BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14"

Transkript

1 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil Danmark i november 2009, hvor vi slukker for analogt tv, disponere over ialt 6 digitale MUX, hvoraf 1 MUX allerede er taget i brug af Digi-TV til udsendelse af public service-programmer. Hertil kommer yderligere 2 MUX, der kan ibrugtages alt afhængig af, hvornår nabolandene lukker for deres analoge tv, hvilket sker senest medio Der er endnu ikke truffet overordnet beslutning i teleforligs- og medieaftalekredsene om, hvor mange af disse sendemuligheder, som skal allokeres til tv-formål. Rambøll er på den baggrund bedt om at foretage beregninger, der som udgangspunkt baserer sig på, at ialt hhv. 4, 5 eller 6 af de MUX, som er til rådighed fra 2009, allokeres til tv-formål. I den forbindelse er Rambøll bedt om at tage udgangspunkt i følgende tre scenarier for hvor mange MUX, der er til rådighed for gatekeeper, og i hvilket omfang gatekeeper frit kan disponere over disse: A. Det public service-orienterede scenario B. Det kommercielt orienterede scenario C. Et mellem-scenario I scenario A og C forudsættes, at Digi-TV kommer til at råde over yderligere 1 MUX. Det sker med henblik på en udbygning af public service-tilbuddene fra DR (scenario A) 1 og eventuelt også udsendelse af visse af de øvrige programmer, som ellers i medieaftalen er forudsat at indgå i gatekeepers programudbud (scenario C). I scenario B forudsættes, at Digi-TV fortsat kun har rådighed over MUX 1 til udsendelse af public service-programmer, og at den eneste udbygning af public service bliver den nye børne/historiekanal fra DR (udsendt af gatekeeper). Scenarierne adskiller sig herudover særligt hvad angår, hvor meget af kapaciteten i de MUX, som tildeles gatekeeper, som er bundet til anvendelse til nabolands-tv mv, jf. medieaftalen med andre ord hvor meget kapacitet gatekeeper frit kan råde over. 1 I det omfang det besluttes politisk, at public service-programmerne skal udsendes i HDTV, kan der også blive tale om at stille en større andel af MUX 1 til rådighed for TV 2 i det omfang det ekstra kapacitetsbehov ikke dækkes ved overgang til mere effektive kompressionsteknikker (fra MPEG 2 til MPEG4).

2 - 2 - Der henvises til den nærmere beskrivelse af scenarierne nedenfor. Endelig er Rambøll blevet bedt om at foretage en vurdering af, hvilken betydning det vil have for gatekeepers forretningsplan, hvis også det ene eller evt. begge de sidste 2 af de 8 MUX besluttes allokeret til tv-formål. Sammenfattende har Rambøll vurderet gatekeepers forretningsplan for følgende: Scenario A og C: 3 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 4 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende Scenario B: 3 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 4 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 5 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende Udvalget har lagt til grund, at beregningerne baserer sig på følgende antagelser: Forretningsplanerne vurderes for en tilladelsesperiode på 12 år fra udstedelsen af tilladelsen, dvs. ca. 10 års drift, jf. ovenfor under afsnit 10 Dækningen skal for alle gatekeepers MUX - ligesom det gælder for MUX 1 - svare til den nuværende analoge dækning, dvs praktisk taget 100 pct. befolkningsdækning ved anvendelse af udendørs tagantenne, jf. ovenfor under (Rambøll har oplyst, at man har foretaget beregningerne med udgangspunkt i en dækning på 99,3, svarende til den dækning, der forventes at være med MUX 1 inden udgangen af 2007.) Det står gatekeeper frit for at beslutte, om der skal anvendes kapacitet hhv. udbygge sendenettet med henblik på forbedret indendørs/portabel/mobil modtagelse af tv (på egentlige tv-apparater ikke håndholdte enheder). Der er som udgangspunkt ingen bindinger for så vidt angår gatekeepers anvendelse af en del af den tildelte kapacitet til DVB-H 2. I beregningerne skal dog udelukkende regnes på anvendelse af sendemulighederne til digital udsendelse af traditionelt tv, med mindre dette viser sig ikke at være rentabelt. Beregningerne skal som udgangspunkt basere sig på, at gatekeeper benytter MPEG 4-komprimering. Dog skal der også regnes på, hvis gatekeeper de første 2 Eller - hvis gatekeeper også får rådighed over de VHF-sendemuligheder, der indgår i det ene af de MUX, der kan ibrugtages på sigt til DAB/DMB. 2

3 - 3-3 år sender i MPEG 2 og de sidste 7 år sender en blanding af MPEG 2 og MPEG 4. Beregningerne skal selv om det måtte blive op til gatekeeper at beslutte i hvilket omfang, der skal sende i HDTV - basere sig på, at gatekeeper alene udsender i SDTV-kvalitet, hvorved 1 MUX ved anvendelse af MPEG 4 forudsættes at kunne rumme 6 SDTV-kanaler. (Rambøll vurderer, at der er tale om ganske konservative forudsætninger.) De sidste 2 MUX vil i givet fald først være til rådighed for gatekeeper ultimo 2015, men gatekeeper kan ikke desto mindre kun disponere over dem frem til udgangen af 2019 (lige som de øvrige sendemuligheder) A. Det public service-orienterede scenario I dette scenario forudsættes Digi-TV, som p.t. sender public service-programmer fra MUX 1, at få stillet yderligere et MUX (MUX 2) til rådighed med henblik på en udbygning af public service-tilbuddet fra MUX 2 indeholder mulighed for regional opdeling, men ikke svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur (det er ikke undersøgt i hvilket omfang der er mulighed for en regional opdeling svarende til de ny politiske regioner). Det lægges i dette scenario til grund, at der for både MUX 1 og MUX 2 anvendes MPEG2-komprimering af hensyn til de ca DTT-set-top bokse, der allerede er på markedet, og som baserer sig på denne komprimering. Der er således som udgangspunkt plads til 4 kanaler i SDTV-kvalitet i hvert af de to MUX. Ved eventuel anvendelse af MPEG 4 på et senere tidspunkt vil der kunne blive plads til yderligere programmer eller til udsendelse af (nogle) programmer i HDTV-kvalitet. DR har i dette scenario fået et MUX for sig selv (MUX 2), hvorpå sendes hovedkanalerne DR1 og DR 2 samt DRs nye børne/historiekanal (der ellers i medieaftalen er forudsat at indgå i gatekeepers udbud), foruden at der er plads til (mindst) én ny DR-kanal. På det nuværende MUX 1 (som er regionalt opdelt, svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur), sendes TV 2, den eksisterende fælles tegnsprogsservice samt (mindst) tre nye DR-kanaler. Udsendelsen af både MUX 1 og MUX 2 sker ukrypteret. Der er som for MUX 1 nu - kun mulighed for indedørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. 3

4 - 4 - MUX 1: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: DigiTV UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - udendørs dækning Kodning: Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Kryptering: Nej Programkrav: Tidsrum A: TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 B: Ny DR Ny DR tegnsprog Ny DR Ny DR Ny DR C: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR D: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR MUX 2: Til rådighed: Operatør: UHF/VHF: Regionalisering: Dækning: Kodning: Kryptering: Programkrav: Ja DigiTV UHF Mulighed for regional opdeling, men ikke som TV 2's regionale struktur Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et Nej Tidsrum A: DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 B: DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 C: Børne/hist Børne/hist Børne/hist Børne/hist Børne/hist Børne/hist D: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over 3 eller 4 MUX, alt afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt. Hvert MUX kan ved MPEG4-komprimering rumme 6 SDTV-kanaler, jf. de fælles antagelser. Det ene af disse MUX (MUX 3) som ligesom MUX 1 vil kunne opdeles regionalt, svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur forudsættes anvendt til imødekommelse af øvrige programmæssige bindinger, jf. medieaftalen. Disse er her fortolket maksimalt, således at MUX 3 fuldt ud er disponeret til udsendelse af hhv. en kanal med ikke-kommercielt lokal-tv og 1 times udsendelse fra de regionale TV 2- virksomheder, en kanal med parlaments-tv, en kommerciel lokal-tv kanal og hele tre nabolandskanaler. De to førstnævnte forudsættes sendt ukodet, de fire sidste kodet, men med krav om, at de skal indgå i en billigpakke.. 4

5 - 5 - MUX 3: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: Gatekeeper UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Frit valg mellem Mpeg 2 og Mpeg 4 - her forudsat Mpeg 4 Kryptering: Nej fsva kanalerne A-B. Frivilligt fsva øvrige kanaler, men krav om, at de indgår i "billig-pakke" Programkrav: Tidsrum A:..lokal ikke-komm... TV 2reg lokal ikke-komm. B:..Parlaments-tv. C:...komm. lokal-tv... D: Nabo A Nabo A Nabo A Nabo A Nabo A Nabo A E: Nabo B Nabo B Nabo B Nabo B Nabo B Nabo B F: Nabo C Nabo C Nabo C Nabo C Nabo C Nabo C MUX 4-6 udbydes uden bindinger til gatekeeper. De to sidste MUX (MUX 7 og MUX 8), der først bliver ledige i 2015, vil også kunne besluttes udbudt til gatekeeper. I så fald vil det samtidig kunne besluttes, at i hvilket omfang disse MUX skal anvendes til DBV-H, alternativt omlægges til DAB og anvendes til DMB. 5

6 - 6 - Scenario B. Det kommercielt orienterede scenario I dette scenario er der fokuseret på at give de bedst mulige forretningsmæssige betingelser for en kommerciel DTT-platform. Der er derfor ikke afsat yderligere MUX til Digi-TV og heller ikke forudsat afsat yderligere kapacitet til public service, bortset fra den kapacitet, som gatekeeper skal bruge til udsendelse af den nye børne/historiekanal fra DR. MUX 1 fortsætter således præcis som hidtil med ukrypteret udsendelse af DR1, DR2, TV 2 og tegnsprogsservice. Dog bemærkes, at der i MUX 1 vurderes at være plads til yderligere public service-tilbud i tidsrummet uden for 17-20, hvor der sendes tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser. Som udgangspunkt sker udsendelse ved anvendelse af MPEG 2, jf. omtalen under scenario A. Der er som nu - kun mulighed for indedørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over 3, 4 eller 5 MUX, alt afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt. MUX 2 (der her forudsættes at være det af de nye MUX, der ligesom MUX 1 kan opdeles regionalt, svarende til TV 2 s regionale struktur) anvendes primært til at imødekomme programmæssige forpligtelser, jf. medieaftalen, men fortolket minimalt og med anvendelse af MPEG 4. På MUX 2 forudsættes således sendt følgende: DR s nye børne/historiekanal, en kanal med parlaments-tv, en kanal med lokalt, ikkekommercielt tv samt den ene times udsendelse fra de regionale TV 2-virksomheder, en kommerciel lokal-tv-kanal og en enkelt nabolands-kanal (som eventuelt kan variere fra landsdel til landsdel). Endelig bliver der på MUX 2 i dette scenario også plads til en enkelt kanal uden bindinger. Mens de tre førstnævnte kanaler forudsættes udsendt ukrypteret, kan de øvrige kanaler sendes krypteret. 6

7 - 7 - MUX 1: Til rådighed: Operatør: UHF/VHF: Regionalisering: Dækning: Kodning: Kryptering: Programkrav: Ja DigiTV UHF Som TV 2's regionale struktur Hele landet - her forudsat udendørs dækning Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Nej Tidsrum A: DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 B: DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 C: TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 D: Ny DR Ny DR Tegnsprog Ny DR Ny DR Ny DR MUX 2: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: Gatekeeper UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Frit valg mellem Mpeg 2 og Mpeg 4 - her forudsat Mpeg 4 Kryptering: Frivilligt Programkrav: Tidsrum A: børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist B:..Parlaments-tv. C:..lokal ikke-komm. TV 2reg lokal ikke-komm. D:...komm. lokal-tv... E: naboland naboland naboland naboland naboland naboland F: Ingen bindinger På MUX 3-6 forudsættes ingen programmæssige bindinger overhovedet, hvilket bl.a. muliggør betalingskanaler. De to sidste MUX (MUX 7 og MUX 8), der først bliver ledige i 2015, vil ligesom i scenario A - også kunne besluttes udbudt til gatekeeper. 7

8 - 8 - C. Et mellem-scenario Dette scenario kan betragtes som et kompromis mellem på den ene side hensynet til varetagelse af public service-formål/kulturpolitiske formål (jf. scenario A) og på den anden side hensynet til gatekeepers forretningsplan (jf. scenario B). I dette scenario fortsætter MUX 1 - ligesom i scenario B som hidtil, dog med mulighed for en vis udbygning af public service-tilbuddet uden for det tidsrum (kl ), hvor der sendes tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser. Som udgangspunkt sker udsendelse ved anvendelse af MPEG 2, jf. omtalen under scenario A. Der er som nu - kun mulighed for indendørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. MUX 2, som her forudsættes at være det MUX, der kan opdeles svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur, og som forudsættes distribueret af Digi-TV (ligesom MUX 1 som udgangspunkt ved benyttelse af MPEG 2), anvendes dels til udsendelse af DR s nye børne-historiekanal og yderligere en DR-kanal, dels til udsendelse af kanalen med parlaments-tv og kanalen med ikke-kommercielt lokal tv samt 1 times udsendelse fra de regionale TV 2-virksomheder. Udsendelsen af både MUX 1 og MUX 2 sker ukrypteret. Der er for begge MUX som for MUX 1 nu kun mulighed for indedørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. 8

9 - 9 - MUX 1: Til rådighed: Operatør: UHF/VHF: Regionalisering: Dækning: Kodning: Kryptering: Programkrav: Ja DigiTV UHF Som TV 2's regionale struktur Hele landet - her forudsat udendørs dækning Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Nej Tidsrum A: DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 B: DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 C: TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 D: Ny DR Ny DR Tegnsprog Ny DR Ny DR Ny DR MUX 2: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: DigiTV UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Kryptering: Frivilligt Programkrav: Tidsrum A: børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist B: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR C:..Parlaments-tv. D:..lokal ikke-komm. TV 2reg lokal ikke-komm. Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over tre eller fire MUX, alt afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt. Hvert MUX kan ved MPEG4-komprimering rumme seks SDTV-kanaler, jf. de fælles antagelser. Det ene af disse MUX (MUX 3) forudsættes i begrænset omfang anvendt til imødekommelse af øvrige programmæssige bindinger, jf. medieaftalen. MUX 3 forudsættes således anvendt til udsendelse af henholdsvis en kommerciel lokal-tv kanal og en enkelt nabolandskanal (der ligesom i scenario B eventuelt kan variere fra landsdel til landsdel). Der er mulighed for kryptering af alle kanaler i MUX et. 9

10 MUX 3: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: Gatekeeper UHF/VHF: UHF Regionalisering: Mulighed for regional opdeling, men ikke som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Frit valg mellem Mpeg 2 og Mpeg 4 - her forudsat Mpeg 4 Kryptering: Frivilligt Programkrav: Tidsrum A:...komm. lokal-tv... B: naboland naboland naboland naboland naboland naboland C: D: Ingen bindinger E: F: Ligesom i scenario B forudsættes der i scenario C ingen programmæssige forpligtelser på MUX 3-6, hvilket bl.a. muliggør betalingskanaler. De to sidste MUX (MUX 7 og MUX 8), der først bliver ledige i 2015, vil ligesom i scenario A og B - også kunne besluttes udbudt til gatekeeper. 10

11 BILAG 2: Grafisk fremstilling af de af Rambøll opstillede markedsscenarier Figur 1: Overordnet fordeling mellem platforme. Primær TV TV Distribution, primær TV, forventet fordeling husstande Fiberoptik - kabel Egen antenne alene Parabol i alt 500 Kabel-tv i alt Figur 2: Gatekeepers andel af primære tv - Markedsscenario 1 Markedsestimat baseret på to betal-tv pakker, ingen DVB-H. Fordeling af "Egen antenne alene" på analog, digi-tv og kommerciel dt gatekeeper antal kunder antal kunder analog antal kunder digi-tv antal kunder kommerciel dtt gatekeeper 11

12 Figur 3: Gatekeepers andel af primære tv - Markedsscenario 2 Markedsestimat baseret på to betal-tv pakker, ingen DVB-H. Fordeling af "Egen antenne alene" på analog, digi-tv og kommerciel dt gatekeeper antal kunder antal kunder analog antal kunder digi-tv antal kunder kommerciel dtt ga tekeeper Figur 4: Gatekeepers andel af samlet antal tv med egen antenne - Markedsscenario 3 Marked III. Baseret på free-tv og temapakker. Ingen DVB- H. Fokus på sekundære fjernsyn og mobile fjernsyn Antal fjernsyn Egen antenne analog tv Egen antenne Digi-TV Egen antenne kommerciel gatekeeper 12

13 Figur 5. Gatekeepers forudsatte pakkepriser sammenlignet med andre danske tv-pakker 450 Gatekeeper udvidet pakke Sammenligning af danske TV pakker 400 Pris Gatekeeper basis pakke 100 Gatekeeper free-tv + temapakker Gatekeeper TV pakker viasat Canal Digital TDC FDA Aarhus Dansk Bredbånd ComX Antal kanaler 13

14 Bilag 3. Lokal-tv i henholdsvis scenario A, B og C Udvalget forestiller sig jf. de opstillede scenarier følgende 3 modeller for udfyldelsen af gatekeepers forpligtelse til distribution af ikke-kommercielt lokal-tv: Scenario A. Public Service-model Der opstilles på forhånd en række nærmere krav vedrørende udfyldelsen af forpligtelsen, eksempelvis at gatekeeper er forpligtet til at sikre en alsidighed og mangfoldighed gennem distribution af forskellige typer af ikke-kommercielt lokal-tv. Evt. kan der stilles krav om, at lokale programmer eksempelvis bydels-tv skal distribueres på de enkelte sendere i det lokale net, dvs. at programmerne ikke skal udsendes regionalt, men blot i de, mindre, lokale områder, der dækkes af en enkelt sender. Niche-lokal-tv om særlige emner eller til særlige målgrupper eksempelvis indvandrere kan distribueres regionalt eller evt. landsdækkende. Eftersom det kan være vanskeligt på forhånd at definere, hvad der for så vidt angår lokal-tv skal forstås ved et alsidigt programudbud, kan det som en variant af denne model overvejes at lade Radio- og tv-nævnet forestå udvælgelsen af de programvirksomheder, som gatekeeper skal distribuere på kanalen. Baggrunden for overvejelserne er, at gatekeeper ikke som udgangspunkt forventes, at have nogen særlig ekspertise i opgaven, der traditionelt har været en myndighedsopgave, samt at der, såfremt den nuværende tilskudsordning til ikke-kommerciel lokal radio og tv videreføres, vil de stationer, der bliver distribueret i det digitale net kunne opnå offentlige tilskud. (Det samme er for så vidt tilfældet for de kabelfødte lokal-tvstationer, men modsat digital-tv-nettet er der ikke i fællesantenneanlæggene noget krav om distribution af lokal-tv). Scenario B. Kommerciel model Der opstilles ikke krav på forhånd vedrørende udfyldelsen af forpligtelsen om distribution af ikke-kommercielt lokal-tv. Det er således helt op til gatekeeper, hvorledes forpligtelsen udfyldes der er alene et krav, om at der distribueres ikkekommercielt lokal-tv, når der ikke sendes regionale TV 2-udsendelser (kl ). I princippet vil kravet således formentlig kunne opfyldes ved aftale med én lokal-tvstation om at sende 23 timer i døgnet. Scenario C. Kombinationsmodel Der opstilles få krav for så vidt angår udfyldelsen af forpligtelsen, jf. ovenfor under A. I lyset af at der i medieaftalen lægges vægt på ikke-kommercielt lokal-tv snarere end på landsdækkende niche-lokal-tv kan det overvejes, at kræve, at der lægges vægt på muligheden for distribution af denne form for ikke-kommercielt lokal-tv. Evt. med en præcisering af, at der skal være tale om et alsidigt og mangfoldigt udbud af denne form 14

15 for lokal-tv. Det kan også i denne model overvejes, at lade Radio- og tv-nævnet vælge de lokal-tv-stationer, der skal sende på kanalen ud fra de samme betragtninger som ovenfor under A. 15

16

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 UHF sendenettet Fordelingsnettet Princippet med hostbroadcaster Principmodel for opkobling til DIGI-TV Princippet for den økonomiske afregningsmodel for så vidt

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 1 VORES OPGAVE 1. Hvad er den forventede udvikling i DTT-platformen frem

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Vores eneste kommentar er ad 2. Her finder vi at teksten: 2. De i 1 nævnte programmer m.v. skal fordeles i samme lyd-

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv www.kanalhovedstaden.dk Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv Dansk folkeoplysning skal give os digitale skaberkompetencer og gøre os til ansvarlige borgere

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt 2. december 2008 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikke-kommercielt tv, ændring af must

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Borch Teknik A/S høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.

Borch Teknik A/S høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Nina Munck Richter Hansen, nrh@kum.dk BORCH TEKNIK A/S Vølundsvej 12 DK 3400 Hillerød T: +45 48 25 30 03 www.borchteknik.dk info@borchteknik.dk CVR/VAT

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

DIALOGMØDE 11 NOV 2013 KONSULENTOPGAVE OM BEHOVET FOR KAPACITET TIL ANTENNE-TV EFTER 2020 OG KONSEKVENSER AF EVENTUEL ANVENDELSE AF 700MHZ

DIALOGMØDE 11 NOV 2013 KONSULENTOPGAVE OM BEHOVET FOR KAPACITET TIL ANTENNE-TV EFTER 2020 OG KONSEKVENSER AF EVENTUEL ANVENDELSE AF 700MHZ DIALOGMØDE 11 NOV 2013 KONSULENTOPGAVE OM BEHOVET FOR KAPACITET TIL ANTENNE-TV EFTER 2020 OG KONSEKVENSER AF EVENTUEL ANVENDELSE AF 700MHZ FREKVENSBÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND 1 DAGSORDEN 1. Velkomst - ved

Læs mere