SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING"

Transkript

1 SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

2 HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder med bredde eller elite. R Vores sponsorværktøjer er relevante for: Virksomheder, som ønsker at få en klar strategisk retning for sponsorarbejdet, en effektiv aktiveringsplan og mere viden om, hvad de i sidste ende får for deres penge. Rettighedshavere, som ønsker at udvikle nye eller mere effektive kommercielle platforme, der øger chancen for at indgå nye eller forbedrede sponsor-aftaler. MEC ACCESS 2

3 SPONSORPROCES For at komme hele vejen rundt om et kommercielt partnerskab, tager alle vores sponsoranalyse og effektmålingsprodukter udgangspunkt i denne optimeringsmodel: 1. Forstå brandet målsætning 2. Identificer løsningen indsigt 6. Måling og evaluering værdiberegning 3. Plan: Aktivering og måling innovation og integration 5. Aktivering MAksiMeR ROI/ROO 4. Forhandling ressourcer og pris MEC ACCESS 3

4 Brandforståelse og løsning Fokus: De to første faser giver henholdsvis sponsor og rettighedshaver den strategiske retning. Her fastlægger man hvilke målgrupper sponsorarbejdet skal rettes mod. Man finder frem til hvilken brandposition, sponsoraterne skal hjælpe med at opnå og man lægger sig fast på en budgetramme. I denne fase opstiller man også konkrete målsætninger og finder frem til de drivere og barrierer, der er på vejen til at nå målsætningerne Måling og evaluering værdiberegning Forstå brandet målsætning 2. Identificer løsningen indsigt 3. Plan: Aktivering og måling innovation og integration I løsningsfasen udarbejder man sponsormarkedsanalyser, hvor sponsorportefølje og konkurrenter kortlægges. I sidste ende undersøger man, ud fra disse analyser, hvilke muligheder sponsormarkedet tilbyder. 5. Aktivering MAksIMeR ROI/ROO 4. Forhandling ressourcer og pris DISSE PRODUKTER ER RELEVANTE FOR SPONSOR OG RETTIGHEDSHAVER: Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 SponsorEdge Viser hvordan en defineret målgruppe opfatter et partnerskab Sponsorfundament Giver strategisk retning og øger potentialet i sponsorarbejdet Rettighedsmatch Identificerer hvor en sponsor rammer sin målgruppe bedst Partnership Intelligence Giver en overordnet anvisning til hvor partnerskaber med fordel kan indgåes MEC ACCESS 4

5 SponsorEdge: viser hvordan en defineret målgruppe opfatter et partnerskab RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker at få efterprøvet effekten af et eksisterende eller planlagt sponsorat i forhold til en bestemt målgruppe. SponsorEdge kan også bruges af rettighedshavere, som vil tydeliggøre over for potentielle sponsorer, hvilke målgrupper de kan aktivere og komme i positiv dialog med gennem et partnerskab. OUTPUT: En databaseret vurdering af en eksisterende aktivering, eller et partnerskab under overvejelse. Hvordan opfatter målgruppen partnerskabet på fx brandmatch, relevans og værdi. METODE: Indsamling af data (kvantitativ online spørgeundersøgelse) om målgruppens holdning til en række forudbestemte parametre fx brand, relevans og image. De indsamlede svar analyseres og afrapporteres sammen med en række anbefalinger til optimering af partnerskabet. 1. Afgrænse målgruppen, fx Mænd 40+ med indkomst i hovedstaden 2. Fastlægge spørgeramme hvad ønsker vi at vide om partnerskabet? 3. Rekruttere deltagere 4. Indsamle og analysere data 5. Afrapportering hvordan vurderer målgruppen partnerskabet på de givne parametre samt anbefaling til nye tiltag på sammensætning af ydelser, aktivering m.v. Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 5

6 SponsorFundament: Giver strategisk retning og øger potentialet i sponsorarbejdet RELEVANT FOR: Sponsorer, der vil optimere deres brug af sponsorater ved at definere en klar strategisk retning for aktiveringer og effektmålinger. Sponsor- Fundament er aktuel før en sponsoraftale udarbejdes eller som optimering af et eksisterende partnerskab. Rettighedshavere, der vil optimere deres eksisterende sponsoraktiver samt identificere nye med det formål at øge indtjeningen fra sponsorer. OUTPUT: For rettighedshavere: Optimering af eksisterende sponsoraktiver samt identificering af nye. Pakketering af aktiverne i salgbare sponsorprodukter. For sponsorer: Strategi samt anvisninger til konkrete tiltag, som sponsor kan gennemføre for at optimere brugen af deres sponsorater. METODE: Heldags-workshop på grundlag af kvantitative data (målgruppens demografi, forbrug og interesser) og kvalitativ analyse (fx sponsormålsætninger, barrierer/drivere, budget og ressourcer, konkurrenternes sponsorindsats og overordnet vision for samarbejdet). 1. Indsigt, analyse og inspiration. De strategiske rammer for en fremtidig sponsor/partnerplatform fastlægges. 2. Heldags-workshop, hvor vi arbejder konkret med sponsoratets muligheder og udfordringer. 3. Afrapportering. Output fra indsigts- og workshopfasen, samlet i et dokument med strategiske anbefalinger til den fremtidige retning for sponsorarbejdet. Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4-6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 6

7 RettighedsMatch: Identificerer hvor sponsor og rettighedshaver rammer sin målgruppe bedst RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker viden om hvilke områder inden for fx sport, kultur, underholdning eller velgørenhed en bestemt målgruppe interesserer sig mest for. RettighedsMatch kan også bruges af rettighedshavere, som vil give sponsorer indsigt i, hvilke målgrupper et partnerskab giver adgang til. OUTPUT: Dataunderbyggede anbefalinger af, hvilken retning en sponsor bør gå i for at ramme en defineret målgruppe præcist/ vurdering af om de rettigheder, sponsor allerede har erhvervet, i tilstrækkelig grad giver adgang til den ønskede målgruppe. METODE: Indsamling af data om målgruppens interesseområder. De indsamlede svar bearbejdes og afrapporteres sammen med en række anbefalinger til, hvor et sponsorat vil være mest rentabelt. 1. Fastlægge den ønskede målgruppe 2. Indsamle og analysere data 3. Identificere hvilke områder målgruppen interesserer sig mest for 4. Afrapportering hvilke interesseområder er mest relevante for den ønskede målgruppe Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4-6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 7

8 partnership intelligence: For sponsorer og rettighedshavere, der ønsker en overordnet anvisning til hvor de med fordel kan indgå partnerskaber RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker at afdække, hvilke sponsorater man kan købe for at ramme sin målgruppe. Rettighedshavere, der ønsker at kunne demonstrere deres målgruppers købsintentioner, kendskab og engagement overfor kommende sponsorer i forbindelse med et salg. OUTPUT 1 Enkle grafikker: Hvis du er en virksomhed, viser grafikkerne din demografiske målgruppes opfattelse af en given sponsorplatform. Hvis du er rettighedshaver viser grafikkerne købsintentioner, kendskab og engagement hos personer, der er engageret i din rettighed. Produktet leveres som slides, der kan danne grundlag for en vigtig sponsorrelateret beslutning. OUTPUT 2 Rapport med anbefalinger: MEC Access udarbejder en rapport, der sætter tallene ind i en markeds- og kommunikationskontekst. På baggrund af et arbejdsmøde med kunden, udarbejder MEC Access en rapport, der viser, hvordan markedet for den pågældende rettighed eller den pågældende målgruppe ser ud. Er der andre muligheder i rettigheden er der andre steder at finde sin målgruppe? Rapporten giver en anbefaling mht. bedst at nå sin målgruppe, hvis man er sponsor, og hvor man bedst kan afsætte sin rettighed, hvis man er rettighedshaver. METODE: Partnership Intelligence er et værktøj, der krydser informationer om sponsorrettigheder, brands og demografiske målgrupper på en række forskellige brandparametre. Værktøjet er baseret på data fra respondenter fordelt på hele landet, som bliver opdateret løbende. 1. Kunden angiver demografisk målgruppe 2. Kunden kommer sammen med MEC Access frem til vidensbehovet 3. MEC Access leverer de efterspurgte data i en præsentation Output 1 Enkle grafikker: Pris: (ex. moms) Varighed: 1 uge fra indgåelse af aftale Output 2 Rapport: Pris: (ex. moms) Varighed: 2 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 8

9 PLANLÆGNING OG FORHANDLING Fokus: I denne fase udvikles aktiveringsplanen både fysisk og digitalt. Her videreudvikles den kreative aktiveringsplatform, og de forhandlede rettigheder, til konkrete handlingsplaner herunder detaljerede produktions-, organisations- og tidsplaner. Med fundamentet og den kreative ramme på plads, handler det derefter om forhandling af sponsorat samt dialog og indgåelse af aftale med relevante samarbejdspartnere. DISSE PRODUKTER ER RELEVANTE FOR SPONSOR OG RETTIGHEDSHAVER: Side 10 Side 11 Værdiestimering Giver det bedst mulige grundlag for forhandling af et sponsorat KonceptTest(DigiFaces) Giver indblik i hvordan målgruppen for en aktivering modtager konceptet Måling og evaluering værdiberegning 5. Forstå brandet målsætning Aktivering MAksIMeR ROI/ROO Identificer løsningen indsigt 3. Forhandling ressourcer og pris Plan: Aktivering og måling innovation og integration MEC ACCESS 9

10 Værdiestimering af sponsorkontrakt: Giver det bedst mulige grundlag for forhandling af et sponsorat RELEVANT FOR: Rettighedshavere, der ønsker en kvalificeret vurdering af deres sponsorydelser. Sponsorer, der ønsker en uafhængig vurdering af et givet oplæg fra en rettighedshaver fx som input til en forhandling. OUTPUT: Ark med vurdering af de enkelte ydelsers værdi samt forklaring på udregningen, vurdering af målgruppematch hvor mange i sponsors målgruppe rammer rettigheden? Kvalitativ vurdering af brandmatch i hvor høj grad er der overensstemmelse mellem rettighedens og sponsors brand? METODE: Benchmark mod det traditionelle mediemarked samt korrigering efter brand- og målgruppematch. Markedet for tilsvarende rettigheder scannes. 1. Rettigheden brydes ned i enkelte ydelser. 2. Ydelserne benchmarkes mod det traditionelle mediemarked, hvor der er en fast prisdannelse. 3. Den fundne værdi korrigeres efter målgruppematch, brandmatch samt et benchmark mod tilsvarende rettigheder, der findes i markedet.? Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 3 4 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 10

11 KonceptTest: Giver indblik i hvordan målgruppen for en aktivering modtager konceptet RELEVANT FOR: Sponsorer, der ønsker at optimere et partnerskab på baggrund af målgruppens kvalitative input. Rettighedshavere, der ønsker større sikkerhed for, at et aktiveringskoncept bliver rigtigt modtaget af den ønskede målgruppe. Dermed kvalificeres indsalget til sponsorer. OUTPUT: Vurdering af en eksisterende eller planlagt aktivering formidlet med målgruppens egne ord og afrapporteret i bearbejdet form sammen med anbefalinger til, hvordan konceptet kan tilpasses og skærpes. METODE: Online fokusgruppe (kvalitative interviews via en digital platform), hvor deltagerne bliver stillet en række spørgsmål om aktiveringskonceptet og kategorien, fx en specifik fodboldturnering og kategorien fodbold. Analysen af svar og kommentarer bruges efterfølgende til at udvikle turneringen og partnerskabet. 1. Rekruttering af deltagere i online fokusgruppen 2. Fastlægge spørgeramme hvad ønsker vi at vide om deltagernes holdning til konceptet? 3. Rekruttere deltagere 4. Indsamle og analysere deltagernes svar, kommentarer og indbyrdes diskussioner 5. Afrapportering hvordan bekriver/vurderer målgruppen konceptet med deres egne ord Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4 6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 11

12 AKTIVERING, MÅLING OG EVALUERING Fokus: Sponsoratet aktiveres events afholdes og digitale initiativer sættes i gang. Det gøres med udgangspunkt i målgruppens ønsker og behov med en struktureret tilgang til projektledelse, eventkoordinering, pressearbejde, intern forankring og eksekvering. Optimeringsmodellens sidste trin handler om måling og evaluering. Denne fase er afgørende for at vurdere, om sponsor har opnået de ønskede mål, og for at kunne vurdere afkast på investeringen. DISSE PRODUKTER ER RELEVANTE FOR SPONSOR OG RETTIGHEDSHAVER: Måling og evaluering værdiberegning 5. Forstå brandet målsætning Aktivering MAksIMeR ROI/ROO Identificer løsningen indsigt 3. Forhandling ressourcer og pris Plan: Aktivering og måling innovation og integration Side 13 Side 14 Side 15 Digital Aktivering Giver sponsor og rettighedshaver en digital aktiveringsplatform ROSE Måler hvordan en event og dens enkeltdele påvirker brand og købsintention CRM- og Effektmåling Optimerer håndteringen og dokumenterer effekten af kunderelationer MEC ACCESS 12

13 Digital Sponsoraktivering: Giver sponsor og rettighedshaver en digital aktiveringsplatform RELEVANT FOR: Sponsorer og rettighedshavere, der vil optimere samarbejdet ved at udbygge dialogen med målgruppen, fx før, under og efter fysiske events, gennem digitale platforme. Se video om digital sponsoraktivering METODE: Digital Sponsoraktiverings omdrejningspunkt er en heldags-workshop med deltagere fra MEC Access og sponsor/ rettighedshaver. Workshoppens grundlag er MEC Access omfattende erfaring med forbrugerne og deres brug af digitale medier. OUTPUT: Strategiske anbefalinger og konkrete ideer til hvordan sponsor/rettighedshaver kan forlænge og kvalificere kontakten med samarbejdets forskellige interessenter ved hjælp af services, underholdning eller andet indhold, der er tilgængeligt via Facebook, Youtube, Twitter, m.v. på tværs af smartphone, tablets og computere. Ved at identificere kontaktpunkter og aktiveringsmuligheder, bliver det muligt at øge loyaliteten og skabe mere værdi for interne og eksterne målgrupper. 1. Indsigt, analyse og inspiration. De strategiske rammer for en fremtidig digital sponsoraktivering fastlægges. 2. Heldags-workshop, hvor vi arbejder konkret med muligheder og udfordringer i forbindelse med at udvikle digitale aktiveringsplatforme, der kan øge udbyttet af samarbejdet mellem sponsor/ rettighedshaver/målgruppe. 3. Afrapportering. Output fra indsigtsog workshopfasen samlet i et dokument med strategiske anbefalinger og konkrete ideer til digital aktivering af sponsoratet. Prisniveau: Fra (ex. moms) Varighed: 4 6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 13

14 ROSE Return On Sponsorship and Event: Måler hvordan en event og dens enkeltdele påvirker målgruppens brandopfattelse og købsintention RELEVANT FOR: Sponsorer eller rettighedshavere der ønsker at få evalueret effekten af et sponsorat. Vi måler på, hvordan sponsoratets enkelte dele påvirker deltagernes: Opfattelse af sponsors image Købsintention OUTPUT: En analyse af hvilke dele af en event, der bidrager positivt/negativt til deltagernes opfattelse af sponsors brand, og af hvilke dele, der bidrager positivt/negativt til deltagernes købsintention. METODE: Indsamling af data (kvantitativ online spørgeundersøgelse) blandt respondenter, der har været eksponeret for sponsoratet og blandt respondenter i en kontrolgruppe, der ikke har. Vi analyserer de indsamlede svar og afrapporterer dem sammen med anbefalinger til optimering af eventens enkelte aktiviteter. Vi kortlægger sammenhængen mellem aktiviteter og målgruppens købsintention. 1. Identificering af enkeltaktiviteter, der skal måles på 2. Fastlæggelse af spørgeramme 3. Indsamling af respondenter 4. Analyse af resultater 5. Afrapportering af resultater hvordan påvirkede aktiviteten brandet og købsintentionen Pris: Fra (ex. moms) Varighed: 4 6 uger fra indgåelse af aftale Kontakt: MEC ACCESS 14

15 CRM- og effektmålingsredskab: Optimerer håndteringen og dokumenterer effekten af kunderelationer RELEVANT FOR: Sponsorer og rettighedshavere, der ønsker et skræddersyet, webbaseret CRM- og effektmålingssystem, som dokumenterer - og efterhånden forstærker - effekt og værdi af relationen til en eller flere målgrupper. OUTPUT: Webbaseret digitalt redskab, der via et brugervenligt interface kan: Håndtere udsendelse af fx nyhedsbreve, sms, fribilletter og invitationer til VIP-arrangementer. Skabe overblik over effekten af de enkelte aktiviteter. Give retning for hvor og hvordan et partnerskab kan videreudvikles. METODE: CRM- og effektmålingsredskab kombineret med løbende effektmåling via ROSE, der måler målgruppens vurdering af en aktivitet og målgruppens købsintention. 1. Indhold og rammer for systemet fastlægges 2. Den skræddersyede version af systemet udvikles 3. Testfase 4. Implementering Kontakt: MEC ACCESS 15

16 OM MEC ACCESS Med mere end 20 medarbejdere i Danmark og over 40 medarbejdere fordelt på Danmark, Sverige, Norge og Finland er MEC Access Nordens største bureau med speciale i sponsorater og events. MEC Access har været en del af mediebureauet MEC siden Siden da har MEC Access i samspil med MEC vundet flere danske og internationale priser for kreativ og effektfuld konceptudvikling, aktivering og sponsorrådgivning. Herunder Årets Rambuk (Mediedagen) og Eurobest (Europas Creative Advertising Festival and Awards). Siden 2007 er MEC s globale kompetence indenfor sponsor- og eventområdet blevet samlet under brandet MEC Access, der i dag tæller afdelinger i 30 lande. MEC ACCESS 16

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

30 INNOVATIONSMETODER

30 INNOVATIONSMETODER 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere