5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer"

Transkript

1 cases til Inspiration Januar cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland

2 Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Chefkonsulent, Jakob Paaske, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg Media/Grafisk designer Henriette Dissing Marselisborg Media 1. udgave Januar Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på

3 Indhold Baggrund 5 Case 1 Udvikling af konkrete redskaber, tilbud og metoder 6-7 Tilrettelæggelse af moduler og ugeskemaer Case 2 Udvikling af evalueringssystematikker 8-9 Hvordan sikrer vi, at der fastholdes fokus på evaluering, opsætning af mål og indikatorer i hele processen? Hvordan skabes en fornuftig balance mellem behovet for viden og ressourceforbruget ved indsamling af viden? Case 3 Anvendelse af progressionssystem Konkrete redskaber til progressionsstyring og måling Case 4 Læringsmøder og en fleksibel indsats Mulighed for løbende justeringer og tilpasninger Case 5 Ansvarsfordeling og tillid i praksis Arbejdet med ejerskab kræver at der opbygges et tillidsforhold mellem medarbejder og leder 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 3

4 Har du spørgsmål til cases til inspiration, kan du rette henvendelse til: Tina Kjærgaard Mogensen Beskæftigelsesregion Midtjylland på: / Jakob Paaske Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden på: / Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

5 Baggrund De fem cases, som dette produkt indeholder, er eksempler fra konkret arbejde med udviklingen og gennemførelsen af nye indsatser i arbejdet med udsatte målgrupper. De fem cases er udviklet på baggrund af en forandringsteoretisk proces gennemført i Jobcenter Struer. Forandringsteori og resultatbaseret styring er ofte mere end blot en enkeltstående aktivitet. Det er en bestemt måde at tænke organisation og dagligt arbejde på. Den forandringsteoretiske proces i Struer blev påbegyndt med udgangspunkt i, at jobcentret igennem længere tid havde været udfordret på arbejdet med unge borgere i matchgruppe 2 der var brug for nye tilbud og arbejdsgange. Folderen er bygget op om fem cases, som giver et billede af konkrete løsningsmuligheder på daglige udfordringer. I hver case har vi beskrevet, hvilken udfordring Jobcenter Struer stod overfor og derefter hvilke praktiske løsninger, der blev udviklet. Dette produkt henvender sig primært til ledelsesniveauet, men øvrige interesserede medarbejdere kan ligeledes finde inspiration til det forandringsteoretiske arbejde. Initiativet til 5 cases til inspiration kommer fra Beskæftigelsesregion Midtjylland, og folderen er udarbejdet af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden (Marselisborg) i samarbejde med beskæftigelsesregionen. Venlig hilsen Beskæftigelsesregion Midtjylland 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 5

6 Moduler og arbejdsredskaber Fagskema Sidst redigeret d. Klik her for at angive en dato. Navn på modul Formål Klik her for at angive tekst. Beskrivelse Klik her for at angive tekst. Materiale Klik her for at angive tekst. Evalueringsnoter Klik her for at angive tekst. Denne skabelon blev anvendt på samtlige moduler, der indgik i forløbet. Ved at konkretisere målene og indholdet af de enkelte moduler, blev det nemmere at sikre sammenhæng mellem resultater og daglig praksis. 6 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

7 Udvikling af konkrete redskaber og moduler Case 1 Tematik: Mange forandringsteoriprojekter strander ved implementeringen; for hvordan er det lige at aktivitetsbeskrivelserne bliver omsat til daglig praksis? Ofte er der behov for specifikke og konkrete redskaber, som kan støtte medarbejderne i at arbejde på bestemte måder. Der er med andre ord brug for udvikling af redskaber på et operationelt niveau. Udfordring I Jobcenter Struer blev resultatet af fire workshops en enighed om hvilke delmål man ønskede at et forløb skulle kunne indfri. Der var også i store træk enighed om, i hvilke aktiviteter der skulle til, hvis forventningerne til målene skulle indfries. Udfordringen bestod imidlertid i at omsætte denne viden til praktiske arbejdsgange, redskaber og metoder. Arbejdet med at udvikle et forløb med udgangspunkt i de fire workshops virkede en smule uoverskueligt både i forhold til indhold og struktur. Metode / redskaber Som et led i at sikre en smidigere overgang fra workshops til det daglige arbejde besluttede Jobcentret, i samarbejde med Marselisborg, at arbejde ud fra enkle og konkrete udviklingsredskaber: Indsatsmodeller Ugeskemaer Fagskemaer Mens indsatsmodellerne og ugeskemaerne medvirker til at give et overblik, hjælper fagskemaerne med at fastholde fokus på de opstillede resultater fra forandringsteoriarbejdet. Som det fremgår af venstre side, er fagskemaet bygget op om nogle af forandringsteoriens elementer: Beskrivelse af formål, modulbeskrivelse, materialebehov og evaluering. Gevinst / resultat Ved at tage udgangspunkt i konkrete redskaber oplevede Jobcenter Struer, at udviklingsarbejdet skete systematisk med fokus på mål og resultater. De enkelte medarbejdere, der arbejdede med fagskemaer, oplevede at resultattænkningen blev gjort praktisk. Samtidig betød fagskemaerne, at gennemførelsen af forløb og moduler blev mindre personafhængig, da medarbejderne forholdsvist nemt kunne sætte sig ind i et nyt tema. Derudover betød udviklingen af materialet en øget forståelse af indsatsen mellem sagsbehandler og kommunal aktør. Sagsbehandlerne fik et bedre indblik i arbejdet, og blev mere trygge ved at sende borgeren til forløbet. Endelig oplevede medarbejderne en øget refleksion over eget arbejde. Med fagskemaerne, der præcist beskrev, hvad de enkelte moduler skulle være med til at indfri, begyndte medarbejderne automatisk at stille spørgsmålstegn ved egen praksis nåede vi målet, er det den rigtige metode, hvad skal vi ændre til næste gang? 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 7

8 Skemaet er et eksempel på hvordan Jobcenter Struer skabte overblik over sammenhængen mellem målgruppens udfordringer, hvilke aktiviteter, der skulle iværksættes og hvilke målsætninger, der skulle indfries. Dette blev koblet med specifikation af hvilke datakilder, der anvendes i evalueringen. Tre målgrupper Aktiviteter/Moduler Indikatorer Målsætninger Effekt Psykisk sårbare Misbrugere Socialt udsatte Sporadisk erfaring med arbejdsmarkedet Stor forskel i grad af psykisk problematik Stor spredning i uddannelsesbaggrund Bruger ofte den psykiske problematik som årsag til manglende uddannelse og beskæftigelse Har ofte oplevet mange nederlag i skoletiden Har brug for særlige hensyn og rammer i virksomhedspraktikken Har et misbrug oftest weekendmisbrug Har i mange tilfælde en psykisk problematik som overbygning på misbruget Har meget dårlige erfaringer med arbejdsmarkedet Fralægger sig ansvar for egen situation Har et negativt påvirkende netværk Kommer ofte fra en socialt belastet familie Har ofte haft korterevarende ufaglærte ansættelser De enlige mødre i målgruppen bruger ofte barnet som undskyldning for den manglende uddannelse eller beskæftigelse Har brug for støtte i såvel tilbud som ansættelsesforløb Arbejdsmarkedskendskab Har indsigt i betydningen af arbejdsmarkedskrav og egen indsats Arbejdspladskultur Har udfyldt skemaer (A&B) Kan se sig selv på arbejds markedet Ansøgninger Har selvstændigt skrevet 5 ansøgninger CV Har et brutto CV Har udviklet tilpassede CV er til ansøgninger Stillingsopslag Er selvstændigt i stand til at finde relevante jobopslag Struktur på hverdagen Har stabilt fremmøde Har overskud til at fokusere på uddannelse og jobsøgning Økonomi Kan administrere egen økonomi Er bevidst om økonomiske muligheder ved uddannelse Personlig præsentation Er i stand til at præsentere sig til samtalen Har forbedret sine præsentationskompetencer Studieorientering Har fået indsigt i mulighederne for uddannelse Kender kravene til uddannelse Individuelle samtaler Har erkendt evt. misbrug Er motiveret for beskæftigelse Har fået øget tro på egne evner og muligheder Øget selvstændighed Forbedret mødestabilitet Tillid og tryghed til processen Styrket motivation for selvforsørgelse Evne at håndtere modgang Forbedrede sociale kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet Erkendelse af misbrug Tage ansvar for eget liv Motiveret for forandring Udarbejdelse af CV Overblik over økonomien Styrket netværk Evne at håndtere modgang Styrke det sociale netværk Udarbejdelse af CV Ejerskab over forløb Tillid til processen Stabilt fremmøde Styrkelse af arbejdsidentitet Evne at håndtere modgang Færre unge borgere på kontanthjælp Kortere varighed for unge borgere på kontanthjælp Færre borgere i matchkategori 2 Har brug for succesoplevelser Tæt opfølgning er afgørende Selvstændigt arbejde Baggrundsregistrering InfoPath Resultat- og progressionsmåling InfoPath Udfaldsmåling InfoPath & Jobindsats 8 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

9 Udvikling af evalueringssystematikker Case 2 Tematik: Forandringsteori og resultatbaseret styring er tæt forbundet med evaluering og måling. Hvis vi skal være i stand til at udvikle, justere og gennemføre vores indsatser på baggrund af viden og erfaringer, er det nødvendigt med redskaber, der systematisk indsamler viden og erfaring. Udfordring Mange vil opleve, at hvis registreringer bliver for besværlige eller krævende, så mindskes datadisciplinen, og såvel opfølgning som evaluering mister sin styrke og validitet. De fleste sagsbehandlere, projektmedarbejdere og virksomhedskonsulenter har en travl hverdag med mange registreringer. Derfor bør den daglige praksis i videst muligt omfang tænkes ind i forhold til registreringerne. Samtidig har det stor betydning, at der bliver målt på de rigtige parametre. Det betyder, at der i udviklingsprocessen skal inddrages flere forskellige personer med forskellige kompetencer, dels for at sikre at der bliver målt på det, der har betydning for indsatsen, og dels for at sikre systematik og validitet i målingerne. Metode/redskaber I Struer udarbejdede medarbejderne indikatorerne på baggrund af en forandringsteoretisk proces. Progressionsindikatorerne blev udarbejdet med udgangspunkt i de moduler, som ungeforløbet består af. På den led blev der skabt direkte sammenhæng mellem de aktiviteter, der gennemføres i forløbet, og de registreringer, der skal være med til at styre justeringerne af forløbet. Gevinst/resultat Oversigten og inddragelsen af medarbejderne i arbejdet synliggør, hvor for der skal registreres, samtidig betyder det, at medarbejderne kvalificerer de indikatorer, der måles på. Dermed får medarbejderne et stort ejerskab over registreringerne. Det administrative personale fik ansvaret for at opstille et målesystem, som kunne anvendes til at registrere på indikatorerne. Erfaringerne fra Struer viser, at udviklingen af indikatorerne og opsætningen af målesystem med fordel kan udarbejdes sideløbende. Det giver medarbejderne mulighed for at få indflydelse på opsætningen af systemet, og giver det administrative personale et godt indblik i hvordan medarbejderne arbejder med borgeren. Det er ofte meget anvendeligt at illustrere sammenhængen mellem målgruppe, aktiviteter, progressionsmålinger og effekt i et samlet billede. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 9

10 Struer Billedet er et screendump fra registreringssystemet, der er blevet sat op i Jobcenter Struer. Løsningen er lavet i Infopath, som er en del af officepakkens programmer. Der er på den led tale om et brugervenligt og omkostningslet evalueringssetup. 10 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

11 Anvendelse af progressionssystem Case 3 Tematik: Forandringsteori og resultatbaseret styring er tæt forbundet med evaluering og måling. Hvis vi skal være i stand til at udvikle, justere og gennemføre vores indsatser på baggrund af viden og erfaringer, er det nødvendigt med redskaber, der systematisk indsamler viden og erfaring. Udfordring Jobcenter Struer ønskede et evalueringssetup, som de selv skulle være i stand til at håndtere. Samtidig skulle det være et setup, som ikke ville indebære en kontinuerlig økonomisk udskrivning i form af licenser og lignende. Der var med andre ord brug for et lavpraktisk redskab, som jobcentret selv skulle være i stand til at håndtere. Samtidig skulle det være et redskab, som kunne driftes indenfor de normalt anvendelige computerprogrammer. Metode/redskaber I dialog med Marselisborg blev det besluttet at udarbejde et registreringssystem med udgangspunkt i programmer fra Microsoft Office. Til dataindsamlingen anvendes programmet InfoPath, mens databasen bygges i Access. Øvrig dataanalyse gennemføres i SPSS eller Excel. Der er således tale om et næsten omkostningsfrit system, som samtidig kan driftes og anvendes af jobcentrets medarbejdere. Dataindsamlingen sættes op som et almindeligt spørgeskema, hvor medarbejderen kan indtaste baggrundsoplysninger og løbende registrere effekt og progression. Gevinst/resultat Ved at etablere et registreringssystem fik Jobcenter Struer mulighed for at operationalisere resultatbaseret styring i et simpelt redskab, som jobcentret selv er i stand til at styre. Setuppet har betydet, at Jobcenter Struer er i stand til løbende at justere på baggrund af registreringer foretaget af medarbejdere. Medarbejderne er på den led med til kontinuerligt at justere indholdet og formen på registreringerne. Der er dermed mere tale om et læringsinstrument, end et direkte evalueringsinstrument. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 11

12 Når I tænker tilbage på de redskaber/metoder, som I har anvendt i den forløbne uge, kan I så fremhæve 1-2, der har virket godt/mindre godt? (Ny) Praksis Hvordan vil I konkret anvende de nye erfaringer, som I har gjort jer, i jeres videre arbejde? (Hvad vil I gøre ander ledes/ mere af?) Ønsket forandring Metodisk refleksion Viden Hvorfor virkede redskabet/metoden godt/dårligt? Læring I hvilke sammenhænge mener I at redskabet/metoden har sin største styrke? (Hvor/hvornår/persontyper/ aldersgrupper etc.) Arbejdet med læringscirklen kræver, at der bliver afsat nok tid til at udforske viden og læring; ofte springer vi for hurtigt direkte til den ønskede forandring. Anvendelsen af læringscirklen kan bruges til at anvende de konkrete erfaringer fra praksis som fundament til forandringer. 12 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

13 Læringsmøder og en fleksibel indsats Case 4 Tematik: Arbejdet med unge borgere i matchkategori 2 kræver en differentieret indsats, hvor forløbene skal være i stand til at håndtere flere forskellige typer udfordringer. Det betyder, at når jobcentrene skal tilrettelægge indsatser til målgruppen, vil der ofte være behov for fleksible indsatser, der kan tilgodese flere forskellige borgertyper. Udfordring Unge ledige i matchgruppe 2 er en sammensat gruppe. Der er derfor en række forskellige barrierer og udfordringer, og de er derfor vurderet som værende indsatsparate. Diversiteten i barriererne og udfordringerne betyder, at der er behov for flere forskellige typer indsatser. Et behov, der kan være svært at honorere i et lille jobcenter, hvor der ikke altid er nok borgere til løbende at samle hold til specialistforløb. Metode/redskaber I Jobcenter Struer var intentionen, at kommunens kompetencecenter skulle kunne håndtere alle typer af barrierer og udfordringer på et samlet forløb. I afprøvningsfasen blev det tydeligt, at der var for stor spredning i målgruppens problemstillinger, og der var stadig brug for særligt tilrettelagte forløb til specifikke målgrupper. Med udgangspunkt i kvartalsvise læringsmøder, kunne sagsbehandlere og medarbejdere i Struers projektenhed i fællesskab identificere, hvor der var særlige behov for indsatser. På baggrund af de redskaber, fagskemaer og indsatsplaner, der var blevet udviklet, kunne projektenheden relativt hurtigt sammensætte nye forløb. Læringsmøderne er bygget op om en læringscirkel, som sikrer, at møderne tager et systematisk og konstruktivt afsæt. Se side 2 for eksempel på læringscirkel. Gevinst/resultat Den øgede fleksibilitet betyder, at Jobcenter Struer løbende kan udvikle og tilpasse deres ungeforløb til de udfordringer, som de møder i den daglige praksis. Samtidig betyder det, at sagsbehandlerne og medarbejderne i projektenhed får et større kendskab til hinandens arbejde, udfordringer og behov. Det væsentlige i den sammenhæng er dermed todelt: En stor redskabskasse, som gør, at medarbejderne forholdsvist hurtigt og enkelt kan sammensætte nye forløb til andre målgrupper Læringsmøder, hvor der systematisk bliver samlet op på erfaringer fra eksisterende forløb og fælles drøftelser af kommende behov for indsatser 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 13

14 Ugeskemaet er et eksempel fra forløbet i Struer. Som det fremgår, er der hver dag afsat tid til at reflektere og evaluere dagens indhold Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Formiddag Arbejdsmarkedskendskab Arbejdspladskultur I Arbejdspladskultur II Stillingsopslag Ansøgninger I Eftermiddag Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Hjemmeopgave Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering 14 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

15 Ansvarsfordeling og tillid i praksis Case 5 Tematik: Når medarbejdere tager ejerskab over såvel gennemførelsen som den fortsatte udvikling af indsatsen med borgeren, har det som regel positiv betydning for kvaliteten af det gennemførte arbejde. Arbejdet med ejerskab kræver, at der opbygges et tillidsforhold mellem medarbejder og leder og en klar ansvarsfordeling. Udfordring At give medarbejderne ansvaret for den kontinuerlige udvikling af et forløb er ikke blot gjort ved at tildele ansvaret. Der skal samtidig gives rum til, at medarbejderne reelt har mulighed for at udvikle, tilpasse og justere indholdet af forløbet. Samtidig kræver det, at der vises tillid fra såvel ledelsen som medarbejderne. Ledelsen skal have tillid til, at medarbejderne udvikler de rette tiltag, der hjælper borgeren mod uddannelse og beskæftigelse, og medarbejderne skal have tillid til, at ledelsen bakker dem op i deres faglige valg. Metode/redskaber Jobcenter Struer har arbejdet med at skabe rammer, hvor medarbejderne løbende har mulighed for at reflektere over egen praksis. Ligesom det forventes, at medarbejderne udvikler nye moduler, hvis de finder frem til, at der er nye behov, som eksisterende moduler ikke kan varetage. Derfor er der hver eftermiddag afsat tid til at evaluere dagens program. Denne tid anvendes til at finde frem til: Om det er det rette mål Om det er det rette indhold Om det er den rigtige tilgang Fra ledelsens side har det således handlet om at sætte rammerne for refleksion, så medarbejderne selv får ejerskab over den fortsatte udvikling. Gevinst/resultat Den daglige refleksion og evaluering af dagens arbejde sikrer, at der løbende samles op på hvilke elementer, der virker godt, og hvornår forløbet møder udfordringer. Samtidig betyder det, at medarbejderne oplever, at de selv har direkte indflydelse på hvordan forløbet også fremadrettet skal sammensættes for at skabe de bedste resultater. Det har med andre ord betydet et stort ejerskab over såvel implementering som udvikling af forløbsmoduler. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 15

16 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A 8000 Aarhus C cases til Inspiration De fem cases, som dette produkt indeholder, er eksempler fra konkret arbejde med udviklingen og gennemførelsen af nye indsatser i arbejdet med udsatte målgrupper. De fem cases er udviklet på baggrund af en forandringsteoretisk proces gennemført i Jobcenter Struer. Forandringsteori og resultatbaseret styring er ofte mere end blot en enkeltstående aktivitet. Det er en bestemt måde at tænke organisation og dagligt arbejde på.

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse DECEMBER 2012 Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse Bornholm Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 2 Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Gennemgående

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 Charlotte Hansen Projekt- og Forskningschef Integrationstræf 16 DAGSORDEN PROGRAM 1. Progressionsmåling som koncept 2. Hvorfor og hvornår anvende progressionsmåling? 3. Eksempel

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer

Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. september 2010 Erfaringer med forandringsteori og resultatstyring Jobcenterchef Lise Willer Hovedpunkter God resultatstyring forudsætter gode data. Resultatstyringen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Resultatstyret indsats (RBS) Hvordan i praksis?

Resultatstyret indsats (RBS) Hvordan i praksis? Resultatstyret indsats (RBS) Hvordan i praksis? Resultatbaseret styring har stået højt på dagsordenen i de sidste års forvaltningspolitik i Danmark både i staten og kommunerne. Resultatbaseret styring

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet

Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet Projektplan Skanderborg Kommune Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet Projektejer Jørgen Erlandsen. Projektleder Projektidé Charlotte Sørensen

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Mødrehjælpen. Resultatbaseret arbejde i Mødrehjælpen. En frivillig social organisation fra 1983.

Mødrehjælpen. Resultatbaseret arbejde i Mødrehjælpen. En frivillig social organisation fra 1983. Mødrehjælpen En frivillig social organisation fra 1983. Rådgivning af sårbare og udsatte børnefamilier - social, uddannelse og beskæftigelse, økonomi og sundhed. Fortaler for sårbare og udsatte børnefamilier.

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Forskningscenter for Evaluering (FCE), Aalborg Universitet Charlotte Hansen, Senior Manager, Deloitte

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Forebyggelse af langtidsledighed Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Jobcenter Silkeborg og 3F Silkeborg 1 Styrket samarbejde mellem Jobcenter Silkeborg og lokale A-kasser Performance Management

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Implementering af mindset og nye arbejdsgange

Implementering af mindset og nye arbejdsgange Implementering af mindset og nye arbejdsgange Læring fra midtvejsevaluering af omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats i partnerskabskommunerne 12. juni 2017 Implementeringserfaringer

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE 01 Området er styrbart Vi kan styre fordi vi ved, hvor vi er og hvor vi skal hen! KONOMI- ARBEJDSMARKED Indledning I denne folder

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Ansøgningsskema til regional kompetenceudvikling

Ansøgningsskema til regional kompetenceudvikling Ansøgningsskema til regional kompetenceudvikling Der kan ansøges om midler til kompetenceudviklingsforløb inden for to overordnede temaer: 1. Den borgerrettede indsats, herunder samarbejdet mellem jobcentre

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Hvorfor f er evalueringer så forskellige og rapporterne så lange? Om implementeringen af en fælles evalueringsmodel i en stor socialforvaltning

Hvorfor f er evalueringer så forskellige og rapporterne så lange? Om implementeringen af en fælles evalueringsmodel i en stor socialforvaltning Hvorfor f er evalueringer så forskellige og rapporterne så lange? Om implementeringen af en fælles evalueringsmodel i en stor socialforvaltning Hvem er vi? Andreas Stounbjerg: Fuldmægtig i Ressourcestyring

Læs mere