Dyrkning af kvalitetsløvtræ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrkning af kvalitetsløvtræ"

Transkript

1 Dyrkning af kvalitetsløvtræ Baggrund og ide Af skovfoged Hans Chr. Graversgaard, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Vi laver for meget bulkproduktion i Danmark der skal også produceres kvalitetstræ. De mange blandskove med løvtræ skal plejes hvis de skal give andet end brænde. Træ fra skoven har altid været en råvare udsat for det omgivende samfunds behov, økonomi og tekniske muligheder. Exploiteringsskovbruget hvor man fælder træer, men ikke sørger for at etablere ny skov er hastigt ved at have udtømt sine muligheder, både i de tempererede og i de tropiske naturskove. Vi er nu på et teknisk niveau, der muliggør rydning også af de sidste, mere vanskeligt tilgængelige skovressourcer. Det er nærmest pinligt, at et velstående land som Danmark i sin nationale skovpolitik i praksis ignorerer landets egenproduktion og mulighederne for udvikling af denne. Den danske tolkning af naturnær skovbrug hvor naturskovens udvikling kombineres med massive besparelser på selve pasningen er i praksis indførelse af skovbrak. I realiteten betyder den aktuelle politik at Danmarks træforbrug i fremtiden helt skal dækkes ved import. Derved medvirker Danmark til at tømme andre landes naturskove for træ. Kan vi være det bekendt? Vi kan godt producere løvtræ af høj kvalitet hvis vi plejer det rigtigt. Her ask som er opstammet og tyndet stærkt. 180 Skoven

2 De danske skove blev også overudnyttet Danmarks skovbrugshistorie startede også som et exploiteringsskovbrug og endda så effektivt at skovene faktisk var ved at forsvinde helt. Men gennem lovgivning, uddannelse og en fornemmelse af at gøre samfundsnytte er det danske skovbrug i de sidste 200 år retableret på et ret højt niveau. Vi har især udnyttet vore talenter til at forøge og rationalisere en bulkproduktion af relativ beskeden værdi, nemlig nåletræ til byggeri, emballage og papir (cellulosetræ). I stigende grad har vi måttet erkende to enkle forhold, der begrænser skovenes indtjening: 1. Det er svært at producere bulkvarer i små skove vi har ikke store ensartede mængder. 2. Bulkvarer er altid billige og derfor aldrig særlig lukrative for dyrkeren. Vore bestræbelser på at anlægge (halv)store ensartede produktionsarealer med én nåletræart ad gangen giver udover dårlig økonomi andre store problemer. Stormfald, insekter og svampeskader har medført store værditab i vore skove. Ved siden af denne bulkproduktion har der også været en beskeden kvalitetsproduktion især i de ædle løvtræarter som ahorn, eg og ask, men også i nåletræ som thuja, lærk og douglas. Træmarkedets behov Det største forbrug af træ har altid været på helt basalt niveau med brænde og husbygningstræ som hovedprodukterne. Det er karakteristisk at dette træ, som samfundet har brug for, altid har været ret ydmygt betalt ude i skovene. Det dyre træ finder anvendelse til formål, hvor der ikke nødvendigvis er brug for det, men lyst til det og penge til det. Her efterspørges blandt andet træets dekorative egenskaber. Træmarkedet er internationalt, og det bedste træ har selvom det er dyrt at transportere i flere hundrede år bevæget sig til de markeder, der ville og kunne betale. Der er et konstant underforsynet højprismarked for udsøgt træ af høj kvalitet. Danmarks små skove har logistik, uddannelse og råmateriale til at udvikle en produktion til dette marked. Eksploitering har været udført i de fleste lande her skovning i staten Washington i USA De nye danske løvskove Tilplantning med løvskov har haft en drastisk opblomstring de seneste år. De nye skove er overvejende løvblandingsskove, fordi mange skovejere har valgt at plante løvtræ med tilskud. Selvom de godt ved, at traditionel løvskovsdrift tager mellem 2 og 3 gange så lang tid, inden høsten kommer. Med de nye smukke, men komplicerede blandingsskove er det måske mere realistisk at sige: hvis høsten kommer. Blandingsskove er pragtfulde at se på de rummer farver, liv og variation som ingen monokulturskov gør det. Men blandingsskoven kræver tidligere, oftere og mere gennemtænkte indgreb end monokulturen. Hvis altså der skal komme smukt gavntræ ud af det. Uhomogene skove udvikler sig uhomogent I blandingsskove uden intensiv pasning overlever normalt de stærkeste og de er sjældent de bedste. Det giver grovgrenede, hurtigtvoksende brændetræer uden værdi. AKKERUP PLANTESKOLE 5683 HAARBY TLF FAX Skov-, læ og hækplanter Rekvirer katalog eller De er vel kom men til at aflægge Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne. Det er ikke noget jeg antager, det er noget vi som skovdyrkere ser temmelig regelmæssigt i skovene ude i landet. Jeg har set lavkronede bøge holde et stort areal fri for nyvækst og år efter år række ud og ødelægge unge træer der ellers havde fine kvaliteter til fremtidens træbrugere. Jeg har set utallige hybridlærke ødelægge de bøge de oprindelig var plantet for at beskytte. (Hybridlærken plantes sammen med bøgene for at beskytte mod frost og ukrudt, og de skal fjernes når bøgen er 2-3 meter, red.). Jeg har set fuglekirsebær i de nye tilskudskulturer med bøg udvikle sig til grovgrenede krukker. De nye blandskove står allerede derude. Jeg er helt overbevist om at hvis vi ikke dyrker de nye skove med endnu større engagement end tidligere så bliver de nye skove til træagtig brak. Forceret KvalitetsLøvtræ er et koncept der forsøger at gøre en dyd ud af nødvendigheden. Fox Motori Rygsprøjter Batteri drevne Til udbringning af: Ukrudts- & insektmidler Topskudsregulering af juletræer Omrøring i tanken Op til 8 timer på en opladning (Pris fra: 1695,- ex. moms) K.S. Jeppesen Tlf/Fax: Bil: Skoven

3 Forceret dyrkning af KvalitetsLøvtræ (FKL) et bud på en bæredygtig løvtræsproduktion Af skovfoged Hans Chr. Graversgaard, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland En række arter af løvtræ kan dyrkes med udvælgelse af hovedtræer, opstamning og stærk hugst. Når først hovedtræerne er udvalgt er det enkelt at pleje bevoksningen. Med FKL kan andelen af højkvalitetstræ hæves betragteligt og det samme gælder indtjeningen. Opstamning betyder at køberen kan få sikkerhed for at få en kævle med god vedkvalitet. Vi kender det egentlig godt ude fra skovene. I en almindelig bevoksning er kanttræerne ud mod skovvejen altid markant de største. Uheldigvis er de sjældent de bedste. De har nemlig fået lov til at udvikle store grene, der kan producere det er derfor, de er store. Mange træarters produktionspotentiale er fint dokumenteret i vore hugstforsøg, der tydeligt viser, at jo friere træerne står, jo hurtigere gror de. Så det er ret enkelt og dokumenteret: Hvis træerne får mere plads, så gror de hurtigere. De får dog samtidig tykkere grene og dem er vi ikke så glade for. Vore traditionelle løvskove er højskove, hvor træerne ofte har meter grenfri stamme. Det Velformet ældre eg i naturagtig blandskov, bemærk de lave døde grene. tager mange år at lave sådan en høj stamme, hvor grenene får lov til at dø naturligt og falde af af sig selv. I praksis er det ret sjældent at opnå større mængder af god kvalitet i kævlens øvre del, over 6-8 meter. Over denne højde er kvaliteten ret lav på grund af grene og nyere overvoksninger. Det medfører at kævlens top er væsentligt billigere end bundkævlen. For at fremme den naturlige oprensning får træerne traditionelt lov til at stå ganske tæt. Det betyder desværre også at tykkelsesvæksten går meget langsomt. Det virker ikke hensigtsmæssigt at forsinke træernes diameterudvikling for at vente på et par stykker højtsiddende C-træ. Forceret dyrkning aktive beslutninger Det er muligt at forcere det enkelte træs diameterudvikling ved at sørge for at det får bedre plads. Det har vi faktisk gjort i årtier med nåletræet. For løvtræ er opskriften: Meget tidligt afgøres hvor lang kævlen skal være. Fjern grenene i hele kævlelængden (6 m) Træerne sikres optimal vækst og store sunde trækroner ved at give dem plads. Så producerer vi knastfri bundkævler hurtigt. Det er kernen i konceptet Forceret dyrkning af KvalitetsLøvtræ (FKL). Balancen for hvor kraftigt man kan tynde ud handler om kontrol med bundflora, træart og læforhold. Det handler om at producere brede, fejlfri årringe. I Vendsyssel har jeg arbejdet i ca 15 år med ask og kirsebær. Her har det vist sig muligt at opnå årringsbredder på mellem 1 og 1,5 cm. Regnestykket er ret simpelt: 2 cm årlig tykkelsesvækst giver en kævle over 40 cm på ca. 25 år i Vendsyssel! 182 Skoven

4 Ask 10 år fra plantning, knastfrit træ udefter. Bemærk den gode overvoksning af opstamningssåret. Modellen er simpel 1. etablér kulturen, så den overskygger ukrudtet hurtigt. 2. Så snart kulturen behersker arealet reguleres forholdet mellem træerne så de gode får muligheder for at udvikle sig 3. når kulturen er ca. 7-9 meter høj, udvælges hovedtræer. Der skal være fire gange så mange som i slutbestanden for at tage højde for at nogle ikke opfylder forventningerne. De opstammes til 5-6 meters højde ved at afskære sidegrene. 4. Herefter sikres fri kroneudvikling for de opstammede træer, samtidig med at bunden beskygges passende. Opstam gerne yderligere nogle kontroltræer, så du kan følge træernes udvikling ved at fælde disse undervejs i forløbet. Der kan udvikle sig vanris som reaktion på opstamningen og på den stærke hugst. Vanrisene skal fjernes når man ser dem. Det unge træ kommer dog ret hurtigt i balance igen, og så ophører vanrisdannelsen. Bliver træet ikke dårligere, når det gror hurtigt? Jo tungere træ, jo stærkere er det. Veddet i alle nåletræarter bliver løsere og lettere altså svagere når de gror hurtigt. Det er ikke tilfældet for løvtræet. De ringporede arter (eg, elm, ask, robinie) bliver tungere det vil sige stærkere jo hurtigere de gror. De spredtporede arter (bøg, birk, ahorn) ændrer ikke vægt det vil sige styrke uanset hvor hurtigt de gror. Boks 1. Hvilke træarter kan med fordel opstammes? Ahorn eller ær (Acer pseudoplatanus) Spidsløn (Acer platanoides) Ask (Fraxinus excelsior) Det er kernefrie træarter, der betales ekstra højt, dvs kr/m 3 i superkvalitet. Man kan også forcere bøgens vækst, men det frarådes, fordi bøg er (og forbliver, sandsynligvis) en lavpristræart i Europa. Nogle træarter er og har været i permanent underforsyning i Europa de sidste hundrede år. Her er udbuddet endnu mindre og priserne for kvalitetstræ endnu højere. Interesserede kan gå på nettet og google for eksempel: Holz Submission. Det er arter som: Valnød (Juglans regia) Fuglekirsebær (Prunus avium) Vild pære (Pyrus communis) Tarmvridrøn (Sorbus torminalis) Med kernetræarter skal man forvente en længere produktionstid for at sikre kernefarvens udvikling. Men det kan alligevel betale sig at sikre kævlernes kvalitet fordi priserne er høje. Derimod må man erkende at veddets udseende ændrer karakter når træet vokser hurtigt det vil blive mere bredttegnet og også mere ensartet i tegningen. Det kendes fra Tectona grandis, hvor den unge intensivt dyrkede teak er mere homogen (kedelig) i tegningen end ægte gammel urskovs rydnings teak. Det kan der være forskellige meninger om, industri og arkitekter foretrækker ofte det homogene træ. Boks 1 viser hvilke træarter man kan vælge. Naturvokset knastfrit træ Træ uden knaster er en udsøgt mangelvare, der betales meget højt. Knastfrit træ betales højt, fordi industriens udnyttelse er høj. Naturvokset knastfrit træ er ofte et produkt af høj alder, stor dimension og stor frasortering. Når der handles almindelige løvtrækævler er der en ret stor usikkerhed omkring hvad kævlen egentlig indeholder. Og usikkerhed begrænser prisen. Ær 8 år fra plantning, markeret og opstammet til 5,5 m Kævlen sælges ved en udvendig besigtigelse og køber kan kun se barken og de to skæreflader. De dygtige opkøbere har dog opnået stor indsigt i at tolke kævlerne. Og de ved ofte mere om hvordan kævlerne ser ud indvendigt end sælger. Samtidig er store løvtræer ved traditionel drift typisk så gamle at forskellige alderdomsskavanker kan reducere træets værdi (rødkerne/ mørkkerne). Formål med kunstigt opstammet træ Det træ hvor tilvæksten er forceret og som er aktivt opstammet har til sammenligning flere fordele: - Sælger kan garantere knastfrihed uden for en bestemt diameter. Det betyder at køber kan være sikker på at træet kan anvendes til højkvalitetsformål. - Det forcerede løvtræ er ret ungt, og træet indeholder derfor ikke alderdomsskavanker som mørkkerne og lignende. Skoven

5 Alt i alt repræsenterer FKL træet en bedre udnyttelse og en mindre usikkerhed hos køber, og det kan begrunde en højere pris for kævlen. Boks 2 viser et lille regneeksempel på fordelen ved at lave kvalitetstræ. Talknusning contra skovdyrkning Fordelen ved FKL dyrkning er indlysende på m 3 niveau, og også ret nem at regne ud. Anderledes forholder det sig med mere komplekse sammenstillinger. Selve udtaget af højkvalitetstræ trænger til reel forskningsindsats. Vi har i skovdyrkerforeningerne ikke ressourcer til egentlig forskning. Vi havde håbet på lidt bistand her, men dette koncept skønnedes ikke relevant nok til tilskud fra praksisnære forsøg. Jeg har i stedet set på empiriske tal for hugst i en tilfældig skovdyrkerforening i en tilfældig periode, i alt godt 5000 m 3. Ask over 35 cm kvalitet andel i % A 5,5 B 24 Bk 43,5 C 28 afrundet Ahorn over 40 cm kvalitet andel i % Finer 1,5 A 10 B 38,5 C 47 D 3 Andelen af træ med høj pris er ret beskeden. Man kan forsigtigt konkludere at der er plads til forbedringer, lavprisandelen svinger mellem 50 og 72%. I forhold til faktisk konstaterede udbytter af løvskovsdrift virker det både muligt og nødvendigt at løfte kvaliteten. Det foreslås her at det gøres ved en målrettet fokusering på produktion af unge kunstigt opstammede bundkævler. Hvem kan producere FKL træ? I dagens delvist afviklede skovbrug hvor der er mangel på både uddannede funktionærer og rutinerede skovarbejdere virker det noget op ad bakke at foreslå intensiv enkelttræsdyrkning. I denne situation er det den mindre og engagerede skovdyrker der har mulighederne. Boks 2. Et lille regneeksempel Forklaring: Den mest prisnedsættende faktor ved ask er mørkkerne den er oftest et produkt af alder. Hvis man producerer 1 m 3 ask i A-kvalitet på 40 år repræsenter det en nutidsværdi på 556 kr. Hvis man producerer 1m 3 ask i Bk kvalitet på 62 år repræsenterer det en nutidsværdi på 108 kr. Det er altså en ret stor fidus at frembringe sine askekævler så hurtigt at der ikke opstår en mørkkerne som giver prisnedslag. Regnestykket bliver endnu bedre hvis man toner rent flag og stiller sin forventninger op på finertræsniveau. Her går priserne pr. m 3 jo væsentlig højere op. De foreløbige resultater indikerer også at man kan forkorte produktionstiden yderligere. Regneeksempel der viser pris kr/m 3 over 40 cm på to askekævler i dag og nutidsværdi ved forskellige aldre. Nutidsværdi ved alder Kvalitet salgspris 30 år 40 år 52 år 62 år A Bk Den lille skovdyrker kan gøre noget de helt store ikke kan. På den lille ejendom kan man tage sig af det enkelte træ, som derfor kan blive af meget høj og garanteret kvalitet. Men FKL-konceptet er faktisk simpelt, hurtigt og billigt. Efter den indledende indsats med hovedtrævalg, afmærkning og opstamning kan indsatsen stort set begrænses til tynding for de markerede og opstammede hovedtræer. Det er en opgave man både kan sætte sankere og skovningsmaskiner til netop fordi hovedtræerne er afmærket. Ingen konflikt med natur- og miljøhensyn Opstamning af hovedtræer og en hård, tidlig hugst omkring dem giver en skov af lidt anderledes karakter. Bevoksningen tillader mere lys til bunden, og der kan udvikles en tidlig underetage/et busklag. Eller man kan sågar etablere nåletræsvildtremiser under sine FKL-træer. Konceptet indeholder ikke anvendelsen af kemikalier eller tilførsel af gødning (selvom det sidste kunne være interessant). Nyt koncept under udvikling Ting tager tid, især i skovbruget. Dette er, mig bekendt, en ny måde at drive vores skov på. Konceptet hviler på iagttagelser af naturlove, understøttet af hugstforsøg, suppleret med mine egne praktiske eksperimenter over en 15 årig periode. Man kan blive noget forbandet over asketoptørren, eftersom asken var en af de mest indlysende arter at arbejde med på denne måde. Men når og hvis vi får styr på den så kan vi med fordel forcere væksten i askebevoksningerne. Ahorn er en anden højpris kernefri art. Den har bestemt ikke ry for at reagere positivt på forstærket hugst. Jeg tror forsøgsresultaterne skal betragtes fra den vinkel at det i almindelige hugstforsøg er ret gamle træer man tynder ud i. FKL konceptet funderes på meget unge træer. I mine egne ær afprøves konceptet, og jeg synes det ser lovende ud. Se foto. Fuglekirsebær reagerer kontant og kraftigt på de optimale vækstvilkår. Det største problem er her at stamme op så hurtigt, at der ikke udvikles for store grene. Det havde været skønt med en solid forskningsmæssig baggrund for konceptet. Vi har som nævnt også forsøgt at opnå et beskedent tilskud til yderligere videnopbygning. Jeg kan i dag sige at jeg tror på logikken i konceptet. Jeg synes jeg har set det underbygget ved mine egne eksperimenter. Jeg har også haft meget glæde af mit samarbejde med Jens Peter Skovsgaard, en ildsjæl der, på højt kvalificeret baggrund har duelleret, hjulpet og inspireret mig. Jens Peter Skovsgaard yder nu sin indsats i den svenske skovbrugsforskning, til gavn for svenskerne. Hvis jeg her kan inspirere skovejere og skovforvaltere, så vi kan lave skov der også er økonomisk mere værdifuld, så er jeg glad. 184 Skoven

6 FKL: En erfaringsbaseret manual til praktikere Af skovfoged Hans Chr. Graversgaard, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Praksisnær vejledning i Forceret dyrkning af Kvalitets- Løvtræ. Om udvælgelse af hovedtræer og valg af tidspunkt, metoder til opstamning af hovedtræer, samt senere pleje. Valg af hovedtræer Det er kun de bedste træer der skal opstammes. Derfor skal vi først Gammel eg med spidstvege, spild af tid. have udvalgt hovedtræer. Hovedtræerne er dem der er plads til på arealet når træerne er i høstmoden alder og størrelse. Hovedtræerne skal stå vel fordelt i bevoksningen efter følgende simple grundregel: Afstanden mellem hovedtræerne afgøres af den diameter, man vil opnå ved afvikling af den modne bevoksning. Uanset træart bør afstanden mellem træerne i den høstmodne bevoksning svare til ca. 20 gange den diameter i brysthøjde, man vil opnå ved afdrift. Eksempel: Vil man producere ahorn, der er mere end 60 cm i midtdiameter, skal hovedtræerne stå med ca. 12 meters afstand. Generelt skal løvtræ have en midtdiameter på over 50 cm for at være særligt værdifuldt. Småtræarter som Pyrus, Malus og Sorbus betales også godt i mindre dimensioner. Men 35 cm midtdiameter er minimum. Med livrem og seler Hvis man er kommet frem til en slutafstand på 12*12 meter, så giver det 70 træer pr hektar ( /12*12) Det er jo ikke ret mange. For at sikre mig mod at nogle hovedtræer mislykkes og for at kunne sælge de sidste tyndingstræer til høje priser udvælger jeg for en sikkerheds skyld mine hovedtræer på den halve afstand. Så bliver der altså fire gange så mange supertræer det er 280 stk/ha. Dem stammer jeg op. Valg af hovedtræer. Hovedtræerne skal være: temmelig rette absolut sunde uden spidstveger med få eller små grene med en veludviklet krone. Spidstveger er særligt problematiske. Det er tveger, hvor stammen deler sig i to som et A, der står på hovedet. Man kan sagtens fjerne spidstvegerne på selve kævlen ved hjælp af saven. Men tveger er tit genetisk betinget, så det tvegede træ vil ofte dele sig igen højere oppe. Selvom spidstvegen sidder et par meter over selve kævlen, er den stadig skadelig. Den kan flække i en storm eller ved fældningen. Andre gange løber der vand ind i kævlen oppe fra sammensyningen, og så rådner din fine kævle. Buksetveger, som er bredere, er ikke så skadelige. De er mere robuste men heller ikke de er ønskværdige. Du kan udpege hovedtræer, når bevoksningen er ca. 8-9 meter høj. Så er du sikker på retheden på de nederste 6-7 meter. Kirsebær, hårdt og tidligt stammet op. Skoven

7 Afmærkning af hovedtræer med en indbyrdes afstand på cirka 6x6 m. Unge piger kan også stamme op. Her skæres grenen af, lige i grenkraven. Fidusen er netop at arbejde med meget unge træer. Unge træer reagerer hurtigt på nye omstændigheder og nye muligheder. Markering i praksis Det er simpelt: Du finder det første fine træ, markerer det med farve eller bånd, og går så det beregnede antal skridt væk (altså slutdiameteren *20 eller *10). Her skal du så, indenfor et behandlingsfelt på ca. 4*4 meter, finde et velegnet hovedtræ. Fra dette nye hovedtræ går du igen det beregnede antal skridt fremad. o.s.v. Hold kompasretningen nogenlunde. Man udpeger hovedtræerne i den bladløse tid, så kan man se træets kvalitet og akse. Undgå at udpege kanttræer og hjørnetræer i bevoksningen, de bliver tit skrammede af maskiner ryk en række eller to ind. Opstamning af hovedtræer Efter udpegningen af hovedtræer skal disse opstammes. Opstamning er en fjernelse af døde og levende grene, indtil en grenfri kævle af den ønskede længde er opnået. Du skal stile efter en opstamningshøjde på 6-7 meter. Denne højde er baseret på 2 gange finerindustriens ønsker om finerbaner af 2,5 til 3 meters længde. Husk, at man også skal fraregne stødhøjden når træet fældes den kan være helt op til 30 cm. Man skal ikke prøve at lave tre længder altså opstamme til 9-10 meters højde. Det tager væsentligt længere tid at save grene af på de øverste tre meter, og man forøger produktionstiden meget betydeligt for at få den øverste kævle op i de foretrukne dimensioner. Den anvendte teknik er simpel og billig: De nedre grene fjernes med en god kraftig håndsaks (Löwe). Herefter kan man bruge en japansk højkvalitets stangsav, med udryk til ca 4 meter. Jeg bruger Silky Hayauchi, de skærer så det synger. Undgå billige kopier, de taber meget hurtigt pusten og det gør du også. Hvor tidligt skal man begynde? Al opstamning skal være udført inden træet er 10 cm tykt på behandlingsstedet. Det er bedst at foretage opstamningen ad flere (mindst to) gange. Første gang opstammes til en kævlehøjde på omkring 3-4 meter. Nogle år senere opstammes anden gang op til den ønskede kævlehøjde på 6-7 meter. Mine unge ahorn i Vendsyssel er næsten færdigopstammet 8 år efter plantning. Herefter består pasningen i at sikre hovedtræerne optimal vækst. Det gør man ved at tynde meget kraftigt fjern de træer der står tæt på hovedtræet. Så dannes store kroner over de grenfri kævler. Årstid Med undtagelse af forårsperioden kan man stamme op hele året rundt. 186 Skoven

8 Det er nemmest at se, hvad man foretager sig om vinteren. I praksis har sårenes størrelse langt større betydning for overvoksningens hastighed end beskæringstidspunktet. Nogle træarter er forårsblødere : Acer-arterne, birk og valnød. De skal opstammes før januar eller efter juni. Hvor skal grenen skæres? Man skærer grenen af præcis på ydersiden af den lille krave, der sidder lige hvor grenen kommer ud af stammen. Her sidder et vækstlag, der hurtigt kan lukke såret. Hvis ikke man kan se kraven, skærer man tæt til stammens bark. Brug ikke motorredskaber til opstamning, de laver for mange skader, og de er for tunge og støjende. Opstamning med en skarp japansk stangsav er faktisk en rigtig hyggelig tjans samtidig med at man virkelig føler, at man skaber kvalitet for fremtiden. Gren-/knaststørrelse Man vil hurtigt erfare, at det betaler sig at arbejde med de særligt gode træer. Grovgrenede træer kan ganske vist opstammes, men det er helt anderledes bøvlet. Derfor skal man også sørge for at få stammet op tidligt i træets liv, så man ikke til sidst for at opnå den ønskede kævlehøjde må save nogle ordentlige kæppe af øverst oppe. Store grene giver store sår, og de overvokses kun langsomt og dårligt. Tykkere grene end 3 cm bør kun undtagelsesvis afsaves. Undgå, at barken rives af under grenen. Der er ofte en stødkniv under savbladet, som bruges til at underskære grenen med, så barken ikke flækker langt ned ad stammen. Opstammet kirsebær med thuja der skal beskytte hovedtræets stamme mod sollys. Efter opstamning Når du har opstammet hovedtræerne, skal du sørge aktivt for, at de udvalgte træer kan udvikle sig så hurtigt som muligt. Der skal tyndes meget kraftigt ud i bevoksningen i resten af dens levetid. Nogle træarter kan især hvis der er stammet meget aktivt og hårdt op reagere ved at skyde genvækst (vanris) frem efter opstamning. Vanris skal fjernes, og efterhånden som træet kommer i bedre kronebalance, vil dannelsen af vanris normalt ophøre. Beskyt den unge kævle For at sikre den unge kævle permanent mod vanris kan du plante f.eks. en cypres syd eller vest for hvert af hovedtræerne i en afstand af ca 1,5 meter. Efterhånden som nåletræet vokser op, vil det beskytte hovedtræets stamme mod lys og dermed mindske eller helt standse vanrisdannelsen. Indpakning af hovedtræets stamme kan også beskytte mod andre ubehageligheder som f.eks. haglskud, traktorpåkørsler og kronvildtfejning. Cypres er god, fordi den har en meget hurtig startvækst og den holder tilsvarende tidligt op med at gro i højden. Man skal ikke være bange for, at nåletræet generer de udviklede løvtræskroner. Nåletræerne bliver ofte slidt i stykker, når de kommer op i løvtræets krone og så bliver de sjældent højere. Min største fejltagelse undgå at gentage den For sen opstamning af kævlens øvre del er en klassisk fejl! Man skal virkelig sørge for at stamme hurtigt op til 6 meter. Ellers bliver grenene hurtigt for tykke. Det kan se hårdhændet ud, men man skal ikke bekymre sig: Det unge træ tåler, at man blot efterlader en krone på et par meter over den opstammede kævle. God fornøjelse! Skoven

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet.

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet. Stormstabilitet 2: Lær at læse en bevoksnings stormstabilitet Af dr.agro Christian Nørgård Nielsen, Skovbykon Præsentation af to former for stabilitet: Enkelttræ-stabilitet skabes når det enkelte træ kan

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Træplantning - flere planter i kulturerne. Danske Planteskoler 2012

Træplantning - flere planter i kulturerne. Danske Planteskoler 2012 Træplantning - flere planter i kulturerne Hvornår kan det betale sig at øge plantetætheden Danske Planteskoler 2012 Bjerne Ditlevsen Indhold 1. Forord... 4 2. Indledning og formål med undersøgelsen...

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom 5 gode DIY ideer til dig og din bolig Af Henriette Villebro Riisom Indholdsfortegnelse Fra gamle stole til smukke lysestager... 3 Blomsterskjuler af fiberbetonplade... 5 Nye møbler af dem du har i forvejen...

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier Øst August 2007 Indhold Tilskud til grøn driftsplan og skovdrift Grøn driftsplan Tilskud til foryngelse Tilskud til særlig drift Skovdyrkernes grønne driftsplaner i praksis Tilskud til grøn driftsplan

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Vedkvalitet, plejeintensitet og naturnær skovdrift

Vedkvalitet, plejeintensitet og naturnær skovdrift Vedkvalitet, plejeintensitet og VII. Giver de naturnære skovudviklingstyper en højere stabilitet og klimaresiliens? Af Christian Nørgård Nielsen Skov med naturnær drift indeholder en blanding af unge,

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Kompendium i udvisning og tynding. Udvisning og tynding

Kompendium i udvisning og tynding. Udvisning og tynding 1. Kompendium i udvisning og tynding Udvisning og tynding Registreringsblad Titel Kompendium i udvisning og tynding Redaktion Knud Jørgensen Skov&Landskab, Skovskolen November 2005 Fotografier Knud Jørgensen

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Ny skovafdeling på en mindre kirkegård Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Humlebæk Sogn 9.434 indbyggere heraf er ca. 74 % medlem af folkekirken Humlebæk Kirkegård

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Naturnær skovdrift idekatalog til konvertering. af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen

Naturnær skovdrift idekatalog til konvertering. af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen Naturnær skovdrift idekatalog til konvertering af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen 5 1 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G Indledning og læsevejledning Dette katalog er en del af handlingsplanen

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

3 Skovpolitik for Brønderslev kommunes skove

3 Skovpolitik for Brønderslev kommunes skove 3 Skovpolitik for Brønderslev kommunes skove Kommunens overordnede målsætninger for de 15 skove kommer til udtryk i en Skovpolitik, denne er et vigtigt styringsredskab til at tilrettelægge hvad der skal

Læs mere

Plantekvalitet. Proveniensvalgets betydning

Plantekvalitet. Proveniensvalgets betydning Plantekvalitet Når man sætter en plante i jorden, er der to ting, som er vigtige: plantens proveniens og plantens fysiske kvalitet. Det sidste er især vigtigt på kort sigt og afgørende i selve udplantningsfasen.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1

Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1 Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014 Tilbud Tak for forespørgsel på tilbud vedrørende indretning af udendørs legerum. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1 legeareal

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked

Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark a/s. Februar 2013 4000 1.000 m 3 3000 2000 1000 0 Danmarks forbrug af flis Realiseret forsyning

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Er der fremtid i nobilis? Kommentar: En ny naturlov? Indstik: Adgangen til naturen. Nr.

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Er der fremtid i nobilis? Kommentar: En ny naturlov? Indstik: Adgangen til naturen. Nr. Skovdyrkeren Nr. 5 Maj-Juni 2011 NORD-ØSTJYLLAND Er der fremtid i nobilis? Kommentar: En ny naturlov? Indstik: Adgangen til naturen Billerne kommer! De er her faktisk allerede... De første snudebilleangreb

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

DANSK EG Select. DANSK ASK Select. DANSK EG Natur. DANSK ASK Natur. Dimension, mm Vejl. pris Vejl. pris incl. moms, pr. m2 excl. moms, pr.

DANSK EG Select. DANSK ASK Select. DANSK EG Natur. DANSK ASK Natur. Dimension, mm Vejl. pris Vejl. pris incl. moms, pr. m2 excl. moms, pr. Prisliste Alle PA Gulve produceres på PA Savværk, som ligger på Fyn, i byen Korinth. Savværkets lange historie er din garanti for, at hver eneste planke bliver produceret efter gode danske håndværkstraditioner.

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 NORD-ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Et meget gunstigt råtræmarked Nåletræ Vi ser i øjeblikket den mest gunstige afsætning af nåletræ i flere

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende:

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende: Bål Bål er en af de ting de allerfleste forbinder med at være spejder. Vi bruger bålet til madlavning og til hygge. Når vi laver mad på bål, er det en del af det at kunne klare sig uden de teknologiske

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder.

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder. ndregulering af (D) regulator i en NBE pillebrænder. praksis er opvarmningsprocessen i en centralvarmekedel så langsom at D-leddet i en Dregulator ikke giver nogen mening, derfor tager denne vejledning

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

Billigere kulturanlæg

Billigere kulturanlæg Øst Nr. 6 September Billigere Kulturanlæg Beretning 07/08 Generalforsamling i Skovdyrkerforeningen ØST Billede: Flisning af hugstaffald efter renafdrift med terrængående maskine Udgivet af Skovdyrkerforeningen

Læs mere

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord FRA MARK TIL VARMEVÆRK En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Skovdyrkerne i Nord- og Østjylland

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Ulven kommer Ny bog om brænde Redder Iran vores ask? Nr. 18 Marts 2013

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Ulven kommer Ny bog om brænde Redder Iran vores ask? Nr. 18 Marts 2013 Skovdyrkeren Nr. 18 Marts 2013 ØSTJYLLAND Ulven kommer Ny bog om brænde Redder Iran vores ask? Fælles drift i parcelskove giver store ejerfordele Foreningen har mange medlemmer, som ejer et skovstykke

Læs mere