Karin Michaëlis og musikken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karin Michaëlis og musikken."

Transkript

1 Karin Michaëlis og musikken. Der var musik i byen, da KM var barn. Der var ballerne i klubben, Harmonien i Østergade. Og mindre prætentiøst blev der sunget efter Samling af Viser og Sange især til Brug ved selskabelige Sammenkomster, udgivet 1855 af Lars Jacobsen, hvis navn var kendt i Randers som navnet på den boghandel, han grundlagde, og som bestod helt op til midten af 1990erne. Musikforeningen Brages første koncert fandt sted i 1852, Jacob Brøndum, KMs far, var medlem og musikinteresseret, spillede violin, men med tiltagende tunghørhed sidst i 1880erne svækkedes interessen. Koncerterne blev givet både af lokale musikkræfter og af, eller suppleret med udefrakommende kunstnere. Håndværkerforeningens store sal blev fra 1876 hjemsted for koncerterne. Søren Telling og hans orkester stod for og bag mange af koncerterne fra begyndelsen af 1880erne, ligesom musikdirektøren var ansvarlig for musikarrangementerne i Tøjhushaven og på Skovbakken. Han havde musikskole, spillede til baller og på Rådhuspladsen, han var mister music i Randers. Edvard Grieg gav koncert i 1886 med sin hustru, Nina som tolkede sin mands kompositioner, f.eks. til H.C. Andersen- tekster, og de spillede firhændigt sammen. Fra Wien var der 1878 besøg af Cäcilie Kvartetten med directrice Josephine Amann Weinlich. Kvartetten var sandsynligvis også aktive i Josephine Weinlichs Das Wiener Damenorchester kvinder kunne jo ikke spille f.eks. i Wiener Philharmonikerne. Kirsten Klitgård og Børge Mørk nævner mange andre store navne, som gæster i Randers i bogen Brage , således Victor Bendix besøg i 1876, en af de helt store komponister, pianist og koncertarrangør. Hans bror, Frits Bendix var cellist i Det kgl. Kapel og spillede flere gange i Brage i 70erne og 80erne. Elsie Berg (født 1864) skal nævnes. Hun var datter af Balthazer Berg, som blev formand for Brage i Hun var uddannet på konservatoriet i København og havde Victor Bendix som lærer, derefter underviste hun i sang og klaver i Randers. Hun debuterede før afrejsen til København i Brage og gav sin anden koncert her i 1885, af programmerne kan man se, at hun indgår som akkompagnatør og kammermusiker i sammenspil med gæster i byen. Da hun med sin mand forlod Randers i 1913 havde hun medvirket i 28 Bragekoncerter. Måske har hendes første klaverlærerinde været Clothilde Liebenberg, som også var aktiv omkring Brage, og som vi kender fra KMs erindringer. Randers var jo hjemsted for 5. dragonregiment. Dragonerne spillede på Rådhustorvet om søndagen og ved forskellige officielle lejligheder, hvilket f.eks. ses af en annonce som I Anledning af Dronningens Fødselsdag musicerer Regimentets Musikkorps paa Torvet.. Også i Marielund, Tøjhushaven, har regimentmusikken fornøjet borgerskabet. Der var musik i Randers, også da KM var barn og ung pige. Her er nogle citater fra Pigen med Glasskaarene : To Eftermiddage om Ugen var der Musik ude i Tøjhushaven. Hver Gang gik Trold derud med Barnepigen og de smaa Søskende. De store Træer nedad Skrænten stængede for 1

2 Lyset. Jorden lugtede surt. Tøjhushaven var som en dyb skummel Hule, og midt i Hulen stod Krudttaarnet. Gik der Ild i det, sprang hele Byen i Luften. Trold vilde rasende gerne se hele Byen springe i Luften. Men hun kunde ikke komme til at lægge en Tændstik lige ved Krudttaarnet, for Soldaten gik frem og tilbage og passede paa. (s. 81). Trold har en spilledåse, som hun hvisker undskyldende til, når hun synes, at hun udfordrer den for meget, og Om Søndagen var der Regimentsmusik paa Torvet. For her boede Obersten. Musiken spillede en hel Time udenfor hans Hus, medes han spiste til Middag. Men ogsaa alle dem, der ikke var noget fint, - ogsaa Gadedrengene, - havde Lov at gaa rundt og høre efter.( ) Trold gik til Regimentsmusik, enten det pøsregnede eller stormede, saa Øjet blæste helt hen til Øret, og Haaret var ved at flyve af Hovedet. ( ) Til Musiken udenfor Raadhuset fik man altid saa løjerlige Tanker, der gik væk igen, saa saare den holdt op og Torvet igen bare lugtede af Rødkaal og Flæskesteg og Laaddenhed. Spillede Musiken, var man straks parat til at gifte sig med en Røverhøvding, fordi Røvere var saa modige. Uden Musik var man bange for Røvere og vilde kun giftes med alle dem, der var pukkelryggede, eller havde Klumpfod eller Hareskaar eller Lungeslag.( ) Musik var en Troldmand. (s ). Også musikken på Skovbakken med kaffe og konditorkager beskrives (s. 83). En dag kommer Trold hjem fra et ærinde i byen; gadedøren er løftet af hængslerne og foran fru Schmidts dør står otte træsko med halm i bunden. Far har købt et klaver til Trold: - Skal du ikke prøve at spille? Far lukker Klaveret op. Det er saa kønt indeni, at Trold bare kan staa og puste. Nogle af Tangenterne er ikke hvide, men gule som inden i Øjnene paa Tante Sophie. De gule giver hun sig straks til at holde mest af. Dem maa man spare paa, fordi, fordi de er gamle. Derfor prikker hun paa en af de sorte. Den svarer med en pæn Lyd, som naar man banker paa hos Bedstemor, og der bliver sagt: - Kom kun indenfor, lille Sjæl! Mor kommer ind, forgrædt. Trold aner, det gælder Klaveret, og det er, som om en Økse deler hende i to Dele, en glad og en bedrøvet. Den bedrøvede er vred paa den glade, der siger om Forladelse. Men Far gaar hen til Mor og siger saa mildt, som naar man gaar og plukker Forglemmigejer nede i Engene, og Kirkeklokkerne ringer: - Det er jo for Børnenes Skyld Mor svarer blot: - Tre Hundrede Kroner! Tre Hundrede Kroner (s.85). Forbindelsen mellem klaver, tante Sophie og bedstemor, så kan musikken ikke få mere, når man kender fremstillingen af de to i øvrigt. Men øvelsen er ikke så sjov: Hun rodede i Noderne. De var alle sammen overmalede med røde og blaa Blyanter, saa man daarligt kunde læse dem. Tværs over Siderne stod med tykke, tommestore Bogstaver: Dum! Doven! Ulydig! Uartig! Og tværsover igen, som et helt Kryds: - Barnet kan, naar hun vil, hun er kun stridig!!! Og fire Streger med rødt og fire Streger med blaat under stridig. (s.103) 2

3 Mens hun formodes at øve sig, hører hun klokkerne: Dung, dung, dung, dung og fru Thorbjørns kiste føres forbi, bagefter følger hr. Thorbjørn med en betjent på hver side for at han ikke skal flygte: Else var helt hvid i Ansigtet. Nu havde hun hverken Far eller Mor. Og hendes Far var en Morder: Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung! dungernes antal er rigtigt citeret og med de rigtige kursiveringer, så man kan sige, at der ikke spares på billedsproget. Klaverlærerinden, frk. Biebermann beskrives da også som en pædagog, der i hvert tilfælde ikke lever op til de pædagogiske idealer, KM senere beskriver meget tydeligt i f.eks Glædens Skole (1914). Hendes metode kan nærmest beskrives som voldspædagogik, psykisk og fysisk vold: Frk. Biebermann rev Nodebogen fra Klaveret: - Saa det kalder du at øve dig, men Nodebogens skarpe Kant ramte hende i Baghovedet, saa det sortnede for hende. Nu græd hun højt og ubehersket. Frk. Biebermann fingererede ved det strikkede Uldsjal, hun altid havde om Skuldrene for Gigt: - Kan du tie! Eller jeg skal lære dig at lade være at hvine for ingenting! Trold hiksede: - ja ja Hun havde før prøvet at sidde halvkvalt med Uldtørklædet vundet om Hovedet. (s.142) Den psykiske terror praktiserer hun ved at gå langt over tiden, skønt Trold har haft seddel med om, at de skulle holde tidligt, fordi Trold har fødselsdag! Yderligere ved at henvise til de mange, spildte penge, hun koster sine forældre. Og når man tænker på beskrivelsen af, da hun fik klaveret, ved man, at frk. Biebermann her rammer ned i et åbent sår hos barnet: som et øksehug. Der er dog en glædelig oplevelse med klaveret: s. 94: Far og mor har gæster, og der spørges til Trolds klaverspil: Hun sætter sig til Klaveret og klimper sit Yndlingsstykke, det eneste hun nogenlunde kan udenad, La Newa, Polka Mazourka. Bag sig hører hun Konsul Andersen: - Maa jeg have Fornøjelsen, Frue! Spillende vender hun sig. Det er ingen Drøm: Mor danser! Mor danser Trold spiller videre, Vandet potteløber ud af hendes Øjne. Det er alt sammen altfor, altfor dejligt. Ved konfirmationen drømmer hun om at spille sammen med organisten, som kan lege med orglet (Lille Løgnerske 194), så man kan føle lyden i fingrene, under huden, ser farver og bevægelser for sig, ser den lille jødepige, der sidder på sit kammer han skal lære hende noget, netop om at musik også handler om leg og mod til at bruge sig selv, ikke blot være en forlængelse af det døde instrument. Historien om, hvordan KM får Victor Bendix som lærer, kendes fra Beverley Driver Eddy, fra Merete von Eyben og ikke mindst fra KM selv, som hun fremstiller det i Farlig Famlen s Den store mester giver koncert i Randers, da hun kommer tilbage fra sine huslæreransættelser og er begyndt at spille hos den dygtige og fordrukne Organist. Trold er ellevild, stiller på Hotel Randers alt for tidligt næste morgen, må vente til mesteren viser sig og fortæller Victor Bendix, at hun skal spille med ham. Han mener, at hun kunne tænke sig at spille hos ham! Under alle omstændigheder charmerer hun ham, hun kommer til København, og Victor Bendix er mentor for hende, i så høj grad, at det er ham, der tør 3

4 fortælle hende, at koncertpianist skal hun ikke være, men han støtter hende i den skribentvirksomhed, hun allerede har gang i. Ærgerligt at historien muligvis ikke er sand. Ovennævnte bog om Brage anfører Bragekoncerter bag i bogen: Victor Bendix noteres for besøg i Randers tre gange: 1917, 1904, 1876, ikke omkring Det kan skyldes, at en eventuel koncert ikke er blevet noteret i Brages protokoller, Kirsten Klitgård oplyser, at hun og Børge Mørk ikke har bladret aviser igennem for at checke protokollerne. Men det kan også skyldes, at KM synes, at hun har en god historie, og det har hun jo. Måske har Elsie Berg fortalt KM om sin begejstring for Victor Bendix som underviser, og hun kan have formidlet kontakten. Bendix har som frk. Biebermann sit døje med KM. Han mener ikke at hun øver sig og beder hende ironisk improvisere over Det var en lørdag Aften (Farlige Famlen 46-47). Hun kan ikke, når han er der, mener hun. Han går. Først gik hun hen og drejede Nøglen om i begge Døre, aabnede saa Flyglet med Besvær, og trak Boleroen af den snærede i Ærmegabene og hængte den over en Stol. Det var en lørdag Aften Paa Landevejen mellem sorte Marker og Skove Hun fryser ryster lægger sig paa Knæ og lytter ned i den frosne Jord. Hun hører Vognen. Vil løbe bort. Skjule sig i Mørket. Kan ikke. Den nærmer sig. Han springer ud. Hun prøver at rive sig løs løber styrter ind mellem Træerne. Skovbunden er saa kold om Fødderne. Hans Øjne hans Øjne Hun bøjer Hovedet nedover Tangenterne Kirkegaarden derhjemme. Der dufter af Gyldenlak. Hængepilen luder over to Grave: Bedstemors og Tante Sophies. Oppe paa Skovbakken spiller Musiken for de Døde. De Leende gør for meget Støj til at kunne høre. Mosrosen blomstrer paa Tante Sophies Grav. Mosrosen, som Bedstemor fik til sit Bryllup af Priorinden paa Støvringgaard. Snart har den blomstret i hundrede Aar. Hun glider uden selv at vide af det over i første Sats af Maaneskinssonaten. Mens inde i hende lyder: I kølende Skygger, i Mørke som Roser udbrede, de dejligste Ord, hun véd. Nede fra Flyglets Bund prøver hun at hæve Mosroseduften op. Saa nu nu Mørke, lukkede Øjne. Hun prøver om igen Om igen Hun ved ikke selv, hvad hun spiller. Hun er som en Flaske udenom noget andet. Hun er kun Flasken. Flasken betyder ingenting. Det, der er inde i den, er vigtigt. Som Frugterne paa Kundskabens Træ. Hun sover, og hun er vaagen. Og saa danser Fingrene af sted. Vandet klukker. Engen er blaa af Forglemmigejer. Sivene svajer. Paa Bunden smutter Hundestejler. Brune Dunhammere. Harriet stikker Hænderne ned i Vandet. Baaden ligger ganske stille. Harriets Hænder er fine som skørt Porcelæn. Nu kører Toget forbi ovre ved Fladbro Bakkerne. Der er rødt Lyng En Haand rusker i Døren: Hvad Satan! Den er jo laaset! Trold springer op. Bendix er forandret, ikke ironisk længere og spørger: Har De skrevet mange af den Slags Kærlighedsbreve? Måske har hun for meget af sig selv med til at kunne fortolke en andens værk, hun kan kun udtrykke sig selv. Men hun kan undervise og spille for den blinde pianist (s. 64) og dermed tjene penge de første magre år. 4

5 På samme måde, som hun spillede for Bendix, må hun have spillet for Sophus Michaëlis efter den oplevelse, hun har haft med Peter Nansen, og som hun omtaler som Evighedsnuet : Da hun steg op til deres egen fjerde Sal, var hun naaet tilbage til den Verden, hun delte med Tao. Hun maatte ind til Klaveret, nu, strax. Kun i Tonerne var hin Meddelelseskraft, som Ord ikke ejer. Tao kom, draget af Spillet: - Hvor spiller du dejligt i Dag, lille Skat! (s. 208). KM skriver en nytårssang, som Bendix sætter musik til den, og den udgives sammen med ti andre kompositioner og tekster på Det nordiske Forlag som Nordiske Sange. KM står anført som Katharina Michaëlis, så udgivelsen er fra før debuten med Højt Spil (1898), hvor hun endeligt har valgt navnet Karin. Sangen lyder: Det Aar, der svandt, nu atter fødtes, spiret frem af Evighedens Moderskød. For hver en gylden Stund, der ødtes, Tiden gavmildt os en ny til Arbeid bød. Og bragtes end af Skæbnen Bud med Sorg og tunge Tvivl i mangt et Bryst, den stundom atter gav os Trøst: lod Lykken læge Sorgens Brudd. Hvert lønligt Haab i denne Time andagtsfuldt sin Sæd af gode Tanker saar; mens alle Klokker festligt kime over Landets Mørke ind det nye Aar. Vær hilset da, du første Gry, som dæmrer frem af Nattens Taagedis! Din Sol vil smælte Vintrens Is og føde vore Haab paany. Et lignende samarbejde beretter Karen Stampe Bendix, Victor og Rigmor Bendix datter om i sin erindringsbog: Fra mit livs tjørnekrat (1960): Karen Bendix mobiliserer omkr. 100 syngende damer fra Det kgl. Teater, Musikkonservatoriet, musiklærere mm. De agerer gårdsangerkor på Børnehjælpsdage. Hun få KM til at skrive en gårdsangervise, som hendes far sætter musik til. Desværre er det ikke lykkedes at finde noderne, og Karen Bendix citerer kun sidste strofe af visen: Lad Mønterne falde i straalende Regn som kærlige Tankers synlige Tegn, som Hjælp til den store Sag. Ja, sten os med Kobber, med Sølv og med Guld, vi synger saa længe til Bøssen er fuld: 5

6 Det er Børnenes Dag i Dag! Naturligvis spiller musik en stor rolle i forfatterskabet. Jeg har ikke undersøgt det systematisk, men slår ned på nogle steder: Glædens Skole (1914) beskriver Eugenie Schwarzwalds pædagogiske tanker. Hun hedde Louise i bogen, som er en slags rapportering fra skolesystemet: fortælleren følger undervisning og taler med Louise, som fortæller, at det undrede hende, at hun i en kunstby som Wien fandt så få børn, der kunne synge en sang, hun hyrer musiklærere, men det hjælper ikke: Endelig forstod jeg Grunden: Kunstsangen hører ikke til Skolen. For den store Mængde kommer Sangkunsten ikke i Betragtning. Af Materiale findes Naturstemmen god eller daarlig og Lysten til at synge. Den teoretiske Undervisning dræber Lysten hos alle, undtagen de særligt stemmebegavede især i storbyerne. Før sang man den hele udslagne Dag, hver med sit Næb. Det hørte til, det var selvfølgeligt. Hvor synger man nu udenfor Koncerter og ved Drikkelag? Synger Forældre og Børn med hverandre? Synger unge Piger ved deres huslige Sysler? Synger unge Mænd paa Spadsereture? (s. 121) Disse overvejelser har overbevist Louise om det formålstjenlige i det, som i hendes skolesystem kaldes De vilde Sangtimer. (I bogen Clausen (Lindhardt og Ringhof 2010) fortæller Erik Clausen: Det dér med at lade som om man er tolerant, men under dække af pædagogik og kultur fortælle andre, hvordan de skal synge, hvordan de skal lave sløjd, og hvordan de skal lave gymnastik. Vi saboterede sløjdtimerne, fordi vi ikke gad save i takt, vi saboterede sangtimerne, fordi vi ikke gad synge i marchrytme på taktslaget, vi saboterede gymnastikken, fordi der i hele lærerens terror ikke var et øjebliks grin af glæde eller leg. Vi valgte i stedet retten til at gøre oprør og provokere. Clausens må elske Eugenie Schwarzwalds pædagogiske tanker, som KM gjorde det). Caruso er en vigtig biperson i Lotte Ligeglad (1930). Han hedder sådan, fordi han mor har udnævnt ham til at være vidunderbarn, og hans talenter for sang og klaver plejes netop efter pædagogiske principper, som strider imod Eugenie Schwarzwalds. Lotte og hendes søskende vil holde en fest for de nærmeste naboer i Nyhavn, og festen bliver et gennembrud for Caruso, idet han her gør sig fri af sin mor og fri i musikken: Lotte rækker harmonikaen til Caruso: - Du må godt! Caruso tager den ligeså varsomt, som var det Lotte selv (s.148) Alle kan de jo høre, det er melodien til Det var en lørdag aften men så dejligt har de aldrig hørt den før. Melodien fylder stuen med ligesom vældige regnbuer, og så dufter der med ét af blomster, skønt der ikke er en blomst i Stuen, på nær de to kunstige blomster i Konservatoriets hår. Åh, som det dufter (s ) Og beskrivelsen fortsætter: Månen følger musikken, musikken glide over i Mozart, som lyder meget pænere på harmonikaen end på klaveret, og Caruso befris for sine skæve ben 6

7 og andre fysiske svagheder. Musikken kan noget helt specielt, som vi har set det før, den er forløsende, identitetsskabende. Ragnhild fra Syv Søstre sad (1923) er ikke aktiv mere, men skriver (s. 90): Jeg forgaar af Misundelse overfor den, der vover at staa og synge mine mine Arier og Duetter. Det er som stjæler hun Indvoldene ud af Livet paa mig, som river hun min Tunge ud med Rode. Jeg kan pludselig faa Lyst at stille mig op midt paa Østergade og vise dem alle, at jeg ikke er død endnu. Ida Witt fra Kvindelil Din Tro er stor (1925) er også operasanger. Hun forelsker sig i bogens begyndelse i Andreas Widrin og han i hende, men de skilles af krigen, og de genforenes først i bogens slutning, hvor han er hårdt såret og måske døende. Men deres kærlighed gøres universel og er dybest set Guds kærlighed: Den Store Stilhed slutter sig om dem. Det er, som er de, de eneste to Mennesker, skabt i Guds Billede, skabt som Mand og Kvinde. (s. 288). Ida rejser rundt og synger på lazaretterne for de syge og døende: Naar hun sang for de stille Mænd, der smilede blegt mellem deres karbollugtende Forbindinger, tænkte hun paa alle de Stakler, som ikke fik Lov at tilbringe deres sidste Øjeblikke i en blød Seng og under kærlig Pleje. Naar hendes Stemme fik den smeltende Klang, der lokkede Taarer i alle Øjne, tænkte hun paa de efterladte Døende ude paa Slagmarkerne, og det var dem, hun sang for. ( ) Hun indsaa, at Tanken om at gaa ud og synge for dem, der laa ude paa Markerne kæmpende med Døden, var Fantasteri, dog formaaede hun ikke at jage den fra sig. (s.283) Vist opgiver hun tanken, men citatet viser endnu engang, at musikken knyttes sammen med de helt eksistentielle ting i livet. Musikken er identitetsskabende for begge sangerinder, og Ida sætter den konkret ind, hvor der er tale om liv og død. Efter sin fars død i 1921 tager KM sin mor til sig på Thurø, hvor de bor sammen til moderens død i KM fastholder samlivet i bogen Mor fra 1935: Mor skælder ud over, at Trold ustandselig spiller på Snurrerundten (s. 164), og hvis ikke hun gør det, skriver hun på sin Klappermaskine. Den gamle bekymring er bestemt ikke glemt: Der har Far og mig gaaet og kostet Penge paa at lade dig lære Klaver hos den dyreste Lærer, og hvad saa? Se om du rører Klaveret? Hvad skulde det saa købes for? - Herregud, Mor, det er snart tredive Aar gammelt. Jeg har sandelig haft god Lide af det. (s.19) Mundhuggeriet fortsætter, og mor mener, at hun vil sælge klaveret, som dog er et flygel nu, næste gang Trold er ude at rejse. Men tilsyneladende er det rigtigt, at Trold ikke spiller mere - Naar jeg er for gammel til at køre paa Cykel, er jeg maaske ogsaa for gammel til at spille Klaver. Desuden kan du jo ikke fordrage Klaverspil. (s.19-20). 7

8 KM dør den KMs søster Alma Dahlerup er for syg til at tage turen fra USA, ordner bisættelsen hjemmefra, mens hendes datter, Ida Gro Dahlerup fløj til Danmark Den finder bisættelsen sted i Bispebjerg Krematorium. Beverley Driver Eddy skriver (min oversættelse): Den hvide kiste var dækket af en kaskade af lilla syrener med enkelte buketter, bl.a. hvide callaer fra Alma. Større kranse fra Randers, Thurø, fra Karins forlag og forskellige forfatter- og velgørenhedsorganisationer lå ved siderne og Karins medaljer fra Danmark, Østrig og Tjekkoslovakiet var anbragt på en pude. ( ) Louis Jensen spillede udvalgte stykker af Bach og Nardini på cello, og operasangeren Dorothy Larsen sang Solnedgang af Molbech med musik af Lange-Müller. Redaktør Henry Hellssen og bibliotekar Carl Dumreicher talte. Eddy beretter, at det store kapel slet ikke var fyldt, og at aviserne meddelte, at det ikke just vrimlede med prominente. Ida Gro tager to dage senere til Thurø med urnen, bærer den gennem kirken og stiller den foran alteret på det danske flag. Merete von Eyben skriver: og her fik hun en anderledes spontan og overstrømmende modtagelse, som stod i slående kontrast til den kølige og formelle begravelseshandling i København. Alle huse flagede på halv stang, gader og veje over hele øen var udsmykket med stedsegrønne grene, og kirken var fyldt til bristepunktet. Inskriptionen på hendes gravsten, Hun kom hjem, havde hun selv udtænkt under sit amerikanske eksil. (207) Ja, bisættelsen i København var verdslig i overensstemmelse med Karin Michaëlis erklærede holdninger. På Thurø derimod holdtes højtideligheden i kirken. Der blev sunget Altid frejdig, naar du gaar, Kirkeklokke, ej til Hovedstæder og Dejlig er Jorden. Ingeniør A.C.V. Hansen (ven gennem 30 år) talte stærkt personligt: Karin har ofte sagt, at hun ikke er religiøs, så siger jeg Hvorfra stammer alle Dine Begreber om Næstekærlighed, Retfærdighed, Løgn og Sandhed, ondt og godt, rent og snavset, Sjæl, Synd, Samvittighed, Haab og Tilgivelse fra? du har levet et religiøst liv, men er kun gået i Kirke i Dit eget Hjertekammer. Karin giver ham ret, og derudfra har vi derfor ogsaa i fuld Tryghed ordnet denne højtidelighed her i Kirken. Hverken Merete von Eyben eller Beverley Driver Eddy nævner det stykke musik, som Svendborg-organisten Alman Friisholm havde skrevet til lejligheden: Minde- og Sørgetoner ved Forfatterinden Karin Michaëlis Død, Andante Funèbre for Orgel og Orkester, Arrangeret for Klaver el. Orgel. Formanden for Karin Michaëlis Selskabet, Inga- Britt Olsen har lånt mig noden, som er trykt på Dansk Musikforlag. Wiener Studien zur Skandinavistik (WSS) Band 7. Karin Michaëlis Kaleidoskop des Herzens. Eine Biographie von Beverley Driver Eddy (Wien 2003). Merete von Eyben: Det farlige liv. En bog om Karin Michaëlis (Tiderne Skifter 2006) Kirsten Klitgård og Børge Mørk: Brage (2002) 8

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham.

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER

JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER . JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER GÅR OVER I SYGELIGE FORHOLD TIL GULE TING. DE SIGER

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere