YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS"

Transkript

1 entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

2 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM

3 entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES KRISE Igennem de seneste par år har en væsentlig del af arbejdet i Boligøkonomisk Videncenter handlet om, at det danske boligmarked, ja i virkeligheden hele det danske samfund, er ved at blive splittet i to dele. Én del er i fremgang og må ud fra alle kriterier beskrives som en succeshistorie. Det er vore største bycentre med Hovedstadsområdet og Aarhus i front. Læs Curt Liliegreens analyse fra side 4 entreprenøren NR. 1/2015 FEBRUAR YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS DANMARK VENDER DET BLINDE ØJE MOD SVERIGE AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, DANSK BYGGERI. Herhjemme har vi afviklet BoligJobordningen. Men i Sverige er såvel håndværkerfradrag som hjemmeserviceordning en vigtig del af svensk økonomisk politik og nærmer sig nu 20 mia. kr. årligt. Ordningen er i Sverige tilmed en overskudsforretning Selvom også Sverige har nedjusteret de seneste vækstprognoser, har svensk økonomi i de senere år klaret sig langt bedre end den danske. En af de meget jordnære årsager er, at vores naboer har formået at markedsgøre en række service- og håndværksydelser, der i Danmark typisk udføres som sort arbejde, gør-det-selv eller gør-det-slet-ikke. Vores naboland har siden 2009 haft de meget omfattende og ambitiøse RUT- og ROT-avdrag, der år for år vinder større udbredelse, og som også er videreført af den nye svenske S-regering. Helt friske tal fra de svenske skattemyndigheder viser, at der i 2014 blev givet håndværker- og servicefradrag for i alt 19,5 mia. SEK, svarende til godt 0,5 % af Sveriges BNP. TUNNELBYGGERI PÅ FEMERN BÆLT KRÆVER DYGTIGE ENTREPRENØRER Danske ingeniører har god grund til at være stolte. Byggeriet af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund har givet international genlyd. Øresundsbroen er den længste tog- og bilbro i Europa, og Øresundstunnelen er verdens længste sænketunnel. Det er derfor med en meget stor dansk knowhow i bagagen, at vi i år går i gang med at bygge Femern-forbindelsen. Læs mere fra Steen Lykke, teknisk direktør i Femern A/S, på side 12. Ni udstillingshaller er i brug, når flere end 220 udstillere rykker ind i MCH Messecenter Herning og sætter transport på dagsordenen Nyhederne er linet op, Årets Opbygning kåres, politikerne debatterer om branchens fremtid, brændstofkonkurrencen sætter fokus på energirigtig kørsel, Årets Varebil kåres og meget mere. Læs om Transport 2015 fra side 15. ENTREPRENØREN NR. 1 MARTS 2015 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 6 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen Distribueret oplag: Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms) Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S telefon telefax Til sammenligning kostede den danske BoligJobordning ifølge Finansministeriet 1,1 mia. kr. Dansk Byggeri vurderer dog, at den reelle omkostning snarere ligger mellem 200 og 300 mio. kr. Under alle omstændigheder udgør beløbet under 0,1 % af Danmarks BNP. Når man tænker på, hvor billig den danske BoligJobordning var, og hvor lavt støtteniveauet er i forhold til de tilsvarende svenske ordninger, så er det imponerende, at håndværkerfradraget nåede at blive en så stor succes med ca brugere, bredt geografisk fordelt i landet. Ordningen skulle snarere have været udvidet efter svensk forbillede end nedlagt. I 2014 var der ca. 1,1 millioner svenskere, der benyttede det svenske håndværkerfradrag, ROT, og godt der fik tilskud, primært til rengøring, under hjemmeserviceordningen, RUT. Det har givet titusindvis af arbejdspladser og har eksempelvis betydet, at man fra et nulpunkt i 2009 nu er nået op på over virksomheder, der udfører rengøringsopgaver i private hjem i Stort set alle er små selvstændige iværksætterfirmaer, der primært beskæftiger kvinder med anden etnisk oprindelse end svensk. I Sverige bidrager RUT- og ROT-ordningerne i høj grad til, at mange indvandreres første møde med det svenske arbejdsmarked er på det hvide marked i stedet for det sorte. Og det samtidig med at man herhjemme har problemer med at få indvandrere og efterkommere ud på det normale arbejdsmarked. Ifølge Dansk Byggeri understreger de nye svenske tal blot, hvor ærgerligt det er, at regeringen hellere vil fornøje sig med at nedjustere vækstprognoser, mens man forgæves prøver at opfinde den dybe tallerken selv. Men hvad forestiller man sig egentlig i Finansministeriet? Tror man, at det er for sjovt, at Sverige i stor politisk og økonomisk konsensus med vidtåbne øjne bruger tæt på 20 mia. kr. årligt på håndværks- og servicefradrag? Svenskerne er vel næppe idioter, som kaster de svenske kroner i grams. 3

4 entreprenøren YDEROMRÅDERNES DANMARK ER SPLITTET I TO Igennem de seneste par år har en væsentlig del af vores arbejde i Boligøkonomisk Videncenter handlet om, at det danske boligmarked, ja i virkeligheden hele det danske samfund, er ved at blive splittet i to dele. Én del er i fremgang og må ud fra alle kriterier beskrives som en succeshistorie. Det er vore største bycentre med Hovedstadsområdet og Aarhus i front. En anden del er udfordret af affolkning, et fastfrossent boligmarked og tab af arbejdspladser. I gamle dage kaldte man de sidstnævnte områder for udkant Danmark eller yderområder, og sad man i København, var man i behagelig afstand fra disse problemramte dele af landet. Sådan er det ikke mere. De geografiske områder af Danmark, der er udfordret af udviklingen, er rykket tættere på de største byer. Blandt andet er Vest- og Sydsjælland ramt af problemer, og man skal ikke meget syd for Køge, før man ser et boligmarked i krise. De problemer, der kendetegner yderområderne, er ikke begrænset til de dårlige konjunkturer. Problemerne består i en hel række forhold knyttet til befolkningsændringer, forandringer i erhvervssammensætningen i takt med den teknologiske udvikling og globaliseringen, nye normer i befolkningen og byernes renæssance i de unges bevidsthed. Det er ikke udfordringer, der er opstået lige pludselig, men tendenser der har udviklet sig støt og roligt igennem årtier. I Boligøkonomisk Videncenter er vi jævnligt i kontakt med kommuner, der mærker disse udfordringer på nært hold, i takt med at befolkningstallet skrumper, mens befolkningens sammensætning ændrer sig, så de ældre vejer relativt tungere. Vi er også i kontakt med boligselskaber, der mærker problemerne i form af tomme almene lejligheder, et problem vi ikke kendte til under den tidligere boligkrise i starten af 1990 erne. Jeg har efterhånden haft lejlighed til at møde hundreder af fagfolk og lokalpolitikere og drøfte dette emne i forbindelse med de foredrag, jeg har holdt, i de seneste måneder alene for blandt andre Dansk Bygningsarv ved arrangementet Bag landet, ved lanceringen af Yderområder på forkant, et projekt Realdania gennemfører sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Kommunernes Landsforening, ved foredrag for Boligselskabernes Lansdsforening i Billund og Aabenraa, eller ved indlæg under nogle af Realdania Debats møder for borgmestre og kommunaldirektører eller for boligselskaber. Men igennem flere år har vi sporet en stor interesse i nogle kommuner for at sparre med os om, hvad befolkningsudviklingen vil medføre for dem. Det er virkelig et emne, der optager mange mennesker, og det er glædeligt i en tid, hvor nogen ellers forsøger at tale markedet op og ignorerer de me- 4

5 entreprenøren KRISE AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK V IDENCENTER over modellens regnekraft. Denne model, der er udviklet af DREAM institutionen (DREAM = Danish Rational Economic Agent Model, et uafhængigt forskningscenter, der opererer en række økonomiske modeller og blandt andet opstiller de danske befolkningsprognoser, der offentliggøres af Danmarks Statistik) igennem nu mere end fire år, kan analysere boligmarkedet i detaljer i yderområderne. Samtidig har vi udviklet egne analyseværktøjer, der skal give os bedre informationer og overblik i forhold til udviklingen. Det er blandt andet Boligbyrdemodellen (BOB), der behandler, hvad de stigende priser i København betyder for førstegangskøberne, og det er vort konstant kvalitets prisindeks for boliger, der blandt andet kan give os en mere detaljeret indsigt i de kategorier af boliger, der er ved at falde ud af markedet i yderområderne. Statistikker og modeller løser selvfølgelig ingenting i sig selv. I bedste fald håber vi på, at vi kan give beslutningstagerne et lidt bedre grundlag, og at vi indimellem også får sat en dagsorden, når vi går ud i medierne. Hvad er det da, der har ramt de danske landdistrikter/yderområder? Er det et levn fra finanskrisen, er det en negativ bølge, der skyller ind over os netop nu, men som snart forlader os igen? Er det noget, vi kan afhjælpe med nogle flere bevillinger på finansloven, eller er vi magtesløse? Og er det, som vi iagttager, selve problemet, eller blot virkningen af en større omstilling, som vi ikke kan kæmpe imod, men som vi måske snarere skal forsøge at fremme? I det følgende vil jeg give et øjebliksbillede af tingenes tilstand, og antyde problemernes årsager. VANDRINGEN FRA LAND TIL BY HAR STÅET PÅ I 100 ÅR Folkevandringen fra landdistrikterne til byerne er på ingen måde re alvorlige samfundsproblemer. Flere af de forskningsprojekter, der med vor finansiering udføres af universiteter og forskningsinstitutioner i disse år, er gearet til at håndtere de geografiske forskelle, der vokser frem på boligmarkedet. Det er således langtfra en udvikling, der har taget os på sengen. Tværtimod har vi gennem lang tid udviklet og kalibreret værktøjer, der kan bringes i spil i forhold til udfordringerne. Det er blandt andet analyser af tvangsauktionsramte boliger i det østlige Danmark. Det er også et mægtigt analyseværktøj i form af den såkaldte SMILE model, der er intet ringere end en mikrosimuleringsmodel for boligmarkedet men det er så også det eneste mikro Kilde: Statistikbanken, Danmark Statistik INDBYGGERTAL I BYER OG LANDDISTRIKTER 5

6 6 Arbejderen ved maskinen og landmanden på sin traktor ny. Den er heller ikke et særligt dansk fænomen. Lige siden Danmarks første industrialiseringsbølge i 1870 erne har Hovedstadsområdet været i vækst. I første omgang ramte det ikke landdistrikterne. Hovedstaden tilsammen med den betydelige nettoudvandring opsugede blot befolkningsoverskuddet. Fra slutningen af 1930 erne begyndte befolkningen i landdistrikterne dog at dykke, og det tog rigtig fart efter Udviklingen gik i første omgang ikke ud over landsbyerne. Men fra 1980 og frem stagnerede folketallet i landsbyer med 200 til indbyggere samt i mindre provinsbyer med til indbyggere. Fra 1980 til 2000 gik Hovedstadsområdet tilbage i indbyggertal, men den udvikling er nu vendt. Samtidig har København og Frederiksberg kommuner, der tidligere havde den relativt ældste del af befolkningen på Sjælland, nu fået den relativt yngste. Når landdistrikterne gik så voldsomt tilbage efter 2. Verdenskrig, hænger det sammen med landbrugets krise. Efter krigen stod man i Europa med en landbrugssektor, der havde overproduktion, og priserne faldt derfor, så landbrug ikke længere blev rentabelt. Det var nødvendigt at effektivisere driften, og det indebar en mekanisering, der frigjorde arbejdskraft, der vandrede ind til byerne. Det muliggjorde Danmarks anden store industrialiseringsbølge i 1960 erne. Lige i hælene på industrialiseringen fulgte en kraftig vækst i antallet af offentligt ansatte i forbindelse med opbygningen af den moderne velfærdsstat, og herefter fulgte service og siden videnerhverv. Dette er et klassisk forløb i økonomisk teori, og Danmark fulgte blot med forsinkelse i sporet på USA. Det er dog nok kommet bag på mange, at faldet i beskæftigelsen i landbrug og UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN Kilde: Statistikbanken, Danmark Statistik fis keri, og siden inden for industri, er fortsat helt op til i dag. Denne store omstilling mellem de forskellige typer af erhverv er langtfra overstået. En så voldsom omstilling er selvsagt en ting, der også påvirker den regionale fordeling af arbejdspladserne. Baggrunden for yderområdernes krise ligger i dette skift mellem erhverv. Et fortsat tab af arbejdspladser inden for produktion, og vækst i erhverv, der forudsætter en højere uddannelse, og hvor arbejdspladserne hidtil er blevet lagt i de allerstørste byer. Medmindre man bryder det mønster, at arbejdspladser i det offentlige og videnerhverv ligger i de store byer, så vil det uafbrudte tab af arbejdspladser i landbrug, skovbrug, fiskeri og industri presse landkommunerne hårdere i fremtiden. Med tab af arbejdspladser i produktion og et vigende folketal følger tab i følgeerhverv som butikker og erhvervsservice i yderområderne. Analyserer man flyttemønstrene fra yderområder, vil man se, at nettofraflytningen især er markant i de yngre aldersklasser fra år. Her flytter den unge generation til nærliggende provinsbyer for at få en læreplads eller til universitetsbyerne for at få en videregående uddannelse. Såfremt dette flyttemønster fortsætter uafbrudt i en årrække, så vil det uundgåeligt medføre, at yderområdernes befolkningspyramide forskyder sig, med relativt flere ældre til følge. Væksten i folketallet, og især i de højere uddannede med de gode indkomster og dermed det højeste skattegrundlag for kommunerne sker inde i de større byer. Sat hårdt på spidsen, så stjæler de rige bykommuner de unge fra yderområderne, og pro-

7 er blevet erstattet af den kontoransatte med sin PC testerer herefter over at sende kompensation retur til yderområderne i form af øget kommunal udligning. Dermed er parterne låst i en konflikt, hvis årsag er forandringerne i det moderne samfunds måde at producere på. Arbejderen ved sin maskine og landmanden på sin traktor er blevet erstattet af den kontoransatte med sin PC. I udlandet tales meget om deindustrialisering som en udfordring for planlægningen i byer og det åbne land. Herhjemme opleves ordet deindustrialisering nok lidt mere politisk og ofte fører til en debat om produktionsvirksomhedernes vilkår. HVAD SKER DER I DET BYGGEDE MILJØ? De ændringer i folketal og beskæftigelse, der er beskrevet ovenfor, kommer uophørligt men nærmest umærkeligt år for år. Det er som om, at globaliseringen udsætter yderområdernes kommuner for noget i stil med kinesisk vandtortur! Effekten er begrænset på kort sigt, men på den lange bane slår det hårdt igennem. I de sidste 10 år har boligboblen, og derefter finanskrisen, skygget for de strukturelle forandringer. Nu hvor finanskrisen så småt er ved at slippe sit greb, træder forandringerne i landdistrikterne tydeligere igennem. Herude er der ingen rus over den lave boligrente, og der er ikke noget opsving at spore. Tværtimod. Selv om boligpriserne er faldet i yderområderne, så er de stadigvæk for høje til at boligmassen kan blive udnyttet. Derfor står en stor del af helårsboligerne tomme, uden en tilmeldt husstand. Den højeste tomgangsrate findes naturligt nok på øer som Samsø og Læssøe. En del af disse boliger kan måske få et nyt liv som fleksboliger. Det er mere bekymrende, at der er en betydelig tomgangsrate i kommuner som Vordingborg, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa. Dette at en stor del af boligerne står tomme på trods af det prisfald, der allerede er indtrådt, varsler, at priserne vil falde mere. I en del områder må man måske erkende, at uanset hvor meget priserne falder, så vil der ikke være købere. Disse huse er simpelthen blevet tilovers, de bliver skudt ud af boligmarkedet, på samme måde som man kan se huse forsvinde fra boligmarkedet i de tidligere industriområder i det amerikanske Rust bælte. Det er ikke kun i kriseramte byer som Detroit, at huse står tomme, brændes af eller rives ned. I mange områder i USA indebærer samfundets dynamik og omstilling, at nogle counties er i voldsom vækst, mens andre områder mister deres indbyggere og husene står tomme. Ligesom man kan se boliger stå tomme og forfalde i de dele af Tyskland, hvor befolkningen i dag forsvinder. Det er blandt andet i og omkring tidligere større byer som Leipzig, Dresden, Halle og Chemnitz. Danmark er så lille geografisk, at det kan virke uforklarligt, at vi med vore beskedne afstande alligevel har en udkant, og ser huse forsvinde, som lå de på forblæste marker i the Texas Panhandle eller nær forladte, trøstesløse industriområder i det tidligere DDR. Ikke desto mindre er det også blevet vores virkelighed. Dette kalder på handling, men hvad kan man gøre? I første ombæring kan man sondre mellem tre niveauer for indsatsen, der også har forskelligt fokus. 1) For det første belaster udviklingen de kommuner, der er ramt af affolkningen. Det giver en uhensigtsmæssig basis for at yde FLYTTEMØNSTRE FOR ALDERSGRUPPER CASE HJØRRING 7

8 Av r i l Paris-Nord Villepinte - France entreprenøren kommunal service, når befolkningens bosættelsesmønster på denne vis tyndes ud, og alderssammensætningen på borgerne forandrer sig. Det er måske på tide, at politikerne griber til den upopulære beskæftigelse at stikke deres hænder ind i et hvepsebo og på ny analysere den kommunale udligningsordning med særligt henblik på de værst ramte yderområder. Sikkert ikke en populær beskæftigelse i starten af 2015 alt imens de rigere kommuner udtrykker deres utilfredshed ved deres nuværende bidrag via udligningen. Dette er alene for at kunne løfte udgifterne til omstillingens følgevirkninger, og ikke for at standse den igangværende proces. 2) Det må forhindres, at affolkningen bliver selvforstærkende og får sin egen negative psykologi. Det er for eksempel de skadevirkninger, der ligger i, at boliger står tomme og forfalder, og på den måde forpester det lokale TOMGANGSRATE FOR BOLIGER 2014 BEBOET UBEBOET TOMGANG Samsø Læsø Langeland Ærø Tønder Lolland Lemvig Frederikshavn Jammerbugt Thisted Vordingborg Morsø Struer Hjørring Guldborgsund Ringkøbing-Skjern Vesthimmerlands Sønderborg Skive Norddjurs Odsherred Bornholm Mariagerfjord Haderslev Varde Aabenraa ejendomsmarked og skræmmer købere væk. Det må ske ved en sanering af de overflødige huse, for Fleksboligordningen er ikke tilstrækkelig. Dette bør indtænkes i en større plan for de pågældende landsbyers og småby samfunds fremtid. Det minder meget om byfornyelsesplanerne fra den store renoveringsindsats i , hvor samfundet samlet gav byfornyelsen tilsagnsrammer for 81 milliarder kroner i vore dages prisniveau. En indsats der i stor udstrækning kom de største byer til gavn. Man må glæde sig over, at vore dages politikere ikke sad ved magten dengang, for så var der næppe sket nævneværdigt nu hvor diskussionen om 50 eller 200 millioner kroner til en nedrivningspulje er et større problem. Der er behov for en anden type byfornyelse i dag, og vi kan skele til det tyske arbejde i det tidligere DDR, hvor man har lanceret Stadtumbau Ost for at imødegå udfordringerne. Der er kun et par hundrede kilometer i køreafstand til de krise- * Lad os bygge fremtiden sammen BUILDING THE FUTURE TOGETHER * April 2015 Messecenter Paris-Nord Villepinte International Messe for Maskiner og Teknik til Bygge- og Anlægssektoren E K S P E R T I S E I N N O V A T I O N N E T W O R K I N G BLOG #intermatparis Promosalons Danmark Tlf.: YOUR BADGE VISITOR Bestil gratis adgangsbadge på HOTLINE: +33 (0) Kode PROMODAN 8

9 entreprenøren Byernes mange tilbud tiltrækker de unge og yderområdernes befolkning forskyder sig, med relativt flere ældre til følge ramte byer, men når man nævner dette i en dansk debat, ser mange ud som om, at man lige så godt kunne tale om en by på Månen. Ud over en direkte bortsanering af overflødige huse, så bør man også erindre, at mange af de huse, der har den mest elendige energistandard, ligger i yderområderne, og nok kunne trænge til en målrettet støtte og en hjælpende hånd. Det er måske politisk mere realisabelt end at drøfte udligningen forfra, for en byfornyelsesindsats målrettet landsbysamfund vil være afhængig af årlige bevillinger på en finanslov og kan let skrues op og ned igen. Kan vi i Danmark virkelig være bekendt at have ofret snese af milliarder på byfornyelsen i vore største byer, og derefter blot vende ryggen til landdistrikterne? Hvis ikke, så kalder det på en løsning, der måske kunne lade sig inspirere af, hvordan man forsøger at tackle problemerne i udlandet. 3) For det tredje: Skab ny vækst, hvor der er sandsynlighed for succes. Dette er klart det mest ambi- tiøse mål, man kan sætte sig. Mange steder er det næppe heller realistisk. Den nye vækst, der kan skabes, kan heller ikke opveje de arbejdspladser, der er forsvundet som følge af samfundets omstillingsproces. Ikke des to mindre er det, hvad man har forsøgt at gøre gennem EU s LEADER program siden starten af 1990 erne. (LEADER = Liaison Entre Actions de Developpements de L Economie Rurale). Grundideen har været at udvikle en bæredygtig forretningsplan for de enkelte lokaliteters potentialer hvilket i sagens natur begrænser de mulige lokaliteter. Der er rigtig meget teknik i at skrue løsninger sammen under hvert af de tre punkter ovenfor. Udviklingen er forskellig alt efter hvilke kommuner, man taler med, og en generel løsning skal kunne tage højde for alle forskellighederne. Der vil givetvis være områder, hvor den på langt sigt mest skånsomme løsning er, at man bidrager til at fremme afviklingen og får lukket ned for landsby samfund og får koncentreret ressourcerne dér, hvor man har en chance for at lykkes med indsatsen. Det er nærliggende for yderområderne at tænke i statslige l å- negarantier. Fornylig så vi, hvordan forslaget om en 100% statslig garanti til realkreditlån til Christiania bragte sindene i kog i yderområderne, områder hvor man selv har vanskeligt ved at opnå statslige garantier. En sag der viser, at politikerne har mistet kontakt og føling med deres bagland. Selv om sagen blev kørt populistisk op, så afdækker den styrken i de følelser, der rør sig i yderområderne. Den giver et vink om, at vi her har at gøre med en af de kommende års varme sager i dansk politik. 9

10 entreprenøren REJSEGILDE PÅ KØBENHAVNS NYE FORSKERTÅRN - MÆRSK BYGNINGEN HAR NÅET TOPPEN Bygningsstyrelsen er nu nået til toppen i byggeriet af Københavns Universitets nye forskertårn på Nørrebro, Mærsk Bygningen. Universitetet, Nørrebro og København får her et nyt, 75 meter højt vartegn. Bygningen bliver imponerende, og når den står klar næste år, vil forskere og studerende, forhåbentlig blive inspireret til mindst lige så imponerende forskningsresultater. Den 5. februar var der rejsegilde, byggeriets og håndværkernes traditionelle fest, som markerer, at man er nået toppen. SUNDHEDSVIDENSKABELIG FORSKNING I VERDENSKLASSE De nye beboere i bygningen bliver studerende og forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. De skal udføre frontforskning inden for områder, som er afgørende for fremtidens behandling af kræft, demens, sukkersyge, hjertesygdomme og allergi. Forskning som med meget høj sandsynlighed vil komme alle andre danskere til gavn. Måske endda resten af verden. DONATION MULIGGJORDE PROJEKTET Det er Bygningsstyrelsen, der opfører Mærsk Bygningen med hjælp fra en flot donation fra A.P. Møller Fonden på ca. halvdelen af de godt 1,5 mia. kr. byggeriet kommer til at koste. Projektet er en del af Copenhagen Science City, som har til formål at udvikle hele området omkring Nørre Campus og tiltrække virksomheder til området. Hos Bygningsstyrelsens er der glæde over, at man kan være med til at skabe moderne forsknings- og undervisningsfaciliteter, så Københavns Universitet fortsat kan tiltrække og fastholde de bedste forskere og studerende i en hård international konkurrence. FACADER DÆKKET AF KOBBER Ikke kun højden er markant, også bygningens udformning og beklædning er unik. Mærsk Bygningen har facader i syv retninger, alle med forskellig orientering i forhold til solen. Derfor bliver bygningen forsynet med bevægelige facadeelementer af kobber, som drejer i løbet af dagen, i forhold til lysindfaldet. Således sikres det optimale indeklima, og samtidig giver det frit udsyn over byens tage, når ikke facadeelementerne skærmer for solens opvarmning af bygningen. ENERGI OG GRØNNE TAGE Det er lykkedes arkitektfirmaet C.F. Møller at halvere energiforbruget ved bl.a. at benytte solceller på taget, isolering med bevægelige facadeelementer, voluminøse ventilationskanaler og etablering af fjernkøling. På de nederste tage af den stjerneformede bygning, der udgør tårnets base, bliver der etableret grønne tage, som skal suge regnvand til sig og hindre overbelastning af nedløbsrør og kloaker. Overskydende regnvand skal opsamles i regnvandstanke under bygningen og bruges til toiletskyl på de nederste etager og vanding af parken omkring tårnet. Bygningen lever op til Lavenergiklasse 2015 og vil have ca. det halve energiforbrug i forhold til det eksisterende Panum. Der var inviteret ca. 600 håndværkere og samarbejdspartnere til rejsegildet. 10

11 DET HAR TAGET OS 25 ÅR AT LAVE DENNE ANNONCE. engcon fylder 25 år og det fejrer vi med en masse aktiviteter og kampagner i hele Igennem årene har vi været med til at forandre muligheden for at betjene gravemaskiner, og er kommet med en lang række innovative løsninger. I dag er vi verdensførende producent af tiltrotatorer, og er repræsenteret verden over. Det er vi naturligvis stolte af og vi er glade for at I som kunder og forhandlere har vist os tillid og valgt os som leverandør igennem årene. Mange tak til alle som har været med i de første 25 år vores rejse fortsætter... Læs mere om hvordan du kan blive endnu mere effektiv, følg med på engcon.com/25 JUBILÆUMS- TILBUD! Køb vores bestseller EC219 som Silver Edition, med det smarte styresystem DC2 så tilbyder vi en check på kr til køb af engcon skovle eller redskaber.

12 I Danmark har vi rigtig gode erfaringer med at bygge faste forbindelser. Ingen danskere kan i dag forestille sig et Danmark uden en fast Storebæltsforbindelse. Rejsetid er for de fleste spildtid, og kortere rejsetider har givet kontante gevinster for samfundet og gjort os alle rigere. Derfor skal vi også have en fast Femernforbindelse. TUNNELBYGGERI PÅ FEMERN BÆLT KRÆVER DYGTIGE ENTREPRENØRER AF: STEEN LYKKE, TEKNISK DIREKTØR I FEMERN A/S Danske ingeniører har god grund til at være stolte. Byggeriet af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund har givet international genlyd. Øresundsbroen er den længste tog- og bilbro i Europa, og Øresundstunnelen er verdens længste sænketunnel. Det er derfor med en meget stor dansk knowhow i bagagen, at vi i år går i gang med at bygge Femernforbindelsen. Med en længde på ca. 18 km bliver den fire og en halv gange længere end Øresundstunnelen og dermed verdens suverænt største sænketunnel mand vil være beskæftiget på byggepladserne ved Rødbyhavn og Puttgarden, og det vil i en årrække være et af de absolut største infrastrukturprojekter i Europa. Projektet bygger i høj grad på læren fra Øresund, men til trods for danske ingeniørers gode erfaringer, er der også god grund til at være ydmyg over for opgaven. Femernforbindelsen er et monumentalt og komplekst byggeri med mange facetter. Ikke mindst logistisk er det en kæmpe udfordring, når der skal arbejdes op til 10 kilometer fra land og 50 meter under havets overflade. Det er heller ikke ukompliceret at sikre, at projektet lever op til alle miljømæssige, tekniske, sikkerhedsmæssige, udbudsretlige og arbejdsmiljømæssige krav fra både Danmark, Tyskland og EU. De store projekters kompleksitet tvinger ingeniører, miljøteknikere, rådgivere og myndigheder til at udvikle nye metoder og relationer, som kan anvendes i fremtidige projekter. Det er netop fordi, disse udfordringer skal overvindes, at danske ingeniørkonsulent- og entreprenørvirksomheder i dag besidder en videnog talentmasse, der gør dem konkurrencedygtige på verdensplan. Skalaen i projekterne stiller også ekstra store krav til underleverandørerne, som både skal være fleksible og kunne agere på en international og kompleks bygge- 12

13 Steen Lykke: Teknisk direktør i Femern A/S Projektdirektør på Marmaray tunelen under Bosporus strædet i Istanbul Projektchef i Øresundsbro konsortiet med ansvar for byggeriet Øresundstunnelen Partner i ingeniørfirmaet Steensen og Varming A/S Civilingeniør fra Danmark Tekniske Universitet Siden kom byggeriet af blandt andet Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, hvor vi førte tunnelteknologien et skridt videre. Siden da er konceptet forfinet yderligere under tunnelprojekter i Tyrkiet, Kina og Sydkorea, hvor danske eksperter har været involveret i byggeriet af nogle af verdens længste og dybeste sænketunneler. Næste skridt er så Femern Bælt. Som noget helt nyt er der skabt en løsning, hvor 10 af de 89 kæmpestore tunnelelementer mindre havbundsmateriale ud i bæltet. Der er desuden udviklet et innovativt koncept for belysning og rumfornemmelse i tunnelen, som bidrager til at gøre turen igennem den til en sikker og tryg oplevelse. Der er ingen tvivl om, at danske rådgivere, ingeniører og entreprenører, der deltager i sådanne store og innovative byggeprojekter, kommer til at ligge inde med en ekspertise af meget stor værdi. En firesporet motorvej og en tosporet jernbane anlægges som en sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden plads. Siden Øresundsforbindelsen er lovgivningskravene til miljøhensyn, arbejdsmiljø og sociale klausuler blevet langt mere omfattende. Der bliver lagt stor vægt på, at vores entreprenører drager omsorg for arbejdsmiljøet, sikkerheden på byggepladsen og hensynet til naboerne. Historisk set står tunnelbyggeriet på skuldrene af en stolt dansk tradition. Det var med ingeniørog rådgivningsfirmaet Christiani & Nielsen i spidsen, at moderne sænketunneler i beton blev udviklet og bygget i Europa. Firmaet udviklede den første europæiske sænketunnel, som blev bygget i Holland i 1940 erne, og var rådgivere, da den første blev bygget i Danmark i form af Limfjords tunnelen, som åbnede i forsynes med en ekstra etage i form af en kældersektion til teknik. Metoden indebærer, at der kræves mindre plads i tværsnittet i de resterende elementer. Dermed spares store mængder stål og beton, og der skal graves Når vi nu snart for tredje gang på kun 25 år iværksætter et megaprojekt som Femernforbindelsen, er det således med til at bevare og udvikle en knowhow, der giver danske virksomheder en stærk konkurrencemæssig fordel i både ind- og udland. 13

14 Vi kender alt til leasing af lastbiler og er helt tæt på branchen Vi holder din forretning godt kørende Mærkefrihed Rådgivning Overblik Mød eksperten og kunden på Nordania.dk/lastbiler 14

15 FLERE END 220 UDSTILLERE PÅ PLADS TIL TRANSPORT 2015 NI UDSTILLINGSHALLER ER I BRUG, NÅR FLERE END 220 UDSTILLERE RYKKER IND I MCH MESSECENTER HERNING OG SÆTTER TRANSPORT PÅ DAGSORDENEN TIL SKANDINAVIENS STØRSTE INDENDØRS TRANSPORTMESSE TRANSPORT MARTS 2015 Nyhederne er linet op, Årets Opbygning kåres, politikerne debatterer om branchens fremtid, brændstofkonkurrencen sætter fokus på energirigtig kørsel, Årets Varebil kåres, En god karrierevej er i centrum listen er lang og omfangsrig og kombinerer det faglige med det sociale og lægger dermed op til en firmatur med relevans for alle medarbejderne. HØJ FAGLIGHED KOMBINERES MED DET SOCIALE Transport 2015 er en oplagt mulighed for en personaleudflugt, som indebærer såvel faglighed som socialt samvær med kollegerne. Udover flere end 220 udstillere og et omfangsrigt aktivitetsprogram, skaber transportmessen også rammerne for en rigtig god oplevelse. RC TRUCKS, VETERANBILER OG ÅRETS TRANSPORTFEST RC Trucks fra hele Norden rykker ind og udfører forskellige transportopgaver alt fra entreprenørkørsel til sværgodstransport og har de besøgende lyst til at prøve kræfter med de små fjernstyrede biler, så er det blot at møde op. 15

16 ÅRETS VAREBIL KÅRES PÅ TRANSPORT 2015 I september løb Iveco Daily med titlen som Van of the Year i forbindelse med transportmessen IAA i Hannover. På transportmessen i Herning finder vi vinderen på det danske marked, når Motorjournalisternes Klub Danmark kårer Årets Varebil Det sker i forbindelse med den officielle åbning af messen torsdag den 19. marts Vinderen af Årets Varebil udpeges ud fra et bredt felt, som skæres ned til fem nominerede, som alle udstilles på transportmessen i Hal D. TO DANMARKS- PREMIERER FRA IVECO DANMARK - Vi glæder os umådeligt til at vise Daily, som er årets varebil i Europa, og vi har også to Danmarks-premierer med: En ny Hi- Matic 8-trins automatgearkasse i en 3,5 ton bybil-version samt den lette lastbil udgave af Daily i en 7,2 ton-version, fortæller administrerende direktør Lars Beck, Iveco Danmark. KONKURRENCE FRA FIAT I 2014 løb Fiat Ducato med titlen som Årets Varebil. Den nye Fiat Doblò har Danmarkspremiere på Transport 2015, og med en lang række forbedringer håber importøren på en ny titel. Fiat Professional har udstillet på samtlige transportmesser i MCH Messecenter Herning, og Transport 2015 er ingen undtagelse. Her udstiller de med et af de meste komplette varebilsprogrammer i Danmark. - Vores nye Fiat Doblò har danmarkspremiere og bliver en af de helt store nyheder på Transportmessen. Fiat Doblò har gennemgået en række væsentlige forbedringer såsom et nyt design og optimerede motorer, der kører helt op til 22,7 km/l., udtaler salgsdirektør Erik Holm, Fiat Professional ÅRETS OPBYGNING SPECIALUDSTILLING OG KÅRING MED FOKUS PÅ OPBYGNINGER Aktiviteten Årets Opbygning sætter fokus på materiellet, fagligheden samt de funktionelle løsninger. Det sker i samarbejde med udstillerne, et dommerpanel samt de besøgende på Transport Årets Opbygning opdeles i to kategorier brugsbiler og nye biler. Alle udstillere har mulighed for at tilmelde opbygninger til aktiviteten, og alle tilmeldte biler udstilles på specialudstillingen udendørs, som samler opbygningerne og dermed giver et overblik over de mange løsninger, som findes på markedet. Ud over specialudstillingen samles opbygningerne i et online katalog, som offentliggøres lige op til Transport Torsdag den 19. marts samles dommerpanelet til en visuel gennemgang af alle de deltagende biler, og fredag morgen offentliggøres tre nominerede, som publikum kan stemme på fra fredag til og med lørdag. Når afstemningen slutter kl , tælles stemmerne op og vinderen offentliggøres i forbindelse med Årets Transportfest lørdag aften. DOMMERPANEL - Per Mikkelsen, VBG Group Sales - Hans Bruun, AutoBranchen Danmark - Mark Kristensen, Vognmand Tage Kristensen - Bill Sørensen, chauffør - Jesper B. Nielsen, TransportMagasinet - Finn Bjerremann, DTL - Thomas Krebs, SKAD - Ole Skovlund, tidl. vognmand - Publikum på Transport

17 MISSION ACCOMPLISHED Leasing Pris 2.896,- Inkl. service & reparation BEDRE BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET Lavere brændstofforbrug med EcoPack, op til 14% BEDRE LASTEKAPACITET Op til 19,6 m 3 BEDRE KOMFORT Køreegenskaber i topklasse BEDRE SMIDIGHED Venderadius på 10,5 m KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER: ESBJERG LKJ Biler Esbjerg GLOSTRUP Iveco København HERNING Iveco Herning HILLERØD Era Biler HOLSTEBRO Thybo Biler KOLDING I.M. Jensen & Bache MARIBO Jens E Biler NÆSTVED Næstved Erhvervs Auto ODENSE Iveco Odense RINGSTED Ringsted Erhvervs Auto SLAGELSE E Slagelse Erhvervs Auto SVENDBORG Svendborg Motor Co THISTED Thybo Biler VEJEN LKJ Biler Vejen VEJLE Iveco Vejle AABENRAA HLT Service AALBORG Iveco Aalborg AARHUS Iveco Aarhus IVECO DAILY 35S15V, 10,8 m³ inkl. aircondition. Serviceleasingvilkår: km. pr. år, 48 mdr. Service- & reparationsaftale inkluderet i prisen. Førstegangsydelse e kr ,-. Restværdi ved udløb kr ,- Omkost ostninger til oprettelse/panthaverdeklaration opkræves med første ydelse (kr ,-). Alle priser er ekskl. moms. Renten er variabel. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 13,0 km/l. CO2 -udslip: 204 g/km/l. Energimærke F. F Tilbuddet forudsætter positiv kreditgodkendelse. Serviceleasingydelsen er en månedlig ydelse i aftaleperioden. aleperioden.tilvalgsoptioner efter ønske.tilbuddet er gældende til og med den 30. juni WW.. 17

18 den er det, der fuldender oplevelsen på veteranbiludstillingen. 100 ÅRIG VETERAN PÅ TRANSPORT 2015 Med en årrække på bagen i tro tjeneste, blev den pakket ned i kasser, sat på paller og henstillet til hjørnet af garagen. Her stod den og samlede støv, indtil den nuværende ejer Ole Holm fik øjnene op for den. Der blev handlet hurtigt, og de mange papkasser kom med hjem til værkstedet i Slagelse. Her blev kasserne pakket ud, stumperne sat sammen, og færdig stod så en flot Ford T fra 1915, som kan fejre sin 100 årsfødselsdag, når den udstilles marts på Transport 2015 i MCH. Convoy Buddy med kasserer Claus Filipsen i spidsen har haft ansvaret for veteranbiludstillingen Transport gennem tiden. Arbejdet med at finde bilerne til udstillingen har allerede frem - kaldt mange gode historier. - Vi havde jo talt om, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne samle biler gennem 100 år, og da vi så finder denne Ford T fra 1915, som samtidig har så god en historie, så var det prikken over i et, fortæller Claus Filipsen og understreger, at der er biler i alle aldre, og hver med deres unikke historie, som i virkelighe- RC TRUCKS RYKKER IND FRA HELE NORDEN De små fjernstyrede lastbiler kommer også i rampelyset på Transport Vi har fået lov til at udfolde os på transportmessen, og målet er derfor at samle danske og skandinaviske klubber til et kæmpe RC træf. Allerede nu har vi overvældende mange tilmeldinger, så vi glæder os, lyder det fra Jesper Andersen, en af de tre RC-entusiaster, som står for aktiviteten. Klubkammeraterne Marinus Hougaard og Steffan Boe supplerer: - Vi bygger en bane op med kornsiloanlæg, tankstationer og en masse andre spændende elementer, som gør, at transportopgaverne bliver meget virkelighedstro, og der bliver masser af aktivitet under alle fire messedage, lover de to. De besøgende har også mulighed for at prøve kræfter med de små fjernstyrede biler, som kommer i en lang række forskellige modeller og med hver deres transportløsning, eksempelvis landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner og selvfølgelig landevejsbiler. Veteranbiludstillingen Transport gennem tiden fylder hele Hal J3, mens RC Trucks holder sine aktiviteter i Hal K. I alt er ni udstillingshaller i brug til Transport 2015, hvor 224 udstillere står klar med deres seneste nyheder. Har du styr på det nye Bygningsreglement BR 15? Se annoncen på side 25 18

19 SEKS LASTBILIMPORTØRER KLAR TIL TRANSPORT 2015 IVECO Med seks lastbilimportører på udstillerlisten til transportmessen, kan de besøgende se frem til et bredt udvalg af lastbilmærker og masser af biler, men for Iveco Danmark er det ikke kun lastbilerne, der er i centrum. - Vi glæder os til at deltage på Transport 2015 og vise, hvorfor modeller, der med deres nye brændstofoptimerede motorer reducerer brændstofforbruget yderligere med et par procent. Derudover glæder vi os umådeligt til at vise Daily, som er årets varebil i Europa, og vi har også to Danmarks-premierer med: En ny Hi-Matic 8-trins automatgearkasse i en 3,5 ton bybil-version samt den lette lastbil udgave af Daily i en 7,2 ton-version, slutter Lars Beck. Ud over lastbiler, varebiler og busser er udstillerfeltet bredt repræsenteret af trailere, opbygninger, kraner, renovation, tilbehør, serviceydelser og meget mere. VOLVO TRUCKS Forberedelserne har været i gang i noget tid hos Volvo Group Trucks Danmark, som har planlagt et setup med kunden i centrum. - Fællesnævneren for Volvo Trucks og Renault Trucks er dialogen med vores kunder. De er brugerne af vores køretøjer, og derfor glæder vi os til at komme ud og møde dem for at vise vores SKANDINAVIENS STØRSTE INDENDØRS TRANSPORTMESSE GENNEMFØRES MARTS 2015 I MCH MESSECENTER HERNING, OG EFTER NOGLE S VÆRE ÅR FOR TRANSPORTBRANCHEN, AFSPEJLER EN POSITIV FREMGANG SIG PÅ TRANSPORT FLERE END 220 UDSTILLERE FORDELT PÅ NI UDSTILLINGSHALLER SER FREM TIL EN GOD TRANSPORTMESSE, HERUNDER OGSÅ SEKS AF LASTBILIMPORTØRERNE. så mange nye kunder valgte en Stralis i Rygtet har bredt sig om, at Stralis performer virkelig godt på brændstof i Euro 6 versionen. Den er nem at køre, har en god vejføling, et lavt støjniveau og masser af indvendig plads, siger Lars Beck og fortsætter: - På messen vil vi præsentere gæsterne for de nye Stralis FEP løsninger og bruge deres feedback fremadrettet, fortæller Helle Hessel, Marketing, Communication & PR Manager for Volvo Group Trucks Danmark, og fortsætter: - På Transport 2015 byder vi vores kunder indenfor til et showroom med aktiviteter, gode oplevelser og selvfølgelig masser af biler både indendørs og udendørs. TRANSPORTMESSEN BLIVER ÅRETS TRÆKPLASTER - Vi ser positivt på fremtiden og glæder os til at komme til Herning igen. Det er en god anledning til at få en god snak med kunderne og samtidig give dem en god oplevelse, siger markedskommunikationschef Claus Lindholm fra MAN Truck & Bus og fortsætter: - I år bliver trækplastret transportmessen i Herning, og der er spændende ting på programmet, så vi er derfor glade for, at vi har fundet et godt setup for vores deltagelse med både lastbiler og busser. Også Mercedes-Benz ser frem til Transport 2015 og bruger messen aktivt over for nuværende og nye kunder. - Kunderelationer er vigtige for videreudvikling og forbedring af Mercedes-Benz Trucks, og derfor skal vi selvfølgelig også være med på transportmessen. Her er hele branchen samlet i fire dage præget af god stemning, nyheder og aktiviteter, så det er en oplagt mulighed for at tale med nuværende kunder og komme i dialog med potentielle kunder, afslutter Ole Pedersen. ET STÆRKT PRODUKTPROGRAM SKAL FREMVISES - I tæt samarbejde med de to danske salgsforhandlere, ESA og Lastas, samt en række serviceforhandlere vil vi vise vores stærke produktprogram til såvel nuværende som potentielle kunder, fortæller Rita M. Hansen, som er ansvarlig for marketing hos DAF Trucks Danmark. Og hun tilføjer, at DAF glæder sig over at være tilbage på messen. 19

20 entreprenøren NEJ TIL ALT AF BRANCHEDIREKTØR NIELS NIELSEN, DANSKE ANLÆGSENTREPRENØRER En af udfordringerne, som vi som samfund står over for, er, hvordan vi får gennemført de projekter, som skaber et Danmark med udvikling og velstand, hvor vi også kan bevare vores sundhed. Skal vi begrænse den enkeltes for og imod Storebæltsforbindelsen. Bogen indeholder følgende citat fra 1985 af forfatteren Knud Holst Af en eller anden grund skal der altid kværuleres i en år, før større projekter føres ud i livet her i landet. Lige så berømte vi plejer at være for vor tekniske ekspertise, og det der så smukt kaldes know-how, lige så langsommelige og splidagtige er vi, når det gælder større anlægsarbejder på eget område... I 1982 blev Landsforeningen mod Storebæltsbroen dannet, og den fik hele 500 medlemmer. Der er ikke mig bekendt dannet en landsforening mod Femernforbindelsen, men der har været kritikere nok, og en af dem er særlig ihærdig. Knud Erik Andersen har været ansat 39 år i Vejdirektoratet, hvor han så vidt vides bl.a. beskæftigede sig med trafikprognoser, men nu har han som privatist og pensionist tilsyneladende beslut- som alle eksperter såvel som ikke eksperter kan forholde sig til. Knud Erik Andersen mener således, at færgefarten vil blive opretholdt mens Femern forudsætter den nedlagt. Vi er nok mange sjællændere, der på vej hjem fra ferien vælger at køre over Storebælt uden at tænke på pris eller omvej, men blot på de mange gange man på den tyske side har holdt i bilkøer på mere end 10 km ned til færgen. At forestille sig at bilisterne vil holde og vente på færgen måske uden kø, men blot fordi der er et par timer til afgang mens bilerne hastigt suser gennem tunnelen, vil nok være urealistisk. Knud Erik Andersen vil nok fortsætte sin kritik, og andre vil nok fortsat synge med i koret. De forhindrer næppe forbindelsen, men de får lagt beslag på gode ressourcer i Femern, ministeriet og andre steder. Det er naturligvis enhvers ret Danmarks hovedstad er med gennemførelsen af Metrocityprojektet på vej til at få en vigtig udbygning af infrastrukturen til glæde for næsten en kvart million passagerer på et almindeligt hverdagsdøgn. Det projekt har mødt massiv modstand interessant nok især fra nogle af de naboer ved Marmorkirken, som vil få glæde af projektet både i form af bedre trafikforhold og betydelige prisstigninger på lejlighederne. Man kan ikke gennemføre store anlægsprojekter i tæt bebyggede byområder, uden at det giver gener i form af støj, støv og trafikale forhindringer. Heller ikke et metrobyggeri, men beboerne omkring Marmorkirken kunne fortælle, at støjgenerne fra metrobyggeriet var så voldsomme, at det var forbundet med helbredsmæssige risici at bo og opholde sig i lejlighederne. De blev vist også støttet i de udtalelser af DE STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER ER AFGØRENDE FOR SAMFUNDETS UDVIKLING OG VELSTAND, LIGESOM INVESTERINGER I FX VINDMØLLER ER MED TIL AT SKABE EN RENERE VERDEN TIL GAVN FOR OS ALLE OG FOR DE KOMMENDE GENERATIONER. UMIDDELBART SKULLE MAN DERFOR MENE, AT DEN SLAGS PROJEKTER VIL BLIVE MODTAGET SOM RENE GAVER TIL FOLKET, MEN GANG PÅ GANG OPLEVER VI, AT SÅDAN SER MODTAGERNE IKKE PÅ DET frihed og adgang til at gøre indsigelser mod konkrete projekter, eller er der andre muligheder, som kan afbalancere de mange hensyn på en acceptabel måde. FEMERN Der er ikke noget nyt i, at danskerne engagerer sig i modstand mod store infrastrukturprojekter. I Thorsten Asbjørn Lauritsen og Peter Borbergs Broen & Folket giver de en glimrende og interessant skildring af tilhængernes og modstandernes kamp tet sig for at bruge en stor del af sin tid på en kamp mod de prog - noser og forudsætninger, som Femern bygger på. Der er blandt forskerne delte meninger om Knud Erik Andersens kritik, men Femern har i et 8-siders langt notat taget stilling til den kritik, som Knud Erik An - dersen har fremsat bl.a. i en bog. Femerns notat virker overbevisende. Uden at hverken Knud Erik Andersens eller Femerns argumenter skal gennemgås her, kan nævnes et enkelt forhold, at kritisere og stille spørgsmål oven i købet at kværulere som Knud Holst sagde i For nogen giver en kamp mod et projekt en god beskæftigelse, men friheden til at kritisere og protestere skal også behandles med respekt, ellers bliver det unødigt vanskeligt at få gennemført de gode samfundsnyttige projekter. METROCITYRINGEN Femernprojektet er ikke det eneste projekt, der ligesom Storebæltsprojektet møder modstand. forskellige lægelige eksperter. Beboernes klager mod Metrocity-projektet og de tilknyttede støjgener resulterede i flere ændringer og indskrænkninger i entreprenørernes muligheder for at arbejde på en rationel måde. Metrocity-projektet blev på den konto påført forsinkelser og fordyrelser, men naboernes protester er forstummet. Ikke fordi arbejdet er ændret men fordi, folketinget vedtog en lov, så beboerne kunne vælge mellem at slippe for støjgenerne ved genhusning, 20

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Konkurrence lig velfærd

Konkurrence lig velfærd 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

Danmarks 12 største ledelsesbedrifter

Danmarks 12 største ledelsesbedrifter DEN DANSKE LEDELSESKANON Januar 2009 Danmarks 12 største ledelsesbedrifter Samfundstransformation (Etablering af velfærdsstaten) Vidensoverførsel (Handelsministeriets produktivitetsudvalg) Idedreven vedholdenhed

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere