Karin Michaëlis og musikken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karin Michaëlis og musikken."

Transkript

1 Karin Michaëlis og musikken. Der var musik i byen, da KM var barn. Der var ballerne i klubben, Harmonien i Østergade. Og mindre prætentiøst blev der sunget efter Samling af Viser og Sange især til Brug ved selskabelige Sammenkomster, udgivet 1855 af Lars Jacobsen, hvis navn var kendt i Randers som navnet på den boghandel, han grundlagde, og som bestod helt op til midten af 1990erne. Musikforeningen Brages første koncert fandt sted i 1852, Jacob Brøndum, KMs far, var medlem og musikinteresseret, spillede violin, men med tiltagende tunghørhed sidst i 1880erne svækkedes interessen. Koncerterne blev givet både af lokale musikkræfter og af, eller suppleret med udefrakommende kunstnere. Håndværkerforeningens store sal blev fra 1876 hjemsted for koncerterne. Søren Telling og hans orkester stod for og bag mange af koncerterne fra begyndelsen af 1880erne, ligesom musikdirektøren var ansvarlig for musikarrangementerne i Tøjhushaven og på Skovbakken. Han havde musikskole, spillede til baller og på Rådhuspladsen, han var mister music i Randers. Edvard Grieg gav koncert i 1886 med sin hustru, Nina som tolkede sin mands kompositioner, f.eks. til H.C. Andersen- tekster, og de spillede firhændigt sammen. Fra Wien var der 1878 besøg af Cäcilie Kvartetten med directrice Josephine Amann Weinlich. Kvartetten var sandsynligvis også aktive i Josephine Weinlichs Das Wiener Damenorchester kvinder kunne jo ikke spille f.eks. i Wiener Philharmonikerne. Kirsten Klitgård og Børge Mørk nævner mange andre store navne, som gæster i Randers i bogen Brage , således Victor Bendix besøg i 1876, en af de helt store komponister, pianist og koncertarrangør. Hans bror, Frits Bendix var cellist i Det kgl. Kapel og spillede flere gange i Brage i 70erne og 80erne. Elsie Berg (født 1864) skal nævnes. Hun var datter af Balthazer Berg, som blev formand for Brage i Hun var uddannet på konservatoriet i København og havde Victor Bendix som lærer, derefter underviste hun i sang og klaver i Randers. Hun debuterede før afrejsen til København i Brage og gav sin anden koncert her i 1885, af programmerne kan man se, at hun indgår som akkompagnatør og kammermusiker i sammenspil med gæster i byen. Da hun med sin mand forlod Randers i 1913 havde hun medvirket i 28 Bragekoncerter. Måske har hendes første klaverlærerinde været Clothilde Liebenberg, som også var aktiv omkring Brage, og som vi kender fra KMs erindringer. Randers var jo hjemsted for 5. dragonregiment. Dragonerne spillede på Rådhustorvet om søndagen og ved forskellige officielle lejligheder, hvilket f.eks. ses af en annonce som I Anledning af Dronningens Fødselsdag musicerer Regimentets Musikkorps paa Torvet.. Også i Marielund, Tøjhushaven, har regimentmusikken fornøjet borgerskabet. Der var musik i Randers, også da KM var barn og ung pige. Her er nogle citater fra Pigen med Glasskaarene : To Eftermiddage om Ugen var der Musik ude i Tøjhushaven. Hver Gang gik Trold derud med Barnepigen og de smaa Søskende. De store Træer nedad Skrænten stængede for 1

2 Lyset. Jorden lugtede surt. Tøjhushaven var som en dyb skummel Hule, og midt i Hulen stod Krudttaarnet. Gik der Ild i det, sprang hele Byen i Luften. Trold vilde rasende gerne se hele Byen springe i Luften. Men hun kunde ikke komme til at lægge en Tændstik lige ved Krudttaarnet, for Soldaten gik frem og tilbage og passede paa. (s. 81). Trold har en spilledåse, som hun hvisker undskyldende til, når hun synes, at hun udfordrer den for meget, og Om Søndagen var der Regimentsmusik paa Torvet. For her boede Obersten. Musiken spillede en hel Time udenfor hans Hus, medes han spiste til Middag. Men ogsaa alle dem, der ikke var noget fint, - ogsaa Gadedrengene, - havde Lov at gaa rundt og høre efter.( ) Trold gik til Regimentsmusik, enten det pøsregnede eller stormede, saa Øjet blæste helt hen til Øret, og Haaret var ved at flyve af Hovedet. ( ) Til Musiken udenfor Raadhuset fik man altid saa løjerlige Tanker, der gik væk igen, saa saare den holdt op og Torvet igen bare lugtede af Rødkaal og Flæskesteg og Laaddenhed. Spillede Musiken, var man straks parat til at gifte sig med en Røverhøvding, fordi Røvere var saa modige. Uden Musik var man bange for Røvere og vilde kun giftes med alle dem, der var pukkelryggede, eller havde Klumpfod eller Hareskaar eller Lungeslag.( ) Musik var en Troldmand. (s ). Også musikken på Skovbakken med kaffe og konditorkager beskrives (s. 83). En dag kommer Trold hjem fra et ærinde i byen; gadedøren er løftet af hængslerne og foran fru Schmidts dør står otte træsko med halm i bunden. Far har købt et klaver til Trold: - Skal du ikke prøve at spille? Far lukker Klaveret op. Det er saa kønt indeni, at Trold bare kan staa og puste. Nogle af Tangenterne er ikke hvide, men gule som inden i Øjnene paa Tante Sophie. De gule giver hun sig straks til at holde mest af. Dem maa man spare paa, fordi, fordi de er gamle. Derfor prikker hun paa en af de sorte. Den svarer med en pæn Lyd, som naar man banker paa hos Bedstemor, og der bliver sagt: - Kom kun indenfor, lille Sjæl! Mor kommer ind, forgrædt. Trold aner, det gælder Klaveret, og det er, som om en Økse deler hende i to Dele, en glad og en bedrøvet. Den bedrøvede er vred paa den glade, der siger om Forladelse. Men Far gaar hen til Mor og siger saa mildt, som naar man gaar og plukker Forglemmigejer nede i Engene, og Kirkeklokkerne ringer: - Det er jo for Børnenes Skyld Mor svarer blot: - Tre Hundrede Kroner! Tre Hundrede Kroner (s.85). Forbindelsen mellem klaver, tante Sophie og bedstemor, så kan musikken ikke få mere, når man kender fremstillingen af de to i øvrigt. Men øvelsen er ikke så sjov: Hun rodede i Noderne. De var alle sammen overmalede med røde og blaa Blyanter, saa man daarligt kunde læse dem. Tværs over Siderne stod med tykke, tommestore Bogstaver: Dum! Doven! Ulydig! Uartig! Og tværsover igen, som et helt Kryds: - Barnet kan, naar hun vil, hun er kun stridig!!! Og fire Streger med rødt og fire Streger med blaat under stridig. (s.103) 2

3 Mens hun formodes at øve sig, hører hun klokkerne: Dung, dung, dung, dung og fru Thorbjørns kiste føres forbi, bagefter følger hr. Thorbjørn med en betjent på hver side for at han ikke skal flygte: Else var helt hvid i Ansigtet. Nu havde hun hverken Far eller Mor. Og hendes Far var en Morder: Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung! dungernes antal er rigtigt citeret og med de rigtige kursiveringer, så man kan sige, at der ikke spares på billedsproget. Klaverlærerinden, frk. Biebermann beskrives da også som en pædagog, der i hvert tilfælde ikke lever op til de pædagogiske idealer, KM senere beskriver meget tydeligt i f.eks Glædens Skole (1914). Hendes metode kan nærmest beskrives som voldspædagogik, psykisk og fysisk vold: Frk. Biebermann rev Nodebogen fra Klaveret: - Saa det kalder du at øve dig, men Nodebogens skarpe Kant ramte hende i Baghovedet, saa det sortnede for hende. Nu græd hun højt og ubehersket. Frk. Biebermann fingererede ved det strikkede Uldsjal, hun altid havde om Skuldrene for Gigt: - Kan du tie! Eller jeg skal lære dig at lade være at hvine for ingenting! Trold hiksede: - ja ja Hun havde før prøvet at sidde halvkvalt med Uldtørklædet vundet om Hovedet. (s.142) Den psykiske terror praktiserer hun ved at gå langt over tiden, skønt Trold har haft seddel med om, at de skulle holde tidligt, fordi Trold har fødselsdag! Yderligere ved at henvise til de mange, spildte penge, hun koster sine forældre. Og når man tænker på beskrivelsen af, da hun fik klaveret, ved man, at frk. Biebermann her rammer ned i et åbent sår hos barnet: som et øksehug. Der er dog en glædelig oplevelse med klaveret: s. 94: Far og mor har gæster, og der spørges til Trolds klaverspil: Hun sætter sig til Klaveret og klimper sit Yndlingsstykke, det eneste hun nogenlunde kan udenad, La Newa, Polka Mazourka. Bag sig hører hun Konsul Andersen: - Maa jeg have Fornøjelsen, Frue! Spillende vender hun sig. Det er ingen Drøm: Mor danser! Mor danser Trold spiller videre, Vandet potteløber ud af hendes Øjne. Det er alt sammen altfor, altfor dejligt. Ved konfirmationen drømmer hun om at spille sammen med organisten, som kan lege med orglet (Lille Løgnerske 194), så man kan føle lyden i fingrene, under huden, ser farver og bevægelser for sig, ser den lille jødepige, der sidder på sit kammer han skal lære hende noget, netop om at musik også handler om leg og mod til at bruge sig selv, ikke blot være en forlængelse af det døde instrument. Historien om, hvordan KM får Victor Bendix som lærer, kendes fra Beverley Driver Eddy, fra Merete von Eyben og ikke mindst fra KM selv, som hun fremstiller det i Farlig Famlen s Den store mester giver koncert i Randers, da hun kommer tilbage fra sine huslæreransættelser og er begyndt at spille hos den dygtige og fordrukne Organist. Trold er ellevild, stiller på Hotel Randers alt for tidligt næste morgen, må vente til mesteren viser sig og fortæller Victor Bendix, at hun skal spille med ham. Han mener, at hun kunne tænke sig at spille hos ham! Under alle omstændigheder charmerer hun ham, hun kommer til København, og Victor Bendix er mentor for hende, i så høj grad, at det er ham, der tør 3

4 fortælle hende, at koncertpianist skal hun ikke være, men han støtter hende i den skribentvirksomhed, hun allerede har gang i. Ærgerligt at historien muligvis ikke er sand. Ovennævnte bog om Brage anfører Bragekoncerter bag i bogen: Victor Bendix noteres for besøg i Randers tre gange: 1917, 1904, 1876, ikke omkring Det kan skyldes, at en eventuel koncert ikke er blevet noteret i Brages protokoller, Kirsten Klitgård oplyser, at hun og Børge Mørk ikke har bladret aviser igennem for at checke protokollerne. Men det kan også skyldes, at KM synes, at hun har en god historie, og det har hun jo. Måske har Elsie Berg fortalt KM om sin begejstring for Victor Bendix som underviser, og hun kan have formidlet kontakten. Bendix har som frk. Biebermann sit døje med KM. Han mener ikke at hun øver sig og beder hende ironisk improvisere over Det var en lørdag Aften (Farlige Famlen 46-47). Hun kan ikke, når han er der, mener hun. Han går. Først gik hun hen og drejede Nøglen om i begge Døre, aabnede saa Flyglet med Besvær, og trak Boleroen af den snærede i Ærmegabene og hængte den over en Stol. Det var en lørdag Aften Paa Landevejen mellem sorte Marker og Skove Hun fryser ryster lægger sig paa Knæ og lytter ned i den frosne Jord. Hun hører Vognen. Vil løbe bort. Skjule sig i Mørket. Kan ikke. Den nærmer sig. Han springer ud. Hun prøver at rive sig løs løber styrter ind mellem Træerne. Skovbunden er saa kold om Fødderne. Hans Øjne hans Øjne Hun bøjer Hovedet nedover Tangenterne Kirkegaarden derhjemme. Der dufter af Gyldenlak. Hængepilen luder over to Grave: Bedstemors og Tante Sophies. Oppe paa Skovbakken spiller Musiken for de Døde. De Leende gør for meget Støj til at kunne høre. Mosrosen blomstrer paa Tante Sophies Grav. Mosrosen, som Bedstemor fik til sit Bryllup af Priorinden paa Støvringgaard. Snart har den blomstret i hundrede Aar. Hun glider uden selv at vide af det over i første Sats af Maaneskinssonaten. Mens inde i hende lyder: I kølende Skygger, i Mørke som Roser udbrede, de dejligste Ord, hun véd. Nede fra Flyglets Bund prøver hun at hæve Mosroseduften op. Saa nu nu Mørke, lukkede Øjne. Hun prøver om igen Om igen Hun ved ikke selv, hvad hun spiller. Hun er som en Flaske udenom noget andet. Hun er kun Flasken. Flasken betyder ingenting. Det, der er inde i den, er vigtigt. Som Frugterne paa Kundskabens Træ. Hun sover, og hun er vaagen. Og saa danser Fingrene af sted. Vandet klukker. Engen er blaa af Forglemmigejer. Sivene svajer. Paa Bunden smutter Hundestejler. Brune Dunhammere. Harriet stikker Hænderne ned i Vandet. Baaden ligger ganske stille. Harriets Hænder er fine som skørt Porcelæn. Nu kører Toget forbi ovre ved Fladbro Bakkerne. Der er rødt Lyng En Haand rusker i Døren: Hvad Satan! Den er jo laaset! Trold springer op. Bendix er forandret, ikke ironisk længere og spørger: Har De skrevet mange af den Slags Kærlighedsbreve? Måske har hun for meget af sig selv med til at kunne fortolke en andens værk, hun kan kun udtrykke sig selv. Men hun kan undervise og spille for den blinde pianist (s. 64) og dermed tjene penge de første magre år. 4

5 På samme måde, som hun spillede for Bendix, må hun have spillet for Sophus Michaëlis efter den oplevelse, hun har haft med Peter Nansen, og som hun omtaler som Evighedsnuet : Da hun steg op til deres egen fjerde Sal, var hun naaet tilbage til den Verden, hun delte med Tao. Hun maatte ind til Klaveret, nu, strax. Kun i Tonerne var hin Meddelelseskraft, som Ord ikke ejer. Tao kom, draget af Spillet: - Hvor spiller du dejligt i Dag, lille Skat! (s. 208). KM skriver en nytårssang, som Bendix sætter musik til den, og den udgives sammen med ti andre kompositioner og tekster på Det nordiske Forlag som Nordiske Sange. KM står anført som Katharina Michaëlis, så udgivelsen er fra før debuten med Højt Spil (1898), hvor hun endeligt har valgt navnet Karin. Sangen lyder: Det Aar, der svandt, nu atter fødtes, spiret frem af Evighedens Moderskød. For hver en gylden Stund, der ødtes, Tiden gavmildt os en ny til Arbeid bød. Og bragtes end af Skæbnen Bud med Sorg og tunge Tvivl i mangt et Bryst, den stundom atter gav os Trøst: lod Lykken læge Sorgens Brudd. Hvert lønligt Haab i denne Time andagtsfuldt sin Sæd af gode Tanker saar; mens alle Klokker festligt kime over Landets Mørke ind det nye Aar. Vær hilset da, du første Gry, som dæmrer frem af Nattens Taagedis! Din Sol vil smælte Vintrens Is og føde vore Haab paany. Et lignende samarbejde beretter Karen Stampe Bendix, Victor og Rigmor Bendix datter om i sin erindringsbog: Fra mit livs tjørnekrat (1960): Karen Bendix mobiliserer omkr. 100 syngende damer fra Det kgl. Teater, Musikkonservatoriet, musiklærere mm. De agerer gårdsangerkor på Børnehjælpsdage. Hun få KM til at skrive en gårdsangervise, som hendes far sætter musik til. Desværre er det ikke lykkedes at finde noderne, og Karen Bendix citerer kun sidste strofe af visen: Lad Mønterne falde i straalende Regn som kærlige Tankers synlige Tegn, som Hjælp til den store Sag. Ja, sten os med Kobber, med Sølv og med Guld, vi synger saa længe til Bøssen er fuld: 5

6 Det er Børnenes Dag i Dag! Naturligvis spiller musik en stor rolle i forfatterskabet. Jeg har ikke undersøgt det systematisk, men slår ned på nogle steder: Glædens Skole (1914) beskriver Eugenie Schwarzwalds pædagogiske tanker. Hun hedde Louise i bogen, som er en slags rapportering fra skolesystemet: fortælleren følger undervisning og taler med Louise, som fortæller, at det undrede hende, at hun i en kunstby som Wien fandt så få børn, der kunne synge en sang, hun hyrer musiklærere, men det hjælper ikke: Endelig forstod jeg Grunden: Kunstsangen hører ikke til Skolen. For den store Mængde kommer Sangkunsten ikke i Betragtning. Af Materiale findes Naturstemmen god eller daarlig og Lysten til at synge. Den teoretiske Undervisning dræber Lysten hos alle, undtagen de særligt stemmebegavede især i storbyerne. Før sang man den hele udslagne Dag, hver med sit Næb. Det hørte til, det var selvfølgeligt. Hvor synger man nu udenfor Koncerter og ved Drikkelag? Synger Forældre og Børn med hverandre? Synger unge Piger ved deres huslige Sysler? Synger unge Mænd paa Spadsereture? (s. 121) Disse overvejelser har overbevist Louise om det formålstjenlige i det, som i hendes skolesystem kaldes De vilde Sangtimer. (I bogen Clausen (Lindhardt og Ringhof 2010) fortæller Erik Clausen: Det dér med at lade som om man er tolerant, men under dække af pædagogik og kultur fortælle andre, hvordan de skal synge, hvordan de skal lave sløjd, og hvordan de skal lave gymnastik. Vi saboterede sløjdtimerne, fordi vi ikke gad save i takt, vi saboterede sangtimerne, fordi vi ikke gad synge i marchrytme på taktslaget, vi saboterede gymnastikken, fordi der i hele lærerens terror ikke var et øjebliks grin af glæde eller leg. Vi valgte i stedet retten til at gøre oprør og provokere. Clausens må elske Eugenie Schwarzwalds pædagogiske tanker, som KM gjorde det). Caruso er en vigtig biperson i Lotte Ligeglad (1930). Han hedder sådan, fordi han mor har udnævnt ham til at være vidunderbarn, og hans talenter for sang og klaver plejes netop efter pædagogiske principper, som strider imod Eugenie Schwarzwalds. Lotte og hendes søskende vil holde en fest for de nærmeste naboer i Nyhavn, og festen bliver et gennembrud for Caruso, idet han her gør sig fri af sin mor og fri i musikken: Lotte rækker harmonikaen til Caruso: - Du må godt! Caruso tager den ligeså varsomt, som var det Lotte selv (s.148) Alle kan de jo høre, det er melodien til Det var en lørdag aften men så dejligt har de aldrig hørt den før. Melodien fylder stuen med ligesom vældige regnbuer, og så dufter der med ét af blomster, skønt der ikke er en blomst i Stuen, på nær de to kunstige blomster i Konservatoriets hår. Åh, som det dufter (s ) Og beskrivelsen fortsætter: Månen følger musikken, musikken glide over i Mozart, som lyder meget pænere på harmonikaen end på klaveret, og Caruso befris for sine skæve ben 6

7 og andre fysiske svagheder. Musikken kan noget helt specielt, som vi har set det før, den er forløsende, identitetsskabende. Ragnhild fra Syv Søstre sad (1923) er ikke aktiv mere, men skriver (s. 90): Jeg forgaar af Misundelse overfor den, der vover at staa og synge mine mine Arier og Duetter. Det er som stjæler hun Indvoldene ud af Livet paa mig, som river hun min Tunge ud med Rode. Jeg kan pludselig faa Lyst at stille mig op midt paa Østergade og vise dem alle, at jeg ikke er død endnu. Ida Witt fra Kvindelil Din Tro er stor (1925) er også operasanger. Hun forelsker sig i bogens begyndelse i Andreas Widrin og han i hende, men de skilles af krigen, og de genforenes først i bogens slutning, hvor han er hårdt såret og måske døende. Men deres kærlighed gøres universel og er dybest set Guds kærlighed: Den Store Stilhed slutter sig om dem. Det er, som er de, de eneste to Mennesker, skabt i Guds Billede, skabt som Mand og Kvinde. (s. 288). Ida rejser rundt og synger på lazaretterne for de syge og døende: Naar hun sang for de stille Mænd, der smilede blegt mellem deres karbollugtende Forbindinger, tænkte hun paa alle de Stakler, som ikke fik Lov at tilbringe deres sidste Øjeblikke i en blød Seng og under kærlig Pleje. Naar hendes Stemme fik den smeltende Klang, der lokkede Taarer i alle Øjne, tænkte hun paa de efterladte Døende ude paa Slagmarkerne, og det var dem, hun sang for. ( ) Hun indsaa, at Tanken om at gaa ud og synge for dem, der laa ude paa Markerne kæmpende med Døden, var Fantasteri, dog formaaede hun ikke at jage den fra sig. (s.283) Vist opgiver hun tanken, men citatet viser endnu engang, at musikken knyttes sammen med de helt eksistentielle ting i livet. Musikken er identitetsskabende for begge sangerinder, og Ida sætter den konkret ind, hvor der er tale om liv og død. Efter sin fars død i 1921 tager KM sin mor til sig på Thurø, hvor de bor sammen til moderens død i KM fastholder samlivet i bogen Mor fra 1935: Mor skælder ud over, at Trold ustandselig spiller på Snurrerundten (s. 164), og hvis ikke hun gør det, skriver hun på sin Klappermaskine. Den gamle bekymring er bestemt ikke glemt: Der har Far og mig gaaet og kostet Penge paa at lade dig lære Klaver hos den dyreste Lærer, og hvad saa? Se om du rører Klaveret? Hvad skulde det saa købes for? - Herregud, Mor, det er snart tredive Aar gammelt. Jeg har sandelig haft god Lide af det. (s.19) Mundhuggeriet fortsætter, og mor mener, at hun vil sælge klaveret, som dog er et flygel nu, næste gang Trold er ude at rejse. Men tilsyneladende er det rigtigt, at Trold ikke spiller mere - Naar jeg er for gammel til at køre paa Cykel, er jeg maaske ogsaa for gammel til at spille Klaver. Desuden kan du jo ikke fordrage Klaverspil. (s.19-20). 7

8 KM dør den KMs søster Alma Dahlerup er for syg til at tage turen fra USA, ordner bisættelsen hjemmefra, mens hendes datter, Ida Gro Dahlerup fløj til Danmark Den finder bisættelsen sted i Bispebjerg Krematorium. Beverley Driver Eddy skriver (min oversættelse): Den hvide kiste var dækket af en kaskade af lilla syrener med enkelte buketter, bl.a. hvide callaer fra Alma. Større kranse fra Randers, Thurø, fra Karins forlag og forskellige forfatter- og velgørenhedsorganisationer lå ved siderne og Karins medaljer fra Danmark, Østrig og Tjekkoslovakiet var anbragt på en pude. ( ) Louis Jensen spillede udvalgte stykker af Bach og Nardini på cello, og operasangeren Dorothy Larsen sang Solnedgang af Molbech med musik af Lange-Müller. Redaktør Henry Hellssen og bibliotekar Carl Dumreicher talte. Eddy beretter, at det store kapel slet ikke var fyldt, og at aviserne meddelte, at det ikke just vrimlede med prominente. Ida Gro tager to dage senere til Thurø med urnen, bærer den gennem kirken og stiller den foran alteret på det danske flag. Merete von Eyben skriver: og her fik hun en anderledes spontan og overstrømmende modtagelse, som stod i slående kontrast til den kølige og formelle begravelseshandling i København. Alle huse flagede på halv stang, gader og veje over hele øen var udsmykket med stedsegrønne grene, og kirken var fyldt til bristepunktet. Inskriptionen på hendes gravsten, Hun kom hjem, havde hun selv udtænkt under sit amerikanske eksil. (207) Ja, bisættelsen i København var verdslig i overensstemmelse med Karin Michaëlis erklærede holdninger. På Thurø derimod holdtes højtideligheden i kirken. Der blev sunget Altid frejdig, naar du gaar, Kirkeklokke, ej til Hovedstæder og Dejlig er Jorden. Ingeniør A.C.V. Hansen (ven gennem 30 år) talte stærkt personligt: Karin har ofte sagt, at hun ikke er religiøs, så siger jeg Hvorfra stammer alle Dine Begreber om Næstekærlighed, Retfærdighed, Løgn og Sandhed, ondt og godt, rent og snavset, Sjæl, Synd, Samvittighed, Haab og Tilgivelse fra? du har levet et religiøst liv, men er kun gået i Kirke i Dit eget Hjertekammer. Karin giver ham ret, og derudfra har vi derfor ogsaa i fuld Tryghed ordnet denne højtidelighed her i Kirken. Hverken Merete von Eyben eller Beverley Driver Eddy nævner det stykke musik, som Svendborg-organisten Alman Friisholm havde skrevet til lejligheden: Minde- og Sørgetoner ved Forfatterinden Karin Michaëlis Død, Andante Funèbre for Orgel og Orkester, Arrangeret for Klaver el. Orgel. Formanden for Karin Michaëlis Selskabet, Inga- Britt Olsen har lånt mig noden, som er trykt på Dansk Musikforlag. Wiener Studien zur Skandinavistik (WSS) Band 7. Karin Michaëlis Kaleidoskop des Herzens. Eine Biographie von Beverley Driver Eddy (Wien 2003). Merete von Eyben: Det farlige liv. En bog om Karin Michaëlis (Tiderne Skifter 2006) Kirsten Klitgård og Børge Mørk: Brage (2002) 8

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE NUDANSK UDGAVE H.C. ANDERSEN Eventyr 2005 DET KONGELIGE BIBLIOTEK H.C. Andersen Eventyrbog til Indvandrerfamilier er udgivet af Det Kongelige Bibliotek og udarbejdet

Læs mere

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Det lignede bare et helt normalt flygel Noveller skrevet af elever fra Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Det kommer også dig ved

Det kommer også dig ved Else Berenth Det kommer også dig ved mellemgaard Det kommer også dig ved 2012 Else Berenth og Forlaget mellemgaard Sat med Book Antikva Redaktør: Jens Eichler Lorenzen Grafisk produktion: KWG Design, Odense

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

andango for4. klasse Grundbog Gyldendal Trine May og Susanne Arne-Hansen

andango for4. klasse Grundbog Gyldendal Trine May og Susanne Arne-Hansen andango Grundbog Trine May og Susanne Arne-Hansen for4. klasse Dansk Gyldendal Fandango 4 Grundbog Trine May og Susanne Arne-Hansen 1. udgave, 2. oplag 2008 2008 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere

Dansk A. Højere handelseksamen. Teksthæfte til den digitale eksamensopgave med adgang til internettet. Vejledende opgavesæt 2

Dansk A. Højere handelseksamen. Teksthæfte til den digitale eksamensopgave med adgang til internettet. Vejledende opgavesæt 2 Dansk A Højere handelseksamen Teksthæfte til den digitale eksamensopgave med adgang til internettet Vejledende opgavesæt 2 Efterår 2013 Side 1 af 18 sider Opgavesættet består af 6 opgaver. Du skal kun

Læs mere

Skivemesteren. og andre gyselige historier. Vandreforlaget i Sallingsundlandet

Skivemesteren. og andre gyselige historier. Vandreforlaget i Sallingsundlandet Skivemesteren og andre gyselige historier fortalt af elever fra 5. og 6. årgang, Hem Skole i samarbejde med lærerteamet og Sally Altschuler Vandreforlaget i Sallingsundlandet Skivemesteren og andre gyselige

Læs mere

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014.

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. NØGLE HUS SPEJL Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. Producere: Rene Ezra / Thomas Radoor Nordisk Film Mosedalsvej

Læs mere

Musicalen. Sort/hvid og alt derimellem

Musicalen. Sort/hvid og alt derimellem 1 Musicalen Sort/hvid og alt derimellem 1 2 1. Akt Sang: Åbningsnummer Scene 1 Scenen er delt i to. I KS står et symfoniorkester (bl.a Susanne, Laura og Ida) og i DS står et rockband (Linda, Mette, Marianne

Læs mere

FANDANGO 3. Af Trine May og Susanne Arne-Hansen

FANDANGO 3. Af Trine May og Susanne Arne-Hansen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå FANDANGO 3 Af Trine May og Susanne Arne-Hansen Dette er en pdf-fil med Fandango 3. Grundbog Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 10. episode I DISSE TIDER Manuskript: Lise Nørgaard 1935 Instruktør: Erik Balling D 1

Læs mere

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 1 GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47 Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Min mor, Grete Thorborg f. Fog, skrev i mange år dagbog til sine fire børn. Hun startede med en præfabrikeret bog, Mit

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

2001 var et dårligt år. Copyright 2001 Frank Molino

2001 var et dårligt år. Copyright 2001 Frank Molino Copyright 2001 Frank Molino INDHOLDSFORTEGNELSE Personbeskrivelse 2 Treatment 4 1 PERSONBESKRIVELSER Paul: I midten af 20'erne, cirka 175 cm høj, spinkel af bygning, sjusket fremtoning, ujævn barbering,

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen TV Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen TV Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen TV Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 4. episode SKYGGETANTEN Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52.694 0 2 1931 Instruktør:

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

v r Tænk engang... t j n LÆSERAKETTEN 04

v r Tænk engang... t j n LÆSERAKETTEN 04 a s o p i z e b q x v l g v r t j n u c Tænk engang... m f LÆSERAKETTEN 04 Tænk engang Tænk engang er udgivet af U-landsorganisationen Ibis som led i den globale uddannelseskampagne. Kampagnen fokuserer

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere