Tune Kabelnet 2013 beretning til generalforsamlingen 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Kabelnet 2013 beretning til generalforsamlingen 2014."

Transkript

1 Tune Kabelnet 2013 beretning til generalforsamlingen Velkommen til jer, der i dag er mødt frem til generalforsamling i Tune Kabelnet. Det er mit håb at vi får en udbytterig generalforsamling med en god og udbytterig dialog. Det er glædeligt at se at flere ser Tune Kabelnet som fremsynet og ser vor 5pakke struktur som et gode det viser at vi har gjort det rigtige at vi så tillige har et større udvalg at tilkøbskanaler viser at vi har gjort vort arbejde ordentligt. Dertil kommer så at vi er meget prisbillige og vor grundpakke er i særdeleshed er billig og den findes nok ikke meget billigere andre steder, og vi har fået prisen der ned uden at betale til andre sider. Altså vi ikke giver tilskud. Vi har som den frie forening generelt billige og fleksible løsninger til radio-tv, internetløsninger og telefoni og vi kan matche store selskaber. Det vil jeg dokumentere lidt senere. At vor løsning så for ganske nyligt er blevet kopieret af et af de selskaber der udbyder tv-løsninger og de nu også ønsker at levere løsninger efter samme 5 pakke struktur må vi se som et bevis for at vi har gjort det rigtige for vore medlemmer. 1

2 Det er heller ingen hemmelighed, at vi har henvendelse fra andre foreninger som gerne vil tilsluttes vore løsninger. Det skal også nævnes at et område i Vindinge har valgt at tilslutte sig til Vindinge - så der kommer en tilgang på ca. 50 nye medlemmer derfra og jeg tror at vi kommer til at forsyne en ny forening med vore løsninger til efteråret Vi bliver flere om at betale omkostningerne til køb af det udstyr og komponenter, der skal benyttes til fortsat at levere og forbedre de leverancer til alle. Vort net er generelt i en meget fin tilstand, og netop derfor kan vi levere billedkvalitet i topklasse vi beskærer ikke sådan som de store selskaber som TDC/YouSee, Stofa m.fl. gør det: Hos os er HD ægte og ubeskåret og ikke det beskårne HD, de andre leverer. Vi har imidlertid haft nogle uheld i årets løb. Omlægningen i oktober skete ikke helt uden problemer. Især blev de som stadig så analogt tv ramt men efter 2-3 dage blev der etablereret 20 analoge kanaler. Vi kan imidlertid se at både TDC/YouSee og Stofa løbende lader de analoge kanaler forsvinde og i enkelte områder i landet leveres de analoge kanaler ikke længere - i 2

3 løbet af 1-2 år vil de analoge kanaler være forsvundet mange steder. Vi har ikke inden for de nærmeste år tanker om at drosle helt ned for alle analoge kanaler. Vi vil som minimum bibeholde public service kanalerne i nogen år endnu d.v.s. DR og TV2. På internettet har vi oplevet udfald som hovedsageligt skyldtes graveskader og strømafbrydelser det er uheldigt, men fejlene er blevet udbedret rimelig hurtigt. Vi har igennem det sidste år set områder i Danmark forsynet af TDC og STOFA (som jo nu er ejet af et el-selskab) som har været uden internet i flere dage. Den situation har vi på ingen måde oplevet. Vort system har bevist sin duelighed specielt har vi i forbindelse med graveskader i Tune været hurtigt ude hos de folk som forvoldte skaden fordi. Nogle i bestyrelsen havde specielt fokus på vort net og tid til at kigge på systemet mens DONG gravede rundt omkring for at få luftledningerne lagt i jorden. Vi har kun haft ganske få graveskader fordi vi var hurtigt på stedet, når vi på systemet så noget, der indikerede en graveskade vi var så på stedet hurtigt og det gav respekt, hvorfor gravemandskabet nok var mere påpasselige hos os end de sædvanligvis er. En forening i Greve fik ved samme øvelse så mange skader at deres net stadig lider under det i dag, flere år efter gravningerne den situation kom vi ikke i, fordi vi var på mærkerne og brugte vort system Panther vort overvågnings / administrations system som giver glimrende informationer om anlæggets tilstand. Det område, hvor vi har set flest problemer er nok i 3

4 Elkærparken hvor der har været større byggeprojekter i gang og dér har entreprenørerne ikke altid udvist den nødvendige agtpågivenhed. De penge der er betalt for vort bogførings- og overvågningssystem, Panther, er rigtig godt givet ud og giver nøjagtig diagnosticering af fejl i vort net. Vi er ikke en KOMMERCIEL VIRKSOMHED som TDC, STOFA og Elselskaberne. Vi har fokus på omkostningerne og ønsker at levere de løsninger der tilfredsstiller størstedelen af vore medlemmer.. Vi er i dag herre i eget hus. Vi er i dag fuldstændig herre over de frekvenser vi har til rådighed vi er kun begrænset af de lovgivningsmæssige indskrænkninger og ikke underlagt de bindinger som findes i kontrakter fra de kommercielle udbydere. Derfor kan vi bla. tilbyde et internet med den kapacitet vi har det ville vi have vanskeligheder ved dersom en kommerciel leverandør var inde på vort net de spiser båndbredde og vanskeliggør eget internet og telefoni fra andre leverandører. Der har i en 3 måneder periode været ført forhandlinger med flere tv-udbydere om tv-programmer. Forhandlingerne er gennemført af formanden for Glenten og undertegnede og med en jurist som bisidder for os. Det har været meget hårde 4

5 forhandlinger (også erkendt af TDC for ganske nyligt). Alle udbydere har søgt at presse priserne betydeligt i vejret og søgt at ødelægge vor 5-pakke struktur en struktur som nok ikke er så velset af TDC og STOFA. For første gang har vi oplevet at en udbyder ikke ville levere til os med mindre vi ville acceptere prisstigninger som var horrible og vi var tæt på at gå fra hinanden. Han kom dog tilbage og vi fik en aftale Det skal bemærkes at TDC og Stofa ikke så sig i stand til at levere til os de vil ikke, min tolkning og det er selvfølgelig deres valg at sige nej til en omsætning på et stort 2-cifret mio. beløb og leverance til godt tilslutninger med over seere som udgøres af Tune og Glenten. Vi har faktisk for første gang i mange år selv været med til at forhandle pris mv. med udbydere og er ikke blot blevet underlagt en fast skabelon og en prisstigningstakt som vi ikke selv har haft indflydelse på! VI ER NU HERRE EGET HUS. Tune Kabelnet og en række andre foreninger samarbejder i et fællesskab i daglig tale kaldet A2012 det er via den sammenslutning tv-indkøbene er foretaget undtaget er dog Canal 8 og 9,t hvor Tune Kabelnet har måtte benytte andre metoder for at sikre kanalerne. 5

6 A2012-amarbejdet skal styrke antenneforeninger og kabelnet og medvirke til, at disse drives med professionalisme og kompetence vi skal styrke foreningerne og deres bestyrelser og medvirke til at foreningerne beholder deres selvstændighed og ikke sælger sig til de kommercielle selskaber. A2012 har tilslutning fra foreninger med end medlemmer. Samarbejde omkring et indkøb af tv-leverancer samt internetleverancer mv. ligger jo lige for og når foreninger, som har kontrakter med Stofa og TDC som udløber, ser foreningerne nu andre muligheder. Der findes fælles forsyninger til foreninger i Skagen-området og i Vejen området og så A2012 forsyningen som leverer til større områder på Fyn til os og faktisk også til Østerbro flere er på vej pt. Der er en løbende forhandlinger med CopyDan. CopyDan varetager kunstnernes rettigheder og aftalelicenser iflg. ophavsretsloven. Tune kabelnet repræsenteret i A2012 i Teknisk Udvalg, og i det Forhandlingsudvalg, der skal forestå forhandlinger og indkøb af leverancer af radio-tv og internet samt forhandlinger med CopyDan. Næstformand i A2012 er i øvrig også et af vore medlemmer nemlig formanden i Vindinge. Vi er altså godt repræsenteret i centrale positioner i A2012! 6

7 Som det sikker er gået op for Jer, bruger bestyrelsen meget tid og ressourcer på den daglige drift og de til foreningen knyttede opgaver. En stor del af vor fritid bruges på at løse de opgaver, vi stilles over for. Vi oplever heldigvis rigtig mange positive reaktioner fra medlemmerne på vores indsats. Enkelte gange udsættes vi hårde angreb fra medlemmer, der glemmer, eller bevidst nægter at se i øjnene, at vi er en forening. Hvis jeg ser, hvordan andre foreninger honorerer deres bestyrelser, kan jeg blot sige, at Tune Kabelnet nok der den forening, som har en af de mest omkostnings orienterede bestyrelser. Det kan jeg kun være meget stolt af. Når enkelte medlemmer så angriber bestyrelsen i Tune Kabenet med og fremfører en række påstande, kan VI kun spørge os selv, hvorfor man ikke nøjes med at betale teknisk kontingent uden signalforsyning. Så kan man jo købe sine radio-tv og internetsignal, hvor man synes så får man det, som man vil have det og om det så er den rette løsning må medlemmet jo gøre op med sig selv. 7

8 Senest havde vi et møde em et medlem som mente at have dækkende holdninger for medlemmerne af Tune Kabelnet og sågar har ringet til Odense og dér fortalt, at 98% af vore medlemmer er utilfredse med vore løsninger. Jeg fik en opringning fra Odense i den anledning og jeg fik tillige at vide at der tillige ville blive indledt en retssag mod bestyrelsen som ville blive understøttet af TDC/YouSee. Bestyrelsen har ikke modtaget en direkte henvendelse fra medlemmet men med den info jeg fik overbragt fandt vi det formålstjenligt at afholde et møde med det pågældende medlem. Det viste sig, at medlemmet mente, at hans produkt Fuldpakken var blevet forringet og alt for dyr og i øvrigt mente at en TDC/YouSee leverance ville være billigere for ham. Medlemmet var ligeglad med grund- og mellempakke-brugerne og havde på mærkværdig vis fået TDC/YouSee til at fremsende et uforpligtende tv-tilbud til sig. Det skal også lige for en ordens skyld nævnes, at det pågældende medlem havde en god ven med, som det efter nogen tid og på baggrund af talemåde mv gik op for os måtte være jurist/advokat. Direkte adspurgt bekræftede vennen da også det. 8

9 Baggrund eller relation til TDC kan jeg ikke udtale mig om, men jeg undrer mig ikke, efter det møde Tune Kabelnet havde med TDC/YouSees topledelse i sommeren Her viste TDC/YouSee sit sande jeg og ingen tvivl om, at det ærgrer dem at de ikke fik skovlen under Tune Kabelnet og kunne overtage foreningen ved den lejlighed. Vi kunne derfor være forberedt på angreb, hvor ingen midler skys, og selvfølgelig understøtter de gerne angreb på den siddende bestyrelse. Lignende tilfælde er konstateret i Fredensborg i foråret 2013 hvor TDC/YouSee sågar fremsendte brev og specielt udfærdiget glittet reklame materiale mv. og fortællinger om deres fortræffeligheder de eneste der ikke modtog materialet var bestyrelsen og de personer der var tilknyttet bestyrelsen. TDC/YouSee produkterne er på flere områder gode, men prisen! Der er fra rigtig mange sider udtrykt bekymring omkring de sidste års prisstigningstakt for slet ikke at tale om de priser der kræves i de TDC/YouSee ejede anlæg se blot Køge, Nykøbing F Esbjerg som et par eksempler. 9

10 Jeg er af den opfattelse Tune Kabelnet har tilgodeset det store flertal og vil gerne have det dokumenteret via en medlemsundersøgelse som startes snarest den skal lige etableres og medlemmer skal have tildelt den personlige kode som skal benyttes ved afstemningen. Jeg vil imidlertid gene lige vise en prissammenligning hvor Tune Kabelnets løsning stilles over for en tilsvarende løsning fra TDC/YouSee så er der i al fald en række fakta man kan forholde sig til følelser og fornemmelser kan vi vel alle have til med her er i al fald en række fakta som taler sit eget sprog. (Her vises en prissammenligning) Flere end mails modtages på årsbasis, så der dagligt en del at se til. Noget er intern kommunikation med dem vi samarbejder - servicepartner, foreninger, selskaber osv., men trods alt også fra medlemmer som har spørgsmål om diverse ting og især trådløs forbindelse især ud til at være et voksende spørfgsmål. Det er i princippet er medlemmernes eget ansvar at have styr på også eget trådløst netværk: 10

11 Disse forbindelser kan møde mange modstande undervejs murstensvægge, trævægge hvori der som oftest er folie i osv. Derfor kan det være vigtigt at routeren sættes centralt i huset alternativt, at der indkøbes repeatere, som så må opsættes efter behov. Bestyrelsen yder et frivilligt arbejde, har et dagligt arbejde at passe og ikke til rådighed for medlemmerne i døgnets 24 timer. Derfor er der uhyre vigtigt at de interne installationer er i orden og nødvendigt udstyr som trådløse repeatere er medlemmernes egne løsninger. TDC og Stofa har heller ikke sådanne gratis ydelser i deres katalog. Vor internetløsning rækker med de sidste nye anskaffelser ud i fremtiden og vi vil kunne opretholde den høje standard på vor internetløsning flere år frem under forudsætning af at vi fortsat fuldt ud er herre i eget hus. Endelig skal jeg takke hele bestyrelsen inklusive vore suppleanter for samarbejdet i det forløbne år. Vi er ikke altid fuldstændigt enige det er nok umuligt, når 7 mand sidder sammen Der kan være forskellige holdninger til ting og det kan være befordrende og medvirke til at de rigtige løsninger vælges. Sådan er det nu engang som en af vore politikere sagde det. 11

12 Når der er noget, man brænder for, kan bølgerne også højt. Det sker også i ny og næ i Tune Kabelnet. Men det skyldes nok mere at samtlige brænder for at skabe de bedst mulige betingelser for vore medlemmer og ikke mindst bevare Tune Kabelnet på vore egne hænder. Vi har i det forløbne år fået løst alle opgaver på en måde, så et meget - meget stort antal medlemmer kan tilgodeses, - et meget lille antal medlemmer er det nok ikke muligt at tilfredsstille og det lever vi så med Jeg mener imidlertid at de skabte resultater og løsninger er ting vi kan være stolte af og jeg kan jo se at de inspirerer andre foreninger og faktisk også resulteret i at TV udbydere tvinges til at tænke nyt nogle har sågar kopieret vore løsninger går samme vej. Hermed skal jeg afslutte beretning for i år tak for ordet. 12

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Kære antenneforeninger

Kære antenneforeninger ContentCo skal være dem, der sætter agendaen. Det vil være tv, der både nu og senere, er skabt af antenneforeningerne til antenneforeningerne. ContentCo vil være dem, som får det gamle BoxDanmark til at

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1.

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1. Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. I alt 39 stemmeberettigede var mødt frem. Bestyrelsesformand bød generalforsamlingen velkommen.

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Den 1.4.2015 Hermed indkaldes til FSAs ordinære generalforsamling tirsdag den 28.4.2015 kl. 19.30 i Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Formanden Eskild Keller Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 46 inklusive

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen,

Læs mere