Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:"

Transkript

1 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. Karré 15 Mogens Hansen P. Knudsens Gade 72, i kld. Fra mandag - fredag Kl Træffes også onsdage Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. for karréerne 1, 2 og 15. Prøv også vores Webside på adressen: Farvel til vores korrekturlæser. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf Nødnumre for karré Karré 1. STOFA Tlf dag Tlf aften weekend. Sprængte vandrør: Karré 1, 2 og 15. Blikkenslagernes Kooperative A/S: Tlf Fejl på El forsyningen: Karré 1, 2 og 15. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Tilstoppede kloakrør: Karré 1, 2 og 15. Albertslund Kloakservice: Tlf Det er med vemod vi har måttet sige farvel til vores korrekturlæser på Nyheds-avisen og tidligere medlem af bestyrelsen i karré 2 Valter Helstrøm, som døde medio september Valter var fra Nyheds-avisen`s start korrekturlæser på bladet. I bestyrelsen for karré 2 gjorde Valter et stort stykke arbejde i mange år, inden han valgte at nyde sit otium på fuld tid i Ære være hans minde Såfremt De tilkalder hjælp, skal De førstkommende hverdag underrette Deres varmemester i dennes kontortid.

2 Nyheds-avisen udkommer: I Februar, Maj, Juli, September, November eller December måned. Stof til næste nummer af Nyheds-avisen modtages indtil den 30. januar 2006 Bladet kan ikke påtage sig ansvar for manuskripter m.v., der indsendes uopfordret. Webside: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller forkorte indhold. 2 Nyheds-avisen Udgives af: Redaktions-gruppen AKB Frederiksholm Hørdumsgade København SV Telefon Telefonsvarer Redaktion: Ansvarshavende Redaktør Irja Perslow Free Lance Journalister: Flemming Fischer Helle Visby Korrektur: Redaktionen Layout: Bjørn Høeg (HomeDesign) Trykkeri: Ekspressen KOMET CYKLER Reparation af cykler På hjørnet af Hørdumsgade og Enghavevej Tlf Ejendomskontor Karré Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: Telefax: Kontor og telefon er åbne: Mandag - fredag Kl , torsdag tillige Kl Ejendomsleder Karré : Frank Klausen 19 Karréernes kontaktpersoner Karré 1. Lone Feldt Hørdumsgade 15, st. tv. Tlf Karré 2. Jette Jønsson Hørdumsgade 41, st. tv. Tlf Karré 15. Bjørn Høeg P. Knudsens Gade 80, 2. tv. Tlf svarer AKB s Hovedkontor Boligselskabet AKB Tomsgårdsvej København NV Telefon Telefax Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag Kl Torsdag kl Fredag kl Der kan træffes aftale om personlig henvendelse uden for den daglige åbningstid.

3 (Fortsat fra side 17) gen. Ellers bliver arbejdet sat i gang og vi går uden om nr Behandling af indkomne forslag fra beboerne. Parkeringspladser, haverne og fortovet, som der er gjort rede for. Grimm ønsker mødereferat omdelt til samtlige beboere. 5. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. Parkeringspladser, haverne og fortovet, som der er gjort rede for, alle mener at være tilfreds med trapperengøringen Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse. Bestyrelsen har princip godkendt budget Det indstilles, af afdelingsmødet godkender driftsbudget og varmebudget, og bemyndiger administrationen til at flytte udgiftsposter fra afdelingens driftsbudget til varmebudgettet som følge af lov nr. 585 om fremme af energibesparelser, når bekendtgørelse foreligger. 3 Mini Crosser Calypso 4 / 10 km/t Nypris kr. Sælges for kr. 3 år gammel virker perfekt farven er rød Kan leveres mod betaling i HT området Kan beses i Greve Sælges pga. dødsfald Tlf.: eller Samtidig godkendes det, at der kan varsles yderligere forhøjelser af varmebidraget, hvis bekendtgørelsen nødvendiggør dette. Der forekommer ingen huslejestigninger i det nye år. 7. Valg af et bestyrelsesmedlem, valg af suppleanter. Der blev stemt ved håndsoprækning. Allan Bøgh (bestyrelsesmedlem 2. år) Lisbeth Uguis (suppleant 1. år ) Alice Christiansen (suppleant 1. år ) 8. Eventuelt. Vores gårdmand Bent takker af, så vores nye gårdmand hedder Niels Jensen. Afdelingen ønsker ikke at deltage i støjpartnerskabet. Lisbeths Systue Ring og aftal tid Følgende TV - kanaler er blevet ændret siden sidst. Alle former for reparationer og forandringer. Træffes bedst i weekenden Tlf Disney Kanalen ligger på: kanal 62 TV2Film ligger på: kanal 57 Kanal 5 er flyttet til: kanal 21 CNN er flyttet til: kanal ,25 MHz MHz 471,25 MHz 479,25 MHz

4 4 Resultat af Urafstemning om Husdyrhold i karré 15. Så er afstemningen om husdyrhold i karré 15 færdig, ud af 742 stemmer, stemte 437. De fordelte sig således: For husdyrhold: Imod Husdyrhold: MÅNEDENS CITAT 180 stemmer 257 stemmer Det er altså stadig ikke tilladt at holde husdyr i karré 15. Optællingen blev foretaget af Advokat Irene Dahl I forbindelse med modtagelse af Nyheds-Avisen, vil karré 15 s beboere modtage en blanket til brug ved returgodtgørelse af brugte Danmøntkort. Husk at skrive jeres banks kontonummer på, hvis i ikke ønsker at modtage pengene i frimærker. I ønskes alle en god jul og et godt nytår Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Når en glad person træder ind i rummet, føles det som om endnu et lys er blevet tændt. Emerson 17 Referat fra Budgetmøde i karré 1, 20. september 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Bestyrelsens beretning fra 23. august Behandling af indkomne forslag fra beboerne. 5. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 6. Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse. 7. Valg af et bestyrelsesmedlem, valg af suppleanter, valg til repræsentantskabet. 8. Eventuelt. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. Allan Bøgh blev valgt som dirigent, Alice Christiansen som referent valget var enstemmigt, Bestyrelsen vælger selv repræsentantskabet. 2. Godkendelse af dagsordenen Grim kunne ikke godkende dagsordenen, dag navne på bestyrelsesmedlem og suppleanter ikke stod på dagsorden, ved håndsrækning blev der enighed om at fortsættemødet. 3. Bestyrelsesjens beretning fra 23. august Parkerings pladser, bliver igangsat i uge af Europark. Oprydning af kælder og loftsrum er i gang, en opgang af gangen. Haverne kan vi ikke gøre så meget ved, siden der ikke står noget i lejekontrakten om vedligeholdelse af haverne, men lejerne får en skriftlig advarsel om at rydde op i haverne. Gelænder i haverne er i gang. Lisbeth s veranda, kommunen har været et år om at svare, intet nyt. Vi kontakter afd. 2 med hensyn til parkeringspladser og vaskeri, Nyborg installere et nyt system så vaskebetalingen går over huslejen. Der bliver sat vaskeri regler op med hensyn til at få vaskeriet til at fungere bedre. Renovering af fortovet, stilles i bero til årets slutning Frank Klausen kontakter nr. 3, det er den eneste Af ejerne der ikke vil deltage i renoverin- (Fortsættes på side 18)

5 (Fortsat fra side 15) 16 Svend fratræder efter eget ønske. Monna genopstiller. Monna genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem blev Birgit. Begge valgt for 2 år Ad.9. Svend, Sahiba ElHalimi og Robert Sanchez blev valgt for 1 år. Ad.10. Medlemmer til Repræsentantskabet konstitueres i bestyrelsen. Er De træt af at vaske selv? Så lad os gøre det for Dem. 10 Kilo 130,00 kr. Tørret og lagt sammen 5 VASK - LET Ad.11. Der blev stillet spørgsmål vedr. låse på døre fra haverne. Henstilling om bedre låse. Ingvar kom ind på et tilbud fra Euro Park om kontrol i Hørdumsgade, og hvorfor det blev afvist af bestyrelsen. Enighed i forsamlingen om at det var ok. Henstilling om omdeling af referat. Ingen god ide. Bliver bragt i Nyheds-avisen. Mødet slut i god ro og orden. Referent Birger Gandrup. Nekrolog: Valter Hellstrøm er ikke mere blandt os. Valter var i mange år en dygtig kasserer og sekretær for afdelingsbestyrelsen karré 2. Valter har ligeledes været redaktør og korrektur læser for vore beboerblade. Valter's hobby var at fotografere og havde en stor billedsamling. Valter var Sydhavnens poet, og alle kunne gå til Valter med få stikord og få dage efter fik de en sang til deres festdag. Valter vil være savnet af familie og af os alle i Sydhavnen Vi henter og bringer - kun 20 kr. Tlf Skriv til Nyheds-avisen og få din mening frem Kom med en god historie, en god vittighed, eller du kan også komme med en madopskrift, som du gerne vil dele med andre, samt selvfølgelig ris og ros. Sidste frist for aflevering til bladet er den 30. januar Du kan også aflevere dit brev eller din artikel på nedenstående adresse: Nyheds-avisen: Hørdumsgade i brevkassen på væggen. Eller pr. til Besøg vores webside på Æret være hans minde

6 6 Referat af karré 15 s Beboermøde 19. september Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Bjørn Høeg bød velkommen til beboermødet med beboere fra 36 lejemål. Stig Erichsen blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede, at mødet var korrekt indkaldt 16. august. Steen Eriksen blev valgt som referent og Peder og Alice som stemmetællere. 2. Godkendelse af dagsorden BESLUTNING: Godkendt. 3. Bestyrelsens beretning siden beboermøde 17. maj Bjørn nævnte først, at bestyrelsen ønsker urafstemning om det stillede forslag om husdyrhold. (herom nærmere under punkt. 4.) Varmeudgifterne stiger og derfor foreslås det at a conto bidraget sættes op med 17 %. I kommende år vil det blive hævet i takt udgifterne. Der er vedtaget en ny lov, som siger at udgiftsposter fra drift af varmeanlæg skal føres over på varmeregnskabet. Afdelingsbestyrelsen ønsker at informere om udviklingen i afdelingens forbrug af vand og el i vaskeri og fællesarealer for at kunne fastholde forbruget på et acceptabelt niveau. Lamper og installationer i kældrene trænger til udskiftning. Der udføres et pilotprojekt i en del af kælderen. Ved Hørdumsgade 79-81er opsat et cykelstativ, og flere stativer er på vej. Desuden er der lagt chaussésten på bumpene i Hørdumsgade, hvor planterne blev ødelagt af biler. Det nye vaskesystem vil blive sat i gang så snart administrationen kan varetage regnskabet. Her får hver enkelt beboer et nyt vaskekort. I Nyheds-avisen i november gives besked om hvordan restbeløb på danmøntkort refunderes. (Fortsættes på side 7) (Fortsat fra side 14) 15 Arbejdet med udskiftning forventes at vare 1 dag, så vaskeriet kun er ude af drift denne dag. Også forelagt et opslag om ingen henstilling af diverse genstande i opgange. Vil blive sat op i nærmeste fremtid. Ad.4. Regnskabet gennemgået af Frank Klausen, AKB. Godkendt, efter spørgsmål om trappevask. Om det kan betale sig med ansat medarbejder i stedet for fremmed firma. Den billigste løsning er et fremmed firma, da der kun skal betales for den udførte mængde arbejde. Ad.5. Der var fremsendt et forslag fra Charlotte Sørensen, Hørdumsgade 43, vedr. barnevogns/cykelskure i Hørdumsgade, da ingen af delene må henstå på trapper. Efter diskussion blev der fremsat et forslag fra Irja, gående ud på at bruge op til kr ,00 til etablering af disse skure. Afstemningen viste et flertal på 20 ja og 2 nej. Vedtaget. Ad.6. Ingen forslag fra bestyrelsen. Ad.7. Frank K. fremlagde det af bestyrelsen godkendte regnskab for forsamlingen. Der blev stillet spørgsmål vedr. ekstra vaskemaskine. Den er ikke vedtaget endnu. Derudover om renovering af kaldeanlæg ved hoveddøre. Der vil blive skiftet omkring 11 anlæg i det kommende år. Frank fremlagde også en tekst begrundet i en lovvedtagelse, der betyder at visse udgifter, skal flyttes fra driftsbudgettet til varmebudgettet. Det blev herefter besluttet at give bestyrelsen mandat til at flytte de nødvendige midler til varmebudgettet. Det blev også vedtaget at det er muligt at varsle forhøjelse af varmebidraget, hvis bekendtgørelsen nødvendiggør dette. Derefter blev budgettet for 2006 enstemmigt principgodkendt. Ad.8 (Fortsættes på side 16)

7 (Fortsat fra side 13) 14 Ad. 3. Jette Jønsson bød velkommen til de fremmødte, og specielt til Henrik Gøttrup, LLO og Frank Klausen, AKB. Derefter fremlagde hun bestyrelsens beretning for det forløbne år siden sidste afdelingsmøde. Konstaterede at der ikke har været de store problemer, hvilket kan ses, ud fra de manglende henvendelser i kontortiden, sidste mandag i måneden. Gjorde opmærksom på ændring i åbningstiden. Fremover fra kl til Endvidere som noget nyt, at henvendelse kan ske pr. . Bestyrelsen kan træffes på Og at udstyret i den forbindelse var udskiftet, med en udgift på kr ,00. Nødvendiggjort af internetforbindelse. Undersøgelse af isolering af kældre blev nævnt og at den var i orden. Endvidere hovedkloakgennemgang i P. Knudsens Gade, med de gener der var forbundet hermed. Det er besluttet at indføre nyt betalingssystem i vaskeriet. Dette medfører betaling via huslejeindbetalingsgirokortet af forbruget. Også at det overvejes at installere 1 ekstra vaskemaskine. Det betyder der vil blive uddelt 1 vaskekort til hvert lejemål. Kortet kan også bruges til reservering af vasketur. Installationen påregnes at være udført inden årets udgang. Restbeløb på gamle Nyborg vaskekort kan refunderes på Mozarts Plads. Der var fremsendt diverse spørgsmål. Bland andet vedr. interesse omkring bredbånd. Dette vil kræve udskiftning af eksisterende sløjfeanlæg. Udgift min. 1 mil. Kr.. Også spørgsmål vedrørende legionella i det varme vand. Der er taget prøver der viser 0 legionella i det varme vand. Der blev stillet spørgsmål vedr. det nye system i vaskeriet. Herunder om det var påkrævet at bestille tur for at vaske. Ikke nødvendigt, men der skal tages hensyn til bestilte ture. (Fortsættes på side 15) (Fortsat fra side 6) 7 Der er udført forsøg med maskinel vask af kældergange, men det afprøvede system var ikke brugbart. Det er undersøgt om der kan indføres ekstra skyl på de små vaskemaskiner. Det er desværre ikke teknisk muligt. På grund af udskiftning af byggesagsleder, bliver faldstammeudskiftningen lidt forsinket i forhold til forventet start i marts 2006 og afslutning i efteråret Det er glædeligt at beboerne selv organiserer lukning af lågerne imod P. Knudsens Gade. Bestyrelsen ser gerne dette initiativ gennemført overalt. DEBAT: En klage over dårlige forhold i gavllejlighed. Lejlighed svær at opvarme, der er store efterregninger. Skimmelsvamp på toilet, dårlige køkkenskabe, dårlig faldstamme - udskiftning er på høje tid. Svar fra Helle: man bør lufte kraftigt ud 2 gange et kvarter daglig. Alle radiatorer bør være tændt, og er der ikke termostatventiler, kan man bede varmemester om at få det. Ejendomsleder: Der er igangsat systematisk varmemåling i to lejligheder ved Teknologisk Institut. Dette forsøg løber til ca. nytår. Det er en gavllejlighed og en lejlighed mod Hørdumsgade. Den lovede isolering af taglejligheder vil blive udført umiddelbart efter faldstammer er udskiftet. AFSTEMNING: Beretningen blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag fra beboerne Et forslag om husdyrhold var stillet af Ole Andersen, P. Knudsens Gade 102. Som nævnt begærer afdelingsbestyrelsen urafstemning om forslaget. Dirigenten gjorde i den forbindelse opmærksom på denne bestemmelse i boligselskabets vedtægter: "Afdelingsmødet kan beslutte, at endelig afgørelse af emner, der er til behandling ved afdelingsmødet, skal træffes ved (Fortsættes på side 8)

8 (Fortsat fra side 7) efterfølgende urafstemning blandt beboerne." Der blev spurgt om man isoleret kan give tilladelse til at holde kat, men ikke hund. Svar: Det er besluttet sådan i flere AKB afdelinger, men juridisk er det næppe holdbart. Afdelingsbestyrelsen nævnte erfaringen fra sidste urafstemning i 2002, hvor 166 stemmer var for husdyr og 308 imod. Bestyrelsen anbefaler, at denne klare beslutning videreføres. Der blev begæret skriftlig afstemning om spørgsmålet: "Skal der holdes urafstemning om husdyrhold i afdelingen?" Der blev afgivet 64 stemmer, hvoraf 44 Ja og 20 Nej. Dvs. forslaget sendes ud til urafstemning, som holdes snarest muligt Forslag fra afdelingsbestyrelsen Revision af bestemmelse i husorden efter vedtagelse på sidste beboermøde om, at to tørreskure i Hørdumsgade fortrinsvis er til barnevogne: "Henstillen af cykler og barnevogne skal foregå på de dertil indrettede pladser i kældre, gårde og på gaden." Ændringen blev vedtaget. Der blev spurgt om det er muligt at forbyde parabolantenner. Svar: Det er ikke muligt at indføre forbud, men der opkræves depositum på kr. til retablering af mur mv. når nye paraboler opsættes. 5. Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse Budgettet blev gennemgået ud fra lagkage-fordelingen i det uddelte papir. Nettokapitaludgifter er den oprindelige finansiering af huset. Beløbet er uændret i forhold til budget 2005 og omfatter 1 % af budgettets udgifter. Offentlige og andre faste udgifter omfatter ejendomsskat, forsikring, vand, renovation, el og administration. Især vand og forsikring er faldende. En ny udgift er administration af vaskekort. Her ligger 35 % af udgifterne. Falder 3 % i forhold til (Fortsættes på side 9) 13 Referat fra Budgetmøde i karrë 2, 21. september 2005 Tilstede 22 lejemål. Mødet indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent referent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning siden sidste afdelingsmøde (22.sep.2004) 4. Behandling af indkomne forslag fra beboerne. 5 Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 6. Fremlæggelse af budget 2006 til godkendelse. 7. Valg af formand, et bestyrelsesmedlem, valg af suppleanter, valg til repræsentantskabet. 8. Eventuelt. Ad. 1. Henrik Gøttrup, LLO, valgt som dirigent. Birger Gandrup, afd. bestyrelsen, valgt som referent. Stemmeudvalg: Svend, Irja og Frank Klausen. Ad2. Henrik takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed. Der blev fremlagt en revideret dagsorden. Som var: 1. Valg af dirigent referent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab for Indkomne forslag fra beboere 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen 7. Fremlæggelse af budget for 2006 til godkendelse 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter 10. Valg til Repræsentantskabet Eventuelt. Den reviderede dagsorden gennemgået og godkendt. (Fortsættes på side 14)

9 (Fortsat fra side 11) ligt i den forbindelse. 12 Derfor er det heller ikke afdelingsbestyrelsens valg at sende et forslag til urafstemning, men når et forslag der flere gange er blevet afvist af et meget stort flertal kommer op igen mener afdelingsbestyrelsen også at alle beboere skal have mulighed for at vælge. Med hensyn til parkeringspladser i Hørdumsgade er det allerede besluttet at foretage en mærkning af parkeringsbåsene, så er det op til bilisterne at parkere så der er plads til så mange som muligt. Afdelingsbestyrelsen opfordrer beboere med store last- og varevogne til at parkere på P. Knudsens Gade i stedet for Hørdumsgade, idet disse store vogne ofte er til gene for trafikken i Hørdumsgade. Da der blev sat låger op var det ikke for at de skal stå åbne, men derimod for at børn kan lege sikkert i gårdene og ikke løbe ud på P. Knudsens Gade. Det var også for at gårdene ikke blev brugt som ekstra parkeringspladser, og som det blev sagt på mødet i september opfordrer afdelingsbestyrelsen alle beboere til at lukke lågerne og respektere husorden ved ikke at parkere i gårdene. Det var for nogle år siden Din kone der forlangte at der skulle være låger så børnene kunne lege sikkert i gårdene. De legeredskaber der er sat op i gårdene var dem der var afsat penge til i forbindelse med renoveringen af gårdene hvor alle de gamle legeredskaber blev kasseret af legepladsinspektionen. Der er sat yderligere penge af til gårdene på budgettet for 2006, men hvilke legeredskaber skal vi eventuelt anskaffe? Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen (Fortsat fra side 8) 9 Variable udgifter går til funktionærernes løn, ejendomskontor, almindelig vedligeholdelse og afdelingsbestyrelsen. Det udgør 20 %, Dvs. en stigning på 1 % i forhold til 2005-budget. Almindeligt vedligehold falder med kr. Her findes også langtidsplanens udgifter til planlagt vedligeholdelse, som almindeligvis finansieres af henlagte midler. Dog vil der blive optaget lån til faldstammer, som budgetteres til 23,9 mio. kr. Henlæggelser til planlagt vedligehold og beboernes egen vedligeholdelseskonto samt tab på fraflyttere udgør 30 % og stiger 5 % siden Især bemærkes stigning i henlæggelse til planlagt vedligehold på kr. Ekstraordinære udgifter er navnet på afdrag til en række vedligeholdelseslån. Et lån til energibesparelse optaget i 1970 erne udløber i Derfor falder denne udgiftspost med 3 % og udgør 14 % af det samlede budget. På indtægtssiden figurerer huslejen, som stiger med 2,0 % svarende til ca kr. Lejen er dermed på 637,16 kr. pr. kvadratmeter. Varmeudgifterne stiger 17,62 %. Afdelingsbestyrelsen foreslog a conto varmebidrag hævet med 17,0 %. Antennebidrag sættes op med 14 kr. til 186,25 kr. pr. måned og Copy- Dan stiger med 1 kr. til 20,50 kr. DEBAT: Hvornår udløber antennekontrakt med TDC? Svar: Den udløber i efteråret Afdelingsbestyrelsen er i kontakt med TDC og andre leverandører om fremtidige løsninger. Det ses som en fordel at have have den store Tv-pakke og valgfrit internet, som vi har i TDC Webspeed. Der blev nævnt forskellige tilbud til inspiration for bestyrelsen. (Fortsættes på side 10)

10 (Fortsat fra side 9) Spørgsmål: Ville det være en besparelse at have ledende varmemester. Ejendomsleder svarer: Den driftsmodel kan beboerne vælge, men den ville sandsynligvis ikke være billigere. 10 VEDTAGELSE. Afdelingsbestyrelsen indstillede budgettet til principgodkendelse, da selv små ændringer ellers kun kan ske på et nyt beboermøde. Om varmebudgettet ønskes følgende supplerende vedtagelse: "Afdelingsmødet godkender driftsbudget og varmebudget, og bemyndiger administrationen til at flytte udgiftsposter fra afdelingens driftsbudget til varmebudgettet som følge af lov nr. 585 om fremme af energibesparelser, når bekendtgørelse foreligger. Samtidig godkendes det, at der kan varsles yderligere forhøjelse af varmebidraget, hvis bekendtgørelsen nødvendiggør dette." Principgodkendelse af budgettet blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter Steen Eriksen, Helle Visby og Lisbeth Larsen var på valg. Alle tre ønskede at genopstille og ingen andre opstillede. De tre blev genvalgt for to år. Som suppleanter genopstillede Preben Christensen og Ole Andersen nyopstillede. Begge blev valgt for et år. Nummering af suppleanter foretages af Afdelingsbestyrelsen. 7. Eventuelt Kan man foretage midlertidig opstregning af P-pladser Hørdumsgade? Pladsen udnyttes uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen vil tage sagen op. Hvornår foretages oprydning på tørrelofter? Ejendomsleder svar: I løbet af vinteren. Mødet sluttede kl. 20:55 STEEN ERIKSEN 11 Angående Urafstemning Ja så skal vi til det igen igen: Urafstemning om husdyrhold i Karre 15. Kunne de penge ikke være brugt til noget andet, er det ca kr. det koster. Jeg kan da godt hjælpe lidt til med hvad de penge kunne bruges til, hvad med at få lavet P. pladserne i Hørdumsgade. Efter at der er taget P. pladser fra os i Hørdumsgade, de båse der er passer ikke, bare se hvordan folk parkere, der er plads til flere biler hvis folk ville tænke lidt på alle der har bil. Og så er det gået op for mig, at der er børn i gården P. Knudsens Gade (Husk at lukke lågen, ellers kommer vennerne med kolde klaps). Men børnene kunne der også tænkes på, med nogle legeredskaber og ikke dem der er sat op. Eller lidt mere hjælp til vores gårdmænd. Dette indlæg er for at spørge vores bestyrelse, om det er det vi skal vente os, hver gang vi beboere stiller et forslag og bestyrelsen ikke kan lide det, eller er træt af, at det samme forslag kommer op flere gange, at så sætter vi i bestyrelsen bare forslaget til urafstemning? Jeg kunne desværre ikke selv være med til beboermødet her i september, men min kone var der. Svar meget gerne her i bladet. Svar til Valdemar Madsen: LÆSERBREV Med venlig hilsen Valdemar Madsen P. Knudsens Gade 76, 2. tv SV. Det koster ikke ,- kr. at holde urafstemning, men derimod 5836,50 kr. for den seneste urafstemning. Det er fordi afdelingsbestyrelsens medlemmer udfører så meget af arbejdet som det er mu- (Fortsættes på side 12)

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 12 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk GODT MØDE ALLE SAMMEN Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2

www.nyheds-avisen.dk GODT MØDE ALLE SAMMEN Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Nyheds-avisen. Karréernes kontaktpersoner. Ejendomskontor Karré 1-2-15 Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: 36 30 37 07 Telefax: 36 44 11 01

Nyheds-avisen. Karréernes kontaktpersoner. Ejendomskontor Karré 1-2-15 Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: 36 30 37 07 Telefax: 36 44 11 01 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Træffes

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Østerhøj Mødedato: Onsdag den 13. september 2010 Sted: Fælleshuset, Østerhøj Bygade 73A Deltagere: Afdelingsbestyrelsen for Østerhøj, Steen Jørgensen og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen:

Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Referat afdelingsmøde PAB afd. 1 den 9. september 2013

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Referat afdelingsmøde PAB afd. 1 den 9. september 2013 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFD 1 POSTPARKEN Postparken 8A kld. 2770 KASTRUP Referat afdelingsmøde PAB afd. 1 den 9. september 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 16 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet 1. Valg af dirigent Tanja 2. Valg af referent Helene 7, 3, 13 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten Onsdag den 8. februar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Horsensvej 37A Referat Deltagere Helga Elsborg, formand Lisbeth Haargaard, bestyrelsesmedlem Otto Ejsing, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, hovedbestyrelsen

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: 16 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Anne Marie Bornholdt Nils Randlev Hundebøl Mariann Nørhede Niels Kjær Elsebeth

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1.

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1. År 2012, den 18. september kl. 19.00, afholdtes ordinært beboermøde i BS 61, afdeling Hedelyparken, i beboerhuset, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere