En fase-opdelt beskrivelse af projektet. Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fase-opdelt beskrivelse af projektet. Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005"

Transkript

1 D A N S K M U S I K I R A D I O E N En fase-opdelt beskrivelse af projektet Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005 Af Dorthe Vincentzen Redaktion: Lena Brostrøm Dideriksen, Mikael Højris og Finn Olafsson

2 I N D H O L D Forord Bestyrelsesmedlemmer i Pilot 4 Sammenfatning af radioprojektet Pilot Pilot, år for år 6 Opbygning, koncept og design Koda og lokalradiostationerne 9 Programerklæring i 1993 Research i lokalradioernes behov for programmer Navn, identitet og informationsmateriale om projektet Radioformidlere Mainstream, musikgenrer og dilemmaer Foreningsmodel og bestyrelse Forventningerne Dokumentation, resultater og indtjening 12 Udvikling i lokalradiofladen Nyt programkoncept Finansiering og udvidet medlemsskare PR-fremstød for Pilotprogrammer 14 Pilot og statistikken Samarbejdet med DR Finansiering af projektet Flere medlemmer i Foreningen Pilot Udviklingen af programmer og nye medier Kommercielle muligheder for Pilot Muligheder for udbredelse og indtjening 18 Biblioteksudlån og boghandlersalg Rejse radio Selskabsregistrering og moms Kommercielle konklusioner Bestyrelsesarbejdets ansvar og dilemma

3 DR og egen webradio DAB-radio 22 Forhindringer for DAB Intern markedsføring DAB-kanal resultater Egen netradio Markedsføring af netradioen Pilot-argumenter Finansiering Projektets lukkefase Ny teknologi hos lokalradioer 27 Pilot som public service STOP for produktionen Pilot-arkiv 3

4 P i l o t p r o j e k t e t P i l o t r a d i o Pilotradio, mere dansk musik i radioen et slogan, der er til at forstå. Budskabet var klart, dengang for omkring 14 år siden, og dog stadig rygende aktuelt. Ikke blot forsvandt udsendelsesgenren magasinprogrammer med fokus på bl.a. dansk musik og danske kunstnere fra lyttefladerne, men den danske musik var dømt utrendy! På langt de fleste lokalradioer og sågar også på de landsdækkende stationer, syntes man, at de udenlandske bud på hits, var langt at foretrække. En lille hårdfør gruppe piloter fandt på at producere radioportrætter til brug for lokalradioerne cd er lige til afspilning, rundt om på landets stationer. Et historisk samarbejde opstod mellem musiklivets organisationer, hvor man, udover at deltage med økonomi, også deltog med kunstneriske input til valg af de mange portrættanter og temaer for programmerne. Ikke blot skulle de produceres til arkivguld, men sandelig til at animere radioerne og danskerne til at lytte til og interessere sig for dansk musik igen. Pilotradio blev til pilotradio.dk med egen netradiostation leverandør til DR s første DAB kanal med dansk musik, og et anerkendt medie, som vakte både kunstnernes, musikbranchens og det officielle kulturlivs interesse. Pilotradio.dk kunne ikke opnå mere eller komme længere, da den lukkede i 2006, 280 portrætter senere. I øvrigt det samme år hvor kun 29 af de danske udgivelser fandt vej til æteren i de kommercielle radiostationer. I dag er dansk musik så småt ved at genvinde lidt terræn i æteren på nogle få frekvenser! Dansk musik fortjener bedre! Venligst, Den tidligere bestyrelse for det tidligere Pilotradio

5 B e s t y r e l s e s m e d l e m m e r i P i l o t Anne Dorte Michelsen Jan Irhøj Sven Erik Werner Ivan Pedersen Tine Birger Christensen Hans Dal Finn Olafsson Thomas Negrijn Bent Hesselmann Kirsten Lockhart Jacob Eriksen Lena Brostrøm Dideriksen Mikael Højris Lasse Lunderskov Anders Bøgelund Niels Mosumgaard Piet Breinholm Bendtsen Peter Bruun Nick Dunkerley

6 S a m m e n f a t n i n g a f r a d i o - p r o j e k t e t P i l o t Stor produktion, bredt samarbejde, tid til samtalen om musik og non-profit Bag radioprojektet Pilot stod en række branche-organisationer og fagforbund fra den professionelle del af det danske musikliv. Formålet var at gøre dansk musik tilgængelig, i alle dens former og tage sig tid til samtalen med danske sangskrivere, artister og musikere. I et for musikmiljøet enestående samarbejde, producerede Pilot i løbet af 12 år, samlet set 280 radioportrætter af danske musikpersonligheder. Fra folkehelte som Thomas Helmig og Lars Lilholt over Kenneth Bager og Abdullah S, til mere nicheprægede navne som flamenco-guitaristen Christian Sievert og komponisten Niels Viggo Bentzon. Radioportrætterne formidlede kunstnerens arbejdsproces og idé, og de særlige genrer og musikmiljøer, der lever under mindre bevågenhed. Pilot fulgte den radiomæssige og teknologiske udvikling i perioden 1993 til Først gennem distribution til landets lokalradiostationer, der i begyndelsen af 90 erne udgjorde en stærk konkurrent til Danmarks Radio, til senere at drive en velfungerende netradio på adressen Pilot var også været en af pionererne indenfor digital broadcast, også kaldet DAB og leverede det fulde indhold til Danmarks Radio s digitale kanal DR Dansk. Radioprojektet fungerede uafhængigt af sponsor-aftaler og kommercielle interesser, men havde ikke desto mindre, et frugtbart samarbejde med vægtige udbydere som IFPI og Danmarks Radio. Projektets non-kommercielle grundlag gav et stort kreativt spillerum, og i den første halvdel af projektets levetid, blev Pilot finansieret af autorernes uanbringelige rettighedsmidler og siden på tilskud fra Statens Kunstfond og musik-organisationernes tilskud. Denne finansieringsform, samt Pilots ikkekommercielle formål, gav projektet, trods sin åbenlyse succés, også en sårbar økonomi. Mulighederne for at tjene penge på indholdsproduktion til radiomediet er i perioden 1993 til 2005 forsvindende lille. Samtidig ligger det ikke i projektets idé-grundlag at have en kommerciel praksis som indholdsproducent, og projektet har kun få rettigheder til det producerede materiale, hvilket yderligere vanskeliggør en kommerciel udnyttelse. Rapporten her beskriver projektets forløb fra start til slut, både de faser det brede samarbejdsprojekt gennemløber og den teknologiske udvikling, der sker 6 på radioområdet i perioden.

7 P i l o t, å r f o r å r 1993 Koda s Råd beslutter at bruge kr. fra de kollektive midler hidrørende fra COPY DAN s 17 sektor på et radioprojekt. Idé-udvikling forestås af redaktion med to medlemmer fra DJBFA Program-trailer til 74 lokalradioer, og der underskrives efterfølgende aftaler. DKF og DPA træder ind i redaktionen. Redaktør ansættes 1. juli, og den stiftende generalforsamling i foreningen Pilotprojektet afholdes Samarbejde med Koda om fortrykte kodalister og statistik. Lokalradiorundture startes. Kontakt tages til DR tages omkring brug af Pilots programmer, evt. i natradio. Lokalradioerne går fra blok til flade-radio og et nyt programformat udvikles Konkurrence i lokalradiobranchen. Typisk musikprofil (ingen hip-hop, dansk top og tung rock!) og procent dansk musik Forsøg på test af programmer på nettet i samarbejde med MIC stoppes, da det ikke er muligt at få tilladelse af pladeselskaberne Status: 228 lokalradiostationer i DK og 53 stationer sender Pilot = hver fjerde station. Samlet radiolytning i Danmark: Lokalradiostationerne 30 %, DR 69 % og udenlandsk radio 1 % Opstart på samarbejde med DR s radiodirektør Leif Lønsmann og programchef Jesper Grunwald. Grundlaget for det oprindelige driftstilskud hos Koda falder bort. Pilot modtager støtte fra Statens Musik Råd på ,- kr. i tre år. 7

8 2000 Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund, træder ind i Pilot. Dansk Kapelmesterforening giver tilskud. Hjemmesiden designes. Programmerne skal på nettet med information og links senere til aflytning. Netradio planerne bliver godt modtaget af organisationsformændene DR er fortsat interesseret i Pilots bagkatalog, webbaserede Scoopstation udelukkes som portalvært af IFPI, da det er ikke en jordbaseret radiostation. DR foreslår Pilot samarbejde om en digital radiokanal DR Dansk udelukkende med dansk musik. Grundet økonomien, nedsættes programaktiviteten Omfattende research i kommercielle samarbejdsparter: SAS, DSB, Biblioteker, Audiocd til salg hos boghandlere. Konklusion: Pilot kan ikke blive selvfinansieret pt. Indtægter betyder salg af dele af produktionen, reproduktion og omfattende klareringsarbejde. Udarbejdning af aftale med DR om forsøgsperiode Pilot underskriver aftale med DR. Lyttefacilitet på med 72 portrætter åbner på Spil Dansk dagen. Pilot leverer 1.times tema-program Lyden af Dansk Musik til lokalradiostationerne på Spil Dansk Dagen Pilotprogrammerne bringes i tre medier: DAB-kanalen DR Dansk, bringer fra 1. januar udelukkende med Pilotproduktioner, fra websiden og på landets lokalradiostationer Grundet manglende finansieringsmuligheder lukkes Pilot pr. 30. september, netradioen kører til året ud 8

9 O p b y g n i n g, k o n c e p t o g d e s i g n Årene 1993 og 1994 er projektets opbygningsår, her lægges den grundlæggende idé, sigte og design. Herefter etableres gruppen af lokalradiostationer der modtager programmerne, navnet besluttes og redaktionen bliver til en bestyrelsen. En daglig leder og redaktør ansættes til den daglige drift. Endeligt bliver projektet fastlagt i en foreningsform og radioprojektet Pilot dansk musik i radioen holder sin stiftende generalforsamling. Koda og lokalradiostationerne I 1993 er der midler tilovers hos Koda i puljen de kollektive midler hidrørende fra COPY DAN s 17 sektor. Koda s fraktioner bliver enige om at bruge nogle af disse midler på et radioprojekt ca kr. om året. Der er modvilje blandt lokalradiostationerne over de penge, der skal betales til Koda for den offentlige fremførelse af musikken, og Koda ønsker at profilere sig positivt i forhold til lokalradiostationerne. Et af målene med et radioprojekt, er at få noget goodwill fra lokalradiostationerne. Programerklæring i 1993 Projektet kaldes i først omgang lokalradioinitiativet og i april 1993 nedskrev den nedsatte redaktions to medlemmer Jan Irhøj og Anne Dorte Michelsen denne programerklæring: RADIO projektet har som formål at udbrede og stimulere kendskabet til danske sang- og musikskrivere. Ved, gennem kvalitetsradioprogrammer, at give lyttere mulighed for fordybelse, og bibringe baggrundsorientering, som man ikke har muligheder for at få i dagens medieudbud. Jan Irhøj beskriver i dag projektet plads i radiolandskabet således: Da vi startede Pilot, var der mange uafhængige radiostationer med meget små eller slet ingen redaktioner. Derfor var det oplagt at tilbyde dem kvalificerede radiosamtaler, lavet af folk, der tog musikken alvorligt og vidste, hvad de talte om. Radiolandskabet har nok ændret sig siden da, med færre og større radiostationer, men det er stadig min oplevelse, at der ikke sker det store redaktionelle arbejde. Så behovet for programmer med viden og samtaler om musik, det er der stadig 9

10 Navn, identitet og informationsmateriale I projektets indledende fase er der særlig fokus på information og identitetsarbejde. De danske kunstnere såvel som lokalradiostationerne skal præsenteres for projektet, og der udarbejdes distribution af programmerne til radiostationerne. Information om programmerne og mapper til at samle de færdige produktioner udtænkes, så de passer til lokalradiostationernes hverdag. Redaktionen og grafiker Jens Kruse udarbejder identitet, logo og emballage, der signalerer seriøsitet og tilstræber, at materialet ikke nemt bliver væk på en travl station, der fortrinsvis er bemandet af frivillige. I dette opstartsarbejde bruger redaktionen udtrykket pilot-projekt og pilot-programmer, og det bliver derefter projektets navn: Pilot. Research i lokalradioernes behov for programmer Redaktionen igangsætter et undersøgende arbejde, der afklarer, hvilke stationer der er interesserede, hvordan og hvad de foretrækker at modtage. Det prioriteres at kende lokalradiostationernes behov og holdninger til musikgenrer og programformat. Radioproduktionen består af kunstnerportrætter med danske sangskrivere af cirka en halv times varighed. I begyndelsen af januar 1994 udsendes en trailer med smagsprøver på radioprogrammer til 74 lokalradioer. Når interesserede stationer tilmelder sig, underskrives en kontrakt, der indeholder tidspunktet for, hvornår programmerne sendes. Den omkringrejsende konsulent kan berette, at stationerne samstemmende foretrækker programmer hver uge, og redaktionen håber at kunne øge frekvensen på sigt. Radioformidlere I redaktionen arbejdes der med ideer om at samle en gruppe programmedarbejdere, en stab af folk der er gode til at fortælle, ligesom man ønsker at få kunstnere i gang med at producere programmer. Redaktionen ønsker, at både radiomæssigt uerfarne musikere kan lave programmer ligesåvel som deciderede radiofolk. Derfor udarbejdes der både et introduktionsmateriale til mediet, og der tages initiativer til undervisning af folk, der ønsker at blive bedre til at formidle gennem radiomediet. Mainstream, musikgenrer og dilemmaer Det er meget nemt for de danske lokalradiostationer at modtage og sende portrætter, der omhandler mainstream kunstnere og de mest populære musikgenrer. Musikprogrammer om pop og rock lægger sig helt opad radiostationernes egne musikprofiler og kan glide ind i radiostationernes programflade 10

11 uden videre. Men de bredt favnede autor-foreninger har også lyst og vilje til at producere og formidle mindre radiotypiske musikgenrer som jazz og moderne kompositionsmusik. Redaktionen udvikler ideen om en mindre programproduktion med navnet PILOT EKSKLUSIV, og disse programmer skal omhandle henholdsvis jazz og kompositionsmusik. I februar 1994 var der 55 stationer tilmeldt, og redaktionsgruppen vælger efterfølgende at ansætte en redaktør Foreningsmodel og bestyrelse Efter at tre DJBFA-medlemmer (og heraf to medlemmer af DJBFA s bestyrelse) det første år har arbejdet og etableret projektet, træder repræsentanter for yderligere to Koda-fraktioner ind i arbejdet. I foråret 94 bliver Dansk Komponist Forening og Danske Populær Autorer en del af både redaktionen og efterfølgende bestyrelse. På dette tidspunkter skal projektets formelle form afgøres. Koda er ikke begejstret for ideen om selvejende institution. Af forretningsmæssige årsager kan Koda ikke stå bag en lokalradiostation og man lander på foreningsmodellen. Den stiftende generalforsamling i foreningen Pilotprojektet afholdes den 30. november Bestyrelsen udstikker retningslinier for projektets drift og beslutter hvilke portræt-programmer, der skal produceres, enten på baggrund af indsendte forslag eller efter egne idé. Jan Irhøj (DJBFA) vælges som formand for bestyrelsen. 11

12 F o r v e n t n i n g e r n e Foreningen er stiftet, og projektet går de følgende fire år fra 1995 til 1998 ind i en fase med flere og mere nuancerede forventninger til projektets resultater. Først og fremmest skal radioprojektet udbrede den danske musik via lokalradioerne og på disses mediers vilkår, hvad angår format og annoncør- og lytterforventninger. Der er også ønsker om, at projektet udbreder den danske musik via andre fora, f.eks. musikundervisningen i gymnasiet. Yderligere er der forhåbninger om, at projektet kan genere penge til de involverede ophavs-m/k, og gøre DR interesseret i at bringe programmerne om den danske musik. På den stiftende generalforsamling bliver projektets målsætning og målbarhed diskuteret. Diskussionen omhandler to mulige programpolitikker, den ene fokuserer på andelen af dansk musik i radioen: Ved hjælp af populære og bredt appellerende kunstnere skal Pilot øge andelen af dansk musik i radioen, mens den anden fokuserer på, at projektet skal vise mangfoldigheden i dansk musik: Pilot viser lytteren den store bredde og variation i dansk musik. I 1995 vedtager bestyrelsen følgende programpolitik: Mere dansk musik i lokalradioerne, udvalgt af redaktionens medlemmer. Dokumentation, resultater og indtjening Behovet for at dokumentere, at målet mere dansk musik i radioen også opnås, medfører, at Pilot starter et samarbejde med Koda om fortrykte kodalister. Disse lister, kopieret på farvet papir, følger programmerne ud til lokalradiostationerne. Når stationerne efterfølgende sender deres indrapportering til Koda, bliver det enkelt at opfange listerne på det farvede papir, og lave statistik over anvendelsen af programmerne. Der er også et ønske hos Koda s fraktioner om at vise hvem og hvor mange sangskrivere, der er afspillet i de producerede programmer. Koda-nyt bringer en artikel, der indeholder den nye statistik. Statistikken afføder efterfølgende et ønske at vide, hvor mange penge afspilningerne af Pilot-programmer giver til kunstnerne. Her starter et fortløbende tema i projektet historie, der handler om, hvor mange penge projektet genererer. Afspilningen af musik i lokalradioerne giver imidlertid en meget lille afregning til den enkelte ophavs-m/k. Derfor betyder afspilningen af Pilot-portrætter ikke en større økonomisk indtægt, den positive effekt skal hovedsagelig findes i den gode opmærksomhed, programmerne 12 skaber.

13 Senere i projektets levetid følger ønsket om, at Pilots produktion kan sælges og eller videreudnyttes. Et andet tema for projektet, er at holde driftsomkostningerne så lave som muligt, og man forsøger på dette tidspunkt, uden held, at få fritagelse for ncb Udviklingen i lokalradiofladen For at vedligeholde kontakten til lokalradiostationerne og få løbende information om stationernes vilkår og arbejdsform, tager redaktøren på årlige lokalradiorundture. I lokalradiostationernes udvikling går bevægelsen på dette tidspunkt væk fra blok radio, hvor tilrettelæggerne deler dagen op i blokke (morgenradio, formiddagsradio osv.). I stedet fokuserer flere og flere radiofolk på begrebet fladeradio. I dette format skal radiostationen levere en type genkendelig ensartethed, således at lytteren når som helst på dagen og evt. natten, kan genkende sin station. Pilot inviterer en erfaren lokalradiomand til at dele erfaringer om udviklingen på dette område med bestyrelsen. Jon Kristiansen fra VLR i Vejle forklarer om nye radioformater og Jyllandssamarbejdet, hvor en gruppe mellemstore jyske stationer samarbejder. Den hårde konkurrence i lokalradiobranchen (opkøb af små stationer og networking) og udviklingen imod fladekoncept betyder, at snakkeprogrammer har det sværere i radiofladen. Lokalradiostationerne bruger specialprogrammer i et meget lille omfang, og selv disse specialprogrammer er underlagt stationernes musikprofil (ingen hip-hop, dansk top eller tung rock!) Som en del af musik-profilen er også andelen af den danske musik fastsat størrelsen ligger typisk på mellem 20 og 25 procent. Nyt programkoncept Der iværksættes arbejde for nyt programformat, og i 1996 afprøves et nyt programkoncept. Portræt-programmet tilrettelægges og mixes i 3 dele: 1. del er en kort introduktion, der også kan bruges som en trailer og appetitvækker, i 2. del udfoldes interviewets kernetema og 3. del afrunder samtalen. Det bliver på denne måde muligt for radiostationerne at bryde programmet op med reklamer, og eventuelle pauser falder så på hensigtsmæssige tidspunkter i programmet. Dette programkoncept produceres og leveres til stationerne fra 1. januar Konklusionen er på dette tidspunkt er, at Pilot med sit tre-trins-programkoncept imødekommer stationernes programflade, men på lang sigt skal Pilot ikke regne med at kunne præge stationernes musikvalg gennem forproducerede radio-programmer. Pilots bestyrelse beslutter at portrættere mere kendte sangskrivere for at holde radiostationernes interesse fangen. 13

14 F i n a n s i e r i n g o g u d v i d e t m e d l e m s s k a r e I denne fase fra stiller Koda s Råd ganske konkrete forventninger til, hvad projektet PILOT skal realisere for Rådets tilskud. Puljen, der er baggrund for støtten, falder helt bort. Processen med at få flere, betalende medlemmer i Foreningen, indledes. Netradiosending og samarbejde med DR kommer i fokus. Pilot mangler små midler, og formanden ansøger hos Koda Råd. Rådets efterfølgende bevilling indeholder angivelse af, i hvilken retning pengene skal bruges. Et af områderne, der fokuseres på i bevillingen, er PR. Derfor iværksættes en annoncering for kommende Pilot-programmer i lokalpressen, med i lokalområdets radiostation som afsender, og materiale sendes til lokalpressen om de programaktuelle kunstnere. Et andet område, som bevillingen peger på, er udbredelsen af Pilots programmer i andre medier, her tænkes på Pilot-programmer på Internettet og i DR/Natradio Pr-fremstød for Pilotprogrammer Bestyrelsen ønsker at antallet af lokalradiostationer, der modtager Pilots programmer, skal øges, og der iværksættes et PR-fremstød. Allerede tre uger efter start, har 11 ud af 29 stationer sagt ja tak til at modtager programmer. Stationerne er positivt indstillede overfor annoncering i lokalpressen, men det er ikke en afgørende faktor. 6 af de adspurgte stationer siger nej tak, enten fordi de konsekvent producerer deres egne indslag, eller fordi de, grundet musikstyring, kun kan bruge korte interview-stumper, mixet med musik fra deres musikstyringsprogram. Pilot og statistikken Efter ønske fra Koda, udarbejdes en statusrapport, der redegør for Pilots aktiviteter Opgørelsen fra 1998 viser: Der eksisterer 228 lokalradiostationer i Danmark, og 53 stationer heraf modtager PILOTs månedlige programcd altså hver fjerde station. I den samlede radiolytning i Danmark tegner lokalradiostationerne sig for 30 % af lyttetiden, mens DR s andel udgør 69 % og undenlandsk radio fylder 1 %. Stationerne, der modtager Pilots portrætter, kan forenklet karakteriseres således: en stor gruppe små stationer der er meget trofaste overfor den danske musik og typisk har en lytterskare på 40 år og derover, en stor gruppe mellemstore stationer, der gerne vil spille dansk musik, men lægger vægt på aktualitet og en mainstream-musikprofil, der henvender sig til lyttere fra 15 til 14

15 40 år, samt få helt store lokalradiostationer (blandt de 12 største i landet). Her findes viljen til at spille dansk musik helt på egne præmisser man bruger interviewbidder fra programcd en og tilsætter clearet musik fra egen computer eller nøjes med at sende 4 af årets 24 programmer. Samarbejdet med DR Projektet Pilot mere dansk musik i radioen har siden starten haft som mål om end et indirekte mål at påvirke Danmarks Radio til at give mere ætertid til danske kunstnere. Allerede i 1995 drøfter bestyrelsen, hvordan en kontakt til DR-ansatte Palle Aarslev kunne bruges, til at undersøge om og hvordan DR kan bruge Pilots programmer, evt. i natradioen holder Pilot møde med radiodirektør Leif Lønsmann og programchef Jesper Grunwald, der stiller sig positivt overfor et samarbejde med Pilot. DR skal, efter endt omstrukturering i 2005, hente 15 % af sine produktioner hos selvstændige produktionsenheder udenfor huset. Og Pilot kan blive en mulig leverandør. Jan Irhøj er løbende initiativtager til møder med Danmarks Radio og fokuserer bl.a. på muligheder via DR s hjemmeside. I løbet af 2001 foreslår DR et samarbejde på en digitalkanal: I slutningen af 2000 foreslog Jan Irhøj DR et samarbejde om at gøre Pilots kunstnerportrætter tilgængelige for en stor lytterskare, via DR online. Forslaget har indgået i DR s strategiske overvejelser, og DR foreslår nu Pilot og et antal andre parter, et samarbejde om en digitalkanal med navnet DR Dansk, udelukkende med dansk musik. Den kommende DR Dansk-kanal er ikke genrespecifik og kan indeholde programmer fra FM-kanalerne, attraktivt arkivstof og produktioner fra andre parter herunder Pilot. Pilot stiller sig positivt overfor samarbejdsoplægget, og ønsker at udveksle ressourcer, således at DR betaler med studiefaciliteter og serverplads for vore netradioplaner. Referat af møde mellem programchef Jesper Grunwald, musikchef Erik Frederiksen, Jan Irhøj og Dorthe Vincentzen den 6. august En efterfølgende møderække i løbet af 2002, munder ud i konkrete samarbejdsplaner. Finansiering Koda s fraktioner modtager brev fra Koda om at de uanbringelige rettighedsmidler, hvor Pilots driftstilskud stammer fra, ikke længere er uanbringelige. Derfor falder tilskuddet til Pilot bort. Radioprojektet må fra dette tidspunkt søge midler til driften fra år til år. Det er derfor af stor betydning, da der indløber tilsagn, efter ansøgning, om støtte fra Statens Musik Råd på ,- kr. i tre år. Derudover ansøges År 2000-fonden og IFPI. For at få flere skuldre til at bære driften af projektet, beslutter Pilots bestyrelse at invitere Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund og Kapelmestrenes 15 Forening til at træde ind i foreningen Pilot.

16 Flere medlemmer i Foreningen Pilot Dansk Artist Forbund vil gerne være med i Pilot. Konceptet ændres så udøvende kunstnere også kan portrætteres, og forbundet bakker op om at, der kun bruges musik af danske ophavsmænd i programmerne. Ved generalforsamlingen i 2000 trådte DAF ind i Foreningen og bestyrelsen. Pilots behov for tilskud medfører, at bestyrelsen må afgøre, hvorvidt en plads i foreningen skal koste et bestemt beløb. Diskussionen løber ind i 2001, hvor det besluttes, at der ikke skal opstilles økonomiske krav til nye medlemmer af Foreningen Pilot. Det solidariske og brede sigte med Pilots arbejde, der tilgodeser dansk musik bredt set, prioriteres. Ved en afstemning 11. juni 2001 afgøres det i foreningen, at man indlemmer DMF i bestyrelsen. Selvom Dansk Komponist Forening har meddelt, at man ikke længere kan prioritere midlerne til at betale til Pilots drift og være med i bestyrelsesarbejdet, foreslår man DKF at betale et symbolsk beløb, og således er fraktionerne stadig er samlet i Pilot. Bestyrelsen besøgte det forår Radio Næstved for at høre om stationens arbejde og musikprofil, og afholdt derefter bestyrelsesmøde hos formanden Jan Irhøj i Haslev. Året efter (2001) forlader Jan Irhøj sin autororganisation DJBFA og træder derfor også ud af Pilots bestyrelse. Lena Brostrøm Dideriksen repræsentant for DAF vælges som formand. I løbet af 1999 har formand Jan Irhøj undersøgt muligheden for at få Pilotportrætterne på nettet, via den internetbaserede Scoopstation. De er positive overfor at være portalvært for Pilots programmer, dog udelukker IFPI på dette tidspunkt at lade musikken i programmerne blive afspillet ad den vej, så længe der ikke er tale om en jordbaseret radiostation. I løbet af 1999 indkøbes domænenavnet pilotradio.dk og hjemmesiden designes. I første omgang prioriteres det, at siden skal give informationer om radioprojektet. Fra år 2000 opnår Pilot retten til også at bringe protrætterne på nettet, som en del af aftalerne omkring de relevante tilladelser fra kunstnere, pladeselskaber og tilrettelæggende journalister. Sidst på året i 2000 er der stor enighed i bestyrelsen om at gøre Pilots programmer tilgængelige på nettet i første omgang med information og links. I næste omgang skal programmerne kunne høres på nettet, med links til både kunstnere og pladeselskaber. Musikorganisationernes formænd indkaldes ved udgangen af året til en orientering om bl.a. netradioplanerne. De bliver godt modtaget, og ligger i forlængelse af autorernes gamle drøm, om at få egen radiostation. 16

17 Udvikling af programmer og nye medier Bestyrelsen er meget interesseret i programarbejdet og ønsker at gå i dybden med de indsendte programforslag. For at styrke processen omkring programideerne og indkaldes journalisterne til debat om programudvikling, konstruktiv feed-back, og mere krads i lakken i programproduktionen. Bestyrelsen skærper projektets profil, og beslutter, at Pilot skal holde fast i programfladen med både den meget brede og meget smalle musik, og flere udsendelsessteder og medier både lokalradioer, netradio og DR. Bestyrelsen konkluderer: Pilot har fungeret godt i 7 år og opfyldt sin målsætning: mere dansk musik via lokalradiostationerne. Ideen med at portrættere kunstnere i et radioformat er stadig attraktivt, og bestyrelsen vil gerne udvide spredningen af programmerne. Der nedsættes arbejdsgrupper om downloads, netlyttere og samarbejdspartnere, en ny programrytme til nettet (dyb og hurtig!) samt mulighederne for at tjene penge på Pilots bagkatalog. 17

18 K o m m e r c i e l l e m u l i g h e d e r f o r P i l o t Markedet afsøges i løbet af for indtjeningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer. Undersøgelse af Pilot som kommercielt produktionsenhed Bestyrelsens arbejde er på dette tidspunkt fokuseret på, både at udvide kontaktfladen med lytterskaren, og finde muligheder for at tjene penge på Pilot-produktionen. Fra efteråret 2001 laves der et stort stykke indledende arbejde, både af den daglige leder og bestyrelsesmedlemmerne, med undersøgelsen af nye samarbejdsrelationer og indtjeningsmuligheder, og i foråret 2002 tegner der sig et overblik. Syv muligheder for udbredelse og indtjening DR ønsker et samarbejde, hvor Pilot leverer stof til en digital dansk-kanal. Efter flere møder er det aftalt, at Pilot præsenterer et aftale-udkast til en forsøgsperiode i foråret Rettighedsspørgsmålene kommer i centrum både her, og hvis Pilot etablerer egen netradiostation, hvor lytteren kan streame portrætterne on demand. Budgettet for en netradiostation, viser, at de overvejende udgifter udgøres af Koda/Gramex-vedlag. Mulighederne for samarbejde med genreorganisationerne. Her kan Pilot tilbyde et radioportræt-koncept, der kan formidle en specifik genre, f.eks. folk-scenen. Der udvikles to programformater, men kontakten til genreorganisationerne tages ikke på grund af de stramme økonomiske forhold på området. En anden mulighed for at blive mere selvfinansierende er Sponsorater Pilot præsenteres i samarbejde med... SAS undersøges som sponsor, men selskabet retter sig imod store aktører så som skandinaviske operahuse, Nobel-prisens 100 års jubilæum og Sveriges nationalmuseum. DSB er diskuteret som sponsor, og ideen om at producere tog-radio til intercitytoget præsenteres af Nordkrog & Prehn. Derfor undersøges muligheden af Pilot som produktionsselskab for andre radio-kunder. Samarbejdsinvitationen fra Nordkrog & Prehn udmønter sig i en konkret forretningsplan for et Pilotdrevet produktionsselskab, der kan løse eksterne opgaver, og en diskussion af vilkårene for at Nordkrog & Prehn kan videreudnytte Pilot-portrætter i deres radioprodukt. En anden mulighed for at udvide lytterskaren er et videresalg af Pilot-portrætter, f.eks. via bogklubber og kuponhæfter. Produktionsselskabet Serious Radio Business tror på, at der er et mindre marked via bogklub og/eller kuponhæfte og vil gerne præsentere bestyrelsen for en detaljeret research. Salg ad denne vej vil kræve en re-produktion af 18

19 materialet. Dansk Biblioteks Central tror, der vil være interesse for at købe portræt-serier hos Pilot til biblioteksudlån, i størrelses-ordenen eksemplarer. DBC er indkøbsleddet og lægger 30% til salgsprisen for deres service. Her kræves også en re-produktion af materialet. Rettighedsspørgsmålene og indtægternes placering i foreningsøkonomien er problemer, der skal løses. Biblioteksudlån og boghandlersalg Samtidigt med en indtjening ved Pilots bagkatalog, er opmærksomheden i bestyrelsen på andre fora, hvor der er lyttere til de danske kunstnere og deres musik. En af mulighederne er netop biblioteksudlån, hvor bibliotekerne betaler for at stille programmerne til udlån, ligesom cd er med musik og film. Redaktøren holder møder med Bibliotekscentralen, der viser konkret interesse for muligheden for, at Bibliotekscentralen køber promgram-cd er og sælger dem videre til de interesserede udlånsbiblioteker. Der findes cirka 250 i Danmark. Dog er centralen kun interesseret i et udvalg af ca. 30 forskellige radioportrætter, idet de vurderer, at bibliotekarerne, der indkøber til de lokale hylder, kun vil vælge et mindre udvalg portrætter og ikke til den samlede portræt-produktion. Bestyrelsen og den daglige leder vurderer, at selvom de praktiske problemer omkring genoptryk, følgemateriale til programmerne og den nødvendige firma- og momsregistrering kan løses, ønsker bestyrelsen ikke at sælge enkelt programmer men kun hele programserien. Det samme tema gentager sig under forhandlingerne med produktionsselskabet Serious Radio Business, der producerer og sælger audiocd er (oplæsning af bøger af kendte skuespillere), fortrinsvis til boghandlerkæder som f.eks. Bog & Idé. Produktionsselskabet kan se et mindre, men realistisk kommercielt potentiale, omend det kun gælder for portrætprogrammer af de mest kendte kunstnere i Pilots produktion. Rejseradio Fra en anden kant arbejdes der på tilsvarende muligheder. Flemming Nordkrog, der klipper og færdig-masterer Pilotprogrammerne og den faste free-lance journalist, giver også Pilots bestyrelse et tilbud. De vil stifte et firma, der producerer et lydmagasin til DSB a la Ud og Se, hvor de Intercity-togrejsende kan blive kvalificeret underholdt gennem ørerne. Hver produktion skal indeholde en god Danmarkshistorie og et ca. 15 minutter langt interview med en dansk kunstner, så der er relevant stof at lytte på, mens man rejser og ser landet passere forbi togvinduerne. De 15 minutter skal købes af Pilot og reelt være en del af det 30 minutters program, som Pilot producerer til lokalradiostationerne. 19

20 En dybere research viser dog, at de tekniske begrænsninger og støjen i IC-3 togene gør en afspilning umulig. Nordkrog og Prehn arbejder videre med projektet, idet en af deres kontakter i et rejseselskab har udtrykt interesse for at købe gode lytte produkter til de fly-rejsende. Samarbejdet og køb af program-minutter bliver dog en umulighed, da Pilots bestyrelse ønsker at have 00 % indflydelse på, hvilke kunstnere der indgår i lydproduktionerne, og Nordkrog og Prehn ønsker at kunne vælge selv. Projektets brede fundament og solidariske grundlag kommer i disse forsøg til at stride imod en kommerciel udnyttelse af materialet og de selektioner, der følger af skulle tilpasses et marked. Selskabsregistrering og moms For at kunne indkorporere indtægter i projektets forenings-struktur, udarbejdes der sideløbende en ny og detaljeret organisationsform for Pilot, således at indtægter rent praktisk kan komme ind i Pilots pengekasse. Pilot er etableret som en forening, og er ikke momsregistreret eller gearet til at have indtægter. Ved salg af stof og materiale bliver det derfor nødvendigt at blive selskabs-registreret og have et momsregnskab. Selvom det vil betyde en fordel for projektet at kunne trække noget moms fra, vil det også betyde flere udgifter til mere specialiseret regnskabsføring, revision og en vandtæt adskillelse af de dele af projektet, der er foreningsrelateret og gratis giver lokalradioerne programmer i den gode sags tjeneste, og så en forretningsdel der køber radiominutter af foreningen og tjener penge på at sælge produktet. Overskuddet fra salget skal selskabet derefter forære til foreningen og dennes produktion. Kommercielle konklusioner I alle disse drøftelser er der stor opmærksomhed i bestyrelsen og i den daglige ledelse på, at så snart der er etableret en konkret forretningsmulighed, skal projektet løse spørgsmålet omkring rettigheder. De medvirkende kunstnere og deres pladeselskab har givet tilladelse til Pilot i en non-profit anvendelse og ikke en kommerciel udnyttelse. En relevant forretningsmodel skal i så fald give kunstneren og andre rettighedshavere sikkerhed for, at indtjeningen kun går til yderligere produktioner og udbredelsen af kendskabet til den danske musik. Pilot har derfor ikke de store muligheder for indtjening inden for projektets rammer og målsætning, og bestyrelsen fokuserer derfor på den eneste aktuelle indtjeningsmulighed nemlig som fremtidig leverandør til DR, måske både digitalt og analogt. 20

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426)

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Deltagere: Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen 172 173 Promotion og markedsføring Radio-promotion Radiomediet er et af de absolut vigtigste for musikken. At blive hørt i radioen kan gøre

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex Andel Antal registrerede udgivelser pr. år Andel af albums, singler og lydfiler pr. år 3 1 25 1 2 8 15 1 Singler og lydfiler Albums 6 4 Singler og lydfiler Albums 5 Antal registrerede udgivelser pr. år

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Statistik over danske udgivelser registreret hos Gramex

Statistik over danske udgivelser registreret hos Gramex Andel Antal registrerede udgivelser pr. år Andel af albums, singler og lydfiler pr. år 3 1 25 1 2 8 15 1 Singler og lydfiler Albums 6 4 Singler og lydfiler Albums 5 Antal registrerede udgivelser pr. år

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

DUBCNN INDTAGER DANMARK

DUBCNN INDTAGER DANMARK DUBCNN INDTAGER DANMARK Dubcnn Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop-magasin, som udkommer første gang i december, 2008. Dubcnn Magazine går fra starten efter at være Danmarks største trykte

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere