Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Powermax Pro Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere Introduktion...4 Oversigt...4 Systemfunktioner Terminologi...6 Kontrolknapper...6 Multifunktionssender...7 Talemeddelelser...7 Screen Saver Sikring af det beskyttede sted...8 Sikkerhedsknapper...8 Forberedelse af tilkobling...8 Fuld Tilkobling...8 Nat Tilkobling...8 Skift fra Nat Tilkobling til Fuld Tilkobling...8 Skift fra Nat Tilkobling til Fuld Tilkobling...8 Straks Tilkobling...9 Tvungen tilkobling...9 Tilkobling m/frakoblingsrapport...9 Panikalarm...10 Brandalarm...10 Nødalarm...10 Frakobling og stop af alarmer...10 Sirenefunktion Tale- og lydkontrol...12 Tale- & lydkontrolknapper...12 Indstilling af talelydstyrke...12 TALE TIL/FRA...12 Optagelse af meddelelse...12 Afspillelse af meddelelse...13 Dørklokke TIL/FRA Styring af elektrisk udstyr...14 Funktioner og trykknapper...14 Manuel tænding...14 Manuel slukning...14 Lys SVAGT/STÆRK...14 Automatisk TÆND/SLUK-kontrol Aflæsning af alarmhukommelse og problemdata...16 Tjek af alarm-/sabotagehukommelse...16 Tjek af probleminformation...16 Visning af Hukommelse og Problemoplysninger samtidigt Løsning af problemsituationer Særlige funktioner Kontrol med personer alene hjemme Nødhjælpsopkald Fjernbetjening via telefon Rapportering til privat telefon Fjernbetjening med SMS Rapportering med SMS Rapporterning af meddelelser til personsøger (Pager) Udførelse af gangtest Brugerindstillinger Hvilke indstillinger har du brug for? Isolering af zoner Liste over isolerede zoner Genkald af seneste Isoleringsplan Programmering af fire telefonnumre Indstilling af brugerkoder Indlæsning af håndsendere Sletning af håndsender Indlæsning af Prox Brikker Opsætning af talefunktioner Automatisk Tilkobling Squawk menu Indstilling af tid og tidsformat Indstilling af dato og datoformat Opsætning af PWRLNK (PowerLink) Tidsskema funktion Brugertilladelse Læsning af hændelseslog Beskrivelse af hændelseslog Læsningsprocedure Vedligeholdelse Udskiftning af reservebatteri Udskiftning af batterier i trådløst udstyr Peridodiske test Rengøring af kontrolpanel Funktionsgrænser TILLÆG A. ORDLISTE Tillæg B. PLANLÆGNING AF FLUGT FRA BRAND I HJEMMET FCC ERKLÆRING D

2 Hurtigguide til primære alarmfunktioner HURTIG-OVERSIGT OVER PRIMÆRE ALARMFUNKTIONER Fuld Tilkobling... + [Kode]* Straks Fuld Tilkobling... + [Kode]* + Nat Tilkobling (Hjemme)... + [Kode]* Straks Nat Tilkobling (Hjemme)... + [Kode]* + Tilkobling (ønsk frakoblingsrapport)... + [Kode]* + Tvungen Fuld Tilkobling (system ikke klar) + [Kode]* + (for at stoppe varselsummetone) Tvungen Nat Tilkobling (system ikke klar) + [Kode]* + (for at stoppe varselummetone) Frakobling og stop af alarmer... + [Kode] * Den fabriksindstillede Masterbrugerkode er Koden er ikke nødvendig, hvis hurtig tilkobling er blevet tilladt af installatøren. Ændr straks den fabriksindstillede kode til en hemmelig kode (se afsnit 7.7) Kontaktlisteformular Kære kunde, Tak fordi du har valgt PowerMax Pro, et særdeles avanceret, trådløst alarmsystem fra Visonic Ltd. Anfør nedenfor installatørens telefonnummer i tilfælde af, at du får brug for hjælp. Firmanavn: Telefonnummer: Kontaktperson: Tjek også, at du har navn og telefonnummmer til Kontrolcentralen, dit system melder til. Hvis du på et eller andet tidspunkt ringer til Kontrolcentralen for at stille et spørgsmål, skal du oplyse dit "KONTONUMMER", der identificerer dit alarmsystem. Få nummeret fra din installatør og skriv det ned. Navn på Kontrolcentral: Telefonnummer: Mit kontonummer: Hvis installatøren indstillede dit system til at kontakte private telefonnumre, skal du skrive disse fire telefonnumre ned: Telefon 1: Telefon 2: Telefon 3: Telefon 4: Lysende indikatorsignaler Indikator Funktion Betydning (rød) (orange) (grøn) (grøn) Lyser konstant Blinker Ikke noget lys Lyser konstant Ikke noget lys Lyser konstant Ikke noget lys Lyser konstant Ikke noget lys Systemet er tilkoblet (Fuld Tilkobling) Systemet er tilkoblet (Nat Tilkobling) Systemet frakoblet Der er fundet problem(er) Ingen problemer - alt i orden. Dørklokkefunktionen er aktiv Dørklokken lyder, hvis en dørklokke-zone forstyrres. Dørklokkefunktionen er ikke aktiv Dørklokken lyder ikke, selvom en dørklokke-zone forstyrres. Der er strøm på alarmcentralen Systemet kører på reservebatterier 2 D

3 Sirenesignaler Alarm Type Grafisk illustration af signal Beskrivelse af signal Indbrud / 24 timer/ Overf. Lyder konstant Brand... LYDER - LYDER - LYDER - pause - LYDER - LYDER - LYDER - pause... Test* (både udvendige og indvendige LYDER (én gang) i to sekunder sirener) * Kun supp. Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere Stop af alarmen: Når alarmen lyder, skal du trykke på FRAKOBLING ( ) på håndsenderen eller trykke på på tastaturet og herefter indtaste din adgangskode (standardindstilling ). Stop af problembip: Når der opstår problemer i systemet, lyser PROBLEM-indikatoren på alarmcentralen, og der høres tre bip en gang i minuttet. Hvis du ikke straks vil tage dig af problemet, og bippene irriterer dig, skal du trykke på FRAKOBLING ( ) på håndsenderen eller trykke på på tastaturet og herefter indtaste din adgangskode (standardindstilling ). Dette vil stoppe summeren i fire timer, hvorefter bippene begynder igen. Bemærk dog, at der ikke lyder nogen problembip om natten. Perimeter- og indvendige zoner versus 24 timers zoner: De fleste af systemets detektorer er forbundet med perimeter- og de indvendige zoner. Disse zoner udløser alarmer, når systemet er i tilkoblet tilstand, men ikke i frakoblet tilstand. Andre detektorer er forbundet med 24 timers zoner, som udløser alarmer uanset tilkobling/frakobling. Tilkobling, når perimeterzoner ikke er sikrede (døre og/eller vinduer er åbne): Displayet viser IKKE KLAR, hvis en beskyttet dør eller et beskyttet vindue er åbent. Du kan tjekke, hvilken zone, der ikke er klar, ved at trykke på. Problemet kan elimineres ved at lukke døren/vinduet eller ved at foretage "Tvungen tilkobling" (zonedeaktivering), hvis denne funktion blev aktiveret af systeminstallatøren. Hvis du bevidst vælger at omgå (isolere) zonen, lade dør eller vindue stå åbent og tilkoble systemet, vil en talemeddelelse gøre dig opmærksom på, at Tvungen tilkobling er på vej. Zoner, der er Isolerede, beskyttes ikke under én tilkoblingsperiode. Automatisk Isolering af forstyrrede zoner: Alarmcentralen kan programmeres af Installatøren til automatisk at Isolere zoner efter 1, 2 eller 3 alarm hændelser i Fuld Tilkobling. Default opsætning er 2. Adgang til 24-timers zoner: Hvis du ønsker adgang til en detektor, defineret som en 24-timers zone, uden at udløse alarm, skal du: trykke på. Displayet viser NORMAL MENU. trykke på igen. Displayet viser BRUGER MENU. trykke på. Displayet viser INDTAST KODE. Indtast din hemmelige, firecifrede <Brugerkode>. Summeren spiller en munter tone (- - - ). Du har nu fire minutter, i hvilke du har adgang til 24- timers detektoren. Når de fire minutter er gået, vender systemet automatisk tilbage til normaltilstand. Annullering af falske alarmer: Ved alarm aktiveres den interne summer først for en begrænset periode (indstillet af installatøren). Herefter begynder den eksterne sirene, og hændelsen rapporteres til Kontrolcentralen. Hvis du ved en fejltagelse aktiverer alarmen, kan du frakoble systemet, inden den eksterne sirene begynder. Alarmen rapporteres ikke. Hvis du ved en fejltagelse aktiverer alarmen, og den eksterne sirene starter, kan du stadig nå at frakoble systemet inden for en tid, som installatøren kan fastsætte (1 til 15 minutter). Hvis du når at frakoble i tide, sendes en ANNULLER ALARM-meddelelse automatisk til overvågningscentret. Du når ikke ud, inden udgangsforsinkelsen udløber: Hvis du befinder dig i et beskyttet område, efter at udgangsforsinkelsen er udløbet, (forsinkelsesbippene stopper), registrerer systemet dette som om, du lige er kommet ind. Indgangsforsinkelsens nedtælling begynder, og indgangsbippene høres. For at undgå en alarm, skal du frakoble systemet, inden indgangsforsinkelsen udløber. Indbrud, mens du var væk: Hvis du hører alarmsirener, men du er på vej ind på området igen, og lys, som skulle have været slukket, er tændt - kan der stadig være en indbryder til stede, eller andet kan være sket. Konfronter ikke indbryderen, men forbliv udenfor og tilkald vagtselskab eller politi. D

4 INTRODUKTION 1. Introduktion Oversigt PowerMax Pro er et trådløst alarmsystem, som beskytter mod indbrud, brand og sabotage. Derudover kan det bruges til at styre lys og elektrisk udstyr i huset og/eller overvåge handicappede eller ældre personer, der er ladt alene tilbage i huset. Statusinformation gives visuelt og verbalt, og i de fleste tilfælde fortæller en stemme, hvad du skal foretage dig. PowerMax Pro styres af et kontrolpanel (fig 1), der samler data fra forskellige Detektorer, anbragt indenfor og langs med omkredsen af det beskyttede sted (fig 2). I frakoblet tilstand giver systemet dig visuel og verbal statusinformation, og aktiverer en alarm, hvis det registrerer røg eller forstyrrelser inden for en 24- timers zone (dvs en zone, som er aktiv 24 timer i døgnet). I tilkoblet tilstand aktiverer systemet en alarm, når det registrerer en forstyrrelse i en af de tilkoblede zoner. For at styre systemet behøver du en firecifret sikkerhedskode (koden 0000 er ulovlig), og du kan autorisere syv andre personer til at bruge systemet ved at give dem hver deres egen sikkerhedskode. Derudover kan du få op til otte multifunktions håndsendere og Prox Brikker (hvis Prox læser er monteret), som gør det muligt for dig og andre let at styre andre væsentlige funktioner. Med Prox Brikker kan autoriserede personer bevæge sig ind på lukkede områder. Ved at vise gyldig Prox Brik, mens systemet er tilkoblet, frakobles systemet. Ved at vise gyldig Prox Brik, mens systemet er frakoblet, tilkobles systemet til Fuld Tilkoblet- (eller evt. Nat Tilkoblet) tilstand. Systemet registrerer en lang række hændelser alarmer, forsøg på at sabotere detektorerne samt forskellige slags problemer. Hændelser rapporteres automatisk via det offentlige telefonnet eller via GSM netværket til en Kontrolcentral (i digital form) og til private telefoner (i almindeligt sprog og/eller som SMS-meddelelser). Personen, der modtager en sådan besked, forventes at tjekke hændelsen og handle i overensstemmelse hermed. DISPLAY BETJENINGS- MIKROFON TASTER TASTATUR DÆKSEL (LUKKET) Fig 1 - Alarmcentral med lukket dæksel Vigtigt! Alt, du behøver vide for at sikre din ejendom, finder du i denne manuals kapitel 2. Hvis du ikke forstår nogle af ordene/vendingerne, skal du slå op i Tillæg 3 bagest i manualen. Overholdelse af Standarder Overholder følgende EU Standarder: EMC Emission: EN , EN RFI: EN EMC Immunitet: EN , EN EMC Immunitet overfor RF: EN Telefoni: TBR Sikkerhed: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Sikring: CLC/TS I følge europæisk standard EN50131 er PowerMax Pro graderet til sikringsklasse 2 - "lav til medium risiko" og miljøklassificeringen er: II - "indendørs generelt". Strømforsyningstype er A. PowerMax Pro er kompatibel med RTTE krav - direktiv 1999/5/EC fra EU-parlamentet og Råd af 9. marts D

5 INTRODUKTION 15 ELEKTRISKE ENHEDER (STYRET VIA DEN EKSISTERENDE ELEKTRISKE INSTALLATION I HUSET) TIL/FRA PÅ BAGGRUND AF FORSKELLIGE BETINGELSER, PROGRAMMERET AF MONTØREN. Gardiner Køle/Varme GSM enhed ENHED Radio TV GSM TELEFON- CENTRAL TLF. TRÅDLØSE DETEKTORER (OP TIL 28 ENHEDER) INSTALLEREDE I DET BESKYTTEDE OMRÅDE NØDKALDS- SENDER MAGNETKONTAKT (DETEKTOR TIL DØR OG VINDUE) UNIVERSAL SENDER RØG DETEKTOR BEVÆGELSES DETEKTOR X-10 #1 X-10 #2 X-10 #3 X-10 #4 X-10 #5 X-10 #6 X-10 #15 EKSISTERENDE ELEKTRISKE INSTALLATION LOKAL COMPUTER (OPTION) ELNET GRÆNSEFLADE- MODUL POWERLINK TLF. LINE ANBRING EKSTERN SIRENE INVENDIG SIRENE ELLER IMPULS ROUTER PERSONSØGER FIRMAETS COMPUTERS TELEUDBYDER INTERNET 4 PRIVATE TELEFONER KONTROL- CENTRAL BRUGER- COMPUTER PERSONSØGER VAND DETEKTOR GAS DETECTOR OP TIL 8 PROX BRIKKER KONTROL AF ENHEDER I OVERENSSTEMMELSE MED MONTØRENS PROGRAMMERING OP TIL TO LEDNINGSFORBUNDNE DETEKTORER Systemfunktioner HÅNDSENDER TOVEJS HÅNDSENDER EN KOMBINATION AF OP TIL OTTE PowerMax Pro har en lang række unikke funktioner: 30 zoner: Hver beskyttet zone er identificeret med nummer og navn (bed din installatør give zonerne navne). Flere tilkoblingsmetoder: fuld tilkobling, nat tilkobling, straks fuld tilkobling (eliminerer indgangstid), straks nat tilkobling og tilkobling m/frakoblingsrapport. Flydende krystaldisplay (LCD): Statusinformation i ligetil sprog og forespørgsler ses på displayet med tydelige bogstaver. Realtidsur: Den aktuelle tid ses på displayet. Forskellige rapporteringsdestinationer: Hændelser rapporteres automatisk til Kontrolcentral, private telefoner samt til personsøger. OP TIL OTTE TRÅDLØSE FJERNBET JENINGSENHDER Fig 2 - Typisk systemkonfiguration OP TIL TO TOVEJS NUMERISKE TASTATURER KONTROLCENTRAL Selektiv rapportering: Din installatør kan bestemme, hvilke typer hændelser, der skal rapporteres til hvilken destination. Frakoblingsrapport: Hvis systemet tilkobles med ønske om frakoblingsrapport, afgiver systemet automatisk en rapport til privattelefon ved frakobling foretaget af brugerne 5-8. Talte meddelelser og instruktioner: Statusafhængige, forud optagede verbale meddelelser høres over den indbyggede højtaler (hvis talemeddelelser er aktiveret se kapitel 7). Beskedudveksling: Inden du forlader området, kan du optage en kort, verbal meddelelse til andre brugere af systemet, som måtte komme senere. Når du kommer tilbage, kan du lytte til talemeddelelser fra andre til dig. Tast- og trådløs styring: Fuld kontrol fra tastatur og hovedfunktioner kan foretages fra håndsendere. D

6 INTRODUKTION Adgang/betjening via telefon: Du kan få adgang til PowerMax Pro via telefonen og derved til- og frakoble systemet, samt modtage status informationer fra systemet. Taltaster tjener som funktionstaster: I frakoblet tilstand bruges nummerknapper til at styre forskellige systemfunktioner. En ikon på hver knap fortæller, hvilken funktion, knappen udfører. Elektrisk udstyrskontrol: Lys og elektrisk udstyr kan styres, hvis X-10 moduler (ekstraudstyr) benyttes. Bygningens elektriske kabler leder styresignalerne. Din installatør foretager installationen i henhold til dine ønsker. PGM fjernbetjening: Garageport, gårdlys og andet udstyr kan slås til og fra via en særlig PGM (programmerbar) udgang. Din installatør foretager installationen i henhold til dine ønsker. Datahentning: Du kan hente statusinformation, probleminformation og se lagrede alarmhændelser - visuelt og verbalt. Opsyn med ældre, fysisk handicappede og svage personer: Systemet kan programmeres til at overvåge aktiviteter inden for det beskyttede område og udsende en alarm, hvis en overvåget person er stille for længe. Nødopkald: Miniature-trykknapper udleveret til bestemte personer kan bruges til opkald om hjælp. Frakobling under tvang: Hvis en bruger tvinges til at frakoble systemet, kan han bruge en særlig kode, der umiddelbart synes at frakoble systemet, men som alligevel sender et tavst signal til Kontrolcentralen (se kapitel 2). Systemovervågning: Alle trådløse detektorer inden for det beskyttede område sender periodiske overvågningsmeddelelser. Hvis sådan en meddelelse udebliver, viser PowerMax Pro s display en inaktivitets -problemmeddelelse. Hvis du ønsker det, kan din installatør deaktivere denne funktion. Batterikontrol: Du behøver ikke bekymre dig om "døde" batterier. PowerMax Pro viser en " Svagt batteri"-meddelelse, hver gang et batteri i en trådløs enhed er ved at løbe ud. 1.3 Terminologi Du vil forstå systemet bedre, hvis du tager dig tid til at læse definitionerne i TILLÆG A bagest i manualen. Hvis dette ikke er dit første alarmsystem, kan du fortsætte med læse her. Kontrolknapper Når tastaturdækslet er på plads som vist i fig 1, ses kun to trykknapper knapperne på det øverste panel: Knap Formål Gå fra punkt til punkt indenfor en given menu. Se statusmeddelelser en for en og vælg også en vist funktion. Med åbent tastatur (se fig 3) ses de særlige funktionsknapper. Disse knappers funktion forklares i de pågældende afsnit i manualen. TRYKKNAPPER OG INDIKATORER DISPLAY NÆSTE NØDKALD (Tryk i 2 sek.) Volume/Lys op Optag besked POWER Volume/Lys ned Afspil besked Afbryd højttaler Klokke TIL/FRA Hændelseslog Annuller indgangsforsinkelse Fig 3 Trykknapper og indikatorer TIL KLOKKE PROBLEM Tryk begge for Panik alarm VIS / OK BRAND (Tryk i 2 sek.) Til Tænd lys Til hjemme Sluk lys Fra Lysstyring Tilbage TEST Bemærkning vedrørende Afbryd Højttaler-knappen Afbryd Højttaler knappen er kun aktiv, når "Indstil tale"-funktionen er aktiveret ("aktiver meddelelser" - se brugerindstilling-rutediagram, fig. 8). 6 D

7 INTRODUKTION Multifunktionssender Systemet reagerer på signaler sendt enten fra en fireknaps- (MCT- 234) eller en seksknaps-, tovejs (MCT- 237) håndsender, som du eller andre brugere kan have på sig (se fig 4). Din installatør kan programmere AUX (Ekstra-)knapperne til at udføre ønskede funktioner. Fuld Tilkobling Nat- Tilkobling Ekstra Fuld Tilkobling Frakobling Nat- Tilkobling Ekstra 1 Display Fra-kobling Statusopdeling (Ekstra) Ekstra 2 Fig 4. MCT-234 og MCT-237 håndsendere Tryk på Fuld Tilkobling og Nat Tilkobling samtidigt i to sekunder, udløser OVERFALDS-alarm. To tryk på Fuld Tilkobling inden for to sekunder udløser Frakoblingsrapport. A. Kontrol af port og andet elektrisk udstyr: Tryk på AUX (Ekstra)-knappen åbner/lukker en elektrisk opereret port eller en anden elektrisk enhed. B. Tilkobling af systemet i STRAKS-tilstand (uden indgangsforsinkelse): Tryk på AUXknappen umiddelbart efter tilkobling under udgangsforsinkelse tilkobler systemet uden indgangsforsinkelse. Dvs at indtrængen på de beskyttede områder via en hvilken som helst zone udløser en øjeblikkelig alarm. Du og andre med håndsendere vil ikke have noget problem, idet I kan frakoble systemet inden indtrængen ved at trykke på senderens FRAKOBLING ( )- knap inden indtrængningen. C. Statusinformation: Ved tryk på AUX på Håndsenderen, oplyser talemodulet systemets status over højtaleren. Frakobling med håndsender med svagt batteri Hvis du prøver at frakoble systemet med en håndsender med svagt batteri, høres et varselsbip i 15 sekunder (hvis denne funktion er aktiveret af installatøren). I den periode skal du igen trykke på håndsenderens eller alarmcentralens frakoblingsknap (til alarmcentralen kræves en brugerkode) for at frakoble systemet. Hvis du foretager denne handling i løbet af de 15 sekunder, lagres "Svagt batteri"- meddelelsen i hændelsesloggen. Hvis frakoblings-knappen ikke trykkes igen i løbet af de 15 sekunder, skal du gøre en af følgende to ting: A. Tryk to gange på Fuld Tilkobling for at tilkoble systemet - ellers tilkobles det ikke og en bekræftelse (fra brugeren, der kender til det svage batteri) lagres ikke i hændelsesloggen. B. Tryk på Fuld Tilkobling og herefter på frakoblingsknappen for at bekræfte ellers lagres bekræftelsen ikke i hændelsesloggen. Talemeddelelser Systemets talemeddelelser svarer på dine kommandoer ved at oplyse, hvad systemet gør og ved at bede dig udføre bestemte ting. De oplyser også om alarmer, problemer og identificerer hver hændelseskilde. Screen Saver Screen Saver-funktionen (hvis aktiveret af installatøren) gør, at hvis der ikke er trykket på en knap i op til 30 sekunder, så viser displayet navnet PowerMax og statusindikeringerne lyser ikke (for at forhindre en indbryder i at kende systemets status). Den normale display vender tilbage efter tryk på efterfulgt af en indtastning af brugerkoden (Regenerer med kode) eller ved tryk på en hvilken som helst knap (Regenerer med knap) - alt efter installatørens valg. Hvis Regenerer med knap valgtes, får det første tryk på en hvilken som helst knap (undtagen Brand og Nødsituation) den normale display til at vende tilbage og det andet tryk udløser knapfunktionen. Med hensyn til Brand- og Nødsituation-knapperne, så udløser det første tryk både den normale display og Brand-/Nødsituation-funktionen. D

8 SIKRING AF DET BESKYTTEDE STED 2. Sikring af det beskyttede sted Sikkerhedsknapper Knap Funktion Tilkobling, når ingen er hjemme Tilkobling, når nogen er hjemme Annullering af udgangsforsinkelse ved tilkobling (STRAKS-FULD TILKOBLING eller STRAKS-NAT TILKOBLING) Frakobling af systemet og stop af alarmerne Systemtest (se kapitel 6 Udførelse af gåtest). Forberedelse af tilkobling Inden tilkobling skal du tjekke, at KLAR ses: KLAR TT:MM Hvis KLAR ses, er alle zoner sikrede, og systemet kan tilkobles på en hvilken som helst måde. Hvis mindst én zone er åben (forstyrret), viser displayet: IKKE KLAR TT:MM Hvis IKKE KLAR ses på grund af en forstyrret zone, skal du trykke på for at se numrene og navnene på alle zoner et efter et. Lad os forestille os, at zone 2 (bagdøren) og zone 13 (køkkenet) er åbne. For at tjekke, skal du gøre som følger: TRYK RESULT. DISPLAY IKKE KLAR TT:MM Det anbefales stærkt, at lukke den eller de åbne zoner og på den måde genoprette systemet til klar til tilkobling. Hvis du ikke ved, hvodan man gør, skal du kontakte din installatør. VIGTIGT! Alle nedenstående tilkoblingsprocedurer er baseret på den forudsætning, at installatøren har aktiveret hurtig tilkobling. Hvis hurtig tilkobling er deaktiveret, beder PowerMax Pro dig før tilkobling indtaste din sikkerhedskode. Fuld Tilkobling Hvis systemet er PARAT, skal du fortsætte således: TRYK Displayet viser Forlad området TILKOBLING FORLAD OMRÅDET (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET Tilkoblings-indikatoren lyser konstant i tilkoblet tilstand. Nat Tilkobling Hvis alle perimeter-zoner er KLAR, og hurtig tilkobling er tilladt, skal du fortsætte således: TRYK Displayet viser Gå til indvendige område NAT TILKOBLING (Udgangsforsinkelse) NAT TILKBL TT:MM Tilkoblingsindiktoren blinker i tilkoblet tilstand. Ingen (se nedenfor) BAGDØR Z2 ÅBEN KØKKEN Z13 ÅBEN (efter 10 sekunder) IKKE KLAR TT:MM Bemærkning: For at afbryde når som helst, tryk på. Skift fra Nat Tilkobling til Fuld Tilkobling Frakobl ikke systemet - tryk blot på. Svaret er det samme som i ovenstående Fuld Tilkobling. Forlad området inden udgangsforsinkelsen udløber. Skift fra Tilkobling Nat Tilkobling til Fuld Frakobl ikke systemet Tryk blot på. Da denne operation sænker sikkerhedsniveauet, beder PowerMax Pro dig nu indtaste din brugerkode for således at tjekke, at du er en autoriseret bruger. 8 D

9 SIKRING AF DET BESKYTTEDE STED TRYK [Indtast kode] Gå til indvendige område Displayet viser INDTAST KODE NAT TILKOBLING _ (Udgangsforsinkelse) NAT TILKBL TT:MM Tilkoblingsindikator blinker i tilkoblet tilstand. Hvis der opstår en alarm, mens systemet var Fuldt Tilkoblet, svarer displayet anderledes: TRYK [Indt. kode] Gå til indvendige område Displayet viser INDTAST KODE NATTILK. HUKOM. _ (Udgangsforsinkelse) NAT TILKBL TT:MM NATTILK. HUKOM Tilkoblingsindikator blinker i tilkoblet tilstand. Straks Tilkobling Du kan foretage såvel Fuld Tilkobling som Nat Tilkobling uden indgangsforsinkelse enhver detektering i en af zonerne vil straks udløse en alarm. Hvis du ønsker at foretage Straks Fuld Tilkobling, fortsæt da således: Forlad området TILKOBLING TILK. U/FORSINK. FORLAD OMRÅDET (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET Tilkoblingsindikator lyser i tilkoblet tilstand. Hvis du ønsker at foretage Straks Nat Tilkobling, fortsæt da således: Tilkoblingsindikator blinker i tilkoblet tilstand. Tvungen tilkobling Med tvungen tilkobling kan du tilkoble systemet, selvom en eller flere zoner er forstyrrede og en IKKE KLAR-meddelelse ses. Automatisk, tvungen tilkobling fungerer kun, hvis installatøren muliggjorde dennne funktion, da han programmerede systemet. Forstyrrede zoner vil blive isoleret og således ikke reagere på detekteringer. Det beskyttede område er ikke maksimalt beskyttet. Bemærk: Når tvungen tilkobling foretages, lyder summeren ved at udsende en vedvarende lyd under udgangsforsinkelsen indtil forsinkelsens sidste ti sekunder. Du kan fjerne dette signal ved at trykke på tilkoblings-knappen igen. Når IKKE KLAR ses, udførs tvungen tilkobling VÆK som følger: (for at annullere summer) TILKOBLING FORLAD OMRÅDET (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET Tilkoblingsindikator lyser i tilkoblet tilstand. Når IKKE KLAR ses, udføres tvungen Nat tilkobling som følger: (For at annullere summer) Gå til indre omr. NAT TILKOBLING (Udgangsforsinkelse) NATTILKBL. TT:MM Tilkoblingsindikatoren blinker i tilkoblet tilstand. TRYK Gå til indvendige område Displayet viser NAT TILKOBLING TILK. U/FORSINK. NAT TILKOBLING (Udgangsforsinkelse) NATTILKBL. TT:MM NATTILK.U/FORS. Tilkobling m/frakoblingsrapport Denne funktion kan anvendes af forældre på job som ønsker at vide, hvornår børnene kommer hjem fra skolen og frakobler systemet. Systemet afgiver en speciel Frakoblingsrapport, når systemet frakobles af brugere med koderne fra 5 til 8 eller håndsenderne 5 til 8. Meddelelsen er tænkt som en information og ikke som en alarm, og sendes derfor til private telefoner, som er programmeret hertil. Tilkobling m/frakoblingsrapport er kun mulig når der tilkobles fuldt. For at tilkoble skal du gøre som følger: D

10 SIKRING AF DET BESKYTTEDE STED TRYK (Indenfor to sek.) Forlad området Displayet viser TILKOBLING TILK. M/RAPPORT FORLAD OMRÅDET (Udgangforsinkelse) TILKOBLET Tilkoblingsindikator lyser i tilkoblet tilstand. Panikalarm Du udløser panikalarmen manuelt på samme måde uanset om alarmcentralen er Til eller Frakoblet. Hvis denne funktion er slået TIL i opsætningen, er sekvensen som følger: PANIK ALARM (Nedtrykket samtidigt) Herefter, hvis eller når systemet er i frakoblet tilstand: KLAR TT:MM Bemærk: Hvis du anvender en håndsender, tryk da både TILKOBLING og NAT TILKOBLING tasterne samtidig, og hold dem nede i 2 sekunder. Alarmen stoppes ved at trykke på, hvorefter du skal indtaste din brugerkode. Brandalarm Du kan generere en brandalarm manuelt (afhænger af den pågældende PowerMax Pro version - se PowerMax Pro-dørmærkaten) i frakoblet & tilkoblet tilstand. Gør som følger: TRYK Displayet viser BRAND Herefter når og hvis systemet er frakoblet: KLAR TT:MM Alarmen stoppes ved at trykke på, hvorefter du skal indtaste din brugerkode. Nødalarm Du kan generere en nødalarm manuelt (afhænger af den pågældende PowerMax Pro version - se PowerMax Pro-dørmærkaten) i frakoblet & tilkoblet tilstand. Gør som følger: TRYK Displayet viser NØDKALD Herefter, hvis eller når systemet er i frakoblet: KLAR TT:MM Alarmen stoppes ved at trykke på, hvorefter du skal indtaste din brugerkode. Frakobling og stop af alarmer Frakobling af systemet stopper sirenen inden dette sker automatisk uanset, om alarmen blev aktiveret i tilkoblet eller frakoblet tilstand. Efter frakobling, kan der fremkomme forskellige oplysninger i displayet afhængig af den aktuelle status på systemet: A. Frakobling ingen hændelser: Efter en hændelsesløs tilkoblingsperiode foregår frakoblingen således: KODE _ [Indtast kode] KLAR TT:MM Tilkoblingsindikator slukker. B. Frakobling efter alarm med alle zoner Klar: Hvis zonen, som gav alarmen i tilkoblet tilstand, er tilbage i normaltilstand, foregår frakoblingen som følger: KODE _ kode KLAR TT:MM KLAR HUKOMMELSE Tilkoblingsindikator slukker. Vedrørende læsning af alarmhukommelsen, se kapitel 5. "HUKOMMELSE"-meddelelsen forsvinder først, når systemet gentilkobles. C. Frakobling efter alarm med én zone stadigvæk forstyrret: Hvis zonen, som alarmerede i tilkoblet tilstand, stadigvæk er forstyrret, foregår frakobling som følger: KODE _ KODE IKKE KLAR TT:MM IKKE KLAR HUKOM. Tilkoblingsindikator slukker 10 D

11 SIKRING AF DET BESKYTTEDE STED Vedrørende læsning af alarmhukommelsen, se kapitel 5. "HUKOMMELSE"-meddelelsen forsvinder først, når systemet gentilkobles Hvis du ikke ved, hvordan du gør den forstyrrede zone til normal igen, skal du tale med din installatør. D. Frakobling, mens systemet har problemer: Hvis der detekteres problemer i tilkoblet tilstand, lyser PROBLEM-indikatoren på frontpanelet og frakoblingen foregår som følger: KODE _ KODE KLAR TT:MM KLAR PROBLEM Frakoblingsindikator slukker, og høres en gang i minuttet. For at finde ud af, hvilket problem, der drejer sig om, se kapitel 5. Ved eliminering af problemårsagen forsvinder PROBLEM-displayet, PROBLEMindikatoren slukker og problembippene ophører. E. Frakobling efter alarm med systemet i problemtilstand: PROBLEM-indikatoren på frontpanelet lyser. Hvis zonen, som alarmerede, mens systemet var tilkoblet, er tilbage i normaltilstand, foregår frakoblingen som følger: KODE _ KODE KLAR TT:MM KLAR PROBLEM KLAR HUKOMMELSE Tilkoblingsindikator slukker, og høres en gang i minuttet. For at finde ud af, hvilket problem, der drejer sig om, se kapitel 5. Ved eliminering af problemårsagen forsvinder PROBLEM-displayet, PROBLEM- indikatoren slukker og problembippene ophører. HUKOMMELSEmeddelelsen forsvinder først ved gentilkobling af systemet. F. Frakobling under tvang (overfaldsalarm): Hvis du tvinges til at frakoble systemet, indtast da den specielle overfaldskode, som er Frakobling vil ske som normalt, men alarmcentralen afgiver en tavs alarm til kontrolcentralen. Sirenefunktion Sirenen vil lyde forskellig afhængigt af situationen. n Kontinuerlig AKTIV når alarmen er aktiveret i en indbruds zone eller en 24-timers zone, og når brugeren aktiverer en panik alarm. AKTIV - AKTIV AKTIV - pause - AKTIV - AKTIV - AKTIV - pause -... osv., når en brandzone aktiveres (der er detekteret røg). Hvis der ikke er personer tilstede, der er autoriserede til at frakoble systemet efter en alarm, og en zone forbliver forstyrret, vil alarmen lyde i en periode, hvis længde afhænger af montørens programmering. Efter 30 sekunders tavshed vil alarmen blive genaktiveret i samme tidsperiode. Denne alarm cyklus vil gentage sig, indtil det maksimalt tilladte antal (programmeret af montøren). Den forstyrrede zone vil herefter blive isoleret (frakoblet), og sirenen vil stoppe. Dette vil også ske for alarmer aktiveret af brand eller en 24-timers zone, når systemet er frakoblet. En zone isoleret (frakoblet) via AFBRYD ZONE bliver automatisk genetableret ved næste frakobling eller tilkobling (afhængig af systemets status, mens alarmen blev udløsts. D

12 TALE- OG LYDKONTROL 3. Tale- og lydkontrol Tale- & lydkontrolknapper PowerMax Pro's lyd- og talerelaterede funktioner styres med tastaturet, som nedenfor forklaret. Knap Funktion Øger den talte meddelelses styrke Reducerer den talte meddelelses styrke Aktiverer / deaktiverer højtaler Optager en talt meddelelse til andre brugere af alarmsystemet Lytte til en optaget meddelelse fra en anden bruger af alarmsystemet Aktivering / deaktivering af Dørklokke funktion Indstilling af talelydstyrke Nedenstående diagram viser, hvordan lydstyrken øges ved tryk på <1> knappen (forudsat lydstyrken var på minimum til at begynde med). TRYK Displayet viser VOLUME+ (maks) VOLUME+ VOLUME+ VOLUME+ Nedenstående diagram viser, hvordan lydstyrken reduceres med <4> knappen (forudsat lydstyrken var på maksimum til at begynde med). TRYK Displayet viser (maks) VOLUME+ VOLUME+ VOLUME+ VOLUME+ TALE TIL/FRA Du kan slå talte meddelelser til og fra ved skiftevis at trykke på <7> som nedenfor vist. TALE TIL TALE FRA KLAR TT:MM Bemærk: Systemet bibeholder TALE FRA, indtil TALE TIL" vælges. Optagelse af meddelelse Du kan efterlade en verbal meddelelse til andre brugere af alarmsystemet. Tryk på <2> og hold den nede. Når displayet viser TAL NU, skal du begynde at tale. De fem mørke felter forsvinder langsomt et efter et fra højre mod venstre som nedenfor vist. HANDLING Displayet viser INDTAL BESKED (konstant) Tal Tal Tal Tal Tal Stop indtaling TAL NU TAL NU TAL NU TAL NU TAL NU INDTALING SLUT Når det sidste felt er væk, ses INDTALING SLUT. Når du slipper tasten, vil displayet vende tilbage til normal status (KLAR), men vil derudover indikere, at der venter en besked. F.eks.: KLAR TT:MM KLAR BESKED For at checke din egen besked, aflyt den inden der er gået et minut fra afslutningen af indtalingen (se afsnit 3). På denne måde bliver BESKED meddelelsen på displayet ikke slettet. 12 D

13 TALE- OG LYDKONTROL Afspillelse af meddelelse Sådan lyttes der til en meddelelse fra en anden bruger af systemet: Tryk og lyt. AFSPIL ses, og meddelelsen høres over den indbyggede højtaler. Når afspilningen er slut, vender displayet tilbage til normal statustilstand. Hvis der er gået mere end ét minut efter optagelsen, forsvinder MSG indikationen. Dørklokke TIL/FRA Du kan aktivere / deaktivere dørklokke zonerne ved at trykke på <8> som nedenfor vist: DØRKLOKKE TIL DØRKLOKKE FRA KLAR TT:MM Dørklokke indiktoren lyser konstant, når "DØRKLOKKE TIL" er valgt. D

14 STYRING AF ELEKTRISK UDSTYR 4. Styring af elektrisk udstyr Funktioner og trykknapper Systemet giver mulighed for manuel eller automatisk fjernbetjening af op til 15 elektriske enheder (lys, radio, TV, kaffemaskine osv.). Dette kræver en særskilt X-10 PowerLine Adapter og op til 15 fjernbetjente X-10 enheder (se figur 2). PowerLine adapteren konverterer Tænd og Sluk styringskoderne der afgives af PowerMax+, til signaler der kommunikeres via det almindelige 230V ledningsnet. Udover X-10 enhederne (fra nr. 1 til nr. 15), er det muligt at styre en enhed der er forbundet PGM udgangen (enhed nr. 00). Under programmering af systemet afgør installatøren TÆND og SLUK timeren for hver af de fjernbetjente enheder. Han afgør også, hvilke zonedetektorer der tænder og slukker den styrede enhed. Afgørelsen af hvordan de fjernbetjente elektriske enheder skal reagere på programmeringen er op til dig. (se nedenstående oversigt). Knap Funktion Manuel aktivering af lys og andet husholdningsudstyr. Manuel deaktivering af lys og andet husholdningsudstyr. Valg af den aktive, automatiske styremetode: Detektorer: Udstyr styres af detektorer (valgt af installatøren). Timer: Udstyr styres af en timer (TÆND- og SLUK-tider indstilles af installatøren). Begge dele: Udstyr styres af sensorer og af timer. Eksempler på fordele ved den automatiske fjernbetjening: Timer-kontrol. Når du er væk, simulerer aktiveringen af lys, radio og TV, at der er nogen hjemme, hvilket kan holde mulige tyve på afstand. Zonekontrol. Ved forstyrrelse af perimeterzone, tændes lys og en båndoptager med hundegøen begynder at køre. Bemærk: Automatisk aktivering og deaktivering af elektrisk udstyr afhænger også af opsætningen af Tidsskemaet (se Kapitel 7). Manuel tænding Du kan slå udstyr til som nedenfor forklaret. Dette eksempel viser, hvordan der tændes for lys styret af X-10 enhed nr 01. TRYK Displayet viser LYS TIL LYS FRA 1 KLAR TT:MM Lyset, styret af X-10 enhed nr. 01, er tændt. Manuel slukning Du kan også slukke for udstyr, som nedenfor vist. Dette eksempel viser, hvordan der slukkes for lys styret af X-10 enhed nr 01. LYS FRA LYS TIL 1 KLAR TT:MM Lyset, styret af X-10 enhed nr. 01, er slukket. Lys SVAGT/STÆRK Straks efter, at lyset er tændt (se ovenfor - Manuel tænding), kan du dæmpe eller forstærke det, som du ønsker. Til dette formål skal du aktivere SVAGT/STÆRK-funktionen ved at trykke på og og herefter trykke en eller flere gange på (SVAG) eller (KRAFTIGT). 14 D

15 STYRING AF ELEKTRISK UDSTYR Automatisk TÆND/SLUK-kontrol Du kan vælge to ud af fire muligheder: Med timer TIL Med timer FRA Med sensor TIL Med sensor FRA Den nuværende aktive funktion ses med et mørkt felt ( ) yderst til højre. For at se de andre muligheder, skal du trykke på. En i øjeblikket inaktiv funktion er vist uden et mørkt felt yderst til højre. Det mørke felt dukker op, hvis du trykker, mens funktionen ses. En "munter tone" indikerer, at funktionen er lagret. TRYK Displayet viser TIMER TIL Hvis utilfreds - tryk Hvis tilfreds - tryk (hvis denne er valgt) TIMER FRA TIMER FRA TIMER FRA SENSOR TIL Hvis utilfreds - Tryk (hvis denne er valgt) SENSOR FRA Hvis tilfreds - SENSOR FRA SENSOR FRA KLAR TT:MM D

16 AFLÆSNING AF ALARMHUKOMMELSE OG PROBLEMDATA 5. Aflæsning af alarmhukommelse og problemdata Tjek af alarm-/sabotagehukommelse PowerMax Pro lagrer i sin hukommelse alarm- og "sabotage"-hændelser opstået under den seneste tilkoblingsperiode. Bemærk: Alarmer optages først i hukommelsen efter "afbrydelsesperiodens" udløb (se Tillæg A). Det vil sige, at hvis du frakobler systemet straks - inden afbrydelsesperiodens udløb - vil der ikke være nogen hukommelses-indikation. A. Alarm- / Sabotage-indikationer Hvis hukommelsen indeholder mindst én hændelse, og systemet er frakoblet, ses en blinkende HUKOMMELSE-meddelelse: KLAR TT:MM KLAR HUKOMMELSE eller hvis systemet ikke er klar til tilkobling: IKKE KLAR TT:MM IKKE KLAR HUKOM. B. Tjek af Alarm/Sabotagedata For at se se hukommelsesindholdet, skal du trykke på. EKSEMPEL 1: Der udløstes en alarm, fordi garagedøren - zone 12 - blev åbnet og herefter lukket igen. Derudover sendte soveværelsedetektoren - zone 7 - en sabotage - meddelelse, fordi dækslet blev fjernet. KLAR TT:MM Z12 I ALARM GARAGEDØR Z07 SABOTAGE SOVEVÆRELSE Hvis der trykkes yderligere på, oplyser displayet om eventuelle andre hændelser lagret i hukommelsen eller vender tilbage til den oprindelige tilstand (se A ovenfor). EKSEMPEL 2: Der udløstes en alarm, fordi garagedøren - zone 12 - blev åbnet og forblev åben. IKKE KLAR Z12 I ALARM GARAGEDØR TT:MM Z12 ÅBEN GARAGEDØR HUSK! Hukommelsesindikationen og indhold ryddes ved næste tilkobling af systemet. Tjek af probleminformation A. Problemindikationer Hvis PROBLEM blinker på displayet, PROBLEMindikatoren lyser og der lyder tre bip per minut, skal du undersøge systemet for at finde ud af, hvilket problem der er tale om: DETEKTOR / HÅNDSENDER / TRÅDLØST TASTATUR Inaktivitet Der er ikke modtaget signal fra en detektor eller fra en trådløs enhed (hvis overvågningsfunktionen har været aktiveret) i en forudbestemt periode. Svagt batteri - Batteriet i en detektor, håndsender eller trådløs enhed er ved at løbe ud. Rengør detektor - Røgdetektoren skal rengøres. Gasproblem - Fejl ved gasdetektoren. Sirene-strømfejl - Sirenen får ingen strøm. X-10 problem En aktiveringskommando blev sendt til en 2-vejs X-10 enhed, men en bekræftelse på kommandoens udførelse blev ikke modtaget fra enheden. GSM PROBLEMER (hvis GSM er i brug) GSM strømfejl - Ingen strøm til GSM enheden. GSM svagt batteri - GSM batteriet er svagt. GSM sabotage - GSM enheden er taget af væggen eller åbnet. GSM linjefejl - Fejl ved GSM telefonforbindelsen. GSM netfejl - Fejl ved GSM netværk. RSSI lavt - GSM's modtagne signalstyrke er svag. GSM modem slået fra - GSM enheden fungerer ikke. GSM kommunikationsfejl Der er ingen kommunikation (RS-232 kabel) mellem PowerMax Pro og GSM-enhed. 16 D

17 AFLÆSNING AF ALARMHUKOMMELSE OG PROBLEMDATA SYSTEMPROBLEMER STRØMFEJL - Der er ingen 230V strøm. Systemet arbejder på batterier. System jam - Et RF signal blokerer kommunikationskanalen, som anvendes af en detektor tilsluttet alarmcentralen. Kommunikationsfejl En meddelelse kunne ikke sendes til Kontrolcentralen eller til en privat telefon (eller en meddelelse var sendt, men blev ikke bekræftet). Central svagt batteri Alarmcentralens backup batteri er svagt og skal udskiftes (se afsnit 9 - Udskiftning af reservebatteri). Central sabotage - Centralen er taget ned af væggen eller er blevet åbnet. Sikringsproblem Sirenens sikring er brændt over. VIGTIGT! Hvis problembippene irriterer dig, kan du frakoble systemet igen (selvom det allerede er frakoblet). Dette annullerer bippene i fire timer. B. Undersøgelse af problemkilder Hvis der opstår et problem, ses en blinkende PROBLEM meddelelse, f.eks: KLAR TT:MM KLAR PROBLEM eller, hvis systemet ikke er parat til tilkobling: IKKE KLAR TT:MM IKKE KLAR PRBL. Du kan se de pågældende problemer et for et ved at trykke på. EKSEMPEL: Detektoren i køkkenet - zone 9 - er inaktiv, og detektoren i dagligstuen - zone 15 - har et svagt batteri. Disse problemer forhindrer dog ikke systemet i at være klar til tilkobling. Gør således for at finde ud af problemkilden: KLAR TT:MM Z09 INAKTIV KØKKEN Z15 SVAGT BATTERI DAGLIGSTUE Hvis du trykker yderligere på, oplyser displayet om evt. andre problemer, eller det vender tilbage til den oprindelige visning (se ovenst. eks.). Visning af Hukommelse og Problemoplysninger samtidigt Hvis der er gemt alarm-/sabotagehændelser i alarm- hukommelsen samtidig med at systemet er i problem status, vil displayet vise følgende: KLAR TT:MM KLAR HUKOMMELSE KLAR PROBLEM eller, hvis systemet ikke er klar til tilkobling: IKKE KLAR TT:MM IKKE KLAR HUKOM. IKKE KLAR PRBL. Bemærk: Når der er en talemeddelelse i hukommelsen, ses BESKED også (som vist i afsnit 3 Optagelse af besked). For at aflæse statusinformationer hukommelsesoplysninger, åbne zoner og problemårsager (i denne rækkefølge) - tryk på tasten gentagne gange. Indholdet af hukommelsen vil blive angivet i displayet først på samme måde, som vist i afsnit 5. Hvis systemet ikke er klar, vil information om åbne zoner foregå på samme måde, som angivet i afsnit 2. Problemårsager vil blive vist til sidst på samme måde som angivet i afsnit 5. Løsning af problemsituationer Problemindikationerne (lysende PROBLEM-indikator og blinkende PROBLEM meddelelse) forsvinder, straks du har elimineret problemårsagen. Hvis du ikke ved, hvordan du løser problemet, skal du spørge din installatør til råds. INAKTIVITET: Straks en inaktiv detektor eller trådløs enhed genoptager de periodiske transmissioner, eksisterer inaktivitetsproblemet ikke mere og forsvinder derfor fra alarmcentralen. SVAGT BATTERI: Når du udskifter batteriet i en trådløs enhed, i en håndsender eller i en trådløs enhed, som har meldt svagt batteri, vil den næste sending foretaget med den pågældende sender inkludere en Batteri genoprettet -meddelelse, og "Svagt batteri" ses ikke mere på alarmcentralen. Systemproblemer: En hvilken som helst løsning af systemproblemer registreres automatisk af centralen, og problemindikationen slettes i overensstemmelse hermed. D

18 SÆRLIGE FUNKTIONER 6. Særlige funktioner Kontrol med personer alene hjemme En vigtig egenskab ved PowerMax Pro er, at den kan fungere i en tilstand helt modsat et almindeligt alarmsystem. Når systemet er frakoblet (eller kun Nat tilkoblet med perimeterbeskyttelse), kan det følge indendørs aktivitet og rapportere mangel på bevægelse i indvendige zoner, hvis der ikke registreres bevægelse inden for forudbestemte tidsrammer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du bede din installatør programmere en bestemt tidsgrænse, inden for hvilken ingen bevægelse vil blive rapporteret som Ikke aktiv -melding. Hvis f.eks. en ældre, syg eller handicappet person er overladt til sig selv i et beskyttet område, vil vedkommende trods alt ikke forblive ubevægelig i timevis. Selv i søvne vil den pågældende ganske naturligt vende sig fra tid til anden. Vedkommende vil også begive sig ud i køkkenet for at spise eller drikke eller ud på toilettet. Når dette sker, vil detektorerne i soveværelset, badeværelset og køkkenet detektere bevægelserne. Hvis installatøren har indstillet mangel på bevægelse -tidsgrænsen til seks timer, foretager et sekstimersur en virtuel sekstimers "nedtælling". Hvis der registreres bevægelse inden for de seks timer, begynder nedtællingen forfra, og der sendes ingen meddelelse ud. Hvis der ikke registreres bevægelse inden for de seks timer i nogen af zonerne, sender alarmcentralen en ikke aktiv -alarmmeddelelse til overvågningscentret eller til private telefoner, indkodet af installatøren. Vigtigt! Personen, begrænset til de pågældende rum, kan endvidere udstyres med en enkeltknapssender til brug i nødsituationer. Se næste afsnit. Nødhjælpsopkald Hvis ovennævnte handicappede person f.eks. falder i badekarret og ikke er i stand til selv at rejse sig, kan det tage timer, inden "Ikke aktiv"-alarmen sendes afsted - men han eller hun behøver hjælp meget tidligere. Selvom chancerne for et sådant uheld ikke er store, anbefales det at udstyre den handicappede person med en miniature, enkeltknaps sender til enten at hænge om halsen eller sætte på armen som et ur. Når der trykkes på knappen på senderen, sender PowerMax Pro et nødopkald til overvågningscentret eller til private telefoner programmeret af installatøren. Bed installatøren definere en af PowerMax Pro's 28 zoner som nødzone. Anskaf herefter en af nedenstående sendere og indlæse senderens ID-kode til nødzonen. Brugbare nødsendere er (fig 5): MCT-201 til at hænge om halsen MCT armbåndsurtype MCT-101 lomme/bælte type MCT-201 MCT-211 MCT-101 Fig 5. Enkeltknaps-nødsendere Fjernbetjening via telefon alarmcentral A. Oprettelse af telefonkommunikation Du kan nå PowerMax Pro-systemet fra en telefon og foretage til- og frakobling, aktivering og deaktivering af elektrisk udstyr og af ekstraudgange (PGM), optagelse, afspilning, slette en talemeddelelse samt tjekke systemstatus. Nedenfor ses, hvordan det gøres. 1. Ring op til PowerMax Pro telefonnummeret. 2. Vent 2-4 ring, hvorefter du afbryder. 3. Vent sek. 4. Ring op igen til PowerMax Pro. (der høres en lyd i ti sek.). Ikke anvendeligt, når der ringes til PowerMax Pro's GSM nummer. Gå til trin [*} (for at stoppe lyden) 1 6. [brugerkode], [#] 2 7. [ønsket kommando (se næste oversigt] 3 Bemærkninger (1) PowerMax Pro reagerer på samme måde, hvis du kun ringer én gang op og venter, indtil du hører telefonen ringe 11 ring. (2) Brugerkoden skal kun indtastes én gang. (3) Hvis du venter mere end 50 sekunder (kan variere alt efter indstilling / brug) uden at indtaste en kommando, afbryder PowerMax Pro forbindelsen. B. Udførbare kommandoer Kommando Indtastningssekvens Frakobling [][1][#] Nat Tilkobling [][2][#] Straks Nat Tilkobling [][2][1][#] 18 D

19 SÆRLIGE FUNKTIONER Kommando Indtastningssekvens Tilkobling [][3][#] Straks Tilkobling [][3][1][#] Tilkobling med frakoblings [][4][#] rapport Straks Tilkobling med [][4][1][#] frakoblings rapport Elektr. enhed (Nr ) [][5][enhed nr.][1] [#] TIL Elektr. Enhed (Nr ) [][5][enhed nr.][0] [#] FRA Aktiv. af PGM udgang [][5][0] [0][1][#] Deaktiv. af PGM udgang [][5][0] [0][0][#] Tovejs-talekomm. (se underafsnit C) Afspilning af optaget meddelelse Start optagelse af meddelelse Stop optagelse af meddelelse [][7][#] [][8][1] [#] [][8][2] [#] [][8][3] [#] Slet optaget meddelelse [][8][4] [#] Tjek systemstatus Afbryd (slut kommunikation) [][9][#] [][9][9][#] C. Tovejs talekommunikation Udfør ovenstående trin 1-6 mht. oprettelse af telefonkommunikation og fortsæt som følger: 1. [][7][#] 2. Vent på to bip 3. [3] eller [1] eller [6] (se nedenfor) Systemet starter i "LYTTE"-tilstand, hvor du i 50 sekunder hører lydende i din bolig. Du kan høre, om den overvågede person taler eller græder. Du kan som vist i næste oversigt skifte systemet til LYTTE, TALE eller Fuld Duplex. Kommando Tas t Lyt (lyt til personen derhjemme) (*) [3] Tal (tal til personen derhjemme) (*) [1] Fuld Duplex (lyt og tal) (*) [6] Bemærk: For at forlænge kommunikationssessionen med 50 sekunder, skal du trykke på [3], [1] og [6] igen. * Tovejskommunikationen kan afsluttes af hvem som helst tæt på PowerMax Pro ved at frakoble systemet. Bemærkning vedrørende lytte- og talefunktionen I lytte- og talefunktionen taler du én vej ad gangen. Frem- og tilbagesnak uden afbrydelse mellem to personer bruges normalt inden for militæret, og inden for kommerciel og amatør-radiokommunikation. Når du er færdig med at tale, skal du sige "Værsgo" eller "Over" og derefter skifte fra tale til lytte. Når personen derhjemme er færdig med at tale, skal han sige "Over", så du ved, at du skal skifte fra lytte til tale. EKSEMPEL: Du (ved telefonen): [1], Hej George, kan du høre mig? Har du problemer? Over... [3] Personen hjemme: Ja jeg kan. Jeg følte mig svimmel, da jeg jeg prøvede at stå ud af sengen, og faldt om på gulvet. Jeg kan ikke komme op. Mine lår smerter. Kan du hjælpe mig? Over... Dig (ved telefonen): [1], Jeg sender nogen hen til dig. Bliv, hvor du er - over.. [3]. Personen hjemme: Tak, men lad det ske hurtigt, over. Du (ved telefonen): [1], OK, over og slut... []9][9] (SLUT PÅ SESSION) Vigtigt! Hvis du ønsker at forlade tovejskommunikationen og udføre en anden kommando, skal du blot trykke på [] og indtaste din brugerkode efterfulgt af kommandoen (se Indtastningssekvenser under Udførbare Kommandoer ovenfor). Rapportering til privat telefon alarmcentral Installatøren kan programmere PowerMax Pro til transmission af forskellige grupper af meddelelser til private telefoner. Meddelelserne er inddelt i følgende tre grupper: Gruppe Rapporterede hændelser 1 Brand, indbrud, panik, sabotage 2 Tilkobling, Nat tilkobling og Frakobling 3 Ikke aktivitet, nødkald og Frakoblingsrapport. Gruppe 1 har højeste prioritet, gruppe 3 laveste. Når den kaldte part besvarer et opkald fra PowerMax Pro, hører han en verbal meddelelse bestående af "hus-id" samt den opståede hændelse. Hvis der f.eks. er registreret røg hjemme hos Smith, vil meddelelsen være: [Smith - Brandalarm]. Hvis en overvåget person hjemme hos Watkins har været inaktiv, vil meddelelsen være: [Watkins - Ingen aktivitet]. D

20 SÆRLIGE FUNKTIONER Den opkaldte part skal bekræfte meddelelsen (som senere forklaret). Svares der ikke, sendes meddelelsen flest muligt gange inden for 45 sekunder. Efter 45 sekunder afbryder PowerMax Pro forbindelsen og kalder det næste private telefonnummer på listen. Den kaldte part kan bekræfte meddelelsen ved at trykke på en knap på telefonen: Kommando Tast Kun bekræftelse: PowerMax Pro 2 afbryder forbindelsen og anser hændelsen for rapporteret. Bekræft og lyt: Det beskyttede område aflyttes i 50 sekunder. Den kaldte part kan forlænge lytteperioden ved at trykke på [3], inden PowerMax Pro afbryder linjen, eller trykke på [1] for at tale. Bekræft og tal: Den kaldte part kan tale 50 sekunder med hvem som helst på det beskyttede sted. Den kaldte part kan forlænge taletiden ved at trykke på [1], inden PowerMax Pro afbryder linjen - eller trykke på [3] for at lytte. Bekræftelse og tovejskommunikation: Du og den kaldte part kan i 50 sekunder (forlængbar) tale og lytte uden at skulle skifte mellem "lytte" og "tale". Bekræft og anmod om statusrapport: PowerMax Pro vil udstede en verbal systemstatusrapport. F.eks: [Frakoblet - parat til tilkobling] eller [Frakoblet bagdør åben] eller [Frakoblet - alarm i hukommelse]. Fjernbetjening med SMS Hvis FJERNBTJ. ADG. TILLADT er forvalgt af systeminstallatøren, kan PowerMax Pro-system med GSM enhed reagere på SMS kommandoer fra en hvilken som helst mobiltelefon. De forskellige SMS kommandoer fremgår af nedenstående oversigt (hvordan man afsender SMS er beskrevet i mobiltelefonens brugsanvisning). I denne oversigt er <kode> en firecifret brugerkode og tomt felt - simpelthen et tomt felt. SMS kommandoliste Kommando SMS Format 1 Tilkobling TILKOBLING <kode> eller TILK <kode> 2 Straks Tilkobling TILK STRAKS <kode> eller TS <kode> 3 Tilkobling med TILK RAP <kode> eller Frakobl.Rapport TR <kode> 4 Tilkobling Straks TILK RAP STR <kode> med Frakobl. eller TRS <kode> Rapport Nat Tilkobling TILK NAT <kode> eller TN <kode> 6 Nat Tilkobling TILK NAT STR <kode> Straks eller TNS <kode> 7 Frakobling FRAKOBLING <kode> eller FRAK <kode> 8 Tænd lys xx (xx = 01 15) LYS xx TIL <kode> eller LS xx TIL <kode> 9 Sluk lys xx (xx = 01 15) LYS xx FRA <kode> eller LS xx FRA <kode> 10 Tænd PGM PGM TIL <kode> 11 Sluk PGM PGM FRA <kode> 12 Definer hus identitet (se note) 13 Send system status HUS NAVN <kode> <hus ID> eller HN <kode> <hus ID> STATUS <kode> eller ST <kode> Bemærk: Hus-ID inkluderer op til 16 tegn, f.eks. JOHNS HUS. Rapportering med SMS Denne funktion er kun til rådighed, hvis der er installeret en GSM enhed. PowerMax Pro-systemet kan sende SMS meddelelser til registrerede SMS telefoner (op til fire). (SMS telefonregistreringen er forvalgt af systeminstallatøren). De rapporterede SMS meddelelser er lette at forstå og derfor ikke nærmere forklaret i denne manual. Eksempel på rapporteret SMS meddelelse: JOHNS HUS **TILKOBLET** JOHNS HUS **FRAKOBLET** JOHNS HUS POWERMAX: SVAGT BATTERI GARAGE: SVAGT BATTERI JOHNS HUS STATUSMEDDELELSE 01 (hændelsesliste vist) Bemærkning Statusmeddelelser kan kun sendes til en opkaldende telefon, hvis ID-nummer ikke er blokeret af brugeren! Rapporterning af meddelelser til personsøger (Pager) alarmcentral M Pager Da PowerMax Pro kan programmeres til at rapportere hændelser til en personsøger, skal brugeren af denne orienteres om, hvordan talkoderne på personsøgeren skal forstås. 20 D

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Available At Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3

Læs mere

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Brugervejledningens kompatibilitet...2 Denne brugervejledning skal bruges med PowerMax Pro v5.2.07 og højere...2 Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com BRUGERVEJLEDNING KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur www.visonic.com Danske KP-250 PG2 Avanceret to-vejs tastatur Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Yderligere systemfunktioner...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner... 3

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion og oversigt... 3 1.1: Sikkerhedssystem-komponenter... 3 1.2: Systemovervågning... 4 1.3: Hjemmeautomation... 4 1.4: GSM overvågning og betjening...4 Kapitel

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 trådløse sensorer, kabelførte sensorer, 2 x 12V relæ udgange Tak for valget af vores varer. Du bedes læse vejledningen grundigt,

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Hold denne tast nede, indtil "Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #]

Hold denne tast nede, indtil Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #] infinite prime Brugermanual - Version 2.00 Katalognummer: ZI0647A (11/08) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolpanel er i overensstemmelse

Læs mere