KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE"

Transkript

1 KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

2 velkommen til karnov skat & regnskab Introduktion til karnov skat & regnskab indholdsfortegnelse: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side 7 Dokumentvisning side 8 Min side / Udklipsholder side 9 Etiketter side 10 Favoritter side 11 Materialesamling side 12 Overvågning side 13 Highlight & noter side 15 Spørgsmål & support side 17 Velkommen til karnov skat & regnskab Karnov skat & regnskab er i dag en onlineplatform med velkendte onlinetjenester og funktioner men også med nyt indhold og ny funktionalitet. Platformen udvides i tæt samarbejde med vores kunder for at sikre den stærkeste ressource til hurtigt og præcist at identificere information og viden. En af grundtankerne bag Karnov skat & regnskab er, at det overskuelige layout giver dig et bedre overblik, samt at søgninger og links på overskuelig vis leder dig frem til de dokumenter, du har behov for. Et par af platformens funktioner: Overvågning Med Overvågning har du mulighed for at skabe din egen personlige nyhedstjeneste ved automatisk at få overvåget eksempelvis et emneområde, ændringer i paragraffer eller i en søgning, du har udført. min side På Min side kan du opbygge dit eget digitale bibliotek, hvor du kan organisere og gemme materialesamlinger, genveje, søgninger og paradigmaer. spørgsmål Du er velkommen til at stille spørgsmål vedrørende funktionalitet til: Robert Christiansen, Online Trainer, cand.jur., på telefon eller Hold dig opdateret med de seneste funktioner her: Du kan også kontakte vores kundeservice på telefon eller 2

3 søgning søg globalt eller lokalt Søgning og opslag kan foretages, uanset om du befinder dig på forsiden, i et modul, i et register eller i et dokument. Når du søger ud fra forsiden, foretager du en søgning i alle dokumenter i alle moduler. Søgningen kan afgrænses til det modul eller dokument, du befinder dig i, når du indtaster søgningen. hver søgefunktion har to muligheder: SØG GÅ TIL Søgning i alle moduler og dokumenter med en resultatliste til følge. Indtast et dokuments reference, og gå direkte til dokumentet. Referencen kan f.eks. være dok. type, årstal og løbenr./sidenr., et kaldenavn eller en forkortelse, evt. med angivelse af f.eks. en paragraf. Eksempler på referencer: Retsplejeloven Aftl 36 Bkg U TSCIRK

4 søgning Flere søgemuligheder Du har mulighed for at afgrænse din søgning yderligere: datoafgrænset SØGNING Afgrænser din søgning til et tidsinterval eller en dato. Søgeregler Der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på sammensætninger, som ordet er en del af. Ved søgninger på mere end ét ord tolkes et mellemrum som et [og]. Det betyder, at alle søgeordene skal være til stede i et dokument, for at dokumentet kommer med i søgeresultatet, dog med et nærhedskriterium på 30. Dette indebærer, at der højst må være 30 ord imellem søgeordene, for at dokumentet skal komme med på resultatlisten. Dokumenter, hvor der er mere end 30 ord imellem søgeordene medtages ikke i denne søgning! For at søge på en specifik form af et søgeord skal du sætte ordet eller frasen i gåseøjne. Således vil en søgning på en frase i gåseøjne være en søgning på præcist de angivne ord i den bestemte rækkefølge. Derudover ophæves nærhedskriteriet, hvilket indebærer, at en kombination af ét eller flere søgeord sammen med en frase eller et ord sat i gåseøjne angiver, at ordet sammen med frasen blot skal være placeret inden for samme dokument, altså uden den almindelige begrænsning på 30 ord. Ved at sætte mellem dine søgeord ophæves nærhedskriteriet. 4

5 resultatliste byg videre på din søgning Du kan bygge videre på din søgning ved at indtaste flere ord i søgefeltet, eller du kan lave en ny søgning ved at indtaste nye søgeord. Her kan du sortere dit søgeresultat. Her kan du få vist alle dokumenttyper. Her kan du filtrere dit søgeresultat. sortering af søgeresultat Forekomster: Det er denne sortering, resultatlisten opstilles efter, hvis du ikke vælger noget andet. Resultatlisten sorteres ud fra en algoritme, der formodningsvist vil give dig de mest relevante resultater først uanset dokumenttype og dato. Nyeste først: Resultatlisten opstilles alene ud fra datoangivelsen i dokumentet, dvs. dokumenttype og relevans er ikke et parameter for denne sortering. Retskilder: Under denne sortering opstilles resultatlisten ud fra retskildehierarkiet. Relevans og tid er således ikke et parameter for denne sortering. Afgrænsning af søgeresultat Hvis resultatet af din søgning returnerer mange dokumenter, kan du med fordel benytte dig af oversigten over fordelingen af hit efter dokumenttype, som vises i venstre side. Søgeresultatsiden viser også, hvilke emnekategorier der er repræsenteret i et resultat. Du kan således vælge at afgrænse din søgning til kun at vise resultater inden for et givent emne. Ligeledes er det muligt at kombinere flere filtre på ét søgeresultat. På den måde kan du afgrænse søgeresultatet på eksempelvis både dokumenttype og emne. Det kunne f.eks. være højesteretsdomme inden for emnekategorien Erstatning og forsikring. forklaring af ikoner Tilføj til udklipsholder (gem søgning) Opsæt en overvågning på søgningen Vises, hvis der er hit i andre noter Forekomsten af søgeord kan vises i kontekst for enten alle resultater eller det enkelte resultat 5

6 ekstern søgning EKSTERN SØGNING Vi har indekseret supplerende indhold på udvalgte eksterne hjemmesider. Hvis din søgning i indholdet i Karnov skat & regnskab ikke gav det forventede resultat, kan du vælge EKSTERNE KILDER for at se flere resultater. Klik på EKSTERNE KILDER for at få vist resultatet af søgningen i eksterne kilder. P.t. har vi indekseret: Folketinget 20 spørgsmål og svar Dokumenter vedrørende udvalgsarbejde, almindelig del, dvs. beretninger, spørgsmål & svar, samrådsspørgsmål og øvrige bilag Forespørgsler, redegørelser, forslag til vedtagelse, beslutningsforslag og aktstykker Afstemningsresultater Folketingets forhandlinger, f.eks. 1. behandlinger af lovforslag Spørgsmål & svar og samrådsspørgsmål vedrørende lovforslag EU-sager, dvs. kommissionsforslag, notater til rådsmøder og EU-noter Statsrevisorernes dokumenter, dvs. beretninger og notater. Høringsportalen EU-oplysningen Konventioner, Europaudvalgsdokumenter, topmødedokumenter og statusblade Temasider om forskellige emner omfattet af det europæiske samarbejde. Europa EU s officielle hjemmeside Resuméer af EU-lovgivningen. 6

7 udskriv udskriv en lov, en paragraf, et kapitel eller en resultatliste På KARNOV SKAT & REGNSKAB kan du udskrive alle dokumenter, der har et printerikon / downloadikon Udskriv en lov Hvis du vil udskrive en lov, kan du vælge at udskrive med eller uden noter. Klik på værktøjer, og vælg derefter at udskrive med eller uden noter. Udskriv en paragraf eller et kapitel Du har også mulighed for at udskrive en paragraf eller et kapitel med eller uden noter. Det gør du ved at klikke på printikonet. ud for det ønskede tekstafsnit. 7

8 Dokumentvisning I højre side af skærmen finder du de relaterede dokumenter samt Karnovs noter. Fanebladene øverst giver den relaterede information til hele loven. Fanebladene i anden linje giver den relaterede information til den enkelte paragraf. Hjælpeknappen giver adgang til hjælpetekster, support og tilmelding til undervisning. Værktøjslinjen i selve dokumentet giver dig mulighed for at opsætte en overvågning på den enkelte paragraf, skrive en note til paragraffen, tilføje paragraffen til Udklipsholder eller en materialesamling, PRINT af den enkelte paragraf med eller uden noter og Infoknappen synkroniserer vinduerne. Under knappen Værktøjer finder du funktioner som Highlights, overvågning af hele loven og PRINT af hele loven med eller uden noter (PDF). Med pilene kan du skubbe vinduet til henholdsvis højre eller venstre alt efter, om det er loven eller de relaterede dokumenter, der skal være i fokus. 8

9 min SIDE / udklipsholder skab dit eget digitale bibliotek På MIN SIDE kan du bygge dit eget digitale bibliotek med sagsmapper eller samlinger af dokumenter vedrørende emner af interesse for dig. udklipsholder Udklipsholderen giver dig en enkel måde at indsamle og gemme relevante dokumenter, tekststykker og søgninger m.v. på. Fra udklipsholderen har du en række muligheder. Du kan bl.a. udskrive det indsamlede ved at omdanne det til en PDF eller et Word-dokument. Du kan også vælge at flytte det til en materialesamling, eller du kan tildele det en etiket (se næste side). Du kan altid få et hurtigt overblik over, hvad du har samlet i udklipsholderen: Ved at klikke på dit navn i øverste højre hjørne vises såvel dine Favoritter som det, du har samlet i udklipsholderen. Når du har navngivet det indsamlede som en materialesamling eller med en etiket, forsvinder det fra udklipsholderen. 9

10 etiketter etiketter Etiketter bruges til at samle og gruppere relevante dokumenter, overvågninger, paradigmaer, tekststykker, noter, gemte søgninger m.v. Det samme stykke data kan godt have flere etiketter på én gang og således indgå i flere samlinger/grupper. Har du først én gang oprettet en etiket, kan den nemt tilføjes på andre elementer ved hjælp af drag and drop -funktionen. Det er desuden muligt at oprette underetiketter og således have flere niveauer på dine etiketter. 10

11 favoritter favoritter Funktionen gør dine udvalgte dokumenter nemt tilgængelige. Klik på Favoritter og få adgang til alle dine favoritter. Du kan tilføje dine udvalgte dokumenter til Favoritter ved hjælp af Drag and drop-funktionen. Du klikker på holder venstre museknap nede for at flytte dokumentet til den ønskede placering i dokumentrækkefølgen. Bemærk, at lovstof m. etiketten Favoritter altid vil gå til den til enhver tid gældende udgave af enten loven eller. 11

12 materialesamling Tilføj og fjern dokumenter fra dine materialesamlinger Som med etiketter kan du tilføje alle typer af brugerdata til en materialesamling herunder også gemte søgninger og links til alle typer af dokumenter. Ved visning og download af en materialesamling kan du desuden vælge at medtage egne noter og overstregninger. Du klikker på holder venstre museknap nede for at flytte dokumentet til den ønskede placering i dokumentrækkefølgen. For at fjerne dokumenter klik på skraldespandsikonet 12

13 overvågning opsæt en Overvågning Ved hjælp af overvågning kan du skabe din helt personlige juridiske nyhedstjeneste. Du bestemmer selv, om du vil overvåge nyt vedrørende udvalgte love eller paragraffer, nye dokumenter, der matcher en søgning, eller nye dokumenter inden for bestemte emneområder. Overvågning af love eller paragraffer Opret en overvågning af en lov eller en paragraf ved at klikke på.når du har oprettet en overvågning, får du besked pr. , hvis der sker ændringer, som påvirker dit dokument. Klik på for at oprette en overvågning af en lov. Klik på for at oprette en overvågning af en paragraf. Overvågede ændringer for love Overvågede ændringer for paragraffer Nye lovforslag Ikrafttrædelse af ændringer til paragraffen1 Ikrafttrædelse af ændringer til paragraffen1 Nye domme og afgørelser tilknyttet paragraffen. Nye vedtagne ændringslove Ikrafttrædelse af ændringer til loven1 Nye domme og afgørelser tilknyttet loven Nye administrative forskrifter med hjemmel i loven. 1 Besked om ikrafttrædelse kommer i en særskilt . Overvågning af et moduls nyhedsservice Klik på for at oprette en overvågning af et moduls nyhedsservice. 13

14 overvågning Overvågning af søgninger Ved overvågning af en søgning får du besked, hvis nye dokumenter matcher dine søgekriterier. Du opretter overvågningen fra siden med søgeresultater. Klik på for at få besked via . Du kan angive, hvor hyppigt du ønsker at blive adviseret, og du vælger selv navn og dermed emne til en. Klik på for at oprette en overvågning af en søgning. Overvågning af emneområder Under overvågning på MIN SIDE får du overblik over overvågninger af love, lovparagraffer, søgninger eller emneområder. Klik her for at oprette en overvågning af ét eller flere emner. Klik her for at ændre hyppigheden af overvågningen. Hvis du i en periode vælger at deaktivere en overvågning, modtager du ikke s med besked om nye dokumenter. Du kan tildele dine udvalgte overvågninger en etiket ved hjælp af Drag and drop-funktionen. Du klikker på den ønskede etiket holder venstre museknap nede og sætter etiketten på det ønskede dokument. 14

15 highlight og noter highlight Du har mulighed for at markere et ord og sætninger i paragraffer, domme og artikler. Det er desuden muligt at kombinere markeret tekst med en note. Dette gøres ved at klikke på det markerede tekst. Overstregninger er blivende i platformen og forsvinder ikke, selvom du logger ud. Funktionen aktiveres ved at klikke på i venstre side af skærmbilledet. Herefter ændres markøren til en overstregningstusch, hvorefter de udvalgte tekststykker kan markeres. Vis/Skjul highlights og noter. noter Funktionen giver dig mulighed for at lave noter i tjenesten som små Post-its på f.eks. en paragraf, en dom eller artikel. Funktionen kan således bruges til at indsætte dine egne noter eller kommentarer. Det kan f.eks. være noter til en specifik sag eller en kommentar til det retsområde, et dokument omhandler. 15

16 highlight og noter Du kan lægge en eller flere Post-its i et tekststykke, og noterne forsvinder ikke, selvom du logger ud af systemet. Hvis de ikke længere er relevante, er de lette at fjerne igen. Du kan altid redigere i dine noter, og du kan f.eks. indsætte eksterne hyperlinks i noterne. Du finder Noter og Overstregninger på MIN SIDE i menuen til venstre. Her kan du genfinde ord og passager med tilknyttede noter eller markeringer. 16

17 spørgsmål & support spørgsmål Har du spørgsmål vedrørende funktionaliteten i KARNOV SKAT & REGNSKAB, er du altid velkommen til at kontakte: Robert Christiansen, Online Trainer, cand.jur. Telefon: salg Såfremt du har spørgsmål til priser eller online produkter, er du velkommen til at kontakte salgsafdelingen. Telefon: kundeservice Såfremt du har spørgsmål til dit abonnement, din faktura eller dine online adgange, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Telefon: karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: karnovgroup.dk 17

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE VELKOMMEN TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INTRODUKTION TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet

Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet Udbud af lovinformationssystem - Bilag 4a, Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning....7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere