PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer"

Transkript

1 PIRLS 2011 Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer

2 Denne vejledning er et uddrag af vejledningen, der blev anvendt i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts Alle de praktiske oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af PIRLS-undersøgelser er taget ud. Resultaterne fra PIRLS 2011 er bragt i: Mejding, J. & Rønberg, L. (2012). PIRLS 2011 En international undersøgelse om læsekompetence i 4 klasse. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. ISBN En sammenfatning af resultaterne kan hentes på: hvor der også kan læses mere om undersøgelsen og hvorfra denne vejledning også er hentet. Samme sted kan man downloade testhæfterne og de tilhørende kodevejledninger. PIRLS Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Campus Emdrup Tuborgvej København NV Mail: pirls@dpu.dk Seniorforsker Jan Mejding Version 1.2 PIRLS DPU Tuborgvej København NV

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Forberedelser til testen Testmaterialet... 2 Tidsplan for testen Regler for tilsyn af testforløbet Administration af PIRLS læsetesten Vejledning Test-manuskript... 5 iii

4 Introduktion Danmark deltog for første gang i en international undersøgelse af de yngste elevers læsefærdigheder i Siden dengang har der i Danmark været iværksat et væld af tiltag med det formål at fremme børns læsning og læseindlæring. Læseundersøgelsen PIRLS viste i 2006, at den megen fokus på begynderundervisningen i læsning havde løftet de danske 4. klasseelevers læsekompetencer markant siden Med PIRLS 2011 får vi mulighed for at iagttage, om de danske 4. klasseelever stadig klarer sig godt i forhold til de ca. 50 andre lande der deltager og i forhold til det øvrige Norden. PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. Undersøgelsen gennemføres af IEA The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. IEA er en uafhængig international sammenslutning af nationale forskningsinstitutioner og offentlige styrelser, der har stået for undersøgelser af tværnationale færdigheder siden I Danmark deltog i elever i klasser fra 232 skoler i PIRLS-undersøgelsen. Det skal understreges at PIRLS ikke er et forsøg på at evaluere den enkelte elev, lærer, forælder, skoleleder eller skole. Ingen data offentliggøres så enkelte elever, forældre, lærere eller skoler vil kunne genkendes. De data, der indsamles, vil gøre det muligt analyser resultater fra forskellige skolesystemer på tværs af landene uden at afsløre deltagernes identitet. PIRLS-undersøgelsen er en populationsundersøgelse, hvor man ser på, hvordan et repræsentativt udsnit af danske 4.-klasseelever læser og forstår såvel skønlitterære som informerende tekster sammenlignet med elever i en lang række andre lande. Ved at anvende de frigivne testhæfter fra de tidligere PIRLS-undersøgelser, kan man få en ide om, hvilke udfordringer eleverne er blevet stillet over for, og ved at anvende de tilhørende kodevejledninger, kan man se, om en klasses elever klarer sig bedre eller dårligere end det danske eller det internationale gennemsnit det pågældende år. 1

5 1.1. Forberedelser til testen 1.2. Testmaterialet Du skal bruge følgende for at afprøve materialet: Denne testvejledning Testhæfter til alle deltagende elever. I hæftet fra 2011 skal der være en folder med titlen Opdag det sjove ved gåture i det fri som skal være printet på begge sider af papiret og foldet som en tre-fløjet folder. Den skal lægges ind i hæftet der, hvor spørgsmålene til denne tekst begynder. Hæfte R anvendes sammen med hæftet Læsebog. Hæfte R er et hæfte kun med spørgsmål, som er rettet mod de tekster, der står i læsebogen. et stopur, tidtagningsur eller et ur med minutviser En frilæsningsbog eller nogle opgaveark, som du kan give til eleverne, hvis de skulle blive færdige med testen før tid. Tidsplan for testen Eleverne skal tage PIRLS-testen over to lektioner, således at Del 1 tages i første lektion og Del 2 i anden lektion. Eleverne skal tage begge dele af testen den samme dag, med en kort pause imellem. Denne pause bør højst være 30 minutter afhængig af skolens skemapolitik. Tidsrammerne for testen skal være som følger: Ca. 10 minutter til forberedelse (motivering/forberedelse af elever, højtlæsning af instruktioner, uddeling af testhæfter, testpenne osv.) Præcis 40 minutter til at besvare testhæftets Del 1 En kort pause på højst 30 minutter Ca. 5 minutter til forberedelse af Del 2 (Højtlæsning af retningslinjer fra testvejledningen mm.) Præcis 40 minutter til at besvarelse af testhæftets Del 2. 2

6 1.3. Regler for tilsyn af testforløbet Disse generelle regler skal følges under testningen: Hvis eleverne stiller spørgsmål: Svar ikke på spørgsmål om indholdet af testens tekst eller spørgsmål og giv ingen specifik information, svar eller instruktioner på nogle af testens spørgsmål. Det bedste svar, du kan give, hvis eleverne spørger om hjælp til opgaverne er: Jeg må ikke svare på nogen spørgsmål, så du må bare svare på spørgsmålet, så godt du kan. Du skal dog sikre dig at eleverne har forstået, hvad de skal gøre. Du må altså gerne svare på spørgsmål om hvad de skal gøre og hvordan de skal skrive deres svar. Fx hvilken tekst de skal læse, at de skal udfylde en cirkel ved nogle spørgsmål og ved andre selv skrive deres svar, hvordan de fortryder et svar mm.) I de nogle tilfælde vil elevernes lærer være til stede under testforløbet. Du skal instruere læreren i ikke at besvare nogle af de spørgsmål eleverne måtte have og ikke give nogen specifik information, svar eller instruktion på nogle af testens spørgsmål. Igen er det bedste svar på denne type spørgsmål: Jeg må ikke svare på nogen spørgsmål, så du må bare svare på spørgsmålet, så godt du kan. Hvis en elev kommer for sent: Hvis en elev kommer sent, men dog inden testen er sat i gang, må eleven gerne få sit testhæfte. Elever, der ankommer efter testen er sat i gang (dvs. når eleverne har åbnet deres hæfte, og du er begyndt at læse højt af retningslinjerne), må ikke blive lukket ind i testlokalet. Hvis en elev ankommer i pausen mellem første og anden del af testen, inden anden del er gået i gang, må han eller hun gerne deltage i anden del af testen. Vær venligst opmærksom på, at eleven besvarer spørgsmålene i testhæftets anden del. Mens eleverne arbejder med testhæftet: Gå rundt i lokalet mens eleverne arbejder for at se, om de læser den rigtige tekst og besvarer spørgsmålene i den rigtige del af testhæftet. Hvis en elev har besvaret Del 1 eller Del 2 i sit testhæfte før tiden for testen er udløbet, må eleven bruge den resterende tid på at gennemgå sine svar i den del af hæftet, der svarer til den del af testen, der afholdes. Eller han/hun må læse i sin frilæsningsbog ved sit bord uden at forstyrre de andre. (Du kan eventuelt få nogle opgaveark fra læreren, som eleverne kan arbejde selvstændigt med indtil tiden er gået). 3

7 Hvis elever beder om lov til at forlade testlokalet: Elever, der beder om lov til at forlade testlokalet, må kun få lov til dette i nødstilfælde (Fx hvis eleven bliver syg). Hvis en elev ikke er i stand til at gennemføre testen, skal du samle elevens hæfte ind og skrive grunden til, at eleven forlod testen på hæftets forside. Hvis en elev forlader lokalet og kommer tilbage, kan han/hun fortsætte med at besvare spørgsmålene i hæftet i den resterende tid af testforløbet. Elever må ikke forlade lokalet med noget af testmaterialet. Hvis en elev nægter at deltage, skal du samle elevens testhæfte og/eller spørgeskema ind og notere det på Elev-testblanketten. 4

8 2 Administration af PIRLS læsetesten 2.1. Vejledning De instruktioner, der står ud for følgende bog-symbol og som er skrevet med fed, udgør et manuskript, der skal læses højt for eleverne ord for ord, for at sikre at testen afholdes på samme måde i alle deltagerlande. Selv om du skal være bekendt med disse instruktioner, inden du afholder testen, skal du ikke forsøge at lære dem udenad. Læs instruktionerne præcis som de står skrevet. De kommentarer, der ikke er skrevet med fed skal ikke læses højt. Det er retningslinjer, der kun er til dig. Når du indleder et testforløb: Tjek at eleverne sidder roligt med intet andet på deres bord end en pen eller blyant. Lad eleverne skrive navn på testhæftet, så du ved, hvem der har besvaret de forskellige hæfter. Hæfter fra PIRLS 2011 kan evt. anvendes sammen med hæfter fra PIRLS 2006, så elever, der sidder ved siden af hinanden kan få forskellige hæfter. Begynd at læse højt fra manuskriptet: Test-manuskript Nu skal have en læseprøve, der har været anvendt i et vigtigt internationalt projekt, der undersøgte, hvor gode børn rundt omkring i verden er til at læse. Elever fra mere end 50 lande fra hele verden har deltaget i denne undersøgelse. Jeg vil bede jer være helt stille, blive siddende ved bordet og lytte godt efter, når jeg fortæller jer om hvad I skal gøre i dagens test. Jeg vil nu dele testhæfterne ud. I må IKKE åbne dem før jeg siger til. I vil hver især få ét testhæfte. Der er nogle forskellige testhæfter, så I får ikke alle sammen det samme. Hvis I stadig har nogle skolebøger eller papirer på jeres bord, så læg dem væk nu. Alle mobiltelefoner, bærbare computere eller kameraer, skal være helt slukket og pakket væk, mens testen er i gang. 5

9 Når du har delt testhæfterne ud, siger du følgende til eleverne: Luk hæftet op på den første side, hvor der står Vejledning. Følg med, når jeg læser vejledningen højt. Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. Du vil måske synes, at noget af det er let, og at noget af det er svært. Spørgsmålene kan se forskellige ud. Til en del spørgsmål får du fire svar at vælge imellem. Du skal vælge det svar, du mener, er det rigtige og så markere det i cirklen ud for. Eksempel 1 viser sådan et spørgsmål. Det rigtige svar er jo 7 dage, så derfor skal cirklen ud for 7 dage være markeret. Hvis du er i tvivl om svaret på et spørgsmål, skal du markere cirklen ud for det svar, du synes er det bedste og gå videre til det næste spørgsmål i testen. (Vær opmærksom på, at det er tilladt i Elevspørgeskemaet at besvare ved at sætte et X, men da svarene i PIRLS-hæfterne skal registreres maskinelt, så er der behov for at eleverne svarer på en lidt anden måde.) Hvis du vil ændre dit svar på et spørgsmål, skal du sætte et hen over dit første valg, som det er vist her:. Så skal du markere cirklen ud for dit nye svar. Eksempel 2 viser, hvordan man skal gøre. 6

10 Efterhånden som du arbejder dig igennem spørgsmålene, kan du blive nødt til at gå tilbage til noget af den tekst, du har læst, som en hjælp til at besvare spørgsmålene. (Her skal eleverne bladre om på næste side) I andre spørgsmål skal du skrive dit svar på linjerne under spørgsmålet. Eksempel 3 viser sådan et spørgsmål. (Teksten med drengen, som finder en bog, står ikke her det er bare et eksempel). Eksempel 3 har et billede af en blyant med et 1-tal ved siden af. Det betyder, at spørgsmålet er 1 point værd. Ved spørgsmål der er 1 point værd, skal du skrive et par ord eller en sætning. Eksempel 4 viser et spørgsmål med et billede af en blyant og et 3-tal ved siden af. Det betyder, at spørgsmålet er 3 point værd. Ved spørgsmål der er 2 eller 3 point værd, skal du forklare, hvad du mener, ved at bruge det du har læst i historien eller artiklen. Du må gerne skrive hele sætninger, hvis du vil. 7

11 Du får 40 minutter til at arbejde med dit hæfte. Så tager vi en kort pause. Derefter arbejder du 40 minutter mere. Gør dit bedste for at svare på alle spørgsmål. Hvis der er et spørgsmål, du ikke kan svare på, så gå videre til det næste. Første del af testen I slutningen af den første del af dit hæfte står der: Du kan gennemgå dine svar, indtil tiden er gået eller du kan tage en frilæsningsbog frem og læse stille i den ved bordet og/eller du kan også få nogle opgave-ark af mig. Hvis du er færdig før tid, kan du række hånden i vejret for at få et ark. (Alt efter, hvad I har aftalt med klassen inden testningen) Er der nogen spørgsmål? Når alle problemer er løst og du igen har elevernes opmærksomhed, skal du notere tidspunktet i celle (9b) på Testforløbsblanketten. Derefter siger du: Vend siden og begynd at læse den første tekst i hæftet. Begynd at tage tid på de 40 minutter til Del 1. Sørg for, at alle eleverne arbejder i den rigtige del af hæftet. Husk, at du ikke må hjælpe eleverne med testen. Mens eleverne arbejder, bør du gå rundt i lokalet for at se, om eleverne arbejder i den rigtige del af deres hæfte. Når de 35 minutter er gået, siger du følgende: I har nu 5 minutter tilbage til at arbejde i denne del af hæftet. Prøv om du kan nå at besvare de spørgsmål, du mangler i den første del af hæftet før pausen. Når de 5 minutter er gået, siger du: Tiden er gået. Luk venligst dit hæfte og læg din pen. Du må ikke skrive mere. Vi tager nu en [indsæt den tid (højst 30 minutters) der er passende for dine elever] pause. 8

12 Pause Hvis lokalet efterlades uden opsyn i pausen, skal du samle elevernes hæfter ind. Opbevar hæfterne et sikkert sted i pausen. Efter pausen skal du igen dele hæfterne ud, lige som du gjorde da testen startede. Vær sikker på, at hver elev får det samme hæfte, som han/hun arbejdede i under den første del af testforløbet. Anden del af testen Sørg for, at alle eleverne sidder på deres pladser. Når eleverne er på plads og der er stille i lokalet, kan du dele hæfterne ud igen, hvis det er nødvendigt. Derefter siger du følgende: Har alle deres eget hæfte? Når alle problemer er løst og du igen har elevernes opmærksomhed, noterer du det aktuelle tidspunkt i celle (11b) på Testforløbsblanketten og siger: Nu skal I læse en ny tekst og arbejde med spørgsmålene i den anden del af jeres hæfte. Til sidst i den anden del af dit hæfte står der STOP. Hvis du bliver færdig før tid, kan du gennemgå dine svar i den anden del af dit hæfte. Nu må du bladre om til den anden tekst i dit hæfte og begynde. Begynd at tage tid på de 40 minutter til Del 2. Notér det aktuelle tidspunkt i celle (12a) på Testforløbsblanketten. Sørg for, at alle eleverne arbejder i den rigtige del af hæftet. Husk, at du ikke må hjælpe eleverne med testen. Mens eleverne arbejder, bør du gå rundt i lokalet for at se, om eleverne arbejder i den rigtige del af deres hæfte. Hvis en elev er færdig før tid, skal du sørge for, at han/hun enten har en bog at læse i eller nogle opgaveark at arbejde med. Når de 35 minutter er gået, siger du følgende: I har 5 minutter tilbage til at arbejde i denne del af hæftet. Prøv, om du kan nå at besvare de spørgsmål, du mangler. Når de 5 minutter er gået, siger du: Tiden er nu gået og I skal stoppe med at arbejde. Notér det aktuelle tidspunkt i celle (12b) på testforløbsblanketten og sig: Nu skal I bladre om til den sidste side i hæftet og besvare spørgsmålene om, hvor godt I kunne lide, det I læste om. Hvis du, for eksempel, rigtig godt kunne lide historien, skal du markere cirklen ved siden af det smilende ansigt og ordene Den var rigtig god. 9

13 Sørg for, at alle elever kun besvarer spørgsmålene på den bagerste side af hæftet. Hvis de har behov for hjælp til at besvare spørgsmålene, må du gerne hjælpe dem. Når de er færdige, siger du: I skal blive siddende, mens jeg samler jeres hæfter ind. Saml alle testhæfterne sammen og opbevar dem et sikkert sted. Du kan bedømme elevernes svar ved at se på Kodevejledningen for de forskellige hæfter, hvor der også er angivet, hvad det internationale gennemsnit % rigtige var i undersøgelsen og hvad det danske gennemsnit var. 10

14 11 PIRLS 2011 Testvejledning

PIRLS Testadministrator manual. Pilottest version

PIRLS Testadministrator manual. Pilottest version PIRLS Testadministrator manual Pilottest version Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS&TIMSS pilotundersøgelsen i marts 2010. I tilknytning hertil findes der en Skolekoordinatorvejledning,

Læs mere

PIRLS/PIRLS Literacy 2016 Testvejledning v.1.0

PIRLS/PIRLS Literacy 2016 Testvejledning v.1.0 PIRLS 2016 Test Administrator Manual PIRLS/PIRLS Literacy 2016 Testvejledning v.1.0 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Kursusdage... 2 1 Din rolle som testansvarlig... 3 1.1 Forberedelser til testen...

Læs mere

PIRLS Testvejledning v.1.2

PIRLS Testvejledning v.1.2 PIRLS 2011 Testvejledning v.1.2 Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts 2011. I tilknytning til denne vejledning er Vejledning til Skolekontakten, som er sendt

Læs mere

TIMSS. Test Administrator Manual. Pilottest

TIMSS. Test Administrator Manual. Pilottest TIMSS Test Administrator Manual Pilottest Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS&TIMSS pilotundersøgelsen i marts 2010. I tilknytning hertil findes der en Skolekoordinatorvejledning,

Læs mere

PIRLS. Vejledning til skolekontakten v.1.1

PIRLS. Vejledning til skolekontakten v.1.1 PIRLS Vejledning til skolekontakten v.1.1 Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS undersøgelsen i marts 2011. I tilknytning til denne vejledning er en Testvejledning,

Læs mere

Skolekontaktens og testlærerens opgaver

Skolekontaktens og testlærerens opgaver Skolekontaktens og testlærerens opgaver Alt står i manualerne Vejledning til skolekontakten v. 1.0 Testvejledning v. 1.0 1 som findes på hjemmesiden: www.dpu.dk/pirls ->materialer ->download Vejledningerne

Læs mere

PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE

PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE PIRLS materialer frit tilgængelige Jan Mejding, Katja Neubert og Randi Larsen PIRLS PÅ DPU S HJEMMESIDE Direkte link til hovedside: http://edu.au.dk/pirls Link til materialer:

Læs mere

Vejledning til afholdelse af TIMSS 2015

Vejledning til afholdelse af TIMSS 2015 Vejledning til afholdelse af TIMSS 2015 Indhold 1 Velkommen til TIMSS 2015 Undersøgelsen... 4 2 Din rolle som ansvarlig for TIMSS... 6 3 Selve undersøgelsesdagen... 10... 13 1 Velkommen til TIMSS 2015

Læs mere

PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY

PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY Identification Label PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY Hæfte PIRLS 13 EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse PIRLS Aarhus Universitet Campus

Læs mere

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.0

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.0 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.0 Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS pilotundersøgelsen i marts 2015. I tilknytning til denne vejledning

Læs mere

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse

Læs mere

epirls Testvejledning v.1.2

epirls Testvejledning v.1.2 epirls 2016 Test Administrator Manual Field Test Version epirls 2016 Pilotundersøgelse epirls Testvejledning v.1.2 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet

Læs mere

PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE

PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE PIRLS 2016 I 3. OG 4. KLASSE Jan Mejding, Katja Neubert og Randi Larsen GENERELT OM PIRLS PIRLS undersøger læsekompetence Målgruppen er elever, der har modtaget fire års læse- /skriveundervisning (eller

Læs mere

PIRLS 2011 LÆSEKOMPETENCE I 4. KL.

PIRLS 2011 LÆSEKOMPETENCE I 4. KL. PIRLS 2011 LÆSEKOMPETENCE I 4. KL. JAN MEJDING SENIORFORSKER LOUISE RØNBERG PH.D. STIPENDIAT UNI VERSITET GENERELT OM PIRLS PIRLS undersøger læsekompetence Målgruppen er elever, der har modtaget fire års

Læs mere

KURSUSDAG PILOTUNDERSØGELSE EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET KURSUSDAG FOR SKOLERNE 10. FEBRUAR 2016 PIRLS 2016

KURSUSDAG PILOTUNDERSØGELSE EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET KURSUSDAG FOR SKOLERNE 10. FEBRUAR 2016 PIRLS 2016 KURSUSDAG e PILOTUNDERSØGELSE PROGRAM 1. Hvad er online læsning og epirls? 2. Hvordan er epirls opbygget? Testmateriale 3. Hvad forventer vi af jer? Skolekontaktens og Testlærerens opgaver Upload af data

Læs mere

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2019 Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2019 er en international undersøgelse, der kortlægger 4. klasseelevers færdigheder og kompetencer i matematik og natur/teknologi.

Læs mere

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 PIRLS 20 Hæfte L PIRLS & TIMSS anmark Tuborgvej 64, 2400 København NV IEA, 20 Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. u vil måske synes, at noget af

Læs mere

ICILS 2013 International Computer and Literacy Study AARHUS UNIVERSITET

ICILS 2013 International Computer and Literacy Study AARHUS UNIVERSITET ICILS 2013 International Computer and Literacy Study ICILS 2013 er en international komparativ undersøgelse af 8. klasse-elevers computerog informationskompetence. ICILS 2013 er den første internationale

Læs mere

PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten v. 1.0

PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten v. 1.0 PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten v. 1.0 Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts 2016. I tilknytning til denne vejledning er der en Testvejledning for

Læs mere

ICILS 2018 International Computer and Literacy study

ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 er en international, komparativ undersøgelse af 8.-klasseelevers computer- og informationskompetence. ICILS blev gennemført første gang i

Læs mere

PIRLS&TIMSS. Skolekoordinator- vejledning. Pilottest version

PIRLS&TIMSS. Skolekoordinator- vejledning. Pilottest version PIRLS&TIMSS Skolekoordinator- vejledning Pilottest version Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS&TIMSS pilotundersøgelsen i marts 2010. I tilknytning hertil findes

Læs mere

Main Survey HÆFTE2006

Main Survey HÆFTE2006 Identifikationsfelt Elev ID: Elevnavn: L Main Survey HÆFTE2006 SPØRGSMÅL TIL PIRLS 2006 LÆSEBOG International Association for the Evaluation of Educational Achievement Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Hjemmeside: Edu.au.dk/pirls. Materiale som fx frigivne testhæfter og Link til internationale hjemmesider

Hjemmeside: Edu.au.dk/pirls. Materiale som fx frigivne testhæfter og Link til internationale hjemmesider Hjemmeside: Edu.au.dk/pirls Materiale som fx frigivne testhæfter og Link til internationale hjemmesider 1 Der er gennemført mange undersøgelser i de seneste 30 år men de internationale undersøgelser kommer

Læs mere

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2019 Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2019 er en international undersøgelse, der kortlægger 4. klasseelevers færdigheder og kompetencer i matematik og natur/teknologi.

Læs mere

Skolekoordinators og. Jan Mejding

Skolekoordinators og. Jan Mejding Skolekoordinators og testadministrators opgaver Alt står i manualerne Vejledning til skolekoordinator v. 1.3 Testadministrator Manualer v10 v. 1.0 fi d å hj id som findes på hjemmesiden: www.dpu.dk/pirlstimss/download

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS. Programme for International Student Assessment

Internationale læseundersøgelser og PIRLS. Programme for International Student Assessment Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for g International Student Assessment 1 Hvad undersøges: 2000 / 2009 2003 / 2012 2006 / 2015 Læsning Matematik

Læs mere

PROGESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY

PROGESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY Identification Label PROGESS IN INTERNTIONL REING LITERY STUY PIRLS EN INTERNTIONL LÆSEUNERSØGELSE Spørgsmålshæfte R PU - anmarks institut for Pædagogik og Uddannelse PIRLS arhus Universitet ampus Emdrup

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse. Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS

Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse. Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS Program Generelt om PIRLS PIRLS læsedefinition 3 aspekter

Læs mere

PIRLS kodevejledning Generelle bestemmelser

PIRLS kodevejledning Generelle bestemmelser PIRLS kodevejledning Generelle bestemmelser 1 PIRLS kodevejledning - Generelle bestemmelser Dette hæfte hører sammen med kodevejledningerne til de frigivne PIRLS fra hovedundersøgelserne i PIRLS 2006-2016.

Læs mere

PIRLS 2006 Progress in International Reading Literacy Study

PIRLS 2006 Progress in International Reading Literacy Study PIRLS 2006 Progress in International Reading Literacy Study PROGRAM Baggrund for undersøgelsen Eksempler fra læsetesten Resultater: PIRLS 2006 Danske elever i en international sammenligning Resultater:

Læs mere

KURSUSDAG PIRLS 2016 EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE

KURSUSDAG PIRLS 2016 EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE KURSUSDAG PIRLS 2016 EN INTERNATIONAL HOVEDUNDERSØGELSEN PIRLS OG HVAD BLIVER UNDERSØGT? IEA internationalt konsortium af uafhængige forskningsinstitutioner, komparative large-scale undersøgelser, elevers

Læs mere

INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS

INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS 23. & 25. FEBRUAR 2015 INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS SENIORFORSKER UNI VERSITET INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2011 2015 MEN DET BEGYNDTE FOR LÆNGE

Læs mere

LæseUdviklingsSkema. til forældre

LæseUdviklingsSkema. til forældre LæseUdviklingsSkema til forældre At lære at læse I Rudersdal Kommune gør vi en stor indsats for, at alle børn lærer at læse i 1. klasse. Og det kan langt de fleste med den rette undervisning og støtte.

Læs mere

Elevinformation om at gå til årsprøve

Elevinformation om at gå til årsprøve Elevinformation om at gå til årsprøve TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 8:30 11:30 Engelsk Årsprøve 8. klasse ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 8:30 12:00 Dansk, skriftlig fremstilling Årsprøve 8. klasse FREDAG D. 17. MAJ Kl.

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Brevet følges af en til skolens officielle adresse med emnet: TIMSS2015 deltagelse

Brevet følges af en  til skolens officielle  adresse med emnet: TIMSS2015 deltagelse Oktober 2014 Kære Vi vil gerne Invitere dig og din skole til at deltage i den internationale undersøgelse TIMSS 2015 Ved at deltage i TIMSS får I og én af jeres 4. klasser muligheden for at bidrage til

Læs mere

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY

PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY Literacy PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY Læsehæfte IEA, 2015 AARHUS AU UNIVERSITET DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGO SKOLEFORSKNINGSPROGRAMMET Indhold Perlen 4 Afrikanske næsehorn og

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 MANDAG 12. DEC: 8.30-12.30 FSA MATEMATIK 13.00-17.00 FS10 MATEMATIK TIRSDAG 13. DEC: 8.30-12.00 FSA DANSK, skriftlig fremstilling 12.30-16.30 FS10 DANSK,

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige:

Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige: Interviewskema Unge matematiksvage Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige: Læreren skal huske: Hvis det kan lade sig gøre er det en god ide at elevens egen matematik lærer

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Hvad du (og dine forældre) bør vide om FOLKESKOLENS SKRIFTLIGE PRØVER Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser, som Undervisningsministeriet

Læs mere

INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS

INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS 8. & 10. FEBRUAR 2016 INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS SENIORFORSKER UNI VERSITET INTERNATIONALE LÆSEUNDERSØGELSER OG PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2011 2016 MEN DET BEGYNDTE FOR LÆNGE

Læs mere

Lærervejledning 8. klasse læseprøve fagtekst

Lærervejledning 8. klasse læseprøve fagtekst Lærervejledning 8. klasse læseprøve fagtekst 1/5 LÆRERVEJLEDNING 8. KLASSE LÆSEPRØVE FAGTEKST Kære dansklærer! Formålet med denne læseprøve er at teste elevernes evne til at læse sammensatte/ multimodale

Læs mere

LæseUdviklingsSkema. til forældre

LæseUdviklingsSkema. til forældre LæseUdviklingsSkema til forældre At lære at læse I Rudersdal Kommune gør vi en stor indsats for, at alle børn lærer at læse i 1. klasse. Og det kan langt de fleste med den rette undervisning og støtte.

Læs mere

Samtaleark SPOR A og A1

Samtaleark SPOR A og A1 Samtaleark SPOR A og A1 Del 1: Opgaver Begynd f.eks. med at sige til eleven: Du har tidligere fortalt, at du ikke kan læse og skrive så meget endnu, men du har måske set en del skrift og kan en del alligevel.

Læs mere

Lærervejledning Læseprøve - skønlitterær tekst

Lærervejledning Læseprøve - skønlitterær tekst Lærervejledning Læseprøve - skønlitterær tekst 1/5 LÆRERVEJLEDNING LÆSEPRØVE SKØNLITTERÆR TEKST Kære dansklærer! Formålet med denne gruppelæseprøve er at teste elevernes (stille)læsehastighed og forståelse

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 PIRLS 2011 Hæfte 10 PIRLS & TIMSS anmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. u vil måske synes, at noget

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

epirls 2016 Testvejledning v.1.0

epirls 2016 Testvejledning v.1.0 epirls 2016 Testvejledning v.1.0 Indhold Introduktion... 1 Kursusdage... 2 1 Din rolle som testansvarlig for epirls... 3 1.1 Forberedelse til testen... 4 1.2 Testmaterialet... 6 1.2.1 epirls Elevtestblanket...

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få dejlige oplevelser

Læs mere

Uddannelsesstyrelsen - Evalueringsafdelingen Postboks Nuuk Tlf: Vejledning til gennemførelse af

Uddannelsesstyrelsen - Evalueringsafdelingen Postboks Nuuk Tlf: Vejledning til gennemførelse af - Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 34 50 00 e-mail: ILA@nanoq.gl Vejledning til gennemførelse af Trintest 2019 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 4 3. Ansvar... 5 4. Trinledere og

Læs mere

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning.

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning. Om TOEFL testen TOEFL testen er opdelt i fire dele. 1. TOEFL - Læsedelen Læsedelen består af 3-4 tekstpassager med 12-14 spørgsmål pr. passage. Du får 60-100 minutter til at læse og besvare alle spørgsmålene

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Eksamensfolder 2018 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Indhold Generelle regler Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole,

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af

Retningslinjer for gennemførelse af - Evalueringsafdelingen Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger...

Læs mere

De internationale læseundersøgelser. Seniorforsker Jan Mejding, 2011

De internationale læseundersøgelser. Seniorforsker Jan Mejding, 2011 De internationale læseundersøgelser Seniorforsker Jan Mejding, 2011 Jan Mejding Forudsætninger: 1971 Læreruddannet m. musik og engelsk som linjefag 1983 Cand. Pæd. Psych. 1987 Licentiat på Danmarks Pædagogiske

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Eksamensfolder 2017 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal til

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

TIMSS 2015 RESULTATER

TIMSS 2015 RESULTATER TIMSS 2015 RESULTATER Præsentation ved pressemøde 29. november 2016 Aarhus universitet, DPU Peter Allerup nimmo@edu.au.dk Sara Kirkegaard saki@edu.au.dk Maria Nøhr Belling mahr@edu.au.dk Vibe Thorndal

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

Det vil jeg fortælle jer om i dag

Det vil jeg fortælle jer om i dag Hvad har især betydning for, at elever forstår, hvad de læser på mellemtrinnet? X Louise Rønberg, ph.d. stipendiat Center for Grundskoleforskning, AU 1. marts 2011 Det vil jeg fortælle jer om i dag Baggrund

Læs mere

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Peter Allerup Aarhus Universitet nimmo@dpu.dk tel 21653793 - Hvilke elev, lærer og skole faktorer har betydning for en god matematik

Læs mere

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Dette dokument rummer en beskrivelse af lektioner og aktiviteter i forløbet. Lektion 4 og 5 er skrevet ud med stor detaljeringsgrad.

Læs mere

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider.

Det gælder materiale som fx frigivne testhæfter og links til internationale hjemmesider. De internationale undersøgelser kan googles efter deres akronym, men megen information om de internaionale læseundersøgelser som fx PIRLS kan findes på hjemmesiden: edu.au.dk/pirls Det gælder materiale

Læs mere

OM GRÆNSER TIL KLASSE

OM GRÆNSER TIL KLASSE UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN 1 OM TIL 0. 3. KLASSE 2 3 Hvad er grænser? Modulet indledes med en snak om ordet grænser. Her arbejdes med elevernes forforståelse af arbejdet med at mærke sine egne grænser. Bed

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

Bella får hjælp til at gå i skole

Bella får hjælp til at gå i skole Bella får hjælp til at gå i skole Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Titelblad Bella får hjælp til at gå i skole Skrevet af : Rikke og Jan Have Odgaard Forlag : JHOconsult 997731 ISBN: 978-87-997731-2-1

Læs mere

Uge 8: Familie og arbejde. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Familie og arbejde side 1 HIPPY

Uge 8: Familie og arbejde. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Familie og arbejde side 1 HIPPY Uge 8: Familie og arbejde Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_guidevejl_familie og arbejde.indd 1 06/07/10 09.29 Denne

Læs mere

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Børnehus: Spiloppen Dato: 9. oktober 2013 Gruppe: Ali, Mohammed, Hamid, Axel og Ymer Periode: oktober november 2013 Pædagog: Christina Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Status - læringsforudsætninger

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre 1 Indledende opgaver: Bogomslag og titel 1. Uddeling af arbejdsark/kompendium 1. del. 2. Mål for arbejdet i dag: at

Læs mere

VURDERING AF LÆSEFORSTÅELSE

VURDERING AF LÆSEFORSTÅELSE PIRLS 2011 VURDERING AF LÆSEFORSTÅELSE Louise Rønberg roenberg@dpu.dkdk Center for Grundskoleforskning, DPU Definition af læseforståelse Læsning er at genskabe et forestillingsindhold på basis af en identifikation

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Af Lillian Byrialsen, læsekonsulent i Norddjurs Kommune 1 At læse for at lære Indhold Indledning Hvad gør en kompetent læser i 9. kl? Beskrivelse

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på G1 På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

PIRLS 2011 en sammenfatning. Jan Mejding og Louise Rønberg

PIRLS 2011 en sammenfatning. Jan Mejding og Louise Rønberg PIRLS 2011 en sammenfatning Jan Mejding og Louise Rønberg 1 Figur 1: Deltagende lande, provinser og regioner i PIRLS 2011 1 Australien Azerbaijan Belgien (fransk) Bulgarien Canada Colombia Danmark England

Læs mere

LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG RESULTATER OG EVALUERING LÆRERENS FORBEREDELSE. OVERBLIK: Lektionsplan 3

LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG RESULTATER OG EVALUERING LÆRERENS FORBEREDELSE. OVERBLIK: Lektionsplan 3 OVERBLIK: Lektionsplan 3 SUBRUTINER Alderstrin: 7-8 år Holdstørrelse: I hold af to Klargøringstid: 5 minutter Tid i alt: 100 minutter Aktiviteter: 4 LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG Aktivitet 1: KUBO tager på tur

Læs mere

Stillelæsning er ikke

Stillelæsning er ikke 11/1/2018 Stillelæsning er ikke nok Læsevejlederdagen 1. november 2019 Louise Flensted Rønberg Lektor Videreuddannelse Københavns Professionshøjskole lour@kp.dk 1 1. november 2018 Min dagsorden Hvordan

Læs mere

HippHopp. Uge 10: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Venner side 1

HippHopp. Uge 10: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Venner side 1 Uge 10: Venner Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge10_guidevejl_venner.indd 1 06/07/10 09.04 Denne vejledning er et supplement til

Læs mere

Nivemaskinen. af Anita Krumbach & Cato Thau-Jensen. Pædagogisk vejledning. Høst & Søn 2017

Nivemaskinen. af Anita Krumbach & Cato Thau-Jensen. Pædagogisk vejledning. Høst & Søn 2017 Nivemaskinen af Anita Krumbach & Cato Thau-Jensen Høst & Søn 2017 Nivemaskinen er en særdeles voldsom og alvorlig fortælling om frygt og tyranni. En bog, der ikke bare bør læses op uden mulighed for bearbejdning

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2018 Vigtige datoer Tirsdag den 16. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og prøver der afholdes før 23. maj. Tirsdag den 23. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Onsdag den 24.

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Randulf. Bogen består af to dele, en

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere