Spørgsmål og svar runde 1. Det er korrekt forstået

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar runde 1. Det er korrekt forstået"

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af skærme til patientstuer Spørgsmål og svar runde 1 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Pkt. 7.1: Ordregiver skriver Hver USB nøgle mærkes Tilbudsgiver antager, at der menes USB nøglen mærkes, idet der kun skal leveres 1 stk. USB nøgle til tilbuddet? 1.2 Pkt. 7.1: Ordregiver skriver i bullit 2 det samlede tilbud. Dette er den samme formulering som anvendes i bullit 1 omhandlende tilbuddet i papirformat. Tilbudsgiver antager, at udbudsbilag 2,3 og 4 skal være en del af papirversionen, idet ordregiver refererer til det samlede tilbud, omend Ordregiver ikke nævner disse udbudsbilag i bullit 2. Ordregiver bedes præcisere, hvilke bilag/udbudsbilag hhv. papirversionen og USBnøglen skal indeholde? Ordregiver bedes præcisere, hvilket dokumenter, der udgør Tilbudsgivers samlede tilbud. 1.3 Pkt. 3: Udbudsbetingelser side 4 nederst Nummerering på Udbudsbilag 4 og 5 byttet om ordregiver bedes præcisere? 1.4 Pkt. 4: Skal Tilbudsgiver tolke tidsplanens 1. frist og 2. frist for spørgsmål, således, at stiller Tilbudsgiver et Det er korrekt forstået. Det vi skriver er, at nævnte bilag skal afleveres i samme format, som bilagene er offentliggjort i. Hvis et bilag er offentliggjort i word, så må det ikke afleveres i f.eks. PDF, men i Word. Vi skriver desuden at USB skal indeholde det samlede tilbud med bilag. Det er desværre sket en ombytning af nummereringen af bilagene 4 og 5. Korrekt nummerering er: Udbudsbilag 4. Kvittering for modtagelse ved.. Udbudsbilag 5. Fortegnelse over vareprøver. Nye udbudsbetingelser bliver offentliggjort primo uge 42 Det er korrekt forstået. Såfremt det kommer væsentlige spørgsmål vil vi, såfremt det er

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 spørgsmål efter 1. frist, så bliver det tidligst besvaret efter 2. frist? I bekræftende fald, opfordres Ordregiver til løbende at besvare spørgsmål, idet det vil forsinke Tilbudsgivers interne tilbudsproces mærkbart, hvis spørgsmål først besvares ca. 2 uger, inden tilbudsdeadline. Ordregiver kan også ligge en yderligere frist for spørgsmål imellem de to frister, der er angivet i Tidsplanen for nærværende. Dette vil bløde op for de gener den nuværende tidsplan rummer ift spørgefrister. 1.5 Pkt. 3: Vedr. Kontraktbilag 3 (produktoplysninger / datablade.). Vil det være OK blot at vedlægge løse dataark på produkterne, eller tænkes der en anden måde at samle disse oplysninger i et særligt format? 1.6 Skal tilbudsgiver tilkendegive at vi ønsker at byde på dette udbud? 1.7 Ordregiver bedes fremsende udbudsbilagene 1 til og med 6 i separate filer, hvor det er muligt at skrive i alle relevante felter. 1.8 Ordregiver anfører i punkt 2.2: Revisorpåtegnet erklæring om tilbudsgivers nettoomsætning og egenkapital det seneste regnskabsår. Kan Ordregiver acceptere en kopi af seneste årsregnskab indeholdende nettoomsætning, egenkapital og en revisorpåtegnet erklæring? muligt, offentliggøre ekstra svar. Produktoplysninger/datablade må gerne være løse blade. Det skal dog fremgå at det er kontraktbilag 3 og være samlet i materialet. Det vil da være dejligt, men ikke et krav Materialet er ved en fejl offentliggjort i PDF. Det beklager vi og offentliggør materialet igen i word. Ja. Udbudsbetingelser rettes i overensstemmelse hermed Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.1 Må Tilbudsgiver vedlægge sin samlede besvarelse af konkurrenceparametre (KP) i et vedlagt bilag og så henvise til det bilag ved hvert KP? Dette vil gøre det væsentlig nemmere og mere overskueligt for Tilbudsgiver. 2.2 Pkt. 4.4: Beslag skal med påmonteret skærm kunne monteres på gipsvægge, gasbetonsvægge, murstensvægge og loftsplader. Ordregiver gøres opmærksom på, at et standard Nej, det kan desværre ikke lade sig gøre, da kontraktbilag 1 bliver brugt samme med en samlet række bilag, som bliver automatisk opdateret i det videre arbejde med evalueringen. Det er derfor vigtigt, at vi får materialet som det er. Loftplader fjernes hermed fra kontraktbilag 1, pkt Nyt kontraktbilag 1 rettes i overensstemmelse 2

3 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN beslag til vægmontering (gipsvæg, gasbetonvæg og murstensvæg) ikke umiddelbart vil kunne anvendes direkte i en loftsplade og vi anmoder derfor om at punktet loftsplader fjernes fra dette MK så vi kan tilbyde et standard vægbeslag. 2.3 Pkt. 1.3: Ordregiver anfører, at monitorer skal kunne aftørres - også med almindelige rengøringsmidler. Ordregiver bedes præcisere, hvorvidt almindelige rengøringsmidler er alkohol baserede rengøringsmidler? 2.4 Pkt. 1.3: Ordregiver anfører, at monitorer skal kunne aftørres - også med almindelige rengøringsmidler. Ordregiver bedes præcisere, om selve LCD panelet skal aftørres med rengøringsmiddel påført en egnet klud eller om man vil sprøjte væske direkte på selve panelet med risiko for at overskydende væske vil løbe ned i vitale dele i skærmen? 2.5 Pkt. 2.2: Ordregiver anfører, at alle monitorer skal have en lysstyrke på minimum 300 cd/m2. Tilbudsgiver gør opmærksom på, at man udelukker en del forskellige og egnede skærme med dette krav og man vil kunne opnå lavere priser, hvis der vælges et krav om en lysstyrke på minimum 250 cd/m2 eller 280 cd/m2. Ordregiver bedes ændre kravet? 2.6 Pkt. 2.5: Ordregiver anfører, at alle monitorers betragtningsvinkel skal være på minimum 178 grader. Tilbudsgiver gør opmærksom på, at dette høje krav udelukker en række relevante modeller. Tilbudsgiver anmoder derfor om at dette krav ændres til Alle monitorers betragtningsvinkel skal være på minimum 176 grader hermed. Almindelige rengøringsmidler er ikke alkohol baserede. Begge tilfælde kan forekomme. Se svar på spørgsmål 2.3. Lysstyrken ændres til minimum 280 cd/m2. Betragtningsvinkel ændres til minimum 176 grader. Nyt kontraktbilag 1 rettes i overensstemmelse 3

4 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.7 Skal skærmen leve op til standard DS/CLC/TS 62441:2012? 2.8 Det kræves jf. kravsspec. at skærmen skal leve op til Energimærke A+. men da denne mærkning er forbeholdt konsum produkter og ikke professionelle produkter, vil vi ikke kunne oplyses skærmens energimærke, men det faktiske energi forbrug. Kan dette accepteres? Det er der ikke noget krav om Ordregiver skal præcisere, at det ikke er et krav, at skærmen har Energimærke A+. Det er derimod et krav, at skærmen lever op til de krav, der stilles til skærme, der har Energimærke A+, jf. Kommissionens Delegerede forordning nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn. Kravet ændres til at de skal leve op til kravene i Energimærke A+. Der henvises i øvrigt til Kontraktbilag 7 og 8. Kontraktbilag 1 rettes i overensstemmelse med Hvis energimærke ikke kan oplyses, så er det i orden, hvis tilbudsgiver kan stå inde for, at standby- og effektforbrug er svarende til eller bedre end skærme med energimærke A+. 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.1 Ordregiver bedes præcisere, hvad der menes med nettopris ved levering af 25+? Hvad skal prisen indeholde? 3.2 Ordregiver bedes præcisere, hvad der menes med nettopris ved levering af 50+? Hvad skal prisen indeholde? 3.3 Er det meningen at den samlede monteringspris (V12) ikke skal kalkuleres ind i den vægtede Vi er fra flere sider blevet opfordret til at give mulighed for at afgive priser i forhold til det antal enheder der skal leveres pr. gang. Derfor disse intervaller og udgangspunktet for priserne er ens, det er udelukkende et spørgsmål om antal pr. leverance. Se svar på spørgsmål 3.1. Nej det er ikke korrekt. Der er desværre en fejl i formlen i V13, hvor den samlede monteringspris 4

5 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE tilbudspris (V13) i kontraktbilag 2? 3.4 Celle F10, G10 og H10: Er det korrekt at antallet af beslag til pos 2 ikke er identisk med antal skærme i position 2, og at antal monteringer så alligevel er identisk med antallet af skærme i position 2? 3.5 Tilbudsgiver ønsker en ekstra linje i tilbudsarket for angivelse af monteringspris på andre lokationer end DNU. Tilbudsgiver forventer at tilbuddet netop er for DNU og hvis der ønskes en monteringspris for montering af Patient TV på andre lokationer end DNU vil det være en fordel at få felter til dette i tilbudsarket. ikke er medtaget. Ja det er korrekt, da det ikke forventes at ske monteringer på samtlige steder. Se også svar på spørgsmål 3.3. Dette udbud er gældende for samtlige institutioner i Region Midtjylland. Vi betragter den kommende aftale som en fælles regional aftale og montering kan ske på samtlige adresser i Regionen. Ønsket kan desværre ikke imødekommes. Den forventede fordeling er på nuværende tidspunkt således: DNU: 50% DNV: 30% Andre: 20% Det skal pointeres at tallene er skøn og kan ændres løbende i perioden. 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Pkt. 2: Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt i punkt 2, "Leverandøren skal sikre, at Produkterne ikke udgår af Leverandørens sortiment.". Dernæst fremgår det, "Der må ikke leveres andre end de i Kontrakten omfattede modeltyper... uden forudgående godkendelse fra Kunden.". Tilbudsgiver er forhandler, hvorfor tilbudsgiver ikke kan garantere Ordregiver at kunne levere de relevante produkter i fire år, dette skyldes at tilbudsgiver ikke har kontrol over om producenten vedbliver med at producere de relevante produkter. Det skal bemærkes at tilbudsgiver naturligvis ikke byder ind med produkter som tilbudsgiver bekendt bliver taget af markedet. Ordregiver antager, at spørgsmålet vedrører kontraktens pkt Det har aldrig været tanken bag dette pkt., at leverandøren i den fulde kontraktperiode skulle garantere levering af de samme produkter som der afgives tilbud med. Udskiftning af produkterne forudsætter dog ordregivers godkendelse. 5

6 Der kunne med fordel korrigeres således at sætningen fremgår som følger, "Leverandøren skal sikre, at Produkterne ikke udgår af Leverandørens sortiment. Hvis producenten trækker et givet Produkt fra markedet eller stopper med salg i Danmark skal Leverandøren efter bedste evne søge at sikre et erstatningsprodukt der lever op til kravene i Kontrakten.". 4.2 Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt punkt 7.2, "Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale på dansk kan frit rekvireres af Kunden. Materialet skal være produceret med henblik på brug til teknikere og kommunikationsmedarbejdere..". Ordregiver bedes venligst uddybende forklare, hvad der ligger bag ved denne passus, nærmere hvorledes Ordregiver mener at materiale skal være produceret med henblik på brug af kommunikationsmedarbejdere? 4.3 Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt punkt 7.2, " Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale på dansk kan frit rekvireres af Kunden.". Ordregiver bedes venligst tage stilling til hvorvidt det vil være muligt for tilbudsgiver at levere brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale på engelsk? 4.4 Pkt : Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt punkt 9.4.4, sidste punktum, "Leverandøren skal i tilfælde af restordre give den enkelte Institution mulighed for at bestille et alternativ produkt og mulighed for at bestille et tilsvarende produkt hos en anden leverandør, jf. herved dog Kontraktens pkt. 3.2.". Ordregiver bedes venligst beskrive hvad Ordregiver mener med sidste led af sætningen? 4.5 Pkt : Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt punkt , andet afsnit, "Kunden skal afgive skriftlig reklamation inden rimelig tid efter, at Kunden har konstateret, at der er indtrådt forsinkelse, for at kunne gøre Kravet ændres til: Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale på dansk, kan frit rekvireres af Kunden. Se svar på spørgsmål 4.2. Punktet er præciseret således, at leverandøren alene skal give ordregiver mulighed for at bestille et tilsvarende produkt hos en anden leverandør, såfremt leverandøren ikke selv kan levere et alternativt produkt, der opfylder kravene i kontrakten. Ordregiver er opmærksom på denne forskel på kontrakten og købeloven. Baggrunden for den ændrede reklamationsregel 6

7 misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelsen.". Ordregiver skal være opmærksom på at Dansk ret ved Købeloven foreskriver at der i Handelskøb vil være tale om reklamation straks og ellers uden ugrundet ophold. I Handelskøb, som nærværende er, foreskriver købeloven at Kunden skal undersøge genstanden ved modtagelse og reklamere straks og ellers uden ugrundet ophold. Ordregiver kunne formulerer det relevante afsnit som følger, "Kunden skal afgive skriftlig reklamation straks og ellers uden ugrundet ophold efter, at Kunden har konstateret at der er indtrådt forsinkelse, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelsen. 4.6 Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt punkt , "Hæves ordren helt eller delvis, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning". Dækningskøb sammenholdt med at Ordregiver ønsker at tilbudsgiver skal sikre leverance af de i tilbuddet anførte produkter i fire år giver en stor risiko for tilbudsgiver. Dette betyder at Ordregiver vil modtage tilbud der er ikke uvæsentligt højere i pris end Ordregiver antages at forvente, det er en stor risiko for tilbudsgiver der kan bevirke væsentlige tab. På den baggrund bør Ordregiver undlade at anvende dækningskøb i forbindelse med en sådan kontrakt, omvendt hvis det er Ordregiver underordnet hvorledes prisen fastsættes kan Ordregiver naturligvis vælge at anvende dækningskøb. 4.7 Pkt : Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt punkt , "Kunden skal afgive skriftlig reklamation inden rimelig tid efter, at Kunden har konstateret at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af manglen.". Ordregiver skal være opmærksom på at Dansk ret ved Købeloven er, at ordregiver er en stor organisation, hvor der kan være langt mellem den der bestiller varen, den der modtager varen, og i sidste ende den, der skal afgive reklamationen. Der er således ikke nødvendigvis tale om én og samme person. Ordregiver finder således, at købelovens strenge reklamationsregler i sidste ende vil medføre, at ordregiver mister de rettigheder som ellers tilkommer ordregiver i henhold til kontrakten, hvilket vil medføre et samfundsmæssigt spild. Bestemmelsen fastholdes. Se præciseringen oven for vedrørende spørgsmål 4.1. Det bemærkes i øvrigt, at retten til at foretage dækningskøb i følger af almindelige obligationsretlige regler og købelovens 25, og derfor vil gælde alligevel, medmindre ordregiver fraskrev sig retten hertil. Tilbudsgiver opfordres i øvrigt til præcisere, hvorfor retten til at foretage dækningskøb i det tilfælde at ordren hæves som følge af tilbudsgivers væsentlige misligholdelse er at fordyrende element. Efter ordregivers opfattelse må det forudsætte, at tilbudsgiver ofte leverer for sent. Se svaret til spørgsmål 4.5. Tilbudsgiver opfordres i øvrigt til at præcisere, hvor den forlængende reklamationsfrist (i forhold til købeloven, men ikke nødvendigvis andre kontrakter) pålægger tilbudsgiver en yderligere 7

8 foreskriver at der i Handelskøb vil være tale om reklamation straks og ellers uden ugrundet ophold. I Handelskøb, som nærværende er, foreskriver købeloven at Kunden skal undersøge genstanden ved modtagelse og reklamere straks og ellers uden ugrundet ophold. I fald Ordregiver ønsker at pålægge tilbudsgiver denne ekstra risiko ved at Ordregiver får mulighed for, efter rimelig tid, vel at mærke efter konstatering at kunne reklamere, skal Ordregiver blot være opmærksom på at det vil medførere en risiko præmie da det ellers vil kunne give anledning til tab for tilbudsgiver. risiko. Ordregiver kunne formulerer det relevante afsnit som følger, "Kunden skal afgive skriftlig reklamation straks og ellers uden ugrundet ophold efter, at Kunden har konstateret at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af manglen. 4.8 Pkt. 16: Ordregiver anfører i, udkast til kontrakt punkt 16, "Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest 5 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt.". Tilbudsgiver er forhandler, hvis tilbudsgivers underleverandør oplever en force majeure situation er det næppe sandsynligt at tilbudsgiver modtager information herom således at tilbudsgiver kan informere Ordregiver inden for 5 Hverdage. Udfordringen her, er at en situation for eksempel en fabrik i Asien hvor et givet produkt bliver produceret, kan blive oversvømmet som følge af en tsunami eller lignende og dette ville tilbudsgiver ikke nødvendigvis få kendskab til før efter fem dage for så vidt angår den reelle fabrik. Ordregiver kunne vælge at formulere sætningen som følger, "Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part straks efter kundskab til at force 8

9 majeure situationen er indtrådt. 4.9 Pkt. 15: Ordregiver anfører i punkt 15.1, Ansvar for tingsskade, er dog begrænset til 10 mio. DKK pr. skadesbegivenhed, medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlighed. På baggrund af det anførte og når der henses til den af Ordregiver anførte værdi af kontrakten at det ville være passende i forhold til at Ordregiver antageligvis ønsker en skarp pris på de produkter som Ordregiver ønsker tilbud på, at det anføres som følger, Ansvar for skade, er dog begrænset til 10 mio. DKK pr. skadesbegivenhed, medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlighed. Dog kan det samlede ansvar der pålægges Leverandøren ikke overstige kontraktsummen Pkt. 8.3: Ordregiver anfører i punkt 8.3: Der kursreguleres ikke.. Eftersom Tilbudsgivers kostpriser på udbuddets genstand påvirkes af Dollarkursen og / eller Eurokursen er det af afgørende betydning for Tilbudsgiver, at Ordregiver giver tilbudsgiver mulighed for kursregulering. Dette vil samtidig sikre tilbudsgivere vil have mulighed for at give Ordregiver mere konkurrencedygtige priser. Tilbudsgiver foreslår følgende korrektion af formuleringen, Leverandøren kan en gang om måneden ændre priserne for produkter der er afgivet tilbud på, på baggrund af ændringer i valutakursen Pkt : Ordregiver anfører i punkt Priserne kan således tidligst reguleres i opadgående retning med virkning fra Herefter kan priserne reguleres hver 12. måned i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra 1. november til 31. november. Tilbudsgiver foreslår følgende formulering, Leverandøren kan en gang om På baggrund af den anslåede kontraktværdi nedsættes punktet til 2,5 mio. Dkk. pr. skadesbegivenhed. Der gives mulighed for at kursregulere 4 gange årligt. Det vil være at åbne en ladeport, da fabrikkerne således kan hæve priserne på denne kontrakt uden vi har nogen som helst styr på om det er rimeligt. På nuværende tidspunkt er Regionen ikke gearet til at håndtere mange ændringer i priserne. Ønsket imødekommes delvis, ved at der gives 9

10 måneden ændre priserne for udstyr på baggrund af ændringer i kostprisen. Ordregiver gøres herved opmærksom på, at muligheden for prisregulering (i opadgående retning) med afsæt i kostprisændringer er normal praksis for så vidt angår offentlige aftaler indenfor det relevante genstandsområde Pkt. 15: Ordregiver anfører i bilag udkast til kontrakt, punkt 15, Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden.. Tilbudsgiver er i tvivl om hvad Ordregiver ønsker at opnå ved denne formulering, spørgsmålet er om Ordregiver ønsker at tilbudsgiver skal biintervenere i fald Ordregiver oplever at der rejses krav mod Kunden omkring en leverance. I fald dette ikke er tilfældet, bedes Ordregiver venligst uddybende beskrive hvad Ordregiver ønsker i forbindelse med nærværende formulering Pkt : Ordregiver anfører i punkt 9.4.3: Leverandøren er forpligtet til at levere senest 5 hverdage efter ordremodtagelse. Ordregiver bedes præcisere om de 5 dages leveringsfrist skal opfattes som levering af hardware eller som levering og montering af hele løsningen Pkt : Ordregiver anfører i punkt 9.4.3: Leverandøren er forpligtet til at levere senest 5 hverdage efter ordremodtagelse. Ordregiver bedes præcisere om de 5 dages leveringsfrist gælder en leverance af 1 stk., 25 stk., 50 st. osv. Ordregiver bedes præcisere omfanget og indholdet af de 5 dages leveringsfrist. mulighed for at pristalsregulere på samme tidspunkter som kursregulering, 4 gange årligt. Der menes, at tilbudsgiver skal biintervenere på ordregivers side. Levering gælder for levering af TV, samt montering og opsætning, såfremt det bestilles samtidig. Se svar på spørgsmål Det bemærkes yderligere, at leveringsfristen gælder uanset antallet, der skal leveres og monteres, dog ikke over 24 stk., hvor leveringsfristen aftales fra gang til gang. 10

11 4.15 Pkt : Ordregiver anfører i punkt 9.4.6: Ved hasteordrer forstås leverancer, der skal leveres inden for 48 timer efter ordreafgivelse, dog inden for normal arbejdstid, hvilket vil sige kl på Hverdage jf. Kontraktbilag 1. Ordregiver bedes præcisere antallet og omfanget (er det inkl. montering) af en hasteordre Pkt : Ordregiver anfører i punkt 9.4.6: Ved hasteordrer forstås leverancer, der skal leveres inden for 48 timer efter ordreafgivelse, dog inden for normal arbejdstid, hvilket vil sige kl på Hverdage jf. Kontraktbilag 1. Ordregiver bedes præcisere, om en hasteordre omfatter udelukkende levering af hardware eller om det omfatter både levering af hardware samt montering af løsningen indenfor max 48 timer, jf. punkt Kontraktbilagene 7 og 8 indeholder mange forskellige henvisninger. Ordregiver bedes entydigt anføre, hvilken målestandard der skal anvendes som udgangspunkt for angivelse af energimærkning og strømforbrug? 4.18 Pkt : Ordregiver anfører i punkt 8.2.1: Priserne er faste i minimum 12 måneder fra Kontraktens ikrafttræden. Tilbudsgiver foreslår følgende korrektion af formuleringen. Priserne kan ikke ændres de første 6 måneder efter indgåelsen af rammeaftalen på baggrund af ændring i kostprisen og valutakursen. Leverandørerne kan herefter en Ordregiver bemærker i øvrigt, at der i mange tilfælde vil være en længere frist, idet arbejdet skal planlægges og af hensyn til patienterne. Som vi skriver, er en hasteordre at betragte som en undtagelse. Det kan være en skærm/boks, som bryder sammen ved en patient som har behov for TV, eller en skærm i et andet lokale som skal benyttes til f.eks. undervisning og kan være incl. Opsætning og montering. Der vil være tale om få stk. Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål 2.8. Se spørgsmål 4.10 og

12 gang om måneden ændre priserne for udstyr på baggrund af ændringer i udstyrets kostpris eller valutakursen.. Tilbudsgiver har nu svaret på samtlige spørgsmål i runde 1 12

Spørgsmål og svar runde 3. Det er korrekt forstået. 30.09.2105 12.10.2015

Spørgsmål og svar runde 3. Det er korrekt forstået. 30.09.2105 12.10.2015 Sagsnr. 1-23-4-101-101-11-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af skærme til patientstuer Spørgsmål og svar runde 3 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Dette dokument er nu endeligt og vil ikke blive opdateret yderligere.

Dette dokument er nu endeligt og vil ikke blive opdateret yderligere. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 08.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-11-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet:

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: NOTAT Diabetes produkter - Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 21. maj 2015 Sagsbehandler: anlu05 Dok.nr.: 2015/0011374-1 Udbud og Indkøb Rettelser/tilføjelser

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: "Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter.

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter. Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud - køb af bankydelser i Region Hovedstaden (opdateres løbende) Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 7. august 2015. Spørgsmål 1 Kravspecifikation Bilag 1, afsnit 3.1.3

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering på mobiltelefoner til Ikast-Brande Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering på mobiltelefoner til Ikast-Brande Kommune Spørgsmål og svar vedrørende annoncering på mobiltelefoner til Ikast-Brande Kommune 19.03.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale.

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Det fremgår af kontraktbilag 1 kravspecifikation pkt. 5.13 hvilke kort betalingssystemet skal kunne modtage for friskbygmaskiner.

Det fremgår af kontraktbilag 1 kravspecifikation pkt. 5.13 hvilke kort betalingssystemet skal kunne modtage for friskbygmaskiner. Sagsnr. 1-23-4-101-27-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Side 12: Ang. kortbetalingsmodul: Hvilke kort skal

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2016/S

Spørgsmål og svar EU udbud 2016/S Spørgsmål og svar EU udbud 2016/S 043-070184 Udbud på outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift 1. Dato for modtagelse 02.03.2016 Vil Ordregiver venligst gøre ESPD dokumentet tilgængelig

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca.

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca. Sagsnr. 1-23-4-101-17-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar 07.06.13 07.06.13 1 Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 6 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat-Skagerrak

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 6 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat-Skagerrak Sagsnr. 1-32-76-4-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 6 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat-Skagerrak 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark Udbudsmateriale Udbud af finansiel leasingramme til 1 Spørgsmål & Svar Udbud af finansiel leasingramme til Regionen har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere