LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn"

Transkript

1 LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1

2 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN HAR STYRKER 5 ET LÆRINGPROGRAM FOR ANBRAGTE BØRN Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn ALLE SKAL MED 6 SAMARBEJDE MED KOMMUNEN 7 KOMMUNIKATION OG TILLADELSER 8 LÆR FOR LIVET I PRAKSIS 9 KORT OM LEARNING CAMP 10 KORT OM MENTORORDNING 10 UDVÆLGELSE AF MENTORER 11 KORT OM LÆR FOR LIVET VIDEN 11 TILMELDINGSKRITERIER 13 HVILKE BØRN ER EGNEDE 13 TRYGGE RAMMER FOR BARNET 15 LÆRINGSRESULTATER FRA LEARNING CAMP TESTS MED MENING 17 KORT OM LÆR FOR LIVET 17 SAGSBEHANDLERENS OPGAVER 18 ÅRSAKTIVITETER I LÆR FOR LIVET

3 ANBRAGTE BØRNS LÆRING Det står desværre grelt til med anbragte børns læring. Det viser en undersøgelse, som Rambøll foretog i 2011 for Egmont Fonden, hvor det fremgik, at kun 89% af de tidligere anbragte børn havde gennemført folkeskolen. Til sammenligning gennemfører 97% af ikke-anbragte børn folkeskolen. Det skal Lær for Livet medvirke til at lave om på. LÆR FOR LIVETS TRE BEN Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram for anbragte børn i Danmark. Programmet består af tre centrale indsatser: 1. Learning Camp. En skole-camp, der gennem tre forskellige ophold markerer startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet 2. Mentorordning. Et seksårigt mentorforløb, hvor børnene får hjælp til lektielæsning af en veluddannet voksen 3. Lær for Livet Viden. Et videncenter, der skal formidle viden om anbragte børns læring Lær for Livets mission er at støtte børnene fagligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv. ALLE BØRN HAR STYRKER Det er Lær for Livets grundholdning, at alle børn har styrker. Også de svage. Derfor bliver børnene både på Learning Camp og i mentorordningen mødt med et fokus på deres styrker og ressourcer. Når børnenes ressourcer frem for deres problemer bliver kernen i undervisning og behandling, anerkendes og værdsættes børnenes erfaringer, og de får mulighed for at blive deltagende og handlende personer, som lærer at tage ansvar og træffe beslutninger på egne vegne. LEARNING CAMP 2013 Da børnene ankom, lå de som gruppe under landsgennemsnittet i læsning, matematik og stavning. Da de forlod campen 14 dage efter, lå de som gruppe over landsgennemsnittet i alle tre fag. Da jeg var i skole før, så nogle gange gav jeg bare op Jasmin, Learning Kid 2013 Børn, der tilmeldes Lær for Livet får: - Et fagligt løft og en oplevelse for livet på Learning Camp - En faglig mentor, der støtter dem i seks år - En øget selvtillid, der skal skabe afsæt for drømme og lyst til læring Denne anerkendende og styrkende tilgang skal klæde børnene på til at mestre deres livsvilkår og til at skabe et godt liv for sig selv på sigt. 4 5

4 ALLE SKAL MED SAMARBEJDE MED KOMMUNEN Jeg synes, at hvis man får sådan en chance, så skulle man sige ja Regeringens sociale 2020-mål har stort fokus på børn og unges uddannelse. Mindst 50 pct. af landets udsatte børn og unge skal som 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. Lær for Livet kan som læringsprogram for anbragte børn bistå kommunerne i at indfri dette mål, som også er centralt i kommuneaftalen fra juni På kort sigt skal Lær for Livet nemlig bidrage til, at anbragte børn får øget selvværd, oplever faglig succes og bedre trivsel. Det er endvidere en målsætning, at den faglige støtte skal bidrage positivt til anbragte børns inklusion i folkeskolen. På lang sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene får en oplevelse af normal identitet, mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed forventeligt også mulighed for selvforsørgelse. Dermed vil barnet ultimativt få mulighed for at bryde med sin sociale arv. Kommunens primære opgave i samarbejdet med Lær for Livet er at finde børn til programmet. Når børnene først er visiteret og tilmeldt, sørger Lær for Livets sekretariat for at holde kommunen underrettet og informeret om barnets trivsel og faglige udvikling i Lær for Livet. Kernen i samarbejdet er en rammeaftale, som er gældende for alle seks år. Aftalen indeholder en stillingtagen til: - Visitation af børn - Økonomi - Kommunens involvering - Kontaktperson - Videndeling - Organisering Når rammeaftalen er på plads, kan kommunen visitere børn til Lær for Livet med start i sommerferien, hvor den første Learning Camp finder sted. Kommunerne kan visitere så mange børn til programmet, som de har mulighed for, så længe der er plads i det pågældende år. Lær for Livet arbejder på at kunne byde 100 anbragte børn velkommen i programmet i 2014 og yderligere 150 børn i Det er målet, at Lær for Livet i 2019 rummer 1000 anbragte børn. Kommunen betaler et samlet beløb pr. barn ved barnets optagelse i Lær for Livet. Beløbet dækker hele perioden på seks år. Prisen pr. barn, der tilmeldes i 2014, er kr Derudover skal kommunen afholde transportomkostninger i forbindelse med Learning Camp. LEARNING CAMP I TAL 18 UD AF 18 børn på Learning Camp fik nye venner (altid og ofte) 17 UD AF 18 børn følte sig tryg på Learning Camp (altid og ofte) 17 UD AF 18 børn mener, de har lært noget om andre mennesker, som de kan bruge positivt fremover (altid og ofte) - Camp Report 2013 Nicklas, Learning Camp

5 KOMMUNIKATION OG TILLADELSER LÆR FOR LIVET I PRAKSIS Learning Camp er fantastisk. Det er et mirakel at være her. - Jasmin, Learning Kid 2013 Når der er indgået aftale om at samarbejde med Lær for Livet, arrangerer kommunen typisk et introduktionsmøde, hvor Lær for Livet præsenterer programmet for sagsbehandlere og andre, der skal visitere børnene og måske har spørgsmål til samarbejdet. Kommunen står for at formidle tilbuddet om Lær for Livet til relevante plejefamilier, anbringelsessteder, børn og skoler i kommunen. Lær for Livet har udarbejdet informationsmateriale, som bliver stillet til rådighed for kommunen og holder også gerne oplæg for fx plejeforældre og andre, hvis kommunen vurderer det relevant. Børnenes første møde med Lær for Livet er Learning Camp 1, som afholdes i sommerferien. Campen skal lukke børnenes faglige huller gennemundervisning, som er målrettet det enkelte barns behov og bidrage til, at barnet fårsuccesoplevelser, som kan være et afsæt for drømme og lyst til læring. Børnene får på campen en ipad, som skal understøtte deres faglighed og lyst til læring. Learning Camp 2 finder sted i efteråret, hvor også mentorordningen går i gang i børnenes opholdskommuner. Tredje og sidste camp afholdes i foråret året efter og varer tre dage. LEARNING CAMP I TAL 17 UD AF 18 børn er blevet bedre til at udnytte deres styrker (altid og ofte) - Camp Report 2013 I forbindelse med visiteringen af børnene til Lær for Livet skal der indhentes tilladelser fra biologiske forældre, plejeforældre eller kontaktperson fra barnets anbringelsessted. Kommunen indhenter disse tilladelser, som er en forudsætning for barnets optagelse i Lær for Livet. Når barnet først er tilmeldt, holder Lær for Livet en løbende dialog med kommunen omkring faglige resultater, mentorordningens udvikling og barnets trivsel i programmet. Herefter kommer barnet ikke på flere camps men vil fortsætte sin faglige udvikling med støtte fra sin mentor. Lær for Livet inviterer desuden både børn og mentorer til enkelte almendannende og faglige arrangementer i løbet af året. SOMMER 14 DAGE LC1 EFTERÅR 5 DAGE LC2 FORÅR 3 DAGE LC3 8 9

6 LEARNING CAMP I TAL 17 UD AF 18 børn mener, at de er blevet bedre til at lære af deres fejl (altid og ofte) 17 UD AF 18 børn mener, at det de har lært i den faglige undervisning på Learning Camp, kan de bruge, når de kommer tilbage på hjemskolen (altid og ofte) - Camp Report 2013 KORT OM LEARNING CAMP UDVÆLGELSE AF MENTORER Learning Camp er et koncentreret internatophold på hhv. 14, 5 og 3 dage, hvor Mentorkandidaterne i Lær for Livet gennemgår en grundig udvælgelsesproces, som børnene sover, spiser og modtager undervisning i matematik, læsning og stavning gennemføres af erfarne fagpersoner. I udvælgelsen lægger Lær for Livet vægt på samt i personlige og sociale kompetencer. Undervisningen afvikles ca. 8 timer om uddannelse, arbejdserfaring, leveforhold, geografi, personlighed og ikke mindst dagen i et varieret forløb, der tager udgangspunkt i børnenes styrkesider og giver motivation. OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet plads til både ro, leg og fokuseret læring. Alle mentorer kommer på et obligatorisk introduktionskursus og tilbydes derudover Børnene testes i alle tre fagfaglige fag for at måle udvikling og fremskridt. supervision tre gange årligt. Der indhentes selvsagt både børneattest og straffeattest på alle mentorer, inden de mødeskontakt med deres mentorbørn første gang. ET INITIATIV FRA EGMONT FONDEN KORT OM MENTORORDNINGEN Alle børn i Lær for Livet får en mentor, som følger dem i alle seks år i Lær for Livet. Mentoren er en frivillig voksen med en videregående uddannelse, der i kraft af sine Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver De udvalgte mentorer skal kunne se sig selv i mentorrollen i Lær for Livet i mindst tre år - og gerne længere. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på eller på telefon medievirksomhed og almennyttigt virke. Målet med det almennyttige arbejde er et godt liv for børn og unge. Lær for Livet er udviklet og iværksat af Egmont Fonden. KORT OM LÆR FOR LIVET VIDEN Læs mere om mentorordningen i Lær for Livets mentorfolder. Find den på kompetencer kan udvide barnets faglige verden og hjælpe med lektier ca. en gang om ugen. I løbet af 2014 opretter Lær for Livet et dialog- og kompetencecenter, der skal være netværksskabende og fungere som platform for dialog, sparring og udveksling af Mentor er således en faglig støtte for barnet og skal derudover give barnet nogle viden mellem fagpersoner, som arbejder med anbragte børn. Centret skal blandt almendannende oplevelser som fx et museumsbesøg. Den faglige støtte skal andet drive en digital videnportal, afholde workshops og dialogmøder, samt udgive opretholde og styrke det faglige løft og den lyst til læring, som barnet får på rapporter og nyhedsbreve. Learning Camp. Det er Lær for Livets plan og målsætning at invitere sagsbehandlere og andre relevante kommunale repræsentanter til at deltage i dialog- og kompetencecenterets aktiviteter. Nu er matematik begyndt at blive meget mere forståeligt for mig, og jeg føler, at jeg er på samme niveau som dem i min klasse derhjemme Salma, Learning Kid Der er endvidere knyttet følgeforskning til Lær for Livet. Et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) følger Lær for Livet tæt og har til formål at undersøge, hvilke elementer af Lær for Livet, der har særlig positiv betydning for børnenes læringsprocesser, herunder hvilke pædagogiske metoder, rammer og principper, der er betydningsfulde i forhold til læring hos netop udsatte børn og unge. 11

7 HVEM KAN TILMELDES LÆR FOR LIVET? TILMELDINGSKRITERIER Lær for Livet er sat i verden for at rumme mange og meget forskellige børn. Børnene i programmet skal dog have nedenstående tre ting til fælles: 1) Barnet skal være anbragt. Det kan være i plejefamilie eller et andet anbringelsessted 2) Barnet skal være mellem år. Dvs. at barnet ved gennemførelsen af Learning Camp skal være fyldt minimum 10 år og maximum 13 år 3) Barnet skal være kognitivt inden for normalområdet, dvs. være normalt begavet HVILKE BØRN ER EGNEDE? Alle anbragte børn, der opfylder tilmeldingskriterierne, er velkomne. Både børn med læringsefterslæb, og børn der klarer sig godt i skolen. De skal blot kunne indgå i et konstruktivt og udviklende læringsfællesskab med andre børn og voksne. Kommunen vurderer det enkelte barns egnethed til programmet eventuelt i dialog med Lær for Livet, som i tvivlstilfælde gerne indgår i dialog om, hvorvidt det enkelte barn vil være i stand til at gennemføre campen og indgå i en mentorrelation. Det var rigtig svært for mig i starten, men lidt efter lidt fandt jeg ud af, at jeg blev meget bedre Jasmin, Learning kid 2013 Når barnet først er tilmeldt Lær for Livet, varer engagementet i seks år. Også selvom barnet bliver hjemgivet undervejs. Hvis barnet hjemgives, eller hvis barnet skal flytte, fortsætter mentorordningen og barnets tilknytning til Lær for Livet i samme omfang som før hjemgivelsen/flytningen. Pladsen i Lær for Livet kan derfor ikke gives videre til et andet barn

8 TRYGGE RAMMER FOR BARNET Anbragte børn er lige så forskellige som ikke-anbragte børn. Nogle er generte mens andre elsker at møde nye mennesker. Nogle bryder sig ikke om at være væk hjemmefra, hvor andre trives godt i nye omgivelser. Derfor reagerer anbragte børn forskelligt på tilbuddet om at deltage på Learning Camp, som er startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet. Det er Lær for Livet både opmærksom og forberedt på. Learning Camp er derfor fokuseret på at skabe trygge og sikre rammer, der stimulerer børnenes lyst til opdagelse og læring. Vi hjælper børnene med at finde sig til rette i fællesskabet, som i løbet af campens varighed på to uger bliver stærkt og rummeligt. Generelt får børnene masser af anerkendelse, opmærksomhed og voksenkontakt. Learning Camp er bemandet med fagligt kompetent personale, der anlægger et ressourcebaseret syn på børnene og underviser ud fra børnenes individuelle styrker for at øge motivation og læringstilvækst. De voksne på Learning Camp er nogle af de bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt - Nicklas, Learning Kid 2013 LEARNING CAMP I TAL 18 UD AF 18 børn oplever, at de har talt godt med de voksne på Learning Camp (altid og ofte) - Camp Report

9 3 Der skal tages forbehold for evt. gentræningseffek m.v. LÆRINGSRESULTATER FRA LEARNING CAMP 2013 I 2013 opnåede børnene på Lær for Livets første Learning Camp markante læringsresultater. Som gruppe lå børnene under landsgennemsnittet i dansk, matematik og læsning, da de ankom til Learning Camp. To uger efter lå gruppen over landsgennemsnittet i alle tre fag 3. Gruppen af Learning Kids 2013 bestod af børn fra både plejefamilier og andre anbringelsessteder. Nogle gik i interne skoler, andre i folkeskolen. Nogle havde ADHD-diagnoser, andre var sengevædere, og endnu andre kæmpede med indre konflikter, der gjorde dem kede af det, frustrerede, indesluttede eller måske angste. Men mange var også velfungerende børn, der klarede sig pænt i skolen. Fælles for dem alle var, at de var anbragte og dermed havde sammenlignelige oplevelser og følelser med i rygsækken. Hovedparten af børnene indgik 100 pct. på campens faglige præmis, og langt de fleste tog de første vigtige skridt i forhold til at konvertere negative mønstre til konstruktiv læring, som de kunne se meningen med. I løbet af campen udviklede alle børnene sig socialt og fagligt. Både de stærke og de svage. TESTS MED MENING På Learning Camp besvarer børnene indledningsvis faglige tests i læsning, matematik og stavning. Testresultaterne afdækker børnenes faglige huller og gør det muligt at tilrettelægge undervisningen, så den imødekommer det enkelte barns behov. En gang om året besvarer børnene i Lær for Livet derudover tilsvarende fagtests for at kunne måle den faglige udvikling samt en trivselstest, som primært baseres på sociale og personlige kompetencer. De løbende testresultater skal dokumentere effekten af Lær for Livets indsatser. KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet drives af et sekretariat, som består af en direktør, en projektleder, en kommunikationskonsulent og en sekretær. Sekretariatet holder kommunen løbende orienteret omkring de tilmeldte børns udvikling i faglighed og trivsel. Lær for Livet er en selvstændig organisation, som er etableret af Egmont Fonden. Egmont Fonden har bevilget 40 mio. kroner til Lær for Livet og bidrager til at sikre effekt og synlighed af indsatsen. De mennesker omkring en, de bor også i plejefamilie eller på institution eller sådan noget. Det er rigtig dejligt, for så ved man, at man ikke er den eneste, som er anbragt. - Jasmin, Learning Kid

10 SAGSBEHANDLERENS OPGAVER Når din kommune indgår en rammeaftale med Lær for Livet, vil du som sagsbehandler blive inddraget i samarbejdet. Det bliver en del af sagsbehandlerens ansvarsområde at: Videregive information om Lær for Livet til potentielle Learning Kids og deres anbringelsessted. Lær for Livet har udarbejdet informationsmateriale og film til formålet og står gerne til rådighed med vejledning og hjælp Vurdere og visitere børn til Lær for Livet. Lær for Livet står gerne til rådighed i forbindelse med udvælgelsen af børn og vurderingen af deres egnethed Udfylde et Lær for Livet skema med barnets stamdata (navn, CPR, anbringelsessted, skole, anbringelseshistorik mv.) Indhente accept og tilladelse fra biologiske forældre, plejeforældre/kontaktpersoner for barnet i forbindelse med tilmelding til Lær for Livet (tilladelserne vedrører fx deltagelse, oplysninger om karakterer, fotografering mv.) Udfylde et årligt sagsbehandlerskema om samarbejdet med Lær for Livet Refundere kørselsudgifter i forbindelse med barnets transport til Learning Camps. Drøfte barnets trivsel i Lær for Livet i forbindelse med årlige handleplansmøder; herunder trivsel i forbindelse med mentorordningen. Kommunen forpligter sig i den forbindelse til at informere Lær for Livet, hvis kommunen vurderer, at mentorordningen ikke forløber optimalt eller giver anledning til bekymring på anden vis Indgå i løbende dialog med Lær for Livet om barnets trivsel i programmet Deltage i relevante workshops i regi af Lær for Livet med fokus på videndeling og resultatformidling ÅRSAKTIVITETER I LÆR FOR LIVET Lær for Livet tager forbehold for ændringer. 2014: JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Løbende dialog og møder mellem LFL og kommuner Løbende indgåelse af rammeaftaler mellem LFL og nye kommuner Visitering af børn til LFL Sidste frist for visitering af børn til LFL og Learning Camp Sidste frist for indgåelse af rammeaftaler med LFL Informationsmøde for anbringelsessteder + sagsbehandlere LC1 - Barnets første Learning Camp 14 dage (uge 27-28) LFL screener de rekrutterede mentorer Obligatorisk forberedelseskursus for mentorer LC 2 Barnets anden Learning Camp 5 dage Mentorforløb starter over hele landet Workshop for kommunale nøglepersoner fx med fokus på formidling af resultater fra LC1 og samarbejde fremadrettet Socialt arrangement for børn og mentorer i regi af LFL 18 19

11 KONTAKT Hvis du er i tvivl om, hvilke børn der kan visiteres til Lær for Livet og Learning Camp, er du velkommen til at kontakte Lær for Livets sekretariat på tlf eller på mail Læs mere om Lær for Livet på ET INITIATIV FRA EGMONT FONDEN Egmont Fonden støtter gennem sin almennyttige indsats et godt liv for børn og unge. Fonden støtter indsatser, der styrker børn og unge i at håndtere livskriser som anbringelse, skilsmisse, sygdom og død, forældre i fængsel eller vold. Egmont Fonden støtter også en udvikling af grundskolen, så den skaber lyst til læring. Lær for Livet er etableret af Egmont Fonden 20

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE

LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE PRÆSENTATION AF PROGRAMMET LÆR FOR LIVET MÅLSÆTNING LFL skal styrke anbragte børns faglige kundskaber gennem omsorgsfuld læring, så de på sigt kan gennemføre

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

NYHEDSBREV 10. marts 2014

NYHEDSBREV 10. marts 2014 NYHEDSBREV 10. marts 2014 Kære alle sammen Så er foråret på vej med hastige skridt og derfor skal vi jo have gang i nogle skønne forårsoplevelser. Derudover er der et tilbud, som ikke kommer fra os men

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING

REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2014 2 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 LYT TIL OG LÆR AF BØRNENE I 2014

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

INDHOLD INTRODUKTION 4

INDHOLD INTRODUKTION 4 CAMP REPORT 2013 INDHOLD 1. INTRODUKTION 4 2. RESUMÉ 5 3. MÅL OG FOKUS FOR LEARNING CAMP 2013 6 4. RAMMERNE FOR LEARNING CAMP 8 4.1 LÆRINGSMILJØER 8 4.2 UNDERVISERE OG STAFF PÅ LEARNING CAMP 5. CAMPENS

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

kompas forebyggelse af kriminalitet med Frivillige mentorer & netværksarbejde Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung!

kompas forebyggelse af kriminalitet med Frivillige mentorer & netværksarbejde Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung! Social og Sundhed Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung! Her kan du læse lidt om, hvad mentorprojektet går ud på, og hvilke opgaver du som frivillig skal varetage. Vi håber, at din

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Skolestøtte til børn i familiepleje

Skolestøtte til børn i familiepleje Skolestøtte til børn i familiepleje - En effektundersøgelse Luna Kragh Andersen, Cand. Scient. Soc., videnskabelig assistent, SFI Projektleder: Misja Eibergs, Cand.Psych., Ph.d. studerende Dagens oplæg:

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere