Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen."

Transkript

1 Mercantecs udbudspolitik 2014 for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 1. Formål Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt øvrige interessenter om de politikker, som skolen vil følge ved udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitikken 2014 er Mercantecs svar på, hvordan skolen vil leve op til de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger i bred forstand, herunder hvordan skolen specifikt vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udvikle samarbejde og udlicitering, spidskompetencer, markedsføring m.v. inden for området. Udbudspolitikken 2014 er tilrettelagt ud fra en ambition om, at Mercantec i et tæt netværkssamarbejde med øvrige udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt øvrige interessenter leverer kurser og konsulentydelser til virksomheder og enkeltpersoner i den midtjyske region. På en række områder strækker såvel ambitioner som kompetencer til et landsdækkende virksomhedsrelateret udbud. Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen. 2. Marked og udbud Mercantec er en markedsorienteret uddannelsesinstitution, der udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser i Region Midt. Nogle uddannelser udbydes landsdækkende specielt i relation til Mercantecs spidskompetencer. Mercantec har hovedsæde i Viborg og afdelinger i Bjerringbro, Skive og Ulfborg. Skolens spidskompetencer og gode omdømme gør, at der på en række uddannelsesområder tiltrækkes virksomheder og uddannelsessøgende fra hele landet. Alternativt hertil gennemfører Mercantec uddannelser på virksomheden eller i lokalområdet, hvis der er praktisk mulighed herfor. Uddannelsesinstitutionen Mercantec udbyder erhvervsuddannelser med tilhørende voksen- og efteruddannelser på følgende indgange: 1

2 2.1 House of Technology (Grundforløbsindgangen Strøm, styring og IT) Indenfor uddannelsesområdet House of Technology udbydes følgende uddannelser: Erhvervsuddannelser hovedforløb Frontline PC-supporter IT-supporter Datatekniker (også EUX) Elektronikfagtekniker(også EUX) Medicotekniker Elektronikudviklingstekniker Frontline Radio-TV tekniker Radio TV fagtekniker Automatikmontør Automatiktekniker (også EUX) Teleinstallationstekniker Voksen- og efteruddannelser Automatik og procesteknik FKB 2603 Betjening af industrirobotter for operatører FKB 2750 Fremstilling af elektronikprodukter FKB 2233 Elektronik og svagstrømstekniske område FKB 2252 Data- og kommunikationsteknik FKB 2259 Uddannelserne udbydes fra House of Technology s afdelinger i Viborg og Bjerringbro. House of Technology er en af landets absolut største udbydere indenfor elektronik-, data-, automatik- og kommunikation og medieområderne. Skolen har gennem en årrække opbygget spidskompetencer inden for gennemførelse af efter- og videreuddannelse. Skolen har således et kursusudbud, som dækker et bredt spekter af efterspørgslen inden for området. Desuden kan House of Technology udarbejde skræddersyede/individuelle firmakurser inden for de ovennævnte områder, med udgangspunkt i den enkelte virksomheds ønsker og behov både i relation til fagligt indhold og afholdelsesform. House of Technology tilbyder ligeledes certificeringsforberedendekurser inden for Microsoft og Cisco. House of Technology er af DI udpeget til Centre of Excellence, der betyder at vi gennemfører erhvervsuddannelser, for de dygtigste elever i landsdelen på avanceret og ekspertniveau. 2

3 Skolen besidder spidskompetencer inden for områderne: Netværk (CCNA / CCNP / CCDP) IP v.6 Serverteknologi (Microsoft / Linux / UNIX) Programmering (.net, C#, ASP, XML, JAVA) Udvikling af e-learningskoncepter og undervisningsmaterialer hertil. Fra januar 2014 udbyder House of Technology desuden uddannelsen til webintegrator, som er et grundforløb under indgangen Medieproduktion. Grundforløbet udbydes, som en grundforløbspakke med en varighed på 40 uger. Uddannelsen specialiserer sig i spiludvikling. 2.2 Medieskolen (Grundforløbsindgangen Medieproduktion) Fra august 2012 udbydes grundforløbet Skiltetekniker under indgangen Medieproduktion. Mercantec udbyder forløbet som et 20 ugers forløb 2 gange om året med opstart i august og januar. Nedennævnte uddannelser er udbudt af Mercantec og gennemføres som udlagt undervisning på Medieskolen: Erhvervsuddannelser udlagt på Medieskolen Web-Integrator (gennemføres også på Medieskolen og på HCA vej) Fotograf (gennemføres på Medieskolen i Viborg) Film- og tv-produktionsuddannelsen (gennemføres på Medieskolen i Viborg) Skiltetekniker gennemføres som nyt uddannelsestilbud på Mercantec Voksen- og efteruddannelser Foto, film, tv- og redaktionel produktion FKB BYGGETEK (Grundforløbsindgangen Bygge og anlæg) I uddannelsesområdet BYGGETEK udbydes følgende uddannelser: Erhvervsuddannelser - hovedforløb Voksen- og efteruddannelser 3

4 Bygningsstruktør Anlægsstruktør Tømrer Gulvlægger Byggemontagetekniker EUX bygge og anlæg Rørlægger Kloakmester Asfaltør Sjakbajs Maskinføreruddannelsen Maskinførerkurser Kabel og ledningsarbejder Kirkegårdsgraver Anlægsgartner GVU anlægsgartner Efteruddannelse for struktør, tømrer og gulvlægger BYGGETEK er Danmarks største udbyder af voksen- og efteruddannelser inden for bygge- og anlægsområdet, med en årlig aktivitet på ca deltagere fordelt på ca. 375 hold. Der udbydes ca. 220 forskellige kurser indenfor: Anvendelse af entreprenørmateriel FKB 2602 Asfaltbelægninger FKB 2208 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer FKB 2209 Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring FKB 2210 Anlægsarbejder FKB 2207 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg FKB 2666 Kurserne udbydes fortrinsvis fra Byggeteks afdelinger i Viborg, Skive og Ulfborg, og for hovedparten af uddannelserne er det naturlige dækningsområde er den midtjyske region. BYGGETEK besidder spidskompetencer indenfor områderne Anvendelse af entreprenørmateriel og Gulvlæggerområdet. Byggeteks dækningsområde er for disse Jylland og Fyn. 2.4 TRANSPORT OG LOGISTIK Erhvervsuddannelser - hovedforløb Voksen- og efteruddannelse Grundkompetence chauffør gods 4

5 Grundkompetence chauffør bus Grundkompetence lager & terminal Godstransport ad landevej Busbefordring Truck EU kvalifikationsbevis bus EU kvalifikationsbevis lastbil Lastbilkran Vintertjeneste Der udbydes forskellige kurser inden for: Personbefordring med bybus og rutebil FKB 2221 Vejgodstransport FKB 2224 Grundkompetence Lager og Terminal FKB 2715 Grundkompetence chauffør gods FKB 2728 Lastbilkran FKB 2732 Vintertjeneste FKB 2734 Uddannelserne udbydes fra skolens afdeling i Skive, og det naturlige dækningsområde for hovedparten af uddannelserne er den midtjyske region. 2.5 MetalCraft (Grundforløbsindgangen Produktion og udvikling) Indenfor findes dette område ca. 30 erhvervsuddannelser, hvoraf Mercantec p.t. udbyder følgende: Erhvervsuddannelser - hovedforløb Smed Industritekniker EUX smed/industriteknikker Industrioperatør CNC-teknikuddannelsen Produktør Voksen- og efteruddannelse Smedeteknik Svejsning og termisk skæring i metal Spåntagende metalindustri Køle- og klimaanlæg Montage af lettere industriprodukter 5

6 Der udbydes forskellige kurser inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser: - Metrologi i metalindustrien FKB Svejsning og termisk skæring i metal FKB Betjening af industrirobotter for operatører FKB Produktion af køle og klimaoplæg FKB Montage af lettere industriprodukter FKB 2754 Uddannelserne udbydes fortrinsvis fra Mercantecs afdelinger i Viborg og Bjerringbro og det naturlige dækningsområde for erhvervsuddannelserne er den midtjyske region. På efteruddannelsesområdet besidder MetalCraft spidskompetencer indenfor uddannelserne Køle-klimateknik samt Montage af lettere industriprodukter. I relation til disse to uddannelser er Mercantec landets eneste udbyder og dermed landsdækkende mens det naturlige dækningsområde for hovedparten af uddannelserne er den midtjyske region. 2.6 Hotel- & Restaurantskolen (Grundforløbet Mad til mennesker) Hotel- & Restaurantskolen udbyder følgende uddannelser: I 2014 udbyder skolen kurserne fra den godkendte fælleskompetencebeskrivelse (FKB) Mad til brugere med varieret behov for ernæring 2257, i et Open Learning Kitchen (OLK). Dette betyder uddannelses- og gennemførelsesgaranti for vores kunder og ikke mindst nye muligheder for, at arbejde mere individuelt med undervisere som vejledere og facilitatorer. Der udbydes kompetencepakker, som matcher brancherne og de udbydes som 6 ugers selvvalgt kurser Erhvervsuddannelser - hovedforløb Ernæringshjælper Ernæringsassistent EUX i kombination med ernæringsassistent Voksen- og efteruddannelse Mad til brugere med varieret behov for ernæring. Nuværende kompetencepakker Ernæringsassistenten i nye tider indeholder kurser med bl.a. økologi, smag, værtsskab, nøglehullet på spisesteder, nye råvarer og fornyelse 6

7 samt prisberegning. Uddannelserne udbydes fra Mercantecs afdeling i Viborg samt i Skive i samarbejde med Skive Tekniske Skole. Det naturlige dækningsområde for hovedparten af uddannelserne er den midtjyske region. 2.7 AutoTeknisk Center (Grundforløbet Bil, fly og andre transportmidler) I AutoTeknisk Center udbydes følgende uddannelser: Erhvervsuddannelser - hovedforløb Automontør Personvognsmekaniker (også som EUX) Voksen- og efteruddannelser Køretøjsområdet FKB 2246 Uddannelserne udbydes fra Mercantecs afdeling på H.C. Andersens Vej i Viborg. Det naturlige dækningsområde for hovedparten af uddannelserne er den midtjyske region. AutoTeknisk Center besidder spidskompetencer indenfor området Autoteknik og er således særdeles efterspurgt af en lang række af landets bilimportører. AutoTeknisk Center udbyder uddannelse og træning af mekanikere/teknikere og andre medarbejdergrupper indenfor autobranchen. AutoTeknisk Center udbyder også særlige faglige påbygningsmoduler til lærlinge uddannelserne, og gennemfører specielle mærkerelaterede lærlingeforløb på landsplan. I en årrække har AutoTeknisk Center været eneste landsdækkende udbyder af uddannelser vedrørende bilens hjul og undervogn. Autoteknisk Center er af DI udpeget til Centre of Excellence, der betyder, at der gennemføres erhvervsuddannelser for de dygtigste elever i landsdelen på avanceret og ekspertniveau. I regi af Centres of Excellence udbydes i 2014 et talentspor, hvor de dygtigste elever udfordres og undervises på højeste niveau. 7

8 2.8 Handelsskolen Viborg (Erhvervsuddannelse) og LeaderLab (Voksen- og efteruddannelse) Handelsskolen Viborg og LeaderLab udbyder p.t. følgende: Handelsskolen Viborg Erhvervsuddannelser hovedforløb Kontorassistent med specialerne: Administration Offentlig administration Lægesekretær Revision Økonomi Salgsassistent med specialerne: Tekstil herretøj Tekstil dametøj Tekstil LeaderLab Voksen- og efteruddannelse Fælles kompetencebeskrivelser Der udbydes arbejdsmarkedsuddannelser fra følgende fælles kompetencebeskrivelser: Arbejdets organisering ved produktion i industrien FKB 2252 Ledelse FKB 2250 Offentlig forvaltning og sagsbehandling FKB 2245 Viden og forretningsservice FKB 2798 Administration FKB 2791 Detail FKB 2768 Salgsassistent uden profil LeaderLab er godkendt til FKB en Arbejdets Organisering. De øvrige kurser udbydes i samarbejde med andre erhvervsskoler, der er godkendt til de pågældende FKB ere. Uddannelserne udbydes fra skolens afdeling i Viborg og det naturlige dækningsområde for hovedparten af uddannelserne er den midtjyske region. 3. Mercantecs imødekommelse af arbejdsmarkedets behov (behovsvurdering) Mercantec servicerer den midtjyske regions erhvervsliv med en bred vifte af uddannelsestilbud, og dermed indgår skolen som et væsentligt element i den regionale vækst. Skolens udbudsflade og uddannelsernes geografiske placering er overordnet styret af kundernes behov. Skolen søger løbende at orientere og udvikle sin 8

9 udbudsflade hen imod, hvad der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked. Organisationen udvikles parallelt, således at skolen samlet set er i stand til at indfri de krav og ønsker, som det offentlige og private arbejdsmarked stiller til en moderne og dynamisk uddannelsesinstitution. Kundernes behov opfanges fra mange forskellige kanaler, men primært i et tæt samspil med Mercantecs markedsafdeling. Mercantecs frontpersonale (uddannelseskonsulenter, praktikpladskonsulenter, undervisere m.fl.) deltager i et meget stort antal netværk, hvor kompetenceudvikling i virksomhederne er det centrale omdrejningspunkt. Arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i Mercantecs bestræbelser på at indfri kundernes behov og forventninger. Dialogen foregår via arbejdet i bestyrelsen, de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene, Advisory Boards samt de lokale uddannelsesudvalg. Skolen har et meget tæt samarbejde med jobcentre, kommuner og regioner om beskæftigelsesindsatsen, herunder om omstillingsprocesser og imødegåelse af flaskehalse. Endelig søger skolen til stadighed at opfange behovene hos den enkelte uddannelsessøgende med særligt fokus på dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingerne tager udgangspunkt i den pågældende elev eller kursists livserfaringer og fører oftest til et mere målrettet uddannelsesforløb. 4. Forventninger til aktiviteten i 2014 Beskrivelsen af Mercantecs forventninger til aktiviteten i 2014 er delvist hentet fra VEU-Center MidtØsts udbudspolitik for 2014: Der er indikationer på, at virksomhederne er på bagsiden af finanskrisen. Dette betyder, at der forventeligt vil være et fortsat vigende antal tilmeldinger til de uddannelser, der udbydes i området. Både offentlige og private bygge- og anlægsprojekter forventes også i 2014 at ville medføre øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, hvorfor der forventes en stigning i kursusaktiviteten indenfor bygge og anlæg. Overordnet budgetteres der i 2014 med et aktivitetsniveau, der stort set er svarende til Stagnation i aktiviteterne skal bl.a. ses i lyset af ændrede rammevilkår og af firemåneders regelen for ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 9

10 5. Muligheder i forhold til bevilling og prioritering Mercantec er som landets øvrige uddannelsesinstitutioner underlagt de overordnede politiske beslutninger og bevillingsmæssige rammer for gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der er behov for at styrke det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde yderligere. Mercantec er meget fokuseret på den regionale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske udfordring. Skolen ser det derfor som én af sine fornemste opgaver at dække regionens behov for erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. I det tilfælde, at bevillingerne skulle sætte begrænsninger for i hvilken udstrækning, vi kan imødekomme behovet for uddannelser, vil skolen prioritere sin indsats som følger: Virksomheder som har uddannelsesplanlægning Force majeure lignende situationer som følge af virksomhedslukninger/- etableringer Skolens særlige forpligtelse i forbindelse med certificerings- eller recertificeringskurser Skolens regionale arbejdsmarkedspolitiske forpligtelse til imødegåelse af flaskehalse Skolen vil til stadighed arbejde for, at der over hele året er tilstrækkelig bevillingsmæssig dækning til, at vi kan leve op til ovenstående prioritering. Såfremt den bevillingsmæssige situation gør, at vi ikke kan imødekomme et uddannelsesbehov, vil skolen i samarbejde med den enkelte kunde forsøge at finde alternative løsningsmuligheder. Målet er, at kundens behov for uddannelser og centrets lovmæssige forpligtigelse til udbud kan forenes via samarbejde med kunden og/eller andre uddannelsesinstitutioner. 6. Samarbejdspolitik for Mercantec Ud over samarbejdet med de øvrige skoler i regi af VEU-Center MidtØst samarbejder Mercantec med en række andre offentlige og private udbydere. Skolen henviser gerne til disse samarbejdspartnere, såfremt de bedre er i stand til at opfylde kundens behov. På samme måde indgår skolen gerne aftaler om udlagt undervisning til andre regioner eller virksomheder ud fra, hvad der tjener kundens interesser bedst. Mercantec vil ved indgåelse af disse aftaler sikre sig, at samarbejdspartneren 10

11 på det konkrete område er i stand til at levere en kvalitet, der modsvarer Mercantecs. Aftalerne kan også indgås ud fra et ønske om at sikre, at der ikke bruges unødige ressourcer på dobbelt udbud inden for en rimelig geografisk afstand med risiko for halve hold/aflysninger. Konkret har Mercantec indgået samarbejdsaftaler med: ESØ-skolerne (Tradium, Silkeborg Tekniske Skole, Aarhus Tech, TEKO, Den jyske Håndværkerskole, Viden Djurs, Jordbrugets UddannelsesCenter, Vitus Bering, Silkeborg Handelsskole) samt en lang række tekniske og merkantile erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner i det midt- og vestjyske område Teknologi og kommunikation-samarbejdsskoler, omfattende Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, UC Holstebro, Københavns Tekniske Skole, Syddansk ErhvervsskoleHotel- & Restaurantskolens samarbejdsskoler, omfattende Bornholms Erhvervsskole, Hotel- og restaurantskolen i Kbh., Skov- og Naturskolen, Roskilde Tekniske Skole, Slagteriskolen Roskilde, Selandia, EUC Vest, CEU Kolding, EUC Sjælland, Tradium, Silkeborg Tekniske Skole, AarhusTech, UC Holstebro, AalborgTech, EUC Nordvest, DCJ, EUC Ringsted, Dalum TS, Kost og Ernæringsforbundet, Økologisk Landsforening, Sansestormerne, Erhvervsskolerne Aars. Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, Grønland Aalborg Universitet AU-HIH, Herning Professionshøjskolen VIA University Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg VUC Skive-Viborg Erhvervsakademi MidtVest Medieskolerne i Viborg Jobcentrene i Region Midt AMU Nordjylland EUC Vest Jyske Anlægsgartnerskoler omfattende AMU Nordjylland, AMU SYD, DCJ, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle AMU Fyn EUC SYD Erhvervsakademi Dania 11

12 Skals Håndarbejdsskole 7. Mercantecs udliciteringspolitik Beskrivelsen af Mercantecs udliciteringspolitik er delvist hentet fra VEU-Center MidtØsts udbudspolitik for 2014: I det omfang Mercantec ikke selv er i stand til fagligt / kompetencemæssigt og ressourcemæssigt, at udføre en uddannelsesopgave og det er økonomisk og kvalitetsmæssigt bæredygtigt, kan Mercantec søge samarbejde med relevante private udbydere om gennemførelse af udvalgte uddannelsesaktiviteter. Samarbejdet kan omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser m.v. Alle godkendte udbydere i VEU-Center MidtØst anvender de af Undervisningsministeriet udviklede og distribuerede skabeloner til indgåelse af kontrakter omkring udlicitering for så vidt angår rammer for udlicitering, tilsyn med udlicitering mv. Aftaler om udlicitering aftales så vidt muligt i mellem skolerne i VEU-Center MidtØst. 8.3 Udlagt undervisning i Mercantec Beskrivelsen af Mercantecs håndtering af udlagt undervisning er delvist hentet fra VEU-Center MidtØsts udbudspolitik for 2014: Udbydere i VEU-Center MidtØst kan indbyrdes indgå aftaler om udlægning af AMU-uddannelsesmål i forhold til de lokale behov samt er opmærksomme på muligheden for at erstatte udlægningen med et samarbejde omkring afholdelse af kursusforløbet. Ved indgåelse af aftaler om udlægning anvendes et i VEU-Center MidtØst aftalt udlægningsparadigme. Formålet med paradigmet er - med ref. til Ministeriet for Børn og Undervisnings udbudsbrev af d. 4. juni 2009 sags nr C.031, ministeriets brev af 23. september 2009 samt øvrige regler på området - at sikre et kundebaseret udbud i det geografiske område, hvortil udbudsskole har FKB godkendelse. Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af de samarbejdende institutioners kapacitet, herunder sikring af kvalitet i uddannelserne samt opretholdelse og udbygning af fagligt og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer. 12

13 Markedsføring: Godkendte skole forestår markedsføringen i udbudsgodkendelsens geografiske område. Afholdende skole kan efter aftale med godkendte skole gennemføre markedsføring af udlagt undervisning med markedsføringsmateriale og metode godkendt af godkendte skole. Undervisere og undervisningsmateriale: Uddannelsen gennemføres med undervisere, der har ansættelse på afholdende skole og som har de relevante faglige kvalifikationer til det pågældende kursus samt pædagogiske kvalifikationer jf. AMU-loven. Afholdende skole opbevarer undervisningsmateriale, opgaver, cases mv. samt relevant dokumentation på faglige og pædagogiske kompetencer i form af CV på den/de relevante underviser(e), således at godkendte skole til enhver tid kan rekvirere disse og føre den påkrævede stikprøve kontrol med henblik på kvalitetssikring. Økonomi: Undervisningsministeriet afregner med godkendte skole. Godkendte skole afregner med afholdende skole. Fællestaxameter afregnes mellem godkendte skole og afholdende skole i overensstemmelse med en eventuel arbejdsfordeling. Den udlagte undervisning indgår i godkendte skoles budgetmål. Der kan træffes aftale om, at afholdende skole skal reserverer budgetmål (EVE-ramme) til godkendte skole. Tilsyn: Den godkendte skoles tilsynspligt med afholdende skole er indarbejdet i aftaleparadigmet. Generelt De godkendte institutioner er forpligtede i forhold til nul-tolerance samt Code of Conduct på AMU udbud. 13

14 8.5 Garantikurser Fra 1. januar 2013 kan Mercantec udbyde garantikurser. Mercantec har en målsætning om, at minimum 20% af de åbne kurser, udbydes som garantikurser. Udpegning af garantikurser Der udbydes garantikurser for at sikre gennemførelse af udvalgte kurser. Indenfor de enkelte FKB er udpeges en række kurser der med garanti gennemføres. Udpegningen af disse kurser kan koordineres med andre skoler m.fl. og disse kurser medtages til den kvartalsvise koordinering af udbud i VEU- Center regi. Garantikurserne udpeges for ét år af gangen med start fra årsskiftet. Godkendt december 2013 Mercantec Bestyrelse og direktion 14

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen. Mercantecs udbudspolitik 2015 for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 1. Formål Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008).

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008). Til alle godkendte udbydere af AMU Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ansøgning om godkendelse til

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere