... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn"

Transkript

1 ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr årgang

2 BEBOERBLADET Oplag ca eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt. Grafisk produktion Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej Frederikshavn Tlf fax Bladet trykkes af Nordtryk A/S, Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. Redaktionens adresse Henning Conradsen, tlf: Mail: Redaktion Afdeling 1: Jonna Nielsen, tlf Mail: Afdeling 4: Henning Conradsen, (ansvarshavende) tlf: , Afdeling 5: Lone Nielsen, tlf Mail: Afdeling 6: Ruth Simonsen, tlf Mail: Afdeling 9: Jytte Hansen, tlf Mail: Dette blad udkommer fredag den 11. oktober Næste blad udkommer ca. 6. december 2013 Stof til dette blad bedes senest afleveret den 19. november 2013 på mail til Administration: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf fax Direktør: Steen Møller Andersen, kontor tlf Økonomichef: Henning Jørgensen, kontor tlf privat tlf Udlejningschef: Bodil Jensen, kontor tlf privat tlf Driftschef: Kim Dalby, kontor tlf privat tlf Bestyrelse: Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf Næstformand Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf Lene Heisel, Knudensvej 82 2.v Tlf Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221 Tlf Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf Marianne Tilsted, L.P. Houmøllersvej 164 Tlf Brian Kjær, Regulusvej 11 Tlf Billedet på forsiden er fra Lille Bangsbo Foto: Henning Conradsen 2

3 ADMINISTRATION Nyt fra Administrationen Fladstrandsparken Den 1. september stod de første 31 lejligheder Længehusene færdige og allerede nu er der flyttet beboere ind i ca. halvdelen af dem. Det første af de 2 terrassehuse samt multihuset er nu rejst på pladsen, og i skrivende stund er man ved at løfte modulerne til Terrassehus nr. 2 på plads. Terrassehusene står klar til indflytning i foråret 2014, og byggeriet er endeligt færdigt ultimo Helhedsplaner Renoveringen af Mølleparken og Engparken forløber planmæssigt. Tidsplanmæssigt kører de 2 renoveringsprojekter næsten parløb, så de er ca. lige langt i forløbet. Der blev afholdt licitation vedr. Engparken den 11. september. Der er nedsat en dommerkomité, som vurderer på det arkitektoniske element i byggeriet, og inden udgangen af oktober har man lagt sig fast på, hvilken entreprenør der skal have opgaven. Der afholdes licitation vedr. Mølleparken den 6. november og også her skal en dommerkomité efterfølgende vurdere de indkomne projekter. Beboermøder De årlige beboermøder er netop blevet afholdt, og det var en meget positiv oplevelse. Alle møder blev afholdt i en positiv og god stemning med mange involverede og engagerede beboere. Beboerdemokratiet er rygraden i vores forening, så det er vigtigt at der blandt beboerne også er en lyst til aktivt at medvirke heri. Det var derfor positivt at opleve de mange nye ansigter, der havde lyst til at prøve kræfter med arbejdet som afdelingsbestyrelsesmedlem eller suppleant. Et stort tillykke med valget til alle dem, der blev valgt og i særdeleshed til dem, der blev valgt for første gang. Ny hjemmeside Den nye hjemmeside forventes at blive lanceret omkring 1. oktober. Valg af forbrugerrepræsentant Med virkning fra i år er forsyningsselskaberne - herunder Forsyningen i Frederikshavn - blevet pligtige til at have forbrugerepræsentanter i bestyrelserne i vand- og spildevandsselskaberne. Vesterport mener det er vigtigt, at lejernes synspunkter også er repræsenteret i bestyrelserne i de to selskaber, og vil derfor forsøge at få direktør Steen Møller Andersen valgt ind. Det er den enkelte lejer, der som forbruger har stemmeret. Det er vigtigt, at vi hele tiden søger indflydelse for at fastholde Vesterport som byens førende boligforening. Steen Møller Andersen Fastsættelse af indskuddets størrelse I forbindelse med opførelsen af Vesterports nye afdeling 30 Fladstrandsparken, har administrationen fået flere spørgsmål omkring hvordan indskuddets størrelse fastsættes. I modsætning til det private udlejningsmarked, hvor udlejer i stort omfang frit kan fastsætte indskuddets størrelse typisk svarende til 3 måneders husleje - er vi i den almene sektor underlagt helt faste regler for hvordan indskuddet fastsættes ved nybyggeri. 3

4 ADMINISTRATION Der tages udgangspunkt i byggeriets anskaffelsessum, som består af alle udgifter i forbindelse med byggeriet, bl.a. grundkøbesum, opførelsesudgifter, rådgivere, tilslutningsafgifter, diverse gebyrer osv. 2 % af den af Frederikshavn Kommune godkendte anskaffelsessum skal finansieres ved beboerindskud. Indskuddets størrelse for de enkelte lejlighedstyper fastsættes forholdsmæssigt. For ældre byggeri, hvor prisudviklingen i samfundet har gjort indskuddets størrelse relativt lille, har man en mulighed for at sætte indskuddet op, så det forholdsmæssigt passer til huslejeniveauet. Indskuddet kan dog aldrig udgøre mindre end 2 % af anskaffelsessummen. Steen Møller Andersen Bredbånd Nord - Forenings Waoo Nu er vi et godt stykke inde i oktober, og overgangen fra YouSee til Forenings Waoo TV produkter skete for ca lejligheder i august og september. Der er udsendt et brev til berørte lejligheder med informationer her i starten af oktober måned. De nye TV pakker skulle gerne fungere på nuværende tidspunkt. Pakkeskift kan aftales løbende med Bredbånd Nord. Hvis I ønsker at skifte TV-pakke, kan ændringen tage op til 10 arbejdsdage inden ikrafttræden. Vesterports administration er behjælpelig, hvis der opstår fejl eller mangler vedr. de 3 TV-pakker send evt. mail til VESTERPORT 4 Referater fra afdelingsmøderne HUSK at du kan se referat fra det ordinære beboermøde på hjemmesiden HUSK HUSK Se også ledige lejligheder på under Her og nu eller ring på Administration og ekspedition Åbningstider: Mandag Tirs-torsdag Fredag Tlf Mail:

5 AFDELING 1 Afdelingsbestyrelsen Formand Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45 tlf Næstformand Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v. tlf , Mail: Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v tlf , Mail: Cindy Pedersen, Knudensvej 66, st.v. tlf Mail: Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v. tlf , Mail: Anette Kulk, Knudensvej 82, 1.h. tlf , Mail: Jacob Skårup H. Larsen, Knudensvej 31, 2.v. tlf , Mail: Driftschef Kim Dalby, kontor tlf privat: Fiskergade 14, tlf Gruppeleder Abildgårdsvej og Lindegårdsvej 1-33: Per Ritter, tlf , privat: Horsensgade 22, tlf Viceværter Område: Lindegårdsvej og Knudensvej 70-84: Jan Rysgaard, tlf privat: Gyvelvej 8, 9981 Jerup, tlf Knudensvej og Abildgårdsvej og Knudensvej 33-45: Benny Porsmose, tlf privat: Knudensvej 55, tlf Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78: Peter Jensen, tlf privat: Odensegade 13, tlf I afd. 1 deler Emil Fynbo, Stenbakkevej 57 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. DET GAMLE VESTERPORT Nyt fra Bestyrelsen Der skal lyde en TAK... Vi i afdelingsbestyrelsen vil gerne her sige en stor tak til vores, nu tidligere formand, Bruno Müller. Denne tak skal lyde, både fra bestyrelsen, men så sandelig også på beboernes vegne. Tak for den store indsats, som du har ydet i Vesterport igennem rigtig mange år. Du har altid sat en ære i at arbejde for og med beboerne. Med håb om, at du fremover stadig vil være at finde på sidelinjen, så vil vi i bestyrelsen ønske dig god vind og tak for et godt samarbejde. Bestyrelsen Gildesale i afdeling 1 Det Gamle Vesterport I afdeling 1 har vi 2 dejlige gildesale, som vi her i bladet godt vil gøre lidt reklame for. På Rosborgvej har vi en gildesal, som kan rumme ca. 40 personer. På Abildgårdsvej kan vores gildesal rumme ca. 100 personer. 5

6 AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT En ting som mange sikkert ikke er opmærksom på er, at du/i også kan korttidsleje vores gildesale. Dette betyder f.eks., at hvis man ikke synes, at man har plads til hele familien til kaffe og kage, når man holder fødselsdag, så er her en nem lille løsning til billige penge. Du/I kan korttidsleje gildesalen på Rosborgvej for kr. 175,00 og på Abildgårdsvej for kr. 350,00. Det skal dog lige nævnes, at der også skal foreligge samme beløb i depositum, men de kommer jo retur, hvis der ikke er gået noget i stykker i forbindelse med lejen. For disse beskedne beløb kan du/i have gildesalen i op til 12 timer. Altså nok tid til, at hele den pukkelryggede kan komme og fejre fødselsdag eller lign. Ring til kontoret og hør nærmere. Afdelingsbestyrelsen Sammendrag af afdelingsmøde i afd. 1 mandag den 9. september 2013 i gildesalen Abildgårdsvej 35. Ca. 70 beboere havde tilmeldt sig spisning før mødet, og de fik dejlig mad fra AnneMad. Efter spisning bød Bruno Müller alle velkommen inkl. fremmødte gæster og som altid startede man med at vælge en dirigent og som altid blev Willy Kristiansen foreslået og valgt uden modkandidater. Han gennemgik formalia og alt var i orden. Jonna Nielsen blev valgt som referent og Else Marie Nielsen, Elisabeth Paulousek, Kent Jensen og Eva Sørensen valgtes som stemmetællere. Formandens beretning var på forhånd udsendt til beboerne og efter en meget kort gennemgang og uden spørgsmål blev beretningen godkendt dog undlod 1 at stemme. 6 Henning Jørgensen gennemgik driftsbudgettet for 2014 og forklarede, hvorfor huslejen pr. 1. Januar 2014 vil stige med 2,40 % eller ca. 11 kr. pr. kvm. Det skyldes bl.a. stigning i ejendomsskatterne og administrationsbidraget og han henviste til det udsendte budgetforslag. Kim Dalby fremlagde derefter langtidsbudgettet. Budgettet blev godkendt, der var 2 stemmer imod og ingen undlod at stemme. Der var indkommet 1 forslag stillet af afdelingsbestyrelsen: Tilføjelse til husordenen: Beslutning om forslag om nedennævnte tilføjelse til Husorden Under pkt. Pasning af husdyr - tilføjes: I forbindelse med ferie og lignende er det muligt at få en midlertidig tilladelse til husdyrhold. Tilladelsen kan opdeles i 3 x 1 uge, og uanset dage og timer i én uge gælder det for en uge Tilladelsen gives af administrationen. Forslaget blev godkendt, der var 13 stemmer imod og ingen undlod at stemme. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. Bruno Müller var på valg men ønskede at gå af og i stedet valgtes Kirsten Nielsen til ny formand med klapsalver. Claus Jacobsen havde valgt at udgå af bestyrelsen. Jonna Nielsen, Cindy Pedersen og Lene Heisel var på valg og genopstillede. Valgt til bestyrelsen blev: Jonna Nielsen for 2 år med 99 stemmer Cindy Pedersen for 2 år med 98 stemmer Annette Kulk for 2 år med 96 stemmer

7 ... et blad for beboere - lavet af beboere Lene Heisel for 1 år med 86 stemmer Jacob Larsen for 1 år med 80 stemmer Som 1. suppleant blev Ulla Thøgersen valgt Som 2. suppleant blev Elsebeth Olsen valgt Under Eventuelt orienterede direktør Steen M. Andersen om afdelingens helhedsplan. Kim Dalby orienterede om det opsatte solcelleanlægs funktion og Henning Jørgensen orienterede om Bredbånd Nords installering/klargøring til Waoo TV pr. 1. Oktober. Mødet sluttede lidt før kl. 22. Billeder fra afdelingsmødet 7

8 AFDELING 1 Cykelpumpe i afdelingen Vi har sidste år sat en kompresser/ cykelpumpe op på Lindegårdsvej 29 - lige overfor Drifthuset - som et forsøg. Det har vist sig, at der kommer rigtig mange beboere der for at pumpe sin cykel, barnevogne osv. DET GAMLE VESTERPORT På billedet er der en stolt tømrer fra Håndværkerafdelingen, som lige har færdigmonteret en dør... Per Ritter Afdelingsbestyrelsen har bestemt, at vi også skal have en cykelpumpe sat op ved Stenbakkevej 39 - ved garagerne. Den blev sat op i starten af september, og ifølge Vicevært Peter Jensen, har der allerede været godt gang i denne. Per Ritter Gæsteværelse Nye døre i afdeling 1 På Abildgårdsvej og Lindegårdsvej er håndværkerne godt i gang med at få lavet den sidste etape ud af 3 - med nye trapper og døre og automatisk dørlås til opgangen. Dørlåsene virker sådan, at dørene bliver låst kl og åbner igen kl Så i det tidsrum skal beboerne bruge deres nøgle. Tastaturet/dørkoden skal kun bruges af hjemmeplejen, læger, avisbude osv. Disse vil få besked i god tid. Ligesom beboerne vil få sedler ud inden dørlåsene bliver sat i drift. 8 For leje af gæsteværelserne: tag kontakt til Kirsten Nielsen tlf: Hvis du ikke træffer Kirsten så ring til Jonna Nielsen tlf:

9 ... et blad for beboere - lavet af beboere Præmier for altaner og haver 2013 Altan/haveudvalget har været på rundtur i de 3 afsnit i afdeling 1 - og kom frem til at præmiere følgende adresser: Jytte Jørgensen, Stenbakkevej 37, st.h. Laura Larsen, Knudensvej 74, st.h. L. Siemieniuch, Knudensvej 70, st.h. Lisbeth Christensen, Lindegårdsvej 37, st.h. Else Marie Nielsen, Knudensvej 31, st.h. C. Nielsen, Knudensvej 39, st.h Anja Pedersen, Knudensvej 13 E AA Jepsen, Knudensvej 13 C Her kommer lidt billeder af nogle af de smukke altaner og haver. Julefest Vi har allerede nu datoen for vores julefest. Julefesten afholdes: Søndag den 8. december 2013 Så sæt kryds i kalenderen!! TRAILER PARKERING Spørg viceværten om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården 9

10 Kære beboere! AFDELING Det 1er hermed igen en fornøjelse DET GAMLE at indbyde VESTERPORT til Det Gamle Vesterport Kære beboere!! Det er hermed igen en fornøjelse at indbyde til BEBOERFEST 10 i selskabslokalerne Abildgårdsvej 35 i selskabslokalerne Abildgårdsvej 35 Fredag d. 9. november 2012 kl Fredag den 25. oktober 2013 kl Glæd dig selv og din ledsager! glæd dig Kom selv til en og herlig din aften ledsager med:! Kom til en herlig aften med: Rigtig god mad Drikkevarer kan købes til favorable priser Dans til levende musik Kaffe Pris pr. kuvert 95,00 kr Amerikansk lotteri med gode gevinster. Alle Tilmelding ønskes Senest hjertelig onsdag d. 7. velkommen!! november 2012 Som sædvanlig god mad! Maden er fra Anne-Mad Drikkevarer kan købes til favorable priser Dans til levende musik Kaffe Amerikansk lotteri med gode gevinster og i år er hovedgevinsten et kro / hotelophold for 2 personer incl. overnatning og morgenmad. Vælg mellem 100 forskellige steder! Pris pr. deltager 95.- kr. (betales i Gildesalen) Alle ønskes hjertelig velkommen! Kirsten Nielsen Jonna Nielsen: Tilmelding senest onsdag den 23. oktober 2013 til Vel Jonna mødt! Venlig Nielsen hilsen Festudvalget Vel mødt! Venlig hilsen Festudvalget

11 AFDELING 1 4 Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Formand Hanne Christiansen Formand L.P. Houmøllersvej 136, tlf Mail: Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45 Kasserer tlf Bent Søegaard L.P. Næstformand Houmøllersvej 156, tlf Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v. Sekretær/Beboerblad tlf , Mail: Henning Conradsen Bangsbovej 32, 3.v. tlf Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v Mail: tlf , Mail: Pernille Nielsen, Pr. Dreslersvej 65,1.h Cindy tlf Pedersen, 0494, Mail: Knudensvej 66, st.v. Lis tlf Schmidt, 8306Pr. Dreslersvej 21, 3.h. Tlf. Mail: Stinne Jensen, Pr. Dreslersvej 69, 2.v. Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v. Tlf , Mail: tlf , Mail: Marianne Kristensen, Pr. Dreslersvej 61, 2.v. Anette Tlf Kulk, 7488, Knudensvej Mail: 82, 1.h. Lokalinspektør tlf , Mail: Anders Hansen, privat: Otto Sverdrupsvej 14, Jacob Skårup H. Larsen, Knudensvej 31, 2.v. tlf tlf , Mail: Viceværter / Område: Bangsbovej Driftschef4-34 og E. Andersensvej 1-23: Kim Per Larsen, Dalby, kontor tlf tlf privat: Fiskergade Rønnestvej 14, 10, tlf. tlf Pr. Dreslersvej 6-16, 21-31, 53-63: Tommy Gruppeleder P. Jensen, tlf Abildgårdsvej privat: Pr. Dreslersvej , og 3 Lindegårdsvej th. tlf : Per Ritter, tlf , Pr. Dreslersvej 18-60: privat: Horsensgade 22, tlf Henrik Sørensen, tlf Viceværter privat: Bispehaven 9, tlf Område: Pr. Dreslersvej 65-87: Anders Lindegårdsvej Hansen, tlf og Knudensvej : Jan privat: Rysgaard, Otto Sverdrupsvej tlf , tlf Bangsbovej privat: Gyvelvej , 9981 og L. Jerup, P. Houmøllersvej tlf Knudensvej og Pr Dreslersvej og Abildgårdsvej og og Gl. Knudensvej Skagensvej: 33-45: Thomas Kiis, tlf Benny privat: Fynsvej Porsmose, 1, tlf Koktvedparken privat: Knudensvej , og tlf og Knudensvej Birketoften, 27-31, Toftegårdsvej 9A-11F, 13A-13G 50: og Rosborgvej Keld Fuglsang, 2-6 tlf. og Stenbakkevej , 38-78: Peter Privat: Jensen, Sejrøvej tlf. 6, 2333 tlf privat: Odensegade 13, tlf I afd. 4 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 I afd. og Mie 1 deler Jørgensen Emil Fynbo, Otto Sverdrupsvej Stenbakkevej Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN Formanden har ordet Beboermøde Onsdag den 11. september holdt afdeling 4 beboermøde i Centersalen på L. P. Houmøllersvej. Som vanligt indledte de ca. 120 fremmødte deltagere med spisning og igen som vanligt serveredes en lækker veltilberedt buffet fra Sydbyens Café. Efter spisningen dirigerede Willy Kristiansen deltagerne igennem beboermødet på kompetent vis. Afgående formand, Hanne Møller Pedersen, fremlagde sin sidste beretning og Henning Jørgensen fremlagde driftsbudgettet for det kommende år. Disse blev godkendt. Derefter var der en livlig og engageret debat om de indsendte forslag: Afdelingsbestyrelsen havde indsendt forslag om fremtidig anvendelse af gildesalen i Centeret samt anvendelse af Beboerhuset til private arrangementer. Sidstnævnte blev vedtaget, medens den nye bestyrelse arbejder videre med førstnævnte forslag. Øvrige forslag omhandlende pasning af husdyr og fældning af træer i området blev vedtaget. Som nævnt var det Hanne Møller Pedersens sidste beretning. Hanne kan desværre ikke længere finde tid til bestyrelsesarbejdet. Hanne har udført dette arbejde med stor flid, engagement og grundighed. Det blev et svært farvel fra bestyrelsen men god vind til dig, Hanne. 11

12 AFDELING 4 Formandsvalget faldt derefter således ud, at jeg kom til at efterfølge Hanne ja, vi har da navnet til fælles. Jeg vil bestræbe mig på at videreføre bestyrelsesarbejdet, således som jeg er blevet inspireret til af min forgænger. Genvalgt til bestyrelsen blev Henning Conradsen, Bent Søegaard og Lis Schmidt. Nyvalgt blev Marianne Hausager Kristensen. Nyvalgte suppleanter blev Henning Kraglund, Nick Rasmussen og Erik Madsen. Konstitueringsmøde Torsdag den 12. september holdt den nye bestyrelse konstitueringsmøde. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand Hanne Christiansen Kasserer Bent Søegaard Sekretær og beboerblad Henning Conradsen Bestyrelsesmedlem Marianne Kristensen Bestyrelsesmedlem Lis Schmidt Bestyrelsesmedlem Stinne Engholm Jensen Bestyrelsesmedlem Pernille Normann Nielsen Bent, Stinne og Pernille er på valg i suppleant Henning Kraglund 2. suppleant Nick Rasmussen 3. suppleant Erik Madsen MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN Bestyrelsesmedlemmernes adresser, tlf. numre og mailadresser findes på side 10 på den sædvanlige plads. Der indkaldes snarest til generalforsamling i Beboerhuset, tidspunktet er dog ikke fastlagt endnu. Lige nu svinger vejret mellem dejlige sommerdage og regnvåde efterårsdage, der er 3 måneder til jul, og vi har planlagt, at vi på vores næste møde i oktober skal begynde at tænke på juletræsfesten!! Jeg eller en anden fra bestyrelsen vil fortsat kunne træffes ½ time før hvert bestyrelsesmøde. Venlig hilsen Hanne Christiansen, Formand Anmodning vedr. hoppepude!! Det er flere gange observeret, at hoppepuden på Bangsbovej ikke bliver behandlet ordentligt. Vi kan se at nogle børn cykler på hoppepuden og at bord-bænkesæt er blevet slæbt op på hoppepuden!!! Det er ikke mindst farligt for de involverede - men også ødelæggende for hoppepuden. Så hvis vi skal beholde en fungerende hoppepude på Bangsbovej - må vi alle hjælpe til. Tag en snak med DIT barn - om hvor farligt det er - og at hoppepuden går i stykker ved den behandling. Hilsen Driften 12

13 Formandsskifte Til alle beboere i afd. 4 og ansatte i Vesterpost vil jeg gerne sige mange tak for al jeres opbakning og de positive tilkendegivelser og varmende bemærkninger i min tid som formand. På grund af øget arbejdspres valgte jeg at lade være med at genopstille til formandspost og bestyrelse. Det glæder mig meget, at afdelingsmødet valgte Hanne Christiansen fra bestyrelsen til ny formand et valg, som jeg er helt sikker på, I bliver meget glade for. De i bestyrelsen, der ønskede det, blev genvalgt og suppleret af nogle gode kræfter, så jeg er sikker på, at afd. 4 har fået en stærk bestyrelse, som jeg håber og tror, I vil støtte og opmuntre. De bedste hilsener med ønske om et godt efterår til alle. Hanne Møller Pedersen Tilbageblik fra Aktivitetshuset i sydbyen. Jordbærdag Torsdag den 11. juli var dagen kommet, hvor den årlige jordbærfest skulle finde sted. Dagen startede med at frivillige og personale drog af sted til Vasen for at plukke jordbær. Der blev plukket knap 100 pund på godt et par timer. Da de flittige plukkere kom retur fra Vasen, stod køkkenet klar til at fremtrylle de mest fremragende kager. Underholdningen til denne dag stod Laila fra Østervrå... et blad for beboere - lavet af beboere for, hun sang både sange alene og i fællesskab med de fremmødte. I pausen skulle alle de lækre kager så nydes, og der var alt hvad hjertet kunne begære. En dejlig dag, hvor alle gik mætte og veltilpasse herfra. Motionsdag Torsdag den 22. august blev der afholdt motionsdag, hvor der var deltagere fra de andre centre bl.a. Skagen. Der blev dystet på hold om formiddagen. Til middag blev der grillet og serveret pølser og kartoffelsalat. Under spisningen underholdt Helga fra Gadedrengene med klavermusik. Da middagen var indtaget, skulle sløret løftes for, hvilket hold der havde vundet, og det blev 2 hold fra Skagen, der indtog henholdsvis 1. og 2. pladsen, 3. pladsen gik til Monas hold, så kunne medaljerne uddeles og alle var stolte. Cafeen Mens Aktivitetshuset holdt ferielukket havde vi i år fået lov at holde åbnent i cafeen, og vi var spændte på, om der ville komme brugere og støtte op om det nye tiltag. Det viste sig hurtigt, at vi ikke havde grund til at være bekymret. Der kom mange gennem sommeren, og alle gav udtryk for, at de var glade for, at der var åben, så vi holder åben både mellem jul og nytår og til næste sommer. Ko på Knivholt Sidste år havde vi købt en ko, som vi havde til at græsse på Knivholt sammen med de andre fra græsningslauget. Vi har haft mange gode tilbagemeldinger, og derfor har vi i år igen valgt at købe en ko. 13

14 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN OG BIRKETOFTEN AFDELING 4 Frem i tiden Julestue - Lørdag den 30. november fra kl afholder vi vores årlige julestue - så husk at sætte kryds i kalenderen. Annette Weesgaard Efterår Afdelingen har så småt iført sig efterårets smukke farver. Her er et udpluk af afdelingens efterårsfarver fanget af Henning Conradsen. 14

15 AFDELING 5 Afdelingsbestyrelsen Formand/Haveudvalg Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221 Tlf Mail: Næstformand Flemming Nielsen, Fregatvej 109 Tlf Sekretær Vivi Larsen, Fregatvej 341 Tlf Hegnsudvalg Britta Bugge, Flotillevej 78 Tlf Beboerblad Lone Nielsen, Flotillevej 116 Tlf Mail: Inspektør Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf Viceværter Område: Fregatvej 9-51 & : Leif Ingvartsen, tlf Privat: Søndergade 199, tlf Fregatvej & Prisevej & 3-79: Per Christensen, tlf Privat: Bækmojenvej 41, tlf Fregatvej 1-7 & & Flotillevej & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf Privat: Hans Tausens Vej 27, tlf I afd. 5 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. FÆLLEDBO Nyt fra Afdelingsbestyrelsen Vi har nu afholdt vores årlige afdelingsmøde, og det gik rigtig godt. Der var stort fremmøde og rigtig god stemning. Flere forslag blev vedtaget, og flere medlemmer af afdelingsbestyrelsen er blevet skiftet ud. Vi har måtte sige farvel til den tidligere formand, Vinni Gravesen og goddag til Mette Steenberg. Vi har fået lov til at beholde Britta Bugge og Flemming Nielsen og byder velkommen til Vivi Larsen, Lone Nielsen og vores tre nye suppleanter. Vi skal i den kommende tid til at lære hinanden at kende, og få arbejdsopgaverne fordelt imellem os. Derudover skal vi have sat gang i de nye tiltag, såsom ændring af husorden, registrering af katte og meget mere. Vi håber derfor, at I vil bære over med os, hvis vi ikke lige har et færdigt svar, eller en løsning klar, når i møder os i den første tid. Med hensyn til husordenen, er der de sidste par år, sket en del ændringer, og den er derfor vores første prioritet. I skal dog huske, at selvom den ikke lige er helt up-to-date, så er der stadig regler der skal følges, som jo er blevet bestemt af os beboere til afdelingsmøderne. Ud over ændringer i afdelingsbestyrelsen, er der også sket ændringer i vores tv-signal. Vi har alle fået installeret tv fra Waoo, og vi håber alle har en rigtig god oplevelse med det nye signal. Som Vesterports direktør, Steen Møller Andersen nævnte på afdelingsmødet, var der lidt misforståelser mellem teknikerne og tilbuddet fra Bredbånd Nord, men dette vil 15

16 AFDELING 5 administrationen informere yderligere om, i den nærmeste fremtid. Der er godt gang i udskiftning af badeværelser i de gule gårdhuse. Der er i alt 43 tilmeldte til nye badeværelser, så håndværkerne går og roder lidt herude. Der er indtil nu lavet ca. 13 badeværelser færdig, som ser rigtig flotte ud, så de sidste har i hvert fald noget at glæde sig til. Med hensyn til haverne, så har den sidste container for i år været åben. Vi håber, at alle har fået gjort klar til vinteren, så vi kan nyde hinandens haver, når vi går tur rundt i Fælledbo. Vi håber, at I alle har haft en rigtig god sommer, og at I må komme godt ind i efteråret. Afdelingsbestyrelsen WILDBASSEN FÆLLEDBO!!! VIGTIGT!!! Hvis man ikke læser de meddelser, som kommer fra Vesterport og afdelingsbestyrelsen, fritager det ikke beboerne for ansvar. Afdelingsbestyrelsen Mødereferater Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabet ved indgangen til vaskeriet kort tid efter mødets afholdelse. Du kan også læse referatet på Vesterports hjemmeside under afdeling 5. Afdelingsbestyrelsen Husk nu wildbassen Hej unger! Nu er det snart tid til at klubben starter op igen. Det sker Torsdag den 24. oktober kl Vel mødt til sæson 2013/2014 Mange gensyns hilsner Karina Afdelingsbestyrelsens møder: Afdelingsbestyrelsen afholder møde hver den første tirsdag i måneden kl Du er velkommen til at kigge ind, hvis du/i har noget på hjertet eller noget I brænder for at dele. Dette kan ske i den første time af bestyrelsesmødet. Afdelingsbestyrelsen 16

17 ... et blad for beboere - lavet af beboere Uddrag af referat fra afdelingsmøde den 10. september 2013 Hele referatet kan ses på Vesterports hjemmeside, samt rekvireres i Vesterport. Dirigent: Willy Kristiansen Referent: Vivi Larsen Stemmetæller: Tina Mortensen, Donna Mclaughlin, Michael Frandsen, og Peter Bang Fremmødt ca. 110 beboere, udleveret 174 stemmesedler. Afdelingsbestyrelsens beretning ved formand Vinni Gravesen. Nu er sommeren ved at gå på held, og vi er endnu engang nået til vores årlige afdelingsmøde, og hvad er dette år så gået med. Jo, nogle har været på konference og kursus. Hele bestyrelsen deltog i det årlige midtvejsmøde, hvor vi blev informeret om tv fra WAOO, samt oplæg og gruppearbejde i konflikt håndtering. En rigtig givtig dag for mange. På vores årlige markvandring kiggede vi på, at få en pumpe til cykler, efter et ønske fra en beboer på afdelingsmødet. Den er allerede i brug og findes ved pumperummet. Vi valgte også 2 legeredskaber, en sandkasse samt en balancebom, til legepladsen bag ved pumperummet. Som vi fortalte sidste år, håbede vi, at der var nok penge i vores budget i år, til at vi kan få nye lamper. Der er penge og lamperne er valgt, de vil gå i gang med opsætningen i løbet af 1 til 3 uger. Vi har også fået ny asfalt på vejene, og det må siges, at det er virkeligt blevet flot. Sidste år, blev det besluttet, at de gule huse, nu kunne få deres badeværelser renoveret. Renoveringen kører planmæssig, de første 13 badeværelser er allerede færdige. De beboere som har fået deres badeværelse renoveret, har kun godt at sige om forløbet. Der er tilmeldt 43 husstande. Ligeledes blev det besluttet, at vi skulle have solenergi. Anlægget blev hurtig sat op og kom i drift. Fra den 1. januar og til 1. september, har anlægget produceret KWh. Omregnet til penge, har vi sparet ca ,- kr. Det skønnes at vi kan producere ca KWh på et år, svarende til ca kr. De penge vi sparer, går selvfølgelig til betaling af investeringen. Der blev i august 2012 holdt Børneloppemarked, hvilket blev en rimelig succes. I december 2012 valgte vi at holde julebagning og juleklip. Det tog vi konsekvensen af, og besluttede, at vi ikke ville lave en årlig sportsdag, som lovet sidste år. I stedet for blev der rundbold hver onsdag i sommerferien. Og det må siges, at det blev en succes. Det endte med, at der var rundbold på boldbanen næsten hver aften. MEN det har ikke kun været positivt. Vi har aldrig i den tid jeg har siddet i bestyrelsen, haft og skrevet så mange klager, fra beboere. Lige fra knallertkørsel på stierne, bilkørsel på stierne uden tilladelse, fodring af andres katte og sidst men ikke mindst, beboere med 2 husdyr. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Økonomichef Henning Jørgensen, fremlagde budget for

18 AFDELING 5 Huslejestigning med 2,6% eller ca. 16 kr. pr. m2 pr. år. Inspektør Jens Ole Nielsen fremlagde langtidsbudgetter. Budgettet blev godkendt. Forslag 1: Bøgehække udskiftes m.v. Forslaget blev forkastet (5 stemmer for 6 undlod at stemme). Forslag 2: Vindfang. Forslaget blev godkendt (10 undlod at stemme). Forslag 3: Registrering af katte. Da der var indkommet en række forslag vedrørende registrering af katte. Og alle disse forslag i princippet omhandlede den samme problemstilling, behandledes de som et samlet punkt. Forslag 3.a blev forkastet ved overvejende flertal. Forslag 3.b blev forkastet ved overvejende flertal. Forslag 3.c blev godkendt med overvejende flertal. Forslag 3.d blev trukket tilbage. Forslag 3.e bortfalder. Forslag 4: 2 husdyr. Forslaget blev forkastet (Med overvejende flertal). Forslag 5: Ændring af husorden dispensationsret. Forslaget blev godkendt. Forslag 6: Ændring af husorden trailerparkering. Forslaget blev godkendt (5 stemmer imod). 18 FÆLLEDBO Forslag 7: Hoppepude. Forslaget blev godkendt (8 stemmer imod, 8 undlod at stemme) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen: Mette Steenberg. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen: Flemming Nielsen blev genvalgt for 2 år. Britta Bugge blev genvalgt for 2 år. Vivi Larsen blev valgt for 1 år. Lone Nielsen blev valgt for 1 år. Annemette Enevoldsen - 1. suppleant. Bjarne Pedersen - 2. suppleant. Adrianna Møller - 3. suppleant. Vi i bestyrelsen takker samtlige fremmødte for god ro og orden. Bestyrelsen vil også gerne takke Karina og Ronnie for deres arbejde med Wildbasserne. Kim for at bestyre bordtennis og billard. Lone og Jørgen med fredagsklubben, hvor de blandt andet spiller Dart. Britta og hendes folk for deres arbejde med Bankoklubben. Mette og Flemming for deres initiativer med kom & leg. Tak til Vesterports administration, for deres hjælp. Tak til Leon, Per og Leif for deres samarbejde. Sidst men ikke mindst tak til Jens Ole for din hjælp og opbakning.

19 ... et blad for beboere - lavet af beboere Banko Vi i bankoklubben har nu skudt gang i sidste halvår af 2013 og fået fastsat datoerne. Vi håber at se både stamgæster og nyankommende til nogle hyggelige timer i fælleshuset, hvor humøret er højt og gevinsterne er i spil. Vi vil i år afholde et julespil i december, nærmere information vil komme ud på senere tidspunkt. De næste bankodage er: Søndag den 20. oktober kl Søndag den 3. november kl Søndag den 17. november kl Søndag den 1. december kl Juleafslutning. Der kan som altid købes øl og vand, kaffe og the, brød og pølser og ikke mindst et godt stykke kage til favorable priser. mere og mere liv på vores boldbane, om det så bare var til en hyggesnak. Der var næsten ikke en aften, hvor der ikke var en eller anden form for aktivitet blandt beboerne på boldbanen. Vi må sige, at det har været super hyggeligt at se, både gamle og unge, løbe rundt efter den gule bold og grine, ja ikke mindst selv at deltage. Vi, som står med Kom & Leg, vil prøve at få startet nogle aktiviteter op hen over foråret og sommeren. Vi takker jer alle, der har brugt tid på at komme og være med. Hilsener fra Kom & Leg EFTERÅR Med venlig hilsen Bankoudvalget Kom & Leg Som vi annoncerede i sidste blad, så har vi hen over sommeren stået klar til at spille rundbold. Dette er sket med både op-og nedture, og ikke mindst med sved på panden. De første par gange var vejret ikke helt med os, og vi måtte desværre aflyse. Solen begyndte så at kigge frem, og det rygtedes hurtigt at vi var godt i gang med at spille, så der kom flere og flere til dette lille arrangement. Det var rigtig dejligt at følge med i, hvordan der hen over sommeren kom Nu er det efterår, vinden rusker i ens hår, mørket trænger sig hurtigt på, og de lyse dage er få. Træerne mister deres blade, de ligger på jorden og på ens gade, fuglene er fløjet bort, nogen langt, andre kort. Koldere tider er på vej, og den næste tid kan være sej, så er det frem med det varme tøj, så man ikke bliver forkølet og sløj. 19

20 AFDELING 5 FÆLLEDBO Fælledboklubberne - også noget for dig Sommer Det er sommer Solen skinner Bankoklubben Glæden kommer Spillet afholdes på fastlagte Det søndage giver kl. røde kinder Britta Bugge, tlf Jordbærerne 9694 er søde Himlen er blå Dartklubben Hjemmet er øde Hygge-dart Folk er ude at gå Fredag kl Fuglene synger Aldersgrænse 18 århaverne gror Lone og Jørgen Nielsen, tlf. Livet 5048 igen 6557 begynder Billiardklubben Tirsdage kl Øl og sodavand medbringes selv Kim Christiansen, tlf Her hvor jeg bor Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl Karina Nielsen, tlf Ukendt KOM OG VÆR MED!! 20

21 AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf / Mail: Næstformand Tanja Røge, Engparken 81 Tlf Mail: Max Jensen, Engparken 37 Tlf Mail: Per Paaske, Engparken 91 Tlf Jan Kleving, Engparken 89 Tlf Mail: Beboerblad Ruth Simonsen, Engparken 118 Tlf Mail: Lokalinspektør Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Viceværter Område: Engparken 1-209: Anker Vesterskov, tlf Privat: Plantagevej 13, tlf Søparken 1-7: Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf I afd. 6 deler Christoffer Pedersen, Engparken 82 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. ENGPARKEN / SØPARKEN Nyt fra afdelingsbestyrelsen Sankt Hans bål ved søen En af de gode traditioner er Sankt Hans bålet ved søen i Søparken. Op til Sankt Hans aften bliver vejrudsigterne altid studeret meget nøje, for vi er afhængige af, om vejret arter sig. Det gjorde det heldigvis i år. Det regnede godt nok det meste af dagen, men kl , da vi gjorde klar til snobrødsbagning, blev det tørvejr. Rigtigt mange børn mødte op for at lave snobrød, inden bålet skulle tændes. Der blev lavet ca. 130 snobrød, så der var rift om pladserne ved tønderne med grillkullene. Efter snobrødsbagningen var der popcorn til børnene. Kl skulle bålet tændes, men først holdt Brian Kjær en god båltale. Håndværkerafdelingen havde lavet en ny tømmerflåde til bålet, så altid fungerede perfekt. Der var mødt mange mennesker op for at se bålet blive tændt. Det var ikke bare beboere fra Engparken og Søparken, men også folk fra alle de omkringliggende parcelhuskvarterer var mødt op, og det var rigtigt dejligt. Søen i Søparken er et skønt område, som vi gerne deler med andre. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store opbakning til arrangement og en særlig stor tak til vores ansatte, som altid er utroligt hjælpsomme med alt det praktiske. Bankospil Husk der er bankospil i Beboerhuset hver anden tirsdag (lige uger) kl Alle er hjerteligt velkomne til et par hyggelige timer, hvor der også er plads til lidt hyggesnak med naboerne. Næste spil er tirsdag den 15. oktober. Kortspil Hver onsdag aften kl spilles der whist i Beboerhuset. Har du lyst til at spille med, skal du bare møde op. 21

22 AFDELING 6 Tak til Ruth Simonsen Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Ruth Simonsen for hendes store indsats i afdelingsbestyrelsen igennem flere år. Vi kommer til at savne Ruth rigtigt meget, fordi hun var så god til at få os tilbage på sporet, når vi kom på afveje. Også en stor tak til Flemming Berthelsen, som har været suppleant i et år. Flemming var et forfriskende pust med mange gode ideer. Samtidigt vil vi byde Jan Kleving og Michael Wilster velkommen i afdelingsbestyrelsen. Jan har jo været med før, men så flyttede han til Norge i en kort periode. Vi glæder os til et godt samarbejde. Venlig hilsen Gurli Nielsen afdelingsformand Kort referat fra afdelingsmødet Onsdag den 18. september blev det ordinære afdelingsmøde afholdt. Det officielle referat kommer til at ligge på Vesterports hjemmeside. Forud for mødet var der fællesspisning, og i år bestod menuen af helstegt pattegris med flødekartofler og salater. Omkring 50 personer deltog i spisningen. Ved afdelingsmødets start var yderligere ca beboere mødt op, så der var fuldt hus. Den store deltagelse skyldtes sandsynligvis, at der var forslag om husdyrhold på dagsordenen, og det kan altid trække folk til. Willy Kristiansen blev valgt som dirigent. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år blev fremlagt. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt. Henning Jørgensen fremlagde forslag til budgettet for 2014, som indeholdt en huslejestigning fra på kr svarende til 1,25% eller ca. 9 kr. pr. m2/år. 22 ENGPARKEN / SØPARKEN Kim Dalby fremlagde vedligeholdelsesplanerne. Budgettet blev vedtaget, idet ingen stemte imod og 1 undlod at stemme. Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om ny husorden. Forslaget blev gennemgået og drøftet. Den ny husorden blev vedtaget. Der var 3 forslag vedrørende husdyrhold. Forslagene blev behandlet hver for sig, men alle 3 forslag blev forkastet. Der var stillet et forslag om, at man ved modernisering af køkken efter køkkenmoderniseringsordningen kan anmode om en alternativ pris/leverandør - forslaget blev vedtaget. Herefter var der valg til afdelingsbestyrelsen. Ruth Simonsen og Max Jensen var på valg. Ruth havde på forhånd meddelt, at hun ikke genopstillede. Ud over Max stillede suppleanterne Lotte Schubert Pedersen og Flemming Berthelsen op. Desuden stillede Jan Kleving, Erik Holst og Michael Wilster op. Det var dejligt, at der var så mange der var interesserede. Max og Jan blev valgt til afdelingsbestyrelsen, Michael blev valgt som 1. suppleant og Lotte som 2. suppleant. Under punktet eventuelt gav Steen Møller Andersen en orientering om status på renoveringen. Der var licitation den 11. september. Der er nedsat en dommerkomite, hvor afdelingen er repræsenteret ved Gurli Nielsen og Tanja Røge. Henning Jørgensen gav en kort orientering vedr. Bredbånd Nord. Vesterport igangsætter en ny hjemmeside i begyndelsen af oktober.

23 ... et blad for beboere - lavet af beboere - HUSK - Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, tlf: eller Per Paaske, tlf: der står for udlejningen, og de kan kontaktes på telefon. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Aktiviteter i Multihuset Banko - hver anden tirsdag (lige uger) kl Børneklub - hver onsdag kl Whist - hver onsdag kl

24 AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad Henny Nielsen, Søgade 6, st Tlf Mail: Kirsten Jensen, Danmarksgade 22 B 2.h. Birthe Pedersen, Søgade 2 st.v. Tlf Mail: Driftschef Kim Dalby, kontor Privat: Fiskergade 14, tlf Vicevært Område: Danmarksgade 21, 22 og 24: Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7: Kurt Nielsen, tlf Carl Nielsensvej 14, tlf MIDTBYEN Formanden har ordet Kære alle i afdeling 7. Så er mit første år gået som formand. Det har i sandhed været et år på godt og ondt. Nu er vi vist kommet videre og kan med nye kræfter i bestyrelsen, håbe på et godt nyt år. Nye i bestyrelsen er Kirsten Jensen, best. medlem. Hans Jørgen Svendsen, suppleant. Vi byder hjertelig velkomme. Især er vi glade for, at Rådhusstræde igen er repræsenteret. Sinne har tjent bestyrelsen rigtig godt, hun tog over efter Jimmi flyttede, nu ønskede hun at fortsætte som suppleant, vi takker hjerteligt for hendes indsats og er glade for at hun stadig vil være med. Vi går en kold tid i møde, rent vejrmæssigt, der er dog ikke noget så skønt som efterårets farver, især i solskin. Vi forsøger at bringe lidt varme, ved at arrangere en sammenkomst i efteråret, der vil komme nærmere ud om det senere. Jeg vil minde om vores spissammen aften, der bliver udsendt meddelelse for hver gang. Dette var alt for denne gang, hav et smukt efterår. På afdelingsbestyrelsens vegne, Henny I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 24

25 ... et blad for beboere - lavet af beboere Aktiviteter i afdelingen Kirsten og Åse har lavet en klub i Danmarksgade 22, hver torsdag kl Man starter med stolegymnastik i ca. en halv time. Derefter er der samvær med medbragt kaffe/the og brød. Rådhusstræde også kunne have lyst til at deltage. Alle er velkomne. Er der gode forslag til aktiviteter i klubben kan man henvende sig til Kirsten eller Åse. Venlig hilsen Henny Udflugt Kære alle beboere i afdeling 7. Søndag den 18. august var afdeling 7 på udflugt. Til alle dem der var med, tak for sidst, det var en rigtig god tur. Efter at Tannishus så skammeligt havde brændt os af, kom Strandingskroen i Blokhus os til undsætning, tak for det. Så starter spillet til en større guldmedalje. Man spiller typisk i et par timer. Der er en pæn tilslutning, men der er plads til mange flere. Nu hvor Torsdagsklubben er ophørt, vil det være rigtig godt om beboerne i Vi fik den bedst tænkelige modtagelse, smukke lokaler og dejlig, dejlig mad. Hjemturen var en bedre turistoplevelse, en rar buschauffør fra Hjørring 25

26 AFDELING 7 Turistbusser, fandt de allermindste veje i vest og nord- vendsyssel. Vi var langt omkring og så en masse skønne områder. Alt i alt en rigtig god dag. Vi var nok lidt trætte, da vi vendte tilbage til Danmarksgade. Kort referat Kort resumé fra det ordinære afdelingsmøde i afdeling 7 torsdag den 12. september 2013 i gildesalen Danmarksgade 22A. Formanden Henny Nielsen bød velkommen og foreslog Willy Bach Nielsen som dirigent. Herefter fremlagde Henny Nielsen årets beretning. Det var en flot beretning fra Henny. Henny fortalte, at der er forgået mange aktiviteter i afdeling 7 i det forgange år, og hvis der var nogle som havde nogle forslag, kunne man henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Beretningen blev godkendt. Økonomichef Henning S. Jørgensen fremlagde budget for Der er en huslejestigning på kr. i afdelingen, og huslejen stiger med 1,75 %. Kim Dalby fremlagde herefter langtidsbudgetter. Budgettet blev godkendt. Der var indkommet 3 forslag. Forslag 1 køkkenmodernisering Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning. Forslag 2 - nyt betalingssystem til vaskerierne i Danmarksgade/Rådhusstrædet. 26 MIDTBYEN Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning. Forslag 3 - videoovervågning i Danmarksgade 24. Forslaget blev godkendt. Følgende blev valgt til afdelingsbestyrelsen - Kirsten M. Jensen blev valgt for 2 år, Hans Jørgen Svendsen og Sinne Nielsen blev valgt som suppleanter. Under punktet eventuelt var der følgende orienteringer: - Der var var en diskussion om parken i Danmarksgade, og det blev nævnt at bænkene kunne trænge til vedligeholdelse. Der vil blive set på bænkene til foråret. - Der er problemer vedrørende gæsteparkeringspladserne i Rådhusstræde. Beboerne oplever, at gæstepladser bliver optaget af uvedkommende i længere tid. Det blev foreslået, at evt. gæstekort kan afklare problemet. - Der blev spurgt, om der kan opsættes molokker til affald i Rådhusstræde, da man ikke var så glade for det nuværende affaldssystem. Der blev sagt, at det kunne der. - Der vil komme ny hjemmeside i Vesterport i efteråret. - Der er blevet opkrævet 129 kr. af Bredbånd Nord for indstilling af kanaler, de penge vil blive tilbagebetalt, da andre afdelinger ikke er blevet opkrævet gebyr. Herefter sluttede mødet. Kirsten M. Jensen, referent (referat er forkortet af redaktionen)

27 HÅNDVÆRKER AFDELINGEN NYT KØKKEN?? Du får selv medindflydelse på hvilket materiale og udseende dit køkken skal have. Et nyt køkken koster dig max. 514,- kr. pr. måned - og hvis du får boligstøtte kan der søges boligstøtte af denne stigning. Mange får derved betalt deres nye køkken i stigning af boligstøtten. Hvis du gerne vil have nyt køkken - så kontakt Jens Michael Jensen på tlf: HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf Sønder Havnevej Strandby Tlf Fax Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: afslibning oliering og lakering af gulve samt pålægning af vinyl & gulvtæpper Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen tlf eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf

28 AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand - Beboerblad Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf / Mail: Næstformand Benny Nielsen, Stokken 5 Tlf / Mail: Kasserer Arnold Sørensen, Fligen 20 Tlf Mail: Erland Eiersted, Stokken 11 Tlf Mail: Hanne Aaen, Stokken 9 Tlf Mail: Lokalinspektør Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Mail: Vicevært Område: Strandgården, Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 20-26, Havnefronten og Grundtvigs Have 5-33: Niels-Ole Rasmussen, tlf Privat: Haldsvej 33, 9970 Strandby tlf ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN Nyt fra bestyrelsen Den 16. september havde vi et godt afdelingsmøde, godt fordi diskussionslysten var stor. Nu begynder så en ny periode, hvor vi stadig håber på beboernes medleven i, hvad der foregår og skal foregå i afdelingen. Et forkortet referat fra afdelingsmødet kan ses andet sted i bladet. Efteråret står for døren, og dermed andre aktiviteter. Vi har haft den første fællesspisning og torsdag den 3. oktober åbner den første Torsdags-cafe på Havnefronten. En ny aktivitet begyndte den 22. september i Værkstedet på Havnefronten. Anni Snebang leder/underviser ved et mindre malekursus. Det ser ud til at blive en stor succes, 9 er allerede tilmeldt og der kan kun være 10. På Ankerpladsen er der nu 3 nye køkkener færdige. De er meget forskellige, men alle er tilfreds med det de har fået. Man viser dem gerne frem, men ring lige først (så er opvasken fjernet). I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 28 Så smuk kan en solnedgang være set fra Svalegangen på Havnefronten.

29 Forkortet referat fra afdelingsmøde i afdeling 9 Efter formandens velkomst blev Willy Bach valgt til dirigent og Lis Kærgaard valgt til referent. Formanden aflagde beretning for året der var gået. Bemærkede at Strandgården har krævet en stor del af vores viceværts tid, og at det er gået ud over de 3 andre afdelinger. Vi kunne ønske os at beholde vores grønne mand. Der blev også gjort opmærksom på, at man nu kan vente med at forlade gæsteværelserne kl mod tidligere kl Efter spørgsmål fra salen blev beretningen godkendt. Henning Jørgensen fremlagde budgettet for næste år, og de huslejestigninger der vil være en følge deraf. Der var en del spørgsmål til budgettet, bl.a. recirkulation på Ankerpladsen. Hvor står de 100 kr. til bibeholdelse af sit nummer på budgettet? Svar: Der er sat kr. af til vedligeholdelse af recirkulation på Ankerpladsen. De 100 kr. indgår i foreningens regnskab, da ventelisten er i foreningen ikke i afd. 9. Budgettet blev godkendt. Bestyrelsen havde indsendt 2 forslag. Ændringer og tilføjelser til Husordenen blev godkendt. Ændringer vedr. brug af gildesale blev efter megen diskussion og skriftlig afstemning forkastet.... et blad for beboere - lavet af beboere Valg til bestyrelsen: Hanne Aaen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Erland Eiersted blev genvalgt. De 2 suppleanter blev Lise Christensen, Grundtvigshave og Anna Nørgaard, Havnefronten. Under eventuelt forklarede Henning Jørgensen om den nye samarbejdsaftale mellem Strandgården og Frederikshavn kommune. Der var en del kritik af Bredbånd Nords håndtering af indsætning af de nye kanaler. Hvis man har problemer, blev man opfordret til at ringe til Henning Jørgensen i Vesterport. Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden. Formanden takkede for en god diskussion og bød det nye bestyrelsesmedlem velkommen. TORSDAGS CAFÉ Husk at vi mødes hver torsdag kl i Tårnet 29

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 1 2014 40. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3.500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET ) 9 P Y1 L Sønderborg, den 19. september2011 BOLtGFORENlNGE S0t30 Referat fra det årlige afdelingsmøde, torsdag den 15. september 2011, kl. 19.30

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 3 2016 42. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3.400 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Salen, Treschowsgade 2 Dato: Den 25. januar 2016, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 51 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande.

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 08 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-008, mandag den 19. september 2016, kl. 18.00 på Restaurant Stadion, Christmas

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere