En fase-opdelt beskrivelse af projektet. Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fase-opdelt beskrivelse af projektet. Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005"

Transkript

1 D A N S K M U S I K I R A D I O E N En fase-opdelt beskrivelse af projektet Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005 Af Dorthe Vincentzen Redaktion: Lena Brostrøm Dideriksen, Mikael Højris og Finn Olafsson

2 I N D H O L D Forord Bestyrelsesmedlemmer i Pilot 4 Sammenfatning af radioprojektet Pilot Pilot, år for år 6 Opbygning, koncept og design Koda og lokalradiostationerne 9 Programerklæring i 1993 Research i lokalradioernes behov for programmer Navn, identitet og informationsmateriale om projektet Radioformidlere Mainstream, musikgenrer og dilemmaer Foreningsmodel og bestyrelse Forventningerne Dokumentation, resultater og indtjening 12 Udvikling i lokalradiofladen Nyt programkoncept Finansiering og udvidet medlemsskare PR-fremstød for Pilotprogrammer 14 Pilot og statistikken Samarbejdet med DR Finansiering af projektet Flere medlemmer i Foreningen Pilot Udviklingen af programmer og nye medier Kommercielle muligheder for Pilot Muligheder for udbredelse og indtjening 18 Biblioteksudlån og boghandlersalg Rejse radio Selskabsregistrering og moms Kommercielle konklusioner Bestyrelsesarbejdets ansvar og dilemma

3 DR og egen webradio DAB-radio 22 Forhindringer for DAB Intern markedsføring DAB-kanal resultater Egen netradio Markedsføring af netradioen Pilot-argumenter Finansiering Projektets lukkefase Ny teknologi hos lokalradioer 27 Pilot som public service STOP for produktionen Pilot-arkiv 3

4 P i l o t p r o j e k t e t P i l o t r a d i o Pilotradio, mere dansk musik i radioen et slogan, der er til at forstå. Budskabet var klart, dengang for omkring 14 år siden, og dog stadig rygende aktuelt. Ikke blot forsvandt udsendelsesgenren magasinprogrammer med fokus på bl.a. dansk musik og danske kunstnere fra lyttefladerne, men den danske musik var dømt utrendy! På langt de fleste lokalradioer og sågar også på de landsdækkende stationer, syntes man, at de udenlandske bud på hits, var langt at foretrække. En lille hårdfør gruppe piloter fandt på at producere radioportrætter til brug for lokalradioerne cd er lige til afspilning, rundt om på landets stationer. Et historisk samarbejde opstod mellem musiklivets organisationer, hvor man, udover at deltage med økonomi, også deltog med kunstneriske input til valg af de mange portrættanter og temaer for programmerne. Ikke blot skulle de produceres til arkivguld, men sandelig til at animere radioerne og danskerne til at lytte til og interessere sig for dansk musik igen. Pilotradio blev til pilotradio.dk med egen netradiostation leverandør til DR s første DAB kanal med dansk musik, og et anerkendt medie, som vakte både kunstnernes, musikbranchens og det officielle kulturlivs interesse. Pilotradio.dk kunne ikke opnå mere eller komme længere, da den lukkede i 2006, 280 portrætter senere. I øvrigt det samme år hvor kun 29 af de danske udgivelser fandt vej til æteren i de kommercielle radiostationer. I dag er dansk musik så småt ved at genvinde lidt terræn i æteren på nogle få frekvenser! Dansk musik fortjener bedre! Venligst, Den tidligere bestyrelse for det tidligere Pilotradio

5 B e s t y r e l s e s m e d l e m m e r i P i l o t Anne Dorte Michelsen Jan Irhøj Sven Erik Werner Ivan Pedersen Tine Birger Christensen Hans Dal Finn Olafsson Thomas Negrijn Bent Hesselmann Kirsten Lockhart Jacob Eriksen Lena Brostrøm Dideriksen Mikael Højris Lasse Lunderskov Anders Bøgelund Niels Mosumgaard Piet Breinholm Bendtsen Peter Bruun Nick Dunkerley

6 S a m m e n f a t n i n g a f r a d i o - p r o j e k t e t P i l o t Stor produktion, bredt samarbejde, tid til samtalen om musik og non-profit Bag radioprojektet Pilot stod en række branche-organisationer og fagforbund fra den professionelle del af det danske musikliv. Formålet var at gøre dansk musik tilgængelig, i alle dens former og tage sig tid til samtalen med danske sangskrivere, artister og musikere. I et for musikmiljøet enestående samarbejde, producerede Pilot i løbet af 12 år, samlet set 280 radioportrætter af danske musikpersonligheder. Fra folkehelte som Thomas Helmig og Lars Lilholt over Kenneth Bager og Abdullah S, til mere nicheprægede navne som flamenco-guitaristen Christian Sievert og komponisten Niels Viggo Bentzon. Radioportrætterne formidlede kunstnerens arbejdsproces og idé, og de særlige genrer og musikmiljøer, der lever under mindre bevågenhed. Pilot fulgte den radiomæssige og teknologiske udvikling i perioden 1993 til Først gennem distribution til landets lokalradiostationer, der i begyndelsen af 90 erne udgjorde en stærk konkurrent til Danmarks Radio, til senere at drive en velfungerende netradio på adressen Pilot var også været en af pionererne indenfor digital broadcast, også kaldet DAB og leverede det fulde indhold til Danmarks Radio s digitale kanal DR Dansk. Radioprojektet fungerede uafhængigt af sponsor-aftaler og kommercielle interesser, men havde ikke desto mindre, et frugtbart samarbejde med vægtige udbydere som IFPI og Danmarks Radio. Projektets non-kommercielle grundlag gav et stort kreativt spillerum, og i den første halvdel af projektets levetid, blev Pilot finansieret af autorernes uanbringelige rettighedsmidler og siden på tilskud fra Statens Kunstfond og musik-organisationernes tilskud. Denne finansieringsform, samt Pilots ikkekommercielle formål, gav projektet, trods sin åbenlyse succés, også en sårbar økonomi. Mulighederne for at tjene penge på indholdsproduktion til radiomediet er i perioden 1993 til 2005 forsvindende lille. Samtidig ligger det ikke i projektets idé-grundlag at have en kommerciel praksis som indholdsproducent, og projektet har kun få rettigheder til det producerede materiale, hvilket yderligere vanskeliggør en kommerciel udnyttelse. Rapporten her beskriver projektets forløb fra start til slut, både de faser det brede samarbejdsprojekt gennemløber og den teknologiske udvikling, der sker 6 på radioområdet i perioden.

7 P i l o t, å r f o r å r 1993 Koda s Råd beslutter at bruge kr. fra de kollektive midler hidrørende fra COPY DAN s 17 sektor på et radioprojekt. Idé-udvikling forestås af redaktion med to medlemmer fra DJBFA Program-trailer til 74 lokalradioer, og der underskrives efterfølgende aftaler. DKF og DPA træder ind i redaktionen. Redaktør ansættes 1. juli, og den stiftende generalforsamling i foreningen Pilotprojektet afholdes Samarbejde med Koda om fortrykte kodalister og statistik. Lokalradiorundture startes. Kontakt tages til DR tages omkring brug af Pilots programmer, evt. i natradio. Lokalradioerne går fra blok til flade-radio og et nyt programformat udvikles Konkurrence i lokalradiobranchen. Typisk musikprofil (ingen hip-hop, dansk top og tung rock!) og procent dansk musik Forsøg på test af programmer på nettet i samarbejde med MIC stoppes, da det ikke er muligt at få tilladelse af pladeselskaberne Status: 228 lokalradiostationer i DK og 53 stationer sender Pilot = hver fjerde station. Samlet radiolytning i Danmark: Lokalradiostationerne 30 %, DR 69 % og udenlandsk radio 1 % Opstart på samarbejde med DR s radiodirektør Leif Lønsmann og programchef Jesper Grunwald. Grundlaget for det oprindelige driftstilskud hos Koda falder bort. Pilot modtager støtte fra Statens Musik Råd på ,- kr. i tre år. 7

8 2000 Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund, træder ind i Pilot. Dansk Kapelmesterforening giver tilskud. Hjemmesiden designes. Programmerne skal på nettet med information og links senere til aflytning. Netradio planerne bliver godt modtaget af organisationsformændene DR er fortsat interesseret i Pilots bagkatalog, webbaserede Scoopstation udelukkes som portalvært af IFPI, da det er ikke en jordbaseret radiostation. DR foreslår Pilot samarbejde om en digital radiokanal DR Dansk udelukkende med dansk musik. Grundet økonomien, nedsættes programaktiviteten Omfattende research i kommercielle samarbejdsparter: SAS, DSB, Biblioteker, Audiocd til salg hos boghandlere. Konklusion: Pilot kan ikke blive selvfinansieret pt. Indtægter betyder salg af dele af produktionen, reproduktion og omfattende klareringsarbejde. Udarbejdning af aftale med DR om forsøgsperiode Pilot underskriver aftale med DR. Lyttefacilitet på med 72 portrætter åbner på Spil Dansk dagen. Pilot leverer 1.times tema-program Lyden af Dansk Musik til lokalradiostationerne på Spil Dansk Dagen Pilotprogrammerne bringes i tre medier: DAB-kanalen DR Dansk, bringer fra 1. januar udelukkende med Pilotproduktioner, fra websiden og på landets lokalradiostationer Grundet manglende finansieringsmuligheder lukkes Pilot pr. 30. september, netradioen kører til året ud 8

9 O p b y g n i n g, k o n c e p t o g d e s i g n Årene 1993 og 1994 er projektets opbygningsår, her lægges den grundlæggende idé, sigte og design. Herefter etableres gruppen af lokalradiostationer der modtager programmerne, navnet besluttes og redaktionen bliver til en bestyrelsen. En daglig leder og redaktør ansættes til den daglige drift. Endeligt bliver projektet fastlagt i en foreningsform og radioprojektet Pilot dansk musik i radioen holder sin stiftende generalforsamling. Koda og lokalradiostationerne I 1993 er der midler tilovers hos Koda i puljen de kollektive midler hidrørende fra COPY DAN s 17 sektor. Koda s fraktioner bliver enige om at bruge nogle af disse midler på et radioprojekt ca kr. om året. Der er modvilje blandt lokalradiostationerne over de penge, der skal betales til Koda for den offentlige fremførelse af musikken, og Koda ønsker at profilere sig positivt i forhold til lokalradiostationerne. Et af målene med et radioprojekt, er at få noget goodwill fra lokalradiostationerne. Programerklæring i 1993 Projektet kaldes i først omgang lokalradioinitiativet og i april 1993 nedskrev den nedsatte redaktions to medlemmer Jan Irhøj og Anne Dorte Michelsen denne programerklæring: RADIO projektet har som formål at udbrede og stimulere kendskabet til danske sang- og musikskrivere. Ved, gennem kvalitetsradioprogrammer, at give lyttere mulighed for fordybelse, og bibringe baggrundsorientering, som man ikke har muligheder for at få i dagens medieudbud. Jan Irhøj beskriver i dag projektet plads i radiolandskabet således: Da vi startede Pilot, var der mange uafhængige radiostationer med meget små eller slet ingen redaktioner. Derfor var det oplagt at tilbyde dem kvalificerede radiosamtaler, lavet af folk, der tog musikken alvorligt og vidste, hvad de talte om. Radiolandskabet har nok ændret sig siden da, med færre og større radiostationer, men det er stadig min oplevelse, at der ikke sker det store redaktionelle arbejde. Så behovet for programmer med viden og samtaler om musik, det er der stadig 9

10 Navn, identitet og informationsmateriale I projektets indledende fase er der særlig fokus på information og identitetsarbejde. De danske kunstnere såvel som lokalradiostationerne skal præsenteres for projektet, og der udarbejdes distribution af programmerne til radiostationerne. Information om programmerne og mapper til at samle de færdige produktioner udtænkes, så de passer til lokalradiostationernes hverdag. Redaktionen og grafiker Jens Kruse udarbejder identitet, logo og emballage, der signalerer seriøsitet og tilstræber, at materialet ikke nemt bliver væk på en travl station, der fortrinsvis er bemandet af frivillige. I dette opstartsarbejde bruger redaktionen udtrykket pilot-projekt og pilot-programmer, og det bliver derefter projektets navn: Pilot. Research i lokalradioernes behov for programmer Redaktionen igangsætter et undersøgende arbejde, der afklarer, hvilke stationer der er interesserede, hvordan og hvad de foretrækker at modtage. Det prioriteres at kende lokalradiostationernes behov og holdninger til musikgenrer og programformat. Radioproduktionen består af kunstnerportrætter med danske sangskrivere af cirka en halv times varighed. I begyndelsen af januar 1994 udsendes en trailer med smagsprøver på radioprogrammer til 74 lokalradioer. Når interesserede stationer tilmelder sig, underskrives en kontrakt, der indeholder tidspunktet for, hvornår programmerne sendes. Den omkringrejsende konsulent kan berette, at stationerne samstemmende foretrækker programmer hver uge, og redaktionen håber at kunne øge frekvensen på sigt. Radioformidlere I redaktionen arbejdes der med ideer om at samle en gruppe programmedarbejdere, en stab af folk der er gode til at fortælle, ligesom man ønsker at få kunstnere i gang med at producere programmer. Redaktionen ønsker, at både radiomæssigt uerfarne musikere kan lave programmer ligesåvel som deciderede radiofolk. Derfor udarbejdes der både et introduktionsmateriale til mediet, og der tages initiativer til undervisning af folk, der ønsker at blive bedre til at formidle gennem radiomediet. Mainstream, musikgenrer og dilemmaer Det er meget nemt for de danske lokalradiostationer at modtage og sende portrætter, der omhandler mainstream kunstnere og de mest populære musikgenrer. Musikprogrammer om pop og rock lægger sig helt opad radiostationernes egne musikprofiler og kan glide ind i radiostationernes programflade 10

11 uden videre. Men de bredt favnede autor-foreninger har også lyst og vilje til at producere og formidle mindre radiotypiske musikgenrer som jazz og moderne kompositionsmusik. Redaktionen udvikler ideen om en mindre programproduktion med navnet PILOT EKSKLUSIV, og disse programmer skal omhandle henholdsvis jazz og kompositionsmusik. I februar 1994 var der 55 stationer tilmeldt, og redaktionsgruppen vælger efterfølgende at ansætte en redaktør Foreningsmodel og bestyrelse Efter at tre DJBFA-medlemmer (og heraf to medlemmer af DJBFA s bestyrelse) det første år har arbejdet og etableret projektet, træder repræsentanter for yderligere to Koda-fraktioner ind i arbejdet. I foråret 94 bliver Dansk Komponist Forening og Danske Populær Autorer en del af både redaktionen og efterfølgende bestyrelse. På dette tidspunkter skal projektets formelle form afgøres. Koda er ikke begejstret for ideen om selvejende institution. Af forretningsmæssige årsager kan Koda ikke stå bag en lokalradiostation og man lander på foreningsmodellen. Den stiftende generalforsamling i foreningen Pilotprojektet afholdes den 30. november Bestyrelsen udstikker retningslinier for projektets drift og beslutter hvilke portræt-programmer, der skal produceres, enten på baggrund af indsendte forslag eller efter egne idé. Jan Irhøj (DJBFA) vælges som formand for bestyrelsen. 11

12 F o r v e n t n i n g e r n e Foreningen er stiftet, og projektet går de følgende fire år fra 1995 til 1998 ind i en fase med flere og mere nuancerede forventninger til projektets resultater. Først og fremmest skal radioprojektet udbrede den danske musik via lokalradioerne og på disses mediers vilkår, hvad angår format og annoncør- og lytterforventninger. Der er også ønsker om, at projektet udbreder den danske musik via andre fora, f.eks. musikundervisningen i gymnasiet. Yderligere er der forhåbninger om, at projektet kan genere penge til de involverede ophavs-m/k, og gøre DR interesseret i at bringe programmerne om den danske musik. På den stiftende generalforsamling bliver projektets målsætning og målbarhed diskuteret. Diskussionen omhandler to mulige programpolitikker, den ene fokuserer på andelen af dansk musik i radioen: Ved hjælp af populære og bredt appellerende kunstnere skal Pilot øge andelen af dansk musik i radioen, mens den anden fokuserer på, at projektet skal vise mangfoldigheden i dansk musik: Pilot viser lytteren den store bredde og variation i dansk musik. I 1995 vedtager bestyrelsen følgende programpolitik: Mere dansk musik i lokalradioerne, udvalgt af redaktionens medlemmer. Dokumentation, resultater og indtjening Behovet for at dokumentere, at målet mere dansk musik i radioen også opnås, medfører, at Pilot starter et samarbejde med Koda om fortrykte kodalister. Disse lister, kopieret på farvet papir, følger programmerne ud til lokalradiostationerne. Når stationerne efterfølgende sender deres indrapportering til Koda, bliver det enkelt at opfange listerne på det farvede papir, og lave statistik over anvendelsen af programmerne. Der er også et ønske hos Koda s fraktioner om at vise hvem og hvor mange sangskrivere, der er afspillet i de producerede programmer. Koda-nyt bringer en artikel, der indeholder den nye statistik. Statistikken afføder efterfølgende et ønske at vide, hvor mange penge afspilningerne af Pilot-programmer giver til kunstnerne. Her starter et fortløbende tema i projektet historie, der handler om, hvor mange penge projektet genererer. Afspilningen af musik i lokalradioerne giver imidlertid en meget lille afregning til den enkelte ophavs-m/k. Derfor betyder afspilningen af Pilot-portrætter ikke en større økonomisk indtægt, den positive effekt skal hovedsagelig findes i den gode opmærksomhed, programmerne 12 skaber.

13 Senere i projektets levetid følger ønsket om, at Pilots produktion kan sælges og eller videreudnyttes. Et andet tema for projektet, er at holde driftsomkostningerne så lave som muligt, og man forsøger på dette tidspunkt, uden held, at få fritagelse for ncb Udviklingen i lokalradiofladen For at vedligeholde kontakten til lokalradiostationerne og få løbende information om stationernes vilkår og arbejdsform, tager redaktøren på årlige lokalradiorundture. I lokalradiostationernes udvikling går bevægelsen på dette tidspunkt væk fra blok radio, hvor tilrettelæggerne deler dagen op i blokke (morgenradio, formiddagsradio osv.). I stedet fokuserer flere og flere radiofolk på begrebet fladeradio. I dette format skal radiostationen levere en type genkendelig ensartethed, således at lytteren når som helst på dagen og evt. natten, kan genkende sin station. Pilot inviterer en erfaren lokalradiomand til at dele erfaringer om udviklingen på dette område med bestyrelsen. Jon Kristiansen fra VLR i Vejle forklarer om nye radioformater og Jyllandssamarbejdet, hvor en gruppe mellemstore jyske stationer samarbejder. Den hårde konkurrence i lokalradiobranchen (opkøb af små stationer og networking) og udviklingen imod fladekoncept betyder, at snakkeprogrammer har det sværere i radiofladen. Lokalradiostationerne bruger specialprogrammer i et meget lille omfang, og selv disse specialprogrammer er underlagt stationernes musikprofil (ingen hip-hop, dansk top eller tung rock!) Som en del af musik-profilen er også andelen af den danske musik fastsat størrelsen ligger typisk på mellem 20 og 25 procent. Nyt programkoncept Der iværksættes arbejde for nyt programformat, og i 1996 afprøves et nyt programkoncept. Portræt-programmet tilrettelægges og mixes i 3 dele: 1. del er en kort introduktion, der også kan bruges som en trailer og appetitvækker, i 2. del udfoldes interviewets kernetema og 3. del afrunder samtalen. Det bliver på denne måde muligt for radiostationerne at bryde programmet op med reklamer, og eventuelle pauser falder så på hensigtsmæssige tidspunkter i programmet. Dette programkoncept produceres og leveres til stationerne fra 1. januar Konklusionen er på dette tidspunkt er, at Pilot med sit tre-trins-programkoncept imødekommer stationernes programflade, men på lang sigt skal Pilot ikke regne med at kunne præge stationernes musikvalg gennem forproducerede radio-programmer. Pilots bestyrelse beslutter at portrættere mere kendte sangskrivere for at holde radiostationernes interesse fangen. 13

14 F i n a n s i e r i n g o g u d v i d e t m e d l e m s s k a r e I denne fase fra stiller Koda s Råd ganske konkrete forventninger til, hvad projektet PILOT skal realisere for Rådets tilskud. Puljen, der er baggrund for støtten, falder helt bort. Processen med at få flere, betalende medlemmer i Foreningen, indledes. Netradiosending og samarbejde med DR kommer i fokus. Pilot mangler små midler, og formanden ansøger hos Koda Råd. Rådets efterfølgende bevilling indeholder angivelse af, i hvilken retning pengene skal bruges. Et af områderne, der fokuseres på i bevillingen, er PR. Derfor iværksættes en annoncering for kommende Pilot-programmer i lokalpressen, med i lokalområdets radiostation som afsender, og materiale sendes til lokalpressen om de programaktuelle kunstnere. Et andet område, som bevillingen peger på, er udbredelsen af Pilots programmer i andre medier, her tænkes på Pilot-programmer på Internettet og i DR/Natradio Pr-fremstød for Pilotprogrammer Bestyrelsen ønsker at antallet af lokalradiostationer, der modtager Pilots programmer, skal øges, og der iværksættes et PR-fremstød. Allerede tre uger efter start, har 11 ud af 29 stationer sagt ja tak til at modtager programmer. Stationerne er positivt indstillede overfor annoncering i lokalpressen, men det er ikke en afgørende faktor. 6 af de adspurgte stationer siger nej tak, enten fordi de konsekvent producerer deres egne indslag, eller fordi de, grundet musikstyring, kun kan bruge korte interview-stumper, mixet med musik fra deres musikstyringsprogram. Pilot og statistikken Efter ønske fra Koda, udarbejdes en statusrapport, der redegør for Pilots aktiviteter Opgørelsen fra 1998 viser: Der eksisterer 228 lokalradiostationer i Danmark, og 53 stationer heraf modtager PILOTs månedlige programcd altså hver fjerde station. I den samlede radiolytning i Danmark tegner lokalradiostationerne sig for 30 % af lyttetiden, mens DR s andel udgør 69 % og undenlandsk radio fylder 1 %. Stationerne, der modtager Pilots portrætter, kan forenklet karakteriseres således: en stor gruppe små stationer der er meget trofaste overfor den danske musik og typisk har en lytterskare på 40 år og derover, en stor gruppe mellemstore stationer, der gerne vil spille dansk musik, men lægger vægt på aktualitet og en mainstream-musikprofil, der henvender sig til lyttere fra 15 til 14

15 40 år, samt få helt store lokalradiostationer (blandt de 12 største i landet). Her findes viljen til at spille dansk musik helt på egne præmisser man bruger interviewbidder fra programcd en og tilsætter clearet musik fra egen computer eller nøjes med at sende 4 af årets 24 programmer. Samarbejdet med DR Projektet Pilot mere dansk musik i radioen har siden starten haft som mål om end et indirekte mål at påvirke Danmarks Radio til at give mere ætertid til danske kunstnere. Allerede i 1995 drøfter bestyrelsen, hvordan en kontakt til DR-ansatte Palle Aarslev kunne bruges, til at undersøge om og hvordan DR kan bruge Pilots programmer, evt. i natradioen holder Pilot møde med radiodirektør Leif Lønsmann og programchef Jesper Grunwald, der stiller sig positivt overfor et samarbejde med Pilot. DR skal, efter endt omstrukturering i 2005, hente 15 % af sine produktioner hos selvstændige produktionsenheder udenfor huset. Og Pilot kan blive en mulig leverandør. Jan Irhøj er løbende initiativtager til møder med Danmarks Radio og fokuserer bl.a. på muligheder via DR s hjemmeside. I løbet af 2001 foreslår DR et samarbejde på en digitalkanal: I slutningen af 2000 foreslog Jan Irhøj DR et samarbejde om at gøre Pilots kunstnerportrætter tilgængelige for en stor lytterskare, via DR online. Forslaget har indgået i DR s strategiske overvejelser, og DR foreslår nu Pilot og et antal andre parter, et samarbejde om en digitalkanal med navnet DR Dansk, udelukkende med dansk musik. Den kommende DR Dansk-kanal er ikke genrespecifik og kan indeholde programmer fra FM-kanalerne, attraktivt arkivstof og produktioner fra andre parter herunder Pilot. Pilot stiller sig positivt overfor samarbejdsoplægget, og ønsker at udveksle ressourcer, således at DR betaler med studiefaciliteter og serverplads for vore netradioplaner. Referat af møde mellem programchef Jesper Grunwald, musikchef Erik Frederiksen, Jan Irhøj og Dorthe Vincentzen den 6. august En efterfølgende møderække i løbet af 2002, munder ud i konkrete samarbejdsplaner. Finansiering Koda s fraktioner modtager brev fra Koda om at de uanbringelige rettighedsmidler, hvor Pilots driftstilskud stammer fra, ikke længere er uanbringelige. Derfor falder tilskuddet til Pilot bort. Radioprojektet må fra dette tidspunkt søge midler til driften fra år til år. Det er derfor af stor betydning, da der indløber tilsagn, efter ansøgning, om støtte fra Statens Musik Råd på ,- kr. i tre år. Derudover ansøges År 2000-fonden og IFPI. For at få flere skuldre til at bære driften af projektet, beslutter Pilots bestyrelse at invitere Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund og Kapelmestrenes 15 Forening til at træde ind i foreningen Pilot.

16 Flere medlemmer i Foreningen Pilot Dansk Artist Forbund vil gerne være med i Pilot. Konceptet ændres så udøvende kunstnere også kan portrætteres, og forbundet bakker op om at, der kun bruges musik af danske ophavsmænd i programmerne. Ved generalforsamlingen i 2000 trådte DAF ind i Foreningen og bestyrelsen. Pilots behov for tilskud medfører, at bestyrelsen må afgøre, hvorvidt en plads i foreningen skal koste et bestemt beløb. Diskussionen løber ind i 2001, hvor det besluttes, at der ikke skal opstilles økonomiske krav til nye medlemmer af Foreningen Pilot. Det solidariske og brede sigte med Pilots arbejde, der tilgodeser dansk musik bredt set, prioriteres. Ved en afstemning 11. juni 2001 afgøres det i foreningen, at man indlemmer DMF i bestyrelsen. Selvom Dansk Komponist Forening har meddelt, at man ikke længere kan prioritere midlerne til at betale til Pilots drift og være med i bestyrelsesarbejdet, foreslår man DKF at betale et symbolsk beløb, og således er fraktionerne stadig er samlet i Pilot. Bestyrelsen besøgte det forår Radio Næstved for at høre om stationens arbejde og musikprofil, og afholdt derefter bestyrelsesmøde hos formanden Jan Irhøj i Haslev. Året efter (2001) forlader Jan Irhøj sin autororganisation DJBFA og træder derfor også ud af Pilots bestyrelse. Lena Brostrøm Dideriksen repræsentant for DAF vælges som formand. I løbet af 1999 har formand Jan Irhøj undersøgt muligheden for at få Pilotportrætterne på nettet, via den internetbaserede Scoopstation. De er positive overfor at være portalvært for Pilots programmer, dog udelukker IFPI på dette tidspunkt at lade musikken i programmerne blive afspillet ad den vej, så længe der ikke er tale om en jordbaseret radiostation. I løbet af 1999 indkøbes domænenavnet pilotradio.dk og hjemmesiden designes. I første omgang prioriteres det, at siden skal give informationer om radioprojektet. Fra år 2000 opnår Pilot retten til også at bringe protrætterne på nettet, som en del af aftalerne omkring de relevante tilladelser fra kunstnere, pladeselskaber og tilrettelæggende journalister. Sidst på året i 2000 er der stor enighed i bestyrelsen om at gøre Pilots programmer tilgængelige på nettet i første omgang med information og links. I næste omgang skal programmerne kunne høres på nettet, med links til både kunstnere og pladeselskaber. Musikorganisationernes formænd indkaldes ved udgangen af året til en orientering om bl.a. netradioplanerne. De bliver godt modtaget, og ligger i forlængelse af autorernes gamle drøm, om at få egen radiostation. 16

17 Udvikling af programmer og nye medier Bestyrelsen er meget interesseret i programarbejdet og ønsker at gå i dybden med de indsendte programforslag. For at styrke processen omkring programideerne og indkaldes journalisterne til debat om programudvikling, konstruktiv feed-back, og mere krads i lakken i programproduktionen. Bestyrelsen skærper projektets profil, og beslutter, at Pilot skal holde fast i programfladen med både den meget brede og meget smalle musik, og flere udsendelsessteder og medier både lokalradioer, netradio og DR. Bestyrelsen konkluderer: Pilot har fungeret godt i 7 år og opfyldt sin målsætning: mere dansk musik via lokalradiostationerne. Ideen med at portrættere kunstnere i et radioformat er stadig attraktivt, og bestyrelsen vil gerne udvide spredningen af programmerne. Der nedsættes arbejdsgrupper om downloads, netlyttere og samarbejdspartnere, en ny programrytme til nettet (dyb og hurtig!) samt mulighederne for at tjene penge på Pilots bagkatalog. 17

18 K o m m e r c i e l l e m u l i g h e d e r f o r P i l o t Markedet afsøges i løbet af for indtjeningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer. Undersøgelse af Pilot som kommercielt produktionsenhed Bestyrelsens arbejde er på dette tidspunkt fokuseret på, både at udvide kontaktfladen med lytterskaren, og finde muligheder for at tjene penge på Pilot-produktionen. Fra efteråret 2001 laves der et stort stykke indledende arbejde, både af den daglige leder og bestyrelsesmedlemmerne, med undersøgelsen af nye samarbejdsrelationer og indtjeningsmuligheder, og i foråret 2002 tegner der sig et overblik. Syv muligheder for udbredelse og indtjening DR ønsker et samarbejde, hvor Pilot leverer stof til en digital dansk-kanal. Efter flere møder er det aftalt, at Pilot præsenterer et aftale-udkast til en forsøgsperiode i foråret Rettighedsspørgsmålene kommer i centrum både her, og hvis Pilot etablerer egen netradiostation, hvor lytteren kan streame portrætterne on demand. Budgettet for en netradiostation, viser, at de overvejende udgifter udgøres af Koda/Gramex-vedlag. Mulighederne for samarbejde med genreorganisationerne. Her kan Pilot tilbyde et radioportræt-koncept, der kan formidle en specifik genre, f.eks. folk-scenen. Der udvikles to programformater, men kontakten til genreorganisationerne tages ikke på grund af de stramme økonomiske forhold på området. En anden mulighed for at blive mere selvfinansierende er Sponsorater Pilot præsenteres i samarbejde med... SAS undersøges som sponsor, men selskabet retter sig imod store aktører så som skandinaviske operahuse, Nobel-prisens 100 års jubilæum og Sveriges nationalmuseum. DSB er diskuteret som sponsor, og ideen om at producere tog-radio til intercitytoget præsenteres af Nordkrog & Prehn. Derfor undersøges muligheden af Pilot som produktionsselskab for andre radio-kunder. Samarbejdsinvitationen fra Nordkrog & Prehn udmønter sig i en konkret forretningsplan for et Pilotdrevet produktionsselskab, der kan løse eksterne opgaver, og en diskussion af vilkårene for at Nordkrog & Prehn kan videreudnytte Pilot-portrætter i deres radioprodukt. En anden mulighed for at udvide lytterskaren er et videresalg af Pilot-portrætter, f.eks. via bogklubber og kuponhæfter. Produktionsselskabet Serious Radio Business tror på, at der er et mindre marked via bogklub og/eller kuponhæfte og vil gerne præsentere bestyrelsen for en detaljeret research. Salg ad denne vej vil kræve en re-produktion af 18

19 materialet. Dansk Biblioteks Central tror, der vil være interesse for at købe portræt-serier hos Pilot til biblioteksudlån, i størrelses-ordenen eksemplarer. DBC er indkøbsleddet og lægger 30% til salgsprisen for deres service. Her kræves også en re-produktion af materialet. Rettighedsspørgsmålene og indtægternes placering i foreningsøkonomien er problemer, der skal løses. Biblioteksudlån og boghandlersalg Samtidigt med en indtjening ved Pilots bagkatalog, er opmærksomheden i bestyrelsen på andre fora, hvor der er lyttere til de danske kunstnere og deres musik. En af mulighederne er netop biblioteksudlån, hvor bibliotekerne betaler for at stille programmerne til udlån, ligesom cd er med musik og film. Redaktøren holder møder med Bibliotekscentralen, der viser konkret interesse for muligheden for, at Bibliotekscentralen køber promgram-cd er og sælger dem videre til de interesserede udlånsbiblioteker. Der findes cirka 250 i Danmark. Dog er centralen kun interesseret i et udvalg af ca. 30 forskellige radioportrætter, idet de vurderer, at bibliotekarerne, der indkøber til de lokale hylder, kun vil vælge et mindre udvalg portrætter og ikke til den samlede portræt-produktion. Bestyrelsen og den daglige leder vurderer, at selvom de praktiske problemer omkring genoptryk, følgemateriale til programmerne og den nødvendige firma- og momsregistrering kan løses, ønsker bestyrelsen ikke at sælge enkelt programmer men kun hele programserien. Det samme tema gentager sig under forhandlingerne med produktionsselskabet Serious Radio Business, der producerer og sælger audiocd er (oplæsning af bøger af kendte skuespillere), fortrinsvis til boghandlerkæder som f.eks. Bog & Idé. Produktionsselskabet kan se et mindre, men realistisk kommercielt potentiale, omend det kun gælder for portrætprogrammer af de mest kendte kunstnere i Pilots produktion. Rejseradio Fra en anden kant arbejdes der på tilsvarende muligheder. Flemming Nordkrog, der klipper og færdig-masterer Pilotprogrammerne og den faste free-lance journalist, giver også Pilots bestyrelse et tilbud. De vil stifte et firma, der producerer et lydmagasin til DSB a la Ud og Se, hvor de Intercity-togrejsende kan blive kvalificeret underholdt gennem ørerne. Hver produktion skal indeholde en god Danmarkshistorie og et ca. 15 minutter langt interview med en dansk kunstner, så der er relevant stof at lytte på, mens man rejser og ser landet passere forbi togvinduerne. De 15 minutter skal købes af Pilot og reelt være en del af det 30 minutters program, som Pilot producerer til lokalradiostationerne. 19

20 En dybere research viser dog, at de tekniske begrænsninger og støjen i IC-3 togene gør en afspilning umulig. Nordkrog og Prehn arbejder videre med projektet, idet en af deres kontakter i et rejseselskab har udtrykt interesse for at købe gode lytte produkter til de fly-rejsende. Samarbejdet og køb af program-minutter bliver dog en umulighed, da Pilots bestyrelse ønsker at have 00 % indflydelse på, hvilke kunstnere der indgår i lydproduktionerne, og Nordkrog og Prehn ønsker at kunne vælge selv. Projektets brede fundament og solidariske grundlag kommer i disse forsøg til at stride imod en kommerciel udnyttelse af materialet og de selektioner, der følger af skulle tilpasses et marked. Selskabsregistrering og moms For at kunne indkorporere indtægter i projektets forenings-struktur, udarbejdes der sideløbende en ny og detaljeret organisationsform for Pilot, således at indtægter rent praktisk kan komme ind i Pilots pengekasse. Pilot er etableret som en forening, og er ikke momsregistreret eller gearet til at have indtægter. Ved salg af stof og materiale bliver det derfor nødvendigt at blive selskabs-registreret og have et momsregnskab. Selvom det vil betyde en fordel for projektet at kunne trække noget moms fra, vil det også betyde flere udgifter til mere specialiseret regnskabsføring, revision og en vandtæt adskillelse af de dele af projektet, der er foreningsrelateret og gratis giver lokalradioerne programmer i den gode sags tjeneste, og så en forretningsdel der køber radiominutter af foreningen og tjener penge på at sælge produktet. Overskuddet fra salget skal selskabet derefter forære til foreningen og dennes produktion. Kommercielle konklusioner I alle disse drøftelser er der stor opmærksomhed i bestyrelsen og i den daglige ledelse på, at så snart der er etableret en konkret forretningsmulighed, skal projektet løse spørgsmålet omkring rettigheder. De medvirkende kunstnere og deres pladeselskab har givet tilladelse til Pilot i en non-profit anvendelse og ikke en kommerciel udnyttelse. En relevant forretningsmodel skal i så fald give kunstneren og andre rettighedshavere sikkerhed for, at indtjeningen kun går til yderligere produktioner og udbredelsen af kendskabet til den danske musik. Pilot har derfor ikke de store muligheder for indtjening inden for projektets rammer og målsætning, og bestyrelsen fokuserer derfor på den eneste aktuelle indtjeningsmulighed nemlig som fremtidig leverandør til DR, måske både digitalt og analogt. 20

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv.

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. Et indlæg i debatten om en rimelig betaling for musikken i radio og tv Fri forhandling frem for lovindgreb I

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Forhistorie Traditionelt brugerpanel ryger ud 2009 Ny model for borgerinddragelse skal udvikles Pilotprojekter påb&u og musikområdet Det hedder BORGERnetværk...

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426)

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Deltagere: Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming,

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Generalforsamling 25. april 2007

Generalforsamling 25. april 2007 Formandens beretning for året 2006 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Radiolytningen i Danmark er præget af en vis stabilitet. Radiolytningen udviser fortsat den vigende tendens, som kan spores tilbage til 2008, hvor danskernes radiolytning

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg

FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg Se artiklen nedenfor FDAvisen er en service fra FDA med nyttige informationer til antenneforeningernes medlemmer. Denne artikel må citeres med angivelse af DR som

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 Vi glæder os over at kunne samle musik og kulturledere fra hele landet til en helt særlig dag, hvor vi sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Fra Spil Dansk

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: Kl. 11.00 til 16.30 Referat: Deltagere: Fraværende: Höiberg Pedersen Nielsen, Nielsen, Günter Arnold,

Læs mere

1. FØR I KONTAKTER OS:

1. FØR I KONTAKTER OS: - planlægning - 1. FØR I KONTAKTER OS / 2. DEADLINE / 3. EFTER I HAR KONTAKTET OS / 4. MENTORER / 5. HVAD ER TALENT? 6. FORVENTNINGER / 7. BESKRIVELSE / 8. OMTALE / 9. AFLYSNING / 10. FAQ 1. FØR I KONTAKTER

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Niels Pedersen er skolebestyrelsesmedlem og mødes med kommunalpolitikerne for at diskutere trafiksikkerhed. Kirsten Poulsen er lokalrådsformand og søger penge fra

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 21-06- 2012

Referat fra bestyrelsesmøde 21-06- 2012 Referat fra bestyrelsesmøde 21-06- 2012 Referent: Mødedeltager: Mathias Morten Henrik Ikke tilstede: Gorm Referatform Referatet er udarbejdet ud fra vores strategiske mål 2012. Dvs at der til hver kategori

Læs mere