Skoleleder- manual 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder- manual 2014"

Transkript

1 Skoleledermanual 2014

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole Nyt og vigtigt i Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før skolestart Dagene før skolestart Afviklingsugen Efter afvikling Opslagsværk fra A-Z

3 Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014 Vi ser frem til sammen med dig som skoleleder at gøre årets fodboldskole til en succes. I år har vi en del ændringer i forhold til tidligere år. Derfor er det vigtigt, at du gennemlæser skoleledermanualen! Vi håber, at denne Skoleledermanual kan gøre det nemmere og blive et værdifuldt arbejdsredskab for dig som skoleleder. Skoleledermanualens opbygning Skoleledermanualen er opdelt først med nye og vigtige informationer, dernæst en tids- og arbejdsplan til dig som skolelederleder og til sidst et opslagsværk fra A-Z. Arbejdsplanen er en grundig gennemgang af dine opgaver som skoleleder. Vi har inddelt den i perioderne før, under og efter afviklingen af DBU s Fodboldskole. Du finder bl.a. en dato eller tidsangivelse for hver ny deadline eller opgave, som meget gerne skulle hjælpe dig til at få det gyldne overblik over de ting, der skal huskes i forbindelse med afviklingen af en fodboldskole. Vi beder jer om at huske at overholde alle deadlines! I opslagsværket A-Z kan du i alfabetisk rækkefølge finde alle mulige emner, som du kan få brug for at læse mere om på et eller andet tidspunkt i forløbet. Du vil også som skoleleder løbende modtage infomails fra DBU. Efter du har modtaget mailen, vil du kunne se infomailen på SWUB-forsiden. 2

4 Nyt og vigtigt i 2014 Billetsalget til DBU s Fodboldskole hos DBU og ikke Billetnet! NYT: I år foregår al salg af billetter via DBU s hjemmeside Du kan læse om billetkøb under køb billet på denne side Ved spørgsmål eller hjælp til køb af fodboldskolebillet kan DBU kontaktes på tlf i tidsrummet kl Billetsalget starter: Tirsdag den 4. marts kl for skoler der arrangerer i uge 27 Onsdag den 5. marts kl for skoler der arrangerer i uge 28, 29 og 30 Torsdag den 6. marts kl for skoler der arrangerer i uge 31 og 32 Eftertilmeldinger NYT: I år stopper salget af billetter via DBU s hjemmeside den mandag morgen kl. 9.00, hvor jeres fodboldskole starter afviklingen. Det betyder, at der ikke er eftertilmeldinger, som man har kendt fra de tidligere år. Hvis jeres skole har ledige pladser tilbage kl mandag morgen, så vil der være mulighed for at komme med. Læs mere under eftertilmeldinger i denne skoleledermanual. Ny leverandør af materialer og lageropbevaring NYT: I år er Blue Water vores samarbejdspartner med at få pakket og leveret alle fodboldskole varerne. Målet er, at varerne leveres mandag ugen inden jeres afvikling. Der vil dog i den første afviklingsuge (uge 27) også blive brug for at levere om tirsdagen pga. mange afviklinger. I vil umiddelbart før jeres afvikling modtage en særskilt mail om leveringstidspunkt til jeres skole. Digitalisering af børneattester NYT: Rigspolitiet har digitaliseret indhentning af børneattester, og det vil vi i år forsøge at følge. Det betyder rent praktisk, at skoleleder/trænerleder ikke modtager en børneattest direkte fra DBU, men i stedet modtager I en besked i e-boks fra Rigspolitiet. Herefter skal I via jeres NemID give samtykke til, at DBU indhenter en børneattest. Forudsætningen for elektronisk børneattest er, at I har e-boks og NemID. Hvis du ikke er heriblandt og ikke har e-boks, kan du fra ultimo februar på forsiden af SWUB finde en blank børneattest, som du i stedet skal udfylde og indsende til Ovenstående betyder, at I ikke vil modtage en børneattest direkte fra os, men i stedet elektronisk via jeres e-boks. Digitaliseringen af børneattester gælder også trænere. Når trænere bliver påsatte, vil de modtage et påsætningsbekræftelsesbrev, hvor processen omkring indhentelse af børneattest vil fremgå. Børneattest på trænerassistenter er stadig via papir-løsning, og skoleleder/trænerleder har ansvaret for at indsendelse af børneattest på assistenter. Se nærmere side 9. Det er i SWUB muligt at se, om DBU har modtaget børneattesten ved, at der står modtaget/returneret ud fra børneattest på den pågældende person. 3

5 Trænerassistent påsætning NYT: Det er skoleleder og/eller trænerleder, der opretter trænerassistenter i SWUB. Nyt i år er, at assistenter først kan oprettes, når den 8. billet i en gruppe på 16 er solgt. Dette betyder, at oprettelse af assistenter kan tidligst ske fra salgsstart i uge 10. I kan løbende følge billetsalget, og hvis der eksempelvis er solgt 40 billetter, kan du oprette tre assistenter. Den 1. juni kl er det ikke længere muligt for skoleleder/trænerleder at oprette assistenter. Herefter kan DBU, mod en udfyldt og underskrevet børneattest, oprette assistenter. Det er utroligt vigtigt, at I får påsat trænerassistenterne i SWUB så hurtigt som muligt, som billetterne til jeres skole er solgt. Der er et bestemt antal tøjpakker i de forskellige størrelser, f.eks. 590 stk. i alt i small til skoleleder, trænerleder, trænere og trænerassistenter. Når der er 590 personer, der har valgt small, er der ikke flere tøjpakker i small, og det er først-til-mølle. Ledere og trænere vil altid få tildelt tøjpakke før trænerassistent. Der er i alt afsat tøjpakker til assistenterne. Se også nærmere omkring oprettelse af trænerassistenter på side 9. DBU Fodboldskole Skills 2014 NYT: Temaet på DBU s Fodboldskole er i år DBU Fodboldskole Skills For DBU er det vigtigt, at deltagerne får en oplevelse af at have udviklet sig som fodboldspiller efter en uge på DBU s Fodboldskole. Derfor skal deltagerne i løbet af ugen igennem en række moduler og øvelser, hvor der er forskellige sværhedsgrader og niveauer. Der skal øves alt lige fra driblinger og vendinger til finter og afslutninger, og deltagerne vælger selv, hvilket niveau de vil på. På den måde har deltagerne mulighed for at vælge forskellige niveauer og herigennem udvikle sig som fodboldspillere. Det er vigtigt at understrege, at DBU s Fodboldskole er for alle uanset niveau, og det vigtigste er, at alle har det sjovt samtidig med, at der læres en masse nye driblinger, vendinger og afslutninger på fodboldbanen. SWUB VIGTIGT: Du skal gå via DBUnet.dk, når du skal logge dig på SWUB. Du vil i SWUB kunne rette egne data, hvis du f.eks. flytter, skifter telefonnummer m.m. Du kan også løbende følge salget af billetter til din skole og se, hvilke deltagere der har købt billet. Trænerrekruttering VIGTIGT: Skolelederen og trænerlederen har en meget vigtig opgave fra primo februar og de efterfølgende to måneder i at hjælpe med løsningen af trænerrekrutteringen. Klubbens andel af trænerpåsætningen er 75 %. DBU står så for de sidste 25 %. Vores erfaring siger dog, at de fodboldskoler, der selv skaffer alle deres trænere, samtidig er de fodboldskoler, hvor stabiliteten i trænergruppen er bedst, fordi forventningerne mellem trænergruppen og ledelsen af afstemt på forhånd. DBU står selvfølgelig til rådighed med vores trænerdatabase til at hjælpe med anskaffelse af klubbens andel af trænere. Prioritering af anbefalede trænere VIGTIGT: Fra den 3. februar til og med søndag den 16. marts kan trænerne selv indtaste deres trænerønsker. Du kan som skoleleder løbende se, hvilke trænere der ansøger din fodboldskole. Du skal prioritere dine anbefalinger af trænere den 16. marts, så vi ud fra din prioritering kan se, hvem vi skal påsætte i hvilken rækkefølge uden at skulle forstyrre dig. 4

6 Det er af største vigtighed, at du husker at foretage denne anbefaling og prioritering, da vi vil spare en masse tid i forbindelse med den endelige trænerpåsætning. HUSK! Prioriteringerne skal være fortløbende fra osv. Du kan altså ikke have to trænere med 1. prioritet. Se vejledning på side 7 og 8. Sund kost VIGTIGT: DBU finder det uacceptabelt, at der foregår salg af slik og usund mad under afholdelse af fodboldskolen ( ) og opfordrer værtsklubben til at have et udvalg af sund mad. Der er i samfundet nu mere end nogensinde fokus på sund kost og den gode virkning af dette, når kroppen skal bruges fysisk. Det ønsker vi også skal afspejle sig i den kost, der er tilgængelig for børnene på DBU s Fodboldskoler. Mange fodboldskoler benytter sig af muligheden for at tilbyde deres deltagere at tilmelde og tilkøbe sig en frokostordning, hvor man derigennem vil kunne give mulighed for, at deltagerne får en sund frokost. Frugt VIGTIGT: Deltagerne skal have frugt på fodboldskolerne. Værtsklubben modtager kr. 100,- pr. deltager og skal sørge for, at deltagerne modtager min. 1 stk. frugt om dagen, derfor er kr. 25,- af deltagerkompensationen reserveret til frugt. Det er frivilligt for værtsklubben at finde en leverandør, hvor de køber frugten, eller om man via en lokal sponsor kan få leveret frugten som et sponsorat. Derfor er du som skoleleder ansvarlig for at levere frugt til deltagerne. Fodboldskoletøj VIGTIGT: Alle deltagere vil i år modtage et DBU-sæt bestående af T-shirt og shorts fra Adidas, en SELECT bold samt en drikkedunk. Tøjpakke til skoleleder, trænerleder, trænere og assistenter er identiske. Nedskæring af antal deltagere VIGTIGT: Ultimo april og ultimo maj opgør vi det samlede antal solgte billetter, Når vi er tæt på i alt solgte billetter, skærer vi ned, til der er max. 16 billetter til salg for den enkelte skole. Når der er solgt billetter i alt, stopper salget på landsplan. VIGTIGT: Som skoleleder kan du via SWUBs kommunikationsdel få adgang til at sende mails til dine deltagere. Det skal præciseres, at den information I ønsker at kommunikere ud, alene skal udgøre praktisk information relateret til netop din fodboldskole. Det er således ikke tilladt at bruge funktionen til at sende information eller tilbud om aktiviteter, der ikke omhandler DBU s fodboldskole. I forbindelse med afsendelse af mails sender systemet automatisk en kopi til DBU Bredde. Indberetning af omkostningsgodtgørelse VIGTIGT: Det er dit ansvar som skoleleder over for dig selv, din trænerleder og dine trænere at formidle budskabet om, at indberetningen af omkostningsgodtgørelsen eller løn skal foregå efter endt fodboldskole i henhold til nedenstående forklaring om lønformer. 1. Lønform 1: Hvis du er skoleleder, trænerleder eller træner på én eller to fodboldskoler, skal du som udgangspunkt altid vælge lønform 1 (omkostningsgodtgørelse). Hvis man er på tre eller flere fodboldskoler, har man mulighed for at vælge mellem lønform 1 eller lønform 2. Lønform 1 bør i dette tilfælde vælges, hvis man kilometermæssigt har langt til ens fodboldskoler fra sin hjemadresse. 5

7 2. Lønform 2: Man bør vælge lønform 2, hvis du er på tre eller flere fodboldskoler, og de alle ligger indenfor en relativ kort afstand til din hjemadresse. Ved valg af lønform 2 bliver hele godtgørelsen inkl. feriepenge fratrukket 8 % i arbejdsmarkedsbidrag og din personlige trækprocent, med mindre du har frikort, så fratrækkes blot 8 % i arbejdsmarkedsbidraget. Erfaringsmæssigt viser det sig tit, at der er mange trænere, der stiller spørgsmål til lønformerne. Du er altid velkommen til at kontakte DBU Bredde ved eventuelle spørgsmål. VIGTIG: Vær opmærksom på, at skoleleder og trænerleder skal indberette omkostningsgodtgørelse/løn i SWUB, hvorimod alle trænere skal indberette via dbu.dk. Alle trænere vil senere modtage information om dette. Omkostningsgodtgørelse der ikke er indberettet i SWUB/dbu.dk senest 7. november 2014 vil ikke blive udbetalt. Rigtig god fornøjelse som Skoleleder! 6

8 Arbejdsplan før, under og efter afvikling Januar SWUB Du har adgang til systemet via mail indeholdende dit brugernavn og password. Brug lidt tid på at lære systemet at kende, så du er helt fortrolig med det, når du rigtig skal bruge det. Du skal som skoleleder allerede nu gå ind på din skoles grundoplysninger og sikre, at alt er korrekt. Især er det vigtigt: At afviklingsadressen er helt korrekt, da det er denne, der oplyses på købers billet til jeres Fodboldskole. At data på Trænerlederen kommer på plads så hurtigt som muligt og senest 1. marts, send oplysninger på trænerlederen til At leveringsadressen for varer er rigtig og er oplyst inden 1. maj At du i det hele taget ændrer data, som du kan ændre. Ellers beder vi dig kontakte os, så vil vi ændre eventuelle forkerte data At du har indtastet eventuelt ønske om forhåndsreserveringer af billetter til egen klub (deadline var den 31. januar 2014) Marts Gennemgå Skoleledermanualen Hvis du ikke på nuværende tidspunkt har tid til at sætte dig grundigt ind i hele skoleledermanualen, så: Kig Arbejdsplanen igennem, så du får et overblik over, hvilke arbejdsopgaver du skal klare, og hvilke tidsfrister du skal overholde. Skim Opslagsværket A-Z igennem. Dan dig et indtryk af de bilag, der er vedlagt. Nærmere information vedr. bilag følger senere på mail. Markedsføring af jeres fodboldskole Hvis jeres klub ikke sælger så mange billetter efter salgsstart eller ikke har udsolgt, er det vigtigt, at du og klubben er med til at annoncere/oplyse om jeres fodboldskole, det kan I gøre på flere forskellige måder: Vi sender plakater til jeres klub, som I skal sætte op på steder, hvor forældre og børn ser plakaterne mest. Du kan ydermere hos DBU Bredde rekvirere en pressemeddelelse, som også kan være med til at sælge de sidste billetter. Kontakt lokalpressen og få pressemeddelelsen i avisen om jeres Fodboldskole. Vi får desuden et fodboldskole indlæg i Egmont bladet GOAL og GOAL Junior før salgsstart i marts. April Anbefaling, godkendelse og påsætning af trænere Trænere, der tidligere har deltaget på fodboldskolen, modtager automatisk trænerbrev 1 primo februar, når der er åbnet for indtastning af trænerønsker. Nye trænere kan selv tilmelde sig via følgende link: Ens for både nye og tidligere træneres vedkommende er, at de skal indtaste deres trænerønske (din skole) ind via DBU.dk, som de har eget login til. 7

9 Herefter vil alle de trænere, som har ønsket din skole, fremgå i SWUB når du logger på og vælger menuen Skoler og underpunktet Trænere. I ovenstående skærmbillede vil alle de trænere, som har ønsket din skole, være vist, og du har nu mulighed for at anbefale trænerne i en prioriteret rækkefølge. Det at anbefale en træner betyder, at det er dem, vi påsætter som de første. Herefter vil vi påsætte de ikkeanbefalede, hvis der stadig mangler trænere til din skole. Vi påsætter trænere ud fra antallet af solgte billetter, og trænere påsættes efter 8 deltagere pr. gruppe. Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis der er trænere, der har ansøgt din fodboldskole, som du under ingen omstændigheder ønsker. Det er af største vigtighed, at I husker at foretage denne anbefaling og prioritering, da vi vil spare en masse tid i forbindelse med den endelige trænerpåsætning. HUSK!!! Prioriteringerne skal være fortløbende fra osv. Du kan altså ikke have to trænere med 1. prioritet. Trænerne kan fra den 3. februar indtaste deres trænerønsker (skoler) og du har sidste frist for anbefaling af trænere den 16. marts Herefter starter vi Store trænerpåsætning. 8

10 I tidsrummet den 16. marts til den 4. april har du mulighed for at komme med indsigelser til vores første påsætning. Indsigelserne skal mailes til DBU Bredde, Efter 4. april sender vi påsætningsbekræftelser til alle påsatte trænere, og herefter betragtes trænerne som definitivt påsatte. I perioden fra den 4. april og frem til afviklingsugen skal du som skoleleder sammen med din trænerleder og i samarbejde med DBU Bredde finde trænere til de grupper,, der er deltagere i, og som endnu ikke har fået påsat trænere. HUSK at værtsklubben iht. samarbejdsaftalen er forpligtet til at skaffe 75% af den samlede trænerpåsætning. Oprettelse af trænerassistenter Det er skoleleder og/eller trænerleder, der opretter trænerassistenter i SWUB. VIGTIGT!! En trænerassistent SKAL være fyldt 15 år inden afviklingsstart. Det er skoleleder og/eller trænerleder, der opretter trænerassistenter i SWUB. Nyt i år er, at assistenter først kan oprettes, når den 8. billet i en gruppe på 16 er solgt. Dette betyder, at oprettelse af assistenter tidligst kan ske fra salgsstart i uge 10. I kan løbende følge billetsalget, og hvis der eksempelvis er solgt 40 billetter, kan du oprette tre assistenter. Den 1. juni kl er det ikke længere muligt for skoleleder/trænerleder at oprette assistenter. Herefter kan DBU, mod en udfyldt og underskrevet børneattest, oprette assistenter. Ved at klikke på det grønne plus under fanebladet Trænerass. får du mulighed for at oprette nye trænerassistenter. 9

11 Når en assistent er oprettet, skal skoleleder/trænerleder udskrive en børneattest til den pågældende assistent. Hvis assistenten har en profil i SWUB i forvejen, skal DBU først lave en sammensmeltning, hvorfor assistenten ikke kan ses på listen over assistenter med det samme. Børneattesten findes ved at klikke på det røde B. Den underskrevne børneattest sendes til Overnatningsmuligheder for trænere Stadig flere trænere benytter muligheden for at komme til en fodboldskole langt væk fra deres hjem og betragter næsten ugen som en slags ferie. Det er derfor stadig et krav til værtsklubberne, at der stilles et lokale til rådighed for overnattende trænere. Disse kan dog ikke stille krav om særbehandling i cafeteria m.m. Dette er helt op til klubben/cafeteriabestyreren. Nogle trænere bliver privat indkvarteret, og fælles for alle "udeboende" trænere er, at de får nogle gode oplevelser. Kontakt evt. udenbys trænere for at høre, om de ønsker overnatning. Det er godt nok trænerne selv, der skal kontakte dig, såfremt de ønsker at gøre brug af den overnatning, som klubben forpligtiger sig til i henhold til samarbejdsaftalen, men også i dette tilfælde vil det som oftest blive opfattet meget positivt, hvis du som skoleleder udviser lidt ekstra interesse. Tjek også overnatningsmulighederne, hvis nogen møder allerede søndag aften. Ugerne før skolestart Varemodtagelse - følg nøje nedenstående procedure Før skolestart modtager du en mail med leveringsplan. Dine varer bliver leveret enten mandag eller tirsdag formiddag/eftermiddag ugen før skolestart. Du skal sørge for modtagelse af diverse varer fra DBU via Blue Water/GLS Sørg for at der er en person til stede til at modtage varerne Sørg for sikker opbevaring af varerne Tag højde for at mange varer fylder en del Det er din opgave at tælle varerne op ved modtagelsen, og ikke først når de skal bruges På følgesedlen, der kommer med varerne, kan du se, hvilke varer der skal være Læs den grundigt, igennem før du begynder at tælle op. Det, der står på følgesedlen, er det antal, I er berettiget til, uanset hvad I evt. tidligere har modtaget. Eksempelvis kan I ikke bestille en ekstra hjælper-t-shirt, hvis I får en ekstra hjælper. Det er der ganske enkelt ikke bestilt varer til Sørg for at åbne alle pakker, da hver en centimeter i kasserne udnyttes i forbindelse med pakningen Tæl hver enkelt vare op og tjek med antallet på følgesedlen. Er der uoverensstemmelse mellem antallet på følgesedlen og det faktisk optalte antal, tæl igen! 10

12 Det er også vigtigt, at du holder antallet af modtaget deltagertøj op mod antallet af registrerede deltagere i SWUB. Der kan nemlig være købt billetter, efter pakkelisten er lavet. Du kan trække en deltagerliste i SWUB, hvor det fremgår, hvilken tøjstørrelse deltagerne har bestilt (Under fanebladet skoler Rapporter Deltagere/forældreliste). Med udgangspunkt i denne liste kan du f.eks. se, hvor mange str. 140, str. 154 mv. der reelt skal bruges og holde dette antal op i mod, hvor mange der er modtaget. Vær opmærksom på, at nogle af dine trænere måske allerede har fået udleveret en tøjpakke. Dette fremgår i SWUB. Trænertaskerne skal du tjekke inden mandag morgen, så eventuelle mangler kan leveres allerede torsdag eller fredag inden afviklingen. Hvis du mailer eller indtelefonerer du mangler mandag før kl , kan varerne tidligst nå frem til tirsdag. I SWUB på Totallisten under Rapporter kan du se, hvilke trænere der har modtaget tøjpakker, da de har været ude i en tidligere uge Vælger du selv at tjekke indholdet i tasken, når du modtager dem, skal du indrapportere disse mangler tillige med evt. øvrige mangler. Indberetning af mangler Vær sikker på at du har talt alt korrekt op, før du gør status over eventuelle mangler. Hvis du efter optælling af materialer mangler noget, skal du udfylde en mangelliste (sendes i en særskilt mail) og sende til DBU Bredde Hvis din indberetning foregår før kl , sker leveringen dagen efter. Fordeling af varerne Vi fremsender følgende varer, som du skal fordele: Vare Skolelede Trænerleder Trænere Trænerassistent Hjælp Deltagere Klub r ere Trænertøj I taske I taske I taske I taske Deltagertøj (Tshirt X og shorts) Træningsmanual I taske I taske I taske I taske Sort tusch X X X Drikkeflaske X X X X X Deltagerdiplom X Fodbolde X X Førstehjælpskasse X Trænerass. Diplom X Ovenstående skema viser et udpluk af, hvilke varetyper du vil modtage. Der bliver løbende indgået aftaler med sponsorer og samarbejdspartnere vedr. øvrige varer, så det er umuligt her at skrive en komplet vareliste. Som det fremgår af skemaet, sendes nogle ting samlet i tasker eller poser/æsker. Resten sendes i løsvægt og skal fordeles som angivet. Deltagertøj (DBU-sæt T-shirts og shorts) Opdel deltagertøjet til hver gruppe jf. de størrelser, der fremgår af gruppelisterne. Læg dem evt. i poser, så de er klar til at blive udleveret umiddelbart før fotograferingen. Gruppelisterne finder du i SWUB. Hvis der er deltagere, der har fået bestilt forkert trøjestørrelse, skal du vurdere, om det er praktisk muligt at ombytte med andre på skolen. Vi har ikke overflod i nogen størrelser, hvorfor det er vigtigt, at børnene 11

13 fastholdes på deres oprindelige ønsker, medmindre der er tale om direkte fejlagtig afkrydsning. Vi skal for alt i verden undgå, at tingene udvikler sig til et rent byttecirkus. Såfremt tøjet ikke er taget i brug, og mærkerne stadig sidder i, er det muligt at bytte til en anden størrelse, hvis størrelsen haves. Tøjet kan sendes til DBU Bredde, DBU Alle 1, 2605 Brøndby vedlagt en seddel med ønsket størrelse samt returadresse. Bolde Der bliver udelukkende benyttet boldstørrelse 4 på DBU s Fodboldskole. Bemærk at du modtager 1 bold pr. deltager samt en gruppebold pr. oprettet gruppe. Derudover modtager du 10 klubbolde, som skal benyttes, hvis der mod forventning skulle være fejl på nogle af de øvrige bolde. Fordel boldene til hver gruppe med 1 bold pr. deltager samt 1 gruppebold til træner/trænerassistent. Boldene skal pumpes op og lægges i net inden afviklingen. Defekte bolde - Undgå venligst at skrive direkte på bolden! Det kan være, at der er defekte bolde i forsendelsen. Du skal så udlevere en af klubboldene i stedet for den defekte bold. Et par dråber ventilolie kan ofte hjælpe, hvis en bold taber luft. Når skolen er afsluttet, opgør du antallet af eventuelt defekte bolde og returnerer dem til DBU (DBU Alle 1, 2605 Brøndby, Att. DBU Bredde). Vi returnerer boldene, når de er blevet repareret eller erstattet med nye bolde. Vi kan sende jer en fragtlabel, hvis I sender en mail på med oplysning om skole og navn. Hvis en bold bliver væk i ugens løb, skal du gøre alt for at finde den, da du ellers skal tage en fra klubgaven (de 10 klubbolde). Hvis der mangler to bolde, når ugen er slut, er klubgaven reduceret med to bolde. osv. Tøjpakker Fordel tøjpakkerne til trænerne, trænerassistenterne, trænerleder og dig selv. Dagene før skolestart Tjek i klubben, at følgende er OK at banerne er nyslåede og kridtede at der er net i målene Sørg for, at det organisatoriske er i orden Fordel arbejdsopgaverne (uddeleger til trænerleder, samt evt. øvrige hjælpere) Forbered dig på hvad Sjov og Show fredag eftermiddag skal indeholde. Inddrag gerne trænerne, da de som oftest har været på andre fodboldskoler og herigennem har samlet sig inspiration på området. Sjov og Show bruges som afslutning på en fantastisk fodboldskole I dette års træningsmanual vil der være nogle forslag til hvad Sjov og Show kan indeholde. Sørg for, at papirarbejdet er i orden Udarbejd en banefordeling. Lav en kopi til hver af trænerne til uddeling mandag morgen Lav en oversigt over omklædningsrummene (fordeling drenge/piger, trænere, mfl.). Kopier et passende antal, således at du kan hænge dem op før skolestart. Jo lettere folk kan se, hvor de skal klæde om, jo færre spørgsmål får du. Rediger evt. gruppelisterne i SWUB. Du vil få besked om dette punkt senere. Byt ikke for meget rundt på gruppernes sammensætning. Trænerne får besked om alders- og kønsfordeling i deres påsætningsbekræftelse og forbereder sig naturligvis ud fra disse oplysninger. 12

14 Tjek at alle deltagere er tilknyttet en gruppe. Tjek at der ikke er grupper med kun en pige. Du kan med fordel sammensætte rene pigegrupper, dog, som regel kun fordelt på to årgange. Du skal have følgende papirer klar til hver træner: Læg trænernes arbejdspapirer i hver sin plastiklomme, så det virker overskueligt. Så er du sikker på, at alle får det, de skal have mandag morgen, hvor der er rigtig mange ting, du skal have styr på. Gruppelisten m/hold nr., deltagernavne og T-shirt str. udskrives fra SWUB Banefordelingsplan (især vigtigt på store anlæg) Deltagerdiplomerne. Så kan trænerne udfylde dem hjemmefra, så diplomerne er klar til udlevering ved ugens afslutning Trænerassistentdiplomerne. Diplomerne skal udleveres ved ugens afslutning Beværtning af trænerne Værtsklubben er forpligtet til at stå for og selv betale: Mandag: Morgenmad + kaffe & te Tirsdag-fredag: Kaffe & te Fredag: En øl eller vand i forbindelse med det evaluerende møde Alle øvrige muligheder for at tilbyde trænerne morgenmad hver dag, frokost til en fordelagtig pris eller mulighed for varm mad mm. er en flot gestus, som trænerne helt sikkert vil værdsætte, men altså ikke noget, som klubben er forpligtet til i henhold til den indgåede samarbejdsaftale. Afviklingsugen Mandag morgen Skolelederen og trænerlederen er de første personer på stedet! Ca. tidsplan: Kl : Tjek omgivelser, praktiske ting mm. Tjek at alt er, som du ønsker det Tjek at kaffe/the og morgenmad er klar til Sæt skilte op med fordelingen af omklædningsrum piger/drenge Kl : Udlevering af tøjpakker til trænere og assistenter Kl : Kick off møde med trænere og assistenter Byd velkommen + præsentationsrunde Tjek at alle er mødt. (Hvis en træner er udeblevet kontakt DBU Bredde omgående få din Trænerleder til at tage sig af gruppen indtil anden løsning findes). Bed trænerne om, at De hver morgen tjekker, at alle deltagere er mødt. Du skal have besked, hvis der er børn, der ikke møder op, så du kan ringe til forældrene og finde ud af årsagen. Giv sammen med trænerlederen en kort information om, hvad der forventes af en træner på fodboldskolen. Både rent fodboldfagligt, og med hensyn til generel opførsel. Få afstemt forventninger og roller mellem trænerleder, trænere og trænerassistenter Vis trænerne rekvisitterne eller fortæl, hvor det ligger klar til dem Drikkedunkene skal være tørre, før der skrives på dem Der må IKKE skrives navn på boldene før fredag, når disse uddeles. Nøjes med at skrive gruppe nr. på boldene, så der kan holdes tal på dem grupperne imellem Hvis trænerne opdager defekte bolde, skal disse udskiftes med en af klubboldene 13

15 Kl : Praktiske oplysninger til trænerne om jeres skole Vi fastholder trænernes mødetid tirsdag-fredag til kl Alt materiale samles efter kl i rum nr.... Aftal med trænerne, hvornår deltagerne skal have udleveret deres tøj med henblik på fotografering Glemte sager skal afleveres til dig Frokost i lokale..., cafeteria åbent kl.... Fortæl trænerne om evt. bestillingstider for frokost osv. Kl : Sidste udkald Kl : Skolestart Velkomsttale til deltagerne (og deres forældre) samt trænerne Husk at sige, at det bliver en sjov uge, og at du er sikker på, de om fredagen har fået sig en masse nye gode venner. Alle grupper starter med at lære hinanden lidt at kende med nogle sjove lege, så hvis de ikke kender nogen af de andre børn på forhånd, kommer de hurtigt til det Fortæl om, hvordan man undgår at få stjålet sine ting Gennemgå kort indholdet af fodboldskoleugen Fortæl hvilken dag fotografen kommer nogle forældre kan godt lide at vide det i forvejen. Samtidig kan du fortælle, at alle børn bliver fotograferet til såvel gruppebilledet som portrætbillede Gør opmærksom på, at forældrene bedes tjekke deres børns navne og adresser på deltagerlisten, som du kan vælge at hænge op, således at vi sikrer, at de alle sammen modtager deres billeder Gør opmærksom på, at børnene skal svare højt og tydeligt, og straks gå hen til deres gruppetræner, når de bliver kaldt op Sig, at når alle grupper er blevet samlet, skal de følges med deres gruppetrænere til banerne Navneopråb og gruppeinddeling. Tjek, at alle er mødt op, registrér fraværende. Hvis der er børn, der ikke står på deltagerlisten, skal du lige bede dem vente, til grupperne er sendt afsted. Brug ikke tid på det mens alle de andre venter! Send dem så til banerne og ønsk alle en rigtig god fodboldskoleuge! Kl : Opsamling Når grupperne går mod banerne, kan du tage dig af tilbageblevne børn, spørgelystne forældre osv. Såfremt en deltager ikke figurerer på dine lister, men hævder, at betaling har fundet sted, beder du vedkommende fremvise den udskrevne billet som en kvittering for betaling. Det er vigtigt, at du tjekker, at billetten er udstedt til din skole. Hvis vedkommende ikke har billet, kan det være en optimistisk forælder, der håbede på, at det gik. Du må og kan ikke tage deltagere ind på fodboldskolen, når den er udsolgt. Er der stadig problemer, kontaktes DBU Bredde. Obs! Ved ikke-fremmødte børn skal du forsøge at kontakte forældrene telefonisk i løbet af formiddagen for at finde en årsag til udeblivelsen. Hvis barnet af en eller anden grund er nødt til at melde helt afbud, kan du evt. forsøge at kontakte et barn på din venteliste, og formidle kontakt mellem parterne. Læs mere om afbud i opslagsværket A-Z. Gruppeskift? Der vil altid være enkelte børn, der er kede af den gruppe, de er kommet i. Vi modtager hvert år en del henvendelser fra forældre, der vil sikre sig, at deres barn kommer i gruppe med nogle bestemte børn. Såfremt det drejer sig om børn, der er kommet i en gruppe, hvor de slet ikke kender andre eller piger, der er alene blandt drenge, efterkommes ønsket om flytning med det samme. I alle andre tilfælde beder vi dig udvise god dømmekraft og efterkomme børnenes ønsker, hvis det er muligt. Det skal dog understreges, at det ikke er meningen, at større grupper på 5-6, som kender hinanden fra samme klub/hold, skal i sammen gruppe. På dette område oplever vi, at forældre til stadighed gør sig mange forhåndsbekymringer. 14

16 Uanset hvilke ændringer, du foretager dig i sammensætningen af dine gruppe, så er det ekstremt vigtigt, at disse ændringer også bliver foretaget på de gruppelister, som danner grundlag for fotograferingen af deltagerne på din fodboldskole. Cirkulér rundt mellem grupperne på "alt vel"-tur. Hør, om der evt. er problemer. Kl : Frokost Kl : Hjælp trænerne med at få tingene pakket ned til næste dag Kl : Tak for i dag tale Tak for i dag tale til deltagere (kun tiltænkt 1. dag, men kan gennemføres hver dag). Sørg for at trænerne har lavet en optælling af deres gruppes materialer. Gå en runde og se, om trænere og spillere har glemt noget. Kl ?: Gå en runde og se, om trænere og spillere har glemt noget Tirsdag, onsdag og torsdag Kl : Morgenmøde med trænerne Gennemgå din liste med opfølgningspunkter Hør kort hvordan det er gået i hver gruppe er der ting, de har brug for hjælp til? Fungerer styringen af banefordelingen og materialefordelingen? Tirsdag: Planlæg Sjov & Show sammen med trænerne. Tag trænerne med på råd - de har mange gode idéer. Læs mere i Temahæftet. Torsdag: Aftal endeligt med trænerne om Sjov & Show og husk trænerne på, at diplomerne skal være klar fredag Kl : Evt. samlet velkomst til spillerne Kl : Frokost Kl : Hjælp trænerne med at få tingene pakket ned til næste dag Kl. 15.??: Afrunding/oprydning Opgaver i løbet af dagen Ved udeblevne børn, kontakter du forældrene Tjek opstilling af pauseaktiviteter Vær trænerne behjælpelige med enkelte træningslektioner Noter evt. punkter til næste dags morgensamling Tjek at trænerne har foretaget optælling af deres gruppes materialer Gå en runde og se, om trænere og spillere har glemt noget Fredag Kl : Morgenmøde med trænerne Sjov og show Gennemgå din liste med opfølgningspunkter Tjek at alle har styr på Sjov og Show Sørg for at alle har diplomerne klar Aftal udlevering af erindringsgaver, fordeling af bolde mm. til alle deltagerne Kl : Evt. samlet velkomst til spillerne Sjov og show Kl : Frokost Kl : Sjov og show Kl : Gå en runde og se, om trænere og spillere har glemt noget Kl : Hold afskedstale til deltagerne - Hjælp trænerne med at få tingene pakket sammen Hold afskedstale til deltagerne Bytte tøj for de deltagere, der har fået forkert størrelse Lav slutevaluering med trænerne, herunder er arrangørklubben vært for en øl eller vand 15

17 Kl. 15.??: Afslutning med trænerne og oprydning Opgaver i løbet af dagen Det samme som tirsdag, onsdag og torsdag! Efter afvikling Returvarer Har I returvarer, som overskydende tøj eller defekte bolde, skal I sende det umiddelbart efter jeres fodboldskole er afsluttet. I kan få sendt en fragtlabel, hvis I sender en mail på med oplysning om skole og navn. Evt. returvarer og defekte bolde skal være DBU Bredde, DBU Allé 1, 2605 Brøndby i hænde senest torsdag en uge efter afviklingen. Afregning Alle værtsklubber vil efter endt afvikling modtage kompensation på kr. 100,- pr. deltager. Klubber, der bestilte forhåndsreserveringer, modtager kr. 10 pr. bestilt forhåndsreservering. Hvis jeres klub har haft en ekstra ordinær udgift i forbindelse med fodboldskolen, skal I sende en mail til og oplyse dette. Afregningen til jeres klub bliver foretaget af DBU umiddelbart ugerne efter afviklingen, og beløbet bliver overført til jeres klubkonto. 16

18 Opslagsværk fra A-Z Lidt af hvert i alfabetisk rækkefølge. Afbud fra deltagere Tilmelding til fodboldskolen er bindende. Hvis en deltager ønsker at melde afbud inden fodboldskolestart, henviser vi forældrene til dig med henblik på at tilgodese en person på din eventuelle venteliste. DBU opfordrer til, at den deltager, der kommer med på skolen, afregner direkte med den deltager, der melder afbud. Hvis en deltager melder afbud efter, at skolen er startet, kan han/hun få sin fodbold, T-shirt + shorts og drikkedunk udleveret ved henvendelse på fodboldskolen. Dette gælder også de deltagere, som evt. slutter tidligere. Diplomet er kun til dem, der har deltaget - uanset hvor mange dage. Er man ikke startet, skal man heller ikke have diplom. Alkohol DBU har i forbindelse med afviklingen af sommerens fodboldskoler en skarpt optrukken non-alkohol politik. En "fyraftens-pilsner" er OK efter kl , hvorimod Gammel Dansk om morgenen IKKE er tilladt. Besøgskonsulenter fra DBU En del fodboldskoler vil få besøg af en repræsentant fra DBU eller lokalunionen/regionen. Det har vist sig at være en god måde for os at sikre, at alt fungerer godt på den enkelte fodboldskole, ligesom at du/trænerne får direkte mulighed for at evaluere fodboldskolerne generelt. Billetsalget til DBU s Fodboldskole I år foregår al salg af billetter via DBU s hjemmeside Du kan læse om billetkøb under køb billet på denne side Ved spørgsmål eller hjælp til køb af fodboldskolebillet kan DBU kontaktes på tlf i tidsrummet kl Billetsalget starter: Tirsdag den 4. marts kl for skoler der arrangerer i uge 27 Onsdag den 5. marts kl for skoler der arrangerer i uge 28, 29 og 30 Torsdag den 6. marts kl for skoler der arrangerer i uge 31 og 32 Vi lukker salget kortvarigt søndag den 28. april, idet skolernes gruppeantal bliver justeret og evt. nedskrevet, hvis vi på landsplan er ved at nå deltagere. Hvis fodboldskolen ikke er udsolgt kan der igen købes billetter på BILLETnet frem til mandagen, før man afvikler fodboldskolen. Herefter vil salg af evt. restpladser overgå til den ansvarlige skoleleder på den enkelte skole. Læs mere under eftertilmeldinger. VIGTIGT: Hvis der bliver udsolgt, på landsplan, så er der ikke flere billetter overhovedet! Heller ikke hvis den sidste gruppe ikke har 16 deltagere. Så stopper det med f.eks. seks deltagere i en gruppe! Deltagerlister Du kan løbende trække nye deltagerlister via SWUB. Hvis du ønsker deltagerlister sendt pr. post, skal du gøre DBU Bredde opmærksom på dette via mail eller pr. telefon. 17

19 Gem deltagerlisten på din skole i en fil på din egen computer. Hvis en deltager ændrer oplysninger, eksempelvis hvis en anden spiller overtager en billet, ændrer gruppeinddelingen sig, fordi denne er delt op på baggrund af fødselsdato. Drikkedunke Du modtager 1 stk. til hver deltager, hver træner, trænerassistent samt til dig selv og din trænerleder. Evt. overskydende flasker kan beholdes. Dårlige/mindre kvalificerede trænere Trænerlederen er ansvarlig for kvaliteten af den undervisning, der foregår på fodboldskolen. Det er derfor vigtigt, at I begge er meget opmærksomme på, om der er trænere, der ikke lever op til den standard, der kræves. Observerer du eller din trænerleder ved selvsyn, at der er en træner, der ikke "er god nok", skal du kontakte os hurtigst muligt pr. mail på eller telefon, så vi sammen kan aftale, hvad der skal gøres. Det kan være alt lige fra mindre ting, som kan rettes med en samtale med den pågældende træner og til langt alvorligere tilfælde, hvor vi kan blive nødsaget til at afbryde samarbejdet med den pågældende træner med øjeblikkelig virkning. Får du henvendelser fra forældre angående trænerens kvalitet eller opførsel, er det vigtigt at trænerlederen og dig åbent og konstruktivt konfronterer den pågældende træner og beder om hans udlægning af sagen. Brug derefter jeres sunde fornuft og dømmekraft til at vurdere, hvad der herefter skal ske. DBU Bredde vil til enhver tid stå til rådighed med råd og vejledning. Kontakt os på telefon Vi vil meget nødigt gå på kompromis, når det gælder trænernes kvaliteter, og opfordrer derfor til, at trænerlederen gennem konstruktiv dialog og iagttagelser på banerne sikrer, at der finder god træning sted i henhold til de principper og metoder, som er beskrevet i fodboldskolens træningsmanual. Eftertilmeldinger og nedjustering I år stopper salget af billetter via DBU s hjemmeside den mandag morgen kl. 9.00, hvor jeres fodboldskole starter afviklingen. Det betyder, at der ikke er eftertilmeldinger, som man har kendt fra de tidligere år. Hvis jeres skole har ledige pladser tilbage kl mandag morgen, og der står en forælder, der vil have deres barn med, så kan du som skoleleder lade deltageren komme med. Du skal tage imod deltager og forældredata og kr Herefter skal du kontakte DBU på mail og sende oplysninger om data og tøjstørrelse. Så kan vi indtaste personen ind i SWUB og opkræve klubben kr Derfor er det også vigtigt, at hvis jeres skole ikke har udsolgt, at du som Skoleleder går ind på SWUB dagen før afviklingen og ser, om der er solgt flere pladser, siden du udskrev gruppelister, Til orientering så vil vi efter den 28. april opgøre en status på salget og nedjustere antal pladser ud fra ønskede antal pladser og faktiske solgte. Eks: Skolen har bedt om 160 pladser og solgt 100 pladser. Vi nedjusterer til 112 pladser. Ovenstående gælder ikke, hvis der er udsolgt på landsplan før afviklingerne. Ekstraordinære tiltag Laver du ekstraordinære tiltag, som ikke er beskrevet i manualen, byder DBU dem mere end velkomne, men har dog ingen mulighed for at finansiere disse aktiviteter, som derfor må stå for klubbens eller evt. velgørers regning. DBU ser desuden gerne, at man drøfter evt. ekstraordinære aktiviteter med os, før disse 18

20 igangsættes, da aktiviteterne trods alt vil blive opfattet som en del af DBU s Fodboldskole. Husk, at tiltagene skal være for børnenes skyld og ikke for at tjene penge, og det skal kraftigt understreges, at man på intet tidspunkt må gå på kompromis med deltagernes sikkerhed. Det er ikke tilladt at lade børnene bade i svømmehaller, vandlande og ved badestrande under fodboldskoleafviklingen. Evaluering Da evalueringsskemaet og udfyldelsen af skemaet sker online vil linket til spørgeskemaet blive sendt til dig pr. mail i løbet af din fodboldskoleuge. Det er vigtigt for vores fortsatte udvikling af fodboldskolen, at du deltager i evalueringen. Fodboldskole banner/flag Der fremsendes sammen med de andre materialer et fodboldskolebanner med vores logo. Banneret skal IKKE benyttes som baggrund ved fotograferingen. Forsikring Hvis trænere & skoleledere på DBU s Fodboldskoler er årsag til et uheld eller selv kommer til skade, vil DBU som arbejdsgiver kunne pålægges et erstatningsansvar. Det afklares via en kollektiv forsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet for alle trænere/ledere. Proceduren er som følger: Når skaden er sket, kontaktes DBU med det samme Dernæst kontaktes den nærmeste Tryg assurandør (DBU har telefonnummeret til nærmeste kontor), hvor man beder om at få skadesanmeldelse tilsendt i forbindelse med DIFs/DGI s forsikringspolice. Skadelidte og skolelederen udfylder de punkter i skadesanmeldelsen, der omhandler forløbet og omfanget af skaden. Derefter indsendes skadesanmeldelsen til DBU (att.: DBU Bredde). OBS! Deltageren er forsikret via egen ulykkesforsikring. Fotografering I år har vi indgået samarbejde med et nyt firma, Billed-Expressen, som sørger for, at alle deltagere på fodboldskolen bliver fotograferet. Rent praktisk vil den enkelte skoleleder blive kontaktet af Billed-Expressen i løbet af foråret for at aftale tidspunkt for fotograferingen. Desuden vil fotografen kontakte skolelederen senest dagen inden fotograferingen for at aftale de sidste detaljer for fotograferingen. DBU sender skoleleder kontaktoplysninger til Billed-Expressen (oplysningerne er fra SWUB). I løbet af foråret aftaler skoleleder og Billed-Expressen: Dato og starttid Adresse Antal hold / Deltagere Tidsplan, herunder evt. pauser Senest dagen før fotograferingen ringer fotografen til skolelederen for at aftale: Mødested for skoleleder og fotograf Om der er brug for hjælpere Evt. sidste detaljer 19

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere