærk: Local China vil være ændret afhængig af det land, du befinder dig i og vil vise local DK eller hvad der nu passer. 3. Tryk på eller for at markere det ønskede menupunkt og tryk på for at bekræfte. Vælg herefter det program du ønsker. 11

14 Vælg en kanal Bemærk: Kontroller at din radio har forbindelse til dit netværk. 1. Tryk på eller for at markere < Station list > og tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere < Stations > og tryk på for at bekræfte. 3. Der er fem forskellige muligheder for at vælge en kanal, som vist ovenfor. LOCATION gør det muligt at vælge mellem de kanaler, som er tilgængelige i det land, du befinder dig i. a. Når < Location > er markeret, skal du trykke på for at bekræfte. b. Tryk på eller for at vælge den ønskede region. Tryk på for at bekræfte. c. Vælg herefter land og kanal på samme måde. Radioen vil nu begynde afspilning. 12

15 GENRE gør det muligt at vælge mellem kanaler ud fra indholdet, f.eks. Klassisk, Rock, Sport, Nyheder osv. a. Tryk på eller for at markere < Genre >. Tryk på for at bekræfte. b. Tryk på eller for at markere den ønskede type indhold. Tryk på for at bekræfte. c. Tryk på eller for at markere den ønskede kanal. Tryk på for at bekræfte. Bemærk: a. Nogle kanaler sender ikke hele døgnet og nogle kanaler er ikke altid tilgængelige. b. Nogle kanaler giver mulighed for at vælge programmer, som er blevet sendt tidligere. 13

16 Tilslutning til kablet netværk Trin 1 Vælg indstillinger for LAN Bemærk: a. Kontroller at dit kablede netværk er tilsluttet korrekt. 1. Tryk på for at åbne hovedmenuen. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere < System settings >. Tryk på for at bekræfte. 3. Marker < Network > og tryk på. 4. Tryk på eller for at markere < Manual settings >. Tryk på. 5. Marker < Wired > og tryk på. 6. Tryk på eller for at markere < DHCP enable >. Tryk på for at bekræfte. Indstillinger for LAN er nu i orden! 14

17 Trin 2 Internetradio 1. Tryk på gentagne gange for at åbne denne undermenu eller tryk på gentagne gange indtil < Internet Radio > vises i displayet. eller Trin 3 Adgang til netværk Displayet vil nu vise: eller Hvis nederste billede vises, kan du prøve følgende: a. Kontroller din router. b. Kontroller at din netværkskabel ikke beskadiget, c. Kontroller at kablet sidder i den rigtige port. 15

18 Skift trådløst netværk Bemærk: for at skifte til et andet trådløst netværk, kan du enten gendanne radioens fabriksindstillinger ( factory reset ) eller følgende nedenstående trin: 1. Se afsnittet Tilslutning til kablet netværk, som du finder på side 14 og tryk på eller for at markere < Wireless >. Tryk på for at bekræfte. 2. Marker < DHCP enable > og tryk på for at bekræfte. Følg herefter anvisningerne på skærmen for at skifte trådløst netværk. Indstillingerne for trådløst netværk er nu i orden! 16

19 Vælg en kanal via Podcasts 1. Når din radio er tilsluttet et netværk, skal du trykke på eller for at marker < Podcasts >. 2. Tryk på for at bekræfte og tryk herefter på eller for at vælge det ønskede menupunkt. 3. Tryk på for at bekræfte og følg herefter anvisningerne i displayet for at vælge det ønskede program. Adgangskode 1. Når din radio er tilsluttet et netværk, skal du trykke på eller for at markere < Help >. Tryk herefter på for at bekræfte. 2. Marker < Get access code > og tryk på for at bekræfte. 17

20 Tilføj kanal til My favourites 1. Besøg internetsiden: 2. Vælg Register here. 3. Opret et login. Du har brug for en adgangskode, se Adgangskode på side 17. Bemærk: Sørg for at skrive din -adresse og dit password ned, hvis du ønsker at være medlem. 4. Du vil nu have adgang til en række spændende funktioner og services, som Frontier Internet Radio Portal tilbyder. 5. Hvordan afspiller jeg My favourites? Gør følgende: a. Marker < My favourites > og tryk på for at bekræfte. b. Tryk på eller for at markere den ønskede kanal og tryk på for at loade kanalen Bemærk: De kanaler, som du har tilføjet til my favourites, vil blive vist i my favourites - mappen. En factory reset vil ikke slette disse kanaler. 18

21 Tilføj kanal til My Added Stations 1. Besøg internetsiden: 2. Login som medlem (se hvordan du registrerer dig på forrige side). 3. Du vil nu have adgang til en række spændende funktioner og services, som Frontier Internet Radio Portal tilbyder. 4. Hvordan afspiller jeg My added stations? Gør følgende: a. Marker < My added stations > og tryk på for at bekræfte. b. Tryk på eller for at vælge den ønskede kanal og tryk på for at loade. Bemærk: De tilføjede kanaler vil blive vist my added stations - mappen. En factory reset vil ikke slette disse kanaler. 19

22 Skift kanalinformation Det er muligt at se den information, som vises i anden linje i displayet, når du lytter til en kanal på internettet. For at se yderligere information, kan du trykke på gentagne gange. Beskrivelse af kanalen Denne information kører henover displayet. Det kan f.eks. være information om titel eller detaljer om programmet, som sendes i øjeblikket. Programtype Dette er en beskrivelse af den type af program, som udsendes enten via kanalen eller serviceudbyderen. Signalstyrke Dette viser hvor godt det aktuelle signal er for den kanal, du lytter til i øjeblikket. Signalinformation Dette viser den digitale bitrate og signaltilstand. Playback-buffer Dette viser playback-bufferens styrke for den aktuelle kanal. Dato Viser datoen udsendt af serviceudbyderen. Nye kanaler Ind imellem kommer der nye kanaler. Radioen giver besked, når listen opdateres. Radioen opdaterer automatisk og periodisk for at sikre at du altid har de nyeste kanaler på listen. 20

23 Musikafspiller Bemærk: Læs de følgende sider grundigt igennem, inden du begynder at afspille musik. Bemærk: Din Firewall skal tillade Windows Media Player Network sharing service. Vælg Control Panel -> Security Center -> Windows Firewall. Vælg fanebladet Exceptions og marker Windows Media Player Network sharing service. Trin 1: Opsætning af delt medie i WMP 11 Når du har downloadet og installeret Windows Media Player 11 til Windows XP og du tilslutter din radio til netværket, kan du oprette deling af musikken, så du kan lytte til musikken fra Media-playeren på din radio. Følgende trin viser, hvordan du skal gøre. 1. Åbn Windows Media Player 11 og klik på den lille pil nedenunder fanebladet Library. Klik herefter på Media Sharing. 2. I dialogboksen Media Sharing skal du markere Share my media. 21

24 3. Marker share my media to. På listen skal du nu markere din Radio *. Klik på Allow. Ved siden af den valgte enhed vil der nu blive vist en grøn tick. Klik på OK. * Hvis din enhed ikke står på listen, kan du prøve følgende. a. Fra "Media Player"-menuen i din internetradio, skal du vælge "UPNP Servers". En liste med tilgængelige computere vil blive vist. b. Vælg den ønskede computer. Din radio skulle nu optræde på listen. Hvis du vil sikre dig, at din er din radio, kan du højreklikke på enheden og vælge Properties : MAC-adressen på din radioen vil blive vist. * Radioen optræder som Jupiter 6.2 i din Media Player. Trin 2: Afspil musik på din internetradio Efter installation og konfigurering af din radio og Windows Media Player 11, er du nu klar til at spile musik via en trådløs forbindelse. Følgende trin beskriver hvordan du spiller musik fra din radio. 1. Vælg "Shared Media" i "Media Player -menuen. 2. Vælg den computer du ønsker at spille musikfiler fra. 3. Anvend knapperne til at se musikken ud fra følgende kriterier: All Music, Genre, All Artists, Contributing Artists, Album Artists, Composers, Albums, Playlists, Folders eller Star Ratings. Tryk herefter på for at bekræfte. 4. Vælg de numre, du ønsker at lytte til og tryk på. Nyd så blot musikken! 22

25 Afspilning af musik fra TDC PLAY Din radio kan afspille musikfiler som er hentet fra TDC PLAY web-side. TDC PLAY benytter Microsoft Digital Rights Management (DRM) system til beskyttelse af sine musiknumre. Følg Trin 1 og Trin 2 for at konfigurere din Windows Media Player og vælge den computer, som dine TDC PLAY-musikfiler er placeret på. Du kan nu afspille musik fra TDC PLAY via din internetradio. TDC PLAY tillader afspilning af musik i 30 dage uden fornyelse af computerens DRM certifikat. Det betyder, at du med jævne mellemrum skal enten logge på TDC PLAY via din browser, eller aktivere et musik nummer via Windows Media Player, for at forny dit DRM certifikat fra TDC PLAY Såfremt du ikke gør dette, vil du kunne opleve, at du ved afspilning af musik fra TDC PLAY får følgende fejlmeddelelse Not Certified. Tre gode råd i tilfælde af problemer med installationen. 1. Problem med den trådløse opsætning. Prøv at tilslutte radioen til internettet direkte via kabel. Såfremt forbindelse opnås via kabel, ligger problemet mellem radioen og det trådløse adgangspunkt. Hvis det er tilfældet kan du evt. prøve at fjerne sikkerhedsindstillingerne fra adgangspunktet og derefter tilføje disse igen en efter en. 2. Radioen tillader kun streaming af musik fra computere som sidder på det samme netværk som radioen selv. Såfremt du har flere trådløse netværk, skal disse konfigureres som et domain (expertviden). 3. Hvis du prøver at afspille musik filer fra en computer og får følgende meddelelse: Reconnecting, kan det skyldes at din Firewall ikke tillader Windows Media Player at levere indhold til radioen. Se opsætning af Firewall I afsnittet Opsætning af delt medie i WMP Radioen indeholder en kompleks mikroprocessor, som i sjældne tilfælde kan fryse/låse. Såfremt du oplever dette, vil det kunne afhjælpes ved at slukke for strømmen til radioen og tænde igen. A. AFSPILNING VIA DELT MEDIE 1. Tryk på gentagne gang indtil < Music player > vises i displayet eller aktiver hovedmenuen < Main menu > og tryk eller for at markere < Music player >. Tryk på for at bekræfte. 23

26 2. Marker < Shared media > og tryk på for at bekræfte. Følg herefter anvisningerne i displayet for at vælge din musik. B. Gentagen afspilning (repeat) a.) Følg punkt 1 ovenfor og tryk på eller for at markere < Repeat play: Off >. Tryk på for at ændre Off til On. C. Afspilning i tilfældig rækkefølge (random) a.) Følg punkt 1 ovenfor og tryk på eller for at markere < Shuffle play: Off >. Tryk på for at ændre Off til On. 24

27 DAB 1. Tryk på gentagne gange indtil < DAB radio > vises i displayet. Første gang radioen tændes, vil den foretage en fuld søgning efter DAB-kanaler og gemme listen i hukommelsen eller aktiver hovedmenuen < Main menu > og tryk på eller for at markere < DAB >. Tryk på for at bekræfte. 2. Når søgningen er fuldført, vil DAB-kanalerne blive vist i alfanumerisk rækkefølge. Den øverste kanal på listen vil blive valgt. 3. Du kan altid komme tilbage til forrige skærmbillede ved at trykke på. 4. Når søgningen er fuldført, skal du trykke på eller for at bladre igennem listen med kanaler. Tryk på for at bekræfte. Bemærk: Hvis der ikke findes et DAB-signal i dit område, kan prøve at ændre placeringen af din radio. Dynamic Label Segment (DLS): Dette er rullende tekstinformation udsendt af kanalerne. Det kan være information som musiktitel eller detaljer om programmet, som udsendes af serviceudbyderen. 25

28 Manuel indstilling: 1. Tryk gentagne gange på, og herefter på eller for at markere < Manual tune >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere kanalerne og tryk på for at vælge den ønskede kanal. Bemærk: Hvis der eksisterer en multiplex som korresponderer til denne kanal og frekvens, vil displayet vise en vandret søjle, som indikerer signalstyrken og viser multiplex-navnet efter nogle få sekunder. 3. Tryk på for at afslutte menuen. Fjern gamle kanaler 1. Tryk gentagne gange på og herefter på eller for at markere < Prune invalid >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere YES og tryk på for at bekræfte. 26

29 DRC (Dynamic Range Control) DRC tilføjer eller fjerner komprimering for at kompensere for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer. Bemærk: Hvis DRC sættes til off er komprimering slået fra. Sæt DRC til low for meget lidt komprimering og sæt DRC til high for maksimal komprimering. 1. Tryk gentagne gange på og herefter på eller for at markere < DRC >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at vælge det ønskede punkt. Tryk på for at bekræfte. Skift kanalrækkefølge 1. Tryk gentagne gange på og herefter på eller for at markere < Station order >. Tryk på for at bekræfte. Bemærk: Der er tre valgmuligheder: Alphanumeric, Ensemble og Valid. # viser hvad der er valgt i øjeblikket. RÆKKEFØLGE Alphanumeric Ensemble Valid BESKRIVELSE Viser kanalerne først i alfabetisk og herefter i numerisk rækkefølge. Viser de aktive kanaler øverst og de inaktive kanaler nederst på listen. Fjerner de inaktive kanaler fra listen. 2. Tryk på eller for at vælge den ønskede indstilling. Tryk på for at bekræfte. 27

30 FM A. BETJENING 1. Tryk på gentagne gange indtil < FM Radio > vises i displayet. Første gang du starter op i FM, vil radioen foretage en søgning fra starten af FM-båndet (87.50MHz). Ellers vil der blive stillet ind på den kanal, der blev lyttet til, da radioen blev slukket. Bemærk: Du kan også aktivere hovedmenuen < Main menu > og herefter trykke på eller for at markere < FM >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at søge opad eller nedad på frekvensbåndet i intervaller på 0.05MHz. 3. For at foretage en automatisk søgning, skal du trykke på og holde eller inde eller blot trykke på. Bemærk: a. For at søge automatisk efter næste kanal, skal følge punkt 3 ovenfor. b. Displayet vil vise frekvensen og stoppe på næste kanal. c. Hvis slutningen på frekvensbåndet nås, vil søgningen starte forfra fra begyndelsen FM-båndet. 28

31 B. INDSTILLINGER FOR SØGNING 1. Under FM: Du kan når som helst trykke på for at åbne disse indstillinger. 2. Marker < Scan setting > og tryk på for at bekræfte. 3. Tryk på eller for at markere YES eller NO og tryk på for at bekræfte. C. LYDINDSTILLINGER 1. Du kan når som helst trykke på for at åbne disse indstillinger. 2. Marker < Audio setting > og tryk på for at bekræfte. 3. Tryk på eller for markere YES eller NO og tryk på for at bekræfte. 29

32 Grundlæggende funktioner Vend tilbage til hovedmenuen Tryk på og herefter på eller for at markere < Main menu >. eller du kan når som helst flytte markøren op i radioens øverste linje < Main menu > ved at trykke gentagne gange på. Reguler lydstyrken Reguler lydstyrken ved at trykke gentagne gange på eller. Radioen vil altid huske det sidst indstillede lydniveau. Tryk på for at afbryde lyden midlertidigt. Tryk på for at slå lyden til igen. Se information om kanalerne Det er muligt at se den information, som vises i anden linje i displayet, når du lytter til en internetkanal. For at se yderligere information kan trykke gentagne gange på. Indstil baggrundslys Tryk på for at gøre baggrundslyset mørkere. Tryk på igen for at gøre baggrundslyset lysere. 30

33 Gem kanaler Du kan gemme op til 12 internetkanaler, 12 DAB- og 12 FM-kanaler i radioens hukommelse. For at gemme den kanal, du lytter til: 1. Tryk på og hold en af PRESET-knapperne 1-12 inde på fjernbetjeningen, indtil displayet viser: Vælg en gemt kanal For at vælge en gemt kanal: 1. Vælg internet, DAB eller FM ved at trykke på gentagne gange. 2. Tryk kort på en af PRESET-knapperne 1-12 på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede kanal. Bemærk: Hold ikke PRESET-knappen inde, da du således vil overskrive den gemte kanal med den kanal, du aktuelt lytter til. 31

34 Indstil tid og dato 1. Tryk på for at aktivere denne funktion. Bemærk: Funktionen kan også aktiveres via < Main menu > < System settings > < Time/Date > < Set Time/Date >. 2. Tryk på eller for at indstille datoen. Tryk på for at bekræfte 3. Følg samme procedure som ovenfor til at indstille måned, år, timer og minutter. 32

35 Sleep-funktionen 1. Tryk på for at aktivere funktionen. Bemærk: Funktionen kan også aktiveres via < Main menu > < Sleep >. 2. Tryk på gentagne gange for at vælge et interval mellem 0 60 minutter. 3. Når det ønskede interval vises i displayet, skal du slippe -knappen! Bemærk: a. Intervallet springer i 15 minutters perioder. b. Sleep-ikonet vil blive vist i displayet sammen med en indikation af, hvor lang tid der er tilbage. 4. Når tiden er udløbet vil radioen gå i standby. 5. For at tænde radioen igen, skal du trykke på. 33

36 System-indstillinger Opsætning af netværk Bemærk: I dette afsnit vil du blive gjort bekendt med følgende: Hvis du ønsker at flytte radioen til en anden bygning. Søge efter routere eller manuelt konfigurere netværksparametrene. Se MAC-adresse og Wlan region Se indstillinger. Skifte mellem trådløst og kablet netværk, etc. 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Network >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at vælge den ønskede indstilling. Tryk på for at bekræfte. Opsætning af tid og dato Manuel indstilling af tid og dato 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Time/Date >. Tryk på for at bekræfte. 2. Marker < Set Time/Date > og tryk på. Følg herefter anvisningerne i displayet. 34

37 Du kan også anvende Auto update til at indstille tid og dato Bemærk: Inden du vælger <Auto update> skal du sikre dig, at radioen har forbindelse til internettet. 1. Tryk på eller for at markere < Auto update >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere < Update from Network >. Tryk på for at bekræfte. Vælg format 1. Tryk på eller for at markere < Set format >. Tryk på. 2. Tryk på eller for at vælge det ønskede format. Tryk på for at bekræfte. Vælg tidszone 1. Tryk på eller for at markere < Set timezone >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere din lokale tidszone. Tryk på for at bekræfte. 35

38 Slå sommertid til 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Time/Date > < Daylight savings >. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere ON. Tryk på for at bekræfte. Vælg sprog 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Language>. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at markere det ønskede sprog. Tryk på for at bekræfte. 36

39 Gendan fabriksindstillinger Bemærk: Hvis du anvender denne funktion, vil alt i radioens hukommelse blive slettet, herunder gemte kanaler, alle WEP/WPA-nøgler og andre brugerindstillinger. 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Factory reset >. 2. Tryk på for at bekræfte og herefter på eller for at markere YES. 3. Tryk på for at bekræfte. Bemærk: Hvis du ikke ønsker gennemføre funktionen, skal du i trin 2 trykke på eller for at vælge NO og herefter på for at fortryde funktionen. 37

40 Software-opdateringer 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Software update >. Tryk på for at bekræfte. 2. Marker < Auto- check setting > og tryk på for at bekræfte. Tryk herefter på eller for at markere < YES >. 3. Tryk på for at bekræfte. Billedet ovenfor vises nu i displayet. Tryk på eller for at markere < Check now > og tryk på for at bekræfte. Herefter vises: Done! Bemærk: Softwareopdateringer kan tage nogle minutter. Sluk ikke radioen undervejs, da dette kan forrette permanent skade på radioen. 38

41 Start Setup wizard 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Setup wizard >. Tryk på for at bekræfte. 2. Følg herefter anvisningerne i displayet. Se software-version og radio-id 1. Funktionen kan aktiveres via < Main menu > < System settings > < Info >. 2. Tryk på for at bekræfte. Denne information kan være nødvendig, hvis radioen skal serviceres og du henvender dig til din forhandler. 39

42 Appendix Opsætning af delt medie på MAC OS Hvis du anvender radioen sammen med en MAC, kræver det Windows File Sharing-software. MAC OS 9 og tidligere versioner skal have installeret ekstra software for at kunne bruge Windows File Sharing, men MAC OS X 10.2 og senere versioner har Windows File Sharing som standard Opsætning af Windows File Sharing på MAC - Fra 'Dock' skal du klikke på 'System Preferences'. Fra 'System Preferences'-vinduet under 'Internet & Network'-sektionen, skal du klikke på 'Sharing'. - Fra 'Sharing -vinduet, skal du gøre følgende: Under 'Services'-sektionen skal du slå 'Personal File Sharing' og 'Windows Sharing' til. For at gøre dette, skal du markere boksene ved siden af teksten og eller klikke på 'Start' for hver af disse services. Under 'Firewall'-sektionen skal du slå firewallen fra. Under 'Internet -sektionen skal du slå 'Internet Sharing' fra Opsætning af brugerkonto - Fra 'System Preferences -vinduet i 'System'-sektionen, skal du klikke på 'Accounts'. Vælg en konto og husk dens 'Short Name' og password. Denne vil nu blive brug af radioen til at oprette forbindelse til din MAC Opsætning af mapper - Fra 'Dock' skal du klikke på 'Finder'. Fra 'Finder' skal du klikke på 'Applications og herefter Utilities'. Klik på 'More Info' for 'Directory Access' og kontroller at 'Read/Write' er slået til. Dobbeltklik på 'Directory Access' og slå følgende til: AppleTalk LDAPv3 SLP SMB/CIFS - For 'SMB/CIFS' skal du klikke på 'Configure' og vælge en workgroup. - Kopier og indsæt mp3-filerne i 'Documents' i 'Finder'-vinduet. - Slå 'AirPort' til (trådløs deling). - Vent et par minutter. 40

43 I 'Media Player > Windows Shares'-menuen skal du indtaste short name og password for MAC ens brugerkonto. Radioen skulle nu være i stand til at oprette forbindelse til din MAC. Fejlfinding Hvis du oplever problemer med din trådløse internetradio, kan du altid tjekke hjælpefunktionen på: Hvis du har problemer med at slutte radioen til dit trådløse netværk, kan følgende måske hjælpe dig med at løse problemet: 1. Kontroller at en computer med WIFI kan få adgang til det pågældende netværk. 2. Kontroller at DHCP-serveren er tilgængelig eller at du har konfigureret en statisk IP-adresse på radioen. Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på radioen via menuen System setting -> Network -> Manual settings-> Wireless og herefter vælge DHCP disable. 3. Kontroller at dit adgangspunkt ikke begrænser forbindelser til bestemte MAC-adresser. Du kan se radioens MAC-adresse via menuen System setting -> Network -> View settings-> MAC address. 4. Hvis dit netværk er krypteret, skal du kontrollere at du har indtastet det rigtige nøgle eller password i radioen. Husk at der skelnes mellem små og store bogstaver. Hvis din radio viser Wireless error efterfulgt af et 5-cifret nummer, når du forsøger at oprettet forbindelse til at krypteret netværk, skal du kontrollere, at du har indtastet den rigtige adgangskode til netværket. Hvis problemet stadig eksisterer, kan det være nødvendigt at se på opsætningen af dit netværk. 5. Hvis din radio kan oprette forbindelse til netværket, men har problemer med at afspille bestemte kanaler, kan det skyldes en af følgende årsager: a. Kanalen sender ikke på dette tidspunkt af dagen (den kan have sit udspring i et land med en anden tidszone). b. Kanalen har nået det maksimale antal bruger, som kan være tilsluttet på samme tid. c. Kanalen eksisterer ikke længere. d. Linket til kanalen er ændret og derfor forkert i radioen. e. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og din computer er langsom. Prøv at anvende en computer til afspilning via streaming fra serviceudbyderes hjemmeside. 6. Hvis du kan spille musik via computeren, kan du via følgende link: give os besked, så vi kan ændre de data, der anvendes af radioen om kanalen. 41

44 Tekniske specifikationer ENHED Specifikationer: Output hovedtelefoner: BESKRIVELSE DAB+, DAB/FM/Internetradio 150 mv RMS Frekvensområde: (FM) MHz (DAB+, DAB) MHz LCD display: Høj opløsning fuld dot display Strømforsyning: Line out - stik modstand: Hovedtelefoner - stik modstand: Størrelse: AC strøm input: VAC, 50-60HZ (ved brug, se datapladen bag på radioen) 47 K ohm 32 ohm 208mm x 35mm x 118mm Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. International Receiver Company

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea)

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea) Logitech Netværksmusiksystem Brugervejledning dansk (emea) Brugervejledning til Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Sådan får du hjælp...2 Kassen indeholder...3 Systemkrav...3 Inden du begynder...4

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det handler m at lytte Brugervejledning MODEL: H2 Internet/DAB/DAB+ Radi Adapter Mdel: H2 (Heimdal tw) 1 Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES

Læs mere