MAC10 Konstanttrykregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAC10 Konstanttrykregulator"

Transkript

1 _2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 L1. Produktinformation MAC Leverance Montering Tilslutning af forsyningsspænding Oversigtstegning Menufunktioner 3.1 Brugerflade Redigering Setpunktmenuen Driftsmodes (setpunktmenu 1-3) Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) Kompensering for lav udetemperatur (setpunktmenu 6-9) Motorstyring vha. MAC10 (setpunktmenu nr. 10, 11 og 14, 16-17) Tryktransducer (setpunktmenu 12-13) PID regulator (setpunktmenu 19-20) Fabriksindstillinger (setpunktmenu 24) Setpunktmenu - oversigt Tekniske data 4.1 Tekniske data Tilslutningsdiagrammer 5.1 Tilslutningsdiagram: DTV/DTH/VVR/BESB/BESFxxx-4-1 med MAC10MPR Tilslutningsdiagram: DTV/BESF/BESBxxx-4-1FC/EC Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3FC (Omron freq. converter) Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3EC Faresymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. 2/24

3 Produktinformation MAC10 1. Produktinformation MAC10 Beskrivelse Hovedfunktioner: MAC10 konstanttrykregulator anvendes til ventilatormotorer, der er forsynet med motorpowerrelæ (MPR), frekvensomformer (MGE eller FC) eller EC Controller. Desuden kan MAC10 anvendes sammen med MAC10MPR til 1-fasede motorer. MAC10 har følgende hovedfunktioner: 0-10 VDC udgang samt start/stop relæ, som kan styre en frekvensomformer eller en triacregulator Potentialfri alarmudgang til tilslutning af CTS-anlæg eller anden form for alarmering 3 forskellige driftsmodes, og tilhørende setpunkter: Dags-mode, nat-mode og maks-mode Start/stop kan styres fra eksternt signal Overstyring til maks-mode kan ske fra eksternt signal MAC10 kan udstyres med en temperaturføler til udetemperaturkompensering 1.1 Leverance MAC10 leverancen består af følgende dele: Pos. Del Varenummer Leverancen består af: Ekstra tilbehør: A MAC10 konstanttrykregulator MAC10 B MAC XTP tryktransducer Pa del af levering, reservedelsnr C 2 m slange til MAC XTP del af levering D Trykmålenippel til MAC XTP del af levering E Produktvejledning F Temperaturføler MAC10 XTT til brug for MAC10XTT udetemperaturkompensering G MAC10 MPR MAC10MPR A B F G D C 3/24

4 Montering Arbejdet skal udføres af autoriseret el-installatør efter lokalt gældende love og regler. MAC10 og MAC XTP skal monteres på en plan og stabil flade. Montering af MAC10 Trin Handling 1 Skru frontpladen af, og skru MAC10 fast i de 4 hjørnehuller 2 Før ledningerne gennem kabelgennemføringerne, og spænd til 3 Monter frontpladen igen Montering af MAC XTP MAC XTP skal vende rigtigt. Trin Handling 1 Skru frontpladen af og skru MAC XTP fast i 2 af de 4 hjørnehuller 2 Før ledningen gennem kabelgennemføringen, og spænd til 3 Monter luftstudsen i ventilationskanalen i målepunktet 4 Forbind luftstudsen til minus-studsen på MAC XTP med et stykke slange 5 Hvis MAC XTP monteres i et trykneutralt område, er det ikke nødvendigt at forbinde den anden målestuds på MAC XTP. Ellers skal der monteres et stykke slange, der fører hen til et trykneutralt område 6 Monter frontpladen igen MAC XTP skal vende med forskruningerne nedad - for at undgå fugt /24

5 Statisk trykmåling i kanal Uisoleret kanal Isoleret kanal Trykmålenippel monteres direkte på kanal. Plastrør fjernes fra nippel. Trykmålenippel placeret uden på isolering. Plastrør afkortes i isoleringens tykkelse Max afstand mellem MAC10 og MAC XTP Der må max. være 80 m. skærmet kabel mellem MAC10 og MAC XTP Tilslutning af forsyningsspænding Tilslut MAC10 som vist i afsnit 5, Tilslutningsdiagrammer. Jordklemmen (PE) skal altid tilsluttes. Dimensionering af kabel og sikringer skal foretages iht. gældende love og forskrifter. Reparationsafbryder EXHAUSTO A/S gør opmærksom på, at der i henhold til Maskindirektivet *) skal opsættes en reparationsafbryder i den faste installation af ventilatoren. Afbryderen skal... være aflåselig, eller placeres synligt i nærheden af ventilatoren. kunne afbryde alle poler fra forsyningsspændingen; kontaktafstand min. 3 mm i hver pol. Reparationsafbryderen er ikke en del af EXHAUSTO-leverancen. * )Der henvises til Maskindirektivet 98/37EF - bilag 1 - pkt Adskillelse af energikilderne. 5/24

6 2.2 Oversigtstegning Brugerflade: Læs mere om brugerfladen i afsnit 3, Menufunktioner Tilslutning: Yderligere oplysninger om klemmerækken fremgår af tabellen sidst i dette afsnit A Display B Betjeningsknapperne Pil op, Pil ned, Enter og ESC C Tilslutningsklemme D MAC XTP tryktransducer Tilbehør: E MAC10 XTT temperaturføler Klemmerækken: Forbindelse Beskrivelse Klemme nr. Natsænkning indgang: Pull-down indgang, kortsluttet = nat. Klemme 1, 2 NTC temperaturføler: 22 kohm NTC, ± 0,5ºC, -40ºC til 60ºC Klemme 3, 4 Max 40 meter 0,5 skærmet kabel. +24 VDC forsyning: Pressure indgang: +24 VDC out, +50%, -20%, Max 80mA VDC ind, 4,7Kohm, 10bit. Klemme 5, 6, 7 Full speed indgang: Pull-down indgang, kortsluttet = Full speed Klemme 8, 9 Start/stop indgang Pull-down indgang, brudt signal = stop. Klemme 10, VDC ud til motor: 0-10 VDC 8bit. Max 20mA. Klemme 12, 13 Motor error indgang Pull-down indgang, brudt signal = error. Klemme 14, 15 Motorrelæ: 250 VAC, 3A AC1. Klemme 16, 17 Alarmrelæ: 250 VAC, 8A AC1. Klemme 18, 19, 20 Tilslutningsspænding 230 VAC +10% -10%, 50Hz Klemme 21, 22, 23 6/24

7 3.Menufunktioner 3.1 Brugerflade Brugerfladen Brugerfladen består af et display med to linjer tekst samt fire knapper. Displayet viser hovedmenuen - dvs. den aktuelle driftssituation. Ved hjælp af en adgangskode opnås adgang til setpunktmenuen, hvor parameterindstillingerne for MAC10 kan ændres. A B E F G H Stop Luftryk Temp Komp 0Pa ESC C D Display, hovedmenu I hovedmenuen kan aflæses driftsmode og indstillinger - se tabel: Position A B C Forklaring Aktuelt driftsmode, dvs. Stoppet, Dag, Nat eller Maks Temp Komp betyder, at udetemperaturkompenseringen er aktiv - ellers er feltet blankt Aktuelt lufttryk / aktuel udetemperatur / aktuel motorhastighed, tryk for at se den aktuelle indstilling D Viser C s værdi og enhed (Pa, ºC, %) Knapper Position E F G H Forklaring Pil op - benyttes til at bevæge sig rundt i menuen og ændre indstilling på parametrene Pil ned - benyttes til at bevæge sig rundt i menuen og ændre indstilling på parametrene Enter knap - i setpunktmenuen benyttes enter-knappen til at vælge menu samt til at gemme den indstillede værdi Escape knap - I setpunktmenuen benyttes escape-knappen til at forlade en undermenu uden at gemme I setpunktmenuen ændres indstillingen af parametrene for MAC10. Se den fuldstændige oversigt over indstillingsmulighederne i afsnit 3.2.8, Setpunktmenu - oversigt. En uddybning af de enkelte setpunkter følger senere i dette kapitel. 7/24

8 3.1.1 Redigering Adgang til setpunktmenu Fra hovedmenu: Hold nede, indtil displayet viser vedvarende MENU tast kode Adgangskoden er 1234: Tryk værdi = 1, tryk MENU tast kode Tryk værdi = 2, tryk osv. indtil displayet viser: Bemærk: Adgangskoden kan ikke ændres! Tryk og displayet viser: Tryk dag Editsetp nr.: 1 Indstilling af sprog For at kunne betjene MAC10, skal der først vælges, hvilket sprog display-menuen skal vise. Udover dansk (default) kan der vælges mellem engelsk, tysk og svensk. Tryk for at bladre ned i menuen til setpunkt nr. 18 og displayet viser Editsetp nr.: 18 0DK 1UK 2DE 3SE Vælg setp. nr. 18 med og displayet viser: 0:DK 1:UK 2:DE 3:SE Editsetp nr.: 18 Vaerdi 0 Ved hjælp af og ændres værdien, og dermed sprogversion. Tryk eller og den nye værdi er gemt. ESC Tryk og gå ud af menupunktet uden at gemme. 8/24

9 Rediger og gem setpunkt Tryk og tryk for at bladre ned i menuen for at bladre tilbage Editsetp nr.: 5 Tid inden alarm og displayet viser f.eks. Vælg den ønskede menu med og displayet viser f.eks. Editsetp nr.: 5 Vaerdi 30s Ved hjælp af og ændres værdien på den valgte parameter. Editsetp nr.: 5 Vaerdi 40s Hvis den nye værdi ønskes gemt: Tryk og den nye værdi er gemt. Hvis den nye værdi ikke ønskes gemt: ESC Tryk gemme. og gå ud af menupunktet uden at Fra setpunktmenu til hovedmenu Tryk eller indtil displayet viser: Editsetp nr.: 0 Tryk enter for exit for at komme ud af setpunkt- Tryk menuen. Timeout fra menu Bemærk Programmet forlader automatisk setpunktmenuen, hvis ingen af knapperne aktiveres i 30 sek. Trykreguleringen er ikke aktiv under indstilling af setpunktmenuen. 9/24

10 3.2 Setpunktmenuen Driftsmodes (setpunktmenu 1-3) MAC10 har 4 forskellige driftsmodes, nemlig: 1 Stop, dvs. stoppet 2 Dag, dvs. dag-mode 3 Nat, dvs. nat-mode 4 Maks, dvs. maksimal hastighed Af tabellen nedenfor fremgår forskellene på de forskellige driftsmodes: Driftsmode Stoppet Dag-mode Nat-mode Maks-mode Regulering Default, hvis ingen signal. Regulerer efter dag-modesetpunktet Setpunktmenu Menu nr Pa Motorudgang, klemme 12, 13 0 VDC Spændingssignal 0-10 VDC Regulerer efter nat-modesetpunktet Menu nr Pa Spændingssignal 0-10 VDC Regulerer efter maks-modesetpunktet Menu nr Pa Spændingssignal 0-10 VDC Motorrelæ OFF ON ON ON klemme 16, 17 Alarm Nej Ja Ja Ja dog ikke ved alarm for lavt tryk Udetemperaturkompensering Nej Ja Nej Ja Valg af driftsmode Valg af driftsmode foregår ud fra eksterne driftssignaler. Driftsmode Start/stop (klemme 10,11) Natreduktion (klemme 1,2) Full speed (klemme 8,9) Stoppet OFF OFF/ON OFF/ON Dag-mode OFF OFF Nat-mode ON OFF ON Maks-mode (full speed) OFF/ON ON (kan inverteres) 10/24

11 3.2.2 Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) MAC10 har 3 forskellige alarmtyper, nemlig: 1 Alarm ved motorfejl 2 Alarm for tryk over setpunkt 3 Alarm for tryk under setpunkt Alarmtype 1: Alarm for motorfejl* 2: Alarm for tryk OVER setpunkt 3: Alarm for tryk UNDER setpunkt Årsag Hvis forbindelsen mellem klemme 14 og 15 brydes Hvis det målte tryk (lufthastighed) kommer over det ønskede reguleringssetpunkt plus en alarmgrænse Hvis det målte tryk (lufthastighed) kommer under det ønskede reguleringssetpunkt minus en alarmgrænse Displaytekst ALARM! Motorfejl ALARM! Over set ALARM! Under set Alarmrelæ Alarmrelæet trækker Alarmrelæet trækker Alarmrelæet trækker (klemme 18,19,20) Alarmgrænse Indstilles i setpunktmenu 4 Indstilles i setpunktmenu 4 Alarmtid ** (hvor længe tilstanden skal vare før alarmen udløses) Alarm forsvinder af sig selv, hvis Forbindelsen mellem klemme 14 og 15 etableres Indstilles i setpunktmenu 5 Hvis trykket/lufthastigheden kommer under alarmgrænsen Indstilles i setpunktmenu 5 Hvis trykket/lufthastigheden kommer over alarmgrænsen * I installationer med frekvensomformer er motoren beskyttet af frekvensomformerens automatik. Derfor er der lagt en fast forbindelse mellem klemme 14 og 15. Det betyder, at anlægget automatisk starter op efter genstart af motoren pga. fejl eller afbrydelser. Ved motorfejl vil displayteksten derfor være Alarm Under set. ** Figuren herunder illustrerer, hvornår alarmen Tryk over setpunkt udløses, og hvornår den forsvinder igen - afhængig af setpunktindstillingerne i menu 4 og 5. Tryk Alarmgrænse Setpunkt nr 4 Alarmgrænse Setpunkt nr 4 Over setpunkt grænse Tryk setpunkt Målt tryk Under setpunkt grænse Tid Tid inden alarm Setpunkt nr 5 ALARM! 11/24

12 Motor error Automatisk eller manuelt reset Klemme 14 og 15 kan benyttes til tilslutte et fejlrelæ i motorstyringen. Når signalet brydes, gives alarm på display, og alarmrelæet skifter. Der vil dog stadig være startsignal til motorstyringen. Hvis Så Resultat Automatisk reset ønskes Manuelt reset ønskes Termosikringen kobler inden for tidsfristen indstillet i setpunkt 5 Termosikringen kobler efter tidsfristen indstillet i setpunkt 5 Skal klemme 14 og 15 forbindes med en lus. Termosikringen afbryder lokalt for motorstrømmen (kobles i serie med motorforsyningen) Skal termosikringen forbindes til klemme 14 og 15, og motorsignalet fra klemme 16 og 17 gennem alarmrelæet Genstarter motoren automatisk Skal der slukkes og tændes for MAC10 Når temperaturen falder, vil termosikringen atter koble ind, og motoren starter automatisk Se diagram nedenfor Alarmrelæet afbryder for motorforsyningen Se diagram nedenfor Tre former for kobling af termosikring: Automatisk reset uden alarm Termosikring i motor koblet lokalt i serie med motor forsyning Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Motor stopper da forsyningen brydes 3 Når temperaturen i motoren falder, genindkobler termosikringen og dermed er der atter forsyning til motor 4 MAC10 melder ikke alarm med mindre motoren er stoppet i så lang tid, at der kommer en alarm pga. tryk Automatisk reset med alarm Termosikring i motor forbundet til MAC10 Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Alarmrelæ i MAC10 skifter og display viser "ALARM motorfejl" 3 Motor fortsætter med at køre 4 Når temperaturen i motoren falder, skifter alarmrelæet og alarmvisning display forsvinder Denne type kobling anbefales ikke for termosikring, da motoren kører videre, men den kan benyttes for tilslutning til fejlrelæ i frekvensomformer eller MGE motor. Her er motoren direkte beskyttet af den sammenbyggede styring. 12/24

13 Manuelt reset Termosikringen i motoren forbundet til MAC10 og motorsignal seriekoblet med alarmrelæ Trin Handling Diagram 1 Termosikring kobler ud 2 Alarmrelæ i MAC10 skifter og display viser "ALARM motorfejl" 3 Motor stopper, da motor ON/OFF brydes vha. alarmrelæ 4 Når temperaturen i motoren falder, skifter alarmrelæet og alarmvisning i display forsvinder med mindre motoren har været er stoppet i så lang tid, at der kommer en alarm pga. tryk hvorefter motoren skal resettes manuelt (ved hjælp af start/stop signal eller sluk/ tænd for MAC10) Kompensering for lav udetemperatur (setpunktmenu 6-9) MAC10 indeholder en funktion, der reducerer lufttrykket ved lav udetemperatur, så luftmængden reduceres. For at kompensering for udetemperatur skal virke, må der være monteret en temperaturføler. Temperaturføler (tilbehør) Indstillinger i setpunktmenuen Temperaturføleren monteres i klemme 3 og 4. MAC10XTT temperaturføleren kan måle mellem 40ºC til +60,0ºC. Indstilling Aktivering af kompensering for udetemperatur * Setpunktmenu nr. Kan indstilles til værdi 6 1 = ON 0 = OFF Max. værdi 7 Mellem -10ºC og +15ºC Min. værdi 8 Mellem -25ºC og 0ºC Størrelse på reduktion af tryk/lufthastighed 9 Mellem 0 Pa og 500 Pa * Bemærk Driftmode skal være dag-mode eller maks-mode, for at der kan vælges udetemperaturkompensering i setpunktmenu nr /24

14 Diagram Diagrammet viser, at hvis udetemperaturen ligger mellem min. værdi og max. værdi, så reduceres trykket linært, så den største trykreduktion opnås ved min. værdi. Reguleringssetpunkt Pa Menu 9 U.temp reduktion Udetemperatur o C Udetemp komp min Menu 8 Udetemp komp max Menu Motorstyring vha. MAC10 (setpunktmenu nr. 10, 11 og 14, 16-17) Tilslutning Klemme 12, 13: 0-10 VDC udgang til styring af frekvensomformer eller triacregulator. Klemme 16, 17: Motor-driftrelæ Klemme 14, 15: Fejlindgang i forbindelse med en fejlmelding fra frekvensomformer, triacregulator eller motor. Hvis fejlsignal ikke benyttes, skal klemmerne være kortsluttede. Bemærk: Styresignal I setpunktmenu nr. 10 indstilles den maksimale spænding på 0-10 VDC udgangen. Dette setpunkt kan indstilles mellem 50% og 100% (50%=5,0 VDC, 100%=10,0 VDC). I setpunktmenu nr. 11 indstilles den minimale spænding på 0-10 VDC udgangen. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0% og 50% (0% = 0,0 V VDC, 50%=5,0 VDC). Inverteret drift Se afsnit 3.2.2, Alarmstyring (setpunktmenu 4-5) for yderligere information om alarmstyringen. Frekvensomformer eller triacregulator Det er muligt at køre med inverteret 0-10 VDC udgang på MAC10. Det vil sige, at ved behov for lav luftmængde skruer 0-10 VDC udgangen op i stedet for ned. I setpunktmenu nr. 14 vælges inverteret drift. Værdien 0 = Normal udgang, værdien 1 = Inverteret udgang. I setpunktmenu 16 indstilles om motorstyring skal ske vha. en frekvensomformer eller triacregulator. Værdien 0 = frekvensomformer, værdien 1 = triacregulator. Hvis der er valgt triacregulator i setpunktmenu nr. 16, kan setpunktmenu nr. 17 indstilles. Ved pulserende drift kan værdien i setpunktmenu 17 ændres (som regel i opadgående retning) til den pulserende drift ophører, og problemet er løst. 14/24

15 3.2.5 Tryktransducer (setpunktmenu 12-13) MAC XTP er standard MAC10 regulerer lufttrykket ved hjælp af en lufttrykstransducer. Til MAC10 leveres som standard tryktransduceren MAC XTP. Det er ikke nødvendigt at indstille setpunkter vedrørende tryktransducer, da disse er indstillet fra fabrikken. MAC XTP kan måle mellem 0 Pa og 500 Pa. Anden lufttrykstransducer Eksempel Hvis det ønskes at benytte en anden lufttrykstransducer skal setpunktmenu nr. 12 og nr. 13 indstilles. I setpunktmenu nr. 12 indstilles det tryk, som den ønskede sensor måler, når sensorens 0-10 VDC udgang giver 10 VDC ud. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0 Pa til 5000 Pa. I setpunktmenu nr. 13 indstilles den spænding, som lufttrykstransduceren giver ud, når den måler 0 Pa. Dette setpunkt kan indstilles mellem 0.0 V til 10.0 V. Hvis en tryktransducer giver 10 VDC ud, når den måler 500 Pa, så er det denne værdi, der skal indtastes i setpunktmenu nr. 12. Hvis en tryktransducer, når den måler 0 Pa, giver en spænding fra sig på 1.0 V., er det denne værdi, der skal indtastes i setpunktmenu nr PID regulator (setpunktmenu 19-20) Lufttrykreguleringen styres af en PID regulator. PID regulatoren kan justeres ved hjælp af to parametre i MAC10 s setpunktmenu. Hvis trykreguleringen ikke foregår optimalt, kan forstærkning og integrationstid ændres i setpunktmenu nr. 19 og Setpunkt nr. 19. PID KP. PID regulatorens forstærkning - dvs. hvor kraftig regulering, der ønskes. 2 Setpunkt nr. 20. PID TI. PID regulatorens integrationstid, dvs. hvor hurtigt reguleringen skal ske Fabriksindstillinger (setpunktmenu 24) Reset til fabriksindstillinger Det er muligt at indstille MAC10 til den oprindelige fabriksindstilling. I setpunktmenu nr. 24: Indstil værdien til 1 og tryk på enter. Alle styringens parametre stilles til de oprindelige fabriksindstillinger, og MAC10 genstarter. Se afsnit 3.2.8, Setpunktmenu - oversigt for fabriksindstillinger. 15/24

16 3.2.8 Setpunktmenu - oversigt Setpunkt Display tekst Beskrivelse Minimumværdi TRYK DRIFTMODE Maksimumværdi Fabriksindstilling 1 Tryk dag Setpunkt for Dagmode drift 0 Pa 5000 Pa 200 Pa 2 Tryk nat Setpunkt for Natmode drift 0 Pa 5000 Pa 150 Pa 3 Tryk maks Setpunkt for Maksmode drift 0 Pa 5000 Pa 400 Pa ALARM 4 Tryk alarm +/- Tryk +/-grænse inden alarm 0 Pa 1000 Pa 100 Pa aktiveres 5 Tid inden alarm Tid inden alarm, når tryk er 0 sek sek. 300 sek. over/under grænse UDETEMPERATUR 6 Udetemp komp Udetemperaturkompensering OFF eller ON 0=OFF 1 =ON 0=OFF 7 Udetemp komp max 8 Udetemp komp min Maks. temperatur, hvor kompenseringen bliver aktiv Min. temp. hvor kompenseringen er på maksimum -10 ºC 15 ºC 5 ºC -25 ºC 0 ºC -10 ºC 9 U.temp reduktion Tryk-værdi, der skal kompenseres 0 Pa 500 Pa 50 Pa med MOTOR 10 Motor ud maks Maks spænding på 0-10 VDC 50% 100% 100% motorudgang 11 Motor ud min Min. spænding på 0-10 VDC 0% 50% 0% motorudgang AVANCERET 12 Sensor maks Kun ved anden XTP 0 Pa 5000 Pa 500 Pa 13 Sensor V O Pa Kun ved anden XTP 0.0 V 10.0 V 0.0 V 14 Inverteret ud 0=OFF 1 =ON 0=OFF 15 Benyttes ikke 16 Frekomform/Triac Er der monteret frekvensomformer eller triacregulering 17 Triac tryk Tryk-værdi som angiver et pludseligt tryks ændringsstørrelse SPROG 1=Triac 0=Frekvensomf. 0=Frekvensomf. 0 Pa 1000 Pa 50 Pa 18 0DK 1UK 2DE 3SE Sprogvalg til menuer 0 = DK, 1 = UK, 2 = DE, 3 = SE 0 = DK PID 19 PID kp PID regulator forstærkning PID ti PID regulator integrationstid sek. 100 sek. 21 Benyttes ikke 22 Benyttes ikke 23 Maks ind invert Maksmode indgang inverteret funktion ANDET 24 Fabriksindstil Resætter menu til fabriksindstillinger 0=OFF 1 =ON 0=OFF 0=OFF 1=RESET 0=OFF 16/24

17 Tekniske data 4. Tekniske data 4.1 Tekniske data MAC10 Parameter Størrelse (h x b x d): Vægt: Effekt For-sikring: Værdi 120 x 170 x 60 mm 620g Max 15 VA 13A Kapsling: IP 54 Omgivelsestemperatur: -20ºC til 50ºC Tilslutninger: Dagsetpunkt: Natsetpunkt: Max. setpunkt: = full speed 1 stk. M20, 2 stk. M16, 2 stk. M Pa Pa Pa MAC XTP Justering Parameter Størrelse (h x b x d) Vægt Tilslutningsspænding Belastning Værdi 80 x 80 x 55 mm 166 g 15 VDC til 38 VDC, 12 VAC til 28 VAC 5mA - 25mA DC, 45mA - 65mA AC Kapsling: IP 54 Omgivelsestemperatur: -18ºC til 60ºC Arbejdsområde Output Målenøjagtighed Linearitet Forbindelse til MAC Pa 0 V ved 0 Pa, 10 V ved 500 Pa (max 20 ma) ± 3% full scale ± 2% full scale Max 80m 0,5 skærmet kabel mellem MAC10 og MACXTP Skal ikke justeres, da MAC XTP er kalibreret fra producentens side. MAC10 XTT Parameter Størrelse (h x b x d) Målenøjagtighed Værdi 80 x 80 x 55 mm ± 2% full scale Arbejdstemperatur: -40ºC til 60ºC Kapsling: IP 54 Forbindelse til MAC10 Max 40m 0,5 skærmet kabel mellem MAC10 og MAC 10XTT 17/24

18 Tilslutningsdiagrammer 5. Tilslutningsdiagrammer Hvilket tilslutningsdiagram skal benyttes Ventilatortype DTV/DTH/VVR (Model str. 160, 200, 250, 315, 400, 450) BESF (Model str. 146, 160, 180, 200, 225, 250, 280) BESB (Model str. 250, 315, 400 og 500) Tilslutningsdiagram, afsnit... DTVxxx DTVxxx-4-1FC 5.2 DTVxxx-4-1EC 5.2 DTHxxx DTHxxx-4-1EC 5.2 VVRxxx VVRxxx-4-1EC 5.2 BESFxxx BESFxxx-4-1FC 5.2 BESFxxx-4-1EC 5.2 BESFxxx-4-3FC 5.3 (Omron freq. converter) BESFxxx-4-3EC 5.4 BESBxxx BESBxxx-4-1FC 5.2 BESBxxx-4-1EC 5.2 BESBxxx-4-3FC 5.3 (Omron freq. converter) BESBxxx-4-3EC 5.4 Forklaring på produktnavne Eksempel: BESB FC Nr. Forkortelse, f.eks. Forklaring Eksempel 1 BESB Ventilatortype (DTV, DTH, VVR, BESF, BESB) Størrelse For DTV, DTH, VVR og BESB svarer tallet til kanaldimension 3 4 Poltal, dvs. omdrejninger pr. minut 4 3 Antal faser / spænding 2 = = = 1 fase og 230 V 3 = 3 faser og 400 V 5 FC Motorstyring Blank = Ingen motorstyring FC = Frekvensomformer EC = EC Controller 18/24

19 Tilslutningsdiagrammer 5.1 Tilslutningsdiagram: DTV/DTH/VVR/BESB/BESFxxx-4-1 med MAC10MPR Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 -A3 Komponentforklaring MAC 10 XTP-sensor MAC10 MPR -F1 * Forsikring i forsyningstavle -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder 19/24

20 Tilslutningsdiagrammer 5.2 Tilslutningsdiagram: DTV/BESF/BESBxxx-4-1FC/EC Komponentforklaring -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -E1 * Klemmeboks -F1 * Forsikring i forsyningstavle Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -M1 -M2 -Q1 -Q2 * * Ventilatormotor og motorstyring FC Ventilatormotor og motorstyring EC Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 20/24

21 Tilslutningsdiagrammer 5.3 Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3FC (Omron freq. converter) Komponentforklaring Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -F1 * Forsikring i forsyningstavle -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 21/24

22 Tilslutningsdiagrammer 5.4 Tilslutningsdiagram: BESF/BESBxxx-4-3EC Komponentforklaring Bogstavkode (IEC 757) Lederfarve BK BN RD YE GN BU VT GY WH PK GNYE Shield sort brun rød gul grøn blå/ lyseblå violet grå hvid pink grøn og gul skærm -A1 -A2 MAC 10 XTP-sensor -E1 Klemmeboks -F1 * Forsikring i forsyningstavle -M1 Ventilatormotor og motorstyring 3EC -Q1 -Q2 * * Forsyningsafbryder i forsyningstavle Reparationsafbryder Supply sstedets forsyningstavle * Ikke EXHAUSTO-leverance 22/24

23 Tilslutningsdiagrammer 23/24

24

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere