SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING"

Transkript

1 SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

2 HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder med bredde eller elite. R Vores sponsorværktøjer er relevante for: Virksomheder, som ønsker at få en klar strategisk retning for sponsorarbejdet, en effektiv aktiveringsplan og mere viden om, hvad de i sidste ende får for deres penge. Rettighedshavere, som ønsker at udvikle nye eller mere effektive kommercielle platforme, der øger chancen for at indgå nye eller forbedrede sponsor-aftaler. MEC ACCESS 2

3 SPONSORPROCES For at komme hele vejen rundt om et kommercielt partnerskab, tager alle vores sponsoranalyse og effektmålingsprodukter udgangspunkt i denne optimeringsmodel: 1. Forstå brandet målsætning 2. Identificer løsningen indsigt 6. Måling og evaluering værdiberegning 3. Plan: Aktivering og måling innovation og integration 5. Aktivering MAksiMeR ROI/ROO 4. Forhandling ressourcer og pris MEC ACCESS 3

4 Brandforståelse og løsning Fokus: De to første faser giver henholdsvis sponsor og rettighedshaver den strategiske retning. Her fastlægger man hvilke målgrupper sponsorarbejdet skal rettes mod. Man finder frem til hvilken brandposition, sponsoraterne skal hjælpe med at opnå og man lægger sig fast på en budgetramme. I denne fase opstiller man også konkrete målsætninger og finder frem til de drivere og barrierer, der er på vejen til at nå målsætningerne Måling og evaluering værdiberegning Forstå brandet målsætning 2. Identificer løsningen indsigt 3. Plan: Aktivering og måling innovation og integration I løsningsfasen udarbejder man sponsormarkedsanalyser, hvor sponsorportefølje og konkurrenter kortlægges. I sidste ende undersøger man, ud fra disse analyser, hvilke muligheder sponsormarkedet tilbyder. 5. Aktivering MAksIMeR ROI/ROO 4. Forhandling ressourcer og pris DISSE PRODUKTER ER RELEVANTE FOR SPONSOR OG RETTIGHEDSHAVER: Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 SponsorEdge Viser hvordan en defineret målgruppe opfatter et partnerskab Sponsorfundament Giver strategisk retning og øger potentialet i sponsorarbejdet Rettighedsmatch Identificerer hvor en sponsor rammer sin målgruppe bedst Partnership Intelligence Giver en overordnet anvisning til hvor partnerskaber med fordel kan indgåes MEC ACCESS 4

5 SponsorEdge: viser hvordan en defineret målgruppe opfatter et partnerskab RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker at få efterprøvet effekten af et eksisterende eller planlagt sponsorat i forhold til en bestemt målgruppe. SponsorEdge kan også bruges af rettighedshavere, som vil tydeliggøre over for potentielle sponsorer, hvilke målgrupper de kan aktivere og komme i positiv dialog med gennem et partnerskab. OUTPUT: En databaseret vurdering af en eksisterende aktivering, eller et partnerskab under overvejelse. Hvordan opfatter målgruppen partnerskabet på fx brandmatch, relevans og værdi. METODE: Indsamling af data (kvantitativ online spørgeundersøgelse) om målgruppens holdning til en række forudbestemte parametre fx brand, relevans og image. De indsamlede svar analyseres og afrapporteres sammen med en række anbefalinger til optimering af partnerskabet. 1. Afgrænse målgruppen, fx Mænd 40+ med indkomst i hovedstaden 2. Fastlægge spørgeramme hvad ønsker vi at vide om partnerskabet? 3. Rekruttere deltagere 4. Indsamle og analysere data 5. Afrapportering hvordan vurderer målgruppen partnerskabet på de givne parametre samt anbefaling til nye tiltag på sammensætning af ydelser, aktivering m.v. Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 5

6 SponsorFundament: Giver strategisk retning og øger potentialet i sponsorarbejdet RELEVANT FOR: Sponsorer, der vil optimere deres brug af sponsorater ved at definere en klar strategisk retning for aktiveringer og effektmålinger. Sponsor- Fundament er aktuel før en sponsoraftale udarbejdes eller som optimering af et eksisterende partnerskab. Rettighedshavere, der vil optimere deres eksisterende sponsoraktiver samt identificere nye med det formål at øge indtjeningen fra sponsorer. OUTPUT: For rettighedshavere: Optimering af eksisterende sponsoraktiver samt identificering af nye. Pakketering af aktiverne i salgbare sponsorprodukter. For sponsorer: Strategi samt anvisninger til konkrete tiltag, som sponsor kan gennemføre for at optimere brugen af deres sponsorater. METODE: Heldags-workshop på grundlag af kvantitative data (målgruppens demografi, forbrug og interesser) og kvalitativ analyse (fx sponsormålsætninger, barrierer/drivere, budget og ressourcer, konkurrenternes sponsorindsats og overordnet vision for samarbejdet). 1. Indsigt, analyse og inspiration. De strategiske rammer for en fremtidig sponsor/partnerplatform fastlægges. 2. Heldags-workshop, hvor vi arbejder konkret med sponsoratets muligheder og udfordringer. 3. Afrapportering. Output fra indsigts- og workshopfasen, samlet i et dokument med strategiske anbefalinger til den fremtidige retning for sponsorarbejdet. Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4-6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 6

7 RettighedsMatch: Identificerer hvor sponsor og rettighedshaver rammer sin målgruppe bedst RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker viden om hvilke områder inden for fx sport, kultur, underholdning eller velgørenhed en bestemt målgruppe interesserer sig mest for. RettighedsMatch kan også bruges af rettighedshavere, som vil give sponsorer indsigt i, hvilke målgrupper et partnerskab giver adgang til. OUTPUT: Dataunderbyggede anbefalinger af, hvilken retning en sponsor bør gå i for at ramme en defineret målgruppe præcist/ vurdering af om de rettigheder, sponsor allerede har erhvervet, i tilstrækkelig grad giver adgang til den ønskede målgruppe. METODE: Indsamling af data om målgruppens interesseområder. De indsamlede svar bearbejdes og afrapporteres sammen med en række anbefalinger til, hvor et sponsorat vil være mest rentabelt. 1. Fastlægge den ønskede målgruppe 2. Indsamle og analysere data 3. Identificere hvilke områder målgruppen interesserer sig mest for 4. Afrapportering hvilke interesseområder er mest relevante for den ønskede målgruppe Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4-6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 7

8 partnership intelligence: For sponsorer og rettighedshavere, der ønsker en overordnet anvisning til hvor de med fordel kan indgå partnerskaber RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker at afdække, hvilke sponsorater man kan købe for at ramme sin målgruppe. Rettighedshavere, der ønsker at kunne demonstrere deres målgruppers købsintentioner, kendskab og engagement overfor kommende sponsorer i forbindelse med et salg. OUTPUT 1 Enkle grafikker: Hvis du er en virksomhed, viser grafikkerne din demografiske målgruppes opfattelse af en given sponsorplatform. Hvis du er rettighedshaver viser grafikkerne købsintentioner, kendskab og engagement hos personer, der er engageret i din rettighed. Produktet leveres som slides, der kan danne grundlag for en vigtig sponsorrelateret beslutning. OUTPUT 2 Rapport med anbefalinger: MEC Access udarbejder en rapport, der sætter tallene ind i en markeds- og kommunikationskontekst. På baggrund af et arbejdsmøde med kunden, udarbejder MEC Access en rapport, der viser, hvordan markedet for den pågældende rettighed eller den pågældende målgruppe ser ud. Er der andre muligheder i rettigheden er der andre steder at finde sin målgruppe? Rapporten giver en anbefaling mht. bedst at nå sin målgruppe, hvis man er sponsor, og hvor man bedst kan afsætte sin rettighed, hvis man er rettighedshaver. METODE: Partnership Intelligence er et værktøj, der krydser informationer om sponsorrettigheder, brands og demografiske målgrupper på en række forskellige brandparametre. Værktøjet er baseret på data fra respondenter fordelt på hele landet, som bliver opdateret løbende. 1. Kunden angiver demografisk målgruppe 2. Kunden kommer sammen med MEC Access frem til vidensbehovet 3. MEC Access leverer de efterspurgte data i en præsentation Output 1 Enkle grafikker: Pris: (ex. moms) Varighed: 1 uge fra indgåelse af aftale Output 2 Rapport: Pris: (ex. moms) Varighed: 2 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 8

9 PLANLÆGNING OG FORHANDLING Fokus: I denne fase udvikles aktiveringsplanen både fysisk og digitalt. Her videreudvikles den kreative aktiveringsplatform, og de forhandlede rettigheder, til konkrete handlingsplaner herunder detaljerede produktions-, organisations- og tidsplaner. Med fundamentet og den kreative ramme på plads, handler det derefter om forhandling af sponsorat samt dialog og indgåelse af aftale med relevante samarbejdspartnere. DISSE PRODUKTER ER RELEVANTE FOR SPONSOR OG RETTIGHEDSHAVER: Side 10 Side 11 Værdiestimering Giver det bedst mulige grundlag for forhandling af et sponsorat KonceptTest(DigiFaces) Giver indblik i hvordan målgruppen for en aktivering modtager konceptet Måling og evaluering værdiberegning 5. Forstå brandet målsætning Aktivering MAksIMeR ROI/ROO Identificer løsningen indsigt 3. Forhandling ressourcer og pris Plan: Aktivering og måling innovation og integration MEC ACCESS 9

10 Værdiestimering af sponsorkontrakt: Giver det bedst mulige grundlag for forhandling af et sponsorat RELEVANT FOR: Rettighedshavere, der ønsker en kvalificeret vurdering af deres sponsorydelser. Sponsorer, der ønsker en uafhængig vurdering af et givet oplæg fra en rettighedshaver fx som input til en forhandling. OUTPUT: Ark med vurdering af de enkelte ydelsers værdi samt forklaring på udregningen, vurdering af målgruppematch hvor mange i sponsors målgruppe rammer rettigheden? Kvalitativ vurdering af brandmatch i hvor høj grad er der overensstemmelse mellem rettighedens og sponsors brand? METODE: Benchmark mod det traditionelle mediemarked samt korrigering efter brand- og målgruppematch. Markedet for tilsvarende rettigheder scannes. 1. Rettigheden brydes ned i enkelte ydelser. 2. Ydelserne benchmarkes mod det traditionelle mediemarked, hvor der er en fast prisdannelse. 3. Den fundne værdi korrigeres efter målgruppematch, brandmatch samt et benchmark mod tilsvarende rettigheder, der findes i markedet.? Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 3 4 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 10

11 KonceptTest: Giver indblik i hvordan målgruppen for en aktivering modtager konceptet RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker at optimere et partnerskab på baggrund af målgruppens kvalitative input. Rettighedshavere, der ønsker større sikkerhed for, at et aktiveringskoncept bliver rigtigt modtaget af den ønskede målgruppe. Dermed kvalificeres indsalget til sponsorer. OUTPUT: Vurdering af en eksisterende eller planlagt aktivering formidlet med målgruppens egne ord og afrapporteret i bearbejdet form sammen med anbefalinger til, hvordan konceptet kan tilpasses og skærpes. METODE: Online fokusgruppe (kvalitative interviews via en digital platform), hvor deltagerne bliver stillet en række spørgsmål om aktiveringskonceptet og kategorien, fx en specifik fodboldturnering og kategorien fodbold. Analysen af svar og kommentarer bruges efterfølgende til at udvikle turneringen og partnerskabet. 1. Rekruttering af deltagere i online fokusgruppen 2. Fastlægge spørgeramme hvad ønsker vi at vide om deltagernes holdning til konceptet? 3. Rekruttere deltagere 4. Indsamle og analysere deltagernes svar, kommentarer og indbyrdes diskussioner 5. Afrapportering hvordan bekriver/vurderer målgruppen konceptet med deres egne ord Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4 6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 11

12 AKTIVERING, MÅLING OG EVALUERING Fokus: Sponsoratet aktiveres events afholdes og digitale initiativer sættes i gang. Det gøres med udgangspunkt i målgruppens ønsker og behov med en struktureret tilgang til projektledelse, eventkoordinering, pressearbejde, intern forankring og eksekvering. Optimeringsmodellens sidste trin handler om måling og evaluering. Denne fase er afgørende for at vurdere, om sponsor har opnået de ønskede mål, og for at kunne vurdere afkast på investeringen. DISSE PRODUKTER ER RELEVANTE FOR SPONSOR OG RETTIGHEDSHAVER: Måling og evaluering værdiberegning 5. Forstå brandet målsætning Aktivering MAksIMeR ROI/ROO Identificer løsningen indsigt 3. Forhandling ressourcer og pris Plan: Aktivering og måling innovation og integration Side 13 Side 14 Side 15 Digital Aktivering Giver sponsor og rettighedshaver en digital aktiveringsplatform ROSE Måler hvordan en event og dens enkeltdele påvirker brand og købsintention CRM- og Effektmåling Optimerer håndteringen og dokumenterer effekten af kunderelationer MEC ACCESS 12

13 Digital Sponsoraktivering: Giver sponsor og rettighedshaver en digital aktiveringsplatform RELEVANT FOR: Sponsorer og rettighedshavere, der vil optimere samarbejdet ved at udbygge dialogen med målgruppen, fx før, under og efter fysiske events, gennem digitale platforme. Se video om digital sponsoraktivering METODE: Digital Sponsoraktiverings omdrejningspunkt er en heldags-workshop med deltagere fra MEC Access og sponsor/ rettighedshaver. Workshoppens grundlag er MEC Access omfattende erfaring med forbrugerne og deres brug af digitale medier. OUTPUT: Strategiske anbefalinger og konkrete ideer til hvordan sponsor/rettighedshaver kan forlænge og kvalificere kontakten med samarbejdets forskellige interessenter ved hjælp af services, underholdning eller andet indhold, der er tilgængeligt via Facebook, Youtube, Twitter, m.v. på tværs af smartphone, tablets og computere. Ved at identificere kontaktpunkter og aktiveringsmuligheder, bliver det muligt at øge loyaliteten og skabe mere værdi for interne og eksterne målgrupper. 1. Indsigt, analyse og inspiration. De strategiske rammer for en fremtidig digital sponsoraktivering fastlægges. 2. Heldags-workshop, hvor vi arbejder konkret med muligheder og udfordringer i forbindelse med at udvikle digitale aktiveringsplatforme, der kan øge udbyttet af samarbejdet mellem sponsor/ rettighedshaver/målgruppe. 3. Afrapportering. Output fra indsigtsog workshopfasen samlet i et dokument med strategiske anbefalinger og konkrete ideer til digital aktivering af sponsoratet. Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4 6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 13

14 ROSE Return On Sponsorship and Event: Måler hvordan en event og dens enkeltdele påvirker målgruppens brandopfattelse og købsintention RELEVANT FOR: Sponsorer eller rettighedshavere der ønsker at få evalueret effekten af et sponsorat. Vi måler på, hvordan sponsoratets enkelte dele påvirker deltagernes: Opfattelse af sponsors image Købsintention OUTPUT: En analyse af hvilke dele af en event, der bidrager positivt/negativt til deltagernes opfattelse af sponsors brand, og af hvilke dele, der bidrager positivt/negativt til deltagernes købsintention. METODE: Indsamling af data (kvantitativ online spørgeundersøgelse) blandt respondenter, der har været eksponeret for sponsoratet og blandt respondenter i en kontrolgruppe, der ikke har. Vi analyserer de indsamlede svar og afrapporterer dem sammen med anbefalinger til optimering af eventens enkelte aktiviteter. Vi kortlægger sammenhængen mellem aktiviteter og målgruppens købsintention. 1. Identificering af enkeltaktiviteter, der skal måles på 2. Fastlæggelse af spørgeramme 3. Indsamling af respondenter 4. Analyse af resultater 5. Afrapportering af resultater hvordan påvirkede aktiviteten brandet og købsintentionen Pris: Fra (ex. moms) Varighed: 4 6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 14

15 CRM- og effektmålingsredskab: Optimerer håndteringen og dokumenterer effekten af kunderelationer RELEVANT FOR: Sponsorer og rettighedshavere, der ønsker et skræddersyet, webbaseret CRM- og effektmålingssystem, som dokumenterer - og efterhånden forstærker - effekt og værdi af relationen til en eller flere målgrupper. OUTPUT: Webbaseret digitalt redskab, der via et brugervenligt interface kan: Håndtere udsendelse af fx nyhedsbreve, sms, fribilletter og invitationer til VIP-arrangementer. Skabe overblik over effekten af de enkelte aktiviteter. Give retning for hvor og hvordan et partnerskab kan videreudvikles. METODE: CRM- og effektmålingsredskab kombineret med løbende effektmåling via ROSE, der måler målgruppens vurdering af en aktivitet og målgruppens købsintention. 1. Indhold og rammer for systemet fastlægges 2. Den skræddersyede version af systemet udvikles 3. Testfase 4. Implementering Kontakt: MEC ACCESS 15

16 OM MEC ACCESS Med mere end 20 medarbejdere i Danmark og over 40 medarbejdere fordelt på Danmark, Sverige, Norge og Finland er MEC Access Nordens største bureau med speciale i sponsorater og events. MEC Access har været en del af mediebureauet MEC siden Siden da har MEC Access i samspil med MEC vundet flere danske og internationale priser for kreativ og effektfuld konceptudvikling, aktivering og sponsorrådgivning. Herunder Årets Rambuk (Mediedagen) og Eurobest (Europas Creative Advertising Festival and Awards). Siden 2007 er MEC s globale kompetence indenfor sponsor- og eventområdet blevet samlet under brandet MEC Access, der i dag tæller afdelinger i 30 lande. MEC ACCESS 16

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur?

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur? Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Virksomheder er i stigende grad udsatte og sårbare over for såvel eksterne som interne sikkerhedstrusler. Truslerne kan være rettet mod mennesker, it-systemer,

Læs mere

Tilbud om afklaringsproces for Dansk Vandrelaug (DVL)

Tilbud om afklaringsproces for Dansk Vandrelaug (DVL) Tilbud om afklaringsproces for Dansk Vandrelaug (DVL) 15/2 2016 Peytz & Co gennemfører en afklaringsproces for Dansk Vandrelaug for at identificere essentielle behov i forbindelse med udviklingen af den

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Vores hyldevarer SEAS-NVE Superbrand Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Sponsoraterne er en del af orkestreringen i jagten på resultater via kendskab

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Ledelsesudviklingsforløbets strategiske resultater skal forankres i hele organisationen.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

28 ansatte. 42 ansatte

28 ansatte. 42 ansatte ! ""# $ % &'() 28 ansatte 28 ansatte 42 ansatte 28 ansatte 42 ansatte 350 ansatte MEC Access hvad laver vi I MEC Access arbejder vi med oplevelsesmarkedsføring. Vi er eksperter i at hjælpe virksomheder

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KOMMENTARER TIL DE GENNEMFØRTE UNDERSØGELSER OM PRAKTIKPLADSER

KOMMENTARER TIL DE GENNEMFØRTE UNDERSØGELSER OM PRAKTIKPLADSER Claus Henriksen, Plastindustrien. Tema: Bryd barriererne! KOMMENTARER TIL DE GENNEMFØRTE UNDERSØGELSER OM PRAKTIKPLADSER OG FORSLAG TIL LØSNINGER Vers. 4, 6.12.2011 Hvis man ser de gennemførte undersøgelser

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

17. Kender du dine bidragydere?

17. Kender du dine bidragydere? 17. Kender du dine bidragydere? I de senere år har de indsamlende organisationer fokuseret meget på at få medlemmer, bidragydere, donorer mv. Kært barn har mange navne, og for nemheds skyld kalder vi dem

Læs mere

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker Market intelligence i Vejdirektoratet Adnan Khan, Markedsanalytiker Market Intelligence Den organisatoriske placering 2. Udbud & Leverandørstyring (UDB-LEV) 2 overordnede medarbejderprofiler Udbuds- og

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen Vidste du, at 2 ud af 3 virksomheder efterlyser det interaktive, lærende møde? Kunderne er trætte af traditionelle møder og søger med lys og lygte efter nye måder at gennemføre deres møder, konferencer

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere