Netværk af oplyst kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk af oplyst kommunikation"

Transkript

1 1

2 Netværk af oplyst kommunikation World Goodwill 2

3 Netværk af oplyst kommunikation Fra World Goodwill Man ved ikke med sikkerhed, hvordan og hvornår sproget opstod. Men det er en kendsgerning, at det har gennemgået en meget lang udvikling og er blevet mere og mere avanceret, nuanceret og efterhånden et brugbart og skabende kommunikationsmiddel. Mennesket har tanker og følelser, som det ønsker at udtrykke, og denne trang til at udtrykke sig er et af de mest grundlæggende aspekter for, hvad det vil sige at være menneske. For at kunne give udtryk for tanker og følelser, har man behov for et sprog. Det er nødvendigt, for sproget fungerer som en kommunikationsforbindelse mellem hjerne og hjerte hos mennesker. I begyndelsen var sproget begrænset til mundtlig kommunikation mellem familiemedlemmer og små og nære grupper i befolkningen. Skriftlig kommunikation det næste skridt i sprogets udvikling opstod da hieroglyfferne og den gamle kileskrift blev skabt, men dengang var den skriftlige kommunikation forbeholdt samfundets ledende og religiøse skikkelser. Dette begrænsede aspekt af skriftligt kommunikation var i store træk uforandret indtil for relativ kort tid siden, for selv ved den europæiske renæssances begyndelse, havde mange medlemmer af adelen kun begrænsede læsefærdigheder og endnu mindre skrivefærdigheder. Og for den øvrige befolkning var det at kunne skrive nærmest et helligt mirakel. 3

4 Massekommunikation Trykpressen, der blev opfundet i midten af det 15. århundrede af Johannes Gutenberg, var det første redskab til massekommunikation og dermed fik mennesket en energiindsprøjtning, der stadig gør sig gældende, og som forstærkes i nutiden, for selvom trykværktøj som f.eks. håndpressen blev benyttet i Østen før det 15. århundrede, kunne man ikke fremstille massetryk. Det var først i forbindelse med Gutenbergs arbejde, at trykprocessens enkelte dele blev samlet i én maskine, der kunne trykke mange kopier. Johannes Gutenberg Synteseenergien påvirker igen massekommunikationen på en langt mere magisk måde end for 500 år siden. For nutiden hvor syntesen spirer frem er det ikke kun det udstyr, der udgør et enkelt redskab, men snarere de mange kommunikationsredskaber, der udgør de nye medier det vil sige computerbaseret telekommunikation. Med en computer kan man få adgang til skriftlig information, audio- og videoproduktioner, konferencer, koncerter og telerobotter, der betjenes via det verdensomspændende internet, og mobiltelefoner er i dag små computere, der som en selvfølge giver adgang til internettet. Kort sagt, den menneskelige tænknings globale guldgrube er tilgængelig ved hjælp af et klik med en mus eller en tast på mobiltelefonen. 4

5 Symbolet på denne synteseskabende proces er den stærkt reducerede signaltid det vil sige den tid, det tager at sende informationer fra afsender til modtager. Menneskeheden har overskredet en væsentligt periode i tid og rum på dette område, for man er gået fra en accept af, at det kan tage dage, måneder endog år, for at få budskaber overført til modtageren, til en overførsel, der kræver få sekunder på samme måde som overførsel af lyd- og lysbølger. Fra alverdens arbejdspladser og destinationer kan man udveksle , kommunikere i internetgrupper, holde chatmøder og besøge hjemmesider. En begyndende følelse af isoleret enhed er ved at bryde frem som en identificerbar bevidsthedstilstand. Overføringsmønstre Ordet medie har sin oprindelse i et latinsk ord, der betyder midte. Mediets grundlæggende rolle er at fungere som en kommunikationskanal. Ligesom sproget fungerer som et overføringsmiddel mellem to eller flere mennesker, fungerer de fleste medier som formidlere af tanker og informationer for hele menneskeheden. Denne overføringsfunktion er navnlig markant, når det drejer sig om de nye medier. Men mønstret har ændret sig. Forud for det nye elektroniske medie var mønstret stort set pyramidalt. Informationerne passerede fra det videnskabelige område til de, der havde behov for information, og som regel var det samfundsborgere i høje stillinger. Nu minder mønstret mest af alt om cellerne i en bikube. Takket være internettet og dets multimediale grene har offentligheden en direkte, fælles adgang til informationer og viden. Ved denne proces lærer man at foretage en bedre evaluering af de nyheder og data, der dukker op, uanset om de stammer fra de traditionelle autoritative kilder eller fra andre grupper. Men kan den øgede information sidestilles med større forståelse? Nogle gange ja, nogle gange nej. Den, der modtager informationer, skal gennemgå dem omhyggeligt, vurdere dem og integrere dem på den rigtige måde og samle dem til en intelligent helhed. De, der viderebringer informationer, skal vurdere, hvad de synes, der er vigtigt at meddele andre og kommunikere det klart og præcist med brug af færrest mulige ord. 5

6 Brugere af internettet har ubegrænset adgang til praktisk talt al samlet tænkning og alle aktiviteter, for informationerne spænder over alverdens emner, og derfor er det muligt i løbet af en enkelt aften at få kendskab til alt, lige fra de gamle filosoffers værker til de seneste nyheder. Den overvældende mængde af kommunikation i verden er blevet omtalt som en debat ude af proportion. 1 Sproget og evnen til i den konkrete tænkning løbende at skabe tankeformer skal kontrolleres, sådan at men tal forurening undgås. Magt og indflydelse Et andet problem er den rolle og påvirkning, som praktiseres af en gruppe internationale organisationer, der ejer en stor procentdel af mediekanalerne. Der er voksende bekymring hos forskere, journalister og almindelige borgere på grund af denne tendens til, at de profitorienterede ejere kan påvirke de faktorer, der styrer nyhedsværdien ved at kommercialisere nyheder og informationer, og basere dem på markedsanalyser. William Randolph Hearst taler på manges vegne, når han siger, at han foretrækker en redaktør eller en eller anden derude, som analyserer, undersøger og afprøver tingene for mig. 2 Der opstår desuden et etisk spørgsmål, når mediesammenslutningerne påvirkes af forretningsinteresser hos deres moderselskaber forretningsinteresser, som deres læsere og seere ikke er opmærksomme på. Med alt dette i tankerne vil de nye medier ligesom radio og Tv før dem i stadig større udstrækning se det som en nødvendighed at lægge vægt på den samfundsmæssige betydning af god journalistik. Udviklingen af det samfundsmæssige ansvar er navnlig vigtig i lande som eksempelvis Sierra Leone, hvor journalistik er reduceret til kampen for overlevelse på grund af borgerkrig. Mohammed Jalloh fra Sierra Leone en embedsmand, der er tilknyttet UNICEF s mediesektion bemærkede engang, at de internationale medier indtager en væsentlig rolle i den vigtige belysning af kendsgerninger og sandhed i forbindelse med situationen og ved at indgyde Sierra Leones befolkning håb. 3 1 Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation. 2 Bemærkninger fremsat ved News in the Digital Age Forum One organiseret af The center for New Media, Columbia University, Graduate School of Journalism, New York. 3 Bemærkninger fremsat ved et møde i The Committee of Religious NGO s ved Church Center for the United Nations, New York. 6

7 Hvad ville Francis Bacon tænke? I 1600-tallet omtalte Francis Bacon tre opfindelser, der forandrede verden: Kompasset, krudtet og trykpressen. Man kan spekulere på, hvad han mon ville tænke om styrkelsen af de tre opfindelser, når de ses i lyset af nutidens computer? Ville han betragte de nye elektroniske medier som et netværk af lys, som trods alt kaster en skygge? 7 Ville han juble over computeren, fordi den styrker den almindelige borgeres stemme og giver udvidet adgang til viden, mens han samtidig ville ærgre sig over styrkelsen af magten og præcisionen hos krudtets arvtagere: Computerbetjent våbenbrug? Ville han betragte mediekundskab som en naturlig del af uddannelsen ved at fremme muligheden for, at de nye elektroniske medier bliver et redskab, der er tilgængeligt for alle og udnyttes med stadig større skelneevne? Ville han håbe, at på samme måde som kompasset hjalp forfædrene til udvidet bevidsthed om deres fysiske tilværelse, ville computeren skabe en større indbyrdes forståelse i kraft af udvekslingen af tanker via det verdensomspændende internet? Ville han beklage mediernes ensartethed og den deraf følgende reduktion af mangfoldigheden ikke kun med hensyn til tanker og ideer, men især i relation til de mere sårbare verdenskulturer? Det er indlysende, at hensigten med medierne er at fungere som en formidler mellem afsender og modtager. Det er mindre klart, hvor godt denne hensigt opfyldes. Faktisk rækker kvaliteten af den tænkning, der kommunikeres via medierne, fra det stærkt inspirerende til det, der virker særdeles propaganderende og til det, der har en direkte skadelig effekt. Ét er klart: Jo stærkere lyset er, jo mørkere bliver skyggen, og de nye medier repræsenterer i høj grad både lys og skygge. Wisdom Networks er et eksempel på et oplyst samspil mellem elektroniske medier ved skabelsen af radio, kabel-tv og internetprogrammer, der lægger vægt på åndsvidenskab og universelle sandheder. Målet er at tjene menneskeheden med noget, der er godt for sjælen, ifølge grundlæggeren og formanden, William Bill Turner. Jævnbyrdig adgang I sin bog, Weaving the Web, omtaler Tim Berners-Lee opfinderen af internettet sin vision om nettet som et universelt, fælles informationsmedie, der frit udnytter den eksisterende teknologi i modsætning til styring fra et eller flere

8 magtfulde organisationer. Navnlig for de ubemidlede, der ofte mangler penge til at købe computere og betale for teletjenester, er det særligt vigtigt, at de også får adgang til informationer via internettet. Mr. Kwese Botchwey, leder af Africa Research and Programs, Center for International Development, Harvard University, omtalte engang ved en konference, at internettet tilbyder Afrika en chance for at skaffe næsten gratis viden, men det store problem er at omkostningerne i forbindelse med internetservice er langt højere end for andre regioner. 4 Ulemperne overstiger mulighederne for de nye elektroniske medier, for til trods for informationer, tanker og ideer, der er til rådighed for langt flere mennesker end tidligere, har mange stadig ikke mulighed for at rejse ad informationens superlandevej. Men det samme medie, som forbigår dem den ene vej, sender søgelyset på deres dilemma en anden vej, for man har erkendt problemet med kommunikationsteknologiens marginalisering, og forhåbentlig vil det hurtigst muligt blive afhjulpet. Og det kan meget vel blive realiseret af de marginaliserede, som i denne tid netop på grund af massekommunikationernes gennemslagskraft generelt er bevidste om det, de mangler kendskab til. Adgangen til de nye elektroniske medier kan begrænses af politiske hensyn snarere end af økonomiske årsager. Mange regeringer navnlig de, der ikke har tradition for demokrati betragter nogle gange internettet som en trussel. Borgerne kan potentielt benytte internettet på en måde, der strider mod landets traditioner og regeringens ønsker. Det er ikke en nyhed, at kommunikationsredskaber kan benyttes til at nedbryde krystalliserede skikke. Trykpressen omtales ofte som en uundværlig faktor i Martin Luthers religiøse reformforsøg. Tempoet, tilgængeligheden, den større rækkevidde og nytten af de tanker, der blev gjort mulige af trykpressens efterfølgere, udgør de nye kommunikationsfaktorer. Selv i de mere åbne, demokratiske samfund skabte direkte digital repræsentation i modsætning til repræsentation ved udvalgte embedsmænd, flere udfordringer, end man havde forestillet sig. 4 Citat fra The United Nations Department of Public Information and Non-Governmental Organizations Conference, Meeting the Challenges of a Globalized World, New York. 8

9 Rigtige menneskelige relationer Internettets overførsel af informationer findes inden for journalistikkens område ligesom inden for politikkens. Menneskeheden bliver bedre og bedre til at samle nyheder og informationer på internettet og via kabel-tv, der tilbyder mange kanaler fra mange af de samme kilder, som journalister benytter en proces der kaldes disintermediation. Man kan påstå, at den direkte adgang til information blot vil skabe mere velinformerede mennesker, men andre for eksempel Peter Arnett, der har været ansat hos CNN Cable TV Network, og som senere blev udlandskorrespondent for det internationale internet-tv-netværk, ForeignTV. com påpeger den øgede værdi, der ligger i erfaring, uddannelse og indsigt fra en rutineret formidler som f.eks. en journalist. 5 Når det kommer til stykket, er det mediernes primære opgave at bruge energien ved mediering til at fremme rigtige menneskelige relationer. De skal kaste lys på de mørke områder. De skal vise billeder af det gode, det sande og det smukke, så alle kan se, høre og forholde sig til de positive sider af livet, og på denne måde kan medierne medvirke til at skabe rigtige menneskelige relationer. Sproget har altid haft til formål at udtrykke livets materielle og åndelige aspekter. Tilsyneladende er der nu mulighed for at udtrykke en storstilet syntese af begge aspekter for at hjælpe menneskeheden med at forestille sig en stoflig verden gennemtrængt af åndelighed og en åndelig verden, der bringes i nærmere kontakt med den stoflige. Der er ingen tvivl om, at der kun skabes positive resultater, hvis livets åndelige sider gennemtrænger og højner de stoflige, og når livets materialistiske side klart analyseres og gøres forståelig for de, der har behov for det. De nye elektroniske medier gør det muligt i langt større omfang end tidligere at udvikle en global udveksling af ideer og med denne krydsbefrugtning vil kimen til en mere oplyst menneskehed kunne stimuleres og føres frem mod større fuldkommenhed. 5 Fra Meeting the Challenges of a Globalized World, note 6. 9

10 10

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen Velfærdsteknologi nye hjælpemidler i ældreplejen 2 ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal desuden

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Waltzing in the Wiki-wonderland

Waltzing in the Wiki-wonderland Waltzing in the Wiki-wonderland Den frie, elektroniske encyklopædi Wikipedia bliver skrevet og redigeret af brugerne selv. Et verdensomspændende rodnet af frivillige kloge hoveder, der sikrer solid, neutral

Læs mere

Digital trivsel. i arbejdet med udsatte børn og unge. Kristian Lund Louise Ørum-Petersen

Digital trivsel. i arbejdet med udsatte børn og unge. Kristian Lund Louise Ørum-Petersen Kristian Lund Louise Ørum-Petersen Digital trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge Dette er et uddrag af Digital Trivsel og indholder kun til og med kapitel 1. Den samlede bog kan bestilles på digitaltrivsel.dk

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Politisk kommunikation vs Sociale medier

Politisk kommunikation vs Sociale medier Politisk kommunikation vs Sociale medier 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning og Problemfelt... 4 Problemfelt... 5 Facebook som et teknologisk system... 6 Problemformulering... 8 Problemstillinger...

Læs mere

Selvfremstilling på Facebook

Selvfremstilling på Facebook Selvfremstilling på Facebook - En empirisk analyse af udvalgte kommunikationsbureauer i Danmark og Nordtyskland Ann-Sofie Gjørtz Andersen Janni Korsbæk Vejleder: Anne Grethe Pedersen Aalborg Universitet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere