Det var sommer og nu efterår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det var sommer og nu efterår"

Transkript

1 Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 51. årgang Nov. Nr Det var sommer og nu efterår Så er sommeren ved at være forbi, og hvor har den været dejlig, med masser af sol og varme. Det har vores aldrende kroppe haft godt af. Nu går vi ind i efteråret med alle de gyldne, røde og brune farver. Jeg nyder at gå en tur, sætte mig på min rollator og indsnuse det hele. Hvor er vi heldige at bo i et land, der har så forskellige årstider. Husker vi at nyde det, eller brokker vi os, når vi har haft et par dages regn. Godt efterår fra Skrappe SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

2 Vor gode gildebroder Helge er død Søndag den 27. oktober var en sort dag, for den dag døde Helge. Alt for tidligt, alt for pludseligt. En sort dag for Helges familie, en sort dag for Helges venner, og en sort dag for Vestvold-Gildet og for gildebevægelsen. Vi vil mindes Helge som et varmt, behageligt og entusiastisk menneske. Helge sagde aldrig nej til en opgave, men gik altid med stor omhu ind for at løse den. Denne indstilling gjorde at Helge var engageret i meget, blandt andet i foreningen Danmark-Letland, hans jagtforening og der, hvor vi kender ham bedst, i Gildebevægelsen. Helge var Gildemester i Vestvold-Gildet i to perioder først fra 2001 til 2007, og igen fra april 2013 til hans død. Som Gildemester var Helge en værdig repræsentant for Gildet, ikke kun indadtil, hvor han altid i en positiv gildeånd, tog hånd om Gildets liv og trivsel, men også udadtil i forbindelse med forskellige gildearrangementer i distrikt og på landsplan. Helge vil også blive husket for hans store arbejde med at få lavet Vestvold- Gildets 50 års Krønike. Helges inderlige håb var, at Vestvold-Gildet og Gildebevægelsen måtte bestå, og med Østeuropas øgede åbenhed og demokratisering, at Gildebevægelsen ville få grobund der. Helge gik forrest i denne proces. Helge var med til at starte Projekt Østeuropa, hvor Helge fik oprettet et samarbejde med spejdere i Litauen, et samarbejde der allerede har båret frugt. Helge var et dejligt menneske, og han vil blive husket for sit altid positive sind. Æret være Helges minde 2

3 Helge - som vi så ham til 50 års jubilæet 3

4 Novembermøde tirsdag 5. november kl Gruppe 6 vil indbyde til en kombineret sen fødselsdagsfest og novembermøde. Traditionen med at uddele gaver til værdigt fortjente foreninger bliver naturligvis gentaget som hvert år. Vi havde ikke rum til alle gæster i september, det råder vi nu bod på denne aften. Vi starter med fælles spisning. Mad, drikkevarer og kaffe med kager til en pris af kr. 40,- Vi vil synge, opleve lidt underholdning og uddele donationerne til spejderne og foreningerne. Tilmelding gruppevis til formand for festlauget Bodil Kæmpegård senest 28. oktober På Gruppens Vegne Helge 4

5 Fredslyset fra Betlehem kommer til Brøndbyvester kirke Onsdag den 11. december 2013 Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke. Det sker ved en stemningsfuld musikandagt onsdag den 11. december kl Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem. En flamme herfra er bragt til Europa, og helt til Danmark, hvor den, i Sct. Laurentie Kirke i Roskilde, brænder evigt. Flammen bliver onsdag den 11. december ført til Brøndbyvester Kirke. Lyset vil klokken blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses på billedet, vil blive tændt, herefter tændes lys i stolerækkerne og på alteret, og kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem. Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Arne Kristophersen vil holde en andagt. Betlehem-paa-rundtur-i-Danmark 5

6 Mix-møde - Gruppe A - hos Birgitte Vi mødtes 1. okt. Gruppen bestod foruden Birgitte af Margit, Ulla, Kurt, Birthe Anker, Tove og Flemming. Alle var mødt, og efter lidt samtale og lidt godt at spise, tog vi fat på emnet UDKANTSDANMARK Vi synes ordet har en frygtelig negativ klang, og at man burde finde et mere positivt ladet ord, måske skulle vi vælge at kalde det Danmarks yderområder? Eller mulighedernes Danmark? Men hvad er Udkantsdanmark? Er det afstanden fra København, der er afgørende, eller er det afstanden til en stor by? Og i så fald hvor stor skal en by være? Eller er det alle de små samfund, hvor indbyggerne flygter fra, fordi der hverken er skoler, bank, købmand eller læge? Vi har valgt at se på Udkantsdanmark som et sted, som har store problemer med at holde på de unge. Men hvad kan der så gøres? Politikerne har diskuteret det i mange år, men ikke fundet de vises sten. Vi tror, at man først og fremmest må prøve at få flere arbejdspladser i yderområderne, mange statsinstitutioner er flyttet ud, men det betyder tvang for allerede ansatte, og mange af dem vil bare pendle. Men en gennemtænkt udflytning eller nye institutioner, uddannelsespladser eller lignende ville hjælpe. 6

7 Det kunne måske også lade sig gøre, som man for år tilbage gjorde i Tyrkiet, hvor man, for at få firmaer til at etablere sig ude i landet, forærede jord til fabrikker, lod dem være fri for omkostninger, mod at de ansatte beboerne i området. Måske kunne man bare give firmaer et tilskud pr. medarbejder. Yderområderne kunne måske satse mere på kunst, turisterne, hoteller og kroer, måske ved tilskud svarende til momsen, det ville give arbejdspladser i nærområdet. Man kunne også samarbejde om oplevelser, museer, vandlande, naturoplevelser og lignende mellem flere lokalområder. Her kunne motorveje hjælpe med at få turister til at komme, men også beboere til at arbejde længere væk. En mulighed for at få de unge til ikke at forlade landsbyerne i yderområderne, er at staten må gå ind i arbejdet med at få bragt bredbånd/fibernet ud i alle afkroge af Danmark, det vil give mulighed for mange hjemmearbejdspladser. Når staten skal indblandes, skyldes det, at teleselskaberne ikke finder det attraktivt, da der ikke er kunder nok. For at holde på de unge i yderområderne og for at lokke nye til, må kommunerne også tænke sig om, når de nedlægger skoler, de skulle måske hellere prøve at lave en skole for flere små områder, i stedet for at flytte selv små elever til de meget store skoler i de store byer. Fagligheden på skolerne behøver ikke at forringes af den grund. Det samme gælder også for daginstitutioner, fritidsaktiviteter og lignende. En anden ting, vi tror, der får folk til at flytte fra yderområderne, er den utryghed, der opstår når sygehusene forsvinder til fordel for et stort specialiseret hospital langt væk. Det offentlige påstår godt nok, at det ikke giver forsinkelser i behandlingen, meeen, ved et hjertestop er tiden en meget afgørende faktor og uanset det oplyses, at man har lægebiler og dygtige paramedicinere i ambulancer, er der så tilstrækkelig mange af dem, at alle vil kunne hjælpes. Der er jo heller ikke økonomi i kommunerne til bare at købe disse biler ind, så der laves analyser over antal udrykninger og responstider, men virkeligheden passer ikke altid til disse vurderinger. Det ville jo kræve, at folk ikke måtte få, for eksempel blodpropper samtidig, men skulle afpasse det efter et skema udarbejdet på højt niveau. Vi er enige om, at det kræver nytænkning, både af de mennesker der bor i yderområderne og af det offentlige, og det kræver også dialog, man skal lytte til argumenterne og finde bæredygtige ideer i fællesskab. Yderområderne har trods alt meget at byde på. Ulla 7

8 Mix-møde - Gruppe B - hos Peter Vi startede med kaffe og et stykke mad. Derefter gik vi i gang med emnet, men flere gange blev vi "afsporet" og talte om helt andre ting. Som barn og ungt menneske boede jeg 5-6 kilometer fra Nakskov, som på daværende tidspunkt var en velgående by med flere betydelige industrier. Den største var Nakskov Skibsværft, som havde ca ansatte, da det gik bedst. Andre industrier var Havregrysmøllen OTA, Mælkekondenserings fabrikken, som omdannede frisk mælk til kondenseret mælk, som kom på dåser og hovedsaglig gik til eksport til hele verden. Disse tre virksomheder var mere eller mindre ejet af ØK. En anden stor fabrik var Sukkerfabrikken, som for det meste var sæson bestemt, idet de kaldte "roekampagnen", kun varede ca. tre måneder om året, oktober til december. Den tiltrak arbejdere fra hele Vestlolland, nogle af dem cyklede op til 10 km. for at komme på arbejde. Der blev arbejdet i døgndrift i skiftehold. Der var også et svineslagteri og en mindre maskinfabrik, nu er alle disse arbejdspladser væk, og der er ikke rigtig kommet andre i stedet for. Andre steder vi kunne nævne var Sønderjylland/Als, med undtagelse af Esbjerg, som virker ret så driftig. Måske også Vendsyssel og Vestjylland. Vi synes ikke, at Udkantsdanmark er et godt udtryk, vi mente, at mange ville føle det nedsættende. Vi var også inde Sønderjylland, som også nævnes i den forbindelse med undtagelse af Esbjerg, som virker ret så driftig. Vi sang også et par sange. Vi sluttede mødet kl. ca Med gildehilsen Jytte og Peter 8

9 Mix-Møde - Gruppe C, hos Birthe Med til mødet var Else og Arne, Jytte og Bjarne, Anette, Sine, Leo og mig. Det var d. 1. okt. Vi startede med lidt at spise og snakkede om forskellige emner og da vi nåede til aftenens emne Udkants Danmark var Leo også nået at komme. Vi valgte ikke at fokusere på et bestemt område. Man nedlægger landsbyer (definition på landsbyer er flere end 200 og mindre end 1000 indbyggere iflg. officiel Statistik), bl.a. for at undgå at misbrugere og andre udstødte flytter ind i nedlagte ejendomme. Der gives bl.a. tilskud til kommuner til at nedrive tomme huse. Ved at lukke små skoler affolkes landsbyerne, fordi familier flytter ind i nærheden af de større skoler. Etableringen af store indkøbscentre er årsag til at mindre butikker må lukke. Der kan være dårlige sendeforhold med ringe eller manglende netforbindelse til f.eks. mobiltelefon. Man nedlægger de små hospitaler, så der er lange afstande til behandling og de privatpraktiserende læger vil ikke have praksis i landsbyerne. Infrastrukturen gør, at der er dårlige transportmuligheder med lange intervaller mellem de enkelte buslinjer og eller dårlige busog togforbindelser. Hvis de offentlige transportmulighederne var bedre, kunne det måske lokke flere til at flytte til Udkants Danmark. Et eksempel kan være, at når der kommer en bro eller tunnel i Fehmern Bælt kan det give arbejdspladser til Falster, idet industrien måske vil blomstre op, da der bliver bedre transportmuligheder for eksport og import. Birthe Sander mark/ 9

10 Mix-møde - Gruppe D - hos Jørgen! Hvad er udkantsdanmark??? En landsdel, landsby med en nedadvent spiral, hvor folk ikke har så mange penge, ingen arbejde, ingen erhverv, dette medfører lukning af forretninger, skoler, idrætsforeninger m.m. Det offentlige når ikke derud, flere offentlige virksomheder burde flyttes derud fra byerne, der mangler også støtte til iværksætter, med billige grunde, mindre skatter, altså styrkelse af erhvervslivet i udkants danmark. Måske kan en lille ny iværksætter virksomhed vokse sig større? Well flytter man offentlige virksomheder ud, gør det ondt på nogen, men hjælper måske nogle andre? Man skal støtte foreningslivet, skoler, sport m.m. folk skal have noget at samles om, men alt koster, og meget er også forbundet med transporten til og fra. Vi kom ikke til noget resultat, nå men det er der jo mange andre og klogere end os, der heller ikke er kommet med, men vi havde en god diskussion i hyggeligt vennelag, og efter en bid mad sluttede vi med sangen: Dit sind flyver altid så viden omkring. Ref. Jørgen Dit sind flyver altid så viden omkring, det er, som du glemmer de nære ting. Du drømmer om lande i syd og mod nord og ser ikke skønheden, hvor du bor. Du synes din dag er så kedelig grå. Hvad er det, du søger, hvad venter du på. Når aldrig du under dig rist eller ro, kan ingenting blomstre, og intet gro. 10

11 Mix-Møde - Gruppe E, hos Mette Vi var Knud, Lone, Niels og Annette, der mødtes hos Mette. Der var afbud fra Annie og Helge. Mette fortalte om Nakskov, og om den gang der var arbejde at få. Men så lukkede skibsværftet og andre fabrikker. De unge tog til København og andre byer. Der var engang, man var glad for de bønder, der dyrkede sukkerroer, de blev kaldt det hvide guld, men det fik også en ende, da tilskuddet faldt væk. Til erindring om ROEPIGERNE på Lolland, er denne figur opstillet i Saxkskøbing. Mette fortalte om strudsefarme på Fejø, og om hvor fattige man var. Før i tiden blev der også lavet ristede løg. Femø er det også gået tilbage for sagde Niels, nu er der kun en købmandshandel tilbage, som man ikke gider handle hos. Man tager til Maribo for ikke at få ø-kuller. Lone har haft sommerhus på Syd-Lolland. Der var brugs og andre muligheder for at handle, men de forsvandt lidt efter lidt. Knud og jeg var meget enige. Det var bare lidt af alt det, vi fik vendt. Skal mange af disse affolkede områder laves om til sommerhus områder? Hvad siger de fastboende mon til det? Det kan være det hjælper, nu hvor Femern-tunnelener er gået i gang, og der er brug for arbejdskraft. Tak til Mette, der havde lavet noget rigtig godt til teen. Skrappe 11

12 Fellowship - day 2013 på Rødovregård lørdag den 26. oktober Referat Distriktets nye DIS, Arne Bjerager bød velkommen, og vi begyndte med en sang. Derefter var der spisning, med en lækker anretning. Vores foredragsholder, Mariama Guldagger, der har været initiativtager og er formand for foreningen Cykler til Senegal, holdt et spændende og inspirerende foredrag og brød ind imellem ud i sang. Hun synger overtonesang, det var meget medrivende. Mariama er sygeplejerske og zoneterapeut, og har siden 1995 arbejdet ihærdigt og uophørligt på, ikke blot at støtte udviklingen i Senegal, men også i Gambia og Guinea. Ud over det har hun inspireret, engageret og mobiliseret danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. To gange om året pakker frivillige en container cykler, symaskiner, myggenet, m.m. Ideén er meget enkel, og det er nok det, der gør, at den holder: En ældre, brugbar cykel får nyt liv i Afrika. Den hjælper børn med at komme i skole eller med at fragte syge til hospitalet eller med at få folk ind til byen. Mariama har arrangeret dialogturisme på cykel gennem Afrika, brilleprojekt, sesamprojekt, bygning af gæstehytter m.m. Mariama har været 3. kone til Demba Mansareh, stifteren af Coloufifa, den afrikanske samarbejdspartner. Mariama rejser rundt i Danmark og holder foredrag og er aktør i koncerter med vestafrikanske dansere og musikere. Vores gildebrødre Birgit Riemer og hendes mand Gunnar Hauerberg, 2. Roskilde, har deltaget i en cykeltur i Senegal og har siden været knyttet til foreningen. Birgit havde arrangeret en fin afrikansk udstilling i forbindelse med foredraget. Efter kaffe og hyggeligt samvær, sluttede dagen med gildehal. Distriktsgildemesteren Margit Fohlmann, kom i sin tale ind på bl.a. begrebet fællesskab. Fellowship-day er som antydet dagen, hvor vi fejrer og sætter navn på begrebet fællesskab, definitionen på en gruppe mennesker, der bindes sammen af noget de har til fælles. 12

13 Dette kan være det nationale, et religiøst eller politisk fællesskab, i det hele taget fællesskaber med fælles værdier og holdninger. Mod nye horisonter lyder vor definition på de næste to års fælles handlingsplaner Her skal vi finde de værdier, der skal gøre det attraktivt at være en del af gildebevægelsen og tilligemed virke attraktiv for nye gildebrødre i vort fællesskab. Vort nylige Landsgildeting blev afholdt af Sønderjyllands Distrikt i Sydslesvig på den nye A. P. Møllerskole i Slesvig by. Vi fik stor forståelse for, og indsigt i, hvad det vil sige at være en del af et mindretal i et grænseland. Vi fornemmede et stærkt sammenhold mellem de dansk sindede i Sydslesvig og et stærkt følelsesmæssigt forhold til Danmark. Spejderbevægelsen er ligeledes aktiv og har et stort spejdercenter Tydal syd for grænsen, der bliver bestyret af Helmuth Werth, der blev valgt som ny Landsgildemester ved LGT. Fællesskab er en vigtig grundpille i et menneskes liv uanset, hvor man lever eller står i livet. At føle sig uden for et fællesskab eller ude i kanten af et fællesskab er meget belastende. Arne Bjerager, DIS, læste Fellowship - Day Budskabet, der var skrevet af generalsekretær Cécile Bellet, for ISGF World Bureau. Det handlede bl.a. om de 60 år ISGF har formået at bringe mennesker sammen over grænser, på trods af forskelligheder i kultur og tro, ja endog på trods af sprogbarrierer, i et forsøg på at prise menneskehedens skat: venskab. Hvilken indstilling kunne være mere ædel end den, som ved blik eller mening forstærker tolerance, selvfornægtelse eller tjenstvillighed uden noget til gengæld. Venskab er også ikke at glemme de andre. Ref. Elna Braüner Adamsen, DGK 13

14 Gruppe 4 - Gruppetur 23. okt. Hele gruppen samt vor gæst Bodil mødtes onsdag formiddag foran ARKEN for at se og opleve den mexicanske kunstner Frida Kahlos udstilling, Frida Kahlo ( ) var en af Mexicos mest markante og særprægede kunstnere i det 20.årh. ET LIV I KUNSTEN viser, hvordan Frida Kahlo skaber og iscenesætter sin identitet gennem kunsten. Med afsæt i selvportrætter og skildringer af sit dramatiske liv undersøger Kahlo grænsen mellem værk og biografi mellem kunsten og livet. Udstillingen viser også værker af Frida Kahlos ægtemand maleren Diego Rivera samt andre samtidige mexicanske kunstnere. Mange af Frida Kahlo kjoler bærer præg af gammel mexicansk kultur, men det er ikke rigtigt, når man mener, at de mexicanske kjoler på Nationalmuseet har tilhørt Frida Kahlo. De omtalte kjoler blev købt på et marked i Mexico i 1953 på en ekspedition ledet af den danske arkæolog Frans Blom. Frans Blom og hans hustru Trudi var nære venner med Frida Kahlo og hendes mand Diego Rivea. Det var og er en særpræget, spændende og interessant udstilling, som man kunne skrive meget om. Efter udstillingen tog vi over til havnen, men desværre havde Kabyssen ferielukning - så vi måtte indtage frokosten hos Søhesten, og som afslutning på en god dag, måtte vi betale prisen. Finn 14

15 !"#$$ Sct. Georgs gildet i Vestvold-gildet $ Jeg vil gerne her sige tusind tak for jeres hilsen og den flotte buket blomster jeg modtag i forbindelse med Jens død. Til trods for at vi har boet i Spanien i næsten 40 år bevarede Jens sit medlemskab af Sct. Georgs gildet, et medlemskab som han var meget stolt af. Et af Jens ønsker var, at når han engang var død skulle hans aske spredes ud over Middelhavet og dette ønske blev opfyldt mandag d. 16 sept. $ $ Kærlig hilsen Inger Baggesen $$$ 15

16 Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden) Tirs. 05. Nov. NovemberMøde Søn. 08. Dec. Kirketur En dag i Dec. Fredslys Lør. 11. Jan. NytårsGildehal Tirs. 21. Jan. GildeRådsmøde Lør. 08. Feb. Forårsfest Er afskrevet fra hjemmesiden Lone Mosander har fået ny adresse Distriktet vil gerne opfordre alle til at benytte dette link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret. Materiale til Dec.-nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Nov. kl. 18 Lederen i Nov.-nummeret skrives venligst af gruppe 4 Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: Hjemmeside: Gildemester: Bodil Kæmpegaard Islevhusvej 82 A 2700 Brønshøj Gildekansler: Nils Krogh Dianavej Rødovre Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien Brøndby Redaktør: Leo Hansen Hyldeager Brøndby Færdiggørelse Karen Jensen Rødovre Parkvej Rødovre Distribution: Nils Krogh Dianavej Rødovre

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 49. årgang 1. Okt. Nr. 10 2011 Dit Valg Livet er fuldt af muligheder og efterfølgende valg for den enkelte.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 48 årgang 1. Sept. Nr. 07-09 2010 Stjernestunder Ja, de kan være meget forskellige fx helt bogstaveligt,

Læs mere

Mayonnaisekrukken og to kopper kaffe

Mayonnaisekrukken og to kopper kaffe Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 48 årgang 1. Dec. Nr. 12 Mayonnaisekrukken og to kopper kaffe Når tingene i dit liv næsten bliver for

Læs mere

Hurra - Lyset er tilbage

Hurra - Lyset er tilbage Overskrift 9,1 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 48 årgang 1. April Nr. 04 2010 Hurra - Lyset er tilbage Nu er dagen fuld af sang, sådan starter Aakjærs

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder Stoltheden og optimismen tilbage i yderområderne Af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Motorvej er den sikreste vej væk fra evig udkant Af journalist

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Store smil på påskekursus

Store smil på påskekursus ulf nyt C 18. årgang Nr. 3 Juni 2014 Store smil på påskekursus M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88 E-mail:

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet Genbrugs November 2010 nyheds brev Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Foto af frivillige på Danmissions repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand i august 2010. Det er frivillige ildsjæle Et nyt projekt

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

Kjær s tilbud april, maj og juni:

Kjær s tilbud april, maj og juni: Maj 2006 1. årgang nr. 5 Løssalg 10,00 kr. Man kan altid tænde drømmen på ny Siger forstanderen for Højskolen på Helnæs, Kristian Kjær Forår og Kaffebål Foråret er over os, og det er tid til udeliv. Kjær

Læs mere

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2012 79. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

LOKAL. for Vrejlev-Hæstrup sogne. 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net. Nytår over Poulstrup

LOKAL. for Vrejlev-Hæstrup sogne. 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net. Nytår over Poulstrup for Vrejlev-Hæstrup sogne 1 Nytår over Poulstrup 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vi vil i de kommende numre af Lokal forsøge at lave en ARRANGEMENTSKALENDER Kalenderen vil løbe

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Cykler til Senegal. Juni 2010. WA KHA DIA Dialog Bevisthed - Solidaritet INDHOLD:

N Y H E D S B R E V. Cykler til Senegal. Juni 2010. WA KHA DIA Dialog Bevisthed - Solidaritet INDHOLD: Cykler til Senegal WA KHA DIA Dialog Bevisthed - Solidaritet www.cyklertilsenegal.dk - Klosterstræde 4-4300 Holbæk - 61261745- Bank Merkur 84011060310 N Y H E D S B R E V INDHOLD: Kære medlemmer og samarbejdspartnere

Læs mere

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af Interviewguide til Stine Hyllegaard Munkeboe Interviewet vil omhandle Stines egne erfaringer og erindringer fra Lolland. Interviewet skal belyse Stines erfaringer ud fra Floridas udsagn om centralisering

Læs mere

September SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA

September SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA September SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Septembers himmel er så blå dens skyer lyser hvide og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide. Den unge rug af mulden gror med grønne lyse klinger men

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

NØGLEN. Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 18. august 17. august 10. august Oplevelsestur Friluftsgildehal Friluftsgildehal

Læs mere