EN ADVOKAT KOM TIL BYEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN ADVOKAT KOM TIL BYEN"

Transkript

1 EN ADVOKAT KOM TIL BYEN OG FANDT ET BARN I EN CONTAINER BØRN AF ALKOHOLIKERE AF METTE HIND Karsten har hængt sig. Han døde i fængslet i en isolationscelle. Han blev 18 år. Hans forældre er alkoholikere. Har vi gjort det godt nok? Sådan spørger socialarbejderne, politiet, psykologerne, de pårørende og måske også advokaten sig selv. Og hvordan kan vi gøre det bedre? I fortællingen om Karsten fokuserer forfatteren på nuancerne i samspillet mellem samfundet og kulturen på den ene side og misbrugsfamilierne på den anden. 6

2 Jeg har længe ønsket at fortælle historien om Karsten. Karsten er et opdigtet navn. Til belysning af Karstens situation bruger jeg i artiklen Bruce D. Perrys samfundsorienterede neuropsykologi som en synsvinkel på misbrug. Det handler om, hvordan vi tænker. Tabte illusioner I slutningen af 90 erne kom jeg til en mindre provinsby i det forhenværende DDR. Her skulle jeg deltage i et socialpædagogisk pilotprojekt og arbejde med kunstterapeutiske metoder med unge outlaws. Desuden skulle jeg være en slags hjemme-hos er for unge med sociale problemer i det socialpædagogiske værested i byen. Arbejdsløsheden i byen var udtalt. Alkoholmisbruget var stort. Befolkningen havde mistet alle idealer efter Berlinmurens fald. En del af de unge organiserede sig hos de brune, neonazisterne, som af og til marcherede gennem byens gader, de havde deres egen klub. Socialismen var død og troen på Helmuth Kohl ligeså, efterhånden som arbejdspladserne lukkede. Kirken fungerede som museum. De andre socialpædagoger havde kendt Karsten længe. De havde lavet en indberetning til politiet i byen i samarbejde med ham og den sociale forvaltning, da han fortalte, at hans gode ven, en advokat fra det tidligere Vestberlin, havde lavet seksuelle overgreb på ham adskillige gange. Da Karsten skulle vidne, trak han anklagen tilbage, og der skete ikke mere i den sag. Forholdet mellem Karsten og advokaten fortsatte. Advokaten hjalp Karstens forældre finansielt. Forældrene var begge arbejdsløse og alkoholikere. Pædagogerne var trætte af Karsten, følte ikke at de kunne hjælpe ham. De havde gjort et stort stykke arbejde for at få advokaten dømt, nu følte de på sin vis, at det var spildt ulejlighed. Omsorg Da advokaten kom til byen, fandt han Karsten sammenkrøbet i en container, forkommen og forsømt. Han tog ham med hjem, gav ham omsorg, et varmt bad, god mad, rent tøj, venlighed, senere blev det til gaver, rejser, nøgle til advokatens lejlighed, gode lommepenge og sommetider sex. Seksuelle overgreb Karstens håndtryk var fugtigt, da han som den første af de unge i det socialpædagogiske værested kom hen og hilste på mig. Han havde store brune øjne, mørkblondt hår, længere end de andre drenges, et smil der hele tiden forandrede sig mellem ironi og oprigtig glæde, smart i nyt og moderne tøj. Karsten var lige blevet 16 år. Jeg følte en umiddelbar kontakt til ham. Karsten virkede både sød og intelligent. Jeg blev hans primære kontaktperson. Tillid En dag, da jeg var ude og sejle med Karsten i en lille robåd, solen skinnede dejligt, sagde han pludselig: Jeg kunne drukne dig nu, er du ikke bange? Det havde jeg ikke tænkt på før, men for Karsten var angst for overgreb nok en væsentlig del af hans tanker, hvem slår først, hvem vinder kampen hans øjne blev blanke, og jeg kunne lugte hans sved. Jeg kom til at tænke på, i hvor høj grad tillid er forudsætningen for, at vi overhovedet kan være sammen i verden. 7

3 forårsagede brandene. Var Karsten pyroman? Pyromani betyder ild og raseri eller mani. En forstyrrelse af et individs impulskontrol. Den menneskelige kultur er baseret på beherskelsen af ilden. Var det et nødsignal fra en dreng, som ikke havde nogen anden måde at udtrykke sig på? Venner Karsten virkede ofte overgearet og udkørt, og som en forklaring fortalte han, at han havde fået et playstationspil og spillede hele tiden. Det dyre spil gjorde Karsten populær blandt de andre børn og unge, som gerne ville prøve det. Ellers havde Karsten ikke nogen nære venner. Jeg kendte ikke til dette spil, og han inviterede mig med op i advokatens lejlighed, så jeg kunne prøve spillet. Efter nogen overvejelse tog jeg i mod invitationen sammen med en af de andre unge fra værestedet. Jeg prøvede selv at springe over floder, kaste mig ind i hasarderet bilkørsel, løbe gennem ild, overse farlige fjender og til slut at dø ved hjælp af den moderne teknik, og efter denne erfaring forstod jeg godt, at mange unge, der tilbringer deres tid med disse oprivende og nervepirrende spil, bliver noget udkørte og stressede. Pis på kunsten Karsten ville meget gerne deltage i pilotprojektet og dukkede ofte op på vores værksted. Efter nogen tid, da de unge i værkstedsgruppen havde produceret mange skulpturer og billeder og udstillet dem på forskellig vis i vores lokale, havde der været indbrud. Vi kom ind i rummet, og alt var væltet ned fra vægge og hylder og lå hulter til bulter, til dels i småstykker, og midt i det hele stod et plastikbæger med tis i igen et alternativt sprog fra en, der ikke kunne finde ord? Min mistanke faldt straks på Karsten, men ingen beviser, og hvad ville vi også få ud af at få ret? Vi ryddede op og reparerede objekterne, og en stærk fællesskabsfølelse voksede frem i gruppen af vreden mod den fælles ukendte fjende. Ild Der forekom en del ildebrande i byen, og hver gang var Karsten på gerningsstedet. Politiet havde stærk mistanke om, at det var ham, som Truede rødder En dag besøgte jeg Karsten hjemme i hans forældres lejlighed. Han kunne ikke gå ud pga. et brækket ben, ellers opholdt han sig sjældent 8

4 hos forældrene. Jeg trak farver og papir frem af tasken og inviterede ham til at male et billede. Karsten var ikke vant til at male, men villig. Han malede en ildebrand, det var kolonihavehuset ved siden af hans forældres kolonihave, der brændte, fortalte han. (Det var også brændt i virkeligheden). Derefter malede han en fragil blomst med mange forgrenede rødder, men rødderne blev spist af orme. Karsten sagde, at sådan følte han sig, som om han måtte dø, fordi hans rødder blev ødelagt. Bøddel eller offer? Kort tid efter flyttede jeg fra Tyskland tilbage til Danmark og tog afsked med Karsten og alle de andre rødder. Nogle måneder senere ringede det på min dør i Vejle, og der stod Karsten og advokaten, de var på ferie, og om jeg gav en kop kaffe? Det var svært, ligesom at drikke kaffe med bødlen og hans offer. Eller er alle misbrugere også ofre? Det var sidste gang, jeg så Karsten. Justits To år senere kom jeg igen til Karstens hjemby. På gaden mødte jeg en af pigerne fra værestedet. Hun så sund ud, hun var kommet på et børnehjem pga. hendes forældres alkoholmisbrug, og det var hun rigtig glad for. Derefter fortalte hun, at Karsten havde hængt sig i sin isolationscelle i fængslet. Han kom i fængsel på grund af endnu en ildebrand. Politiet havde bare ventet på, at han skulle blive gammel nok. Karsten var meget bange for at blive spærret inde. Han blev 18 år. Kunne vi have gjort det bedre? Efter Karstens død blev advokaten dømt for seksuelle overgreb og misbrug, han fik en betinget dom og mistede retten til at praktisere i byen. Hvor mon han praktiserer nu? Omsorgssvigt skader hjernen Bruce D. Perry er en amerikansk neuropsykolog og forsker, som studerer fænomenerne, uden at ville tvinge dem ind i en bestemt teoretisk forståelsesramme. Han prøver at forbinde sin viden om samfundet, vold, omsorg, neuropsykologi, børn og om alkohol i et forsøg på at se sammenhænge og nå frem til konkrete handlemuligheder. Han har især beskæftiget sig med, hvordan hjernen tager skade af stress, traumer og vanrøgt, hvis en eller flere af disse forhold forekommer hyppigt eller voldsomt. Små børn (0-3 år) er i størst fare for hjerneskader. Perry når frem til, at omsorgssvigt er en hyppig årsag til hjerneskader. Et barn som har været udsat for mishandling vil indstille sig på, at det kan ske igen når som helst. Det koster en del energi at være konstant på vagt og forberedt på overgreb. Børn, som vokser op med alkoholisme i familien, befinder sig i en form for permanent stress pga. alkoholikerens uforudsigelig adfærd. Medfølelse Primitive impulser som angst og aggressivitet lever i konstant overaktivitet, mens omtanken og medfølelsen aldrig når at udvikle en kontrollerende hæmmende effekt (Staal Larsen, 1999). Det er en del af forklaringen på den vold, som udøves af både børn, unge og voksne. Det vil sige, at det ikke er alkoholen i sig selv, der fører til vold og overgreb. Perry mener, at brug af alkohol eller narkotiske stoffer påvirker hjernen på en måde, som denne 9

5 (hjernen!) oplever som beroligende. I den forstand kan man sige, at omsorgssvigt fremprovokerer et neurokemisk grundlag for alkohol- og stofmisbrug. Perrys projekt er at finde sammenhænge mellem fænomenologisk og neurobiologisk viden og indsigt. Værdisystemers betydning Widespread ignorance of the intimate relationships between cultural belief systems, childrearingpractices, and the development of violent behaviours will doom any attempts to truly understand, and prevent, violence. (Perry, 1997, p ). Perry kommer ind på, hvordan alkoholmisbrug rent neurologisk baner vejen for vold og andre former for misbrug af børn, hvilket er udmærket dokumenteret. Hvad der forekommer mig væsentligt at bide mærke i er, at det enkelte individs trossystemer, værdier, etik- og moralforestillinger er afgørende for, om alkoholbrugeren også bliver misbruger. Det er værdisystemer, der afgørende befordrer omsorgssvigt, herunder vold og seksuelle overgreb. being anxious or impulsive or depressed or unattached or cognitively impaired does not compel violence by individuals. It is a malignant combination of one or more of these vulnerabilities in concert with a facilitating or encouraging belief system that leads to violent behaviours (ibid.). Det er samfundets skyld? Størstedelen af forsømte og omsorgssvigtede børn bliver aldrig voldelige. Trossystemer (belief systems), måder at tænke og forstå verden på, er i flg. Perry og mange andre forskeres resultater den afgørende årsag til vold (Perry m.fl., 1997, p.139). Racisme, sexisme, kvindehad, privat ejendomsret til børn, idealisering af voldelige helte, kulturel tolerance over for mishandling af børn, chauvinisme og nationalisme er eksempler på forhold, som nærer og opmuntrer individer til voldelig adfærd. Når der tales om vold her, er det såvel i betydningen fysisk som psykisk vold. Bruce D. Perrys forskning giver et bud på, hvorfor man i en mindre provinsby i det forhenværende DDR kan opleve en usædvanlig høj grad af alkoholisme, vold og seksuelle overgreb. Der er tale om en befolkning, som har mistet det samfundsmæssige moralske og materielle fundament. Man har en arbejdsløshed, som for længst har passeret 50 % af byens befolkning. Karsten var barn og ung blandt voksne uden tro og værdier. Karstens historie kunne også finde sted her, men i eks- DDR er tabet af fælles værdier sat i relief. Perrys forskning lægger op til en mere samfundsorienteret indsats i kampen mod omsorgssvigt og overgreb på børn. En ensidig kamp mod alkohol vil ikke kunne standse problemet. I den forstand står vi langsigtet set over for et politisk problem. Traumatiserede børn For at løse voldsproblemet, er vi nødt til at omforme vores kultur ( ). Det er inden for rammerne af den menneskelige naturs muligheder at være voldelig, men det er måske ikke den menneskelige natur. Uden en væsentlig omformning af vores kultur, uden at sætte handling bag vores kærlighed til børn, vil vi måske aldrig finde det sande svar. (Perry, 1997, p , min oversættelse). 10

6 Men der er børn og unge, som er traumatiserede af tidlige og vedvarende overgreb, der fører til en adfærd, som gør dem særligt udsatte her og nu. Kan de vente på en væsentlig omformning af vores kultur? Børn og unge, som ikke får dækket deres fundamentale følelsesmæssige behov hos deres forældre, er særligt udsatte. Som Mimi Strange siger: Det følelsesmæssigt sultne barn er i en større risikogruppe for at blive seksuelt misbrugt end det velstimulerede og elskede barn (2000). Karsten trak sin anklage mod advokaten tilbage, måske pga. angst for trusler, men formodentlig hovedsageligt fordi han faktisk fik dækket et følelsesmæssigt behov af advokaten. Misbruget var prisen for varmen og ømheden, gaverne, opmærksomheden og påskønnelsen, det nærmeste han kom noget, der lignede et nært voksent menneskes empati. Mere hjælp til børn af alkoholikere Katja B. Nielsen er et voksent barn af en alkoholiker, og hun er både vred over og ked af, at de ca børn i Danmark, som vokser op i alkoholikerfamilier, tilbydes meget lidt 11

7 hjælp. Hun slutter sin artikel med Hvor mange selvmord og alkoholikere skal der skabes af disse børn, før de bliver set og hørt? (Alkoholpolitisk Magasin, 2005). Det er nødvendigt at ændre den måde, børn bliver opdraget på, og i den forbindelse er det på tide at ændre selve kulturen, som børn vokser op i, siger Bruce D. Perry. Misbrugsfamiliers problemer, og endelig også børn i disse familier, er kommet mere i offentlighedens søgelys. Mange kommuner, videnscentre og forskningsnetværk samt publikationer som Misbrugspolitisk Magasin gør et solidt stykke arbejde for at informere offentligheden om, hvor der er hjælp at hente. Antabus ingen hjælp I forsøget på at hjælpe alkoholikere ud af deres misbrug er antabus blevet brugt som et offentligt tilbud med en næsten absolut garanti for ikke at hjælpe. Man har bevæget sig fra den moralske fordømmelse af alkoholisme, som en arv eller en moralsk svaghed, til at se problemet som et fysisk problem, der kan løses med en fysisk behandling, men hvis ikke alkoholikeren er åndeligt eller tankemæssigt parat og villig til at sige farvel til beroligelsen af hjernen, så kan antabus intet udrette. Som Perry pointerer, så handler det om tænkning og tankesystemer. Ethvert samfund har brug for at italesætte etiske regler. Minnesotakuren har vist sig at have gode resultater for alkoholafhængige samt stof- og medicinafhængige, her arbejder man med et åndeligt 12-trinsprogram, hentet hos AA (Anonyme Alkoholikere), som netop lægger vægt på moral og etik, på den enkeltes ansvar for sig selv og måde at være i verden på, som individ, som forælder og som borger. En ny Ph.d.- afhandling af Steen Bech lægger vægt på, at også skoler og gymnasier må diskutere normer og værdier i forhold til alkohol, sammen med de unge. En tilbagevenden til tidligere tiders forbudskultur er næppe en mulig eller ønskværdig løsning. (Misbrugspolitisk Magasin, 2007). Samfundsproblem eller privat problem? Alkoholisme er et massivt samfundsproblem og en alvorlig familiesygdom, som man kalder det i AA og Al-Anon, selvhjælpsgrupper for hhv. alkoholikere og pårørende til alkoholikere. Alligevel er der en tendens til at anskue alkoholisme som et privat problem. Børn af alkoholikere lever i en krigszone i deres eget hjem. Mange af dem er i en konstant stresssituation, som i flg. Perry kan sammenlignes med posttraumatisk stress. En situation, hvor ikke kun sindet, men hele nervesystemet, kommer i kaos. Underligt nok er det hovedsageligt private initiativer, religiøse foreninger og selvhjælpsgrupper, som tilbyder denne udsatte gruppe hjælp. Man kan håbe på, at de nye kommuner 12

8 vil føre en mere målrettet og effektiv indsats fremover, gerne i samarbejde med de aktive foreninger og selvhjælpsgrupper. Behov for ny måde at tænke på Vi gjorde det ikke godt nok med Karsten. Der er brug for en nuanceret forståelse af belastede børns vanskeligheder og for en så tidlig indsats som muligt. Desuden er der brug for hjælp på mange niveauer for både voksne børn af alkoholikere og andre nære pårørende samt naturligvis til alkoholikeren selv. Der er brug for et samfund, der både forebygger og sundhedsfremmer. Den største udfordring ser jeg i det, som Bruce D. Perry kalder for belief systems, en ny samfundsmæssig italesættelse af etiske regler. Hvordan ændrer vi vores tænkekultur? Litteratur: Bruce D. Perry (1997): Incubated in terror: Neurodevelopmental Factors in the Cycle of Violence, In: Children in a Violent Society. Edited by Joy D. Osofsky, Guilford Press. Ove Staal Larsen (1999): Omsorgssvigt hjerneudvikling, I: Psykolognyt nr.7 s Mimi Strange (2000): Når omsorg bliver til overgreb psykologisk forståelse af seksuelle overgreb på børn og unge, I: Vera nr.10, s Birgit Dagmar Johansen (1998): Incest i en skamskabende kultur, I: Misbrugt og krænket, Lykke Schmidt (red.), s.136. Jill Mehlbye & Anette Hammershøj (red.) (2006): Seksuelle overgreb mod børn og unge, en antologi om forebyggelse og behandling. Misbrugspolitisk Magasin 1. årg., juni Katja B. Nielsen: Alkoholikerbørn svigtes. Alkoholpolitisk Magasin 13. årg., juni Steen Bech: En ny myndighed gymnasieelevers rusmiddelkultur og skolekulturelle forandringsprocesser. Ph.D.- afhandling, omtalt i Misbrugspolitisk Magasin, juni Findes på: r-78pdf Mette Hind er uddannet cand. phil. i pædagogik, pædagog og analytisk kunstterapeut fra APAKT i Hamborg. Aspirantmedlem af Psykoterapeut Foreningen, medlem af Foreningen Af Kunstterapeuter (FAK) og af Themgruppen, et aktivt netværk for kunstterapeuter. Har arbejdet som kunstterapeut, socialpædagog, kursusmager og underviser i Tyskland og Danmark. Er ansat som lektor i pædagogik på CVU Lillebælt, Jelling, for pædagoguddannelsen samt kursus- og videreuddannelsesafdelingen. Er endvidere udøvende kunstterapeut. Artiklens illustrationer er tegninger, Karsten lavede, beskrevet med hans egne ord:. Side 6: Naboens hus brænder, men fundamentet holder. Side 8: En mejetærsker, der eksploderer Side 11: Et vulkanudbrud Side 12: Underjordiske bakterieorme, som angriber blomstens rødder 13

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv.

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Titel Fagkombination Kampen for det gode liv Problemformulering Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Dansk A og psykologi C Mange børn bliver i dag udsat for omsorgssvigt i større eller mindre

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

2. led BFR: team psyk eller soa

2. led BFR: team psyk eller soa Veje til et gruppeforløb indsatsprocessen i 1. led: skole-dagtilbud psykiatrisk center modtagelsen (tlf) i BFR jobcenter voksenstøtte Fordelingsmødet beslutter herefter forankring i psyk eller soa 2. led

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere