MAC10 Konstanttrykregulator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAC10 Konstanttrykregulator"

Transkript

1 _2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 L1. Produktinformation MAC Leverance Montering Tilslutning af forsyningsspænding Oversigtstegning Menufunktioner 3.1 Brugerflade Redigering Setpunktmenuen Driftsmodes (setpunktmenu 1-3) Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) Kompensering for lav udetemperatur (setpunktmenu 6-9) Motorstyring vha. MAC10 (setpunktmenu nr. 10, 11 og 14, 16-17) Tryktransducer (setpunktmenu 12-13) PID regulator (setpunktmenu 19-20) Fabriksindstillinger (setpunktmenu 24) Setpunktmenu - oversigt Tekniske data 4.1 Tekniske data Tilslutningsdiagrammer 5.1 Tilslutningsdiagram: DTV/DTH/VVR/BESB/BESFxxx-4-1 med MAC10MPR Tilslutningsdiagram: DTV/BESF/BESBxxx-4-1FC/EC Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3FC (Omron freq. converter) Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3EC Faresymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. 2/24

3 Produktinformation MAC10 1. Produktinformation MAC10 Beskrivelse Hovedfunktioner: MAC10 konstanttrykregulator anvendes til ventilatormotorer, der er forsynet med motorpowerrelæ (MPR), frekvensomformer (MGE eller FC) eller EC Controller. Desuden kan MAC10 anvendes sammen med MAC10MPR til 1-fasede motorer. MAC10 har følgende hovedfunktioner: 0-10 VDC udgang samt start/stop relæ, som kan styre en frekvensomformer eller en triacregulator Potentialfri alarmudgang til tilslutning af CTS-anlæg eller anden form for alarmering 3 forskellige driftsmodes, og tilhørende setpunkter: Dags-mode, nat-mode og maks-mode Start/stop kan styres fra eksternt signal Overstyring til maks-mode kan ske fra eksternt signal MAC10 kan udstyres med en temperaturføler til udetemperaturkompensering 1.1 Leverance MAC10 leverancen består af følgende dele: Pos. Del Varenummer Leverancen består af: Ekstra tilbehør: A MAC10 konstanttrykregulator MAC10 B MAC XTP tryktransducer Pa del af levering, reservedelsnr C 2 m slange til MAC XTP del af levering D Trykmålenippel til MAC XTP del af levering E Produktvejledning F Temperaturføler MAC10 XTT til brug for MAC10XTT udetemperaturkompensering G MAC10 MPR MAC10MPR A B F G D C 3/24

4 Montering Arbejdet skal udføres af autoriseret el-installatør efter lokalt gældende love og regler. MAC10 og MAC XTP skal monteres på en plan og stabil flade. Montering af MAC10 Trin Handling 1 Skru frontpladen af, og skru MAC10 fast i de 4 hjørnehuller 2 Før ledningerne gennem kabelgennemføringerne, og spænd til 3 Monter frontpladen igen Montering af MAC XTP MAC XTP skal vende rigtigt. Trin Handling 1 Skru frontpladen af og skru MAC XTP fast i 2 af de 4 hjørnehuller 2 Før ledningen gennem kabelgennemføringen, og spænd til 3 Monter luftstudsen i ventilationskanalen i målepunktet 4 Forbind luftstudsen til minus-studsen på MAC XTP med et stykke slange 5 Hvis MAC XTP monteres i et trykneutralt område, er det ikke nødvendigt at forbinde den anden målestuds på MAC XTP. Ellers skal der monteres et stykke slange, der fører hen til et trykneutralt område 6 Monter frontpladen igen MAC XTP skal vende med forskruningerne nedad - for at undgå fugt /24

5 Statisk trykmåling i kanal Uisoleret kanal Isoleret kanal Trykmålenippel monteres direkte på kanal. Plastrør fjernes fra nippel. Trykmålenippel placeret uden på isolering. Plastrør afkortes i isoleringens tykkelse Max afstand mellem MAC10 og MAC XTP Der må max. være 80 m. skærmet kabel mellem MAC10 og MAC XTP Tilslutning af forsyningsspænding Tilslut MAC10 som vist i afsnit 5, Tilslutningsdiagrammer. Jordklemmen (PE) skal altid tilsluttes. Dimensionering af kabel og sikringer skal foretages iht. gældende love og forskrifter. Reparationsafbryder EXHAUSTO A/S gør opmærksom på, at der i henhold til Maskindirektivet *) skal opsættes en reparationsafbryder i den faste installation af ventilatoren. Afbryderen skal... være aflåselig, eller placeres synligt i nærheden af ventilatoren. kunne afbryde alle poler fra forsyningsspændingen; kontaktafstand min. 3 mm i hver pol. Reparationsafbryderen er ikke en del af EXHAUSTO-leverancen. * )Der henvises til Maskindirektivet 98/37EF - bilag 1 - pkt Adskillelse af energikilderne. 5/24

6 2.2 Oversigtstegning Brugerflade: Læs mere om brugerfladen i afsnit 3, Menufunktioner Tilslutning: Yderligere oplysninger om klemmerækken fremgår af tabellen sidst i dette afsnit A Display B Betjeningsknapperne Pil op, Pil ned, Enter og ESC C Tilslutningsklemme D MAC XTP tryktransducer Tilbehør: E MAC10 XTT temperaturføler Klemmerækken: Forbindelse Beskrivelse Klemme nr. Natsænkning indgang: Pull-down indgang, kortsluttet = nat. Klemme 1, 2 NTC temperaturføler: 22 kohm NTC, ± 0,5ºC, -40ºC til 60ºC Klemme 3, 4 Max 40 meter 0,5 skærmet kabel. +24 VDC forsyning: Pressure indgang: +24 VDC out, +50%, -20%, Max 80mA VDC ind, 4,7Kohm, 10bit. Klemme 5, 6, 7 Full speed indgang: Pull-down indgang, kortsluttet = Full speed Klemme 8, 9 Start/stop indgang Pull-down indgang, brudt signal = stop. Klemme 10, VDC ud til motor: 0-10 VDC 8bit. Max 20mA. Klemme 12, 13 Motor error indgang Pull-down indgang, brudt signal = error. Klemme 14, 15 Motorrelæ: 250 VAC, 3A AC1. Klemme 16, 17 Alarmrelæ: 250 VAC, 8A AC1. Klemme 18, 19, 20 Tilslutningsspænding 230 VAC +10% -10%, 50Hz Klemme 21, 22, 23 6/24

7 3.Menufunktioner 3.1 Brugerflade Brugerfladen Brugerfladen består af et display med to linjer tekst samt fire knapper. Displayet viser hovedmenuen - dvs. den aktuelle driftssituation. Ved hjælp af en adgangskode opnås adgang til setpunktmenuen, hvor parameterindstillingerne for MAC10 kan ændres. A B E F G H Stop Luftryk Temp Komp 0Pa ESC C D Display, hovedmenu I hovedmenuen kan aflæses driftsmode og indstillinger - se tabel: Position A B C Forklaring Aktuelt driftsmode, dvs. Stoppet, Dag, Nat eller Maks Temp Komp betyder, at udetemperaturkompenseringen er aktiv - ellers er feltet blankt Aktuelt lufttryk / aktuel udetemperatur / aktuel motorhastighed, tryk for at se den aktuelle indstilling D Viser C s værdi og enhed (Pa, ºC, %) Knapper Position E F G H Forklaring Pil op - benyttes til at bevæge sig rundt i menuen og ændre indstilling på parametrene Pil ned - benyttes til at bevæge sig rundt i menuen og ændre indstilling på parametrene Enter knap - i setpunktmenuen benyttes enter-knappen til at vælge menu samt til at gemme den indstillede værdi Escape knap - I setpunktmenuen benyttes escape-knappen til at forlade en undermenu uden at gemme I setpunktmenuen ændres indstillingen af parametrene for MAC10. Se den fuldstændige oversigt over indstillingsmulighederne i afsnit 3.2.8, Setpunktmenu - oversigt. En uddybning af de enkelte setpunkter følger senere i dette kapitel. 7/24

8 3.1.1 Redigering Adgang til setpunktmenu Fra hovedmenu: Hold nede, indtil displayet viser vedvarende MENU tast kode Adgangskoden er 1234: Tryk værdi = 1, tryk MENU tast kode Tryk værdi = 2, tryk osv. indtil displayet viser: Bemærk: Adgangskoden kan ikke ændres! Tryk og displayet viser: Tryk dag Editsetp nr.: 1 Indstilling af sprog For at kunne betjene MAC10, skal der først vælges, hvilket sprog display-menuen skal vise. Udover dansk (default) kan der vælges mellem engelsk, tysk og svensk. Tryk for at bladre ned i menuen til setpunkt nr. 18 og displayet viser Editsetp nr.: 18 0DK 1UK 2DE 3SE Vælg setp. nr. 18 med og displayet viser: 0:DK 1:UK 2:DE 3:SE Editsetp nr.: 18 Vaerdi 0 Ved hjælp af og ændres værdien, og dermed sprogversion. Tryk eller og den nye værdi er gemt. ESC Tryk og gå ud af menupunktet uden at gemme. 8/24

9 Rediger og gem setpunkt Tryk og tryk for at bladre ned i menuen for at bladre tilbage Editsetp nr.: 5 Tid inden alarm og displayet viser f.eks. Vælg den ønskede menu med og displayet viser f.eks. Editsetp nr.: 5 Vaerdi 30s Ved hjælp af og ændres værdien på den valgte parameter. Editsetp nr.: 5 Vaerdi 40s Hvis den nye værdi ønskes gemt: Tryk og den nye værdi er gemt. Hvis den nye værdi ikke ønskes gemt: ESC Tryk gemme. og gå ud af menupunktet uden at Fra setpunktmenu til hovedmenu Tryk eller indtil displayet viser: Editsetp nr.: 0 Tryk enter for exit for at komme ud af setpunkt- Tryk menuen. Timeout fra menu Bemærk Programmet forlader automatisk setpunktmenuen, hvis ingen af knapperne aktiveres i 30 sek. Trykreguleringen er ikke aktiv under indstilling af setpunktmenuen. 9/24

10 3.2 Setpunktmenuen Driftsmodes (setpunktmenu 1-3) MAC10 har 4 forskellige driftsmodes, nemlig: 1 Stop, dvs. stoppet 2 Dag, dvs. dag-mode 3 Nat, dvs. nat-mode 4 Maks, dvs. maksimal hastighed Af tabellen nedenfor fremgår forskellene på de forskellige driftsmodes: Driftsmode Stoppet Dag-mode Nat-mode Maks-mode Regulering Default, hvis ingen signal. Regulerer efter dag-modesetpunktet Setpunktmenu Menu nr Pa Motorudgang, klemme 12, 13 0 VDC Spændingssignal 0-10 VDC Regulerer efter nat-modesetpunktet Menu nr Pa Spændingssignal 0-10 VDC Regulerer efter maks-modesetpunktet Menu nr Pa Spændingssignal 0-10 VDC Motorrelæ OFF ON ON ON klemme 16, 17 Alarm Nej Ja Ja Ja dog ikke ved alarm for lavt tryk Udetemperaturkompensering Nej Ja Nej Ja Valg af driftsmode Valg af driftsmode foregår ud fra eksterne driftssignaler. Driftsmode Start/stop (klemme 10,11) Natreduktion (klemme 1,2) Full speed (klemme 8,9) Stoppet OFF OFF/ON OFF/ON Dag-mode OFF OFF Nat-mode ON OFF ON Maks-mode (full speed) OFF/ON ON (kan inverteres) 10/24

11 3.2.2 Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) MAC10 har 3 forskellige alarmtyper, nemlig: 1 Alarm ved motorfejl 2 Alarm for tryk over setpunkt 3 Alarm for tryk under setpunkt Alarmtype 1: Alarm for motorfejl* 2: Alarm for tryk OVER setpunkt 3: Alarm for tryk UNDER setpunkt Årsag Hvis forbindelsen mellem klemme 14 og 15 brydes Hvis det målte tryk (lufthastighed) kommer over det ønskede reguleringssetpunkt plus en alarmgrænse Hvis det målte tryk (lufthastighed) kommer under det ønskede reguleringssetpunkt minus en alarmgrænse Displaytekst ALARM! Motorfejl ALARM! Over set ALARM! Under set Alarmrelæ Alarmrelæet trækker Alarmrelæet trækker Alarmrelæet trækker (klemme 18,19,20) Alarmgrænse Indstilles i setpunktmenu 4 Indstilles i setpunktmenu 4 Alarmtid ** (hvor længe tilstanden skal vare før alarmen udløses) Alarm forsvinder af sig selv, hvis Forbindelsen mellem klemme 14 og 15 etableres Indstilles i setpunktmenu 5 Hvis trykket/lufthastigheden kommer under alarmgrænsen Indstilles i setpunktmenu 5 Hvis trykket/lufthastigheden kommer over alarmgrænsen * I installationer med frekvensomformer er motoren beskyttet af frekvensomformerens automatik. Derfor er der lagt en fast forbindelse mellem klemme 14 og 15. Det betyder, at anlægget automatisk starter op efter genstart af motoren pga. fejl eller afbrydelser. Ved motorfejl vil displayteksten derfor være Alarm Under set. ** Figuren herunder illustrerer, hvornår alarmen Tryk over setpunkt udløses, og hvornår den forsvinder igen - afhængig af setpunktindstillingerne i menu 4 og 5. Tryk Alarmgrænse Setpunkt nr 4 Alarmgrænse Setpunkt nr 4 Over setpunkt grænse Tryk setpunkt Målt tryk Under setpunkt grænse Tid Tid inden alarm Setpunkt nr 5 ALARM! 11/24

12 Motor error Automatisk eller manuelt reset Klemme 14 og 15 kan benyttes til tilslutte et fejlrelæ i motorstyringen. Når signalet brydes, gives alarm på display, og alarmrelæet skifter. Der vil dog stadig være startsignal til motorstyringen. Hvis Så Resultat Automatisk reset ønskes Manuelt reset ønskes Termosikringen kobler inden for tidsfristen indstillet i setpunkt 5 Termosikringen kobler efter tidsfristen indstillet i setpunkt 5 Skal klemme 14 og 15 forbindes med en lus. Termosikringen afbryder lokalt for motorstrømmen (kobles i serie med motorforsyningen) Skal termosikringen forbindes til klemme 14 og 15, og motorsignalet fra klemme 16 og 17 gennem alarmrelæet Genstarter motoren automatisk Skal der slukkes og tændes for MAC10 Når temperaturen falder, vil termosikringen atter koble ind, og motoren starter automatisk Se diagram nedenfor Alarmrelæet afbryder for motorforsyningen Se diagram nedenfor Tre former for kobling af termosikring: Automatisk reset uden alarm Termosikring i motor koblet lokalt i serie med motor forsyning Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Motor stopper da forsyningen brydes 3 Når temperaturen i motoren falder, genindkobler termosikringen og dermed er der atter forsyning til motor 4 MAC10 melder ikke alarm med mindre motoren er stoppet i så lang tid, at der kommer en alarm pga. tryk Automatisk reset med alarm Termosikring i motor forbundet til MAC10 Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Alarmrelæ i MAC10 skifter og display viser "ALARM motorfejl" 3 Motor fortsætter med at køre 4 Når temperaturen i motoren falder, skifter alarmrelæet og alarmvisning display forsvinder Denne type kobling anbefales ikke for termosikring, da motoren kører videre, men den kan benyttes for tilslutning til fejlrelæ i frekvensomformer eller MGE motor. Her er motoren direkte beskyttet af den sammenbyggede styring. 12/24

13 Manuelt reset Termosikringen i motoren forbundet til MAC10 og motorsignal seriekoblet med alarmrelæ Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Alarmrelæ i MAC10 skifter og display viser "ALARM motorfejl" 3 Motor stopper, da motor ON/OFF brydes vha. alarmrelæ 4 Når temperaturen i motoren falder, skifter alarmrelæet og alarmvisning i display forsvinder med mindre motoren har været er stoppet i så lang tid, at der kommer en alarm pga. tryk hvorefter motoren skal resettes manuelt (ved hjælp af start/stop signal eller sluk/ tænd for MAC10) Kompensering for lav udetemperatur (setpunktmenu 6-9) MAC10 indeholder en funktion, der reducerer lufttrykket ved lav udetemperatur, så luftmængden reduceres. For at kompensering for udetemperatur skal virke, må der være monteret en temperaturføler. Temperaturføler (tilbehør) Indstillinger i setpunktmenuen Temperaturføleren monteres i klemme 3 og 4. MAC10XTT temperaturføleren kan måle mellem 40ºC til +60,0ºC. Indstilling Aktivering af kompensering for udetemperatur * Setpunktmenu nr. Kan indstilles til værdi 6 1 = ON 0 = OFF Max. værdi 7 Mellem -10ºC og +15ºC Min. værdi 8 Mellem -25ºC og 0ºC Størrelse på reduktion af tryk/lufthastighed 9 Mellem 0 Pa og 500 Pa * Bemærk Driftmode skal være dag-mode eller maks-mode, for at der kan vælges udetemperaturkompensering i setpunktmenu nr /24

14 Diagram Diagrammet viser, at hvis udetemperaturen ligger mellem min. værdi og max. værdi, så reduceres trykket linært, så den største trykreduktion opnås ved min. værdi. Reguleringssetpunkt Pa Menu 9 U.temp reduktion Udetemperatur o C Udetemp komp min Menu 8 Udetemp komp max Menu Motorstyring vha. MAC10 (setpunktmenu nr. 10, 11 og 14, 16-17) Tilslutning Klemme 12, 13: 0-10 VDC udgang til styring af frekvensomformer eller triacregulator. Klemme 16, 17: Motor-driftrelæ Klemme 14, 15: Fejlindgang i forbindelse med en fejlmelding fra frekvensomformer, triacregulator eller motor. Hvis fejlsignal ikke benyttes, skal klemmerne være kortsluttede. Bemærk: Styresignal I setpunktmenu nr. 10 indstilles den maksimale spænding på 0-10 VDC udgangen. Dette setpunkt kan indstilles mellem 50% og 100% (50%=5,0 VDC, 100%=10,0 VDC). I setpunktmenu nr. 11 indstilles den minimale spænding på 0-10 VDC udgangen. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0% og 50% (0% = 0,0 V VDC, 50%=5,0 VDC). Inverteret drift Se afsnit 3.2.2, Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) for yderligere information om alarmstyringen. Frekvensomformer eller triacregulator Det er muligt at køre med inverteret 0-10 VDC udgang på MAC10. Det vil sige, at ved behov for lav luftmængde skruer 0-10 VDC udgangen op i stedet for ned. I setpunktmenu nr. 14 vælges inverteret drift. Værdien 0 = Normal udgang, værdien 1 = Inverteret udgang. I setpunktmenu 16 indstilles om motorstyring skal ske vha. en frekvensomformer eller triacregulator. Værdien 0 = frekvensomformer, værdien 1 = triacregulator. Hvis der er valgt triacregulator i setpunktmenu nr. 16, kan setpunktmenu nr. 17 indstilles. Ved pulserende drift kan værdien i setpunktmenu 17 ændres (som regel i opadgående retning) til den pulserende drift ophører, og problemet er løst. 14/24

15 3.2.5 Tryktransducer (setpunktmenu 12-13) MAC XTP er standard MAC10 regulerer lufttrykket ved hjælp af en lufttrykstransducer. Til MAC10 leveres som standard tryktransduceren MAC XTP. Det er ikke nødvendigt at indstille setpunkter vedrørende tryktransducer, da disse er indstillet fra fabrikken. MAC XTP kan måle mellem 0 Pa og 500 Pa. Anden lufttrykstransducer Eksempel Hvis det ønskes at benytte en anden lufttrykstransducer skal setpunktmenu nr. 12 og nr. 13 indstilles. I setpunktmenu nr. 12 indstilles det tryk, som den ønskede sensor måler, når sensorens 0-10 VDC udgang giver 10 VDC ud. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0 Pa til 5000 Pa. I setpunktmenu nr. 13 indstilles den spænding, som lufttrykstransduceren giver ud, når den måler 0 Pa. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0.0 V til 10.0 V. Hvis en tryktransducer giver 10 VDC ud, når den måler 500 Pa, så er det denne værdi, der skal indtastes i setpunktmenu nr. 12. Hvis en tryktransducer, når den måler 0 Pa, giver en spænding fra sig på 1.0 V., er det denne værdi, der skal indtastes i setpunktmenu nr PID regulator (setpunktmenu 19-20) Lufttrykreguleringen styres af en PID regulator. PID regulatoren kan justeres ved hjælp af to parametre i MAC10 s setpunktmenu. Hvis trykreguleringen ikke foregår optimalt, kan forstærkning og integrationstid ændres i setpunktmenu nr. 19 og Setpunkt nr. 19. PID KP. PID regulatorens forstærkning - dvs. hvor kraftig regulering, der ønskes. 2 Setpunkt nr. 20. PID TI. PID regulatorens integrationstid, dvs. hvor hurtigt reguleringen skal ske Fabriksindstillinger (setpunktmenu 24) Reset til fabriksindstillinger Det er muligt at indstille MAC10 til den oprindelige fabriksindstilling. I setpunktmenu nr. 24: Indstil værdien til 1 og tryk på enter. Alle styringens parametre stilles til de oprindelige fabriksindstillinger, og MAC10 genstarter. Se afsnit 3.2.8, Setpunktmenu - oversigt for fabriksindstillinger. 15/24

16 3.2.8 Setpunktmenu - oversigt Setpunkt Display tekst Beskrivelse Minimumværdi TRYK DRIFTMODE Maksimumværdi Fabriksindstilling 1 Tryk dag Setpunkt for Dagmode drift 0 Pa 5000 Pa 200 Pa 2 Tryk nat Setpunkt for Natmode drift 0 Pa 5000 Pa 150 Pa 3 Tryk maks Setpunkt for Maksmode drift 0 Pa 5000 Pa 400 Pa ALARM 4 Tryk alarm +/- Tryk +/-grænse inden alarm 0 Pa 1000 Pa 100 Pa aktiveres 5 Tid inden alarm Tid inden alarm, når tryk er 0 sek sek. 300 sek. over/under grænse UDETEMPERATUR 6 Udetemp komp Udetemperaturkompensering OFF eller ON 0=OFF 1 =ON 0=OFF 7 Udetemp komp max 8 Udetemp komp min Maks. temperatur, hvor kompenseringen bliver aktiv Min. temp. hvor kompenseringen er på maksimum -10 ºC 15 ºC 5 ºC -25 ºC 0 ºC -10 ºC 9 U.temp reduktion Tryk-værdi, der skal kompenseres 0 Pa 500 Pa 50 Pa med MOTOR 10 Motor ud maks Maks spænding på 0-10 VDC 50% 100% 100% motorudgang 11 Motor ud min Min. spænding på 0-10 VDC 0% 50% 0% motorudgang AVANCERET 12 Sensor maks Kun ved anden XTP 0 Pa 5000 Pa 500 Pa 13 Sensor V O Pa Kun ved anden XTP 0.0 V 10.0 V 0.0 V 14 Inverteret ud 0=OFF 1 =ON 0=OFF 15 Benyttes ikke 16 Frekomform/Triac Er der monteret frekvensomformer eller triacregulering 17 Triac tryk Tryk-værdi som angiver et pludseligt tryks ændringsstørrelse SPROG 1=Triac 0=Frekvensomf. 0=Frekvensomf. 0 Pa 1000 Pa 50 Pa 18 0DK 1UK 2DE 3SE Sprogvalg til menuer 0 = DK, 1 = UK, 2 = DE, 3 = SE 0 = DK PID 19 PID kp PID regulator forstærkning PID ti PID regulator integrationstid sek. 100 sek. 21 Benyttes ikke 22 Benyttes ikke 23 Maks ind invert Maksmode indgang inverteret funktion ANDET 24 Fabriksindstil Resætter menu til fabriksindstillinger 0=OFF 1 =ON 0=OFF 0=OFF 1=RESET 0=OFF 16/24

17 Tekniske data 4. Tekniske data 4.1 Tekniske data MAC10 Parameter Størrelse (h x b x d): Vægt: Effekt For-sikring: Værdi 120 x 170 x 60 mm 620g Max 15 VA 13A Kapsling: IP 54 Omgivelsestemperatur: -20ºC til 50ºC Tilslutninger: Dagsetpunkt: Natsetpunkt: Max. setpunkt: = full speed 1 stk. M20, 2 stk. M16, 2 stk. M Pa Pa Pa MAC XTP Justering Parameter Størrelse (h x b x d) Vægt Tilslutningsspænding Belastning Værdi 80 x 80 x 55 mm 166 g 15 VDC til 38 VDC, 12 VAC til 28 VAC 5mA - 25mA DC, 45mA - 65mA AC Kapsling: IP 54 Omgivelsestemperatur: -18ºC til 60ºC Arbejdsområde Output Målenøjagtighed Linearitet Forbindelse til MAC Pa 0 V ved 0 Pa, 10 V ved 500 Pa (max 20 ma) ± 3% full scale ± 2% full scale Max 80m 0,5 skærmet kabel mellem MAC10 og MACXTP Skal ikke justeres, da MAC XTP er kalibreret fra producentens side. MAC10 XTT Parameter Størrelse (h x b x d) Målenøjagtighed Værdi 80 x 80 x 55 mm ± 2% full scale Arbejdstemperatur: -40ºC til 60ºC Kapsling: IP 54 Forbindelse til MAC10 Max 40m 0,5 skærmet kabel mellem MAC10 og MAC 10XTT 17/24

18 Tilslutningsdiagrammer 5. Tilslutningsdiagrammer Hvilket tilslutningsdiagram skal benyttes Ventilatortype DTV/DTH/VVR (Model str. 160, 200, 250, 315, 400, 450) BESF (Model str. 146, 160, 180, 200, 225, 250, 280) BESB (Model str. 250, 315, 400 og 500) Tilslutningsdiagram, afsnit... DTVxxx DTVxxx-4-1FC 5.2 DTVxxx-4-1EC 5.2 DTHxxx DTHxxx-4-1EC 5.2 VVRxxx VVRxxx-4-1EC 5.2 BESFxxx BESFxxx-4-1FC 5.2 BESFxxx-4-1EC 5.2 BESFxxx-4-3FC 5.3 (Omron freq. converter) BESFxxx-4-3EC 5.4 BESBxxx BESBxxx-4-1FC 5.2 BESBxxx-4-1EC 5.2 BESBxxx-4-3FC 5.3 (Omron freq. converter) BESBxxx-4-3EC 5.4 Forklaring på produktnavne Eksempel: BESB FC Nr. Forkortelse, f.eks. Forklaring Eksempel 1 BESB Ventilatortype (DTV, DTH, VVR, BESF, BESB) Størrelse For DTV, DTH, VVR og BESB svarer tallet til kanaldimension 3 4 Poltal, dvs. omdrejninger pr. minut 4 3 Antal faser / spænding 2 = = = 1 fase og 230 V 3 = 3 faser og 400 V 5 FC Motorstyring Blank = Ingen motorstyring FC = Frekvensomformer EC = EC Controller 18/24

19 Tilslutningsdiagrammer 5.1 Tilslutningsdiagram: DTV/DTH/VVR/BESB/BESFxxx-4-1 med MAC10MPR Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 -A3 Komponentforklaring MAC 10 XTP-sensor MAC10 MPR -F1 * Forsikring i forsyningstavle -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder 19/24

20 Tilslutningsdiagrammer 5.2 Tilslutningsdiagram: DTV/BESF/BESBxxx-4-1FC/EC Komponentforklaring -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -E1 * Klemmeboks -F1 * Forsikring i forsyningstavle Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -M1 -M2 -Q1 -Q2 * * Ventilatormotor og motorstyring FC Ventilatormotor og motorstyring EC Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 20/24

21 Tilslutningsdiagrammer 5.3 Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3FC (Omron freq. converter) Komponentforklaring Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -F1 * Forsikring i forsyningstavle -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 21/24

22 Tilslutningsdiagrammer 5.4 Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3EC Komponentforklaring Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -E1 Klemmeboks -F1 * Forsikring i forsyningstavle -M1 Ventilatormotor og motorstyring 3EC -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 22/24

23 Tilslutningsdiagrammer 23/24

24

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

ES 10. Konstanttryk eller flow regulator. Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265

ES 10. Konstanttryk eller flow regulator. Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 Ingen udvikling er for ind viklet ES 10 Konstanttryk eller flow regulator Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk 7 6 5 1 Beskrivelse

Læs mere

MAC12. Konstanttrykregulator. Original brugsanvisning. 3004992-2014-03-13 Brugsanvisning

MAC12. Konstanttrykregulator. Original brugsanvisning. 3004992-2014-03-13 Brugsanvisning 0099-0-0- Brugsanvisning MAC Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +5 65 66 Fax +5 65 66 0 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 0099-0-0- /0 0099-0-0-

Læs mere

ES-10 kit. » KonstanttryK eller flow regulator. air management. flowregulator

ES-10 kit. » KonstanttryK eller flow regulator. air management. flowregulator DENCO DENCO air management flowregulator SEMCO HAPPEL WOODS SEMCO DELBAG ILOXAIR WOODS DELBAG ILOXAIR ES-10 kit» KonstanttryK eller flow regulator 2 es-10 KIt In-Ma Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik 3004396-2014-09-03 VEX150-160HX Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

MAC10, MAC11, EFC og SR

MAC10, MAC11, EFC og SR Produktinformation Produktinformation - Udgave 1 MAC10, MAC11, EFC og SR Konstanttryk- og hastighedsregulatorer Billede placeres i laget Foto. De blå streger markerer top og bund af billedet. Topplacering

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Effektforbrug Drift Dimensionering

Effektforbrug Drift Dimensionering Trykregulator til statisk trykføler VFP... til kanal- eller rumtryk Variabelt eller konstant tryk Trykområder 0... 2500 Pa Nominel spænding AC 24 V Styring: DC 2... 10 V, AC 0... 20 V fasesnit Tekniske

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9 Elektronik Møntautomat - Type MMC - MED og UDE display Møntautomat type MMC for mønter eller poletter programmerbar som følger: Program 0: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Efter indkast startes/stoppes

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere