VEJLEDNING TIL LEJERE PÅ GODSBANEN Gælder i perioden 1. januar december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL LEJERE PÅ GODSBANEN Gælder i perioden 1. januar 2016 31. december 2016"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL LEJERE PÅ GODSBANEN Gælder i perioden 1. januar december 2016 Velkommen! Vi er glade for, at du vil gøre brug af Godsbanen! Bygningerne rummede førhen en af landets største godsbanegårde, men efter en gennemgribende ombygning og renovering åbnede Godsbanen den 30. marts 2012 som et kulturproduktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur. Med sit fokus på kulturproduktion er der tale om en ny type kulturcenter. Godsbanen er et tværkulturelt hus, hvor den overordnede målsætning er at stimulere det kunstneriske og faglige samarbejde på tværs af de forskellige kunstarter. Dette samarbejde skaber nye forgreninger inden for kunstproduktion, hvilket er med til at holde Aarhus helt i front, når det kommer til produktion af banebrydende kunst. Når du bor hos os, er det, fordi du gerne vil forstyrres og bidrage til fællesskabet med den viden og de kompetencer, du har. Kom og fortæl os hvordan, hvornår og med hvad! GENERELT VEDR. LEJE AF LOKALER: Det påhviler lejer at efterlade lokalet i opryddet stand, som lokalet stod ved lejeperiodens start. Dvs.: - Affald fjernes fra lokalet og smides ud. - Service og andet fjernes fra lokalet. - Vinduer og døre lukkes. - Døre låses. - Tape og andet, der evt. er brugt til opsætning og/eller afmærkning på gulv, vægge og loft, fjernes. - Lejeren skal ligeledes selv sørge for afdækning af gulvene i produktionslokalerne, hvis disse bruges til kulturproduktion, som medfører øget risiko for malingpletter på gulvet. Efterlades lokalet ikke i ordentlig opryddet stand, vil lejer blive opkrævet et beløb svarende til oprydningens tidsmæssige omfang i mandskabstimer. Er der blevet holdt fest eller indtaget større måltider i lokalet, kræver det ekstra rengøring. Lejer vil da blive opkrævet et beløb, der svarer til oprydningens og rengøringens tidsmæssige omfang i mandskabstimer. MANDSKABSTIMER, RENGØRINGSTIMER OG TEKNISK UDSTYR: Mandskabstimer dækker over: tekniker, pedel og driftsansvarlig. Yderligere dækker mandskabstimer over driftsansvarlig-timer, hvis man lejer Rå Hal (se mere under afsnittet Praktisk vedr. Rå Hal). Priser for mandskabstimer er: - for kunstnere g kulturinstitutioner: 275 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. - for offentlige og private virksomheder: 480 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. Det er muligt at leje følgende teknisk udstyr og inventar samtidig ved leje af lokale: UDSTYR PRIS PR. STK. KOMMENTAR Flip-over 100 kr. + moms 1

2 Borde og stole Prisen udregnes ved tidsforbrug af mandskabstimer Projektor + lærred i alle lokaler, inkl. Remisen og Kedlen: - for kunstnere og kulturinstitutioner: 275 kr./t + moms på 400 kr. + moms alle døgnets tidspunkter. - for offentlige og private virksomheder: 480 kr./t + moms 500 kr. + moms på alle døgnets tidspunkter. Klaver 0 kr. Det påhviler lejer selv at sørge for at stemme klaveret. Ønskes brug af stole, borde, klaver, andet udstyr, eller har du specielle ønsker til teknik, kontakt venligst Teknik på tlf.: eller mail: - senest 14 kalenderdage før lejemålet. Almindelig rengøring er med i lokalelejeprisen, men ønsker man ekstra rengøring, skal man kontakte Booking på og bestille rengøring. Priser for ekstra rengøringstimer er: - for rengøring bestilt mere end 48 timer forud: 275 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. - for rengøring bestilt mindre end 48 timer forud: 550 kr./t + moms på alle døgnets tidspunkter. NØGLEBRIKKER TIL BRUG PÅ GODSBANEN, SKOVGAARDSGADE 3: Det er muligt at købe en eller flere nøglebrikker til de lejede lokaler på Godsbanen. Nøglebrikker er elektroniske og giver i hele lejeperioden adgang til de lokaler, som fremgår af nærværende kontrakt. En nøglebrik koster 100 kr. og en omkodning 50 kr. Beløbet refunderes ikke. Aftale vedrørende antal og brug af nøglebrikker indgås med Teknik på tlf.: eller mail: DØRKODER TIL BRUG PÅ GODSBANEN, SKOVGAARDSGADE 3: Hvis det aftales, at der skal bruges en dørkode, fremsendes den pr. mail til lejer, senest en kalenderdag før lejemålets start. SYNLIGHED OG PR: Hvis lejeren ønsker at komme på Godsbanens hjemmeside med en kort beskrivelse af lejerens kulturelle arrangement/ forestilling/udstilling, kontakt venligst vores PR-team. Informationer, tekster og billeder bedes tilsendt til Dorte Kerstens på MAD OG DRIKKEVARER: Godsbanens café Spiselauget leverer mad og drikkevarer til alle arrangementer i Skovgaardsgade 3. Forplejning aftales i hvert enkelt tilfælde direkte med Godsbanens café Spiselauget på 2

3 Spiselauget kan levere alle dagens måltider mellem kl Køkkenet lukker kl Har du lejet lokaler til længerevarende kulturproduktioner og/eller kupeer, kan Spiselauget tilbyde dig også bespisning af produktionsholdet til personalepriser. Med længerevarende produktioner forstås, at du har lejet mindst et lokale i minimum 7 dage og på fuld tid, dvs. min. kl Hvert medlem af produktionsholdet skal have et personalekort, for at kunne spise til personalepriser. Kortene skal bestilles og afhentes samlet af lejeren ved henvendelse hos Booking eller hos Spiselauget. Henvendelsen skal ske senest 7 dage forinden lejemålets påbegyndelse. Mad og drikkevarer til personalepriser kan kun købes i den periode, som står på lejekontrakten. Ændres datoerne for din kulturproduktion på Godsbanen, er det dit ansvar at afhente nye personalekort. Du skal fremvise dit personalekort ved kassen i Spiselauget ved hvert køb. Personalekortet er personligt og må ikke lånes ud til andre. Spiselauget har til enhver tid ret til at se den gældende lejekontrakt. TRÅDLØST NETVÆRK: Det trådløse netværk på Godsbanen hedder SmartAarhus. Adgang til netværket sker fås via SMS, NEM-id eller Aarhus Kommunes Bibliotekers lånekort. PARKERING: Parkering i Brobjergskolens gård er forbeholdt fastansat personale og personale, tilknyttet projektkontorpladserne. Andre gæster henvises til parkeringspladserne ved Scandinavian Center Aarhus. Vedr. parkering ved Godsbanen henvises til den offentlige betalingsparkering ved Godsbanen eller ved Scandinavian Center Aarhus. Husk at trække billet. Parkeringskort /Dagskort kan bestilles ved henvendelse til Tommy Jensen på tlf eller på mail De koster 100 kr. pr. stk. TILGÆNGELIGHED: Der forefindes ingen handicaplift eller elevator på Brobjergskolen. I Skovgaardsgade 3 er der tre indgange for kørestolsbrugere, og elevatorer i hovedbygningens sidetårne. FLUGTVEJE OG BRANDSIKKERHED: Gangarealer og trappeafsatser må ikke bruges til opmagasinering. Godsbanen råder ikke over lager- og arkivplads. KODA: Eventuelle afgifter til KODA i forbindelse med arrangementer på Godsbanen påhviler det lejer at betale. 3

4 PRAKTISK VEDR. STUB 1-3 PÅ BROBJERGSKOLEN: Adgangskode til hoveddøren er xxxxx. Hoveddøren skal altid være låst. Klaveret findes i STUB 1 og STUB 2. Klaveret må ikke flyttes til et andet lokale. Flytningen vil medføre en regning på mindst 1 pedeltime. Der er badefaciliteter i STUB 2. Pedellen åbner og lukker lokalerne om morgenen og om aftenen. Åbningstiderne er følgende: kl alle dagene. PRAKTISK VEDR. ÅBNE SCENE: Lys- og Lydteknik Lejeren skal senest 3 uger før lejeperiodens start på Åbne Scene kontakte Teknik for nærmere aftale vedrørende brug af teknikertimer, da disse ikke er inkluderet i prisen for leje af Åbne Scene: - Under afvikling af arrangementer med publikum på Åbne Scene er det af sikkerhedshensyn påkrævet, at mindst en af Åbne Scenes teknikere skal være til stede 4 timer pr. dag. - Det skal afklares på forhånd, i hvilket tidsrum Åbne Scene lejes. Der er ikke tilladt at blive i længere tid, end det er aftalt. - Det skal afklares, hvad der skal bruges af lys- og/eller lydudstyr, samt om der skal være lys- og/eller lydafvikler på fra Åbne Scene. - Teknik ved Åbne Scene skal have besked om, hvilken person hos arrangøren, der er ansvarlig for den tekniske opstilling og gennemførelse. - Har arrangementet været afviklet før, og findes der en plan over dette (for eksempel Teknisk Rider), skal lejer sende den til Teknik. Rengøring Slutrengøring på Åbne Scene er sat til 2 timer i alt. Er der brug for yderligere rengøring, aftaler du med Teknik, i hvilket omfang og hvornår der er behov for rengøring af scenen og omklædningsrummene. Adgang til Åbne Scene Der skal ligeledes aftales med Teknik, hvorvidt lejeren ønsker at bruge nøglebrikker eller dørkoder for at få adgang til Åbne Scene. Moms Den momsregistrerede lejer, som er kurateret til at spille på Åbne scene, skal være opmærksom på, at momsen på mandskabstimer og PR timer ikke er en del af tilskuddet. Den kan fratrækkes i momsregnskabet. Kontakt vedr. teknik For at få klargjort tekniske detaljer vedr. leje af Åbne Scene, herunder lys og lyd, kontakt venligst Teknik: Erik Jørgensen på tlf.: eller mail: Vedr. rengøring, nøglebrikker og andet på Åbne Scene: kontakt venligst Erik Jørgensen på tlf.: eller mail: 4

5 Billetsalg Hele indtægten for billetsalget tilfalder lejeren. Godsbanens billetsystem drives gennem og skal benyttes, når man spiller på Åbne Scene. Billetten.dk opkræver et gebyr pr. billet for brug af deres system. Gebyret udgør 10 kr. pr. billet, som betales af lejeren, og 10 kr. pr. billet, som betales af publikum. Lejeren bliver kontaktet af SceneAgenturet vedr. oprettelse i systemet. SceneAgenturet bemander Godsbanens billetsalg ½ time før hver forestilling. Selve billetteringen står lejeren for. Ved underskrivelse af nærværende kontrakt meddeles det Åbne Scene, hvilken person der skal kontaktes vedr. billetsalget. Er du kurateret til at spille på Åbne scene, skal du være opmærksom på, du er forpligtet til at stille 10 billetter i alt i hele spilleperioden til rådighed for Åbne Scenes kuratorer og administration. PRAKTISK VEDR. SPOR: Der er ingen depotrum i SPORene. Den gang, der adskiller to tilstødende Spor, må ikke benyttes til depot, da gangen er en flugt- og brandvej, hvor der altid skal være fri passage. PRAKTISK VEDR. RÅ HAL: Rå Hal er godkendt som uopvarmet hal. Man må derfor ikke bruge varmekanoner. Man må heller ikke bruge røgkanoner grundet røgalarmen. Hvis Rå Hal skal bruges til koncerter eller andre støjende arrangementer, skal støj niveauet godkendes af Godsbanen. tag venligst kontakt til arrangementskoordinatoren Charlotte Aaby på eller mobil inden indgåelse af kontrakt. Ved leje af Rå Hal og Foyer til store arrangementer, dvs. arrangementer med mindst 151 deltagere/publikum samtidig, skal der være en driftsansvarlig til stede under hele arrangementet. Godsbanens drift og administration skal kontaktes minimum 30 dage før arrangementet for indgåelse af aftale vedrørende en driftsansvarlig, ligesom vedrørende udarbejdelse af flugt- og pladsfordelingsplaner. Kontakt venligst Charlotte Aaby på eller mobil Yderligere kræver alle arrangementer med ovcer 300 publikummer i Rå Hal ekstra rengøring på toiletterne i Foyeren. For mere information kontakt venligst PRAKTISK VEDR. GÆSTEBOLIGER: Godsbanen råder over 10 gæsteboliger, som hedder Kupéer. Kupé 2, 3 og 4 er dobbeltkupéer og godkendt til to personer hver. Kupé 1 og 5-10 er enkelte og godkendt til kun én person hver. Bemærk: Kupé 5-10 har ALLE hems. Kupé 1 er handikapvenlig og har ingen hems. Gæsteboligerne er til rådighed fra kl. 16 på ankomstdagen og skal forlades senest kl. 11 på afrejsedagen. Vært Lejeren er vært for gæsten i gæsteboligen. Det er værtens opgave at sørge for, at gæsten har al nødvendig information vedr. sit ophold på Godsbanen. Nøgler 5

6 Værten skal også ordne det praktiske, såsom fx at sørge for, gæsten får nøglebrikker. Der træffes aftale om antal og udlevering af nøglebrikker med Teknik på tlf / eller mail: Uden for almindelig arbejdstid kontaktes tilsynsførende på tlf.: Nykodning af nøglebrikkerne koster 100 kr. pr. stk. Beløbet refunderes ikke. Nøglebrikkerne er elektroniske og giver i hele lejeperioden adgang til de gæsteboliger, som er lejet ifølge kontrakten, fælleskøkkenet samt gennemgang via hovedbygningen og produktionshallen til Foyerområdet. Ønsker man yderligere adgang kodet på sin nøglebrik, kan man kontakte senest to kalenderdage før ønsket adgang. Prisen Prisen for gæsteboligerne er inkl. en (for enkeltkupéer) eller to (for dobbeltkupéer) pakker sengelinned, håndklæder og slutrengøring, samt adgang til fælleskøkken på 1. sal i Hovedbygningen. Rengøring Der vil ikke som på hoteller blive redt seng, skiftet sengetøj/håndklæder og gjort rent i løbet af en lejeperiode. Løbende rengøring sørger lejeren selv for. Der er klude, rengøringsmidler etc. i hver Kupé, og støvsuger til udlån i fælleskøkkenet. Skraldespanden i gæsteboligen tømmes af lejeren selv, inden kupéen forlades på afrejsedagen. Fælleskøkken Gæster, der benytter fælleskøkkenet under deres ophold i en gæstebolig, skal sørge for at rydde op efter sig, tømme, fylde og starte opvaskemaskinen samt tømme køleskabet og skabene for deres ting inden afrejse. Gæsten må gerne tage service med ind i sin kupé, men det skal retur til fælleskøkkenet. Det er værtens opgave at sørge for, at gæsten har al denne information vedr. sit ophold i gæstebolig. Godsbanens café Spiselauget Du kan købe mad til personalepriser i Godsbanens café Spiselauget, når du bor i en kupé. Du kan få både morgenmad, frokost og aftensmad foruden kaffe/te og kage i Spiselauget, som har åbent fra kl til Køkkenet lukker kl Når du køber til personalepriser i Spiselauget, skal du vise et personalekort: Personalekortet kan du bestille hos enten Booking på eller hos Spiselauget på Kortet skal være hentet senest syv dage før, lejemålet begynder. Du kan kun købe mad og drikkevarer til personalepriser i den periode, som står på lejekontrakten. Ændres datoerne for dit ophold på Godsbanen, er det dit ansvar at afhente nye personalekort. Personalekortet er personligt og må ikke lånes ud til andre. Spiselauget har til enhver tid ret til at se den gældende lejekontrakt. 6

7 Oplysninger om gældende priser ved Spiselauget for kupe-gæster finder du i velkomstbrochuren (både på dansk og engelsk) i hver kupé. Røg og kæledyr Gæsteboligerne er alle røgfrie. Der må ikke medtages kæledyr. Mulighed for tilkøb Lejeren kan mod betaling bestille rengøring m.m. på følgende vilkår: YDELSE PRIS BETINGELSE Rengøring bestilt senest 48 timer forud for rengøringen 275 kr./t + moms At rengøringen bestilles senest 48 timer forud for det ønskede rengøringstidspunkt Rengøring bestilt mindre end 48 timer forud for rengøringen 550 kr./t + moms At rengøringen bestilles mindre end 48 timer forud for det ønskede rengøringstidspunkt Rent sengelinned 250 kr. pr. pakke + moms Pakken består af sengelinned, håndklæder og viskestykke. Feltseng med tilhørende dyne + pude 250 kr. + moms Da Godsbanen har fire feltsenge, kan der ikke forventes, vi altid har en på lager. Baby tremmeseng med tilhørende dyne, pude, madras, sengerand og sengelinned 250 kr. + moms Da Godsbanen kun har en baby tremmeseng, kan der ikke forventes, vi altid har en på lager. Lejer skal selv sørge for vask af sengelinned, hvis det ønskes i løbet af lejeperioden Reservation sker på mail: på hverdagene, og i weekenderne ved at kontakte tilsynsførende på tlf.: Tøjvask Nærmeste møntvaskeri findes på adressen: Viborgvej 14, 8000 Aarhus C. Værdigenstande Der er en pengeboks i hver Kupé til opbevaring af værdigenstande. Opbevaring er på eget ansvar. Til hver pengeboks følger en brugsvejledning. Brugsvejledningerne forefindes i hver kupe. TV-signal Der er fladskærms-tv med stueantenne i kupéerne. Stueantennen kan give uregelmæssigheder. Akut adgang til gæstebolig I forbindelse med hastende vedligeholdelse af gæsteboligerne forbeholder Godsbanen sig ret til at skaffe hurtig adgang for håndværkere til lejemålet. Godsbanens drift og administration kontakter i de tilfælde lejeren og aftaler tidspunktet for håndværkerens ankomst. Giv noget tilbage 7

8 Som lejer forventer vi, at du bidrager med din viden og kompetencer til fællesskabet: Det kan være et foredrag, en workshop, åbne prøver eller noget helt andet. Godsbanen er dog ikke forpligtiget til at benytte sig af dit bidrag, og altså at afholde workshoppen, at hænge maleriet op osv. PRAKTISK VEDR. LEJE AF PRODUKTIONSLOKALER TIL LÆNGEREVARENDE KULTURPRODUKTIONER: Med længerevarende kulturproduktioner forstås, at du har lejet mindst et lokale i minimum 7 dage og på fuld tid, dvs. min. kl Når du lejer lokaler til længerevarende kulturproduktioner, gælder følgende regler: Der påhviler lejeren selv at sørge for tømning af skraldespand, som bliver brugt i lokalet. Lejeren skal ligeledes selv sørge for afdækning af gulvene i produktionslokalerne, hvis disse bruges til kulturproduktion, som medfører øget risiko for malingpletter på gulvet. Ønsker lejeren, som har lejet lokale i længere tid til kulturproduktion, at bruge lokalet til andet formål, end kulturproduktion, skal lejeren kontakte Booking på tlf.: eller mail: for at sikre, at lejeren betaler den rigtige pris den pågældende dag. Lejeren skal oplyse Booking om datoer for, når lokalet bruges til andet formål - eksempelvis workshops (uanset om workshoppen er med eller uden entre), salg af egne eller andres værker. Ved længerevarende lejemål af Perron 1-3 og Spor 1-6 har lejer mulighed for rengøring en gang ugentligt uden beregning. Kontakt venligst den rengøringsansvarlige Randi Madsen på mobil eller på mail og bestil rengøringen. Vær venligst opmærksom på, det kun vil blive gjort rent, hvis du sætter stolene op og rydder op i al almindelighed, således at rengøringspersonalet frit kan komme omkring. PRAKTISK VEDR. FOYER (GULV): Foyerområdet er Godsbanens åbne centrum, udstillingsrum, møderum, hjerterum og meget andet. Det betyder i praksis, at Foyeren ikke må lukkes/spærres af for gennemgang. Gennemgangen mellem cafeen og Foyeren samt mellem cafeen, indgangene og andre rum (Produktionshallen, Rå Hal, scenerne) må ikke spærres af, hverken fysisk eller ved henvisning til andre indgange. Brandvejene, tegnet med rødt på gulvet, må heller ikke spærres. Af hensyn til gæsterne i caféen, forpligter lejer sig til at udvise hensyn m.h.t. støjniveau, således at caféens gæster ikke generes. Lejer skal kontakte Spiselauget med henblik på at informere restauratøren om arrangementet, der finder sted i Foyeren. Spiselauget kan kontaktes på Udlejning af faciliteter i Foyer- eller Caféområdet efter lukketid medfører, at der skal være en vagt til stede. Vagten har til ansvar at lukke området efter gældende sikkerhedsregler. Såfremt vagten stilles til rådighed 8

9 af Godsbanen, afregnes der for brug af mandskabstimer efter endt lejemål. Ønsker lejeren en hundevagt, kan dette aftales nærmere med Teknik på tlf.: eller mail: Tak for din opmærksomhed og på gensyn 9

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg.

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. HUSET TRØJBORG PRAKTISKE OPLYSNINGER 2017 Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. Om Huset Trøjborg Huset Trøjborg er et frivillighus, som til daglig fungerer

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

Aftale om udlejning til AVM i ishockey

Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727 2235 E-mail: booking@visitherning.dk

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

Ophold på Patienthotellet

Ophold på Patienthotellet Til patienter og pårørende Ophold på Patienthotellet Vælg farve Vælg billede Patienthotellet ved Odense Universitetshospital Fra Patient til hotelgæst Velkommen på Patienthotellet Patienthotellet ved Odense

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød.

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. VIGTIGT: Udfyld venligst med let læselig skrift. Lejekontrakten skal sendes med posten til Anders Winthereik, Præstøgade 3,

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det?

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det? 1 Møllelundgården 2017 Hvornår kan man leje og til hvad? Sognegården Møllelundgaard (salen) kan udlejes til følgende formål: Receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i og fra pastoratets tre

Læs mere

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A)

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Udlejning sker i moduler af hele og halve dage. Udlejning er kun muligt på almindelige arbejdsdage mandag fredag. Udlejning

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Regulativ for Fest på AU - Herning

Regulativ for Fest på AU - Herning Regulativ for Fest på AU - Herning I dette dokument findes de regler der er for Fest Udvalget, og procedure for afholdelse af fester. F e s t U d v a l g e t A U - H e r n i n g B i r k C e n t e r p a

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005

SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005 SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005 Lokale incl. El og varme Medlem Ikke medlem Sal (155 m 2 ) Kr..1.345,00 Kr..1.345,00 Kuvertpris Medlem Ikke medlem Kuvertpris 1 pr. kuvert

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Generelt Lokalerne er primært til brug for medlemmer af Lægeforeningen og udlejes derudover til lægerelateret kursusvirksomhed og møder. Læger, som er medlemmer af

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Praktiske oplysninger: Festsalen, Løkkekrogen 11C, 2625 Vallensbæk. Lokaleudlån: Center for Sundhed, Kultur og Fritid http://booking.vallensbaek.dk Besigtigelse af lokalet:

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder

Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder Overordnet set gælder folkeoplysningslovens regler om lokaleanvisning i forhold til foreninger m.fl., der ønsker at benytte Kulturcenter Mariehøjs

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Prisliste Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 Da bebyggelsen her sidst i halvtredserne begyndte, at skyde op oven på en gammel gartnerigrund, blev gartneriets stuehus stående tilbage. Der var ellers ved projekteringen

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Paris FERIEBOLIGER SDC. Adresse: SDC A/S, 17 Rue de la Felicite, 75017 Paris

Paris FERIEBOLIGER SDC. Adresse: SDC A/S, 17 Rue de la Felicite, 75017 Paris Paris Adresse: SDC A/S, 17 Rue de la Felicite, 75017 Paris Lejligheden ligger i baghuset på 1. sal. Du skal over gården. På porten ud til gaden er installeret en dørkode. For at komme ind skal du taste

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv MESSE HÅNDBOG En verden af Erotik, Sex & Samliv ARRANGØR PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERKORT Erotic World ApS Naverland 34 2600 Glostrup Michel Mortensen (+45) 77 33 41 51 E-mail: info@eroticworld.dk Web

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K. Husorden for kontorfællesskabet 38 K

VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K. Husorden for kontorfællesskabet 38 K VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K Husorden for kontorfællesskabet 38 K Vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003 med færdiggørelse af bestyrelsen den 10. november 2003:

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal

Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal Lejer: Adresse: Lejemåls nr.: Lejeperiodens start: Gælder fra udlevering af nøgle i ejendomskontorets åbningstid. Lejeperiode slut: Leje kr. plus depositum

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 AUGUST 2013 Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 Opbygning Onsdag den 28. august, kl. 08.00 22.00 Nedtagning Fredag den 30. august, kl. 16.00 22.00

Læs mere

Information om Skive Lejrskole Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive. 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk. www.ungdomsskolen-skive.

Information om Skive Lejrskole Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive. 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk. www.ungdomsskolen-skive. Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at leje Skive Lejrskole. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk

Læs mere

Leje af haller og sale. Prisliste

Leje af haller og sale. Prisliste Leje af haller og sale Prisliste 2 Leje af haller og sale, prisliste Stenlille Hallen Holberg Hallen Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner GL. PRÆSTEGÅRD Regler for udlejning til receptioner Generelt Gl. Præstegård ligger på Stationsvej 32 i Birkerød. Lokalerne kan rumme receptioner på maximalt 75 personer. Der er adgang til toiletter og

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde.

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde. Velkommen på Næsgården. Vi håber, at I må få et godt ophold i på lejren. Det er vort håb, at I vil hjælpe os med at bevare lejrområdet således, at det fortsat kan være attraktivt at komme her.derfor er

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere