Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?"

Transkript

1

2 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering... Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner 203, 204, 205 og Specialelevers uddannelsesvalg... 3 Afgangselever 205 frafald fra ungdomsuddannelserne... 6 Afgangselever frafald fordelt på kommuner og skoler Afgangselevers frafald i perioden august til december Afgangselever 205 fastholdelse i uddannelse årige årige Greve kommune årige Køge kommune årige Solrød kommune årige Stevns kommune

3 Indledning Med Tal på Vejen 206 foran dig får du et overblik over, hvad eleverne fra 9. og 0. klasse har valgt af ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. Du får indblik i, hvordan det er gået sidste års afgangselever efter 5 måneder og efter 0 måneder. Endelig indeholder Tal på Vejen også en status på, hvordan det går de 2 årige i Køge Bugt området i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvordan står det til i Køge Bugt? Tallene for Køge Bugt området ser positiv ud på flere områder Flere 2 årige har gennemført en ungdomsuddannelse. Færre afgangselever fra sidste år er faldet fra deres erhvervsuddannelse Flere afgangselever har i år valgt en erhvervsuddannelse end tidligere, se Figur. Det går dermed den rigtige vej i forhold til de nationale politiske målsætninger om at flere skal vælge erhvervsuddannelse og flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Forventningen om, at flere unge direkte efter 9. og 0.klasse skal vælge en erhvervsuddannelse er sat på dagsordenen i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 204. Siden da har vi i UUV Køge Bugt arbejdet intensivt med, hvordan vi formidler, informerer, vejleder og udfordrer de unges uddannelsesvalg for at sikre, at uddannelsesvalget tages på et oplyst grundlag. Følgende aktiviteter er sat i gang for arbejde med denne målsætning Aftale med alle fire kommuner om at UUV vejlederen på den enkelte folkeskole underviser i Uddannelse og Job klasse Alle 6. klasser på Skills dag på erhvervsuddannelserne på Campus Køge Skills arrangement i samarbejde med erhvervsskolerne som en del af 8. årgang introforløb Udvikling af nyt undervisningsmateriale til Uddannelse og Job Ung-til-ung arrangementer Om det er disse indsatser og aktiviteter eller andre elementer der har gjort at kurven med tilgangen til erhvervsuddannelserne er knækket kan ikke siges entydigt, men de unges valg af ungdomsuddannelse har flyttet sig, se Figur Det er også tydeligt at se i tallene, at der var været en markant ændring i andelen af elever der er faldet fra deres erhvervsuddannelse, de første fem måneder efter grundskolen. Færre falder fra erhvervsuddannelserne og tilbagemeldingerne fra erhvervsskolerne er, at de oplever mere engagerede og motiverede elever og et fald i fravær. Det er alt sammen rigtig positivt og godt for udviklingen på erhvervsuddannelsesområdet, der foruden den kendte EUD også omfatter EUX, hvor erhvervsuddannelsen suppleres med fag på gymnasialt niveau. De 2 årige der aktuelt bor i Køge Bugt området har vi kigget på de seneste 9 år og stort set hele vejen igennem har tallene vist en positiv udvikling. Flere og flere gennemfører en ungdomsuddannelse inden de bliver 2 år og flere og flere er i gang på uddannelse eller anden aktivitet, der forbereder dem til ungdomsuddannelse. Det er naturligvis interessant at analysere yderligere på gruppen af unge 2 årige, der på det tidspunkt ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. UUV s vejledning opsøger de unge straks, vi bliver bekendt med, at den unge ikke er i aktivitet. Det kan være et afbrud på en uddannelse eller afslutning på et arbejdsforløb. Den opsøgende vejledning følger unge til de fylder 25 år. Vejlederne arbejdet kontinuert med, at den unge kommer på sporet af en ungdomsuddannelse. Dette spor kan føre forbi en praktik, et forløb på en produktionsskole eller noget tredje inden den unge lander på en ungdomsuddannelse. 3

4 Uddannelsesparathedsvurderingen Det første kuld af elever fra grundskolen, hvor vi systematisk har arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen siden 8. klasse er netop sluppet fri. I januar 205 var 590 elever i 8. klasse ikke-uddannelsesparate i hele UUV s område. 283 af dem var ved. marts året efter blevet uddannelsesparate, 24 valgte 0. klasse. De andre har været til optagelsesprøve på EUD eller GYM, nogle på de små ungdomsuddannelser (KUU, EGU etc.) og de resterende starter på forløb, der skal gøre dem klar til at søge en ungdomsuddannelse. Alle er tæt fuldt en UUV vejleder. De unge der i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparat er der lagt en individuel plan for, hvordan de bliver uddannelsesparate. Planen er koordineret og udarbejdet i tæt samarbejde med skolen, forældre og den unge. Planerne indeholder typisk vejledningsmæssigt en stribe både individuelle samtaler med den unge og samtaler, hvor flere omkring den unge deltager. Planen indeholder ofte også praktik og ekstra brobygning. Alle elementer som er med til at afklare og motivere eleven til, hvad der skal på banen efter endt 9. eller 0.klasse. Det er et spændende arbejde som bringer vejlederens evne til at arbejde tværgående i spil og hvor kendskabet til både uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet er central for at bringe den unge tættere på en ungdomsuddannelse. Rigtig god fornøjelse med Tal på Vejen 206, som er udarbejdet af en gruppe i UUV under ledelse af souschef Christel Jørgensen, UUV. Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt. 90,0% Afgangselever 80,0% 70,0% 60,0% 7,0% 72,5% 70,9% 73,5% 77,% 72,7% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% 22,8% 2,5% 2,% 9,5% 20,7% 7,0% 4,7% 5,0% 7,0% 5,9% 4,6% 4,9%,5%,0%,0%,%,3%,7% Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Individuelle uddannelser Andet Figur Afgangselevers uddannelsesvalg. Elever der vælger 0.klasse er ikke med i opgørelsen. 4

5 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt Tabel og 2 viser uddannelsesvalgene i UUV Køge Bugts område fra 203 til 206. Tabel viser tallene for elever, der har afsluttet 9. klassetrin, og tabel 2 elever, der har afsluttet 0. klassetrin. Tabel og tabel 2 omfatter uddannelsesvalget for alle elever i folkeskoler og privatskoler, både normal- og specialklasse eleverne. Tabel Uddannelsesvalg 9.klasse UUV Køge Bugt 9.klasse klasse klasse klasse 206 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt ,2% 764 4,3% 79 43,% ,8% Erhvervsuddannelser 77 9,3% 72 9,3% 53 8,3% 76 9,% Gymnasiale uddannelser 83 42,6% ,9% ,9% ,3% Individuelle uddannelser 8 0,4% 7 0,4% 5 0,3% 0 0,5% Andet ,5% 57 3,% 44 2,4% 6 3,2% TOTAL 90 00,0% ,0% ,0% ,0% STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 2 Uddannelsesvalg 0.klasse UUV Køge Bugt 0. klasse klasse klasse klasse 206 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser 50 32,% 34 27,5% 04 22,2% 47 34,8% Gymnasiale uddannelser 287 6,3% ,% ,2% ,6% Individuelle uddannelser 8,7% 2,3% 5 3,2% 6 3,8% Andet ,9% 35 7,2% 25 5,3% 6 3,8% TOTAL ,0% ,0% ,0% ,0% STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse 206 viser en begyndende stigning i tilmeldingerne til erhvervsuddannelser. Stigningen er meget markant på 2,6% for 0. klasse. For elever fra 9.klasse falder valget af 0.klasse med mere end 2%, mens gymnasiesøgningen er næsten uændret. For elever fra 0.klasse falder valget til de gymnasiale uddannelser med nogenlunde det samme som den stigende tilgang til erhvervsuddannelserne. Her ses dog også et fald i kategorien Andet. De elever, som tæller i Andet kategorien, er en meget blandet gruppe. En del er unge, som er taget på high school ophold i udlandet, en del er målgruppevurderet til produktionsskole, og en stor del er startet på et arbejdsforløb efter sommerferien. Produktionsskole- og arbejdsforløbene igangsættes med det mål at gøre de unge uddannelsesparate og klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge følges nøje af UUV-vejlederen, ligesom deres uddannelsesplan løbende revideres, med det mål at den unge bliver klar til at starte på en ungdomsuddannelse snarest muligt. 5

6 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune Tabel 3 viser uddannelsesønskerne i 206 sammenlignet med 205 og 204 for elever, der har afsluttet 9. klasse på en skole i Stevns Kommune. Specialklasseeleverne er også indeholdt i data. Tabel 3 Uddannelsesønsker 204, 205 og 206 for elever, der har afgangsskole fra 9. klasse i Stevns Kommune 9. klasse klasse klasse 206 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse 08 54,5% 9 55,6% 8 52,0% Erhvervsuddannelser 28 4,% 25,7% 30 3,2% Gymnasiale uddannelser 49 24,7% 58 27,% 67 29,5% Individuelle uddannelser 2,0% 0 0,0% 0 0,0% Andet 2 5,6% 2 5,6% 2 5,3% Total 98 00,0% 24 00,0% ,0% )STU og EGU 2)Produktionsskole, ophold i udlandet, går ikke direkte i uddannelse 6

7 Tabel 4 viser uddannelsesønskerne for 9. og 0. klassetrin i 205 og 206 for elever på skoler i Stevns Kommune. Uddannelsesønskerne er fordelt på de enkelte uddannelsesretninger Tabel 4 Uddannelsesønsker 205 og 206 for elever i 9. klasse på skoler i Stevns Kommune. 9. klasse klasse 206 Antal Procent Antal Procent Grundskolen 9 55,6% 8 52,0% 0. klasse - andet 5,% 2 5,3% 0. klasse - efterskole 65 30,4% 58 25,6% 0. klasse - folkeskole 40 8,7% 48 2,% 0. klasse - privat 3,4% 0 0,0% Erhvervsuddannelser 25,7% 30 3,2% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 4,9% 4,8% Kontor, handel og forretningsservice 3,4% 2 0,9% Omsorg, sundhed og pædagogik 5 2,3% 5 2,2% Teknologi, byggeri og transport 3 6,% 9 8,4% Gymnasiale uddannelser 58 27,% 67 29,5% HF 0 0,0% 0 0,0% HHX 0 4,7% 5 6,6% HTX 3 6,% 8 3,5% STX 35 6,4% 44 9,4% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% EGU 0 0,0% 0 0,0% KUU 0 0,0% 0 0,0% STU 0 0% 0 0,0% Andet 2 5,6% 2 5,3% Andre uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 3,4% 6 2,6% Ophold i udlandet 8 3,7% 0 0,0% Produktionsskole 0,5% 6 2,6% Total 24 00,0% ,0% 7

8 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune Herunder ses uddannelsesvalgene fordelt på de enkelte skoler. Tallene fra 205 er taget med som sammenligning. Tallene er i Tabel 5 grupperet hvor de i Tabel 6 er udspecificeret. Tabel 5 Uddannelsesønsker 205 og 206 for elever på 9. og 0. klassetrin på skoler i Stevns Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler. Specialklasseelever er ikke talt med Skole Klasse Uddannelsesønske Antal Procent Antal Procent Hotherskolen 9. klasse 0. klasse 9 38,0% 22 45,8% Erhvervsuddannelser 0 20,0% 2 25,0% Gymnasiale uddannelser 20 40,0% 3 27,% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 2,0% 2,% Total 50 00,0% 48 00,0% 0. klasse 0. klasse 0 0,0% Erhvervsuddannelser 8 40,0% Gymnasiale uddannelser 55,0% Individuelle uddannelser 0 0,0% Andet 5,0% Total 20 00,0% Stevns Friskole 9. klasse 0. klasse 73,3% 3 60,0% Erhvervsuddannelser 2 3,3% 2 40,0% Gymnasiale uddannelser 6,7% 0 0,0% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 6,7% 0 0,0% Total 5 00,0% 5 00,0% Store Heddinge Skole 9. klasse 0. klasse 22 50,0% 29 48,3% Erhvervsuddannelser 9 20,5% 7,7% Gymnasiale uddannelser 2 27,3% 22 36,7% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 2,3% 2 3,3% Total 44 00,0% 60 00,0% Strøbyskolen 9. klasse 0. klasse 5 64,6% 4 56,2% Erhvervsuddannelser 3 3,8% 8,0% Gymnasiale uddannelser 24 30,4% 24 32,9% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet,3% 0 0,0% Total 79 00,0% 73 00,0% 8

9 Tabel 6 Uddannelsesønsker i 205 og 206 for elever på 9. og 0. klassetrin på skoler i Stevns Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler. Specialklasseelever er ikke talt med Skole Antal Procent Antal Procent Hotherskolen 70 00,0% 9. klasse 50 00,0% 48 00,0% 0. klasse efterskole 3 26,0% 7 4,6% 0. klasse folkeskole 6 2,0% 5 3,3% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 0 0,0% 2,% Går ikke direkte i uddannelse 0 0,0% 0 0,0% HHX 6 2,0% 5 0,4% HTX 4 8,0% 2 4,2% Kontor, handel og forretningsservice 0 0,0% 2,% Omsorg, sundhed og pædagogik 2,0% 2,% Produktionsskole 2,0% 2,% STX 0 20,0% 6 2,5% Teknologi, byggeri og transport 9 8,0% 9 8,8% 0. klasse 20 00,0% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 5,0% Går ikke direkte i uddannelse 5,0% HF 3 5,0% HHX 5,0% HTX 5,0% Omsorg, sundhed og pædagogik 5,0% STX 6 30,0% Teknologi, byggeri og transport 6 30,0% Stevns Friskole 5 00,0% 5 00,0% 0. klasse efterskole 7 46,7% 3 60,0% 0. klasse folkeskole 2 3,3% 0. klasse privatskole 2 3,3% HTX 6,7% Kontor, handel og forretningsservice 2 3,3% Ophold i udlandet 6,7% Teknologi, byggeri og transport 2 40,0% Store Heddinge Skole 44 00,0% 60 00,0% 0. klasse efterskole 7 5,9% 5 25,0% 0. klasse folkeskole 4 3,8% 4 23,3% 0. klasse privatskole 2,3% 0 0,0% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 2 4,5% 2 3,3% Går ikke direkte i uddannelse 0 0,0%,7% HHX 2 4,5% 2 3,3% HTX 4 9,%,7% Kontor, handel og forretningsservice 0 0,0% 0 0,0% Omsorg, sundhed og pædagogik 4 9,%,7% Produktionsskole 2,3%,7% STX 6 3,6% 9 3,7% Teknologi, byggeri og transport 3 6,8% 4 6,7% 9

10 Antal Procent Antal Procent Strøbyskolen 79 00,0% 73 00,0% 0. klasse efterskole 38 48,% 23 3,5% 0. klasse folkeskole 3 6,5% 7 23,3% Fødevarer, jordbrug og oplevelser,3%,4% Går ikke direkte i uddannelse,3%,4% HHX 2 2,5% 7 9,6% HTX 3 3,8% 2 2,7% Kontor, handel og forretningsservice,3%,4% Omsorg, sundhed og pædagogik 0 0,0% 2 2,7% STX 9 24,% 5 20,5% Teknologi, byggeri og transport,3% 4 5,5% 0

11 Uddannelsesparathed. I UUV Køge Bugt har 9 elever ønsket en uddannelsesparathedsvurdering på den ungdomsuddannelse, hvor eleven har søgt om optagelse. Derudover er der en række elever, der efter 9. klasse bliver vurderet ikke-uddannelsesparate, som sammen med vejlederen beslutter sig for at tage 0. klasse for at arbejde videre med at blive uddannelsesparat. Samtidig er der en række unge, der vælger en aktivitet efter endt 9. eller 0. klasse, som skal forberede dem til at starte på en ungdomsuddannelse. Det kan være et år på high school, produktionsskole, et arbejdsforløb etc. Disse to grupper er ikke med i denne opsummering. Uddannelsesparathedsvurdering Hvis elev og forældre er uenige i vejlederens uddannelsesparathedsvurdering, der foretages på baggrund af elevens faglige, sociale og personlige forudsætninger, kan de bede om en parathedsvurdering på den ansøgte uddannelsesinstitution. Det er op til uddannelsesinstitutionen, hvordan de vil foretage denne vurdering. Der er altså ikke altid tale om en prøve, det kan også være en samtale eller en vurdering af skoleresultater. Tallene i Tabel 7 viser antallet af elever, der er sendt til uddannelsesparathedsvurdering på modtagende institution i 203, 204, 205 og 206. De er opgjort efter bopælskommune og angivet i procent i forhold til antallet af afgangselever. Tabel 7 Andelen af unge der sendes til uddannelsesparathedsvurdering på den søgte ungdomsuddannelse Område Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Greve ,9 % ,8 % ,0 % ,9 % Køge ,4 % ,9 % , % , % Solrød ,3 % ,7 % 9 469,9 % ,4 % Stevns ,0 % ,4 % ,8 % , % UUV ,5 % ,8 % , % ,9 % Der har igen i år været et fald i antallet af elever, der sendes til uddannelsesparathedsvurdering på ungdomsuddannelserne. Det kan skyldes, at UUVs vejledere siden 204, som følge af vejledningsreformen, har arbejdet med begrebet uddannelsesparathed siden 8.klasse. Det betyder, at forældre og elever har fået en bedre forståelse for, hvad det vil sige at være uddannelsesparathed, og dermed opstår der ikke samme uenighed med forældrene om, hvorvidt eleven er uddannelsesparat. Samtidig er der givetvis flere elever, som er blevet uddannelsesparate via aktiviteter i vejledningsforløbet fra 8.klasse og frem til enten 9. eller 0.klasse. Vejlederen starter i 8.klasse med at italesætte uddannelsesparathedsbegrebet, så både elever og forældre kender forudsætningerne for at være uddannelsesparat til en ønsket ungdomsuddannelse, og forstår at vurderingen er en løbende proces. Eleven kan arbejde med sin uddannelsesparathed gennem ændret adfærd på det personlige og/eller sociale plan eller ved en øget faglig indsats. Ofte kan eleven dog også gennem vejledningsindsatsen få interesse for andre uddannelsesområder, hvor eleven har forudsætningerne for at blive vurderet uddannelsesparat.

12 Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner 203, 204, 205 og ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 9.klasse Greve 203 Greve 204 Greve 205 Greve 206 Køge 203 Køge 204 Køge 205 Køge 206 Solrød 203 Solrød 204 Solrød 205 Solrød 206 Stevns 203 Stevns 204 Stevns 205 Stevns ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 0.klasse Greve 203 Individuelle uddannelser Andet Greve 204 Greve 205 Greve 206 Køge 203 Køge 204 Køge 205 Køge 206 Solrød 203 Solrød 204 Solrød 205 Solrød 206 Stevns 203 Stevns 204 Stevns 205 2

13 Specialelevers uddannelsesvalg Team Special vejleder alle unge, der er tilknyttet specialundervisning i folkeskolen eller går på specialskoler i UUVs fire kommuner. Der har i år været 47 afgangselever. I tabellerne herunder ses tallene fra de sidste tre år for elever, der er vejledt af UUVs specialteam, fordelt på de fire kommuner. I Tabel på næste side er tallene for 206 specificeret på de enkelte uddannelsesområder. Tabel 8 Specialelevers uddannelsesvalg 206 Greve Køge Solrød Stevns UUV Procent I0. klasse ,3 % Erhvervsuddannelser 7 2 7,5 % Gymnasiale uddannelser ,8 % Andre ungdomsuddannelser ,6 % Andet ,8 % Hovedtotal ,0 %. STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Arbejde, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 9 Specialelevers uddannelsesvalg 205 Greve Køge Solrød Stevns UUV Procent 0. klasse ,0 % Erhvervsuddannelser ,8 % Gymnasiale uddannelser 3 2,3 % Individuelle uddannelser ,2 % Andet ,7 % Hovedtotal ,0 %. STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Arbejde, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 0 Specialelevers uddannelsesvalg 204 Greve Køge Solrød Stevns UUV Procent 0. klasse ,3 % Erhvervsuddannelser ,2 % Gymnasiale uddannelser ,2 % Individuelle uddannelser ,3 % Andet ,9 % Hovedtotal ,0 %. STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Arbejde, Går ikke direkte i uddannelse 3

14 Tabel Uddannelsesvalg 206 for elever i Team Special fordelt på uddannelser og kommuner Greve Køge Solrød Stevns Total 0. klasse Andet 0.Efterskole Folkeskole Efterskole Intern skole på socialpædagogisk opholdssted 3 4 Kommunal Ungdomsskole 5 5 Specialklasse Specialskole Erhvervsuddannelser 7 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb 3 3 Kontor, handel og forretningsservice - hovedforløb Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb Teknologi, byggeri og transport - grundforløb 2 3 Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 2 3 Gymnasiale uddannelser HF STX Andre ungdomsuddannelser EGU 2 Kombineret ungdomsuddannelse STU Forberedende og udviklende aktiviteter Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU Arbejde - fuld tid Produktionsskole VUC-AVU niveau 3 3 Øvrige uddannelser og kurser Andet Total

15 Figur viser, hvordan tilgangen har været til de forskellige uddannelser fra 20 til ,0% 50,0% 56,6% 54,% 53,0% 5,% 48,3% 40,0% 30,0% 20,0% 0,0% 5,8%,2% 9,0% 6,8% 5,7% 2,5% 3,3% 2,% 2,2% 2,3% 22,3% 22,0% 22,7% 20,5% 2,9% 7,2% 6,3% 5,2% 0,3% 7,6% ,0% Figur 2 Specialelevers uddannelsesvalg

16 Afgangselever 205 frafald fra ungdomsuddannelserne UUV Køge Bugt havde afgangselever i sommeren 205 som modtog vejledning fra UUV Køge Bugt. Der har fra denne gruppe været 9 unge, der har haft et eller flere frafald eller omvalg i perioden. august 205 til 3. december 205. Totalt har der været 32 frafald. Når vi opgør frafald, er der både tale om frafald og omvalg, idet der i begge tilfælde er tale om et skift i uddannelse, hvor UUV har ansvaret for at vejlede den unge videre. UUV s fortsatte mål er, at elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen bliver så sikkert, at frafald og omvalg mindskes. Sidste år faldt 5,2 % af eleverne fra ungdomsuddannelserne i det første halve år - i år er tallet også 5,2 %. Det er altså status quo i 205, når vi kigger på procent, om end der i absolutte tal er tale om 32 frafald i 205 mod 38 i 204. Se Figur 9 for en samlet opgørelse. Figur 2 viser frafald fordelt på uddannelsesindgange. Fødevarer, jordbrug og oplevelser - grundforløb 7 HF 7 HHX 7 HTX 8 Kombineret ungdomsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice - grundforløb 2 Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb 0 STX 46 Teknologi, byggeri og transport - grundforløb 23 Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb Figur 3 Afgangselever frafald fordelt på uddannelser

17 Frafaldene fordeler sig med 43 fra erhvervsuddannelserne, 88 fra de gymnasiale uddannelser og ét frafald fra den nye uddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse. Tabel 2 viser frafaldene i procent af antal afgangselever, der i det pågældende år søgte optagelse på den givne uddannelse. Der er sket en markant nedgang i frafald på erhvervsuddannelserne i 205. Det ses også på landsplan, og erhvervsskolerne forklarer, at den nye start på en erhvervsuddannelse, Grundforløb, som udelukkende er for elever direkte fra grundskolen, giver et stærkt forbedret undervisningsmiljø. Tabel 2 Afgangselevers frafald det første halve år efter grundskolen Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Andre ungdomsudd Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Frafald ansøgere Frafald ansøgere Frafald ansøgere Frafald ansøgere ,7% ,3% ,5% ,7% ,2% ,8% ,4 % ,5 % 20 5,0 % Afgangselever frafald fordelt på kommuner og skoler. Herunder ses i Figur 3, hvordan de 9 afgangselever fra 205, der er faldet fra i perioden / /2-205, fordeler sig på kommuner. Eleverne er tilknyttet den kommune, hvor deres afgangsskole er placeret. 97 % af de elever, som er faldet fra det første halve år, er i dag i gang med en ny uddannelse eller anden aktivitet, som skal forberede dem til at starte på en uddannelse igen. Stevns Solrød 28 Køge 4 Greve Figur 4 Afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelser i perioden / /2-205 fordelt på kommuner 7

18 De efterfølgende figurer (figur 5-8) viser, hvor afgangseleverne som er faldet fra i perioden / /2-205 har afsluttet henholdsvis 9. eller 0.klasse. Tallene angivet i figurerne er antallet af elever. Tune Skole Tjørnelyskolen 3 Greve Strandskolen 4 Mosedeskolen 6 Krogårdskolen Karlslunde Skole Karlslunde Dagskole 0 Hundige Lille Skole (0.klasse) Hundige Lille Skole 0 Holmeagerskolen 6 Hedelyskolen (0. klasse) 0 Hedelyskolen 3 Greve Privatskole 0 Arenaskolen 2 Damagerskolen (0.klasse) 0 Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård Figur 6 Skoler i Greve Kommune antal afgangselever 205 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Uglegårdsskolen 3 Solrød Sydkystens Privatskole Solrød Ungdomsskole 0 0 Munkekærskolen 2 Køge Bugt Privatskole Havdrup Skole 0. Klassen Solrød Figur 7 Skoler i Solrød Kommune antal afgangselever 205 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 8

19 0.klasse Campus Køge Vemmedrupskolen Søndre Skole Slimminge Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Køge Private Realskole (0.klasse) Køge Private Realskole Køge Lille Skole Kirstinedalsskolen Højelse Skole Holmebækskolen Herfølge Skole Herfølge privatskole Hastrupskolen Ellemarkskolen Ellebækskolen Ejby Skole Borup Skole Borup Privatskole Billesborgskolen Asgård Skole Køge Figur 8: Skoler i Køge Kommune antal afgangselever 205 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Strøbyskolen Store Heddinge Skole 2 Stevns 5 Stevns Friskole 0 Mindehøjskolen 0 Hotherskolen (0.klasse) 3 Hotherskolen Figur 9: Skoler i Stevns Kommune antal afgangselever 205 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 9

20 Afgangselevers frafald i perioden august til december Nedenstående figur viser den procentdel af afgangselever, der er faldet fra det første halve år efter 9. eller 0. klasse. På tværs af de fire kommuner ses en faldende tendens i antallet af elever, der falder fra det første halve år, og tallet fra 204 er fastholdt i 205. Køge og Stevns kommuner ligger lidt under UUVs gennemsnit, mens Greve og Solrød kommuner ligger lidt over gennemsnittet. Ser man på de enkelte kommuners tal i forhold til sidste år, har Stevns markant færre elever, der falder fra i 205, og det samme gælder Solrød. Køge og Greve derimod har en mindre stigning. Ser man på de UUV 5,2% 5,2% 5,7% 5,8% 5,7% 6,7% 6,4% Stevns kommune 4,6% 5,0% 5,2% 6,7% 7,5% 8,2% 9,5% Solrød kommune 5,2% 6,% 6,6% 6,6% 7,7% 7,6% 9,% Køge kommune 4,4% 3,9% 5,3% 5,4% 6,4% 6,5% 8,% 2009 Greve kommune 4,5% 4,3% 4,5% 4,5% 5,6% 6,3% 6,7% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 0,0% 20 Figur 0: Afgangselevers frafald august - december

21 Figurerne herunder (figur 0-3) viser den procentvise andel af afgangselever, der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år efter grundskolen. 0. klasserne er grupperet for sig selv. Tune Skole Tjørnelyskolen Strandskolen Mosedeskolen Krogårdskolen Karlslunde Skole Karlslunde Dagskole Greve Hundige Lille Skole (0.klasse) Hundige Lille Skole Holmeagerskolen Afgangselever i 205 Afgangselever i 204 Afgangselever i 203 Hedelyskolen (0. klasse) Hedelyskolen Greve Privatskole Arenaskolen Damagerskolen (0.klasse) Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Figur. Skoler i Greve Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 2

22 Køge 0.klasse Campus Køge Vemmedrupskolen Søndre Skole Slimminge Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Køge Private Realskole (0.klasse) Køge Private Realskole Køge Lille Skole Kirstinedalsskolen Højelse Skole Holmebækskolen Herfølge Skole Afgangselever i 205 Afgangselever i 204 Afgangselever i 203 Herfølge privatskole Hastrupskolen Ellemarkskolen (0.klasse) Ellemarkskolen Ellebækskolen Ejby Skole Borup Skole Borup Privatskole Billesborgskolen Asgård Skole 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 25,0% Figur 2. Skoler i Køge Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 22

23 Solrød Uglegårdsskolen Sydkystens Privatskole Solrød Ungdomsskole Munkekærskolen Køge Bugt Privatskole Afgangselever i 205 Afgangselever i 204 Afgangselever i 203 Havdrup Skole 0. Klassen Solrød 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 25,0% Figur 3 Skoler i Solrød Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Strøbyskolen Store Heddinge Skole Stevns Stevns Ungdomsskole Stevns Friskole Mindehøjskolen Afgangselever i 205 Afgangselever i 204 Afgangselever i 203 Hotherskolen (0.klasse) Hotherskolen 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 25,0% Figur 4 Skoler i Stevns Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 23

24 Afgangselever 205 fastholdelse i uddannelse Ligesom det er interessant at se på antallet af unge, der falder fra deres uddannelse inden for det første halve år efter de har afsluttet 9. eller 0. klasse, er det samtidig interessant at se, hvor de unge er 0 måneder efter, de forlod grundskolen i forhold til fastholdelse i uddannelse. Sommeren 205 afsluttede 2942 elever med bopæl i en af UUVs fire kommuner 9. eller 0. klasse. De næste tabeller viser en opgørelse over, hvad disse unge laver 0 måneder efter, at de har forladt enten 9. eller 0.klasse. I maj måned 206 er 2529 unge i gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse, mens 43 unge er udenfor uddannelse og enten er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, tilmeldt en uddannelse eller aktuelt er i UUVs vejledning, se Tabel 5. Det er lidt færre end sidste år, hvor 430 unge var udenfor uddannelse og 0. klasse se Tabel 3. Tabel 3 og Tabel 5 herunder viser, hvor mange af afgangseleverne i de enkelte kommuner, der er i uddannelse, og hvor mange der er uden for uddannelse efter 0 måneder hhv. afgangselever fra 204 og afgangselever fra af de unge uden for uddannelse er aktuelt i UUVs opsøgende og opfølgende vejledning. De resterende 367 er i aktiviteter under kategorien Forberedende og udviklende aktivitet og er løbende i kontakt med UUV-vejlederen for at sikre, at aktiviteten også styrer imod, at de igen kommer i gang med uddannelse. Tabel 7 viser, hvilke aktiviteter de unge og UU-vejlederen igangsætter i disse forløb. Tabel 3 Afgangselever fastholdelse i uddannelse efter 0 måneder 204 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse Udenfor uddannelse Total Tabel 4 Afgangslever fastholdelse i uddannelse efter 0 måender 204 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse 88,% 83,0% 89,5% 82,5% 85,6% Udenfor uddannelse,9% 6,9% 0,5% 7,4% 4,4% Total Tabel 5 Afgangselever fastholdelse i uddannelse efter 0 måneder 205 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse Udenfor uddannelse Total Tabel 6 Afgangselever fastholdelse i uddannelse efter 0 måneder 205 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse 86,% 83,8% 89,9% 87,2% 86,0% Udenfor uddannelse 3,9% 6,2% 0,% 2,8% 4,0% 24

25 Total 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% Tabel 7 Afgangselever udenfor uddannelse 0 måneder efter afsluttet grundskole Aktivitet Antal. Efterskoleår Afsoning 3 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 40 Arbejde - deltid 46 Arbejde - fuld tid 66 Danskuddannelse 2 Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 2 Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 5 Ledig 7 Offentlig forsørgelse 23 Ophold i udlandet 3 Orlov Praktik i ungevejledningen 2 Produktionsskole 0 Sygdom 2 Voksenspecialundervisning VUC-AVU niveau 7 VUC-HF niveau 7 Øvrige uddannelser og kurser Hovedtotal

26 2-årige UUV har siden 2008 fulgt de 2-årige for at se udviklingen i andelene, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er i gang med ungdomsuddannelse eller en aktivitet der forbereder, eller er tilknyttet UUVs opsøgende og opfølgende vejledning. Nedenstående tabel viser udviklingen i hele UUVs område fra 2008 til 206. Her ses ikke bare en positiv udvikling i forhold til hvor mange unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, men også en faldende tendens i antallet af unge, der aktuelt er i UUVs opsøgende og opfølgende vejledning. Fra 205 til 206 er der sket en minimal stigning i antallet af unge i vejledning, men til gengæld er andelen, der har gennemført en ungdomsuddannelse stigende. Dette vidner om en hurtig og kvalificeret vejledningsindsats, der får løftet de unge videre i enten uddannelsesforløb eller forløb, som forbereder dem til uddannelse. UUV 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning ,0 36,4 6,6 00, ,0 37,8 9,2 00, ,6 39,2 5,2 00, ,3 38,9 3,8 00, ,0 35,8 8,2 00, ,2 40,3,5 00, , 38,2,7 00,0 UUV 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Total Total Tabellerne på de næste sider viser ovenstående tal fordelt på kommuner 70,0 60,0 UUV - udvikling 2-årige 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0, Tabel 8 2 årige fra 2008 til 206

27 2-årige Greve kommune Greve 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning ,2 34,5 9,3 00, , 36,5 7,4 00, ,7 36, 6,2 00, ,8 34,2 4,0 00, ,4 33,0 8,6 00, ,7 37,5 0,8 00, ,5 35,9,6 00,0 Greve 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Total Total Greve - udvikling 2-årige 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang 20,0 0,0 Opsøgende og opfølgende vejledning 0,

28 2-årige Køge kommune Køge 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning ,8 36,9 6,3 00, ,6 37,4,0 00, ,0 40,4 5,6 00, ,5 4,7 3,8 00, ,4 36,5 9, 00, ,9 42, 2,0 00, ,6 38,6,8 00,0 Køge 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Total Total 70,0 Køge - udvikling 2-årige 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 0,

29 2-årige Solrød kommune Solrød 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning ,9 3,2 5,9 00, ,8 40,9 6,3 00, ,9 36,9 4,2 00, ,9 3,5 4,6 00, ,8 30,0 6,2 00, ,3 38,5 2,2 00, ,8 36,6,6 00,0 Solrød 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Total Total 70,0 Solrød - udvikling 2-årige 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 0,

30 2-årige Stevns kommune Stevns 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning ,5 45,5,0 00, ,7 39,8 0,5 00, ,3 46,2 2,5 00, ,3 48,3 2,4 00, ,2 49, 5,7 00, ,3 43,5,2 00, ,5 44,8,7 00,0 Stevns 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Total Total 70,0 Stevns - udvikling 2-årige 60,0 50,0 40,0 Gennemført ungdomsuddannelse 30,0 20,0 I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 0,

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 4 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 4 Uddannelsesparathed... 4 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 5 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 5 Uddannelsesparathed... 5 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 21 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11 Ungdommens UddannelsesVejledning UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Udgivet 2015 2 Indhold Velkommen til Tal om unge... 4 95%-målsætning... 4 Samarbejde... 4 Reformer... 5 15-17-årige... 6 Hvad er

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler Afgangselever Lolland Guldborgsund Antal som afsluttede 9. klasse 78 Antal som afsluttede. klasse 8 7 Afgangselever i alt 6 9 I alt.68 Følgende omhandler alle afgangselever opgjort primo februar inkl.

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere