Nyt fra menigheden. Under1. Kære læser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra menigheden. Under1. Kære læser"

Transkript

1 Januar - februar 2012

2 Under1 Kære læser Nyt fra menigheden Bemærk at bladet du sidder med kun er en lille to måneders udgave. Det skyldes at menighedsrådet har besluttet at ændre udgivelsesperioderne til fremover at følge kirkeåret. Under1 udkommer stadig med fire numre om året. Udover dette nummer af Under1, vil der i 2012 komme følgende numre: 1. marts - for månederne Marts, april og maj 1. juni - for månederne juni, juli og august 1. september - for månederne september, oktober og november 1. december - for månederne december, januar og februar. Deadline for indlæg til de fire blade er 10. februar, 10. maj, 10 august og 10. november. Husk at sende rigtig mange indlæg. Gerne oplæg til debat eller ting du ønsker at dele med os andre. Beskrivelser af arrangementer i kirken er også meget velkomne. Kjærlig hilsen og med ønsket om et godt nyt år til jer alle fra Redaktøren :) 2

3 Dåbskort Menighedsrådet besluttede i eftersommeren at udsendelsen af dåbskort fremover skulle varetages af vor præst. Lena Ellegaard Hansen har derfor i følge aftale stoppet med at udsende dåbskort i midten af november Desværre har ny sygdom hos vor præst gjort, at nogle medlemmer med dåbsdag efter d. 19. november 2011 ikke har modtaget deres dåbskort. Det er beklageligt, men vi forventer at udsendelsen af dåbskort vil fungere igen fra 1. januar Lasse Weng Nyt fra menigheden Menighedsbidrag / kuvertsekrætær Menighedsrådet arbejder på at få detaljerne på plads med en ny bidragssekretær. Anne Jacobsen har lovet at fungerer som bidragssekretær midlertidigt. Derfor kan i stadig kontakte Anne efter d. 1/1 2012, såfremt I har spørgsmål til bidrag og fradragsregler. Forhåbentligt kan en ny bidragssekretær vælges på vores ordinære årsmøde i marts. Nye fradragsregler 2012 Ifølge Ligningslovens 8A gives der skattefradrag for gaver til godkendte, velgørende foreninger. Gaver til menigheden er derfor fradragsberettigede under visse betingelser: - det maksimale fradrag pr. år er kr. - der gives fradrag for hele gavebeløbet - begge ægtefæller kan opnå fradraget - du skal oplyse dit cpr-nummer for at få fradrag, idet gaver skal indberettes til SKAT af modtageren De tidligere regler om, at der ikke er fradrag for de første 500 kr. og at man skal give mindst 500 kr. til hver organisation for at få fradrag, er ophævet fra og med Eventuelle spørgsmål til Kasserer Bente Haahr eller Bidragssekretær Anne Jacobsen. Billederne på side 2, 14 samt bagsiden er fra spejdernes julefest Vi startede med maden, steg med svær, rødkål og sovsen - så gik vi til juletræet - herefter fortalte Holger juleevangeliet med tilhørende lysbilleder - ned i krypten til risalamanden med varm eller kold kirsebærsovs og med.. mandel (x3) og mandelgaver - vi fik gætteleg med hvor mange pebernødder er der i glasset - og så.. til sidst kom julemanden. Jo jo det var en rigtigt julefest HoHo :) Tusind Tak til alle jer der fik dette til at ske! 3

4 Burundi Nyt fra Susi Baggesen om Børneprojektet i Burundi 400 poser med 1 kuglepen, 1 blyant, 1 lineal og 15 kladdehefter i hver. - Susi Baggesen, BiDs medarbejder i Burundi, fik travlt med at pakke skoleposer, da hun kom tilbage fra ferien. Alle skolebørn i børneprojektet får nemlig en pose med materialer til skolestart. Det er blevet til rigtig mange børn og familier, som er blevet støttet igennem de år, projektet har kørt. En af grundene til projektets succes er kooperativerne. Susi fortæller her, hvordan de opstod: I begyndelsen fik forældrene alle pengene i hånden. Halvdelen skulle de bruge til barnets behov, den anden halvdel til en eller anden form for indkomstgenerende aktivitet, som det så fint hedder. Mange af dem købte en ged og meningen var så, at den skulle få kid, så de dels fik flere geder, dels kunne sælge nogle af dem for at brødføde familien. Men ét er teori, noget andet er virkelighed. Det lykkedes for nogle få, men ofte døde geden, enten af sygdom, eller fordi den fik kappet hovedet af, så familien kunne få noget at spise. Andre lejede et stykke jord, købte såsæd og dyrkede forskellige ting på jorden. Måske var jorden uegnet til dyrkning, regnen udeblev, eller høsten blev stjålet. Måske var der en ok høst, men den spiste familien og glemte at gemme såsæd til næste omgang, og så var de tilbage til udgangspunktet, dvs. fattige og sultne, uden mulighed for indkomst til at betale skolepenge eller kladdehæfter. Så når barnet sluttede i projektet efter 2 år, så havde hun/han ganske vist gået i skole i de to år, men ellers var der ingen forandring og forbedret livsvilkår at spore. Derfor besluttede man at bede forældrene danne et kooperativ. Hvad er et kooperativ, og hvordan fungerer det? Et kooperativ betyder, at forældrene i stedet for at få pengene i hånden, så indskyder de beløbet i kooperativet (en slags andelsforening). Herefter aftaler de, hvad pengene skal bruges til. Måske køber de 5 geder. Hvis en af gederne dør, så har de tabt en femtedel, men ikke hele geden, som det var tilfældet før. I en gruppe havde de efterhånden fået 15 geder og besluttede sig for at sælge dem og købe to køer. Nogle grupper har lejet rismarker, dyrket og solgt risene. Det er et stort arbejde, men til gengæld har hver familie så fået et lille beløb, og resten af pengene er investeret i at købe jord. Så skal de ikke betale for at leje jord næste gang, de skal dyrke noget, og fortjenesten bliver større. Andre grupper køber stort ind og sælger det i mindre portioner med fortjeneste. 4

5 Burundi Der er mange fordele ved kooperativerne, og de skal alle være enige om, hvad man bruger pengene til. Det er derfor ikke en fordrukken far, som bare vil have noget hurtigt profit til den næste øl, der skal beslutte, hvornår en ged skal sælges. Hvis en ged bliver syg, så er det også nemmere at finde penge til medicin, hvis man er ti personer, i stedet for blot en enkelt fattig enke. Når foreningen lider et tab, så fordeles det på alle medlemmer i stedet for, at det rammer én familie, som måske dermed mister alt. Samtidig har alle en interesse i, at tingene går så godt som muligt. Hvis man har lejet/købt jord, så kræver det, at man arbejder sammen, når jorden skal renses, sås og høstes. Dermed får forældrene (især enkerne) et socialt netværk, hvor man støtter hinanden i tilfælde af sygdom, dødsfald eller lignende. Nogle grupper har endda købt et lille stykke jord til et af børnene, hvis det har mistet begge sine forældre og ikke længere har noget sted at bo. - Så kooperativerne er en stor fordel for børnene? I bund og grund er meningen med kooperativerne, at børnene skal have forbedrede livsvilkår på sigt og ikke kun i de to år, de er en del af projektet. Før i tiden så vi ofte, at når et barn forlod projektet efter to år, så stoppede det også i skolen, fordi familien ikke kunne finde skolepenge eller penge til hæfter og lignende. Nu fortsætter de i skolen, fordi kooperativet har kunnet købe tingene til dem. Det er selvfølgelig ikke alle steder, det går godt, men det er efterhånden langt de fleste steder. Nogle grupper har endda tjent så mange penge, at medlemmerne også kan få et lille kontant beløb hver, uden at kassen dermed er tom. Resten af pengene investeres så igen, så der også til næste år er penge nok til at hjælpe børnene. Det er jo fantastisk, at vi kan have 800 børn i projektet ad gangen, men jeg drømmer nu om, at vi kan have endnu flere, da jeg tror på, at vi har fundet en langsigtet og holdbar løsning til at kunne hjælpe de mange udsatte børn i Burundi. Men det er kun muligt at fortsætte og eventuelt udvide, hvis folk i Danmark fortsat er villige til at støtte arbejdet. 5

6 Baptister dør sjældent af lungekræft Troende mennesker lever længere og har nedsat risiko for sygdomme, sagde kræftforsker ved lederkonference. Ny undersøgelse viser, at baptister og adventister har 24 procent lavere dødelighed på grund af sygdom. I forhold til landsgennemsnittet dør kun 34 pct. af lungekræft. Spisevaner og socialt fællesskab spiller ind, sagde læge og kræftforsker Christoffer Johansen til BaptistKirkens lederkonference i Vejle den 12. november. Han var hidkaldt for at fortælle om den undersøgelse af bl.a. baptisters sundhed og livslængde i forhold til resten af befolkningen. Sammen med teolog Niels Christian Hvidt har han undersøgt omkring medlemmer af de to trossamfund Baptistkirken og Syvende Dags Adventisterne. Og resultaterne er slående: Nedsat risiko for sygdom - Undersøgelsen viser at medlemmer af religiøse trossamfund lever længere. Religiøst troende har en nedsat risiko for kræft og andre sygdomme. Medlemmer af trossamfund har også nedsat risiko for sygdomme, der relaterer til alkohol og kost, konkluderede Christoffer Johansen, der forsker i forebyggelse af kræft for Kræftens Bekæmpelse. Undersøgelsen sammenligner dødsårsager hos baptister og adventister i forhold til danskerne generelt. Kristne fra de to kirkesamfund har kun 76 procent dødelighed på grund af sygdom, ulykker og adfærd i forhold til resten af befolkningen. Kun 63 procent dør af kræft i forhold til hvad man kan forvente ud fra statistik om danskerne generelt. Og for lungekræft er tallet helt nede på 34 procent. Dvs. kun en tredjedel i forhold til alle andre danskere. Socialt fællesskab og bøn Det er livsstilen, der gør en forskel, mener Christoffer Johansen: - Jeres forening er en stærk social faktor. I tænker over, hvad I gør, mere end andre danskere. Der er i højere grad mulighed for støtte. Undersøgelser dokumenterer, at gifte lever længere end ikke-gifte. Og det er ikke, fordi det er sundt! Men fordi, man diskuterer alt med hinanden. Bøn har også en gavnlig virkning mener professoren: - Religiøse mennesker beder. Og undersøgelser viser, at meditation har en gavnlig effekt på helbredet. Bøn kan godt falde ind under den kategori. Undersøgelsen viser også, at i forhold til dødsårsager hos danskerne generelt, dør kun 12 procent af baptister og adventister af alkoholisme, kun otte procent af det forventede antal dør på grund af selvmord. 6 Et sundt liv Christoffer Johansen

7 Nytårsgudtjenesten Det ske r Søndag den 1 januar klokken 16:00. Kom og byd det nye år velkommen ved en særlig gudstjeneste nytårsdag og ønsk hinanden godt nytår bagefter med lidt mundgodt. Bibel- og bedemøde "Bed uophørligt", står der blandt andet i 1. Thessaloniker 5,17. Men nogle gange har vi så travlt, at vi ikke kan magte det. For eksempel lige nu i juletiden, så derfor har vi aflyst vores bibel- og bede møde i december. Men passer det, at man kan have for travlt til at bede? Martin Luther har en gang sagt "Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten" ("I dag har jeg meget travlt, derfor skal jeg bede meget"). Passer det? Jeg synes, at vi skal prøve det. Og så kan vi tale om vore erfaringer med det når vi starter igen med vores bibel- og bedemøder næste år: Vi mødes: tirsdag den 17. januar kl og tirsdag den 21. februar kl Mange kærlige julehilsner - Ekkart Om baptist rødder Studiekredsen om baptisme og baptisternes rødder er kommet godt i gang. Der er afholdt 2 møder i 2011 med en god opslutning. Vi har især beskæftiget os med anabaptister, kirketugt, og de engelske baptisters historie. Vi fortsætter studiekredsen i det nye år, og vi mødes ca. én gang om måneden. Selv om du ikke har deltaget før, vil du være meget velkommen. Det første møde i 2012 bliver mandag den 16. januar klokken i konferencelokalet i Kirken. Hanna Kristensen og Thorkild Christensen Cafe Gloria - for piger mellem 18 og 110 Lørdag den 21. januar vil vi gerne invitere til en tankevækkende dag i Korskirken, Herlev Hovedgade Vi begynder med brunch kl Herefter vil Karin Kjærgaard fortælle os om sit arbejde med hjælp til handlede kvinder i Danmark og om et projekt i Nigeria, som KIT (Kirkernes Integrationstjeneste) støtter. Vi ser frem til en dag, hvor vi kan blive klogere på et alvorligt emne, som vedrører os alle. For en pris på kun 80 kr. får du afrikansk inspireret brunch, medlevende foredrag samt hyggeligt samvær med kvinder i alle aldre. Tilmelding senest den 15. januar til Anny eller Bodil pr. mail eller telefon Anny Schou, Herlev: Tlf.: / dbs.dk Bodil Krabbe, Lyngby: Tlf.: / youmail.dk 7

8 Menighedskalenderen Januar Søndag 1. 16:00 Nytårsgudstjeneste ved Holger Lam Fredag 6. 19:00 International gudstjeneste i København Domkirke - se side 10. Søndag 8. 10:30 Nadvergudstjeneste ved Holger Lam Torsdag :00 Gospelkoret Message korøvelse Søndag :30 Gudstjeneste ved Pia Duebjerg Mandag :00 Studiekredsen om baptisme og baptisternes rødder * Tirsdag :00 Bibel- og bedemøde * Torsdag :00 Gospelkoret Message korøvelse Lørdag :30 Cafe Gloria i Korskirken i Herlev - Brunch & Foredrag - for piger * Søndag :30 Gudstjeneste ved Lars Thorndal Torsdag :00 Gospelkoret Message korøvelse Søndag :00 Gudstjeneste Kyndelmisse ved Rikke Nilsson * Februar Torsdag 2. 13:00 Seniormøde - summe møde * Torsdag 2. 19:00 Gospelkoret Message korøvelse Søndag 5. 10:30 Nadvergudstjeneste ved Holger Lam Torsdag 9. 19:00 Gospelkoret Message korøvelse Søndag :30 Gudstjeneste ved Pia Duebjerg Torsdag :00 Gospelkoret Message korøvelse Søndag :30 Gudstjeneste kl i Herlev Baptistkirke * Tirsdag :00 Bibel- og bedemøde * Torsdag :00 Gospelkoret Message korøvelse Søndag :00 Café gudstjeneste * marts Søndag 4. 10:30 Nadvergudstjeneste ved Holger Lam 8 Markeret med * - se omtalerne på side 5, 7 & 9.

9 Det ske r Kyndelmissegudstjeneste - lysgudstjeneste i Lyngby Baptistkirke Søndag d. 29. januar klokken 16:00. Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske Candalarum missa, der betyder lysenes messe. Det er en gammel dansk helligdagstradition og blev også kaldt Kjørmes Knud. Man fejrer Kyndelmisse fordi det er dagen hvor Jesus blev fremstillet i Templet, 40 dage efter hans fødsel. Nu vi er halvvejs igennem vinteren. Forude venter lysere og mildere tider Ved denne gudstjeneste får vi besøg af Rikke Nilsson, og flere fra menigheden vil medvirke. Efter gudstjenesten serveres der dejlig varm suppe. Kom og bliv ladet op med energi til den resterende del af vinteren. Har du behov for at blive hentet og bragt, så ring til Bodil Krabbe på Fælles gudstjeneste Søndag den 19. februar holder vi gudstjeneste sammen med Korskirkens menighed, og det foregår i Herlev klokken Der vil blive arrangeret kørsel. Skriv dig på kirkekørsels-listen, der ligger i kirken, hvis du gerne vil køre med. Afgang klokken 10:00. Cafégudstjeneste Søndag den 26. februar klokken 16:00 - bemærk tidspunktet. Flere medvirker ved en inspirerende gudstjeneste, hvor fællesskabet er i fokus for hele familien. I januar holder vi ikke noget møde. Seniorerne Torsdag den 2. februar kl samles vi om et "summe-møde", hvor vi taler lidt om tingene. Får vi tid til overs, kan vi synge nogle kyndelmissesange. Kom og vær med. I marts holder vi ikke møde her i Lyngby, men vi deltager i de københavnske baptisters fællestræf, som i 2012 finder sted i Korskirken mandag den 12. marts. Nærmere detaljer herom senere. Kærlige hilsener Lissie Juhlin Kitti Christiansen Birthe Larsen 9

10 International gudstjeneste I København Domkirke Fredag den 6. januar 2012 kl. 19 Helligtrekongersdag - inviteres alle til international gudstjeneste. Bønner, salmer, sange og symboler fra Afrika, Asien og Europa vil præge gudstjenesten med fokus på vores fælles tro i al vor kulturelle forskellighed. Biskop Peter Skov-Jakobsen prædiker. Bag gudstjenesten står Migrantgruppen under Danske Kirkers Råd i samarbejde med præster fra 8 migrantmenigheder. Dage i Livet Spejder fødselsdage 23. januar Linda Marcher 28. januar Troels Marcher 29. januar Oliver Smith 9. februar My Hollinger 14. februar Katrine Skovgård Runde fødselsdage 14. januar Karen Andersen marts Eva Kirkeskov 70 Runde dåbsdage 7. februar Gitte Lam februar Holger Lam 30 Vi samler stadig ind til Børneprojekt i Burundi. Nu er det vist på tide, at vi slår et slag for indsamlingen til børneprojektet igen! I efteråret mødte jeg for første gang Susi Baggesen, BiDs udsendte, der blandt andet arbejder med børneprojektet i Burundi, og senere Zacharie, som er den projektansvarlige og lige har været på kursus i Danmark. Jeg skulle hilse menigheden fra dem begge og sige tak for vores hjælp til børnene. Det var dejligt at høre de mange små historier om, hvordan det hjælper børnene at støtte de fattige familier. Jeg håber, I har lyst til at læse artiklen her i bladet med Susis fortælling om kooperativernes arbejde, for det ville være dejligt, hvis vi i alt menighedsarbejde kunne have vores engagement i børneprojektet i tankerne, både med hensyn til små indsamlinger og med forbøn for børn, familier og medarbejdere. 10 Børn i Burundi Kærlig hilsen Annette Ellegaard Sørensen

11 Kredskalenderen Januar 9. Førermøde Opstart efter juleferien 15. Fællesplanlægning for alle menighedens arbejdsgrene. Kl Februar Rolandtræning i Viggahus for gruppen Marts 15. Vinterferie 22. Spejdernes tænkedag 1. Deadline til under 1 for april, maj, juni Rolandtræning på Øksedal for gruppen Kredsweekend i Viggahus Klumptræning på Øksedal 26. Kredsens 66 års fødselsdag Cliq ind på vores hjemmesiden: Spejderkredsen Kredsrådet forældre- & menighedsrepræsentanter: Greta Jørgensen (kredsrådsformand) tf webspeed.dk Almut Marcher tf.: Mette Guldfelt tf.: Christel Dyrstad tf.: Lotte Weng tf.: Kredsførere: Jesper Marcher dbs.dk Mikkel Bojesen dbs.dk 11

12 Elitepatruljen < Flokken Januar 11. Opstart efter jul 18. Narnia opstarts møde 25. Patrulje særpræg Februar 1. Gå tur, selv finde hjem og så hygger vi 8. Trylledejsdyr 15. Vinterferie 22. Tænke dag 29. Narnia møde Onsdag klokken 18:00-19:30 Flokførere: Anne-Mette Bornhardt, tf , bornhardt.dk Jesper Marcher, tf dbs.dk Spejdernes julemarked.. Hvem husker ikke.. uhmmm Kredsweekend Når nu de første små blomster titter frem fra vinterhiet, så er det også på tide at spejderne trækker i uniformen, kommer ud, og nyder det første strejf af forår. Det gør vi den marts 2012 hvor hele kredsen tager på weekend i Viggahus. Vi har en masse spændene aktiviteter, både sjove og udfordrende i støbeskeen som vil styrke sammenholdet mellem alle de nye spejdere som er kommet til i den seneste tid og selvfølgelig også alle de trofaste spejdere som har været med igennem årene. Derfor håber vi at så mange som muligt, vil deltage i årets første kredsweekend. Så sæt allerede nu X i kalenderen den marts. Hilsen førerne 12

13 Brændte skumfiduser < Troppen Januar 11. Opstart 18. Pynt på tilværelsen 25. Lagkageløb Februar 1. Klar dig selv 8. Klar dig selv 15. Vinterferie 22. Tænkedag 29. Bål og brand Onsdag klokken 18:00-19:30 Tropførere: Katrine Skovgård, tf.: , gmail.com Linda Marcher, tf.: , dbs.dk Tak til alle jer... Kære alle sammen På vegne af spejderne vil vi gerne takke alle jer som var med til at hjælpe til med julemarkedet. Vi havde en masse opgaver som skulle løses og vi er glade for og stolte over at der er så stor opbakning til et sådant arrangement. Tak for det! Formålet med julemarkedet i år var at samle penge sammen til næste års store sommerlejr, som er lidt dyrere end sommerlejrene normalt er. Så dermed vil vi give tilskud til alle de faste spejdere og førere i Lyngby kreds. Humørbomberne < Gruppen Onsdag klokken 18:00-19:30 Følg med på hjemmesiden. Der kan du finde program og meget andet. Gruppeførere: Mie Klausen, tf Oliver Smith, tf Mads Bach, tf , gmail.com 13

14 14 Message starter op igen efter nytår torsdag den 12. januar

15 Kontakt Lyngby Baptistmenighed (stiftet 3. maj 1951) Odinsvej Lyngby Tlf Bankkonto: Præst: Holger Lam Bøgeparken Kgs Lyngby Tlf: dadlnet.dk Menighedsrådsformand: Lasse Weng Kongensgade , Slangerup Tlf Kasserer: Bente Ellegaard Haahr Smakkegårdsvej 185, 2. th Gentofte Tlf Under1 Redaktion: Dan Haahr Tlf privat.dk Distribution: Tove Ellegaard Hansen Grønnevej 247, Virum Tlf Adresseliste og fødselsdagsliste: Helge Erichsen Tlf.: mail.dk HUSK - at melde flytning! Spejderkredsens og hjemmeside: dbs.dk Spejderkredsen: Mikkel Bojesen Tlf dbs.dk Jesper Marcher Tlf dbs.dk Kredsrådsformand Greta Jørgensen webspeed.dk Spejderkredsens kasserer: Tine Amhild Korsbjerghave Farum Tlf: giro nr Bankkonto: Spejderhytten Viggahus Viggatorp 9, Ganløse 3660 Stenløse Tlf Udlejning: Almut & Birger Marcher Tlf Stof til næste nummer skal afleveres senest den 10. februar

16

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Hvilke spor ønsker vi at sætte?

Hvilke spor ønsker vi at sætte? j u l i a u g u s t2 0 1 1 Hvilke spor ønsker vi at sætte? Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor sætter vi alle. Spørgsmålet er,

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang SØNDERRISET Nummer 5, oktober 2013, 25. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement: 50

Læs mere