Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale"

Transkript

1 Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

2 Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne opgave vil Ribe Stift gerne hjælpe menighedsrådene med at løse så godt som overhovedet muligt. Den 1. august 2011 trådte en ny aftale om fordeling af opgaver og roller på det personaleadministrative område i kraft. Der er tale om en opgavefordeling mellem Kirkeministeriet, provstiudvalgene, stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd. Med udgangspunkt heri har vi ved Ribe Stift udarbejdet denne folder, som i overskrifter beskriver hvilke opgaver, Ribe Stift kan hjælpe menighedsrådene med at løse. Jeg håber, at folderen vil blive til gavn og glæde for samarbejdet mellem menighedsrådet og stiftet. Venlig hilsen Elof Westergaard Biskop

3 Generel rådgivning vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for kirkens personale Ribe Stift yder generel rådgivning og vejledning om forhold, der vedrører løn- og ansættelsesvilkår. Det kan f.eks. være opslag af nye stillinger, ændringer i ansættelsesforhold, beskrivelse af stillingsindhold, lønindplacering, lønforhandling, opsigelse af medarbejdere Når en stilling bliver ledig Har en medarbejder sagt op og menighedsrådet skal til at ansætte en ny medarbejder, er det altid en god ide, at overveje om stillingen skal have samme indhold og omfang som tidligere. Menighedsrådet kan f.eks. spørge sig selv, Kan opgaven løses i et samarbejde med et af nabosognene på nogle af de opgaver, der tidligere blev varetaget i stillingen? Skal opgaven løses på samme niveau er det samme kvalitet og standard vi vil have i fremtiden? Kan sammensætningen af opgaverne med fordel ændres? Dækker timetallet fortsat opgaverne, eller det er hensigtsmæssigt at ændre stillingens størrelse ved at øge eller begrænse timetallet. Kan kirkens stillinger sammensættes på en ny og anderledes måde? Ribe Stift yder generelt rådgivning og vejledning på forhold, der vedrører løn- og ansættelsesvilkår De overvejelser et menighedsråd kan have i forbindelse med besættelse af en ledig stilling, kan tilsvarende gøre sig gældende, hvis det viser sig, at forholdene og behovene i kirken har ændret sig. Så kan der være behov for et serviceeftersyn. Såfremt menighedsrådet har behov for råd og vejledning om ovenstående, kan I rette henvendelse til Ribe Stift.

4 Inspiration til stillingsopslag Stifterne har i samarbejde med Kirkeministeriet udarbejdet en række forslag til stillingsopslag. Stillingsopslagene indeholder alle de obligatoriske oplysninger og kan suppleres med beskrivelser af det konkrete stilling. Det drejer sig f.eks. om forslag til stillingsopslag for kordegn, kirketjener, organist og graver m.fl. Stillingsopslagene kan hentes på Den Digitale Arbejdsplads eller rekvireres ved Ribe Stift. Vejledning om og fortolkning af overenskomster Der er ved kirkerne ansat personale, som er dækket af forskellige overenskomster. I tilfælde hvor det kan være vanskeligt at forstå eller fortolke en overenskomst, er menighedsrådet altid velkommen til at kontakte Ribe Stift. Rådgivning og udfyldelse af konkrete udkast til ansættelsesbeviser. Stifterne har i samarbejde med Kirkeministeriet udarbejdet en række forslag til ansættelsesbeviser. Ansættelsesbeviserne indeholder alle de obligatoriske oplysninger og kan suppleres med konkrete aftaler. Det drejer sig f.eks. om forslag til ansættelsesbeviser for kordegn, kirketjener, organist og graver m.fl. Ansættelsesbeviserne kan hentes på Den Digitale Arbejdsplads eller rekvireres ved Ribe Stift. Råd & vejledning Bistand i forhold til arbejdstilrettelæggelse Når menighedsrådet skal ansætte en ny medarbejder, eller når arbejdet i kirken skal omorganiseres, kan det være hensigtsmæssigt at få råd og vejledning om, hvordan arbejdet ved kirken kan tilrettelægges. Dette kan efterfølgende bruges som grundlag for en beslutning om, hvordan I i menighedsrådet gerne vil tilrettelægge arbejdet ved jeres kirke. Ribe Stift kan bidrage med råd og vejledning om, hvordan arbejdet ved kirken kan tilrettelægges. Rådgivning om barsel, ferie feriefridage, skat, løn, pension Ribe Stift yder generel rådgivning om menighedsrådenes daglige arbejde med personaleadministrationen. Har I spørgsmål vedrørende barsel, ferie feriefridage, skat, løn, pension, G-dage og med mere, er I altid velkomne til at henvende jer til Ribe Stift.

5 Lønforhandling Menighedsrådene skal varetage lønforhandlingerne for menighedsrådets ansatte, niveau 1. Vejledningen i lønforhandling Lønforhandling trin for trin findes på Ribe Stifts hjemmeside Hvis parterne ikke bliver enige, er det muligt at videreføre lønforhandlingen til niveau 2 i stiftet. Hvis parterne fortsat er uenige, kan den faglige organisation videreføre forhandlingen til niveau 3 i Kirkeministeriet. Henvisning til Landsforeningen af Menighedsråd Rådgivning om barsel, ferie feriefridage, skat, løn, pension Ribe Stift kan ifølge aftalen om opgavefordeling mellem Kirkeministeriet, provsteforeningen, stiftsadministrationer og Landsforeningen af Menighedsråd om rolle- og opgavefordeling ikke være partsrepræsentant. Hvis der opstår en konflikt mellem en medarbejder på den ene side og menighedsrådet som arbejdsgiver på den anden side, er det Landsforeningen af Menighedsråd, der skal bistå menighedsrådet i at løse konflikten. Forskellige overenskomster Konkret betyder det, at der kan være personalesager, hvor Ribe Stift yder råd og vejledning, der ikke som udgangspunkt er konfliktfyldt, men som over tid udvikler sig til en egentlig sag, hvor forhandling eller tjenstlige sanktioner er nødvendige. I disse tilfælde vil Ribe Stift overgive sagen til Landsforeningen af Menighedsråd. Ribe Stift bistår med generel forhandlingsvejledning og vil naturligvis videregive alle de nødvendige informationer i sagen, og forsøge at sikre et uproblematisk og ubrudt forløb for menighedsrådet. Landsforeningen af Menighedsråd varetager ligeledes rådgivning og vejledning vedrørende arbejdsmiljø ligesom de udbyder kurser til menighedsrådene indenfor personaleadministration. Vejledning om tjenstlige sanktioner Landsforeningen af Menighedsrådets kontaktoplysninger kan hentes på deres hjemmeside:

6 Vejledning om tjenstlige sanktioner Ribe Stift tilbyder vejledning om tjenstlige sanktioner, herunder møder med menighedsrådene i forbindelse med uenighed og fortolkningstvivl samt generel forhandlingsrådgivning. Se i øvrigt stiftets hjemmeside Udarbejdelse af personalepolitik Ønsker menighedsrådet at få et solidt fundament for samarbejdet med personalet, er det en god ide at udarbejde en personalepolitik. Ribe Stift hjælper gerne med at tilrettelægge et forløb, som sikrer, at menighedsrådet får udarbejdet en personalepolitik, som beskriver de overordnede regler for menighedsrådets ansatte for f.eks. alkohol, rygning, håndtering af e-post, intern information, sygemeldinger og meget mere. Afholdelse af Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) Ribe Stift kan hjælpe menighedsrådet med at tilrettelægge rammerne for MUS. Det kan f.eks. være at indgå i dialog om, hvordan samtalerne tilrettelægges i løbet af året, komme med forslag til samtaleskabelon at indgå i dialog om hvordan menighedsrådet kan lave en opsamling på samtalerne og sikre, at aftalerne fra samtalerne bliver udmøntet. Det er vigtigt at kirkens personale er klædt på til at løse deres daglige arbejdsopgaver Kompetenceudvikling af kirkefunktionærer Det er vigtigt, at kirkens personale er klædt på til at løse deres daglige arbejdsopgaver og også med tiden videreudvikler deres kompetencer i takt med ændringer i såvel arbejdsopgaver og som arbejdsredskaber. Samtidig kan menighedsrådet have prioriteringer, der afstedkommer behov for nye kompetencer hos medarbejderne. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at udarbejde en plan for, hvordan og hvornår medarbejderne ved kirken skal kompetenceudvikles. Ribe Stift kan være menighedsrådet behjælpelig med at tilrettelægge en plan for, medarbejdernes kompetenceudvikling.

7 Kontakt Ribe Stift Har I brug for råd og vejledning fra Ribe Stift i øvrigt skal I rette henvendelse til stiftets hovednummer, hvor I vil blive viderestillet til den person, der kan være behjælpelig med sagen. Elisabeth Aggerbech, Stiftskontorchef Tlf.: mobil: Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen, juridiske forespørgsler. I er velkomne til at rette direkte henvendelse til en af stiftets medarbejdere. Kirstine Frank Jensen, Stiftsfuldmægtig Tlf.: Sagsbehandler vedr. byggesager og kirkefunktionærer, juridiske forespørgsler, låneansøgninger. Vedr. Varde, Grene, Ribe og Tønder provstier. Maria Lauritzen, Stiftsfuldmægtig Tlf.: Sagsbehandler vedr. byggesager og kirkefunktionærer, juridiske forespørgsler, låneansøgninger. Vedr. Ringkøbing, Skjern, Skads og Malt provstier. Betina Rasmussen, HR-konsulent Tlf mobil: Generel rådgivning om forhold, der vedrører kirkens personale, herunder personalepolitik, -udvikling og -uddannelse, arbejdstilrettelæggelse, ansættelse og afsked samt fortolkning af overenskomster.

8 Lone Fromm Sørensen, assistent Tlf.: Løn og ansættelse af kirkefunktionærer. Elektronisk kørselsgodtgørelse til præster. Spørgsmål om og fakturering i GIAS. Urnenedsættelse på privat ejendom m.m. Conny Scramm Pedersen, assistent Tlf.: Løn og ansættelse for stiftsadministrationen og kirkefunktionærer, lønudbetaling præster, Fløsansvarlig. Ribe S, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe. Tlf udgave 2015

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift 2013 1 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

Personalepolitik for præster i folkekirken

Personalepolitik for præster i folkekirken Personalepolitik for præster i folkekirken Ministeriet for Ligestilling og Kirke, maj 2012 Indhold: 1. INDLEDNING...3 1.1. PERSONALEPOLITIKKEN OG DENS FORMÅL...3 1.2. KORT OM FOLKEKIRKEN OG PRÆSTERNES

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN

FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN 2 Fyens Stift Kære menighedsrådsmedlemmer Brochuren her handler om bureaukrati og sagsbehandling. Den handler med andre ord om alt det, man godt kan blive lidt frustreret over

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere