Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca fra 2012 til 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013."

Transkript

1 Dato: Kontaktperson: Jane Ussing Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet familier, hvor f.eks. flere skal have pas, traditionelt kun trækker 1 nummer. Det tilsvarende tal var i På biblioteket i Brørup har der i gennemsnit været 5,7 henvendelser per uge, hvor borgerne har ønsket at aflevere en blanket, har rettet telefonisk henvendelse eller har ønsket hjælp til selvbetjening eller betjening på borgerserviceområdet. De tilsvarende tal for Holsted og Rødding er 8,9 og 9,4. Det er et fald i antal henvendelser på bibliotekerne på ca. 500 henvendelser i forhold til l2012. Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca fra 2012 til I samme periode er ekspeditionerne i Vejen by blevet meget mere tidskrævende, da mange af de selvbetjeningsløsninger, der stilles til rådighed for borgerne er tidskrævende. F.eks. tager en medbetjening ved ansøgning om boligstøtte ca. 40 minutter. Mens medarbejderen medbetjener borgeren kan medarbejderen ikke yde service til andre borgere. En straks udstedelse af et NemID tager ca. 20 minutter, hertil kommer hjælp til aktivering af NemIDet og medbetjening på den selvbetjeningsløsning, som borgeren skal bruge NemIDet til. Der er betjent borgere på området pas og kørekort 870 borgere på området folkeregister 140 borgere på området vielser 176 borgere på området sygesikring 732 borgere på området SKAT borgere på området NemID 95 borgere på området ejendomsskat/forbrugsafg. 11 borgere på området salg af byggegrunde 222 borgere på området pension 1 af 10

2 260 borgere på UDK-områderne borger på området kontanthjælp 906 borgere på området øvrige ydelser 787 borgere på området sygedagpenge borgere på området information, generel rådgivning og vejledning Der har i 2013 på torsdage i tidsrummet mellem kl og kl i gennemsnit været 13 henvendelser. Områderne boligstøtte og folke- og førtidspension blev pr. 1. marts 2013 overflyttet til Udbetaling Danmark. Kommunerne har fortsat den generelle vejlednings- og rådgivningspligt på de områder, hvor sagsbehandlingen er overgået til Udbetaling Danmark, både ved telefoniske og personlige henvendelser. Opkrævningen af vand- og vandafledningsafgifter overgik pr. 1. januar 2013 til Vejen Forsyning a-s. Afregningen vedrørende 2012 blev foretaget af Borgerservice, ligesom håndteringen af alle restancer vedrørende 2012 og tidligere håndteres af Borgerservice. Vejen Kommunes omstilling har i 2013 modtaget opkald, hvilket er et fald på ca opkald i forhold til I løbet af 2013 er Jobcentrets omstilling nedlagt og omstillingen i Borgerservice besvarer de opkald, der tidligere gik til Jobcenterets omstilling. Borgerbetjeningsopgaverne: Andre myndigheders digitale løsninger Begravelses- og efterlevelseshjælp Dagrenovation modtagelse og håndtering af klager ESR (ejendomsstamregister) Folkeregister (flytning) Forskudsregistrering (SKAT) Hjemmeside Kontrolenhed Kørekort Kørekortbooking Kørselskontor (etablering af) NemID Omstilling Opkrævning af ejendomsskat, dagrenovation og div. gebyrer vedrørende storskrald, rotter, farligt affald, skorstensfejer, erhvervsaffald Opkrævning af kontingenter for div. private foreninger Opkrævning af restancer for kommunen Pas Personregister 2 af 10

3 Salg af byggegrunde Skadedyrsbekæmpelse modtagelse af anmeldelser Sundhedskort (sygesikring) Uddannelse af digitale ambassadører Undervisning i brugen af digital selvbetjening i div. foreninger m.v. Vielser Løses af medarbejderne i Borgerservice i Vejen by. Digital post Siden 1. november 2013 har alle virksomheder kommunikeret digitalt med det offentlige. Pr. 1. november 2014 skal alle borgere med mindre de har opnået fritagelse - kommunikere digitalt med det offentlige. Målet er, at 80% af alle borgere ved udgangen af 2015 skal kommunikere digitalt. At kommunikere digitalt betyder, at den enkelte borger skal have aktiveret sin digitale postkasse på Min Side på borger.dk eller have markeret i sin E-boks, at borgeren ønsker at modtage digital post fra det offentlige. Det at have oprettet en hot mail adresse er altså ikke at kommunikere digitalt med det offentlige. Ved udgangen af uge 15 i 2014 var 34,7 % af Vejen Kommunes borgere tilmeldt digital post. I Region Syddanmark var tilmeldingsprocenten 39,9 % i gennemsnit og på landsplan 37,0%. Derfor ligger der et stort stykke arbejde forude. Kørselskontoret I løbet af 2013 blev det centrale kørselskontor etableret, først ved at ansætte en projektleder, der skulle lave det nødvendige planlægningsarbejde forud for opgave flytningen fra fagafdelingerne til kørselskontoret. Fra ultimo 2013 blev de første opgaver overflyttet til kørselskontoret. Sammen med Vejen Kommunes Indkøbsfunktion og en til opgaven knyttet brugergruppe er der udarbejdet materiale til brug for det udbud af personbefordringen, som fandt sted primo Kørselskontoret vil være fuldt implementeret per 1. august Skatteopgaven Selvom skatteopgaven allerede i 2005 blev flyttet fra kommunerne til SKAT, har vi fortsat en del henvendelser fra borgere, der har brug for hjælp til f.eks. forskudsregistrering, indberetning af håndværkerfradrag m.v. Vores opgave er alene at medbetjene borgerne, hvilket borgerne af og til har svært ved at acceptere. Kontrolenheden Kontrolenheden har også i 2013 i samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre ansatte i Vejen Kommune skabt et pænt resultat. 3 af 10

4 Uden den aktive indsats fra kollegerne ville kontrolenheden ikke for 4. år i træk have opnået så fint resultat samtidig med at dele af kontrolopgaven nu varetages af Udbetaling Danmark, der indtil nu har haft store udfordringer, og derfor ikke har opnået de resultater, der tidligere er nået i kommunerne, herunder også Vejen Kommune Sager m/ ændringer 85 Sager henlagt u/ ændringer 190 Sager i alt: 275 Anmeldelser skriftlige: 33 Anmeldelser mundtlige: 59 Anmeldelser interne: 24 Anmeldelser i alt: 116 Hvoraf 69 var anonyme Der er foretaget ændringer i 30% af alle sager Kontrolenhedens totale resultat 2012: Total 2012 Boligsikring Boligydelse Børnebidrag Børnetilskud Børnefamilieydelse Øko. Friplads Pensionstillæg Kontanthjælp Sygedagpenge Andet Total Kommunal andel Statslig andel af 10

5 2013 "Egne" sager m/ besparelser: 65 "Egne" sager ikke afsluttet 13 Sager overdraget til UDK: 33 Andre sager u/ besparelser: 97 Sager i alt: 208 Sager sendt til UDK ikke afsluttet: 9 Sager m/ UDK afsluttet med resultat: 5 Sager m/ UDK afsluttet uden resultat: 19 Sager overdraget til UDK i alt: 33 Der er hentet besparelser i 37 % af vores "egne" sager Der er hentet besparelser i 15% af sagerne, som er overdraget til UDK Der er modtaget anmeldelser 79 Øvrige sager ved andre henvendelser bl.a. 129 internt I alt 208 Hvoraf 68 var anonyme Total 2013 Boligsikring Boligydelse Børnebidrag 0 Børnetilskud Børnefamilieydelse 0 Øko. Friplads Pensionstillæg Kontanthjælp Sygedagpenge Andet Total Kommunal andel Statslig andel NemID 5 af 10

6 Der var i borgere, der havde behov for hjælp til at aktivere et NemID eller til at få straks udstedt et NemID, i 2013 voksede antallet af henvendelser til Opkrævning af restancer Der er i 2013 opkrævet kr. i renter og gebyrer, hvilket er et fald i forhold til 2012 på kr Faldet vurderes primært at skyldes overgangen til SKATs nye inddrivelsessystem EFI, der fra medio 2013 har givet store udfordringer, og som også har betydet, at der i en periode på minimum 2 måneder slet ikke kunne oversendes fordringer til SKAT. Medarbejderne i opkrævningsteamet har haft store udfordringer, også ressourcemæssige, med at få debitorsystemet til at kommunikere med SKATs nye fordringssystem. Pr er der oversendt krav til SKAT for i alt kr mod kr på samme tidspunkt i Pas og kørekort Opgaverne, der knytter sig til udstedelse af pas og kørekort, fylder fortsat meget både for så vidt angår antallet af ekspeditioner og den til ekspeditionerne knyttede sagsbehandling. Sagsbehandlingstiden hos politiet og embedslægen har også i 2013 betydet ventetider specielt for de ældre borgere, der skal have fornyet kørekortet. En ventetid, som borgerne ikke altid har forståelse for, men som vi i kommunen ikke har indflydelse på. Undervisning digital selvbetjening Vi sikrer fortsat undervisning af kolleger, foreninger og frivillige, og vi tilbyder afgangsklasserne på Handelsskolen samt 10. klasse centeret kurset digitale ambassadører, som hele tiden udvikles i takt med, at flere og flere offentlige serviceses digitaliseres. Vielser Der er i 2013 foretaget 187 prøvelser mod 218 i vielser er foretaget af anden myndighed mod 94 i vielser er foretaget uden for Rådhuset. 78 vielser er foretaget af kommunens giftefogeder. Der er foretaget 4 vielser, hvor parret har bopæl i udlandet og der er foretaget 10 vielser, hvor en dansk statsborger er blevet viet med en person med udenlandsk statsborgerskab. Endelig er der foretaget 5 vielser, hvor parterne har forskellig udenlandsk statsborgerskab. 6 af 10

7 Udbetaling af ydelser: Administration af borgere på folke- og førtidspension samt kontanthjælp Beboer indskudslån Brøkpension og delpension Enkeltydelser i henhold til aktivloven og integrationsloven Flekslønstilskud Fleksydelse Helbredstillæg personlige og udvidet Ledighedsydelse Kontanthjælp Revalideringsydelse Sygedagpenge Sagsbehandlingen og borgerbetjeningen, der er knyttet til ovennævnte opgaver løses af medarbejderne i ydelsesteamet. Enkeltydelser Der er i 2013 truffet afgørelse i 436 sager, hvor borgere har søgt hjælp i særlige tilfælde i henhold til Aktivlovens og Integrationslovens bestemmelser. Hertil kommer afgørelse i 134, hvor borgeren i henhold til Aktivlovens 82a har søgt tandplejetilskud efter de regler, der trådte i kraft pr. 1. januar Teamet er ikke tilført nye ressourcer i forbindelse med lovændringen, selvom der i forbindelse med lovændringen blev tilført Vejen Kommune økonomiske ressourcer hertil. Kontanthjælp Udbetaling af kontanthjælp: 7 af 10

8 Der har, specielt i de sidste måneder af 2013, været et stort arbejdspres i teamet med at tolke lovtekst og få lavet nye arbejdsgange forud for kontanthjælpsreformens ikrafttræden pr. 1. januar Teamet har i den forbindelse udvist høj grad af fleksibilitet og har bl.a. gennem overarbejdet sikret, at Vejen Kommunes borgere så gnidningsløst som muligt er overgået til de nye ydelser. Ledighedsydelse og fleklønstilskud Udbetaling af ledighedsydelse og flekslønstilskud: 8 af 10

9 Pr. 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft på fleksjobområdet. Reglerne betyder, at arbejdsgiver alene skal betale løn til medarbejderen for de timer, der er aftalt. Her ud over modtager den enkelte fleksjobber et flekslønstilskud. Tidligere udbetalte arbejdsgiveren løn for 37 timer ugentligt og modtog et tilskud fra Jobcenteret. Samtidig med den nye lov trådte i kraft blev sagsbehandlingen i forbindelse med udbetalingen flyttet til Borgerservice. Der er ikke tilført ressourcer i forbindelse med opgaveovertagelsen. Sygedagpenge Der er i løbet af året gjort en stor indsats for at få indarbejdet nye arbejdsgange, der sikrer, at borgere og virksomheder ikke oplever ventetider i forbindelse med sagsbehandlingen for ud for udbetaling af sygedagpenge og refusioner. Udbetaling af sygedagpenge: Organisering m.v. Arbejdet har i 2013 været præget af overgivelsen af opgaver til Vejen Forsyning a-s, til Udbetaling Danmark og indførelsen af SKATs nye inddrivelsessystem. De to 9 af 10

10 overdragelser og implementeringen af det nye inddrivelsessystem har trukket store veksler på afdelingens ressourcer. Her ud over har arbejdet med etableringen af Vejen Kommunes kørselskontor og udarbejdelsen af materiale forud for udbuddet af personbefordringen, økonomi- og debitorsystemet m.m. krævet stort opmærksomhed og ekstraordinært stort træk på afdelingens ressourcer. Der har på årets afdelingsmøder været arbejdet videre med den igangsatte kulturproces, og der har været arbejdet med fokuspunkter fra den i foråret 2013 gennemførte trivselsundersøgelse. Medarbejdere og ledelse har aktivt deltaget i referencegrupper m.v. nedsat i regi af KL, og medarbejderne har modtaget stor anerkendelse for det arbejde, de har lagt i disse arbejdsgrupper. Samarbejdet med frivillige og organisationer har været konstruktivt og har betydet, at repræsentanter fra Borgerservice har deltaget i arrangementer af forskellig art, der har haft digitalisering som omdrejningspunkt, også uden for almindelig arbejdstid. Jane Ussing Borgerservicechef 10 af 10

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010 Borgerservicerapport 2009 / 2010 18. august 2010 Indhold Indledning 2 Centralforvaltningen 4 Borgerservicecentret 4 1. Evaluering af Borgerservicemål 2009 4 2. Personlige ekspeditioner i Borgerservicecentret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning...2 Indgang til kommunen...2 Åbningstider og bemanding...2

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014

Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014 Side 1 af 7 sider Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014 1. Virksomhedens rammer Formål: CBB er borgernes indgang til det offentlige på en lang række af

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Kommunal produktivitetsbenchmarking

Kommunal produktivitetsbenchmarking KONSULENTSERVICE Produktivitet i borgerservice Kommunal produktivitetsbenchmarking Deltagere:, Glostrup,,,, Randers, Vesthimmerland, og Marts 2008 Indhold Side 1. Indledning... 2 1.1. Projektets baggrund

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Indhold 1. Indledning... 3 2. Indstilling... 4 3. Model for community centre... 7 Roskilde Bibliotekerne som community centre... 7 Åbent bibliotek...

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget 3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning for

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere