Bestyrelsens beretning for 2004/2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2004/2005"

Transkript

1 Beretning

2 Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Bestyrelsen vil herunder kort redegøre for de vigtigste begivenheder i året der gik. A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf Islands Brygge, d. 6. april 2004 Udskiftning af Kuben og ekstraordinær generalforsamling. En af de vigtigste begivenheder i årets løb har uden tvivl været udskiftningen af Kuben som administrator. Bestyrelsen har igennem længere tid måtte kæmpe mod et uoverskueligt bureaukrati, mangelfuld vejledning, halve oplysninger og et ekstremt dårligt serviceniveau. Desværre har disse forhold betydet, at meget af bestyrelsens arbejde har været brugt på at rede trådende ud, agere ejendomsinspektør og i øvrigt påtage sig opgaver, som vi rent faktisk har betalt os fra at få løst. Bestyrelsesarbejdet har for nogle medlemmer krævet op til 15 timers administrationsarbejde pr. uge på grund af Kubens manglende forpligtelse. Vi har i bestyrelsen også oplevet den stigende utilfredshed og frustration over Kuben blandt flere af foreningens medlemmer, som i høj grad har følt Kubens manglende engagement på deres egen krop. Bestyrelsen har på grund af alle problemerne med Kuben gennem længere tid arbejdet konstruktivt og målrettet mod en udskiftning af Kuben da alle forsøg på løsning af problemerne har vist sig forgæves. Kulmination af denne utilfredshed udmøntede sig i en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 26. februar med det formål at afsætte Kuben som administrator og i stedet ansætte Administrationshuset som ny administrator. Der var et overvældende flertal blandt A/B Ingolfs beboere for at tilslutte sig bestyrelsens forslag. Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Side 1 af 4

3 A/B Ingolf Legionella Facaderenovering Bestyrelsen valgte for første gang i sommeren 2004 at få foretaget og analyseret en række Legionellaprøver med det formål at tydeliggøre hvorvidt vi havde problemer eller ej med bakterien i det varme vand i hanerne. De første prøver, der blev foretaget af Statens Serum Institut, påviste et vist niveau af Legionella et niveau som på ingen måde var alarmerende, men som krævede nogle foranstaltninger for at eliminere problemet. Den store facaderenovering, som startede for flere år siden, er nu næsten tilendebragt. Der mangler blot venstre side af Bergthorasgade 36. Når facaderenoveringen er tilendebragt, er facaderne på hele ejendommen i god stand. Alle vinduer er gået efter, enkelte vinduesrammer er udskiftet, alle vinduer er blevet malet med linoliemaling og murværket og manzardtagene er blevet repareret. Nogle af de tiltag, der blev iværksat, indebar blandt andet en rensning af vores varmtvandsbeholder samt en forhøjelse af den generelle temperatur af det varme brusvand. I januar 2005 blev der foretaget endnu nogle prøver for at konstatere, om de tiltag vi iværksatte havde ændret på værdierne, hvilket de heldigvis har. Men der findes fortsat et lavt indhold af Legionella i vandet, et indhold der dog i øjeblikket er uundgåeligt idet en del af problemet skyldes gamle vandrør mm. Tallene er dog på ingen måde alarmerende. I mange år fremover vil facaderne kun have brug for regelmæssig vedligehold af langt mindre omfang. Musikfestival og gårdfest I sommeren 2004 afholdt A/B Ingolf endnu en gang den årlige musikfestival som også i år 2004 blev en stor succes. Gårdfesten fulgte traditionen og lagde ud med optræden fra vores lokale musikere som herefter afløstes af bankospil og gårdfest med fællesgrill. Efter spisningen spillede et jazzband op til dans og de der deltog havde en hyggelig aften. Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Side 2 af 4

4 A/B Ingolf Musikfestivalen var arrangeret af Thorkild Borup Nielsen. En stor tak til alle der optrådte og hjalp med alt det praktiske. Beboere der ønsker at bidrage med indlæg, artikler mm. er naturligvis velkomne til at skrive til bestyrelsen. Julefest for børnene (og de voksne) Netværksgruppen Bestyrelsen havde som noget nyt valgt at arrangere en julefest i gården primært for A/B Ingolfs børn, men også for alle de voksne som ønskede at deltage. Julefesten bød på lidt klaverspil af Thorkild Borup Nielsen, dansen om juletræet og selvfølgelig et besøg fra selveste julemanden, som i dagens anledning havde godter med til uddeling. Det er bestyrelsens ønske at vi kan gøre dette julearrangement til en tradition i vores forening. Beboerbladet IngoNyt Beboerbladet har fået nyt liv efter at Juliane Engelhardt i samarbejde med Aksel Karlsson har genoptaget arbejdet med bladet. Bladet vil naturligvis bevare sin informative del, men vil i høj grad også blive brugt som talerør for bestyrelsen således at A/B Ingolfs beboere til en vis grad har mulighed for at følge bestyrelsens arbejde. Mens IngoFon og IngoVision er blevet fuldstændigt administreret af eksterne kræfter (Kuben, Telia og FAS i forening), så har IngoNet i stor udstrækning været administreret af frivillig arbejdskraft. Der er imidlertid ikke længere den samme opbakning til det frivillige arbejde, og derfor er det blevet besluttet at overlade det meste af driften til eksterne. De første skridt blev taget allerede i 2003 og i 2004 er store dele af driften blevet overladt til det eksterne firma Casalogic. Da der er stadig færre frivillige kræfter, påtænker vi nu at overdrage den sidste del af driften til Casalogic, nemlig til- og frakobling af beboere. Det forventes derfor, at de problemer, som enkelte beboere har oplevet med at blive koblet på og med at modtage brev med kodeord til oprettelse af konti på Ingolfs servere, vil blive løst indenfor kort tid. Da IngoNet fremover drives af professionelle og ikke længere af frivillig arbejdskraft, bliver det muligvis nødvendigt at hæve prisen en anelse for at være tilkoblet IngoNet. Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Side 3 af 4

5 A/B Ingolf IngoVision Støjklager Der har været stor tilslutning til den vejledende afstemning, hvilket jo altid er godt, da det i flere tilfælde er få stemmer som afgør om en TV kanal kommer til at ligge i Mellem- eller Kompletpakken. IngoVision forbeholder sig dog retten til at ændre i pakkerne hvis der skulle ske prisændringer eller der på anden måde skulle ske ændringer. Selve omlægningen af TVkanalerne vil først ske efter administrationsskiftet. Det kan ikke udelukkes at der vil komme en prisstigning, da omlægninger af TV kanalerne koster forholdsvis mange penge. Heldigvis kan vi dog stadig bryste af at vi er langt billigere end de store kabel-tv udbydere. Ekstern venteliste Der står ca. 225 personer på venteliste til en lejlighed i A/B Ingolf. Sålænge der sammenlægges lejligheder, vil ventetiden på en lejlighed i A/B Ingolf være forholdsvis lang. Bestyrelsen har derfor besluttet, at ventelisten ikke åbnes for optag dette forår. Bestyrelsen modtager undertiden klager fra beboere vedrørende støjgener. Vi vil opfordre til, at støjplagede beboere selv retter henvendelse til støjkilden, før man skriver til bestyrelsen. Dette er ofte den bedste løsning for alle parter. Når bestyrelsen modtager støjklager, tages de til gengæld meget alvorligt. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det faktum, at der er meget lydt i vores ejendom, nødvendiggør, at alle beboere tager et stort hensyn til hinanden. Gentagne overtrædelser af bestyrelsens påbud vil medføre eksklusion af foreningen. Sommer og brug af gården Nu nærmer sommeren sig og det betyder også at flere af os gerne vil benytte gården og dens faciliteter, men det betyder også at mange folk på grund af varmen ønsker at sove med åbent vindue. Sidste sommer modtog bestyrelsen en del klager fra beboere som føler sig genreret af støjende adfærd fra gården. Derfor vil bestyrelsen gerne gøre alle opmærksomme på at vise hensyn når gården tages i anvendelse. Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Side 4 af 4

6 Referat

7

8

9

10

11

12

13 Forslag

14

15

16

17 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.: Islands Brygge, d. 6. april 2005 Flere forslag fra bestyrelsen til ordinær generalforsamling den 12. april Regulering af boligafgiften Bestyrelsen fremsatte på den ordinære generalforsamling i 2003 forslag om at forhøje boligafgiften med 6% i årene 2003, 2004 og Denne stigning i boligafgiften blev vedtaget og er nu helt gennemført pr. 1/ Boligafgiften havde i en længere årrække ikke været forhøjet og var derfor ikke fulgt trit med de almindelige pristigninger i samfundet, og derfor stod A/B Ingolf med valget mellem at spare lidt mere op med en højere boligafgift eller begynde at optage flere lån for at udføre de allerede planlagte store arbejder. I forslaget fra 2003 fremgik det også, at ved en fortsat forhøjelse af boligafgiften på 5% om året i de efterfølgende år ville det være muligt at undgå lånoptagelse til udførelse af de større arbejder frem til Bestyrelsen har regnet på tallene igen og grundet den lave prisudvikling i de forgangne år er det ikke nødvendigt med større stigninger i boligafgiften for fortsat at undgå lånoptagelse før taget skal udskiftes, hvilket er planlagt til at starte senest i år Bestyrelsen foreslår derfor, at boligafgiften i de kommende 3 år reguleres med 2,5% om året for at følge med den almindelige prisudvikling. Bestyrelsen beder derfor generalforsamlingen om at tage stilling til følgende forslag: Bestyrelsen bemyndiges til at hæve boligafgiften med op til 2,5% pr. 1. januar 2006 (for 62m 2 lejlighed pr. md.: ca. kr , stigning kr. 64) 2,5% pr. 1. januar 2007 (for 62m 2 lejlighed pr. md.: ca. kr , stigning kr. 66) 2,5% pr. 1. januar 2008 (for 62m 2 lejlighed pr. md.: ca. kr , stigning kr. 68) Beslutning om forhøjelse af boligafgiften i 2006, 2007 og 2008 meddeles andelshaverne med mindst 1 måneds varsel. AB Ingolf Flere forslag fra bestyrelsen til ordinær generalforsamling d. 12. april Side 1 af i alt 3 sider

18 3. Indskrivning på foreningens venteliste ved fraflytning Andelshavere som ønsker at fraflytte foreningen står ofte i et dilemma skal de sælge andelen eller forsøge at fremleje. Forslaget her giver fraflyttere en tredje mulighed: at lade sig opskrive på foreningens venteliste sådan, at vedkommende senere kan komme tilbage til A/B Ingolf. Hvis man flytter sammen med en anden eller får arbejde udenfor København, kan det være svært at give helt slip på lejligheden i A/B Ingolf for hvad nu hvis man gerne vil tilbage hertil? Andelshavere, som kan godtgøre at flytningen kun er midlertidig, har ifølge foreningens vedtægter ret til at fremleje lejligheden i to år. Men hvis vedkommende faktisk ikke regner med at komme tilbage til A/B Ingolf men blot ønsker sig den ekstra sikkerhed der er i at have en lejlighed på hånden så er det i foreningens interesse at undgå, at lejligheden bliver fremlejet i første omgang. Måske er der en andelshaver, som gerne vil sammenlægge med lejligheden. Og ellers har vi en ekstern venteliste, hvor folk i øjeblikket venter mange år på at komme ind i foreningen. Hvis lejligheden fremlejes, mister naboen muligheden for sammenlægning, og i stedet for en person fra ventelisten, er det en fremmed som flytter ind i lejligheden. Det foreslås, at der først stemmes om, hvorvidt det skal være muligt at lade sig indskrive på foreningens venteliste ved fraflytning en sådan indskrivning tillades kun, såfremt lejligheden sælges til intern flytning, til sammenlægning eller til ventelisten ( 14, stk. 2 b-e). Hvis forslaget vedtages, skal der dernæst stemmes om, hvorvidt denne indskrivning skal ske (a) nederst på den eksterne venteliste, (b) øverst på den eksterne venteliste eller (c) nederst på en særlig fraflytterliste med forrang for den eksterne venteliste. De to forslag (b) og (c) er næsten identiske, hvorfor disse ved afstemning kan betragtes som ét forslag. Hvis forslaget vedtages, vil det være nødvendigt at ændre foreningens vedtægter. Ændringen foretages ved at 14, stk. 4 tilføjes, jævnfør nedenstående tre forslag. For forslag (c) tilføjes desuden et punkt til 14, stk. 2 ovenfor det nuværende punkt d. (a) 14 Stk. 4 En andelshaver, som ønsker at fraflytte sin lejlighed, er berettiget til at lade sig indtegne nederst på ventelisten for ikke-medlemmer, som føres af bestyrelsen, med henblik på at kunne overtage en andel i overensstemmelse med stk. 2 d. Indskrivning på denne venteliste er kun mulig såfremt andelen overdrages i overensstemmelse med stk. 2 b-e, og forudsætter at bestyrelsen har givet tilladelse hertil, jf. stk. 3. (b) 14 Stk. 4 En andelshaver, som ønsker at fraflytte sin lejlighed, er berettiget til at lade sig indtegne med forrang øverst på ventelisten for ikke-medlemmer, som føres af bestyrelsen, med henblik på at kunne overtage en andel i overensstemmelse med stk. 2 d. Indskrivning på denne venteliste er kun mulig såfremt andelen overdrages i overensstemmelse med stk. 2 b-e, og forudsætter at bestyrelsen har givet tilladelse hertil, jf. stk. 3. (c) 14 AB Ingolf Flere forslag fra bestyrelsen til ordinær generalforsamling d. 12. april Side 2 af i alt 3 sider

19 Stk. 2 d) Forhenværende andelshavere, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, jf. stk. 4, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen. [ stk. 2 det tidligere punkt d) bliver til e) ] [ stk. 2 det tidligere punkt e) bliver til f) ] Stk. 4 En andelshaver, som ønsker at fraflytte sin lejlighed, er berettiget til at lade sig indtegne nederst på en fraflytter-venteliste, som føres af bestyrelsen, med henblik på at kunne overtage en andel på samme vilkår men med forrang for ikke-medlemmer, jf. stk. 2 d. Indskrivning på fraflytter-ventelisten er kun mulig såfremt andelen overdrages i overensstemmelse med stk. 2 b-f, og forudsætter at bestyrelsen har givet tilladelse hertil, jf. stk. 3. AB Ingolf Flere forslag fra bestyrelsen til ordinær generalforsamling d. 12. april Side 3 af i alt 3 sider

Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Bestyrelsens beretning for 2003/2004 Beretning Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf. 32 57 83 25 www.ingolf.dk Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 TIL BEBOERNE I AFDELING 28-30 Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere