Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Afdelingsmøde afdeling 1"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen, ved 47 lejemål Hardy Dahl Pedersen, formand Kirsten Pedersen, bestyrelsesmedlem Anne Kathrine Pedersen, bestyrelsesmedlem Kaj Gæbe, bestyrelsesmedlem Finn Ole Frederiksen, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, hovedbestyrelsesmedlem Brian Stidsen, ejendomsfunktionær Bjarne Rasmussen, ejendomsfunktionær Christian Hansen, ejendomsfunktionær Helle Friis Jensen, driftschef Maren Jensen, udlejningsmedarbejder Jesper Christensen, inspektør 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2014/ Orientering om afdelingens årsregnskab 2012/ Indkomne forslag A. Stillingtagen til montering af radiator i rum 129 B. Stillingtagen til genindsættelse af faste gårdmænd C. Stillingtagen til opsætning af rullemaskine i det ekstra tørrerum D. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med mulighed for individuel modernisering af køkken og gulve, hvor afdelingen hjemtager lån 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter A. Valg af formand På valg er: Hardy Pedersen modtager genvalg B. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Kirsten Pedersen modtager genvalg Anne Kathrine Pedersen modtager genvalg C. Valg af suppleanter 7. Orientering om tagrenoveringen 8. Eventuelt Jesper Christensen, ØsterBO 1

2 Pkt. 1: Jens Schmidt blev valgt. Jens Schmidt takkede for valget og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Pkt. 2: Hardy Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning: I 2013 er der ikke sket så meget, men lidt er der da. I forbindelse med lukning af skakterne Østerbrogade er de nu blevet lukket helt og malet. Ligeledes er der blevet lavet affaldsøer i gården i gamle afd. 1 og i gamle afd. 3. Så er vi fri for at have containerne stående op af husmurene, så de kunne stå og lugte om sommeren op til altanerne. I forbindelse med Affaldsøerne henstiller vi til, at affaldet stadig bliver sorteret i sorte og grønne poser og lukket. Alt andet affald bedes venligst sorteres i de rigtige containere i storskraldsgården. Vi bor jo mange mennesker sammen så vil vi gerne opfordre til at vi alle rydder op efter os også i vaskerierne og kældre og ikke bare smider tingene og lader tingene stå. Vi opfordrer beboerne til at meddele til ØsterBO, hvis der observeres hundehold. I Afd. 1 må der ikke holdes hund. Da vi jo er i gang med at forny vores gamle tage er der en del forstyrrelser i gården, men det må vi alle hjælpe hinanden med at få til at gå. Vi har i 2013 fået ny TV udbyder WAOO: der har været en del forsinkelse, men det skulle køre nu. I august 2013 havde vi igen en dejlig udflugt til Schleswig. Først kørte vi en times tid, hvor vi var inde på en rasteplads og få morgenkaffe. Derefter fortsatte vi ned over grænsen til Dannevirke, og så de gamle volde. Vi fortsatte så til Schleswig, hvor vi fik middag på Gottorp slot. Efter middagen kørte vi til den gamle bydel og gik lidt, og derefter var vi oppe i et højhus på 26 etager og drikke kaffe, og derefter gik turen hjemefter med et lille ophold ved grænsen. Vi forventer igen i år, at der også bliver udflugt. Afdelingsbestyrelsen afholder møde den første mandag i hver mdr. undtagen juni, juli og august mødelokalet er i Kælderen Bardenflethsgade nr. 5 ring på døren. Fra 18,30 til 19,00 Man kan også gå ind på vores hjemmeside som er; Afdelingerne i ØsterBO under 2

3 afdeling 1. Jeg takker afd.bestyrelsen, administrationen og inspektørerne for godt samarbejde. Spørgsmål til beretningen. Bliver grønne og sorte affaldsposer stadigvæk omdelt til beboerne. Der vil stadigvæk blive omdelt poser som hidtil. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Pkt. 3: Budgettet blev fremlagt af Inspektør Jesper Christensen. Budgettet blev godkendt. Pkt. 4: Forsamlingen ønskede ikke årsregnskabet gennemgået. Pkt. 5: 5.A. Stillingtagen til montering af radiator i rum 129 For forslaget: 43 Imod forslaget: 35 Ugyldig: 1 Blank: 7 Forslaget blev vedtaget. 5.B. Stillingtagen til genindsættelse af faste gårdmænd Forslagsstilleren redegjorde for sine synspunkter. Herefter fortalte driftschef Helle Friis Jensen om den nuværende struktur, hvorfor det var nødvendigt at omstrukturere i administration og drift, og hvilke muligheder det har givet for bedre udnyttelse af ressourcer og større bredde i opgaveløsningerne til gavn for afdelingen. HFJ orienterede ligeledes om hvilke økonomiske konsekvenser og begrænsninger, det vil påføre afdelingen, hvis indsættelse af faste ejendomsfunktionærer igen skal være en realitet. HFJ opfordrede alle til at henvende sig i driften i dagligdagen, hvis der er problemstillinger, der ikke er løst. Det er den eneste måde, vi kan rette op på fejl og mangler og få forventningerne afstemt. Dette vil være i alles interesse. Herefter var der en god debat omkring emnet, hvor også flere af bestyrelsens medlemmer belyste, de problematikker, der har været, inden forsamlingen gav sin stemme. For forslaget: 31 Imod forslaget: 60 3

4 Forslaget blev ikke vedtaget. 5.C. Stillingtagen til opsætning af rullemaskine i det ekstra tørrerum For forslaget: 8 Imod forslaget: 34 Forslaget blev ikke vedtaget. 5.D. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med mulighed for individuel modernisering af køkken og gulve, hvor afdelingen hjemtager lån For forslaget: 65 Imod forslaget: 21 Blanke: 4 Forslaget blev vedtaget. Pkt. 6a: Hardy Pedersen blev genvalgt Pkt. 6b: Følgende stillede op: Kirsten Pedersen Anne Kathrine Pedersen Tommy Lauritsen Der blev afgivet følgende stemmer: Kirsten Pedersen 68 stemmer Anne Kathrine Pedersen 67 stemmer Tommy Lauritsen 43 stemmer Kirsten Pedersen og Anne Kathrine Pedersen blev dermed genvalgt. Pkt. 6c: Pkt suppleant: Tommy Lauritsen, Valløesgade 25, 2 tv. 2. suppleant: Sabina Louise Ebbesen, Ved Skråningen 9, 1 tv. Orientering omkring tagrenoveringen ved inspektøren. Tagrenoveringen forventede vi opstart på d. 1. marts 2013 med opstilling af stillads, men pga. vinteren kom vi først i gang omkring d. 1. april. Da man så endelig kom i gang, var vi utrolig spændte på, hvad der gemte sig under tagstenene. Det viste sig, at der var en del råd i rem og spær omkring altaner og kviste, noget mere end vi havde forventet. For at overholde kravet til isoleringstykkelsen samt facadens udseende, er der muret yderlige 2 skift oven på de i tilbuddet forskrevne 4 skift. Ved alle kviste forstærkes spærene yderligere pga. bæreevne ikke er 4

5 tilstrækkelig på de eksisterende spær. På etape 1, 2 og 3 - Rødkildevej 2 8 og Valløesgade 21 til 37 og Østerbrogade 32-36, viste det sig, at der var asbest på loftet. Der er udtaget prøver på de resterende blokke i afd. 1, og prøverne viste, at der ikke er noget asbest. Hvis vejrguderne er med os, forventer vi stadig, at projektet er færdig i foråret Pkt. 8 Der blev under eventuelt oplyst følgende: Information: Affaldshåndtering Vejle Kommune har nu besluttet hovedmodellen for den fremtidige håndtering af affald. Fremover vil affald skulle sorteres i min. 5 fraktioner. Grønne poser (organisk indhold) i egen container Sorte poser (restaffald) i egen container Plast Papir/pap Metal (Flasker/glas måske samme løsning som i dag) Det betyder, at grønne og sorte affaldsposer ikke fremadrettet kan komme i den samme container, da de ikke må blandes. Konsekvensen vil være, at nedfaldsskakterne skal lukkes, og der skal i stedet etableres miljøstationer, hvor beboerne kan sortere i de enkelte fraktioner. Samtidig indføres betydelig højere strafafgift for usorteret affald, også hvis indholdet i de sorte og grønne poser ikke er korrekt. ØsterBO og AffaldGenbrug vil i 2014 samarbejde om en model for, hvordan de fremtidige miljøstationer skal fungere og hvilke krav der er til tømningsmuligheder. Afdeling 1 har ikke sin egen miljøstation til problemaffald. Problemaffald skal afleveres ved AffaldGenbrug, eller på Parkvej 16. Kan man ikke få adgang til miljøstationen Parkvej 16, kan man henvende sig i Driften og få sin nøglebrik opdateret. Er der udsigt til: At få renset altaner. Malet opgangene. Udskiftet kælderdørene. Inspektøren kan oplyse, at der er afsat penge på drifts- og vedligeholdsplanen til udførelse af rensning af altaner, maling af trappeopgange og nye kælderdøre. Ørstedsgade 54, mangler der en pullert ved nedkørslen til kælderen. 5

6 Har man problemer med fjersynssignal eller programmer, der forsvinder så kontakt jeres tv udbyder. Er der noget i den daglige drift, man er utilfreds med, så kontakt endelig ØsterBO, så man har mulighed for rette op på tingene. Bestyrelsen ser herefter således ud : Formand Hardy Dahl Pedersen, Østerbrogade 34, 2. th. bestyrelsesmedlem Anne-Kathrine Pedersen, Rødkildevej 2, 2. th. bestyrelsesmedlem Kirsten Pedersen, Østerbrogade 34, 2. th. bestyrelsesmedlem Kaj Gæbe, Østerbrogade 26, 1. tv. bestyrelsesmedlem Finn Ole Frederiksen, Valløesgade 25,3. 1. suppleant Tommy Lauritsen, Valløesgade 23, 2 tv. 2. suppleant Sabina Louise Ebbesen Ved Skråningen 9, 1 tv. I ønskes alle et rigtig godt nytår og glæder os til et godt samarbejde i Ref.: 23. januar

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 74 husstande repræsenteret. Hardy Hansen, formand

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 71 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011 Afdelingsmødet 2011 1 Præsentation af gæster Lars Juhl, ejendomsmester i Driftsfællesskabet har fået overdraget Afd. 928 Bymidten står for regnskab og konteringer. Michael Lundby nystartet Driftschef for

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere