nummer 3, 1. årgang - vinter 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006"

Transkript

1 PLEVEREN nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 Det har ofte været fremme, at Danmark skal differentiere sig på service og kompetance i forhold til andre landes destinationer. Det gode værtskab er i den forbindelse et centralt begreb. Værtskab er en ekstraordinær form for service. Det er kunsten at få gæster til at føle sig godt tilpas og møde dem ud fra deres egne forudsætninger. Værtskab handler om interesse og indlevelse at man sætter sig i gæstens sted. Læs om vigtigheden af et godt værtskab i dette nummer. Tema Det gode værtskab Indholdsfortegnelse: VTO-underviser på Harstad University College Side 2 Turismania Side 2 VTO-prisen Side 3 Kompetencebehov i oplevelsesindustrien Side 3 Det gode værtskab Side 4 Værtskabskonference Side 5 Time2Fly Side 6 Kickstart Nordjylland Side 7 Værtskabscertificering Side 7 Boganmeldelse Side 8 videncenter for turisme og oplevelsesindustri

2 vto VTO-medarbejder underviste på Harstad University College Af Jan Halberg Madsen, VTO Under overskriften Experience Economy seen from a Marketing Perspective underviste Jan Halberg Madsen studerende på Advanced Marketing i Harstad, Norge. På baggrund af 2 dages undervisning udarbejdede studerende fra Danmark, Norge, Kina, Rusland, Polen og Bulgarien oplæg om forskellige typer af oplevelsesvirksomheder, som blev præsenteret i plenum. De studerende gav fx bud på, hvordan en lokal stearinlysforretning kan give sine kunder merværdi ved at tænke og handle oplevelsesorienteret, og hvordan turister ved Den Kinesiske Mur kan engageres via erindringsværdige minder. I Harstad er studiemiljøet internationalt og fx har service- og markedsføringsøkonomer fra Danmark mulighed for at læse videre og opnå en bachelorgrad på 1 år. Der er i alt ca studerende på Harstad University College. Du kan se programmet for undervisningsforløbet på Oplysninger om Harstad University College findes på: Den danske studerende ved Harstad University College, Kirk Rønler har skrevet en artikel om sit studieophold i Norge. Artiklen kan læses på: Billeder: Øverst:: Prorektor Nils Magne Larsen foran Høgskolen i Harstad. I midten: Gruppen fremlægger deres projekt. Nederst: Danske Kirk Rønler arbejder med sit projekt. gå-hjem-møder Af Søren Bo Jørgensen, VTO turismania - Oplevelsesøkonomi, turisme og Århus Hvilke udfordringer fører oplevelsesøkonomien med sig for Århus og den østjyske turisme? Dette var hovedspørgsmålet, da Center for Virksomhedskommunikation ved Aarhus School of Business (Handelshøjskolen i Århus) afholdt gå-hjem-møde den 25. oktober 2006 i samarbejde med VTO. Indledningsvis præsenterede lektor Winni Johansen og professor Finn Frandsen begge fra Center for Virksomhedskommunikation oplevelsesøkonomien som begreb. De var enige om, at en god oplevelse involverer følelser, personligt engagement, underholdning samt ofte et overraskelsesmoment. Ifølge de to forskere bliver det en udfordring for virksomhederne 2 i oplevelsesøkonomien at udvikle unikke oplevelser med en reel nyhedsværdi. Kim Hattesen fra Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri satte efterfølgende fokus på turismens store økonomiske betydning for Århus Amt. Han understregede, at turismen har stor betydning for det lokale erhvervsliv, og at de økonomiske gevinster når bredere ud end til de brancher, der er i direkte kontakt med turisterne. Afslutningsvis gav VisitAarhus direktør Jørgen Hansen sit bud på, hvad der gør Århus til noget unikt. Her lød svaret, at Århus skal satse på sine rødder i form af sin enestående historie, sin puls som Danmarks yngste by baseret på befolkningssammensætningen samt sin viden i kraft af de mange uddannelsesinstitutioner. Læs mere på Handelshøjskolens hjemmeside:

3 VTO-prisen En anerkendelse af virksomheder, som gør en forskel vto I 2007 uddeler Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri for første gang VTO-prisen til en virksomhed, der i 2006 har markeret sig inden for turismeog oplevelsesindustrien. Hvorfor VTO-pris? En af målsætningerne i Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri er at sætte fokus på virksomheder, som gør en forskel, når det drejer sig om turisme og oplevelsesindustri. Anerkendelsen af et godt stykke arbejde har vi valgt at markere med uddelingen af VTO-prisen. VTOs vigtigste indsatsomåder er at: formidle viden skabe, vedligeholde og udvikle netværk udvikle kompetencer inspirere til konceptudvikling Virksomheder inden for turisme- og oplevelsesindustrien, som i 2006 har markeret sig inden for de fire nævnte indsatsområder og desuden har gjort noget utraditionelt og innovativt kan komme i betragtning til VTO-prisen. Hvem kan deltage? Virksomheder, som ønsker at deltage, kan indstille sig selv eller blive indstillet af andre. Alle typer af virksomheder fra hele Danmark, herunder offentlige institutioner, private virksomheder, foreninger etc. kan deltage. Medarbejdere fra VTO samt dommerpanelet kan dog ikke komme i betragtning til prisen. Fakta om VTO-PRISEN Tilmelding: Flere oplysninger om kriterier for VTO-prisen samt tilmeldingsblanket findes på VTOs hjemmeside Tilmeldingsfrist: Den 25. januar Prisoverrækkelse: VTO s værtskabskonference primo 2007 Se omtale side 5 ANalyse Kompetencebehov i oplevelsesindustrien Af Søren Bo Jørgensen, VTO - medarbejderne skal tænke ud af boksen! VTO har i efteråret 2006 været involveret i en landsdækkende undersøgelse af serviceøkonomuddannelsen. Undersøgelsen har blandt andet afdækket fremtidige kompetencebehov hos servicevirksomhederne. En tendens skinner klart igennem: Oplevelsesøkonomien kommer til at spille en central rolle for fremtidens medarbejdere! En del virksomheder påpeger, at de står overfor et generationsskifte i kundekredsen, hvor de nye kunder lægger stor vægt på unikke og engagerende oplevelser. Dette bevirker, at medarbejderne skal kunne sætte sig i kundens sted og udvikle skræddersyede tiltag frem for standardløsninger. I den forbindelse tilkendegiver flere virksomheder, at medarbejderne er for fastlåste i deres tankegang og mangler omstillingsparathed samt evne til at tænke ud af boksen. Inden for hotelbranchen har man for eksempel svært ved at abstrahere fra overnatningstankegangen, hvor overnatningen udgør kerneproduktet i tilbuddet til kunden. Dette behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet i oplevelsesøkonomien. Evnen til at tænke skævt og udvikle innovative serviceydelser og koncepter bliver derfor en kernekompetence hos fremtidens medarbejder i oplevelsesindustrien. Serviceøkonomuddannelsen er en videregående uddannelse af 2 års varighed. Alt afhængig af speciale finder serviceøkonomer beskæftigelse i serviceproducernede virksomheder i jobs, hvor den daglige personlige kontakt med kunderne er i centrum. Oftest er der tale om virksomheder med tilknytning til turisme- og oplevelsesindustrien. For yderligere information om Brugeranalyse af Serviceøkonomuddannelsen kontakt: Søren Bo Jørgensen, VTO, Telefon:

4 Det gode vær tema Af Iben Marburger Juul, Direktør, Marburger Human Value Vi kan, og vi vil det gode værtskab, men hvorfor får vi det ikke til at ske? En række undersøgelser har på det seneste vist, at serviceniveauet i Danmark ikke længere er noget, vi kan være stolte af. Men hvorfor er god service blevet Danmarks arkilleshæl? Hvad ville vi ikke kunne opnå, hvis god service lå lidt mere naturligt for os? Og hvad ville det ikke betyde for Danmarks turisterhverv? Hvad er så god service? God service for mig har altid været at skabe de bedst mulige betingelser og rammer for at kundens oplevelser passer til de personlige forventninger. God service kan fremelskes, hvis det gøres på den rigtige måde. For det handler ganske simpelt om glæden og lysten til at give folk en god oplevelse på deres præmisser. De fleste mennesker, jeg har mødt, er hverken ugidelige eller indstillede på at yde et dårligt stykke arbejde. Mange har bare aldrig lært, hvad det vil sige at give en ordentlig betjening og en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er en proces, som kræver træning. En proces, hvor man giver og tager, og hvor begge parter har et medansvar for, at det lykkes. På samme måde bør værtskab i Danmark handle om, at turistens besøg i Danmark er vores alles bord. Vi har alle et medansvar for at give et nap med og at gøre det med gæstens oplevelse i fokus. Hvorfor er god service blevet Danmarks arkilleshæl? Statistikker viser, at 90 % af de kunder, som er utilfredse med en service, aldrig kommer igen. Hvis en kunde har en dårlig oplevelse, vil han i gennemsnit fortælle om den til 9-10 personer. Det er også tankevækkende, at oplevelserne ikke en gang behøver være decideret dårlige. Tal fra hotelbranchen viser, at hele 68 % af de gæster, som holder op med at gøre forretning med hotellet, gør det, fordi de oplever en indifferent attitude hos personalet. God service bør være sund logik for enhver forretning. Det stiller store krav til alle os, der direkte og indirekte har kontakt til vores turister og kunder. Vi skal ikke bare give en god traditionel service, vi skal brænde igennem overfor kunden, udvise smittende engagement og naturligvis være i stand til at formidle vores viden. Dette er naturligvis ikke altid lige let. Sure kunder kan måske gøre det svært at bevare glæden ved arbejdet. Men jeg vil påstå, at glade servicemedarbejdere sjældent har sure kunder. Det er da i hvert fald pudsigt, at vi altid får de sure kunder samme dag! Hvad kan vi gøre? Både på og uden for arbejdet kan vi alle påvirke den gode service ved at

5 tema tskab Værtskabskonference 2007 Vil du vide mere om værtskab? Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri arrangerer primo 2007 en konference om Det Gode Værtskabs forskellige facetter. Ønsker du at modtage indbydelsen til værtskabskonferencen, så send en mail til: med emnet værtskabskonference. Se VTOs hjemmeside for flere detaljer: værdsætte god service, når vi ser og oplever den, og takke dem som giver den. I foråret skulle jeg en tur til Sønderborg og sad i Kastrup og drak en kop kaffe, mens jeg ventede på flyet. Glade servicemedarbejdere har sjældent sure kunder En rengøringsdame knoklede rundt og spurgte pænt en forretningsmand, om hun skulle tage hans kop med; Nej, kan du ikke se, at jeg ikke er færdig sagde han og vendte sig surt om. Hvad blev der af tusind tak fordi du spurgte, men jeg er ikke færdig endnu? Vi oplever ofte manglede service og klager højlydt over det, men kan butikker og virksomheder ikke mærke, at de går glip af yderligere indtjening? Loyale turister, gæster og borgere er mange penge værd. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi tydeligt viser, at vi ønsker at fastholde dem. God service bør være sund logik for enhver forretning. Vi må aldrig glemme, at vores gæster evaluerer deres besøg som en helhedsoplevelse. Som land skal vi se på værtskab gennem gæsternes briller og derfor tænke i helhedsoplevelser, der indeholder engageret, omsorgsfuld, ansvarsbevidst og begejstret service. Tusind tak fordi du spurgte, men jeg er ikke færdig endnu Det sidste indtryk gæsten skal have, er lysten til at komme tilbage og en følelse af at have startet en ny relation. Tænk blot hvis vi alle havde lyst til at glæde vores gæster, danne varige relationer, skabe oplevelser, være innovative og vise Danmark vejen mod et godt værtskab. Vi kan, hvad vi vil, og vi vil det skulle vi ikke bare få det til at ske? Marburger Human Value Iben Marburger Juul har arbejdet med service i mere end 15 år. Fra opvasker til hoteldirektør. Fra assistentens assistent til Young Leader of the Year i en virksomhed med medarbejdere. Fra den pudsige Restaurant l Impossible i Chamonix til Radisson SAS flagskibshoteller i Danmark og Belgien. Drivkraften til at starte egen virksomhed og arbejde med at skabe Human Value er et brændende engagement i disciplinen god service. Human Value gør en forskel for medarbejdere, kunder og bundlinje og hver ny ambassadør for den gode service er en personlig sejr. Læs mere på:

6 case Time2fly - et eksempel på det gode værtskab Af Marianne Hvid, Lufthavnschef, Sønderborg Lufthavn time2fly, som har hjemsted i Sønderborg Lufthavn, er en uddannelse som er specielt udviklet af lokale branchefolk til at dække behovet for kvalificeret arbejdskraft i turist- og serviceerhvervet. I Sønderborg-området er turistbranchen i kraftig fremgang, og det er vores erfaring, at mange ønsker et job i branchen men har svært ved at komme ind, da de rette kvalifikationer mangler. Omvendt oplever vi også, at virksomhederne bruger mange ressourcer på at oplære eller omskole nye medarbejdere, og her var det så, at ideen til time2fly opstod. Hvorfor ikke udvikle en uddannelse, som gør det lettere for begge parter? I samarbejde med Henrik Jørgensen, direktør for Top Rejser i Sønderborg, udviklede vi konceptet for time2fly (se billedet nederst til venstre). Udannelsen Projektet skulle finansieres, og der blev søgt midler ved EU s socialfond. Der blev bevilget knap 4 mio kr., men pengene var dog samtidig øremærket til kun at måtte anvendes på arbejdsledige. At få en projektidé til at gå hånd i hånd med beskæftigelseslovgivningen og EUkravene er en stor udfordring, og efter diverse tilretninger endte time2fly med at blive en 9 måneders uddannelse, som kombinerer teori og praksis. Alle starter med at gennemgå et basismodul, hvor det faglige niveau inden for engelsk, tysk, dansk, økonomi, takt og tone, service- og kundebetjening, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse sikres. Herefter tilknyttes hver kursist et fast praktiksted (fx et turistbureau, et rejsebureau, et luftfartselskab, et hotel etc.), og i samarbejde med kursisten og praktikstedet tilrettelægges den sidste del af uddannelsen individuelt. Det bevirker, at der uddannes målrettet til en bestemt funktion, og at den kommende medarbejder serveres på et sølvfad. time2fly blev med sin økonomiske baggrund i Socialfonden et aktiveringstilbud, og som følge af bagmændene, uddannelsesstedet, projektets opbygning og målrettethed, den store PR-opmærksomhed osv. er time2fly samtidig blevet en lokalt respekteret uddannelse. En rigtig stor del af kursisterne er ansat direkte i faste stillinger efter uddannelsens afslutning. Stor succes time2fly-skolen er ved at udklække sit 3. og foreløbigt sidste hold i denne omgang og der kan nu slutevalueres. Umiddelbart må projektet betegnes som en stor succes, konceptet holder, og uddannelsen har været med til at dække en del af områdets behov for kvalificeret arbejdskraft. time2fly gør det ikke alene, men er et godt supplement og der er masser af erfaringer i projektet, som er gode at bygge videre på. Som jeg ser det, lider branchen under for megen ufaglært og autodidakt arbejdskraft, og der mangler efterhånden stolthed og prestige i at være en dygtig servicemedarbejder. Netop derfor er en af mine ambitioner at være med til at løfte niveauet, og gøre det attraktivt at blive en af de mange hundrede tusinder af medarbejdere, som tilsammen sælger oplevelsen af at være gæst i vores land. Læs mere om time2fly på: Af Anne Katrine Skovenborg Fotos: Danmarks Saltcenter 6

7 Kickstart Nordjylland Af Jan Halberg Madsen, VTO VisitNordjylland.dk tilbyder ny uddannelse til ledere og medarbejdere i turismen. VisitNordjylland.dk er koordinator for projektet, der indgår i regeringens nordjyske vækstpakke, med støtte fra EUs Socialfond. Projektet er en del af Vækstforum Nordjyllands indsats for at sikre, at regionens gennemslagskraft og attraktionsværdi øges. Følgende kurser tilbydes i januar 2007: Forretningsudvikling Det Gode Værtskab Regn den ud (Revenue Management/indtjeningsstyring) Styrkelse af IT-beredskabet Bæredygtig turisme Deltagelsen er gratis. VTO står for udvikling og gennemførelse af forløb i Forretningsudvikling og Det Gode Værtskab. Desuden påbegyndes - med VTO som tovholder - et særligt forløb for campingpladser i Jammerbugten i forretningsudvikling og i Det Gode Værtskab i samarbejde med Novasol/ Dansommer. Ønsker du at vide mere om mulighederne i Kickstart Nordjylland programmet kan du kontakte: Ove Knudsen, VisitNordjylland Projektkoordinator Tlf. : / Jan Halberg Madsen Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Videnmedarbejder Tlf Den professionelle vært certifikat på det gode værtskab Af Mai Britt P. Jacobsen, Uddannelsesleder, Det Danske Erhvervsakademi Succesfulde virksomheder i oplevelsesindustrien har en ting til fælles: Deres ansatte er gode værter for kunderne. For kunderne kan det dog være svært at identificere de virksomheder, som yder det professionelle værtskab, for hvad skal man kigge efter, hvis man ikke tidligere har været kunde? Noget tilsvarende gælder virksomhederne for hvordan finder man lige netop de ansatte, der er i stand til at yde en professionel service og være gode værter? Hvilke parametre skal man kigge efter erhvervserfaring, udtalelser eller formel uddannelse? For at give virksomheder og kunder mulighed for at identificere de medarbejdere, der er gode værter, er et certifikat inden for professionelt værtskab netop nu under udvikling. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med en række repræsentanter fra oplevelsesindustrien. For virksomhederne vil certifikatet vise, at man har professionelle værter ansat. Certificeringen opnås ved, at den enkelte medarbejder gennemløber et forløb inden for Det Gode Værtskab, og til slut modtager et certifikat som bevis på, at medarbejderen opfylder alle de krav, der kan stilles til en professionel vært. Du vil kunne læse sidste nyt om etablering af certifikatet i de kommende numre af Opleveren.

8 Nyansatte hos VTO Rikke Petersen Camilla V. Johannessen boganmeldelse Rikke er ansat som projektsekretær i VTO med base i Aalborg. Rikke er uddannet Akademiøkonom i Turisme fra Det Danske Turistakademi på Bornholm i 1995 og har 10 års erfaring inden for turistbranchen. Rikke bidrager med erhvervserfaring inden for markedsføring, kommunikation samt web-design og er ansvarlig for VTOs hjemmeside. Kontakt Rikke Petersen på telefon: eller mail: Camilla er ansat som projektsekretær i VTO med arbejdsplads i Randers. Hun er uddannet på Det Danske Erhvervsakademi som akademiøkonom i Turisme i Camilla har arbejdet i reklame- og turistbranchen i mange år og bidrager med praktiske erfaringer med markedføring, kommunikation og projektledelse. Camilla er ansvarlig for VTOs grafiske identitet. Kontakt Camilla V. Johannessen på telefon: eller mail: Service Management. Operations, Strategy and Information Technology Af Lars Jespersen, VTO Den femte udgave af Fitzsimmons Service Management giver alle i servicebranchen noget at tænke over. Som udgangspunkt giver bogen, som er blevet forbedret på en række punkter, et godt overblik over ser-vicebranchen og de faktorer, der kontinuerligt skal optimeres i enhver servicevirksomhed. Bogen er inddelt i tre hovedtemaer: Forståelse af servicebegrebet, udvikling af servicevirksomheden samt ledelse af servicevirksomheden. I forbindelse med sidstnævnte tema er der særligt fokus på forecasting af efterspørgslen, som jo er en afgørende faktor for udvikling og optimering af virksomheden. fyldestgørende Cd-rom, som er velegnet til undervisere, da den indeholder PowerPoint præsentationer samt forskellige multiple choice tests. For praktikeren bliver bogen til tider lidt teknisk, men den giver gennemgående god inspiration til læseren. James A. Fitzsimmons & Mona Fitzsimmons: Service Management. Operations, Strategy, and Information Technology. Fifth Edition. McGraw-Hill International Edition ISBN OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri (VTO) og distribueres til turisme- og oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Jan Halberg Madsen, Rikke Petersen, Lea Lyster og Camilla Vammen Johannessen Bidragsydere i dette nummer: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Mai Britt P. Jacobsen, Sabrina Spangsdorf, Lars Jespersen og Jan Halberg Madsen - alle fra VTO Marianne Hvid, Sønderborg Lufthavn Iben Marburger Juul, Marburger Human Value Foto: Forside: VisitDenmark, Stock Exhange Side 2: VTO, Jan Halberg Madsen, VisitDenmark Side 3: VisitDenmark Side 4: VisitDenmark Side 5: VisitDenmark og Iben Marburger Juul Side 6: Venligst udlånt af Sønderborg Lufthavn, VisitDenmark Side 7: Venligst udlånt af VisitNordjylland, Det Danske Erhvervsakademi Layout: Camilla Vammen Johannessen, VTO Oplag: eksemplarer ISSN: Trykkeri: Arco Grafisk, Skive KOLOFON Postadresser: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade 1, 9000 Aalborg Telefon: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Det Danske Erhvervsakademi Minervavej 63, 8900 Randers Telefon: Næste nummer udkommer foråret 2007 Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på Ønsker du flere trykte eksemplarer eller ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet skriv til Vedlagt bogen finder man en 8

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 City Det har branding ofte været er fremme, i de senere at Danmark år gået hen skal differentiere og blevet et must sig på service for mange

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Serviceøkonom. uddannelsen

Serviceøkonom. uddannelsen Serviceøkonom uddannelsen Adgangskrav Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf): Specifikke adgangskrav: Matematik på C niveau eller Virksomhedsøkonomi på C niveau Adgangskrav Adgang via erhvervsuddannelse:

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Bliv mester i begejstring

Bliv mester i begejstring Bliv mester i begejstring med Licence to THRILL For virksomheder, der ønsker medarbejdere, som er værter i verdensklasse. Vær med på det første hold, der starter den 11. marts og bliv klar til sommersæsonen

Læs mere

Bliv mester i begejstring

Bliv mester i begejstring Bliv mester i begejstring med Licence to THRILL For virksomheder, der ønsker medarbejdere, som er værter i verdensklasse. Vær med på det første hold, der starter den 11. marts og bliv klar til sommersæsonen

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation C Lisbeth Storm Christiansen STU-InnovationChh1213-F16-MAR

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 6- ugers kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med samfundsansvar

Læs mere