Problemet er, at der efterhånden er så mange sprog om ledelse, at folk døjer med at få det anvendt i virksomhederne (Johnsen, 2008)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemet er, at der efterhånden er så mange sprog om ledelse, at folk døjer med at få det anvendt i virksomhederne (Johnsen, 2008)"

Transkript

1 Problemet er, at der efterhånden er så mange sprog om ledelse, at folk døjer med at få det anvendt i virksomhederne (Johnsen, 2008) Rationelt, lineært Lederens virkelighedssyn Komplekst, cirkulært Teorier om komplekse processer Postmoderne organisationsteori Situationsafhængig organisationsteori Den moderne organisationsteori De humanistiske skoler Innovationsteori Sociale netværk Selvorganisering Agile organisationer Sprogteori Kommunikationsteori Kulturteori Situationsbestemt ledelse Individafhængig læring Situationsbestemt organisation Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori Human Enrichment skolen: Trivselteori/Motivationsteori Human Relation skole: Gruppeudvikling Klassiske organisations teorier Bureaukratisk skole Administrativ skole Videnskabelig skole érne 1950érne 1970érne 1990érne 2000érne Mekanistisk Lederens menneskesyn Organisk Figur 0-1 Hovedtræk i organisationsteoriernes udvikling. Delvis inspireret af: Mary Jo Hatch 1997, og Ralph D. Stacey, 2000

2 Omverden Lederskabet Samlet input til processerne i organisationen Organisation Omverden Figur 0-2 Organisationen som et åbent, dynamisk system. Samlet output fra organisationens processer

3 Sikrer en visionær tilpasning til omverdenen Lederskabet Fremtid Sikrer en effektiv, erfaringsbaseret drift Input Produktionsproceslogistikkæden Management Output Nutid Organisationens fødselstidspunkt Figur 0-3 Den levende organisation

4 Et samfundsmæssigt udviklingsperspektiv Et holistisk menneskesyn Lederskabets dimensioner Organisationer som levende organismer Målgruppe: Ledere i lederstillinger Figur 0-4 Krydsfeltet mellem tre perspektiver Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec9: :50:53

5 gg p g g p g g (j p tager det sig ud som ). Analogien er ikke så tosset at linsesystemet er paradigmet: Objekt Paradigme Objektet som ledelsesfænomen Figur Paradigmets funktion. Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:55

6 Validerende begreber Moralfilosofi Naturvidenskab Sammenhængende konsekvenser Personer Anledninger Problem Løsninger Nye fora for meningsdannelser Religion Nyreligiøse bevægelser Overleveringer fra tidl. samfundsdannelser Figur Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:55

7 Fænomen som registreres (Problem, mulighed, trussel, en kompleks situation, etc.) Værdier Viden Tolkning Ledelseshandling Ønsket resultat Figur Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:56

8 Paradigmer giver grænser og holder sammen på vores forståelse. Paradigmer hjælper til fokusering og problemløsning indenfor grænserne. Paradigmer filtrerer forstyrrende information fra, som ikke passer i vores mønster. Når et paradigme skifter, så forsvinder alle tidligere fordele ved det gamle paradigme. Folk som skaber nye paradigmer er ofte udenforstående eller i yderkanten af det gamle paradigme. Paradigme pionerer er modige, og må ofte have en stærk tro. Det kan tage årtier før et nyt fremsat paradigme vinder bred accept. Bevidst fokus Paradigmets genstand (fænomenet) 7. Du kan vælge at ændre dine paradigmer. Figur Paradigmer. Grundlæggende antagelser og tankemønstre Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:56

9 Statisk Foranderligt Turbulent Kaotisk De fælles vilkår Statisk Brancheudvikling Jordensbæredygtighed Foranderligt Turbulent Kaotisk Økonomi Teknologi Organisering Social- og samfundsbevidsthed Medarbejderudvikling Virksomhedskultur Styringsprocesser Ledelsesudvikling Figur De 9 styrende variable Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:57

10 Som variable i sammenhæng ser vi dimensionerne således: Relativt uafhængige Relativt afhængige Verdenssituationen Branchens vilkår Branchens udvikling Resultatskabelse i den enkelte virksomhed i branchen Evt. politisk regulering af branchens forhold Figur

11 Logistik Bæredygtighed Produktion Salg Social ansvarlighed Figur Udviklingen i omkostningsfordeling i produkter. Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:58

12 Omverdensvilkårene Lederskabet Virksomhedens formål Resultatkravene Figur Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:58

13 En opgave, en foreliggende situation Figur Intelligens (Talent) Tolkningskompetence Handlingskompetence Begrebsdannelser om den slags ting Et forudsagt og fejlfrit output

14 MÅL som er nedsivet i alle delsystemer Input Output PROCESSER: Interaktion mellem delsystemer som evt. kan være struktureret i faste procedurer. Figur Mål kannubetragtessometholistiskledelseselement somalleakt Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:58

15 Centralorgan Interne receptorer hormonelt system Interne effektorer Eksterne receptor System 2 muskler, kirtler Eksterne effektorer System 1 skelettet Omverden, der påvirker individet Omverden, der påvirker af individet Figur Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :50:59

16 Hukommelse ( Harddisken ) Erfaringsdannelse ( Gem fil ) Sansning Perception/kognition Handling Et værdisystem (godt/skidt smerte/vellyst) ( Mine foretrukne ) Talenter potentiale ( Præinstalleret programmel ) Kapabiliteter og kapacitetsgrænser (Processoren) Underliggende: Det interne system 3, system 2 og 1 En verden, der trin for trin er blevet erobret til at blive menneskets omverden Figur

17 g p p p Sanseorgan CENTRALORGAN Effektororgan Afferent nervebane Efferent nervebane Fx smagssans Fx tyggemuskel og synkerefleks Figur Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :51:00

18 Noget sker i omverdenen Noget gøres (Handling) Det skaber en ny relation til omverdenen som er erfaringen, som igen er Livsbekræftende (stolthed, glæde, tilfredshed) eller Livstruende (frygt, vrede, ængstelse) Figur Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :51:00

19 Noget sker i omverdenen Figur Der sker en sansning og tolkning Der vækkes Der lagres som pos./neg. følelse Noget gøres (handling) Erfaringen lagres som positiv/negativ Det skaber en ny relation til omverdenen som er: Forbedrede vilkår Forringede vilkår

20 Analytiker (logisk, teknisk, matematisk, kritisk) Venstre hjernehalvdel Realist (planlæggende, systematisk, detaljeret, organiserende) Fig Storhjernen Det limbiske system Syntetiker (kreativ, intuitiv, artistisk, holistisk og innovativ) Højre hjernehalvdel Idealist (personlig, social, omsorgsfuld, emotionel, musisk) Kilde: Ned Herrmann (1995)

21 Bevidste tanker Bearbejdnings funktioner Modtagefunktioner Effektueringsfunktioner Delvis ubesidst / Underbevidst Præstationsbehov Afhængighedsbehov Magtbehov Figur Behov og adfærd udvilker sig Adfærdsniveau Behovsniveau

22 Positiv motivation Socialt aspekt Indre aspekt Socialt aspekt Indre aspekt Negativ motivation Figur Modtagefunktioner Bearbejdningsfunktioner Effektueringsfunktioner Eufori Leg Undersøgelsestrang Direktion Kærlighed, tryghed Glæde, morskab, stolthed Overlegenhedsfølelse Jalousi Misundelse Destruktionstrang Mindreværdsfølelse Kedsomhed, sorg Hævngerrighed Depression Afhængighedsbehovet Præsentationsbehovet Magtbehovet

23 Situation 1 Situation 2 Situation 3 Autoritær pm Horisontal ApM Horisontal ApM Autoritær M Underordnet Ap Underordnet AP Tabel Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :51:02

24 Trancendens Selv realisering Skønhed Balance 1. Nysgerrighed Moralitet Uafhængighed Kognitive behov Anerkendelse og status Afhængigheds behov Præsentations behov Magt behov Orden Magt Selvretfærdighed, hævn Social prestige Borgerskab Social kontakt Undgå afvisning Familie Kærlighed samhørighed Sikkerheds behov Fysiske behov 12. Samle og besidde ting 13. Fysisk udfoldelse 14. Aversioner, undgå angst 15. Sex 16. Mad Maslow 1943 / 1968 McClelland 1961 S. Reiss 2006 Figur

25 g g g Victor Vroom, 1964 Lawler og Porter, 1967 Eggert Petersen, 1970 Proces teorier om motivation Steers og Rodes, 1979 (fraværsmodellen) Steers og Mowday, 1981 B.F. Skinner, The Behavior of organisms 1938 F.W. Taylor, Principles of Scientific Management, 1911 Motivation i jobbet / lederjobbet G.E. Mayo, , The Human Problems of an Industrial Civilization, 1933 Abraham H. Maslow, 1954 Indholds teorier om motivation F. Hertzberg, 1959 Oldham og Hackmann, 1962 Ole F. Kirkeby, 2004 Figur

26 Tidshorisont Topledere Mellemledere Niveau 1 ledere Medarbejdere Grundlag for medarbejder relationer Figur Kortere sigt Længere sigt Forretningsbeskrivelse Forvaltningsbeskrivelse Jobbeskrivelse for direktør Funktionsbeskrivelse Jobbeskrivelse for funktionschef Afdelings beskrivelse Jobbeskrivelse for afdelingsleder Jobbeskrivelse Beskrivelse af arbejdeopgaver Magt Håb Tillid

27 Chef job Leder job Leder job Job a Job b Job c Job e Job f Afdelingens opgaver Afdelingens opgaver Funktionsområdets opgaver Figur Stillingsbeskrivelser for ledere og chefer Mat_Lederskabet_5_korr_ indd Sec1: :51:05

28 Interesserum Indflydelsesrum Figur Kilde: Stephen R. Covey

29 jobsituation. Interesserum Indflydelsesrum Råderum Figur

30 Reaktiv adfærd Overordnede opgaver Interesserum Indflydelsesrum Råderum Råderum Job adfærd Udførende opgaver Figur Proaktiv adfærd

31 Beslutningsmodeller Omverden Stabil Foranderlig Kaotisk Intuitive Kreative Værdibaserede Anarkiske Skraldespands modellen Lindbloms muddling through Politiske Mål kompromis Middel kompromis Rationelle Regel/Institutionelle Adm. Man Ideal Man Emotionelle Instinkter/Drifter Handlingsrationalitet Beslutningsrationalitet Spontane handlinger Figur Rationaler i et udviklingsperspektiv

32 Hvorfra stammer virksomhedskulturen? Geert Hofstede, 1980 Deal og Kennedy, 1982 Omverden Branche Kultur Egenart Medarbejdere J. Sonnenfeld 1988 Figur Hvad er virksomhedskultur? Artefakter Funktionalistisk perspektiv Bevidste niveau Ubevidste niveau Paradigmer Symbolsk perspektiv Edgar Schein, 1978 R. Daft, 1983 Hvorfor beskæftige sig med virksomhedskultur? Ekstern tilpasning Intern integration

33 Personer/ Kompetencer Nye HRD Agile Organisationer (Emergent strategi) Nuværende Lean Slim Innovative Organisationer Drift Nuværende Ny Figur Strategier for udvikling Råderum (fysisk, organisatorisk og mentalt) for medarbejder drevet udvikling Ofte initieret af ejer, leder eller konsulenter Organisationsformen

34 Udførende Figur Ledelsen Kultur Hvad chefen siger. Medarbejdere viden, kompetencer, motivation og trivsel

35 STRATEGI Taktik OPERATIV Udførende Organisation Job Figur Ledelsen Kultur Styring Medarbejderes holdning, normer, vaner og værdier Idegrundlag Mål Politikker Subkulturer i afdelinger og grupper Planer Budgetter Procedurer Personlige holdninger Regler Instruktioner Medarbejdere viden, kompetencer, motivation og trivsel

36 STRATEGI Taktik OPERATIV Udførende Organisation Job Figur Ledelsen Læring Kultur Identitet Styring Organisatorisk læring Team læring Medarbejderes holdning, normer, vaner og værdier Subkulturer i afdelinger og grupper Ledelsens ønsker Mission Vision Værdier Udrulning af topledelsens ønskede identitet Idegrundlag Mål Politikker Planer Budgetter Procedurer Individuel læring Personlige holdninger Implementering af ønskede identitet i alle arbejdesopgaver Regler Instruktioner Medarbejdere viden, kompetencer, motivation og trivsel

37 STRATEGI Taktik OPERATIV Udførende Ledelsen Organisation Læring Kultur Identitet Styring Organisatorisk læring Team læring Medarbejderes holdning, normer, vaner og værdier Subkulturer i afdelinger og grupper Ledelsens ønskede Mission Vision Værdier Udrulning af topledelsens ønskede identitet Idegrundlag Mål Politikker Planer Budgetter Procedurer Job Individuel læring Personlige holdninger Implementering af ønskede identitet i alle arbejdesopgaver Regler Instruktioner Medarbejdere viden, kompetencer, motivation og trivsel Figur Det organisatoriske tempel

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet 2003 - Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet lektor, cand. pæd. Peter Rod Kulsvierparken 67 Tlf. 30 30 46 83 2 Forord På

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Ledelse gør det personligt

Ledelse gør det personligt Birger Hørning og Gitte Lykkehus Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer Erhvervsskolernes Forlag Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

Speciale af Betina Kristensen

Speciale af Betina Kristensen 1.0. Indledning: 2 1.2. Problemformulering: 4 2.0. Dream Society: 5 2.1. Drømmesamfundets konsekvenser for en virksomheds kommunikation: 14 2.2. Storytelling og branding: 18 3.0. Fortællingens funktion:

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

E-bog udgave. 7. udgave

E-bog udgave. 7. udgave E-bog udgave 7. udgave 2 I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af lederskab og innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig fordel en idé

Læs mere

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer FranklinCovey - White Paper De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer Tidsløse principper er et konsekvent kendetegn for enestående virksomheder. Jim Collins & Jerry Porras, -Built to

Læs mere

Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen

Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen An employee perspective on how to motivate the creative employee for job satisfaction

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Leder uden ansigt På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Søren Voxted, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk Offentlig ledelse og styring af

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere