LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn"

Transkript

1 LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1

2 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN HAR STYRKER 5 ET LÆRINGPROGRAM FOR ANBRAGTE BØRN Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn ALLE SKAL MED 6 SAMARBEJDE MED KOMMUNEN 7 KOMMUNIKATION OG TILLADELSER 8 LÆR FOR LIVET I PRAKSIS 9 KORT OM LEARNING CAMP 10 KORT OM MENTORORDNING 10 UDVÆLGELSE AF MENTORER 11 KORT OM LÆR FOR LIVET VIDEN 11 TILMELDINGSKRITERIER 13 HVILKE BØRN ER EGNEDE 13 TRYGGE RAMMER FOR BARNET 15 LÆRINGSRESULTATER FRA LEARNING CAMP TESTS MED MENING 17 KORT OM LÆR FOR LIVET 17 SAGSBEHANDLERENS OPGAVER 18 ÅRSAKTIVITETER I LÆR FOR LIVET

3 ANBRAGTE BØRNS LÆRING Det står desværre grelt til med anbragte børns læring. Det viser en undersøgelse, som Rambøll foretog i 2011 for Egmont Fonden, hvor det fremgik, at kun 89% af de tidligere anbragte børn havde gennemført folkeskolen. Til sammenligning gennemfører 97% af ikke-anbragte børn folkeskolen. Det skal Lær for Livet medvirke til at lave om på. LÆR FOR LIVETS TRE BEN Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram for anbragte børn i Danmark. Programmet består af tre centrale indsatser: 1. Learning Camp. En skole-camp, der gennem tre forskellige ophold markerer startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet 2. Mentorordning. Et seksårigt mentorforløb, hvor børnene får hjælp til lektielæsning af en veluddannet voksen 3. Lær for Livet Viden. Et videncenter, der skal formidle viden om anbragte børns læring Lær for Livets mission er at støtte børnene fagligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv. ALLE BØRN HAR STYRKER Det er Lær for Livets grundholdning, at alle børn har styrker. Også de svage. Derfor bliver børnene både på Learning Camp og i mentorordningen mødt med et fokus på deres styrker og ressourcer. Når børnenes ressourcer frem for deres problemer bliver kernen i undervisning og behandling, anerkendes og værdsættes børnenes erfaringer, og de får mulighed for at blive deltagende og handlende personer, som lærer at tage ansvar og træffe beslutninger på egne vegne. LEARNING CAMP 2013 Da børnene ankom, lå de som gruppe under landsgennemsnittet i læsning, matematik og stavning. Da de forlod campen 14 dage efter, lå de som gruppe over landsgennemsnittet i alle tre fag. Da jeg var i skole før, så nogle gange gav jeg bare op Jasmin, Learning Kid 2013 Børn, der tilmeldes Lær for Livet får: - Et fagligt løft og en oplevelse for livet på Learning Camp - En faglig mentor, der støtter dem i seks år - En øget selvtillid, der skal skabe afsæt for drømme og lyst til læring Denne anerkendende og styrkende tilgang skal klæde børnene på til at mestre deres livsvilkår og til at skabe et godt liv for sig selv på sigt. 4 5

4 ALLE SKAL MED SAMARBEJDE MED KOMMUNEN Jeg synes, at hvis man får sådan en chance, så skulle man sige ja Regeringens sociale 2020-mål har stort fokus på børn og unges uddannelse. Mindst 50 pct. af landets udsatte børn og unge skal som 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. Lær for Livet kan som læringsprogram for anbragte børn bistå kommunerne i at indfri dette mål, som også er centralt i kommuneaftalen fra juni På kort sigt skal Lær for Livet nemlig bidrage til, at anbragte børn får øget selvværd, oplever faglig succes og bedre trivsel. Det er endvidere en målsætning, at den faglige støtte skal bidrage positivt til anbragte børns inklusion i folkeskolen. På lang sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene får en oplevelse af normal identitet, mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed forventeligt også mulighed for selvforsørgelse. Dermed vil barnet ultimativt få mulighed for at bryde med sin sociale arv. Kommunens primære opgave i samarbejdet med Lær for Livet er at finde børn til programmet. Når børnene først er visiteret og tilmeldt, sørger Lær for Livets sekretariat for at holde kommunen underrettet og informeret om barnets trivsel og faglige udvikling i Lær for Livet. Kernen i samarbejdet er en rammeaftale, som er gældende for alle seks år. Aftalen indeholder en stillingtagen til: - Visitation af børn - Økonomi - Kommunens involvering - Kontaktperson - Videndeling - Organisering Når rammeaftalen er på plads, kan kommunen visitere børn til Lær for Livet med start i sommerferien, hvor den første Learning Camp finder sted. Kommunerne kan visitere så mange børn til programmet, som de har mulighed for, så længe der er plads i det pågældende år. Lær for Livet arbejder på at kunne byde 100 anbragte børn velkommen i programmet i 2014 og yderligere 150 børn i Det er målet, at Lær for Livet i 2019 rummer 1000 anbragte børn. Kommunen betaler et samlet beløb pr. barn ved barnets optagelse i Lær for Livet. Beløbet dækker hele perioden på seks år. Prisen pr. barn, der tilmeldes i 2014, er kr Derudover skal kommunen afholde transportomkostninger i forbindelse med Learning Camp. LEARNING CAMP I TAL 18 UD AF 18 børn på Learning Camp fik nye venner (altid og ofte) 17 UD AF 18 børn følte sig tryg på Learning Camp (altid og ofte) 17 UD AF 18 børn mener, de har lært noget om andre mennesker, som de kan bruge positivt fremover (altid og ofte) - Camp Report 2013 Nicklas, Learning Camp

5 KOMMUNIKATION OG TILLADELSER LÆR FOR LIVET I PRAKSIS Learning Camp er fantastisk. Det er et mirakel at være her. - Jasmin, Learning Kid 2013 Når der er indgået aftale om at samarbejde med Lær for Livet, arrangerer kommunen typisk et introduktionsmøde, hvor Lær for Livet præsenterer programmet for sagsbehandlere og andre, der skal visitere børnene og måske har spørgsmål til samarbejdet. Kommunen står for at formidle tilbuddet om Lær for Livet til relevante plejefamilier, anbringelsessteder, børn og skoler i kommunen. Lær for Livet har udarbejdet informationsmateriale, som bliver stillet til rådighed for kommunen og holder også gerne oplæg for fx plejeforældre og andre, hvis kommunen vurderer det relevant. Børnenes første møde med Lær for Livet er Learning Camp 1, som afholdes i sommerferien. Campen skal lukke børnenes faglige huller gennemundervisning, som er målrettet det enkelte barns behov og bidrage til, at barnet fårsuccesoplevelser, som kan være et afsæt for drømme og lyst til læring. Børnene får på campen en ipad, som skal understøtte deres faglighed og lyst til læring. Learning Camp 2 finder sted i efteråret, hvor også mentorordningen går i gang i børnenes opholdskommuner. Tredje og sidste camp afholdes i foråret året efter og varer tre dage. LEARNING CAMP I TAL 17 UD AF 18 børn er blevet bedre til at udnytte deres styrker (altid og ofte) - Camp Report 2013 I forbindelse med visiteringen af børnene til Lær for Livet skal der indhentes tilladelser fra biologiske forældre, plejeforældre eller kontaktperson fra barnets anbringelsessted. Kommunen indhenter disse tilladelser, som er en forudsætning for barnets optagelse i Lær for Livet. Når barnet først er tilmeldt, holder Lær for Livet en løbende dialog med kommunen omkring faglige resultater, mentorordningens udvikling og barnets trivsel i programmet. Herefter kommer barnet ikke på flere camps men vil fortsætte sin faglige udvikling med støtte fra sin mentor. Lær for Livet inviterer desuden både børn og mentorer til enkelte almendannende og faglige arrangementer i løbet af året. SOMMER 14 DAGE LC1 EFTERÅR 5 DAGE LC2 FORÅR 3 DAGE LC3 8 9

6 LEARNING CAMP I TAL 17 UD AF 18 børn mener, at de er blevet bedre til at lære af deres fejl (altid og ofte) 17 UD AF 18 børn mener, at det de har lært i den faglige undervisning på Learning Camp, kan de bruge, når de kommer tilbage på hjemskolen (altid og ofte) - Camp Report 2013 KORT OM LEARNING CAMP UDVÆLGELSE AF MENTORER Learning Camp er et koncentreret internatophold på hhv. 14, 5 og 3 dage, hvor Mentorkandidaterne i Lær for Livet gennemgår en grundig udvælgelsesproces, som børnene sover, spiser og modtager undervisning i matematik, læsning og stavning gennemføres af erfarne fagpersoner. I udvælgelsen lægger Lær for Livet vægt på samt i personlige og sociale kompetencer. Undervisningen afvikles ca. 8 timer om uddannelse, arbejdserfaring, leveforhold, geografi, personlighed og ikke mindst dagen i et varieret forløb, der tager udgangspunkt i børnenes styrkesider og giver motivation. OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet plads til både ro, leg og fokuseret læring. Alle mentorer kommer på et obligatorisk introduktionskursus og tilbydes derudover Børnene testes i alle tre fagfaglige fag for at måle udvikling og fremskridt. supervision tre gange årligt. Der indhentes selvsagt både børneattest og straffeattest på alle mentorer, inden de mødeskontakt med deres mentorbørn første gang. ET INITIATIV FRA EGMONT FONDEN KORT OM MENTORORDNINGEN Alle børn i Lær for Livet får en mentor, som følger dem i alle seks år i Lær for Livet. Mentoren er en frivillig voksen med en videregående uddannelse, der i kraft af sine Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver De udvalgte mentorer skal kunne se sig selv i mentorrollen i Lær for Livet i mindst tre år - og gerne længere. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på eller på telefon medievirksomhed og almennyttigt virke. Målet med det almennyttige arbejde er et godt liv for børn og unge. Lær for Livet er udviklet og iværksat af Egmont Fonden. KORT OM LÆR FOR LIVET VIDEN Læs mere om mentorordningen i Lær for Livets mentorfolder. Find den på kompetencer kan udvide barnets faglige verden og hjælpe med lektier ca. en gang om ugen. I løbet af 2014 opretter Lær for Livet et dialog- og kompetencecenter, der skal være netværksskabende og fungere som platform for dialog, sparring og udveksling af Mentor er således en faglig støtte for barnet og skal derudover give barnet nogle viden mellem fagpersoner, som arbejder med anbragte børn. Centret skal blandt almendannende oplevelser som fx et museumsbesøg. Den faglige støtte skal andet drive en digital videnportal, afholde workshops og dialogmøder, samt udgive opretholde og styrke det faglige løft og den lyst til læring, som barnet får på rapporter og nyhedsbreve. Learning Camp. Det er Lær for Livets plan og målsætning at invitere sagsbehandlere og andre relevante kommunale repræsentanter til at deltage i dialog- og kompetencecenterets aktiviteter. Nu er matematik begyndt at blive meget mere forståeligt for mig, og jeg føler, at jeg er på samme niveau som dem i min klasse derhjemme Salma, Learning Kid Der er endvidere knyttet følgeforskning til Lær for Livet. Et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) følger Lær for Livet tæt og har til formål at undersøge, hvilke elementer af Lær for Livet, der har særlig positiv betydning for børnenes læringsprocesser, herunder hvilke pædagogiske metoder, rammer og principper, der er betydningsfulde i forhold til læring hos netop udsatte børn og unge. 11

7 HVEM KAN TILMELDES LÆR FOR LIVET? TILMELDINGSKRITERIER Lær for Livet er sat i verden for at rumme mange og meget forskellige børn. Børnene i programmet skal dog have nedenstående tre ting til fælles: 1) Barnet skal være anbragt. Det kan være i plejefamilie eller et andet anbringelsessted 2) Barnet skal være mellem år. Dvs. at barnet ved gennemførelsen af Learning Camp skal være fyldt minimum 10 år og maximum 13 år 3) Barnet skal være kognitivt inden for normalområdet, dvs. være normalt begavet HVILKE BØRN ER EGNEDE? Alle anbragte børn, der opfylder tilmeldingskriterierne, er velkomne. Både børn med læringsefterslæb, og børn der klarer sig godt i skolen. De skal blot kunne indgå i et konstruktivt og udviklende læringsfællesskab med andre børn og voksne. Kommunen vurderer det enkelte barns egnethed til programmet eventuelt i dialog med Lær for Livet, som i tvivlstilfælde gerne indgår i dialog om, hvorvidt det enkelte barn vil være i stand til at gennemføre campen og indgå i en mentorrelation. Det var rigtig svært for mig i starten, men lidt efter lidt fandt jeg ud af, at jeg blev meget bedre Jasmin, Learning kid 2013 Når barnet først er tilmeldt Lær for Livet, varer engagementet i seks år. Også selvom barnet bliver hjemgivet undervejs. Hvis barnet hjemgives, eller hvis barnet skal flytte, fortsætter mentorordningen og barnets tilknytning til Lær for Livet i samme omfang som før hjemgivelsen/flytningen. Pladsen i Lær for Livet kan derfor ikke gives videre til et andet barn

8 TRYGGE RAMMER FOR BARNET Anbragte børn er lige så forskellige som ikke-anbragte børn. Nogle er generte mens andre elsker at møde nye mennesker. Nogle bryder sig ikke om at være væk hjemmefra, hvor andre trives godt i nye omgivelser. Derfor reagerer anbragte børn forskelligt på tilbuddet om at deltage på Learning Camp, som er startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet. Det er Lær for Livet både opmærksom og forberedt på. Learning Camp er derfor fokuseret på at skabe trygge og sikre rammer, der stimulerer børnenes lyst til opdagelse og læring. Vi hjælper børnene med at finde sig til rette i fællesskabet, som i løbet af campens varighed på to uger bliver stærkt og rummeligt. Generelt får børnene masser af anerkendelse, opmærksomhed og voksenkontakt. Learning Camp er bemandet med fagligt kompetent personale, der anlægger et ressourcebaseret syn på børnene og underviser ud fra børnenes individuelle styrker for at øge motivation og læringstilvækst. De voksne på Learning Camp er nogle af de bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt - Nicklas, Learning Kid 2013 LEARNING CAMP I TAL 18 UD AF 18 børn oplever, at de har talt godt med de voksne på Learning Camp (altid og ofte) - Camp Report

9 3 Der skal tages forbehold for evt. gentræningseffek m.v. LÆRINGSRESULTATER FRA LEARNING CAMP 2013 I 2013 opnåede børnene på Lær for Livets første Learning Camp markante læringsresultater. Som gruppe lå børnene under landsgennemsnittet i dansk, matematik og læsning, da de ankom til Learning Camp. To uger efter lå gruppen over landsgennemsnittet i alle tre fag 3. Gruppen af Learning Kids 2013 bestod af børn fra både plejefamilier og andre anbringelsessteder. Nogle gik i interne skoler, andre i folkeskolen. Nogle havde ADHD-diagnoser, andre var sengevædere, og endnu andre kæmpede med indre konflikter, der gjorde dem kede af det, frustrerede, indesluttede eller måske angste. Men mange var også velfungerende børn, der klarede sig pænt i skolen. Fælles for dem alle var, at de var anbragte og dermed havde sammenlignelige oplevelser og følelser med i rygsækken. Hovedparten af børnene indgik 100 pct. på campens faglige præmis, og langt de fleste tog de første vigtige skridt i forhold til at konvertere negative mønstre til konstruktiv læring, som de kunne se meningen med. I løbet af campen udviklede alle børnene sig socialt og fagligt. Både de stærke og de svage. TESTS MED MENING På Learning Camp besvarer børnene indledningsvis faglige tests i læsning, matematik og stavning. Testresultaterne afdækker børnenes faglige huller og gør det muligt at tilrettelægge undervisningen, så den imødekommer det enkelte barns behov. En gang om året besvarer børnene i Lær for Livet derudover tilsvarende fagtests for at kunne måle den faglige udvikling samt en trivselstest, som primært baseres på sociale og personlige kompetencer. De løbende testresultater skal dokumentere effekten af Lær for Livets indsatser. KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet drives af et sekretariat, som består af en direktør, en projektleder, en kommunikationskonsulent og en sekretær. Sekretariatet holder kommunen løbende orienteret omkring de tilmeldte børns udvikling i faglighed og trivsel. Lær for Livet er en selvstændig organisation, som er etableret af Egmont Fonden. Egmont Fonden har bevilget 40 mio. kroner til Lær for Livet og bidrager til at sikre effekt og synlighed af indsatsen. De mennesker omkring en, de bor også i plejefamilie eller på institution eller sådan noget. Det er rigtig dejligt, for så ved man, at man ikke er den eneste, som er anbragt. - Jasmin, Learning Kid

10 SAGSBEHANDLERENS OPGAVER Når din kommune indgår en rammeaftale med Lær for Livet, vil du som sagsbehandler blive inddraget i samarbejdet. Det bliver en del af sagsbehandlerens ansvarsområde at: Videregive information om Lær for Livet til potentielle Learning Kids og deres anbringelsessted. Lær for Livet har udarbejdet informationsmateriale og film til formålet og står gerne til rådighed med vejledning og hjælp Vurdere og visitere børn til Lær for Livet. Lær for Livet står gerne til rådighed i forbindelse med udvælgelsen af børn og vurderingen af deres egnethed Udfylde et Lær for Livet skema med barnets stamdata (navn, CPR, anbringelsessted, skole, anbringelseshistorik mv.) Indhente accept og tilladelse fra biologiske forældre, plejeforældre/kontaktpersoner for barnet i forbindelse med tilmelding til Lær for Livet (tilladelserne vedrører fx deltagelse, oplysninger om karakterer, fotografering mv.) Udfylde et årligt sagsbehandlerskema om samarbejdet med Lær for Livet Refundere kørselsudgifter i forbindelse med barnets transport til Learning Camps. Drøfte barnets trivsel i Lær for Livet i forbindelse med årlige handleplansmøder; herunder trivsel i forbindelse med mentorordningen. Kommunen forpligter sig i den forbindelse til at informere Lær for Livet, hvis kommunen vurderer, at mentorordningen ikke forløber optimalt eller giver anledning til bekymring på anden vis Indgå i løbende dialog med Lær for Livet om barnets trivsel i programmet Deltage i relevante workshops i regi af Lær for Livet med fokus på videndeling og resultatformidling ÅRSAKTIVITETER I LÆR FOR LIVET Lær for Livet tager forbehold for ændringer. 2014: JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Løbende dialog og møder mellem LFL og kommuner Løbende indgåelse af rammeaftaler mellem LFL og nye kommuner Visitering af børn til LFL Sidste frist for visitering af børn til LFL og Learning Camp Sidste frist for indgåelse af rammeaftaler med LFL Informationsmøde for anbringelsessteder + sagsbehandlere LC1 - Barnets første Learning Camp 14 dage (uge 27-28) LFL screener de rekrutterede mentorer Obligatorisk forberedelseskursus for mentorer LC 2 Barnets anden Learning Camp 5 dage Mentorforløb starter over hele landet Workshop for kommunale nøglepersoner fx med fokus på formidling af resultater fra LC1 og samarbejde fremadrettet Socialt arrangement for børn og mentorer i regi af LFL 18 19

11 KONTAKT Hvis du er i tvivl om, hvilke børn der kan visiteres til Lær for Livet og Learning Camp, er du velkommen til at kontakte Lær for Livets sekretariat på tlf eller på mail Læs mere om Lær for Livet på ET INITIATIV FRA EGMONT FONDEN Egmont Fonden støtter gennem sin almennyttige indsats et godt liv for børn og unge. Fonden støtter indsatser, der styrker børn og unge i at håndtere livskriser som anbringelse, skilsmisse, sygdom og død, forældre i fængsel eller vold. Egmont Fonden støtter også en udvikling af grundskolen, så den skaber lyst til læring. Lær for Livet er etableret af Egmont Fonden 20

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere