Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:"

Transkript

1 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. Karré 15 Mogens Hansen P. Knudsens Gade 72, i kld. Fra mandag - fredag Kl Træffes også onsdage Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. for karréerne 1, 2 og 15. Prøv også vores Webside på adressen: Farvel til vores korrekturlæser. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf Nødnumre for karré Karré 1. STOFA Tlf dag Tlf aften weekend. Sprængte vandrør: Karré 1, 2 og 15. Blikkenslagernes Kooperative A/S: Tlf Fejl på El forsyningen: Karré 1, 2 og 15. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Tilstoppede kloakrør: Karré 1, 2 og 15. Albertslund Kloakservice: Tlf Det er med vemod vi har måttet sige farvel til vores korrekturlæser på Nyheds-avisen og tidligere medlem af bestyrelsen i karré 2 Valter Helstrøm, som døde medio september Valter var fra Nyheds-avisen`s start korrekturlæser på bladet. I bestyrelsen for karré 2 gjorde Valter et stort stykke arbejde i mange år, inden han valgte at nyde sit otium på fuld tid i Ære være hans minde Såfremt De tilkalder hjælp, skal De førstkommende hverdag underrette Deres varmemester i dennes kontortid.

2 Nyheds-avisen udkommer: I Februar, Maj, Juli, September, November eller December måned. Stof til næste nummer af Nyheds-avisen modtages indtil den 30. januar 2006 Bladet kan ikke påtage sig ansvar for manuskripter m.v., der indsendes uopfordret. Webside: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller forkorte indhold. 2 Nyheds-avisen Udgives af: Redaktions-gruppen AKB Frederiksholm Hørdumsgade København SV Telefon Telefonsvarer Redaktion: Ansvarshavende Redaktør Irja Perslow Free Lance Journalister: Flemming Fischer Helle Visby Korrektur: Redaktionen Layout: Bjørn Høeg (HomeDesign) Trykkeri: Ekspressen KOMET CYKLER Reparation af cykler På hjørnet af Hørdumsgade og Enghavevej Tlf Ejendomskontor Karré Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: Telefax: Kontor og telefon er åbne: Mandag - fredag Kl , torsdag tillige Kl Ejendomsleder Karré : Frank Klausen 19 Karréernes kontaktpersoner Karré 1. Lone Feldt Hørdumsgade 15, st. tv. Tlf Karré 2. Jette Jønsson Hørdumsgade 41, st. tv. Tlf Karré 15. Bjørn Høeg P. Knudsens Gade 80, 2. tv. Tlf svarer AKB s Hovedkontor Boligselskabet AKB Tomsgårdsvej København NV Telefon Telefax Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag Kl Torsdag kl Fredag kl Der kan træffes aftale om personlig henvendelse uden for den daglige åbningstid.

3 (Fortsat fra side 17) gen. Ellers bliver arbejdet sat i gang og vi går uden om nr Behandling af indkomne forslag fra beboerne. Parkeringspladser, haverne og fortovet, som der er gjort rede for. Grimm ønsker mødereferat omdelt til samtlige beboere. 5. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. Parkeringspladser, haverne og fortovet, som der er gjort rede for, alle mener at være tilfreds med trapperengøringen Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse. Bestyrelsen har princip godkendt budget Det indstilles, af afdelingsmødet godkender driftsbudget og varmebudget, og bemyndiger administrationen til at flytte udgiftsposter fra afdelingens driftsbudget til varmebudgettet som følge af lov nr. 585 om fremme af energibesparelser, når bekendtgørelse foreligger. 3 Mini Crosser Calypso 4 / 10 km/t Nypris kr. Sælges for kr. 3 år gammel virker perfekt farven er rød Kan leveres mod betaling i HT området Kan beses i Greve Sælges pga. dødsfald Tlf.: eller Samtidig godkendes det, at der kan varsles yderligere forhøjelser af varmebidraget, hvis bekendtgørelsen nødvendiggør dette. Der forekommer ingen huslejestigninger i det nye år. 7. Valg af et bestyrelsesmedlem, valg af suppleanter. Der blev stemt ved håndsoprækning. Allan Bøgh (bestyrelsesmedlem 2. år) Lisbeth Uguis (suppleant 1. år ) Alice Christiansen (suppleant 1. år ) 8. Eventuelt. Vores gårdmand Bent takker af, så vores nye gårdmand hedder Niels Jensen. Afdelingen ønsker ikke at deltage i støjpartnerskabet. Lisbeths Systue Ring og aftal tid Følgende TV - kanaler er blevet ændret siden sidst. Alle former for reparationer og forandringer. Træffes bedst i weekenden Tlf Disney Kanalen ligger på: kanal 62 TV2Film ligger på: kanal 57 Kanal 5 er flyttet til: kanal 21 CNN er flyttet til: kanal ,25 MHz MHz 471,25 MHz 479,25 MHz

4 4 Resultat af Urafstemning om Husdyrhold i karré 15. Så er afstemningen om husdyrhold i karré 15 færdig, ud af 742 stemmer, stemte 437. De fordelte sig således: For husdyrhold: Imod Husdyrhold: MÅNEDENS CITAT 180 stemmer 257 stemmer Det er altså stadig ikke tilladt at holde husdyr i karré 15. Optællingen blev foretaget af Advokat Irene Dahl I forbindelse med modtagelse af Nyheds-Avisen, vil karré 15 s beboere modtage en blanket til brug ved returgodtgørelse af brugte Danmøntkort. Husk at skrive jeres banks kontonummer på, hvis i ikke ønsker at modtage pengene i frimærker. I ønskes alle en god jul og et godt nytår Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Når en glad person træder ind i rummet, føles det som om endnu et lys er blevet tændt. Emerson 17 Referat fra Budgetmøde i karré 1, 20. september 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Bestyrelsens beretning fra 23. august Behandling af indkomne forslag fra beboerne. 5. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 6. Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse. 7. Valg af et bestyrelsesmedlem, valg af suppleanter, valg til repræsentantskabet. 8. Eventuelt. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. Allan Bøgh blev valgt som dirigent, Alice Christiansen som referent valget var enstemmigt, Bestyrelsen vælger selv repræsentantskabet. 2. Godkendelse af dagsordenen Grim kunne ikke godkende dagsordenen, dag navne på bestyrelsesmedlem og suppleanter ikke stod på dagsorden, ved håndsrækning blev der enighed om at fortsættemødet. 3. Bestyrelsesjens beretning fra 23. august Parkerings pladser, bliver igangsat i uge af Europark. Oprydning af kælder og loftsrum er i gang, en opgang af gangen. Haverne kan vi ikke gøre så meget ved, siden der ikke står noget i lejekontrakten om vedligeholdelse af haverne, men lejerne får en skriftlig advarsel om at rydde op i haverne. Gelænder i haverne er i gang. Lisbeth s veranda, kommunen har været et år om at svare, intet nyt. Vi kontakter afd. 2 med hensyn til parkeringspladser og vaskeri, Nyborg installere et nyt system så vaskebetalingen går over huslejen. Der bliver sat vaskeri regler op med hensyn til at få vaskeriet til at fungere bedre. Renovering af fortovet, stilles i bero til årets slutning Frank Klausen kontakter nr. 3, det er den eneste Af ejerne der ikke vil deltage i renoverin- (Fortsættes på side 18)

5 (Fortsat fra side 15) 16 Svend fratræder efter eget ønske. Monna genopstiller. Monna genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem blev Birgit. Begge valgt for 2 år Ad.9. Svend, Sahiba ElHalimi og Robert Sanchez blev valgt for 1 år. Ad.10. Medlemmer til Repræsentantskabet konstitueres i bestyrelsen. Er De træt af at vaske selv? Så lad os gøre det for Dem. 10 Kilo 130,00 kr. Tørret og lagt sammen 5 VASK - LET Ad.11. Der blev stillet spørgsmål vedr. låse på døre fra haverne. Henstilling om bedre låse. Ingvar kom ind på et tilbud fra Euro Park om kontrol i Hørdumsgade, og hvorfor det blev afvist af bestyrelsen. Enighed i forsamlingen om at det var ok. Henstilling om omdeling af referat. Ingen god ide. Bliver bragt i Nyheds-avisen. Mødet slut i god ro og orden. Referent Birger Gandrup. Nekrolog: Valter Hellstrøm er ikke mere blandt os. Valter var i mange år en dygtig kasserer og sekretær for afdelingsbestyrelsen karré 2. Valter har ligeledes været redaktør og korrektur læser for vore beboerblade. Valter's hobby var at fotografere og havde en stor billedsamling. Valter var Sydhavnens poet, og alle kunne gå til Valter med få stikord og få dage efter fik de en sang til deres festdag. Valter vil være savnet af familie og af os alle i Sydhavnen Vi henter og bringer - kun 20 kr. Tlf Skriv til Nyheds-avisen og få din mening frem Kom med en god historie, en god vittighed, eller du kan også komme med en madopskrift, som du gerne vil dele med andre, samt selvfølgelig ris og ros. Sidste frist for aflevering til bladet er den 30. januar Du kan også aflevere dit brev eller din artikel på nedenstående adresse: Nyheds-avisen: Hørdumsgade i brevkassen på væggen. Eller pr. til Besøg vores webside på Æret være hans minde

6 6 Referat af karré 15 s Beboermøde 19. september Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Bjørn Høeg bød velkommen til beboermødet med beboere fra 36 lejemål. Stig Erichsen blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede, at mødet var korrekt indkaldt 16. august. Steen Eriksen blev valgt som referent og Peder og Alice som stemmetællere. 2. Godkendelse af dagsorden BESLUTNING: Godkendt. 3. Bestyrelsens beretning siden beboermøde 17. maj Bjørn nævnte først, at bestyrelsen ønsker urafstemning om det stillede forslag om husdyrhold. (herom nærmere under punkt. 4.) Varmeudgifterne stiger og derfor foreslås det at a conto bidraget sættes op med 17 %. I kommende år vil det blive hævet i takt udgifterne. Der er vedtaget en ny lov, som siger at udgiftsposter fra drift af varmeanlæg skal føres over på varmeregnskabet. Afdelingsbestyrelsen ønsker at informere om udviklingen i afdelingens forbrug af vand og el i vaskeri og fællesarealer for at kunne fastholde forbruget på et acceptabelt niveau. Lamper og installationer i kældrene trænger til udskiftning. Der udføres et pilotprojekt i en del af kælderen. Ved Hørdumsgade 79-81er opsat et cykelstativ, og flere stativer er på vej. Desuden er der lagt chaussésten på bumpene i Hørdumsgade, hvor planterne blev ødelagt af biler. Det nye vaskesystem vil blive sat i gang så snart administrationen kan varetage regnskabet. Her får hver enkelt beboer et nyt vaskekort. I Nyheds-avisen i november gives besked om hvordan restbeløb på danmøntkort refunderes. (Fortsættes på side 7) (Fortsat fra side 14) 15 Arbejdet med udskiftning forventes at vare 1 dag, så vaskeriet kun er ude af drift denne dag. Også forelagt et opslag om ingen henstilling af diverse genstande i opgange. Vil blive sat op i nærmeste fremtid. Ad.4. Regnskabet gennemgået af Frank Klausen, AKB. Godkendt, efter spørgsmål om trappevask. Om det kan betale sig med ansat medarbejder i stedet for fremmed firma. Den billigste løsning er et fremmed firma, da der kun skal betales for den udførte mængde arbejde. Ad.5. Der var fremsendt et forslag fra Charlotte Sørensen, Hørdumsgade 43, vedr. barnevogns/cykelskure i Hørdumsgade, da ingen af delene må henstå på trapper. Efter diskussion blev der fremsat et forslag fra Irja, gående ud på at bruge op til kr ,00 til etablering af disse skure. Afstemningen viste et flertal på 20 ja og 2 nej. Vedtaget. Ad.6. Ingen forslag fra bestyrelsen. Ad.7. Frank K. fremlagde det af bestyrelsen godkendte regnskab for forsamlingen. Der blev stillet spørgsmål vedr. ekstra vaskemaskine. Den er ikke vedtaget endnu. Derudover om renovering af kaldeanlæg ved hoveddøre. Der vil blive skiftet omkring 11 anlæg i det kommende år. Frank fremlagde også en tekst begrundet i en lovvedtagelse, der betyder at visse udgifter, skal flyttes fra driftsbudgettet til varmebudgettet. Det blev herefter besluttet at give bestyrelsen mandat til at flytte de nødvendige midler til varmebudgettet. Det blev også vedtaget at det er muligt at varsle forhøjelse af varmebidraget, hvis bekendtgørelsen nødvendiggør dette. Derefter blev budgettet for 2006 enstemmigt principgodkendt. Ad.8 (Fortsættes på side 16)

7 (Fortsat fra side 13) 14 Ad. 3. Jette Jønsson bød velkommen til de fremmødte, og specielt til Henrik Gøttrup, LLO og Frank Klausen, AKB. Derefter fremlagde hun bestyrelsens beretning for det forløbne år siden sidste afdelingsmøde. Konstaterede at der ikke har været de store problemer, hvilket kan ses, ud fra de manglende henvendelser i kontortiden, sidste mandag i måneden. Gjorde opmærksom på ændring i åbningstiden. Fremover fra kl til Endvidere som noget nyt, at henvendelse kan ske pr. . Bestyrelsen kan træffes på Og at udstyret i den forbindelse var udskiftet, med en udgift på kr ,00. Nødvendiggjort af internetforbindelse. Undersøgelse af isolering af kældre blev nævnt og at den var i orden. Endvidere hovedkloakgennemgang i P. Knudsens Gade, med de gener der var forbundet hermed. Det er besluttet at indføre nyt betalingssystem i vaskeriet. Dette medfører betaling via huslejeindbetalingsgirokortet af forbruget. Også at det overvejes at installere 1 ekstra vaskemaskine. Det betyder der vil blive uddelt 1 vaskekort til hvert lejemål. Kortet kan også bruges til reservering af vasketur. Installationen påregnes at være udført inden årets udgang. Restbeløb på gamle Nyborg vaskekort kan refunderes på Mozarts Plads. Der var fremsendt diverse spørgsmål. Bland andet vedr. interesse omkring bredbånd. Dette vil kræve udskiftning af eksisterende sløjfeanlæg. Udgift min. 1 mil. Kr.. Også spørgsmål vedrørende legionella i det varme vand. Der er taget prøver der viser 0 legionella i det varme vand. Der blev stillet spørgsmål vedr. det nye system i vaskeriet. Herunder om det var påkrævet at bestille tur for at vaske. Ikke nødvendigt, men der skal tages hensyn til bestilte ture. (Fortsættes på side 15) (Fortsat fra side 6) 7 Der er udført forsøg med maskinel vask af kældergange, men det afprøvede system var ikke brugbart. Det er undersøgt om der kan indføres ekstra skyl på de små vaskemaskiner. Det er desværre ikke teknisk muligt. På grund af udskiftning af byggesagsleder, bliver faldstammeudskiftningen lidt forsinket i forhold til forventet start i marts 2006 og afslutning i efteråret Det er glædeligt at beboerne selv organiserer lukning af lågerne imod P. Knudsens Gade. Bestyrelsen ser gerne dette initiativ gennemført overalt. DEBAT: En klage over dårlige forhold i gavllejlighed. Lejlighed svær at opvarme, der er store efterregninger. Skimmelsvamp på toilet, dårlige køkkenskabe, dårlig faldstamme - udskiftning er på høje tid. Svar fra Helle: man bør lufte kraftigt ud 2 gange et kvarter daglig. Alle radiatorer bør være tændt, og er der ikke termostatventiler, kan man bede varmemester om at få det. Ejendomsleder: Der er igangsat systematisk varmemåling i to lejligheder ved Teknologisk Institut. Dette forsøg løber til ca. nytår. Det er en gavllejlighed og en lejlighed mod Hørdumsgade. Den lovede isolering af taglejligheder vil blive udført umiddelbart efter faldstammer er udskiftet. AFSTEMNING: Beretningen blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag fra beboerne Et forslag om husdyrhold var stillet af Ole Andersen, P. Knudsens Gade 102. Som nævnt begærer afdelingsbestyrelsen urafstemning om forslaget. Dirigenten gjorde i den forbindelse opmærksom på denne bestemmelse i boligselskabets vedtægter: "Afdelingsmødet kan beslutte, at endelig afgørelse af emner, der er til behandling ved afdelingsmødet, skal træffes ved (Fortsættes på side 8)

8 (Fortsat fra side 7) efterfølgende urafstemning blandt beboerne." Der blev spurgt om man isoleret kan give tilladelse til at holde kat, men ikke hund. Svar: Det er besluttet sådan i flere AKB afdelinger, men juridisk er det næppe holdbart. Afdelingsbestyrelsen nævnte erfaringen fra sidste urafstemning i 2002, hvor 166 stemmer var for husdyr og 308 imod. Bestyrelsen anbefaler, at denne klare beslutning videreføres. Der blev begæret skriftlig afstemning om spørgsmålet: "Skal der holdes urafstemning om husdyrhold i afdelingen?" Der blev afgivet 64 stemmer, hvoraf 44 Ja og 20 Nej. Dvs. forslaget sendes ud til urafstemning, som holdes snarest muligt Forslag fra afdelingsbestyrelsen Revision af bestemmelse i husorden efter vedtagelse på sidste beboermøde om, at to tørreskure i Hørdumsgade fortrinsvis er til barnevogne: "Henstillen af cykler og barnevogne skal foregå på de dertil indrettede pladser i kældre, gårde og på gaden." Ændringen blev vedtaget. Der blev spurgt om det er muligt at forbyde parabolantenner. Svar: Det er ikke muligt at indføre forbud, men der opkræves depositum på kr. til retablering af mur mv. når nye paraboler opsættes. 5. Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse Budgettet blev gennemgået ud fra lagkage-fordelingen i det uddelte papir. Nettokapitaludgifter er den oprindelige finansiering af huset. Beløbet er uændret i forhold til budget 2005 og omfatter 1 % af budgettets udgifter. Offentlige og andre faste udgifter omfatter ejendomsskat, forsikring, vand, renovation, el og administration. Især vand og forsikring er faldende. En ny udgift er administration af vaskekort. Her ligger 35 % af udgifterne. Falder 3 % i forhold til (Fortsættes på side 9) 13 Referat fra Budgetmøde i karrë 2, 21. september 2005 Tilstede 22 lejemål. Mødet indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent referent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning siden sidste afdelingsmøde (22.sep.2004) 4. Behandling af indkomne forslag fra beboerne. 5 Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 6. Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse. 7. Valg af formand, et bestyrelsesmedlem, valg af suppleanter, valg til repræsentantskabet. 8. Eventuelt. Ad. 1. Henrik Gøttrup, LLO, valgt som dirigent. Birger Gandrup, afd. bestyrelsen, valgt som referent. Stemmeudvalg: Svend, Irja og Frank Klausen. Ad2. Henrik takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed. Der blev fremlagt en revideret dagsorden. Som var: 1. Valg af dirigent referent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab for Indkomne forslag fra beboere 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen 7. Fremlæggelse af budget for 2006 til godkendelse 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter 10. Valg til Repræsentantskabet Eventuelt. Den reviderede dagsorden gennemgået og godkendt. (Fortsættes på side 14)

9 (Fortsat fra side 11) ligt i den forbindelse. 12 Derfor er det heller ikke afdelingsbestyrelsens valg at sende et forslag til urafstemning, men når et forslag der flere gange er blevet afvist af et meget stort flertal kommer op igen mener afdelingsbestyrelsen også at alle beboere skal have mulighed for at vælge. Med hensyn til parkeringspladser i Hørdumsgade er det allerede besluttet at foretage en mærkning af parkeringsbåsene, så er det op til bilisterne at parkere så der er plads til så mange som muligt. Afdelingsbestyrelsen opfordrer beboere med store last- og varevogne til at parkere på P. Knudsens Gade i stedet for Hørdumsgade, idet disse store vogne ofte er til gene for trafikken i Hørdumsgade. Da der blev sat låger op var det ikke for at de skal stå åbne, men derimod for at børn kan lege sikkert i gårdene og ikke løbe ud på P. Knudsens Gade. Det var også for at gårdene ikke blev brugt som ekstra parkeringspladser, og som det blev sagt på mødet i september opfordrer afdelingsbestyrelsen alle beboere til at lukke lågerne og respektere husorden ved ikke at parkere i gårdene. Det var for nogle år siden Din kone der forlangte at der skulle være låger så børnene kunne lege sikkert i gårdene. De legeredskaber der er sat op i gårdene var dem der var afsat penge til i forbindelse med renoveringen af gårdene hvor alle de gamle legeredskaber blev kasseret af legepladsinspektionen. Der er sat yderligere penge af til gårdene på budgettet for 2006, men hvilke legeredskaber skal vi eventuelt anskaffe? Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen (Fortsat fra side 8) 9 Variable udgifter går til funktionærernes løn, ejendomskontor, almindelig vedligeholdelse og afdelingsbestyrelsen. Det udgør 20 %, Dvs. en stigning på 1 % i forhold til 2005-budget. Almindeligt vedligehold falder med kr. Her findes også langtidsplanens udgifter til planlagt vedligeholdelse, som almindeligvis finansieres af henlagte midler. Dog vil der blive optaget lån til faldstammer, som budgetteres til 23,9 mio. kr. Henlæggelser til planlagt vedligehold og beboernes egen vedligeholdelseskonto samt tab på fraflyttere udgør 30 % og stiger 5 % siden Især bemærkes stigning i henlæggelse til planlagt vedligehold på kr. Ekstraordinære udgifter er navnet på afdrag til en række vedligeholdelseslån. Et lån til energibesparelse optaget i 1970 erne udløber i Derfor falder denne udgiftspost med 3 % og udgør 14 % af det samlede budget. På indtægtssiden figurerer huslejen, som stiger med 2,0 % svarende til ca kr. Lejen er dermed på 637,16 kr. pr. kvadratmeter. Varmeudgifterne stiger 17,62 %. Afdelingsbestyrelsen foreslog a conto varmebidrag hævet med 17,0 %. Antennebidrag sættes op med 14 kr. til 186,25 kr. pr. måned og Copy- Dan stiger med 1 kr. til 20,50 kr. DEBAT: Hvornår udløber antennekontrakt med TDC? Svar: Den udløber i efteråret Afdelingsbestyrelsen er i kontakt med TDC og andre leverandører om fremtidige løsninger. Det ses som en fordel at have have den store Tv-pakke og valgfrit internet, som vi har i TDC Webspeed. Der blev nævnt forskellige tilbud til inspiration for bestyrelsen. (Fortsættes på side 10)

10 (Fortsat fra side 9) Spørgsmål: Ville det være en besparelse at have ledende varmemester. Ejendomsleder svarer: Den driftsmodel kan beboerne vælge, men den ville sandsynligvis ikke være billigere. 10 VEDTAGELSE. Afdelingsbestyrelsen indstillede budgettet til principgodkendelse, da selv små ændringer ellers kun kan ske på et nyt beboermøde. Om varmebudgettet ønskes følgende supplerende vedtagelse: "Afdelingsmødet godkender driftsbudget og varmebudget, og bemyndiger administrationen til at flytte udgiftsposter fra afdelingens driftsbudget til varmebudgettet som følge af lov nr. 585 om fremme af energibesparelser, når bekendtgørelse foreligger. Samtidig godkendes det, at der kan varsles yderligere forhøjelse af varmebidraget, hvis bekendtgørelsen nødvendiggør dette." Principgodkendelse af budgettet blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter Steen Eriksen, Helle Visby og Lisbeth Larsen var på valg. Alle tre ønskede at genopstille og ingen andre opstillede. De tre blev genvalgt for to år. Som suppleanter genopstillede Preben Christensen og Ole Andersen nyopstillede. Begge blev valgt for et år. Nummering af suppleanter foretages af Afdelingsbestyrelsen. 7. Eventuelt Kan man foretage midlertidig opstregning af P-pladser Hørdumsgade? Pladsen udnyttes uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen vil tage sagen op. Hvornår foretages oprydning på tørrelofter? Ejendomsleder svar: I løbet af vinteren. Mødet sluttede kl. 20:55 STEEN ERIKSEN 11 Angående Urafstemning Ja så skal vi til det igen igen: Urafstemning om husdyrhold i Karre 15. Kunne de penge ikke være brugt til noget andet, er det ca kr. det koster. Jeg kan da godt hjælpe lidt til med hvad de penge kunne bruges til, hvad med at få lavet P. pladserne i Hørdumsgade. Efter at der er taget P. pladser fra os i Hørdumsgade, de båse der er passer ikke, bare se hvordan folk parkere, der er plads til flere biler hvis folk ville tænke lidt på alle der har bil. Og så er det gået op for mig, at der er børn i gården P. Knudsens Gade (Husk at lukke lågen, ellers kommer vennerne med kolde klaps). Men børnene kunne der også tænkes på, med nogle legeredskaber og ikke dem der er sat op. Eller lidt mere hjælp til vores gårdmænd. Dette indlæg er for at spørge vores bestyrelse, om det er det vi skal vente os, hver gang vi beboere stiller et forslag og bestyrelsen ikke kan lide det, eller er træt af, at det samme forslag kommer op flere gange, at så sætter vi i bestyrelsen bare forslaget til urafstemning? Jeg kunne desværre ikke selv være med til beboermødet her i september, men min kone var der. Svar meget gerne her i bladet. Svar til Valdemar Madsen: LÆSERBREV Med venlig hilsen Valdemar Madsen P. Knudsens Gade 76, 2. tv SV. Det koster ikke ,- kr. at holde urafstemning, men derimod 5836,50 kr. for den seneste urafstemning. Det er fordi afdelingsbestyrelsens medlemmer udfører så meget af arbejdet som det er mu- (Fortsættes på side 12)

Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie

Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie 24 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15.

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen:

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: 16 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Afdelingerne i SAB har holdt deres årsmøder Læs mere på side 12-27 Fødselsdagsfest i Skovbyhus Med 130 tilmeldte blev festen en stor succes. Læs mere på side 6 6 7 23 29 Pavillioner til Trollemosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere