Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014"

Transkript

1 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl afholdtes budgetgeneralforsamling i Bolignet Frugtvangen i Kulturhuset, Flodvej 68, Smørum Formand Preben Skovbjerg bød velkommen. Punkt 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent og John Jantzen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke siden sidste generalforsamling Formand Preben Skovbjerg afgav beretning. Beretningen vedhæftes nærværende referat. Der var herefter anledning til at stille spørgsmål: Sven Kruse Andersen, lejl. 131, opfordrede bestyrelsen til ikke at acceptere en lukning af IP-TV, før det nye system kører. Formand Preben Skovbjerg gav Sven ret, men oplyste samtidig, at man ikke har en kontraktlig aftale herom. Der blev fra salen spurgt, om man får en ny boks fra YouSee, når IP-TV-boksen ikke virker mere? Formand Preben Skovbjerg oplyste, at dette er tilfældet. Alle, der har købt en iptv-boks med harddisk får som erstatning én, som virker til coax-nettet - ikke til IP-TV. Kasten Nielsen, lejl. 161, spurgte om man ikke stadig var forpligtet til at betale til Bolignettet, hvis vores coaxnet lukker, jvf. lovgivningen. Bestyrelsesmedlem Camilla Schreiner-Frantzen gentog, at hvis lovgivninger kræver, at man som medlem ikke er tvunget til at bruge vores net, så bliver det alt for dyrt at ændre ledningsføringen og dette kan medføre, at foreningen lukker. Jan Fauerby, lejl. 61, spurgte fra hvilken dato de 3 år, som kontrakten er indgået med, gælder fra? Formand Preben Skovbjerg forventer, at det er fra igangsættelsestidspunktet. Der var fra salen spørgsmål til basispakke/mellempakke/fuldpakke.

2 Preben oplyste, at alle 280 lejligheder er forpligtet til at modtage basispakken. I den nye aftale med YouSee får man yderligere TV3 samt kanal 5 med i basispakken. Herefter må man selv tilkøbe yderligere. Der er ingen forskel i forhold til i dag - man får bare signalerne fra YouSee i stedet for f.eks. Boxer. Vivi Meldgaard, lejl. 254, spurgte om der var behov for 280 pakker? Preben svarede at ALLE SKAL have og betaler for basispakken. Bestyrelsen er ikke bekendt med, hvor mange der bruger parabol/tilvalg/telefoni etc. Den nye aftale med YouSee giver særdeles favorable priser på mellem- og fuldpakker. Bestyrelsen forventer, at den nye aftale igangsættes i første halvår Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. Punkt 3: Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent Formand Preben Skovbjerg gennemgik det fremlagte budget, idet han oplyste, at det naturligvis var bestyrelsens intention at kontingentet ikke bare stiger og stiger. Bl.a. har man set på besparelser ved at udmelde sig af Forenede Danske Antenneanlæg, da vi havde for lidt gavn af medlemskabet, ligesom der ikke længere er behov for at tegne særlig forsikring på anlægget. Grundet betaling til TV2 stiger den månedlige pris med kr. 8,- til ComX. Budgettet blev herefter bragt til afstemning. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Punkt 4: Eventuelt Der fremkom fra salen spørgsmål om, hvordan man kan sikre sig, at man får sin pakke til den favorable pris? Formand Preben Skovbjerg oplyste, at man tilmelder sig ud fra sin adresse og det burde ske automatisk. Hertil kommer, at Bolignettet har oplyst priserne, så man har mulighed for selv at kontrollere prisen. Herefter var der ikke yderligere, der ønskede ordet. Generalforsamling afsluttet kl Som dirigent John Jantzen Som referent Vicky Kristensen 2 af 5

3 24. november 2014 Bestyrelsens beretning november 2014 Denne beretning dækker perioden siden generalforsamlingen i april Kontrakter med Dansk Kabel-Tv og YouSee I oktober skrev bestyrelsen under på kontrakter med Dansk Kabel-Tv og YouSee efter et forhandlingsforløb præget af endog meget stor sendrægtighed fra You- Sees side. TDC, der købte ComX for et år siden, har fordelt vores kundeforhold på de to datterselskaber, så Dansk Kabel-Tv står for leverancen af internet og fastnettelefoni til os, mens YouSee tager sig af leverancen af tv-signaler. I praksis kommer Dansk Kabel-Tv også til at stå for den nødvendige tilpasning og vedligehold af vores antennenet, da YouSee har hyret dem som underleverandør til denne opgave. Hvornår den nye aftale med YouSee træder i kraft, ved vi ikke pr. dags dato. Risikomomenter I forbindelse med den nye aftale med YouSee er der et par risikomomenter, som vi i bestyrelsen har arbejdet med. Det ene knytter sig til kvaliteten af vores snart 35 år gamle antenneanlæg. Det andet ligger i hænderne på folketingspolitikerne. YouSee har påtaget sig at udskifte forstærkerne i vores antennenet, så der bliver kapacitet til at fordele alle de kanaler, der indgår i deres fuldpakke. Men de kabler og de stikdåser, der er brugt i vores anlæg, lever ikke op til dagens standarder for beskyttelse mod indstråling af støj udefra. Om det i praktisk kommer til at betyde noget, kan ingen sige med sikkerhed. Men i værste fald kan det betyde, at nogle beboere vil få støj på signalet, hvis de forsøger sig med mellem- eller fuldpakken. YouSee vil ikke give nogen garanti, men siger, at de baseret på deres erfaringer ikke tror, der vil blive problemer. Det andet risikomoment handler om tilslutningspligt. Som bekendt ændrede folketinget sidste år loven, så man ikke har pligt til at være medlem af en antenneforening, hvis denne bygger på en lokalplan eller lignende. Det betød, at vi og omkring andre hustande i etagebyggeri ikke er omfattet af ændringerne. Eller sagt på en anden måde: Beboere i etagebyggeri kan fortsat ikke selv vælge, om de vil være medlem af et fællesantenneanlæg. Politikere fra flere partier har udtalt, at det vil de lave om på, så alle får frit valg af leverandør, uanset hvor de bor. Hvis politikerne gennemfører en sådan ændring kan vi blive nødt til at lukke vores antennenet ned. Eller man kan sige, at vi bliver meget afhængige af, hvordan detaljerne i en ændret lov måtte blive udformet. Da vi har et såkaldt sløjfeanlæg, kan vi ikke sådan lige lukke for leveringen til en enkelt lejlighed ved at koble en ledning fra. 3 af 5

4 Spørgsmålet er, om en ændret lov vil give os mulighed for at pålægge ejeren af en lejlighed omkostningerne ved at trække ny kabler uden om hans lejlighed, hvis han ønsker at træde ud af foreningen. Et andet interessant spørgsmål vil være, om der er overgangsordninger, og hvor lange de i givet fald bliver. For vi kunne jo ende i en slem kattepine, hvis vi netop har indgået en kontrakt om levering af tv-signaler til 280 husstande i tre år, og halvdelen så melder sig ud undervejs i forløbet. Disse overvejelser fik bestyrelsens til at tøve med at underskrive kontrakten med YouSee. Men da regeringens lovkatalog ikke indeholdt noget om ændring af den pågældende lov, og vi samtidig fik en hensigtserklæring fra YouSee om, at de ville være forhandlingsvillige i givet fald, besluttede bestyrelsen at skrive under. ComX hæver prisen for basispakken ComX har varslet, at prisen for basispakken fra 1. januar 2015 stiger med 8. kr. pr.måned. Begrundelsen er, at programleverandørerne, herunder ikke mindst TV2, hæver deres priser. Lukning af ip-tv ComX har meddelt, at de snarest vil lukke for leveringen af ip-tv. Bestyrelsen er i dialog med ComX om, hvornår der lukkes for signalet, idet vi argumenterer for, at det ikke bør sker før, vi er kommet i gang med leverancen fra YouSee, så der er mulighed for at supplere grundpakken ad den vej. Utilfredsstillende svar fra Kundeservice I flere tilfælde har vi desværre oplevet, at beboere får forkert information, når de henvender sig til Kundeservice hos Dansk Kabel-Tv. Det betyder fx, at beboerne har fået at vide, at de selv skal betale for at få repareret en defekt stikdåse, fordi vores servicekontrakt kun gælder til og med første stikdåse i lejligheden. Men det er ikke et korrekt svar, da vi har et sløjfeanlæg, hvorfor både stikket i stuen og i soveværelset er omfattet af servicekontrakten. Bestyrelsen har i de tilfælde, hvor vi er blevet informeret, påtalt de forkerte svar. Mere hastighed for pengene I løbet af november har ComX/Dansk Kabel-Tv skruet op for hastigheden på bredbåndet. For langt de fleste sker denne forbedring uden ændring af prisen. Enkelte får dog en mindre prisstigning i forbindelse med at deres hastighed sættes op. Beboerne får den hastighed og pris der ligger tættest på dét, de har betalt hidtil. Men alle har naturligvis mulighed for frit, og helt uden omkostninger, at vælge netop den hastighed, man ønsker. Priserne ændres pr. 1. januar Det videre perspektiv Lad os slutte med at samle trådene og kigge lidt fremad. Vi har nu sikret os levering af en tv-grundpakke til alle 280 husstande i bebyggelsen de næste tre år. De, der lyst til mere, kan købe sig til YouSees fuldpakke 4 af 5

5 med omkring 60 kanaler. Og vi har sikret os, at vi de næste tre år fortsat har en adgang til bredbånd til fornuftige priser. Vi står over for nogle risici, nemlig at vores gamle antennenet giver problemer på grund af støj på signalet i nogle dele af bebyggelsen, og at lovgivningen bliver ændret og dermed trækker grundlaget væk under os som forening. Nu kan man sige, at det er lidt at et vovestykke at forsøge at forudsige, hvordan tingene ser ud om tre år. Men vi vil alligevel gøre forsøget. I bestyrelsen er vi af den opfattelse, at det meget vel kan være sidste gang vi indgår en kollektiv aftale om levering af tv over coax-nettet. Vi er overviste om, at markedet udvikler sig, så de enkelte beboere hver især indgår aftaler med den eller de leverandører, som de ønsker at handle hos. Og leverancen sker via internettet altså over vores nye bredbånds-net. I april talte vi om, hvordan man kan købe sig til film, serier og sportsbegivenheder hos NetFlix, Viasat og HBO Nordic. Siden har YouSee moderniseret og udvidet sit web-tv, så det nu under navnet YouSee Play byder på såvel mulighed for at se tv over internettet som on-demand-tjenester, hvor man selv bestemmer, hvornår man vil se tv. TV2 har sit TV2 Play, og alle Danmarks Radios kanaler kan ses over nettet. Ja, og så har vi slet ikke nævnt, at TDC sælger tv over internettet under navnet HomeTrio, ligesom Telia tilbyder en løsning med tv og leje af film og serier mv. Det er en udvikling man også ser i andre lande. I Storbritannien tilbyder alle de store mobiltelefoniselskaber tv over bredbånd. Og i USA har et af de store tvselskaber, CBS, inden for den seneste måneds tid annonceret to nye tjenester via internettet. Set i det lys er det bestyrelsens holdning, at der fremover ikke skal investeres yderligere i af vores gamle coax-net. Det må holde så længe, de kan. Og så skal vi i øvrigt glæde os over, at vi har et top moderne bredbåndsnet. 5 af 5

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Budgetgeneralforsamling

Budgetgeneralforsamling Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.net www.frugtvangen.dk Budgetgeneralforsamling År 2003, den 27. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFOR-

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1.

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1. Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. I alt 39 stemmeberettigede var mødt frem. Bestyrelsesformand bød generalforsamlingen velkommen.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere