... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn"

Transkript

1 ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr årgang

2 BEBOERBLADET Oplag ca eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt. Grafisk produktion Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej Frederikshavn Tlf fax Bladet trykkes af Nordtryk A/S, Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. Redaktionens adresse Henning Conradsen, tlf: Mail: Redaktion Afdeling 1: Jonna Nielsen, tlf Mail: Afdeling 4: Henning Conradsen, (ansvarshavende) tlf: , Afdeling 5: Lone Nielsen, tlf Mail: Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf Mail: Afdeling 9: Jytte Hansen, tlf Mail: Dette blad udkommer fredag den 11. oktober Næste blad udkommer ca. 6. december 2013 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 19. november 2013 på mail til Administration: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf fax Direktør: Steen Møller Andersen, kontor tlf Økonomichef: Henning Jørgensen, kontor tlf privat tlf Udlejningschef: Bodil Jensen, kontor tlf privat tlf Driftschef: Kim Dalby, kontor tlf privat tlf Bestyrelse: Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf Næstformand Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v Tlf Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221 Tlf Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf Marianne Tilsted, L.P. Houmøllersvej 164 Tlf Brian Kjær, Regulusvej 11 Tlf Billedet på forsiden er fra Lille Bangsbo Foto: Henning Conradsen 2

3 ADMINISTRATION Nyt fra Administrationen Fladstrandsparken Den 1. september stod de første 31 lejligheder Længehusene færdige og allerede nu er der flyttet beboere ind i ca. halvdelen af dem. Det første af de 2 terrassehuse samt multihuset er nu rejst på pladsen, og i skrivende stund er man ved at løfte modulerne til Terrassehus nr. 2 på plads. Terrassehusene står klar til indflytning i foråret 2014, og byggeriet er endeligt færdigt ultimo Helhedsplaner Renoveringen af Mølleparken og Engparken forløber planmæssigt. Tidsplanmæssigt kører de 2 renoveringsprojekter næsten parløb, så de er ca. lige langt i forløbet. Der blev afholdt licitation vedr. Engparken den 11. september. Der er nedsat en dommerkomité, som vurderer på det arkitektoniske element i byggeriet, og inden udgangen af oktober har man lagt sig fast på, hvilken entreprenør der skal have opgaven. Der afholdes licitation vedr. Mølleparken den 6. november og også her skal en dommerkomité efterfølgende vurdere de indkomne projekter. Beboermøder De årlige beboermøder er netop blevet afholdt, og det var en meget positiv oplevelse. Alle møder blev afholdt i en positiv og god stemning med mange involverede og engagerede beboere. Beboerdemokratiet er rygraden i vores forening, så det er vigtigt at der blandt beboerne også er en lyst til aktivt at medvirke heri. Det var derfor positivt at opleve de mange nye ansigter, der havde lyst til at prøve kræfter med arbejdet som afdelingsbestyrelsesmedlem eller suppleant. Et stort tillykke med valget til alle dem, der blev valgt og i særdeleshed til dem, der blev valgt for første gang. Ny hjemmeside Den nye hjemmeside forventes at blive lanceret omkring 1. oktober. Valg af forbrugerrepræsentant Med virkning fra i år er forsyningsselskaberne - herunder Forsyningen i Frederikshavn - blevet pligtige til at have forbrugerepræsentanter i bestyrelserne i vand- og spildevandsselskaberne. Vesterport mener det er vigtigt, at lejernes synspunkter også er repræsenteret i bestyrelserne i de to selskaber, og vil derfor forsøge at få direktør Steen Møller Andersen valgt ind. Det er den enkelte lejer, der som forbruger har stemmeret. Det er vigtigt, at vi hele tiden søger indflydelse for at fastholde Vesterport som byens førende boligforening. Steen Møller Andersen Fastsættelse af indskuddets størrelse I forbindelse med opførelsen af Vesterports nye afdeling 30 Fladstrandsparken, har administrationen fået flere spørgsmål omkring hvordan indskuddets størrelse fastsættes. I modsætning til det private udlejningsmarked, hvor udlejer i stort omfang frit kan fastsætte indskuddets størrelse typisk svarende til 3 måneders husleje - er vi i den almene sektor underlagt helt faste regler for hvordan indskuddet fastsættes ved nybyggeri. 3

4 ADMINISTRATION Der tages udgangspunkt i byggeriets anskaffelsessum, som består af alle udgifter i forbindelse med byggeriet, bl.a. grundkøbesum, opførelsesudgifter, rådgivere, tilslutningsafgifter, diverse gebyrer osv. 2 % af den af Frederikshavn Kommune godkendte anskaffelsessum skal finansieres ved beboerindskud. Indskuddets størrelse for de enkelte lejlighedstyper fastsættes forholdsmæssigt. For ældre byggeri, hvor prisudviklingen i samfundet har gjort indskuddets størrelse relativt lille, har man en mulighed for at sætte indskuddet op, så det forholdsmæssigt passer til huslejeniveauet. Indskuddet kan dog aldrig udgøre mindre end 2 % af anskaffelsessummen. Steen Møller Andersen Bredbånd Nord - Forenings Waoo Nu er vi et godt stykke inde i oktober, og overgangen fra YouSee til Forenings Waoo TV produkter skete for ca lejligheder i august og september. Der er udsendt et brev til berørte lejligheder med informationer her i starten af oktober måned. De nye TV pakker skulle gerne fungere på nuværende tidspunkt. Pakkeskift kan aftales løbende med Bredbånd Nord. Hvis I ønsker at skifte TV-pakke, kan ændringen tage op til 10 arbejdsdage inden ikrafttræden. Vesterports administration er behjælpelig, hvis der opstår fejl eller mangler vedr. de 3 TV-pakker send evt. mail til VESTERPORT 4 Referater fra afdelingsmøderne HUSK at du kan se referat fra det ordinære beboermøde på hjemmesiden HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på under Her og nu eller ring på Administration og ekspedition Åbningstider: Mandag Tirs-torsdag Fredag Tlf Mail:

5 AFDELING 1 Afdelingsbestyrelsen Formand Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45 tlf Næstformand Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v. tlf , Mail: Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v tlf , Mail: Cindy Pedersen, Knudensvej 66, st.v. tlf Mail: Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v. tlf , Mail: Anette Kulk, Knudensvej 82, 1.h. tlf , Mail: Jacob Skårup H. Larsen, Knudensvej 31, 2.v. tlf , Mail: Driftschef Kim Dalby, kontor tlf privat: Fiskergade 14, tlf Gruppeleder Abildgårdsvej og Lindegårdsvej 1-33: Per Ritter, tlf , privat: Horsensgade 22, tlf Viceværter Område: Lindegårdsvej og Knudensvej 70-84: Jan Rysgaard, tlf privat: Gyvelvej 8, 9981 Jerup, tlf Knudensvej og Abildgårdsvej og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf privat: Knudensvej 55, tlf Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78: Peter Jensen, tlf privat: Odensegade 13, tlf I afd. 1 deler Emil Fynbo, Stenbakkevej 57 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. DET GAMLE VESTERPORT Nyt fra Bestyrelsen Der skal lyde en TAK... Vi i afdelingsbestyrelsen vil gerne her sige en stor tak til vores, nu tidligere formand, Bruno Müller. Denne tak skal lyde, både fra bestyrelsen, men så sandelig også på beboernes vegne. Tak for den store indsats, som du har ydet i Vesterport igennem rigtig mange år. Du har altid sat en ære i at arbejde for og med beboerne. Med håb om, at du fremover stadig vil være at finde på sidelinjen, så vil vi i bestyrelsen ønske dig god vind og tak for et godt samarbejde. Bestyrelsen Gildesale i afdeling 1 Det Gamle Vesterport I afdeling 1 har vi 2 dejlige gildesale, som vi her i bladet godt vil gøre lidt reklame for. På Rosborgvej har vi en gildesal, som kan rumme ca. 40 personer. På Abildgårdsvej kan vores gildesal rumme ca. 100 personer. 5

6 AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT En ting som mange sikkert ikke er opmærksom på er, at du/i også kan korttidsleje vores gildesale. Dette betyder f.eks., at hvis man ikke synes, at man har plads til hele familien til kaffe og kage, når man holder fødselsdag, så er her en nem lille løsning til billige penge. Du/I kan korttidsleje gildesalen på Rosborgvej for kr. 175,00 og på Abildgårdsvej for kr. 350,00. Det skal dog lige nævnes, at der også skal foreligge samme beløb i depositum, men de kommer jo retur, hvis der ikke er gået noget i stykker i forbindelse med lejen. For disse beskedne beløb kan du/i have gildesalen i op til 12 timer. Altså nok tid til, at hele den pukkelryggede kan komme og fejre fødselsdag eller lign. Ring til kontoret og hør nærmere. Afdelingsbestyrelsen Sammendrag af afdelingsmøde i afd. 1 mandag den 9. september 2013 i gildesalen Abildgårdsvej 35. Ca. 70 beboere havde tilmeldt sig spisning før mødet, og de fik dejlig mad fra AnneMad. Efter spisning bød Bruno Müller alle velkommen inkl. fremmødte gæster og som altid startede man med at vælge en dirigent og som altid blev Willy Kristiansen foreslået og valgt uden modkandidater. Han gennemgik formalia og alt var i orden. Jonna Nielsen blev valgt som referent og Else Marie Nielsen, Elisabeth Paulousek, Kent Jensen og Eva Sørensen valgtes som stemmetællere. Formandens beretning var på forhånd udsendt til beboerne og efter en meget kort gennemgang og uden spørgsmål blev beretningen godkendt dog undlod 1 at stemme. 6 Henning Jørgensen gennemgik driftsbudgettet for 2014 og forklarede, hvorfor huslejen pr. 1. Januar 2014 vil stige med 2,40 % eller ca. 11 kr. pr. kvm. Det skyldes bl.a. stigning i ejendomsskatterne og administrationsbidraget og han henviste til det udsendte budgetforslag. Kim Dalby fremlagde derefter langtidsbudgettet. Budgettet blev godkendt, der var 2 stemmer imod og ingen undlod at stemme. Der var indkommet 1 forslag stillet af afdelingsbestyrelsen: Tilføjelse til husordenen: Beslutning om forslag om nedennævnte tilføjelse til Husorden Under pkt. Pasning af husdyr - tilføjes: I forbindelse med ferie og lignende er det muligt at få en midlertidig tilladelse til husdyrhold. Tilladelsen kan opdeles i 3 x 1 uge, og uanset dage og timer i én uge gælder det for en uge Tilladelsen gives af administrationen. Forslaget blev godkendt, der var 13 stemmer imod og ingen undlod at stemme. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. Bruno Müller var på valg men ønskede at gå af og i stedet valgtes Kirsten Nielsen til ny formand med klapsalver. Claus Jacobsen havde valgt at udgå af bestyrelsen. Jonna Nielsen, Cindy Pedersen og Lene Heisel var på valg og genopstillede. Valgt til bestyrelsen blev: Jonna Nielsen for 2 år med 99 stemmer Cindy Pedersen for 2 år med 98 stemmer Annette Kulk for 2 år med 96 stemmer

7 ... et blad for beboere - lavet af beboere Lene Heisel for 1 år med 86 stemmer Jacob Larsen for 1 år med 80 stemmer Som 1. suppleant blev Ulla Thøgersen valgt Som 2. suppleant blev Elsebeth Olsen valgt Under Eventuelt orienterede direktør Steen M. Andersen om afdelingens helhedsplan. Kim Dalby orienterede om det opsatte solcelleanlægs funktion og Henning Jørgensen orienterede om Bredbånd Nords installering/klargøring til Waoo TV pr. 1. Oktober. Mødet sluttede lidt før kl. 22. Billeder fra afdelingsmødet 7

8 AFDELING 1 Cykelpumpe i afdelingen Vi har sidste år sat en kompresser/ cykelpumpe op på Lindegårdsvej 29 - lige overfor Drifthuset - som et forsøg. Det har vist sig, at der kommer rigtig mange beboere der for at pumpe sin cykel, barnevogne osv. DET GAMLE VESTERPORT På billedet er der en stolt tømrer fra Håndværkerafdelingen, som lige har færdigmonteret en dør... Per Ritter Afdelingsbestyrelsen har bestemt, at vi også skal have en cykelpumpe sat op ved Stenbakkevej 39 - ved garagerne. Den blev sat op i starten af september, og ifølge Vicevært Peter Jensen, har der allerede været godt gang i denne. Per Ritter Gæsteværelse Nye døre i afdeling 1 På Abildgårdsvej og Lindegårdsvej er håndværkerne godt i gang med at få lavet den sidste etape ud af 3 - med nye trapper og døre og automatisk dørlås til opgangen. Dørlåsene virker sådan, at dørene bliver låst kl og åbner igen kl Så i det tidsrum skal beboerne bruge deres nøgle. Tastaturet/dørkoden skal kun bruges af hjemmeplejen, læger, avisbude osv. Disse vil få besked i god tid. Ligesom beboerne vil få sedler ud inden dørlåsene bliver sat i drift. 8 For leje af gæsteværelserne: tag kontakt til Kirsten Nielsen tlf: Hvis du ikke træffer Kirsten så ring til Jonna Nielsen tlf:

9 ... et blad for beboere - lavet af beboere Præmier for altaner og haver 2013 Altan/haveudvalget har været på rundtur i de 3 afsnit i afdeling 1 - og kom frem til at præmiere følgende adresser: Jytte Jørgensen, Stenbakkevej 37, st.h. Laura Larsen, Knudensvej 74, st.h. L. Siemieniuch, Knudensvej 70, st.h. Lisbeth Christensen, Lindegårdsvej 37, st.h. Else Marie Nielsen, Knudensvej 31, st.h. C. Nielsen, Knudensvej 39, st.h Anja Pedersen, Knudensvej 13 E AA Jepsen, Knudensvej 13 C Her kommer lidt billeder af nogle af de smukke altaner og haver. Julefest Vi har allerede nu datoen for vores julefest. Julefesten afholdes: Søndag den 8. december 2013 Så sæt kryds i kalenderen!! TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården 9

10 Kære beboere! AFDELING Det 1er hermed igen en fornøjelse DET GAMLE at indbyde VESTERPORT til Det Gamle Vesterport Kære beboere!! Det er hermed igen en fornøjelse at indbyde til BEBOERFEST 10 i selskabslokalerne Abildgårdsvej 35 i selskabslokalerne Abildgårdsvej 35 Fredag d. 9. november 2012 kl Fredag den 25. oktober 2013 kl Glæd dig selv og din ledsager! glæd dig Kom selv til en og herlig din aften ledsager med:! Kom til en herlig aften med: Rigtig god mad Drikkevarer kan købes til favorable priser Dans til levende musik Kaffe Pris pr. kuvert 95,00 kr Amerikansk lotteri med gode gevinster. Alle Tilmelding ønskes Senest hjertelig onsdag d. 7. velkommen!! november 2012 Som sædvanlig god mad! Maden er fra Anne-Mad Drikkevarer kan købes til favorable priser Dans til levende musik Kaffe Amerikansk lotteri med gode gevinster og i år er hovedgevinsten et kro / hotelophold for 2 personer incl. overnatning og morgenmad. Vælg mellem 100 forskellige steder! Pris pr. deltager 95.- kr. (betales i Gildesalen) Alle ønskes hjertelig velkommen! Kirsten Nielsen Jonna Nielsen: Tilmelding senest onsdag den 23. oktober 2013 til Vel Jonna mødt! Venlig Nielsen hilsen Festudvalget Vel mødt! Venlig hilsen Festudvalget

11 AFDELING 1 4 Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Formand Hanne Christiansen Formand L.P. Houmøllersvej 136, tlf Mail: Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45 Kasserer tlf Bent Søegaard L.P. Næstformand Houmøllersvej 156, tlf Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v. Sekretær/Beboerblad tlf , Mail: Henning Conradsen Bangsbovej 32, 3.v. tlf Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v Mail: tlf , Mail: Pernille Nielsen, Pr. Dreslersvej 65,1.h Cindy tlf Pedersen, 0494, Mail: Knudensvej 66, st.v. Lis tlf Schmidt, 8306Pr. Dreslersvej 21, 3.h. Tlf. Mail: Stinne Jensen, Pr. Dreslersvej 69, 2.v. Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v. Tlf , Mail: tlf , Mail: Marianne Kristensen, Pr. Dreslersvej 61, 2.v. Anette Tlf Kulk, 7488, Knudensvej Mail: 82, 1.h. Lokalinspektør tlf , Mail: Anders Hansen, privat: Otto Sverdrupsvej 14, Jacob Skårup H. Larsen, Knudensvej 31, 2.v. tlf tlf , Mail: Viceværter / Område: Bangsbovej Driftschef4-34 og E. Andersensvej 1-23: Kim Per Larsen, Dalby, kontor tlf tlf privat: Fiskergade Rønnestvej 14, 10, tlf. tlf Pr. Dreslersvej 6-16, 21-31, 53-63: Tommy Gruppeleder P. Jensen, tlf Abildgårdsvej privat: Pr. Dreslersvej , og 3 Lindegårdsvej th. tlf : Per Ritter, tlf , Pr. Dreslersvej 18-60: privat: Horsensgade 22, tlf Henrik Sørensen, tlf Viceværter privat: Bispehaven 9, tlf Område: Pr. Dreslersvej 65-87: Anders Lindegårdsvej Hansen, tlf og Knudensvej : Jan privat: Rysgaard, Otto Sverdrupsvej tlf , tlf Bangsbovej privat: Gyvelvej , 9981 og L. Jerup, P. Houmøllersvej tlf Knudensvej og Pr Dreslersvej og Abildgårdsvej og og Gl. Knudensvej Skagensvej: 33-45: Thomas Kiis, tlf Benny privat: Fynsvej Porsmose, 1, tlf Koktvedparken privat: Knudensvej , og tlf og Knudensvej Birketoften, 27-31, Toftegårdsvej 9A-11F, 13A-13G 50: og Rosborgvej Keld Fuglsang, 2-6 tlf. og Stenbakkevej , 38-78: Peter Privat: Jensen, Sejrøvej tlf. 6, 2333 tlf privat: Odensegade 13, tlf I afd. 4 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 I afd. og Mie 1 deler Jørgensen Emil Fynbo, Otto Sverdrupsvej Stenbakkevej Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN Formanden har ordet Beboermøde Onsdag den 11. september holdt afdeling 4 beboermøde i Centersalen på L. P. Houmøllersvej. Som vanligt indledte de ca. 120 fremmødte deltagere med spisning og igen som vanligt serveredes en lækker veltilberedt buffet fra Sydbyens Café. Efter spisningen dirigerede Willy Kristiansen deltagerne igennem beboermødet på kompetent vis. Afgående formand, Hanne Møller Pedersen, fremlagde sin sidste beretning og Henning Jørgensen fremlagde driftsbudgettet for det kommende år. Disse blev godkendt. Derefter var der en livlig og engageret debat om de indsendte forslag: Afdelingsbestyrelsen havde indsendt forslag om fremtidig anvendelse af gildesalen i Centeret samt anvendelse af Beboerhuset til private arrangementer. Sidstnævnte blev vedtaget, medens den nye bestyrelse arbejder videre med førstnævnte forslag. Øvrige forslag omhandlende pasning af husdyr og fældning af træer i området blev vedtaget. Som nævnt var det Hanne Møller Pedersens sidste beretning. Hanne kan desværre ikke længere finde tid til bestyrelsesarbejdet. Hanne har udført dette arbejde med stor flid, engagement og grundighed. Det blev et svært farvel fra bestyrelsen men god vind til dig, Hanne. 11

12 AFDELING 4 Formandsvalget faldt derefter således ud, at jeg kom til at efterfølge Hanne ja, vi har da navnet til fælles. Jeg vil bestræbe mig på at videreføre bestyrelsesarbejdet, således som jeg er blevet inspireret til af min forgænger. Genvalgt til bestyrelsen blev Henning Conradsen, Bent Søegaard og Lis Schmidt. Nyvalgt blev Marianne Hausager Kristensen. Nyvalgte suppleanter blev Henning Kraglund, Nick Rasmussen og Erik Madsen. Konstitueringsmøde Torsdag den 12. september holdt den nye bestyrelse konstitueringsmøde. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand Hanne Christiansen Kasserer Bent Søegaard Sekretær og beboerblad Henning Conradsen Bestyrelsesmedlem Marianne Kristensen Bestyrelsesmedlem Lis Schmidt Bestyrelsesmedlem Stinne Engholm Jensen Bestyrelsesmedlem Pernille Normann Nielsen Bent, Stinne og Pernille er på valg i suppleant Henning Kraglund 2. suppleant Nick Rasmussen 3. suppleant Erik Madsen MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN Bestyrelsesmedlemmernes adresser, tlf. numre og mailadresser findes på side 10 på den sædvanlige plads. Der indkaldes snarest til generalforsamling i Beboerhuset, tidspunktet er dog ikke fastlagt endnu. Lige nu svinger vejret mellem dejlige sommerdage og regnvåde efterårsdage, der er 3 måneder til jul, og vi har planlagt, at vi på vores næste møde i oktober skal begynde at tænke på juletræsfesten!! Jeg eller en anden fra bestyrelsen vil fortsat kunne træffes ½ time før hvert bestyrelsesmøde. Venlig hilsen Hanne Christiansen, Formand Anmodning vedr. hoppepude!! Det er flere gange observeret, at hoppepuden på Bangsbovej ikke bliver behandlet ordentligt. Vi kan se at nogle børn cykler på hoppepuden og at bord-bænkesæt er blevet slæbt op på hoppepuden!!! Det er ikke mindst farligt for de involverede - men også ødelæggende for hoppepuden. Så hvis vi skal beholde en fungerende hoppepude på Bangsbovej - må vi alle hjælpe til. Tag en snak med DIT barn - om hvor farligt det er - og at hoppepuden går i stykker ved den behandling. Hilsen Driften 12

13 Formandsskifte Til alle beboere i afd. 4 og ansatte i Vesterpost vil jeg gerne sige mange tak for al jeres opbakning og de positive tilkendegivelser og varmende bemærkninger i min tid som formand. På grund af øget arbejdspres valgte jeg at lade være med at genopstille til formandspost og bestyrelse. Det glæder mig meget, at afdelingsmødet valgte Hanne Christiansen fra bestyrelsen til ny formand et valg, som jeg er helt sikker på, I bliver meget glade for. De i bestyrelsen, der ønskede det, blev genvalgt og suppleret af nogle gode kræfter, så jeg er sikker på, at afd. 4 har fået en stærk bestyrelse, som jeg håber og tror, I vil støtte og opmuntre. De bedste hilsener med ønske om et godt efterår til alle. Hanne Møller Pedersen Tilbageblik fra Aktivitetshuset i sydbyen. Jordbærdag Torsdag den 11. juli var dagen kommet, hvor den årlige jordbærfest skulle finde sted. Dagen startede med at frivillige og personale drog af sted til Vasen for at plukke jordbær. Der blev plukket knap 100 pund på godt et par timer. Da de flittige plukkere kom retur fra Vasen, stod køkkenet klar til at fremtrylle de mest fremragende kager. Underholdningen til denne dag stod Laila fra Østervrå... et blad for beboere - lavet af beboere for, hun sang både sange alene og i fællesskab med de fremmødte. I pausen skulle alle de lækre kager så nydes, og der var alt hvad hjertet kunne begære. En dejlig dag, hvor alle gik mætte og veltilpasse herfra. Motionsdag Torsdag den 22. august blev der afholdt motionsdag, hvor der var deltagere fra de andre centre bl.a. Skagen. Der blev dystet på hold om formiddagen. Til middag blev der grillet og serveret pølser og kartoffelsalat. Under spisningen underholdt Helga fra Gadedrengene med klavermusik. Da middagen var indtaget, skulle sløret løftes for, hvilket hold der havde vundet, og det blev 2 hold fra Skagen, der indtog henholdsvis 1. og 2. pladsen, 3. pladsen gik til Monas hold, så kunne medaljerne uddeles og alle var stolte. Cafeen Mens Aktivitetshuset holdt ferielukket havde vi i år fået lov at holde åbnent i cafeen, og vi var spændte på, om der ville komme brugere og støtte op om det nye tiltag. Det viste sig hurtigt, at vi ikke havde grund til at være bekymret. Der kom mange gennem sommeren, og alle gav udtryk for, at de var glade for, at der var åben, så vi holder åben både mellem jul og nytår og til næste sommer. Ko på Knivholt Sidste år havde vi købt en ko, som vi havde til at græsse på Knivholt sammen med de andre fra græsningslauget. Vi har haft mange gode tilbagemeldinger, og derfor har vi i år igen valgt at købe en ko. 13

14 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN AFDELING 4 Frem i tiden Julestue - Lørdag den 30. november fra kl afholder vi vores årlige julestue - så husk at sætte kryds i kalenderen. Annette Weesgaard Efterår Afdelingen har så småt iført sig efterårets smukke farver. Her er et udpluk af afdelingens efterårsfarver fanget af Henning Conradsen. 14

15 AFDELING 5 Afdelingsbestyrelsen Formand/Haveudvalg Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221 Tlf Mail: Næstformand Flemming Nielsen, Fregatvej 109 Tlf Sekretær Vivi Larsen, Fregatvej 341 Tlf Hegnsudvalg Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf Beboerblad Lone Nielsen, Flotillevej 116 Tlf Mail: Inspektør Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf Viceværter Område: Fregatvej 9-51 & : Leif Ingvartsen, tlf Privat: Søndergade 199, tlf Fregatvej & Prisevej & 3-79: Per Christensen, tlf Privat: Bækmojenvej 41, tlf Fregatvej 1-7 & & Flotillevej & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. FÆLLEDBO Nyt fra Afdelingsbestyrelsen Vi har nu afholdt vores årlige afdelingsmøde, og det gik rigtig godt. Der var stort fremmøde og rigtig god stemning. Flere forslag blev vedtaget, og flere medlemmer af afdelingsbestyrelsen er blevet skiftet ud. Vi har måtte sige farvel til den tidligere formand, Vinni Gravesen og goddag til Mette Steenberg. Vi har fået lov til at beholde Britta Bugge og Flemming Nielsen og byder velkommen til Vivi Larsen, Lone Nielsen og vores tre nye suppleanter. Vi skal i den kommende tid til at lære hinanden at kende, og få arbejdsopgaverne fordelt imellem os. Derudover skal vi have sat gang i de nye tiltag, såsom ændring af husorden, registrering af katte og meget mere. Vi håber derfor, at I vil bære over med os, hvis vi ikke lige har et færdigt svar, eller en løsning klar, når i møder os i den første tid. Med hensyn til husordenen, er der de sidste par år, sket en del ændringer, og den er derfor vores første prioritet. I skal dog huske, at selvom den ikke lige er helt up-to-date, så er der stadig regler der skal følges, som jo er blevet bestemt af os beboere til afdelingsmøderne. Ud over ændringer i afdelingsbestyrelsen, er der også sket ændringer i vores tv-signal. Vi har alle fået installeret tv fra Waoo, og vi håber alle har en rigtig god oplevelse med det nye signal. Som Vesterports direktør, Steen Møller Andersen nævnte på afdelingsmødet, var der lidt misforståelser mellem teknikerne og tilbuddet fra Bredbånd Nord, men dette vil 15

16 AFDELING 5 administrationen informere yderligere om, i den nærmeste fremtid. Der er godt gang i udskiftning af badeværelser i de gule gårdhuse. Der er i alt 43 tilmeldte til nye badeværelser, så håndværkerne går og roder lidt herude. Der er indtil nu lavet ca. 13 badeværelser færdig, som ser rigtig flotte ud, så de sidste har i hvert fald noget at glæde sig til. Med hensyn til haverne, så har den sidste container for i år været åben. Vi håber, at alle har fået gjort klar til vinteren, så vi kan nyde hinandens haver, når vi går tur rundt i Fælledbo. Vi håber, at I alle har haft en rigtig god sommer, og at I må komme godt ind i efteråret. Afdelingsbestyrelsen WILDBASSEN FÆLLEDBO!!! VIGTIGT!!! Hvis man ikke læser de meddelser, som kommer fra Vesterport og afdelingsbestyrelsen, fritager det ikke beboerne for ansvar. Afdelingsbestyrelsen Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Afdelingsbestyrelsen Husk nu wildbassen Hej unger! Nu er det snart tid til at klubben starter op igen. Det sker Torsdag den 24. oktober kl Vel mødt til sæson 2013/2014 Mange gensyns hilsner Karina Afdelingsbestyrelsens møder: Afdelingsbestyrelsen afholder møde hver den første tirsdag i måneden kl Du er velkommen til at kigge ind, hvis du/i har noget på hjertet eller noget I brænder for at dele. Dette kan ske i den første time af bestyrelsesmødet. Afdelingsbestyrelsen 16

17 ... et blad for beboere - lavet af beboere Uddrag af referat fra afdelingsmøde den 10. september 2013 Hele referatet kan ses på Vesterports hjemmeside, samt rekvireres i Vesterport. Dirigent: Willy Kristiansen Referent: Vivi Larsen Stemmetæller: Tina Mortensen, Donna Mclaughlin, Michael Frandsen, og Peter Bang Fremmødt ca. 110 beboere, udleveret 174 stemmesedler. Afdelingsbestyrelsens beretning ved formand Vinni Gravesen. Nu er sommeren ved at gå på held, og vi er endnu engang nået til vores årlige afdelingsmøde, og hvad er dette år så gået med. Jo, nogle har været på konference og kursus. Hele bestyrelsen deltog i det årlige midtvejsmøde, hvor vi blev informeret om tv fra WAOO, samt oplæg og gruppearbejde i konflikt håndtering. En rigtig givtig dag for mange. På vores årlige markvandring kiggede vi på, at få en pumpe til cykler, efter et ønske fra en beboer på afdelingsmødet. Den er allerede i brug og findes ved pumperummet. Vi valgte også 2 legeredskaber, en sandkasse samt en balancebom, til legepladsen bag ved pumperummet. Som vi fortalte sidste år, håbede vi, at der var nok penge i vores budget i år, til at vi kan få nye lamper. Der er penge og lamperne er valgt, de vil gå i gang med opsætningen i løbet af 1 til 3 uger. Vi har også fået ny asfalt på vejene, og det må siges, at det er virkeligt blevet flot. Sidste år, blev det besluttet, at de gule huse, nu kunne få deres badeværelser renoveret. Renoveringen kører planmæssig, de første 13 badeværelser er allerede færdige. De beboere som har fået deres badeværelse renoveret, har kun godt at sige om forløbet. Der er tilmeldt 43 husstande. Ligeledes blev det besluttet, at vi skulle have solenergi. Anlægget blev hurtig sat op og kom i drift. Fra den 1. januar og til 1. september, har anlægget produceret KWh. Omregnet til penge, har vi sparet ca ,- kr. Det skønnes at vi kan producere ca KWh på et år, svarende til ca kr. De penge vi sparer, går selvfølgelig til betaling af investeringen. Der blev i august 2012 holdt Børneloppemarked, hvilket blev en rimelig succes. I december 2012 valgte vi at holde julebagning og juleklip. Det tog vi konsekvensen af, og besluttede, at vi ikke ville lave en årlig sportsdag, som lovet sidste år. I stedet for blev der rundbold hver onsdag i sommerferien. Og det må siges, at det blev en succes. Det endte med, at der var rundbold på boldbanen næsten hver aften. MEN det har ikke kun været positivt. Vi har aldrig i den tid jeg har siddet i bestyrelsen, haft og skrevet så mange klager, fra beboere. Lige fra knallertkørsel på stierne, bilkørsel på stierne uden tilladelse, fodring af andres katte og sidst men ikke mindst, beboere med 2 husdyr. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Økonomichef Henning Jørgensen, fremlagde budget for

18 AFDELING 5 Huslejestigning med 2,6% eller ca. 16 kr. pr. m2 pr. år. Inspektør Jens Ole Nielsen fremlagde langtidsbudgetter. Budgettet blev godkendt. Forslag 1: Bøgehække udskiftes m.v. Forslaget blev forkastet (5 stemmer for 6 undlod at stemme). Forslag 2: Vindfang. Forslaget blev godkendt (10 undlod at stemme). Forslag 3: Registrering af katte. Da der var indkommet en række forslag vedrørende registrering af katte. Og alle disse forslag i princippet omhandlede den samme problemstilling, behandledes de som et samlet punkt. Forslag 3.a blev forkastet ved overvejende flertal. Forslag 3.b blev forkastet ved overvejende flertal. Forslag 3.c blev godkendt med overvejende flertal. Forslag 3.d blev trukket tilbage. Forslag 3.e bortfalder. Forslag 4: 2 husdyr. Forslaget blev forkastet (Med overvejende flertal). Forslag 5: Ændring af husorden dispensationsret. Forslaget blev godkendt. Forslag 6: Ændring af husorden trailerparkering. Forslaget blev godkendt (5 stemmer imod). 18 FÆLLEDBO Forslag 7: Hoppepude. Forslaget blev godkendt (8 stemmer imod, 8 undlod at stemme) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen: Mette Steenberg. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen: Flemming Nielsen blev genvalgt for 2 år. Britta Bugge blev genvalgt for 2 år. Vivi Larsen blev valgt for 1 år. Lone Nielsen blev valgt for 1 år. Annemette Enevoldsen - 1. suppleant. Bjarne Pedersen - 2. suppleant. Adrianna Møller - 3. suppleant. Vi i bestyrelsen takker samtlige fremmødte for god ro og orden. Bestyrelsen vil også gerne takke Karina og Ronnie for deres arbejde med Wildbasserne. Kim for at bestyre bordtennis og billard. Lone og Jørgen med fredagsklubben, hvor de blandt andet spiller Dart. Britta og hendes folk for deres arbejde med Bankoklubben. Mette og Flemming for deres initiativer med kom & leg. Tak til Vesterports administration, for deres hjælp. Tak til Leon, Per og Leif for deres samarbejde. Sidst men ikke mindst tak til Jens Ole for din hjælp og opbakning.

19 ... et blad for beboere - lavet af beboere Banko Vi i bankoklubben har nu skudt gang i sidste halvår af 2013 og fået fastsat datoerne. Vi håber at se både stamgæster og nyankommende til nogle hyggelige timer i fælleshuset, hvor humøret er højt og gevinsterne er i spil. Vi vil i år afholde et julespil i december, nærmere information vil komme ud på senere tidspunkt. De næste bankodage er: Søndag den 20. oktober kl Søndag den 3. november kl Søndag den 17. november kl Søndag den 1. december kl Juleafslutning. Der kan som altid købes øl og vand, kaffe og the, brød og pølser og ikke mindst et godt stykke kage til favorable priser. mere og mere liv på vores boldbane, om det så bare var til en hyggesnak. Der var næsten ikke en aften, hvor der ikke var en eller anden form for aktivitet blandt beboerne på boldbanen. Vi må sige, at det har været super hyggeligt at se, både gamle og unge, løbe rundt efter den gule bold og grine, ja ikke mindst selv at deltage. Vi, som står med Kom & Leg, vil prøve at få startet nogle aktiviteter op hen over foråret og sommeren. Vi takker jer alle, der har brugt tid på at komme og være med. Hilsener fra Kom & Leg EFTERÅR Med venlig hilsen Bankoudvalget Kom & Leg Som vi annoncerede i sidste blad, så har vi hen over sommeren stået klar til at spille rundbold. Dette er sket med både op-og nedture, og ikke mindst med sved på panden. De første par gange var vejret ikke helt med os, og vi måtte desværre aflyse. Solen begyndte så at kigge frem, og det rygtedes hurtigt at vi var godt i gang med at spille, så der kom flere og flere til dette lille arrangement. Det var rigtig dejligt at følge med i, hvordan der hen over sommeren kom Nu er det efterår, vinden rusker i ens hår, mørket trænger sig hurtigt på, og de lyse dage er få. Træerne mister deres blade, de ligger på jorden og på ens gade, fuglene er fløjet bort, nogen langt, andre kort. Koldere tider er på vej, og den næste tid kan være sej, så er det frem med det varme tøj, så man ikke bliver forkølet og sløj. 19

20 AFDELING 5 FÆLLEDBO Fælledboklubberne - også noget for dig Sommer Det er sommer Solen skinner Bankoklubben Glæden kommer Spillet afholdes på fastlagte Det søndage giver kl. røde kinder Britta Bugge, tlf Jordbærerne 9694 er søde Himlen er blå Dartklubben Hjemmet er øde Hygge-dart Folk er ude at gå Fredag kl Fuglene synger Aldersgrænse 18 århaverne gror Lone og Jørgen Nielsen, tlf. Livet 5048 igen 6557 begynder Billiardklubben Tirsdage kl Øl og sodavand medbringes selv Kim Christiansen, tlf Her hvor jeg bor Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl Karina Nielsen, tlf Ukendt KOM OG VÆR MED!! 20

21 AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf / Mail: Næstformand Tanja Røge, Engparken 81 Tlf Mail: Max Jensen, Engparken 37 Tlf Mail: Per Paaske, Engparken 91 Tlf Jan Kleving, Engparken 89 Tlf Mail: Beboerblad Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf Mail: Lokalinspektør Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Viceværter Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf Privat: Plantagevej 13, tlf Søparken 1-7: Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. ENGPARKEN / SØPARKEN Nyt fra afdelingsbestyrelsen Sankt Hans bål ved søen En af de gode traditioner er Sankt Hans bålet ved søen i Søparken. Op til Sankt Hans aften bliver vejrudsigterne altid studeret meget nøje, for vi er afhængige af, om vejret arter sig. Det gjorde det heldigvis i år. Det regnede godt nok det meste af dagen, men kl , da vi gjorde klar til snobrødsbagning, blev det tørvejr. Rigtigt mange børn mødte op for at lave snobrød, inden bålet skulle tændes. Der blev lavet ca. 130 snobrød, så der var rift om pladserne ved tønderne med grillkullene. Efter snobrødsbagningen var der popcorn til børnene. Kl skulle bålet tændes, men først holdt Brian Kjær en god båltale. Håndværkerafdelingen havde lavet en ny tømmerflåde til bålet, så altid fungerede perfekt. Der var mødt mange mennesker op for at se bålet blive tændt. Det var ikke bare beboere fra Engparken og Søparken, men også folk fra alle de omkringliggende parcelhuskvarterer var mødt op, og det var rigtigt dejligt. Søen i Søparken er et skønt område, som vi gerne deler med andre. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store opbakning til arrangement og en særlig stor tak til vores ansatte, som altid er utroligt hjælpsomme med alt det praktiske. Bankospil Husk der er bankospil i Beboerhuset hver anden tirsdag (lige uger) kl Alle er hjerteligt velkomne til et par hyggelige timer, hvor der også er plads til lidt hyggesnak med naboerne. Næste spil er tirsdag den 15. oktober. Kortspil Hver onsdag aften kl spilles der whist i Beboerhuset. Har du lyst til at spille med, skal du bare møde op. 21

22 AFDELING 6 Tak til Ruth Simonsen Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Ruth Simonsen for hendes store indsats i afdelingsbestyrelsen igennem flere år. Vi kommer til at savne Ruth rigtigt meget, fordi hun var så god til at få os tilbage på sporet, når vi kom på afveje. Også en stor tak til Flemming Berthelsen, som har været suppleant i et år. Flemming var et forfriskende pust med mange gode ideer. Samtidigt vil vi byde Jan Kleving og Michael Wilster velkommen i afdelingsbestyrelsen. Jan har jo været med før, men så flyttede han til Norge i en kort periode. Vi glæder os til et godt samarbejde. Venlig hilsen Gurli Nielsen afdelingsformand Kort referat fra afdelingsmødet Onsdag den 18. september blev det ordinære afdelingsmøde afholdt. Det officielle referat kommer til at ligge på Vesterports hjemmeside. Forud for mødet var der fællesspisning, og i år bestod menuen af helstegt pattegris med flødekartofler og salater. Omkring 50 personer deltog i spisningen. Ved afdelingsmødets start var yderligere ca beboere mødt op, så der var fuldt hus. Den store deltagelse skyldtes sandsynligvis, at der var forslag om husdyrhold på dagsordenen, og det kan altid trække folk til. Willy Kristiansen blev valgt som dirigent. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år blev fremlagt. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt. Henning Jørgensen fremlagde forslag til budgettet for 2014, som indeholdt en huslejestigning fra på kr svarende til 1,25% eller ca. 9 kr. pr. m2/år. 22 ENGPARKEN / SØPARKEN Kim Dalby fremlagde vedligeholdelsesplanerne. Budgettet blev vedtaget, idet ingen stemte imod og 1 undlod at stemme. Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om ny husorden. Forslaget blev gennemgået og drøftet. Den ny husorden blev vedtaget. Der var 3 forslag vedrørende husdyrhold. Forslagene blev behandlet hver for sig, men alle 3 forslag blev forkastet. Der var stillet et forslag om, at man ved modernisering af køkken efter køkkenmoderniseringsordningen kan anmode om en alternativ pris/leverandør - forslaget blev vedtaget. Herefter var der valg til afdelingsbestyrelsen. Ruth Simonsen og Max Jensen var på valg. Ruth havde på forhånd meddelt, at hun ikke genopstillede. Ud over Max stillede suppleanterne Lotte Schubert Pedersen og Flemming Berthelsen op. Desuden stillede Jan Kleving, Erik Holst og Michael Wilster op. Det var dejligt, at der var så mange der var interesserede. Max og Jan blev valgt til afdelingsbestyrelsen, Michael blev valgt som 1. suppleant og Lotte som 2. suppleant. Under punktet eventuelt gav Steen Møller Andersen en orientering om status på renoveringen. Der var licitation den 11. september. Der er nedsat en dommerkomite, hvor afdelingen er repræsenteret ved Gurli Nielsen og Tanja Røge. Henning Jørgensen gav en kort orientering vedr. Bredbånd Nord. Vesterport igangsætter en ny hjemmeside i begyndelsen af oktober.

23 ... et blad for beboere - lavet af beboere - HUSK - Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: eller Per Paaske, tlf: der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Aktiviteter i Multihuset Banko - hver anden tirsdag (lige uger) kl Børneklub - hver onsdag kl Whist - hver onsdag kl

24 AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad Henny Nielsen, Søgade 6, st Tlf Mail: Kirsten Jensen, Danmarksgade 22 B 2.h. Birthe Pedersen, Søgade 2 st.v. Tlf Mail: Driftschef Kim Dalby, kontor Privat: Fiskergade 14, tlf Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24: Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7: Kurt Nielsen, tlf Carl Nielsensvej 14, tlf MIDTBYEN Formanden har ordet Kære alle i afdeling 7. Så er mit første år gået som formand. Det har i sandhed været et år på godt og ondt. Nu er vi vist kommet videre og kan med nye kræfter i bestyrelsen, håbe på et godt nyt år. Nye i bestyrelsen er Kirsten Jensen, best. medlem. Hans Jørgen Svendsen, suppleant. Vi byder hjertelig velkomme. Især er vi glade for, at Rådhusstræde igen er repræsenteret. Sinne har tjent bestyrelsen rigtig godt, hun tog over efter Jimmi flyttede, nu ønskede hun at fortsætte som suppleant, vi takker hjerteligt for hendes indsats og er glade for at hun stadig vil være med. Vi går en kold tid i møde, rent vejrmæssigt, der er dog ikke noget så skønt som efterårets farver, især i solskin. Vi forsøger at bringe lidt varme, ved at arrangere en sammenkomst i efteråret, der vil komme nærmere ud om det senere. Jeg vil minde om vores spissammen aften, der bliver udsendt meddelelse for hver gang. Dette var alt for denne gang, hav et smukt efterår. På afdelingsbestyrelsens vegne, Henny I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 24

25 ... et blad for beboere - lavet af beboere Aktiviteter i afdelingen Kirsten og Åse har lavet en klub i Danmarksgade 22, hver torsdag kl Man starter med stolegymnastik i ca. en halv time. Derefter er der samvær med medbragt kaffe/the og brød. Rådhusstræde også kunne have lyst til at deltage. Alle er velkomne. Er der gode forslag til aktiviteter i klubben kan man henvende sig til Kirsten eller Åse. Venlig hilsen Henny Udflugt Kære alle beboere i afdeling 7. Søndag den 18. august var afdeling 7 på udflugt. Til alle dem der var med, tak for sidst, det var en rigtig god tur. Efter at Tannishus så skammeligt havde brændt os af, kom Strandingskroen i Blokhus os til undsætning, tak for det. Så starter spillet til en større guldmedalje. Man spiller typisk i et par timer. Der er en pæn tilslutning, men der er plads til mange flere. Nu hvor Torsdagsklubben er ophørt, vil det være rigtig godt om beboerne i Vi fik den bedst tænkelige modtagelse, smukke lokaler og dejlig, dejlig mad. Hjemturen var en bedre turistoplevelse, en rar buschauffør fra Hjørring 25

26 AFDELING 7 Turistbusser, fandt de allermindste veje i vest og nord- vendsyssel. Vi var langt omkring og så en masse skønne områder. Alt i alt en rigtig god dag. Vi var nok lidt trætte, da vi vendte tilbage til Danmarksgade. Kort referat Kort resumé fra det ordinære afdelingsmøde i afdeling 7 torsdag den 12. september 2013 i gildesalen Danmarksgade 22A. Formanden Henny Nielsen bød velkommen og foreslog Willy Bach Nielsen som dirigent. Herefter fremlagde Henny Nielsen årets beretning. Det var en flot beretning fra Henny. Henny fortalte, at der er forgået mange aktiviteter i afdeling 7 i det forgange år, og hvis der var nogle som havde nogle forslag, kunne man henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Beretningen blev godkendt. Økonomichef Henning S. Jørgensen fremlagde budget for Der er en huslejestigning på kr. i afdelingen, og huslejen stiger med 1,75 %. Kim Dalby fremlagde herefter langtidsbudgetter. Budgettet blev godkendt. Der var indkommet 3 forslag. Forslag 1 køkkenmodernisering Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning. Forslag 2 - nyt betalingssystem til vaskerierne i Danmarksgade/Rådhusstrædet. 26 MIDTBYEN Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning. Forslag 3 - videoovervågning i Danmarksgade 24. Forslaget blev godkendt. Følgende blev valgt til afdelingsbestyrelsen - Kirsten M. Jensen blev valgt for 2 år, Hans Jørgen Svendsen og Sinne Nielsen blev valgt som suppleanter. Under punktet eventuelt var der følgende orienteringer: - Der var var en diskussion om parken i Danmarksgade, og det blev nævnt at bænkene kunne trænge til vedligeholdelse. Der vil blive set på bænkene til foråret. - Der er problemer vedrørende gæsteparkeringspladserne i Rådhusstræde. Beboerne oplever, at gæstepladser bliver optaget af uvedkommende i længere tid. Det blev foreslået, at evt. gæstekort kan afklare problemet. - Der blev spurgt, om der kan opsættes molokker til affald i Rådhusstræde, da man ikke var så glade for det nuværende affaldssystem. Der blev sagt, at det kunne der. - Der vil komme ny hjemmeside i Vesterport i efteråret. - Der er blevet opkrævet 129 kr. af Bredbånd Nord for indstilling af kanaler, de penge vil blive tilbagebetalt, da andre afdelinger ikke er blevet opkrævet gebyr. Herefter sluttede mødet. Kirsten M. Jensen, referent (referat er forkortet af redaktionen)

27 HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN?? Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 514,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf Sønder Havnevej Strandby Tlf Fax Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: afslibning oliering og lakering af gulve samt pålægning af vinyl & gulvtæpper Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf

28 AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand - Beboerblad Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf / Mail: Næstformand Benny Nielsen, Stokken 5 Tlf / Mail: Kasserer Arnold Sørensen, Fligen 20 Tlf Mail: Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf Mail: Hanne Aaen, Stokken 9 Tlf Mail: Lokalinspektør Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Mail: Vicevært Område: Strandgården, Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN Nyt fra bestyrelsen Den 16. september havde vi et godt afdelingsmøde, godt fordi diskussionslysten var stor. Nu begynder så en ny periode, hvor vi stadig håber på beboernes medleven i, hvad der foregår og skal foregå i afdelingen. Et forkortet referat fra afdelingsmødet kan ses andet sted i bladet. Efteråret står for døren, og dermed andre aktiviteter. Vi har haft den første fællesspisning og torsdag den 3. oktober åbner den første Torsdags-cafe på Havnefronten. En ny aktivitet begyndte den 22. september i Værkstedet på Havnefronten. Anni Snebang leder/underviser ved et mindre malekursus. Det ser ud til at blive en stor succes, 9 er allerede tilmeldt og der kan kun være 10. På Ankerpladsen er der nu 3 nye køkkener færdige. De er meget forskellige, men alle er tilfreds med det de har fået. Man viser dem gerne frem, men ring lige først (så er opvasken fjernet). I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 28 Så smuk kan en solnedgang være set fra Svalegangen på Havnefronten.

29 Forkortet referat fra afdelingsmøde i afdeling 9 Efter formandens velkomst blev Willy Bach valgt til dirigent og Lis Kærgaard valgt til referent. Formanden aflagde beretning for året der var gået. Bemærkede at Strandgården har krævet en stor del af vores viceværts tid, og at det er gået ud over de 3 andre afdelinger. Vi kunne ønske os at beholde vores grønne mand. Der blev også gjort opmærksom på, at man nu kan vente med at forlade gæsteværelserne kl mod tidligere kl Efter spørgsmål fra salen blev beretningen godkendt. Henning Jørgensen fremlagde budgettet for næste år, og de huslejestigninger der vil være en følge deraf. Der var en del spørgsmål til budgettet, bl.a. recirkulation på Ankerpladsen. Hvor står de 100 kr. til bibeholdelse af sit nummer på budgettet? Svar: Der er sat kr. af til vedligeholdelse af recirkulation på Ankerpladsen. De 100 kr. indgår i foreningens regnskab, da ventelisten er i foreningen ikke i afd. 9. Budgettet blev godkendt. Bestyrelsen havde indsendt 2 forslag. Ændringer og tilføjelser til Husordenen blev godkendt. Ændringer vedr. brug af gildesale blev efter megen diskussion og skriftlig afstemning forkastet.... et blad for beboere - lavet af beboere Valg til bestyrelsen: Hanne Aaen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Erland Eiersted blev genvalgt. De 2 suppleanter blev Lise Christensen, Grundtvigshave og Anna Nørgaard, Havnefronten. Under eventuelt forklarede Henning Jørgensen om den nye samarbejdsaftale mellem Strandgården og Frederikshavn kommune. Der var en del kritik af Bredbånd Nords håndtering af indsætning af de nye kanaler. Hvis man har problemer, blev man opfordret til at ringe til Henning Jørgensen i Vesterport. Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden. Formanden takkede for en god diskussion og bød det nye bestyrelsesmedlem velkommen. TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl i Tårnet 29

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Afdelingerne i SAB har holdt deres årsmøder Læs mere på side 12-27 Fødselsdagsfest i Skovbyhus Med 130 tilmeldte blev festen en stor succes. Læs mere på side 6 6 7 23 29 Pavillioner til Trollemosen

Læs mere

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven 2014. Bladet udsendes 2

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere