MAC10 Konstanttrykregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAC10 Konstanttrykregulator"

Transkript

1 _2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 L1. Produktinformation MAC Leverance Montering Tilslutning af forsyningsspænding Oversigtstegning Menufunktioner 3.1 Brugerflade Redigering Setpunktmenuen Driftsmodes (setpunktmenu 1-3) Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) Kompensering for lav udetemperatur (setpunktmenu 6-9) Motorstyring vha. MAC10 (setpunktmenu nr. 10, 11 og 14, 16-17) Tryktransducer (setpunktmenu 12-13) PID regulator (setpunktmenu 19-20) Fabriksindstillinger (setpunktmenu 24) Setpunktmenu - oversigt Tekniske data 4.1 Tekniske data Tilslutningsdiagrammer 5.1 Tilslutningsdiagram: DTV/DTH/VVR/BESB/BESFxxx-4-1 med MAC10MPR Tilslutningsdiagram: DTV/BESF/BESBxxx-4-1FC/EC Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3FC (Omron freq. converter) Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3EC Faresymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. 2/24

3 Produktinformation MAC10 1. Produktinformation MAC10 Beskrivelse Hovedfunktioner: MAC10 konstanttrykregulator anvendes til ventilatormotorer, der er forsynet med motorpowerrelæ (MPR), frekvensomformer (MGE eller FC) eller EC Controller. Desuden kan MAC10 anvendes sammen med MAC10MPR til 1-fasede motorer. MAC10 har følgende hovedfunktioner: 0-10 VDC udgang samt start/stop relæ, som kan styre en frekvensomformer eller en triacregulator Potentialfri alarmudgang til tilslutning af CTS-anlæg eller anden form for alarmering 3 forskellige driftsmodes, og tilhørende setpunkter: Dags-mode, nat-mode og maks-mode Start/stop kan styres fra eksternt signal Overstyring til maks-mode kan ske fra eksternt signal MAC10 kan udstyres med en temperaturføler til udetemperaturkompensering 1.1 Leverance MAC10 leverancen består af følgende dele: Pos. Del Varenummer Leverancen består af: Ekstra tilbehør: A MAC10 konstanttrykregulator MAC10 B MAC XTP tryktransducer Pa del af levering, reservedelsnr C 2 m slange til MAC XTP del af levering D Trykmålenippel til MAC XTP del af levering E Produktvejledning F Temperaturføler MAC10 XTT til brug for MAC10XTT udetemperaturkompensering G MAC10 MPR MAC10MPR A B F G D C 3/24

4 Montering Arbejdet skal udføres af autoriseret el-installatør efter lokalt gældende love og regler. MAC10 og MAC XTP skal monteres på en plan og stabil flade. Montering af MAC10 Trin Handling 1 Skru frontpladen af, og skru MAC10 fast i de 4 hjørnehuller 2 Før ledningerne gennem kabelgennemføringerne, og spænd til 3 Monter frontpladen igen Montering af MAC XTP MAC XTP skal vende rigtigt. Trin Handling 1 Skru frontpladen af og skru MAC XTP fast i 2 af de 4 hjørnehuller 2 Før ledningen gennem kabelgennemføringen, og spænd til 3 Monter luftstudsen i ventilationskanalen i målepunktet 4 Forbind luftstudsen til minus-studsen på MAC XTP med et stykke slange 5 Hvis MAC XTP monteres i et trykneutralt område, er det ikke nødvendigt at forbinde den anden målestuds på MAC XTP. Ellers skal der monteres et stykke slange, der fører hen til et trykneutralt område 6 Monter frontpladen igen MAC XTP skal vende med forskruningerne nedad - for at undgå fugt /24

5 Statisk trykmåling i kanal Uisoleret kanal Isoleret kanal Trykmålenippel monteres direkte på kanal. Plastrør fjernes fra nippel. Trykmålenippel placeret uden på isolering. Plastrør afkortes i isoleringens tykkelse Max afstand mellem MAC10 og MAC XTP Der må max. være 80 m. skærmet kabel mellem MAC10 og MAC XTP Tilslutning af forsyningsspænding Tilslut MAC10 som vist i afsnit 5, Tilslutningsdiagrammer. Jordklemmen (PE) skal altid tilsluttes. Dimensionering af kabel og sikringer skal foretages iht. gældende love og forskrifter. Reparationsafbryder EXHAUSTO A/S gør opmærksom på, at der i henhold til Maskindirektivet *) skal opsættes en reparationsafbryder i den faste installation af ventilatoren. Afbryderen skal... være aflåselig, eller placeres synligt i nærheden af ventilatoren. kunne afbryde alle poler fra forsyningsspændingen; kontaktafstand min. 3 mm i hver pol. Reparationsafbryderen er ikke en del af EXHAUSTO-leverancen. * )Der henvises til Maskindirektivet 98/37EF - bilag 1 - pkt Adskillelse af energikilderne. 5/24

6 2.2 Oversigtstegning Brugerflade: Læs mere om brugerfladen i afsnit 3, Menufunktioner Tilslutning: Yderligere oplysninger om klemmerækken fremgår af tabellen sidst i dette afsnit A Display B Betjeningsknapperne Pil op, Pil ned, Enter og ESC C Tilslutningsklemme D MAC XTP tryktransducer Tilbehør: E MAC10 XTT temperaturføler Klemmerækken: Forbindelse Beskrivelse Klemme nr. Natsænkning indgang: Pull-down indgang, kortsluttet = nat. Klemme 1, 2 NTC temperaturføler: 22 kohm NTC, ± 0,5ºC, -40ºC til 60ºC Klemme 3, 4 Max 40 meter 0,5 skærmet kabel. +24 VDC forsyning: Pressure indgang: +24 VDC out, +50%, -20%, Max 80mA VDC ind, 4,7Kohm, 10bit. Klemme 5, 6, 7 Full speed indgang: Pull-down indgang, kortsluttet = Full speed Klemme 8, 9 Start/stop indgang Pull-down indgang, brudt signal = stop. Klemme 10, VDC ud til motor: 0-10 VDC 8bit. Max 20mA. Klemme 12, 13 Motor error indgang Pull-down indgang, brudt signal = error. Klemme 14, 15 Motorrelæ: 250 VAC, 3A AC1. Klemme 16, 17 Alarmrelæ: 250 VAC, 8A AC1. Klemme 18, 19, 20 Tilslutningsspænding 230 VAC +10% -10%, 50Hz Klemme 21, 22, 23 6/24

7 3.Menufunktioner 3.1 Brugerflade Brugerfladen Brugerfladen består af et display med to linjer tekst samt fire knapper. Displayet viser hovedmenuen - dvs. den aktuelle driftssituation. Ved hjælp af en adgangskode opnås adgang til setpunktmenuen, hvor parameterindstillingerne for MAC10 kan ændres. A B E F G H Stop Luftryk Temp Komp 0Pa ESC C D Display, hovedmenu I hovedmenuen kan aflæses driftsmode og indstillinger - se tabel: Position A B C Forklaring Aktuelt driftsmode, dvs. Stoppet, Dag, Nat eller Maks Temp Komp betyder, at udetemperaturkompenseringen er aktiv - ellers er feltet blankt Aktuelt lufttryk / aktuel udetemperatur / aktuel motorhastighed, tryk for at se den aktuelle indstilling D Viser C s værdi og enhed (Pa, ºC, %) Knapper Position E F G H Forklaring Pil op - benyttes til at bevæge sig rundt i menuen og ændre indstilling på parametrene Pil ned - benyttes til at bevæge sig rundt i menuen og ændre indstilling på parametrene Enter knap - i setpunktmenuen benyttes enter-knappen til at vælge menu samt til at gemme den indstillede værdi Escape knap - I setpunktmenuen benyttes escape-knappen til at forlade en undermenu uden at gemme I setpunktmenuen ændres indstillingen af parametrene for MAC10. Se den fuldstændige oversigt over indstillingsmulighederne i afsnit 3.2.8, Setpunktmenu - oversigt. En uddybning af de enkelte setpunkter følger senere i dette kapitel. 7/24

8 3.1.1 Redigering Adgang til setpunktmenu Fra hovedmenu: Hold nede, indtil displayet viser vedvarende MENU tast kode Adgangskoden er 1234: Tryk værdi = 1, tryk MENU tast kode Tryk værdi = 2, tryk osv. indtil displayet viser: Bemærk: Adgangskoden kan ikke ændres! Tryk og displayet viser: Tryk dag Editsetp nr.: 1 Indstilling af sprog For at kunne betjene MAC10, skal der først vælges, hvilket sprog display-menuen skal vise. Udover dansk (default) kan der vælges mellem engelsk, tysk og svensk. Tryk for at bladre ned i menuen til setpunkt nr. 18 og displayet viser Editsetp nr.: 18 0DK 1UK 2DE 3SE Vælg setp. nr. 18 med og displayet viser: 0:DK 1:UK 2:DE 3:SE Editsetp nr.: 18 Vaerdi 0 Ved hjælp af og ændres værdien, og dermed sprogversion. Tryk eller og den nye værdi er gemt. ESC Tryk og gå ud af menupunktet uden at gemme. 8/24

9 Rediger og gem setpunkt Tryk og tryk for at bladre ned i menuen for at bladre tilbage Editsetp nr.: 5 Tid inden alarm og displayet viser f.eks. Vælg den ønskede menu med og displayet viser f.eks. Editsetp nr.: 5 Vaerdi 30s Ved hjælp af og ændres værdien på den valgte parameter. Editsetp nr.: 5 Vaerdi 40s Hvis den nye værdi ønskes gemt: Tryk og den nye værdi er gemt. Hvis den nye værdi ikke ønskes gemt: ESC Tryk gemme. og gå ud af menupunktet uden at Fra setpunktmenu til hovedmenu Tryk eller indtil displayet viser: Editsetp nr.: 0 Tryk enter for exit for at komme ud af setpunkt- Tryk menuen. Timeout fra menu Bemærk Programmet forlader automatisk setpunktmenuen, hvis ingen af knapperne aktiveres i 30 sek. Trykreguleringen er ikke aktiv under indstilling af setpunktmenuen. 9/24

10 3.2 Setpunktmenuen Driftsmodes (setpunktmenu 1-3) MAC10 har 4 forskellige driftsmodes, nemlig: 1 Stop, dvs. stoppet 2 Dag, dvs. dag-mode 3 Nat, dvs. nat-mode 4 Maks, dvs. maksimal hastighed Af tabellen nedenfor fremgår forskellene på de forskellige driftsmodes: Driftsmode Stoppet Dag-mode Nat-mode Maks-mode Regulering Default, hvis ingen signal. Regulerer efter dag-modesetpunktet Setpunktmenu Menu nr Pa Motorudgang, klemme 12, 13 0 VDC Spændingssignal 0-10 VDC Regulerer efter nat-modesetpunktet Menu nr Pa Spændingssignal 0-10 VDC Regulerer efter maks-modesetpunktet Menu nr Pa Spændingssignal 0-10 VDC Motorrelæ OFF ON ON ON klemme 16, 17 Alarm Nej Ja Ja Ja dog ikke ved alarm for lavt tryk Udetemperaturkompensering Nej Ja Nej Ja Valg af driftsmode Valg af driftsmode foregår ud fra eksterne driftssignaler. Driftsmode Start/stop (klemme 10,11) Natreduktion (klemme 1,2) Full speed (klemme 8,9) Stoppet OFF OFF/ON OFF/ON Dag-mode OFF OFF Nat-mode ON OFF ON Maks-mode (full speed) OFF/ON ON (kan inverteres) 10/24

11 3.2.2 Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) MAC10 har 3 forskellige alarmtyper, nemlig: 1 Alarm ved motorfejl 2 Alarm for tryk over setpunkt 3 Alarm for tryk under setpunkt Alarmtype 1: Alarm for motorfejl* 2: Alarm for tryk OVER setpunkt 3: Alarm for tryk UNDER setpunkt Årsag Hvis forbindelsen mellem klemme 14 og 15 brydes Hvis det målte tryk (lufthastighed) kommer over det ønskede reguleringssetpunkt plus en alarmgrænse Hvis det målte tryk (lufthastighed) kommer under det ønskede reguleringssetpunkt minus en alarmgrænse Displaytekst ALARM! Motorfejl ALARM! Over set ALARM! Under set Alarmrelæ Alarmrelæet trækker Alarmrelæet trækker Alarmrelæet trækker (klemme 18,19,20) Alarmgrænse Indstilles i setpunktmenu 4 Indstilles i setpunktmenu 4 Alarmtid ** (hvor længe tilstanden skal vare før alarmen udløses) Alarm forsvinder af sig selv, hvis Forbindelsen mellem klemme 14 og 15 etableres Indstilles i setpunktmenu 5 Hvis trykket/lufthastigheden kommer under alarmgrænsen Indstilles i setpunktmenu 5 Hvis trykket/lufthastigheden kommer over alarmgrænsen * I installationer med frekvensomformer er motoren beskyttet af frekvensomformerens automatik. Derfor er der lagt en fast forbindelse mellem klemme 14 og 15. Det betyder, at anlægget automatisk starter op efter genstart af motoren pga. fejl eller afbrydelser. Ved motorfejl vil displayteksten derfor være Alarm Under set. ** Figuren herunder illustrerer, hvornår alarmen Tryk over setpunkt udløses, og hvornår den forsvinder igen - afhængig af setpunktindstillingerne i menu 4 og 5. Tryk Alarmgrænse Setpunkt nr 4 Alarmgrænse Setpunkt nr 4 Over setpunkt grænse Tryk setpunkt Målt tryk Under setpunkt grænse Tid Tid inden alarm Setpunkt nr 5 ALARM! 11/24

12 Motor error Automatisk eller manuelt reset Klemme 14 og 15 kan benyttes til tilslutte et fejlrelæ i motorstyringen. Når signalet brydes, gives alarm på display, og alarmrelæet skifter. Der vil dog stadig være startsignal til motorstyringen. Hvis Så Resultat Automatisk reset ønskes Manuelt reset ønskes Termosikringen kobler inden for tidsfristen indstillet i setpunkt 5 Termosikringen kobler efter tidsfristen indstillet i setpunkt 5 Skal klemme 14 og 15 forbindes med en lus. Termosikringen afbryder lokalt for motorstrømmen (kobles i serie med motorforsyningen) Skal termosikringen forbindes til klemme 14 og 15, og motorsignalet fra klemme 16 og 17 gennem alarmrelæet Genstarter motoren automatisk Skal der slukkes og tændes for MAC10 Når temperaturen falder, vil termosikringen atter koble ind, og motoren starter automatisk Se diagram nedenfor Alarmrelæet afbryder for motorforsyningen Se diagram nedenfor Tre former for kobling af termosikring: Automatisk reset uden alarm Termosikring i motor koblet lokalt i serie med motor forsyning Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Motor stopper da forsyningen brydes 3 Når temperaturen i motoren falder, genindkobler termosikringen og dermed er der atter forsyning til motor 4 MAC10 melder ikke alarm med mindre motoren er stoppet i så lang tid, at der kommer en alarm pga. tryk Automatisk reset med alarm Termosikring i motor forbundet til MAC10 Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Alarmrelæ i MAC10 skifter og display viser "ALARM motorfejl" 3 Motor fortsætter med at køre 4 Når temperaturen i motoren falder, skifter alarmrelæet og alarmvisning display forsvinder Denne type kobling anbefales ikke for termosikring, da motoren kører videre, men den kan benyttes for tilslutning til fejlrelæ i frekvensomformer eller MGE motor. Her er motoren direkte beskyttet af den sammenbyggede styring. 12/24

13 Manuelt reset Termosikringen i motoren forbundet til MAC10 og motorsignal seriekoblet med alarmrelæ Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Alarmrelæ i MAC10 skifter og display viser "ALARM motorfejl" 3 Motor stopper, da motor ON/OFF brydes vha. alarmrelæ 4 Når temperaturen i motoren falder, skifter alarmrelæet og alarmvisning i display forsvinder med mindre motoren har været er stoppet i så lang tid, at der kommer en alarm pga. tryk hvorefter motoren skal resettes manuelt (ved hjælp af start/stop signal eller sluk/ tænd for MAC10) Kompensering for lav udetemperatur (setpunktmenu 6-9) MAC10 indeholder en funktion, der reducerer lufttrykket ved lav udetemperatur, så luftmængden reduceres. For at kompensering for udetemperatur skal virke, må der være monteret en temperaturføler. Temperaturføler (tilbehør) Indstillinger i setpunktmenuen Temperaturføleren monteres i klemme 3 og 4. MAC10XTT temperaturføleren kan måle mellem 40ºC til +60,0ºC. Indstilling Aktivering af kompensering for udetemperatur * Setpunktmenu nr. Kan indstilles til værdi 6 1 = ON 0 = OFF Max. værdi 7 Mellem -10ºC og +15ºC Min. værdi 8 Mellem -25ºC og 0ºC Størrelse på reduktion af tryk/lufthastighed 9 Mellem 0 Pa og 500 Pa * Bemærk Driftmode skal være dag-mode eller maks-mode, for at der kan vælges udetemperaturkompensering i setpunktmenu nr /24

14 Diagram Diagrammet viser, at hvis udetemperaturen ligger mellem min. værdi og max. værdi, så reduceres trykket linært, så den største trykreduktion opnås ved min. værdi. Reguleringssetpunkt Pa Menu 9 U.temp reduktion Udetemperatur o C Udetemp komp min Menu 8 Udetemp komp max Menu Motorstyring vha. MAC10 (setpunktmenu nr. 10, 11 og 14, 16-17) Tilslutning Klemme 12, 13: 0-10 VDC udgang til styring af frekvensomformer eller triacregulator. Klemme 16, 17: Motor-driftrelæ Klemme 14, 15: Fejlindgang i forbindelse med en fejlmelding fra frekvensomformer, triacregulator eller motor. Hvis fejlsignal ikke benyttes, skal klemmerne være kortsluttede. Bemærk: Styresignal I setpunktmenu nr. 10 indstilles den maksimale spænding på 0-10 VDC udgangen. Dette setpunkt kan indstilles mellem 50% og 100% (50%=5,0 VDC, 100%=10,0 VDC). I setpunktmenu nr. 11 indstilles den minimale spænding på 0-10 VDC udgangen. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0% og 50% (0% = 0,0 V VDC, 50%=5,0 VDC). Inverteret drift Se afsnit 3.2.2, Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) for yderligere information om alarmstyringen. Frekvensomformer eller triacregulator Det er muligt at køre med inverteret 0-10 VDC udgang på MAC10. Det vil sige, at ved behov for lav luftmængde skruer 0-10 VDC udgangen op i stedet for ned. I setpunktmenu nr. 14 vælges inverteret drift. Værdien 0 = Normal udgang, værdien 1 = Inverteret udgang. I setpunktmenu 16 indstilles om motorstyring skal ske vha. en frekvensomformer eller triacregulator. Værdien 0 = frekvensomformer, værdien 1 = triacregulator. Hvis der er valgt triacregulator i setpunktmenu nr. 16, kan setpunktmenu nr. 17 indstilles. Ved pulserende drift kan værdien i setpunktmenu 17 ændres (som regel i opadgående retning) til den pulserende drift ophører, og problemet er løst. 14/24

15 3.2.5 Tryktransducer (setpunktmenu 12-13) MAC XTP er standard MAC10 regulerer lufttrykket ved hjælp af en lufttrykstransducer. Til MAC10 leveres som standard tryktransduceren MAC XTP. Det er ikke nødvendigt at indstille setpunkter vedrørende tryktransducer, da disse er indstillet fra fabrikken. MAC XTP kan måle mellem 0 Pa og 500 Pa. Anden lufttrykstransducer Eksempel Hvis det ønskes at benytte en anden lufttrykstransducer skal setpunktmenu nr. 12 og nr. 13 indstilles. I setpunktmenu nr. 12 indstilles det tryk, som den ønskede sensor måler, når sensorens 0-10 VDC udgang giver 10 VDC ud. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0 Pa til 5000 Pa. I setpunktmenu nr. 13 indstilles den spænding, som lufttrykstransduceren giver ud, når den måler 0 Pa. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0.0 V til 10.0 V. Hvis en tryktransducer giver 10 VDC ud, når den måler 500 Pa, så er det denne værdi, der skal indtastes i setpunktmenu nr. 12. Hvis en tryktransducer, når den måler 0 Pa, giver en spænding fra sig på 1.0 V., er det denne værdi, der skal indtastes i setpunktmenu nr PID regulator (setpunktmenu 19-20) Lufttrykreguleringen styres af en PID regulator. PID regulatoren kan justeres ved hjælp af to parametre i MAC10 s setpunktmenu. Hvis trykreguleringen ikke foregår optimalt, kan forstærkning og integrationstid ændres i setpunktmenu nr. 19 og Setpunkt nr. 19. PID KP. PID regulatorens forstærkning - dvs. hvor kraftig regulering, der ønskes. 2 Setpunkt nr. 20. PID TI. PID regulatorens integrationstid, dvs. hvor hurtigt reguleringen skal ske Fabriksindstillinger (setpunktmenu 24) Reset til fabriksindstillinger Det er muligt at indstille MAC10 til den oprindelige fabriksindstilling. I setpunktmenu nr. 24: Indstil værdien til 1 og tryk på enter. Alle styringens parametre stilles til de oprindelige fabriksindstillinger, og MAC10 genstarter. Se afsnit 3.2.8, Setpunktmenu - oversigt for fabriksindstillinger. 15/24

16 3.2.8 Setpunktmenu - oversigt Setpunkt Display tekst Beskrivelse Minimumværdi TRYK DRIFTMODE Maksimumværdi Fabriksindstilling 1 Tryk dag Setpunkt for Dagmode drift 0 Pa 5000 Pa 200 Pa 2 Tryk nat Setpunkt for Natmode drift 0 Pa 5000 Pa 150 Pa 3 Tryk maks Setpunkt for Maksmode drift 0 Pa 5000 Pa 400 Pa ALARM 4 Tryk alarm +/- Tryk +/-grænse inden alarm 0 Pa 1000 Pa 100 Pa aktiveres 5 Tid inden alarm Tid inden alarm, når tryk er 0 sek sek. 300 sek. over/under grænse UDETEMPERATUR 6 Udetemp komp Udetemperaturkompensering OFF eller ON 0=OFF 1 =ON 0=OFF 7 Udetemp komp max 8 Udetemp komp min Maks. temperatur, hvor kompenseringen bliver aktiv Min. temp. hvor kompenseringen er på maksimum -10 ºC 15 ºC 5 ºC -25 ºC 0 ºC -10 ºC 9 U.temp reduktion Tryk-værdi, der skal kompenseres 0 Pa 500 Pa 50 Pa med MOTOR 10 Motor ud maks Maks spænding på 0-10 VDC 50% 100% 100% motorudgang 11 Motor ud min Min. spænding på 0-10 VDC 0% 50% 0% motorudgang AVANCERET 12 Sensor maks Kun ved anden XTP 0 Pa 5000 Pa 500 Pa 13 Sensor V O Pa Kun ved anden XTP 0.0 V 10.0 V 0.0 V 14 Inverteret ud 0=OFF 1 =ON 0=OFF 15 Benyttes ikke 16 Frekomform/Triac Er der monteret frekvensomformer eller triacregulering 17 Triac tryk Tryk-værdi som angiver et pludseligt tryks ændringsstørrelse SPROG 1=Triac 0=Frekvensomf. 0=Frekvensomf. 0 Pa 1000 Pa 50 Pa 18 0DK 1UK 2DE 3SE Sprogvalg til menuer 0 = DK, 1 = UK, 2 = DE, 3 = SE 0 = DK PID 19 PID kp PID regulator forstærkning PID ti PID regulator integrationstid sek. 100 sek. 21 Benyttes ikke 22 Benyttes ikke 23 Maks ind invert Maksmode indgang inverteret funktion ANDET 24 Fabriksindstil Resætter menu til fabriksindstillinger 0=OFF 1 =ON 0=OFF 0=OFF 1=RESET 0=OFF 16/24

17 Tekniske data 4. Tekniske data 4.1 Tekniske data MAC10 Parameter Størrelse (h x b x d): Vægt: Effekt For-sikring: Værdi 120 x 170 x 60 mm 620g Max 15 VA 13A Kapsling: IP 54 Omgivelsestemperatur: -20ºC til 50ºC Tilslutninger: Dagsetpunkt: Natsetpunkt: Max. setpunkt: = full speed 1 stk. M20, 2 stk. M16, 2 stk. M Pa Pa Pa MAC XTP Justering Parameter Størrelse (h x b x d) Vægt Tilslutningsspænding Belastning Værdi 80 x 80 x 55 mm 166 g 15 VDC til 38 VDC, 12 VAC til 28 VAC 5mA - 25mA DC, 45mA - 65mA AC Kapsling: IP 54 Omgivelsestemperatur: -18ºC til 60ºC Arbejdsområde Output Målenøjagtighed Linearitet Forbindelse til MAC Pa 0 V ved 0 Pa, 10 V ved 500 Pa (max 20 ma) ± 3% full scale ± 2% full scale Max 80m 0,5 skærmet kabel mellem MAC10 og MACXTP Skal ikke justeres, da MAC XTP er kalibreret fra producentens side. MAC10 XTT Parameter Størrelse (h x b x d) Målenøjagtighed Værdi 80 x 80 x 55 mm ± 2% full scale Arbejdstemperatur: -40ºC til 60ºC Kapsling: IP 54 Forbindelse til MAC10 Max 40m 0,5 skærmet kabel mellem MAC10 og MAC 10XTT 17/24

18 Tilslutningsdiagrammer 5. Tilslutningsdiagrammer Hvilket tilslutningsdiagram skal benyttes Ventilatortype DTV/DTH/VVR (Model str. 160, 200, 250, 315, 400, 450) BESF (Model str. 146, 160, 180, 200, 225, 250, 280) BESB (Model str. 250, 315, 400 og 500) Tilslutningsdiagram, afsnit... DTVxxx DTVxxx-4-1FC 5.2 DTVxxx-4-1EC 5.2 DTHxxx DTHxxx-4-1EC 5.2 VVRxxx VVRxxx-4-1EC 5.2 BESFxxx BESFxxx-4-1FC 5.2 BESFxxx-4-1EC 5.2 BESFxxx-4-3FC 5.3 (Omron freq. converter) BESFxxx-4-3EC 5.4 BESBxxx BESBxxx-4-1FC 5.2 BESBxxx-4-1EC 5.2 BESBxxx-4-3FC 5.3 (Omron freq. converter) BESBxxx-4-3EC 5.4 Forklaring på produktnavne Eksempel: BESB FC Nr. Forkortelse, f.eks. Forklaring Eksempel 1 BESB Ventilatortype (DTV, DTH, VVR, BESF, BESB) Størrelse For DTV, DTH, VVR og BESB svarer tallet til kanaldimension 3 4 Poltal, dvs. omdrejninger pr. minut 4 3 Antal faser / spænding 2 = = = 1 fase og 230 V 3 = 3 faser og 400 V 5 FC Motorstyring Blank = Ingen motorstyring FC = Frekvensomformer EC = EC Controller 18/24

19 Tilslutningsdiagrammer 5.1 Tilslutningsdiagram: DTV/DTH/VVR/BESB/BESFxxx-4-1 med MAC10MPR Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 -A3 Komponentforklaring MAC 10 XTP-sensor MAC10 MPR -F1 * Forsikring i forsyningstavle -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder 19/24

20 Tilslutningsdiagrammer 5.2 Tilslutningsdiagram: DTV/BESF/BESBxxx-4-1FC/EC Komponentforklaring -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -E1 * Klemmeboks -F1 * Forsikring i forsyningstavle Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -M1 -M2 -Q1 -Q2 * * Ventilatormotor og motorstyring FC Ventilatormotor og motorstyring EC Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 20/24

21 Tilslutningsdiagrammer 5.3 Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3FC (Omron freq. converter) Komponentforklaring Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -F1 * Forsikring i forsyningstavle -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 21/24

22 Tilslutningsdiagrammer 5.4 Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3EC Komponentforklaring Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -E1 Klemmeboks -F1 * Forsikring i forsyningstavle -M1 Ventilatormotor og motorstyring 3EC -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 22/24

23 Tilslutningsdiagrammer 23/24

24

MAC12. Konstanttrykregulator. Original brugsanvisning. 3004992-2014-03-13 Brugsanvisning

MAC12. Konstanttrykregulator. Original brugsanvisning. 3004992-2014-03-13 Brugsanvisning 0099-0-0- Brugsanvisning MAC Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +5 65 66 Fax +5 65 66 0 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 0099-0-0- /0 0099-0-0-

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere