VEJLEDNING TIL LEJERE PÅ GODSBANEN Gælder i perioden 1. januar december 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL LEJERE PÅ GODSBANEN Gælder i perioden 1. januar 2016 31. december 2016"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL LEJERE PÅ GODSBANEN Gælder i perioden 1. januar december 2016 Velkommen! Vi er glade for, at du vil gøre brug af Godsbanen! Bygningerne rummede førhen en af landets største godsbanegårde, men efter en gennemgribende ombygning og renovering åbnede Godsbanen den 30. marts 2012 som et kulturproduktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur. Med sit fokus på kulturproduktion er der tale om en ny type kulturcenter. Godsbanen er et tværkulturelt hus, hvor den overordnede målsætning er at stimulere det kunstneriske og faglige samarbejde på tværs af de forskellige kunstarter. Dette samarbejde skaber nye forgreninger inden for kunstproduktion, hvilket er med til at holde Aarhus helt i front, når det kommer til produktion af banebrydende kunst. Når du bor hos os, er det, fordi du gerne vil forstyrres og bidrage til fællesskabet med den viden og de kompetencer, du har. Kom og fortæl os hvordan, hvornår og med hvad! GENERELT VEDR. LEJE AF LOKALER: Det påhviler lejer at efterlade lokalet i opryddet stand, som lokalet stod ved lejeperiodens start. Dvs.: - Affald fjernes fra lokalet og smides ud. - Service og andet fjernes fra lokalet. - Vinduer og døre lukkes. - Døre låses. - Tape og andet, der evt. er brugt til opsætning og/eller afmærkning på gulv, vægge og loft, fjernes. - Lejeren skal ligeledes selv sørge for afdækning af gulvene i produktionslokalerne, hvis disse bruges til kulturproduktion, som medfører øget risiko for malingpletter på gulvet. Efterlades lokalet ikke i ordentlig opryddet stand, vil lejer blive opkrævet et beløb svarende til oprydningens tidsmæssige omfang i mandskabstimer. Er der blevet holdt fest eller indtaget større måltider i lokalet, kræver det ekstra rengøring. Lejer vil da blive opkrævet et beløb, der svarer til oprydningens og rengøringens tidsmæssige omfang i mandskabstimer. MANDSKABSTIMER, RENGØRINGSTIMER OG TEKNISK UDSTYR: Mandskabstimer dækker over: tekniker, pedel og driftsansvarlig. Yderligere dækker mandskabstimer over driftsansvarlig-timer, hvis man lejer Rå Hal (se mere under afsnittet Praktisk vedr. Rå Hal). Priser for mandskabstimer er: - for kunstnere g kulturinstitutioner: 275 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. - for offentlige og private virksomheder: 480 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. Det er muligt at leje følgende teknisk udstyr og inventar samtidig ved leje af lokale: UDSTYR PRIS PR. STK. KOMMENTAR Flip-over 100 kr. + moms 1

2 Borde og stole Prisen udregnes ved tidsforbrug af mandskabstimer Projektor + lærred i alle lokaler, inkl. Remisen og Kedlen: - for kunstnere og kulturinstitutioner: 275 kr./t + moms på 400 kr. + moms alle døgnets tidspunkter. - for offentlige og private virksomheder: 480 kr./t + moms 500 kr. + moms på alle døgnets tidspunkter. Klaver 0 kr. Det påhviler lejer selv at sørge for at stemme klaveret. Ønskes brug af stole, borde, klaver, andet udstyr, eller har du specielle ønsker til teknik, kontakt venligst Teknik på tlf.: eller mail: - senest 14 kalenderdage før lejemålet. Almindelig rengøring er med i lokalelejeprisen, men ønsker man ekstra rengøring, skal man kontakte Booking på og bestille rengøring. Priser for ekstra rengøringstimer er: - for rengøring bestilt mere end 48 timer forud: 275 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. - for rengøring bestilt mindre end 48 timer forud: 550 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. NØGLEBRIKKER TIL BRUG PÅ GODSBANEN, SKOVGAARDSGADE 3: Det er muligt at købe en eller flere nøglebrikker til de lejede lokaler på Godsbanen. Nøglebrikker er elektroniske og giver i hele lejeperioden adgang til de lokaler, som fremgår af nærværende kontrakt. En nøglebrik koster 100 kr. og en omkodning 50 kr. Beløbet refunderes ikke. Aftale vedrørende antal og brug af nøglebrikker indgås med Teknik på tlf.: eller mail: DØRKODER TIL BRUG PÅ GODSBANEN, SKOVGAARDSGADE 3: Hvis det aftales, at der skal bruges en dørkode, fremsendes den pr. mail til lejer, senest en kalenderdag før lejemålets start. SYNLIGHED OG PR: Hvis lejeren ønsker at komme på Godsbanens hjemmeside med en kort beskrivelse af lejerens kulturelle arrangement/ forestilling/udstilling, kontakt venligst vores PR-team. Informationer, tekster og billeder bedes tilsendt til Dorte Kerstens på MAD OG DRIKKEVARER: Godsbanens café Spiselauget leverer mad og drikkevarer til alle arrangementer i Skovgaardsgade 3. Forplejning aftales i hvert enkelt tilfælde direkte med Godsbanens café Spiselauget på 2

3 Spiselauget kan levere alle dagens måltider mellem kl Køkkenet lukker kl Har du lejet lokaler til længerevarende kulturproduktioner og/eller kupeer, kan Spiselauget tilbyde dig også bespisning af produktionsholdet til personalepriser. Med længerevarende produktioner forstås, at du har lejet mindst et lokale i minimum 7 dage og på fuld tid, dvs. min. kl Hvert medlem af produktionsholdet skal have et personalekort, for at kunne spise til personalepriser. Kortene skal bestilles og afhentes samlet af lejeren ved henvendelse hos Booking eller hos Spiselauget. Henvendelsen skal ske senest 7 dage forinden lejemålets påbegyndelse. Mad og drikkevarer til personalepriser kan kun købes i den periode, som står på lejekontrakten. Ændres datoerne for din kulturproduktion på Godsbanen, er det dit ansvar at afhente nye personalekort. Du skal fremvise dit personalekort ved kassen i Spiselauget ved hvert køb. Personalekortet er personligt og må ikke lånes ud til andre. Spiselauget har til enhver tid ret til at se den gældende lejekontrakt. TRÅDLØST NETVÆRK: Det trådløse netværk på Godsbanen hedder SmartAarhus. Adgang til netværket sker fås via SMS, NEM-id eller Aarhus Kommunes Bibliotekers lånekort. PARKERING: Parkering i Brobjergskolens gård er forbeholdt fastansat personale og personale, tilknyttet projektkontorpladserne. Andre gæster henvises til parkeringspladserne ved Scandinavian Center Aarhus. Vedr. parkering ved Godsbanen henvises til den offentlige betalingsparkering ved Godsbanen eller ved Scandinavian Center Aarhus. Husk at trække billet. Parkeringskort /Dagskort kan bestilles ved henvendelse til Tommy Jensen på tlf eller på mail De koster 100 kr. pr. stk. TILGÆNGELIGHED: Der forefindes ingen handicaplift eller elevator på Brobjergskolen. I Skovgaardsgade 3 er der tre indgange for kørestolsbrugere, og elevatorer i hovedbygningens sidetårne. FLUGTVEJE OG BRANDSIKKERHED: Gangarealer og trappeafsatser må ikke bruges til opmagasinering. Godsbanen råder ikke over lager- og arkivplads. KODA: Eventuelle afgifter til KODA i forbindelse med arrangementer på Godsbanen påhviler det lejer at betale. 3

4 PRAKTISK VEDR. STUB 1-3 PÅ BROBJERGSKOLEN: Adgangskode til hoveddøren er xxxxx. Hoveddøren skal altid være låst. Klaveret findes i STUB 1 og STUB 2. Klaveret må ikke flyttes til et andet lokale. Flytningen vil medføre en regning på mindst 1 pedeltime. Der er badefaciliteter i STUB 2. Pedellen åbner og lukker lokalerne om morgenen og om aftenen. Åbningstiderne er følgende: kl alle dagene. PRAKTISK VEDR. ÅBNE SCENE: Lys- og Lydteknik Lejeren skal senest 3 uger før lejeperiodens start på Åbne Scene kontakte Teknik for nærmere aftale vedrørende brug af teknikertimer, da disse ikke er inkluderet i prisen for leje af Åbne Scene: - Under afvikling af arrangementer med publikum på Åbne Scene er det af sikkerhedshensyn påkrævet, at mindst en af Åbne Scenes teknikere skal være til stede 4 timer pr. dag. - Det skal afklares på forhånd, i hvilket tidsrum Åbne Scene lejes. Der er ikke tilladt at blive i længere tid, end det er aftalt. - Det skal afklares, hvad der skal bruges af lys- og/eller lydudstyr, samt om der skal være lys- og/eller lydafvikler på fra Åbne Scene. - Teknik ved Åbne Scene skal have besked om, hvilken person hos arrangøren, der er ansvarlig for den tekniske opstilling og gennemførelse. - Har arrangementet været afviklet før, og findes der en plan over dette (for eksempel Teknisk Rider), skal lejer sende den til Teknik. Rengøring Slutrengøring på Åbne Scene er sat til 2 timer i alt. Er der brug for yderligere rengøring, aftaler du med Teknik, i hvilket omfang og hvornår der er behov for rengøring af scenen og omklædningsrummene. Adgang til Åbne Scene Der skal ligeledes aftales med Teknik, hvorvidt lejeren ønsker at bruge nøglebrikker eller dørkoder for at få adgang til Åbne Scene. Moms Den momsregistrerede lejer, som er kurateret til at spille på Åbne scene, skal være opmærksom på, at momsen på mandskabstimer og PR timer ikke er en del af tilskuddet. Den kan fratrækkes i momsregnskabet. Kontakt vedr. teknik For at få klargjort tekniske detaljer vedr. leje af Åbne Scene, herunder lys og lyd, kontakt venligst Teknik: Erik Jørgensen på tlf.: eller mail: Vedr. rengøring, nøglebrikker og andet på Åbne Scene: kontakt venligst Erik Jørgensen på tlf.: eller mail: 4

5 Billetsalg Hele indtægten for billetsalget tilfalder lejeren. Godsbanens billetsystem drives gennem og skal benyttes, når man spiller på Åbne Scene. Billetten.dk opkræver et gebyr pr. billet for brug af deres system. Gebyret udgør 10 kr. pr. billet, som betales af lejeren, og 10 kr. pr. billet, som betales af publikum. Lejeren bliver kontaktet af SceneAgenturet vedr. oprettelse i systemet. SceneAgenturet bemander Godsbanens billetsalg ½ time før hver forestilling. Selve billetteringen står lejeren for. Ved underskrivelse af nærværende kontrakt meddeles det Åbne Scene, hvilken person der skal kontaktes vedr. billetsalget. Er du kurateret til at spille på Åbne scene, skal du være opmærksom på, du er forpligtet til at stille 10 billetter i alt i hele spilleperioden til rådighed for Åbne Scenes kuratorer og administration. PRAKTISK VEDR. SPOR: Der er ingen depotrum i SPORene. Den gang, der adskiller to tilstødende Spor, må ikke benyttes til depot, da gangen er en flugt- og brandvej, hvor der altid skal være fri passage. PRAKTISK VEDR. RÅ HAL: Rå Hal er godkendt som uopvarmet hal. Man må derfor ikke bruge varmekanoner. Man må heller ikke bruge røgkanoner grundet røgalarmen. Hvis Rå Hal skal bruges til koncerter eller andre støjende arrangementer, skal støj niveauet godkendes af Godsbanen. tag venligst kontakt til arrangementskoordinatoren Charlotte Aaby på eller mobil inden indgåelse af kontrakt. Ved leje af Rå Hal og Foyer til store arrangementer, dvs. arrangementer med mindst 151 deltagere/publikum samtidig, skal der være en driftsansvarlig til stede under hele arrangementet. Godsbanens drift og administration skal kontaktes minimum 30 dage før arrangementet for indgåelse af aftale vedrørende en driftsansvarlig, ligesom vedrørende udarbejdelse af flugt- og pladsfordelingsplaner. Kontakt venligst Charlotte Aaby på eller mobil Yderligere kræver alle arrangementer med ovcer 300 publikummer i Rå Hal ekstra rengøring på toiletterne i Foyeren. For mere information kontakt venligst PRAKTISK VEDR. GÆSTEBOLIGER: Godsbanen råder over 10 gæsteboliger, som hedder Kupéer. Kupé 2, 3 og 4 er dobbeltkupéer og godkendt til to personer hver. Kupé 1 og 5-10 er enkelte og godkendt til kun én person hver. Bemærk: Kupé 5-10 har ALLE hems. Kupé 1 er handikapvenlig og har ingen hems. Gæsteboligerne er til rådighed fra kl. 16 på ankomstdagen og skal forlades senest kl. 11 på afrejsedagen. Vært Lejeren er vært for gæsten i gæsteboligen. Det er værtens opgave at sørge for, at gæsten har al nødvendig information vedr. sit ophold på Godsbanen. Nøgler 5

6 Værten skal også ordne det praktiske, såsom fx at sørge for, gæsten får nøglebrikker. Der træffes aftale om antal og udlevering af nøglebrikker med Teknik på tlf / eller mail: Uden for almindelig arbejdstid kontaktes tilsynsførende på tlf.: Nykodning af nøglebrikkerne koster 100 kr. pr. stk. Beløbet refunderes ikke. Nøglebrikkerne er elektroniske og giver i hele lejeperioden adgang til de gæsteboliger, som er lejet ifølge kontrakten, fælleskøkkenet samt gennemgang via hovedbygningen og produktionshallen til Foyerområdet. Ønsker man yderligere adgang kodet på sin nøglebrik, kan man kontakte senest to kalenderdage før ønsket adgang. Prisen Prisen for gæsteboligerne er inkl. en (for enkeltkupéer) eller to (for dobbeltkupéer) pakker sengelinned, håndklæder og slutrengøring, samt adgang til fælleskøkken på 1. sal i Hovedbygningen. Rengøring Der vil ikke som på hoteller blive redt seng, skiftet sengetøj/håndklæder og gjort rent i løbet af en lejeperiode. Løbende rengøring sørger lejeren selv for. Der er klude, rengøringsmidler etc. i hver Kupé, og støvsuger til udlån i fælleskøkkenet. Skraldespanden i gæsteboligen tømmes af lejeren selv, inden kupéen forlades på afrejsedagen. Fælleskøkken Gæster, der benytter fælleskøkkenet under deres ophold i en gæstebolig, skal sørge for at rydde op efter sig, tømme, fylde og starte opvaskemaskinen samt tømme køleskabet og skabene for deres ting inden afrejse. Gæsten må gerne tage service med ind i sin kupé, men det skal retur til fælleskøkkenet. Det er værtens opgave at sørge for, at gæsten har al denne information vedr. sit ophold i gæstebolig. Godsbanens café Spiselauget Du kan købe mad til personalepriser i Godsbanens café Spiselauget, når du bor i en kupé. Du kan få både morgenmad, frokost og aftensmad foruden kaffe/te og kage i Spiselauget, som har åbent fra kl til Køkkenet lukker kl Når du køber til personalepriser i Spiselauget, skal du vise et personalekort: Personalekortet kan du bestille hos enten Booking på eller hos Spiselauget på Kortet skal være hentet senest syv dage før, lejemålet begynder. Du kan kun købe mad og drikkevarer til personalepriser i den periode, som står på lejekontrakten. Ændres datoerne for dit ophold på Godsbanen, er det dit ansvar at afhente nye personalekort. Personalekortet er personligt og må ikke lånes ud til andre. Spiselauget har til enhver tid ret til at se den gældende lejekontrakt. 6

7 Oplysninger om gældende priser ved Spiselauget for kupe-gæster finder du i velkomstbrochuren (både på dansk og engelsk) i hver kupé. Røg og kæledyr Gæsteboligerne er alle røgfrie. Der må ikke medtages kæledyr. Mulighed for tilkøb Lejeren kan mod betaling bestille rengøring m.m. på følgende vilkår: YDELSE PRIS BETINGELSE Rengøring bestilt senest 48 timer forud for rengøringen 275 kr./t + moms At rengøringen bestilles senest 48 timer forud for det ønskede rengøringstidspunkt Rengøring bestilt mindre end 48 timer forud for rengøringen 550 kr./t + moms At rengøringen bestilles mindre end 48 timer forud for det ønskede rengøringstidspunkt Rent sengelinned 250 kr. pr. pakke + moms Pakken består af sengelinned, håndklæder og viskestykke. Feltseng med tilhørende dyne + pude 250 kr. + moms Da Godsbanen har fire feltsenge, kan der ikke forventes, vi altid har en på lager. Baby tremmeseng med tilhørende dyne, pude, madras, sengerand og sengelinned 250 kr. + moms Da Godsbanen kun har en baby tremmeseng, kan der ikke forventes, vi altid har en på lager. Lejer skal selv sørge for vask af sengelinned, hvis det ønskes i løbet af lejeperioden Reservation sker på mail: på hverdagene, og i weekenderne ved at kontakte tilsynsførende på tlf.: Tøjvask Nærmeste møntvaskeri findes på adressen: Viborgvej 14, 8000 Aarhus C. Værdigenstande Der er en pengeboks i hver Kupé til opbevaring af værdigenstande. Opbevaring er på eget ansvar. Til hver pengeboks følger en brugsvejledning. Brugsvejledningerne forefindes i hver kupe. TV-signal Der er fladskærms-tv med stueantenne i kupéerne. Stueantennen kan give uregelmæssigheder. Akut adgang til gæstebolig I forbindelse med hastende vedligeholdelse af gæsteboligerne forbeholder Godsbanen sig ret til at skaffe hurtig adgang for håndværkere til lejemålet. Godsbanens drift og administration kontakter i de tilfælde lejeren og aftaler tidspunktet for håndværkerens ankomst. Giv noget tilbage 7

8 Som lejer forventer vi, at du bidrager med din viden og kompetencer til fællesskabet: Det kan være et foredrag, en workshop, åbne prøver eller noget helt andet. Godsbanen er dog ikke forpligtiget til at benytte sig af dit bidrag, og altså at afholde workshoppen, at hænge maleriet op osv. PRAKTISK VEDR. LEJE AF PRODUKTIONSLOKALER TIL LÆNGEREVARENDE KULTURPRODUKTIONER: Med længerevarende kulturproduktioner forstås, at du har lejet mindst et lokale i minimum 7 dage og på fuld tid, dvs. min. kl Når du lejer lokaler til længerevarende kulturproduktioner, gælder følgende regler: Der påhviler lejeren selv at sørge for tømning af skraldespand, som bliver brugt i lokalet. Lejeren skal ligeledes selv sørge for afdækning af gulvene i produktionslokalerne, hvis disse bruges til kulturproduktion, som medfører øget risiko for malingpletter på gulvet. Ønsker lejeren, som har lejet lokale i længere tid til kulturproduktion, at bruge lokalet til andet formål, end kulturproduktion, skal lejeren kontakte Booking på tlf.: eller mail: for at sikre, at lejeren betaler den rigtige pris den pågældende dag. Lejeren skal oplyse Booking om datoer for, når lokalet bruges til andet formål - eksempelvis workshops (uanset om workshoppen er med eller uden entre), salg af egne eller andres værker. Ved længerevarende lejemål af Perron 1-3 og Spor 1-6 har lejer mulighed for rengøring en gang ugentligt uden beregning. Kontakt venligst den rengøringsansvarlige Randi Madsen på mobil eller på mail og bestil rengøringen. Vær venligst opmærksom på, det kun vil blive gjort rent, hvis du sætter stolene op og rydder op i al almindelighed, således at rengøringspersonalet frit kan komme omkring. PRAKTISK VEDR. FOYER (GULV): Foyerområdet er Godsbanens åbne centrum, udstillingsrum, møderum, hjerterum og meget andet. Det betyder i praksis, at Foyeren ikke må lukkes/spærres af for gennemgang. Gennemgangen mellem cafeen og Foyeren samt mellem cafeen, indgangene og andre rum (Produktionshallen, Rå Hal, scenerne) må ikke spærres af, hverken fysisk eller ved henvisning til andre indgange. Brandvejene, tegnet med rødt på gulvet, må heller ikke spærres. Af hensyn til gæsterne i caféen, forpligter lejer sig til at udvise hensyn m.h.t. støjniveau, således at caféens gæster ikke generes. Lejer skal kontakte Spiselauget med henblik på at informere restauratøren om arrangementet, der finder sted i Foyeren. Spiselauget kan kontaktes på Udlejning af faciliteter i Foyer- eller Caféområdet efter lukketid medfører, at der skal være en vagt til stede. Vagten har til ansvar at lukke området efter gældende sikkerhedsregler. Såfremt vagten stilles til rådighed 8

9 af Godsbanen, afregnes der for brug af mandskabstimer efter endt lejemål. Ønsker lejeren en hundevagt, kan dette aftales nærmere med Teknik på tlf.: eller mail: Tak for din opmærksomhed og på gensyn 9

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Varmemesteren Varmemesteren har kontortid mandag-fredag kl. 09.30-10.00. Kontoret har til huse Vistoftparken 106. Kontorets telefonnummer er 8694 9484

Varmemesteren Varmemesteren har kontortid mandag-fredag kl. 09.30-10.00. Kontoret har til huse Vistoftparken 106. Kontorets telefonnummer er 8694 9484 Ordensregler I Fagbo afdeling 23 gælder boligorganisationens generelle ordensregler, men på nogle områder, har afdelingsmødet vedtaget andre regler, som fremgår af dette hæfte, og de er gældende i afdelingen.

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Birkerød Gymnasiums. Husorden

Birkerød Gymnasiums. Husorden Birkerød Gymnasiums Kostskole Husorden 2 indhold Velkommen til Kostskolen 3 Birkerød Kostskoles vision, værdier og kultur 4 Mad og måltidspolitik 6 Ind- og udflytning samt brug af værelset 7 Indflytning

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Alm. lejebetingelser - Sæson 2015

Alm. lejebetingelser - Sæson 2015 Alm. lejebetingelser - Sæson 2015 1. Lejebevis Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner Danmark (herefter FD) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Udstillermappe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtige datoer og deadlines s.3-5 Generel udstiller information s.6-10 Generel information gæsterne på messen s.8 Navneskilte til gæsterne på messen

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG Vagabond Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Vagabond Rejsemessen

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6.

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6. DanCenter A/S generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i -Danmark er DanCenter

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Fotokopiering Der betales en enhedspris for fotokopier, som anvendes i undervisningen. Opgaveeksemplarer til klassekammerater betaler den enkelte studerende selv. De eksemplarer (almindeligvis

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

KVINDEREGENSENS HISTORIE...

KVINDEREGENSENS HISTORIE... Velkommen Hjertelig velkommen på Kvinderegensen. Vi håber du vil finde dig godt til rette som alumne bag husets tykke, røde mure. For at lette dette håber vi, at du vil tage dig tid til at læse disse få

Læs mere

Handelskollegiets infohæfte. Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg

Handelskollegiets infohæfte. Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg Handelskollegiets infohæfte Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Handelskollegiet i Sønderborg. Formålet

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere